S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES"

Transkript

1 S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk

2 Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer mere end 30 kg. S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til brug i hjemmet og på hospitalet. Indikationer for anvendelse af S9 Elite S9 Elite CPAP-system er beregnet til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer mere end 30 kg. S9 Elite CPAP-systemet er beregnet til brug i hjemmet og på hospitalet. Kontraindikationer Behandling med positivt luftvejstryk kan være kontraindiceret hos patienter, som lider af følgende: alvorlig bulløs lungesygdom pneumothorax patologisk lavt blodtryk dehydrering cerebrospinalvæskelækage, nylig kranieoperation eller traume. Bivirkninger Patienter, der får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød, bør underrette den læge, der ordinerede behandlingen. Akut infektion i de øvre luftveje kan nødvendiggøre midlertidig indstilling af behandlingen. Følgende bivirkninger kan opstå i løbet af behandling med disse apparater: tørhed i næse, mund eller svælg næseblod oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritation hududslæt. Fejlfinding Hvis der er problemer, bør nedenstående forslag prøves. Hvis dette ikke løser problemet, skal leverandøren eller ResMed kontaktes. Forsøg ikke at åbne disse apparater. Problem/mulig årsag Intet skærmbillede Strømmen er ikke tilsluttet. Løsning Kontrollér, at el-kablet er tilsluttet, og at der er tændt på stikkontakten (hvis det er relevant). 21

3 22 Problem/mulig årsag Jævnstrømsstikket er kun delvist indsat bag på apparatet. Der kommer ikke nok luft fra apparatet Rampetiden er i gang. Løsning Sæt jævnstrømsstikket helt ind. Vent til lufttrykket er steget, eller vælg en anden rampetid. Luftfilteret er snavset. Udskift luftfilteret. Bemærk: Udskift luftfilteret hver 6. måned (eller oftere, hvis det er nødvendigt). Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Kontrollér luftslangen. Luftslangen er blokeret, trykket eller Fjern blokeringen eller frigør luftpassagen. Kontrollér punkteret. slangen for punkteringer. Maske og hovedbånd sidder forkert. Justér maskens og hovedbåndets position. Der er valgt en forkert luftslange. Hvis du bruger en SlimLine eller en standardluftslange, skal du sørge for, at du har valgt den rigtige luftslange via menuen. Apparatet starter ikke, når du trækker vejret gennem masken Åndedraget er ikke dybt nok til at udløse Træk vejret dybt ind og ud gennem masken. SmartStart/Stop. Der er for stor lækage. Justér maskens og hovedbåndets position. Luftslangen er ikke tilsluttet ordentligt. Tilslut den ordentligt i begge ender. SmartStart/Stop er slået fra. Slå SmartStart/Stop til. Apparatet stopper ikke, når du tager masken af SmartStart/Stop er slået fra. Slå SmartStart/Stop til. SmartStart/Stop er slået til, men apparatet stopper ikke automatisk, når du tager masken af Det anvendte maskesystem er ikke Brug kun udstyr, der anbefales af ResMed. kompatibelt. Patienten bruger en pudemaske med Slå SmartStart/Stop fra. indstillet tryk på under 7 cm H 2 O. Trykket stiger uhensigtsmæssigt Taler, hoster eller trækker vejret på en unormal måde. Bed patienten om at undgå at tale med en næsemaske på og trække vejret så normalt som muligt.

4 Problem/mulig årsag Maskepuden vibrerer mod huden. Juster hovedbåndet. Fejlmeddelelse: For høj temperatur; se brugervejledningen Apparatet har været opbevaret i varme Lad det køle lidt af, før det bruges igen. Afmonter omgivelser. strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Luftfilteret er blokeret. Udskift luftfilteret. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Luftslangen er blokeret. Kontrollér luftslangen og fjern eventuel blokering. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Fugterens indstilling er sat for højt, og det Reducer fugterindstillingen og tøm vandet af luftslangen. resulterer i vandansamlinger i luftslangen. Fejlmeddelelse: Tjek ResMed 30/90W strøm- forsyningsenhed. Sæt stikket helt ind Jævnstrømsstikket er kun delvist indsat Sæt jævnstrømsstikket helt ind. bag på enheden, eller det er indsat for langsomt. En strømforsyningsenhed, der ikke kommer fra ResMed, er koblet til apparatet. Strømforsyningsenheden er dækket af sengetøj. Løsning Fjern strømforsyningsenheden, og udskift den med en strømforsyningsenhed fra ResMed. Sørg for, at strømforsyningsenheden gøres fri af sengetøj, klæder eller andre objekter, der kan komme til at dække den. Fejlmeddelelse: Tilstoppet slange; efterse slange Luftslangen er blokeret. Kontrollér luftslangen og fjern eventuel blokering. Fejlmeddelelse: Stor læk.; tjek systemindst. og alle forbind. Der er for stor lækage. Justér maskens og hovedbåndets position. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Tilslut den ordentligt i begge ender. Følgende meddelelse vises på LCD-skærmen, når du har forsøgt at opdatere indstillingerne eller kopieret data over på SD-kortet: Kortfejl; tag SD-kort ud, og kontakt servicetekniker SD-kortet er ikke indsat korrekt. Kontrollér, at SD-kortet er indsat korrekt. 23

5 Problem/mulig årsag Du kan have fjernet SD-kortet, før indstillingerne blev kopieret til CPAPapparatet. Tekniske specifikationer Trykområde under drift Maksimalt tryk ved en enkelt funktionsfejl Trykmålingstolerance Flowmålingstolerance Løsning Indsæt SD-kortet igen, og vent på, at hovedskærmbilledet eller meddelelsen Indstillinger er opdateret. Tryk på en vilkårlig tast vises på LCD-skærmen. Bemærk: Denne meddelelse vises kun en gang. Hvis du genindsætter SD-kortet, efter at du har opdateret dine indstillinger, vil meddelelsen ikke blive vist igen. Følgende meddelelse vises IKKE på LCD-skærmen, efter du har forsøgt at opdatere indstillingerne med SD-kortet: Indstillinger er opdateret; tryk på en vilkårlig tast Indstillingerne blev ikke opdateret. Kontakt behandleren med det samme cm H 2 O 30 cm H 2 O ± 0,5 cm H 2 O ± 4 % af aflæsningsresultatet ± 6 l/min. eller 10 % af målingen (største værdi) ved l/min. positivt flow ANGIVNE TOCIFREDE VÆRDIER FOR STØJEMISSION i overensstemmelse med ISO 4871:1996 Lydtryksniveau 24 dba målt i henhold til ISO : dba med en usikkerhed på 2 dba som målt i overensstemmelse med EN ISO :2009 Støjniveau 34 dba med en usikkerhed på 2 dba som målt i overensstemmelse med EN ISO :2009 Nominelle dimensioner (L x B x H) 153 mm x 140 mm x 86 mm Vægt 835 g 90 W strømforsyningsenhed Indgangsområde V, Hz, Nominelt område ved brug under flyvning 115 V, 400 Hz Typisk strømforbrug 70 W (80 VA) Maksimalt strømforbrug 110 W (120 VA) 30 W strømforsyningsenhed Indgangsområde V, Hz, Nominelt område ved brug under flyvning 115 V, 400 Hz Typisk strømforbrug 20 W (30 VA) Maksimalt strømforbrug 36 W (75 VA) 24

6 Driftstemperatur +5 ºC til +35 ºC Bemærk: Indåndingsluften, som behandlingsapparatet tilfører, kan være højere end stuetemperaturen. Apparatet fungerer fortsat sikkert under ekstreme omgivende temperaturforhold (40 ºC). Luftfugtighed under drift % uden kondens Driftshøjde Havets overflade til 2591 m Temperatur under opbevaring og -20 ºC til +60 ºC transport Luftfugtighed under opbevaring og % uden kondens transport Kabinetkonstruktion Thermoplast med flammehæmmende virkning Supplerende ilt Anbefalet maksimal supplerende ilttilførsel: 4 l/min. Hypoallergent luftfilter Acryl- og polypropylenfibre i polypropylenbærestof Standard luftfilter Uvævet polyesterfiber SlimeLine luftslange Fleksibel plast, 1,8 m, 15 mm indvendig diameter Standard luftslange Fleksibel plast, 2 m, 19 mm indvendig diameter ClimateLine opvarmet luftslange Fleksibel plast og el-komponenter, 2 m, 15 mm inderdiameter ClimateLine MAX opvarmet Fleksibel plast og el-komponenter, 1,9 m, 19 mm luftslange inderdiameter Luftudtag 22 mm konisk luftudtag opfylder kravene i ISO :2004 Elektromagnetisk kompatibilitet Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC , for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Det anbefales at holde mobile kommunikationsapparater mindst 1 m væk fra apparatet. Oplysninger vedr. elektromagnetiske emissioner og immunitet for disse ResMed-apparater kan findes på webstedet på siden Products (produkter) under Service and Support. Klik på PDF-filen for dit sprog. 25

7 Anvendelse om bord på fly IEC klassifikation Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel. De viste indstillinger for temperatur og relativ fugtighed i ClimateLine eller ClimateLine MAX er ikke målte værdier. Rådfør dig med behandleren, før du benytter SlimLine luftslangen sammen med andre apparater end S9. Pneumatisk flowsti S9 AutoSet/S9 Elite H5i Blæser ResMed bekræfter, at S9 AutoSet/Elite opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser. Dette gælder frekvenser op til nominelt 400 Hz. Klasse II (dobbelt isolering), type BF Luftindtagsfilter Maske Slange Symbolforklaring Følgende symboler kan forekomme på din S9, strømforsyningsenhed, luftslange eller emballage. Forsigtig; Læs brugsanvisningen inden brug; IP21Beskyttelse mod indføring af fingre og mod lodret dryppende vand; IP20 Ikke dryptæt; Type BF udstyr; Klasse II-udstyr; Start/Stop; Producent; Europæisk Autoriseret Repræsentant; Holdes tør; EU s RoHS direktiv (om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer); Partinummer; Katalognummer; Serienummer; Jævnstrøm; Lås/lås op; Fjern karret, der skal fyldes; Kinesisk logo 1 for forureningskontrol; 26 Kinesisk logo 2 for forureningskontrol;

8 Miljøoplysninger Iht. EU-direktiv WEEE 2002/96/EF skal elektriske og elektroniske komponenter bortskaffes på korrekt måde. Disse anordninger skal bortskaffes separat og ikke sammen med usorteret kommunalt affald. Ved bortskaffelse af apparatet skal de hensigtsmæssige lokale indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer anvendes. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet. Hvis du har brug for information om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte ovennævnte affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMedapparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret, den lokale forhandler eller ved at gå ind på webstedet Service S9-apparatet er beregnet til at fungere sikkert og pålideligt, forudsat at produktet benyttes i overensstemmelse med ResMeds anvisninger. ResMed anbefaler, at S9-apparatet efterses og repareres på et autoriseret ResMed-servicecenter, hvis der findes tegn på slid, eller der forekommer andre problemer i forbindelse med apparatets funktion. Ellers skulle det generelt ikke være nødvendigt at vedligeholde og inspicere apparatet i den beregnede levetid på fem år. Begrænset garanti ResMed Ltd (herefter ResMed ) garanterer, at dit produkt fra ResMed vil være uden defekter i materialer og udførelse fra købsdatoen og i den periode, der er angivet nedenfor. Produkt Garantiperiode Maskesystemer (inklusive maskeramme, pude, hovedbånd og slanger) - 90 dage eksklusiv apparaterne til engangsbrug Tilbehør - eksklusiv apparaterne til engangsbrug Fingerpulssensorer af flekstype Vandbeholdere til fugter Batterier til brug i ResMed s interne og eksterne batterisystemer 6 måneder Fingerpulssensorer af clips-type 1 år Datamoduler til CPAP- og bi-level-apparater Oximetre og oximeteradaptere til CPAP- og bi-level-apparater Fugtere og vaskbare vandbeholdere til fugtere Titreringskontrolanordninger 27

9 Produkt Garantiperiode CPAP-, bilevel- og ventilationsapparater (inklusive eksterne 2 år strømforsyningsenheder) Batteritilbehør Bærbare diagnosticerings- og screeningsapparater Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overdrages. Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter. Den begrænsede garanti dækker ikke: a) Beskadigelse som følge af forkert brug, misbrug, modifikationer eller ændringer af produktet; b) Reparation udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ResMed til at udføre sådan reparation; c) skade, der skyldes rygning af cigaretter, pibe, cigarer eller anden form for rygning, og d) skade forårsaget af vand, der er blevet spildt på eller ind i det elektroniske apparat. Garantien dækker ikke produkter, der sælges eller videresælges udenfor det oprindelige købsområde. Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet. Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. ResMed er ikke ansvarlig for nogen tilfældige skader eller følgeskader, der hævdes at være et resultat af salg, installation eller brug af noget som helst produkt fra ResMed. Visse lande eller områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor. 28

10 ADVARSLER Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Dette apparat må kun bruges efter lægens eller behandlerens anvisninger. Apparatet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse, som beskrives i denne brugervejledning. Anvisninger fra den læge, der ordinerede behandlingen, går altid frem for de råd, der gives i denne vejledning. Hvis der bemærkes eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige eller skarpe lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, hvis der spildes vand ind i huset, eller hvis huset er i stykker, skal brugen af apparatet indstilles, og nærmeste ResMed serviceafdeling kontaktes. Risiko for elektrisk stød. Neddyp ikke apparatet, fugteren, strømforsyningen eller strømkablet i vand. Frakobl i tilfælde af spild apparatet fra strømforsyningen og lad delene tørre. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres, og sørg for, at alle dele er tørre, inden stikket sættes i stikkontakten igen. Eksplosionsfare må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika. Sørg for, at el-ledningen og stikket er i god stand, og at udstyret ikke er beskadiget. Hold el-ledningen borte fra varme overflader. Dette apparat må kun anvendes med masker (og tilslutninger 1 ), der er anbefalet af ResMed, af en læge eller åndedrætsterapeut. Man bør ikke bruge maske, medmindre der er tændt for apparatet. Efter tilpasning af masken bør man sikre sig, at apparatet blæser luft. Maskens lufthul(ler) må aldrig blokeres. Forklaring: Apparatet er beregnet til at bruges med specielle masker (eller tilslutninger), som har lufthuller for at tillade kontinuerligt luftflow ud af masken. Når der er tændt for apparatet, og det fungerer, som det skal, skyller ny luft fra apparatet den udåndede luft ud gennem maskens huller. Når apparatet derimod ikke er i gang, vil der ikke blive leveret tilstrækkelig frisk luft gennem masken, og den udåndede luft kan blive indåndet igen. Genindånding af udåndet luft i mere end nogle få minutter kan i visse tilfælde medføre kvælning. Dette gælder for de fleste modeller af CPAP- eller bi-level-apparater. Ilt nærer forbrænding. Der må ikke anvendes ilt, mens der ryges eller ved tilstedeværelse af åben ild. Sørg altid for at apparatet er tændt, og at der genereres luftflow, inden der tændes for iltforsyningen. Husk altid at slukke for iltforsyningen inden apparatet slukkes, sådan at der ikke akkumuleres ilt inde i selve apparatet, hvilket kan medføre risiko for brand. 1. Der kan indkorporeres porte i masken eller tilslutninger i nærheden af masken. 29

11 Du bør ikke lade et stort stykke af luftslangen ligge i sengens hovedende. Slangen kan sno sig rundt om hoved eller hals, mens du sover. Der må ikke anvendes elektrisk ledende eller antistatiske luftslanger. Luftslangen må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Der må kun anvendes ResMed-luftslanger og -udstyr til dette apparat. Andre typer luftslanger eller udstyr kan ændre det tryk, du rent faktisk modtager, og gøre behandlingen mindre effektiv. Brug kun ResMed 90 W eller 30 W strømforsyningsenheder. Brug 90 W strømforsyningsenheden til at strømføre systemet bestående af apparatet, H5i, luftslange, DC/DC-konverter og batteripakning. 30 W strømforsyningenheden er udformet til kun at strømføre apparatet og anbefales til rejser. Kun ResMed-produkter er beregnet til at blive koblet til modultilslutningsporten. Tilslutning af andre apparater kan beskadige apparatet. Blokering af luftslangen og/eller luftindsugningen på apparatet under drift kan føre til overophedning af apparatet. FORSIGTIGHEDSREGLER Apparatets hus må ikke åbnes. Det indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Reparation og servicering må kun udføres af en autoriseret servicerepræsentant for ResMed. Der må ikke anvendes blegemiddel, klorin, alkohol eller aromabaserede opløsninger, fugtgivende eller antibakteriel sæbe eller duftende olier til rengøring af apparatet, fugteren eller luftslangerne. Sådanne opløsninger kan beskadige produkterne og mindske deres holdbarhed. Ukorrekt systemopsætning kan resultere i ukorrekt måling af masketryk. Sørg for, at systemet opsættes korrekt. Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen. Sørg for, at området rundt om apparatet er tørt og rent, og at der ikke er sengetøj eller andre ting, der kunne blokere luftindtaget eller dække strømforsyningsenheden. Indåndingsluften, som apparatet tilfører, kan være op til 6 ºC over rumtemperaturen. Der bør udvises forsigtighed, hvis rumtemperaturen er over 35 ºC. Sørg for, at apparatet er beskyttet mod vand, hvis det anvendes udendørs. Opbevar apparatet i S9- rejsetasken under transport. 30

12 Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distributed by: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA. ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK. See for other ResMed locations worldwide. For patent information, see S9, S9 AutoSet, S9 Elite, H5i, SlimLine, ClimateLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd. S9, AutoSet, Slimline, ClimateLine and SmartStart are registered in U.S. Patient and Trademark Office ResMed Ltd dan/ Global leaders in sleep and respiratory medicine

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 002. JURIDISK MEDDELELSE 003. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 006. NØDOPKALD 006. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 006. FCC-ERKLÆRING

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere