Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne"

Transkript

1 Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_ Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring for et barn med en dansk statsborger i Danmark efter EU-reglerne, hvis den danske statsborger anvender eller har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed, og han/hun ønsker at vende tilbage til Danmark. Ved familiesammenføring for børn med en dansk statsborger efter EU-reglerne forstås ophold i Danmark til et udenlandsk barn (ansøger), som er under 21 år, er direkte efterkommer (barn eller barnebarn) af en dansk statsborger eller dennes ægtefælle/registrerede partner eller samlever. Der er også mulighed for familiesammenføring efter EUreglerne til direkte efterkommere over 21 år. Disse skal dog anvende ansøgning OD2/C. Hvis den danske statsborger IKKE har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, skal I indgive ansøgning om familiesammenføring til Udlændingestyrelsen. Hvis den person, der allerede bor i Danmark IKKE er dansk statsborger, skal I bruge ansøgningsskema OD1, som indgives til Statsforvaltningen. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet ægtefælle, som fælles betegnelse for ægtefælle, registreret partner og fast samlever, og vi bruger ordet barn, som fælles betegnelse for den danske statsborgers eller dennes ægtefælles barn eller barnebarn. Betegnelsen EU-land anvendes som samlebetegnelse for EU/EØS-lande og Schweiz. Hvad indeholder ansøgningen (OD2/B)? Denne ansøgning indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om familiesammenføring i Danmark for børn efter EU-reglerne Skema 2 - Oplysningsskema til den danske statsborger, (barnets forælder eller ægtefælle til barnets forælder), som barnet søger om familiesammenføring med i Danmark, og som har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed i et andet EU-land. 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Statsforvaltningen/politiet Skema 2 anvendes af den danske statsborger (barnets forælder eller ægtefælle til barnets forælder), der søges om familiesammenføring med i Danmark, og som har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed i et andet EUland. Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 2 2. Vedlægge de nødvendige dokumenter 3. Indgive skema 2 til Statsforvaltningen. Hvis barnet allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om, at begge skemaer indgives samtidigt. Hvis barnet søger om familiesammenføring samtidig med en forælder, skal barnet eller den voksne, der søger om familiesammenføring på barnets vegne, alene udfylde skema 1. Hvordan skema 1 og skema 2 bruges, og hvilke dokumenter der vedlægges skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Hvornår skal ansøgningen senest indgives? Ansøgningen skal senest indgives samtidig med den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark eller i naturlig forlængelse heraf. Hvis der søges om familiesammenføring på et senere tidspunkt, vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om ansøgningen kan anses som indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis begge skemaer er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. I kan læse mere herom i skemaerne. Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler derfor, at I allerede nu vedlægger dokumentation for jeres ophold og opholdsgrundlag. Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om familiesammenføring i Danmark efter EUreglerne til et barn anvendes skema 1 og skema 2. Skema 1 anvendes af ansøger eller den voksne, der søger på barnets vegne. Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 1 Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa - Tlf.: Telefontider: ; torsdag dog Åbningstider for personlig henvendelse: ; torsdag dog

2 I har mulighed for samtidig at søge om familiesammenføring efter udlændingeloven Hvis I er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne er opfyldt, kan I tillige søge om familiesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser. Hvis I vil søge om familiesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser skal dette ske hos Udlændingestyrelsen. Hvis der søges om familiesammenføring for børn i Danmark efter EU-reglerne med en EU-borger, der ikke er dansk statsborger, skal I bruge skema OD1 Ansøgning om EU-opholdsdokument. Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-reglerne er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EUreglerne. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Er familiemedlemmet mindreårigt, skal de almindelige regler i arbejdsmarkeds og arbejdsmiljølovgivningen være opfyldt. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på Afdelingernes adresser I har mulighed for at indgive ansøgningen personligt til enhver af Statsforvaltningens ni afdelinger. Al post skal dog sendes til hovedkontoret i Aabenraa. Afdelingerne har følgende adresser: Statsforvaltningen Afdeling København Borups Allé København NV Statsforvaltningen Afdeling Nykøbing F. Dronningensgade Nykøbing F. Statsforvaltningen Afdeling Odense Mogensensvej 24 C, Odense C Statsforvaltningen Afdeling Ringkøbing Østergade Ringkøbing Statsforvaltningen Afdeling Ringsted Nørregade Ringsted Statsforvaltningen Afdeling Rønne Østre Ringvej Rønne Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Afdeling Aalborg Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Statsforvaltningen Afdeling Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Side 2 af 17

3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndigehd (stempel) Udl.nr. / Person ID SKEMA 1 (OD2/B) Udfyldes af barnet eller den voksne på barnets vegne Ansøgning om familiesammenføring i Danmark for børn efter EU-reglerne Sådan gør du Barnet eller den voksne, der søger på vegne af barnet bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor barnet bor. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, skal skema 1 indgives til Statsforvaltningen eller til det lokale politi. OD2/B_da_ senest 14 dage efter, at barnets ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives samtidig med barnets ansøgning (skema 1). Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler derfor, at I allerede nu vedlægger dokumentation for jeres ophold og opholdsgrundlag. Hvis flere børn søger om familiesammenføring efter EUreglerne samtidig, skal der udfyldes en ansøgning (skema 1) for hvert barn. Hvilke dokumenter skal vedlægges skema 1? Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside). Pasfoto (2 stk.). Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1. Dokumentation for barnets ophold i et andet EU-land. Skal man have andre dokumenter med, når skema 1 indgives?, barnet skal have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere barnets identitet. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, og den danske statsborger (barnets forælder eller ægtefælle til barnets forælder) som barnet søger familiesammenføring med i Danmark indgiver skema Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-reglerne er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EUreglerne. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Er familiemedlemmet mindreårigt, skal de almindelige regler i arbejdsmarkeds og arbejdsmiljølovgivningen være opfyldt. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på Ansøger (barnet) Efternavn Evt. tidligere efternavn(e) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdagsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. udl.nr. / Person ID Fødested (by) Fødeland Side 3 af 17

4 Navn og CPR-nr. på den danske statsborger (barnets forælder eller den person), som der søges om familiesammenføring med. UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere har et såkaldt CPR-nr. Din mor/ far eller den person, som du søger om familiesammenføring med i Danmark, kan oplyse dig om sit CPR-nr. Navn (fornavne og efternavn) CPR-nr. 1. Oplysninger om ansøger (barnet) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Dreng Pige Nuværende ægteskabelige stilling Samlevende Gift Ugift Har ansøger selv børn? Hvis ja, søger barnet også om familiesammenføring i Danmark? ja nej Din (ansøgers) adresse i det andet EU-land (gade/vej, nr., postnr., by og land) Telefonnr. -adresse Er den danske statsborger, som du (ansøger) søger om familiesammenføring med i Danmark, din mor, din far, din mors/fars ægtefælle eller en anden/andre? Du bedes sætte kryds nedenfor og oplyse navn Mor Far Mors/fars ægtefælle Andre Adresse (gade/vej, nr, postnr. og by) Telefonnr. -adresse Hvis du (ansøger) allerede er i Danmark, bedes du nedenfor oplyse indrejsedato, adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Bemærk: Hvis du oplyser en adresse i Danmark, og myndighederne allerede har kontrolleret din identitet i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning, vil afgørelsen i sagen blive sendt med posten til din adresse i Danmark. Har du oplyst en adresse i Danmark, og har myndighederne endnu ikke kontrolleret din identitet, vil du få besked, når afgørelsen i sagen kan afhentes hos Statsforvaltningen eller det lokale politi. Vigtigt: Skifter du adresse, eller sker der ændringer i dine kontaktoplysninger, bedes du oplyse Statsforvaltningen herom. Indrejsedato i Danmark Din (ansøgers) adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Mor Far Mors/fars ægtefælle Andre Telefonnr. -adresse Side 4 af 17

5 2. Oplysninger om ansøgers (barnets) forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Nationalitet Mor (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Nationalitet 3. Oplysninger om ansøgers (barnets) pas og ophold i andre EU-lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Udstedelsesdato Pas gyldigt til I hvilket land er passet udstedt? Har du (ansøger) opholdt dig i et andet EU-land sammen med din mor/far eller din mors/fars ægtefælle? mor far mors/fars ægtefælle Andre Hvis ja, bedes du oplyse land(e) og nøjagtig periode/perioder (vedlæg dokumentation) 4. Ansøgers (barnet eller den voksne, som søger på vegne af barnet) eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Side 5 af 17

6 5. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. udlændingelovens 40, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette spørgeskema, er sande og fuldstændige. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde, fængsel indtil 2 år, at skulle erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat, og at min ret til ophold kan ophører efter 30 jf. 32 i EU-opholdsbekendtgørelsen. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning efter forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed, jf. udlændingelovens 45 a og 45 c. Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 44 a. Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis din ret til ophold ophører, eller din ret til ophold bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som du kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet: Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder herunder blandt andet politiet, Udlændingestyrelsen og SKAT har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold Efter persondataloven skal Statsforvaltningen oplyse, at de oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om ophold i Danmark, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får ophold i Danmark. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark jf. persondatalovens 6-8. Politiet (sagsoplysning eller kontrol), Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Efter udlændingelovens 40 har du pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du har ret til ophold i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, jf. udlændingelovens 60, stk. 1, og du risikerer, at du ikke får ophold. Du har ret til at få Side 6 af 17

7 indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Statsforvaltningen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Statsforvaltningen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 6. Underskrift Hvis ansøger (barnet) er over 15 år, bedes både barnet og en voksen person på vegne af barnet normalt underskrive skemaet. Hvis barnet er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en voksen person underskriver skemaet på vegne af barnet. Når en voksen skriver under på vegne af barnet, bedes han/hun oplyse sin relation til barnet. 6.1 Ansøger (barnet) Jeg søger om familiesammenføring og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5. Dato og sted Underskrift 6.2 Den voksne på vegne af barnet Jeg har udfyldt skemaet på vegne af ansøger (barnet) og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5. Relation til barnet Dato og sted Underskrift Side 7 af 17

8 Bilag 1: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får ret til ophold i Danmark, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 8 af 17

9 Har I husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, kan Statsforvaltningen behandle ansøgningen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at I, inden barnet indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. Vi anbefaler, at I bruger tjeklisten herunder, inden barnet indgiver sin ansøgning. Tjekliste Inden barnets ansøgning indgives, er det meget vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside) 2 stk. vellignende pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1 Dokumentation for barnets ophold i et andet EU-land Det er også vigtigt, at: alle spørgsmålene er besvaret, stamkort til opholdskort (bilag 1) er udfyldt og underskrevet, og ansøgningen er underskrevet og dateret af den voksne - på vegne af barnet - og eventuelt af barnet. Husk at medbringe ansøgers (barnets) originale pas, når ansøgningen indgives. Side 9 af 17

10 Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Pas, id-kort (kun EU-statsborgere) eller anden rejselegitimation 2 stk. foto (det ene pasfoto påklistret stamkortet i bilag 1) Dokumentation for barnets ophold i et andet EU-land Stamkort til opholdskort (bilag 1) Andet Tilmeldt CPR (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Side 10 af 17

11 SKEMA 2 (OD2/B) Udfyldes af den danske statsborger Oplysningsskema til den danske statsborger (barnets forælder eller den person), som barnet søger om familiesammenføring med i Danmark efter EUreglerne OD2/B_da_ Sådan bruges dette skema Den danske statsborger (barnets forælder eller ægtefælle til barnets forælder), som barnet søger om familiesammenføring med i Danmark efter EU-reglerne, bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 2). Følg anvisningerne i skemaet. 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation. 3. Indgive dette skema (skema 2) til Statsforvaltningen. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives samtidigt med ansøgningen (skema 1) til Statsforvaltningen eller til det lokale politi. Hvilke dokumenter skal vedlægges skema 2? Hvis ansøger er barn af den danske statsborger, skal der vedlægges følgende: Kopi af den originale dåbs- eller fødselsattest eller andet, der kan dokumentere den familiemæssige tilknytning til forælderen (med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forældremyndighed Samtykke til at barnet kan tage ophold i Danmark. Skal kun vedlægges, hvis den danske statsborger (barnets forælder) ikke har den fulde forældremyndighed over barnet. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet Dokumentation for forældremyndighed Samtykke til at barnet kan tage ophold i Danmark. Skal kun vedlægges, hvis forælderen ikke har den fulde forældremyndighed. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, og den danske statsborger (barnets forælder eller den person) som barnet søger familiesammenføring med i Danmark indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at barnets ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives samtidig med barnets ansøgning (skema 1). Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler, at du derfor allerede nu vedlægger dokumentation for dit ophold og opholdsgrundlag. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på Hvis ansøger er barn af den danske statsborgers ægtefælle, skal der vedlægges følgende: Kopi af den originale dåbs- eller fødselsattest eller andet, der kan dokumentere den familiemæssige tilknytning til forælderen (med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forælderens familiemæssige tilknytning til den danske statsborger fx, kopi af den originale vielsesattest/partnerskabsattest (med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk)/dokumentation for samliv (hvis parterne ikke er gift) Oplysninger om dig, der er dansk statsborger og ønsker dit (eller din ægtefælles) barn hertil efter EU-reglerne UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn CPR-nr. Fornavn(e) Fødselsdato Telefonnr. Køn Mand -adresse Kvinde Side 11 af 17

12 1. Oplysninger om dit ophold i et andet EU-land UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du, der er dansk statsborger, har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, og du der har benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, kan dit (og/eller din ægtefælles) barn få familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne. Reelt og faktisk ophold i et andet EU-land Et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land indebærer, at du reelt er flyttet til et andet EU-land, og faktisk har indrettet din tilværelse derefter, fx ved leje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af evt. skolepligtige børn i skole m.v. Fri bevægelighed Du har som udgangspunkt benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, hvis du har opholdt dig i et andet EU-land som arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, udstationeret, studerende eller person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, eller om dit opholdsgrundlag i et andet EU-land, vil vi anmode om yderligere oplysninger. Du er velkommen til allerede nu at vedlægge dokumentation for dit ophold og opholdsgrundlag. Du kan læse nærmere om reglerne for ophold efter EU-reglerne på Udstedelse af registreringsbevis/opholdskort til dit barn er betinget af, at du underskriver erklæringen nedenfor, om at du har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Der kan desuden i visse sager stilles krav om forsørgelse ved familiesammenføring efter EU-reglerne. Dette fremgår nærmere nedenfor. I hvilket EU-land har du opholdt dig? I hvilken periode har du opholdt dig i dette EU-land? (angiv nøjagtig periode) I hvilken periode har dit (din ægtefælles) barn opholdt sig sammen med dig i dette EU-land? (angiv nøjagtig periode) Hvilken type bopæl har/havde du i dette EU-land? Ejerbolig Lejebolig Fremlejebolig Andet; hvilken? Har du i dette EU-land opholdt dig som Arbejdstager; hvilken stilling? Antal arbejdstimer pr. uge: Ansættelsesperiode (angiv nøjagtig periode): Du bedes vedlægge dokumentation for beskæftigelsesperioden, fx ansættelseskontrakt, lønsedler, opsigelse, beskæftigelsens omfang (uge/måneds-sedler med angivelse af timetal). Hvis ansættelsesperioden har været af kortere varighed, fx under 10 uger, bedes du endvidere oplyse de omstændigheder, der har ført til ophøret af beskæftigelsen. Selvstændig erhvervsdrivende; virksomhedens navn: Periode: Tjenesteyder; hvilke ydelser? Periode: Udstationeret; for hvilken virksomhed? Periode: Side 12 af 17

13 Studerende; hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution? Periode: Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende); hvordan har du forsørget dig selv? Pensioneret arbejdstager; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? (angiv nøjagtig periode dato/år) _ Pensioneret selvstændig erhvervsdrivende; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land (angiv nøjagtig periode dato/år)? Pensioneret tjenesteyder; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land (angiv nøjagtig periode dato/år)? _ Du kan læse nærmere om disse grupper på Er du vendt tilbage til Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Hvornår vendte du tilbage til Danmark? Er dit (din ægtefælles) barn indrejst i Danmark med dig? Hvis nej, angiv hvorfor barnet ikke er indrejst i Danmark Erklæring vedr. ophold i andet EU-land UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Ved min underskrift herunder erklærer jeg på tro og love efter den danske straffelovs 161 og EUopholdsbekendtgørelsens 23/26, at jeg har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, som anført ovenfor. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger De af ansøgningen omfattede familiemedlemmers opholdsret kan ophøre Statsforvaltningen kan indhente yderligere oplysninger om og/eller dokumentation for mit ophold i et andet EU-land. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret denne erklæring. Dato og sted Underskrift Forsørgelseskrav I nogle sager kan der stilles krav om forsørgelse ved familiesammenføring efter EU-reglerne. Det betyder, at du skal godtgøre at du kan forsørge visse familiemedlemmer under jeres ophold i Danmark således, at de ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Hvorvidt du er omfattet af forsørgelseskravet afhænger af dit opholdsgrundlag i det andet EU-land og hvilke familiemedlemmer, der er tale om: Hvis du er/har været studerende bedes du underskrive erklæringen om forsørgelse nedenfor, som vedrører forsørgelse af dig selv og dit (din ægtefælles) barn. Hvis du er/har været person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) bedes du vedlægge dokumentation for forsørgelse af dig selv og dit (din ægtefælles) barn. Forsørgelse kan dokumenteres ved fremsendelse af dokumenter (fx ansættelseskontrakt, bankudskrifter, mv.), der viser at du har tilstrækkelige indtægter eller midler til forsørgelse af de omfattede personer således, at I ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Dette krav vil som være opfyldt, hvis du har midler eller indtægter, der Side 13 af 17

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere