DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING"

Transkript

1 DANSK VEJTIDSSKRIFT BROISOLERING Blandt de isolerings arbejder, som AIS HOTACO har udført igennem de senere år, Indtager broiso lering en fremtræ dende plads. Laboratorieforsøg og mange års prak sis danner grundla get for hvert enkelt isoleringsarbejdes kvalitet og udførelse. TACOSIL asfaltim prægneret mineral pap, TACODRITE og ALU-TACODRITE bi tumenplade anven des i disse isolerin ger ÅRGANG 39

2 11 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER BITUG RUS BITUGRANIT BITURAL PHØNIX ANLÆG I HERLEV

3 Al Aarhus Park Allé 15. Telefon (061) arbejder vi gør det fortsat. København Søederlundvej 218, Herlev. Telefon Aalborg Nyhavnsgade 26. Telefon (081) PEQEHSHAAA HASHINFABHIH/ J BRØNDERSLEV * TELEFON 450 * KALDENR tromleprogram blevet væsentlig udvidet. for fremstilling af vejtromler, nemlig firmaet SCHEID er vort Gennem et samarbejde med det førende tyske specialfirma et kvart I århundrede har vi bygget motortromler for vej- og STATISKE TROMLER FABRI KAT TYPE KONSTRIJKTON [ ARBEJDSVÆGT PEOERSHAAB TA/D Tandem 7 8,5 t. SCIIEID 17.0 Tandem 8 12 I. SCHEID 6 3-valsel 6 9 I. SCHEID 8 3-valset 8 11 i. scheid valset t. SCHEID valset SCHEID 10 3-valset t. VIBRATIONSTROMLER PEDERSI-IAA8 FEV I -valset, traktnrtrukket 2,5 t. PEDERSHAAB JEV 1-camel, traktartrukket 4,0 t. PEDERSIIAAB TEV 1-valset, selvkørende 5,0 t. SCHEID 21.0 Tandem 12 1,4 I. SCHEIO 20.0 Tandem 2,0 2,3 i. ScHEID 25.0 Tandem 4,3 5,0 t. GUMMIHJULSTROMLER SCHEIO 32.0 Traktartrukket 2 9 t. SCt-fElD 31.0 Selvkørende 4 8 t. SCHEID 33,0 Selvkørende I. Vi er til Deres tjeneste med prospekter og tilbud. P. M. VEJTROMLE-PROGRAM SCI4EID TYPE 25.0

4 A2 DANSK DAMMANN ASFALT AKTI ES E LS KAB ET Fabrik SydhaVflet København Produktiol tons i timen

5 DANSK VEJTI DSSKRI FT UDGIVET AF AMTSVEJINSPE KTØRFORENING EN IDANMARK REDAKTION Professor, civiling. H. H.RAVN Øster Voldgade 10, Kbh. K Telefon PAlæ 6670 Redaktionef medarbejder Kontorchef F.J. BOAS Vejdirektoratet Holmens Kanal 7, Kbh.K Telefon C EKSPEDITION Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31 Kbh.V Telefon BYen FEBRUAR ÅRGANG Indhoidsfortegnelse. Side Den praktiske udførelse af cementstabilisering. Af civilingeniør Jørgen Hoffmann 21 Cementstabilisering. Laboratorieundersøgelser. Af civilingeniør F. Fjellerup 26 Cementsabilisering. Af civilingeniør K. Sthyr 33 Fra ministerierne 35 Niels Hansens Søfiner, Vig efter DS 400 BETONVARE- OG SKÆRVEFABRI KER VIG Rør og andre beronvarer Vaskede støbematerialer Vejmaterialer til alle formål SUR EMULSION Kan benyttes til klæbning på fugtigt underlag og gør således udlægningsarbejdet mere uafhængigtafvejrforholdene. Vilcerer ogsa vejtjære og cutbacktja.re AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI og AKTIESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT s lagre A3

6 RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Entreprenører Fabrikerer: Asfaltemulsion DAN BIT Pulverasfalt Asfaltbeton Udfører: Entreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBENHAVN F. HJØRRING Falkoner Allé 7 Sct. Knudsby Telefon Fasan 6585 Telefon Hjørring 876 A4

7 vort vejlaboratorium, har vi været i stand i harve i indstillelig fræser os mest med. I kraft af den støtte og hjælp, vi får fra tiske udførelse af cementstabilisering, må mest at betragte som eksperimenter. visse tilfælde kan det være nødvendigt at Er jorden af en sådan art, at graderens skab. lægget. anvende. Når jeg her skal fortælle lidt om den prak Foredrag ved Statens Vej/aborcitoriums kursus i jordstcibi/isering, januar 1960 Af civilingenior Jørgen Ho!mann strækkelig og grundig erfaring, har vi ikke fået økonomisk grundlag for. Den praktiske udfør&se af cementstabilisering suppleres op med læsning om, hvordan man laver det i USA. tion, der kunne løse opgaverne med til men rigtigt lært det, dannet er organisa større stil, skal man mindst have følgende materiel til rådighed: i grader os, der udfører jordstabilisering i Dan Som vi alle ved, findes der tre væsenforskellige metoder for jordstabilisering: har været udført, har alle været små, nær me desværre er alt for få. De arbejder, der jeg først sige, at vore erfaringer herhjem mark, vil jeg gå over ttl at fortælle lidt om vore praktiske erfaringer herhjemme. sidste, ligger der ikke heri nogen kvalita indbyrdes fordele og ulemper, men det er tiv vurdering af metoderne, de har alle til at udføre disse små opgaver og indhen te visse ikke helt ubetydelige erfaringer, DanskJ7ejIidsskrift den metode, vi i vort firma har beskæftiget det profil, man ønsker udført. Man må Multi-pass-metoden, Pre-mix-metoden. Det vi har fået, er et grundlag, der kan Med disse forbehold, som gælder alle Når jeg her vil fortælle mest om den Single-pass-metoden. Vil man anvende Multi-pass metoden i Med graderen fremstiller man så først i vandvogn. i tromle + gerne en fårefodstromle gøre i dag, man må forud have bestemt den procent, man på enhver strækning vil muligt, havde det nu været det rigtige tids punkt at tage prøver og bestemme cementværdien. I praksis kan det ikke lade sig udlagte poser cement, poserne skæres op, at der på hvert punkt af banen er den og cementen fordeles med en rive, således ønskede cementmængde. behandler. At man ikke f.eks. fræser i for skellige dybder. Det er meget vigtigt og sikker på, at jord og cement er fuldstæn over arealet med sin fræser, indtil man er dig blandet. Dette sker samtidig med, at man tilfører den fornødne vandmængde. jorden i profilet er helt komprimeret. I her være meget omhyggelig med passende tilførsel af vand og grundig tromling, så indtil det i fuldt komprimeret stand har Man kan ved denne metode opnå en jævn og pæn overflade, men skal passe som jeg vil omtale under Single-pass an det ønskede profil. foreliggende jordart er for våd til at kunne tilsætte kalk i stedet for vand, hvis den komprimeres rigtigt. meget vanskeligt og kræver rutineret mand tiden er den samme mængde jord, man afslutte hele arbejdet med en tromling. må man samtidig benytte sin fræser og behandling af den ikke fjerner alle knolde, For at opnå et så gunstigt resultat som Nu fordeles de i forvejen langs vejen Herefter kører man een eller flere gange Nu tromler og grader man sit areal, Arbejdet bør afsluttes med en curing, Man må nøje overvåge, at det hele

8 dede produkt til arbejdsstedet, hvor man skal være en tvangsblander. I denne ma sker at anvende, og bører det færdig blan beton lavet i en blandemaskirie, som helst skine blander man de materialer, man øn Denne kender jeg rent praktisk meget lidt til, men det er jo en form for mager Pre-mix metoden afvigelser fra det rigtige profil. Dette, som jeg visse steder har set, koster dyrt i den endelige overfladebelægning. langstrakte 1 grader Ved denne metode benytter man Single-pass metoden jordstabilisering. løsning på usikkerhedsproblemerne ved toder, men da man ofte er i stand til at vælge noget bedre materialer end de na sikker på andet, end at det er fremtidens noget af prisforskellen, og jeg er ikke turligt i vejen forekommende, udjævnes 22 Dansk J7cjtidsskrift Jeg har prøvet at lave noget tilsvarende lægget og bagefter læsse det og køre det direkte med Single-pass anlægget. Det findes naturligt, når man skal fylde hjørner og spidser, som ikke kan udføres til forbrugsstedet. et 30 cm tykt lag ud, hvor materialerne resultat. med Single-pass materiellet ved at jævne findes, køre over dem med Single-pass an der kan give det nøjagtigste og sikreste på højde med resultaterne for det direkte vist ingen tvivl om, at det er den metode, Det er mig bekendt ikke brugt så for fremstillede profil. Her tromles og grades det som omtalt under Multi-pass metoden. færdeligt meget herhjemme, men der er afleverer det i den færdigfremstillede vejkasse. Resultaterne har altid været nogenlunde 1,22 til 13,5 m pr. minut (normal 1,83 til kelse netop giver det rigtige procenttal. sin konstruktion svarer til fræserne, man hvis blade kan indstilles, så materialet bli- en kombineret stamper og ekstra fræser, foretrække overhovedet ikke at tromle. larvefødder, der er meget lavt gearet og mihjuisbåret kasse til cement med påmon bineret med den ønskede hastighed på traktoren og den givne stabiliseringstyk bruger ved Multi-pass metoden. Endelig kommer det vigtigste aggregat, en større tromle, skal man være meget for Single-pass materiellet består, som De også senere vil se på billederne af tre være særlig stor, det kan være en lille sigtig, fordi der tit dannes tromlerevner. cementkassen går en snegl, hvis hastighed bag cementkassen, ligger fræseren, der i behøver under alle omstændigheder ikke at Båret af de samme gummihjul, men lige sætningsaggregatet, der består af en gum 2,50). Herefter kommer cement og vandtil Tromlen er ikke ubetinget nødevndig og håndtrukken fortovstromle. Benytter man Vandtilsætningen reguleres ved en hane. I vandvogn i tromle Single-pass-materiellet Hvis man ikke kræver stor glathed, vil jeg sammenkoblede maskiner. En traktor på kan indstilles til hastigheder varierende fra terede sprøjteanlæg for vand. I bunden af kan reguleres, så cementtilsætningen, kom vil der fremkomme lunker følgelig noget dyrere end de to andre me meget på sin tromling. Gør man ikke det, Metoden er i sin praktiske udførelse selv

9 A Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken RY 6227 Lynge 183 Funder 121 ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ KASTRUP ASFALTPULVER IPAN-BETON EMULSION Hovedkontor:

10 A6 LANGREUTERS præsenterer KØBENHAVN V LANGREUTERS TELEX 5900 GI. KONGEVEJ 3 TELF. *HILDA 1090 Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg Cylindervolumen 2367cm 3 Kæder: 12 2-kammede plader Omdrejningstal omd/min Hovedlejer 5 lndsprojtningspumpe Bosch Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAE) El-anlæg 12 volt Slaglængde 89 mm Boring 92 mm Cylinderantal 4 Gear: 4 frem, 1 bak + vendegear Kipvinkel Kipvinkel ved jordoverflade Skovl indhold Tilbagekip ved jordoverflade Lofteevne (fuld løftehøjde) Bredde af skovl Største længde med skovl Største bredde Højde til udstodn,rors overkant Højde til overkant at motorhjelm MOTOR: MÅL: LÆSSETRAKTOR 1010 JOHN DEERE-LANZ Kiphajde 1,35 m ,6 m3 167 m 700 3,08 m 3,50 m 1,53 m 1,56 m 1815 kg

11 ver rigtigt fordelt. Dette betyder en del, når man kører med maskinen hældende i overensstemmelse med det forlangte vejprofil. Her ville materialerne uden denne regulerbare ekstra fræser have en tilbøje lighed til at søge mod den lave side og derved give et forkert profil. Det profil, der efterlades bag stamperne, kan faktisk ikke rettes, så man må være endog meget omhyggelig med indstillingen af sine fræserblade, en indstilling, det ta ger nogen tids erfaring at foretage rigtigt. Til sidst kommer så stamperne, der som De også senere bedre kan se på billederne er faldklodser, hvis højde kan indstilles, så de giver en stan]pning, der er passende for det materiale, der bearbejdes. De forskellige indstillinger må alle fore tages endog meget omhyggeligt, men er dette først gjort, går arbejdet let. Ligesom under Multi-pass metoden om talt, må man være særdeles omhyggelig med at få den rigtige vandtilsætning. I praksis er det ofte lettere at bruge vandvogn foran stabiliseringsanlægget i stedet for at bruge aggregatets sprinkler anlæg, da man ellers her skulle bruge 2 vandvogne eller et rørsystem. Maskinen stabiliserer en bredde på 1,80 m, men da man i praksis er nødt til at lade banerne overgribe hinanden, bliver den gennemsnitlige banebredde i praksis redu ceret til 1,70 m. Man er altså nødt til at inddele sin vej i banebredder, og det er så en fordel at tage midterbanen først og derefter køre rundt om denne, så maskinen stadigvæk hælder til samme side. Udførelsesmæssigt har Single-pass an lægget den fordel, at når det først er rig tigt indstillet så går det, d.v.s. at blot man har en dygtig og erfaren formand, kan man lave et godt stykke arbejde, me dens man ved Multi-pass metoden stadig må vogte over kvaliteten af den enkelte arbejders ydelse, om fræserne går i den rigtige dybde, om de er omhyggelige med cementens fordeling, om tromlingen fore går sådan, at lunker undgås osv., alt sam men noget, der gøres særligt vanskeligt ved arbejdsstedernes ustandselige skiften, hvorved man får vanskeligt ved stadig at beholde de samme folk. Straks efter, at anlægget har passeret et punkt på sin bane, kan denne cures, d.v.s. man påsprøjter Ca. i kg emulsion og ud strør ovenpå denne en lille cm sand, alt sammen for at formindske fordampningen fra den færdige overflade. Har man begyndt sin stabilisering på en rigtig profileret og komprimeret bane, er man sikker på ikke at få de kostbare lun ker, men det profil, man får dannet, er ikke så jævnt og pænt at se på, som det profil, der kan fremstilles ved Multi-pass og pre-mix metoderne. For det første efter lader hver stamper en svag kam, og des uden er det meget vanskeligt at undgå en slags kant ved banernes sammenføjning. Denne sidste kan dog under arbejdets gang reduceres noget ved at lade en mand med skovl smide den løse kant væk og klappe jorden til, men det er en ulempe. Endvidere kan dette materiel ikke lave det teoretiske profil, men må opbygge det i korder af længden 1,70 m. Det var oprindelig min tanke, at man skulle nå til, at den endelige korebane bestod af en passende tyk stabilisering + så tynd en tæppebelægning som muligt. D.insk J7ejtidsskrift

12 I det tilfælde var disse afvigelser fra det teoretiske profil meget ubehagelige, og vi gjorde en del forsøg på at nedsætte unøjagtighederne, bla. ved at rette af med graderen efter nogle dages hærdning. Det gik i og for sig godt, men sliddet på gra derbladet var meget stort. En ting, man forøvrigt også skal passe på ved anvendelse af fræsc-rne, er, at der ikke findes for store sten i materialet, der skal bearbejdes. Stenene må helst ikke være over 3, og er der mange sten over 1½, er sliddet på fræserne meget stort. Det har været helt morsomt gennem dis se år at arbejde med Single-pass anlægget, og de resultater, vi har opnået, er blevet bedre og bedre, men i sandhedens inter esse vil jeg mene, at fremtidens stabilise rede veje må laves efter Pre-mix metoden. 24 Dansk J7ejidsskrift

13 --. Stabilisering ;: t i - Et at vore blandeanlæg opstillet for fremitilling at cementstobiliseret grus :I Det vil ofte være billigere at anvende stabiliserede bærelag i stedet for traditionelle makadam bærelag. Lad os undersøge om stabilisering kan betyde en fordel ved løsningen af Deres vejproblemer. AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S ASTA 28OO A7

14 K A Kf Støbeasfalt Pulverasfalt * Maribopu Iver Asfaltemulsion KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS GRUNDLAGT 1900 FRED ERIKSHOLMS HAVN EVEJ 9, SV * *HI LDA 4111 LLJ z LLJ I co Sne kan læsses så man kun spærrer een kørebane, når transportbåndet føres over IastbIens førerhus GL. KONGEVEJ 3. KØBENHAVN V LÅN G REUTERS A8

15 2. helst /1/7)2 erftiring ikke udgangspunkter for øde lige revner. Det ligger nok sådan, at den billigste fremgangsmåde er Multi-pass, derefter stabiliseringen vil gå igennem et 40 til 60 kg bitumenlag. Disse revner er ifølge Men den sidste må ifølge sin natur blive Single-pass og til sidst Pre-mix metoden. den nøjagtigste. ste entreprenørmæssige problemer, der knytter sig til stabilisering, at uanset, hvor omhyggelig man har været, kan der pletvis optræde mislykkede steder i stabilise gås (variation i jordlagenes beskaffenhed). ringen, hvorfor pletvise fejl ikke kan und Ligeledes kan man ikke undgå, at revner i hedsmæssig fejl. læggelse af vejbanen, men er en stor skøn Dansk Vejtidsskrift ubehandlede stabilisering som direkte un tes på 2 måder, dels ved at nedsætte ce mentmængden, dels ved at benytte den derlag for den kørende trafik i nogen tid give den en emulsionsbehandling med per ikke være helt ubehandlet, men man kan forøget risiko for, at der findes dårlige ler, hvad der koster Ca. i kr./m Og her kommer jeg til et af de kedelig Den synlige revnedannelse kan nedsæt Den første fremgangsmåde indebærer en et år. Selvfølgelig kan vejbanen ligger særdeles pænt og faktisk uden syn den sidste metode, hvor vi efter et års tra så længe, før vejen er en pæn asfalteret hos bygherren, der jo helst ikke vil vente vej. \Tj har i Søby haft lejlighed til at prøve pletter, medens den sidste møder modstand 7 og 6,4 i det samme materiale, uden forskellige cementprocenter ,5 7,8 fik lagde 40 kg bitumen på vejen, og den kunne se væsentlig for:ke1 på revnedannel noget sted at opnå for lille styrke eller ste løbende småreparationer på de svag- sen. Det må dog siges, at vi havde de fle Vi havde her lejlighed til at køre med Fortsættes nederst side 26

16 varigt praktisk og teoretisk kendskab til et for den garanti, der er en følge af et lang materialer. Årsagen til at man dispenserer skaber endnu er lidet udforskede sammen den for vejbygningen fortsætter i stigende grad, til trods for at dette materiales egen Forelæsning ved kursus i jordstabilisering pa Statens Vejlaboratoriuni Anvendelsen af cementstabiliseret jord in lignet med de traditionelle vejbygnings udstedte anvisninger. af de på grundlag af forundersøgelserne arbejdets udførelse foretages i marken eller De har til formål at sikre overholdelsen evt, til dels i laboratoriet, blive beskrevet. gelserne, d.v.s. de undersøgelser, der under Af civilingeniør F. Fjellertip 26 Dansk Vejtidsskrift desværre et for kort stykke, vi fik lavet til, ikke kan anvendes. var endog meget lovende, men det blev mer en upåagtet mulighed. Hvis det kan bruges, må man imidlertid finde frem til tatet. andre metoder for bestemmelsen af ce mentmængden, da den normale simpelt hen le, og det bliver spændende at se resul belægning med afsluttende tæppebelæg Dette sidste er netop blevet udført i Vej at man rigtig tør udtale sig, om det rum for en tynd Bitumenbelægning, men som ning. tæppebelagt. betonbane eller blot med en slags Maribo først, vil de afsugede prøver mangle parprocentlige arealer i det år, vejen ikke var erstatning for paksten, som underlag for en med at cementstabilisere slagger. Resultatet og mere frem, ikke som direkte underlag Et andet forsøg blev også lavet, nemlig sige, at jeg tror på, at den vil vinde mere om fremtiden for stabilisering med cement Må jeg til slut som min egen mening og eventuelle sekundære additiver, 3) at be der tænkes anvendt til cementstabilisering. stemme det nødvendige indhold af cement stemme den nødvendige tæthed (kompri I det følgende skal omtales de under Herhjemme er det i det store og hele mering) og 4) det gunstigste (optimale) be med begrundelsen for disse krav. de engelske forskrifter, der anvendes. søgelser, som foretages med en jordprøve, opstille visse»tilstrækkelige< betingelser til cementstabiliseringen, om end det kan kni dømme om jorden er velegnet til cementstabilisering, 2) i bekræftende fald at be ringerne fra de hidtil udførte arbejder, at Undersøgelserne har til formål 1) at be vandindhold. Desuden vil kontrolunderso lerne, i en glasfiaske. Til forud fastlagte trods alt er lykkedes, på grundlag af erfa mm). Prøven opslemmes med en peptisa delingen af det fine materiale (<0,074 0,25 0,125 og 0,074 mm, til bestemmelse prøver til vandbestemmelse, til sigtning på pette 10 cm3 af opsiemningen fra 10 cm s tørring på sigterne ,5 og 0,42 0,42 mm til et kar. Sigteresten sigtes efter tor, der forhindrer koagulering af partik stemmelse og g udvaskes over sigte af plasticitetsgrænser og til sedimentations 8 mm er frasigtet, foretages en vandbe medfølgende skema 3. Efter at sten over tidspunkter afsuges nu med en speciel pi nye og billige materialer, og dels at det Sigte- og sedimeni-itionsanalyse, jvf. dybde. Da de større partikler bundfældes materiale er dels det presserende behov for Forundersøgelser mm, medens der af gennemfaldet udtages analyse. Sedimentationsanalysen giver for Cementstabilisering. Laboratorieundersøgelser

17 Kriterier: bilisering. tiske sigtestorrelsere, i reglen 2, 6 og 20 a002 aoûô O20 Q0 Q/4S / / irn v LV ZE.I9J f/zt I ç442 anvendelse af en hurtigroterende blander Dansk Vejtidsskrift at det stabiliserede lag bliver for tyndt mer de store sten komprimeringen. og med for meget cement. Desuden hæm bevirke, at den kryber over stenene, således 100 mm kunne beskadige blanderen eller (,,puvimixer,,,jordfræser ) vil sten over kræves for meget cement. Jordens hul henholdsvis 50 %. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil der i almindelighed rumsprocent er for stor. Tilsætning af fu ler kan evt, komme på tale. i vlakri,nalkornstc,rrelse <100 min, Ved Gennemfald ci 0,42 og 4,76 mm >15 dre end 0,42 mm. Plasiiciteisgm tenser. Plasticitetsgrænserne be stemt kornstørrelse dominerer. hvor velegnet, dvs, hvor økonomisk jor se fig. 1. stændige kornkurve giver et billede af, tionsanalysen optegnes som en kornkurve, Resultaterne af sigte- og evt. sedimenta Endelig må det nævnes, at den fuld res betydeligt. lede af lerholdige jorders egnethed til sta partikler kan fremgangsmåden simplifice talte plasticitetsgrænser giver et bedre bil For jord med et ringe indhold af fine vandindhold er for stort. De nedenfor om vendt kan arbejdet umuliggores, selv om betingelserne er opfyldt, hvis f.eks. jordens sugningstidspunkterne afhængige >teore des en,,gennemfaldsprocent for de af af kan dog arbejde med en federe jord. Om inddampede prøvers vægt kan derfor fin hængig diameter (jvf. Stokes lov). Af de holdsvis 30 %. Disse krav er opstillet af tikler over en af afsugningstidspunktet af GemILmfihl,bd 74 og 2 <50 hemi blandingshensyn. Nogle nyere maskiner jævnt gradueret jord, der indeholder korn den er til stabilisering med cement. En af alle størrelser, vil kræve mindre ce indhold, ved hvilket en prøve af jorden Udrulningsgrænsen (PL) er det vand stemmes på den del af jorden, der er min ment end en enskornet jord, hvor en be Fig. 1 ILL <40% l,dt /8Y 0 (3) åe çv netop kan udrulles til en 3 mm tyk pølse grænse mellem >halvfast< og plastisk kon uden at gå itu, d.v.s. det definerer en sistens (i virkeligheden sker overgangen

18 dres). På tilsvarende måde giver flydegrænsen (LL) grænsen mellem plastisk og hold, udføres forsøget ved flere forskel rede forsøgsbetingelser (Casagrandes ap lige at ramme med det rigtige vandind parat). Da man ikke i praksis kan vente gange fra i cm s højde under standardise af P1 er stor, feks. ved mekanisk stabili falet 30 % <SE <50 % (Peltier). Den nedre grænse råder der tvivl om, nogle i en skål, lukker sig, når skålen falder 25 jorder, hvor usikkerheden på bestemmelsen For jord til cementstabilisering er anbe sering. er udskåret i en prøve af jorden anbragt det vandindhold ved hvilket en fure, der flydende konsistens. Den er defineret som side 11. Her skal det blot nævnes, at en især til bedømmelse af de let plastiske lerfri sands 100 %. Metoden anvendes rensorteret lers SE kan blive 0 % og en o.1. PT <8 10 % 28 Dansk J ejtidsskrif: Det af hensyn til blandingen gunstigste udrulningsgrænsen. 9. I en del tilfælde kan en ringe Ca(OH) indholdet af fine partikler, uden at LL be indhold: for single pass anlæg (f.eks. vandindhold ligger som regel lige under syn. Også her gælder det, at grænsen i vir Feks, kan det nævnes, at PT vokser med terval, jorden er plastisk. )>Howard«) PT <22 % LL PL og angiver altså i hvor stort et in tion. Plasticitetsindexet (P1) defineres som af mængden af fine partikler af disses art. andres. aritmetrisk fås en ret linie, hvorefter vandindholdet til 25 slag findes ved interpola De engelske krav til jord til cementstabilisering er LL <40 % og P1 <18 %. De er, ligesom kravene til den»fine< del keligheden afhænger af blandemaskinernes effektivitet, af jordens vandindhold m.m. gende maximalværdier for P1, der alle forudsætter, at jorden har et gunstigt vand for landbrugsredskaber, tallerkenharver for pulvimixer ol. PT <10 15 % logaritmisk målestok og vandindholdene i Plasticitetsgrænserne afhænger foruden af organisk stof hæve LL, uden at PT for af kornkurven, opstillet af blandingshen dinatsystem af de nødvendige slagantal i høver at ændres. Omvendt kan et indhold Fra fransk side (Peltier) er angivet føl lige vandindhold. Ved afsætning i et koor den og måler den dannede mængde CO9. mum, idet 0,5 2 % I England anses 2 % pliceret udstyr, hvor man forbrænder jor huinus for maksi kan neutraliseres med i % kan findes med et noget mere kom 3 % Na OH-opløsning. Humusindholdet dannede farve efter opsiemning med en Humussyreindholdet kan undersøges ved måling af ph-værdien. I øvrigt kan det skønsmæssigt anslås ved at iagttage den der f.eks. ofte hedesand (podsoljord). musstoffer uden at reagere surt, dette gæl Humusindh old. Indholdet af humus kan Er SE >50 9, vil jorden som regel kræ ve for meget cement. mener, at man kan gå meget længere ned. bemærkes, at en jord kan indeholde hu er mange slags humusstoffer på forskellige med supplerende additiver, CaCI 0 og/eller blot vise sig som en forsinkelse af afbin af humus i jorden sig straks, således at Heldigvis viser den eventuelle virkning lem humusindholdet og dets virkning. Der der ikke er nogen eentydig relation mel omdannelsestrin, og jorden kan være udvasket i større eller mindre grad. på normal vis og trykprøve dem til for skellige tidspunkter (7, 14 og 28 døgn). I fremstille cementstabiliserede prøvelegemer kalk eller CaCl den nemmeste metode i laboratoriet er at mange tilfælde vil humusindholdet nemlig dingen. Hvor den udebliver, kan forsøges 9. Det må dog påpeges, at jords sandækvivalent SE er omtalt på naturligvis gradvis, når vandindlioldet æn Scmdækvz talent SE. Bestemmelsen af en

19 -- mængde CaCI overvinde vanskelighederne. Sulfater oa. skadelige stoffer viser som regel først deres skadelige virkninger efter nogen tids forløb. Imidlertid vil man me get sjældent herhjemme komme ud for jorder, der indeholder sådanne stoffer, og der foretages derfor normalt ingen labo ratorieundersøgelser med henblik på dette forhold. 2 ( ½ %) fuldstændig Efter at de hidtil omtalte forsøg er ud ført, mangler fastlæggelsen af cementind hold, tæthed og vandindhold. Det grund læggende forsøg er her proctorkoinprime ringen. Ved dets standardudførelse kom primeres jorden i 3 lag i en form på 1/30 cu ft (945 cm3). Hvert lag får 25 jævnt fordelte slag af en faidhammer på 5 /2 lbs. (2,5 kg), der falder fra 12 (30 cm s) højde. Fig. 2 J/LT J41VD 69T [7EA - -- hn 30/i 20 /0 0 I I 6 %c.wt. Stano,oi-oct. j7.92l 1 /67». Vc2Z /2fet. Dansk Vejtidsskrift

20 - tio en Da proctorforsøget vanskeliggøres af et stenindhold, og da de nedenfor omtalte prøvelegemer ikke må indeholde sten >8 mm, frasigtes disse som regel før proctor forsøget. Hvis der er mange, kan der evt. korrigeres herfor. Når indstampningen er afsluttet, afrettes overfladen, så rumfanget er korrekt. Ved vejning findes jordens våde vægt, hvor efter en vandbestemmelse giver tørvægten i kg/i. Der blandes nu vand (1 2 %) i jorden, og fremgangsmåden gentages. Så ledes fortsættes til jordens tæthed falder, eller til der presses vand ud af prøven. Der bør på dette tidspunkt være fundet 5 7 tætheder med tilhørende vandindhold. Optegnes disse (se fig. 2), vil det som oftest vise sig, at tætheden når et maksi mum (,,proctortætheden, yd ved et bestemt vandindhold (»det optimale vand indhold, Proctorforsøget udføres på den rå jord og på den cementiblandede Tryks,yrÆei, i % af 7-dø,i-tyrfreJ7, JVD7 fi,nkt oi7 c7iofre Fig. 3 ivøo 4v ce/ne,7/»o»o/o Jaffl f?jnæt a afp-oct rzf»e den for frikt ôiisjro er,i,77i 30 Dansk Vejtidsskrifi

21 jord. Der prøves med 2, helst 3 cementindhold. For humusfri friktionsjorder kan det nødvendige cementindhold anslås ud fra resultatet af proctorforsøget på den rå jord. Erfaringerne viser, at det, for proc tortætheder mellem 1,7 og 2,0 kg/i, om trent i % er 35,5 15,5 >< i a mas, se fig. 3). De videre forsøg udføres da med ce mentindhold ligelig fordelt om den fund ne værdi. Oftest vil tætheden stige med cementindholdet og det optimale vandind hold aftage. Komprimeringsenergien ved proctorind stampningen svarer til, hvad der normalt er til rådighed i praksis. Der kræves da også normalt en komprimering til 100 % af proctor/ætheden for det pågældende cementindhold. Det er da vigtigt, at jor dens vandindhold er det optimale. Dette er især tilfældet, når der arbejdes med store tætheder, idet proctorkurverne da som re gel er stejlere og tætheden tilsvarende mere følsom for ændringer i vandindholdet. Ofte kan den foreskrevne tæthed ikke nås i praksis, fordi vandindholdet er for stort eller for lille, eller fordi der går for lang tid fra cementiblandingen til kompri meringen. For det tilsvarende styrketab kan der kompenseres ved at øge cementind holdet. Af de 3 udvalgte jord-cement blandinger fremstilles nu prøvelegemer med proctor tæthederne og ved de optimale vandind hold. Prøvelegemerne er cylindriske, 10 cm høje og med 5 cm s diameter. Til frem stillingen anvendes 5 cm rør af en længde på 20 cm. Indpresningen sker mellem 5 cm lange endeklodser. Prøvelegemerne trykkes og lagres i 7 døgn ved konstant vandindhold (lufttæt indpakning, overtrækning med voks o.l.), hvorefter tryk prøvningen sker. Der fremstilles normalt 5 prøvelegemer med hvert cementindhold, hvoraf 2 vandlagres i de sidste 2 døgn. Der kræves en 7 døgns trykstyrke på 250 lbs/in2 svarende til 17,6 kg/cm2. Vejlaboratoriet har dog afrundet til 20 kg/ cm2. Af de fundne trykstyrker kan man nemt interpolere sig til cementindholdet (se fig. 2), det omregnes normalt til kg cement pr. m3 komprimeret materiale. Af trykstyrken for de vandlagrede prøvelege mer ses, om der kan være grund til at forøge cementdoseringen, fordi jorden er særlig vandfølsom. Til bedømmelse af cementstabiliseret jords evne til at modstå påvirkninger fra vand og frost er nu i England indført føl gende prøver. Efter 7 døgns lagring ved konstant vandindhold lagres nogle prøve legemer i yderligere 7 døgn i vand, medens andre gennemgår 14 frysninger med på følgende optøninger (16 timer med ende fladen i vand og oversiden i 5 C og 8 ti mer i +25 C). Trykstyrken skal da være mindst 80 % af trykstyrken for ubehand lede prøvelegemer af samme alder. Det engelske trykstyrkekriterium, 250 lb/sq in efter 7 døgn, er indført som er statning for de amerikanske, meget om stændelige, forsøg, hvor vægttabet efter gentagne børstninger med en stålbørste af prøvelegemer, der udsættes for frosttø, cyk ler, måles. Prøvelegemer, der tilfredsstiller det engelske kriterium skulle også tilfreds stille det amerikanske, i hvert fald så læn ge der ikke er tale om ler. I øvrigt er der i den senere tid rettet en del kritik mod trykstyrkekriteriet, idet det anføres, at friktionsjorder stilles ugunsti gere end nødvendigt fordi der ved det simple trykforsøg ikke er noget sidetryk. For en jord med en stor friktion (frik tionsvinkel) vil sidetrykket (de sekundære spændinger) give anledning til en for holdsvis stor forøgelse af trykstyrken, så ledes at simple trykstyrker for cementstabiliseret ler og sand på f.eks. 20 og 5 kg/cm 2 meget vel kan give den samme trykstyrke, når de sekundære spændinger udnyttes (triaksialforsøg). Foruden en tilfredsstillende trykstyrke kræves der, at trykstyrken skal stige med cementindholdet. For visse lerarter findes Dansk Vejiidsskrift

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere