Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18."

Transkript

1 Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt er en del af din praktik på Hospitalsenhed Midt. Læringsforløbet består af to undervisningsdage. Dag 1: Læringsseancer, hvor du cirkulerer mellem 5 stationer med forskellige temaer. Dag 2: Læringsforløb i forhold til grundlæggende sygepleje (se særskilt dokument). Vi forventer, at du: på forhånd læser dette dokument samt det pensum, der er opgivet under de enkelte stationer formulerer og medbringer en dataindsamling til Dag 1 i Læringscenter Midt er aktivt deltagende i læringsforløbene inddrager viden og erfaringer fra praktikperioden og skoleperioden Det er ikke meningen, at du skal kunne svare på alle spørgsmålene under de enkelte stationer på forhånd. Spørgsmålene vil indgå i læringsforløbet. Udvalgte praktikmål Læringsforløbet tager udgangspunkt i udvalgte praktikmål: Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation (Mål 2). Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgernes/patientens forløb (Mål 4). Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde (Mål 6). Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom (Mål 13). Eleven kan forhold sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgere/patienterne og sig selv (Mål 14). Kilde: Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 2. oktober 2012, side 8 Læringsforløbets tilrettelæggelse Læringsforløbet er fordelt på 5 stationer. Du cirkulerer rundt mellem de forskellige stationer i grupper. Se gruppernes rækkefølge på stationerne længere nede i dokumentet. Kl Velkommen og kort information Kl Station Kl Station Kl Pause 1

2 Kl Station Kl Station Kl Frokostpause Kl Station Kl Oprydning Kl Opsamling og evaluering Grupperne består af 4-6 elever. En praktikvejleder er vejleder / underviser på stationerne. Praktikvejlederen vil udfordre eleverne med uddybende spørgsmål til de udførte handlinger med henblik på sygeplejefaglig refleksion og faglig argumentation i såvel teori som praksis knyttet til stationen. Model for praktisk færdighedsudøvelse anvendes som læringsredskab og vejledningsredskab: Lykke, Else (red.): Sygepleje, Trin 2, Munksgaard 2013, Kapitel 6, At lære praktiske færdigheder i sygepleje af Karin Larsen side Print modellen: Alle møder i uniform og uniformsetiketten skal overholdes Eleverne kan i udvalgte stationer agere patient Der anvendes simulationsdukker ved øvelser vedr. kateterpleje, nedre toilette og droppleje. Skift af sengelinned ved behov Temaer, rækkefølge og lokaler for stationerne Station 1: Undervisning 2. Dataindsamling ud fra erfaringer fra klinikken Station 2: Sengestue 1. Hygiejne (sterile handsker, venflonpleje, uniformsetikette og håndhygiejne) Station 3: Sengestue 2. Nedre hygiejne og kateterpleje Station 4: Sengestue 1. Sengeredning Station 5: Undervisning 3. TOKS. Tidlig opsporing af kritisk sygdom Gruppe/Tider Kl Kl Kl Kl Kl Gruppe 1 Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Gruppe 2 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 1 Gruppe 3 Station 3 Station 4 Station 5 Station 1 Station 2 Gruppe 4 Station 4 Station 5 Station 1 Station 2 Station 3 Gruppe 5 Station 5 Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 1 Dataindsamling ud fra erfaringer fra klinikken at indsamle data, vurdere og analysere disse samt anvende fagsprog at videregive relevante observationer og informationer både mundtligt og skriftligt ud fra sygeplejeprocessen at analysere data ud fra teoretisk viden ved hjælp af sygeplejeprocessen (Lykke, side 67) Andersen, Henrik m.fl.: Lærebog i praktikken Trin 2, 2013, side (som inspiration til forberedelsen opgaverne i bogen skal ikke udføres bogen findes på dit praktiksted). Hagstrøm, Jean (red.): Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, Trin 2, Munksgaard 2013, Kapitel 8 Dokumentation i social- og sundhedsassistentens praksis, side og 2

3 Lykke, Else (red.): Sygepleje, Trin 2, Munksgaard 2013, Kapitel 5, Sygeplejeprocessen side Forberedelse inden læringsforløbet: Beskriv kort hvad du har observeret hos en patient du har været i kontakt med i din praktikperiode. Skriv dine observationer ind i dokumentet Dataindsamlingsark (findes under Læringsredskaber på Hospitalsenhed Midts hjemmeside) 1. Hvorfor er det vigtigt, at indsamle data? 2. Hvad skal de indsamlede data anvendes til? 3. Hvorfor er det vigtigt, at have struktur på dataindsamlingen? 4. Hvor og hvordan kan data indsamles? 5. Hvordan anvendes data i forhold til sygeplejeprocessen? Station 2 Hygiejne (herunder steril teknik, venflonpleje, uniformsetikette og håndhygiejne) at kunne redegøre for forskellen mellem sterile og rene procedurer. at kunne redegøre for smitteveje og afbrydelse af disse (smittekæden) Du opnår kendskab til observationer i forhold til et perifert venekateter (venflon) og kan redegøre for hygiejniske principper i forbindelse håndhygiejne samt i forbindelse med skift af plaster samt fjernelse af venflon Perifert venekateter hygiejniske forholdsregler, regional instruks Forbindsskift - infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks Vejledning til at finde e-dok dokumenter: Vælg e-dok ikonet på og vælg Hospitalsenhed Midt under hospital. Skriv herefter enten ovenstående numre 1 på e-dok dokumentet i søgefeltet f.eks eller søg direkte på dokumentets titel. Vælg herefter regionale dokumenter og find navnet på dokumentet f.eks. Perifert venekateter hygiejniske forholdsregler. Åbn dokumentet ved at dobbeltklikke på navnet. 1. Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til anvendelsen af sterile produkter? relevante retningslinjer og instrukser planlægning håndtering af sterile produkter hygiejne patientsikkerhed oprydning ressourcer ergonomi dokumentation 1 Vær opmærksom på, at dokumenterne kan være under revision. Derfor kan f.eks. dokumentets titel ændres eller nummeret på dokumentet fjernes. 3

4 Station 3 Nedre hygiejne og kateterpleje at identificere behov for grundlæggende sygepleje i forhold til nedre hygiejne selvstændigt at kunne planlægge og udføre nedre toilette M/K, kateterpleje M/K samt hudpleje at overholde og redegøre for de hygiejniske principper, herunder også smitteveje og afbrydelse af smitteveje Anlæggelse og pleje af blærekateter - hygiejniske forholdsregler, regional retningslinje 1. Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til udførelse af nedre hygiejne? relevante retningslinjer og instrukser planlægning hygiejne patientsikkerhed oprydning ressourcer ergonomi dokumentation Station 4 Sengeredning at planlægge og udføre en sengeredning. at anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger ved sengeredning Forebyggelse af trykskader, Regional retningslinje Nederst i denne retningslinje findes: o Flowchart ABV scale som også skal læses. 1. Hvilke overvejelser gør du dig forud for sengeredning? planlægning hygiejne oprydning ressourcer ergonomi Station 5 TOKS Tidlig opsporing af kritisk sygdom at kunne redegøre for formålet med at udføre TOKS at forklare hvordan man anvender observationsskemaet at kunne redegøre for hvornår og hvordan man handler på de målte værdier 4

5 Observation og opfølgning på kritiske observationsfund, regional retningslinje og Observationsskemaet der kan findes sidst i dokumentet under referencer 1. Hvad er formålet med screeningsredskabet TOKS? 2. Hvornår og hvordan skal man handle på de målte værdier? 3. Kan observationsskemaet stå alene? Hvis nej, hvorfor ikke? 4. Hvordan fungerer observationsskemaet som et tværfagligt samarbejdsredskab? 5. I hvilken rækkefølge skal værdierne måles? 5

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere