Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr / 085

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr / 085"

Transkript

1 EUROλYZER 02 SIDE 1 Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr / 085

2 EUROλYZER 02 SIDE 2 QUICK GUIDE til røggasmåling Tænd apparatet Vælg Røggasmåling (r.gas) Bekræft valget og start kalibrering af instrument Efter endt kalibreringsperiode kan værdierne O 2 -CO 2 -q A -T L -CO-CO U -λ-t GAS aflæses. Når alle ovenstående værdier er indreguleret, trykkes på HOLD-tasten og værdier fryses i instrumentet. Vha. af σ-tasten går man over til trækmåling. (Visningen lige efter T L ) Når trækmålingen er ok, trykkes der for anden gang på HOLD. Nu er alle måleværdier gemt i hukommelsen. Tryk på printer-tasten og de gemte måleværdier Udskrives på printeren. På udskriften vil dato og tidspunkt for målingerne stå øverst på udskriften. Tryk på On/Off tasten og apparatet tæller ned fra 6 sekunder, og slukker.

3 EUROλYZER 02 SIDE 3 Producenter og forhandlere anbefaler følgende vedligeholdelse: 1. Tøm vandudskilleren for vand efter hvert kundebesøg. 2. Foretag dagligt eftersyn af partikelfilteret/udskift hvis det er snavset. Sodpartikler sætter sig på den indvendige side af filterelementet. 3. Foretag jævnligt tæthedsprøver af røggassonden. 4. Sørg for en ugentlig udtørring af røggassonden evt. ved gennemblæsning med trykluft. Under denne operation er det vigtigt at røggassonden er demonteret instrumentet. 5. Beskyt altid røggasanalysatoren mod CO overlast. 6. Efter brug er det tilrådeligt at lade røggasanalysatoren indsuge frisk luft i 2 3 min., da dette kan være med til at forlænge cellernes levetid. O-ringe og samlinger For at undgå fejl på målingerne er det vigtigt at filteret er tæt dvs. kontroller om alle O- ringe og samlinger er tætte. Hvis filteret er utæt bliver O 2 -værien for høj og CO-værdien for lav. Husk at sod, ved måling på oliefyr, sætter sig på den indvendige side af filteret

4 EUROλYZER 02 SIDE 4 Indholdsfortegnelse O-RINGE OG SAMLINGER... 3 HÅNDMÅLEAPPARAT...6 APPARATET MÅLER FØLGENDE VÆRDIER:...6 BRÆNDSTOFVALG...6 STRØMFORSYNING...6 KALIBRERINGSFASE...6 DISPLAY...7 PRINTER...7 MÅL/VÆGT...7 MÅLEMETODE:... 7 TEMPERATURMÅLING...7 O 2 -MÅLING...7 CO-MÅLING...7 MÅLEVARIGHED...7 RØGGASMÅLING...7 KALIBRERING AF SENSORER...8 RØGGAS-UDTAG...8 TEKNISKE DATA...10 BEREGNINGSFORMLER...12 SERVICE / VEDLIGEHOLDELSE...13 DISPLAYSYMBOLIK...14 APPARATTASTER OG DERES FUNKTION...14 PROGRAMSTART...16 UR...17 TRYKMÅLING...19 KALIBRERINGSFASEN...20 BRÆNDSTOFVALG...21 MÅLEPROGRAM...22 UDPRINTNING AF MÅLEVÆRDIER...25 AFSLUTNING AF MÅLING...25 TEGNING AF APPARAT...27 FILTER...28 TILBEHØR...29 RESERVEDELE...29 EGNE NOTATER:...30

5 EUROλYZER 02 SIDE 5 STIKORDSREGISTER:...31

6 EUROλYZER 02 SIDE 6 PRODUKTBESKRIVELSE Håndmåleapparat Eurolyzeren er en røggasanalysator med integrerede beregningsfunktioner. Det tyske prøvecenter TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) har godkendt Eurolyzeren som et egnet måleapparat til kontinuerlig måling af røggas. CO-målesystemet opfylder de måletekniske krav som TÜV stiller for måling på røggas. Apparatet måler følgende værdier: Forbrændingslufttemperatur Røggastemperatur Iltindholdet (O 2 ) i røggassen CO-koncentrationen i røggassen Træk/tryk i aftrækskanal eller evt. tryk i gasledning. De målte værdier bliver således brugt til beregning af følgende værdier, der vises i displayet: Røggastabet i % CO 2 -indholdet i % CO-indholdet i PPM med reference til 0% O 2 (CO- ufortyndet) Lambda(λ)/Luftoverskudskoefficienten Brændstofvalg Naturgas (NAT-GAS) (Erd-GAS) Naturgas Butangas (BUT-GAS) (but-gas) Butangas Propangas (PRO-GAS) (Pro-GAS) Propangas Fyringsolie (OLIE-LET) (OEL-EL) Let olie Fyringsolie (OLIE-LS) (OEL-L) Let/Svær olie Fyringsolie (OLIE-S) (OEL-EL) Svær olie Strømforsyning 2 x 1,5 V Alkaline-Mignon-Zelle, 2300mAh Kalibreringsfase 60 sekunder ved opstart af apparat.

7 EUROλYZER 02 SIDE 7 Display 2-liniet 7-segment LCD-display Option: Baggrundsbelysning Printer Ekstern infrarød termoprinter (Hewlett Packard type: HP B) Mål/Vægt L 190 x B 60 x H 36 mm / Ca. 400g Målemetode: Temperaturmåling Røggas Forbrændingsluft 1 Termoelement NiCr-Ni Type K Termoelement NiCr-Ni Type K O 2 -Måling CO-måling Elektrokemisk celle Elektrokemisk celle Målevarighed Korte og stabile målinger over én times varighed er mulige. Apparatet tilsluttes hver gang gennem en ny kalibreringsfase på 60 sek. i ren luft (omgivelsesluften) Røggasmåling Efter at have passeret en vandudskiller og et støvfilter, bliver 1 Der skal ved balanceret aftræk bruges en løs føler til denne måling, type K.

8 EUROλYZER 02 SIDE 8 røggassen ledt gennem sensoren vha. en gaspumpe. Kalibrering af sensorer Efter indkobling af instrumentet kalibreres det i 60 sek. Røggas-udtag Apparatnøjagtighed og temperatur Foretages med en røggas-udtagssonde incl. holdekonus, der måler i serie med kondensatfilterpatronen. Apparattemperaturen skal ligge mellem +5 C & +40 C. Tilpasningstid af sensorer ved et afkølet apparat Fra 0 C, opvarmning ved rumtemperatur i < 10 minutter Displayvisning To måleværdier vises samtidig. Fejl i programafvikling Ved at tage batterierne ud og sætte dem i igen, bliver apparatet tilbagestillet (Reset-Funktion!). Advarsel Skulle nogen forstyrrelser/fejl indtræffe, skal der enten monteres nye batterier eller tilsluttes en ekstern strømforsyning (netadapter).

9 EUROλYZER 02 SIDE 9 Fysiske specifikationer Måleområder CO PPM CO-indholdet CO-0% PPM CO-ufortyndet O ,9 Vol % Iltindholdet T- Røggas C Røggastemperatur T- Forb.luft C Forbrændingsluft temp. q A % Røggastabet λ(lambda) 1 +99,99 Luftoverskudskoefficient træk/tryk ± 40,00 hpa Sikkerhedsforanstaltning på CO-målecelle Ved en CO-overbelastning (CO-værdi over 4000 ppm), vil displayet skrive CO high hvorefter røggassonden skal tages ud af røgkanalen. Eurolyzeren starter automatisk pumpen for at gennemskylle sensorerne med ren luft, hvorved CO-koncentrationen fortyndes. Ved en CO-visning på < 50 PPM standser skyllepumpen og apparatet kan startes igen. Herefter begynder en ny kalibreringsfase.

10 EUROλYZER 02 SIDE 10 Tekniske Data Røggas-temperaturmåling Måleområde Max. afvigelse Forbrændingsluft-temperaturmåling 0 C C 1 C + 1 Digit (indtil 300 C) 0,5% af aflæst (over 300 C) Opløsning 1 C Måleenhed Termoelement NiCr-Ni (type K) Måleområde -20 C C Max. afvigelse 3 C + 1 Digit (-20,0 til 0,0 C) 1 C + 1 Digit (+0,1 til 100,0 C) Opløsning 0,1 C Måleenhed Termoelement NiCr-Ni (type K) O 2 -måling CO 2 -fastlæggelse Måleområde ,9 Vol. % Max. afvigelse 0,2 Vol. % af den målte værdi Opløsning 0,1 Vol % Måleenhed Elektrokemisk målecelle Kalibreringstid < 70 sek. Displayområde 0...CO 2,MAX Vol. % Max. afvigelse 0,2 Vol. % Opløsning 0,1 Vol % Måleenhed Beregnes på baggrund af O 2 Kalibreringstid < 70 sek. CO-måling Træk/Tryk Måleområde Nøjagtighed Opløsning Måleenhed Kalibreringstid Måleområde Nøjagtighed Opløsning Måleenhed PPM 5 PPM (indtil 150 PPM) 5 % af måleværdi (indtil 4000 PPM) 1 PPM Elektrokemisk målecelle < 60 sek. ± 40,00 hpa 0,02 hpa indtil ±2,00 hpa 1 % af måleværdi ± 40 hpa 0,01 hpa piezoelektrisk halvleder

11 EUROλYZER 02 SIDE 11

12 EUROλYZER 02 SIDE 12 Beregningsformler CO 2 -beregning CO 2,MAX O CO 2 = CO 1 2 2, MAX [%] 20, 9 = Maksimal CO 2 -værdi for brændstoffet O 2 = Det målte iltindhold i røggasen 20,9 = iltindholdet i atmosfærisk luft Beregning af Lambda l Luftoverskudskoefficienten λ = CO 2, MAX 20, 9 = CO2 20, 9 O2 CO 2 = Den beregnede CO 2 -værdi Beregning af røggastabet T røggas T forbr.luft A 2, B A 2 + B [%] 21 O2 = Temperaturen af røggassen = Temperaturen af forbrændingsluften = Brændstofspecifikke faktorer q A = ( TRøggas TForbr. Luft ) Beregning af den fyringstekniske Virkningsgrad h (ETA) η = q A [%] Beregning af CO u % (ufortyndet) CO u = CO λ ( LAMBDA) [PPM]

13 EUROλYZER 02 SIDE 13 Service / vedligeholdelse Røggasrensning Se tegning side Advarsel Kondensatbeholder skal tømmes fuldstændigt efter hver måling. Vand i måleapparatet kan ødelægge pumpen og cellerne. Uoriginale filtre kan medføre beskadigelse af filterfunktionen, pumpen og sensorer. Finfilteret skal kontrolleres om det er beskidt og om nødvendigt skal dette fornyes. Ved forringelse af pumpekapaciteten skal membranfilteret udskiftes. Gevinddele skal samles korrekt og spændes moderat. Slangenipler har tilstrækkelig tætning med O-ringe. Indstikssonde og konus Sonde og konus skal smøres med vaseline for at hindre fastgroning af gasrester. Opbevaring Måleinstrumentet bør opbevares tørt ved 20 C.

14 EUROλYZER 02 SIDE 14 Displaysymbolik Apparattaster og deres funktion

15 EUROλYZER 02 SIDE 15 Note Ved stærk underkøling (Temperaturer under 0 C) af apparatet, skal der tages hensyn til at apparatet bliver varmet op til driftstemperatur. Forberedelse til måling Batterier: Før apparatet tages ibrug, skal batteriernes ladetilstand kontrolleres. Apparatet kan, hvis der ikke er nok kapacitet på batterierne, også bruges med en netadapter for 230 Volt. Sondeforbindelse Slangen fra målesonden forbindes vha. lynkoblinger til apparatet. Hanstikkene til måling af temperaturer forbindes til apparatet. Gult stik Blåt stik 2 = Røggastemperatur = Forbrændingsluftstemperatur Note Målesonden må ikke befinde sig i aftræksrøret når apparatet kalibreres. Kalibreringen skal foretages med sonden ude i frisk luft. 2 Denne kan også fås med løs føler til måling på balancerede aftræk.

16 EUROλYZER 02 SIDE 16 Programstart Apparat indkobling... Herefter følger en test af alle segmenter og symboler i ca. 2 sek. Efter testen af segmenterne skal der vælges om der skal måles tryk 3 eller måles på røggas 4. Dette valg foretages med 3 Fortsætter side 13 4 Fortsætter side 14

17 EUROλYZER 02 SIDE 17 Efter valg trykkes Ur Indstilling af uret i Eurolyλzer: Tryk på -tasten under Kalibreringsperioden for at komme Ind til indstilling af uret. Indstilling af timer... Indstilling af minutter.. Godkend indstillingen..

18 EUROλYZER 02 SIDE 18 Indstilling af ugedag.. Indstilling af måned.. Indstilling af år.. Godkend indstillingen..

19 EUROλYZER 02 SIDE 19 Trykmåling Har man valgt trykmåling er kalibreringsperioden 10 sek. Og displayet viser: Efter endt kalibreringsperiode Er apparatet klar til trykmåling.

20 EUROλYZER 02 SIDE 20 Kalibreringsfasen Apparatet starter automatisk efter kalibreringsfasen der tager 60 sek. Under denne kalibrering er røggaspumpen indkoblet. Skulle der under kalibreringsfasen opstå en fejl, så vil en blinkende pil indikere den specifikke fejl. Hvis der er fejl på en af cellerne, vil den ikke blive brugt i målingen. En celle der er fejl på vil i displayet blive vist med et vandret stregsymbol ( ). Efter kalibreringsfasen standser pumpen.

21 EUROλYZER 02 SIDE 21 Brændstofvalg Efter kalibreringsfasen vil menuen med brændstofvalg automatisk komme frem i displayet. Indtil der er valgt brændstof, vil røggaspumpen forblive slukket. Taster til valg af brændstof... I displayet vises disse valgmuligheder: nat Nat-GAS Naturgas Pro Pro-GAS Propangas but But-Gas Butangas OLIE-Let OLIE-Let Let Olie OLIE-LS OLIE-LS Let/svær Olie OLIE-S OLIE-S Svær Olie Tryk ENTER ved det ønskede brændstof... Efter bekræftelsen af det ønskede brændstof starter røggaspumpen. Samtidig starter måleprogrammet, og apparatet er forindstillet til at vise O 2 og CO. Herefter kan der så, med piletasterne, vælges mellem de andre værdier i displayet.

22 EUROλYZER 02 SIDE 22 Måleprogram Valg af måleværdi... O 2 - CO 2 - q A - T L - træk Ved at trykke på -tasten gentagende gange, vil instrumentet vise trækket. (Visningen efter T L )

23 EUROλYZER 02 SIDE 23 Valg af måleværdi... CO - CO U - λ - T GAS OBS: Skulle der være fejl på en måleenhed, efter at kalibreringsfasen på 60 sek. er færdig, (f.eks. hvis temperaturføleren ikke er tilsluttet eller O 2 -cellen er defekt), vil værdien blive vist som et stregsymbol.

24 EUROλYZER 02 SIDE 24 En værdi fra den øverste displaylinie kan sammen med en værdi fra den nederste displaylinie vises samtidigt. Enheden på målingen bliver vist helt til højre i displayet. Hold-Funktion... Første tryk på HOLD- tasten og værdierne O 2 -CO 2 -q A -T L -CO-CO U -λ-t GAS fastholdes. Andet tryk på HOLD- tasten og værdien for trækmålingen fastholdes. Det er nu muligt at foretage trækmåling på kedlen samtidig med at instrumentet husker alle andre værdier. Vha. af σ-tasten bladres der over til træk-måling Ved tilfredsstillende trækmåling trykkes der igen på HOLD. Nu kan alle værdier printes ud. Der kan nu med piletasterne skiftes mellem de forskellige måleværdier. Ved udskrivning kommer alle værdier med og ikke kun de to, der kan vises i displayet samtidigt. O 2, CO 2, q A, T L, Træk... CO, CO U, λ, T GAS...

25 EUROλYZER 02 SIDE 25 Udprintning af måleværdier Udprintning... Efter at have trykket på tasten og derefter placere Eurolyzeren bagved den infrarøde termoprinter, type HP-82240B, trykkes på printerknappen, og samtlige måleværdier vil blive udskrevet. Printeren tændes på ON/OFF knap, således at der er et rødt markeringsmærke på printeren. Afslutning af måling Slukning af apparat... Efter 6 sek. slukker apparatet. Man kan annullere slukning af apparatet hvis der trykkes på ENTER- tasten inden de 6 sek. er gået. Apparatet vil derefter

26 EUROλYZER 02 SIDE 26 fortsætte sit måleprogram. Annullering af slukning...

27 Tegning af apparat EUROλYZER 02 SIDE 27

28 Filter EUROλYZER 02 SIDE 28

29 EUROλYZER 02 SIDE 29 Tilbehør Bestillings Nr Kuffert til Eurolyzer og printer Termoprinter (HP-82240B) Papir for termoprinter Strømforsyning til Euroλyzer Løs type K-føler på 1000*2 mm Stik til Løs føler type K Temperaturledning (max.250 C) på metermål (ø 0,5) Reservedele Komplet kondensatfilter O-ring (18x3mm) Filter med gitterstruktur Filtersæt for kondensatfilter (5 stk. rørfiltre og 5 stk. Teflonmembraner)

30 EUROλ YZER 02 SIDE 30 FAQ Eurolyzer vil ikke tænde Printer skriver ud, men der er ikke noget skift på printerlabel. Egne Notater: Batterierne kan være flade Skift til to nye LR06 (AA) Papir i printeren skal vendes om således at der printes på den anden side.

31 EUROλYZER 02 SIDE 31 Stikordsregister: B Beregningsformler...10 brændstof...18 Brændstofvalg... 5;18 D Displaysymbolik...12 F Filter...25 I Indstilling af uret...15 K K-føler...25 Kondensatbeholder...11 kondensatfilter...25 Kuffert...25 M membranfilter...11 måleværdi...20 N Notater O O-ring P Papir for termoprinter printer Programstart S Stik til Løs føler type K Strømforsyning til Euroλyzer T Temperaturledning Tilbehør Trykmåling træk U uret i Eurolyλzer... 15

32 EUROλYZER 02 SIDE 32 Producenter og forhandlere anbefaler følgende vedligeholdelse: 1. Tøm vandudskilleren for vand efter hvert kundebesøg. 2. Foretag dagligt eftersyn af partikelfilteret/udskift hvis det er snavset. Sodpartikler sætter sig på den indvendige side af filterelementet. 3. Foretag jævnligt tæthedsprøver af røggassonden. 4. Sørg for en ugentlig udtørring af røggassonden evt. ved gennemblæsning med trykluft. Under denne operation er det vigtigt at røggassonden er demonteret instrumentet. 5. Beskyt altid røggasanalysatoren mod CO overlast. 6. Efter brug er det tilrådeligt at lade røggasanalysatoren indsuge frisk luft i 2 3 min., da dette kan være med til at forlænge cellernes levetid.

Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr / 085

Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr / 085 EUROλYZER 02 SIDE 1 Eurolyzer 02 Røggasanalysator El-nr. 63 98 951 072 / 085 EUROλYZER 02 SIDE 2 QUICK GUIDE til røggasmåling Tænd apparatet Vælg Røggasmåling (r.gas) Bekræft valget og start kalibrering

Læs mere

Betjenings vejledning ecom-cn

Betjenings vejledning ecom-cn Betjenings vejledning Vilstrup-Teknik Langelinie 57 8600 Silkeborg Tel. +45 86 81 55 46 Fax +45 86 81 38 51 www.vilstrup-teknik.dk info@vilstrup-teknik.dk Indhold Side 1. Instrument design 3 2. Kom i gang

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Elektroniske røggasmålere

Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere anvendes i dag til kontrol af forbrændingskvaliteten. Målerne varierer i pris og formåen, men typisk kan alle måle grundlæggende parametre som: - Ilt

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning Eurolyzer ST Røggasanalysator

Betjeningsvejledning Eurolyzer ST Røggasanalysator Betjeningsvejledning Eurolyzer ST Røggasanalysator El.nr. 63 98 969 006 Indhold Betjeningsvejledning... 1 Røggasanalysator... 1 Vedrørende denne manual... 3 Struktur for advarsler... 3 Forklaring på symboler

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Luftvejledningen af 2001 6.2.4 Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor El.nr. 63 98 964 195 Indhold Garanti... 3 Beskrivelse... 3 Generelt... 3 Konstruktion... 3 Tekniske data... 3 Levering inkluderer... 4 HL H2 udstyr...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kreativ teknologi fra rbr. Betjenings vejledning. vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg

Kreativ teknologi fra rbr. Betjenings vejledning. vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg Kreativ teknologi fra rbr Betjenings vejledning vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg Indeks Side 1. Introduktion 3 2. Udstyr 4 3. Røggasmåling 3.1. Røggas analyse 6 3.2. Træk måling 9 3.3. Sod

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400P

Brugervejledning Alkometer SD-400P Brugervejledning Alkometer SD-400P 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start af instrumentet... 3 2.2 Slukning af instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer

Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer El.nr. 87 98 333 191 KIMO VT110 side 2 Instrumentoversigt OK Knap (Godkender) Tænd/sluk baggrundsbelysning Menu/funktionsvalg knap Tænd/sluk/Esc (returner)

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion Brugermanual Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1.1 Tilslutning af målesonde 1.2 Tilslutning af føler for omgivende/indsugningstemperatur 1.3 Tilslutning af AC adapter 1.4 Differenstrykstilslutning 1.5

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

GROHE Køkken GROHE BLUE BRUGSANVISNING

GROHE Køkken GROHE BLUE BRUGSANVISNING GROHE Køkken GROHE BLUE BRUGSANVISNING GROHE BLUE BRUGERVEJLEDNING Tillykke med din nye GROHE Blue. For at få størst udbytte af din GROHE Blue er der nogle få ting, du skal vide. GROHE Blue Vandet 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere