Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag"

Transkript

1 Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

2 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. PRAKTIKØVELSE s. 15 Gennemgå de standarder, der er på din afdeling, sammen med din praktikvejleder. Vær med til at arbejde ud fra disse standarder. Dokumenter dit arbejde, og drøft det med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 70 Undersøg din praktikafdelings skriftlige procedurer for bæltefiksering, og drøft det med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 14). PRAKTIKØVELSE s. 160 Find frem til, hvilke værdier der danner grundlag for arbejdet på dit praktiksted. Gennemfør en undersøgelse ud fra temaet gør vi det, vi siger? Nedskriv dine iagttagelser, og diskuter dem med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 221 Undersøg pårørendepolitikken på dit praktiksted. Gennemgå informationsmaterialet til pårørende med din praktikvejleder. Tal med patienter og pårørende om, hvordan de oplever information og samarbejde. (Omhandler også mål 7). PRAKTIKØVELSE s. 237 Undersøg, hvordan demenspolitikken er i den kommune, hvor du er i praktik, og drøft det med din praktikvejleder. 445 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

3 PRAKTIKØVELSE s. 353 Undersøg, om man på dit praktiksted har nogle retningslinjer for, hvordan man forholder sig til patienter eller beboere, der skader sig selv. Drøft retningslinjerne med din praktikvejleder. (Se flere praktikøvelser til mål 1 i bøgerne: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 og Sygepleje 2). Praktikmål 2 Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. PRAKTIKØVELSE s. 248 Undersøg, hvilke værktøjer man bruger til observation på dit praktiksted. Foretag nogle observationer af et menneske med demens, og drøft efterfølgende observationerne med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 4). PRAKTIKØVELSE s. 273 Deltag i plejen hos en patient med skizofrene symptomer. Observer patienten, og skriv observationerne ned. Hvordan kan dine observationer indgå i den daglige støtte til patienten? Tal med din praktikvejleder om observationerne og patientens forløb. Hvordan vil du formulere dokumentationen af dine observationer? (Omhandler også mål 4). 446 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

4 PRAKTIKØVELSE s. 299 Drøft med din praktikvejleder, hvordan du reagerer hensigtsmæssigt hos en borger eller patient med mani på dit praktiksted. Hvad kan du fx gøre, hvis et menneske med mani bliver højtråbende eller meget kontaktsøgende i forhold til de andre patienter eller borgere? Planlæg også den omsorg og pleje, som du kan tilbyde patienten eller borgeren med mani, sammen med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 7). PRAKTIKØVELSE s. 312 Tal med din praktikvejleder om plejen af patienter med angstlidelser på dit praktiksted. Hvilke observationer gør man? Hvordan forebygger man angstanfald hos den enkelte patient? (Omhandler også mål 9). PRAKTIKØVELSE s. 318 Observer en patient, der lider af angst, i samråd med din praktikvejleder. Redegør for dine observationer til din praktikvejleder. Tal med din praktikvejleder om, hvad der kan hjælpe netop denne patient. (Omhandler også mål 4 og 7). PRAKTIKØVELSE s. 323 Overvej, om der er nogen patient eller beboer, som du har mødt, der kan have symptomer på PTSD. Drøft dine overvejelser med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 354 Vær med til at støtte og give omsorg til en patient eller borger med selvskadende adfærd. Tal med din praktikvejleder om, hvilke følelser patienten eller borgeren oplever. 447 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

5 PRAKTIKØVELSE s. 370 Drøft med din praktikvejleder, hvordan du kan støtte en patient med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Evaluer efterfølgende sammen med din praktikvejleder, hvordan det forløb. PRAKTIKØVELSE s. 403 Drøft med din praktikvejleder, hvilke observationer du skal gøre dig i forhold til en patient, der er selvmordstruet. Skriv dine observationer ned, og drøft dem med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 3). (Se flere praktikøvelser til mål 2 i bogen: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Sygepleje 2). Praktikmål 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. PRAKTIKØVELSE s. 51 Hvordan deler man tanker og følelser på dit praktiksted? Hvis der er mulighed for det, så deltag i supervision. PRAKTIKØVELSE s. 68 Undersøg, i hvilke situationer det har været nødvendigt at bruge magt på dit praktiksted. Få en kollega til at fortælle om de dilemmaer, der knyttede sig til episoden. 448 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

6 PRAKTIKØVELSE s. 70 Undersøg, hvordan proceduren er for klager på dit praktiksted. Vær med til at oplyse en patient om, hvordan han kan klage. (Omhandler også mål 1). PRAKTIKØVELSE s. 241 Prøv at gennemgå omgivelserne i afdelingen, og tænk på, hvilke muligheder de kan give for fejltolkninger. Vær opmærksom på lysforholdene, og hvordan skyggerne falder. Hvilke farver og mønstre er der fx på duge og tallerkner? Er der nogle ændringer, du kan anbefale og evt. iværksætte? (Omhandler også mål 14). (Se flere praktikøvelser til mål 3 i bogen: Sygepleje 2). Praktikmål 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. PRAKTIKØVELSE s. 47 Vær med til at udarbejde en pædagogisk handleplan sammen med en borger. Støt borgeren i at formulere sine behov og ønsker, uden at du overtager formuleringen. Vær opmærksom på at pege på muligheder i stedet for begrænsninger. Drøft forløbet med din praktikvejleder. 449 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

7 PRAKTIKØVELSE s. 53 Gennemgå afdelingens skabelon for behandlingsplan sammen med din praktikvejleder. Deltag i en konference, hvor man drøfter patientens behandlingsplan. (Omhandler også mål 1). PRAKTIKØVELSE s. 55 Undersøg, hvordan man arbejder med pædagogisk handleplan på dit praktiksted? Hvilke værktøjer bruger man? PRAKTIKØVELSE s. 210 Foretag observationer af en patient efter aftale med din praktikvejleder. Skriv dine observationer ned og få feedback på, om det er observationer eller tolkninger. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 382 Undersøg, hvor der er integrerede behandlingsforløb i regionen, hvor du er i praktik. Hvordan beskriver behandlingsstedet selv sin behandling? PRAKTIKØVELSE s. 385 Spørg din praktikvejleder, om der benyttes abstinens-score-skema på den afdeling, hvor du er i praktik. Og vær med, næste gang der scores ud fra det. (Omhandler også mål 9). (Se flere praktikøvelser til mål 4 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 450 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

8 Praktikmål 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. PRAKTIKØVELSE s. 122 Planlæg og udfør plejen af en patient med svær depression i samråd med din praktikvejleder. Dokumenter plejen. PRAKTIKØVELSE s. 227 Undersøg, hvor forældre og børn kan få hjælp til samtaler på dit praktiksted. Hvordan foregår det? (Omhandler også mål 7 og 9). PRAKTIKØVELSE s. 342 Følg med din praktikvejleder hos en patient med spiseforstyrrelse. Observer, hvad der sker mellem patient og praktikvejleder. Drøft efterfølgende patientens reaktioner med praktikvejlederen. Sæt også ord på, hvad situationen gjorde ved dig selv og hvorfor. PRAKTIKØVELSE s. 379 Prøv at finde ud af, om der er indlagt nogen, som måske kunne have et alkohol- eller andet misbrugsproblem det sted, hvor du er i praktik. (Omhandler også mål 2). (Se flere praktikøvelser til mål 5 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Sygepleje 2). 451 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

9 Praktikmål 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Se praktikøvelser til mål 6 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. PRAKTIKØVELSE s. 22 Planlæg en samtale med en patient eller borger med anden kulturel baggrund efter aftale med din praktikvejleder. Hvordan forstår han sine symptomer og situation? Hvordan ser man på sundhed og sygdom i den kultur, han kommer fra? PRAKTIKØVELSE s. 74 Bed din praktikvejleder om feedback, hvis der er situationer, hvor du kommer til at underkende en patient eller borger. PRAKTIKØVELSE s. 75 Du kan træne dig i at observere nonverbale signaler på vrede og aggression. Drøft med din praktikvejleder, hvilke signaler du kan være opmærksom på. Nedskriv dine observationer, og drøft dem med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 4). 452 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

10 PRAKTIKØVELSE s. 120 Prøv i en samtale med en af dine patienter at øve dig på at stille åbne spørgsmål. Sæt ord på forløbet, og drøft forløbet med din praktikvejleder bagefter. PRAKTIKØVELSE s. 138 Vær med til at støtte en patient i at udfylde et skema, og drøft din rolle med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 4). PRAKTIKØVELSE s. 222 Vær med til at opsøge pårørende med informationer sammen med din praktikvejleder. Hvis der er samtykkeerklæring fra patient, så inviter den pårørende til et møde, hvor I kan aftale samarbejdet. (Omhandler også mål 9). PRAKTIKØVELSE s. 297 Planlæg din kommunikation med en borger med depression på dit praktiksted. Skriv stikord, og tal med din praktikvejleder om din plan, før du udfører den. PRAKTIKØVELSE s. 300 Drøft med din praktikvejleder: Hvordan kan man sætte grænser på en måde, som viser anerkendelse af patienten? Hvordan gør man det, så det ikke virker som en straf? (Omhandler også mål 9). 453 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

11 PRAKTIKØVELSE s. 315 Vær med til at informere en patient med fx hjertesygdom om angst efter aftale med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 343 Planlæg mødet med en af afdelingens patienter med spiseforstyrrelse ved at tale med din praktikvejleder om, hvad der er normalt for personen. Hvilken retning er det hensigtsmæssigt, at samtalen tager? (Omhandler også mål 2). (Se flere praktikøvelser til mål 7 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2). Praktikmål 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. PRAKTIKØVELSE s. 58 Deltag, hvis det er muligt, i et udskrivelsesforløb for en patient i samarbejde med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 262 Undersøg, hvordan indflytningsproceduren er på dit praktiksted. Hvordan afstemmer man forventninger? Hvordan bruger man de pårørende som resurser i plejen og i hverdagen? Vær med til at planlægge en indflytning og at tage imod den nye beboer og pårørende. (Se flere praktikøvelser til mål 8 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2). 454 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

12 Praktikmål 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. PRAKTIKØVELSE s. 165 Aftal med din praktikvejleder, at du en dag prøver at se hverdagen fra en borgers synsvinkel. Du skal vælge én borger og så godt som muligt forsøge at opleve hverdagen, sådan som du tror, han må opleve den. Skriv de vigtigste iagttagelser ned, og diskuter dem med din praktikvejleder. Prøv at forestille dig, hvilke handlinger der kunne fremme det gode liv for borgeren. Begrund dine forslag. PRAKTIKØVELSE s. 172 Afprøv metoden fortænkning ved at spørge en af borgerne om, hvor godt han kender til en aktivitet, han skal deltage i. Hvis borgeren ønsker det, kan I herefter gennemgå aktiviteten punkt for punkt. (Omhandler også mål 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 173 Hvordan arbejder man med struktur, vaner og rutiner på dit praktiksted? Kan du finde eksempler på både støtte og begrænsninger? PRAKTIKØVELSE s. 175 Du skal sammen med din praktikvejleder udvælge en borger, som du vil planlægge en socialpædagogisk aktivitet med. Det er vigtigt, at planlægningen foregår skriftligt, sådan at det er klart for både dig selv og vejleder, hvad du har tænkt, før du går i gang med udførelsen. Du og din vejleder skal detaljeret gennemgå din plan, så din praktikvejleder kan give dig feedback på din plan før udførelsen. (Omhandler også mål 10 og 11). 455 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

13 PRAKTIKØVELSE s. 175 I evalueringen af aktiviteten skal du overveje, hvad der gik godt og skidt ved den gennemførte aktivitet, og hvorfor du evt. ikke holdt fast i det planlagte og valgte en anden kurs. Opstil en række spørgsmål og forsøg at besvare dem. Husk på, at det ikke er et mål i sig selv at følge planen. Nærvær og den gensidige oplevelse af fællesskab er mere vigtigt. (Omhandler også mål 2, 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 187 Tjek en af dine patienters rolleliste og sørg for, at din egen funktion er tilføjet på listen. PRAKTIKØVELSE s. 188 Deltag i planlægningen af miljøterapeutisk hjemmeopgave sammen med patienten og din praktikvejleder. Skriv planens punkter ned og følg med i, hvordan det går med at opøve funktionen hos patienten. Støt patienten i opgaven. (Omhandler også mål 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 197 Undersøg, hvordan man har indrettet praktikstedet i forhold til at bevæge sig. Ser du muligheder for at forøge fysisk aktivitet i dagligdagen? Hvordan behandler man med fysisk aktivitet? Er fysisk aktivitet en del af behandlingsplanen? Drøft dine observationer og overvejelser med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 237 Undersøg, hvordan samarbejdet er om mennesker med demens i den region, hvor dit praktiksted ligger. Hvordan griber man det an, hvis man har mistanke om, at en beboer eller patient har demens? Drøft det med din praktikvejleder. 456 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

14 PRAKTIKØVELSE s. 370 Sæt en livshistoriefortælling i gang med en patient eller beboer efter aftale med din praktikvejleder. Evaluer sammen med patienten, og drøft dine efterfølgende refleksioner med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 389 Hvordan arbejder man med harm reduction på dit praktiksted? Deltag i arbejdsopgaver, og vær med til at arbejde med harm reduction. Reflekter over dine egne holdninger, og del refleksionerne med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 402 Bliv introduceret til, hvordan man på din praktikafdeling vurderer selvmordsrisikoen hos patienter. (Omhandler også mål 14). (Se flere praktikøvelser til mål 9 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2 og Sundhedspædagogik og kommunikation 2). Praktikmål 10 Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. PRAKTIKØVELSE s. 152 Undersøg hvordan dit praktiksted i psykiatrien arbejder med recovery og rehabilitering. 457 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

15 PRAKTIKØVELSE s. 186 Deltag i revision af en miljøterapeutisk ugeplan sammen med patienten og din praktikvejleder. Tal med din praktikvejleder om, hvad der var årsagen til ændringerne i planen. PRAKTIKØVELSE s. 196 Deltag i træning sammen med patienter og en erfaren medarbejder, fx fysioterapeut. (Se flere praktikøvelser til mål 10 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2). Praktikmål 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra elevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. PRAKTIKØVELSE s. 35 Undersøg, hvilke tilbud til mennesker med sindslidelse der findes i dit lokalområde. Tal med borgerne om, hvilke tilbud de benytter. (Omhandler også mål 8). PRAKTIKØVELSE s. 35 Spørg dine kolleger, om det indgår i deres arbejde at hjælpe en borger med at komme af sted til beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Fx: Hvordan støtter og hjælper de borgeren med at komme af sted? Og hvordan motiverer de borgeren til beskæftigelses- og aktivitetstilbud? 458 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

16 PRAKTIKØVELSE s. 260 Hvordan arbejder man med hverdagslivet på dit praktiksted? Hvad betyder det for den måde, man tilrettelægger driften på plejecentret? Gennemfør en hverdagsaktivitet med en eller flere beboere. Del dine overvejelser med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 9). PRAKTIKØVELSE s. 261 Planlæg en vejledning om de muligheder, der er for at modtage støtte og aflastning til en pårørende af en demensramt. Overvej, hvordan du kan motivere ægtefællen til at tage imod støtten, og diskuter det med din praktikvejleder. Udfør vejledningen, og evaluer den sammen med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 7). (Se praktikøvelser til mål 11 i bøgerne: Forebyggelse og rehabilitering 2, Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. PRAKTIKØVELSE s. 91 Se på medicinen hos en af dine patienter, der får antipsykotika. Er det et høj-, mellem- eller lavdosis-stof? Se skema s. 106 med eksempler på præparater med et typisk lavdosis-, middeldosis- og højdosis-antipsykotikum. Diskutér forskellene på medicinens virkning med din praktikvejleder. 459 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

17 PRAKTIKØVELSE s. 92 Undersøg, om dit praktiksted har en instruks for medicinhåndtering, og tal med din praktikvejleder om, hvordan den bruges. Du kan også undersøge, om der er behandlingsplaner og planer for vurdering af bivirkninger, for patienter eller borgere. PRAKTIKØVELSE s. 93 Undersøg, hvilken type antidepressiv medicin der bliver brugt på dit praktiksted. Tal med din praktikvejleder om, hvordan medicinen i praksis virker på patienterne. PRAKTIKØVELSE s. 94 Undersøg virkning, bivirkninger og interaktioner af de antidepressiva, som en af patienterne eller borgerne får på dit praktiksted. PRAKTIKØVELSE s. 101 Tal med en borger om, hvad han får af håndkøbs- og naturmedicin. Vurdér via litteraturen (fx om der kan være interaktioner mellem håndkøbs-medicin og lægeordineret medicin. Tal med din praktikvejleder om dine fund. PRAKTIKØVELSE s. 101 Indlægssedlen indeholder mange informationer, og det kan forekomme uoverskueligt for patienten at læse den. Med udgangspunkt i bivirkningsproblematik hos en borger kan du tale med ham om hans bivirkninger og se, om det stemmer overens med indlægssedlen. Brug indlægssedlen eller Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

18 PRAKTIKØVELSE s. 102 Spørg på dit praktiksted efter en oversigt (evt. et skema) over løbende vurderinger af en patients helbreds- og medicinstatus. Oversigten kan indeholde oplysninger om tørst, fordøjelse, blodtryk, social kontakt, fysisk sygdom, medicin-compliance, brug af p.n.-medicin, håndkøbs- eller naturmedicin m.m. Gennemgå en oversigt for en patient med din praktikvejleder, og suppler med dine egne observationer af patienten. (Se flere praktikøvelser til mål 12 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Sygepleje 2). Praktikmål 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. (Se flere praktikøvelser til mål 13 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Sygepleje 2). Praktikmål 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. PRAKTIKØVELSE s. 74 Drøft dine bekymringer og usikkerhed om vold og trusler med din praktikvejleder. Tal med din praktikvejleder, om der er særlige forholdsregler, som du skal tage på dit praktiksted. (Omhandler også mål 1 og 3). 461 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

19 PRAKTIKØVELSE s. 72 Drøft med din praktikvejleder, om der er nogen af patienterne eller beboerne, der tidligere har været voldelige over for personalet. Hvis man benytter redskaber til risikovurdering på dit praktiksted, så bliv introduceret og vær med til at afprøve det. (Omhandler også mål 1 og 3). PRAKTIKØVELSE s. 404 Undersøg indretningen af afdelingen på dit praktiksted både stuer, toilet og badeværelser. Drøft med din praktikvejleder, hvilke forholdsregler man tager ved indretning for at forebygge selvmord. Hvilke retningslinjer er der for at undersøge selvmordstruede patienters ejendele? Hvornår visiterer man og for hvad? Drøft det med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 3 og 9). (Se flere praktikøvelser til mål 14 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2 og Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. PRAKTIKØVELSE s. 116 Lad din praktikvejleder observere din psykiatriske sygepleje hos en af patienterne i afdelingen. Evaluer derefter sammen: Hvilke behov for hjælp havde patienten? Hvordan blev patientens resurser brugt? Hvordan kan patientens resurser udnyttes bedre en anden gang? 462 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

20 PRAKTIKØVELSE s. 132 Forsøg at nedskrive et par af dine egne automatiske tanker i dit møde med patienter eller beboere. Læg mærke til din første tanke i en given situation. PRAKTIKØVELSE s. 318 Tænk over, hvilke situationer der kan fremkalde angst hos dig selv. Hvordan reagerer du, når patienter bliver angste? Del dine refleksioner med din praktikvejleder. (Se flere praktikøvelser til mål 15 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. PRAKTIKØVELSE s. 24 Reflekter over, hvilke problemer og behov for innovation du ser på dit praktiksted, og drøft det med din praktikvejleder. Skriv det ned, og tag det med tilbage til skolen, hvor du kan arbejde videre med det i et innovationsforløb. PRAKTIKØVELSE s. 262 Undersøg, hvilke muligheder der er for at få teknologiske hjælpemidler, der kan aflaste ægtefællen til en demensramt, og undersøg, hvilke hjælpemidler man evt. anvender på dit praktiksted. Er der nogle af borgerne eller beboerne, der kan have gavn af et hjælpemiddel? Drøft det med din praktikvejleder, og vær evt. med til at anskaffe et hjælpemiddel. (Se flere praktikøvelser til mål 16 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 463 Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd /04/

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag Praktikøvelser fra Sygepleje 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1A

Kommunal Praktik, del 1A Farmakologiopgave i praktik Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Farmakologiopgave Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne i farmakologi

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

Farmakologiopgave i praktik 3

Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1B

Kommunal Praktik, del 1B Farmakologiopgave i praktik 1B Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere