HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER"

Transkript

1 HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER Mere end 700 skoler i Danmark bruger allerede Klassetrivsel.dk i deres daglige arbejde med trivsel, og flere og flere kommuner anvender Klassetrivsel.dk til større r blandt skoleelever, kvalitetsrapporter, SSP r og indenfor sundhedsplejen. De kommende obligatoriske trivselsr vil kunne gennemføres i Klassetrivsel.dk, uafhængigt af om den enkelte skole har abonnement eller ej, og dermed give samme værdi til alle deltagende skoler. Én af styrkerne ved Klassetrivsel.dk er, at alle typer r, både store og små, giver handlingsorienteret indsigt på alle niveauer. Trivselsr skal jo ikke kun laves bare fordi man skal, men fordi de skal give værdi! KOMMUNE Kommunale r viser samlede resultater for alle deltagere i hele kommunen. Alle typer r kan gennemføres på hele skolen Resultater på skoleniveau, der giver værdi til ledelsen på alle deltagende skoler Der kan opsættes og gennemføres r efter behov i klasser og på årgange Resultater på klasseog elevniveau, der giver værdi til lærere og teams Resultater på klasseog elevniveau, der giver værdi til lærere og teams Klasse- eller Skole- Kommunal årgangs Den enkelte skole kan frit tegne abonnement på Klassetrivsel.dk, uafhængigt af andre beslutninger. Klassetrivsel.dk kan anvendes til kommunale r, selvom ikke alle skoler har abonnement. Derudover bliver det i fremtiden muligt at lave de obligatoriske trivselsr i Klassetrivsel.dk. På de næste sider uddybes de fordele, Klassetrivsel.dk giver. Side 2 fortæller om, hvordan man kan bruge Klassetrivsel.dk på den enkelte skole Side 3 beskriver, hvordan man kan bruge Klassetrivsel.dk til større kommunale r Side 4 opridser, hvordan I kan bruge Klassetrivsel.dk til de kommende obligatoriske trivsesr gratis! Side 5 giver overblik over mulighederne med Klassetrivsel.dk Tlf.:

2 ABONNEMENT TIL R Klassetrivsel.dk er udviklet af lærere til skolens og lærernes hverdag. Værktøjet støtter og hjælper i arbejdet med elevernes trivsel, da omdrejningspunktet hele tiden har været spørgsmålet: Hvilken viden har læreren brug for, for at kunne skabe bedre trivsel i klassen og hos den enkelte elev? Med Klassetrivsel.dk får skolen et brugervenligt værktøj som ALLE kan bruge og straks få udbytte af. mulighed for at lave r i en klasse, en årgang, en afdeling eller hele skolen. et meget fleksibelt værktøj, hvor man både kan bruge systemets spørgsmål og stille egne spørgsmål. elevernes svar både i klasseoversigt og i en samlet oversigt for hver enkelt elev. indblik i relationerne mellem eleverne og fællesskaber i klassen, bl.a. illustreret i sociogrammer. et bibliotek til inspiration, indeholdende gode ideer fra andre brugere. Ved at bruge Klassetrivsel.dk opnår skolen at arbejdet med trivsel og læringsmiljø på hele skolen, i en klasse eller for en gruppe elever samt for den enkelte elev, udvikles og målrettes. virkningen af tidligere trivselstiltag kan evalueres og fremtidige tiltag kvalificeres. mødet med eleven og forældre sker på et grundlag, som ikke alene bygger på lærerens opfattelser, men også på elevernes egne udsagn og oplevelser. samtaler med kolleger og andre fagpersoner omkring klasser og elever sker på et fælles og mere dokumenteret grundlag. man kan tage hensyn til elever med færrest relationer, når grupper sammensættes. kunne opfylde Aftalen om fagligt løft af Folkeskolen s krav om at arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling. kunne lave UMV i samme værktøj, som anvendes i det daglige trivselsarbejde. Den enkelte skole kan tegne abonnement på Klassetrivsel.dk. Der kan opnås rabat ved at lave en gruppeaftale for et antal skoler i kommunen. Se mere på Tlf.:

3 KOMMUNALE UNDERSØGELSER KOMMUNE Flere og flere kommuner anvender nu Klassetrivsel.dk til r blandt eleverne. Klassetrivsel.dk kan blandt andet anvendes til: Undersøgelser, der danner udgangspunkt for kommunens kvalitetsrapport for skolevæsenet Trivselsr blandt eleverne i kommunen Undersøgelser i SSP sammenhæng Sundhedsrelaterede r blandt elever En konsulent fra Klassetrivsel.dk hjælper jer gennem alle skridt i processen: Udvælgelse af spørgsmål i overensstemmelse med målsætningen Opsætning og formulering af spørgsmål til målgrupperne Gennemførsel og distribuering af n Support til ns deltagere Afrunding af n, herunder præsentation af resultater Andre vigtige fordele ved at anvende Klassetrivsel.dk til kommunale r: Undersøgelsen skaber værdi på alle niveauer (konsulent, skoleledelse, lærere, elever) således at n ikke bare er en måling, men også et fundament for arbejdet med at forbedre trivslen. Alle deltagere i n kan se lige præcis de resultater, der er relevante for deres arbejde. Skoler, der i forvejen anvender Klassetrivsel.dk laver n i et værktøj, de allerede kender. Tydelig oversigt over fremdriften i besvarelser fra deltagende skoler og klasser. Nem adgang til at hente de online resultater også i Excel, Word og PDF, alt efter behov for efterbehandling. Kontakt os, hvis I ønsker at høre mere om mulighederne i en kommunal og få et uforpligtende tilbud. Tlf.:

4 OBLIGATORISKE TRIVSELS- UNDERSØGELSER I forbindelse med reformen af folkeskolen bliver det obligatorisk for skolerne at måle på indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Lovforslaget, som ventes vedtaget, siger blandt andet:...oplysninger om elevernes trivsel skal indberettes til undervisningsministeriet ved anvendelse af et nærmere fastsat dataformat og med brug af en nærmere bestemt spørgeramme...kommunerne får frihed til at anvende måleredskaber efter eget valg De fremtidige obligatoriske r på kommunalt niveau kan gennemføres gratis i Klassetrivsel.dk. Dette medfører at lærere og skoler kun behøver at bruge ét værktøj til alle trivselsr. Det vil være muligt at gennemføre de obligatoriske trivselsr i Klassetrivsel.dk allerede kort tid efter at kravene til rne er endeligt fastlagte. Kravene til ledelsesinformationssystem vil blive implementeret i Klassetrivsel.dk hurtigst muligt efter at de bliver offentliggjort. Klassetrivsel.dk vil fortsat være det bedste og nemmeste værktøj til alle typer r blandt skoleelever. Vælger I, i jeres kommune, at gennemføre den gratis obligatoriske trivsels med Klassetrivsel.dk, tilbydes I et gratis besøg, hvor I hjælpes i gang, og derefter løbende telefonisk support. Tlf.:

5 DATABLAD Klassetrivsel.dk bliver brugt i mange sammenhænge og af personer med forskellige funktioner: Lærere laver r i Klassetrivsel.dk som bruges i; arbejdet med klassens og elevernes trivsel og faglige og sociale relationer, forældresamarbejdet samt samarbejdet med lærerteams, PPR og skoleledelse. Skoler bruger Klassetrivsel.dk som fundament for deres trivselsarbejde og UMV eller som supplement til andre systemer, der ikke giver samme detaljerede indsigt og fundament for handling. Konsulenter gennemfører kommunale r for flere institutioner i Klassetrivsel.dk. Mange kommuner har valgt Klassetrivsel.dk som deres primære værktøj til alle typer trivselsr. Lærer Skole med abonnement eller prøveperiode Betalt kommunal Gratis obligatorisk trivsels Se samlede resultater for klassen Se hvilke svar den enkelte elev har givet Se elevens kommentarer til spørgsmålene Opsætte og gennemføre r efter behov Oprette egne sociogramspørgsmål Se sociogrammer med relationer mellem eleverne Lave forslag til grupper og pladser ud fra elevernes valg og vurderinger Gennemføre vurderinger, hvor eleven og lærerens vurderinger sammenholdes Dele sin online med sine kolleger Hente eksempler på handleplaner til trivselsarbejdet i klassen Hente en samlet oversigt over en elevs besvarelser f.eks. til en samtale Lave Cooperative Learning grupper Tage hensyn til elever med færrest relationer i sammensætning af grupper Skoleleder Få adgang til alle skolens sresultater ned til klasse- og elevniveau Sammenligne resultater på tværs af klasser og årgange Oprette en trivsels med egne spørgsmål, hvor lærerne selv tilføjer eleverne Gennemføre UMV Kommunal konsulent Oprette egne spørgsmål Se de samlede resultater for kommunen Hente samlet rapport i Word format Sammenligne resultater på tværs af skoler Følge fremdriften af besvarelser fra skolerne Gennemføre r, der giver værdi på kommunalt niveau, skoleniveau, klasseniveau og elevniveau Se mere om priser og betingelser på Tlf.:

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere