q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel"

Transkript

1 Brugerhåndbog 1

2 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed. Angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne. Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne. Angiver, at der findes en forklaring på de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under "Bilag". s s.65 Angiver betjeningsmetoder og betjeningsrækkefølgen. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, de nummererede trin angiver. Angiver navnet på knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempel: [Esc]-knap Angiver menupunkter til konfiguration. Eksempel: "Image" (Billede) - "Brightness" (Lysstyrke)

3 Indholdsfortegnelse 3 Projektorfunktioner...4 Kun EMP-1715/ Komponentnavne og -funktioner...6 Forside/top...6 Kontrolpanel...7 Bagside...8 Bund...9 Fjernbetjening...10 Nyttige funktioner Skift af projiceret billede...13 Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning)...13 Direkte skift fra fjernbetjeningen...14 Funktioner til forbedring af projiceringen...15 Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand)...15 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute)...16 Frysning af billedet (Freeze)...17 Ændring af formatforholdet (Resize)...17 Markørfunktion (Pointer)...18 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...19 Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus)...20 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering)...23 Oversigt over justeringsprocedure...23 Indstilling af skærm-id...23 Billedkorrektionsmetode...24 Sikkerhedsfunktioner...26 Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode)...26 Begrænsning af betjening (betjeningslås)...29 Konfigurationsmenu Brug af menuen Configuration (Konfiguration)...31 Oversigt over funktioner...32 Menuen Image (Billede)...32 Menuen Signal...33 Menuen Settings (Indstillinger)...34 Menuen Extended (Udvidet)...35 Menuen Network (Netværk) (kun EMP-1715/1705)...37 Menuen Info (kun visning)...38 Menuen Reset (Nulstil)...39 Fejlfinding Brug af hjælp Problemløsning Tolkning af indikatorerne Når indikatorerne ikke hjælper Bilag Monteringsmetoder Rengøring Rengøring af projektorens overflade Rengøring af objektivet Rengøring af luftfilteret og luftindtaget Udskiftning af forbrugsdele Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen Udskiftning af lampen Udskiftning af luftfilteret Lagring af brugerlogo Skærmstørrelse og -afstand Tilslutning af eksternt udstyr Tilslutning af eksterne højttalere Ekstra tilbehør og forbrugsdele Ordliste Oversigt over ESC/VP21-kommandoer Kommandooversigt Kabellayout Opsætning af USB-tilslutning PJLink (kun EMP-1715/1705) Oversigt over understøttede skærmvisninger Specifikationer Udseende Indeks... 75

4 Projektorfunktioner 4 Lille og let B5-størrelse (19,3 cm dyb, 27,3 cm bred og 6,8 cm høj) med et let og kompakt kabinet (1,6 til 1,7 kg * ) Projektoren er også nem at transportere takket være en særlig lomme til opbevaring af ledninger osv. i den medfølgende bløde bæretaske. s s.71 * EMP-1715/1705: 1,7 kg, EMP-1710/1700: 1,6 kg f A/V til/fra-lågen gør projicering og opbevaring nemt Du kan standse og genoptage projiceringen ved at åbne og lukke A/V til/fra-lågen, hvilket gør det nemmere at lave tydelige præsentationer. Ingen nedkølingsforsinkelse Du kan tage projektorens netledning ud uden først at vente på, at projektoren nedkøles. Nem at bruge f Når du tænder og slukker projektoren, lyder et "bip" Der lyder et "bip", når projektoren tændes, og når nedkølingsperioden er slut, bipper bekræftelsessummeren to gange. Når bekræftelsessummeren bipper to gange, kan du tage netledningen ud. f Enkeltfoddesignet betyder, at du undgår besværlige højdeindstillinger Det er nemt at indstille højden med én hånd. s Introduktion f Brugervenligt kontrolpanel For nemheds skyld er knapperne klassificeret og arrangeret i overensstemmelse med deres projicerings- og justeringsfunktioner. s s.7 Sikkerhedsfunktioner f Beskyttelse med adgangskode til begrænsning og håndtering af brugere Ved at indstille en adgangskode kan du begrænse, hvem der har adgang til at bruge projektoren. s s.26 f Betjeningslås forhindrer brug af knapperne på kontrolpanelet Du kan bruge denne funktion til at forhindre andre i at ændre projektorindstillingerne uden tilladelse ved arrangementer, på skoler o.l.

5 Projektorfunktioner 5 Kun EMP-1715/1705 Nem computertilslutning f Computer og trådløs tilslutning Brug et trådløst LAN til at opnå nem tilslutning på 1 til 1-basis til computeren. s Wireless LAN Quick Connection Guide Du kan også etablere forbindelse med adgangspunktet. s EasyMP Operation Guide Forbedret sikkerhedsniveau med trådløst LAN Sikkerheden er bedre end på tidligere modeller. Du kan føle dig sikker, når du bruger projektoren som en del af netværket. s EasyMP Operation Guide Projicering på anden og tredje skærm (flerskærmsvisning) Du kan projicere hvert virtuelle visningssæt på computeren ved at bruge to eller flere projektorer. Du kan bruge dette til at håndtere filer og arrangementer for de virtuelle visninger, mens du udelukkende projicerer de virtuelle visninger. s EasyMP Operation Guide f Tilslutning via USB-kabel (USB-visning) Du skal blot slutte et kabel til computeren for at projicere billeder fra computerskærmen. s EasyMP Operation Guide Avanceret præsentationsunderstøttelse f Præsentationer uden computer Du kan optage præsentationer på et medie på forhånd og så blot starte afspilningen. Det er muligt at give præsentationer uden en computer. s EasyMP Operation Guide f Kun diasshow (præsentationstilstand) I præsentationstilstand projiceres der kun billeder fra et PowerPointdiasshow. Du kan give flotte præsentationer, uden at tilskuerne ser betjeningsmetoder eller andet forberedelsesmateriale. s EasyMP Operation Guide

6 Komponentnavne og -funktioner 6 Forside/top A K B C Navn A Kontrolpanel s s.7 B Lampedæksel Funktion Åbn dette dæksel, når projektorlampen skal udskiftes. s s.56 J I G H F E D C Ventilationsåbning Advarsel Placér ikke genstande, der er følsomme over for varme, i nærheden af ventilationsåbningen, og sørg for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen, mens projicering er i gang. L Navn D Justerbar frontfod Flyt og justér placeringen af det projicerede billede, når projektoren står på en flade som f.eks. et skrivebord. E Fodjusteringsknap Træk fodknappen ud for at trække frontfoden ud og skubbe den ind. s Introduktion F A/V til/fra-låge G A/V til/ fra-glideknap H Fjernsensor I Fokuseringsring J Zoomring K Indikator for USB-adgang (kun EMP-1715/ 1705) L Enhed til trådløst LAN (kun EMP- 1715/1705) Funktion Luk den for at beskytte objektivet, når projektoren ikke er i brug. Ved at lukke lågen under en præsentation kan du skjule billedet og lyden (A/V til/fra). s Introduktion, s.16 Skub til knappen for at åbne og lukke A/V til/fra-lågen. Modtager signaler fra fjernbetjeningen. s Introduktion Indstiller billedfokuseringen. s Introduktion Indstiller billedstørrelsen. s Introduktion Hvis de blinker eller lyser, angiver de adgangsstatussen for USB, type A. Installér denne, før projektoren tages i brug. Slutter projektoren til en computer via en trådløs forbindelse. s Wireless LAN Quick Connection Guide EasyMP Operation Guide

7 Komponentnavne og -funktioner 7 Kontrolpanel Navn Funktion A I H G F E D [v]- og [w]-knap Korrigerer trapezforvrængning. Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. s Introduktion, s.31 E [Help]-knap Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer. s s.41 Navn A [Power]-knap B [Source Search]- knap C [Enter]-knap B C D Funktion Slukker eller tænder projektoren. s Introduktion Skifter til den næste inputkilde, der er tilsluttet projektoren, og sender et billede. s s.13 Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres tracking, synkronisering og placering automatisk, så der opnås et optimalt billede. Når der vises en konfigurationsmenu eller en hjælpeskærm, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. s s.31 F [Esc]-knap G [a]- [b]-knap H [Menu]-knap I Statusindikatorer Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens der vises en konfigurationsmenu, for at gå til det forrige menuniveau. s s.31 Justerer lydstyrken. Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. s Introduktion, s.31 Åbner og lukker konfigurationsmenuen. s s.31 Projektorens status angives af farven på indikatorerne, og om de blinker eller lyser. s s.42

8 Komponentnavne og -funktioner 8 Bagside A B Navn A USB-port, type B B Fjernsensor C Højttaler D Strømindgang E Sikkerhedsslot (j) J I H G F C D Funktion Slutter projektoren til en computer med et USB-kabel, så billedet på computeren projiceres (kun EMP-1715/1705). Når du bruger den trådløse musefunktion, kan du etablere forbindelse til en computer med et USB-kabel. s Introduktion Modtager signaler fra fjernbetjeningen. s Introduktion Tilslutning af netledningen. s Introduktion s s.65 E Navn F USB-port, type A (kun EMP-1715/ 1705) G Computerport (komponentvideo) H S-video-port I Videoport J Audioport Funktion Tilslutning af hukommelsen i kompatible digitale kameraer og USB-enheder samt projicering af billed/filmfiler og -scenarier med PC Free-funktionen i EasyMP. s Introduktion Til videosignaler fra en computer og komponentvideog signaler fra andre videokilder. Til S-videog -signaler fra videokilder. Til kompositvideog signaler fra videokilder. Til audioinputsignalet fra tilsluttet udstyr. Når du projicerer med PC Free-funktionen i EasyMP, kan du sende lyd til en ekstern højttaler ved at indstille "EasyMP Audio Out" (EasyMP-audiooutput) på konfigurationsmenuen (kun EMP-1715/1705). s s.34

9 Komponentnavne og -funktioner 9 Bund Navn Funktion D C B B Luftfilter (luftindtag) Dette forhindrer støv og andre fremmedlegemer i at trænge ind i projektoren, når der suges luft ind. Projektoren viser en advarselsmeddelelse, når luftfilteret skal rengøres eller udskiftes. s s.54, 59 C Fodjusteringsknap s Introduktion F D Justerbar frontfod E Bagfod Flyt og justér placeringen af det projicerede billede, når projektoren står på en flade som f.eks. et skrivebord. Drej den for at trække den ud og skubbe den ind, så projektoren kan vippes vandret. s Introduktion F Skruehul til at fastgøre trådløs eller kabelført LAN-enhed Dette hul bruges til at skrue den trådløse eller kabelførte LAN-enhed fast. s Wireless LAN Quick Connection Guide A E Navn A Fastgøringspunkter til ophængningsbeslag (3 punkter) Funktion Fastgør det valgfri loftsophæng her, når projektoren skal hænge fra et loft. s s.53, 64

10 Komponentnavne og -funktioner 10 Fjernbetjening Navn Funktion A B C D E F G H I J K L M W V U T S R Q P O N A [E-Zoom]-knap (z) (x) B [Page Up] [Page Down]-knapper ([) (]) C [Esc]-knap D [Enter]-knap E [A/V Mute]-knap (z) Forstørrer billedet uden at ændre projiceringsstørrelsen. (x) Reducerer dele af billedet, der er blevet forstørret med [z]-knappen. s s.19 Når den trådløse musefunktion og netværkspræsentation anvendes (kun EMP- 1715/1705), kan du skifte side i PowerPointfilen ved at trykke på side op/side nedknapperne. Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens der vises en konfigurationsmenu, for at gå til det forrige niveau. Fungerer som højre knap på en mus, når den trådløse musefunktion bruges. s s.31 Når der vises en konfigurationsmenu eller en hjælpeskærm, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. Fungerer som venstre knap på en mus, når den trådløse musefunktion bruges. s s.31 Slår billeder og lyd til eller fra. s s.16 F [Pointer]-knap Tryk på denne knap for at aktivere skærmmarkøren. s s.18 G [EasyMP]-knap Skifter til EasyMP-billedet. Denne kan ikke bruges i EMP-1710/1700 (kun EMP-1715/ 1705).

11 Komponentnavne og -funktioner 11 Navn Funktion Navn Funktion H [Computer]-knap I [S-Video]-knap Skifter til billeder fra computerporten (komponentvideo). s s.14 Skifter til billeder fra S-video-porten. s s.14 Q [Menu]-knap R [Color Mode]- knap Åbner og lukker konfigurationsmenuen. s s.31 Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes på knappen. s s.15 J [Video]-knap K [Auto]-knap L Numeriske knapper M [Search]-knap N [Volume]-knapper O [Resize]-knap Skifter til billeder fra videoporten. s s.14 Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres tracking, synkronisering og placering automatisk, så der opnås et optimalt billede. s s.33 Brug disse knapper, når du indtaster en adgangskode eller et skærm-id. s s.28 Skifter til den næste inputkilde, der er tilsluttet projektoren og sender et billede. s s.13 (a) Reducerer lydstyrken. (b) Øger lydstyrken. s Introduktion Formatforholdetg skifter, hver gang der trykkes på knappen. s s.17 S [Num]-knap T [Freeze]-knap U [h]-knap V [Power]-knap W Lysemitterende område på fjernbetjeningen Brug denne knap, når du indtaster en adgangskode eller et skærm-id. s s.28 Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages. s s.17 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. Når den trådløse musefunktion aktiveres, flyttes markøren i den retning, knappen vippes. s s.31 Slukker eller tænder projektoren. s Introduktion Udsender fjernbetjeningssignaler. s Introduktion P [Help]-knap Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer. s s.41

12 Nyttige funktioner Dette kapitel beskriver nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer osv. samt sikkerhedsfunktionerne. Skift af projiceret billede Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning)...13 Direkte skift fra fjernbetjeningen...14 Funktioner til forbedring af projiceringen Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand)...15 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute) Frysning af billedet (Freeze)...17 Ændring af formatforholdet (Resize)...17 Markørfunktion (Pointer)...18 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...19 Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus)...20 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering)...23 Oversigt over justeringsprocedure Indstilling af skærm-id Billedkorrektionsmetode Sikkerhedsfunktioner...26 Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode)...26 Typer af beskyttelse med adgangskode Indstilling af beskyttelse med adgangskode Indtastning af adgangskoden Begrænsning af betjening (betjeningslås)... 29

13 Skift af projiceret billede 13 Du kan skifte det projicerede billede på følgende to måder. Skift med kildesøgning Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret, projiceres. Direkte skift Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen til at skifte målinputporten. Brug af fjernbetjeningen Brug af kontrolpanelet Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning) Du kan projicere målbilledet hurtigt, eftersom inputporte, hvortil der ikke sendes billedsignaler, ignoreres, når du skifter ved at trykke på [Source Search]-knappen. Computer S-video Video EasyMP (kun EMP-1715/1705) q Følgende Når der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke på [Source Search]-knappen, indtil målbilledet projiceres. skærm, der viser statussen på billedsignaler, vises, når det billede, projektoren viser, er det eneste tilgængelige, eller når der ikke registreres noget billedsignal. Du kan vælge den inputport, hvor det tilsluttede udstyr, du ønsker at bruge, projicerer. Hvis der ikke udføres nogen funktioner inden ca. 10 sekunder, lukkes skærmen. Inputporten, hvortil der ikke sendes billedsignaler, springes over. * EasyMP skifter, når der anvendes EMP-1715/1705. Installér den medfølgende trådløse LAN-enhed (kun EMP-1715/1705). Procedure Når videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, før denne funktion udføres.

14 Skift af projiceret billede 14 Direkte skift fra fjernbetjeningen Du kan skifte direkte til målbilledet ved at trykke på følgende knapper på fjernbetjeningen. Fjernbetjening Skifter til billeder fra computerporten (komponentvideo). Skifter til billeder fra S-video-porten. Skifter til EasyMPbilledet. (kun EMP-1715/1705) Skifter til billeder fra videoporten.

15 Funktioner til forbedring af projiceringen 15 Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand) Du kan nemt opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken på billedet varierer afhængig af den valgte tilstand. Procedure Fjernbetjening Tilstand Photo (Foto) Sports (Sport) Presentation (Præsentation) Theatre (Biograf) Game (Spil) srgbg Blackboard (Tavle) Customized (Brugerdefineret) Anvendelse (Med computerbilleder som input) Ideel til projicering af stillbilleder som f.eks. fotos i et oplyst lokale. Billederne er klare og står i skarp kontrast. (Med komponentvideo-, S-video- eller kompositvideobilleder som input) Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne er klare og levende. Ideel til præsentationer i et oplyst lokale. Ideel vil filmforevisning i et mørkt lokale. Giver billederne en naturlig tone. Ideel til at spille videospil i et oplyst lokale. Særligt velegnet til at understrege mørke overgange. Ideel til billeder, der opfylder srgbfarvestandarden. Selv hvis der projiceres op på en tavle, giver denne indstilling billederne en naturlig farvetone, præcis som blev der projiceret på en skærm. Du kan vælge en bestemt farve. Hver gang du trykker på knappen, vises navnet på farvetilstanden på skærmen, og farvetilstanden skifter. Hvis du trykker på knappen, mens navnet på farvetilstanden vises på skærmen, skiftes der til næste farvetilstand. q Farvetilstanden kan også indstilles med "Color Mode" (Farvetilstand) i menuen "Image" (Billede) i konfigurationsmenuen. s s.32

16 Funktioner til forbedring af projiceringen 16 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute) Du kan bruge denne funktion, når du ønsker at henlede tilskuernes opmærksomhed på det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, f.eks. når du skifter mellem filer under præsentationer fra en computer. Procedure q Hvis du bruger denne funktion, når du projicerer levende billeder, fortsætter kilden afspilningen af billeder og lyd, og du kan ikke vende tilbage til det sted, hvor A/V til/fra blev aktiveret. Du kan vælge at vise Black (Sort), Blue (Blåt) eller Logo som A/V til/fra-visning ved at vælge indstillingen "Extended" (Udvidet) - "Display" (Visning) - "A/V Mute" (A/V til/fra) i konfigurationsmenuen. s s.35 Når A/V til/fra-lågen lukkes, og A/V til/fra-funktionen slås fra, kan du vælge at slukke strømforsyningen automatisk efter ca. 30 minutter ved at vælge "Extended" (Udvidet) - "Sleep Mode" (Dvaletilstand) i konfigurationsmenuen. s s.36 Fjernbetjening Projektor Hver gang du trykker på knappen, eller A/V til/fra-lågen åbnes eller lukkes, slås A/V Mute (A/V til/fra) til eller fra.

17 Funktioner til forbedring af projiceringen 17 Frysning af billedet (Freeze) Når levende billeder fryses på skærmen, projiceres billedet fortsat, så du kan projicere ét billede ad gangen på samme måde som stillbilleder. Du kan desuden udføre funktioner som at skifte mellem filer under præsentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis funktionen til frysning aktiveres i forvejen. Ændring af formatforholdet (Resize) Når der er tilsluttet videoudstyr, kan der vises billeder, som er indspillet på digital video eller på dvd er, i 16:9-bredskærmsformat. Du kan ændre formatforhold for billeder i komprimeringstilstandeng som følger. 4:3 16:9 Procedure Fjernbetjening Du kan ændre formatforhold for computerbilleder som følger. Normal (kun RGB) 4:3 16:9 Hver gang du trykker på knappen, slås funktionen til frysning til eller fra. q Lyden standser ikke. Billedkilden fortsætter afspilningen af levende billeder, selvom de fryses, og det er derfor ikke muligt at fortsætte projiceringen fra det sted, hvor den blev afbrudt. Hvis du trykker på [Freeze]-knappen, mens konfigurationsmenuen eller en hjælpskærm vises, forsvinder menuen eller hjælpskærmen. Funktionen til frysning virker, selvom E-Zoomfunktionen bruges. Procedure Fjernbetjening

18 Funktioner til forbedring af projiceringen 18 Hver gang du trykker på knappen, vises formatnavnet på skærmen, og tilstanden skifter. Markørfunktion (Pointer) Denne funktion sætter dig i stand til at flytte et markørikon på det projicerede billede, så du kan henlede opmærksomheden på det område, du taler om. Hvis du trykker på knappen, mens formatnavnet vises på skærmen, skiftes der til næste formattilstand. q Farvetilstanden kan også indstilles med "Resize" (Tilpas) i menuen "Signal" i konfigurationsmenuen. s s.33 Procedure A Vis markøren. Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, vises eller forsvinder markøren.

19 Funktioner til forbedring af projiceringen 19 B Flyt markørikonet. Fjernbetjening Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom) Denne funktion er nyttig, når du vil udvide billeder, så de vises med flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller. q Du Markørikon kan vælge mellem tre forskellige typer markørikoner ( ) under "Settings" (Indstillinger) - "Pointer Shape" (Markørform) i konfigurationsmenuen. s s.34 Procedure A Start E-Zoom-funktionen. Fjernbetjening

20 Funktioner til forbedring af projiceringen 20 B Flyt C Forstør. krydset til det område af billedet, du vil forstørre. Fjernbetjening Fjernbetjening Kryds Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus) Hvis USB-terminalen på en computer og USB-terminalen på bagsiden af projektoren forbindes via et USB-kabel af A-B-typen (kan købes i butikker), kan du bruge projektorens fjernbetjening som trådløs mus til at styre computerens musemarkør. Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) Området udvides, hver gang der trykkes på knappen. Du kan udvide området hurtigt ved at holde knappen nede. Du kan formindske det forstørrede billede ved at trykke på [x]-knappen. Tryk på [Esc]-knappen for at annullere. Til USB-port USB-kabel Til USB-port q Forstørrelsesforholdet vises på skærmen. Det valgte område kan forstørres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin. Vip [h]-knappen for at rulle i billedet.

21 Funktioner til forbedring af projiceringen 21 q USB-kablet kan kun tilsluttes computere med et USBstandardinterface. Hvis du bruger en computer med Windows, skal der som minimum være installeret en fuld version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional. Hvis computeren kører en version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, der er opgraderet fra en tidligere version af Windows, kan funktionaliteten ikke garanteres. Der kan opstå problemer med at bruge musefunktionen i nogle versioner af både operativsystemet Windows og Macintosh. Nogle computerindstillinger skal muligvis ændres, før musefunktionen kan bruges. Se i dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger. Når forbindelsen er etableret, kan musemarkøren anvendes som følger. Flytning af musemarkøren Træk og slip Klik med musen Venstreklik Højreklik Dobbeltklik: Tryk to gange hurtigt efter hinanden. Dette er nyttigt, hvis du vil vise det forrige eller næste billede i et PowerPointdiasshow. Til forrige billede 1. Hold [Enter]-knappen nede, og vip og træk [h]-knappen. 2. Slip [Enter]-knappen for at placere objekter det ønskede sted. Til næste billede

22 Funktioner til forbedring af projiceringen 22 q Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt på computeren, er der også byttet om på knappernes funktion på fjernbetjeningen. Den trådløse musefunktion virker ikke, mens følgende funktioner er i brug. Visning af en konfigurationsmenu Visning af en hjælpemenu E-Zoom-funktionen Hentning af et brugerlogo Markørfunktionen Justering af lydstyrken

23 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 23 Når der projiceres billeder på flere projektorer samtidig, kan du indstille lysstyrken og farvenuancen på hvert projektors billede med flerskærmsfarvejustering, så farverne i alle projektorernes billeder passer sammen. I nogle tilfælde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom justeringen foretages. Oversigt over justeringsprocedure Foretag justeringer ved hjælp af nedenstående procedure. 1. Indstilling af Screen ID (Skærm-ID) Før du sætter projektorerne op, skal du indstille et skærm-id for hver af dem. Når du foretager justeringer for to eller flere projektorer med fjernbetjeningen, kan du styre dem enkeltvis ved at indstille individuelle skærm-id er for dem. 2. Angivelse af Image Correction (Billedkorrektion) Når projektorerne er sat op, kan du justere billedet for hver projektor. Ved hjælp af billedkorrektion kan du justere fra sort til hvid i niveau 1 til 5, og på hvert af niveauerne kan du justere følgende to punkter. Justering af lysstyrke Justér hvert billede i niveauer fra 1 til 5, så de alle bliver ens. Farvejustering Justér hvert billede i niveauer fra 1 til 5, så farverne bliver ens ved hjælp af "Color Correct. (G/R)" (Farvekorr. (grøn/rød)) og "Color Correct. (B/Y)" (Farvekorr. (blå/gul)). Indstilling af skærm-id Hvis du f.eks. indstiller en projektor med skærm-id3, kan du nøjes med at styre projektoren med skærm-id3 ved at trykke på knappen [3], mens du holder [Num]-knappen nede, selvom der er flere projektoropsætninger. Procedure A Tryk på [Menu]-knappen, og vælg "Extended" (Udvidet) - "Multi-screen" (Flere skærme) - "Screen ID" (Skærm-ID) i konfigurationsmenuen. s s.31 Brug af fjernbetjeningen Brug af kontrolpanelet Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udfører, i vejledningen under menuen.

24 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 24 B Vælg C Tryk q det id, du vil indstille, og tryk på [Enter]- knappen. på [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen. Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren på den projektor, du vil styre, og tryk på den numeriske knap, der svarer til projektorens skærm-id, mens du holder [Num]-knappen nede. Du kan derefter nøjes med at styre projektoren med det valgte IDnummer. Du kan styre alle projektorer uanset skærm-id-indstillinger ved at rette fjernbetjeningen mod fjernsensoren på projektoren og trykke på [0]-knappen, mens du holder [Num]-knappen nede. De skærm-id er, du angiver her, er kun aktive under "Image Correction" (Billedkorrektion) for "Multiscreen" (Flere skærme). Hvis en projektor, du ikke ønsker at styre, reagerer på fjernbetjeningen, skal du rette fjernbetjeningen mod fjernsensoren på den pågældende projektor og trykke på tallet for projektorens skærm-id, mens du holder [Num]- knappen nede. Billedkorrektionsmetode Når projektorerne er sat op, kan du justere lysstyrken og nuancen for hvert billede. Procedure A Tryk B Vælg C Indstil på [Menu]-knappen, og vælg "Extended" (Udvidet) - "Multi-screen" (Flere skærme) - "Image Correction" (Billedkorrektion) i konfigurationsmenuen. s s.31 det niveau, der skal indstilles i "Adjustment Level" (Justeringsniveau). Hver gang du vælger et niveau, vises mønsteret for det valgte niveau. Du kan indlede indstillingen fra et vilkårligt niveau, og normalt kan du gøre det mørkere eller lysere ved at vælge 1 til 5 eller 5 til 1. lysstyrken med "Brightness Correct." (Lysstyrkekorr.). Når du vælger niveau 5, justeres der efter det mørkeste billede fra flere projektorer. Når du vælger niveau 1, justeres der efter det lyseste billede fra flere projektorer. Når du vælger niveau 2 til 4, justeres der efter et billede i midten af lysstyrkeskalaen fra flere projektorer. Hver gang du trykker på [Enter]-knappen, skifter det viste billede mellem mønstervisning og det faktiske billede, så du kan kontrollere justeringsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede.

25 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 25 D Justering E Gentag F Når af "Color Correct. (G/R)" (Farvekorr. (grøn/ rød)) og "Color Correct. (B/Y)" (Farvekorr. (blå/gul)). Hver gang du trykker på [Enter]-knappen, skifter det viste billede mellem mønstervisning og det faktiske billede, så du kan kontrollere justeringsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede. procedure 2 til 4, indtil justeringerne er gennemført. alle justeringer er foretaget, skal du trykke på [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.

26 Sikkerhedsfunktioner Projektoren har følgende sikkerhedsfunktioner. Password Protect (Beskyttelse med adgangskode) Du kan begrænse adgangen til projektoren. Operation Lock (Betjeningslås) Du kan forhindre personer i at ændre indstillingerne på projektoren uden tilladelse. Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode) Når der er aktiveret beskyttelse med adgangskode, kan personer uden adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom projektoren er tændt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, når projektoren tændes, ikke ændres. Dette fungerer som tyverisikring, idet projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles. Beskyttelse med adgangskode er ikke aktiveret på købstidspunktet. 3. "User s Logo Protect" (Beskyttelse af brugerlogo) Når "User s Logo Protect" (Beskyttelse af brugerlogo) indstilles til "On" (Aktiveret), kan brugerlogoet ikke ændres, og følgende indstillinger kan ikke ændres for brugerlogoet. Hentning af et brugerlogo Indstillinger for "Display Background" (Vis baggrund), "Startup Screen" (Startskærm) og "A/V Mute" (A/V til/fra) under "Display" (Vis) i konfigurationsmenuen. 4. "Network Protect" (Netværksbeskyttelse) (kun EMP-1715/1705) Når "Network Protect" (Netværksbeskyttelse) indstilles til "On" (Aktiveret), kan indstillingerne ikke ændres for "Network" (Netværk) i konfigurationsmenuen. 26 f Typer af beskyttelse med adgangskode Følgende fire typer indstillinger for beskyttelse med adgangskode kan angives i overensstemmelse med, hvordan projektoren bruges. 1. "Power On Protect" (Beskyttelse ved start) Når "Power On Protect" (Beskyttelse ved start) er "On" (Aktiveret), skal adgangskoden altid indtastes, når projektoren tændes, efter at den har været afbrudt fra den strømforsyning, den var tilsluttet, sidst adgangskoden blev indtastet. Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projiceringen ikke. 2. "Password Timer" (Adgangskodetimer) Når "Password Timer" (Adgangskodetimer) indstilles til "On" (Aktiveret), og tidsfristen er indstillet, skal adgangskoden indtastes, når tidsfristen udløber.

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-1700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde. Gør dig bekendt med

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Anvendte vejledninger og tegn

Anvendte vejledninger og tegn Anvendte vejledninger og tegn Vejledningstyper Dokumentationen til din EPSON-projektor er fordelt over disse to vejledninger: Læs vejledningerne i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. 1. Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Av-projektor. Brugervejledning

Av-projektor. Brugervejledning Av-projektor Brugervejledning Om manualer og anvendte tegn Manualtyper Dokumentationen til din EPSON-projektor er opdelt i følgende to manualer. Se manualerne i rækkefølgen angivet herunder. 1 2 Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog Betydningen af de anvendte symboler 1 Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. FORSIGTIG Angiver noget,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

EasyMP Monitor Driftshåndbog Ver.4.31

EasyMP Monitor Driftshåndbog Ver.4.31 EasyMP Monitor Driftshåndbog Ver.4.31 Symboler anvendt i denne håndbog Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. Advarsel s Angiver procedurer,

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere