Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:"

Transkript

1 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Valg af dirigent og referent Vedtagelse af dagsorden Forretningsorden for første mødeafvikling Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak Opråb hvem er her 2. Landsmøde Evaluering Politiske papirer, godkendelse af referat Kursen fra landsmødet 3. Kurser Retningslinjer og kvalitet Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012) 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (Udtagelsesret) Hvad vil vi huskes for? Møderække (bilag 3) Samarbejdsaftale Økonomi (herunder bl.a. regnskab, OK12, Aktivitetspuljen) Økonomiske retningslinjer Økonomiansvarlig Hvad gør vi på møderne?/forretningsorden fremadrettet Hvad gør vi mellem møderne? 5. Kommunikation Suppleanter/afbud til møder 6. De næste skridt Regions- og gruppetid Samlet opsummering af regions- og gruppetid Hvem gør hvad? Samarbejdsaftale (JANE)/fordeling af ansvar Nedsættelse af arbejdsgrupper Vores næste skridt Eventuelt - Hvis regioner og grupper har behov for at orientere, er det muligt her Følgende havde ordet: Tanja Fynbo og Henning Emil Hein. Forretningsorden: det vedtages, at der på dette møde aftales god ro og orden. Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak: Ungdomsstrategien skal foldes ud. Det er vigtigt, at ungdomshovedbestyrelsen fortæller Forbundet, hvad der skal til for at udvikle organisationen i forhold til unge mennesker. Plads til alle og brancher samt fag. Der skal leveres resultater og arbejde. Mht. økonomi fremadrettet kan formandskabet udpege en økonomiansvarlig, en fra Hovedkassererkontoret og en af ungdomskonsulenterne. Disse kan mødes og hver tredje måned og lave opfølgning på følgende konti: regionernes konti, ungdomshovedbestyrelseskontoen og landsmødekontoen. Regler der laves, skal koordineres med Hovedkassererkontoret, hvilket kan sikres ved denne konstellation. Ungdomsstrategien er et koncentrat af det, der blev lavet på Langsøhus med alle ordene fra augustmødet og arbejdsgrupperne nedsat af ungdomshovedbestyrelsen. Udmøntningen af det inviteres ungdomshovedbestyrelsen til at folde ud, og give bud på hvad der skal prioriteres. Hvis ikke, så skærer Jane igennem. Fag er for snævert, og det kommer til at være fag/branche. Det handler ikke om svendebrev eller ikke svendebrev. Man skal kunne se sig selv i sin branche. Evaluering af alle beslutninger, når året er omme. HI5 til faget er en arbejdstitel, der ikke lægges fast på før efter kongressen. Det eneste der lægger fast er skolebesøg. Følgende føres til referat: region Syd mener ikke, at 3F i fremtiden er vedtaget på 3F Ungdoms landsmøde 2013 og tager derfor forbehold for det. Følgende havde ordet: Henning Emil, Marc Kvist og Nikolaj Mailand. Opråb hvem er her: Ungdomshovedbestyrelsen: Lars Bonde Knudsen, Søren Grøn, Marcel Miller, Dennis Gartig, Monika Olsen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jimmy Henriksen, Nikolaj Mailand, Ibrahim Hansen, Daniel Side 1 af 7

