Kold college. Studiehåndbog/Studieordning. for. Procesteknolog- og laborantuddannelserne. Akademiuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kold college. Studiehåndbog/Studieordning. for. Procesteknolog- og laborantuddannelserne. Akademiuddannelser"

Transkript

1 Kold college Akademiuddannelser Studiehåndbog/Studieordning for Procesteknolog- og laborantuddannelserne (AK). August 2008

2 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle skole Fronter og det er hensigten at den skal give dig oplysninger om din uddannelses udformning på denne skole. Vi håber, at du med denne håndbog hurtigt vil føle dig hjemme på skolen, samt at du nemt kan finde rundt i lokaler og regler. Du er selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til de ansatte, hvis du har yderligere spørgsmål. Venlig hilsen Kold college. Skolens hovedafdeling og postadresse er: Kold college Telefon: Landbrugsvej 55 Fax: Odense S Internet: 11. udgave august

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Om Kold college... 5 Kvalitetsmål DSR - de studerendes talerør Praktiske oplysninger... 7 Skolens åbningstid... 7 Uddannelses- og erhvervsvejledning... 7 Støttemuligheder... 7 Adresseændring... 7 Studiegebyr... 7 Brandinstruks... 7 Bogkøb... 8 Printer udskrivning... 8 Studiekort... 8 Opbevarings-skabe... 8 Parkering... 8 Fotokopiering... 8 Hjemmeside... 8 Adgang til computer... 9 Bibliotek... 9 Forsikringer... 9 Opslagstavler... 9 Sikkerhedsorganisation... 9 Opførsel Kantineforhold Tobaksrygning Fredagscafe Tekøkken Rusmidler Udmeldelse Kronisk sygdom Nyttige adresser Studiemæssige forhold Ekskursioner Kitler Beskyttelsesbriller Sikkerhedsregler Undervisnings- og arbejdsformer Studie- og ordensregler Studieaktivitet Skriftlige arbejder Ophavsret og droit morale Konsekvenser ved manglende studieaktivitet Eksamensindstilling/Reeksamination Åben uddannelse Merit/orlov Klager

4 Dispensation Innovation Studieordning for procesteknologstudiet (AK) Grundlaget for studieordningen Formål Adgangskrav Uddannelsens opbygning Uddannelsens indhold Indhold på procesteknologuddannelsens 1. år Fordeling af fag og timer for procesteknologuddannelsens 1. år Formål og målbeskrivelser for fag under procesteknologuddannelsen, almen del 24 Specialeforløb (1-3) ) Mejeridrift-specialet ) Procesteknik-specialet ) Fødevare-specialet Evaluering og eksamen Interne prøver Eksterne prøver Prøveindstilling årsprøve Evalueringsplan for fødevarespecialet Evalueringsplan for procesteknik specialet: Evalueringsplan for mejerispecialet: Gruppedannelse til eksamen Studieordning for Laborantstudiet (AK) Grundlaget for studieordningen Formål og mål Adgangskrav Uddannelsens struktur Uddannelsens indhold Uddannelsen på skolen Fag, point og timefordeling Målbeskrivelse for fag Indhold i teorifag på 1. og 2. semester Indhold i Laboratorieteknik på 1. og 2. semester Indhold på 3. semester Uddannelsen i virksomheden Mål for specialeforløb Evaluering og eksamen års prøven Prøver på 3. semester Terminsprøver Afslutningsprojektet Beståelseskriterier Til egne noter

5 Om Kold college Kvalitetsmål. Kold college er certificeret efter ISO Ifølge denne har skolen en række kvalitetsmål. Et af disse kvalitetsmål er, at de studerende får optimal udbytte af undervisningen. Et andet kvalitetsmål er, at de studerende er tilfredse med deres ophold og uddannelse på Kold college. 5

6 DSR - de studerendes talerør. I slutningen af efteråret 2000 så De Studerendes Råd (DSR) på Kold college for første gang dagens lys. Som på så mange andre skoler, skulle der også her være et råd, som skulle varetage de studerendes interesser. På nuværende tidspunkt udbyder skolen tre akademiuddannelser, hvorfra de studerende skal vælge repræsentanter, som vil gøre et stykke arbejde i DSR. DSR er de studerendes officielle repræsentation og kan behandle alle anliggender, som berører de studerende på akademiuddannelserne. Primært vil DSR varetage de studerendes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Under selve DSR findes to udvalg. Intro-udvalget danner rammen om tiltag for nye studerende, så de får en hyggelig og god studiestart. De medvirker bl.a. ved introturen i starten af semester. Aktivitetsudvalget står bl.a. for fredags-bar, fester, bowlingture, foredrag, virksomhedsbesøg og andet, som kunne have de studerendes interesse. Ved studiestart vil DSR komme ud i klasserne og informere om DSR s virke. Her bliver der rig lejlighed for at stille spørgsmål. Kom og vær med til at præge netop din uddannelse igennem DSR arbejdet. Der ligger mange spændende og udfordrende opgaver og venter, ikke mindst i arbejdet med at finde fælles løsninger mellem studerende og ledelsen. Tænk over hvordan DU, kan få mest indflydelse på netop din dagligdag, dit studiemiljø og din fremtidige uddannelse. Med venlig hilsen De Studerendes Råd. 6

7 Praktiske oplysninger Skolens åbningstid Skolen vil normalt være åben fra kl Undtaget om fredagen, hvor skolen kan lukke kl Administrationen er åben mandag til torsdag , fredag til kl Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningscenteret er bemandet hele ugen. På skolens hjemmeside kan du se hvornår akademiuddannelses-vejlederen er til stede. Støttemuligheder Det er muligt at søge stipendium gennem Statens Uddannelsesstøtte (SU). Ansøgningsskemaer hentes i skolens reception eller på Adresseændring I tilfælde af at du skifter adresse under uddannelsesforløbet, skal du meddele dette til uddannelses- og erhvervsvejledningen. Studiegebyr Ved starten af uddannelsen indbetales et studiegebyr på 500 kr./semester. Studiegebyret skal dække print, kopier, ekskursioner, samt eventuelt ødelagte glasvarer og lignende i laboratoriet. Såfremt uddannelsen afbrydes i utide, tilbagebetales 500 kr. pr. ikke påbegyndt semester. Der skal betale pr. studieår og du vil derfor blive opkrævet kr. 1000,00 nu, og resten ved start på 2. studieår. Brandinstruks I tilfælde af brand eller eksplosion forlader alle lokalet (bygningen) og samles ved indfaldsvejen til skolen. 7

8 Bogkøb Bøger til brug i undervisningen angives via boglister for hvert semester. Der kan træffes aftale med skolens boghandel om at skaffe bøgerne hjem. Printer udskrivning Den studerende får ved studie start en printer udskriftskonto svarende til udskriftsforbrug af studiemateriale. Udskriftskonto kan udvides ved personlig indbetaling. Studiekort Skolen udsteder et personligt studiekort til alle studerende. Kortet giver mulighed for rabat i visse forretninger, teatre og museer. På opslagstavlen foran uddannelses- og erhvervsvejledningen findes en liste over steder, der giver rabat. Opbevarings-skabe De studerende vil ved studie start få tildelt et mindre aflåseligt skab. Evt. skal hængelås selv medbringes. De studerende opfordres til at benytte disse skabe, da der tidligere har været tyveri på skolen. Parkering Der er parkering på Kold colleges parkeringsplads. Studerende på Kold college må ikke parkere på Dalum Landbrugsskoles P-plads eller på indkørselsveje. Sker det alligevel vil bilen blive fjernet for ejerens regning. Studerende må ikke parkere i rækken nærmest receptionen. Fotokopiering Der kan købes kopikort hos DSR til brug af kopimaskinen i kælderen i F-fløjen eller på biblioteket. Hjemmeside Skolens hjemmeside finder du på 8

9 Adgang til computer Det er muligt at benytte computere på skolen i dennes åbningstid. Uden for åbningstiden er det muligt, ved erhvervelse af personlig kode, at benytte datalokalet C112. For at komme ind skal man bruge et adgangskort, der er dit studiekort, men før brug skal studiekortet aktiveres. Aktiveringen sker ved henvendelse hos bygningstjenesten. Bibliotek På skolens bibliotek i C-fløjen kan du finde oplysninger i diverse bøger, opslagsværker, tidsskrifter samt internettet. Der er intet udlån fra biblioteket. Hvis du har problemer med informationssøgningen kan du hente hjælp hos skolens bibliotekar Erik Breinbjerg, der er på biblioteket når han ikke underviser. Biblioteket er åbent man-tor. kl og fre Forsikringer Det er de studerendes egen forsikring, der skal dække eventuelle skader i studietiden. Vi anbefaler derfor, at alle studerende tegner en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring. I studietiden kan du som laborantstuderende, gennem Dansk Laborantforening/HK, få en gratis fuldtidsulykkesforsikring. Tilsvarende tilbyder Teknisk Landsforbund en gratis ulykkesforsikring som dækker ulykker, som sker i undervisningstiden. Begge forsikringer kræver passivt medlemskab af pågældende fagforeninger, som er gratis i studietiden. Opslagstavler Der vil efter studiestart blive informeret om placering af opslagstavler, med opslag som vedrører akademi-uddannelserne. Sikkerhedsorganisation Pia Agger og Inger Bro Mogensen er afdelingens sikkerhedsrepræsentanter. 9

10 Bjarne Vagn Larsen er afdelingens sikkerhedsleder. Opførsel Voldelig adfærd, mobning eller hærværk kan medføre midlertidig eller permanent bortvisning. Hvis den studerende udfører handlinger, som har indflydelse på den studerendes skolegang, kan skolen gribe ind, indenfor lovens rammer. Det kunne være i tilfælde af ludomani eller andet misbrugsforhold. Kantineforhold Der findes en røgfri kantine på Landbrugsvej med følgende åbningstider mandag til fredag: kl kl kl (fredag eftermiddag lukket) Tobaksrygning Tobaksrygning på skolen er ikke tilladt. Rygning foregår udendørs på de pladser, hvor der er opsat askebægre. Fredagscafe. Der vil for hvert semester blive arrangeret et antal akademifredagscafe er og 2 akademifester i Frihavnen afholdt af DSR. Datoer for arrangementer offentliggøres løbende. Tekøkken Der bliver evt. etableret et tekøkken i Frihavnen. Rusmidler Skolen accepterer ikke at: Elever medtager eller indtager nogen former for rusmidler på skolen. At elevers rusmiddelforbrug inklusiv det uden for skoletiden indvirker på deres evne til at deltage i undervisningen. Det vil sige at både beruselse og eftervirkninger deraf er uacceptabel. 10

11 Udmeldelse Hvis du påtænker at melde dig ud fra uddannelsen, bør du først kontakte en af uddannelses- og erhvervsvejlederne, der så vil være dig behjælpelig med, hvad der videre skal ske. Kronisk sygdom Lider du af en kronisk sygdom f.eks. sukkersyge, astma, epilepsi eller lignende bør du, i egen interesse, meddele dette til klasselærer eller vejleder. 11

12 Nyttige adresser HK - Odense Vindegade Odense C Tlf.: Dansk Laborantforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsformidlingen Dannebrogsgade Odense C Tlf.: Teknisk Landsforbund Kronprinsensgade Odense C Tlf.: Danske Mejeristers Fagforening Rosenvangs Alle Højbjerg Tlf.: N.N.F. C.F. Richsvej Frederiksberg Tlf.:

13 Studiemæssige forhold Ekskursioner Under uddannelsen bliver der arrangeret forskellige virksomhedsbesøg. Disse besøg medvirker til, at de studerende får et indblik i de arbejdsområder de, efter deres teoretiske uddannelse, vil stifte bekendtskab med. Ekskursioner betales af studiegebyret, dog max. 200 kr./studerende/sem. Ekskursionsudgifter udover dette beløb betales af den studerende. Kitler Du kan købe kitler på skolen ved studiestart. Vil du have en ny kittel koster den 200 kr. mens en brugt kan fås for 75 kr. Du skal selv sørge for vask af din kittel. Beskyttelsesbriller De studerende skal under en del af laboratoriearbejdet anvende beskyttelsesbriller, disse kan lånes på skolen. Sikkerhedsregler Da der ofte arbejdes med farlige stoffer, skal der i laboratorier, træningsmejeri og apparat-sal arbejdes efter forskellige sikkerhedsregler. Disse er opslået i laboratoriet, ligesom de vil blive gennemgået i forbindelse med undervisningen. Opslagene omkring sikkerhed omhandler emnerne: Generelt om laboratoriearbejde Handsker Brandbekæmpelse Det er alle studerendes og læreres ansvar at reglerne følges, således at vi kan undgå skader på personer og materiel. I forbindelse med studiestart vil regler omkring evakuering i tilfælde af ulykker blive gennemgået. 13

14 Undervisnings- og arbejdsformer For at opnå de mål, der beskrives i bekendtgørelsen for laborant- og procesteknolog-uddannelsen, vil der gennem studieforløbet blive anvendt forskellige undervisningsformer. Der vil blive arbejdet i skolens laboratorier som opfølgning på den teoretiske viden, som er opnået i teoritimerne. Også i teoritimerne vil der være forskellige måder at arbejde på. Det kunne være den klassiske klasseundervisning, ofte med opgaveregning til at underbygge teorien. En anden måde at komme igennem det teoretiske stof kunne være gruppearbejder eventuelt med fremlæggelse for resten af klassen. Endvidere vil diskussioner imellem de studerende være med til at gøre undervisningen afvekslende. Der vil være kursusarbejder og projektarbejder, hvor teori og praksis knyttes sammen og hvor den studerende selv er med til at planlægge og tilrettelægge arbejdet i en nærmere angivet periode. Som en naturlig forlængelse af det, der foregår på Kold college, vil der blive arrangeret virksomhedsbesøg på relevante virksomheder for at give en forståelse af teoriens anvendelse i erhvervsmæssig sammenhæng. 14

15 Studie- og ordensregler Studieaktivitet Den studerende har pligt til at være studieaktiv, det vil sige møde til den undervisning, der er udpeget som værende obligatorisk, og aflevere skriftlige arbejder i de enkelte fag til den tidsfrist, som er fastsat. Hvilke uddannelsesmæssige elementer, der udpeges som værende obligatoriske, meddeles for hvert fag, af den ansvarlige faglærer. Tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning føres i protokol. Skriftlige arbejder Alle skriftlige arbejder skal være afleveret til de fastsatte frister. Ved sygdom aftales eventuelt en ny frist for aflevering, og ved længerevarende sygdom kontaktes lærerne for i samarbejde at lægge en ny plan for, hvad der skal afleveres og nye afleveringstidspunkter. Ophavsret og droit morale Ophavsretsloven fastlægger dels de økonomiske og juridiske regler om mangfoldiggørelse af et ophavsretsbeskyttet værk, dels en moralkodeks for de mere ideelle rettigheder - kaldet droit morale. Hovedreglen er, at en forfatter og hans arvinger har ophavsretten til værket ind til 70 år efter hans død. Derefter kan enhver frit reproducere værket, hvis man overholder droit morale. Droit morale kan frit oversættes til, at man skal respektere ophavsmandens og værkets integritet. Hvis det gengives, skal det gøres loyalt, og ophavsmanden skal krediteres for produktet Ophavsretslovgivningen fastlægger også regler for hvor langt et citat, det er tilladt at anvende. Hovedreglen er, at det er "tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet". Et citat på få linjer vil aldrig komme i konflikt med ophavsretsloven, mens et længere citat vil være tilladt i undervisningssammenhænge, hvis det er nødvendigt for forståeligheden. Citatet må dog aldrig træde i stedet for noget, man selv burde have skrevet. Citat, kildeangivelse og plagiat 15

16 I projektarbejder skal et citat, en illustration eller anden form for gengivelse af andres arbejde altid omkranses med citationstegn og en note om, hvor citatet stammer fra (litteraturliste). Reglen gælder uanset citatets alder og hvor citatet stammer fra. Og her er internettet ingen undtagelse. Reglen gælder også, selvom ophavsmanden har gjort det frit tilgængeligt og dermed givet afkald på sin ophavsret. Henvis til anvendt litteratur ved feks. at indsætte en slutnote i teksten (gøres let i Word) herved sikres at anvendt litteratur nævnes i kronologisk orden. Reference til kapitel i en bog Flemming Simonsen. Analyseteknik Instrumentering og metoder, 1. udg., Ingeniøren Bøger, København (2003), p Reference til en hjemmeside www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ jan Et citat er normalt en eller flere sammenhængende sætninger, brudstykker af tegninger og fotografier mv. som er sagt, skrevet eller på anden måde produceret af en anden person eller gruppe af personer. Erfaring og viden, som regnes for almen, kan gengives uden kildeangivelse. Den viden, eleverne havde før de gik i gang med projektet, kræver normalt ikke noter. Et plagiat er altså ikke et selvstændigt værk. Der kan både være tale om en direkte gengivelse af det oprindelige værk eller en omarbejdelse, der lægger sig så tæt op af originalværket, at der hverken er tale om selvstændighed eller originalitet. Når det drejer sig om projektarbejde, er det meningen at projektdeltagerne skal indhøste større viden og indsigt og udvikle deres evner gennem projektet. Dette kan kun ske gennem selvstændigt arbejde og ikke ved at kopiere og plagiere andres arbejde. Ikke selvstændigt arbejde vil derfor ikke kunne medgå i en vurdering af projektarbejdet. Så forsøg altid at formulere tekst med egne ord og hvis dette ikke er muligt så husk kildeangivelsen. Konsekvenser ved manglende studieaktivitet Manglende studieaktivitet er fravær fra de obligatoriske uddannelseselementer samt manglende opgave- og rapportaflevering. Manglende studieaktivitet betyder, at den studerende ikke kan indstilles til eksamen 16

17 (se under punktet Eksamensindstilling/Reeksamination). Sygefravær i forbindelse med de obligatoriske uddannelseselementer skal meddeles skolen senest kl med angivelse af forventet varighed. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om det skal have studiemæssige konsekvenser. Ved manglende studieaktivitet vil klasselæreren, afdelingslederen og/eller andre involverede lærere indkalde til samtale. Såfremt der stadig er manglende studieaktivitet, henviser klasselæreren til uddannelses- og erhvervsvejlederne, som eventuelt kan anbefale at den studerende ophører med studiet. Eksamensindstilling/Reeksamination Tilmelding til eksterne/interne prøver foregår automatisk ved tilmelding til akademi-uddannelserne; dog kun såfremt alle rapporter og alle obligatoriske afleveringsopgaver som minimum er registreret som afleveret/set senest 2 uger før eksamen. Hvis man ikke ønsker, at gå til eksamen skal den studerende senest 14 dage før eksamen meddele dette til den eksamensansvarlige. Hvis man ønsker, at gå til reeksamination skal dette meddeles til den eksamensansvarlige senest en måned før reeksamensdatoen, der ligger ultimo august eller primo februar. Rapporter skal løbende afleveres til godkendelse, dog senest én uge efter modulets afslutning. Rapporter afleveret herefter kan ikke godkendes, men registreres som afleveret/set. Obligatoriske afleveringsopgaver afleveres til en af læreren fastlagt tid. Afleveringsopgaver afleveret herefter kan ikke godkendes, men registreres som afleveret/set. Særlige forhold kan gøre det nødvendigt at sætte en anden afleveringsfrist end den ovenfor nævnte. Det er den studerendes ansvar at alle obligatoriske skriftlige arbejder er afleveret. Det er undervisernes ansvar, at de studerende løbende, i Fronter, kan følge med i registreringen af afleverede skriftlige arbejder. Umiddelbart efter sidste afleveringsfrist (2 uger før eksamen) vil de studerende, i Fronter, kunne se om de er indstillet til eksamen. Studerende, som ikke kan indstilles til eksamen, kan af studie- og erhvervsvejlederen blive oplyst om mulighederne for at kvalificere sig til deltagelse i næste ordinære eksamen. 17

18 Åben uddannelse Kold college udbyder ingen akademi-uddannelser som åben uddannelse. Merit/orlov Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af uddannelsens bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelser. Orlov gives ikke, før den studerende har deltaget i prøven efter første studieår, med mindre ansøgningen er begrundet i barsel eller adoption. Overflytning til samme uddannelse ved en anden institution kan tidligst finde sted, når den studerende har deltaget i prøven efter første studieår. Klager Kold colleges afgørelser kan i henhold til bekendtgørelse om Laborantuddannelsen (AK) og procesteknologuddannelsen (AK), indbringes for Undervisningsministeriet når klagen vedrører retslige spørgsmål. Klagen indgives til skolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Skolen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Frist for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Dispensation Skolen kan dispensere fra reglerne i studieordningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og ikke strider mod reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelser. Innovation Der vil på 2. semester blive afviklet et fælles innovationsprojekt for alle akademi-uddannelserne på skolen. Gennemførelse af projektet er obligatorisk. 18

19 Studieordning for procesteknologstudiet (AK) med mejeridrift som speciale med fødevarer som speciale med procesteknik som speciale Studieordningen er Kold colleges overordnede beskrivelse af, hvordan procesteknologstudiet er sammensat. Studieordningen er beregnet for undervisere, studerende, ledelse, censorer, undervisnings-ministeriet og virksomheder. Grundlaget for studieordningen 1) Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for levnedsmiddel og proces (procesteknolog AK) BEK nr 634 af 18/06/2007 2) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr 262 af 20/03/2007 (Gældende) 3) Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr af 20. november ) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr. 332 af 25. marts ) Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr.289 af 22. april ) Bekendtgørelse om åben uddannelsen nr. 586 af 9. juli ) Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser nr. 154 af 6.marts ) Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse BEK nr 167 af 22/02/2007 (Gældende) Lov om kortere videregående uddannelser og bekendtgørelsen om procesteknologuddannelsen (nr. 634) kan findes på adressen og søge på bekendtgørelse nummeret. Studieordningen gælder for studerende, der optages efter 1. august

20 Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne kvalificerede medarbejdere til selvstændigt at kunne planlægge, løse og kontrollere arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter i forbindelse med drift, udvikling og styring af produktionen inden for mejeriområdet, fødevareindustrien, den kemiskeog farmaceutiske industri samt disses hjælpevirksomheder. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er: En erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør. En anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C samt naturfag C/kemi C/fysik C matematik C En anden adgangsgivende eksamen med naturfag C/kemi C/fysik C/matematik C For alle niveaukrav gælder, at de skal være gennemført minimum med karakteren 02. Skolen definerer selv hvilke erhvervsuddannelser som er relevante. Skolen kan give adgang til ansøgere på andet grundlag end ovenstående, hvis skolen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsens opbygning Studiet er 2-årigt bestående af en grundlæggende del og af en specialedel, hvor hver enkelt studerende har tre valgmuligheder, nemlig mejeridrift, fødevare eller procesteknik. Grundlæggende del Specialedel Mejeridrift, fødevarer- eller procesteknik 1. år 2. år Afslutnings -projekt Procesteknolog Procesteknologuddannelsen er som nævnt en 2-årig teoretisk uddannelse. 20

21 Uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praktik på skolen. Teoriundervisningen foregår som klasseundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Praktikundervisningen foregår som øvelser og kursusarbejder i laboratorier, værksteder o.l. Uddannelsen afsluttes med et projekt, der som regel bør foregå i en virksomhed. Uddannelsen giver 120 point i European Credit Transfer System (ECTS). Disse point kan helt eller delvist give merit i en eventuel senere videregående uddannelse. Uddannelsens indhold 1. år omhandler grundlæggende discipliner inden for kemi, mikrobiologi, procesteknik, produktion, virksomhedsforhold. 2. år omhandler et af specialerne - mejeridrift, fødevarer eller procesteknik. 21

22 Indhold på procesteknologuddannelsens 1. år Kemiteknologi og Mikrobiologi 15 ECTS-points Kemi, 136 lektioner Mikrobiologi, 136 lektioner Procesteknik 12 ECTS-points Måling, styring og regulering, 70 lektioner Enheds-operationer 104 lektioner Sekundære anlæg, 36 lektioner Fagområder og fag Produktion Proces- og produktionsudvikling 12 ECTS-points 9 ECTS-points Produktteknologi, Procesoptimering, 70 lektioner 50 lektioner Produktionshygiejne, 36 lektioner Logistik, 40 lektioner Kvalitetskontrol, 50 lektioner Produktudvikling, 90 lektioner Virksomhedsforhold 12 ECTS-points Virksomhedsorganisation 50 lektioner Ledelse og samarbejde, 60 lektioner Virksomhedsøkonomi, 60 lektioner Kvalitets- og miljøstyring 3 ECTS-points Kvalitets- og miljøstyring, 60 lektioner

23 Fordeling af fag og timer for procesteknologuddannelsens 1. år 1. semester 2.semester Afslutning af 2. semester. 1. Kemi (7,5 ECTS 136 timer) 40 % praktik og 60 % teori 7. Kvalitetskontrol (3 ECTS 50 timer) 20 % praktik og 80 % teori 8. Procesudvikling (3 ECTS 60 timer) 60 % praktik og 40 % teori 2. Mikrobiologi (7,5 ECTS 136 timer) 40 % praktik og 60 % teori 9. Produktionshygiejne (2 ECTS 36 timer) 50 % praktik og 50 % teori 10. Produktudvikling (6 ECTS 90 timer) 60 % praktik og 40 % teori 3. Reguleringsteknik (4 ECTS 70 timer) 50 % praktik og 50 % teori 4. Enhedsoperationer (6 ECTS 104 timer) 25 % praktik og 75 % teori 11. Produktteknologi (4 ECTS 70 timer) 50 % praktik og 50 % teori 12. Sekundære anlæg (2 ECTS 36 timer) 20 % praktik og 80 % teori 13. Logistik ( 3 ECTS 40 timer) 16. Årsprøve (4 ECTS 70 timer) Tages procentvis fra de enkelte fag på 2. semester 5. Organisation (3 ECTS 50 timer) Incl. Kommunikation 6. Ledelse og samarbejde (4 ECTS 60 timer) Incl. Kommunikation. 14. Virksomhedsøkonomi (4 ECTS 60 timer) 15. Kvalitets- og miljøstyring (4 ECTS 60 timer) 23

24 Formål og målbeskrivelser for fag under procesteknologuddannelsen, almen del Kemiteknologi og mikrobiologi Formålet med fagområdet er at kvalificere den studerende til at arbejde med kemiske og mikrobiologiske processer. Kemi Teoridelen: - Kan anvende kemiske grundbegreber, herunder: Det periodiske system, atomer, molekyler, ioner, mol, formler og afstemme reaktionsligninger. - Kan foretage kemiske beregninger, herunder: Støkiometriske beregninger, koncentrationsberegninger og beregninger på fortyndinger. - Kan anvende syre/base-teori, herunder beregning af ph - Har viden om den organiske kemis funktionelle grupper og stoffernes polaritet. - Har viden om kulhydrater, proteiner og fedtstoffers struktur samt analyseprincipper for disse. - Kan foretage mærkning af kemiske reagenser og udføre sikkerhedsmæssige vurderinger. Praktikdelen: Kan planlægge, udføre, rapportere og vurdere laboratoriearbejde, herunder: - Reagensfremstilling. - Titrering, potentiometrisk og kolorimetrisk titrering. - Levnedsmiddelanalyser (Kjeldahl, Gerber, fedtekstraktion, kulhydratbestemmelse, vand- og askebestemmelse). - Sikkerhedsmæssige vurderinger. Mikrobiologi - Har forståelse for mikroorganismer og enzymer. 24

25 - Har forståelse for og kan anvende desinfektions metoder og sterilisationsmetoder samt fremme/inhibere specifikke mikroorganismer. - Kan løse såvel teoretiske som praktiske problemer i forbindelse med produktion på baggrund af kendskab til mikroorganismer og biologiske processer. - kan planlægge, udføre, rapportere og vurdere laboratoriearbejde efter givne standarder og sikkerhedsmæssige forskrifter. - Kan foretage sikkerhedsmæssige vurderinger og mærkning af biologiske reagenser. Produktion Formålet med fagområdet er at kvalificere den studerende til at planlægge, gennemføre og dokumentere en produktion under hygiejnisk, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt korrekte betingelser. Produktteknologi Målet er, at den studerende kan: - Vælge råvarer til en given produktion. - Vurdere kvalitet fra råvarer til færdigt produkt. - Vælge og anvende egnede produktionsformer. - Vælge emballage og opbevaringsforhold. - Udføre kvalitetskontrol i forbindelse med produktion. Logistik Målet er, at den studerende kan: - Planlægge råvareindkøb og produktionsforløb i henhold til gængse styringsredskaber inden for logistik. - Redegøre for lagerstyring af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Produktionshygiejne Målet er, at den studerende kan: - Udarbejde og anvende et hygiejneprogram i overensstemmelse med produktionen. - Vælge rengørings- og desinfektionsmetoder i overensstemmelse med anvendte produktionsmetoder og udføre hygiejnekontrol. - Anvende GMP og HACCAP 25

26 Kvalitetskontrol - Har viden om repræsentativ prøveudtagning og simple analyser i tilknytning hertil. - Kan fremstille og vurdere kontrolkort ( x, R kort og MA/MR kort). - Kan vurdere en proces s kapabilitet ved hjælp af kapabilitetsindeks og performanceindeks. - Kan vurdere data ved hjælp af deskriptiv statistik, herunder deskriptorer, frekvenstabel og grafik. - Kan vurdere, om data er normalfordelte ved hjælp af normalfordelingspapir. - Kan anvende statistiske tests, herunder: u-test, F-test og t-test. T- testen kan anvendes dels på 2 stikprøver, dels på kendt mod ukendt værdi. - Kan anvende konfidensintervaller og teste for outlayers ved hjælp af Dixons Q-test. - Kan anvende lineær regression. Procesteknik Formålet med fagområdet er, at kvalificere den studerende til at inddrage relevante aspekter i forbindelse med projektering, indkøring, drift, vedligehold og optimering af forsøgs- og produktionsanlæg. Reguleringsteknik Målet er, at den studerende kan: - Anvende metoder, instrumenter og udstyr til måling og signaloverføring. - Konfigurere og indstille regulatorer. - Kalibrere, justere og fejlfinde på måle- og reguleringsudstyr. - Anvende computerbaseret proceskontroludstyr og dataopsamlingsudstyr. Enhedsoperationer Teoridelen: - Har forståelse for anvendelsen af forskellige typer af procesdiagrammer / flowsheets. - Kan opstille og anvende massebalancer på simple enhedsoperationer og processer. - Har viden og forståelse for enhedsoperationer som: Destillation, inddampning, tørring, stoftransport, varmetransmission, 26

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2010

Studieordning for laborantuddannelsen 2010 (Indsæt logo) Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Maj 2010 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK)

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK) Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet [Skriv undertitlen på dokumentet] ] DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere