Karbys organiske kegler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karbys organiske kegler"

Transkript

1 Omdannelse af lukkede folkeskoler Karbys organiske kegler den selvejende institution Den gamle skole i Karby

2 Karby skole - et punkt på ruten Skolen i Karby og landsbyen. Visionen er at udbygge det lokale fællesskab Karby og omegn, så skolen bliver det nye aktivitets- og samlingssted, der året rundt bliver omdrejningspunkt, og giver nyt liv til lokalsamfundet. Vi taler her om en ny attraktion, der ikke kun fokuserer på omdannelsen af den klassiske skole, men også åbner og indrager de nære og fjernere omgivelser til nye og allerede etablerede aktiviteter. Det nye aktivitets- og kulturhus skal ikke bare repetere de større byers mange muligheder, men reelt forsøge at tiltrække flere brugere og medborgere, ved at finde sin egen form og fodfæste. Karby skole skal være dynamo, i et aktivt miljø, med både indholdsmæssige og kulturhistoriske kvaliteter, der sætter fokus på det lokale samfund, dens rolle på øsamfundet Mors, med muligheder for at tiltrække både turister og nye medborgere. Gennem processen med de lokale ildsjæle, først og fremmest den selvejende institution Den gamle skole i Karby, og kommunens stærke opbakning, har vi gennem arkitektonisk branding gjort stedet mere synligt, og fokuseret på at løfte de iboende kvaliteter i området og på Mors.

3 Landskabsgreb Landskabet og de nære omgivelser. Områdets storslåede naturkvaliteter ud mod de fredede kystlinjer, den markante kirke midt i landsbyen, og de nære omgivelser ved og omkring skolen med vandhuller og markante markskel, er væsentlige parametre for den landskablige bearbejdning af stedet. Karby ligger på både cykel og vandreruter, som tiltrækker både lokalsamfundet og naturfolk, der tager af sted både halve dage og på flerdags ture øen rundt. Pilgrimsruten Mors rundt har sit udspring i Karby og natursteder med fokus på de mange særlige fuglearter. I det store billede drejer det sig om at skolen fletter en forbindelse sammen mellem den botaniske egenart på de store strandengsarealer øst for skolen, over skydebanerne til skolen, gennem skolen og tager fat i den store landbrugsflade med rigt potentiale for bevægelses/ og naturaktiviteter. Skolens udearealer opdeles og zones i tre hovedbælter: den gamle skolegård mod landsbygaden, her omdannes parkeringszone til en aktiv lege og sportsflade, der giver mulighed for at blive set og dermed skabe en levende port til det nye hus. På den anden side af skolens lange vinklede bygningskrop defineres en mikset rekreativ zone, der signaler aktiviteter, som haver til maver, udekøkken og grilsteder, afslapning og særlige sportsaktiviteter, der inddrager den tidligere gymnastiksal. Mod landbrugsfladen kuperes et landskabeligt træk med teltlejrzone, en overgang til den store aktive sportsflade, hvor man længst mod syd, har baner med bla. traktortræk og GardenPulling. Zonen fliges og danser frem og tilbage så den åbne flade brydes af mindre nicher og hyggelige små opholdsskåle.

4 Transformation og nye rumligheder Hovedgreb Det store greb handler om tre parametre : Skabe forbindelse gennem det lukkede bygningsanlæg, gennem transformation, ved hovedindgangen. Radikalt at omdanne den gamle gymnastiksal, til et ude inde rum for nye aktiviteter, en slags tung lethal. Skabe et centralrum, der forbinder husets mange aktiviter. Gennem en fornyelse og renovering af den nuværende hovedindgang, skabes transparens og synlighed gennem den gamle gymnastisksal. Der bliver på den udvidede første sal, skabt udsyn til begge sider, en åben tagterrasse mod kysten, og et lukket rum med udsyn, og kontrollerede kig til den anden side. Den anden hovedfløj renoveres kun meget lidt. Her findes i dag spisesal og mødesal, som får en mere attraktiv placering ved det nye centralrum. Længst mod nord indrettes værkstedfaciliteter for bla. cykler og opbevaring og reparation af kajakker.

5 Fleksibel brug og funktion Multirum Situation 1 Multirum Situation Toilet/ Omklædning Vandrehjem Toilet/ Omklædning Vandrehjem Centralrum/Multi Fælles zone/multi Centralrum/Multi Fælles zone/multi Cykel/Kajak zone Multirum Situation Multirum Situation 4 Toilet/ Omklædning Vandrehjem Toilet/ Omklædning Vandrehjem Centralrum/Multi Mødezone/Børnezone Fælleskøkken Centralrum/Multi Café/Infobox Fælles zone/multi Mødezone/Børnezone Café/Infobox Fælles zone/multi Cykel/Kajak zone Cykel/Kajak zone

6 Stueplan Mål 1:00 Nye rumligheder Alternativ indretning Det nye centralrum bliver bindeled for huset mange aktiviteter. Omkring trappen og elevatoren tilføres et nyt element, en organisk løgformet skal, der bliver omdrejning for fælleskøkkenet, møde- og spiserum, og ikke mindst infobox med skolens gamle, og nu nye biblotek. Et markant element, der gennembryder taget, og skaber et nyt vartegn for skolen. Den lange hovedbygning mod syd omdannes mindre radikalt. Her nedlægges eksisterende vægge, så et større danse- og legområde muliggøres, bla. for den friskole der ligger i nabolandsbyen. Det er hele tanken ikke at konkurrere med nabobyerne, men at skabe nyt og supplere til glæde for hele sognet. Længst mod syd skabes mulighederne for overnatning i ekssisternde rum, både for familier på ferie, pilgrimme og naturvandrere, og naturligvis for deltagere i husets store fællesarrangementer. Et vandrehjem ser dagens lys.

7 Snit A Snit A Snit B Snit B Fællesrum A: 78,6 m E-17 Snit C Snit C Terrasse A: 6,90 m 1 Sals plan Mål 1:00 E-16 Opstalt

8 Facader og længdesnit De nye kegle løg Den arkitektoniske branding af Karby og Mors nye kulturhus udspringer gennem et behov for nye tiltag, og en genopdyrkning af tidligere foreslåede aktiviteter som Karby karbad. Vi har i processen ivrigt diskuteret disse muligheder. Således opstår tre markante løg, der sammen med løget omkring trappen i centralrummet danner en på stedet ny og anderledes arkitektur, der visuelt kan ses fra det højere liggende bagland, når man bevæger sig ned mod Karby. Ud for det eksisterende fælleskøkken markerer udekøkkenet med stor røgovn sig. Røgovne var og er markante symboler i steders arkitektur, historisk set, og her får de nyt liv i et nyt rum. Der har længe været ønske om et lokalt karbad, og på den bløde mere hjemlige aktivitetszone, øst for den nye lethal, placeres et løg med nedsænket varmt bad, og udsyn til det fri gennem skortenspiben. Lysindtag fra himlen som et tyrkisk bad, kan være med til at skabe en spændende lysvirkning og en rolig afslappet atmosfære. Her er der direkte forbindelse til omklædningsfaciliteterne og en mini fitness lounge, både før og efter et livgivende bad. Ved siden af denne placeres en stor løgkegle, som giver muliheder for mere isolerede og bløde idrætsaktiviteter, som meditation og anden hjernegymnastik. Der er gangforbindelse til danse-legerummet mellem centralrummet og overnatningen. De fire løgkegler bliver centrale i den fremtidige branding af kulturhuset i Karby gamle skole. Man vil se og huske stedet, måske give det populære navne som Mummi Mors. En sidste løgformation kan skyde op som madpakke-ø ude i kanten til strandengen hvor den både lægger sig ind i landskabet og samtidig sender et signal om at her skabes en kontakt til et aktivitetssted. Naturfolket kan benytte det lille shelter til at få varmen, spisning og til beskuelse af dyrelivet. Løgene placeres i terrænet som skulpturer der skyder op af jorden. Når man er omsluttet af løgkeglen er man ude i naturen, nogle steder med visuel kontakt og andre steder med kig til himlen.

9 Studie af facadetyper til organiske kegler Corten beklædning Zink/Alu beklædning Røde mursten Træ Betonelementer Asfalt Glas/stål ramme system Grønne vægge/klatreplanter Selvlysende

10 Kegleformer Snit - diagrammer - referencer m² 16 m² 0 m² 0 m² Passage Tilgænglighed 9000 Mad eksperimentarium /Røgeovn Karbad/ vildmarksbad med indbygget ovn Meditationsrum/ Pilgrimme Spindeltrappe /Lift Intimitet Kerne+Flow

11 Snit Multihallen

12 Energi tiltag Miljømæssige betragtninger Energitiltag Solceller Solfanger i terræn Naturlig ventilation Efterisolering, af rørføringer Efterisolering, af lofter op til 00mm Bæredygtige materialer Vindmøller - Thymøllen, Karby Stokerfyr m. biobrændsel, Karby Naturlig ventilation Efterisolering Haver til maver Kompostering Solceller Bæredygtige materialer Kompostering Haver til maver Vindmøller Thymøllen, Karby Stokerfyr m. biobrændsel Karby

13 Zoner Eksempel: Fuldt booket Fleksibel opvarmning Miljømæssige betragtninger 4 4 Opvarmes igennem aktivitet (karbad) Opvarmet (1-4 ) Varm zone (peiodevis slukket) Rød (1-4 ) Opvarmet Kølig zone (periodevis opvarmet) 4 4 Uopvarmet 4 Blå Uopvarmet 4 4 Eksempel: Jævn aktivitet Eksempel: Lavt blus 4 Opvarmes igennem aktivitet (karbad) 4 Opvarmes igennem aktivitet (karbad) Rød (1-4 ) Opvarmet Rød (1-4 ) Opvarmet 4 Blå Uopvarmet 4 Blå Uopvarmet 4 4

14 Eksisterende plantegning Zone 1 A: 14,06 m Kontor A: 7,789 m Omkl. A: 4,85 m Omkl. Zone 1 A: 7,9 m A: 4,987 m Musiklokale A: 54,404 m Vaskerum A: 6,09 m Depot A: 10,119 m Omkl. A: 7,961 m Zone 1 A: 4,900 m WC WC WC A: 1,8 m A: 1,74 m A: 1,581 m Lærer vær. A: 10,696 m Hjemlokale Kontor A: 4,71 m A: 9,77 m Klasse A: 40,148 m Klasse A: 41,80 m Børnehave klasse A: 9,665 m Kopi A: 5,197 m Bibliotek A: 115,701 m Gård A:,695 m Hjemlokale A: 85,794 m Klasse A: 1,098 m Gard A: 11,57 m Værksted A: 9,54 m Hjekklasse A: 19,419 m Skole køkken A: 40,508 m Muligheder i tegl Fællesrum A: 8,09 m Scene A: 11,07 m Hjemklasse A: 5,081 m Hjemklasse A: 5,746 m

15 Multihallen En aktiv forbindelse mellem ude og inderum

16 Sammenfletning af ude og inde - Multihallen Multifunktionel Dynamisk Regulær Organisk Multirummet Gynnastiksalen omdannes i dette greb radikalt. Projektet udnytter terrænspringet her på 90 cm, ved at sænke det nuværende gulvniveau, og gennem slisker og trappeanlæg opstår en naturlig kontakt til udezonen. Der skæres et markant hul i bygningens hjørne. Huset karakter ændres, til en både tung og let bygning. Ideen er at tilføre nye idrætslige aktiviteter i den nedslidte sal der ikke benyttes længere til sine oprindelige og klassiske sportsaktiviteter. Den nye hal bliver centralt samlingspunkt mellem ude og inde, og skal gennem fokus på belægninger, trappeanlæg og reposer give muligheder for teater, musik, dans og streetbasket og få kontakt til mulige parkourmuligheder udenfor.

17

18 Landskabsdiagrammer Fra nordsiden - bløde bakker slynger sig og landskabet trækkes ind til bygningen Multihal Bakker Jord Teltplads Teltplads Oplevelser i landskabet Bygning fjernes og der etableres pumptrack cykelbane Oplevelser i det grønne! kajaktræf! Ture i det fri! Gardenpulling!

19 Landskabet Mål 1:00

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

ET TEATER I UDVIKLING

ET TEATER I UDVIKLING ET TEATER I UDVIKLING 1 VISIONER UDDANNELSE Limfjordsteatret er livsnerven i Morsø Gymnasiums teater- og musiklinie. Det er samarbejdet med det professionelle teater, der sætter kød og blod på teorierne

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI Tema GENBRUG >>EN ALPETOP I ET BADEBASSIN >>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI No 11 juni 2009 >>leder n ansvh. redaktør Torben Frølich n Redaktion Lars Hjorth Bærentzen, redaktør

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 >

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Troldtekt Sport og fritid inspiration Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Sæby svømmebad og wellnesscenter: Dæmpet lyd giver plads til alle 4-5 Harboøre Centeret: Forvandling af en idrætshal

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S // INDHOLD INTRO 4 Velkommen til Vejers Strand 5 En turismekatalysator 7 Potentialer i Vejers Strand 8 Udviklingsplan 9

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA PRÆSENTATION Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANSÆTTELSER Curriculum Vitæ I 2012 I 02 2010 - Statens Byggeforskningsinstitut Dr Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm _ Videnskablig assistent - By, bolig og ejendom.

Læs mere