2 Larsen, Bjarke Hakmann, Rene Schiøler, Mia Olesen, Natalie Kulzer, Anders Jensen, Henning Hein, Rasmus Nissen, Kristoffer Jensen, Tobias Thomsen, Thomas Bisgaard, Florian Bawey, Vibeke Nepper, Jeff Lyhne, Brian Hansen, Tanja Fynbo. Rebekka Hansen kommer lørdag. Konsulenter: Gurli Holm, Steen Ørts, Tim Callesen, Kenneth Petersen, Anders Larsen og Nanna Biener. Afbud: Carina Knirke, Jean-Martin, Michella Sibbersen (Kristoffer er her i stedet for) Nicolai Paw Andersen, Anna Sofia Mikkelsen, Pernille Bohn (Monika er her i stedet for), Michael Joensen, Mathias Buhl. Tomme pladser i UHB: 2 toppe pladser i Offentlig gruppe. Resten er udfyldt. 2. Landsmøde Evaluering: der lægges op til, at der skal laves et landsmødeudvalg til landsmødet 2013 med følgende erfaringer og observationer fra 2012 landsmødet: Førstegangsdeltagere: petitesser og finjustering i stedet for der blev lavet noget konkret. Tilråb fra salen. Svært at anbefale til nye. Alligevel interessant og lærerigt en læring og en oplevelse. Forberedelse af nye deltagere bedre af hver enkelt afdeling og hver enkelt afdelingsrepræsentant. Vise 3Fs HB, hvordan vi tager tingene ud i afdelingerne og det kommer nedefra. Motivation til at forbedre 3F Ungdom. En styrke, der kan regnes med. Tag fat i unge allerede fra grundforløbene. Interne stridigheder og bagud-skuende. Svært at følge med. Meget afklaring mellem folk på talerstolen. Ligegyldigt landsmød. Forslag diskuteret i langdrag. Godt, at have de ungdomsansvarlige med. Andre: landsmødet bygget op over længere tid med frustrationer. Valgt en ny retning med et nyt formandskab. Svært for ordblinde at deltage aktivt. Forkortelsesliste til nye. Rod med referatskrivelse. De ungdomsansvarlige kan deltage og blot afholde udgifterne selv. Delegeret systemet skal vi finde ud af på et efterfølgende UHB-møde. Det ville være en fordel, at referatet var et beslutningsreferat. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Bjarke Hakmann, Marc Kvist, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Vibeke Nepper, Kristoffer Jensen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Brian Hansen, Jeff Lyhne. Politiske papirer, godkendelse af referat: UHB tager referatet enstemmigt til efterretning med bemærkninger fra enkeltpersoner, se bilag 1. Udtalelses 1: den rigtige udtalelse er delt ud på 3Fs HB og fejl er rettet. Vedtægterne: 15, linje 3: der skal stå 3 repræsentanter fra hver gruppe. Formandskabet mangler. Konsekvensrettelse. Vedtages. Ændringsforslag: Alle ændringsforslag har formandskabet ikke kunnet skaffe, derfor er de ikke sendt ud. Kursen fra landsmødet: arbejdsprogrammet og principprogrammet lægger en kurs. Udfolde og komme med input til Forbundets samlede ungdomsindsats. Faget i fokus. Samling og fællesskab. Nytænkning. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Bjarke Hakmann, Monika Olsen, Steen Ørts, Jeff Lyhne, Tanja Fynbo, Nikolaj Mailand, Søren Grøn og Lars Bonde Knudsen. 3. Kurser Retningslinjer for deltagelse på kurser: Man har førsteret som deltager på kurserne, når man slet ikke har deltaget før. Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er hvad afdelingen kræver. Ungdomskonsulenterne står for kurserne i samarbejde med en fokusgruppe på 2 personer fra ungdomshovedbestyrelsen og 1 person fra formandskabet. Kvaliteten af vores kurser (evaluering): fokusgruppen laver forarbejde og fremlægger for UHB. Side 2 af 7

3 Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012): fokusgruppen laver forarbejde og fremlæggelse. Fokusgruppe af frivillige: formål er at komme med input til indhold på kurserne. Se de valgte frivillige i referatets punkt 6. Gruppeungdomskurser: indhold er op til grupperepræsentanterne. I Byggegruppen har været forvirring omkring valg og kommunikationsproblemer. Fremadrettet: der tages fat i den relevante gruppe-/ungdomsrepræsentant, og hvis denne ikke kan kontaktes tages fat på suppleanterne. Brancheklubberne og lærlingeudvalgenes roller tages på et senere UHB-møde. Følgende føres til referat: region Syd mener, at de 6 gruppekurser skal være for alle i gruppen, da vi hedder fagligt fælles forbund. Følgende havde ordet: Brian Hansen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Dennis Gartig og Søren Grøn. 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (udtalelsesret): alle bidrager med det de kan, og det de er valgt til. Ungdomshovedbestyrelsen er et underudvalg under 3Fs Hovedbestyrelse. UHB er en fokusgruppe, som skal samarbejde ligeværdigt med Forbundet. Hvad vil vi huskes for: at vise HB, hvordan man står frem frivilligt og hvordan vi organiserer flere medlemmer. At vi har standpunkter. Det lokale er udgangspunktet, og man skal være lokalengageret. Medlemmerne ejer afdelingerne, der ejer Forbundet. Organiseringsuddannelsen bør alle kræve, at afdelingen tager mod. Tænke nye tanker. En stærk fagforening, der skal opkvalificeres. Flere unge medlemmer. At det er naturligt for alle, at være medlem af fagforeningen. Flere besøg på erhvervsskolerne med fokus på den danske model. Godt samarbejde. Inkluderende med plads til alle. Ungdommen kan være indgangen til at man finder ud af mulighederne for at blive frivillig i den lokale fagforening fx på ungdomskurserne. Pege samme vej. Folkeskole-kontakt skal være en prioriteret opgave. Initiativer kommer nedefra. Se på afdelingerne og gør ting mindre centralt. At vi presser Regeringen i vores politiske retning. Fokus på fagforeningen. At vi får flere medlemmer. Vi, som medlemmer, er fagforeningen. Redefinering af struktur og opbygning i den traditionelle fagforening 3F. Medlemmet i fokus. Møderække: tingene skal ske mellem UHB møderne. Der indsættes kampagnehøjdepunkter, se bilag 2: UHB Uge Ansvarlig UHB1 uge 2 Region Midt UHB2 uge 12 Region Syd UHB3 uge 20 UHB4 uge 32 UHB5 uge 41 UHB6 uge 44 Økonomi: der nedsættes et opfølgningsudvalg med UHBs organisatoriske næstformand, en fra 3Fs Hovedkassererkontor og en ungdomskonsulent. Mangles midler til UHB-møder ses på den samlede driftspulje sammen med ungdomskonsulenterne. Det er op til den enkelte region at fastsætte, hvor møder holdes. Formandskabet opfordrer til, at man holder det billigst muligt. Dokumentation for arbejdstab skal være det lokalafdelingen kræver. Budgetopfølgningsdisciplinen skal være god, så sker der ikke noget uforudset. Hvad der bliver besluttet i UHB fremover skal kommunikativt meldes bedre ud og følges op på. Det skal være mere klarhed i økonomien. Side 3 af 7

4 Nikolaj Mailand, Transport og Henning Emil Hein, Region Syddanmark: udtrykke utilfredshed ved manglende efterlevelse af tidligere UHB beslutninger. Forslag til besparelser: Cabinn, Sleep Hotel, flersengsværelser, mad kan være rugbrød osv., 2-dagsmøder, IT-værktøjer kan bruges, afholde møder i afdelingerne, sove på luftmadrasser. Overslag på budget fremgår af bilag 3. Godkendt med forbehold for justering af den organisatoriske næstformand og ungdomskonsulenterne. Følgende føres til referat: Henning Emil spurgte om der var udbetalt telefonpenge til formandsskabet. Der var udbetalt penge til Peter og Tanja i Tanja redegjorde for at det var et tilbud på foranledning af Jane. Et tilbud der fulgte forbundets almindelige retningslinjer vedr. udbetaling af multimediebeskatning og telefontilskud. Repræsentationsudgifter: pengene tages af driftskontoen. Retningslinjer udsendt fra Forbundet skal overholdes. Der opfordres til, at dem der har mulighed for at tage fri og er inden for relevant branche, repræsenterer 3F Ungdom udadtil. Mad må forventes de steder man skal hen. Retningslinjer for repræsentationsudgifter samt budget for 3F Ungdom fremgår af bilag 4. Formandskabet ønsker ikke telefongodtgørelse. Økonomiansvarlig: fra ungdomshovedbestyrelsen vælges den organisatoriske næstformand. Herefter mødes en fra Hovedkassererkontoret, en af ungdomskonsulenterne og den organisatoriske næstformand ang. økonomi. Økonomiske retningslinjer: refusion til UHB-møder, som også gælder ved repræsentationsudgifterne. Der kan dispenseres fra reglerne ved fx leje af bil, færge eller fly, hvis det er billigere end offentlig transport, ved aftale med den økonomiansvarlige, såfremt det fremsendes dokumenteret. Se bilag 5. Nanna appellerer til, at vi har ét sæt retningslinjer i 3F Ungdom, dvs. regionerne, aktiviteter i 3F Ungdom og UHB. Det går alle hjem med og vender tilbage om på næste UHB-møde. I så fald ville det være en fordel, at alle regioner valgte en økonomiansvarlig. Forretningsorden fremadrettet: vedtages. Se bilag 6. Der skal findes et sted på nettet, hvor interne dokumenter kan lægges ud, fx ungi3f.dk, dropbox, tillid.dk eller andet. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Søren Grøn, Monika Olsen, Nikolaj Mailand, Bjarke Hakmann, Tanja Fynbo, Marc Kvist, Jeff Lyhne, Thomas Bisgaard, Jimmy Henriksen, Thomas Bisgaard, Brian Hansen, Jack Hansen, Florian Bawey, John Nielsen, Florian Bawey, Tobias Thomsen. 5. Kommunikation Facebook: Man kan misforstå hinanden nemt. Lad være med at tage debatterne på Facebook, hvor der er mange der følger med. Tag den med hinanden i stedet. Man tagger ikke hinanden, men kun sig selv. Der kommer kun billeder op på 3F Ungdoms Facebook side. Det er også muligt at lave lukkede billede-album. Vi respekterer god morale og etik. Tal med Susanne Fasting fra Forbundet, hvis man har brug for hjælp til retningslinjer og skriftlige svar på indlæg. Regelsæt fra 3F Ungdom fra sidste år fremsender Tanja til den organisatoriske næstformand. Suppleanter/afbud til møder: fremover sættes de, som der er oplysninger på UHB-listen. Hvis man sender en suppleant informeres næstformanden. Afbud til møder fremgår af forretningsordenen. Side 4 af 7

5 Kommunikation: hvis man er i en region informerer man de relevante personer. Godt med nyhedsbrev fra formandskabet. Følgende havde ordet: Kenneth Petersen, Henning Emil Hein, Nikolaj Mailand, Monika Olsen, Marc Kvist, Mia Olsen, Anders Jensen, Jimmy Henriksen, Bjarke Hakmann, Kristoffer Jensen, 6. De næste skridt Regions- og gruppetid: alle regioner/grupper udfylder en aktivitetsplan. Region Sjælland: 10% stigning af flere ungdomsudvalg i regionen og organisere flere medlemmer. Region Midt: fastholdelse af gamle og nye medlemmer. Flere ungdomsudvalg også på tværs af afdelinger. Region Hovedstaden: løntjek i forhold til OK, folder til unge i Hovedstaden til tekniske skoler osv. Region Syddanmark: skolekontakt om den danske model. Faglig viden om fagforeninger, samarbejde med andre fagforeninger. Jobpatruljen. Region Nord: skolekontakt og virksomhedsbesøg. Jobpatrulje OK % elever og lærlinge organiseret. Flyers til skolebesøg. Flere medlemmer. PSHR: 30 deltagere på faglig weekend, kampagne om bedre vilkår for elever, 100 elevers krav til OK14, 3 virksomhedsbesøg og kampagne for flere fritidsjobmedlemmer. Offentlig: oplysningskampagne om OK13, små videoer om OK krav. Faglig weekend i september. Grøn: nye gaver til udlærte, der er mere fagspecifikt. Flere medlemmer. Tilhørsforhold til fagforeningen. Højere stemmeprocent til OK13. Transport: kortlægge gruppens brancher. Kontakt til medlemmerne om hvor energien skal lægges i samarbejde med regionsformændene og landsbrancheklubberne. Industri: krav til OK14. Plakater som TR sætter op på virksomhederne og brev til unge medlemmer med spørgeskema om prioritering af krav til OK14. Byg: arbejdsplads- og skolebesøg, grupperelaterede aktiviteter (fx løndumpingkampagne, autocad-kursus), OK14. Unge udlændinge op til 31 år skal der fokus på. Organisering af unge og fastholde flere aktive. Formandskabet: medlemsfremgang, sikring af den danske model, skarpe standpunkter. Ungdomsudvalg skal styrkes, eventuelt fællesudvalg. Flere aktive. Krav til overenskomsterne fra grupperne. Stemmeprocenten skal hæves. Flere unge i landsbrancheklubberne. Fagfaglige netværk. Organiser udenlandsk arbejdskraft. Netværksmøder, flere faglige weekender/gruppeungdomskurser. Aktivistweekender for grupperne. Skolekontakt. Jobpatruljen. Samarbejde i LO Ungdom. Mere evaluering. Folder med ud i velkomstpakken til nye medlemmer. Oplægsholderliste/ressourcebank. Samarbejdsaftale: Vi starter på et blankt stykke papir. Bemærkninger til øget indsats på skolekontaktområdet : op til UHB mødet med temaet sikre unges rettigheder definerer vi øget skolekontakt og Jobpatruljen, og folder det ud der. Bemærkninger til computere til regionsrepræsentanter: kan vi finde økonomien inden for vores rammer, så kan vi godt få computere til regionsrepræsentanterne ekstraordinært i år Nanna kigger i økonomien og vender tilbage med det. Med disse bemærkninger vedtages Samarbejdsaftalen 2013, se bilag 7. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Mia Olsen, Nikolaj Mailand, Thomas Bisgaard, Søren Grøn, Rebekka Hansen, Brian Hansen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jane Korczak. Side 5 af 7

6 Rollefordeling i formandskabet: formandskabet sender en revideret liste ud, og kan kommenteres på næste UHB-møde. Gæst på andre LO Forbunds ungdomslandsmøder: den branche der har tilknytning til det pågældende Forbund deltager som udgangspunkt. Nedsættelse af arbejdsgrupper: i UHB nedsættes arbejdsgrupper. Disse bestemmer selv form og indhold, og hvem der ellers kan deltage i arbejdsgrupperne. IT-udvalg: Jeff Lyhne (regionsrepræsentant), Tanja Fynbo (grupperepræsentant), Rebekka Hansen (formandskab), Marc Kvist (fra UHB), Nanna Biener (Forbundet) samt 2 fra IT. Nanna indkalder til det første møde. Følgende bemærkes om IT udvalget: formålet er, at finde bedre og billigere løsninger til kommunikation end de 14 computere som vi pt. betaler for (formandskab, grupper og regioner). Findes en billigere og bedre måde spares computerne væk for alle. Dette forudsat, at dokumenter til HB/gruppemøderne sendes centralt fra, så alle får de dokumenter de skal bruge. Kongres i 3F: Søren Grøn (formandskab), Jimmy Henriksen (gruppe), Tanja Fynbo (gruppe), Brian Hansen (region), Henning Emil (region) Kurser: Rebekka Hansen (formandskab), Jack Hansen (gruppe), Henning Emil (region), Tobias Thomsen (gruppe) A-kassen: Søren Grøn (formandskab), Marcel Miller (gruppe), Henning Emil (region) International solidaritet: Lars Bonde (formanskab), Brian Hansen (region), Nikolaj Mailand (gruppe), Monika (gruppe), Kristoffer Jensen (region) Jobpatruljen: Lars Bonde (formandskab), John Nielsen (gruppe), Jack Hansen (gruppe), Rasmus Nissen (region), Anders Jensen (region) Vores næste skridt: hvad gør du når du tager herfra? Bjarke, indkalder til regionsmøde for en udmøntning af UHBs beslutninger. Mia, hjem og fortælle om UHBmøde og tankerne. Monika, mandag ringe til Hotel Legoland for at komme på job-dag, hvor der kommer 400 deltagere. Tanja, tale med Tina Møller om arbejdsdag og UHB-møde, gruppeungdomskursus (Preben Rasmussen fra gruppen). Brian, skal i samarbejde med Jeff tage kontakt til Hanne i Viborg. Jeff, tale med ungdomsansvarlig i afdelingen og planlægge regionsmøde. Vibeke, indkalde til gruppemøde. Thomas, ringe til regionsformand og planlægge deres nye folder. Kristoffer, planlægge regionskursus om 3Fs historie med hjælpe fra Kirsten lokalafdelingen. Natalie, spørgeskema og udformning heraf. Florian, aftale med Rikke fra afdelingen inden tirsdag om ungdomsudvalg. Rasmus, tale med ungdomsansvarlig om UHB-mødet og forberede Jobpatrulje i region Syd. Henning Emil, planlægge oplæg til mandag morgen. Starte ungdomsudvalg i Tønder og snakke med afdelingsformanden om vedtagelser på UHB-mødet. Netværksmøde i uge 8. Anders, fortælle regionsformand hvad der er sket. Vise økonomiske retningslinjer for UHB for den økonomiansvarlige i afdelingen. Daniel, informer regionsformand og den ungdomsansvarlige om mødet. John, tage udgangspunkt i planchen med næste skridt, forberede ting i lokalafdelingen, overenskomstforhandlinger, opstart på udvikling af gruppeungdomskursus i september. Side 6 af 7

7 Tobias, informere de andre i den Grønne gruppe om Skills i Århus. Ibrahim, tale med ungdomsansvarlige. Venter på udspil fra Nikolaj. Nikolaj, informere 1. suppleant, afdelingsansvarlig, opdatere Facebook, kontakte brancheklubberne for et samarbejde og en kortlægning over transportbranchen. Planlægge netværksmøde. Marc, informere ungdomsansvarlig og afdelingsformand om UHB-møde. IT udvalgsmøde og udspil fra Nikolaj. Jimmy, udgangspunkt i aktivitetsplanche, krav til OK, Natalie og Jack skal sættes godt ind i gruppen. Netværksmøde i uge 8, finde oplægsholdere, lokaler osv. Jack, snakke med Rasmus fra region Syd om Jobpatruljen. Udvikle plancherne. Dennis, kontakt til Kurt Rasmussen (bestyrelsen i Forbundet), møde med Peter Bøgh, Birgit Froholdt fra Byggegruppen. Marcel, fat i ungdomsansvarlige, så der kan komme et ungdomsudvalg i Maribo. Mia har lovet at hjælpe. Lars, tale med Henning Emil om næste UHBmøde og tale med Nanna om referat. Søren, kigger på en tidsplan for kongresudvalg, Rebekka, læse referatet igennem og læse om beslutninger og snakke på UHB-mødet. Klarlægge, hvordan ungdomsstrategien kan udfoldes og sætte gang udvalgene. Næste UHB-møde starter med en gennemgang af ovenstående. Eventuelt: bilagsnumre på alle bilag fremover. En konkret dagsorden, der ikke bliver flyttet rundt i på én side papir. En opdeling i dagsorden på hvad der skal behandles på hvilke dage. Vil gerne have kopi af ungdomsstrategien som vedhæftede bilag, når referatet sendes ud. Alle dokumenter skal sendes samlet. Bilag 8a+b er en orientering fra Hovedbestyrelsesmødet. Henstilling til at der tages kontakt til afdelingers ungdomsansvarlige, der ikke nødvendigvis er repræsenteret her. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Brian Hansen, Jeff Lyhne, Henning Emil Hein, Tanja Fynbo, Søren Grøn. Side 7 af 7

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

Ribe Dyreskue: 3F Kongeåen var på Ribe dyreskue, fik snakket med en hel masse og fik også et medlem.

Ribe Dyreskue: 3F Kongeåen var på Ribe dyreskue, fik snakket med en hel masse og fik også et medlem. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Jannick (region Sjælland), Bjarke (region Sjælland), Mark (Transport), Elise (region Syddanmark), Henning Emil (region Syddanmark), Daniel (region Nord), Anders M. (region

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet.

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet. Dagsorden - UU-møde 21.-22. februar 2015 Deltagere: Emil Olsen, Dennis Garting, Morten Egede, Tobias Thomsen, Dennis Otkjær, Tilde Busk, Louise Meiling, Morten Farsø, Nikolaj Mailand, Bjørn Andersen, Lars

Læs mere

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016 Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 27.-29. maj 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Rikke Østergaard, Dennis Gartig, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Rasmus Christiansen, Amanda Reichert,

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 3.-4. September 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Thomas Bannow, Dennis Gartig, Mia Kvistgaard, Emil Bill, Amanda Reichert, Nikolaj Mailand, Jack

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24 Referat fra Landsmøde 2012 2.- 4. november 2012 Smålandshavet Side 1 af 24 Fredag 2. november 2012 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde. Hotel Christiansminde Svendborg, den februar 2011

Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde. Hotel Christiansminde Svendborg, den februar 2011 Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde Hotel Christiansminde Svendborg, den 5.-6. februar 2011 Åbning af mødet... 3 Dagsorden... 3 Valg af dirigenter... 3 Valg af referent... 3 Forretningsordenen...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

På Smålandshavet den 1. - 3. november

På Smålandshavet den 1. - 3. november 1 På Smålandshavet den 1. - 3. november Velkomst ved Rebekka A. Hansen - Opfordre til god tone og at respektere forskelligheder og holdninger. - Praktiske informationer Valg af dirigenter Hvem har ordet?

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Februar 2015 Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Indhold Indledende møde... 3 Præsentation... 3 Repræsentanter... 3 Forfald... 3 Bestyrelsens mødevirksomhed... 3 Udsendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016 Odense d. 4. april 2016 Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 18.00-21.00 hos B. Larsen, Pederstrupsvej 7E, 5210 Odense NV Tema:

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) VIA-DSR møde Sted: Lokale B337 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere Thai, Andreas, Cristian, Mindagus, Inge Stine Rossen Møller, Studenterkoordinator som referent Gæster Elvir

Læs mere

7. Formandens beretning kan findes i Politrådets gruppe på Absalon. 8. Studienævnets beretning kan findes i Politrådets gruppe på Absalon.

7. Formandens beretning kan findes i Politrådets gruppe på Absalon. 8. Studienævnets beretning kan findes i Politrådets gruppe på Absalon. Referat af Politrådets generalforsamling. 20. oktober 2014 1. Åbning af generalforsamling 2. JP valgt til dirigent 3. Mødet er konstateret lovligt 4. Sofie er valgt til referent. 5. Mia og Nanna er valgt

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LOKALLISTEN LOLLAND

FORRETNINGSORDEN FOR LOKALLISTEN LOLLAND FORRETNINGSORDEN FOR LOKALLISTEN LOLLAND GÆLDENDE 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE MØDE... 3 2 REPRÆSENTATION... 3 2.1 REPRÆSANTANTER... 3 2.2 FORFALD... 3 3 BESTYRELSENS MØDEVIRKSOMHED... 3 4 UDSENDELSE

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere