DAGSORDEN og REFERAT:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN og REFERAT:"

Transkript

1 Side 1 af 5 Referat fra Møde i Gislingelauget Onsdag den 19. september 2008 kl. 19:00 Mødelokalet, Gislingehallen. Mødeindkalder: Knud W. Kristensen Referent: Niels Ribjerg Mødt: Knud Kristensen, Flemming Gjøg, Kirsten og Egon Hansen, Janni Jensen, Solveig Kristensen, Inge Jensen, Kenneth Nybjerg, Jens Larsen, Niels Hansen og Niels Ribjerg Afbud: Tom Jensen og Anne-Katrine Ipsen DAGSORDEN og REFERAT: 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde onsdag den 17. september Referatet godkendt uden bemærkninger. 2. Nyt fra Ad. Hoc udvalgene: - Trafikgruppen: Gruppen holdt møde med Teknik & Miljø den 18. september Her drøftedes Anlæg af fortov m.v. på Byvej om den laaaaaaaaaange sagsbehandling Sløjfning af overkørsel over jernbanen ved Tranekær og den manglende dialog mellem Lauget og Kommunen i denne forbindelse Fjernelse af steler på vejen Tranekær. Orientering om mødet gives. Et positivt møde, hvor der fremkom en erkendelse af, at informationsniveauet har været lidt lavt. Udsættelsen af fortovsprojektet blev begrundet med, at NVE skulle være færdige med nedgravning af kabler og vinteren skulle overstås, før man ville sætte i værk. Et forsøg på at indarbejde en overgang over Byvej omkring forsamlingshuset i projektet, nu der alligevel er sket udsættelse, blev afvist med henvisning til økonomi. Der vil først ske noget april/maj Omkring fjernelse af steler på Tranekær må løbet betragtes som kørt. Det er påtalt over for kommunen med det mildest talt uheldige forløb i forhold til manglende høring i lauget. - Ung i Gislinge: Ungdomsklubfest den 24. oktober 2008 Hvordan gik den? Torsdagscafe hvor langt er den? Kommunal spareplan om reduktion af undomsklubber hvad er status?

2 Side 2 af 5 Den planlagte fest blev aflyst grundet manglende tilslutning. Der blev i stedet arrangeret en hyggeaften for de tilmeldte med frisk frugt i stedet for slik og besøg af en SSP konsulent. Udgifterne holdt på et minimum. Fik lov til at købe en speciel sækkestol til klubben for restbeløbet af det, der var afsat til festen. Der er et ønske om at få mere info ud til forældrene. Juleafslutning sidste dag før jul. Satser på at der er en gave til hver deltager mangler en julemand til uddeling af gaver. Flemming Spørger Niels Ravn, om han vil være julemand. Inge bager æbleskiver. I forbindelse med den kommunale spareplan ser det ud til, at Gislinge får lov at beholde klubben med de nuværende åbningstider. Der arbejdes på en klubcafé i Holbæk, hvilket vil tage klubtimer fra kommunens øvrige klubber. Der arbejdes lidt på et samarbejde med klubben i Svinninge. Planlægger et møde med Torsten Sylvest i december. - Ankers Mark: Sagen lå sidst i Fredningsnævnet hvad er status? Høringen har været forbi menighedsrådet, som har returneret som sidste høringspart med nogle småbemærkninger, men at de i øvrigt kunne tilslutte sig projektet. - Flag Allé (på standby): Status uændret? Udsat 3. Nye opgaver / punkter samt diverse opfølgning: - Oprettelse af Gislinge Laugets hæderspris (Snild) Oplæg udsendtes med mødereferat fra mødet den 17. september Oplægget drøftes videre for beslutning! Behov for endnu nogle små justeringer, som Snild vil indføre og medtage til mødet i januar. Der skal bl.a. fremgå en deadline for indstillinger pr. år. - Info vindue i Brugsen (Flemming) Hvad er status? Der laves et specielt skab med plads til 4 A4 ark til ophængning ved brugsens indgangsparti. Flemming i dialog med Jimmy i brugsen. - Bænke og borde: Indkøb af dette hvad er status?

3 Side 3 af 5 Afventer til tæt på årsskiftet, så det er muligt at få et præcis overblik over restbeløb fra kommunen. Beløbet skal efter al sandsynlighed bruges inden årsskiftet, og er der penge til overs, indkøbes bænke og borde. - Opsamling på samarbejdet omkring Sankt Hans festen (Flemming) Hvad er status? Ikke noget nyt. Flemming holder gryden i kog. - Nyt domæne på Internettet (Anne-Katrine) Hvad er status? Afventer 4. Kommende arrangementer: Medvirken ved Kirkens julekoncert? Kirsten, Egon, Flemming, Solveig og Anne-Katrine deltager i produktion af æbleskiver og gløgg i sognegården efter julekoncerten. Solveig melder dato og musikalsk indslag. Hvad er status lige nu? Afholdes 14. december. Mødes i sognegården kl Marie Fosgaard har overtaget posten som menighedsrådsformand efter Solveig. Kirsten vil gerne hjælpe til med indkøb. - Juletræ/ juletræstænding: jens skaffer træet. Det pyntes den 29. nov. Og tændes den 30. nov Anne-Katrine tjekker op på sidste års Juletræshul. Hvad er status her? Lyskæder. Her har Kate fra Solsikken talt med Knud Damgaard om indkøb af lyskæder. Hvem fra Lauget følger op på at hjælpe Kate med dette? Beslutning er påkrævet! Knud Damgaard har doneret 3 lange lyskæder. Der skal skaffes 2 udendørs kabeltromler Kenneth undersøger pris og indkøber. Ziska har udtrykt bekymring for ledninger i forbindelse med, at træet nu er inden for hegnet til legepladsen. Enige om, at der næste år forsøges udfundet ny placering af træet, men at vi løser problemet i år ved nedgravning af ledningerne ind over pladsen, og Kenneth laver en sikkerhedsanordning til kabeltromler og samlinger. Jens kommer med træet, der sættes op den 29. november kl Inge skaffer nøgle hos Ziska eller Kate. - Juletræ/ juletræstænding - tale ved træet. John Harpøth har sagt ja til at holde en tale ved træet. Han beder om melding på tidspunkt for talen samt vore eventuelle ønsker til indhold og længde? Hvem tager sig af denne tilbagemelding?

4 Side 4 af 5 Den 30. november kl startes optog fra forsamlingshuset med fakler og der vandres ned til træet. Inge hører Anne-Katrine om hun har en aftale med John Harpøth. Han skal tale kl Der skal hænges plakater op til at advisere folk og Venstrebladet skal kontaktes. - Vejbelysning Holbæk Kommune orienterer om slukning af vejbelysningen i nattetimerne Natslukningen indføres etapevis fra november 2008 til Nogle hovedstrøg vil dog stadig være belyst hele natten Evt. beslutning om svar eller kommentar fra Lauget? Jytte Egeris spørger i den forbindelse om dem der ikke har vejbelysning skal betale for dem der har det. Hun spørger videre om det er en sag Lauget vil tage sig af? Beslutning? Lauget ser ikke umiddelbart mulighed for at gå ind i en politisk beslutning. Betaling foregår over skatten og rammer lige for alle også de, der aldrig har haft mulighed for belysning. - Lokalområdebog: Denne for vort område ligger på Holbæknettet. P.t. indeholder den følgende punkter: - Trafiksikkerhed og stier. - Ung i Gislinge. - Fortov på strækningen fra Landevejen til jernbanen. - Nedlæggelse af Sandby station. - Fælleden Ankers Mark. Punkterne drøftet i forhold til områdebogen. Flemming har haft kontakt til Nicolaisen ved OHJ/HTJ vedr. nedlukning af Sandby og Ny Hagested trinbræt. Han vil gerne gå med i et/det udvalg, som Annica Granstrøm havde bebudet. Flemming kontakter Annica og hører hvordan det går med etablering af dette udvalg. Øvrige emner har været drøftet. Se ovenfor. - Bæredygtig udvikling: Der var møde om emnet med lokalforakonsulenterne den 11. november Deltog nogen fra Gislinge Lauget? Hvad gør vi i det videre forløb på området? Beslutning? Der var ikke umiddelbart nogen fra lauget, der ønskede at involvere sig. - Vindmølleplan: Har Lauget bemærkninger til denne? Hvem følger med i denne sag? Beslutning? Vindmølleplanen har været oppe på et dialogmøde, og der har ikke efterfølgende

5 Side 5 af 5 været nogen henvendelser til lauget i den forbindelse. Interessen på dialogmødet havde ikke været overvældende. Lauget forholder sig afventende. - Trafiksikkerhedsplan: Planen er i offentlighedsfase fra den 27. august 2008 til den 25. november Der var orienterende møde om planen den 9. oktober Hvad berører så direkte os i forslaget: Under punktet Trafiksikkerhedsindsatser er der 9 punkter der alle drejer sig om Holbæk by. Under punktet Trafikanlæg er der punkter der ikke ligger i vores område. Sidst i planen nævnes 7 ønsker fra Gislinge Lauget. Disse er dog ikke justeret ud fra det materiale som Trafikgruppen har sendt til Holbæk Kommune. Alle punkter, der har været drøftet i trafikgruppen er med i planen. Hvis der skal noget ekstra med, skal det ind, inden 25. november. Enighed om, at lauget vil presse på for at få noget i stand omkring Adelers Allé gennem Gislinge by. Der laves et projekt omkring byportaler, ekstra belysning og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Knud og Kenneth laver et oplæg og sender ind, da det haster. - Økonomi: Status på drift 2008? Der resterer ca ,- kr. af det kommunalt tildelte penge for Herfra skal så trækkes udgifter til juletræ, kabeltromler og tilskud til ungdomsklub juleafslutning. Herudover har vi overskud fra diverse arrangementer, så vi her forventer at have et rådighedsbeløb på ca ,- kr. ved årsskiftet. Niels (Snild) og Flemming snakker sammen sidst i december omkring evt. indkøb af borde og bænke til Ankers Mark inden årsskiftet. 5. Næste møde(r). Holdes onsdag den 21. januar 2009 kl i hallens mødelokale. 6. Evt. Egon og Inge vil lave en reol til depotet i forbindelse med køkkenet i hallen til opbevaring af diverse. Kontakt Kenneth med hensyn til materialer. Niels Ribjerg.

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere