Tegn brugt i denne vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn brugt i denne vejledning"

Transkript

1 Brugerhåndbog

2 Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed. Angiver yderligere nyttige oplysninger og tip inden for visse områder. Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Klik på sidenummeret for at få vist siden. Angiver, at det/de understregede ord, der står foran symbolet, forklares i ordlisten. Klik på det eller de understregede ord for at få vist det tilhørende emne i afsnittet Ordliste i Bilag. sside 67 Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der er angivet af de nummererede trin. Angiver navnet på knapperne på betjeningspanelet eller fjernbetjeningen. Eksempel: Knappen [Esc] Angiver menupukter i konfigurationsmenuen. Eksempel: Image (Billede) - Brightness (Lysstyrke) Når der står enhed eller projektor i Brugerhåndbogen, kan det henvise til elementer, der er tilbehør eller ekstraudstyr, og ikke bare selve projektoren.

3 Indholdsfortegnelse 2 Tegn brugt i denne vejledning...1 Indholdsfortegnelse...2 Projektorens egenskaber...4 Navn på dele og funktioner...6 Forside/Top... 6 Betjeningspanelet... 7 Bagside... 8 Bund... 9 Fjernbetjening Justering og ændring af billedet Justering af billedkvaliteten...12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning))...16 Justering af lydstyrke...17 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen Nyttige funktioner Funktioner til forbedret projicering...20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Frysning af billedet (Freeze) Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Funktion til låsning af funktionsknapper Configuration Menu (Konfigurationsmenu) Brug af konfigurationsmenuen Liste over funktioner Menuen Image (Billede)...33 Menuen Signal Menuen Settings (Indstillinger)...35 Menuen Extended (Udvidet)...36 Menuen Info (Information)...38 Menuen Reset (Nulstil)...39 Fejlfinding Brug af hjælpen Problemløsning Betydning af indikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Bilag Installation Opstilling af projektoren...55

4 Indholdsfortegnelse 3 Vedligeholdelse...56 Rengøring Udskiftning af forbrugsmaterialer Lagring af en brugers logo...63 Kontrol af projicerede billeder på en ekstern skærm (skærmoutput)...65 Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer...66 Ordliste...67 Liste over ESC/VP21-kommandoer...69 Liste over kommandoer Kabelføringsplan Opsætning af USB-forbindelse Liste over understøttede skærmdisplay...71 Specifikationer...72 Udseende...73 Indeks...74

5 Projektorens egenskaber 4 Color Mode (Farvetilstand) Du kan nyde billeder af fotos, præsentationer, spil og så videre i den optimale farvetone ved at vælge den mest passende tilstand til omgivelserne. sside 14 Det enkle foddesign betyder, at du ikke skal foretage nogen vanskelige niveaujusteringer. Du kan let foretage højdejusteringer med én hånd. Direct Power On (Direkte strømtilførsel Til) & Instant Off (Hurtig slukning) Funktionen til direkte strømtilførsel betyder, at du kan tænde projektoren ved blot at slutte stikket til kontakten. sside 37 Med funktionen til hurtig slukning kan du hurtigt afslutte ved at trække stikket ud af kontakten umiddelbart efter brug. Hjælpen løser problemer i et dialogformat Klik på svaret på spørgsmålet for at løse dine projiceringsproblemer. sside 41 Brugervenlighed Kildesøgning gør det muligt for dig let at vælge det billede, der skal vises Når du trykker på knappen Source Search (Kildesøgning), registreres og projiceres det tilsluttede billedsignal automatisk. Brugervenligt kontrolpanel med store knapper For at forenkle brugen er knapperne klassificeret og arrangeret i forhold til deres projicerings- og justeringsfunktioner. sside 7 Setup (Indstilling) Projicering i gang Fejlfinding Når du tænder og slukker for projektoren, lyder der et bip. Der høres et bip, når der TÆNDES for strømmen, og to bip fra bekræftelsessummeren, når afkølingsperioden er afsluttet. Når bekræftelsessummeren har bippet to gange, kan du trække stikket ud af kontakten.

6 Projektorens egenskaber 5 Image Shift (Billedforskydning) Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. sside 16 Sikkerhedsfunktioner Administration af brugere med adgangskodebeskyttelse Du kan oprette en adgangskode for at begrænse brugen af projektoren. sside 26 Driftslåsen stopper brugen af alle knapper på betjeningspanelet bortset fra knappen [Power] (afbryderknappen). Dette kan forhindre, at dine indstillinger bliver slettet, når du bruger projektoren ved en begivenhed, på en skole osv. sside 29

7 Navn på dele og funktioner 6 Forside/Top Lampedæksel sside 58 Åbn dækslet, når lampen i projektoren skal udskiftes. Udluftningsåbning cforsigtig! Udluftningsåbningen må ikke røres lige efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da den bliver meget varm. Sikkerhedslås ( ) sside 67 Betjeningspanel sside 7 Fokuseringsring Justerer billedfokus. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Forreste justérbare ben Forlæng og træk sammen for at justere projektionsvinklen, når projektoren anbringes på f.eks. en hylde. Håndtag til justering af ben Træk håndtaget ud for at forlænge og trække det forreste ben sammen. Objektivdæksel Sættes på, når projektoren ikke anvendes, så objektivet ikke bliver snavset eller beskadiget.

8 Navn på dele og funktioner 7 Betjeningspanelet Knappen [Menu] sside 32 Åbner og lukker konfigurationsmenuen. Knappen [Power] (afbryderknap) Tænder og slukker projektoren. Knappen [Enter] sside 12, 32 Justerer automatisk analoge RGB-billeder fra computere og RGB-videobilleder til optimal billedkvalitet. Hvis en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet vises, accepteres og aktiveres det aktuelle valg. Indikatortilstan de sside 43 Projektorens status angives af farven på indikatorerne og af, om de blinker eller lyser konstant. Knappen [Source Search] (Kildesøgning) sside 18 Der søges automatisk efter inputkilden i følgende rækkefølge, og billedet fra det tilsluttede udstyr vises. Computerport S-Video-port Video-port Knappen [ ] [ ] sside 32 Tryk på denne for at justere keystoneforvrængning. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier. Knappen [Esc] sside 32 Stopper den aktuelle funktion. Viser det forrige skærmbillede eller den forrige menu under visning af konfigurationsmenuen. Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Åbner og lukker hjælpen, der viser løsninger, hvis der opstår et problem. Knappen [Wide] (Bred) [Tele] sside 32 Justerer billedstørrelsen. Hvis der vises en konfigurationsmenu eller hjælpeskærmbilledet, vælges menupunkter og indstillingsværdier.

9 Navn på dele og funktioner 8 Bagside Computerport Overfører analoge RGB-videosignaler fra en computer og RGB-videosignaler og component videog-signaler fra andre videokilder. Skærmudgangsport sside 65 Udsender de analoge RGB-signaler eller RGB-videosignaler fra computeren til en ekstern skærm fra den kilde, der er tilsluttet computerporten. Denne funktion kan ikke bruges til signaler fra videoudstyr. S-Video-port Overfører S-Videog-signaler til projektoren fra andre videokilder. Video-port Overfører composite videogsignaler til projektoren fra andre videokilder. USB-port sside 23, 69 Slutter projektoren til en computer via USBg-kablet ved hjælp af den trådløse musefunktion. Computerbilleder kan ikke projiceres ved at bruge USB-kablet til tilslutning til computeren. Modtager fra fjernbetjeningen Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Strømforsyning Til tilslutning af strømkablet. Bageste justérbare ben Lydindgang Overfører lydsignaler fra tilsluttet, eksternt udstyr. Når du anvender to eller flere dele eksternt udstyr, der bruger samme inputport, skal du frakoble et stykke udstyr, før du forbinder et andet, eller bruge en lydomskifter. Højttaler

10 Navn på dele og funktioner 9 Bund Håndtag til justering af ben Forreste justérbare ben Holdestang til objektivdæksel Fjern denne, når projektoren skal monteres fra loftet. Luftfilter (ventilationsåbning) sside 56, 62 Dette forhindrer støv og andre fremmedlegemer i at trænge ind i projektoren, når der suges luft ind i den. Den skal rengøres og udskiftes regelmæssigt. Ophængningspunkter (3 stk.) sside 55, 66 Fastgør loftsophænget (ekstraudstyr) her, når projektoren skal monteres i loftet.

11 Navn på dele og funktioner 10 Fjernbetjening Hvis du placerer over knapikonet eller knapnavnet, vises der en beskrivelse af den pågældende knap. Knapperne [Page down] (Side ned) [Page up] (Side op) sside 24 Sender på fjernbetjeningen Knappen [E-Zoom] ( ) ( ) sside 22 Knappen [Power] (afbryderknap) Knappen [Enter] sside 24, 32 Knappen [Esc] sside 24, 32 Knappen [Pointer] (Markør) sside 21 Knappen A/V Mute (Lyd og billede fra) sside 20 Knappen [Computer] sside 18 Knappen [S-Video] sside 18 Knappen [Video] sside 18 Knappen [Auto] sside 12 Knapperne [ ] sside 24, 32 Knappen [Freeze] (Frys) sside 20 Knappen [Num] sside 26 Knappen Color Mode (Farvetilstand) sside 14 Knappen [Menu] sside 32 Knappen [Resize] (Tilpas størrelse) sside 21 Knappen [Help] (Hjælp) sside 41 Knapperne [Volume] (Lydstyrke) sside 17 Knappen [Search] (Søg) sside 18 Numeriske knapper sside 26

12 Justering og ændring af billedet I dette kapitel forklares det, hvordan du justerer kvaliteten af billedet, lydstyrken, farvetilstandsvalg og så videre, samt hvordan du ændrer billedet. Justering af billedkvaliteten Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder...12 Automatisk indstilling Justering af tracking Justering af synkronisering Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand))...14 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) Justering af lydstyrke...7 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning))...18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Direkte ændring via fjernbetjeningen... 18

13 Justering af billedkvaliteten 12 Justering af computerbilleder og RGB-videobilleder Automatisk indstilling Automatisk indstilling registrerer analoge RGB-signaler fra en tilsluttet computer og justerer automatisk disse signaler, så der opnås et optimalt billede. Automatisk indstilling omfatter justering af følgende tre emner: Trackingg, Position (Position) og Sync (synkronisering)g. Justering af tracking Hvis der forekommer lodrette striber i de projicerede computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Trackingg manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE Hvis Auto Setup (Automatisk indstilling) i menuen Signal er angivet til OFF (Deaktiveret) (Deaktiveret), indstilles der ikke automatisk. I så fald skal du trykke på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på projektorens betjeningspanel for at foretage justeringen, mens computeren eller RGB-videobillederne projiceres. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Tracking. Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Hvis du trykker på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [Enter] på betjeningspanelet, mens du udfører andre funktioner, f.eks. E-Zoom eller Freeze (Frys), annulleres disse funktioner, hvorefter justeringen foretages. Nogle gange justeres signalerne ikke korrekt som følge af computertypen eller de RGB-videosignaler, der overføres. Hvis det er tilfældet, kan du bruge kommandoerne i konfigurationsmenuen til manuelt at justere indstillingerne for tracking og synkronisering. sside 13

14 Justering af billedkvaliteten 13 A 2 Juster tracking, indtil de lodrette striber forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Justering af synkronisering Hvis der forekommer flimren, sløring eller interferens i computer- eller RGB-videobilleder, og dette ikke kan rettes under automatisk indstilling, skal du justere Sync (synkronisering)g manuelt via følgende procedure. FREMGANGSMÅDE A 3 Tracking-værdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. A 1 Vælg Signal i konfigurationsmenuen, og vælg derefter Sync. (Synkroniser). Se Brug af konfigurationsmenuen for at få yderligere oplysninger om denne handling. sside 32 De knapper, du kan bruge, og de handlinger, som de udfører, ses i vejledningen nederst på skærmen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet QTip: Billedet blinker, når der udføres kontinuerlig tracking-justering. Dette er helt normalt.

15 Justering af billedkvaliteten 14 A 2 A 3 QTip: Juster synkroniseringen, indtil den vandrette støj forsvinder fra billedet. Brug af fjernbetjeningen Synkroniseringsværdien øges eller mindskes, hver gang der trykkes på en knap. Tryk på knappen [Menu] for at afslutte konfigurationsmenuen. Brug af betjeningspanelet Hvis du justerer synkroniseringen uden først at justere trackingg, er det ikke muligt at opnå det bedst mulige justeringsresultat. Ukorrekt tracking-justering bemærkes muligvis ikke med nogle billedtyper. Dog har billeder med masser af linjer og skygger tendens til at vise forkerte tracking-justeringer mere klart, så kontroller først tracking-justeringen. Flimmer og slørede billeder kan også forekomme, når der justeres på indstillingerne for lysstyrke, contrast (kontrast)g, skarphed, zoom og keystone-korrektion. Valg af projiceringskvalitet (Color Mode (Farvetilstand)) De følgende syv forindstillinger for farvetilstand kan vælges afhængigt af egenskaberne for de billeder, der projiceres. Du kan let opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den farvetilstand, der svarer til de projicerede billeder. Billedernes lysstyrke varierer, afhængigt af hvilken farvetilstand der vælges. Tilstand Photo (Foto) Sport Presentation (Præsentation) Theater (Teater) Game (Spil) srgbg Blackboard (Tavle) Anvendelse (Ved overførsel af computerbilleder og RGB-videobilleder) Billederne er levende og med god kontrast. Ideel til projicering af stillbilleder, f.eks. fotos, i et lyst rum. (Ved overførsel af Component Video-, S-Video- eller Composite Video-billeder) Billederne er levende og livlige. Ideel til visning af TV-programmer o.l. i et lyst rum. Ideel til præsentationer i et lyst rum. Giver billeder en naturlig tone. Ideel til visning af film i et mørkt rum. Uovertruffen til at fremhæve mørke overgange. Ideel til at spille videospil i et lyst rum. Ideel til billeder, der overholder srgb-farvestandarden. Selvom du projicerer på en tavle (grøn tavle), giver denne indstilling dine billeder en naturlig farvetone, som hvis du projicerede på en skærm.

16 Justering af billedkvaliteten 15 FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, skifter farvetilstanden i følgende rækkefølge. Den aktuelle indstilling vises i øverste højre hjørne af skærmen, hver gang farvetilstanden ændres. Selvom navnet på farvetilstanden vises på skærmen, ændres det ikke til næste indstilling for farvetilstand, medmindre du trykker på knappen. QTip: Farvetilstanden kan også indstilles ved hjælp af kommandoen Color Mode (Farvetilstand) i menuen Image (Billede). sside 33

17 Justering af projiceringspositionen (Image Shift (Billedforskydning)) 16 Når du ikke kan opsætte denne projektor direkte foran skærmen, kan projiceringspositionen finindstilles uden at flytte denne projektor. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet FREMGANGSMÅDE A 1 Brug knappen på projektoren til at foretage justering af zoom eller keystone-korrigering. Justeringskærmbilledet Image Shift (Billedforskydning) vises, når du er færdig med at foretage justeringer. A 2 Juster projiceringsposition. A 3 QTip: Tryk på knappen [Esc] for at lukke justeringsskærmbilledet. Skærmbilledet lukkes automatisk, hvis der ikke udføres handlinger i ca. 10 sekunder. Projiceringspositionen kan ikke justeres, når zoom er indstillet til maksimal bredde. Selvom du slukker for strømforsyningen, bevares de indstillinger for Image Shift (Billedforskydning), du foretager. Når enten projektorens position eller vinkel ændres, kan du endnu en gang justere eller udføre følgende handlinger. Betjeningspanelet Tryk på og hold knapperne [Wide] (Bred) og [Tele] nede i mere end ét sekund. Du kan også foretage justeringer fra konfigurationsmenuen. sside 35

18 Justering af lydstyrke 17 Lydstyrken af projektorens indbyggede højttaler kan justeres på følgende måde. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Når knappen trykkes til siden [ ], øges lydstyrken, og når den trykkes til siden [ ], reduceres lydstyrken. Lydstyrkemåleren vises på skærmen, når lydstyrken justeres. QTip: Hvis den værdi, der vises på måleren på skærmen, holder op med at ændres, når lydstyrken justeres, betyder det, at grænsen for lydstyrkejustering er nået. Lydstyrken kan også justeres ved hjælp af konfigurationsmenuen. sside 35

19 Ændring af det projicerede billede (Source Search (Kildesøgning)) 18 Automatisk registrering af indkommende signaler og ændring af projiceret billede (Source Search (Kildesøgning)) Billedsignalet fra det tilsluttede udstyr registreres og projiceres automatisk. Computer S-Video Video QTip: Start afspilningen, når videoudstyret er tilsluttet. Følgende skærmbillede vises, når kun det billedsignal, der projiceres nu, overføres, eller når der ikke overføres noget billedsignal. Du kan vælge inputkilde på dette skærmbillede. Spring over FREMGANGSMÅDE A 1 Udfør kildesøgningen. Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Direkte ændring via fjernbetjeningen Du kan bruge fjernbetjeningen til at skifte direkte til den ønskede inputkilde. Fjernbetjening Ændringer af billedet fra computerporten. A 2 Det skærmbillede, der søges efter, vises, hvorefter billedet projiceres. Når der er tilsluttet to eller udstyrsenheder, skal du trykke på knappen [Source Search] (Kildesøgning), indtil det ønskede billede projiceres. Ændringer af billedet fra S-Video-porten. Ændringer af billedet fra videoporten.

20 Nyttige funktioner I dette kapitel forklares brugen af nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer o.l. og sikkerhedsfunktioner. Funktioner til forbedret projicering Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute)...20 Frysning af billedet (Freeze)...20 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse))...21 Visning af markøren (Pointer)...21 Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)...22 Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus)...23 Sikkerhedsfunktioner...26 Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret...26 Indstilling af adgangskodebeskyttelse...27 Funktion til låsning af funktionsknapper... 29

21 Funktioner til forbedret projicering 20 Midlertidig pause i billede og lyd (A/V Mute) Dette kan f.eks. bruges, hvis du vil standse projiceringen et øjeblik og fokusere publikummets opmærksomhed om det, du siger. Det kan også være, hvis du laver en computerpræsentation og ikke vil vise detaljer, f.eks. valget af forskellige filer. Frysning af billedet (Freeze) Kildebilledet projiceres stadig, mens skærmen er frosset. Du kan stadig udføre handlinger, f.eks. at ændre filer, uden at projicere billeder. FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [Freeze] (Frys). Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at trykke på knappen [A/V Mute] (Lyd og billede fra). QTip: Hvis du vil bruge funktionen, mens du projicerer levende billeder, afspilles billeder og lyd stadig af kilden, og du kan ikke gå tilbage til det sted, hvor funktionen til dæmpning af lyd og billede blev aktiveret. Du kan vælge, hvad der skal vises på skærmen under dæmpning af lyd og billede ved at bruge Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) i konfigurationsmenuen til at vælge enten sort, blå eller logo. QTip: Lyden stopper ikke. Selvom billedet på skærmen er frosset, projicerer billedkilden stadig, og det er derfor ikke muligt at genoptage projiceringen fra det sted, hvor den blev standset. Når du trykker på knappen [Freeze] (Frys), ryddes skærmbilleder i konfigurationsmenuen og hjælpemeddelelser også. Frysningsfunktionen fungerer stadig, mens funktionen E-Zoom bruges.

22 Funktioner til forbedret projicering 21 Ændring af højde-breddeforhold (Resizing (Tilpas størrelse)) Denne funktion ændrer billedformatg for billeder fra 4:3 til 16:9, når der projiceres billeder af typen component videog, S-Videog eller composite videog. Billeder, der er optaget i digital video eller på dvd'er, kan vises i 16:9-bredskærmsformat. Visning af markøren (Pointer) Denne gør det muligt for dig at flytte et markeringsikon på det projicerede billede og gør det lettere for dig at henlede opmærksomheden på det område, du taler om. FREMGANGSMÅDE Når billeder i Squeeze mode (Squeeze-tilstand)g projiceres med 4:3. Når billeder i squeeze-tilstand projiceres med 16:9. A 1 Vis markøren. Fjernbetjening FREMGANGSMÅDE Fjernbetjening Hver gang du trykker på knappen, vises eller skjules markøren. Skærmen ændres, hver gang du trykker på knappen. QTip: Du kan også angive denne indstilling ved hjælp af kommandoen Resize (Tilpas størrelse) i menuen Signal.

23 Funktioner til forbedret projicering 22 A 2 Flyt markørikonet. Fjernbetjening Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom) Dette er nyttigt, når du vil vise billederne med større detaljeringsgrad, f.eks. grafer og detaljer i en tabel. QTip: Markørikon Du kan bruge kommandoen Pointer Shape (Markørform) i menuen Settings (Indstillinger) til at ændre formen af markøren til én af tre forskellige former. sside 35 FREMGANGSMÅDE A 1 Start E-Zoom. Fjernbetjening

24 Funktioner til forbedret projicering 23 A 2 Flyt trådkorset til det område af det billede, der skal forstørres eller formindskes. Fjernbetjening Trådkors Brug af fjernbetjeningen til flytning af musemarkøren (Trådløs mus) Hvis en computers USB-stik og USB-stikket på bagsiden af projektoren er forbundet med et USB A-B-kabel, kan du bruge projektorens fjernbetjening som en trådløs mus til at styre computerens musemarkør. Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) A 3 Forstør. Fjernbetjening Du kan formindske det forstørrede billede ved at trykke på knappen [-]. Tryk på knappen [Esc] for at annullere E-Zoom. Til USB-port USB-kabel (kan købes i forretninger) Til USB-port QTip: Forstørrelsesgraden vises på skærmen. Du kan rulle på skærmen ved at vippe knappen [ ]. Det markerede område kan forstørres mellem 1-4 gange i 25 trin i stigende størrelse.

25 Funktioner til forbedret projicering 24 QTip: USB-kablet kan kun sluttes til computere med et almindeligt USB-stik. Hvis du bruger en computer, der kører Windows, skal der være installeret en fuld version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional på computeren. Hvis computeren kører en version af Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, der er opgraderet fra en tidligere version af Windows, kan den korrekte funktion ikke garanteres. Under nogle versioner af både operativsystemet Windows og Macintosh fungerer musefunktionen muligvis ikke. Der skal muligvis ændres nogle computerindstillinger, før musefunktionen kan bruges. Se dokumentationen til computeren for at få flere oplysninger. Når forbindelsen er oprettet, kan musemarkøren betjenes på følgende måde. Flytning af musemarkøren Træk og slip Museklik Venstreklikke Højreklikke Dobbeltklikke: Tryk to gange hurtigt efter hinanden. Dette er nyttigt til visning af forrige eller næste dias i et PowerPoint-diasshow. Til forrige dias Til næste dias 1. Hold [Enter] nede, og vip og træk knappen [ ]. 2. Slip [Enter] for at indsætte på den ønskede placering.

26 Funktioner til forbedret projicering 25 QTip: Hvis indstillingerne for museknappen er indstillet omvendt på computeren, er funktionen af fjernbetjeningens knapper også omvendt. Funktionen til trådløs mus kan ikke bruges, mens følgende funktioner bruges. Under visning af en konfigurationsmenu Under visning af en hjælpemenu Mens funktionen E-Zoom bruges Under indlæsning af en brugers logo Markørfunktion Under justering af lydstyrke Mens Image Shift (Billedforskydning) bruges

27 Sikkerhedsfunktioner Tyveribeskyttelse (adgangskodebeskyttelse) Når funktionen Password Protect (adgangskodebeskyttelse) er aktiveret, kan personer, der ikke kender adgangskoden, ikke bruge projektoren til at projicere billeder, hvis strømmen har været afbrudt siden sidste vellykkede indtastning af adgangskoden. Derudover kan brugerens logo, der vises som baggrund på skærmen, ikke ændres. Dette er effektivt mod tyveri. På købstidspunktet er adgangskodebeskyttelsen deaktiveret. Hvis du lader strømkablet være sluttet til stikkontakten og tænder for projektorens strømtilførsel, når den er i standbytilstand, starter projiceringen uden visning af skærmen til indtastning af adgangskode. Skærmen til indtastning af adgangskode vises kun, når strømmen tændes første gang efter frakobling og tilslutning af strømkablet. Hvis direkte strømtilførsel er angivet til ON (Aktiveret), og du bruger et relæ eller lignende til central styring af strømmen, vises skærmen til indtastning af adgangskode, første gang projektoren tændes efter genetablering af strømforsyningen. 26 Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret Når Beskyttelse ved tænding er aktiveret (ON) Når strømmen tilsluttes, første gang efter at projektorens strømkabel er sluttet til en stikkontakt, eller når der udføres direkte tilslutning af strømtilførsel, vises følgende skærm til indtastning af adgangskoden. Fjernbetjening Hold trykket ned Numeriske knapper Mens du holder knappen [Num] nede, skal du trykke på det numeriske tastatur for at indtaste adgangskoden. Hvis adgangskoden indtastes korrekt, starter projiceringen. QTip: Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen The projector s operation will be locked. (Projektoren låses). i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten, sætte den i igen og tænde for projektoren igen. Der vises et vindue, hvor du skal indtaste adgangskoden. Indtast den korrekte adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du notere det Request Code: xxxxx -nummer, der vises på skærmen Password (Adgangskode) og kontakte den nærmeste adresse på listen i afsnittet Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/ Verdensomspændende garantivilkår. Hvis du fortsætter med at gentage ovennævnte handling, og indtaster en forkert adgangskode 30 gange, vises følgende meddelelse, og der kan ikke længere indtastes en adgangskode. The projector s operation will be locked. Contact the nearest address provided in the International Warranty Conditions section of the Safety Instructions/World Wide Warranty Terms booklet. (Projektoren låses. Kontakt derefter forhandleren eller den nærmeste adresse på listen i Verdensomspændende garantibetingelser i brochuren Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende garantivilkår).

28 Sikkerhedsfunktioner 27 Når Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til ON (Aktiveret) og Timer bruges Når strømmen tændes, vises skærmen til indtastning af adgangskode, først når det angivne tidsrum er gået. Når det indstillede tidsrum er udløbet, vises skærmen til indtastning af adgangskode hver gang der tændes for strømmen. Det tidsrum, der henvises til her, er den samlede tid, hvor projektorens lampe lyser, fra det tidspunkt, hvor projektorens menu lukkes. Hvis Password Timer (Adgangskodetimer) er angivet til OFF (Deaktiveret), vises skærmen til indtastning af adgangskode, hver gang stikket tages ud af kontakten og indsættes igen. Hvis strømmen til projektoren er sluttet, når den er i standbytilstand, vises skærmen til indtastning af adgangskode ikke. Indstilling af adgangskodebeskyttelse Brug følgende procedure til at indstille adgangskodebeskyttelse. FREMGANGSMÅDE A 1 Hold knappen [Freeze] (Frys) nede i ca. fem sekunder. Menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse) vises. Fjernbetjening Når User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) er aktiveret (ON (Aktiveret)) Hvis det forsøges at udføre én af følgende handlinger med brugerlogoet, vises der en meddelelse, og indstillingen kan ikke ændres. Indstil User s Logo Protect (Beskyttelse af brugerlogo) til OFF (Deaktiveret) først for at ændre indstillingen. sside 28 Indlæsning af en brugers logo Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Background Color (Baggrundsfarve) ændres fra Logo til Black (Sort) eller Blue (Blå) eller ændre fra Black (Sort) eller Blue (Blå) til Logo. Når menuen Extended (Udvidet) - Display (Skærm) - Startup Screen (Startskærm) (ON (Aktiveret) eller OFF (Deaktiveret)) ændres. QTip: Skærmen Password (Adgangskode) vises, hvis adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret. Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises menuen Password Protect (Adgangskodebeskyttelse). s Når adgangskodebeskyttelse er aktiveret side 26. Hvis adgangskodebeskyttelse er angivet til ON (Aktiveret), skal du fastgøre Password Protectklistermærket på det foretrukne sted på projektoren som tyveriforebyggende foranstaltning. A 2 Aktiver Beskyttelse ved tænding. (1) Vælg Beskyttelse ved tænding, og tryk derefter på [Enter]. (2) Vælg ON (Aktiveret), og tryk derefter på [Enter]. (3) Tryk på knappen [Esc].

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1) 4-435-798-DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

8 KANALS/ 16 KANALS DVR

8 KANALS/ 16 KANALS DVR 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere