Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:"

Transkript

1 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Valg af dirigent og referent Vedtagelse af dagsorden Forretningsorden for første mødeafvikling Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak Opråb hvem er her 2. Landsmøde Evaluering Politiske papirer, godkendelse af referat Kursen fra landsmødet 3. Kurser Retningslinjer og kvalitet Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012) 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (Udtagelsesret) Hvad vil vi huskes for? Møderække (bilag 3) Samarbejdsaftale Økonomi (herunder bl.a. regnskab, OK12, Aktivitetspuljen) Økonomiske retningslinjer Økonomiansvarlig Hvad gør vi på møderne?/forretningsorden fremadrettet Hvad gør vi mellem møderne? 5. Kommunikation Suppleanter/afbud til møder 6. De næste skridt Regions- og gruppetid Samlet opsummering af regions- og gruppetid Hvem gør hvad? Samarbejdsaftale (JANE)/fordeling af ansvar Nedsættelse af arbejdsgrupper Vores næste skridt Eventuelt - Hvis regioner og grupper har behov for at orientere, er det muligt her Følgende havde ordet: Tanja Fynbo og Henning Emil Hein. Forretningsorden: det vedtages, at der på dette møde aftales god ro og orden. Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak: Ungdomsstrategien skal foldes ud. Det er vigtigt, at ungdomshovedbestyrelsen fortæller Forbundet, hvad der skal til for at udvikle organisationen i forhold til unge mennesker. Plads til alle og brancher samt fag. Der skal leveres resultater og arbejde. Mht. økonomi fremadrettet kan formandskabet udpege en økonomiansvarlig, en fra Hovedkassererkontoret og en af ungdomskonsulenterne. Disse kan mødes og hver tredje måned og lave opfølgning på følgende konti: regionernes konti, ungdomshovedbestyrelseskontoen og landsmødekontoen. Regler der laves, skal koordineres med Hovedkassererkontoret, hvilket kan sikres ved denne konstellation. Ungdomsstrategien er et koncentrat af det, der blev lavet på Langsøhus med alle ordene fra augustmødet og arbejdsgrupperne nedsat af ungdomshovedbestyrelsen. Udmøntningen af det inviteres ungdomshovedbestyrelsen til at folde ud, og give bud på hvad der skal prioriteres. Hvis ikke, så skærer Jane igennem. Fag er for snævert, og det kommer til at være fag/branche. Det handler ikke om svendebrev eller ikke svendebrev. Man skal kunne se sig selv i sin branche. Evaluering af alle beslutninger, når året er omme. HI5 til faget er en arbejdstitel, der ikke lægges fast på før efter kongressen. Det eneste der lægger fast er skolebesøg. Følgende føres til referat: region Syd mener ikke, at 3F i fremtiden er vedtaget på 3F Ungdoms landsmøde 2013 og tager derfor forbehold for det. Følgende havde ordet: Henning Emil, Marc Kvist og Nikolaj Mailand. Opråb hvem er her: Ungdomshovedbestyrelsen: Lars Bonde Knudsen, Søren Grøn, Marcel Miller, Dennis Gartig, Monika Olsen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jimmy Henriksen, Nikolaj Mailand, Ibrahim Hansen, Daniel Side 1 af 7

2 Larsen, Bjarke Hakmann, Rene Schiøler, Mia Olesen, Natalie Kulzer, Anders Jensen, Henning Hein, Rasmus Nissen, Kristoffer Jensen, Tobias Thomsen, Thomas Bisgaard, Florian Bawey, Vibeke Nepper, Jeff Lyhne, Brian Hansen, Tanja Fynbo. Rebekka Hansen kommer lørdag. Konsulenter: Gurli Holm, Steen Ørts, Tim Callesen, Kenneth Petersen, Anders Larsen og Nanna Biener. Afbud: Carina Knirke, Jean-Martin, Michella Sibbersen (Kristoffer er her i stedet for) Nicolai Paw Andersen, Anna Sofia Mikkelsen, Pernille Bohn (Monika er her i stedet for), Michael Joensen, Mathias Buhl. Tomme pladser i UHB: 2 toppe pladser i Offentlig gruppe. Resten er udfyldt. 2. Landsmøde Evaluering: der lægges op til, at der skal laves et landsmødeudvalg til landsmødet 2013 med følgende erfaringer og observationer fra 2012 landsmødet: Førstegangsdeltagere: petitesser og finjustering i stedet for der blev lavet noget konkret. Tilråb fra salen. Svært at anbefale til nye. Alligevel interessant og lærerigt en læring og en oplevelse. Forberedelse af nye deltagere bedre af hver enkelt afdeling og hver enkelt afdelingsrepræsentant. Vise 3Fs HB, hvordan vi tager tingene ud i afdelingerne og det kommer nedefra. Motivation til at forbedre 3F Ungdom. En styrke, der kan regnes med. Tag fat i unge allerede fra grundforløbene. Interne stridigheder og bagud-skuende. Svært at følge med. Meget afklaring mellem folk på talerstolen. Ligegyldigt landsmød. Forslag diskuteret i langdrag. Godt, at have de ungdomsansvarlige med. Andre: landsmødet bygget op over længere tid med frustrationer. Valgt en ny retning med et nyt formandskab. Svært for ordblinde at deltage aktivt. Forkortelsesliste til nye. Rod med referatskrivelse. De ungdomsansvarlige kan deltage og blot afholde udgifterne selv. Delegeret systemet skal vi finde ud af på et efterfølgende UHB-møde. Det ville være en fordel, at referatet var et beslutningsreferat. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Bjarke Hakmann, Marc Kvist, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Vibeke Nepper, Kristoffer Jensen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Brian Hansen, Jeff Lyhne. Politiske papirer, godkendelse af referat: UHB tager referatet enstemmigt til efterretning med bemærkninger fra enkeltpersoner, se bilag 1. Udtalelses 1: den rigtige udtalelse er delt ud på 3Fs HB og fejl er rettet. Vedtægterne: 15, linje 3: der skal stå 3 repræsentanter fra hver gruppe. Formandskabet mangler. Konsekvensrettelse. Vedtages. Ændringsforslag: Alle ændringsforslag har formandskabet ikke kunnet skaffe, derfor er de ikke sendt ud. Kursen fra landsmødet: arbejdsprogrammet og principprogrammet lægger en kurs. Udfolde og komme med input til Forbundets samlede ungdomsindsats. Faget i fokus. Samling og fællesskab. Nytænkning. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Bjarke Hakmann, Monika Olsen, Steen Ørts, Jeff Lyhne, Tanja Fynbo, Nikolaj Mailand, Søren Grøn og Lars Bonde Knudsen. 3. Kurser Retningslinjer for deltagelse på kurser: Man har førsteret som deltager på kurserne, når man slet ikke har deltaget før. Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er hvad afdelingen kræver. Ungdomskonsulenterne står for kurserne i samarbejde med en fokusgruppe på 2 personer fra ungdomshovedbestyrelsen og 1 person fra formandskabet. Kvaliteten af vores kurser (evaluering): fokusgruppen laver forarbejde og fremlægger for UHB. Side 2 af 7

3 Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012): fokusgruppen laver forarbejde og fremlæggelse. Fokusgruppe af frivillige: formål er at komme med input til indhold på kurserne. Se de valgte frivillige i referatets punkt 6. Gruppeungdomskurser: indhold er op til grupperepræsentanterne. I Byggegruppen har været forvirring omkring valg og kommunikationsproblemer. Fremadrettet: der tages fat i den relevante gruppe-/ungdomsrepræsentant, og hvis denne ikke kan kontaktes tages fat på suppleanterne. Brancheklubberne og lærlingeudvalgenes roller tages på et senere UHB-møde. Følgende føres til referat: region Syd mener, at de 6 gruppekurser skal være for alle i gruppen, da vi hedder fagligt fælles forbund. Følgende havde ordet: Brian Hansen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Dennis Gartig og Søren Grøn. 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (udtalelsesret): alle bidrager med det de kan, og det de er valgt til. Ungdomshovedbestyrelsen er et underudvalg under 3Fs Hovedbestyrelse. UHB er en fokusgruppe, som skal samarbejde ligeværdigt med Forbundet. Hvad vil vi huskes for: at vise HB, hvordan man står frem frivilligt og hvordan vi organiserer flere medlemmer. At vi har standpunkter. Det lokale er udgangspunktet, og man skal være lokalengageret. Medlemmerne ejer afdelingerne, der ejer Forbundet. Organiseringsuddannelsen bør alle kræve, at afdelingen tager mod. Tænke nye tanker. En stærk fagforening, der skal opkvalificeres. Flere unge medlemmer. At det er naturligt for alle, at være medlem af fagforeningen. Flere besøg på erhvervsskolerne med fokus på den danske model. Godt samarbejde. Inkluderende med plads til alle. Ungdommen kan være indgangen til at man finder ud af mulighederne for at blive frivillig i den lokale fagforening fx på ungdomskurserne. Pege samme vej. Folkeskole-kontakt skal være en prioriteret opgave. Initiativer kommer nedefra. Se på afdelingerne og gør ting mindre centralt. At vi presser Regeringen i vores politiske retning. Fokus på fagforeningen. At vi får flere medlemmer. Vi, som medlemmer, er fagforeningen. Redefinering af struktur og opbygning i den traditionelle fagforening 3F. Medlemmet i fokus. Møderække: tingene skal ske mellem UHB møderne. Der indsættes kampagnehøjdepunkter, se bilag 2: UHB Uge Ansvarlig UHB1 uge 2 Region Midt UHB2 uge 12 Region Syd UHB3 uge 20 UHB4 uge 32 UHB5 uge 41 UHB6 uge 44 Økonomi: der nedsættes et opfølgningsudvalg med UHBs organisatoriske næstformand, en fra 3Fs Hovedkassererkontor og en ungdomskonsulent. Mangles midler til UHB-møder ses på den samlede driftspulje sammen med ungdomskonsulenterne. Det er op til den enkelte region at fastsætte, hvor møder holdes. Formandskabet opfordrer til, at man holder det billigst muligt. Dokumentation for arbejdstab skal være det lokalafdelingen kræver. Budgetopfølgningsdisciplinen skal være god, så sker der ikke noget uforudset. Hvad der bliver besluttet i UHB fremover skal kommunikativt meldes bedre ud og følges op på. Det skal være mere klarhed i økonomien. Side 3 af 7

4 Nikolaj Mailand, Transport og Henning Emil Hein, Region Syddanmark: udtrykke utilfredshed ved manglende efterlevelse af tidligere UHB beslutninger. Forslag til besparelser: Cabinn, Sleep Hotel, flersengsværelser, mad kan være rugbrød osv., 2-dagsmøder, IT-værktøjer kan bruges, afholde møder i afdelingerne, sove på luftmadrasser. Overslag på budget fremgår af bilag 3. Godkendt med forbehold for justering af den organisatoriske næstformand og ungdomskonsulenterne. Følgende føres til referat: Henning Emil spurgte om der var udbetalt telefonpenge til formandsskabet. Der var udbetalt penge til Peter og Tanja i Tanja redegjorde for at det var et tilbud på foranledning af Jane. Et tilbud der fulgte forbundets almindelige retningslinjer vedr. udbetaling af multimediebeskatning og telefontilskud. Repræsentationsudgifter: pengene tages af driftskontoen. Retningslinjer udsendt fra Forbundet skal overholdes. Der opfordres til, at dem der har mulighed for at tage fri og er inden for relevant branche, repræsenterer 3F Ungdom udadtil. Mad må forventes de steder man skal hen. Retningslinjer for repræsentationsudgifter samt budget for 3F Ungdom fremgår af bilag 4. Formandskabet ønsker ikke telefongodtgørelse. Økonomiansvarlig: fra ungdomshovedbestyrelsen vælges den organisatoriske næstformand. Herefter mødes en fra Hovedkassererkontoret, en af ungdomskonsulenterne og den organisatoriske næstformand ang. økonomi. Økonomiske retningslinjer: refusion til UHB-møder, som også gælder ved repræsentationsudgifterne. Der kan dispenseres fra reglerne ved fx leje af bil, færge eller fly, hvis det er billigere end offentlig transport, ved aftale med den økonomiansvarlige, såfremt det fremsendes dokumenteret. Se bilag 5. Nanna appellerer til, at vi har ét sæt retningslinjer i 3F Ungdom, dvs. regionerne, aktiviteter i 3F Ungdom og UHB. Det går alle hjem med og vender tilbage om på næste UHB-møde. I så fald ville det være en fordel, at alle regioner valgte en økonomiansvarlig. Forretningsorden fremadrettet: vedtages. Se bilag 6. Der skal findes et sted på nettet, hvor interne dokumenter kan lægges ud, fx ungi3f.dk, dropbox, tillid.dk eller andet. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Søren Grøn, Monika Olsen, Nikolaj Mailand, Bjarke Hakmann, Tanja Fynbo, Marc Kvist, Jeff Lyhne, Thomas Bisgaard, Jimmy Henriksen, Thomas Bisgaard, Brian Hansen, Jack Hansen, Florian Bawey, John Nielsen, Florian Bawey, Tobias Thomsen. 5. Kommunikation Facebook: Man kan misforstå hinanden nemt. Lad være med at tage debatterne på Facebook, hvor der er mange der følger med. Tag den med hinanden i stedet. Man tagger ikke hinanden, men kun sig selv. Der kommer kun billeder op på 3F Ungdoms Facebook side. Det er også muligt at lave lukkede billede-album. Vi respekterer god morale og etik. Tal med Susanne Fasting fra Forbundet, hvis man har brug for hjælp til retningslinjer og skriftlige svar på indlæg. Regelsæt fra 3F Ungdom fra sidste år fremsender Tanja til den organisatoriske næstformand. Suppleanter/afbud til møder: fremover sættes de, som der er oplysninger på UHB-listen. Hvis man sender en suppleant informeres næstformanden. Afbud til møder fremgår af forretningsordenen. Side 4 af 7

5 Kommunikation: hvis man er i en region informerer man de relevante personer. Godt med nyhedsbrev fra formandskabet. Følgende havde ordet: Kenneth Petersen, Henning Emil Hein, Nikolaj Mailand, Monika Olsen, Marc Kvist, Mia Olsen, Anders Jensen, Jimmy Henriksen, Bjarke Hakmann, Kristoffer Jensen, 6. De næste skridt Regions- og gruppetid: alle regioner/grupper udfylder en aktivitetsplan. Region Sjælland: 10% stigning af flere ungdomsudvalg i regionen og organisere flere medlemmer. Region Midt: fastholdelse af gamle og nye medlemmer. Flere ungdomsudvalg også på tværs af afdelinger. Region Hovedstaden: løntjek i forhold til OK, folder til unge i Hovedstaden til tekniske skoler osv. Region Syddanmark: skolekontakt om den danske model. Faglig viden om fagforeninger, samarbejde med andre fagforeninger. Jobpatruljen. Region Nord: skolekontakt og virksomhedsbesøg. Jobpatrulje OK % elever og lærlinge organiseret. Flyers til skolebesøg. Flere medlemmer. PSHR: 30 deltagere på faglig weekend, kampagne om bedre vilkår for elever, 100 elevers krav til OK14, 3 virksomhedsbesøg og kampagne for flere fritidsjobmedlemmer. Offentlig: oplysningskampagne om OK13, små videoer om OK krav. Faglig weekend i september. Grøn: nye gaver til udlærte, der er mere fagspecifikt. Flere medlemmer. Tilhørsforhold til fagforeningen. Højere stemmeprocent til OK13. Transport: kortlægge gruppens brancher. Kontakt til medlemmerne om hvor energien skal lægges i samarbejde med regionsformændene og landsbrancheklubberne. Industri: krav til OK14. Plakater som TR sætter op på virksomhederne og brev til unge medlemmer med spørgeskema om prioritering af krav til OK14. Byg: arbejdsplads- og skolebesøg, grupperelaterede aktiviteter (fx løndumpingkampagne, autocad-kursus), OK14. Unge udlændinge op til 31 år skal der fokus på. Organisering af unge og fastholde flere aktive. Formandskabet: medlemsfremgang, sikring af den danske model, skarpe standpunkter. Ungdomsudvalg skal styrkes, eventuelt fællesudvalg. Flere aktive. Krav til overenskomsterne fra grupperne. Stemmeprocenten skal hæves. Flere unge i landsbrancheklubberne. Fagfaglige netværk. Organiser udenlandsk arbejdskraft. Netværksmøder, flere faglige weekender/gruppeungdomskurser. Aktivistweekender for grupperne. Skolekontakt. Jobpatruljen. Samarbejde i LO Ungdom. Mere evaluering. Folder med ud i velkomstpakken til nye medlemmer. Oplægsholderliste/ressourcebank. Samarbejdsaftale: Vi starter på et blankt stykke papir. Bemærkninger til øget indsats på skolekontaktområdet : op til UHB mødet med temaet sikre unges rettigheder definerer vi øget skolekontakt og Jobpatruljen, og folder det ud der. Bemærkninger til computere til regionsrepræsentanter: kan vi finde økonomien inden for vores rammer, så kan vi godt få computere til regionsrepræsentanterne ekstraordinært i år Nanna kigger i økonomien og vender tilbage med det. Med disse bemærkninger vedtages Samarbejdsaftalen 2013, se bilag 7. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Mia Olsen, Nikolaj Mailand, Thomas Bisgaard, Søren Grøn, Rebekka Hansen, Brian Hansen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jane Korczak. Side 5 af 7

6 Rollefordeling i formandskabet: formandskabet sender en revideret liste ud, og kan kommenteres på næste UHB-møde. Gæst på andre LO Forbunds ungdomslandsmøder: den branche der har tilknytning til det pågældende Forbund deltager som udgangspunkt. Nedsættelse af arbejdsgrupper: i UHB nedsættes arbejdsgrupper. Disse bestemmer selv form og indhold, og hvem der ellers kan deltage i arbejdsgrupperne. IT-udvalg: Jeff Lyhne (regionsrepræsentant), Tanja Fynbo (grupperepræsentant), Rebekka Hansen (formandskab), Marc Kvist (fra UHB), Nanna Biener (Forbundet) samt 2 fra IT. Nanna indkalder til det første møde. Følgende bemærkes om IT udvalget: formålet er, at finde bedre og billigere løsninger til kommunikation end de 14 computere som vi pt. betaler for (formandskab, grupper og regioner). Findes en billigere og bedre måde spares computerne væk for alle. Dette forudsat, at dokumenter til HB/gruppemøderne sendes centralt fra, så alle får de dokumenter de skal bruge. Kongres i 3F: Søren Grøn (formandskab), Jimmy Henriksen (gruppe), Tanja Fynbo (gruppe), Brian Hansen (region), Henning Emil (region) Kurser: Rebekka Hansen (formandskab), Jack Hansen (gruppe), Henning Emil (region), Tobias Thomsen (gruppe) A-kassen: Søren Grøn (formandskab), Marcel Miller (gruppe), Henning Emil (region) International solidaritet: Lars Bonde (formanskab), Brian Hansen (region), Nikolaj Mailand (gruppe), Monika (gruppe), Kristoffer Jensen (region) Jobpatruljen: Lars Bonde (formandskab), John Nielsen (gruppe), Jack Hansen (gruppe), Rasmus Nissen (region), Anders Jensen (region) Vores næste skridt: hvad gør du når du tager herfra? Bjarke, indkalder til regionsmøde for en udmøntning af UHBs beslutninger. Mia, hjem og fortælle om UHBmøde og tankerne. Monika, mandag ringe til Hotel Legoland for at komme på job-dag, hvor der kommer 400 deltagere. Tanja, tale med Tina Møller om arbejdsdag og UHB-møde, gruppeungdomskursus (Preben Rasmussen fra gruppen). Brian, skal i samarbejde med Jeff tage kontakt til Hanne i Viborg. Jeff, tale med ungdomsansvarlig i afdelingen og planlægge regionsmøde. Vibeke, indkalde til gruppemøde. Thomas, ringe til regionsformand og planlægge deres nye folder. Kristoffer, planlægge regionskursus om 3Fs historie med hjælpe fra Kirsten lokalafdelingen. Natalie, spørgeskema og udformning heraf. Florian, aftale med Rikke fra afdelingen inden tirsdag om ungdomsudvalg. Rasmus, tale med ungdomsansvarlig om UHB-mødet og forberede Jobpatrulje i region Syd. Henning Emil, planlægge oplæg til mandag morgen. Starte ungdomsudvalg i Tønder og snakke med afdelingsformanden om vedtagelser på UHB-mødet. Netværksmøde i uge 8. Anders, fortælle regionsformand hvad der er sket. Vise økonomiske retningslinjer for UHB for den økonomiansvarlige i afdelingen. Daniel, informer regionsformand og den ungdomsansvarlige om mødet. John, tage udgangspunkt i planchen med næste skridt, forberede ting i lokalafdelingen, overenskomstforhandlinger, opstart på udvikling af gruppeungdomskursus i september. Side 6 af 7

7 Tobias, informere de andre i den Grønne gruppe om Skills i Århus. Ibrahim, tale med ungdomsansvarlige. Venter på udspil fra Nikolaj. Nikolaj, informere 1. suppleant, afdelingsansvarlig, opdatere Facebook, kontakte brancheklubberne for et samarbejde og en kortlægning over transportbranchen. Planlægge netværksmøde. Marc, informere ungdomsansvarlig og afdelingsformand om UHB-møde. IT udvalgsmøde og udspil fra Nikolaj. Jimmy, udgangspunkt i aktivitetsplanche, krav til OK, Natalie og Jack skal sættes godt ind i gruppen. Netværksmøde i uge 8, finde oplægsholdere, lokaler osv. Jack, snakke med Rasmus fra region Syd om Jobpatruljen. Udvikle plancherne. Dennis, kontakt til Kurt Rasmussen (bestyrelsen i Forbundet), møde med Peter Bøgh, Birgit Froholdt fra Byggegruppen. Marcel, fat i ungdomsansvarlige, så der kan komme et ungdomsudvalg i Maribo. Mia har lovet at hjælpe. Lars, tale med Henning Emil om næste UHBmøde og tale med Nanna om referat. Søren, kigger på en tidsplan for kongresudvalg, Rebekka, læse referatet igennem og læse om beslutninger og snakke på UHB-mødet. Klarlægge, hvordan ungdomsstrategien kan udfoldes og sætte gang udvalgene. Næste UHB-møde starter med en gennemgang af ovenstående. Eventuelt: bilagsnumre på alle bilag fremover. En konkret dagsorden, der ikke bliver flyttet rundt i på én side papir. En opdeling i dagsorden på hvad der skal behandles på hvilke dage. Vil gerne have kopi af ungdomsstrategien som vedhæftede bilag, når referatet sendes ud. Alle dokumenter skal sendes samlet. Bilag 8a+b er en orientering fra Hovedbestyrelsesmødet. Henstilling til at der tages kontakt til afdelingers ungdomsansvarlige, der ikke nødvendigvis er repræsenteret her. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Brian Hansen, Jeff Lyhne, Henning Emil Hein, Tanja Fynbo, Søren Grøn. Side 7 af 7

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24 Referat fra Landsmøde 2012 2.- 4. november 2012 Smålandshavet Side 1 af 24 Fredag 2. november 2012 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010.

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010 Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. 1 Indhold Åbning af Landsmødet... 4 Valg... 4 Indvarsling af Landsmødet... 5 Forretningsordenen... 8 Dagsorden...

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 1) Åbning af generalforsamlingen. Nanna åbner generalforsamlingen 2) Valg af dirigent. Nickels vælges som dirigent 3) Dirigenten

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B.

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B. DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. januar 2015 Kl. 18-21 Møde indkaldt af Kim, Heidi og Carina Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere