,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li..."

Transkript

1

2 Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d : 1 ' l)rl u lr llel. 1 dh hl h~ r... - rr~1.oh.. ~. _.; '~:.. ';~ ;:~: i;;:.:.;':::':.....~ ' <\10'1 ~ ~~nc. ~... ' A... ~ r < r... Jm U ~ tø t_>/ l <1.- h..!'hooi... 'n.... D ~'Q al... _... t d y ~...~ l 4' la tr. '\ :.~j t1 :! '. 4' r ~ llru~ tlu. K..... C hu r c s... l. V.~l~. 1~'l1 h....u... hl j O 11' r...p_11 S \ J!.l '~...o: uu::~ O~' - t.~ -.mm ln n Un.r hnl.. ~ 1~'.nl 1'1lj' ~'.d.n ~... dr n ~(r rllj' l 1.- r' r T'! \-.. ~ ~';._ Prof. O. Jespersen død. r en _H n rn ~ t \ 'r ~ '/lro/:(n..k' n Prl T~ 'h1 hl n( lur llu.op. -~n d ( Efu/: lil./1' 'N'~n lit ~wl.lul d _1-: h. '... ap.~ 111'1 n): n): ''''/ l \01 nn'l~ fl)~ tl /:1' in ~'n rl 101 h~n o: mltllll~ ndl ~ 'J~ nn'~ol~... llrphn' h'r h~n hl.. nd~a 11 l tll.rrlll/n h fnr 1 d~ k~ j. n n Ul' mil : 1\1111('. n::. 1'10' 1l::r ~ h.d_ l 'n H.. u' '''h hl ni oll 'mlo' d'n ~11111o' 'orl'~'n' hr.l.h 1'/. ' ' \ l ' n 1.1:;: l ' Jol.. r '''' Oll.1 'n :-1 t ''''Rd l ': h.td. 1' llantll'''r Slh~t m pi korn d <'n hkldlt' :-:'h. 1/jj.1'1 '. 'Ul.~... '.'1. hh.1 ''': H. honk '. 1111n h-1r>1kt< h' ']~ 'ti J:.hl nh' ~ t'<l\ rr >'1L'. r J 111 f.ll : L n -- h r m l! l lilh~r. Tl'~. lu ~ tyske Modonøreb i Junis. Udvikler de $ tf en Mlldlllftnslv plll hel. Fronten? T 11. 1'\ ti '.. Ol'.!.. 'li /'1\1 1. Uln \ ft H_ o<.~ ~.. _.... r..\ Lal.fn ~..J.~. f'r jw n~~... cl n.. r h... d.'''''' : '... n.... \... n '. dof H.. Ul ø hl... r'r li... l. J' l 1... l \1 Ol' n~... ~11Ø l'.. l '... )l0j hn 1111' lu Pilu.t.al_ T~ o<a\.rl... m muli.t.... ø..' hn ~... o... ~ ' hyu-.... ';' man... r n..t.k ulf r. al H...'.. h~... ~ ~t howftdl' 11 r.. r....t_ il;ka Tal lill ' n~ \1 a Pl.. tft P>' J.1 P T... y ~ ' ~'ddl... fol'... t 'H_ n -t. haard l t./art T.. r' 11'''' Cl/tru '. t )-nlitrt h<o. -. Tak'. ~ li' '<ly ri En Eukuerlnl kat t Ol'Mlle. )l... )[. n.u... [.#<1.' ~ ~. orj~ / k. e. n... u... <lot lla... /. al.'... ' r r l'!... l ut. om r'~' ' t'... f r R 'lrnl:f\ l:j ud m. f~ ruw....~< J)~ \rl'u... k.. t'1 k 'mm... 1\1 tla ~ r \..j np L'llrp' btohr'r <'''.: 1'1'11... lkl;.. 'l frh' r. l' <1M bl.! n''2'''1 nlltal1ll1.\j_ h.\ f'rnfll\t'u ~'. nu.r ~klll.11:1' mm'. En... d.an fr. ~~ku.rm::: hl- klul... ~'''' ~t F'nlk 'l.. r \lt 11 ~ar ul tlrl ~n~j ~ml''''''''''. h... r KR - ~'J! nr tip... r 1>J_ nln: hwrmlo.. ti. ni f 1- ljl ~l.~ \01 ti hrm~ J~... ~_ 1.;:1 ~ tlkl \h.-... j rnp f~nr JJj~~l hl 'Vo' ~ ~<n Er~krr;: Ovllun bliver rd realistsk ' k ' 'l l arh' h~r h t nuln -lir 'Pl':'' ' l. nu~l l.\'h rr\trr <ln.'' l'qj.1 n ' ar1~'r.. S;nr... \ n!lluft_ ~ht.... ~ bwr lh-i'.o'a 11 l' Hp nwl\ '.r l.uftjh-41'1 \<111'rl 1U.aJr.'1 1101' t 0 _ '\<>r k - : i h! u'o.< at h.. blt k al '-' 1 'nr \/d ljh..ot hu_ rln:1llh 111>n' >il ''''''' )O'.. t' '~t fur Or>l:l1'.r '11-!l t).tl. illlr d \<~... >1... \. )1...oj; 1: dl' Heil Aøparlllel skal pr... es 11'.1 l\.. <j r'nt h 'T r... \.11. l f ~..1 t. r '.1 h'l n. '. '. tt.t [11 ' \l 1\)<' ahn. 11\. n t T 1..\ ljortlzm at >m\ oot hd.. hlol r J t tl 1111 ~llh'r Kt hl. mlloj:~ \[]_ l mm... d uftho ~~lh 1 h r.'n lo' 1J'~ '\!'fj'' b r nhtlll!. \ >!.! 'f' abl tr.... n.. \t<> '1\J:tr ahl ruu\ l. n \:'\ ro ri ~. ( l. lll' l Lk~.'!ol.r fl Sprænll - Blvantprnt H. t ' k;tr... let... B 9 RU n i To 'Tænd. R Val Sverige \

3 ' fl....~ n.tf C'ngt'bL(' -':n''1\' l..'trt :\[U'iC'. Fl'llY'n hj~\' bo. fget og sat l'l\a (rund. rn_ :\f('nn e-r kam ul Skade. s... bit.rd med at..nln'_1:' Vra t ar Kutl~l'Pn.G_l. do.r lu.. ~... b... ~t ' J DuuJ al en Brod_ hvo..-d.~.. r...r t... 'kmd Dødsfald. o '--_1 Der es til T g n h a \ n. Fredag. i en næsten 83 Aar e r Sprog PJ:'o f~s so r. Dr. plul og- J espersen i Ef term idet ed Doden re nye Radio parater. -oh a \- n. Lørdag. Den ioindusti er kommet ah-~l'h.!t Situation paa tandsningen af Til T.adioror X:'-'e Apat den Grund ikkt:.. Gana. (h.'... o:n del t)m{uller rin- o) L-r. Lw... Hn't dh.'d.'l-.c Thi... t.f1. ))c.'le af Byc>n ;al c\ al.ucrc.. i Forhlnd('l... med O e-h.{'n. $om OJ1llwlt \il ocr LordajT dl'll 15. :\l;lj alt':l;\ i lat: 11 Dl1lre bli t' Afholdt L'n nw J.!~t om{attendl 'LUfl\ æ rn:<on>j.l Thi~t('d Amt )l u :! Byen Lernvip'. nden for Thi..;te d..\ mt (\ m fath ~ r O \el:::t>n Bye) lo; T histed. :s'.~ ko bill~ og Hurup Jt>r ~o m l Gasr l;t'\'n t Cl' md som den ft1r:t e i kk e-lu f tvæ r llsjli)lti~c B) i L :lndd Dl' lcdendt.> \lyndij.!hl'der :ndc: i(\r '''t re- L uf'.ærn~komm:tndo n;\' di~1'e Dae-e Y;l.'rel her 11:1. F.:) lell for 'Jt bcsisrti.)!e FOl'holdene. O}i i G:t;l l;:t:l~dc Kommantloen'l :=;olls~hc f. R itmc!'1' Garde til Thi t~ d h'o' 'i h;l\de en ;3;:mlalt' m~d dt'lllle Ol! Ljinant P ape om Oveisen Dif'se fo sammen m ed \~;:tl'e Luftyæl'nsko:!m: >d o ('het. K:lpt.ljn.::; A.. Andt''sen ::k1 danle Hovedledelsen fol' h e le Ovd~en. del' theol'<2tis k :: k<; 1 - 'll nemfor~1' som t:t ~ 3 mal'l:lej de '11el - lem de fo':>kdhs ' By D\ - O e lledl'!se Yil f <t'l St atf(n l Thi- Hrt' O ~'H' h dnp. i ot:.. 1 \ lte By Cl Fm Thl.:d 'l ol. t \.rkttt-k Ellgl'lbr(ht )lad l!l ~ \'e Ul'.... it Y;T'rllkommandr. d.'r t d. de <...11 t<idsh O~ ' b.. i Th '!t-d ~.ml U>.. nmt Ju nvt' f a 'lidljyh Dl z:.triktskomm:lndo.. j ~. n Xyk bin!l led':' af Kapt in Fred.: ~ n {'S Jnlle nio' :'\h'ytl' A;.Jborv.. H u.!u l af J(;lpl ajl \1.. dj'n Hor ~. En Opfordring t il Boro!err. t: ml'titel' G;j l' ri. ;1 ~j:'e.. kabt t.l Lurt\a'l'n~ordnlllP:. del b T' ae Derfor yd ht'~ (!~t!clkrr[e civ.k Lurt'æl'n komme j.\'bejdf. ~ Jg kan Sive at O\'c! n \ b 1\ - _1- lel dajz :::l a 11 Jtu '7. u 1ig-1. mell l;: (l ri ir '! ~ l! e d el' blhl'l' Opg:ll er :lok - p;; ;1. \:h'j:..cn b ~TaEr li. Aftenen 0 l'e' til ~ st l. meden s.1('1' el u d n. y nt ]-... u J.l\e l;a1 ';1 i.t;~ ]l \ mhijlg' ælve Jll1))- 1<'..'stCl'!1.!S og Jllbilrcumsd.'l.gells Midt. Augtl>it og blandl punkt Jli\CT de tre o\'l'llfor gengh-ne l moder med i Aar ~l;hllt-r. rl'jst for de tr- Xa\'ne det' i en ny ndgaug di. F'orbtnrj' be mc>d T i\'oli er m('sl kendt pladsen ad en Bl'C). ' a.n bl1e ~t midt ll\.!mb}! fl:1 \'t:1.~tr(! l'jl'rrol. gumle Car- lj';.'ll og li C. Lumbyl;' Sa'.:! l'uh \ ' l t.~k:: R y. n ~ 0PJ!<lY<2l ~o m GeW1 rr bl'. :'o lu l'l' o\ Der h' ;..'t kdij.:t \ u;jlil' ; t \. i Jna:l l m i-.l!ertl~ E~C l BO!'l 're om f l'. d (' l Can ; \ n> lillie 'l ikke n~}1'1l l 'l' d. s den rigt: l' l;hde Ofre'.- - -o ' \'r.. '...~.!' ;\!an yder o L' st)}' ) r \'\.:d lt d~:;1 ~ LLuhJ; til dl'tt~.job :<OiU J:> 1'1 med Ul K0P Bouillon. og Ofre vi l blive behandlt:~ n De ~k al kke liyge i t imc\is p.i;.i at q fl'''h'df''nt' nll''l f1' t ie ht' :\inlltter fr Kata.;11'11it'n ~kl' r. h' t tagf'~ al mu li g H l'n:>~u t il tn 1 ('11 - kel t ; nogle Yil komme i FU'kb l i r R }..:. 18 Uldl'l' ir:'l K. :W men tid ('l' :tf af).; 'H'P1Hh~ \'igtir.:-hed :11 \1 f:hl' Ofl'l' nok o~ dn Yil il='l'll hel'oppe ::;it.:l' l'~l lllt) :\h'1ll1{':<kll Eventul'llt k;ln nwldl' :<ij.r p:\;\ r\ ltistjltiolll'll 11\(11' Jnllml'ldl'l'l'!l' ni bliw modhgt>t nlt'd T lkl hl'hl'j

4 r '-' oblen) Maaned Pastor JUUl tiørensen Alfreds Baure. lillie VeD g otffclelle Ny Overbetjent Thisted. Stol r øre. Alm. Overbetjent Kyslpolillet T h dg::lni: r s e d Prederlkshavn der er sta- V- Sal: s ro pd: tioneret Thisted er Dag an- ~ kommen hertil for at gøre Tjeneste Plad.er og ved Kystpolitiel. Politiassistent >< V4 nl mind.! Rosengren der ogsaa skulde gøre Tjeneste ved Kystpolilet her paa. er.ærllg Bgnen opholder sig sadig re Aftale. Prederlkshavn.

5 VigS8. d. 5. M_j ende K afl let) cldsmand.. Murer. Tømrer. ArbeJdsm beldsrn. n Sognelmunekas )elsmand. /. Ode. by Pisker. ejer el er. jeribesty- \lejer. llsk er Overordentlige Foranstaltninger. \ Rationering al He117Jn. t. t;~hllltl'd t'n. 1.' tur thlt 'r hh'' n rr 2.:1. Juni 1 ~4'l Om ' lili q.1 \1 \11l''' ' '\k' 1121 \1...('111'r 11:..' u (lk~n' Hnlln rl..cr 'h;... <: '- 1 hrulo(l. Hink.. rl -tll. l. \'U 1 tk 1' \ ' ~llc.\r 'ka m. 1110' 1111>11 -'h- til en ' 1\11 h- t' Llt'1 h\;\-.n <k l'r ullt'nl tu dlr Dn'Unt.t. \ 'nlur' l 'nh-lnl[thrd 'i!.'rj!<\h 2. 'hl 111\.1\ 1\ h. \ 1' '11111\11' rhl_'! al hll'u.'r.k.i 1.<'\('rlll\!urllrmwrn.. JlL< lull~\'r~ BClln 1.11'ur-mN 'nh1 iii n11nknrt l -lu'rl'r.' \'' ill1o.''r'l lil ol.. kri'll11 h'..!1. l lllwr ~..: ll. F1r1<l11.!... ''''ll~. 1 '111'\ 1\. bt'l\n\l':..t! i.o-nun 1'l. U l\1illh.url 11\ -r!' r al \.11; < l ~lk 1. l vnle \rl k:ll i.. H\nh \'\ lub!hllfln 1111:11 ~k:ll ('H~ 01('11 :. ' h j 'J :\ in('''''''''' \kmjht!'\ \'ran\' sum \11 llf.(l1!t.lhl.. l.d \'rl.tnlf:'. ' 1<t' h '1111 U ;n '''''\'~ li _\!lu! i hil \1'\:'1l 1~ Hlt ' Forha'lrn \rb{'jhhelwl'\lint!. ul l 0n7:111. nl~ n'nh l.tp:ltr <'''\limer 11\ \ nq'mldm' (ud 1'~'n lil r al H\'lfi~cr\'le \ '''rhtlllill'ft' 'ni ul~ a \ 'C llu;! n 011!!ne kn:tin!.(lrl l: 11l'r!.;'r. nll'llrtff'rnr -j!t'\'{'nkr l1w:\'luh' le P:l:lg.~hltnde r a (' orhllnd 'r: 1l'1<ltllp\l Be17'nh(trl Jo/. -1U.trkl'l' til HH'hlnraft'l lor \'ln:... ~\- nlllll :\rlr\ der- l lullh' tll'll Kllll'rinll. il al!tll'l~lu i l1 l ~l l' i l!t. dl'l1 30. HOTEL nph0nxu. \ pril HAR DE SET

6 jslo ThillWl c~n pnu nt e.t o~ i det ns Mc.ll{'m~ den flngn Sejlklubre li'lugnmst ker Gado ler VcJkom~ af Bestyre!_ cr T h (l 1' n lilan trods He na -t>n nic smukkl' ntto kolllmo nmark. Unn gik Stanog umiddl'l_!'<og ud mele. Og sna e fat' Sejl_ Th 01'11 n samkdes!t Pat Stykgelige Klub Plad;; snart /akslede '1'~le mm(.'n FOl rak til Hav ~n altid \Tar 1 og Viktor ~'Or Ski'pper et Sejlklub- ~;<e opmrerk ~ Mennesk'!r {'tte Kursus ~.og hans ~ligt O\TelTn~ t hall!> nye vjgrl'in.e: og isled. Thol'n F od n alhplltl ig-- -h n ~j ;~: 1111.~n(l Jo'i..;kll lh' k(lll i 111'1l'lgt jinl'lworsle. Luftværlls9volse i Gøtlrup 1''''' ~< \.. hll goll(' VeJl' tm Cl! halll'tlt l'n fl'ivillikfl Lllrtv-l'rnskolollllC i {iurull ha\'dl' i Gaal' :;ill forsln.j(nla... h oft>n\'('!$t' lilrt'llclagt af Lufl fl'tn~fort'ningcn- Jormanrl l:-egc Crallflnl FJ'rrjL~lrv. Lu[lvml'nssekl'l'tl'rC'll i This-ll'rl Ritml\i>ler E i 1- - k l \' l (> 11 li l1 n \'l' hl Slrde og {l\r'f'f'l! fhrh;pll. Hitowslcl'en ga' fo'r_~ 1\010nu(>n Pil korl nslrukliljl 'ln-ol'l'ftrr rh-(';;o\1 'blt:'v sa.l G.lllg. nl~jlp gi.k ml ;paa a.t BYf'n o[:t ;:gllf'n hanic: 'V{'l'rL.ldsal for Homllill d'1l1-rul nwd bnadl1 ~P't{)(1g Og' H'anilbolllbc' Eu -nel n.f SP'f{llg- homlh('ne \' ll' ful'sn'g!'l ogbranr.lbomij)('rjw.hal'do.<:;;al Ld }l8a ilere StC'dpl'_ nel' \'ar cm Del 'Saarede~ ug Kolonllen.s 1raodskah drl' J)lcv sal ind llfl& 'fu.skcl!igl Hcdl1irtgsal' bddc havde llok.a- s(' Ul. Da ØV.'.C'n Yar afjjla~l val' doer Kritik vcd HllUCsll'l' Eilskoy Jen M'll dp' takkcdc' Kolonnen for den 'fnlcrc'ssf' :h mtlled dens Medlemmer ~lav(le kaslt sig oyel' Opgavc>rne. Han mltallc io\'l'igl sin Til[rcds'hed nh><l 0vnJsens ]i'01tob. - Ogf;la i V Thol'uP var der 0\'(>18(> i Gaar fol' Kolol1nrll der. Ko- 10no( ('8 a( Forslp!t{'l'(>1' N i {' l s C]l Ogsa.a. hel' 'ar Rilmc!{'l' ;Eil ~ko' ii Slrrlc OA gal' Kritik. af 0\'elsems Fm loh. Paa TOl'.<;daz -skal det' 'U('1'{' Jignl\l1tll' Øvelser i K!im og Vust. Hvidbjerg FOF. holdt. ~illl FOt'Hursfcst i Ganl' og som!o>:edvnnligo lmnd(' man glæd\' sig' {wm' \'1'1' (']1 C}'kl {'l' n.t.~ ;l Til ]U' libtaal'\ O\' l' l'!ll li l! L. Sølvbryllup. s ]' u. Nor!! drg den 7. r stru GØth bryllup LØrci Karl Sti Gdr_ Karl Fo rr c hlln ~ Fr.dc\'81'rf. dc l'ikagnd<: Sncdker cj OVFtagc1ticJ ordnct ved Thisted. Ejcndomshl LUlHlslin; 11' L pgl.l(l gaal'dc i V ansat lil 5( (ommc til Soren Gadl nwl 29 Te! 1\1'. og 1 BygsdL n Ej{'ndomm c:\'ende ] skel' den 1. n r t vp(l 11[ OSeRl' C solgt '\;l! ]J J PllS Olf'f:;{' O \'C' rla!!p 1. onlnel cd

7 - ler. o J UO 1942 æves fra skal om_ udleveret lret Ad ' fl rmaerne -mærker t Benzin kan ikke ~ n ds endes ærkerne rhandlers vendclse Benn orhand_ rsyning v J/flvælgt1rc bør være lige saa sjæj~d~--'-~ nlwursllevidstllqll o ne den 5. Maj som de var den 23. Maris. Sprængstof - Blyanterne var absolut ufarli _.~ Det var ganske Hlmindelige Blyanter J man fandt ved Vejle. Fr~dags fandt man llaa Ynjle-Egnen nogle Blyanter som lilan formodede yar nedkastet af engelske Flyver e og indeholdt Sprængstof hvorfor der blev udsendt en Adar~el til Befolknil1l?cn. Blyanterne Cl' nu blc\'et undersøgt pau Hærens AnUllunitions-Arsennl og det -iste sig at det drejede sig om ganske almindehge Blynnter hyori der overhovedet ikke fandtes Sprængstof. Om Blyanterne er blevet ledkustet fra Flvemaskiner ved man ikke. Tigl-tcri Vur :l.lmhl 10got lleh lovligt _ uf Nød Vur det af ( brjdsulyst stillede ~ del!. 1\len for d~>n \ lose Vnr Tiggeri ('r J10r1ll3! ndt:cgt~l(ild Almissegivningen o~ og 113U mange Dal eg('nl1ig Afkortllin; Bod~slra(fe her e men det opfallede.!; med llc1ve Syndsf gorenhed skuhte 1 Ly!';len lil at give. t det 13. Aurh. o store Tig-gerpruo.'l hul' Na\'lle!'Olll G tebr odre cd vi t\ l'iggel'ldostf'l' ed Frue Kirke o brndrekloster); de ledes end de æld sere dealet nf Eje manhe de kuli leve 1<nmmen. Pan df'n [olkningens okonol ilrvis Jllen det ka Tiggerkloslrene.

8 ... ~uo;:.. u.u...u.... ~v ~~~~... lu.' pladøeo Kr. Vurderingssum Kr. ejer de ~ 4 er i AJmin1e- _ R ernes rorhold lultværosøvelse isoedsled. spurgle S ned.ted Lultsværnøforenlng af- lorenin iltet er at und- holdt i Alles en Øvelse der gik Komm ne have sine og en Sprængbombe i Smed Vil. hvortil lel hvorira luftværnschelen 0110 Frk. LJ vil Jensen dirigerede Redningsarbei- til Ske Gene lor det ud paa at der havde været LuU- at still ale - lom angreb og at der var laldet en hed o at skulle. sælge Sprængbombe og en Forsager i plads saave) loden- Carl Rysgaards Tømmerlager en forenan l e ~ruden.'. Brandbombe ved Harald Krogs- f~r SOl mindst dlsse gaards Ejendom en Sprængbombe Sidste av paa m~ e n ved Tømrer Krogigaards Ejendom nytte~e denlor uved- helmsens Oaard. En flyvemaskine Ejend idde.. var styrtet ned ved Villa.Ro og Det d.et elter man en forsager ved Vandværket. som ~ fhgt o\'er f?r Der var en Snes saarede Bom dræts at mase sig Samariterne landt og forbandt. handl! at opnaa en Kommandocentralen var paa Hotel~ _ samme olfentlige Det vil sikkert f. Eks. i Banken Baglokalet indvendige angaar har nemlig den del var Hr. Larsen. uhøflige. det. Læge Søren len efters. de - J saaredes forbindinger og gaven ligelee Kritik af Samanlernes Arbejde umt lom i det bele og slore havde Skolel VlSO værel megel godt. tager Ved et paafølgende Kallebord gav Olla Jensen en Oversigt over de - 50 K forskellige Pormonden Kolonners Landposlbud Arbejde. 1~lse. Marlin Christensen omtalte Foreningens N Arbejde og haabede al del aldrig des blev andet end Øvelse men Alvo- en L ren er o i Baggrunden. Han an- pr Ul befalede mange liere at melde sig La ind i Foreningen. Dags Plere havde Ordel inden der p ~ sluuedes med en Sang. ann æ 80 Aar. maal Bl Forhenværende tlusmand paa Thyholm Niels Peter P e d e r 8 e n Hurup bejd o i~ 1)lder Da~ BO Ar. N. P. PeJeraeo Land og Huslru fejrede der Guldbryllup et. Eft 16. Seplbr del

9 n... j.uftv rn HVl!-wr j Hn('d tt'rl fjk KJit mnj 'for... ø i A~ r.. n.' ;.r Th) ZOo'... 'N' kke j'l. ': vi... ikk Ttl f' '11'1110 f')rll)lj. v '.v. tlv~. m'w' h(lrl)~ vu.''' 1'/' 70 h lu. fn 'rh;_ rtlt- r ;. n1r1! F'Jf' ~ ru y:- ~ gaa? Jn'it.:Jltcr Vi!P' hdt 'il' m' 1;.( 1 n r ror v r ri '11 bl<ll' b li 'Knr f r; ur 'l~n ng _.f Tu kultlr r' f i!p /1.\-'.r d r. 7 rlfr '/ ufr ; ft7 h t.. D.ar r 'J-;' '' TlfJ'' tf. r f A1.h.. vuj h'). ~n ly i' J ml' l1~' ' YU.1( (j aafrrf '( l.111. t; Flunl<: ~r f J/' wd gwj V- Vanll P '~ t /--n K' /lr~nfmørlnkv.j Af rnug k>1 l '( i'j.. rpr. Vr) Ari j.ifr 1' '' rh~n'l r~ ~ (litg': ~.!lrll' u. 'or' l' frf r r 1.7 '' J' 6- r':1l r'!;.'; 'crl Y.rlll- r '1..-1 ~t.()r'j. ~.. h.: ur/'j.'f' ~ 'w- J.Jet 1m... (l.. ' ff l'r t'r ~.. m' l' Jt:~' om lf 'rr /)tf Krt..J ~. J nløl:.. 'Hil n~. fortil d~ m' ~'n~ 'm. ~T rt~jj: ' ldjlir!' kril-f ~ m rijr ri / fflnt.. 'ro ft '~' luh:.. l h loi. len n ' l ly'.. r' ~l rl/(tik v.lt Lfllf'rn f'r~nlnv:h J'11 lan' (' n. h mi/ r' n'1io c h r t J d.. hl LuHVil'rn d.nn lt uml' rl rlr b h:' HH m.. t r / 1ft rfl ul fiv.. t/'m 1111' u:otdl Uldw n~! J- TtTt. r't ~m:<titt>tt'' ly.'''!! t~_ tul. nt fl. h8vd~ (tn A )jtl!!..km V: rlfrt.ig p nt J~rpr l'~'hn. Y lul hnlndt! ratltllr]u. rfll J/Hd med At nd ~ijl! tjllhillfll'.gr Sørr''' n mrnt.. 1ft OU.r~Tl ha ~lh _ig lf:nt frn drf. (:mlrljt..-!! 'to hil ul j '1( vt ontligt:' ' hl' rilrtigl l'/. Og_Bn KltmJ~r vat 1 1.(1 nm 1 li r l til'.t. ('Jl( ti. Uv '- o r l ; f:<1r ' h uldt ' tllfrr<f. n 1' <f~' R' f fl~'.l! 'tl/'! J ' fl '1/(1/ 'r 11 ~. Bral t n 'r;('1 ni. ' Køl Jr. l hm.t r )\1 l Kfht 1 K Y. h O( (ThT la tll fr 1\ d.. r' 1\1ltf. li. t 'Vl/1P l \ f /.. 1. 'd H' O:\1.f ~ J 1111' fl: '1'\h~'n \ ' t \/1'11111' t J J titll ' ; il ~f' 'J~. Ejed(lm~ (a 1/' - t j 'j '' m K J r' Mllr p n l;: J J 1] Til ' :UlJrl' r ( atd' T' ørll... l ror i t w.r l' T Y J Anlh.\tUN! Jnll<etl Tn-r'a'd V~~T Det blb mlln' bole ;n~ki' t 'f Hr t hf'rtt T Ork. wm.. H..... h

10 n. ndlobet Ski Generalfor KoJ'sholm. -tes Arthur e og- Oluf æ\llte som ingen bort!d Groftens O Kr. oldes en onsicd stensen Alfred fl. 31 nf.j. J!; ltadigarre Df'ln.L.... H ~ U g o::. ~ l~ll\l\elle.lur Udnævnelsen og der blev sluttelig udbragt et Leve for Thisted Sl;;yttekreds. Til den store Luftværnsøvelse i Hurup paa Lordag hal' ikke mindre end 42 Bon..rerE' yngre og ældre efterkommet Opfordringen om at melde sig f;olll Ofre under Øvelsen og det er et tilstrækkeligt Antal. Formanden for Lufiværnsfor- en ingen Grosserer Arne O v e r g a a]' cl meddeler. nt Hurup Kommune hhr ydet et TilRkud paa 500 Er. lil Mat.erialer og til Udgifter ved Ove!'len. En Borgl'l' har ydet 100 Kl'. til :\fateriale og fn Thylands Bank har man modtaget et Bidrag paa 25 Kl'. i samme Anlerllllng Herdter har Luftv:e\ll~foreningen fol' Hurup og ViRLy-Heltborg JlU ;aa megen.l\latel'iel at n1<11 ]wn klal't! def nodvelldigc til fol'gte lljælp l Hwkommendc Tilfælde. Jh'ad ~('l\e OVE'l~cn angaar el' Programml'! en H<.'mml'lighed og vil for~t. bli\t! opklal'cl eftersom BeJ.(ivenhl'd('j ne udviklet' flig for at 0velsen t-'kal blivc flj:l )('ali~li.':.k og \';vnlifuld!jam mulig-t. Ba Den eft de sidste Egnen h2 voldsomt Stormen roklubs B Dragsbæk en Storm det var 01 tede Skad og hej ler ved D ar Strandstil Fon'etni!'tensen ( ::\landag d pesen Sk reg Soh'br Gdl' Kr. J\obmand Husmand Anr Fis gindo 57. llaandv );l'l'!: K. Aalborg Offelltli 1'l1on:'( Orke);!r.

11 ld Dang dt vlgtig.te ~' rne h.r al l Ulnmlrrkl Nationalbank. _._ _. _._- - skal erstatte Sabotage- Skader? -- En Redeg.r.' tr. A ur.nderern Pr bure.u. Pra liere Sider har der oplyser Assut.ndørernu Pressebureau den.enere Tid yetet lllel Spørg.mul om hvorvidl Sa botage k.det erat.llu og la Pald om de erstaltes.1 Br.ndforslkrfn -;;=1 Ren eller.r Krlasforllkrlngen. - Nogen lmlndei\(l Besvarelse af ~ nll_! i O.. r en megel sja hed del en fynsk A 'ødte o ummenvl sukaldie.slamesisk Børnene der var. ved den nederste kusen og havde fe Bugorglner men hver sil Hj erle le.e. lu Mnutter eller Pec havde lvrlgl el le Porløb. Det er vlsi nok ~ tidligere sket her hj t er lødl.siameslskt Disse har i Reglen leye men der er aj Bksempler i Verden danne sa mmenvok. kunnet vokse op OanSktr ded pas Te'.'._ Nr. 950 (3 L_'er) Kontortid Dlrekl.r Mikkelsen privat 958 K e b ti n h a v n. mcddeler. t S S Ob Axel Orubech der kone d. 22. April er lu Sur elter 9 Mdr Krigslauret i Plederh

12 - Sd. il Overordentlige Foranstaltninger. \ Sk8rpskydDin~ afholdes Torsdag den 6. Mal 1943 fra K. 8 til 16 i Qmr8sdet mellem KhtmøUer og V8n~881:1. Færdsel og Ophold indenfor Omrssdet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V. den 5. Mal E. BRX. Hotels. 21. iq $= T h isted Søn dag den 9. Maj. Santalmlsslonen indbyder a\le unge. KJ. O: Oudstjeneste med Altergang ved. Biskop Axel M a m-.. ~... _ \l.h...

13 ._' 0....'SoK- S.glelllladeler er cl reducerel. d. 7. Maf O.rlnor Jenl e n Klltet t Thløted. Mads P. N i e e n f. Haarding. Ydby. 9. da. fejre Sølvulye. Byr.ad Amla Od træder i Punktion el.rludeullng nde Prk. Ulla Hvltgen p Hotel.A g Akveller o ---o::;. _.. r ' ~~- plul Le.øre 1-'600 Kr. Vurderlngllum Olft Kr. JUltU.mlnl Hoppen omkom i Mergelrrneø. Hos Odr. Jens Orud Ydby var man i Oaar i Pærd med at... Roer. Par Maskinen var apændt en Pølhoppe. Under Arbejdel kørtes der lor tæt hen til Kanten al en MerRelllrav Oll det endte med.t baade Hoppen og Maskinen faldt i Vandet. Paick fra Hurup bievatraki til kaldt men da det varede temmelill længe inden Dyret blev bjerget i Land døde det kor eller 80m Pølge af de atore Anstrengeiler. Vendern. ete..r Alten. D. V. L. Thlt.d tørler pli d. kan trollerede La.KlvandrlnKe Atten Kl. 19 pr. fra ftøodhueet PØl 20 km Turen til _t tute til. Oktober.. nkor Kl. 1 HelllgdlK off.nlllge Porl dea pa. Polk KL 6 til Kl. Den givne kke Skærtored dik OK l. Pin Læerindstll Til det led Sejeraminde Skolekommi.tillel f Bl/end llaard Vorup to Koldby. Soih Hurup over Næelrul> Sfolng OK Thorll.d OK En Hakke l fortilpler m.d.~ km Sonda d. t6~fj u

14 ' 57 Skarpskydning afholdes Torsdag den 6. Maj 1943 fra Kl. 8 til 10 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsaa. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M V den 5 Maj 1943 E. Brix. Min met ved følge - Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Ncdenstaaende priser og Avancer maa - uansel tidligere indgaaede Aftaler om højere Priser c]jer Avancer - ikke overskrides. Tomm~_ brugte hele og ubeskadigede Flasker af enhver Art: Øre pr. Stk. ]-ejliler1'lasker... ' /1 FJasker (aakaldle '. LilerO.sl«r Rumindhold cl) 20 af..;lterflasker ~ - -'- -. ' _ 1--2.J t jl.!1~kar l 3 - t 1

15 Overordentlige For nstaltninger. 2 o Skarpskydning tfholdcs TOl'sdag den 6. Maj 1943 fra ](1. 8 til 16 i Omraadet mellem Klitmøller og Vangsa.8. Færdsel og Ophold indenfor Omraadet der er afspærret er farlig og forbudt. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 5. Maj E. BRX. Det me Venner : Svigermol MAR efter læn: Alder af lig og stil hjem. Aggerb ge r om delle Sporgsmaal med Fislwh:mdelen og Fiskeriets Ol' trn nifo;utioner. SanlLirligi forhand~ < li l ~. ' OJ-104oo UO _... Begrav Kirke Lo: dl folge. des mod :rnr1 ina

16 D erson.lel PJr - orhandllng rnt'd kel kke ferle S.gen gk og derrfler snævnel menl pl. delle Tidsig Sagen. rellel dlrekle /rrnlel om al rnesslgl men a k Sabotør dømt til Døden. Benaadet paa indtrængende Henstilling fra Statsministeren. el lilje Tleg. l/r 1.ldl ' led ke var af K.benh.vn. en kunde be- R. Bu'. erfarer: Hans Peterhavde nu Lov oe rud/e Jeo fedl d. 26. April 1910 Hejns m Morgenen er ved lysk Krigsret døml til Orl idel Plr- Døden for Munederne August al del kke -Oktober 1942 i flere Tilfælde onlllef. Der d Ung Lørdag a' h.ve fornel Sabotage ve Affen. H!/p.1 Spræng- og Brandbom en S.g mod bet og ved Brlodsllflelse ødelagt er. S.gen eller beskadiget MOlorkere/øjer set gd lvet el llhørende den lyske Værnemagt. n en en g en trede Pelersen hlr navnlig foraarsaget gen er nu en stor Brand hos Plrmael CannfngOrilfenfeldtsglde København eroe er kl. V har erne v/de ilter Aftale r vi dem?od Brugsif 0l' ved hit fuel!lngslftale neallglerl en med Thisted. r vlerel ~ e ekl lrap med en ind paa endnu el ~ enl A. e Rende med og forøvet Sabotage ved Hjælp af Spræng- og Brandbomber Aulomobllværksledel Adlers Service og i Alberts Skræderværksteder Prederlksborggade 52 København. Petenen der er Kommunist blev ved sine Handlinger bl.luet af Harald Nielsen f. 7. Pebruar 1906 København og Johnny Nielsen f. 16. Seplbr i KøbenhV! der ligeledes begge var Kommunister. Da disse S.bot... h.ndllnger var rellet direkte 1104 den tyske Værnem.gt og beg_.. den HE:nsigt al fele deo Skadt. er Dommen over de re Oernln... mænd afsagt ved tysk Krig... Overensslemmeise med Krlaelll Love blev Hans Petersen demt.. Døden mens Harald Nielsen ': Johnny Nielsen d.mtes v vlrt Tugthus. J Anledning af Dødsd omme. over Hans Petersen har Stil.. ministeren henvendt sig del lyske Riges befuldmægtigede lied ndtrængende Henstilling om at Dødsdommen kke blev fuldb yrdet. Den tyske Myndighed der sidder inde med Benaadnlngsrelten bit derefter benudel Hans Peteu for den ham idømte Oednlraf 0l ændrel den til livsvarigt Tuglhul. De tre dømte Sabolører v komm. iii al alsane deres Slraf tylt Tugthus.._----~-.~~-- Rytme b.ade nølr den rourt lyder O nen ang. Prlpladser. nalr den ler Ol( rllllri vældljte SeRer. Ansaning om Kaullon for.ploden tl(er' er en alvorlr or ærte Slatalaan. Pllm om Ml nnu ker. K.mp mod ete- AnsøRnlng om Blleralvella al m'nllrne Ol de Klrlklereaenlkaber PaUl b æl.

17 r. tunde iripladler pli ROJkiJde AldeliDg.a Kredsformanden gernes TillidJmænd /'Uurede Arbejde og man cdnyf. heder Hanstedboerne Hirtshals. Minis/er KJerbel se r pu Barakkerne. og efter Derimod neværdig Gra tidligere An. Arbejc1sminisler Kjærbø kommer!lær Fremtid til Hirtshals lor at pat de Træbarakker som har bygget til de ca. 40 ra Hanstholm og del maa beteg!jorn el haardt tiltrængt Besøg Vendsyel Vensreblad thi Tiden er Ul primitive al J!lds!e er uden Orund al Hanated. vejede n' har Rodl Klage eller Klage sluel al No ua ulælle al Sandet der Stuerne. Der er cen h- 36 Pd Sprækker mellem Gulv- filket oov Tagene ligger ua kan vippe dem i gammeldaglj W C.er. Nye Vand. var lef an brag op ad.uenet. kun delle ved en ulæl Bæd. ;:;~:~~::~\nu og lyttet nu ud ved ( garelse fiskeri har hvor de skal Ud/ønel al Brændselet lit Vinte. lor lenhed. alulltde med n Hoved.

18 JOl ej ('r TV-rghl? og(t ~{)m ren. J..\!frn ~aar g der vent r (>. (>t df't Kontrol ivning'('n ger ikke sen om s skulde ngf'fllmal finde og hvis ovenfor' for at t Klage e ~r more ~f! om kunne g;)r!lw r f) ;vu /o'}' 11- fllnnr. ''4. Luftværnsforenillfl starlet i Klltmøller. Lo'lol! Aften hlev der paa et M10 i KTilmøJJ('r ~f8.tt~f (ln Ll1nvff>rtl~f(lrNdn~ ((f'r hat la f' f'! Lrr'rpr K r O g h.. om.fotmplod D~r Pr e-nflv;r!farp hhvet op-retfpt ftivilige' Lnftvtr l'n~k()l(rnner. ()p: til T(>(]t>r a f (l~m flr udnrp.\tnt Tt:Jmrer B t o ~ a a r d. Der var slor Tilslutning fil Mødet. og <ler er donnot de fornødne Afdelinger llnel f'-t Lu rtvl:f'rnskolonnpn. saasotn RYrlningsfO'Jk Bran{]folk. Afspærfingshold og en Kolonne af Samaritter. LuflværnSfolkene er blovet uddannet dels af Luftværnskonsu ('nt A n cl e r ~ e n. Beuncl. Politi 'i.<tonl Alfr..l e n ~ e n. Thi<ted. og Dif(sleder K T o g h fra Falckstationen i Thi.tN!. ner mangler endnu at blive dannet frivillige Klonner i enkelte Omraa. dh hvo!' lt mllligvis kan blive paahævet at der findes uddannet Mand'kah. Ehmplet i Klitmøller f.if'ner til Efterfølgl'lse for disse andre Rfeder. 10 Kr. pr. kg Kaffe udell.mærker. 42 Pel'Mner fra Mors og Thy VRt til ' år' S'l1 -i ~r le bh. ru ri n\4 \ll:ø Z til hi< kl ik 'k. bæ tie Do s b< E sf cl rr F 1 r

19 6.10 O 41 ;a l! O o.> O O Lejl Folke y--- Kr. o~!nrltlrap'nftlk a1 de 1740 Kr. til Statakasen. SagH'1 bl~v optaget tif Dom. En Bombe i Eshøj Planlage? Pa.a en Sti i Plantag~ bemærkerl()' nogle- Søndag::;.'mad$lel'E'nde i Gaar et cirkf-1t.nmrlt Hul Df'd. en D~ameter paa 10 cm_ Da man n<l.vde Formodning om at rler dybt npde i HoBet laa pn u~hplodel'et Flvverbombe hlr~v PoJiti~t i Thistl?d llodf'frefte-t Og' i Dag har Sagkyndigp.- uorjer.gøgt Fnn-drt n(]('n d.o~ mf'd Sfkkerhed at kunnp.- ra~tslaa. om d!'!! virke jp: ligger en U(~k.\l.pl()deret Honet. Politit afsllæn-ed. i Mtes Stedet mf.d Skilte. To ndbrndsforeøg i Thisted Nattat til Søndag. Bombe i Natten til Sønda2' er rler i ThistM for5øgt 'Tndbnlll ikke mindre en.fl lo c;: '>-T T... r 1_' ~ (H Ø'j~~tÆ!; P'C 12ft; 1(-1' at }iø-r Sv. 122 P. M~el'i~ 1 ~.aarf.s :Ma. Ni~}A ll. 1~ y; Pl'J.int rte T!t('n8' HothEi\ N i ~ er ~fu>thaal'l som sikkert Fard er Da~ handle-rnes har talt mel handle.ra de blev Mors Baade Letd: Tra.vlhed f det kneb mange Blon Rekor..fsa

20 egge nalfra ovrr # og-!lnd- or Ock. Esro' hal' ~temmor og Jl1ev val -. ~~~~~~ ~~ ~ Togopvarmningen ophørt. forbundpt Tog.opvarmninge.n Cl' nu fuldstæn- ter u rol'am dig ophørt. O Mandat Træningsøvelse for e.b.-mand- skabet. stdol'bund Retsforbll bavde elle Som Træning forud for den store meddeh i Luftværnsøvelse del1 15. Maj mpder D1Nl dot s hele e.b.-mandskabet i Thisted til en ekstra Øvelse i Aften.»Sognelwllgcns OVernt311d«for 7. Gang i Snedtcd. isnelkited Dilettanter.o]lfdl't(' Lørdag Aften lnns Bnkgunr... 1s morsomme Skuespil l>'sogneko1hren~ OVl'r111!\lHl( for 7. Gu.ng i Snl'd~tl'd og i Aftt'S <>\)føl'oo dl) l1et i Hvitlbjel'g. BeJtg Steder var der fuldt Hus og brh!-.l1.~nu..:> Bifllltl. llnns Rnkgnnl'\l vur ~elv til So dod Lalldmam vnr m H i S'inC'i'fa Sm'r bll\v og dlh!1' $ Jernba Dn. N 'fog Yft' pan :!O Yu!.nw

21 ~de 4. M.rklegnlnøen beøflder Aften K og varer tfl KL... SO -Pærdselslyrteme tande ' ølukke. 447 Sejladstorbud ved Aggersund. Mørklægningsliden maa Bude ikke nærme sig Broeo. Der er foroyjlg udstedt en Por ordning der forbyder enhver Sejlads i Nærheden.f Aggersund broen j Merklægningstfden. Porordningen bestemmer at der kke maa sejles Broens Nærhed nden for et Omraade af SOO Meter øst og Vest for Broen og Overtræ.. delse af Porbudet vil medfere Konsekvenser for Overtræderne. Forbudet omfattel enhver Porm lor Sejlads endog Roblade og Bestemmelserne vil blive strengt haandhævet af de danske Betjente der har Vagten paa Broen. Sommer Afboldsslævoe ved Vildsund. Bestyrelsen for Centralsfholds foreningen for Thy har valgt er indvalgt uden Hensyn til at han senere er udtrudt al den Oruppe der har ndvalgt ham. Luftværnsøvelse Tblsled. En mindre Luflveernsøvelse af~ holdtes i Aftes i Thisted som en Porberedelse til den store Øvelse paa Lørdag. Tjenestegrenscheferne ønskede at se hvorledes Polkene arbejdede i Marken og hele C. B. Personalet var Virksomhed. Øvelsen gik bl. a. ud pal at der var falden Bomber i begge Slagterier og ved Andelsboligerne ved Tingstrupvej Porsagere paa Refsvel og Ma\!he Bruunsvel osv. Øvelsen forløb i det store og hele ~ godt. A latent hos H ndgernlng.. napelderen. Lærerinde Frk. E. Thomsen Struer er antaget til Rt assistere Hundger ningslnspektøren. Frk. Thomsen skal nspicere HSllndgerningsunder\llsnlngen i Skolerne PiB Landet t Ringkøbing og Thisted Amter. 'orretoingssalg. Murersvend P. N ø r s k o v bar v solgt sin Brød og Konlekture forretning Skolegade 27 Holste bro til Prk. Johanne Madsen e Aarhus. f De røde Postbude. s Vognmand Jensen til Næstfor Provinspostbudeforeningens 2. o mand og Johannes Larsen Semb Kreds afholder Oeneralforsamling l tit Sekretar. Til Porretningsud. pa. Schous Hotel Struer paa S valget er valgt Pormanden Næst Søndag. Kredsen omfatter hele 8 foranden og Oartner Lunde det nordvestlige Jylland fra Skern Thisted. til Tblsted og ra Havet til Viborg. Det vedtoges at afholde Som. mermøde ved Vildsund sammen Man skal staodse nlar Politiet med Morsøkredsen. Tiden b~. ken dt gere. senere Bllla~d~e::n;e;. ~--l_...:: fo~r.!.18:::n:::g~e;.:r...::d::e!; t': -l f

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere