DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING"

Transkript

1 DANSK VEJTIDSSKRIFT BROISOLERING Blandt de isolerings arbejder, som AIS HOTACO har udført igennem de senere år, Indtager broiso lering en fremtræ dende plads. Laboratorieforsøg og mange års prak sis danner grundla get for hvert enkelt isoleringsarbejdes kvalitet og udførelse. TACOSIL asfaltim prægneret mineral pap, TACODRITE og ALU-TACODRITE bi tumenplade anven des i disse isolerin ger ÅRGANG 39

2 11 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER BITUG RUS BITUGRANIT BITURAL PHØNIX ANLÆG I HERLEV

3 Al Aarhus Park Allé 15. Telefon (061) arbejder vi gør det fortsat. København Søederlundvej 218, Herlev. Telefon Aalborg Nyhavnsgade 26. Telefon (081) PEQEHSHAAA HASHINFABHIH/ J BRØNDERSLEV * TELEFON 450 * KALDENR tromleprogram blevet væsentlig udvidet. for fremstilling af vejtromler, nemlig firmaet SCHEID er vort Gennem et samarbejde med det førende tyske specialfirma et kvart I århundrede har vi bygget motortromler for vej- og STATISKE TROMLER FABRI KAT TYPE KONSTRIJKTON [ ARBEJDSVÆGT PEOERSHAAB TA/D Tandem 7 8,5 t. SCIIEID 17.0 Tandem 8 12 I. SCHEID 6 3-valsel 6 9 I. SCHEID 8 3-valset 8 11 i. scheid valset t. SCHEID valset SCHEID 10 3-valset t. VIBRATIONSTROMLER PEDERSI-IAA8 FEV I -valset, traktnrtrukket 2,5 t. PEDERSHAAB JEV 1-camel, traktartrukket 4,0 t. PEDERSIIAAB TEV 1-valset, selvkørende 5,0 t. SCHEID 21.0 Tandem 12 1,4 I. SCHEIO 20.0 Tandem 2,0 2,3 i. ScHEID 25.0 Tandem 4,3 5,0 t. GUMMIHJULSTROMLER SCHEIO 32.0 Traktartrukket 2 9 t. SCt-fElD 31.0 Selvkørende 4 8 t. SCHEID 33,0 Selvkørende I. Vi er til Deres tjeneste med prospekter og tilbud. P. M. VEJTROMLE-PROGRAM SCI4EID TYPE 25.0

4 A2 DANSK DAMMANN ASFALT AKTI ES E LS KAB ET Fabrik SydhaVflet København Produktiol tons i timen

5 DANSK VEJTI DSSKRI FT UDGIVET AF AMTSVEJINSPE KTØRFORENING EN IDANMARK REDAKTION Professor, civiling. H. H.RAVN Øster Voldgade 10, Kbh. K Telefon PAlæ 6670 Redaktionef medarbejder Kontorchef F.J. BOAS Vejdirektoratet Holmens Kanal 7, Kbh.K Telefon C EKSPEDITION Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31 Kbh.V Telefon BYen FEBRUAR ÅRGANG Indhoidsfortegnelse. Side Den praktiske udførelse af cementstabilisering. Af civilingeniør Jørgen Hoffmann 21 Cementstabilisering. Laboratorieundersøgelser. Af civilingeniør F. Fjellerup 26 Cementsabilisering. Af civilingeniør K. Sthyr 33 Fra ministerierne 35 Niels Hansens Søfiner, Vig efter DS 400 BETONVARE- OG SKÆRVEFABRI KER VIG Rør og andre beronvarer Vaskede støbematerialer Vejmaterialer til alle formål SUR EMULSION Kan benyttes til klæbning på fugtigt underlag og gør således udlægningsarbejdet mere uafhængigtafvejrforholdene. Vilcerer ogsa vejtjære og cutbacktja.re AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI og AKTIESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT s lagre A3

6 RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Entreprenører Fabrikerer: Asfaltemulsion DAN BIT Pulverasfalt Asfaltbeton Udfører: Entreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBENHAVN F. HJØRRING Falkoner Allé 7 Sct. Knudsby Telefon Fasan 6585 Telefon Hjørring 876 A4

7 vort vejlaboratorium, har vi været i stand i harve i indstillelig fræser os mest med. I kraft af den støtte og hjælp, vi får fra tiske udførelse af cementstabilisering, må mest at betragte som eksperimenter. visse tilfælde kan det være nødvendigt at Er jorden af en sådan art, at graderens skab. lægget. anvende. Når jeg her skal fortælle lidt om den prak Foredrag ved Statens Vej/aborcitoriums kursus i jordstcibi/isering, januar 1960 Af civilingenior Jørgen Ho!mann strækkelig og grundig erfaring, har vi ikke fået økonomisk grundlag for. Den praktiske udfør&se af cementstabilisering suppleres op med læsning om, hvordan man laver det i USA. tion, der kunne løse opgaverne med til men rigtigt lært det, dannet er organisa større stil, skal man mindst have følgende materiel til rådighed: i grader os, der udfører jordstabilisering i Dan Som vi alle ved, findes der tre væsenforskellige metoder for jordstabilisering: har været udført, har alle været små, nær me desværre er alt for få. De arbejder, der jeg først sige, at vore erfaringer herhjem mark, vil jeg gå over ttl at fortælle lidt om vore praktiske erfaringer herhjemme. sidste, ligger der ikke heri nogen kvalita indbyrdes fordele og ulemper, men det er tiv vurdering af metoderne, de har alle til at udføre disse små opgaver og indhen te visse ikke helt ubetydelige erfaringer, DanskJ7ejIidsskrift den metode, vi i vort firma har beskæftiget det profil, man ønsker udført. Man må Multi-pass-metoden, Pre-mix-metoden. Det vi har fået, er et grundlag, der kan Med disse forbehold, som gælder alle Når jeg her vil fortælle mest om den Single-pass-metoden. Vil man anvende Multi-pass metoden i Med graderen fremstiller man så først i vandvogn. i tromle + gerne en fårefodstromle gøre i dag, man må forud have bestemt den procent, man på enhver strækning vil muligt, havde det nu været det rigtige tids punkt at tage prøver og bestemme cementværdien. I praksis kan det ikke lade sig udlagte poser cement, poserne skæres op, at der på hvert punkt af banen er den og cementen fordeles med en rive, således ønskede cementmængde. behandler. At man ikke f.eks. fræser i for skellige dybder. Det er meget vigtigt og sikker på, at jord og cement er fuldstæn over arealet med sin fræser, indtil man er dig blandet. Dette sker samtidig med, at man tilfører den fornødne vandmængde. jorden i profilet er helt komprimeret. I her være meget omhyggelig med passende tilførsel af vand og grundig tromling, så indtil det i fuldt komprimeret stand har Man kan ved denne metode opnå en jævn og pæn overflade, men skal passe som jeg vil omtale under Single-pass an det ønskede profil. foreliggende jordart er for våd til at kunne tilsætte kalk i stedet for vand, hvis den komprimeres rigtigt. meget vanskeligt og kræver rutineret mand tiden er den samme mængde jord, man afslutte hele arbejdet med en tromling. må man samtidig benytte sin fræser og behandling af den ikke fjerner alle knolde, For at opnå et så gunstigt resultat som Nu fordeles de i forvejen langs vejen Herefter kører man een eller flere gange Nu tromler og grader man sit areal, Arbejdet bør afsluttes med en curing, Man må nøje overvåge, at det hele

8 dede produkt til arbejdsstedet, hvor man skal være en tvangsblander. I denne ma sker at anvende, og bører det færdig blan beton lavet i en blandemaskirie, som helst skine blander man de materialer, man øn Denne kender jeg rent praktisk meget lidt til, men det er jo en form for mager Pre-mix metoden afvigelser fra det rigtige profil. Dette, som jeg visse steder har set, koster dyrt i den endelige overfladebelægning. langstrakte 1 grader Ved denne metode benytter man Single-pass metoden jordstabilisering. løsning på usikkerhedsproblemerne ved toder, men da man ofte er i stand til at vælge noget bedre materialer end de na sikker på andet, end at det er fremtidens noget af prisforskellen, og jeg er ikke turligt i vejen forekommende, udjævnes 22 Dansk J7cjtidsskrift Jeg har prøvet at lave noget tilsvarende lægget og bagefter læsse det og køre det direkte med Single-pass anlægget. Det findes naturligt, når man skal fylde hjørner og spidser, som ikke kan udføres til forbrugsstedet. et 30 cm tykt lag ud, hvor materialerne resultat. med Single-pass materiellet ved at jævne findes, køre over dem med Single-pass an der kan give det nøjagtigste og sikreste på højde med resultaterne for det direkte vist ingen tvivl om, at det er den metode, Det er mig bekendt ikke brugt så for fremstillede profil. Her tromles og grades det som omtalt under Multi-pass metoden. færdeligt meget herhjemme, men der er afleverer det i den færdigfremstillede vejkasse. Resultaterne har altid været nogenlunde 1,22 til 13,5 m pr. minut (normal 1,83 til kelse netop giver det rigtige procenttal. sin konstruktion svarer til fræserne, man hvis blade kan indstilles, så materialet bli- en kombineret stamper og ekstra fræser, foretrække overhovedet ikke at tromle. larvefødder, der er meget lavt gearet og mihjuisbåret kasse til cement med påmon bineret med den ønskede hastighed på traktoren og den givne stabiliseringstyk bruger ved Multi-pass metoden. Endelig kommer det vigtigste aggregat, en større tromle, skal man være meget for Single-pass materiellet består, som De også senere vil se på billederne af tre være særlig stor, det kan være en lille sigtig, fordi der tit dannes tromlerevner. cementkassen går en snegl, hvis hastighed bag cementkassen, ligger fræseren, der i behøver under alle omstændigheder ikke at Båret af de samme gummihjul, men lige sætningsaggregatet, der består af en gum 2,50). Herefter kommer cement og vandtil Tromlen er ikke ubetinget nødevndig og håndtrukken fortovstromle. Benytter man Vandtilsætningen reguleres ved en hane. I vandvogn i tromle Single-pass-materiellet Hvis man ikke kræver stor glathed, vil jeg sammenkoblede maskiner. En traktor på kan indstilles til hastigheder varierende fra terede sprøjteanlæg for vand. I bunden af kan reguleres, så cementtilsætningen, kom vil der fremkomme lunker følgelig noget dyrere end de to andre me meget på sin tromling. Gør man ikke det, Metoden er i sin praktiske udførelse selv

9 A Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken RY 6227 Lynge 183 Funder 121 ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ KASTRUP ASFALTPULVER IPAN-BETON EMULSION Hovedkontor:

10 A6 LANGREUTERS præsenterer KØBENHAVN V LANGREUTERS TELEX 5900 GI. KONGEVEJ 3 TELF. *HILDA 1090 Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg Cylindervolumen 2367cm 3 Kæder: 12 2-kammede plader Omdrejningstal omd/min Hovedlejer 5 lndsprojtningspumpe Bosch Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAE) El-anlæg 12 volt Slaglængde 89 mm Boring 92 mm Cylinderantal 4 Gear: 4 frem, 1 bak + vendegear Kipvinkel Kipvinkel ved jordoverflade Skovl indhold Tilbagekip ved jordoverflade Lofteevne (fuld løftehøjde) Bredde af skovl Største længde med skovl Største bredde Højde til udstodn,rors overkant Højde til overkant at motorhjelm MOTOR: MÅL: LÆSSETRAKTOR 1010 JOHN DEERE-LANZ Kiphajde 1,35 m ,6 m3 167 m 700 3,08 m 3,50 m 1,53 m 1,56 m 1815 kg

11 ver rigtigt fordelt. Dette betyder en del, når man kører med maskinen hældende i overensstemmelse med det forlangte vejprofil. Her ville materialerne uden denne regulerbare ekstra fræser have en tilbøje lighed til at søge mod den lave side og derved give et forkert profil. Det profil, der efterlades bag stamperne, kan faktisk ikke rettes, så man må være endog meget omhyggelig med indstillingen af sine fræserblade, en indstilling, det ta ger nogen tids erfaring at foretage rigtigt. Til sidst kommer så stamperne, der som De også senere bedre kan se på billederne er faldklodser, hvis højde kan indstilles, så de giver en stan]pning, der er passende for det materiale, der bearbejdes. De forskellige indstillinger må alle fore tages endog meget omhyggeligt, men er dette først gjort, går arbejdet let. Ligesom under Multi-pass metoden om talt, må man være særdeles omhyggelig med at få den rigtige vandtilsætning. I praksis er det ofte lettere at bruge vandvogn foran stabiliseringsanlægget i stedet for at bruge aggregatets sprinkler anlæg, da man ellers her skulle bruge 2 vandvogne eller et rørsystem. Maskinen stabiliserer en bredde på 1,80 m, men da man i praksis er nødt til at lade banerne overgribe hinanden, bliver den gennemsnitlige banebredde i praksis redu ceret til 1,70 m. Man er altså nødt til at inddele sin vej i banebredder, og det er så en fordel at tage midterbanen først og derefter køre rundt om denne, så maskinen stadigvæk hælder til samme side. Udførelsesmæssigt har Single-pass an lægget den fordel, at når det først er rig tigt indstillet så går det, d.v.s. at blot man har en dygtig og erfaren formand, kan man lave et godt stykke arbejde, me dens man ved Multi-pass metoden stadig må vogte over kvaliteten af den enkelte arbejders ydelse, om fræserne går i den rigtige dybde, om de er omhyggelige med cementens fordeling, om tromlingen fore går sådan, at lunker undgås osv., alt sam men noget, der gøres særligt vanskeligt ved arbejdsstedernes ustandselige skiften, hvorved man får vanskeligt ved stadig at beholde de samme folk. Straks efter, at anlægget har passeret et punkt på sin bane, kan denne cures, d.v.s. man påsprøjter Ca. i kg emulsion og ud strør ovenpå denne en lille cm sand, alt sammen for at formindske fordampningen fra den færdige overflade. Har man begyndt sin stabilisering på en rigtig profileret og komprimeret bane, er man sikker på ikke at få de kostbare lun ker, men det profil, man får dannet, er ikke så jævnt og pænt at se på, som det profil, der kan fremstilles ved Multi-pass og pre-mix metoderne. For det første efter lader hver stamper en svag kam, og des uden er det meget vanskeligt at undgå en slags kant ved banernes sammenføjning. Denne sidste kan dog under arbejdets gang reduceres noget ved at lade en mand med skovl smide den løse kant væk og klappe jorden til, men det er en ulempe. Endvidere kan dette materiel ikke lave det teoretiske profil, men må opbygge det i korder af længden 1,70 m. Det var oprindelig min tanke, at man skulle nå til, at den endelige korebane bestod af en passende tyk stabilisering + så tynd en tæppebelægning som muligt. D.insk J7ejtidsskrift

12 I det tilfælde var disse afvigelser fra det teoretiske profil meget ubehagelige, og vi gjorde en del forsøg på at nedsætte unøjagtighederne, bla. ved at rette af med graderen efter nogle dages hærdning. Det gik i og for sig godt, men sliddet på gra derbladet var meget stort. En ting, man forøvrigt også skal passe på ved anvendelse af fræsc-rne, er, at der ikke findes for store sten i materialet, der skal bearbejdes. Stenene må helst ikke være over 3, og er der mange sten over 1½, er sliddet på fræserne meget stort. Det har været helt morsomt gennem dis se år at arbejde med Single-pass anlægget, og de resultater, vi har opnået, er blevet bedre og bedre, men i sandhedens inter esse vil jeg mene, at fremtidens stabilise rede veje må laves efter Pre-mix metoden. 24 Dansk J7ejidsskrift

13 --. Stabilisering ;: t i - Et at vore blandeanlæg opstillet for fremitilling at cementstobiliseret grus :I Det vil ofte være billigere at anvende stabiliserede bærelag i stedet for traditionelle makadam bærelag. Lad os undersøge om stabilisering kan betyde en fordel ved løsningen af Deres vejproblemer. AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S ASTA 28OO A7

14 K A Kf Støbeasfalt Pulverasfalt * Maribopu Iver Asfaltemulsion KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS GRUNDLAGT 1900 FRED ERIKSHOLMS HAVN EVEJ 9, SV * *HI LDA 4111 LLJ z LLJ I co Sne kan læsses så man kun spærrer een kørebane, når transportbåndet føres over IastbIens førerhus GL. KONGEVEJ 3. KØBENHAVN V LÅN G REUTERS A8

15 2. helst /1/7)2 erftiring ikke udgangspunkter for øde lige revner. Det ligger nok sådan, at den billigste fremgangsmåde er Multi-pass, derefter stabiliseringen vil gå igennem et 40 til 60 kg bitumenlag. Disse revner er ifølge Men den sidste må ifølge sin natur blive Single-pass og til sidst Pre-mix metoden. den nøjagtigste. ste entreprenørmæssige problemer, der knytter sig til stabilisering, at uanset, hvor omhyggelig man har været, kan der pletvis optræde mislykkede steder i stabilise gås (variation i jordlagenes beskaffenhed). ringen, hvorfor pletvise fejl ikke kan und Ligeledes kan man ikke undgå, at revner i hedsmæssig fejl. læggelse af vejbanen, men er en stor skøn Dansk Vejtidsskrift ubehandlede stabilisering som direkte un tes på 2 måder, dels ved at nedsætte ce mentmængden, dels ved at benytte den derlag for den kørende trafik i nogen tid give den en emulsionsbehandling med per ikke være helt ubehandlet, men man kan forøget risiko for, at der findes dårlige ler, hvad der koster Ca. i kr./m Og her kommer jeg til et af de kedelig Den synlige revnedannelse kan nedsæt Den første fremgangsmåde indebærer en et år. Selvfølgelig kan vejbanen ligger særdeles pænt og faktisk uden syn den sidste metode, hvor vi efter et års tra så længe, før vejen er en pæn asfalteret hos bygherren, der jo helst ikke vil vente vej. \Tj har i Søby haft lejlighed til at prøve pletter, medens den sidste møder modstand 7 og 6,4 i det samme materiale, uden forskellige cementprocenter ,5 7,8 fik lagde 40 kg bitumen på vejen, og den kunne se væsentlig for:ke1 på revnedannel noget sted at opnå for lille styrke eller ste løbende småreparationer på de svag- sen. Det må dog siges, at vi havde de fle Vi havde her lejlighed til at køre med Fortsættes nederst side 26

16 varigt praktisk og teoretisk kendskab til et for den garanti, der er en følge af et lang materialer. Årsagen til at man dispenserer skaber endnu er lidet udforskede sammen den for vejbygningen fortsætter i stigende grad, til trods for at dette materiales egen Forelæsning ved kursus i jordstabilisering pa Statens Vejlaboratoriuni Anvendelsen af cementstabiliseret jord in lignet med de traditionelle vejbygnings udstedte anvisninger. af de på grundlag af forundersøgelserne arbejdets udførelse foretages i marken eller De har til formål at sikre overholdelsen evt, til dels i laboratoriet, blive beskrevet. gelserne, d.v.s. de undersøgelser, der under Af civilingeniør F. Fjellertip 26 Dansk Vejtidsskrift desværre et for kort stykke, vi fik lavet til, ikke kan anvendes. var endog meget lovende, men det blev mer en upåagtet mulighed. Hvis det kan bruges, må man imidlertid finde frem til tatet. andre metoder for bestemmelsen af ce mentmængden, da den normale simpelt hen le, og det bliver spændende at se resul belægning med afsluttende tæppebelæg Dette sidste er netop blevet udført i Vej at man rigtig tør udtale sig, om det rum for en tynd Bitumenbelægning, men som ning. tæppebelagt. betonbane eller blot med en slags Maribo først, vil de afsugede prøver mangle parprocentlige arealer i det år, vejen ikke var erstatning for paksten, som underlag for en med at cementstabilisere slagger. Resultatet og mere frem, ikke som direkte underlag Et andet forsøg blev også lavet, nemlig sige, at jeg tror på, at den vil vinde mere om fremtiden for stabilisering med cement Må jeg til slut som min egen mening og eventuelle sekundære additiver, 3) at be der tænkes anvendt til cementstabilisering. stemme det nødvendige indhold af cement stemme den nødvendige tæthed (kompri I det følgende skal omtales de under Herhjemme er det i det store og hele mering) og 4) det gunstigste (optimale) be med begrundelsen for disse krav. de engelske forskrifter, der anvendes. søgelser, som foretages med en jordprøve, opstille visse»tilstrækkelige< betingelser til cementstabiliseringen, om end det kan kni dømme om jorden er velegnet til cementstabilisering, 2) i bekræftende fald at be ringerne fra de hidtil udførte arbejder, at Undersøgelserne har til formål 1) at be vandindhold. Desuden vil kontrolunderso lerne, i en glasfiaske. Til forud fastlagte trods alt er lykkedes, på grundlag af erfa mm). Prøven opslemmes med en peptisa delingen af det fine materiale (<0,074 0,25 0,125 og 0,074 mm, til bestemmelse prøver til vandbestemmelse, til sigtning på pette 10 cm3 af opsiemningen fra 10 cm s tørring på sigterne ,5 og 0,42 0,42 mm til et kar. Sigteresten sigtes efter tor, der forhindrer koagulering af partik stemmelse og g udvaskes over sigte af plasticitetsgrænser og til sedimentations 8 mm er frasigtet, foretages en vandbe medfølgende skema 3. Efter at sten over tidspunkter afsuges nu med en speciel pi nye og billige materialer, og dels at det Sigte- og sedimeni-itionsanalyse, jvf. dybde. Da de større partikler bundfældes materiale er dels det presserende behov for Forundersøgelser mm, medens der af gennemfaldet udtages analyse. Sedimentationsanalysen giver for Cementstabilisering. Laboratorieundersøgelser

17 Kriterier: bilisering. tiske sigtestorrelsere, i reglen 2, 6 og 20 a002 aoûô O20 Q0 Q/4S / / irn v LV ZE.I9J f/zt I ç442 anvendelse af en hurtigroterende blander Dansk Vejtidsskrift at det stabiliserede lag bliver for tyndt mer de store sten komprimeringen. og med for meget cement. Desuden hæm bevirke, at den kryber over stenene, således 100 mm kunne beskadige blanderen eller (,,puvimixer,,,jordfræser ) vil sten over kræves for meget cement. Jordens hul henholdsvis 50 %. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil der i almindelighed rumsprocent er for stor. Tilsætning af fu ler kan evt, komme på tale. i vlakri,nalkornstc,rrelse <100 min, Ved Gennemfald ci 0,42 og 4,76 mm >15 dre end 0,42 mm. Plasiiciteisgm tenser. Plasticitetsgrænserne be stemt kornstørrelse dominerer. hvor velegnet, dvs, hvor økonomisk jor se fig. 1. stændige kornkurve giver et billede af, tionsanalysen optegnes som en kornkurve, Resultaterne af sigte- og evt. sedimenta Endelig må det nævnes, at den fuld res betydeligt. lede af lerholdige jorders egnethed til sta partikler kan fremgangsmåden simplifice talte plasticitetsgrænser giver et bedre bil For jord med et ringe indhold af fine vandindhold er for stort. De nedenfor om vendt kan arbejdet umuliggores, selv om betingelserne er opfyldt, hvis f.eks. jordens sugningstidspunkterne afhængige >teore des en,,gennemfaldsprocent for de af af kan dog arbejde med en federe jord. Om inddampede prøvers vægt kan derfor fin hængig diameter (jvf. Stokes lov). Af de holdsvis 30 %. Disse krav er opstillet af tikler over en af afsugningstidspunktet af GemILmfihl,bd 74 og 2 <50 hemi blandingshensyn. Nogle nyere maskiner jævnt gradueret jord, der indeholder korn den er til stabilisering med cement. En af alle størrelser, vil kræve mindre ce indhold, ved hvilket en prøve af jorden Udrulningsgrænsen (PL) er det vand stemmes på den del af jorden, der er min ment end en enskornet jord, hvor en be Fig. 1 ILL <40% l,dt /8Y 0 (3) åe çv netop kan udrulles til en 3 mm tyk pølse grænse mellem >halvfast< og plastisk kon uden at gå itu, d.v.s. det definerer en sistens (i virkeligheden sker overgangen

18 dres). På tilsvarende måde giver flydegrænsen (LL) grænsen mellem plastisk og hold, udføres forsøget ved flere forskel rede forsøgsbetingelser (Casagrandes ap lige at ramme med det rigtige vandind parat). Da man ikke i praksis kan vente gange fra i cm s højde under standardise af P1 er stor, feks. ved mekanisk stabili falet 30 % <SE <50 % (Peltier). Den nedre grænse råder der tvivl om, nogle i en skål, lukker sig, når skålen falder 25 jorder, hvor usikkerheden på bestemmelsen For jord til cementstabilisering er anbe sering. er udskåret i en prøve af jorden anbragt det vandindhold ved hvilket en fure, der flydende konsistens. Den er defineret som side 11. Her skal det blot nævnes, at en især til bedømmelse af de let plastiske lerfri sands 100 %. Metoden anvendes rensorteret lers SE kan blive 0 % og en o.1. PT <8 10 % 28 Dansk J ejtidsskrif: Det af hensyn til blandingen gunstigste udrulningsgrænsen. 9. I en del tilfælde kan en ringe Ca(OH) indholdet af fine partikler, uden at LL be indhold: for single pass anlæg (f.eks. vandindhold ligger som regel lige under syn. Også her gælder det, at grænsen i vir Feks, kan det nævnes, at PT vokser med terval, jorden er plastisk. )>Howard«) PT <22 % LL PL og angiver altså i hvor stort et in tion. Plasticitetsindexet (P1) defineres som af mængden af fine partikler af disses art. andres. aritmetrisk fås en ret linie, hvorefter vandindholdet til 25 slag findes ved interpola De engelske krav til jord til cementstabilisering er LL <40 % og P1 <18 %. De er, ligesom kravene til den»fine< del keligheden afhænger af blandemaskinernes effektivitet, af jordens vandindhold m.m. gende maximalværdier for P1, der alle forudsætter, at jorden har et gunstigt vand for landbrugsredskaber, tallerkenharver for pulvimixer ol. PT <10 15 % logaritmisk målestok og vandindholdene i Plasticitetsgrænserne afhænger foruden af organisk stof hæve LL, uden at PT for af kornkurven, opstillet af blandingshen dinatsystem af de nødvendige slagantal i høver at ændres. Omvendt kan et indhold Fra fransk side (Peltier) er angivet føl lige vandindhold. Ved afsætning i et koor den og måler den dannede mængde CO9. mum, idet 0,5 2 % I England anses 2 % pliceret udstyr, hvor man forbrænder jor huinus for maksi kan neutraliseres med i % kan findes med et noget mere kom 3 % Na OH-opløsning. Humusindholdet dannede farve efter opsiemning med en Humussyreindholdet kan undersøges ved måling af ph-værdien. I øvrigt kan det skønsmæssigt anslås ved at iagttage den der f.eks. ofte hedesand (podsoljord). musstoffer uden at reagere surt, dette gæl Humusindh old. Indholdet af humus kan Er SE >50 9, vil jorden som regel kræ ve for meget cement. mener, at man kan gå meget længere ned. bemærkes, at en jord kan indeholde hu er mange slags humusstoffer på forskellige med supplerende additiver, CaCI 0 og/eller blot vise sig som en forsinkelse af afbin af humus i jorden sig straks, således at Heldigvis viser den eventuelle virkning lem humusindholdet og dets virkning. Der der ikke er nogen eentydig relation mel omdannelsestrin, og jorden kan være udvasket i større eller mindre grad. på normal vis og trykprøve dem til for skellige tidspunkter (7, 14 og 28 døgn). I fremstille cementstabiliserede prøvelegemer kalk eller CaCl den nemmeste metode i laboratoriet er at mange tilfælde vil humusindholdet nemlig dingen. Hvor den udebliver, kan forsøges 9. Det må dog påpeges, at jords sandækvivalent SE er omtalt på naturligvis gradvis, når vandindlioldet æn Scmdækvz talent SE. Bestemmelsen af en

19 -- mængde CaCI overvinde vanskelighederne. Sulfater oa. skadelige stoffer viser som regel først deres skadelige virkninger efter nogen tids forløb. Imidlertid vil man me get sjældent herhjemme komme ud for jorder, der indeholder sådanne stoffer, og der foretages derfor normalt ingen labo ratorieundersøgelser med henblik på dette forhold. 2 ( ½ %) fuldstændig Efter at de hidtil omtalte forsøg er ud ført, mangler fastlæggelsen af cementind hold, tæthed og vandindhold. Det grund læggende forsøg er her proctorkoinprime ringen. Ved dets standardudførelse kom primeres jorden i 3 lag i en form på 1/30 cu ft (945 cm3). Hvert lag får 25 jævnt fordelte slag af en faidhammer på 5 /2 lbs. (2,5 kg), der falder fra 12 (30 cm s) højde. Fig. 2 J/LT J41VD 69T [7EA - -- hn 30/i 20 /0 0 I I 6 %c.wt. Stano,oi-oct. j7.92l 1 /67». Vc2Z /2fet. Dansk Vejtidsskrift

20 - tio en Da proctorforsøget vanskeliggøres af et stenindhold, og da de nedenfor omtalte prøvelegemer ikke må indeholde sten >8 mm, frasigtes disse som regel før proctor forsøget. Hvis der er mange, kan der evt. korrigeres herfor. Når indstampningen er afsluttet, afrettes overfladen, så rumfanget er korrekt. Ved vejning findes jordens våde vægt, hvor efter en vandbestemmelse giver tørvægten i kg/i. Der blandes nu vand (1 2 %) i jorden, og fremgangsmåden gentages. Så ledes fortsættes til jordens tæthed falder, eller til der presses vand ud af prøven. Der bør på dette tidspunkt være fundet 5 7 tætheder med tilhørende vandindhold. Optegnes disse (se fig. 2), vil det som oftest vise sig, at tætheden når et maksi mum (,,proctortætheden, yd ved et bestemt vandindhold (»det optimale vand indhold, Proctorforsøget udføres på den rå jord og på den cementiblandede Tryks,yrÆei, i % af 7-dø,i-tyrfreJ7, JVD7 fi,nkt oi7 c7iofre Fig. 3 ivøo 4v ce/ne,7/»o»o/o Jaffl f?jnæt a afp-oct rzf»e den for frikt ôiisjro er,i,77i 30 Dansk Vejtidsskrifi

21 jord. Der prøves med 2, helst 3 cementindhold. For humusfri friktionsjorder kan det nødvendige cementindhold anslås ud fra resultatet af proctorforsøget på den rå jord. Erfaringerne viser, at det, for proc tortætheder mellem 1,7 og 2,0 kg/i, om trent i % er 35,5 15,5 >< i a mas, se fig. 3). De videre forsøg udføres da med ce mentindhold ligelig fordelt om den fund ne værdi. Oftest vil tætheden stige med cementindholdet og det optimale vandind hold aftage. Komprimeringsenergien ved proctorind stampningen svarer til, hvad der normalt er til rådighed i praksis. Der kræves da også normalt en komprimering til 100 % af proctor/ætheden for det pågældende cementindhold. Det er da vigtigt, at jor dens vandindhold er det optimale. Dette er især tilfældet, når der arbejdes med store tætheder, idet proctorkurverne da som re gel er stejlere og tætheden tilsvarende mere følsom for ændringer i vandindholdet. Ofte kan den foreskrevne tæthed ikke nås i praksis, fordi vandindholdet er for stort eller for lille, eller fordi der går for lang tid fra cementiblandingen til kompri meringen. For det tilsvarende styrketab kan der kompenseres ved at øge cementind holdet. Af de 3 udvalgte jord-cement blandinger fremstilles nu prøvelegemer med proctor tæthederne og ved de optimale vandind hold. Prøvelegemerne er cylindriske, 10 cm høje og med 5 cm s diameter. Til frem stillingen anvendes 5 cm rør af en længde på 20 cm. Indpresningen sker mellem 5 cm lange endeklodser. Prøvelegemerne trykkes og lagres i 7 døgn ved konstant vandindhold (lufttæt indpakning, overtrækning med voks o.l.), hvorefter tryk prøvningen sker. Der fremstilles normalt 5 prøvelegemer med hvert cementindhold, hvoraf 2 vandlagres i de sidste 2 døgn. Der kræves en 7 døgns trykstyrke på 250 lbs/in2 svarende til 17,6 kg/cm2. Vejlaboratoriet har dog afrundet til 20 kg/ cm2. Af de fundne trykstyrker kan man nemt interpolere sig til cementindholdet (se fig. 2), det omregnes normalt til kg cement pr. m3 komprimeret materiale. Af trykstyrken for de vandlagrede prøvelege mer ses, om der kan være grund til at forøge cementdoseringen, fordi jorden er særlig vandfølsom. Til bedømmelse af cementstabiliseret jords evne til at modstå påvirkninger fra vand og frost er nu i England indført føl gende prøver. Efter 7 døgns lagring ved konstant vandindhold lagres nogle prøve legemer i yderligere 7 døgn i vand, medens andre gennemgår 14 frysninger med på følgende optøninger (16 timer med ende fladen i vand og oversiden i 5 C og 8 ti mer i +25 C). Trykstyrken skal da være mindst 80 % af trykstyrken for ubehand lede prøvelegemer af samme alder. Det engelske trykstyrkekriterium, 250 lb/sq in efter 7 døgn, er indført som er statning for de amerikanske, meget om stændelige, forsøg, hvor vægttabet efter gentagne børstninger med en stålbørste af prøvelegemer, der udsættes for frosttø, cyk ler, måles. Prøvelegemer, der tilfredsstiller det engelske kriterium skulle også tilfreds stille det amerikanske, i hvert fald så læn ge der ikke er tale om ler. I øvrigt er der i den senere tid rettet en del kritik mod trykstyrkekriteriet, idet det anføres, at friktionsjorder stilles ugunsti gere end nødvendigt fordi der ved det simple trykforsøg ikke er noget sidetryk. For en jord med en stor friktion (frik tionsvinkel) vil sidetrykket (de sekundære spændinger) give anledning til en for holdsvis stor forøgelse af trykstyrken, så ledes at simple trykstyrker for cementstabiliseret ler og sand på f.eks. 20 og 5 kg/cm 2 meget vel kan give den samme trykstyrke, når de sekundære spændinger udnyttes (triaksialforsøg). Foruden en tilfredsstillende trykstyrke kræves der, at trykstyrken skal stige med cementindholdet. For visse lerarter findes Dansk Vejiidsskrift

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

hen/wsk KOMPRIMERING

hen/wsk KOMPRIMERING KOMPRIMERING Allerede de gamle grækere og romere... FØRSTE ELEKTRISKE STAMPER Ca. 1930 KOMPRIMERINGSUDSTYR ca. 1940 JORDKOMPRIMERING - BASICS 1. Fordele ved komprimering 2. Hvad sker under komprimering?

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

. J ~Ol ~ ~? 6, 0.0019$16 Kornknrve,

. J ~Ol ~ ~? 6, 0.0019$16 Kornknrve, H. CivilingeniftJ:' er en moderne lhlløber af dct gamle jordstampede hus, hvis historie næstcn lige gammel tens, udbredelse er glohal. Her i Danmark findes formodentlig et par hundrede jordstampede huse

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013.

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013. Back to basic. Back to basic Kurt B. Hansen v/ Kurt B. Hansen 1 Hvorfor dette indlæg? Hvis jeg var kunde, ville jeg ligge mærke til, hvordan disse ting udføres. Helt elementær viden fra mange år i branchen.

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Modificering af asfalt, 15 års erfaringer

Modificering af asfalt, 15 års erfaringer Modificering af asfalt, 15 års erfaringer Produktchef Bjarne Bo Jensen, NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Modificeret bitumen har været kendt og anvendt gennem mange år på det danske vejnet. På små jobs kan det

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00.

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Protokol fra vejsyn på den private fællesvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Den 24. april 2013 afholdt Varde Kommunes vejafdeling vejsyn på den private fællesvej i Årre, i medfør

Læs mere

D1 1 Partikelformede bjergarter

D1 1 Partikelformede bjergarter D1 1 Partikelformede bjergarter Af Kurt Kielsgaard Hansen Sigteanalyse Kornstørrelser kan defineres ved hjælp af sigter med trådvæv med kvadratiske masker. Et korn, som ved en nærmere specificeret forsøgsprocedure

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov DATO 9. marts 2010 DOKUMENT 07/06803-5 SAGSBEHANDLER Jeanne Rosenberg MAIL ros@vd.dk TELEFON 72447130 BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov ~ V Vejdirektoratet TYPEGODKENDELSE AF FLEXIGUM Med henvisning

Læs mere

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO Boringer og prøvetagning Jan Dannemand Andersen GEO Agenda Valg af boreteknik og -værktøj Eksempler på fejltolkninger Forede eller uforede boringer? 10-07-2011 2 Boremetoder og redskaber ved normale boringer

Læs mere

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige?

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Fremlagt på Nordisk Forum for Bygningskalks medlemsmøde i Raadvad d. 15. februar 2012 Torben Seir SEIR-materialeanalyse A/S H.P. Christensensvej

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej Dato 4. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13070-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere