Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal"

Transkript

1 Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle. Fra vest går turen langs Varde Å og Holme Å til Bække. Fra Bække går turen over Den Jyske Højderyg og videre ad Hærvejsvandreruten og Bindeballestien til man når Vejle i øst. Bindeballestien, regional cykelrute 36 Bindeballestien er en natursti, som følger den gamle Vandelbanes spor fra Vejle til Bindeballe. På grund af sin naturskønne beliggenhed i Vejle Ådal, mange spændenede naturmæssige og kulturhistoriske lokaliteter og en beskyttet færdselsmulighed adskilt fra andre trafikformer, er stien utrolig attraktiv. Blåvand Bække Vejle Folderen er udgivet af Vejle Amt 1999, revideret februar 2004 Tryk: Jelling Bogtrykkeri A. S VEJLE AMT Teknik og Miljø

2 Godt at vide undervejs Her må du færdes I dagtimerne, fra klokken 7 til solnedgang, må du færdes til fods på alle stier og anlagte veje. På cykel må du kun færdes ad befæstede stier og anlagte veje. På stierne langs åerne i Ribe Amt og på Hærvejsvandreruten må du de fleste steder kun færdes til fods, da færdselen foregår på trampestier. Du må også fiske Friluftslivet har mange glæder. Undervejs på turen finder man tit bær, man kan spise, og muligheden for at fange en fisk til aftensmaden ligger også lige for. Du skal indløse det landsdækkende fisketegn på posthuset, og så skal du købe fiskekort lokalt, til en bestemt strækning. Henvendelse om fiskekort på Vejle-Egnens Touristbureau. Information om området i Vejle Amt Vandretursfolderen: Tørskind, Vejle og Egtved Ådale Vandretursfolderen: Vingsted, Vork Bakker-Ravning Samlemappen: Vejle Ådal Temafolderen: Ravningbroen Temafolderen: Bindeballe Station Cykelrutekortet, Vejle Amt Yderligere informationsmateriale om Vejle Amt ses på I Ravning Enge fandt man resterne af en bro fra vikingetiden. I begge sider af Vejle Ådal er lavet rekonstruktioner af broen. Information om stistrækningerne i Ribe Amt Ta på vandretur.. Blåvand - Bække Generel information Overnatning i det fri: Teltpladser og naturlejrpladser , tlf eller tlf , Dansk Bed & Breakfast, tlf , Turistbureauer Egtved Turistinformation Vestergade Egtved Tlf Campingpladser Egtved Camping Veerstvej Egtved Tlf Den primitive teltplads ved Ravning har bålplads og plads til 5 små telte. Vejle-Egnens Touristbureau Banegårdspladsen Vejle Tlf Vandrerhjem Vejle Vandrerhjem Gl. Landevej Vejle Tlf Vingsted Camping Vingsted Skovvej Bredsten Tlf Vejle Camping Helligkildevej Vejle Tlf Landskabsskulpturer af træ, sten og metal er skabt i den nedlagte grusgrav ved Tørskind.

3 Primitive teltpladser Randbøl Bindeballe Station Ravning Station Vingsted Sø Kvak Mølle Der kan ikke reserveres plads på de primitive teltpladser. Hoteller/Kroer Egtved gl. Kro, Egtved Tlf Egtved Hotel, Egtved Tlf Vingstedcentret Tlf Hotel Bredehus Tlf Hærvejen Hærvejen kaldes det vejstrøg, som følger den jyske højderyg ned gennem Jylland. Forskellige rejsende har gennem tusinder af år fulgt Hærvejens forskellige spor. I slutningen af middelalderen blev mange okser drevet ned gennem Jylland til Tyskland. De hulvejsspor, der findes langs Hærvejsstrøget, er dannet af okser og kærrer. 2. Nybjerg Mølle-fredningen En stor del af Vejle Ådal omkring Nybjerg Mølle er fredet og her findes afmærkede vandrestier. Det er et område, hvor naturpleje, bl.a. ved græsning, vedligeholder fredningens intensioner, nemlig at bevare det specielle dallandskab med enge, overdrev m.v. Rekreative forbindelseslinier National cykelrute nr. 3, Hærvejen, går ca. 2 km vest for ruten ved Liegård Plantage. Og regional cykelrute nr. 35, Middelalderruten, krydser ruten ved Ravning, og går hhv. nord og syd på mod Engelsholm og Egtved. Bus- og togforbindelser I Vejle findes både bus- og togstation. Og hvis du vil starte eller slutte din tur et sted midt på ruten, er det muligt at komme dertil med bus fra Vejle. Ruterne 214 og 244 kører over Bredsten og Skibet. 207 går over Bredsten, Vingsted og Ødsted. 311 går over Ødsted, Egtved og Bække. Yderligere oplysninger om busforbindelser og tider fås hos Vejle Busterminal på tlf Signaturforklaring: Bindeballestien vandre- og cykelrute, asfalt/grus Hærvejsvandreruten asfalt/grus - og trampesti Alternativ vandrerute asfalt/grus Seværdighed Primitiv teltplads Campingplads Vandrerhjem Hotel/kro Dagligvarebutik Turistinformation Parkering Bålplads Kort & Matrikelstyrelsen. Målforhold 1: Afstanden mellem linierne i kortets netværk = 1 km i terræn

4 Hærvejscykelrute Bindeballe, stationsbyen I 1897 blev jernbanen fra Vejle til Vandel indviet. Både Bindeballe Station og Købmandsgård er bygget i forbindelse med banens oprettelse. Banen blev nedlagt i Nu fungerer Bindeballe Station som et lille Vandelbanemuseum med billetkontor og ventesal. Baneområdet er primitiv lejrplads og der er opholdsrum og køkken i stationen. Toilet m.v. findes i stationens gamle retirader, (toiletter). Købmandsgården fungerer stadigvæk som indkøbssted og museumskøbmandshandel. 4. Runkenbjerg og Sønderkær En lang smal bakkekam ligger midt ude i Vejle Ådal. Det er Runkenbjerg. I geologien er den benævnt en falsk bakke. Bakken er blevet liggende tilbage, som en rest jord mellem alle de eroderende ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil. Engene ved Sønderkær har i en periode under stenalderen været tæt befolket. Her har været optimale levevilkår med både fisk og vildt som fødeemner. 5. Egtvedpigen Under arbejdet med at fjerne resterne af en gravhøj på Egtved Holt stødte gårdejer Peter Platz en februardag i 1921 på en kraftig tilhugget egestamme. Egekisten viste sig at indeholde en ung pige fra bronzealderen. Hun var klædt i en bluse af brun uld og et skørt af flettede brune uldsnore. På hvert håndled havde hun en bronzering og under blusen lå et stort bæltespænde af bronze. Egtvedpigen har været 160 cm høj, og er død i en alder af år, sandsynligvis i året 1370 f.kr. Fældningstidspunktet for træet, som kisten er lavet af, er fastslået til dette år. På fundstedet findes den rekonstruerede Egtved Storhøj og et lille udstillingshus, hvor der bl.a. er en kopi af egetræskisten, som Egtvedpigen er gravlagt i. 6. Landskabsskulpturer i Tørskind I den nedlagte grusgrav i Tørskind, på kanten af Vejle Ådal, findes en samling af store landskabsskulpturer. De er skabt i træ, sten og metal af billedhuggerne Robert Jacobsen og Jean Clareboudt.

5 7. Troldborg Ring I skoven nord for Ravning Station ligger et ringformet voldanlæg, som man mener har været en tilflugtsborg tilbage i jernalderen. Borgen ligger beskyttet meget højt i terrænet, til sydsiden placeret oven på en meget stejl bakke, så borgen har været næsten uindtagelig fra den side. 8. Ravningbroen og Ravning Station Ravningbroen er Kong Harald Blåtands bygningsværk fra vikingetiden. Broen har ind til 1950-erne ligget upåagtet hen i engbunden. Men i forbindelse med dræningen af engene begyndte pælene fra det mægtige brobyggeri at dukke op. Og Nationalmuseets undersøgelser viste en meget præcis placering af brostolperne. Siden er der bygget rekonstruktioner af broen, og broen er overdækket med en jordvold. Endelig er der lavet en udstilling om broen i Ravning Station. 10. Vingsted Siden 1900 har Vingsted været en kendt ramme omkring idrætten. Det var oprindelig Vejle Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, der holdt årsfest i Vingsted. Og i 1936 blev nogle tønder land af engjorden anlagt til boldbaner, friluftsbad m.v. Siden har idrætsanlægget vokset sig stort, med idrætshaller, svømmehal, skydebaner og kursusvirksomhed, i dag Vingstedcentret. I Vingsted ligger også Vingsted Historiske Værksted, en nyopført jernalderlandsby, som bruges til undervisningsformål Vork Bakker Vork Bakker er et næsten alpeagtigt naturområde, der har sit eget landskabelige særpræg med bakker, snævre slugter, skove, søer og marker. Bakkerne ligger isoleret fra det omgivende landskab, bl.a. Vejle Ådal, og adgangen til området sker udelukkende ad grusveje. 11. Dronningens Mose I 1835 fandt man et moselig ved Haraldskær. Liget blev bragt til sygehuset og undersøgt. Kvinden stod jo ikke til at redde, men historien om, at det var den sporløst forsvundne Dronning Gunhild fra vikingetiden, der nu var dukket op, fik masser af liv. Nationalmuseets undersøgelser viste imidlertid, at den fundne kvinde var en ganske almindelig kvinde fra 490 f.kr. Måske har hun forbrudt sig mod samtidens regler og love, i hvert fald er hun henrettet og fastgjort med trækroge i bunden af mosen. Dronning Gunhild ligger i Sct. Nicolai Kirke i Vejle og kan ses her.

6 Haraldskær Fabrik Fabrikken blev oprindelig (1741) anlagt syd for åen på Haraldskær Mark. Senere kom den til at ligge vestligere i ådalen, på Rue Mark. Her blev der fremstillet kobbervarer, leer og søm. Senere blev der produceret træmasse og papir. Men efter branden i 1922 blev papirfabrikken nedlagt. Senest har stedet fungeret som kraftstation under Bredsten elektricitetsværk, men også dette er nu nedlagt. Bygningerne kan stadig genkendes ved åen, hvor kommunevejen krydser denne. 13. Haraldskær Hovedgård Hovedgården ligger på et voldsted tæt på Vejle Å. Den har siden 1434 været i en række fornemme slægters eje, heriblandt storkøbmanden, Gerhard De Lichtenberg, fra Ladegården ligger 300 m vest for hovedbygningen, på den modsatte side af kommunevejen. I dag ejes Haraldskær af boligselskaberne og drives som kursusejendom. 14. Skibet Kirke Oven for Haraldskær Hovedgård ligger Skibet Kirke. Kirken er bygget i frådsten og har romansk kirkeskib og -kor. I koret, bag alteret, er der flere fine kalkmalerier fra ca. år 1200, bl.a. en rytterfrise og et billede af Lazarus, der opvækkes af de døde. 15. Vejle - endestationen Bindeballestien ender eller begynder i Vejles bymidte. Vandelgrisen udgik mod Vandel og Grindsted fra Vejle Nordbanegård. Navnet Vejle (Wæthæl) kommer af vadested. Vejle ligger netop hvor Vejle Ådal og Vejle Fjord mødes. Byen nævnes første gang i 1256, og fik købstadsprivilegium i En del af byens ældste bebyggelse opstod hvor Vejle Å (Sønderåen) løber igennem byen. Den ældste bygning i byen i dag er Sct. Nicolai kirke fra 1200-tallet. Her ved kirken lå også byens oprindelige torv. Byen har ikke altid været præget af velstand og trivsel, bl.a. grundet krig og pest havde Vejle således kun 950 indbyggere i Helt op til lidt før 1800 var byen stadig en lille købstad med et landligt præg. Herefter steg velstanden. Vejle blev hovedby i Vejle Amt, som blev oprettet i Og i løbet af 1800-tallet fik Vejle både en ny havn og en jernbanestation på den jyske længdebane. Erhvervslivet blomstrede og blev især præget af jern- og tekstilindustri. Så fra 1850 til 1900 voksede indbyggertallet fra til ca I dag er industrien i Vejle præget af nærings- og nydelsesmiddelindustri. Og indbyggertallet er steget til ca

Ad Hærvejens stier til Danmarks port. Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. Rønshoved Højskole

Ad Hærvejens stier til Danmarks port. Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. Rønshoved Højskole Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ad Hærvejens stier til Danmarks port Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad 12. 18. juli 2015 I denne

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer 2015 JULI - DECEMBER Aktiviteter og arrangementer GRATIS ADGANG 2 Foto fra vægmaleriudstillingen ALT DETTE ER DIT, Her arbejder en af assistenterne på Thorgej Steen Hansens værk BEMÆRK! Alle VejleMuseernes

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd

Læs mere

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

D T O M D T O N U Viborg- R søerne

D T O M D T O N U Viborg- R søerne T D N U R M O Viborgsøerne Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet 2. udgave juni 2004 udgivet af Turistforeningen for

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD 2 I Norden er der tusindvis af beskyttede områder i form af nationalparker og naturreservater. De er beskyttet for at værne om områdernes

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere