BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mobile Software

2 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger FarmWorks Mobile Software Version 2011 og senere Revision D Oktober 2011

3 Kontaktoplysninger og juridisk information Kontaktoplysninger Farm Works Information Management A division of Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Canada Andre lande Europa Australien New Zealand +61 (3) Juridiske bestemmelser Ophavsret og varemærker 2011, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno og Nomad er registrerede varemærker tilhørende Trimble Navigation Limited, der er registreret i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Udgivelsesnotat Dette er Oktober 2011 udgivelsen (revision D) af Brugervejledning til Farm Works Mobile Software. Oplysninger om den begrænsede produktgaranti Relevante oplysninger om den begrænsede produktgaranti findes i de juridiske bestemmelser i den licensaftale, der gælder for dette produkt eller kan fås hos din lokale autoriserede Farm Works-forhandler. 2 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

4 Indhold Kontaktoplysninger og juridisk information Introduktion Funktioner Enkel brugergrænseflade Markoplysninger Kortlægning og undersøgelser Udtagning af jordprøver Spredning med variabel dosis Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Installation af softwaren Installation på en mobil enhed Sådan registreres softwaren Synkronisering af data Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Konfiguration af softwaren Præferencer Funktioner Konfiguration af Connected Farm Ikonet Sync Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Measurement (Måling) Koordinatsystem GPS-indstillinger Errors and Warnings (Fejl og advarsler) Exporting Log Files (Eksport af logfiler) Keyboard Settings (Tastaturindstillinger) Language (Sprog) Logging (Logning) Auto logging (Automatisk logning) Offset (Forskydning) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 3

5 Sample IDs (Prøve-id'er) Konfiguration af et Sample Grid (Prøvegitter) Pick lists (Plukkelister) Database template (Databaseskabelon) Device Setup (Enhedskonfiguration) Display Current Position (Aktuel position) Grid (Gitter) Map Data Display (Kortdatavisning) Boundary (Grænse) Path (Bane) Points (Punkter) Background (Baggrund) D Advanced (Avanceret) Advanced Logging (Avanceret logning) Laser Range Finder (Laserområdefinder) Job Settings (Jobindstillinger) AVL/Sync Tilt Compensation (Vippekompensation) Advanced VRA (Avanceret VRA) Custom Formulas (Tilpassede formler) Enheder med skærme med høj opløsning Ressourcer Funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) Åbning og ændring af projekter Valg eller ændring af et projekt Oprettelse af et projekt Sletning af et projekt Sådan startes et Markjournaljob Oprettelse af en ny mark Sådan startes et job Dialogboksen Job Setup (Jobkonfiguration) People (Personer) Equipment (Udstyr) Supplies (Forsyninger) Harvested Crop (Høstet afgrøde) Alternativet Template (skabelon) Vinduet Job Indtastning af høstdata med sedler i fuld størrelse Indtastning af udbyttedata uden sedler i fuld størrelse Afslutning af et job Unfinished jobs (Ikke færdige job) eller Workorders (Arbejdsordrer) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

6 Åbning af et ikke færdigt job/en arbejdsordre Brug af funktionen Field Record (Markjournaler) med funktionen Mapping (Kortlægning) eller VRA aktiveret Oprettelse af et dækningskort under udførelse af et Field Record job (Markjournaljob) Funktionen Mapping (Kortlægning) Værktøj og indikatorer Dialogboksen Job Dialogboksen Map (Kort) Forskydninger Dialogboksen GPS Data Kortlægning af job Logning af job med automatisk filnavngivning Logning af job uden automatisk filnavngivning Indlæsning af baggrundslag Manuel logning Automatisk logning Opdatering af grænser Gitterprøveoptagelse Manuel position Indtastning af kendte koordinater Andre kortlægningsfunktioner Navigate to point (Naviger til punkt) Rulning Etiketter på kortlagte data Midlertidigt afbrudte logger Digitale billeder Udførelse af et nyt sensorjob Brug af alternativet Field Record (Markjournal) Brug af alternativet New Sensor Job (Nyt sensorjob) Arbejde med GreenSeeker RT100-systemet Visning af NDVI-værdierne på skærmbilledet Mapping (Kortlægning) Udførelse af et VRA-job Brug af alternativet VRA Job Brug alternativet Workorders (Arbejdsordrer) Konfiguration af GreenSeeker RT200-systemet til et VRA-job i realtid Udførelse af et VRA-job i realtid Elementer af job i realtid til GreenSeeker RT200-systemet Skærmen Diagnostics (Diagnostik) til GreenSeeker RT200-systemet Fejltilstande i GreenSeeker RT Afslutning af jobbet Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 5

7 7 Fejlfinding FAQ Hvad betyder de meddelelser, der vises i vinduet GPS Settings - Quality (GPS-indstillinger kvalitet)? Hvad betyder meddelelserne nederst på skærmen? Hvorfor logges der ingen data? Hvorfor kan jeg kun se en linje eller en tom skærm i vinduet Map (Kort)? A Opsætning af VRA-controller Understøttede controllere Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

8 KAPITEL 1 Introduktion 1 I dette kapitel: Funktioner Farm Works Software -løsningen Farm Works Mobile-software kan bruges til håndholdte computere med styresystemerne Windows Mobile, Windows CE eller Pocket PC, og bærbare computere med styresystemet Windows 2000 og senere, herunder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Softwaren er en bærbar dataindtastningsløsning til markoplysninger og kan bruges sammen med en GPS-modtager til kortlægning og til kontrol af almindeligt anvendte spredere med variabel-dosis og er en billig løsning i en enkelt-enhed. Denne brugervejledning beskriver softwaren, der kører på en arbejdsstation eller bærbar computer, medmindre andet er angivet. Hvis softwaren bruges på en mobil enhed, kan skærmbillederne se anderledes ud end dem, der er vist i denne vejledning. "Klik" skal læses som "Tryk". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 7

9 1 Introduktion Funktioner Mobile-softwaren har følgende funktioner: Enkel brugergrænseflade Brugervenlige dialogbokse til styring af kunde-, gård-, mark- og jobdata. Tekstdisplay, der kan tilpasses individuelt. Automatisk synkronisering af data med Farm Works Mapping-software. Eksport af data i Shape-filformat til brug med tredjepartsapplikationer. Markoplysninger Indtast markoplysninger undervejs i arbejdet. Uafhængig dataindtastning for markoplysninger eller indtastning i forbindelse med en GPS-modtager. Sporer såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Kortlægning og undersøgelser Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter m.m. Vis baggrundskort, såsom markgrænser, luftfotos, jordtyper og udbyttekort. Registrere undersøgelseskommentarer, såsom ukrudts- og insekttyper, kommentarer, drænrørsdiameter m.m. Digitale billeder af skadedyr med mobile enheder med indbyggede kameraer og GPS, såsom en håndholdt Nomad. Udtagning af jordprøver Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver Brug navigationslinjen til automatisk at tilslutte målpunkterne, så de nummereres. Naviger til ethvert interessant sted med kompasset eller en 3D-visning af kortet. 8 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

10 Introduktion 1 Spredning med variabel dosis Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Opretter "som doseret", der kan downloades til Farm Works Mapping-software eller anden tredjepartssoftware til arbejdsstationer. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 9

11 1 Introduktion 10 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

12 KAPITEL 2 Sådan kommer du i gang 2 I dette kapitel: Brug af en mobil enhed Installation af softwaren Dette kapitel beskriver, hvordan Mobile-modulet indstilles og køres på en mobil enhed. En mobil enhed er en hvilken som helst håndholdt, der drives af et Windows Mobile styresystem eller en Pocket PC, f.eks. en håndholdt Juno - eller Nomad-computer. BEMÆRK I denne brugervejledning kaldes enhver mobil enhed eller håndholdt computer "enheden". Enhver arbejdsstation eller bærbar computer kaldes "computeren". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 11

13 2 Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed BEMÆRK Mobile enheder er genstand for hyppige ændringer. Selvom der er gjort alle bestræbelser på at give de mest omfattende anvisninger her, kan det være nødvendigt at søge oplysninger i enhedens dokumentation. Når du bruger softwaren med en mobil enhed, skal enheden og arbejdsstationen konfigureres til at arbejde sammen. Installér den relevante software, og opret derefter et partnerskab mellem enheden og computeren. Hvis du installerer softwaren på en computer, skal du gå direkte til Installation af softwaren, side 13. Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Når der etableres et partnerskab, kan enheden og computeren kommunikere med hinanden. Derudover gør det det muligt at installere softwaren på enheden. 1. Forbind enhedens dockingstation eller kabel til en seriel port eller USB-port på computeren. 2. Installér Microsoft Windows CE Services (ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center for Windows Vista) fra Microsoft Windows CE-cd, du skulle have fået sammen med enheden. Følg opsætningsguiden for at installere de nødvendige applikationer. Du skal eventuelt også bruge den originale Windows installations-cd. BEMÆRK Du finder et link til disse applikationer på Vælg Nyheder / Links / Marksoftware-links, og vælg derefter enten Microsoft ActiveSync -teknologi eller Windows Mobile Device Center. 3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. 4. Anbring enheden i dockingstationen, eller sæt den til det kabel, der er forbundet til computeren. Følg derefter eventuelle anvisninger i guiden Nyt partnerskab, herunder indtastning af et navn på enheden. Dette navn bruges til at identificere enheden på computeren. Systemet etablerer partnerskabet. 12 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

14 Sådan kommer du i gang 2 Hver gang du sætter enheden i dockingstationen eller tilslutter kablet, viser en meddelelse, at computeren opretter forbindelse til enheden. Denne kritiske proces er det, som tillader kommunikation mellem computeren og enheden. Installation af softwaren Installér softwaren fra computer-cd'en, uanset om du kører den fra en computer eller fra en enhed. Hvis du vil køre softwaren fra en enhed, skal du synkronisere computeren og enheden igennem hele installationsprocessen. Tag hensyn til følgende, inden du installerer softwaren: Filerne på installations-cd'erne er komprimerede. Du kan ikke installere softwaren ved at kopiere filerne. Hvis du klikker på Cancel (Annuller) under installationen, afbrydes processen, og softwaren vil ikke blive installeret korrekt på computeren. Sådan installeres softwaren: 1. Sæt installationsdisken i arbejdsstationens cd-/dvd-drev. Installationen starter normalt automatisk. Gør den ikke det, skal du vælge Kør i menuen Start og skrive D:\fsplash.exe (hvord:\ er dit cd-rom-drev) på kommandolinjen for at starte installationen. 2. Vælg de(n) softwaremodul(er) eller manual, du vil installere, og følg derefter anvisningerne på skærmen. 3. Hvis du downloader et softwaremodul, kan du skulle indtaste en softwareproduktkode. Disse koder vises på din konto på Farm Works Store eller følger med den software, du har købt. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 13

15 2 Sådan kommer du i gang Installation på en mobil enhed Hvis du bruger en mobil enhed uden den præ-installerede software, skal du forbinde enheden til din arbejdsstation ved hjælp af en af følgende: Hvis din arbejdsstation drives af... Brug... Styresystemet Windows XP eller tidligere versioner Microsoft ActiveSync-teknologi Styresystemet Windows Vista Styresystemet Windows 7 Windows Mobile Device Center Windows Sync Center Når enheden er synkroniseret med din arbejdsstation, kan du bruge cd-/dvd-drevet på din arbejdsstation til at installere mobilsoftwaren. Læse mere på Using Windows Mobile Center with Windows Vista FAQ, der er tilgængelig på Sådan registreres softwaren Du skal registrere softwaren for at kunne bruge den fuldt ud. For at registrere automatisk på internettet skal du vælge den relevante mulighed, når du kører programmet for første gang. Du kan også registrere softwaren ved at ringe til det supportnummer, der er angivet foran på manualen. Hvis du gør det, skal du være ved din computer med softwaren installeret og i gang. 14 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

16 KAPITEL 3 Synkronisering af data 3 I dette kapitel: Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Mobile-softwaren kan synkronisere data (kort, afgrødejournaler og eventuelle planlagte jobs, der er oprettet i office-softwaren) til og fra Farm Works Mapping-softwaren. Når softwaren er installeret og registreret, kan du indtaste oplysninger, såsom kunde-/gård-/marknavne, udstyr og materialer fra office-softwaren til Mobile-softwaren. Desuden kan alle data, der er indsamlet med Mobile-softwaren, synkroniseres med office-softwaren. Du skal afsluttes processen i hvert enkelt projekt i office-softwaren for at synkronisere mere end ét projekt. Du kan synkronisere mere end én kundes oplysninger (eller alle kunder) under denne proces. Under synkroniseringen opdateres forskelle mellem de lister, der føres i marksoftwaren og office-softwaren. Dermed kan du tilføje udstyr, materialer, marker og så videre på enheden og computeren uden at skulle tænke på, om der kommer dobbelte poster, når de to maskiner synkroniseres. Når processen begynder, bliver du bedt om at matche eller linke nye poster fra marksoftwaren med dem, der allerede findes på computeren, eller oprette en ny post på computeren. Dermed kan du tilføje nye poster på enheden, mens andre opretter og arbejder med de samme poster på computeren. Før journalerne kan synkroniseres, skal hvert job markeres som Finished (Færdig) i Mobilesoftwaren. Job, der ikke er færdige, vil ikke blive synkroniseret. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 15

17 3 Synkronisering af data Synkronisering af journaler For at synkronisere journaler: 1. Luk Mobile-softwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. 3. Vælg File /Synchronize Mobile (Filer/Synkroniser Mobile) på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. 16 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

18 Synkronisering af data 3 Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Farming (Landbrug). Rediger arbejdet efter behov. Upload Field Boundaries (Upload markgrænser): Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload Field History (Upload markhistorik): Vælg dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Resource List (Ressourceliste): Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 4. Fanen Field Record (Markjournal) i dialogboksen Synchronization (Synkronisering) viser eventuelle jobs, der blev indtastet ved hjælp af funktionen Markjournal. Vælg de job, der skal synkroniseres. Du kan bruge knappen Select All (Vælg alle) eller Select None (Vælg ingen) efter behov. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 17

19 3 Synkronisering af data Der vises en meddelelse, når synkroniseringen er afsluttet. Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering gør det muligt at oprette link til oplysninger, der er tilføjet i marksoftwaren, til eksisterende poster, mens man er i marken, eller tilføjes som nye poster i office-softwaren. Dialogboksen Linker kan blive vist under synkronisering. 1. Markér den nye post på listen til venstre. Dette er den post, der blev tilføjet i marksoftwaren. 2. Gør et af følgende: Hvis posten er en ny ressource, der i øjeblikket ikke findes i arbejdsstationens software, klik på Opret og indtast derefter postens detaljer. Hvis posten svarer til en post, der allerede findes på arbejdsstationen, markér posten på listen, og klik derefter på Link. 3. Klik på OK. 4. Gentag Trin 2 og Trin 3 for hver post, der blev tilføjet Mobile-softwaren. 5. Indtast egenskaberne for eventuelle nye personer eller nyt udstyr, der oprettes, hvis du bliver bedt om det. 18 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

20 Synkronisering af data 3 C 6. Egenskaberne for nye materialer indsættes under synkroniseringen. Hvis du bruger modulet Penge, skal du tildele en konto til nye materialer. Når synkroniseringen er afsluttet, er de nye poster tilgængelige til brug på arbejdsstationens software. Følgende gælder synkroniserede data: Alle markjournaler (job og regioner), der blev markeret som Færdig i Mobile-software, indlæses i arbejdsstationens software. Kommentarer, afgrødehistorik, kemikaliejournaler og Enterprise Statements opdateres. Markfarverne og -mønstrene på dit kort i arbejdsstationens software afspejler de gårdhandlinger, der er registreret med marksoftwaren. Alle poster, der er tilføjet arbejdsstationens software siden synkroniseringen, tilføjes marksoftwaren. Derfor skal der altid være opdaterede lister over gårdposter. Alle markjournaler markeret som Færdig i Mobile-softwaren fjernes fra marksoftwaren. Job, der er markeret som Ikke færdig, bliver liggende på enheden for at blive afsluttet på et senere tidspunkt. Hvis Upload markgrænser er valgt, oploades et opdateret kort med alle markgrænser til marksoftwaren. GPS-kort, der blev oprettet i marksoftwaren, importeres i arbejdsstationens software og anbringes på nye lag. FORSIGTIG Der er grænser for den mængde data, der kan lagres i enhedens hovedhukommelse, og der er risici ved at lagre for mange data på CE-enheden. Data i hovedhukommelsen kan forsvinde, hvis enheden beskadiges eller ødelægges. Farm Works vil kraftigt anbefale at dataene synkroniseres efter hver arbejdsdag. Synkronisering af GPS-kortlagte data Når du opretter kortlægningsdata, kan du importere dem til projektet på arbejdsstationen via synkroniseringsprocessen. 1. Luk marksoftwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile-softwaren. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 19

21 3 Synkronisering af data 3. Vælg Filer/Synkroniser Mobile på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Landbrug. Rediger arbejdet efter behov. Upload markgrænser: Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload markhistorik: Hvis du bruger funktionen markjournaler, skal du vælge dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Ressourceliste: Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 20 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

22 Synkronisering af data 3 Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle kortlægningsjob, der blev oprettet med marksoftwaren. a. Vælg de job, der skal synkroniseres. Klik på Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. b. Vælg følgende efter behov i gruppen Alternativer: Importer som job: Kortdataene importeres som et job. Vælg dette alternativ, hvis kortet repræsenterer en gårdhandling på en mark ( f.eks. et dækningskort for såning eller sprøjtning). Job kan importeres i arbejdsstationen software, så de indeholder indtastninger såsom materialer, udstyr og medarbejdere. Hvis du ikke vælger Importer som job, importeres dataene som et baggrundskort, der vises under Kunde, Gård eller Mark i arbejdsstationens software. Dette er nyttigt til kort, der repræsenterer funktioner, såsom bearbejdnings- og funktionskort. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 21

23 3 Synkronisering af data Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle filer, der blev oprettet med marksoftwaren. 1. Vælg GPS-loggede filer for at synkronisere. Du kan bruge knappen Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. 2. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. 3. Vælg Slet filer for at slette filer fra den valgte synkroniseringsposition efter import. 4. Klik på OK. De valgte filer importeres til arbejdsstationen som et job eller som et baggrundslag, efter behov. 22 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

24 KAPITEL 4 Konfiguration af softwaren 4 I dette kapitel: Præferencer Konfiguration af Connected Farm Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Logging (Logning) Display Advanced (Avanceret) Ressourcer Softwaren skal konfigureres til at fungere efter dine behov, før du bruger den i marken. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 23

25 4 Konfiguration af softwaren Præferencer Den nye præferencegrænseflade gør det muligt at deaktivere uønskede funktioner, så du kan tilpasse dit layout. Funktioner Aktiverede funktioner Funktionerne Field Record (Markjournal), Mapping (Kortlægning) og VRA er allerede aktiverede. Field Record (Markjournal) Gør det muligt at indtaste Field Records (markoplysninger), mens du arbejder. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Mapping (Kortlægning) Bruges sammen med funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) og en GPS-modtager til at spore såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter og andre interessepunkter. 24 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

26 Konfiguration af softwaren 4 Vis baggrundskort. Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver VRA (Variable Rate Application (Udbringning med variabel dosis) Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Deaktivering af funktioner 1. Vælg File / Preferences (Fil/Præferencer). 2. I dialogboksen Preferences (Præferencer) fjerner du markeringen i afkrydsningsfelterne ud for hver funktion, du vil deaktivere: Hvis du deaktiverer et alternativ, fjernes det fra fanen Jobs. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 25

27 4 Konfiguration af softwaren Hvis du fjerner alternativet VRA, viser skærmbilledet Jobs kun alternativerne for Field Record Job (Markjournaljob), New Mapping Job (Nyt kortlægningsjob) og Unfinished Jobs/Works Orders (Ikke færdige job/arbejdsordrer). 26 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

BRUGERVEJLEDNING PLM. Mobile Software

BRUGERVEJLEDNING PLM. Mobile Software BRUGERVEJLEDNING PLM Mobile Software BRUGERVEJLEDNING PLM Mobile Software Version 2011 og senere Revision D Oktober 2011 Juridiske bestemmelser Ophavsret og varemærker 2011, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Generelt. Vejledning forudsætter at PocketPC en er tilsluttet korrekt.

Generelt. Vejledning forudsætter at PocketPC en er tilsluttet korrekt. Generelt. Vejledning forudsætter at PocketPC en er tilsluttet korrekt. Denne vejledning tager udgangspunkt i, at PocketPC en med Farm Site Mate har kontakt til den PC, hvor Næsgaard Markkort er installeret.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Grafisk Tekniker. Opsætning og print af storformat i flere dele

Grafisk Tekniker. Opsætning og print af storformat i flere dele Opsætning og print af storformat i flere dele Hvis et motiv er større end mediet, der skal printes på, kan man i printerprogrammet Versa Works lave en inddeling med funktionen Tiles. Her har man mulighed

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportdlsk@sejlsport.dk Hvad er GPS-Link? GPS-Link anvendes til overførsel af navigationsdata

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere