Bro glider over følsom natur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bro glider over følsom natur"

Transkript

1 April årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr. Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 25. maj Næste nummer udkommer den 18. juni Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 25. maj Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 19 Side 21 Referat fra Landsbestyrelsesmøde Formænd med en ny baggrund Messe på havnen i Hals Kampvalg i Esbjerg Lille fremgang i Randers Livlig debat i Sønderborg Tillidsmænd mødes i netværk Udflugt til Danmarks længste dalbro Havneprojekt skal bringe Sønderborg ud af dødvande Nyt fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Fin opbakning til årsmøderne Årsmøderne rundt omkring i landet er nu afsluttet. Jeg vil derfor gerne takke for den flotte opbakning, som vicelandsformand Lars Hansen og jeg modtog ude i afdelingerne. Det er dejligt med positive tilbagemeldinger til de tiltag, Dansk Formands Forening foretager i øjeblikket. Der blev ligeledes sagt meget godt om Landsrådsmødet, som vi holder igen den 2. oktober Der har været for dårlig tilbagemelding med vores statistikkort. Selv om vi udsendte en meget stor del elektronisk, så har responsen været for dårlig. Statistikken, som kan ses i bladet, viser en flot lønfremgang på det offentlige område, mens det private område gik tilbage. De offentligt ansatte fik således en fremgang på ca. 3,5 pct., og de privat ansatte medlemmer gik ca. 1 pct. tilbage. Vi får mange henvendelser fra både arbejdsgivere og medlemmer, som bruger statistikken som udgangspunkt for deres lønforhandlinger. Der har i 2009 været et fald i anmeldte ulykker på 14 pct. i byggebranchen. Det er glædeligt, at ulykkestallet stadig falder, og det skal vel bemærkes, at der samtidig er et markant fald i aktiviteten i vores branche, som tegner sig for en del af årsagen til faldet i ulykker. Dansk Formands Forening er ved at have indbydelserne klar til vores landsrådsmøde med tilhørende messe. Messen bliver noget større i år, og vi glæder os til at byde medlemmerne og firmaerne velkommen den 2. oktober. Se opslaget i dette nummer af Formandsbladet. Kim Bøje Madsen Landsformand Leder Markant fald i antallet af arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker faldt i 2009 med 14 procent. Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Danmark er faldet markant fra 2008 til I absolutte tal er faldet på 14 procent, og det er det største fald siden midten af 1980 erne. Beskæftigelsestallene for 2009 kommer dog først senere på året, så endnu er det ikke muligt at forklare det faldende ulykkestal mere præcist arbejdsulykker blev i 2009 anmeldt til Arbejdstilsynet. Det er det laveste antal siden 2003 og et fald på omkring 7000 ulykker fra Det viser den første udgave af Arbejdstilsynets ulykkesopgørelse for Glædeligt - Det er en meget glædelig udvikling, at udviklingen i antallet af ulykker sidste år peger på et markant fald, siger direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen. - Et fald på 14 procent og færre ulykker er et meget positivt og vigtigt resultat. Først og fremmest fordi det betyder, at en masse mennesker sidste år simpelthen undgik at komme til skade på deres arbejde. Det er godt både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Først når beskæftigelsestallene for 2009 kommer lidt senere på året, er det dog muligt at sige noget nærmere om faldet i arbejdsulykker. - Da vi endnu ikke har tallene for arbejdsmarkedets nærmere udvikling i 2009, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor stor en del af faldet, der kan forklares med finanskrisen og det generelt faldende beskæftigelsestal, og hvor meget der skyldes bedre sikkerhed på virksomhederne, forklarer Jens Jensen. Konklusioner Derfor er det også for tidligt at drage alt for håndfaste konklusioner om baggrunden for faldet. Men der er ingen tvivl om, at Arbejdstilsynet sammen med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne vil gøre alt for at sikre, at antallet af ulykker bliver holdt nede, også når beskæftigelsen i samfundet igen vender. Arbejdstilsynet forventer at udgive sin anden opgørelse over arbejdsulykkerne i 2009 i juni måned. Samtidigt forventes også opgørelsen over anmeldte arbejdsbetingede sygdomme i 2009 at foreligge. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 12. februar 2010 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var få ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 20. november 2009, som er blevet rettet, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad 01. Landsformanden har været hos en kommune og forhandle i to forvaltninger, og den tredje har selv forhandlet. Der er forhandlet rigtig mange løn-sager rundt omkring, de kommer stadig i en lind strøm, Landsformanden får også hjælp fra nogle af afdelingerne. Landsformanden har talt med et medlem i en kommune, angående holdlederne, de har haft en snak med 3F, som ikke vil afgive holdlederne, idet de udfører manuelt arbejde. Medlemmet sender et oplæg til Dansk Formands Forening på en af holdlederne, som bliver udnævnt til formand. En sag fra et varmeværk. Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende. Vi har derfor sagsøgt firmaet for små kr. Det seneste nye i sagen er, at firmaet ikke mener, vores medlem er funktionær, ligeledes mener de heller ikke, han har haft fri bil, selv om det er påført hans lønseddel. Vi har sendt hans optagelsesbegæring til varmeværkets advokat. De har fået en uge til at revurdere deres sag. Dansk Formands Forening har erklæret et firma i Roskilde konkurs. Vores medlem har ikke modtaget løn siden december. Skifteretten har nu berammet et møde i sagen til den 23. februar Sagen fra en kommune, hvor vores medlem er blevet opsagt og fritstillet i forbindelse med omlægning i organisationen. Vi fik fremsendt noget dokumentation, som landsformanden og en jurist har vurderet, og de er kommet frem til, at der ikke er mere at gøre for medlemmet. Sagen med et firma, som vi mener har omgået vores overenskomst, endte ud med et mæglingsmøde. På mødet var en drøftelse af uenighed i forbindelse med afslutningen af ansættelsesforholdet. Der var enighed om, at sagen til fuld og endelig afslutning afklares ved, at firmaet efterbetaler kr til medlemmet. Beløbet betales som en særlig fratrædelsesgodtgørelse. En opsigelsessag, hvor vores medlem var indkaldt til samtale. Tillidsmanden fra Københavns Afdeling, deltog i mødet med vores medlem. Der var mange ting i sagen, som gik imod vores medlem, og kommunens forhandlere havde forberedt alt, med sigte på en opsigelse. Der blev fra DFF foreslået en tre måneders prøvetid for at rette op på de forhold, som de fremlagde, men det ville de ikke. Vores medlem blev fritstillet med det samme og fik fire måneders løn oveni som godtgørelse. Sagen om et medlem i Hillerød Kommune. Vi har nu modtaget duplik i sagen fra kommunens advokat. Landsformanden mener fortsat, vi har en stærk sag, som vi forventer kommer for retten engang i foråret. Sagen med et medlem. Advokaten har fremsendt en opgørelse på erstatning for svie og smerter og løntab i sagen. Da regningen var gjort op, fik han et mindre beløb. Nu kører så erstatningen for selve ulykken. Landsformanden har udarbejdet et notat, som hver afdeling kan bruge, når de er ude at repræsentere foreningen. Begge vores ledelseskurser har vi desværre måtte aflyse på grund af for lidt tilmelding. Ad 02. Der er endnu ikke aftalt nogen mødedato med forhandlingsudvalget. Landsformanden har haft et møde med Teknisk Landsforbund. Det var et meget konstruktivt møde. De vil vende tilbage med hensyn til, om vi kan lave noget sammen med DI og DA. Ligeledes var vi enige om at lave et oplæg til en forhåndsaftale med Dansk Byggeri vedr. det nye metroprojekt samt Femern-forbindelsen. Ad 03. Møde i repræsentantskabet i KTO den 16. december i København.

5 Bestyrelsesmøde Kim og Lars deltog i en konferencen i KTO. Ad 04. Møde den 9. december 2009 hos MMF i København. Lars og Kim gav et referat fra mødet. Næste møde er den 19. april 2010 hos DFF. Ad 05. Der er igen kommet et brev fra Datatilsynet og det er en ny udsættelse af sagen på to måneder. IAK har haft et par hængepartier med nogle enkelte medlemmer, der ikke har modtaget efterlønsbevis. Men vi følger op på de enkelte henvendelser, så ingen bliver glemt. Direktoratet har modtaget en indsigelse mod, at et af vores medlemmer, som var blevet overflyttet til IAK i forbindelse med, at pågældende faglige organisation, Dansk Formands Forening, flyttede a-kassetilhørsforhold fra Ledernes A- kasse til IAK. Direktoratet har behandlet sagen og truffet følgende afgørelse: Direktoratet finder ikke, at medlemmet opfyldte betingelsen for overflytning til IAK i forbindelse med, at IAK udvidede sit faglige område til også at omfatte optagelsesberettigede i DFF. Direktoratet finder derfor, at overflytningen skal annulleres, således at medlemmet flyttes tilbage til Ledernes Arbejdsløshedskasse, med mindre medlemmet over for IAK tilkendegiver, at pågældende vil overflyttes til en anden tværfaglig a-kasse. Sagen er anket af IAK. Ad 06. Regnskabet for året 2009 blev fremlagt og gennemgået. Nyt revideret budget for året 2010 blev fremlagt. Der var en livlig diskussion om, hvilken vej vi fremover skal tage. Ad 07. Det nye blad er godt på vej. Der er godt gang i annoncerne. Vi har haft et møde på kontoret, med et firma, om nyt medlems system. Det nuværende medlemssystem er ved at være forældet. Ad 08. Vi har ingen tilmeldte til vores Ledelse i Praksis kursus. Det samme gælder for vores Enneagram kurset. Der blev afgivet et kort referat fra de årsmøder, som er afviklet. Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar for afdelingsformænd, på Fyn. Næste landsrådsmøde er den 2. oktober Ad 09. Intet. Næste møder Bestyrelsesmøde den 26. marts 2010 Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010 efter seminar i Svendborg Bestyrelsesmøde 18. juni

6 Fra afdelingsmøder Handler om synliggørelse Det handler om synliggørelse, mente Bent Feder. Vigende opbakning til Dansk Formands Forening også i Nordjylland handler om synliggørelse. Det mente i hvert fald afdelingens revisor Bent Feder. - Jeg kan af regnskabet se, at Nordjyllands Afdeling har kr. i banken. Brug da nogle af pengene til at gøre DFF i Nordjylland mere synlig, opfordrede Bent Feder, der fik opbakning af landsformand Kim Bøje Madsen, der betegnede synliggørelse som ekstrem vigtig. Formænd med en ny baggrund - Synliggørelse er ekstremt vigtigt, medgav landsformand Kim Bøje Madsen. Sekretær i bestyrelsen, Simon Pedersen, mente, at den bedste reklame for Dansk Formands Forening er mund-til-mund metoden og lagde sig dermed tæt op af landsformanden, der sluttede sin beretning med at gøre opmærksom på, at medlemmerne er de bedste ambassadører for DFF. 11 jubilarer Nordjyllands Afdeling måtte som de fleste andre afdelinger konstatere en tilbagegang i medlemstallet, således at afdelingen nu tæller i alt 293 medlemmer af Dansk Formands Forening i landets nordligste region. På årsmødet på Hotel Søparken i Aabybro kunne afdelingsformand Peer Nørgaard forklare, at tilbagegangen havde været størst blandt de privatansatte medlemmer med et minus på syv og hos de offentligt ansatte med et minus på fem. Husk at spørge - Vores tilbagegang er desværre ikke stoppet. Sidste år kunne vi notere en tilbagegang på 38 medlemmer, mens vi i 2007 havde en fremgang på fem. Det må jo betyde, at vi lokalt i DFF skal gøre endnu mere for at skaffe nye medlemmer. Jeg har ikke opskriften på, hvad vi skal gøre, ud over at vi altid skal huske at spørge formænd, vi møder, hvor de er organiseret. Men vi oplever en del nye formænd, som har en anden uddannelsesmæssig baggrund end vi andre, og derfor er de organiseret i andre fagforeninger. Dem har vi ikke formået at få fat i, påpegede Peer Nørgaard i sin beretning. 6 Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 Jubilarerne Aage Selmer Pedersen, Anker Emil Jensen, Thoft T. Andreasen, Johannes Vilsen, og Ejvind Larsen blev ønsket tillykke af landsformand Kim Bøje Madsen og afdelingsformand Peer Nørgaard (yderst til højre). Hele 11 medlemmer af DFF i Nordjylland kunne i forbindelse med årsmødet markere, at de har været medlem af den eneste fagforening, der har formandsoverenskomsten, i 25 eller sågar 40 år. Fem af dem var endda til stede på årsmødet på Hotel Søparken. Svend L. Christensen, Thoft T. Andreasen, Aage Selmer Pedersen, Johannes Vilsen, Anders Bo Lennart Birgersson, Poul Erik Petersen og Jørgen Pedersen blev alle hyldet for deres 25 års jubilæum, mens Anker Emil Jensen, Ejnar Aage Nielsen og Egon P. H. Sørensen kunne fejre 40 års jubilæum.

7 Fra afdelingsmøder Fælles arrangementer Når vinden er imod, må man rykke sammen i bussen. Derfor var der også flere blandt deltagerne i årsmødet i Nordjylland, der plæderede for, at man eventuelt kan gøre noget fælles med nabo-afdelingerne. - Kan man forestille sig, at vi i Nordjylland holder f. eks. årsmøde sammen med andre regioner? Landsformand Kim Bøje Madsens beretning er jo den samme. Er det noget, man kan overveje, spurgte Preben Steffensen. - Hvis I har forslag til arrangementer, skal I endelig sige til, opfordrede dirigent Jens Melgaard. Sig endelig til - Jeg ved, at Midt-Vest, Randers og Århus vil prøve at arrangere noget fælles. Lad os vente og se resultaterne, foreslog afdelingsformand Peer Nørgaard. Fra salen var der bl.a. forslag om en tur til en netop åbnet Nato-bunker i Viborg, og her mente Kim Bøje Madsen, at det da er en oplagt mulighed for at arrangere noget fælles med Midt-Vest Afdeling. - Hvis der er forslag til arrangementer, skal I endelig sige til, opfordrede dirigent på årsmødet, Jens Melgaard, der samtidig er næstformand i afdelingen. Messe på havnen i Hals For første gang i mange år blev der ikke afviklet en fagmesse i forbindelse med årsmødet i Nordjyllands Afdeling. - Nogle af udstillerne sidste år var utilfredse med fremmødet, så vi har valgt at holde årsmøde uden messe i år. Til gengæld har vi besluttet at afvikle en anden messe på havnen i Hals lørdag den 15. maj fra kl. 9-15, kunne afdelingsformand Peer Nørgaard afsløre i sin beretning. Messen i Hals bliver et af det kommende års arrangementer. Spritfabrikkerne Foruden messen vil året også byde på et besøg på De Danske Spritfabrikker i Aalborg, og så skal hvert medlem opfordres til at tage en kollega med til næste års årsmøde. Peer Nørgaard kunne videre fortælle, at ledigheden i afdelingen er på 1,7 pct., og det er ikke mindst de store firmaer, der fyrer. Heldigvis ser det ud til, at mange medlemmer er gode til at finde alternativ beskæftigelse. Selv om ledigheden er lav er hvert ledigt medlem ét for mange, gjorde afdelingsformanden opmærksom på. God opbakning Han glædede sig over, at den ny struktur i Dansk Formands Forening ser ud til at virke godt, og at medlemsskabet af IAK også fungerer godt. Tilslutningen til rundvisning på Aalborgs ny indkøbscenter Friis var rigtig god. Det samme var interessen for at se og høre mere om Nordjyllandsværket, der fremstiller strøm og varme til mange arbejdspladser og hjem i landsdelen. Derimod måtte Peer Nørgaard beklage, at det tilsyneladende ikke er muligt at stable en efterløns- og pensionistklub på benene i Nordjylland trods gentagne forsøg. På årsmødet blev Leif Olesen valgt som ny suppleant til bestyrelsen. Fællesskab kan blive fremtiden Fællesskabet med Midt-Vest og Randers afdelinger var et af temaerne, da medlemmerne af DFF i Århus Afdeling mødtes til årsmøde på Årslev Kro. Her orienterede afdelingsformand, Jørgen Hansen om, at der nu er kommet et godt regionalt samarbejde op at stå med fælles kvartalsvise møder og fælles regionale arrangementer, hvoraf det første allerede har været afviklet til motorvejsbroen over Funder Ådal. - Men jeg er overbevist om, at vi på vores regionale møder sandsynligvis også vil komme til at snakke om eventuelt fælles årsmøder, forudser Jørgen Hansen, der videre i sin beretning kom ind på lokale lønforhandlinger og afgang af medlemmer. Afdelingsformand Jørgen Hansen, Århus. 7

8 Fra afdelingsmøder - Man kan ikke anmelde en arbejdsskade på efterkrav, gjorde landsformand Kim Bøje Madsen opmærksom på. Mange og for nogles vedkommende tunge sager fyldte godt i den beretning, som landsformand Kim Bøje Madsen aflagde på årsmøderne i afdelingerne. Mange af sagerne har handlet om løn, og her mente landsformanden, at han har haft held til at rådgive medlemmerne, således at de får en tilfredsstillende løn. I Hillerød Kommune har et medlem, der sidder i byrådet, været med til at stemme et forlig igennem, som betyder, at han i virkeligheden har været med til at fyre sig selv. Kommunen skal nu bevise, at der ikke er tale om en politisk fyring, og det har kommunen endnu ikke været i stand til. Sagen kommer for retten senere på foråret. Holdledere er interessante 8 Mange sager i årets løb I Horsens er det lokale varmeværk blevet stævnet, fordi et medlem er blevet fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter DFFs mening har varmeværket undladt at betale medlemmet en række ydelser, lige som ansættelsesbeviset ikke er blevet ajourført. DFF mener således, at medlemmet har kr. til gode. Forlig I en sag havde et medlem på egne vegne forhandlet sig frem til en månedlig godtgørelse på kr. i tre måneder i forbindelse med en fyringssag. Da landsformanden så nærmere på sagen, kunne han konstatere, at medlemmet med aftalen havde snydt sig selv for mere end kr. Landsformanden gik herefter ind i sagen med henvisning til, at det ikke kunne passe, at en medarbejder i forbindelse med afskedigelse skulle spises af med et beløb, der vare lavere, end hvad overenskomsten kunne udløse. Sagen blev forligt, Under debatten om bl.a. medlemstallet i Dansk Formands Forening konstaterede landsformand Kim Bøje Madsen, at holdledere er interessante som nye medlemmer i foreningen. - Ude i kommunerne går rigtigt mange holdledere, som er interessante for os, og det er noget, som vi skal kigge på lokalt i afdelingerne, fastslog Kim Bøje Madsen. I sin beretning fortalte landsformanden, at han og tidligere afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland, Niels Troest, har haft møde med 11 holdledere i Slagelse Kommune. Et rigtigt godt møde som landsformanden forventer vil give nye medlemmer. Også fra andre kommuner er der meldinger om holdledere, som enten ønsker at høre nærmere om Dansk Formands Forening, eller som direkte ønsker at blive medlemmer. Landsformanden vil sammen med de lokale afdelingsformænd tage kontakt til holdlederne og Weekendophold trak ikke nok Interessen for at deltage i årsmødet i Midt-Vest Afdeling var ikke stor. Heller ikke selv om afdelingen havde lokket med weekendophold på Hotel Fjordgården ved Ringkøbing Fjord. - Vi må konstatere, at ikke engang et weekendophold kunne lokke folk af huse, og den manglende opbakning kom jeg da også ind på i min beretning på årsmødet, siger en skuffet afdelingsformand, Vagn Nordentoft, der stillede spørgsmål ved afdelingens fremtid. Alternativet til en selvstændig afdeling er tættere samarbejde med Randers og Århus eller sågar en fusion. Som andre afdelinger mister også og det endte med, at medlemmet, som selv var en del skyld i forviklingerne, fik en kompensation på yderligere kr. Stress - Men det, der skræmmer mig mest i øjeblikket, er, at vore medlemmer ikke er ret gode til at sige fra. Vi har rigtigt mange medlemmer, der er sygemeldt med stress. Jeg vil gerne minde om, at det er vigtigt, at disse tilfælde strakt bliver anmeldt som arbejdsskader. Man kan nemlig ikke anmelde en sag på efterkrav. Den skal anmeldes med det samme. Hvis ikke sagen er anmeldt rettidigt, kan fagforeningen ikke gøre noget som helst heller ikke hvis følgerne først viser sig flere år efter, understregede landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning. - Det er vigtigt, at I som medlemmer agerer ambassadører for formandsforening i vore bestræbelser på at skaffe nye medlemmer, påpegede landsformanden. holder gerne møder med dem. - Der skal ydes en indsats. De nye medlemmer kommer ikke af sig selv, men vi har gode muligheder for ved fælles hjælp at få endnu flere til at melde sig ind i DFF, understregede landsformanden. Midt-Vest Afdeling aktive medlemmer. Men det er ikke formænd, som nødvendigvis går over i andre fagforbund, derimod er det formænd som ikke længere arbejder som formænd, påpeger afdelingsformanden.

9 Fra afdelingsmøder Lille fremgang i Randers Afdeling stable fælles arrangementer på benene. Tidligere afdelingsformand Poul Kure blev valgt til dirigent på årsmødet. I en tid hvor Dansk Formands Forening er hårdt ramt af først og fremmest Ledernes strandhugst i medlemskartoteket, havde afdelingsformand Leo Kristoffersen en positiv nyhed at fortælle på årsmødet i Randers Afdeling: Der er fremgang i medlemstallet. - I 2007 havde vi 123 medlemmer i afdelingen. I 2008 var vi 10 færre, og i 2009 var det tal yderligere skrumpet med fem, men på det seneste bestyrelsesmøde inden årsmødet kunne vi konstatere, at medlemstallet rent faktisk er steget en lille bitte smule. Ikke meget, men i betragtning af, at vi de seneste tre år har haft nedgang, så er alt fremgang Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne i sin beretning glæde sig over en beskeden fremgang i medlemstallet. trods alt positivt, påpegede Leo Kristoffersen, der tilføjede: Klar til kamp - Men det er også tvingende nødvendigt med fremgang. Hvis vi når ned på 100 medlemmer i afdelingen, mener jeg, at det er ved at være på tide, at vi søger tættere samarbejde med en anden afdeling. Men i bestyrelsen er vi klar til at slås for Randers Afdeling, og det skal vi blive ved med, fastslog afdelingsformanden. Afdelingen har dog allerede taget hul på et vist samarbejde med naboafdelingerne, nemlig når det drejer sig om at Fælles arrangementer - Her i Randers Afdeling havde vi arrangeret en udflugt til Essex Park, hvor vi havde aftalt, at sportsdirektør i Randers FC, Jacob Nielsen, skulle vise rundt og fortælle om arbejdet i en elitefodboldklub, men vi måtte desværre aflyse arrangementet, fordi der var alt for få tilmeldte. I regionen er vi i stedet blevet enige om at afvikle to fælles-arrangementer om året. Det ene, en spændende tur til broerne over Funder Ådal ved Silkeborg er allerede løbet af stablen og kan læses mere om her i Formandsbladet. Det andet bliver en tur med ledsager til Danish Crown i Horsens den 3. november, hvor der også bliver spisning. - Se positivt fremad, og bak op om vores arrangementer. Negative kan vi altid være, men det kan vi ikke bruge til noget, fastslog afdelingsformand Leo Kristoffersen. Kampvalg til årsmøde i Esbjerg En provokation fra afdelingsformandens side skabte omgående liv i debatten på årsmødet i Vestjyllands Afdeling, og et efterfølgende kampvalg gav sæde til to nye i bestyrelsen. - I min beretning sagde jeg, at vi i bestyrelsen havde arbejdet med tanker om eventuelt at fusionere med en anden afdeling i erkendelse af, at der ikke sker så meget lokalt, og at det er blevet sværere at skaffe opbakning og emner til bestyrelsesarbejdet. De tanker skabte virkelig debat, og det var en helt klar melding fra forsamlingen på 25, at Vestjyllands Afdeling i hvert fald ikke skal lægges sammen med andre afdelinger, fortæller afdelingsformand Iben Christensen. Efter debatten og et sjældent kampvalg blev Jørgen Mejlund og Sigurd Schmidt nyvalgt til bestyrelsen. Roligt år Ellers kunne afdelingsformanden i sin beretning på Restaurant Søparken konstatere, at 2009 havde været et roligt år med et godt samarbejde på tværs i regionen. Fælles møder er kommet godt op at stå, og fælles arrangementer er på vej. Iben Christensen havde i øvrigt ros til Landsrådsmødet på Hotel Brædstrup Kro, som hun fandt var et godt og afvekslende arrangement med både møder og faglig messe. Afdelingsformanden kunne i øvrigt Afdelingsformand Iben Christensen luftede tanker om en fusion, og det fik medlemmerne op af stolen. opfordre til at forsøge at skaffe nye medlemmer til DFF og kunne i den forbindelse oplyse, at to af afdelingens medlemmer rent faktisk er fri for kontingent for tiden, fordi de netop har skaffet nye medlemmer til foreningen. 9

10 Fra afdelingsmøder Årsmøde præget af lavkonjunktur Afdelingsformand Svend Erik Petersen (tv) afl agde en beretning, der var præget af krisetider. Til højre næstformand Olav Jørgensen, der blev genvalgt. - Samfundsmæssigt begyndte 2009 som et godt år med høj aktivitet, men i løbet af året ændrede dette sig drastisk til lavkonjunktur og direkte krise mange steder. Aktiekurserne raslede ned og selv store banker var tvunget i knæ. Det har kostet mange arbejdspladser i bl.a. Sønderjylland, og hele vores samfundsstruktur er i ombrydning. Det har også haft indvirkning i mit arbejde som afdelingsformand. Jeg har nemlig aldrig haft så mange henvendelser fra medlemmer, som er blevet afskediget, eller som er blevet varslet opsagt. Sådan indledte afdelingsformand Svend Erik Petersen sin beretning ved årsmødet i Sønderjyllands Afdeling. Ned med syv - Ved årsmødet sidste år spåede jeg et stigende medlemstal for Niels Ejnar Christiansen blev valgt til dirigent og genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Sønderjyllands Afdeling, men sådan er det desværre ikke gået. Afdelingen havde ved årsskiftet 62 medlemmer, og det er hele syv færre end årsskiftet Det er dermed anden gang i min periode som afdelingsformand, at jeg må notere en endog ganske betydelig tilbagegang i medlemstallet, sagde Svend Erik Petersen, der kaldte det vigende medlemstal for en tikkende bombe under Dansk Formands Forening. Afdelingsformanden fortalte videre i sin beretning om arbejdet i Landsbestyrelsen og DFFs første Landsråd på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Region Syddanmark har besluttet at annoncere nogle fælles arrangementer i Bl.a. arbejdes der på en tur til Billund Lufthavn. Livlig debat i Sønderborg Selv om forsamlingen ikke var stor, var der stor lyst til at drøfte både afdelingsformandens beretning og fremtiden for Dansk Formands Forening. Svend Erik Petersen havde i sin beretning luftet tanker om, at DFF efter hans mening bør søge nærmere samarbejde med et andet fagforbund for der igennem at sikre formændene en fortsat god forening til varetagelse af deres faglige interesser i forhold til arbejdsgiverne. Her kunne landsformand Kim Bøje Madsen supplere med, at Dansk Formands Forening har indledt et spændende og interessant samarbejde med Teknisk Landsforbund på nogle områder. Et spædt samarbejde, hvor der foreløbig er blevet talt om overenskomst og eventuelt andre aftaler med Dansk Industri samt kurser. Landsformanden forventer, at de to fagforeninger skal tale yderligere sammen i løbet af foråret. Bladet Formandsbladet var også oppe at vende i debatten. Efter at Kim Bøje Madsen i sin beretning havde sagt, at DFF har et medlemsblad, som foreningen får meget ros for, omtalte han 10 også, at han selv og medarbejderne på Hovedkontoret har overtaget salget af annoncer i bladet, og at han dermed håber en dag at kunne gøre Landsformand orienterede om, at Dansk Formands Forening på fl ere områder har haft en indledende snak med Teknisk Landsforbund. bladet udgiftsneutralt for Dansk Formands Forening. En af mødedeltagerne luftede tanken om at spare Formandsbladet væk, når nu foreningen måtte konstatere et underskud på for regnskabsåret Vi kan ikke spare Formandsbladet væk. Som fagforening skal vi kunne tilbyde vore medlemmer gratis service, og her er bladet et af tilbuddene, fastslog afdelingsformand Svend Erik Petersen.

11 Med udsigt til at kasserer Jimmi Pedersen efter 16 år i bestyrelsen og afdelingsformand Palle Frederiksen efter næsten 12 år i spidsen for afdelingen ønsker at stoppe på deres poster i henholdsvis 2011 og 2012, var det nødvendigt så småt at begynde at finde nye kræfter til bestyrelsen for Fyns Afdeling. Men projektet så på forhånd ikke lovende ud. - Så jeg lagde i min beretning op til, at hvis der ikke findes interesserede, så risikerer vi, at Fyns Afdeling fremover Fra afdelingsmøder Negativt vendt til positivt Afdelingsformand Palle Frederiksen glæder sig over, at der blev valgt to nye til bestyrelsen. Københavns Afdeling har etableret et netværk, hvor først og fremmest tillidsmænd men også andre kan mødes og udveksle meninger. Her skabes en åben dialog, som kan hjælpe alle med at få et bedre arbejdsliv, og det første møde har allerede været holdt. Det fortalte afdelingsformand John Pedersen bl.a. i sin beretning på årsmødet på Lundtofte Renseanlæg i Lyngby. John Pedersen omtalte videre sagen med Ledernes Hovedorganisation i forbindelse med DFFs skifte af a-kasse. - Utroligt at så mange er hoppet på limpinden, for det er jo os i Dansk Formands Forening, der har overenskomsten, gjorde John Pedersen opmærksom på og opfordrede alle til at forsøge at få de medlemmer, der er skiftet til Lederne til at komme tilbage til DFF. Aktive pensionister Afdelingsformanden glædede sig over afdelingens særdeles aktive pensionistklub, der arrangerer en masse udflugter. 30 var mødt op til årsmødet, og det var mere end tilfredsstillende. - Der var en rigtig god debat på mødet, bliver en regionsafdeling uden den lokale forankring. Det hjalp, og vi fik valgt Henrik Sommerlund og Harald Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen, fortæller afdelingsformand Palle Frederiksen efter afdelingens årsmøde. - Nu har vi fået meget mere tro på afdelingens fremtid også set i lyset af, at der faktisk var mødt tre nye op til årsmødet, fortsætter afdelingsformanden, der sammen med resten af bestyrelsen forsøger at motivere de lokale pensionister til noget mere aktivitet. Tillidsmænd mødes i netværk bl.a. om hvordan vi kan gøre os mere synlige og dermed tiltrække nye medlemmer. Jeg tror på, at vi nu har fundet den rigtige mødeform, fastslår John Pedersen. Afdelingsformand John Pedersen afl agde beretning for 30 medlemmer på årsmødet. Stabilt på Bornholm 25 fremmødte ud af en medlemsskare på 41, tyder på seriøs opbakning til Dansk Formands Forening på Bornholm, og afdelingsformand Bjarne Andersen kunne da også i sin beretning glæde sig over, at afdelingen ikke har mistet aktive medlemmer, kun et par efterlønnere, i det seneste år. - Alligevel var medlemsflugt fra DFF et af hovedpunkterne, og på Bornholm har vi besluttet at yde en aktiv indsats for at gøre foreningen mere synlig og dermed forhåbentlig skaffe flere medlemmer. Vi vil således stå på dyrskuet på Bornholm og på Store Legedag. Desuden vil vi holder fyraftensmøder hvert kvartal for nuværende men bestemt også for potentielt nye medlemmer, fortæller Bjarne Andersen. Peter Gjedsted blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Afdelingsformand Bjarne Andersen, Bornholms Afdeling, kan glæde sig over et stabilt medlemstal og et fl ot fremmøde til årsmødet. 11

12 Bjarne Johansen Formand Vi har valgt TRIO-formen til Avedøreværkets nye træpillesilo på grund af vores gode erfaringer med systemet gennem utallige andre opgaver - ikke mindst den svære støbeopgave i forbindelse med Københavns nye skuespilhus. DK PERI/10.072

13 Silo-byggeri med PERI løsninger på Avedøreværket DONG Energy er for tiden i færd med at udvide Avedøreværket på Hammerholmen i Hvidovre. Værket, der producerer cirka 30 procent af elforbruget på Sjælland, har brug for øget kapacitet til opmagasinering af træpiller, der indgår ved produktionen af energi. Tæt på det eksisterende træpillelager opføres derfor et nyt og større lager i form af en kæmpestor betonsilo. Bygherren har valgt entreprenørfirmaet Pihl A/S til løsning af beton-entreprisen ved byggeriet af siloen, der får en indvendig diameter på 70 meter og en højde på godt 20 meter. Hver støbetakt består af en femtedel af cirklens omkreds. Det svarer til 30 forme udvendig og 30 forme indvendig. Det tager cirka 14 dage at få støbt cirklen hele vejen rundt. Derefter ophænger man forskallingen til næste klatring på den foregående støbning ved hjælp af PERIs ophængningsudstyr, af typen foldeplatform FB Derefter gentages støbeprocessen for en ny cirkel. Efter i alt at have støbt seks cirkler oven på hinanden i højden, afsluttes med en ringbjælke og et bjælkelag, hvorefter tagkonstruktionen af stål skal monteres. Entreprenøren har valgt PERI s TRIO Systemforskalling til løsning af opgaven. Før valget faldt endeligt på TRIO systemet, fremviste PERI flere andre løsningsforslag: RUNDFLEX og VARIO Rundform (drageform med foring). Men da omkredsen på siloen er meget stor, faldt valget på TRIO løsningen - en mangekant-løsning udført med 120 centimeter brede og 330 centimeter høje elementer med trækiler mellem hvert element: En rationel løsning, hvor knækkene mellem formene næsten ikke kan ses. Til adgang og hjælp ved armeringsarbejdet anvendes PERI UP som trappetårn og armeringsstilladser. Pihl A/S forventes at afslutte sin del af entreprisen inden for kort tid. Forskalling Stillads Rådgivning

14 Permanente og midlertidige bropiller støbes ved Funder Ådal. Udflugt til Danmarks længste dalbro Med en længde på 740 meter er motorvejsbroen over Funder Ådal, nogle kilometer øst for Silkeborg, Danmarks længste dalbro. Broen er en del af motorvejsprojektet mellem Århus og Herning, og det var et spændende udflugtsmål for en større skare formænd fra afdelingerne fra Randers, Århus og Midt-Vest, der havde slået pjalterne sammen en onsdag eftermiddag. Funder Ådal er et stort sammenhængende naturområde med et rigt dyreog planteliv, som Vejdirektoratet naturligvis har taget store hensyn til i projekteringen af motorvejen, bl.a. i måden at opføre broen på eller broerne, for der er tale om to parallelle broer med en meters mellemrum. Det er Züblin+DYWIDAG - en storkoncern med ansatte og en omsætning på 100 mia. kr., der har vundet kontrakten, som udføres som totalentreprise. Broen er designet i samarbejde med Landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainø. 14 Speciel metode Tvillingebroerne svæver 30 meter over det smukke landskab fra istiden. Broerne har hver ni store spænd på op til 85 meter. - Men så lange spænd kan ikke støbes, de vil knække. Derfor støber vi spænd på 28 meter ad gangen, forklarer viceprojektleder Christian Smith fra Züblin+DYWIDAG. I bestræbelserne på at skåne det følsomme landskab har man valgt en meget speciel byggemetode, som kun er brugt én eneste gang tidligere i Danmark, men som ofte bruges andre steder i verden, hvor landskabet er meget mere kuperet end i Danmark. Metoden går ud på, at når brosektionen er støbt og hærdet, skubbes den med hydraulik ud på nogle teflonbelagte plader indsmurt i specielt fedt, hvorefter sektionen glider på plads henover bropillerne. 25 cm ad gangen - IBF leverer betonen, som skal have en helt speciel konsistens, og vi må indrømme, at IBF faktisk er i stand til at ramme plet praktisk talt hver eneste gang, roser Christian Smith. - Når formen pilles af efter 48 timer, kan man mærke, at betonen stadig er varm, men den er så tilstrækkeligt hærdet, at det er sikkert at skubbe den frem med hydrauliske cylindre. Sektionen skubbes 25 cm frem ad gangen, og hele fremførslen varer i alt seks timer. Selve Funder Å er udpeget som et særligt følsomt og værdifuldt naturområde. Derfor er færdsel ikke tilladt Det vil sige, at det ikke har været muligt at opstille hverken permanente søjler eller støtter, som under den øvrige opførelse af broen. I stedet har Züblin+DYWIDAG fundet på en A- formet stålkonstruktion, som spænder hen over den 80 meter brede ådal. På den måde kan broen krydse åen uden at røre dalbunden. Øverst på konstruktionen, der består af Ø1400 stålrør i 50 meters højde, er anbragt en glideanordning. Stålkonstruktionen er i øvrigt monteret på de faste bropiller på hver side af åen. Skræve over - Det har været den billigste og samtidig mest sikre metode, selv om man kan sige, at det egentlig er en dyr løsning over en å, der i virkeligheden ikke er bredere end, at man kan skræve over den, smiler Christian Smith. Uden om arbejdspladsen ved broen på Vejlevej er der anlagt en 1,3 km lang, midlertidig vej, så trafikken kan fortsætte, mens broen bygges. Den midlertidige vej er så lang, fordi den også skal bruges ved ombygningen af Vejlevej, der skal hæves op på en dæmning på begge sider af broen. Under byggeriet har hverken vejen eller jernbanen været spærret én eneste dag. Vejdirektoratet forventer at åbne broen for trafik i efteråret 2012.

15 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Udflugt til Danmarks længste dalbro en for forskalling Den kæmpe store A-stålkonstruktion, som spænder over 80 meter og er 50 meter høj, betyder, at hverken mennesker alle maskiner kommer i forbindelse med den fredede natur i bunden af ådalen. r hyppig genbrug PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Tyske specialister er i fuld gang med at forberede støbningen af den næste brosektion. Bagest ses servicegangen, hvor afl øb og kabler vil løbe, når broen er færdig. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye Vi bakker at anvende TRIO s variable op hjørner. om etager i Dansk brug i august Formands Forening Doka Danmark Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup Tlf Vi har maskinerne du har hænderne Odense Universitetshospital er i gang med at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres ved, at der bygges tre nye etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. Under hele forløbet skal hotellets fem nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante under hele byggeprocessen. De to trappeskakter glasfacade, blev løsningen her, at man og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på resten af patienthotellet forhøjes med tre otte store stålprofiler, som blev udlagt Forrest en midlertidig bropille, etager, herefter men må en på permanent intet tidspunkt og massiv i byggeperioden blokeres, og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, bropille, til formålet herefter på tværs en af bygningen. Mange formænd fra Randers, Århus og Midt-Vest afdelinger havde taget imod invitationen til at etager høre om det usædvanlige midlertidig. Pillerne er opført med Peri Systemforskalling. naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste broprojekt. ingsområder op til 10 cm PERI blev valgt som leverandør af materiel til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper 30 millimeter, når det udløses. ikke generes af udsigten til stilladser uden for vinduerne. Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Forskalling Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår Stillads bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park PERI Allé Hovedkontor 363 Result.dk Brøndby Tlf Se mere Svejsegangen på vores 5, hjemmeside 2690 Karlslunde Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Rødovre Centrum 251, 2610 Rødovre Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Vi udføre DANSK Gravemaskiner Cat 323 og 311 inkl. kranarbejd HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at SPECIALTRANSPORT Entreprenørkørsel inkl. lever Dozere Cat D6T og D5 grus og muldjord, samt con Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring NKI Kloak- & Industriservice og høste en A/S lang række BizCoach.dk leje maskinen ApS med fører, Minilæsser Cat 279 Flytning af alle typer 20 kran og grab til haveaffald Dansk Specialtransport entreprenørmaskiner m.v. fordele: Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Gråbrødre Instituttet, Gråbrødre som Torv er 14, uddannet 1154 København til at køre K Minigrader Håndværkervej Cat 1, BHerlufmagle Elementtransporter med maskinstyring Alle typer specialtransporter Tlf Tlf Tromler Tlf. Cat og Egen genbrugsplads for mo Betydelige besparelser på maskintimer og af beton og tegl brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Hurtigere færdiggørelse med optimalt trækpåvirkning. resultat Formene flugter, oprettes og trækkes egen maskinfører til at køre tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. INGEN Mange flere OPGAVE Cat udlejningsmaskiner ER FOR LILLE - INGEN OPG Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave RING kan naturligvis FOR YDERLIGERE udstyres OPLYSNINGER afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring :41:43 Uhr Udlejningsmaskiner med maskinstyring Pon Rental Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf COPSØ A/S 15

16 Dannet under den sidste istid Broen i tal Broen over Funder Ådal er 740 meter lang og er op til 30 meter over terræn. Der er fjernet 1,7 mio. kubikmeter jord og grus. Der går 8000 kubikmeter beton til arbejdet. Hver brosektion vejer 77 tons. Vægten på de i alt 26 brosektioner bliver på tons. Der bruges 1900 tons armeringsjern og spændkabler. Når sidste sektion er støbt og skal skubbes på plads, kræves der et hydraulisk tryk på 470 tons. Den samlede pris for broen er på 225 mio. kr. Billedet viser hvordan broen krummer krumningen gør ikke glidearbejdet lettere. Dannet under den sidste istid Landskabet mellem Bording og Funder er domineret af Funder Ådal og Hørbylunde. Vest for Funder Ådal og Hørbylunde er landskabet fladt og ensartet med en sandet jordbund, og der er plantet mange læhegn for at dæmpe sandflugten. Der er kun få rester af naturområder tilbage i det opdyrkede land, og de udgør derfor et vigtigt net for dyrs og planters spredning. Naturtyperne er næringsfattige løv- og nåleskove, heder, moser, kær samt vandhuller. 16 Smeltevand Funder Ådal er en dyb tunneldal, der er dannet under den sidste istid af smeltevand, som løb mod nordvest under isen i retning mod Bølling Sø. Højdeforskellene mellem dalbunden og Hørbylunde Bakker vest for ådalen er op mod 70 meter. Ådalen er nogle steder næsten én kilometer bred, andre steder få hundrede meter. Funder Ådal er et stort og sammenhængende naturområde, der fungerer som en af de vigtigste spredningsveje for vilde dyr og planter mellem Øst- og Vestjylland. Denne funktion forstærkes af, at ådalen er omkranset af Hørbylunde Krat, som er et stort og uforstyrret skovområde. Området indeholder mange forskellige naturtyper og et rigt dyreliv. Fundamenterne til de midlertidige bropiller støbes på stedet. Læg mærke til hullerne i bunden. Når den næste tvillingebro skal opføres, løftes de midlertidige piller ved hjælp af hullerne i bunden, og pillerne fl yttes simpelt hen til understøttelse af tvillingebroen. Kulturspor Funder Ådal indeholder også væsentlige kulturspor som f.eks. rester af Hærvejen samt bopladser, bronzealderhøje og hulveje. Landskabet øst for Funder Ådal er et storbakket morænelandskab uden de store variationer. Motorvejen forløber her langs sydsiden af en sidedal til Funder Ådal, Abildskov Dal. Motorvejen føres på en højbro over Funder Ådal for at bevare sammenhængen i dalen, og sådan at mennesker og dyr uhindret kan færdes under broen. Den er indpasset i landskabet således at ejendomme, naturområder, bevaringsværdige landskaber og fortidsminder berøres mindst muligt.

17 Hotel skal være trækplaster Hotellet bliver med en højde på 70 meter og etagemeter et markant pejlemærke på hele havneområdet. Hotel skal være trækplaster Et nyt traditionelt hotel i Sønderborg med måske 100 værelser til at supplere de i forvejen over 300 hotelværelser i byen vil med stor sandsynlighed ikke blive økonomisk bæredygtigt. Men et nyt hotel med 250 store værelser bygget efter et nyt Water-Park koncept kan blive en god forretning og vil desuden tilføre byens øvrige hoteller større omsætning. Konceptet er kendt i USA og vokser kraftigt med ca. 20 pct. nye hotelanlæg per år. I Europa, hvor det forventes at konceptet får en tilsvarende udvikling, findes et fåtal lignende faciliteter. Det mener det rådgivende firma NIRAS og deres svenske datterselskab TP Group. De har for Havneselskabet i Sønderborg grundigt analyseret, hvordan et nyt hotel i Sønderborg kan blive en god forretning. I analysen er der fokus på, hvad der skal til, for at et hotel i sig selv får en unik tiltrækningskraft og får gæster til at tage til Sønderborg for at opleve hotellet, dets mange faciliteter og områdets attraktioner i to-tre dage. Det nye hotelkoncept vil tiltrække store og brede målgrupper som børnefamilier, konferencearrangører, par- og vennegrupper. Man rejser to-tre dage for at bade, spise, drikke, dyrke sport, shoppe og tilbringe tid sammen med familie og venner og møde nye venner. Og hotellet med i alt ca kvadratmeter skal danne rammen for oplevelsen. Det brede udbud af attraktioner, som lokker flere målgrupper, medfører, at hotellet kan have god belægning over hele året, hvilket er en forudsætning for at skabe en lønsom virksomhed. Indendørs vandpark En stor indendørs vandpark på op til kvadratmeter er hovedattraktionen og forventes i sig selv at få ca besøgende per år. Indholdet skal tillokke forskellige kategorier af besøgende og kommer til at tilbyde alt fra leg, sport og motion til ro, afslapning og wellness. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel Aalborg Bårse S e r vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Havneområdet fylder omkring fem hektar, og den centrale Urban Square vil med sit store hotel blive omdrejningspunkt for projektet. Et stort badeanlæg vil byde på forskellige attraktioner for små og store børn. Her findes pooler, vandrutschebaner, vandsport, surfbølger og meget mere som giver en herlig badeoplevelse. Særligt familier med børn ventes at blive en stor målgruppe. Et særskilt afsnit med sauna world giver plads til flere saunatyper med forskellige temperaturer, luftfugtighed og miljøer. Der er også varierende typer af brusere, pools og relaxrum. Formålet med denne afdeling er at tilfredsstille de behov, der er for en roligere og mere afslappet oplevelse. Ofte er målgruppen for denne afdeling midaldrende og ældre, samt konferencegæster og par uden børn. En Wellness-afdeling indgår også i konceptet og vil være rettet mod især at tilfredsstille mødre, konferencegæster og primært kvindelige gæsters behov for pleje og afkobling. Mad og drikke Hotellet skal tilbyde mad og drikke for gæsternes forskellige behov. Her findes foruden en stor restaurant til 400 gæster, en mindre restaurant med et højere ambitionsniveau og flere fast food enheder for dem, der ønsker at spise godt men billigt og hurtigt. Dette kombineret med barer, caféer og kiosker. For at møde de forskellige målgrupper som besøger hotelanlægget og Sønderborgs attraktioner bliver hotelværelserne store nok til at kunne rumme en familie og samtidigt meget bekvemme til for eksempelvis par som søger afkobling. Konferencer Konferenceafdelingen er tænkt dimensioneret til ca kvadratmeter. Det gør det muligt at skabe møderum for både store og små grupper. Her findes en multihal med plads til 800 spisende eller 1800 stående gæster til f.eks. koncerter, konferencer, messer og udstillinger. Med andre ord vil hotellet også kunne supplere Koncertsalen Alsion med de helt store arrangementer. I hotellet vil der også være andre aktiviteter såvel om dagen som om natten. For fysiske aktiviteter findes for eksempel gymnastik, bowling, billard, simulatorer, game room for børn og meget mere. Andre mere kulturelle udbud er musik, show, dans, natklub, biograf m.m. Alt udgør en attraktion for indkvarteringsgæster men også for lokale. 18 Den canadiske arkitekt Frank Gehry er kendt for sine overraskende idéer som f. eks. Guggenheim-museet i Bilbao eller The Walt Disney Concert Hall i Los Angeles. Idéerne til hotellet i Sønderborg har også været mange, men den endelige udformning aftales med den operatør, der ønsker at indgå i projektet, oplyser direktør i Sønderborg Havneselskab A/S, Steen B. Laursen.

19 Havneprojekt i Sønderborg Havneprojekt skal bringe Sønderborg ud af dødvande Den canadiske arkitekt Frank Gehrys masterplan for havneområdet til højre for vandet til venstre ses Alsion. Nej er aldrig et positivt ord. Men et nej kan godt have en positiv virkning. Det fik det i Sønderborg, da Statens Kunstfond sagde nej til at støtte tanker om at placere kunst i centrale rundkørsler på Als, for derved at skabe ekstra opmærksomhed om et område præget af forventninger om nedgang og fraflytning. Men Statens Kunstfond sagde nej og pegede selv på Sønderborg Havn som et område velegnet til udvikling. Byens Havn var skabt. Og Sønderborg Havneselskab A/S, som Bitten og Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune i fællesskab står bag, blev en realitet. Tænketank - Forventningerne til Sønderborg var præget af arbejdsløshed, og at veluddannede unge dermed vil flytte fra byen og området. Derfor blev der nedsat en tænketank, som skabte en række idéer og tanker om, hvordan man kan udnytte den gamle trafikhavn, som alligevel ikke har nogen fremtid som erhvervshavn. Havnen beboes i dag af nogle få virksomheder, som ikke har egentlig tilknytning til havnen. De kan altså lige så godt ligge et helt andet sted, påpeger direktør i Sønderborg Havneselskab A/S, Steen B. Laursen, der som tidligere teknisk direktør i Sønderborg Kommune har et indgående kendskab til byen og området. Frank Gehry - Sønderborg Havneselskab A/S blev stiftet i november 2006 og skal sikre, at planerne realiseres, herunder købe det areal, som hele projektet strækker sig over, være med til at udarbejde masterplan, sikre bæredygtighed og sørge for bebyggelse og salg. Masterplanen blev lagt i hænderne på den verdenskendte canadiske arkitekt Frank Gehry med tegnestue i Los Angeles. Gehry er manden bag spektakulære bygninger som Guggenheimmuseet i Bilbao og Walt Disney Concert Hall i Los Angeles. - Efter at Frank Gehry var på besøg i Sønderborg i januar 2008, har han udarbejdet en masterplan for et areal på i DANSK SPECIALTRANSPORT alt etagemeter med et kulturelt centrum den såkaldte Urban Square hvor et hotel bliver det helt centrale omdrejningspunkt. Hotellet vil blive 70 meter højt og en attraktion i sig selv, som turister og gæster vil rejse langt for at opleve. Vi regner med et potentiale på seks mio. mennesker indenfor en radius af tre timer her er naturligvis inkluderet hele Hamburg-området med alene fem mio. indbyggere, understreger Steen B. Laursen. Urban Square Urban Square, som skal være katalysator for hele projektet, vil foruden hotellet med 250 rummelige værelser indeholde et multikulturhus, en kunsthal, detailhandel og kontorer samt muligvis behandlingssteder. Urban Square vil fuldt udbygget fylde kvm. Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 19

20 Havneprojekt i Sønderborg Fra Alsion, der bl.a. rummer Forskerparken og Sønderjyllands Symfoniorkester, er der udsigt over til det store havneområde. Det nordlige havneområde vil blive domineret af boliger og grønne områder. - Vi er i øjeblikket i tæt dialog med internationale hoteloperatører, der viser seriøs interesse i at drive hotellet på Urban Square, fortæller direktør i Sønderborg Havneselskab A/S, Steen B. Laursen. - Urban Square skal være én helhed og den del af projektet, som skal gennemføres først. Vi er i øjeblikket i tætte forhandlinger med flere internationale hoteloperatører, som viser meget stor og seriøs interesse for at gå ind i projektet. Urban Square skal være en helhed men gerne med flere investorer, som danner et udviklingsselskab for den del af den samlede masterplan. Målet er at få aftaler i stand med lejere i Urban Square i løbet af 2010, hvorefter et udviklingsselskab kan dannes. Vi forventer herefter at gå i jorden med spaden allerede i 2011, således at Urban Square kan stå fuldt udbygget i 2014 eller 2015, mens vi forventer, at hele det fem hektar store område vil være helt udbygget i 2020, siger Steen B. Laursen, der tilføjer, at alene Urban Square formentlig vil løbe op i mio. kr., når det står helt færdigudbygget, mens prisen for gennemførelse af hele masterplanen kommer op i 1,3 mia. kr. Arbejdspladser Sønderborg Kommune har afsat 30 mio. kr. til at gøre havnen klar til byggeri. Desuden er byrådet indstillet på at investere i et multikulturhus i tilslutning til det gamle pakhus. Det gamle byråd havde allerede meldt ud, at det var villig til at investere mio. kr. over de kommende år. Foruden hovedprojektet med Urban Square omfatter masterplanen desuden bl.a. boliger, kontorer og en masse grønne, rekreative områder. Alene hovedprojektet forventes at skabe omkring 500 nye og blivende arbejdspladser i Sønderborg. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Musikkens Hus på vej op. Læs mere side 14. www.danskformand.dk

Musikkens Hus på vej op. Læs mere side 14. www.danskformand.dk April 2011 104. årgang 2 Musikkens Hus på vej op Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Stabilt medlemstal i Randers 7 Forhandling med MMF 17 Gør op med dansk tradition Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere