Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nomenklatur og klassifikation i ODIN"

Transkript

1 Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 3. januar 2013 Indhold Alarm modtaget fra 3 Alarmkilde 4 Alarmtype 5 Ansættelsesstatus 6 Assistancetype 7 Behandling (dyreredning) 8 Beredskabsniveau 9 Brandklassificering 10 Brandplacering 11 Det skadede objekt 13 Dyreart 16 Emballage 17 Entreprenør 18 EvakueringInstans 19 Formodet brandårsag 20 Funktion (personel)) 22 Første meldings ordlyd 23 Førstehjælp 27 Førstehjælp. 28 Hovedopgave 29 Indsatsopgave 30 Klassificering 31 Køn 32 KøretøjsType 33 Materiel type 35 Meldertype 39 Mængde (miljøstofenhed) 40 Navn (miljøstof) 41 Ny status 42 Opgavetype 43 ProeveAlarmeringVurdering 44 Redningsmetode januar 2013 Side 1 af 74

2 Rekvirent 46 Rum (brand) 47 Serviceniveau 48 Sikringsrumspligt 49 Situation ved ankomst 50 Skadeart (person) 51 Skadeart (redning) 52 Skadeobjekt 53 Slangetender udgår 54 Stationskategori 55 Stationstype 56 Stilling (personale) 57 Trin (station) 58 Uddannelse 59 Udløst årsag 66 Udrykningsart 67 Udstationeringstype 68 Vurdering af 1. udrykning 69 Vurdering af 1. udrykning (m.fl.) 70 Øvelsesmetode 71 Øvelsestype 72 Årsag (personskade) 73 Årsag til uheld (miljø) januar 2013 Side 2 af 74

3 Alarm modtaget fra (AlarmModtagetFra) Viser hvor alarmen er modtaget fra det være sig 112-vagtcentralen, Københavns vagtcentral, direkte alarmering fra automatiske brand alarmeringsanlæg eller henvendelse direkte til redningsberedskabet f.eks. pr. telefon. Indberetning udrykning / Alarm 112 Andet Direkte alarmoverførelse Henvendelse direkte til redningsberedskabet 3. januar 2013 Side 3 af 74

4 Alarmkilde (AlarmKilde) Angiver alarmkilden f.eks. 112, Eva2000, webservice KBH m.fl. Indberetning udrykning / Alarm 112 Beredskab2000 Eva2000 RUS-Import VCT IBS VCT IHM Web WebService KBH WebService Aarhus Zenitel 3. januar 2013 Side 4 af 74

5 Alarmtype (AlarmType) Angiver om alarmen var reel, blind eller falsk. Indberetning udrykning / Alarm Blind alarm Falsk alarm Ikke oplyst Reel alarm 3. januar 2013 Side 5 af 74

6 Ansættelsesstatus (PersonStatus) Angiver personensansættelsesstatus f.eks. Heltidsansat Administration / Personale Heltidsansat Deltidsansat Medlem af frivillig brandværnsforening Frivillig (indgår i udrykningsvagt) Frivillig Værnepligtig Andet VP 3 mdr VP 6 mdr 3. januar 2013 Side 6 af 74

7 Assistancetype Angiver hvilken assistance niveau2 og niveau3 løste i forbindelse med indsatsen i en mere detaljeret version end hovedassistancetypen. F.eks. assistancetype luft, lys eller vand til hovedassistancetypen brand. Indberetning udrykning / Alarm (AlarmAssistanceType) Afstivning/afdækning Belysning Biologisk smittefare Brandslukning Brandvagt Deployering / Standby Drikkevandsforsyning Eftersøgning FIT - indsats Frigørelse Fyldning af trykluftflasker Gasrens Gerningssted/brandårsag Ilanddrevne tromler International assistance Kemikalieuheld Mødeplan Måling (for gasser eller radioaktivitet) Nødstrømsforsyning Olieforurening Oversvømmelse/lænsning Sneberedskab Vandforsyning til brand Øvrige (opgaven beskrives derefter) 3. januar 2013 Side 7 af 74

8 Behandling (dyreredning) Behandling udført på det skadede dyr f.eks. Nødslagtning (RedningDyreBehandling) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Nødslagtning Opstaldning Andet Ingen Ukendt 3. januar 2013 Side 8 af 74

9 Beredskabsniveau (Beredskabsniveau) De kommunale redningsberedskaber er Niveau 1, Støttepunkterne er Niveau 2, De statslige regionale beredskabscentre er Niveau 3 Indberetning udrykning / Alarm Niveau (trin) 2 Niveau (trin) 3 Int. Indsats Ukendt Andet Niveau (trin) 1 3. januar 2013 Side 9 af 74

10 Brandklassificering (BrandKlassificering) Angiver hvor mange strålerør, der er anvendt til at slukke branden. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber 1 HT rør 2 HT rør 3 HT rør 1 rør 2-3 rør >3 rør Uoplyst 3. januar 2013 Side 10 af 74

11 Brandplacering (BrandPlacering) Angiver, hvor branden fandt sted. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Beboelse...Carport...Dobbelthus...Drivhus...Enfamilieshus...Etagebyggeri...Garage...Gruppehus...Kolonihavehus...Kædehus...Rækkehus...Sommerhus...Udhus...Øvrig beboelse Åbne arealer...naturbrande...eng, hede og lign....have...klint, skrænt og lign...mark...mark, Korn...Mose, sump og lign....skov, krat og lign...strand...sø...å...anden naturbrand...ikke-naturbrande...banegård...bro...flyveplads...havn...jernbane...kirkegård...motorvej...park...plads, torv og lign....tunnel...vej...anden ikke-naturbrand Erhverv...Landbrug og fiskeri...råstofudvinding...anden råstofudvinding 3. januar 2013 Side 11 af 74

12 Brandplacering...Udvinding af råolie og naturgas...fremstillingsvirksomhed...beklædningsindustri...fremstilling af næringsmidler og drikkevarer...grafisk industri...jern- og metalindustri...kemisk industri...læderindustri...papirindustri...plastindustri...tekstilindustri...tobaksfabrikker...træindustri...el- og varmeværker...el-, gas og varmeforsyning...vandforsyning...bygge og anlægsvirksomhed...transport og kommunikation...oplagrings- og pakhusvirksomhed...telekommunikation...anden privat og offentlig service...handel og reparation...hotel og restauration...bank og forsikring...forsamlingshus...idrætshal, svømmehal...biblioteker...kirke...rensningsanlæg...losseplads/genbrugsstation...skole...grundskoler (1-10 klasse)...gymnasium, handelsskole, teknisk skole o.lign...handelshøjskole, universiteter o.lign (videregåe...institutioner mm....hospital/sygehus...plejehjem/ældrebolig/beskyttet bolig...hjem for psykisk syge/stofmisbrugere mm....vuggestue/børnehave/fritidshjem mm....flygtninge/asylcenter...andet...øvrig erhverv UDGÅET...Container...Affaldscontainer...Skibscontainer...Undervisning...Sociale foranstaltninger med institutionso...åbne arealer - øvrige...andet 3. januar 2013 Side 12 af 74

13 Det skadede objekt (BrandObjekt) Angiver, hvad der gik ild i. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Belysning...Elektrisk belysning...lampe med halogen pære...lampe med LED pære...el-lyskæde...anden elektrisk lampe...levende lys...fyrfadslys...lys på juletræ...juledekoration / adventskrans...andet levende lys...olie- eller petroliumslampe mv....anden belysning Bygningskonstruktioner...Etageadskillelse...Skorsten...Tagkonstruktion...Vægkonstruktion Container...Affaldscontainer...Skibscontainer Elektrisk brugsgenstand Elektronik...PC og Tilbehør...Bærbar PC...Stationær PC...PC-tilbehør...Telefon...Mobiltelefon / trådløs telefon...anden telefon...tv...billedrørs TV...Fladskærms TV mv....anden elektronik Hårde hvidevarer...emhætte...fryser...køleskab/kølefryseskab/kombiskab...opvaskemaskine...tørreskab...tørretumbler...vaskemaskine Installationer...El-installationer 3. januar 2013 Side 13 af 74

14 Det skadede objekt...el-tavle...anden El-installation...Gas-installationer...Transportanlæg...Vandinstallationer...Ventilationsanlæg Maskiner...Håndværktøj...Metalforarbejdningsmaskine...Pakkemaskine...Plastforarbejdningsmaskine...Sprøjtemalings- og dyplakeringsudstyr...træforarbejdningsmaskine Møbler Oplag...Affaldsoplag...Andre oplag...brandfarlige oplag...brandfarlige væsker...fyrværkeri oplag...foderstof oplag...halmoplag...plastoplag...træoplag Tekniske anlæg...el-anlæg...fyringsanlæg...fyringsanlæg, Bioethanol...Fyringsanlæg, Fast brændsel...brændeovn...pillefyr...fyringsanlæg, Flis/halm...Fyringsanlæg, Gas...Fyringsanlæg, Olie...Gas-anlæg...Kloakanlæg...Vandledning Transportmidler mv....autocamper...bil (u kg)...bus...campingvogn...cykel...el-/hybridbil...flyvemaskine...halmpresser...lastbil...mejetærsker...motorcykel, knallert...skib 3. januar 2013 Side 14 af 74

15 Det skadede objekt...tankvogn...tog...traktor...varevogn (u kg) Varmeapparater, andet...strygejern...vandvarmer...varmekabler...varmelamper...varmepistol...varmetæppe/varmepude Varmeapparater, madlavning...brødrister...kaffemaskine...kogeplade...komfur...elkomfur...gaskomfur...microbølgeovn...ovn Varmeapparater, rumopvarmning...el-radiator...strålevarmeapparat...varmeblæser Andet Intet objekt Ukendt UDGÅET...Grill...Ukrudtsbrænder 3. januar 2013 Side 15 af 74

16 Dyreart (RedningDyreArt) Angiver, hvilken dyreart, der blev reddet f.eks. Kat Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Dådyr Fjærkræ Heste Hunde Katte Kvæg Svin Andet kæledyr Andet husdyr Andet dyr Ukendt 3. januar 2013 Side 16 af 74

17 Emballage (MiljoeStofEmballage) Hvorledes var stoffet opbevaret eller transporteret? Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Dunk Sæk Tank Ukendt 3. januar 2013 Side 17 af 74

18 Entreprenør (Entreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen i kommunen f.eks. Falck eller kommunalt brandvæsen Administration / Aftaler 2. entreprenører angivet Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskab Falcks redningskorps Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen 3. januar 2013 Side 18 af 74

19 EvakueringInstans (EvakueringInstans) Angiver hvilken instans, der evakuerede personerne f.eks. Redningsberedskabet eller politiet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Politi Redningsberedskab Andre 3. januar 2013 Side 19 af 74

20 Formodet brandårsag (BrandAarsag) Den formodede årsag til branden Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Elektrisk brugsgenstand Forsæt...Hærværk...Påsat...Selvmordsforsøg Mangelfuld vedligeholdelse af skorsten...løbesod...nedslidning...tilsodning Selvantændelse Strålevarme Teknisk årsag...defekt motor...elevatorstop...fejl i elektrisk brugsgenstand...ledningsbrud...lækage...termostatsvigt...tærring Uforsigtighed...Uforsigtighed ved arbejde...friktionsvarme...optøning...svejse-, slibe-, skærearbejde...tagdækning...uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand...uforsigtighed ved brug af åben ild...afbrænding...fyrværkeri...grill...kul...gas...andet...leg med ild...rygning...ukrudtsbrænder...uforsigtighed ved madlavning...uforsigtighed, el Vejrlig...Frost...Hagl...Lynnedslag...Regn...Snevejr 3. januar 2013 Side 20 af 74

21 Formodet brandårsag...sol...storm...stormflod Andet...Eksplosion Ukendt UDGÅET...El-installationer (fejl) 3. januar 2013 Side 21 af 74

22 Funktion (personel)) (PersonFunktionNavn) Angiver hvilke funktioner personen har. Bemærk de fleste personer har mere end en funktion Administration / Personale Andet...ABC-tjeneste...Brandtjeneste...Chauffør...Indkvartering- og forplejningstjeneste...kommunikationstjeneste...kontaktperson...redningstjeneste...vagtcentralassistent Ledergruppe...Beredskabschef...Chefvagt...I. VH...Indsatsleder...Områdeleder...Stationsleder Mandskabsgruppe...Ambulance assistent...ambulance behandler...beredskabsassistent...brandmand...brandmand (hjælper)...menig...redder Mellemledergruppe...2.VH...Holdleder...Udrykningsleder Sagsbehandler...Brandteknisk byggesagsbehandler...bygningsinspektør Undervisning...Ambulanceinstruktør...FH - Instruktør...Instruktør...RD - Instruktør 3. januar 2013 Side 22 af 74

23 Første meldings ordlyd Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet f.eks. Brand-Bil i det fri (AlarmFoersteMeldingsOrdlyd Indberetning udrykning / Alarm ABA-anlæg Bygningsbrand...Bygn.brand-Butik...Bygn.brand-Carport, fritliggende...bygn.brand-etageejendom...bygn.brand-garage, fritliggendde...bygn.brand-gård...bygn.brand-gård/fare for dyr...bygn.brand-industribygning...bygn.brand-industribygning.-særligt objekt...bygn.brand-institution...bygn.brand-kolonihavehus...bygn.brand-lejlighed...bygn.brand-sommerhus...bygn.brand-udhus, fritliggende...bygn.brand-villa/rækkehus...bygn.brand-mindre brand...ild i bygning...ild i kælder...ild i lejlighed...ild i tag...ild på trappe Bygningsbrand - Røg...Røg fra Butik...Røg fra Carport, fritliggende...røg fra Etageejendom...Røg fra garage fritliggende...røg fra Gård...Røg fra gård/fare for dyr...røg fra Industribygning...Røg fra Institution...Røg fra Kolonihavehus...Røg fra Lejlighed...Røg fra Sommerhus...Røg fra Udhus, fritliggende...røg fra Villa/Rækkehus...Røg fra Mindre brand...røg fra bygning...røg fra kælder...røg fra tag...røg fra trappe Container/affald (brand)...container i det fri-brand...container i bygning-brand 3. januar 2013 Side 23 af 74

24 Første meldings ordlyd...skraldespand i det fri-brand...affaldsoplag i det fri-brand...container-mindre brand EL-installationer (brand)...el-instal.-brand-transformatorstation...el-instal.-brand-anlæg i det fri...el-instal.-brand-nedfaldne el-ledninger...el-instal.-brand-vindmølle...el-instal.-brand-mindre Gas (Lugt/udsivning/brand)...Gas-Gaslugt i bygning...gas-gaslugt i det fri...gas-ledningsbrud, ej antændt...gas-brand i udsivende gas...gas-gaslugt - eftersyn Naturbrand...Naturbrand-Skov/Plantage...Naturbrand-Hede/Klit...Naturbrand-Mark m/afgrøder...naturbrand-mark, Høstet...Naturbrand-Skråning/Grøft...Naturbrand-Halmstak...Naturbrand-Mindre brand Skorstensbrand...Skorst.brand-Hårdt tag...skorst.brand-stråtag...skorst.brand-eftersyn Transportmidler (brand)...brand-bil under tag...brand-bil i det fri...brand-lastbil/bus...brand-landbrugsredskab...brand-mc/knallert...brand-skib på land/dok...brand-skib ved kaj...brand-skib på sø...brand-tog, Passagertog...Brand-Tog, Godstog...Brand-Fly, Passagerer...Brand-Fly, Militært Brand Andet...Brandalarm...Bål på gade...brand med tilskadekomst...eftersyn...brand Andet Mindre forurening...min. forurening-v/fuh...min. forurening-mindre spild...min. forurening-oliefilm på vand 3. januar 2013 Side 24 af 74

25 Første meldings ordlyd Større forurening...str. forurening-olieudslip...str. forurening-benzinudslip...str. forurening-kemikalieudslip...str. forurening-ammoniakudslip...str.forurening-gylleudslip Forurening...Amoniakudslip...Benzinudslip...Gasudslip...Klorudslip...Forurening uheld...kemikalieuheld...oliespild...spuling af gade...forurening Andet Indsatsleder...ISL-Eftersyn...ISL-Forespørgsel Færdselsuheld...FUH-Brand i bil...fuh-fastklemte BIL...FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS...FUH-Fastklemte/Brandfare BIL...FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS...FUH-Tilskadekomne>5...FUH-Bil i vand...amb-fuh-ambulance Personredning...Redn.-Fastklemt, Maskine o.l....redn.-tilskadekomne>5...redn.-sammenstyrtning...redn.-bygning/højderedning...redn.-jord-/sandskred...redn.-mast/højderedning...redn.-silo/brønd...redn.-skrænt Redn.-Drukneulykke...Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde...Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN...Redn.-Drukneulykke FJORD...Redn.-Drukneulykke HAVET Redning Andet...Gasulykke...Elulykke...Elevatorulykke...Skibsulykke...Trafikulykke...Defekt gas/el...eksplosion 3. januar 2013 Side 25 af 74

26 Første meldings ordlyd...elevatorstop...oversvømmelse...springtæppe...terror...redning Andet Togulykke...Togulykke-Passager...Togulykke-Gods...Person under tog Fly - standby...fly - standby 1/sikkerhedslanding...Fly - standby 2/sikkerhedslanding...Fly - standby 3/sikkerhedslanding Flyulykke...Flyulykke-Passager...Flyulykke-Militært Prøve...Prøve-Individuel prøve...prøve-ugentlig prøve (ALLE) Andet 3. januar 2013 Side 26 af 74

27 Førstehjælp Angiver, om der er brugt førstehjælp på den forulykkede person (RedningFoerstehjaelp) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Alm. FH Andet / Ukendt Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 27 af 74

28 Førstehjælp. Angiver - om der blev ydet førstehjælp på det skadede personale (brandmanden). (SkadetPersonaleFoerstehjael Indberetning udrykning / Personer Alm. FH Andet Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 28 af 74

29 Hovedopgave Hovedopgaven kan overordnet opdeles i 6 opgavetyper: brand, redning, miljøuheld, diverse, blind/falsk alarm (AlarmHovedopgaveType) Indberetning udrykning / Alarm Brand Redning Miljø Diverse Blind/falsk alarm 3. januar 2013 Side 29 af 74

30 Indsatsopgave Angiver om køretøjet var indsat, aflyst, mødt på skadested m.fl. (KoeretoejIndsatsopgave) Indberetning udrykning /køretøjer Aflyst Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Transport Vandforsyning 3. januar 2013 Side 30 af 74

31 Klassificering Klassificerer redningsopgaven kan f.eks. være redning i forbindelse med brand eller trafikuheld. (Redningsklassificering) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Løst før ankomst Højderedning Dybderedning (brøndredning mv.) Nødflytning Redning i forbindelse med brand Redning i/på vand Redning i forbindelse med sammenstyrtningsulykke Redning i forbindelse med tog/fly/skibsulykke Redning i forbindelse med trafikuheld Vejrlig...Indsats i forbindelse med storm/orkan...rydning (træer mv.)...afdækning...afspærring...afstivning...indsats i forbindelse med oversvømmels...lænsning...inddæmning (sandsække mv.)...andet...indsats i forbindelse med kraftigt snefald...rydning (bygning)...rydning (vej)...transport (livsvigtig)...andet Anden redningsopgave 3. januar 2013 Side 31 af 74

32 Køn (RedningKoen) Angiver kønnet på den forulykkede person Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Kvinde Mand Ukendt 3. januar 2013 Side 32 af 74

33 KøretøjsType (KoeretoejType) Angiver køretøjstypen f.eks. Autosprøjte elle vandtankvogn Administration / Stationer / Køretøjer Aggregater, miljø...destroil skimmer Komara-miniskimmer...Skimmerhead...Spagnumspreder...Vikoma skimmer Aggregater, redning...båd...el-generator, 17kW...Glasfiberbåd...Gummibåd...Sneplov Ambulance Brandkøretøj...Afprodsstige...ASP 16...ASP 32...ASP 8...Autosprøjte...Brandgruppevogn...Drejestige...Røgdykkertender...Skovbrandslukningsvogn...Skumtender...Slangegruppevogn...Slangetender...Snorkel...Telelift...Vandtankvogn Container, andet Container, miljø...desmi MOP Gasrensecontainer...Materielrensecontainer...Miljøcontainer - Trin 2...Miljøcontainer - Trin 3...OIL MOP MK 11 6 DP...OIL MOP MK 11 9 DP...Personelrensecontainer...RO CLEAN OM 260 DP...Separationstank Container, redning...redningscontainer...ventepladscontainer 3. januar 2013 Side 33 af 74

34 KøretøjsType Følgeskadevogn Kombinationskøretøj...Brand / miljøkøretøj...brand / redningskøretøj...miljø / skadeforebyggelse...miljø/redningskøretøj Køretøj, andet...containerlastvogn...dykkervogn...færdselsvogn...mandskabsvogn...personvogn Ledelseskøretøj...Indsatsledervogn...Kommandopostvogn...Kommunikationsvogn Miljøkøretøj...Miljøvogn - Trin 1...Miljøvogn - Trin 2 Påhængsvogn, andet Påhængsvogn, brand...pulverpåhængsvogn 250kg...Påhængsbæresprøjte...Påhængsvogn, Kulsyresne Påhængsvogn, miljø...miljøpåhængsvogn - Trin 1...Miljøpåhængsvogn - Trin 2 Påhængsvogn, redning...belysningspåhængsvogn...højtrykskompressor...lavtrykskompressor...polyma Redningsvogn...Andet redningskøretøj...bjærgningsvogn...delingsdepotvogn...hjælpedepotvogn...kranvogn...let redningsvogn...pionervogn (BRKPS)...Redningsvogn L (BRKPS)...Sanitetsmaterielvogn...Svær redningsvogn 3. januar 2013 Side 34 af 74

35 Materiel type (MaterielType) Angiver hvilken type materiel, der er anvendt til indsatsen f.eks. Administration / Stationer / Materiel 3 mdr. beredskab 48 timers beredskab Afstivningsmateriel Andet...Brandmateriel...Højtryksventilator...Skumvæske...Forureningsbekæmpelse...Følgeskademateriel...El-varmeblæsser...Redningsmateriel Andet materiel Brændstof, batterier Brændstof, batterier, herunder efterløber El-materiel...El-fordelingstavle med HFI-relæ...Kabeltromle, 220V...Kabeltromle, 380V...Sikringer F.eks. palletanke, selvrejsende kar eller dunke Fastvingede fly Flydespærringer og lign....dan trawl...expandi, 25m...GP 1100, 75m...Jumbo fender...ro BOOM Coastal, 80m...ROBOOM Ocean, 200m...Troilboom, 11,3m Forplejningsmateriel Førstehjælpsudstyr...Båre...FH - taske...genoplivningskuffert...ilt - udstyr...øjenskylleflaske Helikoptere Helikoptere og fastvingede fly Højttryksrenser Indkvarteringsmateriel International indsats Kemikaliesporeudstyr...Gassporeapparat...Intensitetsmåler 3. januar 2013 Side 35 af 74

36 Materiel type...olieprøvetagningskasse...ph universalindikatorpapir Kommunikationsudstyr, PC, m.v....mobiltelefon...pc...radio...satellittelefon...skadestedsradio...telefax...telefon Kompressor Lager - Transport Lejr - Air condition Lejr - Generator Lejr - Indkvartering Lejr - Køkken Lejr - Lys Lejr - Sanitet Lejr - Vandforsyning Lejr - Varmefyr Lysmast Lysmateriel...Håndlygte...Lampe, 1000 watt...lampe, 500 watt Løftemateriel...Donkraft, 10 ton...donkraft, 5 ton...trykluftpude Management - Kommunikation Management - Kontor Management - Supplerende udstyr Management - Teamlederkuffert Mindre slukningsmidler...kulsyreslukker...pulverslukker...spandesprøjte Neutraliserende midler Oplag Opsamlingsmateriel...Alfob...Bakke...Container, 400l...Ekoperl...Enersperse Kar, 3m2...Kar, l...Netstrømpe, 25m...PVC - beholder, 10m...PVC - beholder, 50m (luftfla.) 3. januar 2013 Side 36 af 74

37 Materiel type...pvc - beholder, 5m...Rustfri cont. kem transp....spande...tromleløfter...unisorb Overgangsstykker...B/C overgangsstykker...c/d overgangsstykker Personlig beskyttelse...beskyttelsesdragt...branddragt...filtermaske...forklæde...handsker...hjelm...kemikalieindsatsdragt...kredsløbsapparat...regntøj...sikkerhedsbriller...splashdragt...trykluftsapparat Pressening Psykisk FH Pumpe...El-dykpumpe...Kemikaliepumpe...Pumpe, højtryk Redskaber...Branddasker...Siskovle...Skorstensfejer materiel...skovl...spade...vandstøvsuger SAR - Extra tungt redningsmateri SAR - Let redningsmateriel SAR - Søgeenhed SAR - Transport SAR - Tungt redningsmateriel Slanger...A-slange...B-slange...C-slange...D-slange Snorkel Specialmateriel, ventilation Spil...Hydraulisk spil, 5 ton...patenthåndspil, 1,5 ton...patenthåndspil, 3 ton 3. januar 2013 Side 37 af 74

38 Materiel type Statsligt specialmateriel Stiger, Springpuder, m.v....11m Udskydningsstige...9m Udskydningsstige...Drejestige...Italiensk stige...krybestige...snorkel...springpude...springtæppe...telelift Strålerør...B - rør...c- rør...d - rør...førstehjælpsrør...ht- rør...let-skumaggregat...skumrør - mellem...skumrør - tung...tågestrålespyd...vandkanon...vandvifte Tank...Skumtank Togulykker, hjælpetjeneste Transportstab. Tætningsmateriel...Kiler Udfriningsmateriel...Hydraulisk værktøj, let...hydraulisk værktøj, medium...hydraulisk værktøj, tung...skærebrænder Værktøj...Gnistfrit værktøj...værktøjskasse m/div fittings (el)...værktøjskasse m/div fittings (vand) 3. januar 2013 Side 38 af 74

39 Meldertype (SikringMelderType) Angiver hvilken type melder, der blev udløst f.eks. røgdetektor ionisk. Indberetning udrykning / Skadested Alarmtryk Andet Aspirator Flammedetektorer Gassensor...Gassensorer, halvleder...gassensorer, katalytisk Liniedetektor Røgdetektor...Røgdetektor, ionisk...røgdetektor, optisk Sprinklerventil Termodetektor 3. januar 2013 Side 39 af 74

40 Mængde (miljøstofenhed) (MiljoeStofEnhed) Angiver hvilken enhed der benyttes ved udstrømning af stof Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Kg Liter M3 Stk 3. januar 2013 Side 40 af 74

41 Navn (miljøstof) (MiljoeStofNavn) Angiver navnet på stoffet, der er udstrømmet f.eks. Olie Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Acetylen Oxygen Ammoniak Benzin Chlor Dieselolie Fyringsolie Hydraulikolie Motorolie Kølervæske Gylle Fyrværkeri (klasse 1) Andet eksplosivstof (klasse 1) Gas under tryk (klasse 2) Brandfarlig væske (klasse 3) Brandfarligt fast stof (klasse 4) Oxiderende stof (klasse 5) Giftigt stof (klasse 6) Radioaktivt stof (klasse 7) Ætsende stof (klasse 8) Andet (kendt stofnavn) Ukendt stofnavn UDGÅET Bygas F-gas Freon Glas Karburatorvæske Kviksølv Naturgas Olie Saltsyre Sprinklervæske Svovlsyre Væske 3. januar 2013 Side 41 af 74

42 Ny status (SikringNyStatus) Angiver ny status på sikringsanlægget efter alarmen f.eks. anlægget er reetableret. Indberetning udrykning / Skadested Andet Frakoblet Reetableret Ukendt 3. januar 2013 Side 42 af 74

43 Opgavetype Angiver personalets funktion/opgave i forbindelse med udrykningen f.eks. Indsat eller radiovagt. (PersonaleOpgaveType) Indberetning udrykning / Personer Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Aflyst Radiovagt Mødt på station Ikke mødt Andet 3. januar 2013 Side 43 af 74

44 ProeveAlarmeringVurdering Fire karakterer, der giver prøvealarmeringen karakter f.eks. Tilfredsstillende. Alarmcentral, redningsberedskabet, arbejdet på stedet og sammenlignes med evt. tidligere karakter på prøvealarmering. Administration/Proevealarmering (ProeveAlarmeringVurdering) Ikke oplyst Ikke tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Tilfredsstillende 3. januar 2013 Side 44 af 74

45 Redningsmetode (Redningsmetode) Angiver hvilken redningsmetode, der blev anvndt f.eks. Højderedning eller nødflytning. Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bygningens flugtveje Frigørelse - fastklemt Frigørelse - teknisk fastklemt Drejestige / redningslift / kran Håndstige Springpude/-tæppe Reb / tov (ophaling / nedfiring) Nødflytning Båd Dykning Andet Frigørelse (UDGÅR) Højderedning (UDGÅR) Stige (UDGÅR) 3. januar 2013 Side 45 af 74

46 Rekvirent (Rekvirent) Angiver hvem der har rekvireret et center eller støttepunkt Indberetning udrykning / Alarm Kommunal rekvirent...kommunalt Redningsberedskab National rekvirent...politiet...kemisk Beredskab...Statsligt beredskabscenter...forsvaret...sundhedsstyrelsen...fødevarestyrelsen/fødevareregion...falck (B-lov 8)...Nukleart Beredskab...Skat...Andre nationale rekvirenter International rekvirent...eu...fn...ihp...røde kors...bilateral international hjælp...andre internationale rekvirenter Falck (Udgået) 3. januar 2013 Side 46 af 74

47 Rum (brand) (BrandRum) Angiver i hvilket rum branden i bygningen startede. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Affaldsrum Bad, WC Bryggers Depotrum Elevator Entré, gang Forsamlingslokale Fyrrum Gangareal Garderobe, omklædning Hobbyrum og lign. Kontor Køkken Laboratorium Lade Lagerlokale Maskinhus Opholdsrum Parkeringskælder Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Rengøringsrum Salgslokale Sauna Silo Skorsten Soveværelse Sprøjtekabine Stald Teknikrum Trappe Ventesal Værksted Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 47 af 74

48 Serviceniveau Max. udrykningstid. jf. den gamle dim.bekendtgør. (AlarmByLandUdrykning) Indberetning udrykning / Alarm 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 17 min 18 min 19 min 20 min 21 min 22 min 23 min 24 min 25 min 60 min 120 min Intet specifikt tidskrav Ikke oplyst 3. januar 2013 Side 48 af 74

49 Sikringsrumspligt Angiver om kommunen har sikringsrumspligt (KommuneSikringsRumPligt) Administration / Beskyttelsesrum Delvis sikringsrumspligt Fuld sikringsrumspligt Ikke oplyst Ikke sikringsrumspligt 3. januar 2013 Side 49 af 74

50 Situation ved ankomst Angiver brandudviklingen ved ankomst til bygningsbrande f.eks. om der kun er tale om røgudvikling eller om, der er brand i flere rum. (BrandSituationVedAnkomst) Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Brand i et rum Brand i flere brandceller Brand i flere rum Brand i startfase Kun røgudvikling Slukket ved ankomst Ukendt 3. januar 2013 Side 50 af 74

51 Skadeart (person) Angiver hvilken personskade, der er sket med personalet (brandmanden) f.eks. Røgforgiftet (SkadetPersonaleSkadeArt) Indberetning udrykning / Personer Andet Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer Omtåget Røgforgiftet Temperaturpåvirket Uskadt Ætsning 3. januar 2013 Side 51 af 74

52 Skadeart (redning) (RedningSkadeArt) Angiver skadearten på den forulykkede person f.eks. Let kvæstet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer...svært kvæstet Omtåget Røgforgiftet...Lettere røgforgiftet...middel røgforgiftet...svært røgforgiftet Temperaturpåvirket Ukendt skadeart Uskadt Ætsning Andet 3. januar 2013 Side 52 af 74

53 Skadeobjekt Angiver hvem der var skadevolder (MiljoeuheldSkadevolder) Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Benzinstation Bil Bus Cyklist Dyr Fodgænger Industri Knallert Landbrug Lastvogn MC Skib Tog Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 53 af 74

54 Slangetender udgår (SlangetenderUdgaar) Information om, hvorvidt slangetenderen er udgået i forbindelse med den nye dimensioneringsbekendtgørelse. Administration / Stationer Ikke nu Ja Nej Ved ikke 3. januar 2013 Side 54 af 74

55 Stationskategori (StationsType) Angiver hvilken kategori stationen tilhører f.eks. beredskabsstation eller hjælpeberedskabsstation. Administration / Stationer Andet Beredskabsstation Hjælpeberedskabsstation Kommunal støttepunktsberedskab Statsligt beredskabscenter Stedlig beredskabsstyrke Supplerende styrker 3. januar 2013 Side 55 af 74

56 Stationstype (StationEntreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen f.eks. Falck A/S Administration / Stationer Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskabscenter Eget kommunalt beredskab En entreprenør Falck A/S Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen To entreprenører angivet 3. januar 2013 Side 56 af 74

57 Stilling (personale) (PersonStilling) Angiver personens stilling f.eks. Beredskabschef Administration / Personale Andet Brandmand...Beredskabsassistent...Brandmand...Menig...Redder...Værnepligtig...Værnepligtig, Menig Gruppefører Ledergruppe...Beredskabschef...Beredskabsinspektør...Brandchef...Brandinspektør...Brigadechef...Indsatsleder...Kolonnechef...Korpsmester...Mester (R)...Områdeleder...Sektionschef...Sektionsleder...Stationsleder...Viceberedskabschef...Viceberedskabsinspektør...Vicebrandchef...Vicebrandinspektør Mellemledergruppe...Beredskabsassistent...Beredskabsassistent (VPL)...Beredskabsmester...Brandmester...Delingsfører...Delingsfører (VP)...Gruppefører...Holdleder...Korpsdelingsfører...Overbrandmester...Seniordelingsfører...Udrykningsleder...Underbrandmester...Viceberedskabsmester 3. januar 2013 Side 57 af 74

58 Trin (station) (StationTrin) Angiver om stationen er trin 1, 2 eller 3. Administration / Stationer Trin 1 Trin 2 Trin 3 3. januar 2013 Side 58 af 74

59 Uddannelse Liste over beredskabsfaglige uddannelser (PersonUddannelseNavn) Administration / Personale 1. Manuelt niveau INDSATS...Funktionsuddannelse Indsats...Grunduddannelse Indsats...Årlig vedligeholdelsesudd. Indsats REDNING...Duelighedsprøve - båd...funktionsuddannelse Redning...Funktionsuddannelse Redningshund...Grunduddannelse Redning...Grunduddannelse Redningshund...Kystredning/bådtjeneste...Redningsdykker...Redningshundeføreruddannelse - Redning...Speedbådsbevis KOMMUNIKATION...Funktionsuddannelse Kommunikation...Grunduddannelse Kommunikation INDKVARTERING - FORPLEJNING...Certifikatuddannelse Almen fødevarehygiejne...funktionsuddannelse Indkvartering - Forplejning...Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning HÅNDTERING AF TILSKADEKOMN...Behandlingspladsassistentuddannelse...Færdselsrelateret førstehjælp...førstehjælp ved sygdomme...førstehjælp ved tilskadekomst...genoplivning med hjertestarter...hjerte-lunge-redning...håndtering af tilskadekomne...livredende førstehjælp...rutinering i livredende førstehjælp A...Rutinering i livredende førstehjælp B...Rutinering i livredende førstehjælp C...Supplerende behandlingspladsassistentuddannel DIVERSE kursus - termisk skæring...digeberedskabsuddannelse...landmobilt måleredskab...modulopbygget basisuddannelse - Modul A...Modulopbygget basisuddannelse - Modul B...Modulopbygget basisuddannelse - Modul C...Modulopbygget basisuddannelse - Modul D...Modulopbygget basisuddannelse - Modul E 3. januar 2013 Side 59 af 74

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Aftale vedrørende 3 Alarm modtaget fra 4 Alarmkilde 5 Alarmtype 6 Andre oplag 7 Anlægskategori 8 Ansættelsesstatus

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 8. maj 2014 Indhold Aftale vedrørende 3 Alarm modtaget fra 4 Alarmkilde 5 Alarmtype 6 Andre oplag (Brandsyn) 7 Anlægskategori (Brandsyn)

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 R E D N I N G S B E R E D S K A B E T S S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2004 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann,

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Redaktion: Berit Lumbye

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2013-30.09.2013 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 2002 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 Foto i kapitler: Michael Wincentz, Ronni Petersen Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data- og statistikenheden Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 0 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 31 Falsk 1 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2012

Redningsberedskabets Statistik 2012 Redningsberedskabets Statistik 2012 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2012/025297 Udgivet: maj 2012 0

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 04.doc Side 1 Side : 1 Med baggrund i den gennemførte beskrivelse af kommunens risici og den udarbejdede risikoprofil, er der dannet et grundlag for at dimensionere

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø

Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø Forsidefoto: Udgivet af: Redaktion: Gert Jensen, EKTA-foto. Udlånt af Falck Videogruppen ved Redningsskolen. Københavns Brandvæsen

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 1 1 HT-rør 10 1 strålerør 1 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 37 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Redningsberedskabets statistik 2016

Redningsberedskabets statistik 2016 Redningsberedskabets statistik 2016 Redningsberedskabets Statistik 2016 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-05-2016 til kl. 08.00 den 06-05-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:52 Ringduestien Eftersyn Ild i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2016 til kl. 08.00 den 16-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:07 Hovedvejen/ndr ringvej Trafik ulykke Lastbil påkørt skiletbro- Stor materiel

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014 Brandvæsenets udrykninger i Juli 014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 5 1 HT-rør 3 1 strålerør 1-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 0 Blind 3 Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2015

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2015 Brandvæsenets udrykninger i Maj 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 1 HT-rør 1 1 strålerør 0-3 strålerør 3 Over 3 strålerør 0 Blind 3 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-09-2016 til kl. 08.00 den 14-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:16 Motorring 3 Brand-Bil i det fri Brand i bil slukket med 1 HT. 08:26 Svendebjergvej

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S Prisliste pr. 01. januar 2012

VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S Prisliste pr. 01. januar 2012 Pkt. 6 BilagØU_110614_pkt.07_04 KØRETØJER P Automobilsprøjte / tankvogn pr. time 654,00 Drejestige / redningslift pr. time 940,00 Skafovogn pr. time 388,00 Køretøjer under 3.500 kg pr. time 388,00 Påhængspumpe

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i December 2015

Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 0 1 HT-rør 4 1 strålerør 0 2-3 strålerør 3 Over 3 strålerør 1 Blind 39 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009 Beredskab Jammerbugt Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Per Nielsen Direkte 7257 7671 pen@jammerbugt.dk 13-08-2008 Sagsnr.: 1849-47972 Bemærkninger

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015 Brandvæsenets udrykninger i Marts 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 3 1 HT-rør 8 1 strålerør 0-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 1 Blind Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000. Brand - Redning - Miljø

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000. Brand - Redning - Miljø Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000 Brand - Redning - Miljø 3 Indholdsfortegnelse Forord............................................. 5 1 Indledning.............................................

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016 ODIN brugergruppe Møde 1 19. januar 2016 16. april 2013 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Sammenlægning af beredskaber 3. Konvertering af rapporter fra gamle ODIN 4. ODIN udvikling i 2016 5. Statistikbank mv.

Læs mere