Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse"

Transkript

1 Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011)

2 2 Velkommen til din personlige vejledning til spildevandspumper til en- og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

3 3 Vejledningen indeholder følgende elementer: Applikationer Valg af pumpe Tilbehør Teori Tip og fejlfinding Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 3

4 4 4 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

5 Indhold 5 Applikationer Spildevandspumper og pumpeanlæg til en- og tofamiliehuse... 6 Definition af Grundfos-termer... 8 Tømning af tanke, bassiner og damme...9 Drænvand...10 Overfladevand...11 Reservepumpe Spildevand under kloakniveau Kloakvand fra et enkelt toilet Spildevand fra en- og tofamiliehuse Valg af pumpe Udlægning af pumpeanlæg Vælg den rette pumpe...19 Grundfos Unilift CC...20 Grundfos Unilift KP Grundfos Unilift AP Grundfos Unilift AP Grundfos Unilift AP Grundfos Unilift AP35B Grundfos Unilift AP50B...26 Grundfos DW Grundfos DP...28 Grundfos DP AUTOADAPT...29 Grundfos EF...30 Grundfos EF AUTOADAPT Grundfos SL Grundfos SL1 AUTOADAPT Grundfos SLV...34 Grundfos SLV AUTOADAPT Grundfos SEG...36 Grundfos SEG AUTOADAPT Grundfos pumpestationer...38 Grundfos PE Flex brønde...39 Grundfos Sololift2 WC-1/WC-3/CWC Grundfos Sololift2 C-3/D Grundfos Liftaway B...42 Grundfos Liftaway C...43 Grundfos Multilift MSS/M...44 Grundfos Multilift MD og MLD Ekstraudstyr Ekstraudstyr til Unilift CC, KP eller AP...48 Tilbehør til Multilift...50 Tilbehør til pumpestationer Niveaustyring og ekstraudstyr TEORI Bestemmelse af tilstrømningsmængde...56 Drænvand (Q d )...56 Regnvand (Q r ) Dimensionsgivende regnintensitet Afløbskoefficienter...59 Dimensionsgivende spildevandsstrøm Kapacitet og antal pumper...62 Bestemmelse af samlet løftehøjde...63 Geodætisk løftehøjde Tab i individuelle modstande...65 Friktionstab i lige rør (tryktabstabel) Eksempel: Grundfos SEG...68 Bestem den samlede løftehøjde H tot Udregningseksempel: Multilift MD...70 Valg af specialpumpe Tip og fejlfinding Grundfos Sololift Grundfos Unilift CC, KP eller AP pump...76 Grundfos Multilift M/MD...79 Multilift M/MD - Installationseksempel Enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...82 Enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...83 Enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...84 Enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...85 Enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...86 Eksempel på enkel dimensionering Multilift MSS/M/MD/MLD...87 Multilift MSS/M/MD/MLD minimumsflow og maksimal længde afgangsrør...88 Opstart af dykpumpe...89 Idriftsættelse, eftersyn og vedligeholdelse af løftestationer Find detaljerede oplysninger på Grundfos hjemmeside...93 KONTAKT Adresser...97 Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 5

6 6 Applikationer Spildevandspumper og pumpeanlæg til en- og tofamiliehuse Udendørs opsamlingsbrønd til pumpning af regn- og grundvand. Indendørs opsamlingstank til pumpning fra badeværelse, inkl. toilet, bruser, vask m.v. Indendørs opsamlingstank til pumpning af gråt og sort spildevand fra spildevandsrør og toiletter, der er beliggende under kloakniveau. Udendørs opsamlingsbrønd til pumpning af husholdningsspildevand fra vaskemaskiner, badeværelser, gulvafløb m.v. Fjernelse af kondensat fra kedler, aircondition-enheder, m.m. 6 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

7 Applikationer Udendørs opsamlingsbrønde til gråt og sort spildevand fra en- eller flerfamliehuse i mindre bysamfund langt fra en kommunal kloakledning. De installerede pumper er typisk understationer, som er ideelle til pumpning gennem rør med en lille diameter over lange afstande og i tryksatte anlæg. Pumpetype Unilift CC Unilift KP Unilift AP Sololift2 Liftaway Multilift Pust SEG DP EF SL1 SLV Applikationer Tømning af tanke, bassiner og damme Drænvand Dræning Overfladevand Reservepumpe til mobil anvendelse Spildevand fra vaskemaskiner Spildevand fra badeværelser u/toilet Spildevand Spildevand fra køkken Spildevand fra gulvafløb Tømning af septiktanke m.v. Kloakvand fra et enkelt toilet Kloakvand Kloakvand fra en- og tofamiliehuse inde i huset Kloakvand fra en- og tofamiliehuse uden for huset Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 7

8 8 Applikationer Definition af Grundfos-termer Drænvand betyder: Regnvand, drænvand, grundvand og overfladevand, som indeholder faststoffer med en diameter på maks. 12 mm, fra husholdninger, gårde og mindre industrivirksomheder. For at undgå tilstopninger anbefales det at anvende pumper, som tillader fri passage for faststofpartikler med en diameter på mm. Gråt spildevand betyder: Snavset vand og spildevand (ekskl. afløbsvand fra toilet), som indeholder fibre og faststoffer. For at undgå tilstopninger anbefales det at anvende pumper, som tillader fri passage for faststofpartikler med en diameter på mm. Sort spildevand betyder: Ubehandlet spildevand og ufiltreret kloakvand, som indeholder fibre, tekstiler og andre faststoffer (herunder afløbsvand fra toilet), fra private spildevandsanlæg, gårde og industrivirksomheder. Den mindste fri passage gennem pumpen skal være 65 mm. For at undgå tilstopninger i større bygninger, gårde, industrier osv. anbefales det at anvende pumper, der tillader fri passage på mm. Bemærk, at afløbsvand fra toiletter ofte indeholder fremmedlegemer såsom bleer, tamponer, toiletruller, børnelegetøj og tandbørster. 8 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

9 Applikationer 9 Tømning af tanke, bassiner og damme Tømning af tanke, bassiner, havedamme osv. kan være nødvendigt på steder, hvor der er sandsynlighed for frostgrader. Små, bærbare dykpumper er ideelle til denne opgave. Eftersom Grundfos KP- og AP-pumper er fuldt transportable, er de ideelle til ovennævnte tømningsopgaver. Når der tilsluttes en svømmerafbryder kan pumperne endvidere anvendes til automatisk drift. Pumpen standser automatisk, før den løber tør. Til denne applikation anbefaler Grundfos følgende pumpe: Unilift CC-dykpumpe Unilift KP-dykpumpe Unilift AP-dykpumpe Installationsbemærkning: Drænpumperne fra Grundfos er forsynet med et filter, som forhindrer, at for store faststoffer trænger ind i pumpen. På Unilift CC kan filteret afmonteres, når bassinet er næsten tomt. Takket være Unilift CC s sugeevne ved lav vandstand kan et bassin tømmes helt ned til 3 mm. Maksimal partikelstørrelse: Unilift CC: 10 mm Unilift KP: 10 mm Unilift AP: 12, 35 eller 50 mm (afhængig af type) De små og bærbare Unilift CC-, KP- og AP-pumper kombinerer fleksibilitet og driftsikkerhed i et praktisk format. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 9

10 10 Applikationer Drænvand Huse med kældre har normalt et udvendigt drænanlæg for at forhindre, at der trænger fugt ind i kældervæggene, hvilket kan forårsage råd eller anden alvorlig skade. Installationsbemærkninger: Drænrørene skal sluttes til en dræn- eller pumpebrønd, som er forsynet med en drænpumpe. Fri passage på minimum 10 mm anbefales for at undgå tilstopning. Ideelt set skal pumpen sluttes til en niveauafbryder eller et eksternt styresystem. Til denne applikation anbefaler Grundfos følgende pumpe: Unilift CC Unilift KP Unilift AP DP Maksimal partikelstørrelse: Unilift CC: 10 mm Unilift KP: 10 mm Unilift AP12: 12 mm DP: 10 mm Hvis drænvandet indeholder sand, jernsubstanser, kalk eller lignende, anbefaler Grundfos anvendelse af Unilift CC7, CC9 eller AP12. En Grundfos Unilift CC/KP/AP-pumpe sikrer mod oversvømmede kældre ved at dræne overskydende vand bort fra jorden omkring fundamentet, inden det kan gøre skade. 10 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

11 Applikationer 11 Overfladevand Regnvand og andet overfladevand skal bortdrænes fra bygninger. I ældre installationer føres dræn- og overfladevand væk sammen med husholdningsspildevandet. I nogle lande foreskriver lovgivningen fuldstændig adskillelse af disse vandtyper for at forhindre overbelastning af renseanlæggene med de store mængder overfladevand, der opstår efter perioder med megen nedbør. Installationsbemærkning: Grundfos anbefaler, at der til bortledning af overfladevand anvendes pumper med en fri passage på minimum mm. Grundfos anbefaler, at der installeres to pumper med et eksternt styresystem, herunder et alarmsystem. Overfladevand skal opsamles i en brønd uden for huset. Til denne applikation anbefaler Grundfos følgende pumpe: Unilift AP 35 eller 50 EF Maksimal partikelstørrelse: Unilift AP: 35 eller 50 mm EF: 30 mm Unilift AP- og EFpumperne er fortræffelige til spildevand med f.eks. blade, kviste, m.m. også kaldet udledning. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 11

12 12 Applikationer Reservepumpe I lavtliggende dele af bygninger, hvor store eller pludselige mængder nedbør kan forårsage oversvømmelse af kældre m.v., anbefales det at have en reservepumpe klar. Installationsbemærkning: På Unilift CC kan filteret afmonteres, når kælderen er næsten tom. Takket være Unilift CC s sugeevne ved lav vandstand kan en kælder tømmes helt ned til 3 mm. Til nødstilfælde af denne art anbefaler Grundfos følgende pumpe: Unilift CC Unilift KP Maksimal partikelstørrelse: Unilift CC: 10 mm Unilift KP: 10 mm Mange husejere vil med fordel kunne have en Unilift KP-pumpe stående klar til nødstilfælde, eksempelvis til kældre, hvor der er risiko for oversvømmelse. 12 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

13 Applikationer 13 Spildevand under kloakniveau Områder, der ligger under niveau med gaden eller ikke er i nærheden af en faldstamme, er ingen hindring for at anvende en spildevandsløsning. I disse tilfælde skal spildevandet blot løftes op til kloakniveau. Applikationer omfatter: Vaskemaskiner Badeværelser (undtagen afløbsvand fra toiletter) Køkkener Gulvafløb Installationsbemærkning: Kun såkaldt gråt spildevand må pumpes Der skal altid anvendes en opsamlingstank til disse applikationer. Grundfos anbefaler følgende komplette pumpeløsning: Grundfos Sololift2 Grundfos Liftaway Sololift2 er en alt i et-pumpeløsning, mens Liftawaymodellerne er komplette løfteanlæg med opsamlingstank og indbygget Grundfos KP- eller AP-pumpe. Grundfos har de rigtige løfteanlæg til transport af spildevand fra ethvert rum i huset. Også rum, der ligger under kloakniveau. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 13

14 14 Applikationer Kloakvand fra et enkelt toilet Det kan være en både omstændelig og dyr affære at installere et ekstra toilet, ikke mindst, hvis det skal placeres under kloakniveau eller i en særskilt del af bygningen. Den ideelle løsning omfatter en pumpestation til enten at løfte spildevandet op eller transportere det til faldstammen. Grundfos anbefaler følgende pumpeløsning: Sololift2 Grundfos Sololift2 er en kombineret opsamlingstank og pumpe, som er i stand til at håndtere toiletaffald og spildevand fra bruser og vask. Med en Sololift2 løftestation kan du etablere nye faciliteter i et hvilken som helst af husets rum - selv på steder, som husejerne end ikke har drømt om. 14 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

15 Applikationer 15 Spildevand fra en- og tofamiliehuse Inde i bygningen Spildevand fra private hjem uden faldkloaksystemer skal løftes til et andet anlæg med henblik på bortledning. Pumpestationen installeres i kælderen med henblik på opsamling og bortledning af spildevand. Dette indbefatter toiletaffald fra en- og tofamiliehuse, lejligheder og lignende. Grundfos anbefaler følgende pumpeløsninger: Multilift MSS/M: Kun enfamiliehuse og ukritiske installationer Multilift MD: Tofamiliehuse og derover, kontorer, skoler, m.m. Multilift MLD: Let erhvervsbyggeri, systemer med flere brusere, steder med hyppig brug af sanitære installationer. Installationsbemærkning: Løftestationen skal placeres i et separat rum Grundfos-løftestationer sikrer pålidelig indsamling og bortledning af spildevand fra områder, der ligger under kloakniveau. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 15

16 16 Applikationer Uden for bygningen Spildevand fra private hjem uden faldkloaksystemer skal løftes til et andet anlæg med henblik på bortledning. Der anvendes ofte en understation til indsamling og bortledning af spildevand fra et eller flere huse. I denne forbindelse kræver applikationerne ofte et langt trykrør og højt anlægstryk. Grundfos anbefaler følgende pumpeløsninger: Grundfos PE-Standard med SLV65 Grundfos PE-Standard med SEG-pumpe Installationsbemærkning: Til udvendig spildevandspumpning med kort trykrør og lav løftehøjde anbefaler Grundfos brug af SLV65 spildevandspumpe med tilstopningsfri vortex-løber. Til tofamiliehuse eller derover anbefaler Grundfos pumper med min. 65 mm fri passage eller derover, f.eks. SL1.80. Grundfos-løftestationer sikrer pålidelig indsamling og bortledning af spildevand fra områder, der ligger under kloakniveau. 16 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

17 Valg af pumpe 17 Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 17

18 18 VALG AF PUMPE Udlægning af pumpeanlæg Anlægsopbygning Spildevands- og dræninstallationer til en- og tofamiliehuse skal altid opbygges i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Pumpens placering i anlægget Følgende faktorer bør tages i betragtning i planlægningsfasen: Rørføringen til indløbet skal altid forhindre problemer med blokering Anlægget skal være servicevenligt Miljømæssige aspekter, herunder mulighed for gennemskylning Drift og vedligeholdelse For brønde, der er placeret uden for en bygning, skal følgende forhold overvejes: Minimumsafstande til fundamenter Jordbunds- og grundvandsforhold Trykledningens placering fra pumpeanlægget Strømforsyning Præfabrikeret brønd eller brønd bygget på anvendelsesstedet For brønde, der er placeret inde i en bygning, skal følgende forhold overvejes: Specialrum Hermetisk forseglede, præfabrikerede tanke med ventilationsrør ført ud i det fri (min. 50 mm rør) Overløbsbeskyttelse Rørdimensioner og gennembrydning af vægge 18 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

19 VALG AF PUMPE 19 Vælg den rette pumpe Før der vælges en pumpe til et spildevandsanlæg, skal følgende aspekter klarlægges: Indstrømningsmængde Rørføring Samlet løftehøjde Væsketype Tilstrømning Beregninger af et pumpeanlægs kapacitet afhænger af flowtilstrømningen og variationen i denne tilstrømning. Disse beregninger skal derfor udføres meget nøjagtigt. Hvis der er stor usikkerhed omkring tilstrømningsmængden, skal der om muligt udføres testmålinger. Tilstrømningsmængden fra private husholdninger er normalt så lille, at pumpeanlæggets kapacitet alene kan bestemmes af hovedstigrørets evne til at rengøre sig selv. Vigtigt: Den minimumshastighed, der kræves, for at rørene renses automatisk, er: Vandrette rør: 0,7 m/sek. Lodrette rør: 1 m/sek. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 19

20 20 VALG AF PUMPE Grundfos Unilift CC dykpumper til mange forskellige formål Sugeevne ved lav vandstand ned til 3 mm Lang levetid pga. keramisk akseltætning Sikker start pga. integreret udluftningsventil Tekniske data Væsketemperatur: Valg og dimensionering C (op til +70 C i kortere perioder) Nom. spændingsområde: 1 x V Effekt (3 modeller): 0,25, 0,38 og 0,78 kw Afgangsdimension: ¾ ¼ (udvendigt gevind) Vægt: 4,35 6,50 kg Materiale: komposit og rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et DN 32-afgangsrør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2.0 m 3 /h 2.5 m 3 /h 2 m 2.5 m Max. 18 m Max. 40 m 2.7 m 3 /h 3.1 m 3 /h 4.1 m 3 /h 5.3 m 3 /h Max. 7 m Max. 28 m Max. 70 m 3.3 m 3 /h 3.8 m 3 /h 4.6 m 3 /h 5.5 m 3 /h 6.6 m 3 /h Max. 110 m 8.0 m 3 /h Max. 80 m Max. 150 m 3.8 m 3 /h 7.0 m 3 /h 10.2 m 3 /h 1 m 2 m 3 m 4 m 4.5 m 1 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 6.5 m Max. 20 m Max. 42 m Max. 85 m Max. 125 m Max. 160 m Max. 215 m Max. 150 m 20 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

21 VALG AF PUMPE 21 Grundfos Unilift KP dykpumpe i rustfrit stål Driftssikkerhed Lang levetid Passer til små samlebrønde og snævre brønde Tekniske data Effekt: 0,15 0,35 kw Nom. spændingsområde: 1 x V Væsketemperatur: C (op til +70 C i 2 minutter) Afgangsdimension: Rp 1¼ Vægt: 5,5 7,5 kg Materiale: rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm Valg og dimensionering 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et DN 32-afgangsrør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2 m 3 m 3.5 m 1 m Max. 10 m Max. 25 m Max. 60 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m Max. 10 m Max. 40 m Max. 80 m Max. 120 m Max. 160 m Max. 16 m Max. 50 m Max. 90 m Max. 135 m Max. 175 m Max. 220 m Max. 100 m Max. 200 m Max. 250 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m KP 150 KP 250 KP 350 Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 21

22 22 VALG AF PUMPE Grundfos Unilift AP12 dykpumpe i rustfrit stål Delvist neddykket drift pga. kappekøling Robust pga. rustfrit stål Nemt udskifteligt kabel pga. forseglet strømtilslutning Tekniske data Effekt: 0,4 1,1 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Væsketemperatur: C (op til +70 C i 2 minutter) Afgangsdimension: Rp 1½ 2 Vægt: 9,7 18,2 kg Materiale: rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 12 mm Valg og dimensionering 100m 1% Max. 1 m Max. 95 m Max. 200 m Illustrationen Max. 50 m Max. 150 m Max. 410 m til valg og dimensionering Max. 60 m Max. 210 m Max. 310 m Max. 830 m er baseret på et Max. 220 m Max. 360 m Max. 460 m Max. 620 m 1½ lodret rør og Max. 370 m Max. 510 m Max. 610 m Max m et 2 vandret rør (Unilift AP12.50,11: Max. 520 m Max. 660 m Max. 760 m Max m 2 lodret og 2½ Max. 600 m Max. 740 m Max. 830 m Max m vandret). Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. AP AP AP AP m 4 m 6 m 8 m 1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 1 m 12 m 1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 10 m 12 m 14 m 1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 22 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

23 VALG AF PUMPE 23 Grundfos Unilift AP35 dykpumpe i rustfrit stål Delvist neddykket drift pga. kappekøling Robust pga. rustfrit stål Nemt udskifteligt kabel pga. forseglet strømtilslutning Tekniske data Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Effekt: 0,6 0,8 kw Væsketemperatur: C (op til +70 C i 2 minutter) Afgangsdimension: Rp 1½ Vægt: 11 14,7 kg (Unilift AP35) Materiale: rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 35 mm Valg og dimensionering 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et 1½ lodret rør og et 2 vandret rør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 1 m Max. 30 m Max. 110 m Max. 180 m Max. 260 m Max. 330 m Max. 410 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Max. 15 m Max. 90 m Max. 160 m Max. 240 m Max. 310 m Max. 390 m Max. 470 m Max. 540 m AP AP Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 23

24 24 VALG AF PUMPE Grundfos Unilift AP50 dykpumpe i rustfrit stål Delvist neddykket drift pga. kappekøling Robust pga. rustfrit stål Nemt udskifteligt kabel pga. forseglet strømtilslutning Tekniske data Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Effekt: 0,8 1,1 kw Væsketemperatur: C (op til +70 C i 2 minutter) Afgangsdimension: Rp 2 Vægt: 11 14,7 kg (Unilift AP35) Valg og dimensionering 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et 2 lodret rør og et 2½ vandret rør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 1 m Max. 35 m Max. 140 m Max. 240 m Max. 350 m Max. 450 m Max. 550 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Max. 35 m Max. 140 m Max. 240 m Max. 350 m Max. 450 m Max. 550 m Max. 660 m Max. 760 m AP AP Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

25 VALG AF PUMPE 25 Grundfos Unilift AP35B dykpumpe i rustfrit stål Forberedt til autokobling Robust pga. rustfrit stål Kabel kan udskiftes på stedet pga. tætnet strømtilførsel Tekniske data Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Effekt: 0,6-0,8 kw Væsketemperatur: C Afgangsdimension: Rp 2 Vægt: 7,4 10 kg Materiale: rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 35 mm Valg og dimensionering 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et 2 lodret rør og et 2½ vandret rør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2 m 3 m 4 m 5 m 1 m Max. 20 m Max. 120 m Max. 220 m Max. 330 m Max. 430 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Max. 20 m Max. 120 m Max. 220 m Max. 330 m Max. 430 m Max. 540 m Max. 640 m AP35B AP35B Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 25

26 26 VALG AF PUMPE Grundfos Unilift AP50B dykpumpe og kloakpumpe i rustfrit stål Forberedt til auto-kobling Robust pga. rustfrit stål Nemt udskifteligt kabel pga. forseglet strømtilslutning Tekniske data Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Effekt: 0,8-1,5 kw Væsketemperatur: C Afgangsdimension: Rp 2 Vægt: 8,4 10,2 kg Materiale: rustfrit stål Maks. faststofpartikelstørrelse: 50 mm Valg og dimensionering 100m 1% Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et 2 lodret rør og et 2½ vandret rør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende. 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 1 m Max. 75 m Max. 180 m Max. 280 m Max. 380 m Max. 490 m Max. 590 m 2 m 4 m 6 m 8 m 9 m 1 m Max. 20 m Max. 120 m Max. 330 m Max. 530 m Max. 740 m Max. 850 m AP50B AP50B AP50B m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m Max. 20 m Max. 220 m Max. 430 m Max. 640 m Max. 850 m Max m Max m 26 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

27 VALG AF PUMPE 27 Grundfos DW dykpumpe Modstandskraftig over for slidende partikler Lav vægt pga. aluminumspumpehus Meget driftssikker pga. dobbelt akseltætning Tekniske data Ydelsesområde: flow op til maks. 82 l/sek. Løftehøjde op til 95 m Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: maks. 150 mm/6 Vægt: kg Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm Ydelseskurver H [m] (A)3.H DW (A)3.H (A)3.H (A) (A) (A)3.H (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) Q [l/s] Q [m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 27

28 28 VALG AF PUMPE Grundfos DP dykpumpe Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken Kablet kan udskiftes på stedet Patrontætning Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 49 m3/h, 13 l/sek. Løftehøjde op til 25,1 m Effekt: 0,9 2,6 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: RP 2 / DN65 Vægt: kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver P [kpa] H [m] / DP Hz Q[l/s] Q[m 3 /h] 28 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

29 VALG AF PUMPE 29 Grundfos DP AUTOADAPT dykpumpe Samme punkter som Grundfos DP Indbygget start/stop funktion Indbygget motorværn og fejlrelæ indbygget kondensator i 1 fasede modeller Mulighed for ekstern kommunikation Mulighed for tilkobling af alarmlampe/horn Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 49 m3/h, 13 l/sek. Løftehøjde op til 25,1 m Effekt: 0,9 2,6 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: RP 2 / DN65 Vægt: kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver P [kpa] H [m] / DP Hz Q[l/s] Q[m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 29

30 30 VALG AF PUMPE Grundfos EF dykket spildevandspumpe Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken Kablet kan udskiftes på stedet Patrontætning Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 44,1 m3/h, 12,7 l/sek. Løftehøjde op til 22,4 m Effekt: 0,6 1,5 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: RP 2 Vægt: 38 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 30 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver EF Hz / / Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

31 VALG AF PUMPE 31 Grundfos EF AUTOADAPT dykket spildevandspumpe Samme punkter som Grundfos EF Indbygget start/stop funktion Indbygget motorværn og fejlrelæ indbygget kondensator i 1 fasede modeller Mulighed for ekstern kommunikation Mulighed for tilkobling af alarmlampe/horn Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 44,1 m3/h, 12,7 l/sek. Løftehøjde op til 22,4 m Effekt: 0,6 1,5 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: RP 2 Vægt: 38 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 30 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver EF Hz / / Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 31

32 32 VALG AF PUMPE Grundfos SL1 Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken og kabel, der kan udskiftes på stedet Patrontætning Enkanelløber med god virkningsgrad Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 19 l/sek. Løftehøjde op til 17 m Effekt: kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 65 Vægt: 48 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 50 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver p [ka] 160 H [m] SE Hz / Q [l/s] Q [m 3 /h] 32 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

33 VALG AF PUMPE 33 Grundfos SL1 AUTOADAPT Samme punkter som Grundfos SL1 Indbygget start/stop funktion Indbygget motorværn og fejlrelæ indbygget kondensator i 1 fasede modeller Mulighed for ekstern kommunikation Mulighed for tilkobling af alarmlampe/horn Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 19 l/sek. Løftehøjde op til 17 m Effekt: kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 65 Vægt: 48 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 50 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver p [ka] 160 H [m] SE Hz / Q [l/s] Q [m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 33

34 34 VALG AF PUMPE Grundfos SLV Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken og kabel, der kan udskiftes på stedet Patrontætning Tilstopningsfri pga. vortex-løber Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 12,5 l/sek. Løftehøjde op til 10,5 m Effekt: 0,9 1,5 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 65 Vægt: 41 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 65 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver p [kpa] 100 H [m] SEV Hz / / Q [l/s] Q [m 3 /h] 34 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

35 VALG AF PUMPE 35 Grundfos SLV AUTOADAPT Samme punkter som Grundfos SLV Indbygget start/stop funktion Indbygget motorværn og fejlrelæ indbygget kondensator i 1 fasede modeller Mulighed for ekstern kommunikation Mulighed for tilkobling af alarmlampe/horn Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 12,5 l/sek. Løftehøjde op til 10,5 m Effekt: 0,9 1,5 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x V / 3 x V Væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 65 Vægt: 41 kg Materiale: Støbejern Maks. faststofpartikelstørrelse: 65 mm Eksplosionssikker version: Ja Ydelseskurver p [kpa] 100 H [m] SEV Hz / / Q [l/s] Q [m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 35

36 TM VALG AF PUMPE Grundfos SEG grinderpumpe til kloakvand Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken og kabel, der kan udskiftes på stedet Justerbar hydraulik til langtidsholdbar smart trim med god virkningsgrad Patrontætning Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 5 l/sek. Løftehøjde op til 45 m Effekt: 0,9 4 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Antal poler: 2 Maks. væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 40 / DN 50 Vægt: kg Materiale: Støbejern Skæresystem: hærdet, rustfrit stål Ydelseskurver p [kpa] H [m] SEG Q [l/s] Q [m 3 /h] 36 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

37 TM VALG AF PUMPE 37 Grundfos SEG AUTOADAPT grinderpumpe til kloakvand Samme punkter som Grundfos SEG Indbygget start/stop funktion Indbygget motorværn og fejlrelæ indbygget kondensator i 1 fasede modeller Mulighed for ekstern kommunikation Mulighed for tilkobling af alarmlampe/horn Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 5 l/sek. Løftehøjde op til 45 m Effekt: 0,9 4 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 400 V Antal poler: 2 Maks. væsketemperatur: C Afgangsdimension: DN 40 / DN 50 Vægt: kg Materiale: Støbejern Skæresystem: hærdet, rustfrit stål Ydelseskurver p [kpa] H [m] SEG Q [l/s] Q [m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 37

38 38 VALG AF PUMPE Grundfos pumpestationer Let håndtering pga. lav vægt Fuldt sortiment Lang levetid pga. rustfrit materiale Tekniske data Materialer: rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen Diametre: ø 400, ø 600, ø 800 og ø 1000 Standardlængde: Kompatible med følgende pumpetyper: 1500, 2000 og 2500 mm unilift CC, Unilift KP, Unilift AP/AP-B, DP, EF, SE, SEV og SEG Serien med komplette Grundfos-pumpestationer opdateres jævnligt. Besøg: for at se det samlede udvalg. 38 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

39 VALG AF PUMPE 39 Grundfos PE FLEX Høj kvalitet og korrisionfrie materialer Tekniske data Materialer: Diametre: Højde: Kompatible med følgende pumpetyper: polyethylen fra ø400 til ø2000 efter kundens ønske ap Basic, DP, EF, SEG, SEG AUTOADAPT, SLV, SL1, SEV og SE1 Serien med komplette Grundfos-pumpestationer opdateres jævnligt. Besøg: for at se det samlede udvalg. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 39

40 40 VALG AF PUMPE Grundfos Sololift2 WC-1/WC-3/CWC-3 løftestation Lavt startniveau (72 mm) Moderne design Integreret kontraventil Tekniske data Mulige indløb: WC-1: WC (DN 100) + 1 (DN 36/40/50) WC-3: WC (DN 100) + 3 (DN 36/40/50) CWC-3: WC (DN100) + 3 (DN 36/40/50) Effektforbrug: 620 W Frekvens: 50 Hz Nom. spændingsområde: 1 x V Vægt: 7,3 kg Væsketemperatur: Maks. 50 C v = 0.7 m/s Ø Valg og dimensionering 4 x + 1 x Max. 6 m Ø28.4 mm Ø36.2 mm 4-9 l 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m Ø28.4 mm Ø26 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø23 mm Ø23 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø28.4 mm Ø28.4 mm Ø36.2 mm Ø36.2 mm Ø36.2 mm Ø36.2 mm Ø36.2 mm 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 90 m 40 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 4-6 l 6 m 5 m

41 90 m VALG AF PUMPE 41 Grundfos Sololift2 C-3/D-2 løftestation Tekniske data Mulige indløb: 3 (DN40) Effektforbrug: C-3: 300 W D-2: 270 W Frekvens: 50 Hz Nom. spændingsområde: 1 x V Vægt: C-3: 4,7 kg D-2: 3,5 kg Væsketemperatur: C-3: 75 C C-3: Maks. 90 C i 30 minutter D-2: 50 C Valg og dimensionering v = 0.7 m/s Ø 4 x + 1 x Max. 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm Ø36.2 mm Ø28.4 mm Ø26 mm Ø23 mm Ø20 mm 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 41

42 42 VALG AF PUMPE Grundfos Liftaway B spildevandsopsamling under gulvet Tekniske data Væsketemperatur: C Indløbsdimension 3 x DN 100 Afgangsdimension: 1 x DN 40 Vægt: 14,7 kg (uden pumpe) Udluftning/ kabelgennemføring: 1 x DN 70 Materiale: PE Tankkapacitet: Pumpeenhed: 100 l kan tilsluttes Unilift KP/AP (ikke inkluderet) Pumpeydelsen afhænger af den valgte pumpe. Se Unilift KP/AP. 42 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

43 VALG AF PUMPE 43 Grundfos Liftaway C spildevandsopsamling over gulvet Tekniske data Nom. spændingsområde: 1 x V Væsketemperatur: C (op til +70 C i 2 minutter) Indløbsdimension: 3 x DN x DN 40/50 Afgangsdimension: 1 x DN 40 Vægt: 3,2 kg (uden pumpe) Materiale: ABS Tankkapacitet: Pumpeenhed: 13 l kan tilsluttes Unilift KP-A/KP-S (ikke inkluderet) Pumpeydelsen afhænger af den valgte pumpe. Se Unilift KP. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 43

44 44 VALG AF PUMPE Grundfos Multilift MSS/M opsamling af sort spildevand og pumpeenheder Støjsvag Gas- og lugtfri Avanceret styreenhed Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 16 l/s Løftehøjde op til 19 m Effekt: 1,2 3,2 kw Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V Væsketemperatur: C Indløbsdimension: 3 x DN x DN x DN 50 Afgangsdimension: 1 x DN 80/100 Vægt: 43 kg - 74 kg Materiale: Tankkapacitet/ effektiv volumen: Ydelseskurver Polyethylen mss: 66 l / 35 l M: 100 l / 54 l H [m] M(L)D.32.2 Min. flow med trykrør DN80 Min. flow med trykrør DN100 M/MD M(L)D.24.2 M(L)D.22.4 M(L)D Q [l/s] Q [m 3 /h] 44 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

45 VALG AF PUMPE 45 Grundfos Multilift MD og MLD opsamling af sort spildevand og pumpeenheder Støjsvag Gas- og lugtfri Avanceret styreenhed Tekniske data Ydelsesområde: flow op til 32 l/s Løftehøjde op til 19 m Effekt: 1,5 3,2 kw pr. motor Nom. spændingsområde: 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V Væsketemperatur: C Indløbsdimension: 3 x DN x DN x DN 50 Afgangsdimension: 1 x DN 80/100 Vægt: 80 kg 197 kg Materiale: Tankkapacitet/ effektiv volumen: Ydelseskurver Polyethylen md: 120 l / 72 l MLD: 270 l / 190 l H [m] M(L)D.32.2 Min. flow med trykrør DN80 Min. flow med trykrør DN100 M/MD M(L)D.24.2 M(L)D.22.4 M(L)D Q [l/s] Kurverne viser drift med en pumpe Q [m 3 /h] Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 45

46 46 Bemærkninger 46 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

47 Tilbehør 47 Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 47

48 48 Ekstraudstyr Ekstraudstyr til Unilift CC, KP eller AP Pumpetyper Pos. Ekstraudstyr Unilift CC Unilift KP Unilift AP12 Unilift AP35/50 Unilift AP35B/50B 1 Bøsning til rørtilslutning Rp 1½/2 Rp 2/2½ Rp 1½/1½ 2 Slangestuds Rp 1½/2 Rp 2/ m gummislange inkl. spændebånd Overgangsstykke til gummislange Rp 2/2½ 1½ 2 2½ Rp 1½ Rp2 Rp 2½ 5 Kuglekontraventil 6 Afspærringsventil 7 Brystnippel 8 Forskruning 9 90 rørbøjning 10 Kontraventil til pumpens afgang (rustfrit stål) Autokobling Slangekobling Skruekobling Rp 1½ Rp 2 Rp 2½* Rp 1½ Rp2 Rp 2½ Rp 1½ Rp2 Rp 2½ Rp 1½ Rp2 Rp 2½ Rp 1½ Rp2 Rp 2½ Rp 1¼ Rp 1½ G 1¼ x ø25 G 1¼ x ø32 G 1¼ x ø40 Forskelligt ekstraudstyr er tilgængeligt i forskellige lande, spørg dit lokale Grundfos-firma 48 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

49 Tilbehør Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 49

50 50 Tilbehør Tilbehør til Multilift Ekstraudstyr Pumpetype Pos Billede Beskrivelse Dimensioner M/MSS/MD MLD Flangetilslutning til PVC-rør DN 150 Bolte, møtrikker og pakning 8 stk. af hver, 16 x 65 mm Bolte, møtrikker og pakning 8 stk. af hver, 16 x 65 mm DN 80 DN Spadeventil til indgang DN 100 DN150 DN 80 Afspærringsventil DN Kontraventil Kugleventil i støbejern PN10 DN 80 DN 100 Udvendigt løfte- og vægtsæt Støbejern, epoxybelagt DN 80 DN 100 DN 80/80 Flange/slange-enhed DN 80/100 DN 100/100 Ø53 3 Fleksibelt overgangsstykke Ø75 Ø110 Ø160 Ø53 Spændebånd Ø75 Ø110 Ø Manuelt betjent membranpumpe 1½ Pos.-nummeret refererer til Multilift M/MD-installationseksemplet i afsnittet Tip & Problemløsning. 50 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

51 Tilbehør 51 Tilbehør til Multilift Ekstraudstyr Pumpetype Pos. Billede Beskrivelse Dimensioner MSS/M/MD/MLD Akkumulator til styreenhed, 9,6 V Signallampe Indendørs Signalhorn Udendørs 230 V Timetæller 400 V 230 V Starttæller 400V 25 A Udvendig hovedafbryder til forsyningskabel 40 A 80 A Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 51

52 52 Tilbehør Tilbehør til pumpestationer Type Rørdiameter Beskrivelse Manchetter 40 mm Manchet 50 mm Manchet 63 mm Manchet 75 mm Manchet 90 mm Manchet 110 mm Manchet 160 mm Manchet Hulskærer Centerbor 40 mm Hulskærer, 51 mm 50 mm Hulskærer, 60 mm 63 mm Hulskærer, 75 mm 75 mm Hulskærer, 86 mm 90 mm Hulskærer, 102 mm 110 mm Hulskærer, 127 mm 160 mm Hulskærer, 177 mm Isoleringskappe Med henblik på frostbeskyttelse anbringes isoleringskappen direkte over rørene og ventilerne Ventilationspakke Ventilationspakke (50 mm) Niveauklokke Se brochuren til LC/LCD-niveaustyring. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte dit lokale Grundfos-selskab. 52 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

53 Tilbehør 53 Niveaustyring og ekstraudstyr Styrefunktioner Automatisk prøvekørsel (kræver batteri-backup) 24-timers vekseldrift (kræver batteri-backup) Styring af en eller to pumper Startforsinkelse for at forebygge vandslag Motorbeskyttelse Niveaustyring LC 107 LC 108 LC 110 Styringen er baseret på tryksignaler, som LC 107 og LCD 107 modtager via trykslanger fra to eller tre niveaudetektorer i en pumpebrønd Styring af en eller to pumper baseret på signaler fra flydende niveauafbrydere, elektroder eller tryktransmitter LT200 Styring af en eller to pumper baseret på signaler fra flydende niveauafbrydere eller elektroder Ekstraudstyr Batteri-backup Blinkende lampe til udvendig alarm Alarmhorn til udvendig alarmindikation (udendørs installation) Alarmhorn til udvendig alarmindikation (indendørs installation) Beslag til elektroder Tre elektroder med 10 m kabel Fire elektroder med 10 m kabel Med hensyn til ekstra funktioner og oplysninger om andet tilbehør, f.eks. autokobling og fitting, henvises der til de relevante produktbrochurer og datahæfter. Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 53

54 54 Bemærkninger 54 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

55 Teori 55 Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 55

56 56 TEORI Bestemmelse af tilstrømningsmængde Tilstrømning kommer typisk fra en eller flere af følgende kilder: Drænvand (Q d ) Regnvand (Q r ) Spildevand (Q s ) Den samlede tilstrømning (Q i ) i spildevandsanlæg beregnes på følgende måde: Q = Q d + Q r + Q i (l/s) Drænvand (Q d ) Set ud fra en pumpesynsvinkel er mængden af drænvand normalt lille. På steder med porøs jord og steder, hvor drænanlægget er under grundvandsspejlet, bør den nominelle mængde af drænvand baseres på en hydrogeologisk prøve. Som tommelfingerregel kan nedenstående værdier anvendes, hvis jorden er normal (dvs. ikke i nærheden af floder, vandveje eller mose-/sumpområder) og over havniveau. Sandholdig jord: lerholdig jord: Q d = L x [l/s] Q d = L x [l/s] L = Drænrørslængde Indstrømning [m³/h] Dræning Sandholdig jord Lerholdig jord Drænledninger [m] 56 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

57 Teori 57 Regnvand (Q r ) Definer det afvandingsområde, som regnvandet skal samles i. Regnvandsflow beregnes således: Q r = i x Φ x A, hvor i = den nominelle regnintensitet (l/sek./m²) Φ = afløbskoefficient A = afvandingsområde i m² Regnintensiteten skal beregnes ud fra en vurdering af konsekvenserne af oversvømmelse. Dimensionsgivende regnintensitet Den dimensionsgivende regnintensitet kan fastsættes ud fra tabellen på næste side. Der kan normalt regnes med regnskyl med en intensitet svarende til en varighed på 10 minutter. I større installationer kan der regnes med mindre intensiteter, dvs. længere regntider, såfremt det ved en forsinkelsberegning påvises at være tilladeligt. Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 57

58 58 Teori n Dimensionsgivende regnintensitet i l/s/m 2 eller (l/s/ha) Anvendelsesområde Separatsystemer Fællessystemer 1 0,011 eller (110) Hvor der kun er risiko for ulemper, f.eks. mindre oversvømmelser uden for bygninger Hvor der kun er risiko for ulemper, f.eks. lugtgener. Oversvømmelser accepters ikke ½ 0,014 eller (140) Hvor der kun er risiko for let oprettelige skader på, bygninger inventar og lignende. Skader bør kunne oprettes ved almindelig rengøring og kortvarig udtørring. Der bør kun kunne forekomme oversvømmelse i rum med vandtætte gulvkonstruktioner 1/10 0,023 eller (230) Hvor der er risiko for svært oprettelige skader på bygninger, inventar og lignende ~0 Hvor der er risiko for ulykker og sundhedsfare for dyr og mennesker 58 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

59 Teori 59 n er den årlige sandsynlighed for, at der forekommer regnskyl med en intensitet, der er større end den dimensionsgivende. De anførte regnintensiteter svarer til landsregnrækkens regnskyl med en varighed på 10 minutter, jf. Spildevandskomiteens skrift nr. 16. Myndigheden kan foreskrive andre regnintensiteter baseret på lokale statistikker. Skal der tages hensyn til de forventede kommende klimaændringer, kan regnintensiteterne ganges med følgende faktorer, der er beregnet for en fremskrivningshorisont/ forventet teknisk levetid på 100 år. Regnens gentagelsesperiode 2 år 10 år 100 år n 1/2 1/5 1/100 Klimafaktor 1,2 1,3 1,4 Afløbskoefficienter Afløbskoefficienten er et mål for regnvandsafstrømning fra afvandingsområdet. Koefficienten, der varierer afhængigt af overfladens beskaffenhed, fremgår af nedenstående tabel. Overflade Afløbskoefficient Φ Tage og uigennemtrængelige overflader som fx. asfaltbelagte områder, betondæk eller flader 1,0 med tætte samlinger Overflader med grus- eller græsrabatter 0,8 Grus 0,6 Haveområder og lignende arealer 0,1 Afvandingsområdet er det område, hvorfra vandet strømmer til pumpesystemet. Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 59

60 60 Teori Dimensionsgivende spildevandsstrøm Den dimensionsgivende spildevandsstrøm beregnes ud fra de forudsatte spildevandsstrømme for de enkelte installationsgenstande. Endvidere korrigeres for samtidig brug af installationsgenstandene. Q i = K Σ DU + Q e Q i = Den dimensionsgivende spildevandstilstrøm [l/s] K = Udledningskoefficient DU = Summen af forudsatte spildevandsstrømme [l/s] Q e = Konstante udledninger [l/s] f.eks kølevand, m.m. Pumpeanlæggets kapacitet skal altid være større end den dimensionsgivende spildevandsstrøm Q i. Endvidere skal der tages hensyn til vandhastigheden i trykrør. Udledningskoefficient Bygningstype Uregelmæssig anvendelse, f.eks. beboelseshuse, restauranter, kontorbygninger Regelmæssig anvendelse, f.eks. på hospitaler, skoler, restauranter, hoteller Hyppig anvendelse, f.eks. offentlige toiletter og/eller brusere K 0,5 0,7 1,0 Tilslutningsværdien DU er et mål for tilstrømningen af drænvand fra et udledende apparat/fikstur. 60 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

61 Teori 61 Forudsatte spildevandsstrømme Installationsgenstand DU/l/s Tilslutningsrør Håndvask, bidet 0,5 DN 40 Bruser, badekar 0,8 DN 50 Vaskemaskine op til 6 kg 0,8 DN 50 Køkkenvask, opvaskemaskine 0,8 DN 50 Toilet med cisterne på 4,5 l Toilet med cisterne på 6 l Toilet med cisterne på 9 l Gulvafløb DN 50 Gulvafløb DN 70 Gulvafløb DN 100 1,8 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 DN 80/90 DN DN 100 DN 50 DN 70 DN 100 Industriopvaskemaskine 2* DN 50 Urinal (enkelt) 0,5 DN 50 *Hvis de er til rådighed, skal fabriksværdierne anvendes til udregningen. Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 61

62 62 Teori Kapacitet og antal pumper Pumpeanlæggets kapacitet skal altid være større end den dimensionsgivende spildevandsstrøm (Q i ). Overskudskapaciteten afhænger af, hvor nøjagtigt tilstrømningen er beregnet. I private husholdninger, hvor der pumpes fækalt spildevand, vil hovedstigrørets evne til at rense sig selv normalt bestemme minimumspumpekapaciteten. Den laveste vandhastighed for afgangsrør er: Vertikal: 1 m/s (anbefalet af Grundfos) Horisontal (intern og ekstern): 0,7 m/s Vigtige bemærkninger: Hvis man vil undgå tryktab og støj i systemet, skal vandhastigheden ikke overstige 2,3 m/s. En grinderpumpe muliggør en rørhastighed på ned til 0,7 m/s i afgangsrøret, da størrelsen af de faste partikler er blevet meget mindre. Tabellen viser det laveste og højeste flow for forskellige rørdimensioner for at kunne opnå en selvrensende hastighed på 0,7 m/s i stigrøret: Laveste flow Højeste flow Rørdiameter l/s m³/h l/s m³/h DN 50 (di = 63,3 mm) 2,2 8 7,2 26,3 DN 65 (di = 77,5 mm) 3, ,8 39,4 DN 80 (di = 87,5 mm) 4,2 15 3,8 49,3 DN 100 (di = 113 mm) ,0 82,1 Enkeltpumpeinstallationer anvendes som regel i en- og tofamiliehuse. Afhængigt af tilstrømningsmængden og udsvinget i denne samt de gener, som pumpesvigt kan medføre, kan det anbefales at installere en dobbelt pumpeløsning. Dette giver en sikkerhed i tilfælde af pumpesvigt. 62 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

63 Teori 63 Bestemmelse af samlet løftehøjde Pumpetrykket skal overvinde forskellige former for modstand i rørsystemet. Den samlede løftehøjde varierer i takt med mængden af vand i anlægget. Overordnet set består modtrykket af tre elementer: Geodætisk løftehøjde Tab i individuelle modstande Friktionstab i lige rør En grafisk illustration af sammenhængen mellem tab og vandflow kaldes for en anlægskarakteristik. Geodætisk løftehøjde Individuelle tab i rørsystemet Friktionstab i rørføringen Samlet løftehøjde H geo H V,A H V,R H tot Beregning af samlet løftehøjde Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 63

64 64 Teori Geodætisk løftehøjde Den geodætiske løftehøjde er forskellen i højde mellem middelvandstanden i pumpesumpen og afgangsrørets slutniveau forudsat at ingen del af rørsystemet ligger højere end slutniveauet, og at afgangen ikke er neddykket. Den geodætiske løftehøjde er ikke afhængig af flowet. Hvis der er stor forskel på den øverste og nederste vandstand i pumpesumpen, kan det være nødvendigt både at beregne løftehøjden ved pumpestart og pumpestop. H Geo Middelvandstand 64 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

65 Teori 65 Tab i individuelle modstande Når vandet passerer gennem ventiler og bøjninger m.v. i rørsystemet, opstår der et energitab. Dette tab varierer afhængigt af vandets hastighed og dermed af flowet. Nedenstående tabel viser de omtrentlige værdier for tryktab i individuelle modstande i et typisk pumpeanlæg. Baseret på den teoretiske formel: H V,A = Σ ζ v 2 / 2g 90 bøjning Ekspansionsnippel Skydeventil Frit udløb T-rør Kontraventil Modstandstal ζ 0,3 0,5 0, ,2 0,7 0,007 0,012 0,012 0,025 0,025 0,055 0,8 0,010 0,016 0,016 0,033 0,033 0,072 0,9 0,012 0,021 0,021 0,041 0,041 0, ,015 0,025 0,025 0,051 0,051 0,112 V [m/s] 1,2 0,022 0,037 0,037 0,073 0,073 0,161 1,4 0,030 0,050 0,050 0,100 0,100 0,220 1,6 0,039 0,065 0,065 0,130 0,130 0,287 1,8 0,050 0,083 0,083 0,165 0,165 0, ,061 0,102 0,102 0,204 0,204 0,449 2,2 0,074 0,123 0,123 0,247 0,247 0,543 Tilsvarende rørlængder for tryktab i individuelle modstande. Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 65

66 66 Teori Friktionstab i lige rør Friktionstabet i lige rør afhænger af flowet gennem rørsystemet samt en række andre faktorer. Vigtigt: Det udvendige afgangsrør er et meget vigtigt element i forbindelse med dimensionering og valg af pumper. Det er kun muligt med sikkerhed at vælge den korrekte pumpe, hvis det udvendige afgangsrør ses som en integreret del af pumpeanlægget. Ved hjælp af tabellen på næste side beregnes friktionstabet i lige rør hurtigt og enkelt. Tabellen er udfærdiget efter Colebrook s formel med ruhed k = på 0,01 Vandtemperatur: t = 10 grader C 66 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

67 Teori 67 Tryktab, vandindhold og vandhastighed for rørtype PE100 PN10 SDR17 Øverste tal angiver vandets hastighed i m/sek. Nederste tal angiver tryktabet mvs pr. 100 meter lige rør. Udvendig diameter 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 125,0 160,0 Indvendig diameter 28,0 35,2 44,0 55,4 66,0 79,2 96,8 110,2 141,0 Vandindhold l/m 0,62 0,97 1,52 2,41 3,42 4,92 7,36 9,53 15,6 m3/h l/s 3,6 1 1,62 1,03 0,66 11,70 3,87 1,30 5,4 1,5 2,44 1,54 0,99 0,62 24,30 8,00 2,73 0,90 7,2 2 3,25 2,06 1,32 0,83 41,10 13,50 4,57 1,50 9 2,5 4,06 2,57 1,64 1,04 62,00 20,20 6,80 2,30 10,8 3 4,87 3,08 1,97 1,24 0,88 86,90 28,20 9,50 3,10 1,30 12,6 3,5 3,60 2,30 1,45 1,02 0,71 37,50 12,60 4,10 1,73 0,73 14,4 4 4,11 2,63 1,66 1,17 0,81 47,90 16,10 5,20 2,20 0,91 16,2 4,5 4,62 2,96 1,87 1,32 0,91 0,61 0,47 59,60 19,90 6,48 2,78 1,15 0,43 0, ,14 3,29 2,07 1,46 1,01 0,68 0,52 72,50 24,20 7,85 3,36 1,36 0,52 0,28 19,8 5,5 3,62 2,28 1,61 1,12 0,75 0,58 28,80 9,34 3,99 1,65 0,62 0,33 21,6 6 3,95 2,49 1,75 1,22 0,82 0,63 0,38 33,80 11,00 4,67 1,90 0,72 0,39 0,12 23,4 6,5 4,27 2,70 1,90 1,32 0,88 0,68 0,42 39,20 12,70 5,40 2,23 0,83 0,45 0, ,5 4,93 3,10 2,19 1,52 1,02 0,79 0,48 51,20 16,50 7,00 2,89 1,10 0,59 0,18 30,6 8,5 3,53 2,48 1,73 1,15 0,89 0,54 20,80 8,80 3,60 1,37 0,74 0, ,15 2,92 2,03 1,36 1,05 0,64 28,00 11,90 4,88 1,84 0,99 0,30 43,2 12 4,98 3,51 2,44 1,63 1,26 0,77 39,30 16,60 6,80 2,57 1,37 0,42 50,4 14 4,09 2,84 1,90 1,47 0,90 22,10 9,05 3,40 1,81 0,55 57,6 16 3,25 2,17 1,68 1,02 11,60 4,34 2,31 0,70 64,8 18 3,65 2,45 1,89 1,15 14,40 5,39 2,87 0, ,06 2,72 2,10 1,28 17,50 6,54 3,48 1, ,07 3,40 2,62 1,60 26,50 9,87 5,23 1, ,15 1,92 7,32 2, ,67 2,24 9,74 2, ,19 2,56 12,50 3, ,20 5,63 Spildevands systemer i en- og tofamiliehuse 67

68 68 Teori Eksempel: Grundfos SEG Spildevand fra de installationsgenstande, der udleder spildevand i et enfamiliehus, ledes ud i den offentlige kloakledning ved hjælp af en pumpestation uden for bygningen. Pumpestationen består af en Grundfos SEG grinderpumpe i en ø800 pumpebrønd. Spildevandet skal pumpes ca. 55 m. Beregning af dimensionsgivende spildevandstilstrøm Q i : Et enfamiliehus har tre håndvaske, to toiletter med 6 l cisterner, et badekar, en bruser, en vaskemaskine, en køkkenvask og en opvaskemaskine. Summen af alle tilsluttede værdier: ΣDU = 3 0,5+2 2,0+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8 = 9,5 Dimensionsgivende spildevandsstrøm fra alle installationsgenstande: Q i = 0,5 9,5 = 1,5 l/s = 5,4 m 3 /h Der skal vælges en pumpe, som sikrer, at flowet i det pumpede materiale er større end den dimensionsgivende spildevandsmængde, således at rørenes selvrensende egenskab forbliver intakt. Bemærk: Pumper med knive, der skal skære fast og fiberrigt stof, kræver et trykrør med tilstrækkelig fri passage på minimum 40 mm. Definer trykrørets diameter ved hjælp af det beregnede flow på Q i = 1,5 l/s: Der skal vælges et trykrør med en indre diameter på D i = 50 mm, så der opnås et tilstrækkeligt flow på 0,8 m/s. Indre diameter Di [mm] V [m/s] 40 1,2 50 0,8 68 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS GRUNDFOS DATAHÆFTE E-SOLUTIONS Indholdsfortegnelse 1. Løsninger 3 Control Dedicated Controls 3 Control MPC (Multi Pump Control) - CU 352 8 Control SPMP 204 13 LC- og LCD-niveaustyring 16 CU 100 23 2. Beskyttelse

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS MAGNA3 ENERGIFORBRUG Indeks 100 90 80 70 60 10 DEN INTELLIGENTE PUMPE MAGNA3 giver dig nye muligheder med mere intelligente reguleringsformer, optimerede

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

- Kvalitetsløsninger til sikker bortledning af spildevand i private boliger og erhverv...

- Kvalitetsløsninger til sikker bortledning af spildevand i private boliger og erhverv... Afløbsteknik Kvalitetsløsninger til sikker bortledning af spildevand i private boliger og erhverv... Del 2 Den bedste løsning Ambolten 1 DK6800 Varde Telefon +45 7516 9029 Fax +45 7516 9405 info@lhi.as

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt) 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Hvordan vælges den rette pumpe? Hvordan installeres den? Få svar på det samt meget mere i Grundfos Varmeguide 2003. Side 12 Side 5.

Hvordan vælges den rette pumpe? Hvordan installeres den? Få svar på det samt meget mere i Grundfos Varmeguide 2003. Side 12 Side 5. Nr. 19 7. årgang januar 2003 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Grundfos køber Svanehøj Grundfos har opkøbt Svanehøjs fjernvarmeforretning. Grundfos Varmeguide Side 12 Side 5 Hvordan vælges den rette pumpe?

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Flygt tryksatte kloaksystemer

Flygt tryksatte kloaksystemer Flygt tryksatte kloaksystemer Indhold Tryksatte kloaksystemer...3 Grundpakke...6 Udvidet pakke...8 Fleksibel brønd...10 Pumper...12 Overvågning & kontrol...13 Plug & Play...14 Service...15 2 Tryksatte

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand 2 TEKNISK VEJLEDNING 03/2011 Indhold Systembeskrivelse og anvendelser Systembeskrivelse...4

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere