Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:"

Transkript

1 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Valg af dirigent og referent Vedtagelse af dagsorden Forretningsorden for første mødeafvikling Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak Opråb hvem er her 2. Landsmøde Evaluering Politiske papirer, godkendelse af referat Kursen fra landsmødet 3. Kurser Retningslinjer og kvalitet Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012) 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (Udtagelsesret) Hvad vil vi huskes for? Møderække (bilag 3) Samarbejdsaftale Økonomi (herunder bl.a. regnskab, OK12, Aktivitetspuljen) Økonomiske retningslinjer Økonomiansvarlig Hvad gør vi på møderne?/forretningsorden fremadrettet Hvad gør vi mellem møderne? 5. Kommunikation Suppleanter/afbud til møder 6. De næste skridt Regions- og gruppetid Samlet opsummering af regions- og gruppetid Hvem gør hvad? Samarbejdsaftale (JANE)/fordeling af ansvar Nedsættelse af arbejdsgrupper Vores næste skridt Eventuelt - Hvis regioner og grupper har behov for at orientere, er det muligt her Følgende havde ordet: Tanja Fynbo og Henning Emil Hein. Forretningsorden: det vedtages, at der på dette møde aftales god ro og orden. Intro til rammer og tidsplan v. Jane Korczak: Ungdomsstrategien skal foldes ud. Det er vigtigt, at ungdomshovedbestyrelsen fortæller Forbundet, hvad der skal til for at udvikle organisationen i forhold til unge mennesker. Plads til alle og brancher samt fag. Der skal leveres resultater og arbejde. Mht. økonomi fremadrettet kan formandskabet udpege en økonomiansvarlig, en fra Hovedkassererkontoret og en af ungdomskonsulenterne. Disse kan mødes og hver tredje måned og lave opfølgning på følgende konti: regionernes konti, ungdomshovedbestyrelseskontoen og landsmødekontoen. Regler der laves, skal koordineres med Hovedkassererkontoret, hvilket kan sikres ved denne konstellation. Ungdomsstrategien er et koncentrat af det, der blev lavet på Langsøhus med alle ordene fra augustmødet og arbejdsgrupperne nedsat af ungdomshovedbestyrelsen. Udmøntningen af det inviteres ungdomshovedbestyrelsen til at folde ud, og give bud på hvad der skal prioriteres. Hvis ikke, så skærer Jane igennem. Fag er for snævert, og det kommer til at være fag/branche. Det handler ikke om svendebrev eller ikke svendebrev. Man skal kunne se sig selv i sin branche. Evaluering af alle beslutninger, når året er omme. HI5 til faget er en arbejdstitel, der ikke lægges fast på før efter kongressen. Det eneste der lægger fast er skolebesøg. Følgende føres til referat: region Syd mener ikke, at 3F i fremtiden er vedtaget på 3F Ungdoms landsmøde 2013 og tager derfor forbehold for det. Følgende havde ordet: Henning Emil, Marc Kvist og Nikolaj Mailand. Opråb hvem er her: Ungdomshovedbestyrelsen: Lars Bonde Knudsen, Søren Grøn, Marcel Miller, Dennis Gartig, Monika Olsen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jimmy Henriksen, Nikolaj Mailand, Ibrahim Hansen, Daniel Side 1 af 7

2 Larsen, Bjarke Hakmann, Rene Schiøler, Mia Olesen, Natalie Kulzer, Anders Jensen, Henning Hein, Rasmus Nissen, Kristoffer Jensen, Tobias Thomsen, Thomas Bisgaard, Florian Bawey, Vibeke Nepper, Jeff Lyhne, Brian Hansen, Tanja Fynbo. Rebekka Hansen kommer lørdag. Konsulenter: Gurli Holm, Steen Ørts, Tim Callesen, Kenneth Petersen, Anders Larsen og Nanna Biener. Afbud: Carina Knirke, Jean-Martin, Michella Sibbersen (Kristoffer er her i stedet for) Nicolai Paw Andersen, Anna Sofia Mikkelsen, Pernille Bohn (Monika er her i stedet for), Michael Joensen, Mathias Buhl. Tomme pladser i UHB: 2 toppe pladser i Offentlig gruppe. Resten er udfyldt. 2. Landsmøde Evaluering: der lægges op til, at der skal laves et landsmødeudvalg til landsmødet 2013 med følgende erfaringer og observationer fra 2012 landsmødet: Førstegangsdeltagere: petitesser og finjustering i stedet for der blev lavet noget konkret. Tilråb fra salen. Svært at anbefale til nye. Alligevel interessant og lærerigt en læring og en oplevelse. Forberedelse af nye deltagere bedre af hver enkelt afdeling og hver enkelt afdelingsrepræsentant. Vise 3Fs HB, hvordan vi tager tingene ud i afdelingerne og det kommer nedefra. Motivation til at forbedre 3F Ungdom. En styrke, der kan regnes med. Tag fat i unge allerede fra grundforløbene. Interne stridigheder og bagud-skuende. Svært at følge med. Meget afklaring mellem folk på talerstolen. Ligegyldigt landsmød. Forslag diskuteret i langdrag. Godt, at have de ungdomsansvarlige med. Andre: landsmødet bygget op over længere tid med frustrationer. Valgt en ny retning med et nyt formandskab. Svært for ordblinde at deltage aktivt. Forkortelsesliste til nye. Rod med referatskrivelse. De ungdomsansvarlige kan deltage og blot afholde udgifterne selv. Delegeret systemet skal vi finde ud af på et efterfølgende UHB-møde. Det ville være en fordel, at referatet var et beslutningsreferat. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Bjarke Hakmann, Marc Kvist, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Vibeke Nepper, Kristoffer Jensen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Brian Hansen, Jeff Lyhne. Politiske papirer, godkendelse af referat: UHB tager referatet enstemmigt til efterretning med bemærkninger fra enkeltpersoner, se bilag 1. Udtalelses 1: den rigtige udtalelse er delt ud på 3Fs HB og fejl er rettet. Vedtægterne: 15, linje 3: der skal stå 3 repræsentanter fra hver gruppe. Formandskabet mangler. Konsekvensrettelse. Vedtages. Ændringsforslag: Alle ændringsforslag har formandskabet ikke kunnet skaffe, derfor er de ikke sendt ud. Kursen fra landsmødet: arbejdsprogrammet og principprogrammet lægger en kurs. Udfolde og komme med input til Forbundets samlede ungdomsindsats. Faget i fokus. Samling og fællesskab. Nytænkning. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Bjarke Hakmann, Monika Olsen, Steen Ørts, Jeff Lyhne, Tanja Fynbo, Nikolaj Mailand, Søren Grøn og Lars Bonde Knudsen. 3. Kurser Retningslinjer for deltagelse på kurser: Man har førsteret som deltager på kurserne, når man slet ikke har deltaget før. Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er hvad afdelingen kræver. Ungdomskonsulenterne står for kurserne i samarbejde med en fokusgruppe på 2 personer fra ungdomshovedbestyrelsen og 1 person fra formandskabet. Kvaliteten af vores kurser (evaluering): fokusgruppen laver forarbejde og fremlægger for UHB. Side 2 af 7

3 Talentholdet 2013 (udbytte/pris, evaluering af 2012): fokusgruppen laver forarbejde og fremlæggelse. Fokusgruppe af frivillige: formål er at komme med input til indhold på kurserne. Se de valgte frivillige i referatets punkt 6. Gruppeungdomskurser: indhold er op til grupperepræsentanterne. I Byggegruppen har været forvirring omkring valg og kommunikationsproblemer. Fremadrettet: der tages fat i den relevante gruppe-/ungdomsrepræsentant, og hvis denne ikke kan kontaktes tages fat på suppleanterne. Brancheklubberne og lærlingeudvalgenes roller tages på et senere UHB-møde. Følgende føres til referat: region Syd mener, at de 6 gruppekurser skal være for alle i gruppen, da vi hedder fagligt fælles forbund. Følgende havde ordet: Brian Hansen, Henning Emil Hein, Jimmy Henriksen, Dennis Gartig og Søren Grøn. 4. UHB-året 2013 Rettigheder og pligter (udtalelsesret): alle bidrager med det de kan, og det de er valgt til. Ungdomshovedbestyrelsen er et underudvalg under 3Fs Hovedbestyrelse. UHB er en fokusgruppe, som skal samarbejde ligeværdigt med Forbundet. Hvad vil vi huskes for: at vise HB, hvordan man står frem frivilligt og hvordan vi organiserer flere medlemmer. At vi har standpunkter. Det lokale er udgangspunktet, og man skal være lokalengageret. Medlemmerne ejer afdelingerne, der ejer Forbundet. Organiseringsuddannelsen bør alle kræve, at afdelingen tager mod. Tænke nye tanker. En stærk fagforening, der skal opkvalificeres. Flere unge medlemmer. At det er naturligt for alle, at være medlem af fagforeningen. Flere besøg på erhvervsskolerne med fokus på den danske model. Godt samarbejde. Inkluderende med plads til alle. Ungdommen kan være indgangen til at man finder ud af mulighederne for at blive frivillig i den lokale fagforening fx på ungdomskurserne. Pege samme vej. Folkeskole-kontakt skal være en prioriteret opgave. Initiativer kommer nedefra. Se på afdelingerne og gør ting mindre centralt. At vi presser Regeringen i vores politiske retning. Fokus på fagforeningen. At vi får flere medlemmer. Vi, som medlemmer, er fagforeningen. Redefinering af struktur og opbygning i den traditionelle fagforening 3F. Medlemmet i fokus. Møderække: tingene skal ske mellem UHB møderne. Der indsættes kampagnehøjdepunkter, se bilag 2: UHB Uge Ansvarlig UHB1 uge 2 Region Midt UHB2 uge 12 Region Syd UHB3 uge 20 UHB4 uge 32 UHB5 uge 41 UHB6 uge 44 Økonomi: der nedsættes et opfølgningsudvalg med UHBs organisatoriske næstformand, en fra 3Fs Hovedkassererkontor og en ungdomskonsulent. Mangles midler til UHB-møder ses på den samlede driftspulje sammen med ungdomskonsulenterne. Det er op til den enkelte region at fastsætte, hvor møder holdes. Formandskabet opfordrer til, at man holder det billigst muligt. Dokumentation for arbejdstab skal være det lokalafdelingen kræver. Budgetopfølgningsdisciplinen skal være god, så sker der ikke noget uforudset. Hvad der bliver besluttet i UHB fremover skal kommunikativt meldes bedre ud og følges op på. Det skal være mere klarhed i økonomien. Side 3 af 7

4 Nikolaj Mailand, Transport og Henning Emil Hein, Region Syddanmark: udtrykke utilfredshed ved manglende efterlevelse af tidligere UHB beslutninger. Forslag til besparelser: Cabinn, Sleep Hotel, flersengsværelser, mad kan være rugbrød osv., 2-dagsmøder, IT-værktøjer kan bruges, afholde møder i afdelingerne, sove på luftmadrasser. Overslag på budget fremgår af bilag 3. Godkendt med forbehold for justering af den organisatoriske næstformand og ungdomskonsulenterne. Følgende føres til referat: Henning Emil spurgte om der var udbetalt telefonpenge til formandsskabet. Der var udbetalt penge til Peter og Tanja i Tanja redegjorde for at det var et tilbud på foranledning af Jane. Et tilbud der fulgte forbundets almindelige retningslinjer vedr. udbetaling af multimediebeskatning og telefontilskud. Repræsentationsudgifter: pengene tages af driftskontoen. Retningslinjer udsendt fra Forbundet skal overholdes. Der opfordres til, at dem der har mulighed for at tage fri og er inden for relevant branche, repræsenterer 3F Ungdom udadtil. Mad må forventes de steder man skal hen. Retningslinjer for repræsentationsudgifter samt budget for 3F Ungdom fremgår af bilag 4. Formandskabet ønsker ikke telefongodtgørelse. Økonomiansvarlig: fra ungdomshovedbestyrelsen vælges den organisatoriske næstformand. Herefter mødes en fra Hovedkassererkontoret, en af ungdomskonsulenterne og den organisatoriske næstformand ang. økonomi. Økonomiske retningslinjer: refusion til UHB-møder, som også gælder ved repræsentationsudgifterne. Der kan dispenseres fra reglerne ved fx leje af bil, færge eller fly, hvis det er billigere end offentlig transport, ved aftale med den økonomiansvarlige, såfremt det fremsendes dokumenteret. Se bilag 5. Nanna appellerer til, at vi har ét sæt retningslinjer i 3F Ungdom, dvs. regionerne, aktiviteter i 3F Ungdom og UHB. Det går alle hjem med og vender tilbage om på næste UHB-møde. I så fald ville det være en fordel, at alle regioner valgte en økonomiansvarlig. Forretningsorden fremadrettet: vedtages. Se bilag 6. Der skal findes et sted på nettet, hvor interne dokumenter kan lægges ud, fx ungi3f.dk, dropbox, tillid.dk eller andet. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Søren Grøn, Monika Olsen, Nikolaj Mailand, Bjarke Hakmann, Tanja Fynbo, Marc Kvist, Jeff Lyhne, Thomas Bisgaard, Jimmy Henriksen, Thomas Bisgaard, Brian Hansen, Jack Hansen, Florian Bawey, John Nielsen, Florian Bawey, Tobias Thomsen. 5. Kommunikation Facebook: Man kan misforstå hinanden nemt. Lad være med at tage debatterne på Facebook, hvor der er mange der følger med. Tag den med hinanden i stedet. Man tagger ikke hinanden, men kun sig selv. Der kommer kun billeder op på 3F Ungdoms Facebook side. Det er også muligt at lave lukkede billede-album. Vi respekterer god morale og etik. Tal med Susanne Fasting fra Forbundet, hvis man har brug for hjælp til retningslinjer og skriftlige svar på indlæg. Regelsæt fra 3F Ungdom fra sidste år fremsender Tanja til den organisatoriske næstformand. Suppleanter/afbud til møder: fremover sættes de, som der er oplysninger på UHB-listen. Hvis man sender en suppleant informeres næstformanden. Afbud til møder fremgår af forretningsordenen. Side 4 af 7

5 Kommunikation: hvis man er i en region informerer man de relevante personer. Godt med nyhedsbrev fra formandskabet. Følgende havde ordet: Kenneth Petersen, Henning Emil Hein, Nikolaj Mailand, Monika Olsen, Marc Kvist, Mia Olsen, Anders Jensen, Jimmy Henriksen, Bjarke Hakmann, Kristoffer Jensen, 6. De næste skridt Regions- og gruppetid: alle regioner/grupper udfylder en aktivitetsplan. Region Sjælland: 10% stigning af flere ungdomsudvalg i regionen og organisere flere medlemmer. Region Midt: fastholdelse af gamle og nye medlemmer. Flere ungdomsudvalg også på tværs af afdelinger. Region Hovedstaden: løntjek i forhold til OK, folder til unge i Hovedstaden til tekniske skoler osv. Region Syddanmark: skolekontakt om den danske model. Faglig viden om fagforeninger, samarbejde med andre fagforeninger. Jobpatruljen. Region Nord: skolekontakt og virksomhedsbesøg. Jobpatrulje OK % elever og lærlinge organiseret. Flyers til skolebesøg. Flere medlemmer. PSHR: 30 deltagere på faglig weekend, kampagne om bedre vilkår for elever, 100 elevers krav til OK14, 3 virksomhedsbesøg og kampagne for flere fritidsjobmedlemmer. Offentlig: oplysningskampagne om OK13, små videoer om OK krav. Faglig weekend i september. Grøn: nye gaver til udlærte, der er mere fagspecifikt. Flere medlemmer. Tilhørsforhold til fagforeningen. Højere stemmeprocent til OK13. Transport: kortlægge gruppens brancher. Kontakt til medlemmerne om hvor energien skal lægges i samarbejde med regionsformændene og landsbrancheklubberne. Industri: krav til OK14. Plakater som TR sætter op på virksomhederne og brev til unge medlemmer med spørgeskema om prioritering af krav til OK14. Byg: arbejdsplads- og skolebesøg, grupperelaterede aktiviteter (fx løndumpingkampagne, autocad-kursus), OK14. Unge udlændinge op til 31 år skal der fokus på. Organisering af unge og fastholde flere aktive. Formandskabet: medlemsfremgang, sikring af den danske model, skarpe standpunkter. Ungdomsudvalg skal styrkes, eventuelt fællesudvalg. Flere aktive. Krav til overenskomsterne fra grupperne. Stemmeprocenten skal hæves. Flere unge i landsbrancheklubberne. Fagfaglige netværk. Organiser udenlandsk arbejdskraft. Netværksmøder, flere faglige weekender/gruppeungdomskurser. Aktivistweekender for grupperne. Skolekontakt. Jobpatruljen. Samarbejde i LO Ungdom. Mere evaluering. Folder med ud i velkomstpakken til nye medlemmer. Oplægsholderliste/ressourcebank. Samarbejdsaftale: Vi starter på et blankt stykke papir. Bemærkninger til øget indsats på skolekontaktområdet : op til UHB mødet med temaet sikre unges rettigheder definerer vi øget skolekontakt og Jobpatruljen, og folder det ud der. Bemærkninger til computere til regionsrepræsentanter: kan vi finde økonomien inden for vores rammer, så kan vi godt få computere til regionsrepræsentanterne ekstraordinært i år Nanna kigger i økonomien og vender tilbage med det. Med disse bemærkninger vedtages Samarbejdsaftalen 2013, se bilag 7. Følgende havde ordet: Henning Emil Hein, Mia Olsen, Nikolaj Mailand, Thomas Bisgaard, Søren Grøn, Rebekka Hansen, Brian Hansen, Jack Hansen, Marc Kvist, Jane Korczak. Side 5 af 7

6 Rollefordeling i formandskabet: formandskabet sender en revideret liste ud, og kan kommenteres på næste UHB-møde. Gæst på andre LO Forbunds ungdomslandsmøder: den branche der har tilknytning til det pågældende Forbund deltager som udgangspunkt. Nedsættelse af arbejdsgrupper: i UHB nedsættes arbejdsgrupper. Disse bestemmer selv form og indhold, og hvem der ellers kan deltage i arbejdsgrupperne. IT-udvalg: Jeff Lyhne (regionsrepræsentant), Tanja Fynbo (grupperepræsentant), Rebekka Hansen (formandskab), Marc Kvist (fra UHB), Nanna Biener (Forbundet) samt 2 fra IT. Nanna indkalder til det første møde. Følgende bemærkes om IT udvalget: formålet er, at finde bedre og billigere løsninger til kommunikation end de 14 computere som vi pt. betaler for (formandskab, grupper og regioner). Findes en billigere og bedre måde spares computerne væk for alle. Dette forudsat, at dokumenter til HB/gruppemøderne sendes centralt fra, så alle får de dokumenter de skal bruge. Kongres i 3F: Søren Grøn (formandskab), Jimmy Henriksen (gruppe), Tanja Fynbo (gruppe), Brian Hansen (region), Henning Emil (region) Kurser: Rebekka Hansen (formandskab), Jack Hansen (gruppe), Henning Emil (region), Tobias Thomsen (gruppe) A-kassen: Søren Grøn (formandskab), Marcel Miller (gruppe), Henning Emil (region) International solidaritet: Lars Bonde (formanskab), Brian Hansen (region), Nikolaj Mailand (gruppe), Monika (gruppe), Kristoffer Jensen (region) Jobpatruljen: Lars Bonde (formandskab), John Nielsen (gruppe), Jack Hansen (gruppe), Rasmus Nissen (region), Anders Jensen (region) Vores næste skridt: hvad gør du når du tager herfra? Bjarke, indkalder til regionsmøde for en udmøntning af UHBs beslutninger. Mia, hjem og fortælle om UHBmøde og tankerne. Monika, mandag ringe til Hotel Legoland for at komme på job-dag, hvor der kommer 400 deltagere. Tanja, tale med Tina Møller om arbejdsdag og UHB-møde, gruppeungdomskursus (Preben Rasmussen fra gruppen). Brian, skal i samarbejde med Jeff tage kontakt til Hanne i Viborg. Jeff, tale med ungdomsansvarlig i afdelingen og planlægge regionsmøde. Vibeke, indkalde til gruppemøde. Thomas, ringe til regionsformand og planlægge deres nye folder. Kristoffer, planlægge regionskursus om 3Fs historie med hjælpe fra Kirsten lokalafdelingen. Natalie, spørgeskema og udformning heraf. Florian, aftale med Rikke fra afdelingen inden tirsdag om ungdomsudvalg. Rasmus, tale med ungdomsansvarlig om UHB-mødet og forberede Jobpatrulje i region Syd. Henning Emil, planlægge oplæg til mandag morgen. Starte ungdomsudvalg i Tønder og snakke med afdelingsformanden om vedtagelser på UHB-mødet. Netværksmøde i uge 8. Anders, fortælle regionsformand hvad der er sket. Vise økonomiske retningslinjer for UHB for den økonomiansvarlige i afdelingen. Daniel, informer regionsformand og den ungdomsansvarlige om mødet. John, tage udgangspunkt i planchen med næste skridt, forberede ting i lokalafdelingen, overenskomstforhandlinger, opstart på udvikling af gruppeungdomskursus i september. Side 6 af 7

7 Tobias, informere de andre i den Grønne gruppe om Skills i Århus. Ibrahim, tale med ungdomsansvarlige. Venter på udspil fra Nikolaj. Nikolaj, informere 1. suppleant, afdelingsansvarlig, opdatere Facebook, kontakte brancheklubberne for et samarbejde og en kortlægning over transportbranchen. Planlægge netværksmøde. Marc, informere ungdomsansvarlig og afdelingsformand om UHB-møde. IT udvalgsmøde og udspil fra Nikolaj. Jimmy, udgangspunkt i aktivitetsplanche, krav til OK, Natalie og Jack skal sættes godt ind i gruppen. Netværksmøde i uge 8, finde oplægsholdere, lokaler osv. Jack, snakke med Rasmus fra region Syd om Jobpatruljen. Udvikle plancherne. Dennis, kontakt til Kurt Rasmussen (bestyrelsen i Forbundet), møde med Peter Bøgh, Birgit Froholdt fra Byggegruppen. Marcel, fat i ungdomsansvarlige, så der kan komme et ungdomsudvalg i Maribo. Mia har lovet at hjælpe. Lars, tale med Henning Emil om næste UHBmøde og tale med Nanna om referat. Søren, kigger på en tidsplan for kongresudvalg, Rebekka, læse referatet igennem og læse om beslutninger og snakke på UHB-mødet. Klarlægge, hvordan ungdomsstrategien kan udfoldes og sætte gang udvalgene. Næste UHB-møde starter med en gennemgang af ovenstående. Eventuelt: bilagsnumre på alle bilag fremover. En konkret dagsorden, der ikke bliver flyttet rundt i på én side papir. En opdeling i dagsorden på hvad der skal behandles på hvilke dage. Vil gerne have kopi af ungdomsstrategien som vedhæftede bilag, når referatet sendes ud. Alle dokumenter skal sendes samlet. Bilag 8a+b er en orientering fra Hovedbestyrelsesmødet. Henstilling til at der tages kontakt til afdelingers ungdomsansvarlige, der ikke nødvendigvis er repræsenteret her. Følgende havde ordet: Monika Olsen, Brian Hansen, Jeff Lyhne, Henning Emil Hein, Tanja Fynbo, Søren Grøn. Side 7 af 7

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. Generalforsamling i Bifrost 12.-13. november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL I fokus 6/ Program for 11/ Halvårsberetning landsmødet Indholdsfortegnelse 4 Praktisk info 5 Kære elev 7 Workshops 8 Ordbog 10 Forretningsorden 13 Økonomisk beretning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere