Tegn brugt i denne vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn brugt i denne vejledning"

Transkript

1 Brugerhåndbog

2 Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed. Angiver yderligere nyttige oplysninger og tip inden for visse områder. Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Klik på sidenummeret for at få vist siden. Angiver, at det/de understregede ord, der står foran symbolet, forklares i ordlisten. Klik på det eller de understregede ord for at få vist det tilhørende emne i afsnittet Ordliste i Bilag. sside 67 Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der er angivet af de nummererede trin. Angiver navnet på knapperne på betjeningspanelet eller fjernbetjeningen. Eksempel: Knappen [Esc] Angiver menupukter i konfigurationsmenuen. Eksempel: Image (Billede) - Brightness (Lysstyrke) Når der står enhed eller projektor i Brugerhåndbogen, kan det henvise til elementer, der er tilbehør eller ekstraudstyr, og ikke bare selve projektoren.

3 Indholdsfortegnelse 2 Tegn brugt i denne vejledning...1 Indholdsfortegnelse...2 Projektorens egenskaber...4 Navn på dele og funktioner...6 Forside/Top... 6 Betjeningspanelet... 7 Bagside... 8 Bund... 9 Fjernbetjening Justering og ændring af billedet Justering af billedkvaliteten...12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning))...16 Justering af lydstyrke...17 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen Nyttige funktioner Funktioner til forbedret projicering...20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Frysning af billedet (Freeze) Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Funktion til låsning af funktionsknapper Configuration Menu (Konfigurationsmenu) Brug af konfigurationsmenuen Liste over funktioner Menuen Image (Billede)...33 Menuen Signal Menuen Settings (Indstillinger)...35 Menuen Extended (Udvidet)...36 Menuen Info (Information)...38 Menuen Reset (Nulstil)...39 Fejlfinding Brug af hjælpen Problemløsning Betydning af indikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Bilag Installation Opstilling af projektoren...55

4 Indholdsfortegnelse 3 Vedligeholdelse...56 Rengøring Udskiftning af forbrugsmaterialer Lagring af en brugers logo...63 Kontrol af projicerede billeder på en ekstern skærm (skærmoutput)...65 Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer...66 Ordliste...67 Liste over ESC/VP21-kommandoer...69 Liste over kommandoer Kabelføringsplan Opsætning af USB-forbindelse Liste over understøttede skærmdisplay...71 Specifikationer...72 Udseende...73 Indeks...74

5 Projektorens egenskaber 4 Color Mode (Farvetilstand) Du kan nyde billeder af fotos, præsentationer, spil og så videre i den optimale farvetone ved at vælge den mest passende tilstand til omgivelserne. sside 14 Det enkle foddesign betyder, at du ikke skal foretage nogen vanskelige niveaujusteringer. Du kan let foretage højdejusteringer med én hånd. Direct Power On (Direkte strømtilførsel Til) & Instant Off (Hurtig slukning) Funktionen til direkte strømtilførsel betyder, at du kan tænde projektoren ved blot at slutte stikket til kontakten. sside 37 Med funktionen til hurtig slukning kan du hurtigt afslutte ved at trække stikket ud af kontakten umiddelbart efter brug. Hjælpen løser problemer i et dialogformat Klik på svaret på spørgsmålet for at løse dine projiceringsproblemer. sside 41 Brugervenlighed Kildesøgning gør det muligt for dig let at vælge det billede, der skal vises Når du trykker på knappen Source Search (Kildesøgning), registreres og projiceres det tilsluttede billedsignal automatisk. Brugervenligt kontrolpanel med store knapper For at forenkle brugen er knapperne klassificeret og arrangeret i forhold til deres projicerings- og justeringsfunktioner. sside 7 Setup (Indstilling) Projicering i gang Fejlfinding Når du tænder og slukker for projektoren, lyder der et bip. Der høres et bip, når der TÆNDES for strømmen, og to bip fra bekræftelsessummeren, når afkølingsperioden er afsluttet. Når bekræftelsessummeren har bippet to gange, kan du trække stikket ud af kontakten.

6 Projektorens egenskaber 5 Image Shift (Billedforskydning) Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. sside 16 Sikkerhedsfunktioner Administration af brugere med adgangskodebeskyttelse Du kan oprette en adgangskode for at begrænse brugen af projektoren. sside 26 Driftslåsen stopper brugen af alle knapper på betjeningspanelet bortset fra knappen [Power] (afbryderknappen). Dette kan forhindre, at dine indstillinger bliver slettet, når du bruger projektoren ved en begivenhed, på en skole osv. sside 29

7 Navn på dele og funktioner 6 Forside/Top Lampedæksel sside 58 Åbn dækslet, når lampen i projektoren skal udskiftes. Udluftningsåbning cforsigtig! Udluftningsåbningen må ikke røres lige efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da den bliver meget varm. Sikkerhedslås ( ) sside 67 Betjeningspanel sside 7 Fokuseringsring Justerer billedfokus. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Forreste justérbare ben Forlæng og træk sammen for at justere projektionsvinklen, når projektoren anbringes på f.eks. en hylde. Håndtag til justering af ben Træk håndtaget ud for at forlænge og trække det forreste ben sammen. Objektivdæksel Sættes på, når projektoren ikke anvendes, så objektivet ikke bliver snavset eller beskadiget.

8 Navn på dele og funktioner 7 Betjeningspanelet Knappen [Menu] sside 32 Åbner og lukker konfigurationsmenuen. Knappen [Power] (afbryderknap) Tænder og slukker projektoren. Knappen [Enter] sside 12, 32 Justerer automatisk analoge RGB-billeder fra computere og RGB-videobilleder til optimal billedkvalitet. Hvis en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet vises, accepteres og aktiveres det aktuelle valg. Indikatortilstan de sside 43 Projektorens status angives af farven på indikatorerne og af, om de blinker eller lyser konstant. Knappen [Source Search] (Kildesøgning) sside 18 Der søges automatisk efter inputkilden i følgende rækkefølge, og billedet fra det tilsluttede udstyr vises. Computerport S-Video-port Video-port Knappen [ ] [ ] sside 32 Tryk på denne for at justere keystoneforvrængning. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier. Knappen [Esc] sside 32 Stopper den aktuelle funktion. Viser det forrige skærmbillede eller den forrige menu under visning af konfigurationsmenuen. Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Åbner og lukker hjælpen, der viser løsninger, hvis der opstår et problem. Knappen [Wide] (Bred) [Tele] sside 32 Justerer billedstørrelsen. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier.

9 Navn på dele og funktioner 8 Bagside Computerport Overfører analoge RGB-videosignaler fra en computer og RGB-videosignaler og component videog-signaler fra andre videokilder. Skærmudgangsport sside 65 Udsender de analoge RGB-signaler eller RGB-videosignaler fra computeren til en ekstern skærm fra den kilde, der er tilsluttet computerporten. Denne funktion kan ikke bruges til signaler fra videoudstyr. S-Video-port Overfører S-Videog-signaler til projektoren fra andre videokilder. Video-port Overfører composite videogsignaler til projektoren fra andre videokilder. USB-port sside 23, 69 Slutter projektoren til en computer via USBg-kablet ved hjælp af den trådløse musefunktion. Computerbilleder kan ikke projiceres ved at bruge USB-kablet til tilslutning til computeren. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Strømforsyning Til tilslutning af strømkablet. Bageste justérbare ben Lydindgang Overfører lydsignaler fra tilsluttet, eksternt udstyr. Når du anvender to eller flere dele eksternt udstyr, der bruger samme inputport, skal du frakoble et stykke udstyr, før du forbinder et andet, eller bruge en lydomskifter. Højttaler

10 Navn på dele og funktioner 9 Bund Håndtag til justering af ben Forreste justérbare ben Holdestang til objektivdæksel Fjern denne, når projektoren skal monteres fra loftet. Luftfilter (ventilationsåbning) sside 56, 62 Dette forhindrer støv og andre fremmedlegemer i at trænge ind i projektoren, når der suges luft ind i den. Den skal rengøres og udskiftes regelmæssigt. Ophængningspunkter (3 stk.) sside 55, 66 Fastgør loftsophænget (ekstraudstyr) her, når projektoren skal monteres i loftet.

11 Navn på dele og funktioner 10 Fjernbetjening Hvis du placerer over knapikonet eller knapnavnet, vises der en beskrivelse af den pågældende knap. Knapperne [Page down] (Side ned) [Page up] (Side op) sside 24 Sender på fjernbetjeningen Knappen [E-Zoom] ( ) ( ) sside 22 Knappen [Power] (afbryderknap) Knappen [Enter] sside 24, 32 Knappen [Esc] sside 24, 32 Knappen [Pointer] (Markør) sside 21 Knappen A/V Mute (Lyd og billede fra) sside 20 Knappen [Computer] sside 18 Knappen [S-Video] sside 18 Knappen [Video] sside 18 Knappen [Auto] sside 12 Knapperne [ ] sside 24, 32 Knappen [Freeze] (Frys) sside 20 Knappen [Num] sside 26 Knappen Color Mode (Farvetilstand) sside 14 Knappen [Menu] sside 32 Knappen [Resize] (Tilpas størrelse) sside 21 Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Knapperne [Volume] (Lydstyrke) sside 17 Knappen [Search] (Søg) sside 18 Numeriske knapper sside 26

12 Justering og ændring af billedet I dette kapitel forklares det, hvordan du justerer kvaliteten af billedet, lydstyrken, farvetilstandsvalg og så videre, samt hvordan du ændrer billedet. Justering af billedkvaliteten Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder...12 Automatisk indstilling Justering af tracking Justering af synkronisering Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand))...14 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) Justering af lydstyrke...7 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen... 18

13 Justering af billedkvaliteten 12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Automatisk indstilling Automatisk indstilling registrerer analoge RGB-signaler fra en tilsluttet computer og justerer automatisk disse signaler, så der opnås et optimalt billede. Automatisk indstilling omfatter justering af følgende tre emner: Trackingg, Position (Position) og Sync (synkronisering)g. Justering af tracking Hvis der forekommer lodrette striber i de projicerede computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Trackingg manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE Hvis Auto Setup (Automatisk indstilling) i menuen Signal er angivet til OFF (Deaktiveret) (Deaktiveret), indstilles der ikke automatisk. I så fald skal du trykke på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på projektorens betjeningspanel for at foretage justeringen, mens computeren eller RGB-videobillederne projiceres. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Tracking. Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Hvis du trykker på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på betjeningspanelet, mens du udfører andre funktioner, f.eks. E-Zoom eller Freeze (Frys), annulleres disse funktioner, hvorefter justeringen foretages. Nogle gange justeres signalerne ikke korrekt som følge af computertypen eller de RGB-videosignaler, der overføres. Hvis det er tilfældet, kan du bruge kommandoerne i konfigurationsmenuen til manuelt at justere indstillingerne for tracking og synkronisering. sside 13

14 Justering af billedkvaliteten 13 A 2 Juster tracking, indtil de lodrette striber forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Justering af synkronisering Hvis der forekommer flimren, sløring eller interferens i computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Sync (synkronisering)g manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE A 3 Tracking-værdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Sync. (Synkroniser). Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Billedet blinker, når der udføres kontinuerlig tracking-justering. Dette er helt normalt.

15 Justering af billedkvaliteten 14 A 2 A 3 QTip: Juster synkroniseringen, indtil den vandrette støj forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Synkroniseringsværdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. Brug af betjeningspanelet Hvis du justerer synkroniseringen uden først at justere trackingg, er det ikke muligt at opnå det bedst mulige justeringsresultat. Ukorrekt tracking-justering bemærkes muligvis ikke med nogle billedtyper. Dog har billeder med masser af linjer og skygger tendens til at vise forkerte tracking-justeringer mere klart, så kontroller først tracking-justeringen. Flimmer og slørede billeder kan også forekomme, når der justeres på indstillingerne for lysstyrke, contrast (kontrast)g, skarphed, zoom og keystone-korrektion. Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) De følgende syv forindstillinger for farvetilstand kan vælges afhængigt af egenskaberne for de billeder, der projiceres. Du kan let opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den farvetilstand, der svarer til de projicerede billeder. Billedernes lysstyrke varierer, afhængigt af hvilken farvetilstand der vælges. Tilstand Photo (Foto) Sport Presentation (Præsentation) Theater (Teater) Game (Spil) srgbg Blackboard (Tavle) Anvendelse (Ved overførsel af computerbilleder og RGB-videobilleder) Billederne er levende og med god kontrast. Ideel til projicering af stillbilleder, f.eks. fotos, i et lyst rum. (Ved overførsel af Component Video-, S-Video- eller Composite Video-billeder) Billederne er levende og livlige. Ideel til visning af TV-programmer o.l. i et lyst rum. Ideel til præsentationer i et lyst rum. Giver billeder en naturlig tone. Ideel til visning af film i et mørkt rum. Uovertruffen til at fremhæve mørke overgange. Ideel til at spille videospil i et lyst rum. Ideel til billeder, der overholder srgb-farvestandarden. Selvom du projicerer på en tavle (grøn tavle), giver denne indstilling dine billeder en naturlig farvetone, som hvis du projicerede på en skærm.

16 Justering af billedkvaliteten 15 FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, skifter farvetilstanden i følgende rækkefølge. Den aktuelle indstilling vises i øverste højre hjørne af skærmen, hver gang farvetilstanden ændres. Selvom navnet på farvetilstanden vises på skærmen, ændres det ikke til næste indstilling for farvetilstand, medmindre du trykker på knappen. QTip: Farvetilstanden kan også indstilles ved hjælp af kommandoen Color Mode (Farvetilstand) i menuen Image (Billede). sside 33

17 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) 16 Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet FREMGANGSMÅDE A 1 Brug knappen på projektoren til at foretage justering af zoom eller keystone-korrigering. Justeringskærmbilledet Image Shift (Billedforskydning) vises, når du er færdig med at foretage justeringer. A 2 Juster projiceringsposition. A 3 QTip: Tryk på knappen [Esc] for at lukke justeringsskærmbilledet. Skærmbilledet lukkes automatisk, hvis der ikke udføres handlinger i ca. 10 sekunder. Projiceringspositionen kan ikke justeres, når zoom er indstillet til maksimal bredde. Selvom du slukker for strømforsyningen, bevares de indstillinger for Image Shift (Billedforskydning), du foretager. Når enten projektorens position eller vinkel ændres, kan du endnu en gang justere eller udføre følgende handlinger. Betjeningspanelet Tryk på og hold knapperne [Wide] (Bred) og [Tele] nede i mere end ét sekund. Du kan også foretage justeringer fra konfigurationsmenuen. sside 35

18 Justering af lydstyrke 17 Lydstyrken af projektorens indbyggede højttaler kan justeres på følgende måde. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Når knappen trykkes til siden [ ], øges lydstyrken, og når den trykkes til siden [ ], reduceres lydstyrken. Lydstyrkemåleren vises på skærmen, når lydstyrken justeres. QTip: Hvis den værdi, der vises på måleren på skærmen, holder op med at ændres, når lydstyrken justeres, betyder det, at grænsen for lydstyrkejustering er nået. Lydstyrken kan også justeres ved hjælp af konfigurationsmenuen. sside 35

19 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning)) 18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Billedsignalet fra det tilsluttede udstyr registreres og projiceres automatisk. Computer S-Video Video QTip: Start afspilningen, når videoudstyret er tilsluttet. Følgende skærmbillede vises, når kun det billedsignal, der projiceres nu, overføres, eller når der ikke overføres noget billedsignal. Du kan vælge inputkilde på dette skærmbillede. Spring over FREMGANGSMÅDE A 1 Udfør kildesøgningen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Direkte ændring via fjernbetjeningen Du kan bruge fjernbetjeningen til at skifte direkte til den ønskede inputkilde. Fjernbetjening Ændringer af billedet fra computerporten. A 2 Det skærmbillede, der søges efter, vises, hvorefter billedet projiceres. Når der er tilsluttet to eller udstyrsenheder, skal du trykke på knappen [Source Search] (Kildesøgning), indtil det ønskede billede projiceres. Ændringer af billedet fra S-Video-porten. Ændringer af billedet fra videoporten.

20 Nyttige funktioner I dette kapitel forklares brugen af nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer o.l. og sikkerhedsfunktioner. Funktioner til forbedret projicering Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute)...20 Frysning af billedet (Freeze)...20 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus)...23 Sikkerhedsfunktioner...26 Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret...26 Indstilling af adgangskodebeskyttelse...27 Funktion til låsning af funktionsknapper... 29

21 Funktioner til forbedret projicering 20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Dette kan f.eks. bruges, hvis du vil standse projiceringen et øjeblik og fokusere publikummets opmærksomhed om det, du siger. Det kan også være, hvis du laver en computerpræsentation og ikke vil vise detaljer, f.eks. valget af forskellige filer. Frysning af billedet (Freeze) Kildebilledet projiceres stadig, mens skærmen er frosset. Du kan stadig udføre handlinger, f.eks. at ændre filer, uden at projicere billeder. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [Freeze] (Frys). Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [A/V Mute] (Lyd og billede fra). QTip: Hvis du vil bruge funktionen, mens du projicerer levende billeder, afspilles billeder og lyd stadig af kilden, og du kan ikke gå tilbage til det sted, hvor funktionen til dæmpning af lyd og billede blev aktiveret. Du kan vælge, hvad der skal vises på skærmen under dæmpning af lyd og billede ved at bruge Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) i konfigurationsmenuen til at vælge enten sort, blå eller logo. QTip: Lyden stopper ikke. Selvom billedet på skærmen er frosset, projicerer billedkilden stadig, og det er derfor ikke muligt at genoptage projiceringen fra det sted, hvor den blev standset. Når du trykker på knappen [Freeze] (Frys), ryddes skærmbilleder i konfigurationsmenuen og hjælpemeddelelser også. Frysningsfunktionen fungerer stadig, mens funktionen E-Zoom bruges.

22 Funktioner til forbedret projicering 21 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse)) Denne funktion ændrer billedformatg for billeder fra 4:3 til 16:9, når der projiceres billeder af typen component videog, S-Videog eller composite videog. Billeder, der er optaget i digital video eller på dvd'er, kan vises i 16:9-bredskærmsformat. Visning af markøren (Pointer) Denne gør det muligt for dig at flytte et markeringsikon på det projicerede billede og gør det lettere for dig at henlede opmærksomheden på det område, du taler om. FREMGANGSMÅDE Når billeder i Squeeze mode (Squeeze-tilstand)g projiceres med 4:3. Når billeder i squeeze-tilstand projiceres med 16:9. A 1 Vis markøren. Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, vises eller skjules markøren. Skærmen ændres, hver gang du trykker på knappen. QTip: Du kan også angive denne indstilling ved hjælp af kommandoen Resize (Tilpas størrelse) i menuen Signal.

23 Funktioner til forbedret projicering 22 A 2 Flyt markørikonet. Fjernbetjening Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom) Dette er nyttigt, når du vil vise billederne med større detaljeringsgrad, f.eks. grafer og detaljer i en tabel. QTip: Markørikon Du kan bruge kommandoen Pointer Shape (Markørform) i menuen Settings (Indstillinger) til at ændre formen af markøren til én af tre forskellige former. sside 35 FREMGANGSMÅDE A 1 Start E-Zoom. Fjernbetjening

24 Funktioner til forbedret projicering 23 A 2 Flyt trådkorset til det område af det billede, der skal forstørres eller formindskes. Fjernbetjening Trådkors Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Hvis en computers USB-stik og USB-stikket på bagsiden af projektoren er forbundet med et USB A-B-kabel, kan du bruge projektorens fjernbetjening som en trådløs mus til at styre computerens musemarkør. Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) A 3 Forstør. Fjernbetjening Du kan formindske det forstørrede billede ved at trykke på knappen [-]. Tryk på knappen [Esc] for at annullere E-Zoom. Til USB-port USB-kabel (kan købes i forretninger) Til USB-port QTip: Forstørrelsesgraden vises på skærmen. Du kan rulle på skærmen ved at vippe knappen [ ]. Det markerede område kan forstørres mellem 1-4 gange i 25 trin i stigende størrelse.

25 Funktioner til forbedret projicering 24 QTip: USB-kablet kan kun sluttes til computere med et almindeligt USB-stik. Hvis du bruger en computer, der kører Windows, skal der være installeret en fuld version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional på computeren. Hvis computeren kører en version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, der er opgraderet fra en tidligere version af Windows, kan den korrekte funktion ikke garanteres. Under nogle versioner af både operativsystemet Windows og Macintosh fungerer musefunktionen muligvis ikke. Der skal muligvis ændres nogle computerindstillinger, før musefunktionen kan bruges. Se dokumentationen til computeren for at få flere oplysninger. Når forbindelsen er oprettet, kan musemarkøren betjenes på følgende måde. Flytning af musemarkøren Træk og slip Museklik Venstreklikke Højreklikke Dobbeltklikke: Tryk to gange hurtigt efter hinanden. Dette er nyttigt til visning af forrige eller næste dias i et PowerPoint-diasshow. Til forrige dias Til næste dias 1. Hold [Enter] nede, og vip og træk knappen [ ]. 2. Slip [Enter] for at indsætte på den ønskede placering.

26 Funktioner til forbedret projicering 25 QTip: Hvis indstillingerne for museknappen er indstillet omvendt på computeren, er funktionen af fjernbetjeningens knapper også omvendt. Funktionen til trådløs mus kan ikke bruges, mens følgende funktioner bruges. Under visning af en konfigurationsmenu Under visning af en hjælpemenu Mens funktionen E-Zoom bruges Under indlæsning af en brugers logo Markørfunktion Under justering af lydstyrke Mens Image Shift (Billedforskydning) bruges

27 Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når funktionen Password Protect (adgangskodebeskyttelse) er aktiveret, kan personer, der ikke kender adgangskoden, ikke bruge projektoren til at projicere billeder, hvis strømmen har været afbrudt siden sidste vellykkede indtastning af adgangskoden. Derudover kan brugerens logo, der vises som baggrund på skærmen, ikke ændres. Dette er effektivt mod tyveri. På købstidspunktet er adgangskodebeskyttelsen deaktiveret. Hvis du lader strømkablet være sluttet til stikkontakten og tænder for projektorens strømtilførsel, når den er i standbytilstand, starter projiceringen uden visning af skærmen til indtastning af adgangskode. Skærmen til indtastning af adgangskode vises kun, når strømmen tændes første gang efter frakobling og tilslutning af strømkablet. Hvis direkte strømtilførsel er angivet til ON (Aktiveret), og du bruger et relæ eller lignende til central styring af strømmen, vises skærmen til indtastning af adgangskode, første gang projektoren tændes efter genetablering af strømforsyningen. 26 Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret Når Beskyttelse ved tænding er aktiveret (ON) Når strømmen tilsluttes, første gang efter at projektorens strømkabel er sluttet til en stikkontakt, eller når der udføres direkte tilslutning af strømtilførsel, vises følgende skærm til indtastning af adgangskoden. Fjernbetjening Hold trykket ned Numeriske knapper Mens du holder knappen [Num] nede, skal du trykke på det numeriske tastatur for at indtaste adgangskoden. Hvis adgangskoden indtastes korrekt, starter projiceringen. QTip: Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen The projector s operation will be locked. (Projektoren låses). i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten, sætte den i igen og tænde for projektoren igen. Der vises et vindue, hvor du skal indtaste adgangskoden. Indtast den korrekte adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du notere det Request Code: xxxxx -nummer, der vises på skærmen Password (Adgangskode) og kontakte den nærmeste adresse på listen i afsnittet Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/ Verdensomspændende garantivilkår. Hvis du fortsætter med at gentage ovennævnte handling, og indtaster en forkert adgangskode 30 gange, vises følgende meddelelse, og der kan ikke længere indtastes en adgangskode. The projector s operation will be locked. Contact the nearest address provided in the International Warranty Conditions section of the Safety Instructions/World Wide Warranty Terms booklet. (Projektoren låses. Kontakt derefter forhandleren eller den nærmeste adresse på listen i Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende garantivilkår).

28 Sikkerhedsfunktioner 27 Når Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til ON (Aktiveret) og Timer bruges Når strømmen tændes, vises skærmen til indtastning af adgangskode, først når det angivne tidsrum er gået. Når det indstillede tidsrum er udløbet, vises skærmen til indtastning af adgangskode hver gang der tændes for strømmen. Det tidsrum, der henvises til her, er den samlede tid, hvor projektorens lampe lyser, fra det tidspunkt, hvor projektorens menu lukkes. Hvis Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til OFF (Deaktiveret), vises skærmen til indtastning af adgangskode, hver gang stikket tages ud af kontakten og indsættes igen. Hvis strømmen til projektoren er sluttet, når den er i standbytilstand, vises skærmen til indtastning af adgangskode ikke. Indstilling af adgangskodebeskyttelse Brug følgende procedure til at indstille adgangskodebeskyttelse. FREMGANGSMÅDE A 1 Hold knappen [Freeze] (Frys) nede i ca. fem sekunder. Menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse) vises. Fjernbetjening Når User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) er aktiveret (ON (Aktiveret)) Hvis det forsøges at udføre én af følgende handlinger med brugerlogoet, vises der en meddelelse, og indstillingen kan ikke ændres. Indstil User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) til OFF (Deaktiveret) først for at ændre indstillingen. sside 28 Indlæsning af en brugers logo Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) ændres fra Logo til Black (Sort) eller Blue (Blå) eller ændre fra Black (Sort) eller Blue (Blå) til Logo. Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Startup Screen (Startskærm) (ON (Aktiveret) eller OFF (Deaktiveret)) ændres. QTip: Skærmen Password (Adgangskode) vises, hvis adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret. Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse). s Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret side 26. Hvis adgangskodebeskyttelse er angivet til ON (Aktiveret), skal du fastgøre Password Protectklistermærket på det foretrukne sted på projektoren som tyveriforebyggende foranstaltning. A 2 Aktiver Beskyttelse ved tænding. (1) Vælg Beskyttelse ved tænding, og tryk derefter på [Enter]. (2) Vælg ON (Aktiveret), og tryk derefter på [Enter]. (3) Tryk på knappen [Esc].

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere