Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nomenklatur og klassifikation i ODIN"

Transkript

1 Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 3. januar 2013 Indhold Alarm modtaget fra 3 Alarmkilde 4 Alarmtype 5 Ansættelsesstatus 6 Assistancetype 7 Behandling (dyreredning) 8 Beredskabsniveau 9 Brandklassificering 10 Brandplacering 11 Det skadede objekt 13 Dyreart 16 Emballage 17 Entreprenør 18 EvakueringInstans 19 Formodet brandårsag 20 Funktion (personel)) 22 Første meldings ordlyd 23 Førstehjælp 27 Førstehjælp. 28 Hovedopgave 29 Indsatsopgave 30 Klassificering 31 Køn 32 KøretøjsType 33 Materiel type 35 Meldertype 39 Mængde (miljøstofenhed) 40 Navn (miljøstof) 41 Ny status 42 Opgavetype 43 ProeveAlarmeringVurdering 44 Redningsmetode januar 2013 Side 1 af 74

2 Rekvirent 46 Rum (brand) 47 Serviceniveau 48 Sikringsrumspligt 49 Situation ved ankomst 50 Skadeart (person) 51 Skadeart (redning) 52 Skadeobjekt 53 Slangetender udgår 54 Stationskategori 55 Stationstype 56 Stilling (personale) 57 Trin (station) 58 Uddannelse 59 Udløst årsag 66 Udrykningsart 67 Udstationeringstype 68 Vurdering af 1. udrykning 69 Vurdering af 1. udrykning (m.fl.) 70 Øvelsesmetode 71 Øvelsestype 72 Årsag (personskade) 73 Årsag til uheld (miljø) januar 2013 Side 2 af 74

3 Alarm modtaget fra (AlarmModtagetFra) Viser hvor alarmen er modtaget fra det være sig 112-vagtcentralen, Københavns vagtcentral, direkte alarmering fra automatiske brand alarmeringsanlæg eller henvendelse direkte til redningsberedskabet f.eks. pr. telefon. Indberetning udrykning / Alarm 112 Andet Direkte alarmoverførelse Henvendelse direkte til redningsberedskabet 3. januar 2013 Side 3 af 74

4 Alarmkilde (AlarmKilde) Angiver alarmkilden f.eks. 112, Eva2000, webservice KBH m.fl. Indberetning udrykning / Alarm 112 Beredskab2000 Eva2000 RUS-Import VCT IBS VCT IHM Web WebService KBH WebService Aarhus Zenitel 3. januar 2013 Side 4 af 74

5 Alarmtype (AlarmType) Angiver om alarmen var reel, blind eller falsk. Indberetning udrykning / Alarm Blind alarm Falsk alarm Ikke oplyst Reel alarm 3. januar 2013 Side 5 af 74

6 Ansættelsesstatus (PersonStatus) Angiver personensansættelsesstatus f.eks. Heltidsansat Administration / Personale Heltidsansat Deltidsansat Medlem af frivillig brandværnsforening Frivillig (indgår i udrykningsvagt) Frivillig Værnepligtig Andet VP 3 mdr VP 6 mdr 3. januar 2013 Side 6 af 74

7 Assistancetype Angiver hvilken assistance niveau2 og niveau3 løste i forbindelse med indsatsen i en mere detaljeret version end hovedassistancetypen. F.eks. assistancetype luft, lys eller vand til hovedassistancetypen brand. Indberetning udrykning / Alarm (AlarmAssistanceType) Afstivning/afdækning Belysning Biologisk smittefare Brandslukning Brandvagt Deployering / Standby Drikkevandsforsyning Eftersøgning FIT - indsats Frigørelse Fyldning af trykluftflasker Gasrens Gerningssted/brandårsag Ilanddrevne tromler International assistance Kemikalieuheld Mødeplan Måling (for gasser eller radioaktivitet) Nødstrømsforsyning Olieforurening Oversvømmelse/lænsning Sneberedskab Vandforsyning til brand Øvrige (opgaven beskrives derefter) 3. januar 2013 Side 7 af 74

8 Behandling (dyreredning) Behandling udført på det skadede dyr f.eks. Nødslagtning (RedningDyreBehandling) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Nødslagtning Opstaldning Andet Ingen Ukendt 3. januar 2013 Side 8 af 74

9 Beredskabsniveau (Beredskabsniveau) De kommunale redningsberedskaber er Niveau 1, Støttepunkterne er Niveau 2, De statslige regionale beredskabscentre er Niveau 3 Indberetning udrykning / Alarm Niveau (trin) 2 Niveau (trin) 3 Int. Indsats Ukendt Andet Niveau (trin) 1 3. januar 2013 Side 9 af 74

10 Brandklassificering (BrandKlassificering) Angiver hvor mange strålerør, der er anvendt til at slukke branden. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber 1 HT rør 2 HT rør 3 HT rør 1 rør 2-3 rør >3 rør Uoplyst 3. januar 2013 Side 10 af 74

11 Brandplacering (BrandPlacering) Angiver, hvor branden fandt sted. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Beboelse...Carport...Dobbelthus...Drivhus...Enfamilieshus...Etagebyggeri...Garage...Gruppehus...Kolonihavehus...Kædehus...Rækkehus...Sommerhus...Udhus...Øvrig beboelse Åbne arealer...naturbrande...eng, hede og lign....have...klint, skrænt og lign...mark...mark, Korn...Mose, sump og lign....skov, krat og lign...strand...sø...å...anden naturbrand...ikke-naturbrande...banegård...bro...flyveplads...havn...jernbane...kirkegård...motorvej...park...plads, torv og lign....tunnel...vej...anden ikke-naturbrand Erhverv...Landbrug og fiskeri...råstofudvinding...anden råstofudvinding 3. januar 2013 Side 11 af 74

12 Brandplacering...Udvinding af råolie og naturgas...fremstillingsvirksomhed...beklædningsindustri...fremstilling af næringsmidler og drikkevarer...grafisk industri...jern- og metalindustri...kemisk industri...læderindustri...papirindustri...plastindustri...tekstilindustri...tobaksfabrikker...træindustri...el- og varmeværker...el-, gas og varmeforsyning...vandforsyning...bygge og anlægsvirksomhed...transport og kommunikation...oplagrings- og pakhusvirksomhed...telekommunikation...anden privat og offentlig service...handel og reparation...hotel og restauration...bank og forsikring...forsamlingshus...idrætshal, svømmehal...biblioteker...kirke...rensningsanlæg...losseplads/genbrugsstation...skole...grundskoler (1-10 klasse)...gymnasium, handelsskole, teknisk skole o.lign...handelshøjskole, universiteter o.lign (videregåe...institutioner mm....hospital/sygehus...plejehjem/ældrebolig/beskyttet bolig...hjem for psykisk syge/stofmisbrugere mm....vuggestue/børnehave/fritidshjem mm....flygtninge/asylcenter...andet...øvrig erhverv UDGÅET...Container...Affaldscontainer...Skibscontainer...Undervisning...Sociale foranstaltninger med institutionso...åbne arealer - øvrige...andet 3. januar 2013 Side 12 af 74

13 Det skadede objekt (BrandObjekt) Angiver, hvad der gik ild i. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Belysning...Elektrisk belysning...lampe med halogen pære...lampe med LED pære...el-lyskæde...anden elektrisk lampe...levende lys...fyrfadslys...lys på juletræ...juledekoration / adventskrans...andet levende lys...olie- eller petroliumslampe mv....anden belysning Bygningskonstruktioner...Etageadskillelse...Skorsten...Tagkonstruktion...Vægkonstruktion Container...Affaldscontainer...Skibscontainer Elektrisk brugsgenstand Elektronik...PC og Tilbehør...Bærbar PC...Stationær PC...PC-tilbehør...Telefon...Mobiltelefon / trådløs telefon...anden telefon...tv...billedrørs TV...Fladskærms TV mv....anden elektronik Hårde hvidevarer...emhætte...fryser...køleskab/kølefryseskab/kombiskab...opvaskemaskine...tørreskab...tørretumbler...vaskemaskine Installationer...El-installationer 3. januar 2013 Side 13 af 74

14 Det skadede objekt...el-tavle...anden El-installation...Gas-installationer...Transportanlæg...Vandinstallationer...Ventilationsanlæg Maskiner...Håndværktøj...Metalforarbejdningsmaskine...Pakkemaskine...Plastforarbejdningsmaskine...Sprøjtemalings- og dyplakeringsudstyr...træforarbejdningsmaskine Møbler Oplag...Affaldsoplag...Andre oplag...brandfarlige oplag...brandfarlige væsker...fyrværkeri oplag...foderstof oplag...halmoplag...plastoplag...træoplag Tekniske anlæg...el-anlæg...fyringsanlæg...fyringsanlæg, Bioethanol...Fyringsanlæg, Fast brændsel...brændeovn...pillefyr...fyringsanlæg, Flis/halm...Fyringsanlæg, Gas...Fyringsanlæg, Olie...Gas-anlæg...Kloakanlæg...Vandledning Transportmidler mv....autocamper...bil (u kg)...bus...campingvogn...cykel...el-/hybridbil...flyvemaskine...halmpresser...lastbil...mejetærsker...motorcykel, knallert...skib 3. januar 2013 Side 14 af 74

15 Det skadede objekt...tankvogn...tog...traktor...varevogn (u kg) Varmeapparater, andet...strygejern...vandvarmer...varmekabler...varmelamper...varmepistol...varmetæppe/varmepude Varmeapparater, madlavning...brødrister...kaffemaskine...kogeplade...komfur...elkomfur...gaskomfur...microbølgeovn...ovn Varmeapparater, rumopvarmning...el-radiator...strålevarmeapparat...varmeblæser Andet Intet objekt Ukendt UDGÅET...Grill...Ukrudtsbrænder 3. januar 2013 Side 15 af 74

16 Dyreart (RedningDyreArt) Angiver, hvilken dyreart, der blev reddet f.eks. Kat Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Dådyr Fjærkræ Heste Hunde Katte Kvæg Svin Andet kæledyr Andet husdyr Andet dyr Ukendt 3. januar 2013 Side 16 af 74

17 Emballage (MiljoeStofEmballage) Hvorledes var stoffet opbevaret eller transporteret? Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Dunk Sæk Tank Ukendt 3. januar 2013 Side 17 af 74

18 Entreprenør (Entreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen i kommunen f.eks. Falck eller kommunalt brandvæsen Administration / Aftaler 2. entreprenører angivet Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskab Falcks redningskorps Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen 3. januar 2013 Side 18 af 74

19 EvakueringInstans (EvakueringInstans) Angiver hvilken instans, der evakuerede personerne f.eks. Redningsberedskabet eller politiet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Politi Redningsberedskab Andre 3. januar 2013 Side 19 af 74

20 Formodet brandårsag (BrandAarsag) Den formodede årsag til branden Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Elektrisk brugsgenstand Forsæt...Hærværk...Påsat...Selvmordsforsøg Mangelfuld vedligeholdelse af skorsten...løbesod...nedslidning...tilsodning Selvantændelse Strålevarme Teknisk årsag...defekt motor...elevatorstop...fejl i elektrisk brugsgenstand...ledningsbrud...lækage...termostatsvigt...tærring Uforsigtighed...Uforsigtighed ved arbejde...friktionsvarme...optøning...svejse-, slibe-, skærearbejde...tagdækning...uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand...uforsigtighed ved brug af åben ild...afbrænding...fyrværkeri...grill...kul...gas...andet...leg med ild...rygning...ukrudtsbrænder...uforsigtighed ved madlavning...uforsigtighed, el Vejrlig...Frost...Hagl...Lynnedslag...Regn...Snevejr 3. januar 2013 Side 20 af 74

21 Formodet brandårsag...sol...storm...stormflod Andet...Eksplosion Ukendt UDGÅET...El-installationer (fejl) 3. januar 2013 Side 21 af 74

22 Funktion (personel)) (PersonFunktionNavn) Angiver hvilke funktioner personen har. Bemærk de fleste personer har mere end en funktion Administration / Personale Andet...ABC-tjeneste...Brandtjeneste...Chauffør...Indkvartering- og forplejningstjeneste...kommunikationstjeneste...kontaktperson...redningstjeneste...vagtcentralassistent Ledergruppe...Beredskabschef...Chefvagt...I. VH...Indsatsleder...Områdeleder...Stationsleder Mandskabsgruppe...Ambulance assistent...ambulance behandler...beredskabsassistent...brandmand...brandmand (hjælper)...menig...redder Mellemledergruppe...2.VH...Holdleder...Udrykningsleder Sagsbehandler...Brandteknisk byggesagsbehandler...bygningsinspektør Undervisning...Ambulanceinstruktør...FH - Instruktør...Instruktør...RD - Instruktør 3. januar 2013 Side 22 af 74

23 Første meldings ordlyd Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet f.eks. Brand-Bil i det fri (AlarmFoersteMeldingsOrdlyd Indberetning udrykning / Alarm ABA-anlæg Bygningsbrand...Bygn.brand-Butik...Bygn.brand-Carport, fritliggende...bygn.brand-etageejendom...bygn.brand-garage, fritliggendde...bygn.brand-gård...bygn.brand-gård/fare for dyr...bygn.brand-industribygning...bygn.brand-industribygning.-særligt objekt...bygn.brand-institution...bygn.brand-kolonihavehus...bygn.brand-lejlighed...bygn.brand-sommerhus...bygn.brand-udhus, fritliggende...bygn.brand-villa/rækkehus...bygn.brand-mindre brand...ild i bygning...ild i kælder...ild i lejlighed...ild i tag...ild på trappe Bygningsbrand - Røg...Røg fra Butik...Røg fra Carport, fritliggende...røg fra Etageejendom...Røg fra garage fritliggende...røg fra Gård...Røg fra gård/fare for dyr...røg fra Industribygning...Røg fra Institution...Røg fra Kolonihavehus...Røg fra Lejlighed...Røg fra Sommerhus...Røg fra Udhus, fritliggende...røg fra Villa/Rækkehus...Røg fra Mindre brand...røg fra bygning...røg fra kælder...røg fra tag...røg fra trappe Container/affald (brand)...container i det fri-brand...container i bygning-brand 3. januar 2013 Side 23 af 74

24 Første meldings ordlyd...skraldespand i det fri-brand...affaldsoplag i det fri-brand...container-mindre brand EL-installationer (brand)...el-instal.-brand-transformatorstation...el-instal.-brand-anlæg i det fri...el-instal.-brand-nedfaldne el-ledninger...el-instal.-brand-vindmølle...el-instal.-brand-mindre Gas (Lugt/udsivning/brand)...Gas-Gaslugt i bygning...gas-gaslugt i det fri...gas-ledningsbrud, ej antændt...gas-brand i udsivende gas...gas-gaslugt - eftersyn Naturbrand...Naturbrand-Skov/Plantage...Naturbrand-Hede/Klit...Naturbrand-Mark m/afgrøder...naturbrand-mark, Høstet...Naturbrand-Skråning/Grøft...Naturbrand-Halmstak...Naturbrand-Mindre brand Skorstensbrand...Skorst.brand-Hårdt tag...skorst.brand-stråtag...skorst.brand-eftersyn Transportmidler (brand)...brand-bil under tag...brand-bil i det fri...brand-lastbil/bus...brand-landbrugsredskab...brand-mc/knallert...brand-skib på land/dok...brand-skib ved kaj...brand-skib på sø...brand-tog, Passagertog...Brand-Tog, Godstog...Brand-Fly, Passagerer...Brand-Fly, Militært Brand Andet...Brandalarm...Bål på gade...brand med tilskadekomst...eftersyn...brand Andet Mindre forurening...min. forurening-v/fuh...min. forurening-mindre spild...min. forurening-oliefilm på vand 3. januar 2013 Side 24 af 74

25 Første meldings ordlyd Større forurening...str. forurening-olieudslip...str. forurening-benzinudslip...str. forurening-kemikalieudslip...str. forurening-ammoniakudslip...str.forurening-gylleudslip Forurening...Amoniakudslip...Benzinudslip...Gasudslip...Klorudslip...Forurening uheld...kemikalieuheld...oliespild...spuling af gade...forurening Andet Indsatsleder...ISL-Eftersyn...ISL-Forespørgsel Færdselsuheld...FUH-Brand i bil...fuh-fastklemte BIL...FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS...FUH-Fastklemte/Brandfare BIL...FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS...FUH-Tilskadekomne>5...FUH-Bil i vand...amb-fuh-ambulance Personredning...Redn.-Fastklemt, Maskine o.l....redn.-tilskadekomne>5...redn.-sammenstyrtning...redn.-bygning/højderedning...redn.-jord-/sandskred...redn.-mast/højderedning...redn.-silo/brønd...redn.-skrænt Redn.-Drukneulykke...Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde...Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN...Redn.-Drukneulykke FJORD...Redn.-Drukneulykke HAVET Redning Andet...Gasulykke...Elulykke...Elevatorulykke...Skibsulykke...Trafikulykke...Defekt gas/el...eksplosion 3. januar 2013 Side 25 af 74

26 Første meldings ordlyd...elevatorstop...oversvømmelse...springtæppe...terror...redning Andet Togulykke...Togulykke-Passager...Togulykke-Gods...Person under tog Fly - standby...fly - standby 1/sikkerhedslanding...Fly - standby 2/sikkerhedslanding...Fly - standby 3/sikkerhedslanding Flyulykke...Flyulykke-Passager...Flyulykke-Militært Prøve...Prøve-Individuel prøve...prøve-ugentlig prøve (ALLE) Andet 3. januar 2013 Side 26 af 74

27 Førstehjælp Angiver, om der er brugt førstehjælp på den forulykkede person (RedningFoerstehjaelp) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Alm. FH Andet / Ukendt Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 27 af 74

28 Førstehjælp. Angiver - om der blev ydet førstehjælp på det skadede personale (brandmanden). (SkadetPersonaleFoerstehjael Indberetning udrykning / Personer Alm. FH Andet Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 28 af 74

29 Hovedopgave Hovedopgaven kan overordnet opdeles i 6 opgavetyper: brand, redning, miljøuheld, diverse, blind/falsk alarm (AlarmHovedopgaveType) Indberetning udrykning / Alarm Brand Redning Miljø Diverse Blind/falsk alarm 3. januar 2013 Side 29 af 74

30 Indsatsopgave Angiver om køretøjet var indsat, aflyst, mødt på skadested m.fl. (KoeretoejIndsatsopgave) Indberetning udrykning /køretøjer Aflyst Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Transport Vandforsyning 3. januar 2013 Side 30 af 74

31 Klassificering Klassificerer redningsopgaven kan f.eks. være redning i forbindelse med brand eller trafikuheld. (Redningsklassificering) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Løst før ankomst Højderedning Dybderedning (brøndredning mv.) Nødflytning Redning i forbindelse med brand Redning i/på vand Redning i forbindelse med sammenstyrtningsulykke Redning i forbindelse med tog/fly/skibsulykke Redning i forbindelse med trafikuheld Vejrlig...Indsats i forbindelse med storm/orkan...rydning (træer mv.)...afdækning...afspærring...afstivning...indsats i forbindelse med oversvømmels...lænsning...inddæmning (sandsække mv.)...andet...indsats i forbindelse med kraftigt snefald...rydning (bygning)...rydning (vej)...transport (livsvigtig)...andet Anden redningsopgave 3. januar 2013 Side 31 af 74

32 Køn (RedningKoen) Angiver kønnet på den forulykkede person Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Kvinde Mand Ukendt 3. januar 2013 Side 32 af 74

33 KøretøjsType (KoeretoejType) Angiver køretøjstypen f.eks. Autosprøjte elle vandtankvogn Administration / Stationer / Køretøjer Aggregater, miljø...destroil skimmer Komara-miniskimmer...Skimmerhead...Spagnumspreder...Vikoma skimmer Aggregater, redning...båd...el-generator, 17kW...Glasfiberbåd...Gummibåd...Sneplov Ambulance Brandkøretøj...Afprodsstige...ASP 16...ASP 32...ASP 8...Autosprøjte...Brandgruppevogn...Drejestige...Røgdykkertender...Skovbrandslukningsvogn...Skumtender...Slangegruppevogn...Slangetender...Snorkel...Telelift...Vandtankvogn Container, andet Container, miljø...desmi MOP Gasrensecontainer...Materielrensecontainer...Miljøcontainer - Trin 2...Miljøcontainer - Trin 3...OIL MOP MK 11 6 DP...OIL MOP MK 11 9 DP...Personelrensecontainer...RO CLEAN OM 260 DP...Separationstank Container, redning...redningscontainer...ventepladscontainer 3. januar 2013 Side 33 af 74

34 KøretøjsType Følgeskadevogn Kombinationskøretøj...Brand / miljøkøretøj...brand / redningskøretøj...miljø / skadeforebyggelse...miljø/redningskøretøj Køretøj, andet...containerlastvogn...dykkervogn...færdselsvogn...mandskabsvogn...personvogn Ledelseskøretøj...Indsatsledervogn...Kommandopostvogn...Kommunikationsvogn Miljøkøretøj...Miljøvogn - Trin 1...Miljøvogn - Trin 2 Påhængsvogn, andet Påhængsvogn, brand...pulverpåhængsvogn 250kg...Påhængsbæresprøjte...Påhængsvogn, Kulsyresne Påhængsvogn, miljø...miljøpåhængsvogn - Trin 1...Miljøpåhængsvogn - Trin 2 Påhængsvogn, redning...belysningspåhængsvogn...højtrykskompressor...lavtrykskompressor...polyma Redningsvogn...Andet redningskøretøj...bjærgningsvogn...delingsdepotvogn...hjælpedepotvogn...kranvogn...let redningsvogn...pionervogn (BRKPS)...Redningsvogn L (BRKPS)...Sanitetsmaterielvogn...Svær redningsvogn 3. januar 2013 Side 34 af 74

35 Materiel type (MaterielType) Angiver hvilken type materiel, der er anvendt til indsatsen f.eks. Administration / Stationer / Materiel 3 mdr. beredskab 48 timers beredskab Afstivningsmateriel Andet...Brandmateriel...Højtryksventilator...Skumvæske...Forureningsbekæmpelse...Følgeskademateriel...El-varmeblæsser...Redningsmateriel Andet materiel Brændstof, batterier Brændstof, batterier, herunder efterløber El-materiel...El-fordelingstavle med HFI-relæ...Kabeltromle, 220V...Kabeltromle, 380V...Sikringer F.eks. palletanke, selvrejsende kar eller dunke Fastvingede fly Flydespærringer og lign....dan trawl...expandi, 25m...GP 1100, 75m...Jumbo fender...ro BOOM Coastal, 80m...ROBOOM Ocean, 200m...Troilboom, 11,3m Forplejningsmateriel Førstehjælpsudstyr...Båre...FH - taske...genoplivningskuffert...ilt - udstyr...øjenskylleflaske Helikoptere Helikoptere og fastvingede fly Højttryksrenser Indkvarteringsmateriel International indsats Kemikaliesporeudstyr...Gassporeapparat...Intensitetsmåler 3. januar 2013 Side 35 af 74

36 Materiel type...olieprøvetagningskasse...ph universalindikatorpapir Kommunikationsudstyr, PC, m.v....mobiltelefon...pc...radio...satellittelefon...skadestedsradio...telefax...telefon Kompressor Lager - Transport Lejr - Air condition Lejr - Generator Lejr - Indkvartering Lejr - Køkken Lejr - Lys Lejr - Sanitet Lejr - Vandforsyning Lejr - Varmefyr Lysmast Lysmateriel...Håndlygte...Lampe, 1000 watt...lampe, 500 watt Løftemateriel...Donkraft, 10 ton...donkraft, 5 ton...trykluftpude Management - Kommunikation Management - Kontor Management - Supplerende udstyr Management - Teamlederkuffert Mindre slukningsmidler...kulsyreslukker...pulverslukker...spandesprøjte Neutraliserende midler Oplag Opsamlingsmateriel...Alfob...Bakke...Container, 400l...Ekoperl...Enersperse Kar, 3m2...Kar, l...Netstrømpe, 25m...PVC - beholder, 10m...PVC - beholder, 50m (luftfla.) 3. januar 2013 Side 36 af 74

37 Materiel type...pvc - beholder, 5m...Rustfri cont. kem transp....spande...tromleløfter...unisorb Overgangsstykker...B/C overgangsstykker...c/d overgangsstykker Personlig beskyttelse...beskyttelsesdragt...branddragt...filtermaske...forklæde...handsker...hjelm...kemikalieindsatsdragt...kredsløbsapparat...regntøj...sikkerhedsbriller...splashdragt...trykluftsapparat Pressening Psykisk FH Pumpe...El-dykpumpe...Kemikaliepumpe...Pumpe, højtryk Redskaber...Branddasker...Siskovle...Skorstensfejer materiel...skovl...spade...vandstøvsuger SAR - Extra tungt redningsmateri SAR - Let redningsmateriel SAR - Søgeenhed SAR - Transport SAR - Tungt redningsmateriel Slanger...A-slange...B-slange...C-slange...D-slange Snorkel Specialmateriel, ventilation Spil...Hydraulisk spil, 5 ton...patenthåndspil, 1,5 ton...patenthåndspil, 3 ton 3. januar 2013 Side 37 af 74

38 Materiel type Statsligt specialmateriel Stiger, Springpuder, m.v....11m Udskydningsstige...9m Udskydningsstige...Drejestige...Italiensk stige...krybestige...snorkel...springpude...springtæppe...telelift Strålerør...B - rør...c- rør...d - rør...førstehjælpsrør...ht- rør...let-skumaggregat...skumrør - mellem...skumrør - tung...tågestrålespyd...vandkanon...vandvifte Tank...Skumtank Togulykker, hjælpetjeneste Transportstab. Tætningsmateriel...Kiler Udfriningsmateriel...Hydraulisk værktøj, let...hydraulisk værktøj, medium...hydraulisk værktøj, tung...skærebrænder Værktøj...Gnistfrit værktøj...værktøjskasse m/div fittings (el)...værktøjskasse m/div fittings (vand) 3. januar 2013 Side 38 af 74

39 Meldertype (SikringMelderType) Angiver hvilken type melder, der blev udløst f.eks. røgdetektor ionisk. Indberetning udrykning / Skadested Alarmtryk Andet Aspirator Flammedetektorer Gassensor...Gassensorer, halvleder...gassensorer, katalytisk Liniedetektor Røgdetektor...Røgdetektor, ionisk...røgdetektor, optisk Sprinklerventil Termodetektor 3. januar 2013 Side 39 af 74

40 Mængde (miljøstofenhed) (MiljoeStofEnhed) Angiver hvilken enhed der benyttes ved udstrømning af stof Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Kg Liter M3 Stk 3. januar 2013 Side 40 af 74

41 Navn (miljøstof) (MiljoeStofNavn) Angiver navnet på stoffet, der er udstrømmet f.eks. Olie Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Acetylen Oxygen Ammoniak Benzin Chlor Dieselolie Fyringsolie Hydraulikolie Motorolie Kølervæske Gylle Fyrværkeri (klasse 1) Andet eksplosivstof (klasse 1) Gas under tryk (klasse 2) Brandfarlig væske (klasse 3) Brandfarligt fast stof (klasse 4) Oxiderende stof (klasse 5) Giftigt stof (klasse 6) Radioaktivt stof (klasse 7) Ætsende stof (klasse 8) Andet (kendt stofnavn) Ukendt stofnavn UDGÅET Bygas F-gas Freon Glas Karburatorvæske Kviksølv Naturgas Olie Saltsyre Sprinklervæske Svovlsyre Væske 3. januar 2013 Side 41 af 74

42 Ny status (SikringNyStatus) Angiver ny status på sikringsanlægget efter alarmen f.eks. anlægget er reetableret. Indberetning udrykning / Skadested Andet Frakoblet Reetableret Ukendt 3. januar 2013 Side 42 af 74

43 Opgavetype Angiver personalets funktion/opgave i forbindelse med udrykningen f.eks. Indsat eller radiovagt. (PersonaleOpgaveType) Indberetning udrykning / Personer Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Aflyst Radiovagt Mødt på station Ikke mødt Andet 3. januar 2013 Side 43 af 74

44 ProeveAlarmeringVurdering Fire karakterer, der giver prøvealarmeringen karakter f.eks. Tilfredsstillende. Alarmcentral, redningsberedskabet, arbejdet på stedet og sammenlignes med evt. tidligere karakter på prøvealarmering. Administration/Proevealarmering (ProeveAlarmeringVurdering) Ikke oplyst Ikke tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Tilfredsstillende 3. januar 2013 Side 44 af 74

45 Redningsmetode (Redningsmetode) Angiver hvilken redningsmetode, der blev anvndt f.eks. Højderedning eller nødflytning. Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bygningens flugtveje Frigørelse - fastklemt Frigørelse - teknisk fastklemt Drejestige / redningslift / kran Håndstige Springpude/-tæppe Reb / tov (ophaling / nedfiring) Nødflytning Båd Dykning Andet Frigørelse (UDGÅR) Højderedning (UDGÅR) Stige (UDGÅR) 3. januar 2013 Side 45 af 74

46 Rekvirent (Rekvirent) Angiver hvem der har rekvireret et center eller støttepunkt Indberetning udrykning / Alarm Kommunal rekvirent...kommunalt Redningsberedskab National rekvirent...politiet...kemisk Beredskab...Statsligt beredskabscenter...forsvaret...sundhedsstyrelsen...fødevarestyrelsen/fødevareregion...falck (B-lov 8)...Nukleart Beredskab...Skat...Andre nationale rekvirenter International rekvirent...eu...fn...ihp...røde kors...bilateral international hjælp...andre internationale rekvirenter Falck (Udgået) 3. januar 2013 Side 46 af 74

47 Rum (brand) (BrandRum) Angiver i hvilket rum branden i bygningen startede. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Affaldsrum Bad, WC Bryggers Depotrum Elevator Entré, gang Forsamlingslokale Fyrrum Gangareal Garderobe, omklædning Hobbyrum og lign. Kontor Køkken Laboratorium Lade Lagerlokale Maskinhus Opholdsrum Parkeringskælder Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Rengøringsrum Salgslokale Sauna Silo Skorsten Soveværelse Sprøjtekabine Stald Teknikrum Trappe Ventesal Værksted Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 47 af 74

48 Serviceniveau Max. udrykningstid. jf. den gamle dim.bekendtgør. (AlarmByLandUdrykning) Indberetning udrykning / Alarm 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 17 min 18 min 19 min 20 min 21 min 22 min 23 min 24 min 25 min 60 min 120 min Intet specifikt tidskrav Ikke oplyst 3. januar 2013 Side 48 af 74

49 Sikringsrumspligt Angiver om kommunen har sikringsrumspligt (KommuneSikringsRumPligt) Administration / Beskyttelsesrum Delvis sikringsrumspligt Fuld sikringsrumspligt Ikke oplyst Ikke sikringsrumspligt 3. januar 2013 Side 49 af 74

50 Situation ved ankomst Angiver brandudviklingen ved ankomst til bygningsbrande f.eks. om der kun er tale om røgudvikling eller om, der er brand i flere rum. (BrandSituationVedAnkomst) Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Brand i et rum Brand i flere brandceller Brand i flere rum Brand i startfase Kun røgudvikling Slukket ved ankomst Ukendt 3. januar 2013 Side 50 af 74

51 Skadeart (person) Angiver hvilken personskade, der er sket med personalet (brandmanden) f.eks. Røgforgiftet (SkadetPersonaleSkadeArt) Indberetning udrykning / Personer Andet Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer Omtåget Røgforgiftet Temperaturpåvirket Uskadt Ætsning 3. januar 2013 Side 51 af 74

52 Skadeart (redning) (RedningSkadeArt) Angiver skadearten på den forulykkede person f.eks. Let kvæstet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer...svært kvæstet Omtåget Røgforgiftet...Lettere røgforgiftet...middel røgforgiftet...svært røgforgiftet Temperaturpåvirket Ukendt skadeart Uskadt Ætsning Andet 3. januar 2013 Side 52 af 74

53 Skadeobjekt Angiver hvem der var skadevolder (MiljoeuheldSkadevolder) Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Benzinstation Bil Bus Cyklist Dyr Fodgænger Industri Knallert Landbrug Lastvogn MC Skib Tog Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 53 af 74

54 Slangetender udgår (SlangetenderUdgaar) Information om, hvorvidt slangetenderen er udgået i forbindelse med den nye dimensioneringsbekendtgørelse. Administration / Stationer Ikke nu Ja Nej Ved ikke 3. januar 2013 Side 54 af 74

55 Stationskategori (StationsType) Angiver hvilken kategori stationen tilhører f.eks. beredskabsstation eller hjælpeberedskabsstation. Administration / Stationer Andet Beredskabsstation Hjælpeberedskabsstation Kommunal støttepunktsberedskab Statsligt beredskabscenter Stedlig beredskabsstyrke Supplerende styrker 3. januar 2013 Side 55 af 74

56 Stationstype (StationEntreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen f.eks. Falck A/S Administration / Stationer Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskabscenter Eget kommunalt beredskab En entreprenør Falck A/S Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen To entreprenører angivet 3. januar 2013 Side 56 af 74

57 Stilling (personale) (PersonStilling) Angiver personens stilling f.eks. Beredskabschef Administration / Personale Andet Brandmand...Beredskabsassistent...Brandmand...Menig...Redder...Værnepligtig...Værnepligtig, Menig Gruppefører Ledergruppe...Beredskabschef...Beredskabsinspektør...Brandchef...Brandinspektør...Brigadechef...Indsatsleder...Kolonnechef...Korpsmester...Mester (R)...Områdeleder...Sektionschef...Sektionsleder...Stationsleder...Viceberedskabschef...Viceberedskabsinspektør...Vicebrandchef...Vicebrandinspektør Mellemledergruppe...Beredskabsassistent...Beredskabsassistent (VPL)...Beredskabsmester...Brandmester...Delingsfører...Delingsfører (VP)...Gruppefører...Holdleder...Korpsdelingsfører...Overbrandmester...Seniordelingsfører...Udrykningsleder...Underbrandmester...Viceberedskabsmester 3. januar 2013 Side 57 af 74

58 Trin (station) (StationTrin) Angiver om stationen er trin 1, 2 eller 3. Administration / Stationer Trin 1 Trin 2 Trin 3 3. januar 2013 Side 58 af 74

59 Uddannelse Liste over beredskabsfaglige uddannelser (PersonUddannelseNavn) Administration / Personale 1. Manuelt niveau INDSATS...Funktionsuddannelse Indsats...Grunduddannelse Indsats...Årlig vedligeholdelsesudd. Indsats REDNING...Duelighedsprøve - båd...funktionsuddannelse Redning...Funktionsuddannelse Redningshund...Grunduddannelse Redning...Grunduddannelse Redningshund...Kystredning/bådtjeneste...Redningsdykker...Redningshundeføreruddannelse - Redning...Speedbådsbevis KOMMUNIKATION...Funktionsuddannelse Kommunikation...Grunduddannelse Kommunikation INDKVARTERING - FORPLEJNING...Certifikatuddannelse Almen fødevarehygiejne...funktionsuddannelse Indkvartering - Forplejning...Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning HÅNDTERING AF TILSKADEKOMN...Behandlingspladsassistentuddannelse...Færdselsrelateret førstehjælp...førstehjælp ved sygdomme...førstehjælp ved tilskadekomst...genoplivning med hjertestarter...hjerte-lunge-redning...håndtering af tilskadekomne...livredende førstehjælp...rutinering i livredende førstehjælp A...Rutinering i livredende førstehjælp B...Rutinering i livredende førstehjælp C...Supplerende behandlingspladsassistentuddannel DIVERSE kursus - termisk skæring...digeberedskabsuddannelse...landmobilt måleredskab...modulopbygget basisuddannelse - Modul A...Modulopbygget basisuddannelse - Modul B...Modulopbygget basisuddannelse - Modul C...Modulopbygget basisuddannelse - Modul D...Modulopbygget basisuddannelse - Modul E 3. januar 2013 Side 59 af 74

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 8. maj 2014 Indhold Aftale vedrørende 3 Alarm modtaget fra 4 Alarmkilde 5 Alarmtype 6 Andre oplag (Brandsyn) 7 Anlægskategori (Brandsyn)

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Nyt i ODIN. Version 29-05-2008

Nyt i ODIN. Version 29-05-2008 Version 29-05-2008 Skift password Det er nu muligt for brugerne selv at skifte deres password i ODIN, Det gøres ved at klikke på teksten Skift password Se fig. 1, hvorefter man kommer til siden vist på

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Kære Beredskabschef. Husk at gemme besvarelsen løbende evt. efter udfyldelse af hvert faneblad

Kære Beredskabschef. Husk at gemme besvarelsen løbende evt. efter udfyldelse af hvert faneblad Kære Beredskabschef Deloitte Consulting gennemfører for Forsvarsministeriet og Finansministeriet en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab i Danmark. Første del af analysen består af en kortlægning

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Kontakt Spørgsmål til denne evaluering indhold kan stilles til partner Gustav

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk REFERAT Emne Tid og sted Møde i ODIN-brugergruppe Torsdag den 5. oktober 2006,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere