Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nomenklatur og klassifikation i ODIN"

Transkript

1 Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 3. januar 2013 Indhold Alarm modtaget fra 3 Alarmkilde 4 Alarmtype 5 Ansættelsesstatus 6 Assistancetype 7 Behandling (dyreredning) 8 Beredskabsniveau 9 Brandklassificering 10 Brandplacering 11 Det skadede objekt 13 Dyreart 16 Emballage 17 Entreprenør 18 EvakueringInstans 19 Formodet brandårsag 20 Funktion (personel)) 22 Første meldings ordlyd 23 Førstehjælp 27 Førstehjælp. 28 Hovedopgave 29 Indsatsopgave 30 Klassificering 31 Køn 32 KøretøjsType 33 Materiel type 35 Meldertype 39 Mængde (miljøstofenhed) 40 Navn (miljøstof) 41 Ny status 42 Opgavetype 43 ProeveAlarmeringVurdering 44 Redningsmetode januar 2013 Side 1 af 74

2 Rekvirent 46 Rum (brand) 47 Serviceniveau 48 Sikringsrumspligt 49 Situation ved ankomst 50 Skadeart (person) 51 Skadeart (redning) 52 Skadeobjekt 53 Slangetender udgår 54 Stationskategori 55 Stationstype 56 Stilling (personale) 57 Trin (station) 58 Uddannelse 59 Udløst årsag 66 Udrykningsart 67 Udstationeringstype 68 Vurdering af 1. udrykning 69 Vurdering af 1. udrykning (m.fl.) 70 Øvelsesmetode 71 Øvelsestype 72 Årsag (personskade) 73 Årsag til uheld (miljø) januar 2013 Side 2 af 74

3 Alarm modtaget fra (AlarmModtagetFra) Viser hvor alarmen er modtaget fra det være sig 112-vagtcentralen, Københavns vagtcentral, direkte alarmering fra automatiske brand alarmeringsanlæg eller henvendelse direkte til redningsberedskabet f.eks. pr. telefon. Indberetning udrykning / Alarm 112 Andet Direkte alarmoverførelse Henvendelse direkte til redningsberedskabet 3. januar 2013 Side 3 af 74

4 Alarmkilde (AlarmKilde) Angiver alarmkilden f.eks. 112, Eva2000, webservice KBH m.fl. Indberetning udrykning / Alarm 112 Beredskab2000 Eva2000 RUS-Import VCT IBS VCT IHM Web WebService KBH WebService Aarhus Zenitel 3. januar 2013 Side 4 af 74

5 Alarmtype (AlarmType) Angiver om alarmen var reel, blind eller falsk. Indberetning udrykning / Alarm Blind alarm Falsk alarm Ikke oplyst Reel alarm 3. januar 2013 Side 5 af 74

6 Ansættelsesstatus (PersonStatus) Angiver personensansættelsesstatus f.eks. Heltidsansat Administration / Personale Heltidsansat Deltidsansat Medlem af frivillig brandværnsforening Frivillig (indgår i udrykningsvagt) Frivillig Værnepligtig Andet VP 3 mdr VP 6 mdr 3. januar 2013 Side 6 af 74

7 Assistancetype Angiver hvilken assistance niveau2 og niveau3 løste i forbindelse med indsatsen i en mere detaljeret version end hovedassistancetypen. F.eks. assistancetype luft, lys eller vand til hovedassistancetypen brand. Indberetning udrykning / Alarm (AlarmAssistanceType) Afstivning/afdækning Belysning Biologisk smittefare Brandslukning Brandvagt Deployering / Standby Drikkevandsforsyning Eftersøgning FIT - indsats Frigørelse Fyldning af trykluftflasker Gasrens Gerningssted/brandårsag Ilanddrevne tromler International assistance Kemikalieuheld Mødeplan Måling (for gasser eller radioaktivitet) Nødstrømsforsyning Olieforurening Oversvømmelse/lænsning Sneberedskab Vandforsyning til brand Øvrige (opgaven beskrives derefter) 3. januar 2013 Side 7 af 74

8 Behandling (dyreredning) Behandling udført på det skadede dyr f.eks. Nødslagtning (RedningDyreBehandling) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Nødslagtning Opstaldning Andet Ingen Ukendt 3. januar 2013 Side 8 af 74

9 Beredskabsniveau (Beredskabsniveau) De kommunale redningsberedskaber er Niveau 1, Støttepunkterne er Niveau 2, De statslige regionale beredskabscentre er Niveau 3 Indberetning udrykning / Alarm Niveau (trin) 2 Niveau (trin) 3 Int. Indsats Ukendt Andet Niveau (trin) 1 3. januar 2013 Side 9 af 74

10 Brandklassificering (BrandKlassificering) Angiver hvor mange strålerør, der er anvendt til at slukke branden. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber 1 HT rør 2 HT rør 3 HT rør 1 rør 2-3 rør >3 rør Uoplyst 3. januar 2013 Side 10 af 74

11 Brandplacering (BrandPlacering) Angiver, hvor branden fandt sted. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Beboelse...Carport...Dobbelthus...Drivhus...Enfamilieshus...Etagebyggeri...Garage...Gruppehus...Kolonihavehus...Kædehus...Rækkehus...Sommerhus...Udhus...Øvrig beboelse Åbne arealer...naturbrande...eng, hede og lign....have...klint, skrænt og lign...mark...mark, Korn...Mose, sump og lign....skov, krat og lign...strand...sø...å...anden naturbrand...ikke-naturbrande...banegård...bro...flyveplads...havn...jernbane...kirkegård...motorvej...park...plads, torv og lign....tunnel...vej...anden ikke-naturbrand Erhverv...Landbrug og fiskeri...råstofudvinding...anden råstofudvinding 3. januar 2013 Side 11 af 74

12 Brandplacering...Udvinding af råolie og naturgas...fremstillingsvirksomhed...beklædningsindustri...fremstilling af næringsmidler og drikkevarer...grafisk industri...jern- og metalindustri...kemisk industri...læderindustri...papirindustri...plastindustri...tekstilindustri...tobaksfabrikker...træindustri...el- og varmeværker...el-, gas og varmeforsyning...vandforsyning...bygge og anlægsvirksomhed...transport og kommunikation...oplagrings- og pakhusvirksomhed...telekommunikation...anden privat og offentlig service...handel og reparation...hotel og restauration...bank og forsikring...forsamlingshus...idrætshal, svømmehal...biblioteker...kirke...rensningsanlæg...losseplads/genbrugsstation...skole...grundskoler (1-10 klasse)...gymnasium, handelsskole, teknisk skole o.lign...handelshøjskole, universiteter o.lign (videregåe...institutioner mm....hospital/sygehus...plejehjem/ældrebolig/beskyttet bolig...hjem for psykisk syge/stofmisbrugere mm....vuggestue/børnehave/fritidshjem mm....flygtninge/asylcenter...andet...øvrig erhverv UDGÅET...Container...Affaldscontainer...Skibscontainer...Undervisning...Sociale foranstaltninger med institutionso...åbne arealer - øvrige...andet 3. januar 2013 Side 12 af 74

13 Det skadede objekt (BrandObjekt) Angiver, hvad der gik ild i. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Belysning...Elektrisk belysning...lampe med halogen pære...lampe med LED pære...el-lyskæde...anden elektrisk lampe...levende lys...fyrfadslys...lys på juletræ...juledekoration / adventskrans...andet levende lys...olie- eller petroliumslampe mv....anden belysning Bygningskonstruktioner...Etageadskillelse...Skorsten...Tagkonstruktion...Vægkonstruktion Container...Affaldscontainer...Skibscontainer Elektrisk brugsgenstand Elektronik...PC og Tilbehør...Bærbar PC...Stationær PC...PC-tilbehør...Telefon...Mobiltelefon / trådløs telefon...anden telefon...tv...billedrørs TV...Fladskærms TV mv....anden elektronik Hårde hvidevarer...emhætte...fryser...køleskab/kølefryseskab/kombiskab...opvaskemaskine...tørreskab...tørretumbler...vaskemaskine Installationer...El-installationer 3. januar 2013 Side 13 af 74

14 Det skadede objekt...el-tavle...anden El-installation...Gas-installationer...Transportanlæg...Vandinstallationer...Ventilationsanlæg Maskiner...Håndværktøj...Metalforarbejdningsmaskine...Pakkemaskine...Plastforarbejdningsmaskine...Sprøjtemalings- og dyplakeringsudstyr...træforarbejdningsmaskine Møbler Oplag...Affaldsoplag...Andre oplag...brandfarlige oplag...brandfarlige væsker...fyrværkeri oplag...foderstof oplag...halmoplag...plastoplag...træoplag Tekniske anlæg...el-anlæg...fyringsanlæg...fyringsanlæg, Bioethanol...Fyringsanlæg, Fast brændsel...brændeovn...pillefyr...fyringsanlæg, Flis/halm...Fyringsanlæg, Gas...Fyringsanlæg, Olie...Gas-anlæg...Kloakanlæg...Vandledning Transportmidler mv....autocamper...bil (u kg)...bus...campingvogn...cykel...el-/hybridbil...flyvemaskine...halmpresser...lastbil...mejetærsker...motorcykel, knallert...skib 3. januar 2013 Side 14 af 74

15 Det skadede objekt...tankvogn...tog...traktor...varevogn (u kg) Varmeapparater, andet...strygejern...vandvarmer...varmekabler...varmelamper...varmepistol...varmetæppe/varmepude Varmeapparater, madlavning...brødrister...kaffemaskine...kogeplade...komfur...elkomfur...gaskomfur...microbølgeovn...ovn Varmeapparater, rumopvarmning...el-radiator...strålevarmeapparat...varmeblæser Andet Intet objekt Ukendt UDGÅET...Grill...Ukrudtsbrænder 3. januar 2013 Side 15 af 74

16 Dyreart (RedningDyreArt) Angiver, hvilken dyreart, der blev reddet f.eks. Kat Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Dådyr Fjærkræ Heste Hunde Katte Kvæg Svin Andet kæledyr Andet husdyr Andet dyr Ukendt 3. januar 2013 Side 16 af 74

17 Emballage (MiljoeStofEmballage) Hvorledes var stoffet opbevaret eller transporteret? Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Dunk Sæk Tank Ukendt 3. januar 2013 Side 17 af 74

18 Entreprenør (Entreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen i kommunen f.eks. Falck eller kommunalt brandvæsen Administration / Aftaler 2. entreprenører angivet Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskab Falcks redningskorps Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen 3. januar 2013 Side 18 af 74

19 EvakueringInstans (EvakueringInstans) Angiver hvilken instans, der evakuerede personerne f.eks. Redningsberedskabet eller politiet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Politi Redningsberedskab Andre 3. januar 2013 Side 19 af 74

20 Formodet brandårsag (BrandAarsag) Den formodede årsag til branden Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Elektrisk brugsgenstand Forsæt...Hærværk...Påsat...Selvmordsforsøg Mangelfuld vedligeholdelse af skorsten...løbesod...nedslidning...tilsodning Selvantændelse Strålevarme Teknisk årsag...defekt motor...elevatorstop...fejl i elektrisk brugsgenstand...ledningsbrud...lækage...termostatsvigt...tærring Uforsigtighed...Uforsigtighed ved arbejde...friktionsvarme...optøning...svejse-, slibe-, skærearbejde...tagdækning...uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand...uforsigtighed ved brug af åben ild...afbrænding...fyrværkeri...grill...kul...gas...andet...leg med ild...rygning...ukrudtsbrænder...uforsigtighed ved madlavning...uforsigtighed, el Vejrlig...Frost...Hagl...Lynnedslag...Regn...Snevejr 3. januar 2013 Side 20 af 74

21 Formodet brandårsag...sol...storm...stormflod Andet...Eksplosion Ukendt UDGÅET...El-installationer (fejl) 3. januar 2013 Side 21 af 74

22 Funktion (personel)) (PersonFunktionNavn) Angiver hvilke funktioner personen har. Bemærk de fleste personer har mere end en funktion Administration / Personale Andet...ABC-tjeneste...Brandtjeneste...Chauffør...Indkvartering- og forplejningstjeneste...kommunikationstjeneste...kontaktperson...redningstjeneste...vagtcentralassistent Ledergruppe...Beredskabschef...Chefvagt...I. VH...Indsatsleder...Områdeleder...Stationsleder Mandskabsgruppe...Ambulance assistent...ambulance behandler...beredskabsassistent...brandmand...brandmand (hjælper)...menig...redder Mellemledergruppe...2.VH...Holdleder...Udrykningsleder Sagsbehandler...Brandteknisk byggesagsbehandler...bygningsinspektør Undervisning...Ambulanceinstruktør...FH - Instruktør...Instruktør...RD - Instruktør 3. januar 2013 Side 22 af 74

23 Første meldings ordlyd Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet f.eks. Brand-Bil i det fri (AlarmFoersteMeldingsOrdlyd Indberetning udrykning / Alarm ABA-anlæg Bygningsbrand...Bygn.brand-Butik...Bygn.brand-Carport, fritliggende...bygn.brand-etageejendom...bygn.brand-garage, fritliggendde...bygn.brand-gård...bygn.brand-gård/fare for dyr...bygn.brand-industribygning...bygn.brand-industribygning.-særligt objekt...bygn.brand-institution...bygn.brand-kolonihavehus...bygn.brand-lejlighed...bygn.brand-sommerhus...bygn.brand-udhus, fritliggende...bygn.brand-villa/rækkehus...bygn.brand-mindre brand...ild i bygning...ild i kælder...ild i lejlighed...ild i tag...ild på trappe Bygningsbrand - Røg...Røg fra Butik...Røg fra Carport, fritliggende...røg fra Etageejendom...Røg fra garage fritliggende...røg fra Gård...Røg fra gård/fare for dyr...røg fra Industribygning...Røg fra Institution...Røg fra Kolonihavehus...Røg fra Lejlighed...Røg fra Sommerhus...Røg fra Udhus, fritliggende...røg fra Villa/Rækkehus...Røg fra Mindre brand...røg fra bygning...røg fra kælder...røg fra tag...røg fra trappe Container/affald (brand)...container i det fri-brand...container i bygning-brand 3. januar 2013 Side 23 af 74

24 Første meldings ordlyd...skraldespand i det fri-brand...affaldsoplag i det fri-brand...container-mindre brand EL-installationer (brand)...el-instal.-brand-transformatorstation...el-instal.-brand-anlæg i det fri...el-instal.-brand-nedfaldne el-ledninger...el-instal.-brand-vindmølle...el-instal.-brand-mindre Gas (Lugt/udsivning/brand)...Gas-Gaslugt i bygning...gas-gaslugt i det fri...gas-ledningsbrud, ej antændt...gas-brand i udsivende gas...gas-gaslugt - eftersyn Naturbrand...Naturbrand-Skov/Plantage...Naturbrand-Hede/Klit...Naturbrand-Mark m/afgrøder...naturbrand-mark, Høstet...Naturbrand-Skråning/Grøft...Naturbrand-Halmstak...Naturbrand-Mindre brand Skorstensbrand...Skorst.brand-Hårdt tag...skorst.brand-stråtag...skorst.brand-eftersyn Transportmidler (brand)...brand-bil under tag...brand-bil i det fri...brand-lastbil/bus...brand-landbrugsredskab...brand-mc/knallert...brand-skib på land/dok...brand-skib ved kaj...brand-skib på sø...brand-tog, Passagertog...Brand-Tog, Godstog...Brand-Fly, Passagerer...Brand-Fly, Militært Brand Andet...Brandalarm...Bål på gade...brand med tilskadekomst...eftersyn...brand Andet Mindre forurening...min. forurening-v/fuh...min. forurening-mindre spild...min. forurening-oliefilm på vand 3. januar 2013 Side 24 af 74

25 Første meldings ordlyd Større forurening...str. forurening-olieudslip...str. forurening-benzinudslip...str. forurening-kemikalieudslip...str. forurening-ammoniakudslip...str.forurening-gylleudslip Forurening...Amoniakudslip...Benzinudslip...Gasudslip...Klorudslip...Forurening uheld...kemikalieuheld...oliespild...spuling af gade...forurening Andet Indsatsleder...ISL-Eftersyn...ISL-Forespørgsel Færdselsuheld...FUH-Brand i bil...fuh-fastklemte BIL...FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS...FUH-Fastklemte/Brandfare BIL...FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS...FUH-Tilskadekomne>5...FUH-Bil i vand...amb-fuh-ambulance Personredning...Redn.-Fastklemt, Maskine o.l....redn.-tilskadekomne>5...redn.-sammenstyrtning...redn.-bygning/højderedning...redn.-jord-/sandskred...redn.-mast/højderedning...redn.-silo/brønd...redn.-skrænt Redn.-Drukneulykke...Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde...Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN...Redn.-Drukneulykke FJORD...Redn.-Drukneulykke HAVET Redning Andet...Gasulykke...Elulykke...Elevatorulykke...Skibsulykke...Trafikulykke...Defekt gas/el...eksplosion 3. januar 2013 Side 25 af 74

26 Første meldings ordlyd...elevatorstop...oversvømmelse...springtæppe...terror...redning Andet Togulykke...Togulykke-Passager...Togulykke-Gods...Person under tog Fly - standby...fly - standby 1/sikkerhedslanding...Fly - standby 2/sikkerhedslanding...Fly - standby 3/sikkerhedslanding Flyulykke...Flyulykke-Passager...Flyulykke-Militært Prøve...Prøve-Individuel prøve...prøve-ugentlig prøve (ALLE) Andet 3. januar 2013 Side 26 af 74

27 Førstehjælp Angiver, om der er brugt førstehjælp på den forulykkede person (RedningFoerstehjaelp) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Alm. FH Andet / Ukendt Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 27 af 74

28 Førstehjælp. Angiver - om der blev ydet førstehjælp på det skadede personale (brandmanden). (SkadetPersonaleFoerstehjael Indberetning udrykning / Personer Alm. FH Andet Ingen Livred. FH...Hjertemassage Psykisk FH Transportstab. 3. januar 2013 Side 28 af 74

29 Hovedopgave Hovedopgaven kan overordnet opdeles i 6 opgavetyper: brand, redning, miljøuheld, diverse, blind/falsk alarm (AlarmHovedopgaveType) Indberetning udrykning / Alarm Brand Redning Miljø Diverse Blind/falsk alarm 3. januar 2013 Side 29 af 74

30 Indsatsopgave Angiver om køretøjet var indsat, aflyst, mødt på skadested m.fl. (KoeretoejIndsatsopgave) Indberetning udrykning /køretøjer Aflyst Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Transport Vandforsyning 3. januar 2013 Side 30 af 74

31 Klassificering Klassificerer redningsopgaven kan f.eks. være redning i forbindelse med brand eller trafikuheld. (Redningsklassificering) Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Løst før ankomst Højderedning Dybderedning (brøndredning mv.) Nødflytning Redning i forbindelse med brand Redning i/på vand Redning i forbindelse med sammenstyrtningsulykke Redning i forbindelse med tog/fly/skibsulykke Redning i forbindelse med trafikuheld Vejrlig...Indsats i forbindelse med storm/orkan...rydning (træer mv.)...afdækning...afspærring...afstivning...indsats i forbindelse med oversvømmels...lænsning...inddæmning (sandsække mv.)...andet...indsats i forbindelse med kraftigt snefald...rydning (bygning)...rydning (vej)...transport (livsvigtig)...andet Anden redningsopgave 3. januar 2013 Side 31 af 74

32 Køn (RedningKoen) Angiver kønnet på den forulykkede person Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Kvinde Mand Ukendt 3. januar 2013 Side 32 af 74

33 KøretøjsType (KoeretoejType) Angiver køretøjstypen f.eks. Autosprøjte elle vandtankvogn Administration / Stationer / Køretøjer Aggregater, miljø...destroil skimmer Komara-miniskimmer...Skimmerhead...Spagnumspreder...Vikoma skimmer Aggregater, redning...båd...el-generator, 17kW...Glasfiberbåd...Gummibåd...Sneplov Ambulance Brandkøretøj...Afprodsstige...ASP 16...ASP 32...ASP 8...Autosprøjte...Brandgruppevogn...Drejestige...Røgdykkertender...Skovbrandslukningsvogn...Skumtender...Slangegruppevogn...Slangetender...Snorkel...Telelift...Vandtankvogn Container, andet Container, miljø...desmi MOP Gasrensecontainer...Materielrensecontainer...Miljøcontainer - Trin 2...Miljøcontainer - Trin 3...OIL MOP MK 11 6 DP...OIL MOP MK 11 9 DP...Personelrensecontainer...RO CLEAN OM 260 DP...Separationstank Container, redning...redningscontainer...ventepladscontainer 3. januar 2013 Side 33 af 74

34 KøretøjsType Følgeskadevogn Kombinationskøretøj...Brand / miljøkøretøj...brand / redningskøretøj...miljø / skadeforebyggelse...miljø/redningskøretøj Køretøj, andet...containerlastvogn...dykkervogn...færdselsvogn...mandskabsvogn...personvogn Ledelseskøretøj...Indsatsledervogn...Kommandopostvogn...Kommunikationsvogn Miljøkøretøj...Miljøvogn - Trin 1...Miljøvogn - Trin 2 Påhængsvogn, andet Påhængsvogn, brand...pulverpåhængsvogn 250kg...Påhængsbæresprøjte...Påhængsvogn, Kulsyresne Påhængsvogn, miljø...miljøpåhængsvogn - Trin 1...Miljøpåhængsvogn - Trin 2 Påhængsvogn, redning...belysningspåhængsvogn...højtrykskompressor...lavtrykskompressor...polyma Redningsvogn...Andet redningskøretøj...bjærgningsvogn...delingsdepotvogn...hjælpedepotvogn...kranvogn...let redningsvogn...pionervogn (BRKPS)...Redningsvogn L (BRKPS)...Sanitetsmaterielvogn...Svær redningsvogn 3. januar 2013 Side 34 af 74

35 Materiel type (MaterielType) Angiver hvilken type materiel, der er anvendt til indsatsen f.eks. Administration / Stationer / Materiel 3 mdr. beredskab 48 timers beredskab Afstivningsmateriel Andet...Brandmateriel...Højtryksventilator...Skumvæske...Forureningsbekæmpelse...Følgeskademateriel...El-varmeblæsser...Redningsmateriel Andet materiel Brændstof, batterier Brændstof, batterier, herunder efterløber El-materiel...El-fordelingstavle med HFI-relæ...Kabeltromle, 220V...Kabeltromle, 380V...Sikringer F.eks. palletanke, selvrejsende kar eller dunke Fastvingede fly Flydespærringer og lign....dan trawl...expandi, 25m...GP 1100, 75m...Jumbo fender...ro BOOM Coastal, 80m...ROBOOM Ocean, 200m...Troilboom, 11,3m Forplejningsmateriel Førstehjælpsudstyr...Båre...FH - taske...genoplivningskuffert...ilt - udstyr...øjenskylleflaske Helikoptere Helikoptere og fastvingede fly Højttryksrenser Indkvarteringsmateriel International indsats Kemikaliesporeudstyr...Gassporeapparat...Intensitetsmåler 3. januar 2013 Side 35 af 74

36 Materiel type...olieprøvetagningskasse...ph universalindikatorpapir Kommunikationsudstyr, PC, m.v....mobiltelefon...pc...radio...satellittelefon...skadestedsradio...telefax...telefon Kompressor Lager - Transport Lejr - Air condition Lejr - Generator Lejr - Indkvartering Lejr - Køkken Lejr - Lys Lejr - Sanitet Lejr - Vandforsyning Lejr - Varmefyr Lysmast Lysmateriel...Håndlygte...Lampe, 1000 watt...lampe, 500 watt Løftemateriel...Donkraft, 10 ton...donkraft, 5 ton...trykluftpude Management - Kommunikation Management - Kontor Management - Supplerende udstyr Management - Teamlederkuffert Mindre slukningsmidler...kulsyreslukker...pulverslukker...spandesprøjte Neutraliserende midler Oplag Opsamlingsmateriel...Alfob...Bakke...Container, 400l...Ekoperl...Enersperse Kar, 3m2...Kar, l...Netstrømpe, 25m...PVC - beholder, 10m...PVC - beholder, 50m (luftfla.) 3. januar 2013 Side 36 af 74

37 Materiel type...pvc - beholder, 5m...Rustfri cont. kem transp....spande...tromleløfter...unisorb Overgangsstykker...B/C overgangsstykker...c/d overgangsstykker Personlig beskyttelse...beskyttelsesdragt...branddragt...filtermaske...forklæde...handsker...hjelm...kemikalieindsatsdragt...kredsløbsapparat...regntøj...sikkerhedsbriller...splashdragt...trykluftsapparat Pressening Psykisk FH Pumpe...El-dykpumpe...Kemikaliepumpe...Pumpe, højtryk Redskaber...Branddasker...Siskovle...Skorstensfejer materiel...skovl...spade...vandstøvsuger SAR - Extra tungt redningsmateri SAR - Let redningsmateriel SAR - Søgeenhed SAR - Transport SAR - Tungt redningsmateriel Slanger...A-slange...B-slange...C-slange...D-slange Snorkel Specialmateriel, ventilation Spil...Hydraulisk spil, 5 ton...patenthåndspil, 1,5 ton...patenthåndspil, 3 ton 3. januar 2013 Side 37 af 74

38 Materiel type Statsligt specialmateriel Stiger, Springpuder, m.v....11m Udskydningsstige...9m Udskydningsstige...Drejestige...Italiensk stige...krybestige...snorkel...springpude...springtæppe...telelift Strålerør...B - rør...c- rør...d - rør...førstehjælpsrør...ht- rør...let-skumaggregat...skumrør - mellem...skumrør - tung...tågestrålespyd...vandkanon...vandvifte Tank...Skumtank Togulykker, hjælpetjeneste Transportstab. Tætningsmateriel...Kiler Udfriningsmateriel...Hydraulisk værktøj, let...hydraulisk værktøj, medium...hydraulisk værktøj, tung...skærebrænder Værktøj...Gnistfrit værktøj...værktøjskasse m/div fittings (el)...værktøjskasse m/div fittings (vand) 3. januar 2013 Side 38 af 74

39 Meldertype (SikringMelderType) Angiver hvilken type melder, der blev udløst f.eks. røgdetektor ionisk. Indberetning udrykning / Skadested Alarmtryk Andet Aspirator Flammedetektorer Gassensor...Gassensorer, halvleder...gassensorer, katalytisk Liniedetektor Røgdetektor...Røgdetektor, ionisk...røgdetektor, optisk Sprinklerventil Termodetektor 3. januar 2013 Side 39 af 74

40 Mængde (miljøstofenhed) (MiljoeStofEnhed) Angiver hvilken enhed der benyttes ved udstrømning af stof Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Andet Kg Liter M3 Stk 3. januar 2013 Side 40 af 74

41 Navn (miljøstof) (MiljoeStofNavn) Angiver navnet på stoffet, der er udstrømmet f.eks. Olie Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Acetylen Oxygen Ammoniak Benzin Chlor Dieselolie Fyringsolie Hydraulikolie Motorolie Kølervæske Gylle Fyrværkeri (klasse 1) Andet eksplosivstof (klasse 1) Gas under tryk (klasse 2) Brandfarlig væske (klasse 3) Brandfarligt fast stof (klasse 4) Oxiderende stof (klasse 5) Giftigt stof (klasse 6) Radioaktivt stof (klasse 7) Ætsende stof (klasse 8) Andet (kendt stofnavn) Ukendt stofnavn UDGÅET Bygas F-gas Freon Glas Karburatorvæske Kviksølv Naturgas Olie Saltsyre Sprinklervæske Svovlsyre Væske 3. januar 2013 Side 41 af 74

42 Ny status (SikringNyStatus) Angiver ny status på sikringsanlægget efter alarmen f.eks. anlægget er reetableret. Indberetning udrykning / Skadested Andet Frakoblet Reetableret Ukendt 3. januar 2013 Side 42 af 74

43 Opgavetype Angiver personalets funktion/opgave i forbindelse med udrykningen f.eks. Indsat eller radiovagt. (PersonaleOpgaveType) Indberetning udrykning / Personer Ikke oplyst Indsat Mødt på skadested Aflyst Radiovagt Mødt på station Ikke mødt Andet 3. januar 2013 Side 43 af 74

44 ProeveAlarmeringVurdering Fire karakterer, der giver prøvealarmeringen karakter f.eks. Tilfredsstillende. Alarmcentral, redningsberedskabet, arbejdet på stedet og sammenlignes med evt. tidligere karakter på prøvealarmering. Administration/Proevealarmering (ProeveAlarmeringVurdering) Ikke oplyst Ikke tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Tilfredsstillende 3. januar 2013 Side 44 af 74

45 Redningsmetode (Redningsmetode) Angiver hvilken redningsmetode, der blev anvndt f.eks. Højderedning eller nødflytning. Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bygningens flugtveje Frigørelse - fastklemt Frigørelse - teknisk fastklemt Drejestige / redningslift / kran Håndstige Springpude/-tæppe Reb / tov (ophaling / nedfiring) Nødflytning Båd Dykning Andet Frigørelse (UDGÅR) Højderedning (UDGÅR) Stige (UDGÅR) 3. januar 2013 Side 45 af 74

46 Rekvirent (Rekvirent) Angiver hvem der har rekvireret et center eller støttepunkt Indberetning udrykning / Alarm Kommunal rekvirent...kommunalt Redningsberedskab National rekvirent...politiet...kemisk Beredskab...Statsligt beredskabscenter...forsvaret...sundhedsstyrelsen...fødevarestyrelsen/fødevareregion...falck (B-lov 8)...Nukleart Beredskab...Skat...Andre nationale rekvirenter International rekvirent...eu...fn...ihp...røde kors...bilateral international hjælp...andre internationale rekvirenter Falck (Udgået) 3. januar 2013 Side 46 af 74

47 Rum (brand) (BrandRum) Angiver i hvilket rum branden i bygningen startede. Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Affaldsrum Bad, WC Bryggers Depotrum Elevator Entré, gang Forsamlingslokale Fyrrum Gangareal Garderobe, omklædning Hobbyrum og lign. Kontor Køkken Laboratorium Lade Lagerlokale Maskinhus Opholdsrum Parkeringskælder Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Rengøringsrum Salgslokale Sauna Silo Skorsten Soveværelse Sprøjtekabine Stald Teknikrum Trappe Ventesal Værksted Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 47 af 74

48 Serviceniveau Max. udrykningstid. jf. den gamle dim.bekendtgør. (AlarmByLandUdrykning) Indberetning udrykning / Alarm 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 17 min 18 min 19 min 20 min 21 min 22 min 23 min 24 min 25 min 60 min 120 min Intet specifikt tidskrav Ikke oplyst 3. januar 2013 Side 48 af 74

49 Sikringsrumspligt Angiver om kommunen har sikringsrumspligt (KommuneSikringsRumPligt) Administration / Beskyttelsesrum Delvis sikringsrumspligt Fuld sikringsrumspligt Ikke oplyst Ikke sikringsrumspligt 3. januar 2013 Side 49 af 74

50 Situation ved ankomst Angiver brandudviklingen ved ankomst til bygningsbrande f.eks. om der kun er tale om røgudvikling eller om, der er brand i flere rum. (BrandSituationVedAnkomst) Indberetning udrykning / Opgaver / Brand Brand i et rum Brand i flere brandceller Brand i flere rum Brand i startfase Kun røgudvikling Slukket ved ankomst Ukendt 3. januar 2013 Side 50 af 74

51 Skadeart (person) Angiver hvilken personskade, der er sket med personalet (brandmanden) f.eks. Røgforgiftet (SkadetPersonaleSkadeArt) Indberetning udrykning / Personer Andet Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer Omtåget Røgforgiftet Temperaturpåvirket Uskadt Ætsning 3. januar 2013 Side 51 af 74

52 Skadeart (redning) (RedningSkadeArt) Angiver skadearten på den forulykkede person f.eks. Let kvæstet Indberetning udrykning / Opgaver / Redning Bevidstløs Død Forbrændt Kvæstet...Let kvæstet...småskrammer...svært kvæstet Omtåget Røgforgiftet...Lettere røgforgiftet...middel røgforgiftet...svært røgforgiftet Temperaturpåvirket Ukendt skadeart Uskadt Ætsning Andet 3. januar 2013 Side 52 af 74

53 Skadeobjekt Angiver hvem der var skadevolder (MiljoeuheldSkadevolder) Indberetning udrykning / Opgaver / Miljø Benzinstation Bil Bus Cyklist Dyr Fodgænger Industri Knallert Landbrug Lastvogn MC Skib Tog Andet Ukendt 3. januar 2013 Side 53 af 74

54 Slangetender udgår (SlangetenderUdgaar) Information om, hvorvidt slangetenderen er udgået i forbindelse med den nye dimensioneringsbekendtgørelse. Administration / Stationer Ikke nu Ja Nej Ved ikke 3. januar 2013 Side 54 af 74

55 Stationskategori (StationsType) Angiver hvilken kategori stationen tilhører f.eks. beredskabsstation eller hjælpeberedskabsstation. Administration / Stationer Andet Beredskabsstation Hjælpeberedskabsstation Kommunal støttepunktsberedskab Statsligt beredskabscenter Stedlig beredskabsstyrke Supplerende styrker 3. januar 2013 Side 55 af 74

56 Stationstype (StationEntreprenoer) Angiver hvem der har entreprisen f.eks. Falck A/S Administration / Stationer Anden kommunes redningsberedskab Andet Det statslige regionale beredskabscenter Eget kommunalt beredskab En entreprenør Falck A/S Frivilligt brandværn Privat redningsvæsen To entreprenører angivet 3. januar 2013 Side 56 af 74

57 Stilling (personale) (PersonStilling) Angiver personens stilling f.eks. Beredskabschef Administration / Personale Andet Brandmand...Beredskabsassistent...Brandmand...Menig...Redder...Værnepligtig...Værnepligtig, Menig Gruppefører Ledergruppe...Beredskabschef...Beredskabsinspektør...Brandchef...Brandinspektør...Brigadechef...Indsatsleder...Kolonnechef...Korpsmester...Mester (R)...Områdeleder...Sektionschef...Sektionsleder...Stationsleder...Viceberedskabschef...Viceberedskabsinspektør...Vicebrandchef...Vicebrandinspektør Mellemledergruppe...Beredskabsassistent...Beredskabsassistent (VPL)...Beredskabsmester...Brandmester...Delingsfører...Delingsfører (VP)...Gruppefører...Holdleder...Korpsdelingsfører...Overbrandmester...Seniordelingsfører...Udrykningsleder...Underbrandmester...Viceberedskabsmester 3. januar 2013 Side 57 af 74

58 Trin (station) (StationTrin) Angiver om stationen er trin 1, 2 eller 3. Administration / Stationer Trin 1 Trin 2 Trin 3 3. januar 2013 Side 58 af 74

59 Uddannelse Liste over beredskabsfaglige uddannelser (PersonUddannelseNavn) Administration / Personale 1. Manuelt niveau INDSATS...Funktionsuddannelse Indsats...Grunduddannelse Indsats...Årlig vedligeholdelsesudd. Indsats REDNING...Duelighedsprøve - båd...funktionsuddannelse Redning...Funktionsuddannelse Redningshund...Grunduddannelse Redning...Grunduddannelse Redningshund...Kystredning/bådtjeneste...Redningsdykker...Redningshundeføreruddannelse - Redning...Speedbådsbevis KOMMUNIKATION...Funktionsuddannelse Kommunikation...Grunduddannelse Kommunikation INDKVARTERING - FORPLEJNING...Certifikatuddannelse Almen fødevarehygiejne...funktionsuddannelse Indkvartering - Forplejning...Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning HÅNDTERING AF TILSKADEKOMN...Behandlingspladsassistentuddannelse...Færdselsrelateret førstehjælp...førstehjælp ved sygdomme...førstehjælp ved tilskadekomst...genoplivning med hjertestarter...hjerte-lunge-redning...håndtering af tilskadekomne...livredende førstehjælp...rutinering i livredende førstehjælp A...Rutinering i livredende førstehjælp B...Rutinering i livredende førstehjælp C...Supplerende behandlingspladsassistentuddannel DIVERSE kursus - termisk skæring...digeberedskabsuddannelse...landmobilt måleredskab...modulopbygget basisuddannelse - Modul A...Modulopbygget basisuddannelse - Modul B...Modulopbygget basisuddannelse - Modul C...Modulopbygget basisuddannelse - Modul D...Modulopbygget basisuddannelse - Modul E 3. januar 2013 Side 59 af 74

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Operationelt beredskab

Operationelt beredskab Analyseplan Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE)

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2013 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere