,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li..."

Transkript

1

2 Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d : 1 ' l)rl u lr llel. 1 dh hl h~ r... - rr~1.oh.. ~. _.; '~:.. ';~ ;:~: i;;:.:.;':::':.....~ ' <\10'1 ~ ~~nc. ~... ' A... ~ r < r... Jm U ~ tø t_>/ l <1.- h..!'hooi... 'n.... D ~'Q al... _... t d y ~...~ l 4' la tr. '\ :.~j t1 :! '. 4' r ~ llru~ tlu. K..... C hu r c s... l. V.~l~. 1~'l1 h....u... hl j O 11' r...p_11 S \ J!.l '~...o: uu::~ O~' - t.~ -.mm ln n Un.r hnl.. ~ 1~'.nl 1'1lj' ~'.d.n ~... dr n ~(r rllj' l 1.- r' r T'! \-.. ~ ~';._ Prof. O. Jespersen død. r en _H n rn ~ t \ 'r ~ '/lro/:(n..k' n Prl T~ 'h1 hl n( lur llu.op. -~n d ( Efu/: lil./1' 'N'~n lit ~wl.lul d _1-: h. '... ap.~ 111'1 n): n): ''''/ l \01 nn'l~ fl)~ tl /:1' in ~'n rl 101 h~n o: mltllll~ ndl ~ 'J~ nn'~ol~... llrphn' h'r h~n hl.. nd~a 11 l tll.rrlll/n h fnr 1 d~ k~ j. n n Ul' mil : 1\1111('. n::. 1'10' 1l::r ~ h.d_ l 'n H.. u' '''h hl ni oll 'mlo' d'n ~11111o' 'orl'~'n' hr.l.h 1'/. ' ' \ l ' n 1.1:;: l ' Jol.. r '''' Oll.1 'n :-1 t ''''Rd l ': h.td. 1' llantll'''r Slh~t m pi korn d <'n hkldlt' :-:'h. 1/jj.1'1 '. 'Ul.~... '.'1. hh.1 ''': H. honk '. 1111n h-1r>1kt< h' ']~ 'ti J:.hl nh' ~ t'<l\ rr >'1L'. r J 111 f.ll : L n -- h r m l! l lilh~r. Tl'~. lu ~ tyske Modonøreb i Junis. Udvikler de $ tf en Mlldlllftnslv plll hel. Fronten? T 11. 1'\ ti '.. Ol'.!.. 'li /'1\1 1. Uln \ ft H_ o<.~ ~.. _.... r..\ Lal.fn ~..J.~. f'r jw n~~... cl n.. r h... d.'''''' : '... n.... \... n '. dof H.. Ul ø hl... r'r li... l. J' l 1... l \1 Ol' n~... ~11Ø l'.. l '... )l0j hn 1111' lu Pilu.t.al_ T~ o<a\.rl... m muli.t.... ø..' hn ~... o... ~ ' hyu-.... ';' man... r n..t.k ulf r. al H...'.. h~... ~ ~t howftdl' 11 r.. r....t_ il;ka Tal lill ' n~ \1 a Pl.. tft P>' J.1 P T... y ~ ' ~'ddl... fol'... t 'H_ n -t. haard l t./art T.. r' 11'''' Cl/tru '. t )-nlitrt h<o. -. Tak'. ~ li' '<ly ri En Eukuerlnl kat t Ol'Mlle. )l... )[. n.u... [.#<1.' ~ ~. orj~ / k. e. n... u... <lot lla... /. al.'... ' r r l'!... l ut. om r'~' ' t'... f r R 'lrnl:f\ l:j ud m. f~ ruw....~< J)~ \rl'u... k.. t'1 k 'mm... 1\1 tla ~ r \..j np L'llrp' btohr'r <'''.: 1'1'11... lkl;.. 'l frh' r. l' <1M bl.! n''2'''1 nlltal1ll1.\j_ h.\ f'rnfll\t'u ~'. nu.r ~klll.11:1' mm'. En... d.an fr. ~~ku.rm::: hl- klul... ~'''' ~t F'nlk 'l.. r \lt 11 ~ar ul tlrl ~n~j ~ml''''''''''. h... r KR - ~'J! nr tip... r 1>J_ nln: hwrmlo.. ti. ni f 1- ljl ~l.~ \01 ti hrm~ J~... ~_ 1.;:1 ~ tlkl \h.-... j rnp f~nr JJj~~l hl 'Vo' ~ ~<n Er~krr;: Ovllun bliver rd realistsk ' k ' 'l l arh' h~r h t nuln -lir 'Pl':'' ' l. nu~l l.\'h rr\trr <ln.'' l'qj.1 n ' ar1~'r.. S;nr... \ n!lluft_ ~ht.... ~ bwr lh-i'.o'a 11 l' Hp nwl\ '.r l.uftjh-41'1 \<111'rl 1U.aJr.'1 1101' t 0 _ '\<>r k - : i h! u'o.< at h.. blt k al '-' 1 'nr \/d ljh..ot hu_ rln:1llh 111>n' >il ''''''' )O'.. t' '~t fur Or>l:l1'.r '11-!l t).tl. illlr d \<~... >1... \. )1...oj; 1: dl' Heil Aøparlllel skal pr... es 11'.1 l\.. <j r'nt h 'T r... \.11. l f ~..1 t. r '.1 h'l n. '. '. tt.t [11 ' \l 1\)<' ahn. 11\. n t T 1..\ ljortlzm at >m\ oot hd.. hlol r J t tl 1111 ~llh'r Kt hl. mlloj:~ \[]_ l mm... d uftho ~~lh 1 h r.'n lo' 1J'~ '\!'fj'' b r nhtlll!. \ >!.! 'f' abl tr.... n.. \t<> '1\J:tr ahl ruu\ l. n \:'\ ro ri ~. ( l. lll' l Lk~.'!ol.r fl Sprænll - Blvantprnt H. t ' k;tr... let... B 9 RU n i To 'Tænd. R Val Sverige \

3 ' fl....~ n.tf C'ngt'bL(' -':n''1\' l..'trt :\[U'iC'. Fl'llY'n hj~\' bo. fget og sat l'l\a (rund. rn_ :\f('nn e-r kam ul Skade. s... bit.rd med at..nln'_1:' Vra t ar Kutl~l'Pn.G_l. do.r lu.. ~... b... ~t ' J DuuJ al en Brod_ hvo..-d.~.. r...r t... 'kmd Dødsfald. o '--_1 Der es til T g n h a \ n. Fredag. i en næsten 83 Aar e r Sprog PJ:'o f~s so r. Dr. plul og- J espersen i Ef term idet ed Doden re nye Radio parater. -oh a \- n. Lørdag. Den ioindusti er kommet ah-~l'h.!t Situation paa tandsningen af Til T.adioror X:'-'e Apat den Grund ikkt:.. Gana. (h.'... o:n del t)m{uller rin- o) L-r. Lw... Hn't dh.'d.'l-.c Thi... t.f1. ))c.'le af Byc>n ;al c\ al.ucrc.. i Forhlnd('l... med O e-h.{'n. $om OJ1llwlt \il ocr LordajT dl'll 15. :\l;lj alt':l;\ i lat: 11 Dl1lre bli t' Afholdt L'n nw J.!~t om{attendl 'LUfl\ æ rn:<on>j.l Thi~t('d Amt )l u :! Byen Lernvip'. nden for Thi..;te d..\ mt (\ m fath ~ r O \el:::t>n Bye) lo; T histed. :s'.~ ko bill~ og Hurup Jt>r ~o m l Gasr l;t'\'n t Cl' md som den ft1r:t e i kk e-lu f tvæ r llsjli)lti~c B) i L :lndd Dl' lcdendt.> \lyndij.!hl'der :ndc: i(\r '''t re- L uf'.ærn~komm:tndo n;\' di~1'e Dae-e Y;l.'rel her 11:1. F.:) lell for 'Jt bcsisrti.)!e FOl'holdene. O}i i G:t;l l;:t:l~dc Kommantloen'l :=;olls~hc f. R itmc!'1' Garde til Thi t~ d h'o' 'i h;l\de en ;3;:mlalt' m~d dt'lllle Ol! Ljinant P ape om Oveisen Dif'se fo sammen m ed \~;:tl'e Luftyæl'nsko:!m: >d o ('het. K:lpt.ljn.::; A.. Andt''sen ::k1 danle Hovedledelsen fol' h e le Ovd~en. del' theol'<2tis k :: k<; 1 - 'll nemfor~1' som t:t ~ 3 mal'l:lej de '11el - lem de fo':>kdhs ' By D\ - O e lledl'!se Yil f <t'l St atf(n l Thi- Hrt' O ~'H' h dnp. i ot:.. 1 \ lte By Cl Fm Thl.:d 'l ol. t \.rkttt-k Ellgl'lbr(ht )lad l!l ~ \'e Ul'.... it Y;T'rllkommandr. d.'r t d. de <...11 t<idsh O~ ' b.. i Th '!t-d ~.ml U>.. nmt Ju nvt' f a 'lidljyh Dl z:.triktskomm:lndo.. j ~. n Xyk bin!l led':' af Kapt in Fred.: ~ n {'S Jnlle nio' :'\h'ytl' A;.Jborv.. H u.!u l af J(;lpl ajl \1.. dj'n Hor ~. En Opfordring t il Boro!err. t: ml'titel' G;j l' ri. ;1 ~j:'e.. kabt t.l Lurt\a'l'n~ordnlllP:. del b T' ae Derfor yd ht'~ (!~t!clkrr[e civ.k Lurt'æl'n komme j.\'bejdf. ~ Jg kan Sive at O\'c! n \ b 1\ - _1- lel dajz :::l a 11 Jtu '7. u 1ig-1. mell l;: (l ri ir '! ~ l! e d el' blhl'l' Opg:ll er :lok - p;; ;1. \:h'j:..cn b ~TaEr li. Aftenen 0 l'e' til ~ st l. meden s.1('1' el u d n. y nt ]-... u J.l\e l;a1 ';1 i.t;~ ]l \ mhijlg' ælve Jll1))- 1<'..'stCl'!1.!S og Jllbilrcumsd.'l.gells Midt. Augtl>it og blandl punkt Jli\CT de tre o\'l'llfor gengh-ne l moder med i Aar ~l;hllt-r. rl'jst for de tr- Xa\'ne det' i en ny ndgaug di. F'orbtnrj' be mc>d T i\'oli er m('sl kendt pladsen ad en Bl'C). ' a.n bl1e ~t midt ll\.!mb}! fl:1 \'t:1.~tr(! l'jl'rrol. gumle Car- lj';.'ll og li C. Lumbyl;' Sa'.:! l'uh \ ' l t.~k:: R y. n ~ 0PJ!<lY<2l ~o m GeW1 rr bl'. :'o lu l'l' o\ Der h' ;..'t kdij.:t \ u;jlil' ; t \. i Jna:l l m i-.l!ertl~ E~C l BO!'l 're om f l'. d (' l Can ; \ n> lillie 'l ikke n~}1'1l l 'l' d. s den rigt: l' l;hde Ofre'.- - -o ' \'r.. '...~.!' ;\!an yder o L' st)}' ) r \'\.:d lt d~:;1 ~ LLuhJ; til dl'tt~.job :<OiU J:> 1'1 med Ul K0P Bouillon. og Ofre vi l blive behandlt:~ n De ~k al kke liyge i t imc\is p.i;.i at q fl'''h'df''nt' nll''l f1' t ie ht' :\inlltter fr Kata.;11'11it'n ~kl' r. h' t tagf'~ al mu li g H l'n:>~u t il tn 1 ('11 - kel t ; nogle Yil komme i FU'kb l i r R }..:. 18 Uldl'l' ir:'l K. :W men tid ('l' :tf af).; 'H'P1Hh~ \'igtir.:-hed :11 \1 f:hl' Ofl'l' nok o~ dn Yil il='l'll hel'oppe ::;it.:l' l'~l lllt) :\h'1ll1{':<kll Eventul'llt k;ln nwldl' :<ij.r p:\;\ r\ ltistjltiolll'll 11\(11' Jnllml'ldl'l'l'!l' ni bliw modhgt>t nlt'd T lkl hl'hl'j

4 r '-' oblen) Maaned Pastor JUUl tiørensen Alfreds Baure. lillie VeD g otffclelle Ny Overbetjent Thisted. Stol r øre. Alm. Overbetjent Kyslpolillet T h dg::lni: r s e d Prederlkshavn der er sta- V- Sal: s ro pd: tioneret Thisted er Dag an- ~ kommen hertil for at gøre Tjeneste Plad.er og ved Kystpolitiel. Politiassistent >< V4 nl mind.! Rosengren der ogsaa skulde gøre Tjeneste ved Kystpolilet her paa. er.ærllg Bgnen opholder sig sadig re Aftale. Prederlkshavn.

5 VigS8. d. 5. M_j ende K afl let) cldsmand.. Murer. Tømrer. ArbeJdsm beldsrn. n Sognelmunekas )elsmand. /. Ode. by Pisker. ejer el er. jeribesty- \lejer. llsk er Overordentlige Foranstaltninger. \ Rationering al He117Jn. t. t;~hllltl'd t'n. 1.' tur thlt 'r hh'' n rr 2.:1. Juni 1 ~4'l Om ' lili q.1 \1 \11l''' ' '\k' 1121 \1...('111'r 11:..' u (lk~n' Hnlln rl..cr 'h;... <: '- 1 hrulo(l. Hink.. rl -tll. l. \'U 1 tk 1' \ ' ~llc.\r 'ka m. 1110' 1111>11 -'h- til en ' 1\11 h- t' Llt'1 h\;\-.n <k l'r ullt'nl tu dlr Dn'Unt.t. \ 'nlur' l 'nh-lnl[thrd 'i!.'rj!<\h 2. 'hl 111\.1\ 1\ h. \ 1' '11111\11' rhl_'! al hll'u.'r.k.i 1.<'\('rlll\!urllrmwrn.. JlL< lull~\'r~ BClln 1.11'ur-mN 'nh1 iii n11nknrt l -lu'rl'r.' \'' ill1o.''r'l lil ol.. kri'll11 h'..!1. l lllwr ~..: ll. F1r1<l11.!... ''''ll~. 1 '111'\ 1\. bt'l\n\l':..t! i.o-nun 1'l. U l\1illh.url 11\ -r!' r al \.11; < l ~lk 1. l vnle \rl k:ll i.. H\nh \'\ lub!hllfln 1111:11 ~k:ll ('H~ 01('11 :. ' h j 'J :\ in('''''''''' \kmjht!'\ \'ran\' sum \11 llf.(l1!t.lhl.. l.d \'rl.tnlf:'. ' 1<t' h '1111 U ;n '''''\'~ li _\!lu! i hil \1'\:'1l 1~ Hlt ' Forha'lrn \rb{'jhhelwl'\lint!. ul l 0n7:111. nl~ n'nh l.tp:ltr <'''\limer 11\ \ nq'mldm' (ud 1'~'n lil r al H\'lfi~cr\'le \ '''rhtlllill'ft' 'ni ul~ a \ 'C llu;! n 011!!ne kn:tin!.(lrl l: 11l'r!.;'r. nll'llrtff'rnr -j!t'\'{'nkr l1w:\'luh' le P:l:lg.~hltnde r a (' orhllnd 'r: 1l'1<ltllp\l Be17'nh(trl Jo/. -1U.trkl'l' til HH'hlnraft'l lor \'ln:... ~\- nlllll :\rlr\ der- l lullh' tll'll Kllll'rinll. il al!tll'l~lu i l1 l ~l l' i l!t. dl'l1 30. HOTEL nph0nxu. \ pril HAR DE SET

6 jslo ThillWl c~n pnu nt e.t o~ i det ns Mc.ll{'m~ den flngn Sejlklubre li'lugnmst ker Gado ler VcJkom~ af Bestyre!_ cr T h (l 1' n lilan trods He na -t>n nic smukkl' ntto kolllmo nmark. Unn gik Stanog umiddl'l_!'<og ud mele. Og sna e fat' Sejl_ Th 01'11 n samkdes!t Pat Stykgelige Klub Plad;; snart /akslede '1'~le mm(.'n FOl rak til Hav ~n altid \Tar 1 og Viktor ~'Or Ski'pper et Sejlklub- ~;<e opmrerk ~ Mennesk'!r {'tte Kursus ~.og hans ~ligt O\TelTn~ t hall!> nye vjgrl'in.e: og isled. Thol'n F od n alhplltl ig-- -h n ~j ;~: 1111.~n(l Jo'i..;kll lh' k(lll i 111'1l'lgt jinl'lworsle. Luftværlls9volse i Gøtlrup 1''''' ~< \.. hll goll(' VeJl' tm Cl! halll'tlt l'n fl'ivillikfl Lllrtv-l'rnskolollllC i {iurull ha\'dl' i Gaal' :;ill forsln.j(nla... h oft>n\'('!$t' lilrt'llclagt af Lufl fl'tn~fort'ningcn- Jormanrl l:-egc Crallflnl FJ'rrjL~lrv. Lu[lvml'nssekl'l'tl'rC'll i This-ll'rl Ritml\i>ler E i 1- - k l \' l (> 11 li l1 n \'l' hl Slrde og {l\r'f'f'l! fhrh;pll. Hitowslcl'en ga' fo'r_~ 1\010nu(>n Pil korl nslrukliljl 'ln-ol'l'ftrr rh-(';;o\1 'blt:'v sa.l G.lllg. nl~jlp gi.k ml ;paa a.t BYf'n o[:t ;:gllf'n hanic: 'V{'l'rL.ldsal for Homllill d'1l1-rul nwd bnadl1 ~P't{)(1g Og' H'anilbolllbc' Eu -nel n.f SP'f{llg- homlh('ne \' ll' ful'sn'g!'l ogbranr.lbomij)('rjw.hal'do.<:;;al Ld }l8a ilere StC'dpl'_ nel' \'ar cm Del 'Saarede~ ug Kolonllen.s 1raodskah drl' J)lcv sal ind llfl& 'fu.skcl!igl Hcdl1irtgsal' bddc havde llok.a- s(' Ul. Da ØV.'.C'n Yar afjjla~l val' doer Kritik vcd HllUCsll'l' Eilskoy Jen M'll dp' takkcdc' Kolonnen for den 'fnlcrc'ssf' :h mtlled dens Medlemmer ~lav(le kaslt sig oyel' Opgavc>rne. Han mltallc io\'l'igl sin Til[rcds'hed nh><l 0vnJsens ]i'01tob. - Ogf;la i V Thol'uP var der 0\'(>18(> i Gaar fol' Kolol1nrll der. Ko- 10no( ('8 a( Forslp!t{'l'(>1' N i {' l s C]l Ogsa.a. hel' 'ar Rilmc!{'l' ;Eil ~ko' ii Slrrlc OA gal' Kritik. af 0\'elsems Fm loh. Paa TOl'.<;daz -skal det' 'U('1'{' Jignl\l1tll' Øvelser i K!im og Vust. Hvidbjerg FOF. holdt. ~illl FOt'Hursfcst i Ganl' og som!o>:edvnnligo lmnd(' man glæd\' sig' {wm' \'1'1' (']1 C}'kl {'l' n.t.~ ;l Til ]U' libtaal'\ O\' l' l'!ll li l! L. Sølvbryllup. s ]' u. Nor!! drg den 7. r stru GØth bryllup LØrci Karl Sti Gdr_ Karl Fo rr c hlln ~ Fr.dc\'81'rf. dc l'ikagnd<: Sncdker cj OVFtagc1ticJ ordnct ved Thisted. Ejcndomshl LUlHlslin; 11' L pgl.l(l gaal'dc i V ansat lil 5( (ommc til Soren Gadl nwl 29 Te! 1\1'. og 1 BygsdL n Ej{'ndomm c:\'ende ] skel' den 1. n r t vp(l 11[ OSeRl' C solgt '\;l! ]J J PllS Olf'f:;{' O \'C' rla!!p 1. onlnel cd

7 - ler. o J UO 1942 æves fra skal om_ udleveret lret Ad ' fl rmaerne -mærker t Benzin kan ikke ~ n ds endes ærkerne rhandlers vendclse Benn orhand_ rsyning v J/flvælgt1rc bør være lige saa sjæj~d~--'-~ nlwursllevidstllqll o ne den 5. Maj som de var den 23. Maris. Sprængstof - Blyanterne var absolut ufarli _.~ Det var ganske Hlmindelige Blyanter J man fandt ved Vejle. Fr~dags fandt man llaa Ynjle-Egnen nogle Blyanter som lilan formodede yar nedkastet af engelske Flyver e og indeholdt Sprængstof hvorfor der blev udsendt en Adar~el til Befolknil1l?cn. Blyanterne Cl' nu blc\'et undersøgt pau Hærens AnUllunitions-Arsennl og det -iste sig at det drejede sig om ganske almindehge Blynnter hyori der overhovedet ikke fandtes Sprængstof. Om Blyanterne er blevet ledkustet fra Flvemaskiner ved man ikke. Tigl-tcri Vur :l.lmhl 10got lleh lovligt _ uf Nød Vur det af ( brjdsulyst stillede ~ del!. 1\len for d~>n \ lose Vnr Tiggeri ('r J10r1ll3! ndt:cgt~l(ild Almissegivningen o~ og 113U mange Dal eg('nl1ig Afkortllin; Bod~slra(fe her e men det opfallede.!; med llc1ve Syndsf gorenhed skuhte 1 Ly!';len lil at give. t det 13. Aurh. o store Tig-gerpruo.'l hul' Na\'lle!'Olll G tebr odre cd vi t\ l'iggel'ldostf'l' ed Frue Kirke o brndrekloster); de ledes end de æld sere dealet nf Eje manhe de kuli leve 1<nmmen. Pan df'n [olkningens okonol ilrvis Jllen det ka Tiggerkloslrene.

8 ... ~uo;:.. u.u...u.... ~v ~~~~... lu.' pladøeo Kr. Vurderingssum Kr. ejer de ~ 4 er i AJmin1e- _ R ernes rorhold lultværosøvelse isoedsled. spurgle S ned.ted Lultsværnøforenlng af- lorenin iltet er at und- holdt i Alles en Øvelse der gik Komm ne have sine og en Sprængbombe i Smed Vil. hvortil lel hvorira luftværnschelen 0110 Frk. LJ vil Jensen dirigerede Redningsarbei- til Ske Gene lor det ud paa at der havde været LuU- at still ale - lom angreb og at der var laldet en hed o at skulle. sælge Sprængbombe og en Forsager i plads saave) loden- Carl Rysgaards Tømmerlager en forenan l e ~ruden.'. Brandbombe ved Harald Krogs- f~r SOl mindst dlsse gaards Ejendom en Sprængbombe Sidste av paa m~ e n ved Tømrer Krogigaards Ejendom nytte~e denlor uved- helmsens Oaard. En flyvemaskine Ejend idde.. var styrtet ned ved Villa.Ro og Det d.et elter man en forsager ved Vandværket. som ~ fhgt o\'er f?r Der var en Snes saarede Bom dræts at mase sig Samariterne landt og forbandt. handl! at opnaa en Kommandocentralen var paa Hotel~ _ samme olfentlige Det vil sikkert f. Eks. i Banken Baglokalet indvendige angaar har nemlig den del var Hr. Larsen. uhøflige. det. Læge Søren len efters. de - J saaredes forbindinger og gaven ligelee Kritik af Samanlernes Arbejde umt lom i det bele og slore havde Skolel VlSO værel megel godt. tager Ved et paafølgende Kallebord gav Olla Jensen en Oversigt over de - 50 K forskellige Pormonden Kolonners Landposlbud Arbejde. 1~lse. Marlin Christensen omtalte Foreningens N Arbejde og haabede al del aldrig des blev andet end Øvelse men Alvo- en L ren er o i Baggrunden. Han an- pr Ul befalede mange liere at melde sig La ind i Foreningen. Dags Plere havde Ordel inden der p ~ sluuedes med en Sang. ann æ 80 Aar. maal Bl Forhenværende tlusmand paa Thyholm Niels Peter P e d e r 8 e n Hurup bejd o i~ 1)lder Da~ BO Ar. N. P. PeJeraeo Land og Huslru fejrede der Guldbryllup et. Eft 16. Seplbr del

9 n... j.uftv rn HVl!-wr j Hn('d tt'rl fjk KJit mnj 'for... ø i A~ r.. n.' ;.r Th) ZOo'... 'N' kke j'l. ': vi... ikk Ttl f' '11'1110 f')rll)lj. v '.v. tlv~. m'w' h(lrl)~ vu.''' 1'/' 70 h lu. fn 'rh;_ rtlt- r ;. n1r1! F'Jf' ~ ru y:- ~ gaa? Jn'it.:Jltcr Vi!P' hdt 'il' m' 1;.( 1 n r ror v r ri '11 bl<ll' b li 'Knr f r; ur 'l~n ng _.f Tu kultlr r' f i!p /1.\-'.r d r. 7 rlfr '/ ufr ; ft7 h t.. D.ar r 'J-;' '' TlfJ'' tf. r f A1.h.. vuj h'). ~n ly i' J ml' l1~' ' YU.1( (j aafrrf '( l.111. t; Flunl<: ~r f J/' wd gwj V- Vanll P '~ t /--n K' /lr~nfmørlnkv.j Af rnug k>1 l '( i'j.. rpr. Vr) Ari j.ifr 1' '' rh~n'l r~ ~ (litg': ~.!lrll' u. 'or' l' frf r r 1.7 '' J' 6- r':1l r'!;.'; 'crl Y.rlll- r '1..-1 ~t.()r'j. ~.. h.: ur/'j.'f' ~ 'w- J.Jet 1m... (l.. ' ff l'r t'r ~.. m' l' Jt:~' om lf 'rr /)tf Krt..J ~. J nløl:.. 'Hil n~. fortil d~ m' ~'n~ 'm. ~T rt~jj: ' ldjlir!' kril-f ~ m rijr ri / fflnt.. 'ro ft '~' luh:.. l h loi. len n ' l ly'.. r' ~l rl/(tik v.lt Lfllf'rn f'r~nlnv:h J'11 lan' (' n. h mi/ r' n'1io c h r t J d.. hl LuHVil'rn d.nn lt uml' rl rlr b h:' HH m.. t r / 1ft rfl ul fiv.. t/'m 1111' u:otdl Uldw n~! J- TtTt. r't ~m:<titt>tt'' ly.'''!! t~_ tul. nt fl. h8vd~ (tn A )jtl!!..km V: rlfrt.ig p nt J~rpr l'~'hn. Y lul hnlndt! ratltllr]u. rfll J/Hd med At nd ~ijl! tjllhillfll'.gr Sørr''' n mrnt.. 1ft OU.r~Tl ha ~lh _ig lf:nt frn drf. (:mlrljt..-!! 'to hil ul j '1( vt ontligt:' ' hl' rilrtigl l'/. Og_Bn KltmJ~r vat 1 1.(1 nm 1 li r l til'.t. ('Jl( ti. Uv '- o r l ; f:<1r ' h uldt ' tllfrr<f. n 1' <f~' R' f fl~'.l! 'tl/'! J ' fl '1/(1/ 'r 11 ~. Bral t n 'r;('1 ni. ' Køl Jr. l hm.t r )\1 l Kfht 1 K Y. h O( (ThT la tll fr 1\ d.. r' 1\1ltf. li. t 'Vl/1P l \ f /.. 1. 'd H' O:\1.f ~ J 1111' fl: '1'\h~'n \ ' t \/1'11111' t J J titll ' ; il ~f' 'J~. Ejed(lm~ (a 1/' - t j 'j '' m K J r' Mllr p n l;: J J 1] Til ' :UlJrl' r ( atd' T' ørll... l ror i t w.r l' T Y J Anlh.\tUN! Jnll<etl Tn-r'a'd V~~T Det blb mlln' bole ;n~ki' t 'f Hr t hf'rtt T Ork. wm.. H..... h

10 n. ndlobet Ski Generalfor KoJ'sholm. -tes Arthur e og- Oluf æ\llte som ingen bort!d Groftens O Kr. oldes en onsicd stensen Alfred fl. 31 nf.j. J!; ltadigarre Df'ln.L.... H ~ U g o::. ~ l~ll\l\elle.lur Udnævnelsen og der blev sluttelig udbragt et Leve for Thisted Sl;;yttekreds. Til den store Luftværnsøvelse i Hurup paa Lordag hal' ikke mindre end 42 Bon..rerE' yngre og ældre efterkommet Opfordringen om at melde sig f;olll Ofre under Øvelsen og det er et tilstrækkeligt Antal. Formanden for Lufiværnsfor- en ingen Grosserer Arne O v e r g a a]' cl meddeler. nt Hurup Kommune hhr ydet et TilRkud paa 500 Er. lil Mat.erialer og til Udgifter ved Ove!'len. En Borgl'l' har ydet 100 Kl'. til :\fateriale og fn Thylands Bank har man modtaget et Bidrag paa 25 Kl'. i samme Anlerllllng Herdter har Luftv:e\ll~foreningen fol' Hurup og ViRLy-Heltborg JlU ;aa megen.l\latel'iel at n1<11 ]wn klal't! def nodvelldigc til fol'gte lljælp l Hwkommendc Tilfælde. Jh'ad ~('l\e OVE'l~cn angaar el' Programml'! en H<.'mml'lighed og vil for~t. bli\t! opklal'cl eftersom BeJ.(ivenhl'd('j ne udviklet' flig for at 0velsen t-'kal blivc flj:l )('ali~li.':.k og \';vnlifuld!jam mulig-t. Ba Den eft de sidste Egnen h2 voldsomt Stormen roklubs B Dragsbæk en Storm det var 01 tede Skad og hej ler ved D ar Strandstil Fon'etni!'tensen ( ::\landag d pesen Sk reg Soh'br Gdl' Kr. J\obmand Husmand Anr Fis gindo 57. llaandv );l'l'!: K. Aalborg Offelltli 1'l1on:'( Orke);!r.

11 ld Dang dt vlgtig.te ~' rne h.r al l Ulnmlrrkl Nationalbank. _._ _. _._- - skal erstatte Sabotage- Skader? -- En Redeg.r.' tr. A ur.nderern Pr bure.u. Pra liere Sider har der oplyser Assut.ndørernu Pressebureau den.enere Tid yetet lllel Spørg.mul om hvorvidl Sa botage k.det erat.llu og la Pald om de erstaltes.1 Br.ndforslkrfn -;;=1 Ren eller.r Krlasforllkrlngen. - Nogen lmlndei\(l Besvarelse af ~ nll_! i O.. r en megel sja hed del en fynsk A 'ødte o ummenvl sukaldie.slamesisk Børnene der var. ved den nederste kusen og havde fe Bugorglner men hver sil Hj erle le.e. lu Mnutter eller Pec havde lvrlgl el le Porløb. Det er vlsi nok ~ tidligere sket her hj t er lødl.siameslskt Disse har i Reglen leye men der er aj Bksempler i Verden danne sa mmenvok. kunnet vokse op OanSktr ded pas Te'.'._ Nr. 950 (3 L_'er) Kontortid Dlrekl.r Mikkelsen privat 958 K e b ti n h a v n. mcddeler. t S S Ob Axel Orubech der kone d. 22. April er lu Sur elter 9 Mdr Krigslauret i Plederh

12 - Sd. il Overordentlige Foranstaltninger. \ Sk8rpskydDin~ afholdes Torsdag den 6. Mal 1943 fra K. 8 til 16 i Qmr8sdet mellem KhtmøUer og V8n~881:1. Færdsel og Ophold indenfor Omrssdet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V. den 5. Mal E. BRX. Hotels. 21. iq $= T h isted Søn dag den 9. Maj. Santalmlsslonen indbyder a\le unge. KJ. O: Oudstjeneste med Altergang ved. Biskop Axel M a m-.. ~... _ \l.h...

13 ._' 0....'SoK- S.glelllladeler er cl reducerel. d. 7. Maf O.rlnor Jenl e n Klltet t Thløted. Mads P. N i e e n f. Haarding. Ydby. 9. da. fejre Sølvulye. Byr.ad Amla Od træder i Punktion el.rludeullng nde Prk. Ulla Hvltgen p Hotel.A g Akveller o ---o::;. _.. r ' ~~- plul Le.øre 1-'600 Kr. Vurderlngllum Olft Kr. JUltU.mlnl Hoppen omkom i Mergelrrneø. Hos Odr. Jens Orud Ydby var man i Oaar i Pærd med at... Roer. Par Maskinen var apændt en Pølhoppe. Under Arbejdel kørtes der lor tæt hen til Kanten al en MerRelllrav Oll det endte med.t baade Hoppen og Maskinen faldt i Vandet. Paick fra Hurup bievatraki til kaldt men da det varede temmelill længe inden Dyret blev bjerget i Land døde det kor eller 80m Pølge af de atore Anstrengeiler. Vendern. ete..r Alten. D. V. L. Thlt.d tørler pli d. kan trollerede La.KlvandrlnKe Atten Kl. 19 pr. fra ftøodhueet PØl 20 km Turen til _t tute til. Oktober.. nkor Kl. 1 HelllgdlK off.nlllge Porl dea pa. Polk KL 6 til Kl. Den givne kke Skærtored dik OK l. Pin Læerindstll Til det led Sejeraminde Skolekommi.tillel f Bl/end llaard Vorup to Koldby. Soih Hurup over Næelrul> Sfolng OK Thorll.d OK En Hakke l fortilpler m.d.~ km Sonda d. t6~fj u

14 ' 57 Skarpskydning afholdes Torsdag den 6. Maj 1943 fra Kl. 8 til 10 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsaa. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V den 5 Maj 1943 E. Brix. Min met ved følge - Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Ncdenstaaende priser og Avancer maa - uansel tidligere indgaaede Aftaler om højere Priser c]jer Avancer - ikke overskrides. Tomm~_ brugte hele og ubeskadigede Flasker af enhver Art: Øre pr. Stk. ]-ejliler1'lasker... ' /1 FJasker (aakaldle '. LilerO.sl«r Rumindhold cl) 20 af..;lterflasker ~ - -'- -. ' _ 1--2.J t jl.!1~kar l 3 - t 1

15 Overordentlige For nstaltninger. 2 o Skarpskydning tfholdcs TOl'sdag den 6. Maj 1943 fra ](1. 8 til 16 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsa.8. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 5. Maj E. BRX. Det me Venner : Svigermol MAR efter læn: Alder af lig og stil hjem. Aggerb ge r om delle Sporgsmaal med Fislwh:mdelen og Fiskeriets Ol' trn nifo;utioner. SanlLirligi forhand~ < li l ~. ' OJ-104oo UO _... Begrav Kirke Lo: dl folge. des mod :rnr1 ina

16 D erson.lel PJr - orhandllng rnt'd kel kke ferle S.gen gk og derrfler snævnel menl pl. delle Tidsig Sagen. rellel dlrekle /rrnlel om al rnesslgl men a k Sabotør dømt til Døden. Benaadet paa indtrængende Henstilling fra Statsministeren. el lilje Tleg. l/r 1.ldl ' led ke var af K.benh.vn. en kunde be- R. Bu'. erfarer: Hans Peterhavde nu Lov oe rud/e Jeo fedl d. 26. April 1910 Hejns m Morgenen er ved lysk Krigsret døml til Orl idel Plr- Døden for Munederne August al del kke -Oktober 1942 i flere Tilfælde onlllef. Der d Ung Lørdag a' h.ve fornel Sabotage ve Affen. H!/p.1 Spræng- og Brandbom en S.g mod bet og ved Brlodsllflelse ødelagt er. S.gen eller beskadiget MOlorkere/øjer set gd lvet el llhørende den lyske Værnemagt. n en en g en trede Pelersen hlr navnlig foraarsaget gen er nu en stor Brand hos Plrmael CannfngOrilfenfeldtsglde København eroe er kl. V har erne v/de ilter Aftale r vi dem?od Brugsif 0l' ved hit fuel!lngslftale neallglerl en med Thisted. r vlerel ~ e ekl lrap med en ind paa endnu el ~ enl A. e Rende med og forøvet Sabotage ved Hjælp af Spræng- og Brandbomber Aulomobllværksledel Adlers Service og i Alberts Skræderværksteder Prederlksborggade 52 København. Petenen der er Kommunist blev ved sine Handlinger bl.luet af Harald Nielsen f. 7. Pebruar 1906 København og Johnny Nielsen f. 16. Seplbr i KøbenhV! der ligeledes begge var Kommunister. Da disse S.bot... h.ndllnger var rellet direkte 1104 den tyske Værnem.gt og beg_.. den HE:nsigt al fele deo Skadt. er Dommen over de re Oernln... mænd afsagt ved tysk Krig... Overensslemmeise med Krlaelll Love blev Hans Petersen demt.. Døden mens Harald Nielsen ': Johnny Nielsen d.mtes v vlrt Tugthus. J Anledning af Dødsd omme. over Hans Petersen har Stil.. ministeren henvendt sig del lyske Riges befuldmægtigede lied ndtrængende Henstilling om at Dødsdommen kke blev fuldb yrdet. Den tyske Myndighed der sidder inde med Benaadnlngsrelten bit derefter benudel Hans Peteu for den ham idømte Oednlraf 0l ændrel den til livsvarigt Tuglhul. De tre dømte Sabolører v komm. iii al alsane deres Slraf tylt Tugthus.._----~-.~~-- Rytme b.ade nølr den rourt lyder O nen ang. Prlpladser. nalr den ler Ol( rllllri vældljte SeRer. Ansaning om Kaullon for.ploden tl(er' er en alvorlr or ærte Slatalaan. Pllm om Ml nnu ker. K.mp mod ete- AnsøRnlng om Blleralvella al m'nllrne Ol de Klrlklereaenlkaber PaUl b æl.

17 r. tunde iripladler pli ROJkiJde AldeliDg.a Kredsformanden gernes TillidJmænd /'Uurede Arbejde og man cdnyf. heder Hanstedboerne Hirtshals. Minis/er KJerbel se r pu Barakkerne. og efter Derimod neværdig Gra tidligere An. Arbejc1sminisler Kjærbø kommer!lær Fremtid til Hirtshals lor at pat de Træbarakker som har bygget til de ca. 40 ra Hanstholm og del maa beteg!jorn el haardt tiltrængt Besøg Vendsyel Vensreblad thi Tiden er Ul primitive al J!lds!e er uden Orund al Hanated. vejede n' har Rodl Klage eller Klage sluel al No ua ulælle al Sandet der Stuerne. Der er cen h- 36 Pd Sprækker mellem Gulv- filket oov Tagene ligger ua kan vippe dem i gammeldaglj W C.er. Nye Vand. var lef an brag op ad.uenet. kun delle ved en ulæl Bæd. ;:;~:~~::~\nu og lyttet nu ud ved ( garelse fiskeri har hvor de skal Ud/ønel al Brændselet lit Vinte. lor lenhed. alulltde med n Hoved.

18 JOl ej ('r TV-rghl? og(t ~{)m ren. J..\!frn ~aar g der vent r (>. (>t df't Kontrol ivning'('n ger ikke sen om s skulde ngf'fllmal finde og hvis ovenfor' for at t Klage e ~r more ~f! om kunne g;)r!lw r f) ;vu /o'}' 11- fllnnr. ''4. Luftværnsforenillfl starlet i Klltmøller. Lo'lol! Aften hlev der paa et M10 i KTilmøJJ('r ~f8.tt~f (ln Ll1nvff>rtl~f(lrNdn~ ((f'r hat la f' f'! Lrr'rpr K r O g h.. om.fotmplod D~r Pr e-nflv;r!farp hhvet op-retfpt ftivilige' Lnftvtr l'n~k()l(rnner. ()p: til T(>(]t>r a f (l~m flr udnrp.\tnt Tt:Jmrer B t o ~ a a r d. Der var slor Tilslutning fil Mødet. og <ler er donnot de fornødne Afdelinger llnel f'-t Lu rtvl:f'rnskolonnpn. saasotn RYrlningsfO'Jk Bran{]folk. Afspærfingshold og en Kolonne af Samaritter. LuflværnSfolkene er blovet uddannet dels af Luftværnskonsu ('nt A n cl e r ~ e n. Beuncl. Politi 'i.<tonl Alfr..l e n ~ e n. Thi<ted. og Dif(sleder K T o g h fra Falckstationen i Thi.tN!. ner mangler endnu at blive dannet frivillige Klonner i enkelte Omraa. dh hvo!' lt mllligvis kan blive paahævet at der findes uddannet Mand'kah. Ehmplet i Klitmøller f.if'ner til Efterfølgl'lse for disse andre Rfeder. 10 Kr. pr. kg Kaffe udell.mærker. 42 Pel'Mner fra Mors og Thy VRt til ' år' S'l1 -i ~r le bh. ru ri n\4 \ll:ø Z til hi< kl ik 'k. bæ tie Do s b< E sf cl rr F 1 r

19 6.10 O 41 ;a l! O o.> O O Lejl Folke y--- Kr. o~!nrltlrap'nftlk a1 de 1740 Kr. til Statakasen. SagH'1 bl~v optaget tif Dom. En Bombe i Eshøj Planlage? Pa.a en Sti i Plantag~ bemærkerl()' nogle- Søndag::;.'mad$lel'E'nde i Gaar et cirkf-1t.nmrlt Hul Df'd. en D~ameter paa 10 cm_ Da man n<l.vde Formodning om at rler dybt npde i HoBet laa pn u~hplodel'et Flvverbombe hlr~v PoJiti~t i Thistl?d llodf'frefte-t Og' i Dag har Sagkyndigp.- uorjer.gøgt Fnn-drt n(]('n d.o~ mf'd Sfkkerhed at kunnp.- ra~tslaa. om d!'!! virke jp: ligger en U(~k.\l.pl()deret Honet. Politit afsllæn-ed. i Mtes Stedet mf.d Skilte. To ndbrndsforeøg i Thisted Nattat til Søndag. Bombe i Natten til Sønda2' er rler i ThistM for5øgt 'Tndbnlll ikke mindre en.fl lo c;: '>-T T... r 1_' ~ (H Ø'j~~tÆ!; P'C 12ft; 1(-1' at }iø-r Sv. 122 P. M~el'i~ 1 ~.aarf.s :Ma. Ni~}A ll. 1~ y; Pl'J.int rte T!t('n8' HothEi\ N i ~ er ~fu>thaal'l som sikkert Fard er Da~ handle-rnes har talt mel handle.ra de blev Mors Baade Letd: Tra.vlhed f det kneb mange Blon Rekor..fsa

20 egge nalfra ovrr # og-!lnd- or Ock. Esro' hal' ~temmor og Jl1ev val -. ~~~~~~ ~~ ~ Togopvarmningen ophørt. forbundpt Tog.opvarmninge.n Cl' nu fuldstæn- ter u rol'am dig ophørt. O Mandat Træningsøvelse for e.b.-mand- skabet. stdol'bund Retsforbll bavde elle Som Træning forud for den store meddeh i Luftværnsøvelse del1 15. Maj mpder D1Nl dot s hele e.b.-mandskabet i Thisted til en ekstra Øvelse i Aften.»Sognelwllgcns OVernt311d«for 7. Gang i Snedtcd. isnelkited Dilettanter.o]lfdl't(' Lørdag Aften lnns Bnkgunr... 1s morsomme Skuespil l>'sogneko1hren~ OVl'r111!\lHl( for 7. Gu.ng i Snl'd~tl'd og i Aftt'S <>\)føl'oo dl) l1et i Hvitlbjel'g. BeJtg Steder var der fuldt Hus og brh!-.l1.~nu..:> Bifllltl. llnns Rnkgnnl'\l vur ~elv til So dod Lalldmam vnr m H i S'inC'i'fa Sm'r bll\v og dlh!1' $ Jernba Dn. N 'fog Yft' pan :!O Yu!.nw

21 ~de 4. M.rklegnlnøen beøflder Aften K og varer tfl KL... SO -Pærdselslyrteme tande ' ølukke. 447 Sejladstorbud ved Aggersund. Mørklægningsliden maa Bude ikke nærme sig Broeo. Der er foroyjlg udstedt en Por ordning der forbyder enhver Sejlads i Nærheden.f Aggersund broen j Merklægningstfden. Porordningen bestemmer at der kke maa sejles Broens Nærhed nden for et Omraade af SOO Meter øst og Vest for Broen og Overtræ.. delse af Porbudet vil medfere Konsekvenser for Overtræderne. Forbudet omfattel enhver Porm lor Sejlads endog Roblade og Bestemmelserne vil blive strengt haandhævet af de danske Betjente der har Vagten paa Broen. Sommer Afboldsslævoe ved Vildsund. Bestyrelsen for Centralsfholds foreningen for Thy har valgt er indvalgt uden Hensyn til at han senere er udtrudt al den Oruppe der har ndvalgt ham. Luftværnsøvelse Tblsled. En mindre Luflveernsøvelse af~ holdtes i Aftes i Thisted som en Porberedelse til den store Øvelse paa Lørdag. Tjenestegrenscheferne ønskede at se hvorledes Polkene arbejdede i Marken og hele C. B. Personalet var Virksomhed. Øvelsen gik bl. a. ud pal at der var falden Bomber i begge Slagterier og ved Andelsboligerne ved Tingstrupvej Porsagere paa Refsvel og Ma\!he Bruunsvel osv. Øvelsen forløb i det store og hele ~ godt. A latent hos H ndgernlng.. napelderen. Lærerinde Frk. E. Thomsen Struer er antaget til Rt assistere Hundger ningslnspektøren. Frk. Thomsen skal nspicere HSllndgerningsunder\llsnlngen i Skolerne PiB Landet t Ringkøbing og Thisted Amter. 'orretoingssalg. Murersvend P. N ø r s k o v bar v solgt sin Brød og Konlekture forretning Skolegade 27 Holste bro til Prk. Johanne Madsen e Aarhus. f De røde Postbude. s Vognmand Jensen til Næstfor Provinspostbudeforeningens 2. o mand og Johannes Larsen Semb Kreds afholder Oeneralforsamling l tit Sekretar. Til Porretningsud. pa. Schous Hotel Struer paa S valget er valgt Pormanden Næst Søndag. Kredsen omfatter hele 8 foranden og Oartner Lunde det nordvestlige Jylland fra Skern Thisted. til Tblsted og ra Havet til Viborg. Det vedtoges at afholde Som. mermøde ved Vildsund sammen Man skal staodse nlar Politiet med Morsøkredsen. Tiden b~. ken dt gere. senere Bllla~d~e::n;e;. ~--l_...:: fo~r.!.18:::n:::g~e;.:r...::d::e!; t': -l f

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere