COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING"

Transkript

1 COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke kvaliteter Optimér og frigør egne ressourcer Intensiv ledelsestræning Træningsopgaver i din virksomhed Undervisning efter internationale standarder Projektorienteret eksamen

2 Velkommen til coach-uddannelsen Uddannelsen i Styrkebaseret Coaching ved Confex Coaching Academy er en lederuddannelse med fokus på udvikling og accelerering af dine og dine medarbejderes potentialer til gavn for virksomheden og for den enkelte. I samarbejde med den anerkendte coach, Christian Sørensen, følger vi op på tidligere succeser og starter nye hold på Sjælland og i Jylland, forår og efterår Hvorfor styrkebaseret coaching? Den moderne leder er også coach. En afgørende forudsætning for at fungere som coach er at træde i karakter som facilitator for andres motivation og handlekraft. Det stiller krav til dig om at kunne stille de spørgsmål, der lægger op til refleksion og handling hos medarbejderen. For at få andre mennesker til at lykkes må du som leder først og fremmest være i stand til at frigøre og optimere dine egne ressourcer. Styrkebaseret Coaching er en unik coach-uddannelse, der netop kombinerer fokus på dine egne udviklingspotentialer med konkrete coaching-værktøjer. Værktøjerne er effektive ift. at få dine medarbejdere til at udvikle deres potentialer og ikke mindst skabe engagement, ansvar og troen på, at egne muligheder er mange. Udvikling af dine styrker og talenter På uddannelsen tages der udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og mål samt udvikling af egne talenter og styrker. Frigørelse og optimering af egne ressourcer sker gennem et konstant fokus på dine styrker, talenter og unikke kompetencer. Hermed bliver du i stand til bedre at hjælpe andre med at finde frem til deres styrker samt skærpe deres fokus. Skab resultater gennem dine medarbejdere Frigørelse af ressourcer hos dine medarbejdere er aktivt medvirkende til at skabe en stemning af entusiasme, ansvar og kreativitet. Den styrkebaserede leder Sikrer resultater gennem en fremadrettet og resultatorienteret tilgang til medarbejdere og problemstillinger Har fokus på potentialer, talenter og unikke kompetencer hos sig selv, medarbejdere og kolleger Udvikler en kultur, hvor ledere og medarbejdere ser muligheder og udfordringer i stedet for problemer Certificeret coach efter internationale standarder Coach-uddannelsen ved Confex Coaching Academy er bygget op omkring seks moduler, der strækker sig over 6-8 måneder. Intensiv træning er nøgleordet både på og mellem modulerne. Dette sikrer, at du får maksimalt udbytte af uddannelsen og rig mulighed for at anvende de lærte værktøjer i praksis. På hvert modul får du individuel feedback på dine opgaver, din coachtræning mellem modulerne og din generelle udvikling som coach. Hele forløbet munder ud i en certificering efter internationale standarder. Vurderingen af dine kompetencer og din udvikling som coach sker løbende samt i forbindelse med den afsluttende fremlæggelse af din projektopgave. Kontakt os gerne Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte Anne Mette Lyck på tlf.: eller Rikke Haagensen på tlf.: Venlige hilsner Anne Mette Lyck Projektleder, Confex Coaching Academy Christian Sørensen Ansvarlig træner, Trustinu w w w. c o

3 Oversigt over uddannelsen MODUL I: Styrkebaseret Coaching vejen til at nå dine mål Dig som coach fokus på succesfaktorer MODUL II: Styrkebaseret Coaching og ledelse Den coachende leder hvordan og hvornår? MODUL III: Den styrkebaserede coach som talentudvikler Talentudvikling i hverdagen den direkte vej til resultater MODUL IV: Styrkebaseret Coaching af teams og grupper Team-coaching fælles mål, synergi og motivation i gruppen MODUL V: Styrkebaseret Coaching og implementering af forandringer Dig som forandringsagent overvind barrierer og skab opbakning MODUL VI: Din fortsatte udvikling som styrkebaseret coach Personlige fokusområder, træning og netværk EVALUERING OG CERTIFICERING n f e x. d k

4 Program Modul 1: Styrkebaseret Coaching vejen til at nå dine mål På modul 1 bliver du introduceret til begrebet coaching, og hvordan du kan anvende coaching i din hverdag. Der sættes fokus på din rolle som leder og coach: Hvad kræver det af dig, og hvad skal der til, for at du lykkes? Det primære fokus på uddannelsen er træning, og du vil allerede på det første modul blive præsenteret for øvelser og metoder, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Disse vil være fundamentet for din udvikling som coach. Forventningsafstemning: Dine forventninger og ønsker til læring Din rolle i uddannelsen Personlige udviklingsmål Pædagogik og metoder De 11 kernekompetencer for den professionelle coach Hvad er coaching, og hvorfor er det så effektivt? Din identitet som coach Coach-relationen kontrakten før samtalen Relation nærvær tillid rapport feedback De fem faser, der sikrer, at du kommer rigtigt i gang Den første samtale Hvordan stiller du de udfordrende spørgsmål, der gør en forskel? Styrkebaseret Coaching den hurtigste vej til resultater Lødig coaching hvis du vil arbejde seriøst Coaching gør en forskel! Uddannelsen har åbnet mine øjne for, at selv enkle værktøjer virker. Den har skærpet mit fokus på, hvem jeg er som menneske, hvordan jeg virker som leder, og hvad jeg vil prioritere såvel professionelt som privat. Et væsentligt formål med coaching er at frigøre potentiale hos mennesker. Underviseren holder stædigt fast i det styrkebaserede, og til kommende kursusdeltagere kan jeg kun sige: Vær glad for det! Bevidstheden om dine egne styrker gør dig bedre i stand til at hjælpe andre med at finde deres. Uddannelsen er baseret på intensiv træning i de forskellige coachingværktøjer. Det er en klar styrke, for det er igennem træningen, at jeg har fået erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Solid coaching er ikke et quick-fix. Gennem denne uddannelse evner underviseren at formidle essensen af coaching meget enkelt, uden at der gås på kompromis med etikken. Det er lødigt, og derfor vil jeg anbefale alle, der ønsker at arbejde seriøst med coaching, at kaste sig ud i uddannelsen. Anne-Mette Brandt, Manager, Deloitte Business Consulting A/S Modul 2: Styrkebaseret Coaching og ledelse På dette modul tages udgangspunkt i dig som leder. Hvordan og hvornår kan coaching bruges mest hensigtsmæssigt i organisationen? Og hvordan gør du brug af teknikkerne i forhold til kunder og samarbejdspartnere? Du lærer om Styrkebaseret Coaching, hvilke muligheder det giver dig, og hvad der skal til for at udvikle dig til at blive en endnu bedre leder. Hvornår er coaching metoden, og hvornår er den det ikke? Problemorienteret eller målorienteret hvordan arbejder du? Dine personlige værdier Dine personlige succesfaktorer Typiske fælder inden for coaching Involvering som udviklingsværktøj Hvordan skaber du tillid? Forskellige coaching-stile Coaching og ledelse på afstand Intensivt arbejde med menneskers styrker - det virker! Uddannelsesforløbet ved Confex Coaching Academy har været en åbenbaring for mig som person. Min indgang til kurset var hovedsageligt at lære mere om mig selv for derved at udvikle mig som menneske, kollega og leder. Jeg har i dag et klart billede af mine unikke kvaliteter, og jeg ved hvilke værdier, der er vigtige i mit liv. Underviseren har vist mig lyset i at arbejde med menneskers styrker, og han har lært mig konsekvent at fokusere på det bedste i mig selv og andre. Ud over at være en fantastisk kommunikator og formidler, har han med sin egen personlighed skabt en motivation og inspiration på holdet, som for mig var en utrolig oplevelse. Peter Boltau, Produktionschef, MAN B&W Alpha Diesel A/S Modul 3: Den styrkebaserede coach som talentudvikler Du bliver præsenteret for den nyeste viden om, hvad der får mennesker til at lykkes. Bliv en dygtig coach: Optimér og frigør ressourcer hos dig selv og opnå øget selvværd. Dette er forudsætningen for, at du kan hjælpe andre med at identificere og udvikle egne talenter og styrker. På modul 3 ser vi nærmere på din rolle som talentudvikler, hvad det kræver af dig, og hvordan du kan starte den positive proces i din organisation. Coaching af forskellige profiltyper og metaprogrammer Hvad er talenter, og hvad er kompetencer? Læringsniveauer hvordan dækker du dem alle? Hvad gør de bedste talentudviklere anderledes? Fra talent til styrke Fra talent til top performer hvad skal der til? Dig som talentudvikler - undgå at komme i vejen for dig selv Sådan holder dine handlingsplaner

5 Mere engagerede og motiverede projektteams Jeg tog uddannelsen for at få større succes med andre mennesker, og forløbet har virkelig flyttet mig. Det har ikke kun handlet om at øve teknikker i styrkebaseret coaching men også om at finde sin egen power og udvikle den. Der bliver på kurset skabt plads, energi og rum til refleksion, og underviseren giver kun få løsninger men en hel del indsigt og forståelse, så du selv bliver i stand til at styrke din egen position som leder. Jeg har selv anvendt elementer fra undervisningen direkte i mit daglige virke som projektleder, og det har skabt værdi. Mit fokus har været på at praktisere den coachende lederstil, og resultatet er mere engagerede og motiverede projektteams. Søren Østergaard, Project Manager, Oracle Danmark Aps Modul 4: Styrkebaseret Coaching af teams og grupper Coachens fornemste rolle er at skabe rum for udvikling og læring og samtidig motivere og støtte i forhold til de udfordringer, som gruppen møder. På modul 4 får du konkrete værktøjer til at involvere og hjælpe gruppen med at finde de fælles mål og dermed skabe resultater i samarbejde med andre. Det gode teammøde hvordan skaber du energi og involvering? Gruppeprocesser, der skaber motivation og gejst Spilleregler gruppeværdier og roller The Speaking Circle - hvordan øges tilliden i gruppen? Lokalisering af fælles mål Hvad kendetegner et team, der performer? Ni faktorer, der skaber en vindende kultur Resultater via klare mål i samarbejde med andre The Circle of Success - nå jeres mål i møder Udfordrende samarbejdspartnere Din evne til at skabe win/win Modul 6: Din fortsatte udvikling som styrkebaseret coach På modul 6 sættes fokus på, hvordan du fortsat kan udvikle dig, når uddannelsen er slut. Du præsenterer dit færdige projekt, som du har arbejdet med i hele perioden. Her dokumenterer du den effekt, som coaching allerede har skabt i din organisation, i dit konkrete samarbejde med andre og for dig selv. Du udarbejder personlige udviklingsmål for din videre udvikling som coach. Modelling - metoder til udvikling Dine personlige succesfaktorer Opsamling på modul 1-5 Evaluering og certificering: Præsentation af din projektopgave og feedback Hvordan kan coaching skabe værdi for dig fremover? Hvordan kan du fortsætte træningen? Valg af personlige fokusområder Etablering af netværk for fortsat udvikling Certificering Mulighederne er mange og løsningerne nemmere Denne coach-uddannelse har været en stor oplevelse for mig som person. Christian Sørensen er en levende underviser, som formår at ramme det, der betyder noget, og som rykker. Jeg har fået et klart billede af, hvilke personlige styrker og kompetencer jeg kan trække på. Uden det store besvær kan de enkelte elementer fra uddannelsen anvendes i dagligdagen, og resultaterne kommer med det samme. Uddannelsen har givet mig mange flere strenge at spille på. Jeg kan dermed arbejde mere målrettet, og det kan både jeg selv og mine omgivelser drage fordel af. Med styrkebaseret coaching brugt på mig selv, kolleger og projektdeltagere bliver mulighederne mange og løsningerne nemmere. Tim Olsson, IT Projektleder, Skandinavisk Tobakskompani A/S Modul 5: Styrkebaseret Coaching og implementering af forandringer Ledere skal være effektive, skabe resultater, tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere, fungere som sparringspartner og fortrolig. Den coachende stil vil hjælpe dig med mange af de udfordringer, du støder på i hverdagen. På modul 5 får du indsigt i, hvordan du implementerer den coachende stil i din daglige ledelse. Du vil blive bedre til at håndtere modstand mod forandringer og lære effektive metoder til at lykkes sammen med andre. Coachen som forandringsagent The Heros Journey - overvindelse af barrierer Konkrete metoder til løsning af vanskelige situationer og bearbejdning af modstand Måling og opfølgning på resultater Værdibaseret coaching

6 Feedback og certificering Vores ønske er, at du fuldfører hele uddannelsen med et godt resultat. For at sikre, at du får det fulde udbytte af forløbet, vil feedback på din indsats og dine evner som coach ske løbende og primært i forbindelse med den praktiske træning. Du vil igennem hele uddannelsen blive vurderet på din indsats på modulerne, kvaliteten af dit arbejde med hjemmeopgaverne, dit personlige projekt og coach-forløbene mellem modulerne. Du vil, når underviseren finder det nødvendigt, få hjælp til at løfte udviklingsområder i samtaler med underviseren. Disse samtaler vil foregå under uddannelsen, således at du i god tid inden den afsluttende certificeringsproces kan arbejde med de områder, der har behov for særligt fokus. Der stilles krav om følgende: Du deltager aktivt på alle moduler Du viser, at du kan håndtere coach-situationen inden for de rammer, der er opstillet Du gennemfører et fastlagt antal coach-samtaler mellem modulerne Du afleverer og består alle hjemmeopgaver Du præsenterer resultaterne af dit projekt med et tilfredsstillende resultat Certificeringen er en samlet vurdering af din indsats i træningsforløbet, opgaver lavet undervejs i uddannelsesforløbet samt den afsluttende projektopgave. Du kan ikke blive certificeret før alle delelementer er bestået og godkendt. Du vil få besked om bestået/ikke bestået to uger efter endt uddannelse. En fabelagtig underviser! Jeg synes, at det der gør denne uddannelse unik, er underviseren samt hans undervisningsmetoder og principper. Christian Sørensen er en fabelagtig underviser. Hans altid positive og åbne indstilling, hans hudløse ærlighed samt hans konstante og aldrig påtagede fokus på talenter og styrker gør ham til et yderst spændende bekendtskab. Han evner med sit engagement og intense nærvær at skubbe til tanker hos folk som mig, der ellers sædvanligvis har begge ben og holdninger fast forankret i jorden. Christians undervisningsmetoder er simple til tider grænsende til det banale. Men ligeså simple som de fremstår ligeså effektfulde er de. Essensen af de teoretiske modeller bliver effektivt absorberet gennem øvelser og træning, hvor kursisten deltager aktivt. Denne uddannelse har udover en certificering i coaching øget min menneskelige bevidsthed. Den har bekræftet mig i, hvor vigtigt det er at fokusere på talenter og styrker. Jeg har i løbet af uddannelsen fået fyldt godt op i min kasse med brugbare ledelsesværktøjer. Uddannelsen har klædt mig på, så jeg nu er en endnu bedre leder. Marianne Nyborg, Senior Manager, Science and Technology, Cadbury Sweppes Christian Sørensen Ansvarlig træner Trustinu Ansvarlig træner Christian Sørensen er ansvarlig træner på denne coach-uddannelse med certificering ved Confex Coaching Academy. Han har mange års erfaring som konsulent, coach og international træner. Christian har siden 1992 drevet egen konsulentvirksomhed, hvor han har arbejdet med kunder nationalt og internationalt. Christian Sørensen er internationalt certificeret coach, uddannet fra University of California i Santa Cruz og ITS i London. Uddannelsen ved ITS anses for at være blandt verdens førende coach-uddannelser og lever op til de strengeste krav sat af International Coach Federation (ICF). Med mange års erfaringer inden for undervisning og forretningsledelse arbejder Christian med lederudvikling, ledelsesparring, talent management, kundepartnerskab og coaching af topledere og lederteams. w w w. c o

7 Praktiske oplysninger UNDERVISNINGSSTED: Jylland: Helnan Marselis Strandvejen Århus C Tlf: Sjælland: Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Tlf.: UNDERVISNINGEN FINDER STED PÅ FØLGENDE DATOER: Hold III - Jylland: Modul 1: marts 2007 Modul 2: april 2007 Modul 3: maj 2007 Modul 4: juni 2007 Modul 5: august 2007 Modul 6: september 2007 Hold IV - Sjælland: Modul 1: april 2007 Modul 2: maj 2007 Modul 3: juni 2007 Modul 4: august 2007 Modul 5: september 2007 Modul 6: oktober 2007 Hold V - Jylland: Modul 1: august 2007 Modul 2: oktober 2007 Modul 3: 31. oktober - 2. november 2007 Modul 4: november 2007 Modul 5: december 2007 Modul 6: 30. januar - 1. februar 2008 Hold VI - Sjælland: Modul 1: oktober 2007 Modul 2: november 2007 Modul 3: december 2007 Modul 4: januar 2008 Modul 5: februar 2008 Modul 6: marts 2008 Al undervisning finder sted på overstående datoer kl Eksamen og certificering Denne coach-uddannelse afsluttes med en projektpræsentation, som munder ud i en certificering. Efter bestået eksamen må du kalde dig certificeret coach fra Confex Coaching Academy samt henvise til, at du er trænet og certificeret efter ICF s 11 kernekompetencer for og etiske krav til en professionel coach. Certificeringen er adgangsgivende til ICF s akkrediteringseksamener via porteføljeansøgning, hvor ansøgerens mål er at opnå ICF s godkendelse som Accredited Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) eller Master Certified Coach (MCC). En deltager har op til tre forsøg ifm. at opnå certificering. Første forsøg er indeholdt i prisen for coach-uddannelsen. Efterfølgende forsøg aftales direkte med den ansvarlige træner. Prisen er kr. pr. forsøg. Sidste forsøg kan senest finde sted 1 år efter afslutning af undervisningen på det sidste modul. Du bliver certificeret når nedenstående specifikationer er opfyldt: Du har deltaget aktivt på alle moduler Du kan håndtere coach-situationen inden for de rammer, der er opstillet Du har gennemført et fastlagt antal coachsamtaler mellem modulerne Du har afleveret og bestået alle hjemmeopgaver Du har gennemført og præsenteret din projektopgave med et tilfredsstillende resultat Læs mere under evaluering og certificering tidligere i programmet. Forudsætninger for at deltage i uddannelsen Du vil få tilsendt en hjemmeopgave to uger inden modul I, således at du allerede inden uddannelsens start kan begynde at træne og forberede dig på coaching-forløbet. Hjemmeopgaven afleveres på uddannelsens første modul. Vi anbefaler deltagerne at have læst bogen Coaching på jobbet/coaching for Performance af John Whitmore inden uddannelsens start. Bogen kan købes/bestilles i de fleste boghandlere eller over internettet på eller Træning mellem modulerne Der vil være forberedelse mellem modulerne i form af hjemmeopgaver og øvelser. Du skal påregne ca. 15 timers forberedelse mellem hvert modul til følgende opgaver: Coaching i hverdagen opgaver der tager udgangspunkt i din egen organisation Træning som coach og fokusperson Reflektionsopgaver Læsestof Du vil i løbet af uddannelsen blive præsenteret for et bredt udvalg af litteratur til selvstudie, og du vil få udleveret en omfattende litteraturliste. Din indsats mellem modulerne er en vigtig del af det samlede udbytte, der gør dig til en dygtig og reflekterende coach. Overnatning Ønsker du overnatning i forbindelse med uddannelsen, beder vi dig kontakte hotellet direkte og henvise til uddannelsen ved Confex Coaching Academy. Du vil hermed opnå en rabat. Vi anbefaler, at du bestiller værelse i god tid. Pris for uddannelsen Pris: kr ,- ekskl. moms pr. deltager. Prisen dækker undervisningsmanual, feedback på dine opgaver og din personlige udvikling, morgenbrød, frokost og servering i pauserne samt uddannelses- og certificeringsbevis. Betalingsbetingelser Faktura fremsendes ved tilmelding. Betalingsfristen er herefter 30 dage. Afbestillingsbetingelser Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til Confex Coaching Academy, Trommesalen 5, 4. sal, 1614 København V. eller faxes på Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr på 10% af fuld kursusafgift pr. afbestilling. Ved afbestilling mindre end 30 dage inden uddannelsens start vil refundering af kursusafgiften ikke være mulig. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at overdrage din plads til en kollega. OSB: Ønsker du mindre end 30 dage inden uddannelsens start at blive flyttet til et senere hold, koster det kr ,-. n f e x. d k

8 Confex Danmark A/S Trommesalen 5, 4. sal 1614 København K B TILMELDING Fax: eller online på Coach-uddannelse med certificering: TILMELDING Navn 1 Fax: eller online på Navn 2 Stilling Stilling Afdeling Afdeling Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4 Stilling Stilling Stilling Stilling Firma Adresse Postnr. & by Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling EAN-nr Telefon Telefax Ja tak, jeg/vi ønsker at tilmelde mig/os coach-uddannelsen. Pris pr. deltager kr ,- ekskl. moms. Jeg/vi ønsker at deltage på følgende hold: Firma Hold III - Jylland start 26. marts 2007 (71060) Adresse Postnr. & by Hold IV - Sjælland start 16. april 2007 (71115) EAN-nr Hold V - Jylland start 29. august 2007 (72001) Hold VI - Telefon Sjælland start 10. oktober 2007 (72002) Telefax Postadresse: Confex Danmark A/S, Trommesalen 5, 4. sal, 1614 København V. Telefon: SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Online: Fax: Postadresse: Confex Danmark A/S, Trommesalen 5, 4. sal, 1614 København K COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse 27. OKTOBER 2014 19. MARTS 2015 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb 3 Velkommen til viden og værktøjer Kursuskalender 2014 Juni August September Oktober November Værtskab på kinesisk 2.0 26 Jobrelateret engelsk, basis Værtskab

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere