Serviceniveau Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau Indhold"

Transkript

1 Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige beredskab Side 4 Overordnet målsætning Side 16 Frivilligenheden Side 5 Førsteudrykningen Norddjurs Side 17 Øvelsesanlægget Moselund Side 6 Førsteudrykningen Syddjurs Side 18 Forebyggelse Side 7 Side 8 Indsatsledervagten Grenaa og Hornslet/Rønde Indsatsledervagten Grenaa, Allingåbro og Ebeltoft Side 19 Side 20 Redningsberedskabets organisation Budget Side 9 Indsatsledervagten Grenaa, Hornslet/Rønde og Ebeltoft Side 10 Indsatsledervagten Grenaa, Hornslet/Rønde, Allingåbro og Ebeltoft Side 11 Tilpasning af køretøjer og materiel 1

2 Redningsberedskabet i Nord- og Syddjurs Kommune. Forord Planen for den risikobaserede dimensionering er baseret på den rapport Norddjurs Kommune har lavet med Århus Brandvæsen som konsulent. Rapporten er efterfølgende blevet gennemarbejdet, så de forskellige risici i Syddjurs Kommune er blevet indarbejdet i planen. Analysearbejdet har vist, at mange års tilpasning af beredskaberne til de lokale risici, har dimensioneret beredskaberne til de hændelser, der i dag normalt forekommer i slukningsområdet. En sammenlægning af beredskaberne på Djursland vil give nogle stordriftsfordele, da køretøjer og materiel ensrettes, hvilket vil give gunstigere indkøbsmuligheder. Materiellet til de sjældne forekommende hændelser kan centraliseres, så materiellet udnyttes optimalt. Sammenlægningen vil ligeledes give en styrkelse på uddannelsesområdet og på det forebyggende område, da mængden af opgaver øges og derved øges den faglige kompetence i organisationen og hos den enkelte medarbejder. Leif Bang Beredskabschef 2

3 Kommunens geografiske placering og assistancemuligheder uden for kommunen Nord- og Syddjurs Kommune er geografisk placeret i Region Midtjylland, Djursland har vand på de tre sider og mod vest grænser Djursland op til Randers, Faurskov og Aarhus kommune. Djurslands mulighed for assistance er primært mellemkommunal hjælp fra nabokommunernes beredskabsstationer. Responstiden herfra vil ligge mellem 20 min - 1 time afhængig af hvilket beredskab der kaldes til assistance og hvor på Djursland assistancen skal ydes. Ved større og langvarige indsatser kan der være behov for assistance fra det statslige beredskab enten i form af hjælp fra niveau 2 beredskabet i Aarhus eller niveau 3 beredskabet i Herning. Responstiden vil, afhængig af hvor på Djursland hjælpen rekvireres til, være 1½ - 2 time fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning og 20 min.- 1 time fra Støttepunktsberedskabet, fra Århus Brandvæsen. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 3

4 Redningsberedskabet i Nord- og Syddjurs Kommune Med baggrund i Nord- og Syddjurs kommunes geografiske placering opstilles der følgende overordnet målsætning for redningsberedskabet. Overordnet målsætning Som fastlagt i den landspolitiske aftale, skal førsteudrykningen være afgået fra stationen inden 5 minutter fra afgivelse af alarm. Udrykningstiden fastlægges af kommunalbestyrelsen med baggrund i den risikobaserede dimensionering. Udrykningstiden i områder med tættere bebyggelse med bolig og industri må ikke være længere end maksimalt 10 minutter i 98 % af tilfældene, idet der kan forekomme uregelmæssigheder som følge af uforudset vejrlig med videre. Udrykningstiden til spredt bebyggelse herunder landsbyerne må ikke være længere end 17 minutter i 98 % af tilfældene, idet der kan forekomme uregelmæssigheder som følge af uforudset vejrlig med videre. Definition på udrykningstid: Den tid, der forløber fra det tidspunkt, hvor alarmen afgives af alarmcentralen og til det tidspunkt, hvor førsteudrykningen er fremme på skadestedet. Udrykningsgrænserne tilrettes, så borgerne altid får hjælpen fra den nærmeste station. 4

5 5 min. Udrykning placeret i Allingåbro Automobilsprøjte 2 Tankvogn HSE Min. bemanding HL + 7 mand Førsteudrykningen Norddjurs 5 min. Udrykning placeret i Fjellerup Tanksprøjte Min. Bemanding HL + 3 mand 5 min. Udrykning placeret på Anholt Traktor m/vogn Min. Bemanding HL + 3 mand 5 min. Udrykning placeret i Grenaa 2 Automobilsprøjte 2 Tankvogn 8000 l vand Redningsbåd Slangetender 30 m stigevogn Trin II materiel Venteplads/Redningsvogn 5 Min. bemanding HL + 6 mand

6 5 min. Udrykning placeret i Hornslet Automobilsprøjte Min. bemanding Tankvogn HL + 7 mand 5 min. Udrykning placeret i Rønde Tanksprøjte Min. bemanding Tankvogn Førsteudrykningen Syddjurs 5 min. Udrykning placeret i Kolind Automobilsprøjte Tankvogn Slangetender Min. bemanding HL + 5 mand 5 min. Udrykning placeret i Ebeltoft Automobilsprøjte Min. bemanding Tankvogn Redningsbåd Slangetender HL + 7mand HL + 5 mand 5 min. Udrykning placeret i Knebel Automobilsprøjte Min. bemanding Tankvogn 8000 l vand HL + 3 mand 6

7 Indsatsledervagt Grenaa og Hornslet/Rønde Djursland er geografisk et stort slukningsområde med områderne Auning/Vivild, Grenaa, Ebeltoft og Rønde/Hornslet placeret i yderområderne. Beredskabsstyrelsen har fastlagt en praksis der sikrer, at indsatslederens udrykningsområde har en sådan størrelse, så indsatslederen under normale omstændigheder kan være fremme gerne før, men senest samtidig med assistancestyrkerne. Med to indsatsledervagter én placeret i Grenaa og én i Hornslet/Rønde vil indsatslederne få bedre ledererfaring, da de kommer til flere indsatser der er så store, at de kræver indsatsledelse. Indsatslederen alarmeres til udvalgte hændelser og vil på grund af en hurtigere udrykningstid end slukningstoget kunne dække et større område og være fremme senest minutter efter slukningstogets ankomst. Indsatslederen vil derfor kunne være fremme før eventuelle assistancestyrker. Udrykningstiden på kortet er 5, 10 og 20 minutter og for at dække den sidste del af Djursland vil udrykningstiden være 25 minutter

8 Indsatsledervagt omfattende Grenaa, Allingåbro og Ebeltoft Djursland er geografisk et stort slukningsområde med områderne Auning/Vivild, Grenaa, Ebeltoft og Rønde/Hornslet placeret i yderområderne. Beredskabsstyrelsen har fastlagt en praksis der sikrer, at indsatslederens udrykningsområde har en sådan størrelse, så indsatslederen under normale omstændigheder kan være fremme gerne før, men senest samtidig med assistancestyrkerne. Med tre indsatsledervagter placeret i Grenaa, Allingåbro og Ebeltoft vil indsatslederen, bortset fra Hornslet/Rønde området, under normale omstændigheder være fremme samtidig med førsteudrykningen. Ulempen ved denne model er, at indsatslederne vil få færre udrykninger der kræver ledererfaring. Syddjurs Kommune vil de kommende år udvikle sig erhvervsmæssig og med øget bosætning i Hornslet/Rønde området hvilket taler for, at indsatslederen bør være stationeret her. Udrykningstiden på kortet er 5, 10 og 20 minutter

9 Indsatsledervagt omfattende Grenaa, Hornslet/Rønde og Ebeltoft Djursland er geografisk et stort slukningsområde med områderne Auning/Vivild, Grenaa, Ebeltoft og Rønde/Hornslet placeret i yderområderne. Beredskabsstyrelsen har fastlagt en praksis der sikrer, at indsatslederens udrykningsområde har en sådan størrelse, så indsatslederen under normale omstændigheder kan være fremme gerne før, men senest samtidig med assistancestyrkerne. Med tre indsatsledervagter placeret i Grenaa, Hornslet/Rønde og Ebeltoft vil indsatslederen, bortset fra Allingåbro området, under normale omstændigheder være fremme samtidig med førsteudrykningen. Ulempen ved denne model er, at indsatslederne vil få færre udrykninger der kræver ledererfaring. Den nordligste del af slukningsområdet, har en dårligere dækning af indsatsledervagten end det øvrige område. Udrykningstiden på kortet er 5, 10 og 20 minutter

10 Indsatsledervagt omfattende Grenaa, Hornslet/Rønde, Ebeltoft og Allingåbro (nuværende ordning) Djursland er geografisk et stort slukningsområde med områderne Auning/Vivild, Grenaa, Ebeltoft og Rønde/Hornslet placeret i yderområderne. Beredskabsstyrelsen har fastlagt en praksis der sikrer, at indsatslederens udrykningsområde har en sådan størrelse, så indsatslederen under normale omstændigheder kan være fremme gerne før, men senest samtidig med assistancestyrkerne. Med de nuværende fire indsatsledervagter placeret i Grenaa, Hornslet/Rønde, Allingåbro og Ebeltoft, vil indsatslederen under normale omstændigheder være fremme samtidig med førsteudrykningen. Ulempen ved denne model er, at indsatslederne vil få færre udrykninger der kræver ledererfaring. Tidligere var der krav til indsatslederen om at han skulle være fremme på henholdsvis 10 og 15 minutter. Dette krav er bortfaldet, så det er kommunalbestyrelsen der fastsætter udrykningstiden og med denne model, udnyttes de nye muligheder i bekendtgørelsen ikke. Udrykningstiden på kortet er 5, 10 og 20 minutter. 10

11 Tilpasning af køretøjer og materiel Vandtankvogn. Stationen i Allingåbro har i dag en ekstra vandtankvogn, da flere vandforsyningssteder (brandhaner og branddamme) er nedlagt eller vil blive nedlagt. Den ekstra vandtankvogn bibeholdes, da der ved fremtidige indsatser vil være behov for ekstra vandtankvogne, når der bliver længere mellem vandforsyningsstederne. Hjælpestation Knebel har i dag én automobilsprøjte og én vandtankvogn. Automobilsprøjten udskiftes i med én tanksprøjte og vandtankvognen skal derfor udfases på det tidspunkt den normalt ville skulle udskiftes. Derved får de to hjælpestationer Fjellerup og Knebel samme materiel. HSE. HSE en benyttes som en hurtig enhed, der kan påbegynde en slukning eller forberede indsatsen til slukningstoget når frem. Køretøjet har også den fordel, at det kan medbringes på arbejdspladsen hvilket giver kortere responstider, men også en mulighed for at fastholde brandmænd, der arbejder uden for det område, hvor stationen kan nås på 5 minutter. I perioden indtil køretøjet skal fornyes, skal det vurderes om det er en løsning, der skal benyttes på de øvrige stationer, eller et nyt køretøj skal bestykkes med et skæreslukkersystem og placeres ude i yderområderne, hvor stationerne har de længste udrykningstider, derved opnås meget korte responstider, da den/de der skal bemande køretøjet både skal arbejde og bo i nærområdet. Slangetender. Der er i dag tre slangetendere på Djursland én i Ebeltoft, i Grenaa og i Kolind. Beredskabet kan ikke undvære en slangetender, da der er indsatser der kræver store vandmængder og hvor der er mulighed for at få vand fra et naturligt vandforråd. Efterhånden som slangetenderne Ebeltoft, Grenaa og Kolind skal udskiftes, udfases de og der indkøbes en ny slangetender der placeres i Ebeltoft. Ekstra slukningstog. Stationen i Grenaa er i dag bestykket med to slukningstog. Det ekstra slukningstog benyttes som backup, når flere stationer er indsat på samme hændelse, så der ikke er et større område, der ikke har dækning af en førsteudrykning. Det ekstra slukningstog benyttes også som erstatningskøretøjer, når køretøjer fra de øvrige stationer er til reparation. Frigørelsesværktøj. Der optages forhandlinger med Falck om anvendelsen af frigørelsesværktøjet der er indkøbt til frivilligenheden i Hornslet. Frigørelsesværktøjet placeres på tanksprøjten i Rønde så alle beredskabsstationer er bestykket med frigørelsesværktøj. 11

12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem. Stationen i Grenaa har et vagtsystem hvor alle møder mellem og vagtgruppen møder den øvrige del af døgnet. På de øvrige stationer kaldes alle for at sikre tilstrækkeligt fremmøde, give mandskabet den fornødne rutine og fastholde mandskabet. Den nuværende førsteudrykning fortsætter uændret: Allingåbro: holdleder og minimum 7 mand Fjellerup: holdleder og minimum 3 mand Grenaa: ved 112 alarmer møder 1 gruppe med holdleder og 4 mand + ½ gruppe 2 mand. Ved ABA-alarmer møder 1 gruppe holdleder og 4 mand Kolind: holdleder og minimum 5 mand Ebeltoft: holdleder og minimum 7 mand Knebel: holdleder og minimum 3 mand Rønde: holdleder og minimum 5 mand Hornslet: holdleder og minimum 7 mand 12

13 Vandforsyning Placeringen af de vandforsyningssteder beredskabet råder over i dag, er baseret på regler der blev lavet før vandtankvognene blev indført i det danske beredskab. Der var forskellige vandforsyningssteder, brandhaner placeret på vandforsyningsnettet, naturlige vandforråd med tilstrækkelig vandmængde, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Vandføringen skulle være mindst 400 liter/min. I tættere bebygget område skulle brandhaner opstilles med 300 meters afstand. I tættere bebygget med et større antal etageejendomme med mere end tre etager eller større industribebyggelse, skulle brandhanerne placeres med 150 meters afstand. I dimensioneringsbekendtgørelsen af 3. august 2005 fastsættes reglerne til vandforsyning således Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. I den fremtidige planlægning af vandforsyningen, placeres brandhanerne på steder med god vandforsyning (ca liter/min.) og hvor vandtankvognene har gode tilkørselsforhold. De nuværende vandforsyningssteder der bliver overflødige, nedlægges når der skal ske en renovering af ledningsnettet. Branddammene nedlægges og overdrages til lodsejerne. 13

14 Uddannelse/øvelser Alt mandskab der deltager i brandslukningsopgaver skal deltage i de 12 årlige øvelser. dvs. indsatsledere, holdledere, brandmandskab og frivillige med brandmandsuddannelse. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år en uddannelsesplan for de 12 årlige øvelser (24 timers uddannelse). Uddannelsesplanen følges for personel på manuelt niveau. Mandskabet eller dele af det, skal desuden uddannes i brugen af specielmateriel f.eks. uddannelse i redningsliften. De obligatoriske 12 årlige øvelser tilrettes for holdledere og indsatsledere, så der bliver indlagt øvelser, der målrettet træner deres ledelseskompetencer. Holdledere og indsatsledere skal for at holde et fagligt højt niveau efteruddannes mindst en gang hver 5 år, enten ved egen foranstaltning eller ved eksterne kurser. Medarbejdere der foretager brandteknisk byggesagsbehandling og går brandsyn, skal for at fastholde et fagligt højt niveau løbende efteruddannes, ved at deltage i kurser, temadage m.v. Større komplicerede indsatser og øvelser har vist, at samarbejdet på ledelsesniveau mellem politiet, det kommunale beredskab (niveau 1), støttepunktsberedskabet (niveau 2) og beredskabscentrene (niveau 3) ikke fungerer optimalt. Der skal derfor med passende mellemrum afholdes øvelser, hvor de forskellige komponenter indgår. 14

15 Folketinget har med det nuværende beredskabsforlig nedlagt det statslige krigsmæssige beredskab. Det krigsmæssige beredskab i form af ambulancetjeneste, 3-måneders beredskabet (mobiliseringsstyrken på personer) samt motorudskrivningstjenesten nedlægges, og de derved frigjorte ressourcer anvendes til nye initiativer på beredskabsområdet. Norddjurs Kommune har tidligere haft pligt til at yde en mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. 12. Stk. 2. Indenrigsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet i visse kommuner tillige skal kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Da denne pligt er bortfaldet, bortauktioneres/sælges det krigsmæssige materiel. Lov nr. 293 af 30. april 2003 om ændring af beredskabsloven. I bemærkninger til nr. 10 i lovforslaget fremgår det, at det ikke længere pålægges de 40 kommuner at opretholde et udvidet krigsmæssigt redningsberedskab. Kommandocentralens oprindelige anvendelse som den lokalitet, hvor den politiske og beredskabsfaglige ledelse i sikkerhed kunne lede styrkerne i indsatsområdet er bortfaldet, da det ikke er sandsynligt, at der vil ske krigshandlinger på dansk grund. De nærmere konsekvenser ved en nedlæggelse eller anden anvendelse af kommandocentralen bør derfor undersøges. 15

16 Frivilligenheden I dag har Nord- og Syddjurs Kommune hver en frivilligenhed. I Norddjurs er der ca. 50 aktive frivillige og i Syddjurs ca. 12 aktive frivillige. I begge kommuner er de frivillige meget engageret i opgaverne som er følgende: - Assisterer ved stormfald og etablering af nødstrøm - Røgdykker back-up - Bemander LKM Kommandopost - Står for det landmobile måleberedskab sammen med holdledere /brand fra eget beredskab. - Assisterer ved stormskader og afdækning - Assisterer ved uddannelse - Indkvartering - Forplejning - Indkvartering og forplejning ved sportsstævner m.v. - Afløser ved ferier m.v. Da de frivillige benyttes operationelt ca. 1-2 gange årligt anbefales det derfor, at de to frivilligenheder sammenlægges med base i Grenaa. Lokalerne i Hornslet kan fremover benyttes af de frivillige når det er hensigtsmæssigt, men også til befolknings- og virksomhedsuddannelse, så der er et uddannelsessted i begge kommuner. 16

17 Supplerende Beredskab Frivillige 30 min. Udrykning placeret i Grenaa og Hornslet by Automobilsprøjte 7 Personers bus 7 Personers bus Containerbil Containerbil 9 Pumper 1200 l/min 3 stk Feltkomfur LKM Komandopost 2 container. 1 Venteplads 1 Redning I alt 62 personer 17

18 Øvelsesanlægget Moselund. Aktiviteterne på øvelsesanlægget varierer fra år til år og for 2007 har der været følgende aktiviteter: Brandmandsuddannelse/øvelsesaktivitet 72 timer for hver af de 44 brandmænd Uddannelse/øvelsesaktivitet for frivillige 98 timer for hver af de 42 frivillige Virksomhedsuddannelse 370 timer og 750 kursister Økonomi Øvelsesanlægget har sit eget budget, så der ikke sker en sammenblanding mellem beredskabets og øvelsesanlæggets økonomi. Indtægter kr Udgifter kr Overskud kr

19 Forebyggelse Dette baserer sig på de repræsentative scenarier og de nye tiltag skal ses som et supplement til de eksisterende tiltag. Der er således tale om en mindre udbygning af indsatsen som i højre grad målrettes. Udvalgte scenarie Nuværende forebyggelsesindsats Nye fremtidige tiltag Formål Tidshorisont Samarbejdspartnere Brand i beboelse 1 plan Kampangner i dagspressen Informationskampagner i om røgalarmer og At udbrede røgalarmer i private hjem. 2 år Loaklpressen, Tryg Fonden udskiftning af batterier Brand i evakueringstunge objekter Brandsyn og vejledning. Uddannelse i elementær brand At hæve sikkerhedsniveauet og implementer Permanent tilbud Ældreplejen og udvalgte mere hensynsmæssige rutiner i dagligdagen plejeinstitutioner Miljøuheld på evakueringstunge objekter Brandsyn og vejledning. Brandsyn og vejledning om faremomenter v. anvendte kemikalier samt evakueringsforhold At hindre at uheld forekommer og styrke viden om evakuering 2 år Sikkerhedsrepræsentanter på udvalgte virksomheder. Brand i erhverv og industri Brandsyn og vejledning. Installation af ABA, uddannelse af nøglepersoner i elementær brand Miljøuheld i erhverv og industri Brandsyn og vejledning Uddannelse i elementær brand/bedriftværn/hjælperøgdykkere At implementere bedre rutiner i dagligdagen 3 år Virksomhedsledelsen, og hæve vidensniveauet i forhold til sikkerhedsrepræsentanter. brandfaremomenter. At implementere bedre rutiner i dagligdagen og sikre en hurtig og effektiv indsats.hæve vidensniveauet i forhold til brandfaremomenter. 4 år Kemikalieberedskabsvagten, sikkerhedsrepræsentanter på udvalgte virksomheder, ledelsen. Hændelser som kræver reding indenfor erhverv og industri Ingen i dag. Risikovurdring af udvalgte virksomheder At identificere faremomenter og eliminere 2 år disse. Brand i infrastruktur og transportmidler Ingen i dag. ingen fremtidige forslag Redning infrastruktur og transportmidler Ingen i dag. Uddannelse af bilister i førstehjælp Nedbringe konsekvenserne af ulykker 1 år Amtet/rådet for større færdselssikkerhed Natur, mark og gårdbrande Information i lokalpressen. Uddannelse i elementær brand, information om røgalarmer, installering af ABA i staldbygninger, samarbejde med landboforeningen om brand i Bedre rutiner, hurtig detektering af brand, nedbringe hyppigheden og nedbringe konsekvenser af brande i forhold til 2 år landboforeninger, gårdejere. stalde og avlsbygninger, eftersyn af elinstallationer, dyrehold. gode muligheder for dyreredning, fyraftenseftersyn. Natur Ingen Information via pressen før hændelsen indtræffer. Nedbringe konsekvenserne af hændelserne. ½ år Dagspressen, naturforvaltningen, sommerhusejere. 19

20 Organisationsplan Byråd Beredskabskommissionen Teknisk Direktør Beredskabschef Forebyggelsesområdet Brandtekniskbygge- Sagsbehandling. Brandsyn Driftsområdet Vedligeholdelse af bygninger og materiel Administration Forfaldende kontoropgaver Uddannelse Brandmanduddannelse. Frivilliguddannelse Vedligeholdelsesuddannelse Ekstern uddannelse Vagtcentral Stationer: Grenaa Kolind Ebeltoft Hornslet Rønde Allingåbro Knebel Fjellerup Anholt

21 Budget Tilgår senere 21

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Kommunens risikoprofil

Kommunens risikoprofil Kommunens risikoprofil 1/26 1 Kommunens risikoprofil 1.1 Dannelsen af Norddjurs kommune 1 1.2 Topografi 1 1.3 Demografi 2 1.4 Bebyggelse 3 1.5 Infrastruktur, erhvervsliv samt turisme 4 1.6 Dannelse af

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Sted: Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Kantinen Dato: Fredag den 2. oktober 2015 Start kl.: 8:15 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V)

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand)

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Øvelsesanlægget Moselund, Langagervej 16, Grenaa Dato : 25. maj 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.30 Medlemmer

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet.

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine 2008/9 Bemærkninger til priserne - Der er ikke priser på montering og materialer. Ca. 600 kr. pr time - Der er ikke priser på vognlader til

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 Bilag 9 Vandforsyning i Norddjurs Kommune Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 1 Formål Formålet med dette dokument er at vurdere det nødvendige antal af tankvogne i forhold

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale Beredskabskommissionen Djursland Udbud af det samlede beredskab for Djursland Udbudsmateriale COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Der er i prisen ikke sikring for strømsvigt. Ca. pris ved Grenaa og Reko 30.000 kr.

Der er i prisen ikke sikring for strømsvigt. Ca. pris ved Grenaa og Reko 30.000 kr. Der er i prisen ikke sikring for strømsvigt. Ca. pris ved Grenaa og Reko 30.000 kr. Item Beskrivelse Antal Pris/stk. Total 1 REKO Station/Radiovagt 2 Bordterminal EADS TMR 880i/GPS 1 7.616,00 7.616,00

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 2002 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 Foto i kapitler: Michael Wincentz, Ronni Petersen Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data- og statistikenheden Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45

Læs mere

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009 Beredskab Jammerbugt Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Per Nielsen Direkte 7257 7671 pen@jammerbugt.dk 13-08-2008 Sagsnr.: 1849-47972 Bemærkninger

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Temadrøftelse Fase 2

Temadrøftelse Fase 2 Temadrøftelse Fase 2 Til fremlæggelse på Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016 Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl Randers - Favrskov - Djursland Agenda Status Fase 1 og implementering af ny dimensionering

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 04.doc Side 1 Side : 1 Med baggrund i den gennemførte beskrivelse af kommunens risici og den udarbejdede risikoprofil, er der dannet et grundlag for at dimensionere

Læs mere