q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel"

Transkript

1 Brugerhåndbog 1

2 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed. Angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne. Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne. Angiver, at der findes en forklaring på de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under "Bilag". s s.65 Angiver betjeningsmetoder og betjeningsrækkefølgen. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, de nummererede trin angiver. Angiver navnet på knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempel: [Esc]-knap Angiver menupunkter til konfiguration. Eksempel: "Image" (Billede) - "Brightness" (Lysstyrke)

3 Indholdsfortegnelse 3 Projektorfunktioner...4 Kun EMP-1715/ Komponentnavne og -funktioner...6 Forside/top...6 Kontrolpanel...7 Bagside...8 Bund...9 Fjernbetjening...10 Nyttige funktioner Skift af projiceret billede...13 Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning)...13 Direkte skift fra fjernbetjeningen...14 Funktioner til forbedring af projiceringen...15 Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand)...15 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute)...16 Frysning af billedet (Freeze)...17 Ændring af formatforholdet (Resize)...17 Markørfunktion (Pointer)...18 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...19 Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus)...20 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering)...23 Oversigt over justeringsprocedure...23 Indstilling af skærm-id...23 Billedkorrektionsmetode...24 Sikkerhedsfunktioner...26 Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode)...26 Begrænsning af betjening (betjeningslås)...29 Konfigurationsmenu Brug af menuen Configuration (Konfiguration)...31 Oversigt over funktioner...32 Menuen Image (Billede)...32 Menuen Signal...33 Menuen Settings (Indstillinger)...34 Menuen Extended (Udvidet)...35 Menuen Network (Netværk) (kun EMP-1715/1705)...37 Menuen Info (kun visning)...38 Menuen Reset (Nulstil)...39 Fejlfinding Brug af hjælp Problemløsning Tolkning af indikatorerne Når indikatorerne ikke hjælper Bilag Monteringsmetoder Rengøring Rengøring af projektorens overflade Rengøring af objektivet Rengøring af luftfilteret og luftindtaget Udskiftning af forbrugsdele Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen Udskiftning af lampen Udskiftning af luftfilteret Lagring af brugerlogo Skærmstørrelse og -afstand Tilslutning af eksternt udstyr Tilslutning af eksterne højttalere Ekstra tilbehør og forbrugsdele Ordliste Oversigt over ESC/VP21-kommandoer Kommandooversigt Kabellayout Opsætning af USB-tilslutning PJLink (kun EMP-1715/1705) Oversigt over understøttede skærmvisninger Specifikationer Udseende Indeks... 75

4 Projektorfunktioner 4 Lille og let B5-størrelse (19,3 cm dyb, 27,3 cm bred og 6,8 cm høj) med et let og kompakt kabinet (1,6 til 1,7 kg * ) Projektoren er også nem at transportere takket være en særlig lomme til opbevaring af ledninger osv. i den medfølgende bløde bæretaske. s s.71 * EMP-1715/1705: 1,7 kg, EMP-1710/1700: 1,6 kg f A/V til/fra-lågen gør projicering og opbevaring nemt Du kan standse og genoptage projiceringen ved at åbne og lukke A/V til/fra-lågen, hvilket gør det nemmere at lave tydelige præsentationer. Ingen nedkølingsforsinkelse Du kan tage projektorens netledning ud uden først at vente på, at projektoren nedkøles. Nem at bruge f Når du tænder og slukker projektoren, lyder et "bip" Der lyder et "bip", når projektoren tændes, og når nedkølingsperioden er slut, bipper bekræftelsessummeren to gange. Når bekræftelsessummeren bipper to gange, kan du tage netledningen ud. f Enkeltfoddesignet betyder, at du undgår besværlige højdeindstillinger Det er nemt at indstille højden med én hånd. s Introduktion f Brugervenligt kontrolpanel For nemheds skyld er knapperne klassificeret og arrangeret i overensstemmelse med deres projicerings- og justeringsfunktioner. s s.7 Sikkerhedsfunktioner f Beskyttelse med adgangskode til begrænsning og håndtering af brugere Ved at indstille en adgangskode kan du begrænse, hvem der har adgang til at bruge projektoren. s s.26 f Betjeningslås forhindrer brug af knapperne på kontrolpanelet Du kan bruge denne funktion til at forhindre andre i at ændre projektorindstillingerne uden tilladelse ved arrangementer, på skoler o.l.

5 Projektorfunktioner 5 Kun EMP-1715/1705 Nem computertilslutning f Computer og trådløs tilslutning Brug et trådløst LAN til at opnå nem tilslutning på 1 til 1-basis til computeren. s Wireless LAN Quick Connection Guide Du kan også etablere forbindelse med adgangspunktet. s EasyMP Operation Guide Forbedret sikkerhedsniveau med trådløst LAN Sikkerheden er bedre end på tidligere modeller. Du kan føle dig sikker, når du bruger projektoren som en del af netværket. s EasyMP Operation Guide Projicering på anden og tredje skærm (flerskærmsvisning) Du kan projicere hvert virtuelle visningssæt på computeren ved at bruge to eller flere projektorer. Du kan bruge dette til at håndtere filer og arrangementer for de virtuelle visninger, mens du udelukkende projicerer de virtuelle visninger. s EasyMP Operation Guide f Tilslutning via USB-kabel (USB-visning) Du skal blot slutte et kabel til computeren for at projicere billeder fra computerskærmen. s EasyMP Operation Guide Avanceret præsentationsunderstøttelse f Præsentationer uden computer Du kan optage præsentationer på et medie på forhånd og så blot starte afspilningen. Det er muligt at give præsentationer uden en computer. s EasyMP Operation Guide f Kun diasshow (præsentationstilstand) I præsentationstilstand projiceres der kun billeder fra et PowerPointdiasshow. Du kan give flotte præsentationer, uden at tilskuerne ser betjeningsmetoder eller andet forberedelsesmateriale. s EasyMP Operation Guide

6 Komponentnavne og -funktioner 6 Forside/top A K B C Navn A Kontrolpanel s s.7 B Lampedæksel Funktion Åbn dette dæksel, når projektorlampen skal udskiftes. s s.56 J I G H F E D C Ventilationsåbning Advarsel Placér ikke genstande, der er følsomme over for varme, i nærheden af ventilationsåbningen, og sørg for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen, mens projicering er i gang. L Navn D Justerbar frontfod Flyt og justér placeringen af det projicerede billede, når projektoren står på en flade som f.eks. et skrivebord. E Fodjusteringsknap Træk fodknappen ud for at trække frontfoden ud og skubbe den ind. s Introduktion F A/V til/fra-låge G A/V til/ fra-glideknap H Fjernsensor I Fokuseringsring J Zoomring K Indikator for USB-adgang (kun EMP-1715/ 1705) L Enhed til trådløst LAN (kun EMP- 1715/1705) Funktion Luk den for at beskytte objektivet, når projektoren ikke er i brug. Ved at lukke lågen under en præsentation kan du skjule billedet og lyden (A/V til/fra). s Introduktion, s.16 Skub til knappen for at åbne og lukke A/V til/fra-lågen. Modtager signaler fra fjernbetjeningen. s Introduktion Indstiller billedfokuseringen. s Introduktion Indstiller billedstørrelsen. s Introduktion Hvis de blinker eller lyser, angiver de adgangsstatussen for USB, type A. Installér denne, før projektoren tages i brug. Slutter projektoren til en computer via en trådløs forbindelse. s Wireless LAN Quick Connection Guide EasyMP Operation Guide

7 Komponentnavne og -funktioner 7 Kontrolpanel Navn Funktion A I H G F E D [v]- og [w]-knap Korrigerer trapezforvrængning. Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. s Introduktion, s.31 E [Help]-knap Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer. s s.41 Navn A [Power]-knap B [Source Search]- knap C [Enter]-knap B C D Funktion Slukker eller tænder projektoren. s Introduktion Skifter til den næste inputkilde, der er tilsluttet projektoren, og sender et billede. s s.13 Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres tracking, synkronisering og placering automatisk, så der opnås et optimalt billede. Når der vises en konfigurationsmenu eller en hjælpeskærm, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. s s.31 F [Esc]-knap G [a]- [b]-knap H [Menu]-knap I Statusindikatorer Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens der vises en konfigurationsmenu, for at gå til det forrige menuniveau. s s.31 Justerer lydstyrken. Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. s Introduktion, s.31 Åbner og lukker konfigurationsmenuen. s s.31 Projektorens status angives af farven på indikatorerne, og om de blinker eller lyser. s s.42

8 Komponentnavne og -funktioner 8 Bagside A B Navn A USB-port, type B B Fjernsensor C Højttaler D Strømindgang E Sikkerhedsslot (j) J I H G F C D Funktion Slutter projektoren til en computer med et USB-kabel, så billedet på computeren projiceres (kun EMP-1715/1705). Når du bruger den trådløse musefunktion, kan du etablere forbindelse til en computer med et USB-kabel. s Introduktion Modtager signaler fra fjernbetjeningen. s Introduktion Tilslutning af netledningen. s Introduktion s s.65 E Navn F USB-port, type A (kun EMP-1715/ 1705) G Computerport (komponentvideo) H S-video-port I Videoport J Audioport Funktion Tilslutning af hukommelsen i kompatible digitale kameraer og USB-enheder samt projicering af billed/filmfiler og -scenarier med PC Free-funktionen i EasyMP. s Introduktion Til videosignaler fra en computer og komponentvideog signaler fra andre videokilder. Til S-videog -signaler fra videokilder. Til kompositvideog signaler fra videokilder. Til audioinputsignalet fra tilsluttet udstyr. Når du projicerer med PC Free-funktionen i EasyMP, kan du sende lyd til en ekstern højttaler ved at indstille "EasyMP Audio Out" (EasyMP-audiooutput) på konfigurationsmenuen (kun EMP-1715/1705). s s.34

9 Komponentnavne og -funktioner 9 Bund Navn Funktion D C B B Luftfilter (luftindtag) Dette forhindrer støv og andre fremmedlegemer i at trænge ind i projektoren, når der suges luft ind. Projektoren viser en advarselsmeddelelse, når luftfilteret skal rengøres eller udskiftes. s s.54, 59 C Fodjusteringsknap s Introduktion F D Justerbar frontfod E Bagfod Flyt og justér placeringen af det projicerede billede, når projektoren står på en flade som f.eks. et skrivebord. Drej den for at trække den ud og skubbe den ind, så projektoren kan vippes vandret. s Introduktion F Skruehul til at fastgøre trådløs eller kabelført LAN-enhed Dette hul bruges til at skrue den trådløse eller kabelførte LAN-enhed fast. s Wireless LAN Quick Connection Guide A E Navn A Fastgøringspunkter til ophængningsbeslag (3 punkter) Funktion Fastgør det valgfri loftsophæng her, når projektoren skal hænge fra et loft. s s.53, 64

10 Komponentnavne og -funktioner 10 Fjernbetjening Navn Funktion A B C D E F G H I J K L M W V U T S R Q P O N A [E-Zoom]-knap (z) (x) B [Page Up] [Page Down]-knapper ([) (]) C [Esc]-knap D [Enter]-knap E [A/V Mute]-knap (z) Forstørrer billedet uden at ændre projiceringsstørrelsen. (x) Reducerer dele af billedet, der er blevet forstørret med [z]-knappen. s s.19 Når den trådløse musefunktion og netværkspræsentation anvendes (kun EMP- 1715/1705), kan du skifte side i PowerPointfilen ved at trykke på side op/side nedknapperne. Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens der vises en konfigurationsmenu, for at gå til det forrige niveau. Fungerer som højre knap på en mus, når den trådløse musefunktion bruges. s s.31 Når der vises en konfigurationsmenu eller en hjælpeskærm, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. Fungerer som venstre knap på en mus, når den trådløse musefunktion bruges. s s.31 Slår billeder og lyd til eller fra. s s.16 F [Pointer]-knap Tryk på denne knap for at aktivere skærmmarkøren. s s.18 G [EasyMP]-knap Skifter til EasyMP-billedet. Denne kan ikke bruges i EMP-1710/1700 (kun EMP-1715/ 1705).

11 Komponentnavne og -funktioner 11 Navn Funktion Navn Funktion H [Computer]-knap I [S-Video]-knap Skifter til billeder fra computerporten (komponentvideo). s s.14 Skifter til billeder fra S-video-porten. s s.14 Q [Menu]-knap R [Color Mode]- knap Åbner og lukker konfigurationsmenuen. s s.31 Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes på knappen. s s.15 J [Video]-knap K [Auto]-knap L Numeriske knapper M [Search]-knap N [Volume]-knapper O [Resize]-knap Skifter til billeder fra videoporten. s s.14 Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres tracking, synkronisering og placering automatisk, så der opnås et optimalt billede. s s.33 Brug disse knapper, når du indtaster en adgangskode eller et skærm-id. s s.28 Skifter til den næste inputkilde, der er tilsluttet projektoren og sender et billede. s s.13 (a) Reducerer lydstyrken. (b) Øger lydstyrken. s Introduktion Formatforholdetg skifter, hver gang der trykkes på knappen. s s.17 S [Num]-knap T [Freeze]-knap U [h]-knap V [Power]-knap W Lysemitterende område på fjernbetjeningen Brug denne knap, når du indtaster en adgangskode eller et skærm-id. s s.28 Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages. s s.17 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når en konfigurationsmenu eller hjælpeskærm vises. Når den trådløse musefunktion aktiveres, flyttes markøren i den retning, knappen vippes. s s.31 Slukker eller tænder projektoren. s Introduktion Udsender fjernbetjeningssignaler. s Introduktion P [Help]-knap Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer. s s.41

12 Nyttige funktioner Dette kapitel beskriver nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer osv. samt sikkerhedsfunktionerne. Skift af projiceret billede Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning)...13 Direkte skift fra fjernbetjeningen...14 Funktioner til forbedring af projiceringen Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand)...15 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute) Frysning af billedet (Freeze)...17 Ændring af formatforholdet (Resize)...17 Markørfunktion (Pointer)...18 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...19 Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus)...20 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering)...23 Oversigt over justeringsprocedure Indstilling af skærm-id Billedkorrektionsmetode Sikkerhedsfunktioner...26 Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode)...26 Typer af beskyttelse med adgangskode Indstilling af beskyttelse med adgangskode Indtastning af adgangskoden Begrænsning af betjening (betjeningslås)... 29

13 Skift af projiceret billede 13 Du kan skifte det projicerede billede på følgende to måder. Skift med kildesøgning Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret, projiceres. Direkte skift Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen til at skifte målinputporten. Brug af fjernbetjeningen Brug af kontrolpanelet Registrér indgående signaler automatisk, og skift det projicerede billede (kildesøgning) Du kan projicere målbilledet hurtigt, eftersom inputporte, hvortil der ikke sendes billedsignaler, ignoreres, når du skifter ved at trykke på [Source Search]-knappen. Computer S-video Video EasyMP (kun EMP-1715/1705) q Følgende Når der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke på [Source Search]-knappen, indtil målbilledet projiceres. skærm, der viser statussen på billedsignaler, vises, når det billede, projektoren viser, er det eneste tilgængelige, eller når der ikke registreres noget billedsignal. Du kan vælge den inputport, hvor det tilsluttede udstyr, du ønsker at bruge, projicerer. Hvis der ikke udføres nogen funktioner inden ca. 10 sekunder, lukkes skærmen. Inputporten, hvortil der ikke sendes billedsignaler, springes over. * EasyMP skifter, når der anvendes EMP-1715/1705. Installér den medfølgende trådløse LAN-enhed (kun EMP-1715/1705). Procedure Når videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, før denne funktion udføres.

14 Skift af projiceret billede 14 Direkte skift fra fjernbetjeningen Du kan skifte direkte til målbilledet ved at trykke på følgende knapper på fjernbetjeningen. Fjernbetjening Skifter til billeder fra computerporten (komponentvideo). Skifter til billeder fra S-video-porten. Skifter til EasyMPbilledet. (kun EMP-1715/1705) Skifter til billeder fra videoporten.

15 Funktioner til forbedring af projiceringen 15 Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand) Du kan nemt opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken på billedet varierer afhængig af den valgte tilstand. Procedure Fjernbetjening Tilstand Photo (Foto) Sports (Sport) Presentation (Præsentation) Theatre (Biograf) Game (Spil) srgbg Blackboard (Tavle) Customized (Brugerdefineret) Anvendelse (Med computerbilleder som input) Ideel til projicering af stillbilleder som f.eks. fotos i et oplyst lokale. Billederne er klare og står i skarp kontrast. (Med komponentvideo-, S-video- eller kompositvideobilleder som input) Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne er klare og levende. Ideel til præsentationer i et oplyst lokale. Ideel vil filmforevisning i et mørkt lokale. Giver billederne en naturlig tone. Ideel til at spille videospil i et oplyst lokale. Særligt velegnet til at understrege mørke overgange. Ideel til billeder, der opfylder srgbfarvestandarden. Selv hvis der projiceres op på en tavle, giver denne indstilling billederne en naturlig farvetone, præcis som blev der projiceret på en skærm. Du kan vælge en bestemt farve. Hver gang du trykker på knappen, vises navnet på farvetilstanden på skærmen, og farvetilstanden skifter. Hvis du trykker på knappen, mens navnet på farvetilstanden vises på skærmen, skiftes der til næste farvetilstand. q Farvetilstanden kan også indstilles med "Color Mode" (Farvetilstand) i menuen "Image" (Billede) i konfigurationsmenuen. s s.32

16 Funktioner til forbedring af projiceringen 16 Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute) Du kan bruge denne funktion, når du ønsker at henlede tilskuernes opmærksomhed på det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, f.eks. når du skifter mellem filer under præsentationer fra en computer. Procedure q Hvis du bruger denne funktion, når du projicerer levende billeder, fortsætter kilden afspilningen af billeder og lyd, og du kan ikke vende tilbage til det sted, hvor A/V til/fra blev aktiveret. Du kan vælge at vise Black (Sort), Blue (Blåt) eller Logo som A/V til/fra-visning ved at vælge indstillingen "Extended" (Udvidet) - "Display" (Visning) - "A/V Mute" (A/V til/fra) i konfigurationsmenuen. s s.35 Når A/V til/fra-lågen lukkes, og A/V til/fra-funktionen slås fra, kan du vælge at slukke strømforsyningen automatisk efter ca. 30 minutter ved at vælge "Extended" (Udvidet) - "Sleep Mode" (Dvaletilstand) i konfigurationsmenuen. s s.36 Fjernbetjening Projektor Hver gang du trykker på knappen, eller A/V til/fra-lågen åbnes eller lukkes, slås A/V Mute (A/V til/fra) til eller fra.

17 Funktioner til forbedring af projiceringen 17 Frysning af billedet (Freeze) Når levende billeder fryses på skærmen, projiceres billedet fortsat, så du kan projicere ét billede ad gangen på samme måde som stillbilleder. Du kan desuden udføre funktioner som at skifte mellem filer under præsentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis funktionen til frysning aktiveres i forvejen. Ændring af formatforholdet (Resize) Når der er tilsluttet videoudstyr, kan der vises billeder, som er indspillet på digital video eller på dvd er, i 16:9-bredskærmsformat. Du kan ændre formatforhold for billeder i komprimeringstilstandeng som følger. 4:3 16:9 Procedure Fjernbetjening Du kan ændre formatforhold for computerbilleder som følger. Normal (kun RGB) 4:3 16:9 Hver gang du trykker på knappen, slås funktionen til frysning til eller fra. q Lyden standser ikke. Billedkilden fortsætter afspilningen af levende billeder, selvom de fryses, og det er derfor ikke muligt at fortsætte projiceringen fra det sted, hvor den blev afbrudt. Hvis du trykker på [Freeze]-knappen, mens konfigurationsmenuen eller en hjælpskærm vises, forsvinder menuen eller hjælpskærmen. Funktionen til frysning virker, selvom E-Zoomfunktionen bruges. Procedure Fjernbetjening

18 Funktioner til forbedring af projiceringen 18 Hver gang du trykker på knappen, vises formatnavnet på skærmen, og tilstanden skifter. Markørfunktion (Pointer) Denne funktion sætter dig i stand til at flytte et markørikon på det projicerede billede, så du kan henlede opmærksomheden på det område, du taler om. Hvis du trykker på knappen, mens formatnavnet vises på skærmen, skiftes der til næste formattilstand. q Farvetilstanden kan også indstilles med "Resize" (Tilpas) i menuen "Signal" i konfigurationsmenuen. s s.33 Procedure A Vis markøren. Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, vises eller forsvinder markøren.

19 Funktioner til forbedring af projiceringen 19 B Flyt markørikonet. Fjernbetjening Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom) Denne funktion er nyttig, når du vil udvide billeder, så de vises med flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller. q Du Markørikon kan vælge mellem tre forskellige typer markørikoner ( ) under "Settings" (Indstillinger) - "Pointer Shape" (Markørform) i konfigurationsmenuen. s s.34 Procedure A Start E-Zoom-funktionen. Fjernbetjening

20 Funktioner til forbedring af projiceringen 20 B Flyt C Forstør. krydset til det område af billedet, du vil forstørre. Fjernbetjening Fjernbetjening Kryds Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (trådløs mus) Hvis USB-terminalen på en computer og USB-terminalen på bagsiden af projektoren forbindes via et USB-kabel af A-B-typen (kan købes i butikker), kan du bruge projektorens fjernbetjening som trådløs mus til at styre computerens musemarkør. Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) Området udvides, hver gang der trykkes på knappen. Du kan udvide området hurtigt ved at holde knappen nede. Du kan formindske det forstørrede billede ved at trykke på [x]-knappen. Tryk på [Esc]-knappen for at annullere. Til USB-port USB-kabel Til USB-port q Forstørrelsesforholdet vises på skærmen. Det valgte område kan forstørres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin. Vip [h]-knappen for at rulle i billedet.

21 Funktioner til forbedring af projiceringen 21 q USB-kablet kan kun tilsluttes computere med et USBstandardinterface. Hvis du bruger en computer med Windows, skal der som minimum være installeret en fuld version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional. Hvis computeren kører en version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, der er opgraderet fra en tidligere version af Windows, kan funktionaliteten ikke garanteres. Der kan opstå problemer med at bruge musefunktionen i nogle versioner af både operativsystemet Windows og Macintosh. Nogle computerindstillinger skal muligvis ændres, før musefunktionen kan bruges. Se i dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger. Når forbindelsen er etableret, kan musemarkøren anvendes som følger. Flytning af musemarkøren Træk og slip Klik med musen Venstreklik Højreklik Dobbeltklik: Tryk to gange hurtigt efter hinanden. Dette er nyttigt, hvis du vil vise det forrige eller næste billede i et PowerPointdiasshow. Til forrige billede 1. Hold [Enter]-knappen nede, og vip og træk [h]-knappen. 2. Slip [Enter]-knappen for at placere objekter det ønskede sted. Til næste billede

22 Funktioner til forbedring af projiceringen 22 q Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt på computeren, er der også byttet om på knappernes funktion på fjernbetjeningen. Den trådløse musefunktion virker ikke, mens følgende funktioner er i brug. Visning af en konfigurationsmenu Visning af en hjælpemenu E-Zoom-funktionen Hentning af et brugerlogo Markørfunktionen Justering af lydstyrken

23 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 23 Når der projiceres billeder på flere projektorer samtidig, kan du indstille lysstyrken og farvenuancen på hvert projektors billede med flerskærmsfarvejustering, så farverne i alle projektorernes billeder passer sammen. I nogle tilfælde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom justeringen foretages. Oversigt over justeringsprocedure Foretag justeringer ved hjælp af nedenstående procedure. 1. Indstilling af Screen ID (Skærm-ID) Før du sætter projektorerne op, skal du indstille et skærm-id for hver af dem. Når du foretager justeringer for to eller flere projektorer med fjernbetjeningen, kan du styre dem enkeltvis ved at indstille individuelle skærm-id er for dem. 2. Angivelse af Image Correction (Billedkorrektion) Når projektorerne er sat op, kan du justere billedet for hver projektor. Ved hjælp af billedkorrektion kan du justere fra sort til hvid i niveau 1 til 5, og på hvert af niveauerne kan du justere følgende to punkter. Justering af lysstyrke Justér hvert billede i niveauer fra 1 til 5, så de alle bliver ens. Farvejustering Justér hvert billede i niveauer fra 1 til 5, så farverne bliver ens ved hjælp af "Color Correct. (G/R)" (Farvekorr. (grøn/rød)) og "Color Correct. (B/Y)" (Farvekorr. (blå/gul)). Indstilling af skærm-id Hvis du f.eks. indstiller en projektor med skærm-id3, kan du nøjes med at styre projektoren med skærm-id3 ved at trykke på knappen [3], mens du holder [Num]-knappen nede, selvom der er flere projektoropsætninger. Procedure A Tryk på [Menu]-knappen, og vælg "Extended" (Udvidet) - "Multi-screen" (Flere skærme) - "Screen ID" (Skærm-ID) i konfigurationsmenuen. s s.31 Brug af fjernbetjeningen Brug af kontrolpanelet Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udfører, i vejledningen under menuen.

24 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 24 B Vælg C Tryk q det id, du vil indstille, og tryk på [Enter]- knappen. på [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen. Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren på den projektor, du vil styre, og tryk på den numeriske knap, der svarer til projektorens skærm-id, mens du holder [Num]-knappen nede. Du kan derefter nøjes med at styre projektoren med det valgte IDnummer. Du kan styre alle projektorer uanset skærm-id-indstillinger ved at rette fjernbetjeningen mod fjernsensoren på projektoren og trykke på [0]-knappen, mens du holder [Num]-knappen nede. De skærm-id er, du angiver her, er kun aktive under "Image Correction" (Billedkorrektion) for "Multiscreen" (Flere skærme). Hvis en projektor, du ikke ønsker at styre, reagerer på fjernbetjeningen, skal du rette fjernbetjeningen mod fjernsensoren på den pågældende projektor og trykke på tallet for projektorens skærm-id, mens du holder [Num]- knappen nede. Billedkorrektionsmetode Når projektorerne er sat op, kan du justere lysstyrken og nuancen for hvert billede. Procedure A Tryk B Vælg C Indstil på [Menu]-knappen, og vælg "Extended" (Udvidet) - "Multi-screen" (Flere skærme) - "Image Correction" (Billedkorrektion) i konfigurationsmenuen. s s.31 det niveau, der skal indstilles i "Adjustment Level" (Justeringsniveau). Hver gang du vælger et niveau, vises mønsteret for det valgte niveau. Du kan indlede indstillingen fra et vilkårligt niveau, og normalt kan du gøre det mørkere eller lysere ved at vælge 1 til 5 eller 5 til 1. lysstyrken med "Brightness Correct." (Lysstyrkekorr.). Når du vælger niveau 5, justeres der efter det mørkeste billede fra flere projektorer. Når du vælger niveau 1, justeres der efter det lyseste billede fra flere projektorer. Når du vælger niveau 2 til 4, justeres der efter et billede i midten af lysstyrkeskalaen fra flere projektorer. Hver gang du trykker på [Enter]-knappen, skifter det viste billede mellem mønstervisning og det faktiske billede, så du kan kontrollere justeringsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede.

25 Farvejustering for flere projektorer (flerskærmsfarvejustering) 25 D Justering E Gentag F Når af "Color Correct. (G/R)" (Farvekorr. (grøn/ rød)) og "Color Correct. (B/Y)" (Farvekorr. (blå/gul)). Hver gang du trykker på [Enter]-knappen, skifter det viste billede mellem mønstervisning og det faktiske billede, så du kan kontrollere justeringsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede. procedure 2 til 4, indtil justeringerne er gennemført. alle justeringer er foretaget, skal du trykke på [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.

26 Sikkerhedsfunktioner Projektoren har følgende sikkerhedsfunktioner. Password Protect (Beskyttelse med adgangskode) Du kan begrænse adgangen til projektoren. Operation Lock (Betjeningslås) Du kan forhindre personer i at ændre indstillingerne på projektoren uden tilladelse. Håndtering af brugere (beskyttelse med adgangskode) Når der er aktiveret beskyttelse med adgangskode, kan personer uden adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom projektoren er tændt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, når projektoren tændes, ikke ændres. Dette fungerer som tyverisikring, idet projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles. Beskyttelse med adgangskode er ikke aktiveret på købstidspunktet. 3. "User s Logo Protect" (Beskyttelse af brugerlogo) Når "User s Logo Protect" (Beskyttelse af brugerlogo) indstilles til "On" (Aktiveret), kan brugerlogoet ikke ændres, og følgende indstillinger kan ikke ændres for brugerlogoet. Hentning af et brugerlogo Indstillinger for "Display Background" (Vis baggrund), "Startup Screen" (Startskærm) og "A/V Mute" (A/V til/fra) under "Display" (Vis) i konfigurationsmenuen. 4. "Network Protect" (Netværksbeskyttelse) (kun EMP-1715/1705) Når "Network Protect" (Netværksbeskyttelse) indstilles til "On" (Aktiveret), kan indstillingerne ikke ændres for "Network" (Netværk) i konfigurationsmenuen. 26 f Typer af beskyttelse med adgangskode Følgende fire typer indstillinger for beskyttelse med adgangskode kan angives i overensstemmelse med, hvordan projektoren bruges. 1. "Power On Protect" (Beskyttelse ved start) Når "Power On Protect" (Beskyttelse ved start) er "On" (Aktiveret), skal adgangskoden altid indtastes, når projektoren tændes, efter at den har været afbrudt fra den strømforsyning, den var tilsluttet, sidst adgangskoden blev indtastet. Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projiceringen ikke. 2. "Password Timer" (Adgangskodetimer) Når "Password Timer" (Adgangskodetimer) indstilles til "On" (Aktiveret), og tidsfristen er indstillet, skal adgangskoden indtastes, når tidsfristen udløber.

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Brugerhåndbog. Dokumentkamera

Brugerhåndbog. Dokumentkamera Brugerhåndbog Dokumentkamera Sikkerhedsanvisninger Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs dette dokument omhyggeligt for at bruge produktet på sikker og korrekt vis. Opbevar disse oplysninger på et

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1) 4-435-798-DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere