,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li..."

Transkript

1

2 Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d : 1 ' l)rl u lr llel. 1 dh hl h~ r... - rr~1.oh.. ~. _.; '~:.. ';~ ;:~: i;;:.:.;':::':.....~ ' <\10'1 ~ ~~nc. ~... ' A... ~ r < r... Jm U ~ tø t_>/ l <1.- h..!'hooi... 'n.... D ~'Q al... _... t d y ~...~ l 4' la tr. '\ :.~j t1 :! '. 4' r ~ llru~ tlu. K..... C hu r c s... l. V.~l~. 1~'l1 h....u... hl j O 11' r...p_11 S \ J!.l '~...o: uu::~ O~' - t.~ -.mm ln n Un.r hnl.. ~ 1~'.nl 1'1lj' ~'.d.n ~... dr n ~(r rllj' l 1.- r' r T'! \-.. ~ ~';._ Prof. O. Jespersen død. r en _H n rn ~ t \ 'r ~ '/lro/:(n..k' n Prl T~ 'h1 hl n( lur llu.op. -~n d ( Efu/: lil./1' 'N'~n lit ~wl.lul d _1-: h. '... ap.~ 111'1 n): n): ''''/ l \01 nn'l~ fl)~ tl /:1' in ~'n rl 101 h~n o: mltllll~ ndl ~ 'J~ nn'~ol~... llrphn' h'r h~n hl.. nd~a 11 l tll.rrlll/n h fnr 1 d~ k~ j. n n Ul' mil : 1\1111('. n::. 1'10' 1l::r ~ h.d_ l 'n H.. u' '''h hl ni oll 'mlo' d'n ~11111o' 'orl'~'n' hr.l.h 1'/. ' ' \ l ' n 1.1:;: l ' Jol.. r '''' Oll.1 'n :-1 t ''''Rd l ': h.td. 1' llantll'''r Slh~t m pi korn d <'n hkldlt' :-:'h. 1/jj.1'1 '. 'Ul.~... '.'1. hh.1 ''': H. honk '. 1111n h-1r>1kt< h' ']~ 'ti J:.hl nh' ~ t'<l\ rr >'1L'. r J 111 f.ll : L n -- h r m l! l lilh~r. Tl'~. lu ~ tyske Modonøreb i Junis. Udvikler de $ tf en Mlldlllftnslv plll hel. Fronten? T 11. 1'\ ti '.. Ol'.!.. 'li /'1\1 1. Uln \ ft H_ o<.~ ~.. _.... r..\ Lal.fn ~..J.~. f'r jw n~~... cl n.. r h... d.'''''' : '... n.... \... n '. dof H.. Ul ø hl... r'r li... l. J' l 1... l \1 Ol' n~... ~11Ø l'.. l '... )l0j hn 1111' lu Pilu.t.al_ T~ o<a\.rl... m muli.t.... ø..' hn ~... o... ~ ' hyu-.... ';' man... r n..t.k ulf r. al H...'.. h~... ~ ~t howftdl' 11 r.. r....t_ il;ka Tal lill ' n~ \1 a Pl.. tft P>' J.1 P T... y ~ ' ~'ddl... fol'... t 'H_ n -t. haard l t./art T.. r' 11'''' Cl/tru '. t )-nlitrt h<o. -. Tak'. ~ li' '<ly ri En Eukuerlnl kat t Ol'Mlle. )l... )[. n.u... [.#<1.' ~ ~. orj~ / k. e. n... u... <lot lla... /. al.'... ' r r l'!... l ut. om r'~' ' t'... f r R 'lrnl:f\ l:j ud m. f~ ruw....~< J)~ \rl'u... k.. t'1 k 'mm... 1\1 tla ~ r \..j np L'llrp' btohr'r <'''.: 1'1'11... lkl;.. 'l frh' r. l' <1M bl.! n''2'''1 nlltal1ll1.\j_ h.\ f'rnfll\t'u ~'. nu.r ~klll.11:1' mm'. En... d.an fr. ~~ku.rm::: hl- klul... ~'''' ~t F'nlk 'l.. r \lt 11 ~ar ul tlrl ~n~j ~ml''''''''''. h... r KR - ~'J! nr tip... r 1>J_ nln: hwrmlo.. ti. ni f 1- ljl ~l.~ \01 ti hrm~ J~... ~_ 1.;:1 ~ tlkl \h.-... j rnp f~nr JJj~~l hl 'Vo' ~ ~<n Er~krr;: Ovllun bliver rd realistsk ' k ' 'l l arh' h~r h t nuln -lir 'Pl':'' ' l. nu~l l.\'h rr\trr <ln.'' l'qj.1 n ' ar1~'r.. S;nr... \ n!lluft_ ~ht.... ~ bwr lh-i'.o'a 11 l' Hp nwl\ '.r l.uftjh-41'1 \<111'rl 1U.aJr.'1 1101' t 0 _ '\<>r k - : i h! u'o.< at h.. blt k al '-' 1 'nr \/d ljh..ot hu_ rln:1llh 111>n' >il ''''''' )O'.. t' '~t fur Or>l:l1'.r '11-!l t).tl. illlr d \<~... >1... \. )1...oj; 1: dl' Heil Aøparlllel skal pr... es 11'.1 l\.. <j r'nt h 'T r... \.11. l f ~..1 t. r '.1 h'l n. '. '. tt.t [11 ' \l 1\)<' ahn. 11\. n t T 1..\ ljortlzm at >m\ oot hd.. hlol r J t tl 1111 ~llh'r Kt hl. mlloj:~ \[]_ l mm... d uftho ~~lh 1 h r.'n lo' 1J'~ '\!'fj'' b r nhtlll!. \ >!.! 'f' abl tr.... n.. \t<> '1\J:tr ahl ruu\ l. n \:'\ ro ri ~. ( l. lll' l Lk~.'!ol.r fl Sprænll - Blvantprnt H. t ' k;tr... let... B 9 RU n i To 'Tænd. R Val Sverige \

3 ' fl....~ n.tf C'ngt'bL(' -':n''1\' l..'trt :\[U'iC'. Fl'llY'n hj~\' bo. fget og sat l'l\a (rund. rn_ :\f('nn e-r kam ul Skade. s... bit.rd med at..nln'_1:' Vra t ar Kutl~l'Pn.G_l. do.r lu.. ~... b... ~t ' J DuuJ al en Brod_ hvo..-d.~.. r...r t... 'kmd Dødsfald. o '--_1 Der es til T g n h a \ n. Fredag. i en næsten 83 Aar e r Sprog PJ:'o f~s so r. Dr. plul og- J espersen i Ef term idet ed Doden re nye Radio parater. -oh a \- n. Lørdag. Den ioindusti er kommet ah-~l'h.!t Situation paa tandsningen af Til T.adioror X:'-'e Apat den Grund ikkt:.. Gana. (h.'... o:n del t)m{uller rin- o) L-r. Lw... Hn't dh.'d.'l-.c Thi... t.f1. ))c.'le af Byc>n ;al c\ al.ucrc.. i Forhlnd('l... med O e-h.{'n. $om OJ1llwlt \il ocr LordajT dl'll 15. :\l;lj alt':l;\ i lat: 11 Dl1lre bli t' Afholdt L'n nw J.!~t om{attendl 'LUfl\ æ rn:<on>j.l Thi~t('d Amt )l u :! Byen Lernvip'. nden for Thi..;te d..\ mt (\ m fath ~ r O \el:::t>n Bye) lo; T histed. :s'.~ ko bill~ og Hurup Jt>r ~o m l Gasr l;t'\'n t Cl' md som den ft1r:t e i kk e-lu f tvæ r llsjli)lti~c B) i L :lndd Dl' lcdendt.> \lyndij.!hl'der :ndc: i(\r '''t re- L uf'.ærn~komm:tndo n;\' di~1'e Dae-e Y;l.'rel her 11:1. F.:) lell for 'Jt bcsisrti.)!e FOl'holdene. O}i i G:t;l l;:t:l~dc Kommantloen'l :=;olls~hc f. R itmc!'1' Garde til Thi t~ d h'o' 'i h;l\de en ;3;:mlalt' m~d dt'lllle Ol! Ljinant P ape om Oveisen Dif'se fo sammen m ed \~;:tl'e Luftyæl'nsko:!m: >d o ('het. K:lpt.ljn.::; A.. Andt''sen ::k1 danle Hovedledelsen fol' h e le Ovd~en. del' theol'<2tis k :: k<; 1 - 'll nemfor~1' som t:t ~ 3 mal'l:lej de '11el - lem de fo':>kdhs ' By D\ - O e lledl'!se Yil f <t'l St atf(n l Thi- Hrt' O ~'H' h dnp. i ot:.. 1 \ lte By Cl Fm Thl.:d 'l ol. t \.rkttt-k Ellgl'lbr(ht )lad l!l ~ \'e Ul'.... it Y;T'rllkommandr. d.'r t d. de <...11 t<idsh O~ ' b.. i Th '!t-d ~.ml U>.. nmt Ju nvt' f a 'lidljyh Dl z:.triktskomm:lndo.. j ~. n Xyk bin!l led':' af Kapt in Fred.: ~ n {'S Jnlle nio' :'\h'ytl' A;.Jborv.. H u.!u l af J(;lpl ajl \1.. dj'n Hor ~. En Opfordring t il Boro!err. t: ml'titel' G;j l' ri. ;1 ~j:'e.. kabt t.l Lurt\a'l'n~ordnlllP:. del b T' ae Derfor yd ht'~ (!~t!clkrr[e civ.k Lurt'æl'n komme j.\'bejdf. ~ Jg kan Sive at O\'c! n \ b 1\ - _1- lel dajz :::l a 11 Jtu '7. u 1ig-1. mell l;: (l ri ir '! ~ l! e d el' blhl'l' Opg:ll er :lok - p;; ;1. \:h'j:..cn b ~TaEr li. Aftenen 0 l'e' til ~ st l. meden s.1('1' el u d n. y nt ]-... u J.l\e l;a1 ';1 i.t;~ ]l \ mhijlg' ælve Jll1))- 1<'..'stCl'!1.!S og Jllbilrcumsd.'l.gells Midt. Augtl>it og blandl punkt Jli\CT de tre o\'l'llfor gengh-ne l moder med i Aar ~l;hllt-r. rl'jst for de tr- Xa\'ne det' i en ny ndgaug di. F'orbtnrj' be mc>d T i\'oli er m('sl kendt pladsen ad en Bl'C). ' a.n bl1e ~t midt ll\.!mb}! fl:1 \'t:1.~tr(! l'jl'rrol. gumle Car- lj';.'ll og li C. Lumbyl;' Sa'.:! l'uh \ ' l t.~k:: R y. n ~ 0PJ!<lY<2l ~o m GeW1 rr bl'. :'o lu l'l' o\ Der h' ;..'t kdij.:t \ u;jlil' ; t \. i Jna:l l m i-.l!ertl~ E~C l BO!'l 're om f l'. d (' l Can ; \ n> lillie 'l ikke n~}1'1l l 'l' d. s den rigt: l' l;hde Ofre'.- - -o ' \'r.. '...~.!' ;\!an yder o L' st)}' ) r \'\.:d lt d~:;1 ~ LLuhJ; til dl'tt~.job :<OiU J:> 1'1 med Ul K0P Bouillon. og Ofre vi l blive behandlt:~ n De ~k al kke liyge i t imc\is p.i;.i at q fl'''h'df''nt' nll''l f1' t ie ht' :\inlltter fr Kata.;11'11it'n ~kl' r. h' t tagf'~ al mu li g H l'n:>~u t il tn 1 ('11 - kel t ; nogle Yil komme i FU'kb l i r R }..:. 18 Uldl'l' ir:'l K. :W men tid ('l' :tf af).; 'H'P1Hh~ \'igtir.:-hed :11 \1 f:hl' Ofl'l' nok o~ dn Yil il='l'll hel'oppe ::;it.:l' l'~l lllt) :\h'1ll1{':<kll Eventul'llt k;ln nwldl' :<ij.r p:\;\ r\ ltistjltiolll'll 11\(11' Jnllml'ldl'l'l'!l' ni bliw modhgt>t nlt'd T lkl hl'hl'j

4 r '-' oblen) Maaned Pastor JUUl tiørensen Alfreds Baure. lillie VeD g otffclelle Ny Overbetjent Thisted. Stol r øre. Alm. Overbetjent Kyslpolillet T h dg::lni: r s e d Prederlkshavn der er sta- V- Sal: s ro pd: tioneret Thisted er Dag an- ~ kommen hertil for at gøre Tjeneste Plad.er og ved Kystpolitiel. Politiassistent >< V4 nl mind.! Rosengren der ogsaa skulde gøre Tjeneste ved Kystpolilet her paa. er.ærllg Bgnen opholder sig sadig re Aftale. Prederlkshavn.

5 VigS8. d. 5. M_j ende K afl let) cldsmand.. Murer. Tømrer. ArbeJdsm beldsrn. n Sognelmunekas )elsmand. /. Ode. by Pisker. ejer el er. jeribesty- \lejer. llsk er Overordentlige Foranstaltninger. \ Rationering al He117Jn. t. t;~hllltl'd t'n. 1.' tur thlt 'r hh'' n rr 2.:1. Juni 1 ~4'l Om ' lili q.1 \1 \11l''' ' '\k' 1121 \1...('111'r 11:..' u (lk~n' Hnlln rl..cr 'h;... <: '- 1 hrulo(l. Hink.. rl -tll. l. \'U 1 tk 1' \ ' ~llc.\r 'ka m. 1110' 1111>11 -'h- til en ' 1\11 h- t' Llt'1 h\;\-.n <k l'r ullt'nl tu dlr Dn'Unt.t. \ 'nlur' l 'nh-lnl[thrd 'i!.'rj!<\h 2. 'hl 111\.1\ 1\ h. \ 1' '11111\11' rhl_'! al hll'u.'r.k.i 1.<'\('rlll\!urllrmwrn.. JlL< lull~\'r~ BClln 1.11'ur-mN 'nh1 iii n11nknrt l -lu'rl'r.' \'' ill1o.''r'l lil ol.. kri'll11 h'..!1. l lllwr ~..: ll. F1r1<l11.!... ''''ll~. 1 '111'\ 1\. bt'l\n\l':..t! i.o-nun 1'l. U l\1illh.url 11\ -r!' r al \.11; < l ~lk 1. l vnle \rl k:ll i.. H\nh \'\ lub!hllfln 1111:11 ~k:ll ('H~ 01('11 :. ' h j 'J :\ in('''''''''' \kmjht!'\ \'ran\' sum \11 llf.(l1!t.lhl.. l.d \'rl.tnlf:'. ' 1<t' h '1111 U ;n '''''\'~ li _\!lu! i hil \1'\:'1l 1~ Hlt ' Forha'lrn \rb{'jhhelwl'\lint!. ul l 0n7:111. nl~ n'nh l.tp:ltr <'''\limer 11\ \ nq'mldm' (ud 1'~'n lil r al H\'lfi~cr\'le \ '''rhtlllill'ft' 'ni ul~ a \ 'C llu;! n 011!!ne kn:tin!.(lrl l: 11l'r!.;'r. nll'llrtff'rnr -j!t'\'{'nkr l1w:\'luh' le P:l:lg.~hltnde r a (' orhllnd 'r: 1l'1<ltllp\l Be17'nh(trl Jo/. -1U.trkl'l' til HH'hlnraft'l lor \'ln:... ~\- nlllll :\rlr\ der- l lullh' tll'll Kllll'rinll. il al!tll'l~lu i l1 l ~l l' i l!t. dl'l1 30. HOTEL nph0nxu. \ pril HAR DE SET

6 jslo ThillWl c~n pnu nt e.t o~ i det ns Mc.ll{'m~ den flngn Sejlklubre li'lugnmst ker Gado ler VcJkom~ af Bestyre!_ cr T h (l 1' n lilan trods He na -t>n nic smukkl' ntto kolllmo nmark. Unn gik Stanog umiddl'l_!'<og ud mele. Og sna e fat' Sejl_ Th 01'11 n samkdes!t Pat Stykgelige Klub Plad;; snart /akslede '1'~le mm(.'n FOl rak til Hav ~n altid \Tar 1 og Viktor ~'Or Ski'pper et Sejlklub- ~;<e opmrerk ~ Mennesk'!r {'tte Kursus ~.og hans ~ligt O\TelTn~ t hall!> nye vjgrl'in.e: og isled. Thol'n F od n alhplltl ig-- -h n ~j ;~: 1111.~n(l Jo'i..;kll lh' k(lll i 111'1l'lgt jinl'lworsle. Luftværlls9volse i Gøtlrup 1''''' ~< \.. hll goll(' VeJl' tm Cl! halll'tlt l'n fl'ivillikfl Lllrtv-l'rnskolollllC i {iurull ha\'dl' i Gaal' :;ill forsln.j(nla... h oft>n\'('!$t' lilrt'llclagt af Lufl fl'tn~fort'ningcn- Jormanrl l:-egc Crallflnl FJ'rrjL~lrv. Lu[lvml'nssekl'l'tl'rC'll i This-ll'rl Ritml\i>ler E i 1- - k l \' l (> 11 li l1 n \'l' hl Slrde og {l\r'f'f'l! fhrh;pll. Hitowslcl'en ga' fo'r_~ 1\010nu(>n Pil korl nslrukliljl 'ln-ol'l'ftrr rh-(';;o\1 'blt:'v sa.l G.lllg. nl~jlp gi.k ml ;paa a.t BYf'n o[:t ;:gllf'n hanic: 'V{'l'rL.ldsal for Homllill d'1l1-rul nwd bnadl1 ~P't{)(1g Og' H'anilbolllbc' Eu -nel n.f SP'f{llg- homlh('ne \' ll' ful'sn'g!'l ogbranr.lbomij)('rjw.hal'do.<:;;al Ld }l8a ilere StC'dpl'_ nel' \'ar cm Del 'Saarede~ ug Kolonllen.s 1raodskah drl' J)lcv sal ind llfl& 'fu.skcl!igl Hcdl1irtgsal' bddc havde llok.a- s(' Ul. Da ØV.'.C'n Yar afjjla~l val' doer Kritik vcd HllUCsll'l' Eilskoy Jen M'll dp' takkcdc' Kolonnen for den 'fnlcrc'ssf' :h mtlled dens Medlemmer ~lav(le kaslt sig oyel' Opgavc>rne. Han mltallc io\'l'igl sin Til[rcds'hed nh><l 0vnJsens ]i'01tob. - Ogf;la i V Thol'uP var der 0\'(>18(> i Gaar fol' Kolol1nrll der. Ko- 10no( ('8 a( Forslp!t{'l'(>1' N i {' l s C]l Ogsa.a. hel' 'ar Rilmc!{'l' ;Eil ~ko' ii Slrrlc OA gal' Kritik. af 0\'elsems Fm loh. Paa TOl'.<;daz -skal det' 'U('1'{' Jignl\l1tll' Øvelser i K!im og Vust. Hvidbjerg FOF. holdt. ~illl FOt'Hursfcst i Ganl' og som!o>:edvnnligo lmnd(' man glæd\' sig' {wm' \'1'1' (']1 C}'kl {'l' n.t.~ ;l Til ]U' libtaal'\ O\' l' l'!ll li l! L. Sølvbryllup. s ]' u. Nor!! drg den 7. r stru GØth bryllup LØrci Karl Sti Gdr_ Karl Fo rr c hlln ~ Fr.dc\'81'rf. dc l'ikagnd<: Sncdker cj OVFtagc1ticJ ordnct ved Thisted. Ejcndomshl LUlHlslin; 11' L pgl.l(l gaal'dc i V ansat lil 5( (ommc til Soren Gadl nwl 29 Te! 1\1'. og 1 BygsdL n Ej{'ndomm c:\'ende ] skel' den 1. n r t vp(l 11[ OSeRl' C solgt '\;l! ]J J PllS Olf'f:;{' O \'C' rla!!p 1. onlnel cd

7 - ler. o J UO 1942 æves fra skal om_ udleveret lret Ad ' fl rmaerne -mærker t Benzin kan ikke ~ n ds endes ærkerne rhandlers vendclse Benn orhand_ rsyning v J/flvælgt1rc bør være lige saa sjæj~d~--'-~ nlwursllevidstllqll o ne den 5. Maj som de var den 23. Maris. Sprængstof - Blyanterne var absolut ufarli _.~ Det var ganske Hlmindelige Blyanter J man fandt ved Vejle. Fr~dags fandt man llaa Ynjle-Egnen nogle Blyanter som lilan formodede yar nedkastet af engelske Flyver e og indeholdt Sprængstof hvorfor der blev udsendt en Adar~el til Befolknil1l?cn. Blyanterne Cl' nu blc\'et undersøgt pau Hærens AnUllunitions-Arsennl og det -iste sig at det drejede sig om ganske almindehge Blynnter hyori der overhovedet ikke fandtes Sprængstof. Om Blyanterne er blevet ledkustet fra Flvemaskiner ved man ikke. Tigl-tcri Vur :l.lmhl 10got lleh lovligt _ uf Nød Vur det af ( brjdsulyst stillede ~ del!. 1\len for d~>n \ lose Vnr Tiggeri ('r J10r1ll3! ndt:cgt~l(ild Almissegivningen o~ og 113U mange Dal eg('nl1ig Afkortllin; Bod~slra(fe her e men det opfallede.!; med llc1ve Syndsf gorenhed skuhte 1 Ly!';len lil at give. t det 13. Aurh. o store Tig-gerpruo.'l hul' Na\'lle!'Olll G tebr odre cd vi t\ l'iggel'ldostf'l' ed Frue Kirke o brndrekloster); de ledes end de æld sere dealet nf Eje manhe de kuli leve 1<nmmen. Pan df'n [olkningens okonol ilrvis Jllen det ka Tiggerkloslrene.

8 ... ~uo;:.. u.u...u.... ~v ~~~~... lu.' pladøeo Kr. Vurderingssum Kr. ejer de ~ 4 er i AJmin1e- _ R ernes rorhold lultværosøvelse isoedsled. spurgle S ned.ted Lultsværnøforenlng af- lorenin iltet er at und- holdt i Alles en Øvelse der gik Komm ne have sine og en Sprængbombe i Smed Vil. hvortil lel hvorira luftværnschelen 0110 Frk. LJ vil Jensen dirigerede Redningsarbei- til Ske Gene lor det ud paa at der havde været LuU- at still ale - lom angreb og at der var laldet en hed o at skulle. sælge Sprængbombe og en Forsager i plads saave) loden- Carl Rysgaards Tømmerlager en forenan l e ~ruden.'. Brandbombe ved Harald Krogs- f~r SOl mindst dlsse gaards Ejendom en Sprængbombe Sidste av paa m~ e n ved Tømrer Krogigaards Ejendom nytte~e denlor uved- helmsens Oaard. En flyvemaskine Ejend idde.. var styrtet ned ved Villa.Ro og Det d.et elter man en forsager ved Vandværket. som ~ fhgt o\'er f?r Der var en Snes saarede Bom dræts at mase sig Samariterne landt og forbandt. handl! at opnaa en Kommandocentralen var paa Hotel~ _ samme olfentlige Det vil sikkert f. Eks. i Banken Baglokalet indvendige angaar har nemlig den del var Hr. Larsen. uhøflige. det. Læge Søren len efters. de - J saaredes forbindinger og gaven ligelee Kritik af Samanlernes Arbejde umt lom i det bele og slore havde Skolel VlSO værel megel godt. tager Ved et paafølgende Kallebord gav Olla Jensen en Oversigt over de - 50 K forskellige Pormonden Kolonners Landposlbud Arbejde. 1~lse. Marlin Christensen omtalte Foreningens N Arbejde og haabede al del aldrig des blev andet end Øvelse men Alvo- en L ren er o i Baggrunden. Han an- pr Ul befalede mange liere at melde sig La ind i Foreningen. Dags Plere havde Ordel inden der p ~ sluuedes med en Sang. ann æ 80 Aar. maal Bl Forhenværende tlusmand paa Thyholm Niels Peter P e d e r 8 e n Hurup bejd o i~ 1)lder Da~ BO Ar. N. P. PeJeraeo Land og Huslru fejrede der Guldbryllup et. Eft 16. Seplbr del

9 n... j.uftv rn HVl!-wr j Hn('d tt'rl fjk KJit mnj 'for... ø i A~ r.. n.' ;.r Th) ZOo'... 'N' kke j'l. ': vi... ikk Ttl f' '11'1110 f')rll)lj. v '.v. tlv~. m'w' h(lrl)~ vu.''' 1'/' 70 h lu. fn 'rh;_ rtlt- r ;. n1r1! F'Jf' ~ ru y:- ~ gaa? Jn'it.:Jltcr Vi!P' hdt 'il' m' 1;.( 1 n r ror v r ri '11 bl<ll' b li 'Knr f r; ur 'l~n ng _.f Tu kultlr r' f i!p /1.\-'.r d r. 7 rlfr '/ ufr ; ft7 h t.. D.ar r 'J-;' '' TlfJ'' tf. r f A1.h.. vuj h'). ~n ly i' J ml' l1~' ' YU.1( (j aafrrf '( l.111. t; Flunl<: ~r f J/' wd gwj V- Vanll P '~ t /--n K' /lr~nfmørlnkv.j Af rnug k>1 l '( i'j.. rpr. Vr) Ari j.ifr 1' '' rh~n'l r~ ~ (litg': ~.!lrll' u. 'or' l' frf r r 1.7 '' J' 6- r':1l r'!;.'; 'crl Y.rlll- r '1..-1 ~t.()r'j. ~.. h.: ur/'j.'f' ~ 'w- J.Jet 1m... (l.. ' ff l'r t'r ~.. m' l' Jt:~' om lf 'rr /)tf Krt..J ~. J nløl:.. 'Hil n~. fortil d~ m' ~'n~ 'm. ~T rt~jj: ' ldjlir!' kril-f ~ m rijr ri / fflnt.. 'ro ft '~' luh:.. l h loi. len n ' l ly'.. r' ~l rl/(tik v.lt Lfllf'rn f'r~nlnv:h J'11 lan' (' n. h mi/ r' n'1io c h r t J d.. hl LuHVil'rn d.nn lt uml' rl rlr b h:' HH m.. t r / 1ft rfl ul fiv.. t/'m 1111' u:otdl Uldw n~! J- TtTt. r't ~m:<titt>tt'' ly.'''!! t~_ tul. nt fl. h8vd~ (tn A )jtl!!..km V: rlfrt.ig p nt J~rpr l'~'hn. Y lul hnlndt! ratltllr]u. rfll J/Hd med At nd ~ijl! tjllhillfll'.gr Sørr''' n mrnt.. 1ft OU.r~Tl ha ~lh _ig lf:nt frn drf. (:mlrljt..-!! 'to hil ul j '1( vt ontligt:' ' hl' rilrtigl l'/. Og_Bn KltmJ~r vat 1 1.(1 nm 1 li r l til'.t. ('Jl( ti. Uv '- o r l ; f:<1r ' h uldt ' tllfrr<f. n 1' <f~' R' f fl~'.l! 'tl/'! J ' fl '1/(1/ 'r 11 ~. Bral t n 'r;('1 ni. ' Køl Jr. l hm.t r )\1 l Kfht 1 K Y. h O( (ThT la tll fr 1\ d.. r' 1\1ltf. li. t 'Vl/1P l \ f /.. 1. 'd H' O:\1.f ~ J 1111' fl: '1'\h~'n \ ' t \/1'11111' t J J titll ' ; il ~f' 'J~. Ejed(lm~ (a 1/' - t j 'j '' m K J r' Mllr p n l;: J J 1] Til ' :UlJrl' r ( atd' T' ørll... l ror i t w.r l' T Y J Anlh.\tUN! Jnll<etl Tn-r'a'd V~~T Det blb mlln' bole ;n~ki' t 'f Hr t hf'rtt T Ork. wm.. H..... h

10 n. ndlobet Ski Generalfor KoJ'sholm. -tes Arthur e og- Oluf æ\llte som ingen bort!d Groftens O Kr. oldes en onsicd stensen Alfred fl. 31 nf.j. J!; ltadigarre Df'ln.L.... H ~ U g o::. ~ l~ll\l\elle.lur Udnævnelsen og der blev sluttelig udbragt et Leve for Thisted Sl;;yttekreds. Til den store Luftværnsøvelse i Hurup paa Lordag hal' ikke mindre end 42 Bon..rerE' yngre og ældre efterkommet Opfordringen om at melde sig f;olll Ofre under Øvelsen og det er et tilstrækkeligt Antal. Formanden for Lufiværnsfor- en ingen Grosserer Arne O v e r g a a]' cl meddeler. nt Hurup Kommune hhr ydet et TilRkud paa 500 Er. lil Mat.erialer og til Udgifter ved Ove!'len. En Borgl'l' har ydet 100 Kl'. til :\fateriale og fn Thylands Bank har man modtaget et Bidrag paa 25 Kl'. i samme Anlerllllng Herdter har Luftv:e\ll~foreningen fol' Hurup og ViRLy-Heltborg JlU ;aa megen.l\latel'iel at n1<11 ]wn klal't! def nodvelldigc til fol'gte lljælp l Hwkommendc Tilfælde. Jh'ad ~('l\e OVE'l~cn angaar el' Programml'! en H<.'mml'lighed og vil for~t. bli\t! opklal'cl eftersom BeJ.(ivenhl'd('j ne udviklet' flig for at 0velsen t-'kal blivc flj:l )('ali~li.':.k og \';vnlifuld!jam mulig-t. Ba Den eft de sidste Egnen h2 voldsomt Stormen roklubs B Dragsbæk en Storm det var 01 tede Skad og hej ler ved D ar Strandstil Fon'etni!'tensen ( ::\landag d pesen Sk reg Soh'br Gdl' Kr. J\obmand Husmand Anr Fis gindo 57. llaandv );l'l'!: K. Aalborg Offelltli 1'l1on:'( Orke);!r.

11 ld Dang dt vlgtig.te ~' rne h.r al l Ulnmlrrkl Nationalbank. _._ _. _._- - skal erstatte Sabotage- Skader? -- En Redeg.r.' tr. A ur.nderern Pr bure.u. Pra liere Sider har der oplyser Assut.ndørernu Pressebureau den.enere Tid yetet lllel Spørg.mul om hvorvidl Sa botage k.det erat.llu og la Pald om de erstaltes.1 Br.ndforslkrfn -;;=1 Ren eller.r Krlasforllkrlngen. - Nogen lmlndei\(l Besvarelse af ~ nll_! i O.. r en megel sja hed del en fynsk A 'ødte o ummenvl sukaldie.slamesisk Børnene der var. ved den nederste kusen og havde fe Bugorglner men hver sil Hj erle le.e. lu Mnutter eller Pec havde lvrlgl el le Porløb. Det er vlsi nok ~ tidligere sket her hj t er lødl.siameslskt Disse har i Reglen leye men der er aj Bksempler i Verden danne sa mmenvok. kunnet vokse op OanSktr ded pas Te'.'._ Nr. 950 (3 L_'er) Kontortid Dlrekl.r Mikkelsen privat 958 K e b ti n h a v n. mcddeler. t S S Ob Axel Orubech der kone d. 22. April er lu Sur elter 9 Mdr Krigslauret i Plederh

12 - Sd. il Overordentlige Foranstaltninger. \ Sk8rpskydDin~ afholdes Torsdag den 6. Mal 1943 fra K. 8 til 16 i Qmr8sdet mellem KhtmøUer og V8n~881:1. Færdsel og Ophold indenfor Omrssdet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V. den 5. Mal E. BRX. Hotels. 21. iq $= T h isted Søn dag den 9. Maj. Santalmlsslonen indbyder a\le unge. KJ. O: Oudstjeneste med Altergang ved. Biskop Axel M a m-.. ~... _ \l.h...

13 ._' 0....'SoK- S.glelllladeler er cl reducerel. d. 7. Maf O.rlnor Jenl e n Klltet t Thløted. Mads P. N i e e n f. Haarding. Ydby. 9. da. fejre Sølvulye. Byr.ad Amla Od træder i Punktion el.rludeullng nde Prk. Ulla Hvltgen p Hotel.A g Akveller o ---o::;. _.. r ' ~~- plul Le.øre 1-'600 Kr. Vurderlngllum Olft Kr. JUltU.mlnl Hoppen omkom i Mergelrrneø. Hos Odr. Jens Orud Ydby var man i Oaar i Pærd med at... Roer. Par Maskinen var apændt en Pølhoppe. Under Arbejdel kørtes der lor tæt hen til Kanten al en MerRelllrav Oll det endte med.t baade Hoppen og Maskinen faldt i Vandet. Paick fra Hurup bievatraki til kaldt men da det varede temmelill længe inden Dyret blev bjerget i Land døde det kor eller 80m Pølge af de atore Anstrengeiler. Vendern. ete..r Alten. D. V. L. Thlt.d tørler pli d. kan trollerede La.KlvandrlnKe Atten Kl. 19 pr. fra ftøodhueet PØl 20 km Turen til _t tute til. Oktober.. nkor Kl. 1 HelllgdlK off.nlllge Porl dea pa. Polk KL 6 til Kl. Den givne kke Skærtored dik OK l. Pin Læerindstll Til det led Sejeraminde Skolekommi.tillel f Bl/end llaard Vorup to Koldby. Soih Hurup over Næelrul> Sfolng OK Thorll.d OK En Hakke l fortilpler m.d.~ km Sonda d. t6~fj u

14 ' 57 Skarpskydning afholdes Torsdag den 6. Maj 1943 fra Kl. 8 til 10 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsaa. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V den 5 Maj 1943 E. Brix. Min met ved følge - Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Ncdenstaaende priser og Avancer maa - uansel tidligere indgaaede Aftaler om højere Priser c]jer Avancer - ikke overskrides. Tomm~_ brugte hele og ubeskadigede Flasker af enhver Art: Øre pr. Stk. ]-ejliler1'lasker... ' /1 FJasker (aakaldle '. LilerO.sl«r Rumindhold cl) 20 af..;lterflasker ~ - -'- -. ' _ 1--2.J t jl.!1~kar l 3 - t 1

15 Overordentlige For nstaltninger. 2 o Skarpskydning tfholdcs TOl'sdag den 6. Maj 1943 fra ](1. 8 til 16 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsa.8. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 5. Maj E. BRX. Det me Venner : Svigermol MAR efter læn: Alder af lig og stil hjem. Aggerb ge r om delle Sporgsmaal med Fislwh:mdelen og Fiskeriets Ol' trn nifo;utioner. SanlLirligi forhand~ < li l ~. ' OJ-104oo UO _... Begrav Kirke Lo: dl folge. des mod :rnr1 ina

16 D erson.lel PJr - orhandllng rnt'd kel kke ferle S.gen gk og derrfler snævnel menl pl. delle Tidsig Sagen. rellel dlrekle /rrnlel om al rnesslgl men a k Sabotør dømt til Døden. Benaadet paa indtrængende Henstilling fra Statsministeren. el lilje Tleg. l/r 1.ldl ' led ke var af K.benh.vn. en kunde be- R. Bu'. erfarer: Hans Peterhavde nu Lov oe rud/e Jeo fedl d. 26. April 1910 Hejns m Morgenen er ved lysk Krigsret døml til Orl idel Plr- Døden for Munederne August al del kke -Oktober 1942 i flere Tilfælde onlllef. Der d Ung Lørdag a' h.ve fornel Sabotage ve Affen. H!/p.1 Spræng- og Brandbom en S.g mod bet og ved Brlodsllflelse ødelagt er. S.gen eller beskadiget MOlorkere/øjer set gd lvet el llhørende den lyske Værnemagt. n en en g en trede Pelersen hlr navnlig foraarsaget gen er nu en stor Brand hos Plrmael CannfngOrilfenfeldtsglde København eroe er kl. V har erne v/de ilter Aftale r vi dem?od Brugsif 0l' ved hit fuel!lngslftale neallglerl en med Thisted. r vlerel ~ e ekl lrap med en ind paa endnu el ~ enl A. e Rende med og forøvet Sabotage ved Hjælp af Spræng- og Brandbomber Aulomobllværksledel Adlers Service og i Alberts Skræderværksteder Prederlksborggade 52 København. Petenen der er Kommunist blev ved sine Handlinger bl.luet af Harald Nielsen f. 7. Pebruar 1906 København og Johnny Nielsen f. 16. Seplbr i KøbenhV! der ligeledes begge var Kommunister. Da disse S.bot... h.ndllnger var rellet direkte 1104 den tyske Værnem.gt og beg_.. den HE:nsigt al fele deo Skadt. er Dommen over de re Oernln... mænd afsagt ved tysk Krig... Overensslemmeise med Krlaelll Love blev Hans Petersen demt.. Døden mens Harald Nielsen ': Johnny Nielsen d.mtes v vlrt Tugthus. J Anledning af Dødsd omme. over Hans Petersen har Stil.. ministeren henvendt sig del lyske Riges befuldmægtigede lied ndtrængende Henstilling om at Dødsdommen kke blev fuldb yrdet. Den tyske Myndighed der sidder inde med Benaadnlngsrelten bit derefter benudel Hans Peteu for den ham idømte Oednlraf 0l ændrel den til livsvarigt Tuglhul. De tre dømte Sabolører v komm. iii al alsane deres Slraf tylt Tugthus.._----~-.~~-- Rytme b.ade nølr den rourt lyder O nen ang. Prlpladser. nalr den ler Ol( rllllri vældljte SeRer. Ansaning om Kaullon for.ploden tl(er' er en alvorlr or ærte Slatalaan. Pllm om Ml nnu ker. K.mp mod ete- AnsøRnlng om Blleralvella al m'nllrne Ol de Klrlklereaenlkaber PaUl b æl.

17 r. tunde iripladler pli ROJkiJde AldeliDg.a Kredsformanden gernes TillidJmænd /'Uurede Arbejde og man cdnyf. heder Hanstedboerne Hirtshals. Minis/er KJerbel se r pu Barakkerne. og efter Derimod neværdig Gra tidligere An. Arbejc1sminisler Kjærbø kommer!lær Fremtid til Hirtshals lor at pat de Træbarakker som har bygget til de ca. 40 ra Hanstholm og del maa beteg!jorn el haardt tiltrængt Besøg Vendsyel Vensreblad thi Tiden er Ul primitive al J!lds!e er uden Orund al Hanated. vejede n' har Rodl Klage eller Klage sluel al No ua ulælle al Sandet der Stuerne. Der er cen h- 36 Pd Sprækker mellem Gulv- filket oov Tagene ligger ua kan vippe dem i gammeldaglj W C.er. Nye Vand. var lef an brag op ad.uenet. kun delle ved en ulæl Bæd. ;:;~:~~::~\nu og lyttet nu ud ved ( garelse fiskeri har hvor de skal Ud/ønel al Brændselet lit Vinte. lor lenhed. alulltde med n Hoved.

18 JOl ej ('r TV-rghl? og(t ~{)m ren. J..\!frn ~aar g der vent r (>. (>t df't Kontrol ivning'('n ger ikke sen om s skulde ngf'fllmal finde og hvis ovenfor' for at t Klage e ~r more ~f! om kunne g;)r!lw r f) ;vu /o'}' 11- fllnnr. ''4. Luftværnsforenillfl starlet i Klltmøller. Lo'lol! Aften hlev der paa et M10 i KTilmøJJ('r ~f8.tt~f (ln Ll1nvff>rtl~f(lrNdn~ ((f'r hat la f' f'! Lrr'rpr K r O g h.. om.fotmplod D~r Pr e-nflv;r!farp hhvet op-retfpt ftivilige' Lnftvtr l'n~k()l(rnner. ()p: til T(>(]t>r a f (l~m flr udnrp.\tnt Tt:Jmrer B t o ~ a a r d. Der var slor Tilslutning fil Mødet. og <ler er donnot de fornødne Afdelinger llnel f'-t Lu rtvl:f'rnskolonnpn. saasotn RYrlningsfO'Jk Bran{]folk. Afspærfingshold og en Kolonne af Samaritter. LuflværnSfolkene er blovet uddannet dels af Luftværnskonsu ('nt A n cl e r ~ e n. Beuncl. Politi 'i.<tonl Alfr..l e n ~ e n. Thi<ted. og Dif(sleder K T o g h fra Falckstationen i Thi.tN!. ner mangler endnu at blive dannet frivillige Klonner i enkelte Omraa. dh hvo!' lt mllligvis kan blive paahævet at der findes uddannet Mand'kah. Ehmplet i Klitmøller f.if'ner til Efterfølgl'lse for disse andre Rfeder. 10 Kr. pr. kg Kaffe udell.mærker. 42 Pel'Mner fra Mors og Thy VRt til ' år' S'l1 -i ~r le bh. ru ri n\4 \ll:ø Z til hi< kl ik 'k. bæ tie Do s b< E sf cl rr F 1 r

19 6.10 O 41 ;a l! O o.> O O Lejl Folke y--- Kr. o~!nrltlrap'nftlk a1 de 1740 Kr. til Statakasen. SagH'1 bl~v optaget tif Dom. En Bombe i Eshøj Planlage? Pa.a en Sti i Plantag~ bemærkerl()' nogle- Søndag::;.'mad$lel'E'nde i Gaar et cirkf-1t.nmrlt Hul Df'd. en D~ameter paa 10 cm_ Da man n<l.vde Formodning om at rler dybt npde i HoBet laa pn u~hplodel'et Flvverbombe hlr~v PoJiti~t i Thistl?d llodf'frefte-t Og' i Dag har Sagkyndigp.- uorjer.gøgt Fnn-drt n(]('n d.o~ mf'd Sfkkerhed at kunnp.- ra~tslaa. om d!'!! virke jp: ligger en U(~k.\l.pl()deret Honet. Politit afsllæn-ed. i Mtes Stedet mf.d Skilte. To ndbrndsforeøg i Thisted Nattat til Søndag. Bombe i Natten til Sønda2' er rler i ThistM for5øgt 'Tndbnlll ikke mindre en.fl lo c;: '>-T T... r 1_' ~ (H Ø'j~~tÆ!; P'C 12ft; 1(-1' at }iø-r Sv. 122 P. M~el'i~ 1 ~.aarf.s :Ma. Ni~}A ll. 1~ y; Pl'J.int rte T!t('n8' HothEi\ N i ~ er ~fu>thaal'l som sikkert Fard er Da~ handle-rnes har talt mel handle.ra de blev Mors Baade Letd: Tra.vlhed f det kneb mange Blon Rekor..fsa

20 egge nalfra ovrr # og-!lnd- or Ock. Esro' hal' ~temmor og Jl1ev val -. ~~~~~~ ~~ ~ Togopvarmningen ophørt. forbundpt Tog.opvarmninge.n Cl' nu fuldstæn- ter u rol'am dig ophørt. O Mandat Træningsøvelse for e.b.-mand- skabet. stdol'bund Retsforbll bavde elle Som Træning forud for den store meddeh i Luftværnsøvelse del1 15. Maj mpder D1Nl dot s hele e.b.-mandskabet i Thisted til en ekstra Øvelse i Aften.»Sognelwllgcns OVernt311d«for 7. Gang i Snedtcd. isnelkited Dilettanter.o]lfdl't(' Lørdag Aften lnns Bnkgunr... 1s morsomme Skuespil l>'sogneko1hren~ OVl'r111!\lHl( for 7. Gu.ng i Snl'd~tl'd og i Aftt'S <>\)føl'oo dl) l1et i Hvitlbjel'g. BeJtg Steder var der fuldt Hus og brh!-.l1.~nu..:> Bifllltl. llnns Rnkgnnl'\l vur ~elv til So dod Lalldmam vnr m H i S'inC'i'fa Sm'r bll\v og dlh!1' $ Jernba Dn. N 'fog Yft' pan :!O Yu!.nw

21 ~de 4. M.rklegnlnøen beøflder Aften K og varer tfl KL... SO -Pærdselslyrteme tande ' ølukke. 447 Sejladstorbud ved Aggersund. Mørklægningsliden maa Bude ikke nærme sig Broeo. Der er foroyjlg udstedt en Por ordning der forbyder enhver Sejlads i Nærheden.f Aggersund broen j Merklægningstfden. Porordningen bestemmer at der kke maa sejles Broens Nærhed nden for et Omraade af SOO Meter øst og Vest for Broen og Overtræ.. delse af Porbudet vil medfere Konsekvenser for Overtræderne. Forbudet omfattel enhver Porm lor Sejlads endog Roblade og Bestemmelserne vil blive strengt haandhævet af de danske Betjente der har Vagten paa Broen. Sommer Afboldsslævoe ved Vildsund. Bestyrelsen for Centralsfholds foreningen for Thy har valgt er indvalgt uden Hensyn til at han senere er udtrudt al den Oruppe der har ndvalgt ham. Luftværnsøvelse Tblsled. En mindre Luflveernsøvelse af~ holdtes i Aftes i Thisted som en Porberedelse til den store Øvelse paa Lørdag. Tjenestegrenscheferne ønskede at se hvorledes Polkene arbejdede i Marken og hele C. B. Personalet var Virksomhed. Øvelsen gik bl. a. ud pal at der var falden Bomber i begge Slagterier og ved Andelsboligerne ved Tingstrupvej Porsagere paa Refsvel og Ma\!he Bruunsvel osv. Øvelsen forløb i det store og hele ~ godt. A latent hos H ndgernlng.. napelderen. Lærerinde Frk. E. Thomsen Struer er antaget til Rt assistere Hundger ningslnspektøren. Frk. Thomsen skal nspicere HSllndgerningsunder\llsnlngen i Skolerne PiB Landet t Ringkøbing og Thisted Amter. 'orretoingssalg. Murersvend P. N ø r s k o v bar v solgt sin Brød og Konlekture forretning Skolegade 27 Holste bro til Prk. Johanne Madsen e Aarhus. f De røde Postbude. s Vognmand Jensen til Næstfor Provinspostbudeforeningens 2. o mand og Johannes Larsen Semb Kreds afholder Oeneralforsamling l tit Sekretar. Til Porretningsud. pa. Schous Hotel Struer paa S valget er valgt Pormanden Næst Søndag. Kredsen omfatter hele 8 foranden og Oartner Lunde det nordvestlige Jylland fra Skern Thisted. til Tblsted og ra Havet til Viborg. Det vedtoges at afholde Som. mermøde ved Vildsund sammen Man skal staodse nlar Politiet med Morsøkredsen. Tiden b~. ken dt gere. senere Bllla~d~e::n;e;. ~--l_...:: fo~r.!.18:::n:::g~e;.:r...::d::e!; t': -l f

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere