Tegn brugt i denne vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn brugt i denne vejledning"

Transkript

1 Brugerhåndbog

2 Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed. Angiver yderligere nyttige oplysninger og tip inden for visse områder. Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Klik på sidenummeret for at få vist siden. Angiver, at det/de understregede ord, der står foran symbolet, forklares i ordlisten. Klik på det eller de understregede ord for at få vist det tilhørende emne i afsnittet Ordliste i Bilag. sside 67 Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der er angivet af de nummererede trin. Angiver navnet på knapperne på betjeningspanelet eller fjernbetjeningen. Eksempel: Knappen [Esc] Angiver menupukter i konfigurationsmenuen. Eksempel: Image (Billede) - Brightness (Lysstyrke) Når der står enhed eller projektor i Brugerhåndbogen, kan det henvise til elementer, der er tilbehør eller ekstraudstyr, og ikke bare selve projektoren.

3 Indholdsfortegnelse 2 Tegn brugt i denne vejledning...1 Indholdsfortegnelse...2 Projektorens egenskaber...4 Navn på dele og funktioner...6 Forside/Top... 6 Betjeningspanelet... 7 Bagside... 8 Bund... 9 Fjernbetjening Justering og ændring af billedet Justering af billedkvaliteten...12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning))...16 Justering af lydstyrke...17 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen Nyttige funktioner Funktioner til forbedret projicering...20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Frysning af billedet (Freeze) Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Funktion til låsning af funktionsknapper Configuration Menu (Konfigurationsmenu) Brug af konfigurationsmenuen Liste over funktioner Menuen Image (Billede)...33 Menuen Signal Menuen Settings (Indstillinger)...35 Menuen Extended (Udvidet)...36 Menuen Info (Information)...38 Menuen Reset (Nulstil)...39 Fejlfinding Brug af hjælpen Problemløsning Betydning af indikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Bilag Installation Opstilling af projektoren...55

4 Indholdsfortegnelse 3 Vedligeholdelse...56 Rengøring Udskiftning af forbrugsmaterialer Lagring af en brugers logo...63 Kontrol af projicerede billeder på en ekstern skærm (skærmoutput)...65 Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer...66 Ordliste...67 Liste over ESC/VP21-kommandoer...69 Liste over kommandoer Kabelføringsplan Opsætning af USB-forbindelse Liste over understøttede skærmdisplay...71 Specifikationer...72 Udseende...73 Indeks...74

5 Projektorens egenskaber 4 Color Mode (Farvetilstand) Du kan nyde billeder af fotos, præsentationer, spil og så videre i den optimale farvetone ved at vælge den mest passende tilstand til omgivelserne. sside 14 Det enkle foddesign betyder, at du ikke skal foretage nogen vanskelige niveaujusteringer. Du kan let foretage højdejusteringer med én hånd. Direct Power On (Direkte strømtilførsel Til) & Instant Off (Hurtig slukning) Funktionen til direkte strømtilførsel betyder, at du kan tænde projektoren ved blot at slutte stikket til kontakten. sside 37 Med funktionen til hurtig slukning kan du hurtigt afslutte ved at trække stikket ud af kontakten umiddelbart efter brug. Hjælpen løser problemer i et dialogformat Klik på svaret på spørgsmålet for at løse dine projiceringsproblemer. sside 41 Brugervenlighed Kildesøgning gør det muligt for dig let at vælge det billede, der skal vises Når du trykker på knappen Source Search (Kildesøgning), registreres og projiceres det tilsluttede billedsignal automatisk. Brugervenligt kontrolpanel med store knapper For at forenkle brugen er knapperne klassificeret og arrangeret i forhold til deres projicerings- og justeringsfunktioner. sside 7 Setup (Indstilling) Projicering i gang Fejlfinding Når du tænder og slukker for projektoren, lyder der et bip. Der høres et bip, når der TÆNDES for strømmen, og to bip fra bekræftelsessummeren, når afkølingsperioden er afsluttet. Når bekræftelsessummeren har bippet to gange, kan du trække stikket ud af kontakten.

6 Projektorens egenskaber 5 Image Shift (Billedforskydning) Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. sside 16 Sikkerhedsfunktioner Administration af brugere med adgangskodebeskyttelse Du kan oprette en adgangskode for at begrænse brugen af projektoren. sside 26 Driftslåsen stopper brugen af alle knapper på betjeningspanelet bortset fra knappen [Power] (afbryderknappen). Dette kan forhindre, at dine indstillinger bliver slettet, når du bruger projektoren ved en begivenhed, på en skole osv. sside 29

7 Navn på dele og funktioner 6 Forside/Top Lampedæksel sside 58 Åbn dækslet, når lampen i projektoren skal udskiftes. Udluftningsåbning cforsigtig! Udluftningsåbningen må ikke røres lige efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da den bliver meget varm. Sikkerhedslås ( ) sside 67 Betjeningspanel sside 7 Fokuseringsring Justerer billedfokus. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Forreste justérbare ben Forlæng og træk sammen for at justere projektionsvinklen, når projektoren anbringes på f.eks. en hylde. Håndtag til justering af ben Træk håndtaget ud for at forlænge og trække det forreste ben sammen. Objektivdæksel Sættes på, når projektoren ikke anvendes, så objektivet ikke bliver snavset eller beskadiget.

8 Navn på dele og funktioner 7 Betjeningspanelet Knappen [Menu] sside 32 Åbner og lukker konfigurationsmenuen. Knappen [Power] (afbryderknap) Tænder og slukker projektoren. Knappen [Enter] sside 12, 32 Justerer automatisk analoge RGB-billeder fra computere og RGB-videobilleder til optimal billedkvalitet. Hvis en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet vises, accepteres og aktiveres det aktuelle valg. Indikatortilstan de sside 43 Projektorens status angives af farven på indikatorerne og af, om de blinker eller lyser konstant. Knappen [Source Search] (Kildesøgning) sside 18 Der søges automatisk efter inputkilden i følgende rækkefølge, og billedet fra det tilsluttede udstyr vises. Computerport S-Video-port Video-port Knappen [ ] [ ] sside 32 Tryk på denne for at justere keystoneforvrængning. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier. Knappen [Esc] sside 32 Stopper den aktuelle funktion. Viser det forrige skærmbillede eller den forrige menu under visning af konfigurationsmenuen. Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Åbner og lukker hjælpen, der viser løsninger, hvis der opstår et problem. Knappen [Wide] (Bred) [Tele] sside 32 Justerer billedstørrelsen. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier.

9 Navn på dele og funktioner 8 Bagside Computerport Overfører analoge RGB-videosignaler fra en computer og RGB-videosignaler og component videog-signaler fra andre videokilder. Skærmudgangsport sside 65 Udsender de analoge RGB-signaler eller RGB-videosignaler fra computeren til en ekstern skærm fra den kilde, der er tilsluttet computerporten. Denne funktion kan ikke bruges til signaler fra videoudstyr. S-Video-port Overfører S-Videog-signaler til projektoren fra andre videokilder. Video-port Overfører composite videogsignaler til projektoren fra andre videokilder. USB-port sside 23, 69 Slutter projektoren til en computer via USBg-kablet ved hjælp af den trådløse musefunktion. Computerbilleder kan ikke projiceres ved at bruge USB-kablet til tilslutning til computeren. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Strømforsyning Til tilslutning af strømkablet. Bageste justérbare ben Lydindgang Overfører lydsignaler fra tilsluttet, eksternt udstyr. Når du anvender to eller flere dele eksternt udstyr, der bruger samme inputport, skal du frakoble et stykke udstyr, før du forbinder et andet, eller bruge en lydomskifter. Højttaler

10 Navn på dele og funktioner 9 Bund Håndtag til justering af ben Forreste justérbare ben Holdestang til objektivdæksel Fjern denne, når projektoren skal monteres fra loftet. Luftfilter (ventilationsåbning) sside 56, 62 Dette forhindrer støv og andre fremmedlegemer i at trænge ind i projektoren, når der suges luft ind i den. Den skal rengøres og udskiftes regelmæssigt. Ophængningspunkter (3 stk.) sside 55, 66 Fastgør loftsophænget (ekstraudstyr) her, når projektoren skal monteres i loftet.

11 Navn på dele og funktioner 10 Fjernbetjening Hvis du placerer over knapikonet eller knapnavnet, vises der en beskrivelse af den pågældende knap. Knapperne [Page down] (Side ned) [Page up] (Side op) sside 24 Sender på fjernbetjeningen Knappen [E-Zoom] ( ) ( ) sside 22 Knappen [Power] (afbryderknap) Knappen [Enter] sside 24, 32 Knappen [Esc] sside 24, 32 Knappen [Pointer] (Markør) sside 21 Knappen A/V Mute (Lyd og billede fra) sside 20 Knappen [Computer] sside 18 Knappen [S-Video] sside 18 Knappen [Video] sside 18 Knappen [Auto] sside 12 Knapperne [ ] sside 24, 32 Knappen [Freeze] (Frys) sside 20 Knappen [Num] sside 26 Knappen Color Mode (Farvetilstand) sside 14 Knappen [Menu] sside 32 Knappen [Resize] (Tilpas størrelse) sside 21 Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Knapperne [Volume] (Lydstyrke) sside 17 Knappen [Search] (Søg) sside 18 Numeriske knapper sside 26

12 Justering og ændring af billedet I dette kapitel forklares det, hvordan du justerer kvaliteten af billedet, lydstyrken, farvetilstandsvalg og så videre, samt hvordan du ændrer billedet. Justering af billedkvaliteten Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder...12 Automatisk indstilling Justering af tracking Justering af synkronisering Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand))...14 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) Justering af lydstyrke...7 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen... 18

13 Justering af billedkvaliteten 12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Automatisk indstilling Automatisk indstilling registrerer analoge RGB-signaler fra en tilsluttet computer og justerer automatisk disse signaler, så der opnås et optimalt billede. Automatisk indstilling omfatter justering af følgende tre emner: Trackingg, Position (Position) og Sync (synkronisering)g. Justering af tracking Hvis der forekommer lodrette striber i de projicerede computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Trackingg manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE Hvis Auto Setup (Automatisk indstilling) i menuen Signal er angivet til OFF (Deaktiveret) (Deaktiveret), indstilles der ikke automatisk. I så fald skal du trykke på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på projektorens betjeningspanel for at foretage justeringen, mens computeren eller RGB-videobillederne projiceres. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Tracking. Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Hvis du trykker på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på betjeningspanelet, mens du udfører andre funktioner, f.eks. E-Zoom eller Freeze (Frys), annulleres disse funktioner, hvorefter justeringen foretages. Nogle gange justeres signalerne ikke korrekt som følge af computertypen eller de RGB-videosignaler, der overføres. Hvis det er tilfældet, kan du bruge kommandoerne i konfigurationsmenuen til manuelt at justere indstillingerne for tracking og synkronisering. sside 13

14 Justering af billedkvaliteten 13 A 2 Juster tracking, indtil de lodrette striber forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Justering af synkronisering Hvis der forekommer flimren, sløring eller interferens i computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Sync (synkronisering)g manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE A 3 Tracking-værdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Sync. (Synkroniser). Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Billedet blinker, når der udføres kontinuerlig tracking-justering. Dette er helt normalt.

15 Justering af billedkvaliteten 14 A 2 A 3 QTip: Juster synkroniseringen, indtil den vandrette støj forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Synkroniseringsværdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. Brug af betjeningspanelet Hvis du justerer synkroniseringen uden først at justere trackingg, er det ikke muligt at opnå det bedst mulige justeringsresultat. Ukorrekt tracking-justering bemærkes muligvis ikke med nogle billedtyper. Dog har billeder med masser af linjer og skygger tendens til at vise forkerte tracking-justeringer mere klart, så kontroller først tracking-justeringen. Flimmer og slørede billeder kan også forekomme, når der justeres på indstillingerne for lysstyrke, contrast (kontrast)g, skarphed, zoom og keystone-korrektion. Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) De følgende syv forindstillinger for farvetilstand kan vælges afhængigt af egenskaberne for de billeder, der projiceres. Du kan let opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den farvetilstand, der svarer til de projicerede billeder. Billedernes lysstyrke varierer, afhængigt af hvilken farvetilstand der vælges. Tilstand Photo (Foto) Sport Presentation (Præsentation) Theater (Teater) Game (Spil) srgbg Blackboard (Tavle) Anvendelse (Ved overførsel af computerbilleder og RGB-videobilleder) Billederne er levende og med god kontrast. Ideel til projicering af stillbilleder, f.eks. fotos, i et lyst rum. (Ved overførsel af Component Video-, S-Video- eller Composite Video-billeder) Billederne er levende og livlige. Ideel til visning af TV-programmer o.l. i et lyst rum. Ideel til præsentationer i et lyst rum. Giver billeder en naturlig tone. Ideel til visning af film i et mørkt rum. Uovertruffen til at fremhæve mørke overgange. Ideel til at spille videospil i et lyst rum. Ideel til billeder, der overholder srgb-farvestandarden. Selvom du projicerer på en tavle (grøn tavle), giver denne indstilling dine billeder en naturlig farvetone, som hvis du projicerede på en skærm.

16 Justering af billedkvaliteten 15 FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, skifter farvetilstanden i følgende rækkefølge. Den aktuelle indstilling vises i øverste højre hjørne af skærmen, hver gang farvetilstanden ændres. Selvom navnet på farvetilstanden vises på skærmen, ændres det ikke til næste indstilling for farvetilstand, medmindre du trykker på knappen. QTip: Farvetilstanden kan også indstilles ved hjælp af kommandoen Color Mode (Farvetilstand) i menuen Image (Billede). sside 33

17 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) 16 Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet FREMGANGSMÅDE A 1 Brug knappen på projektoren til at foretage justering af zoom eller keystone-korrigering. Justeringskærmbilledet Image Shift (Billedforskydning) vises, når du er færdig med at foretage justeringer. A 2 Juster projiceringsposition. A 3 QTip: Tryk på knappen [Esc] for at lukke justeringsskærmbilledet. Skærmbilledet lukkes automatisk, hvis der ikke udføres handlinger i ca. 10 sekunder. Projiceringspositionen kan ikke justeres, når zoom er indstillet til maksimal bredde. Selvom du slukker for strømforsyningen, bevares de indstillinger for Image Shift (Billedforskydning), du foretager. Når enten projektorens position eller vinkel ændres, kan du endnu en gang justere eller udføre følgende handlinger. Betjeningspanelet Tryk på og hold knapperne [Wide] (Bred) og [Tele] nede i mere end ét sekund. Du kan også foretage justeringer fra konfigurationsmenuen. sside 35

18 Justering af lydstyrke 17 Lydstyrken af projektorens indbyggede højttaler kan justeres på følgende måde. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Når knappen trykkes til siden [ ], øges lydstyrken, og når den trykkes til siden [ ], reduceres lydstyrken. Lydstyrkemåleren vises på skærmen, når lydstyrken justeres. QTip: Hvis den værdi, der vises på måleren på skærmen, holder op med at ændres, når lydstyrken justeres, betyder det, at grænsen for lydstyrkejustering er nået. Lydstyrken kan også justeres ved hjælp af konfigurationsmenuen. sside 35

19 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning)) 18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Billedsignalet fra det tilsluttede udstyr registreres og projiceres automatisk. Computer S-Video Video QTip: Start afspilningen, når videoudstyret er tilsluttet. Følgende skærmbillede vises, når kun det billedsignal, der projiceres nu, overføres, eller når der ikke overføres noget billedsignal. Du kan vælge inputkilde på dette skærmbillede. Spring over FREMGANGSMÅDE A 1 Udfør kildesøgningen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Direkte ændring via fjernbetjeningen Du kan bruge fjernbetjeningen til at skifte direkte til den ønskede inputkilde. Fjernbetjening Ændringer af billedet fra computerporten. A 2 Det skærmbillede, der søges efter, vises, hvorefter billedet projiceres. Når der er tilsluttet to eller udstyrsenheder, skal du trykke på knappen [Source Search] (Kildesøgning), indtil det ønskede billede projiceres. Ændringer af billedet fra S-Video-porten. Ændringer af billedet fra videoporten.

20 Nyttige funktioner I dette kapitel forklares brugen af nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer o.l. og sikkerhedsfunktioner. Funktioner til forbedret projicering Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute)...20 Frysning af billedet (Freeze)...20 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus)...23 Sikkerhedsfunktioner...26 Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret...26 Indstilling af adgangskodebeskyttelse...27 Funktion til låsning af funktionsknapper... 29

21 Funktioner til forbedret projicering 20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Dette kan f.eks. bruges, hvis du vil standse projiceringen et øjeblik og fokusere publikummets opmærksomhed om det, du siger. Det kan også være, hvis du laver en computerpræsentation og ikke vil vise detaljer, f.eks. valget af forskellige filer. Frysning af billedet (Freeze) Kildebilledet projiceres stadig, mens skærmen er frosset. Du kan stadig udføre handlinger, f.eks. at ændre filer, uden at projicere billeder. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [Freeze] (Frys). Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [A/V Mute] (Lyd og billede fra). QTip: Hvis du vil bruge funktionen, mens du projicerer levende billeder, afspilles billeder og lyd stadig af kilden, og du kan ikke gå tilbage til det sted, hvor funktionen til dæmpning af lyd og billede blev aktiveret. Du kan vælge, hvad der skal vises på skærmen under dæmpning af lyd og billede ved at bruge Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) i konfigurationsmenuen til at vælge enten sort, blå eller logo. QTip: Lyden stopper ikke. Selvom billedet på skærmen er frosset, projicerer billedkilden stadig, og det er derfor ikke muligt at genoptage projiceringen fra det sted, hvor den blev standset. Når du trykker på knappen [Freeze] (Frys), ryddes skærmbilleder i konfigurationsmenuen og hjælpemeddelelser også. Frysningsfunktionen fungerer stadig, mens funktionen E-Zoom bruges.

22 Funktioner til forbedret projicering 21 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse)) Denne funktion ændrer billedformatg for billeder fra 4:3 til 16:9, når der projiceres billeder af typen component videog, S-Videog eller composite videog. Billeder, der er optaget i digital video eller på dvd'er, kan vises i 16:9-bredskærmsformat. Visning af markøren (Pointer) Denne gør det muligt for dig at flytte et markeringsikon på det projicerede billede og gør det lettere for dig at henlede opmærksomheden på det område, du taler om. FREMGANGSMÅDE Når billeder i Squeeze mode (Squeeze-tilstand)g projiceres med 4:3. Når billeder i squeeze-tilstand projiceres med 16:9. A 1 Vis markøren. Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, vises eller skjules markøren. Skærmen ændres, hver gang du trykker på knappen. QTip: Du kan også angive denne indstilling ved hjælp af kommandoen Resize (Tilpas størrelse) i menuen Signal.

23 Funktioner til forbedret projicering 22 A 2 Flyt markørikonet. Fjernbetjening Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom) Dette er nyttigt, når du vil vise billederne med større detaljeringsgrad, f.eks. grafer og detaljer i en tabel. QTip: Markørikon Du kan bruge kommandoen Pointer Shape (Markørform) i menuen Settings (Indstillinger) til at ændre formen af markøren til én af tre forskellige former. sside 35 FREMGANGSMÅDE A 1 Start E-Zoom. Fjernbetjening

24 Funktioner til forbedret projicering 23 A 2 Flyt trådkorset til det område af det billede, der skal forstørres eller formindskes. Fjernbetjening Trådkors Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Hvis en computers USB-stik og USB-stikket på bagsiden af projektoren er forbundet med et USB A-B-kabel, kan du bruge projektorens fjernbetjening som en trådløs mus til at styre computerens musemarkør. Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) A 3 Forstør. Fjernbetjening Du kan formindske det forstørrede billede ved at trykke på knappen [-]. Tryk på knappen [Esc] for at annullere E-Zoom. Til USB-port USB-kabel (kan købes i forretninger) Til USB-port QTip: Forstørrelsesgraden vises på skærmen. Du kan rulle på skærmen ved at vippe knappen [ ]. Det markerede område kan forstørres mellem 1-4 gange i 25 trin i stigende størrelse.

25 Funktioner til forbedret projicering 24 QTip: USB-kablet kan kun sluttes til computere med et almindeligt USB-stik. Hvis du bruger en computer, der kører Windows, skal der være installeret en fuld version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional på computeren. Hvis computeren kører en version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, der er opgraderet fra en tidligere version af Windows, kan den korrekte funktion ikke garanteres. Under nogle versioner af både operativsystemet Windows og Macintosh fungerer musefunktionen muligvis ikke. Der skal muligvis ændres nogle computerindstillinger, før musefunktionen kan bruges. Se dokumentationen til computeren for at få flere oplysninger. Når forbindelsen er oprettet, kan musemarkøren betjenes på følgende måde. Flytning af musemarkøren Træk og slip Museklik Venstreklikke Højreklikke Dobbeltklikke: Tryk to gange hurtigt efter hinanden. Dette er nyttigt til visning af forrige eller næste dias i et PowerPoint-diasshow. Til forrige dias Til næste dias 1. Hold [Enter] nede, og vip og træk knappen [ ]. 2. Slip [Enter] for at indsætte på den ønskede placering.

26 Funktioner til forbedret projicering 25 QTip: Hvis indstillingerne for museknappen er indstillet omvendt på computeren, er funktionen af fjernbetjeningens knapper også omvendt. Funktionen til trådløs mus kan ikke bruges, mens følgende funktioner bruges. Under visning af en konfigurationsmenu Under visning af en hjælpemenu Mens funktionen E-Zoom bruges Under indlæsning af en brugers logo Markørfunktion Under justering af lydstyrke Mens Image Shift (Billedforskydning) bruges

27 Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når funktionen Password Protect (adgangskodebeskyttelse) er aktiveret, kan personer, der ikke kender adgangskoden, ikke bruge projektoren til at projicere billeder, hvis strømmen har været afbrudt siden sidste vellykkede indtastning af adgangskoden. Derudover kan brugerens logo, der vises som baggrund på skærmen, ikke ændres. Dette er effektivt mod tyveri. På købstidspunktet er adgangskodebeskyttelsen deaktiveret. Hvis du lader strømkablet være sluttet til stikkontakten og tænder for projektorens strømtilførsel, når den er i standbytilstand, starter projiceringen uden visning af skærmen til indtastning af adgangskode. Skærmen til indtastning af adgangskode vises kun, når strømmen tændes første gang efter frakobling og tilslutning af strømkablet. Hvis direkte strømtilførsel er angivet til ON (Aktiveret), og du bruger et relæ eller lignende til central styring af strømmen, vises skærmen til indtastning af adgangskode, første gang projektoren tændes efter genetablering af strømforsyningen. 26 Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret Når Beskyttelse ved tænding er aktiveret (ON) Når strømmen tilsluttes, første gang efter at projektorens strømkabel er sluttet til en stikkontakt, eller når der udføres direkte tilslutning af strømtilførsel, vises følgende skærm til indtastning af adgangskoden. Fjernbetjening Hold trykket ned Numeriske knapper Mens du holder knappen [Num] nede, skal du trykke på det numeriske tastatur for at indtaste adgangskoden. Hvis adgangskoden indtastes korrekt, starter projiceringen. QTip: Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen The projector s operation will be locked. (Projektoren låses). i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten, sætte den i igen og tænde for projektoren igen. Der vises et vindue, hvor du skal indtaste adgangskoden. Indtast den korrekte adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du notere det Request Code: xxxxx -nummer, der vises på skærmen Password (Adgangskode) og kontakte den nærmeste adresse på listen i afsnittet Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/ Verdensomspændende garantivilkår. Hvis du fortsætter med at gentage ovennævnte handling, og indtaster en forkert adgangskode 30 gange, vises følgende meddelelse, og der kan ikke længere indtastes en adgangskode. The projector s operation will be locked. Contact the nearest address provided in the International Warranty Conditions section of the Safety Instructions/World Wide Warranty Terms booklet. (Projektoren låses. Kontakt derefter forhandleren eller den nærmeste adresse på listen i Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende garantivilkår).

28 Sikkerhedsfunktioner 27 Når Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til ON (Aktiveret) og Timer bruges Når strømmen tændes, vises skærmen til indtastning af adgangskode, først når det angivne tidsrum er gået. Når det indstillede tidsrum er udløbet, vises skærmen til indtastning af adgangskode hver gang der tændes for strømmen. Det tidsrum, der henvises til her, er den samlede tid, hvor projektorens lampe lyser, fra det tidspunkt, hvor projektorens menu lukkes. Hvis Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til OFF (Deaktiveret), vises skærmen til indtastning af adgangskode, hver gang stikket tages ud af kontakten og indsættes igen. Hvis strømmen til projektoren er sluttet, når den er i standbytilstand, vises skærmen til indtastning af adgangskode ikke. Indstilling af adgangskodebeskyttelse Brug følgende procedure til at indstille adgangskodebeskyttelse. FREMGANGSMÅDE A 1 Hold knappen [Freeze] (Frys) nede i ca. fem sekunder. Menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse) vises. Fjernbetjening Når User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) er aktiveret (ON (Aktiveret)) Hvis det forsøges at udføre én af følgende handlinger med brugerlogoet, vises der en meddelelse, og indstillingen kan ikke ændres. Indstil User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) til OFF (Deaktiveret) først for at ændre indstillingen. sside 28 Indlæsning af en brugers logo Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) ændres fra Logo til Black (Sort) eller Blue (Blå) eller ændre fra Black (Sort) eller Blue (Blå) til Logo. Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Startup Screen (Startskærm) (ON (Aktiveret) eller OFF (Deaktiveret)) ændres. QTip: Skærmen Password (Adgangskode) vises, hvis adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret. Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse). s Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret side 26. Hvis adgangskodebeskyttelse er angivet til ON (Aktiveret), skal du fastgøre Password Protectklistermærket på det foretrukne sted på projektoren som tyveriforebyggende foranstaltning. A 2 Aktiver Beskyttelse ved tænding. (1) Vælg Beskyttelse ved tænding, og tryk derefter på [Enter]. (2) Vælg ON (Aktiveret), og tryk derefter på [Enter]. (3) Tryk på knappen [Esc].

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-1700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

Anvendte vejledninger og tegn

Anvendte vejledninger og tegn Anvendte vejledninger og tegn Vejledningstyper Dokumentationen til din EPSON-projektor er fordelt over disse to vejledninger: Læs vejledningerne i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. 1. Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Av-projektor. Brugervejledning

Av-projektor. Brugervejledning Av-projektor Brugervejledning Om manualer og anvendte tegn Manualtyper Dokumentationen til din EPSON-projektor er opdelt i følgende to manualer. Se manualerne i rækkefølgen angivet herunder. 1 2 Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde. Gør dig bekendt med

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog Betydningen af de anvendte symboler 1 Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. FORSIGTIG Angiver noget,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Table of Contents. Fra egen computer

Table of Contents. Fra egen computer Table of Contents Videokonference med PRD - ansatte og kursister... 3 Installér videoklient... 4 Sådan bruger du PRD... 5 Opsætning af mikrofon... 14 Mikrofonopsætning i PRD... 15 Mikrofonopsætning i Windows...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere