Bro glider over følsom natur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bro glider over følsom natur"

Transkript

1 April årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr. Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 25. maj Næste nummer udkommer den 18. juni Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 25. maj Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 19 Side 21 Referat fra Landsbestyrelsesmøde Formænd med en ny baggrund Messe på havnen i Hals Kampvalg i Esbjerg Lille fremgang i Randers Livlig debat i Sønderborg Tillidsmænd mødes i netværk Udflugt til Danmarks længste dalbro Havneprojekt skal bringe Sønderborg ud af dødvande Nyt fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Fin opbakning til årsmøderne Årsmøderne rundt omkring i landet er nu afsluttet. Jeg vil derfor gerne takke for den flotte opbakning, som vicelandsformand Lars Hansen og jeg modtog ude i afdelingerne. Det er dejligt med positive tilbagemeldinger til de tiltag, Dansk Formands Forening foretager i øjeblikket. Der blev ligeledes sagt meget godt om Landsrådsmødet, som vi holder igen den 2. oktober Der har været for dårlig tilbagemelding med vores statistikkort. Selv om vi udsendte en meget stor del elektronisk, så har responsen været for dårlig. Statistikken, som kan ses i bladet, viser en flot lønfremgang på det offentlige område, mens det private område gik tilbage. De offentligt ansatte fik således en fremgang på ca. 3,5 pct., og de privat ansatte medlemmer gik ca. 1 pct. tilbage. Vi får mange henvendelser fra både arbejdsgivere og medlemmer, som bruger statistikken som udgangspunkt for deres lønforhandlinger. Der har i 2009 været et fald i anmeldte ulykker på 14 pct. i byggebranchen. Det er glædeligt, at ulykkestallet stadig falder, og det skal vel bemærkes, at der samtidig er et markant fald i aktiviteten i vores branche, som tegner sig for en del af årsagen til faldet i ulykker. Dansk Formands Forening er ved at have indbydelserne klar til vores landsrådsmøde med tilhørende messe. Messen bliver noget større i år, og vi glæder os til at byde medlemmerne og firmaerne velkommen den 2. oktober. Se opslaget i dette nummer af Formandsbladet. Kim Bøje Madsen Landsformand Leder Markant fald i antallet af arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker faldt i 2009 med 14 procent. Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Danmark er faldet markant fra 2008 til I absolutte tal er faldet på 14 procent, og det er det største fald siden midten af 1980 erne. Beskæftigelsestallene for 2009 kommer dog først senere på året, så endnu er det ikke muligt at forklare det faldende ulykkestal mere præcist arbejdsulykker blev i 2009 anmeldt til Arbejdstilsynet. Det er det laveste antal siden 2003 og et fald på omkring 7000 ulykker fra Det viser den første udgave af Arbejdstilsynets ulykkesopgørelse for Glædeligt - Det er en meget glædelig udvikling, at udviklingen i antallet af ulykker sidste år peger på et markant fald, siger direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen. - Et fald på 14 procent og færre ulykker er et meget positivt og vigtigt resultat. Først og fremmest fordi det betyder, at en masse mennesker sidste år simpelthen undgik at komme til skade på deres arbejde. Det er godt både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Først når beskæftigelsestallene for 2009 kommer lidt senere på året, er det dog muligt at sige noget nærmere om faldet i arbejdsulykker. - Da vi endnu ikke har tallene for arbejdsmarkedets nærmere udvikling i 2009, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor stor en del af faldet, der kan forklares med finanskrisen og det generelt faldende beskæftigelsestal, og hvor meget der skyldes bedre sikkerhed på virksomhederne, forklarer Jens Jensen. Konklusioner Derfor er det også for tidligt at drage alt for håndfaste konklusioner om baggrunden for faldet. Men der er ingen tvivl om, at Arbejdstilsynet sammen med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne vil gøre alt for at sikre, at antallet af ulykker bliver holdt nede, også når beskæftigelsen i samfundet igen vender. Arbejdstilsynet forventer at udgive sin anden opgørelse over arbejdsulykkerne i 2009 i juni måned. Samtidigt forventes også opgørelsen over anmeldte arbejdsbetingede sygdomme i 2009 at foreligge. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 12. februar 2010 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var få ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 20. november 2009, som er blevet rettet, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad 01. Landsformanden har været hos en kommune og forhandle i to forvaltninger, og den tredje har selv forhandlet. Der er forhandlet rigtig mange løn-sager rundt omkring, de kommer stadig i en lind strøm, Landsformanden får også hjælp fra nogle af afdelingerne. Landsformanden har talt med et medlem i en kommune, angående holdlederne, de har haft en snak med 3F, som ikke vil afgive holdlederne, idet de udfører manuelt arbejde. Medlemmet sender et oplæg til Dansk Formands Forening på en af holdlederne, som bliver udnævnt til formand. En sag fra et varmeværk. Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende. Vi har derfor sagsøgt firmaet for små kr. Det seneste nye i sagen er, at firmaet ikke mener, vores medlem er funktionær, ligeledes mener de heller ikke, han har haft fri bil, selv om det er påført hans lønseddel. Vi har sendt hans optagelsesbegæring til varmeværkets advokat. De har fået en uge til at revurdere deres sag. Dansk Formands Forening har erklæret et firma i Roskilde konkurs. Vores medlem har ikke modtaget løn siden december. Skifteretten har nu berammet et møde i sagen til den 23. februar Sagen fra en kommune, hvor vores medlem er blevet opsagt og fritstillet i forbindelse med omlægning i organisationen. Vi fik fremsendt noget dokumentation, som landsformanden og en jurist har vurderet, og de er kommet frem til, at der ikke er mere at gøre for medlemmet. Sagen med et firma, som vi mener har omgået vores overenskomst, endte ud med et mæglingsmøde. På mødet var en drøftelse af uenighed i forbindelse med afslutningen af ansættelsesforholdet. Der var enighed om, at sagen til fuld og endelig afslutning afklares ved, at firmaet efterbetaler kr til medlemmet. Beløbet betales som en særlig fratrædelsesgodtgørelse. En opsigelsessag, hvor vores medlem var indkaldt til samtale. Tillidsmanden fra Københavns Afdeling, deltog i mødet med vores medlem. Der var mange ting i sagen, som gik imod vores medlem, og kommunens forhandlere havde forberedt alt, med sigte på en opsigelse. Der blev fra DFF foreslået en tre måneders prøvetid for at rette op på de forhold, som de fremlagde, men det ville de ikke. Vores medlem blev fritstillet med det samme og fik fire måneders løn oveni som godtgørelse. Sagen om et medlem i Hillerød Kommune. Vi har nu modtaget duplik i sagen fra kommunens advokat. Landsformanden mener fortsat, vi har en stærk sag, som vi forventer kommer for retten engang i foråret. Sagen med et medlem. Advokaten har fremsendt en opgørelse på erstatning for svie og smerter og løntab i sagen. Da regningen var gjort op, fik han et mindre beløb. Nu kører så erstatningen for selve ulykken. Landsformanden har udarbejdet et notat, som hver afdeling kan bruge, når de er ude at repræsentere foreningen. Begge vores ledelseskurser har vi desværre måtte aflyse på grund af for lidt tilmelding. Ad 02. Der er endnu ikke aftalt nogen mødedato med forhandlingsudvalget. Landsformanden har haft et møde med Teknisk Landsforbund. Det var et meget konstruktivt møde. De vil vende tilbage med hensyn til, om vi kan lave noget sammen med DI og DA. Ligeledes var vi enige om at lave et oplæg til en forhåndsaftale med Dansk Byggeri vedr. det nye metroprojekt samt Femern-forbindelsen. Ad 03. Møde i repræsentantskabet i KTO den 16. december i København.

5 Bestyrelsesmøde Kim og Lars deltog i en konferencen i KTO. Ad 04. Møde den 9. december 2009 hos MMF i København. Lars og Kim gav et referat fra mødet. Næste møde er den 19. april 2010 hos DFF. Ad 05. Der er igen kommet et brev fra Datatilsynet og det er en ny udsættelse af sagen på to måneder. IAK har haft et par hængepartier med nogle enkelte medlemmer, der ikke har modtaget efterlønsbevis. Men vi følger op på de enkelte henvendelser, så ingen bliver glemt. Direktoratet har modtaget en indsigelse mod, at et af vores medlemmer, som var blevet overflyttet til IAK i forbindelse med, at pågældende faglige organisation, Dansk Formands Forening, flyttede a-kassetilhørsforhold fra Ledernes A- kasse til IAK. Direktoratet har behandlet sagen og truffet følgende afgørelse: Direktoratet finder ikke, at medlemmet opfyldte betingelsen for overflytning til IAK i forbindelse med, at IAK udvidede sit faglige område til også at omfatte optagelsesberettigede i DFF. Direktoratet finder derfor, at overflytningen skal annulleres, således at medlemmet flyttes tilbage til Ledernes Arbejdsløshedskasse, med mindre medlemmet over for IAK tilkendegiver, at pågældende vil overflyttes til en anden tværfaglig a-kasse. Sagen er anket af IAK. Ad 06. Regnskabet for året 2009 blev fremlagt og gennemgået. Nyt revideret budget for året 2010 blev fremlagt. Der var en livlig diskussion om, hvilken vej vi fremover skal tage. Ad 07. Det nye blad er godt på vej. Der er godt gang i annoncerne. Vi har haft et møde på kontoret, med et firma, om nyt medlems system. Det nuværende medlemssystem er ved at være forældet. Ad 08. Vi har ingen tilmeldte til vores Ledelse i Praksis kursus. Det samme gælder for vores Enneagram kurset. Der blev afgivet et kort referat fra de årsmøder, som er afviklet. Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar for afdelingsformænd, på Fyn. Næste landsrådsmøde er den 2. oktober Ad 09. Intet. Næste møder Bestyrelsesmøde den 26. marts 2010 Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010 efter seminar i Svendborg Bestyrelsesmøde 18. juni

6 Fra afdelingsmøder Handler om synliggørelse Det handler om synliggørelse, mente Bent Feder. Vigende opbakning til Dansk Formands Forening også i Nordjylland handler om synliggørelse. Det mente i hvert fald afdelingens revisor Bent Feder. - Jeg kan af regnskabet se, at Nordjyllands Afdeling har kr. i banken. Brug da nogle af pengene til at gøre DFF i Nordjylland mere synlig, opfordrede Bent Feder, der fik opbakning af landsformand Kim Bøje Madsen, der betegnede synliggørelse som ekstrem vigtig. Formænd med en ny baggrund - Synliggørelse er ekstremt vigtigt, medgav landsformand Kim Bøje Madsen. Sekretær i bestyrelsen, Simon Pedersen, mente, at den bedste reklame for Dansk Formands Forening er mund-til-mund metoden og lagde sig dermed tæt op af landsformanden, der sluttede sin beretning med at gøre opmærksom på, at medlemmerne er de bedste ambassadører for DFF. 11 jubilarer Nordjyllands Afdeling måtte som de fleste andre afdelinger konstatere en tilbagegang i medlemstallet, således at afdelingen nu tæller i alt 293 medlemmer af Dansk Formands Forening i landets nordligste region. På årsmødet på Hotel Søparken i Aabybro kunne afdelingsformand Peer Nørgaard forklare, at tilbagegangen havde været størst blandt de privatansatte medlemmer med et minus på syv og hos de offentligt ansatte med et minus på fem. Husk at spørge - Vores tilbagegang er desværre ikke stoppet. Sidste år kunne vi notere en tilbagegang på 38 medlemmer, mens vi i 2007 havde en fremgang på fem. Det må jo betyde, at vi lokalt i DFF skal gøre endnu mere for at skaffe nye medlemmer. Jeg har ikke opskriften på, hvad vi skal gøre, ud over at vi altid skal huske at spørge formænd, vi møder, hvor de er organiseret. Men vi oplever en del nye formænd, som har en anden uddannelsesmæssig baggrund end vi andre, og derfor er de organiseret i andre fagforeninger. Dem har vi ikke formået at få fat i, påpegede Peer Nørgaard i sin beretning. 6 Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 Jubilarerne Aage Selmer Pedersen, Anker Emil Jensen, Thoft T. Andreasen, Johannes Vilsen, og Ejvind Larsen blev ønsket tillykke af landsformand Kim Bøje Madsen og afdelingsformand Peer Nørgaard (yderst til højre). Hele 11 medlemmer af DFF i Nordjylland kunne i forbindelse med årsmødet markere, at de har været medlem af den eneste fagforening, der har formandsoverenskomsten, i 25 eller sågar 40 år. Fem af dem var endda til stede på årsmødet på Hotel Søparken. Svend L. Christensen, Thoft T. Andreasen, Aage Selmer Pedersen, Johannes Vilsen, Anders Bo Lennart Birgersson, Poul Erik Petersen og Jørgen Pedersen blev alle hyldet for deres 25 års jubilæum, mens Anker Emil Jensen, Ejnar Aage Nielsen og Egon P. H. Sørensen kunne fejre 40 års jubilæum.

7 Fra afdelingsmøder Fælles arrangementer Når vinden er imod, må man rykke sammen i bussen. Derfor var der også flere blandt deltagerne i årsmødet i Nordjylland, der plæderede for, at man eventuelt kan gøre noget fælles med nabo-afdelingerne. - Kan man forestille sig, at vi i Nordjylland holder f. eks. årsmøde sammen med andre regioner? Landsformand Kim Bøje Madsens beretning er jo den samme. Er det noget, man kan overveje, spurgte Preben Steffensen. - Hvis I har forslag til arrangementer, skal I endelig sige til, opfordrede dirigent Jens Melgaard. Sig endelig til - Jeg ved, at Midt-Vest, Randers og Århus vil prøve at arrangere noget fælles. Lad os vente og se resultaterne, foreslog afdelingsformand Peer Nørgaard. Fra salen var der bl.a. forslag om en tur til en netop åbnet Nato-bunker i Viborg, og her mente Kim Bøje Madsen, at det da er en oplagt mulighed for at arrangere noget fælles med Midt-Vest Afdeling. - Hvis der er forslag til arrangementer, skal I endelig sige til, opfordrede dirigent på årsmødet, Jens Melgaard, der samtidig er næstformand i afdelingen. Messe på havnen i Hals For første gang i mange år blev der ikke afviklet en fagmesse i forbindelse med årsmødet i Nordjyllands Afdeling. - Nogle af udstillerne sidste år var utilfredse med fremmødet, så vi har valgt at holde årsmøde uden messe i år. Til gengæld har vi besluttet at afvikle en anden messe på havnen i Hals lørdag den 15. maj fra kl. 9-15, kunne afdelingsformand Peer Nørgaard afsløre i sin beretning. Messen i Hals bliver et af det kommende års arrangementer. Spritfabrikkerne Foruden messen vil året også byde på et besøg på De Danske Spritfabrikker i Aalborg, og så skal hvert medlem opfordres til at tage en kollega med til næste års årsmøde. Peer Nørgaard kunne videre fortælle, at ledigheden i afdelingen er på 1,7 pct., og det er ikke mindst de store firmaer, der fyrer. Heldigvis ser det ud til, at mange medlemmer er gode til at finde alternativ beskæftigelse. Selv om ledigheden er lav er hvert ledigt medlem ét for mange, gjorde afdelingsformanden opmærksom på. God opbakning Han glædede sig over, at den ny struktur i Dansk Formands Forening ser ud til at virke godt, og at medlemsskabet af IAK også fungerer godt. Tilslutningen til rundvisning på Aalborgs ny indkøbscenter Friis var rigtig god. Det samme var interessen for at se og høre mere om Nordjyllandsværket, der fremstiller strøm og varme til mange arbejdspladser og hjem i landsdelen. Derimod måtte Peer Nørgaard beklage, at det tilsyneladende ikke er muligt at stable en efterløns- og pensionistklub på benene i Nordjylland trods gentagne forsøg. På årsmødet blev Leif Olesen valgt som ny suppleant til bestyrelsen. Fællesskab kan blive fremtiden Fællesskabet med Midt-Vest og Randers afdelinger var et af temaerne, da medlemmerne af DFF i Århus Afdeling mødtes til årsmøde på Årslev Kro. Her orienterede afdelingsformand, Jørgen Hansen om, at der nu er kommet et godt regionalt samarbejde op at stå med fælles kvartalsvise møder og fælles regionale arrangementer, hvoraf det første allerede har været afviklet til motorvejsbroen over Funder Ådal. - Men jeg er overbevist om, at vi på vores regionale møder sandsynligvis også vil komme til at snakke om eventuelt fælles årsmøder, forudser Jørgen Hansen, der videre i sin beretning kom ind på lokale lønforhandlinger og afgang af medlemmer. Afdelingsformand Jørgen Hansen, Århus. 7

8 Fra afdelingsmøder - Man kan ikke anmelde en arbejdsskade på efterkrav, gjorde landsformand Kim Bøje Madsen opmærksom på. Mange og for nogles vedkommende tunge sager fyldte godt i den beretning, som landsformand Kim Bøje Madsen aflagde på årsmøderne i afdelingerne. Mange af sagerne har handlet om løn, og her mente landsformanden, at han har haft held til at rådgive medlemmerne, således at de får en tilfredsstillende løn. I Hillerød Kommune har et medlem, der sidder i byrådet, været med til at stemme et forlig igennem, som betyder, at han i virkeligheden har været med til at fyre sig selv. Kommunen skal nu bevise, at der ikke er tale om en politisk fyring, og det har kommunen endnu ikke været i stand til. Sagen kommer for retten senere på foråret. Holdledere er interessante 8 Mange sager i årets løb I Horsens er det lokale varmeværk blevet stævnet, fordi et medlem er blevet fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter DFFs mening har varmeværket undladt at betale medlemmet en række ydelser, lige som ansættelsesbeviset ikke er blevet ajourført. DFF mener således, at medlemmet har kr. til gode. Forlig I en sag havde et medlem på egne vegne forhandlet sig frem til en månedlig godtgørelse på kr. i tre måneder i forbindelse med en fyringssag. Da landsformanden så nærmere på sagen, kunne han konstatere, at medlemmet med aftalen havde snydt sig selv for mere end kr. Landsformanden gik herefter ind i sagen med henvisning til, at det ikke kunne passe, at en medarbejder i forbindelse med afskedigelse skulle spises af med et beløb, der vare lavere, end hvad overenskomsten kunne udløse. Sagen blev forligt, Under debatten om bl.a. medlemstallet i Dansk Formands Forening konstaterede landsformand Kim Bøje Madsen, at holdledere er interessante som nye medlemmer i foreningen. - Ude i kommunerne går rigtigt mange holdledere, som er interessante for os, og det er noget, som vi skal kigge på lokalt i afdelingerne, fastslog Kim Bøje Madsen. I sin beretning fortalte landsformanden, at han og tidligere afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland, Niels Troest, har haft møde med 11 holdledere i Slagelse Kommune. Et rigtigt godt møde som landsformanden forventer vil give nye medlemmer. Også fra andre kommuner er der meldinger om holdledere, som enten ønsker at høre nærmere om Dansk Formands Forening, eller som direkte ønsker at blive medlemmer. Landsformanden vil sammen med de lokale afdelingsformænd tage kontakt til holdlederne og Weekendophold trak ikke nok Interessen for at deltage i årsmødet i Midt-Vest Afdeling var ikke stor. Heller ikke selv om afdelingen havde lokket med weekendophold på Hotel Fjordgården ved Ringkøbing Fjord. - Vi må konstatere, at ikke engang et weekendophold kunne lokke folk af huse, og den manglende opbakning kom jeg da også ind på i min beretning på årsmødet, siger en skuffet afdelingsformand, Vagn Nordentoft, der stillede spørgsmål ved afdelingens fremtid. Alternativet til en selvstændig afdeling er tættere samarbejde med Randers og Århus eller sågar en fusion. Som andre afdelinger mister også og det endte med, at medlemmet, som selv var en del skyld i forviklingerne, fik en kompensation på yderligere kr. Stress - Men det, der skræmmer mig mest i øjeblikket, er, at vore medlemmer ikke er ret gode til at sige fra. Vi har rigtigt mange medlemmer, der er sygemeldt med stress. Jeg vil gerne minde om, at det er vigtigt, at disse tilfælde strakt bliver anmeldt som arbejdsskader. Man kan nemlig ikke anmelde en sag på efterkrav. Den skal anmeldes med det samme. Hvis ikke sagen er anmeldt rettidigt, kan fagforeningen ikke gøre noget som helst heller ikke hvis følgerne først viser sig flere år efter, understregede landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning. - Det er vigtigt, at I som medlemmer agerer ambassadører for formandsforening i vore bestræbelser på at skaffe nye medlemmer, påpegede landsformanden. holder gerne møder med dem. - Der skal ydes en indsats. De nye medlemmer kommer ikke af sig selv, men vi har gode muligheder for ved fælles hjælp at få endnu flere til at melde sig ind i DFF, understregede landsformanden. Midt-Vest Afdeling aktive medlemmer. Men det er ikke formænd, som nødvendigvis går over i andre fagforbund, derimod er det formænd som ikke længere arbejder som formænd, påpeger afdelingsformanden.

9 Fra afdelingsmøder Lille fremgang i Randers Afdeling stable fælles arrangementer på benene. Tidligere afdelingsformand Poul Kure blev valgt til dirigent på årsmødet. I en tid hvor Dansk Formands Forening er hårdt ramt af først og fremmest Ledernes strandhugst i medlemskartoteket, havde afdelingsformand Leo Kristoffersen en positiv nyhed at fortælle på årsmødet i Randers Afdeling: Der er fremgang i medlemstallet. - I 2007 havde vi 123 medlemmer i afdelingen. I 2008 var vi 10 færre, og i 2009 var det tal yderligere skrumpet med fem, men på det seneste bestyrelsesmøde inden årsmødet kunne vi konstatere, at medlemstallet rent faktisk er steget en lille bitte smule. Ikke meget, men i betragtning af, at vi de seneste tre år har haft nedgang, så er alt fremgang Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne i sin beretning glæde sig over en beskeden fremgang i medlemstallet. trods alt positivt, påpegede Leo Kristoffersen, der tilføjede: Klar til kamp - Men det er også tvingende nødvendigt med fremgang. Hvis vi når ned på 100 medlemmer i afdelingen, mener jeg, at det er ved at være på tide, at vi søger tættere samarbejde med en anden afdeling. Men i bestyrelsen er vi klar til at slås for Randers Afdeling, og det skal vi blive ved med, fastslog afdelingsformanden. Afdelingen har dog allerede taget hul på et vist samarbejde med naboafdelingerne, nemlig når det drejer sig om at Fælles arrangementer - Her i Randers Afdeling havde vi arrangeret en udflugt til Essex Park, hvor vi havde aftalt, at sportsdirektør i Randers FC, Jacob Nielsen, skulle vise rundt og fortælle om arbejdet i en elitefodboldklub, men vi måtte desværre aflyse arrangementet, fordi der var alt for få tilmeldte. I regionen er vi i stedet blevet enige om at afvikle to fælles-arrangementer om året. Det ene, en spændende tur til broerne over Funder Ådal ved Silkeborg er allerede løbet af stablen og kan læses mere om her i Formandsbladet. Det andet bliver en tur med ledsager til Danish Crown i Horsens den 3. november, hvor der også bliver spisning. - Se positivt fremad, og bak op om vores arrangementer. Negative kan vi altid være, men det kan vi ikke bruge til noget, fastslog afdelingsformand Leo Kristoffersen. Kampvalg til årsmøde i Esbjerg En provokation fra afdelingsformandens side skabte omgående liv i debatten på årsmødet i Vestjyllands Afdeling, og et efterfølgende kampvalg gav sæde til to nye i bestyrelsen. - I min beretning sagde jeg, at vi i bestyrelsen havde arbejdet med tanker om eventuelt at fusionere med en anden afdeling i erkendelse af, at der ikke sker så meget lokalt, og at det er blevet sværere at skaffe opbakning og emner til bestyrelsesarbejdet. De tanker skabte virkelig debat, og det var en helt klar melding fra forsamlingen på 25, at Vestjyllands Afdeling i hvert fald ikke skal lægges sammen med andre afdelinger, fortæller afdelingsformand Iben Christensen. Efter debatten og et sjældent kampvalg blev Jørgen Mejlund og Sigurd Schmidt nyvalgt til bestyrelsen. Roligt år Ellers kunne afdelingsformanden i sin beretning på Restaurant Søparken konstatere, at 2009 havde været et roligt år med et godt samarbejde på tværs i regionen. Fælles møder er kommet godt op at stå, og fælles arrangementer er på vej. Iben Christensen havde i øvrigt ros til Landsrådsmødet på Hotel Brædstrup Kro, som hun fandt var et godt og afvekslende arrangement med både møder og faglig messe. Afdelingsformanden kunne i øvrigt Afdelingsformand Iben Christensen luftede tanker om en fusion, og det fik medlemmerne op af stolen. opfordre til at forsøge at skaffe nye medlemmer til DFF og kunne i den forbindelse oplyse, at to af afdelingens medlemmer rent faktisk er fri for kontingent for tiden, fordi de netop har skaffet nye medlemmer til foreningen. 9

10 Fra afdelingsmøder Årsmøde præget af lavkonjunktur Afdelingsformand Svend Erik Petersen (tv) afl agde en beretning, der var præget af krisetider. Til højre næstformand Olav Jørgensen, der blev genvalgt. - Samfundsmæssigt begyndte 2009 som et godt år med høj aktivitet, men i løbet af året ændrede dette sig drastisk til lavkonjunktur og direkte krise mange steder. Aktiekurserne raslede ned og selv store banker var tvunget i knæ. Det har kostet mange arbejdspladser i bl.a. Sønderjylland, og hele vores samfundsstruktur er i ombrydning. Det har også haft indvirkning i mit arbejde som afdelingsformand. Jeg har nemlig aldrig haft så mange henvendelser fra medlemmer, som er blevet afskediget, eller som er blevet varslet opsagt. Sådan indledte afdelingsformand Svend Erik Petersen sin beretning ved årsmødet i Sønderjyllands Afdeling. Ned med syv - Ved årsmødet sidste år spåede jeg et stigende medlemstal for Niels Ejnar Christiansen blev valgt til dirigent og genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Sønderjyllands Afdeling, men sådan er det desværre ikke gået. Afdelingen havde ved årsskiftet 62 medlemmer, og det er hele syv færre end årsskiftet Det er dermed anden gang i min periode som afdelingsformand, at jeg må notere en endog ganske betydelig tilbagegang i medlemstallet, sagde Svend Erik Petersen, der kaldte det vigende medlemstal for en tikkende bombe under Dansk Formands Forening. Afdelingsformanden fortalte videre i sin beretning om arbejdet i Landsbestyrelsen og DFFs første Landsråd på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Region Syddanmark har besluttet at annoncere nogle fælles arrangementer i Bl.a. arbejdes der på en tur til Billund Lufthavn. Livlig debat i Sønderborg Selv om forsamlingen ikke var stor, var der stor lyst til at drøfte både afdelingsformandens beretning og fremtiden for Dansk Formands Forening. Svend Erik Petersen havde i sin beretning luftet tanker om, at DFF efter hans mening bør søge nærmere samarbejde med et andet fagforbund for der igennem at sikre formændene en fortsat god forening til varetagelse af deres faglige interesser i forhold til arbejdsgiverne. Her kunne landsformand Kim Bøje Madsen supplere med, at Dansk Formands Forening har indledt et spændende og interessant samarbejde med Teknisk Landsforbund på nogle områder. Et spædt samarbejde, hvor der foreløbig er blevet talt om overenskomst og eventuelt andre aftaler med Dansk Industri samt kurser. Landsformanden forventer, at de to fagforeninger skal tale yderligere sammen i løbet af foråret. Bladet Formandsbladet var også oppe at vende i debatten. Efter at Kim Bøje Madsen i sin beretning havde sagt, at DFF har et medlemsblad, som foreningen får meget ros for, omtalte han 10 også, at han selv og medarbejderne på Hovedkontoret har overtaget salget af annoncer i bladet, og at han dermed håber en dag at kunne gøre Landsformand orienterede om, at Dansk Formands Forening på fl ere områder har haft en indledende snak med Teknisk Landsforbund. bladet udgiftsneutralt for Dansk Formands Forening. En af mødedeltagerne luftede tanken om at spare Formandsbladet væk, når nu foreningen måtte konstatere et underskud på for regnskabsåret Vi kan ikke spare Formandsbladet væk. Som fagforening skal vi kunne tilbyde vore medlemmer gratis service, og her er bladet et af tilbuddene, fastslog afdelingsformand Svend Erik Petersen.

11 Med udsigt til at kasserer Jimmi Pedersen efter 16 år i bestyrelsen og afdelingsformand Palle Frederiksen efter næsten 12 år i spidsen for afdelingen ønsker at stoppe på deres poster i henholdsvis 2011 og 2012, var det nødvendigt så småt at begynde at finde nye kræfter til bestyrelsen for Fyns Afdeling. Men projektet så på forhånd ikke lovende ud. - Så jeg lagde i min beretning op til, at hvis der ikke findes interesserede, så risikerer vi, at Fyns Afdeling fremover Fra afdelingsmøder Negativt vendt til positivt Afdelingsformand Palle Frederiksen glæder sig over, at der blev valgt to nye til bestyrelsen. Københavns Afdeling har etableret et netværk, hvor først og fremmest tillidsmænd men også andre kan mødes og udveksle meninger. Her skabes en åben dialog, som kan hjælpe alle med at få et bedre arbejdsliv, og det første møde har allerede været holdt. Det fortalte afdelingsformand John Pedersen bl.a. i sin beretning på årsmødet på Lundtofte Renseanlæg i Lyngby. John Pedersen omtalte videre sagen med Ledernes Hovedorganisation i forbindelse med DFFs skifte af a-kasse. - Utroligt at så mange er hoppet på limpinden, for det er jo os i Dansk Formands Forening, der har overenskomsten, gjorde John Pedersen opmærksom på og opfordrede alle til at forsøge at få de medlemmer, der er skiftet til Lederne til at komme tilbage til DFF. Aktive pensionister Afdelingsformanden glædede sig over afdelingens særdeles aktive pensionistklub, der arrangerer en masse udflugter. 30 var mødt op til årsmødet, og det var mere end tilfredsstillende. - Der var en rigtig god debat på mødet, bliver en regionsafdeling uden den lokale forankring. Det hjalp, og vi fik valgt Henrik Sommerlund og Harald Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen, fortæller afdelingsformand Palle Frederiksen efter afdelingens årsmøde. - Nu har vi fået meget mere tro på afdelingens fremtid også set i lyset af, at der faktisk var mødt tre nye op til årsmødet, fortsætter afdelingsformanden, der sammen med resten af bestyrelsen forsøger at motivere de lokale pensionister til noget mere aktivitet. Tillidsmænd mødes i netværk bl.a. om hvordan vi kan gøre os mere synlige og dermed tiltrække nye medlemmer. Jeg tror på, at vi nu har fundet den rigtige mødeform, fastslår John Pedersen. Afdelingsformand John Pedersen afl agde beretning for 30 medlemmer på årsmødet. Stabilt på Bornholm 25 fremmødte ud af en medlemsskare på 41, tyder på seriøs opbakning til Dansk Formands Forening på Bornholm, og afdelingsformand Bjarne Andersen kunne da også i sin beretning glæde sig over, at afdelingen ikke har mistet aktive medlemmer, kun et par efterlønnere, i det seneste år. - Alligevel var medlemsflugt fra DFF et af hovedpunkterne, og på Bornholm har vi besluttet at yde en aktiv indsats for at gøre foreningen mere synlig og dermed forhåbentlig skaffe flere medlemmer. Vi vil således stå på dyrskuet på Bornholm og på Store Legedag. Desuden vil vi holder fyraftensmøder hvert kvartal for nuværende men bestemt også for potentielt nye medlemmer, fortæller Bjarne Andersen. Peter Gjedsted blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Afdelingsformand Bjarne Andersen, Bornholms Afdeling, kan glæde sig over et stabilt medlemstal og et fl ot fremmøde til årsmødet. 11

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Friis opstår på ruinerne af Magasin

Friis opstår på ruinerne af Magasin Februar 2009 102. årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

Bogholderen blev formand

Bogholderen blev formand Juni 2011 104. årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk December 2011 104. årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 Juni 2012 105. årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 3 Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ 4 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 4 August 2015 SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ TEMA: Teknologi LÆS

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

Kastrup Nr. 4 November 2006

Kastrup Nr. 4 November 2006 Kastrup Nr. 4 November 2006 MAX 20 KG Nu skal der sættes en stopper for de alt for tunge kufferter i lufthavnen. 3F Kastrup går i offensiven med en kampagne. Side 2 Farvel til Claus Lindegaard. Side 3

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere