BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mobile Software

2 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger FarmWorks Mobile Software Version 2011 og senere Revision D Oktober 2011

3 Kontaktoplysninger og juridisk information Kontaktoplysninger Farm Works Information Management A division of Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Canada Andre lande Europa Australien New Zealand +61 (3) Juridiske bestemmelser Ophavsret og varemærker 2011, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno og Nomad er registrerede varemærker tilhørende Trimble Navigation Limited, der er registreret i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Udgivelsesnotat Dette er Oktober 2011 udgivelsen (revision D) af Brugervejledning til Farm Works Mobile Software. Oplysninger om den begrænsede produktgaranti Relevante oplysninger om den begrænsede produktgaranti findes i de juridiske bestemmelser i den licensaftale, der gælder for dette produkt eller kan fås hos din lokale autoriserede Farm Works-forhandler. 2 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

4 Indhold Kontaktoplysninger og juridisk information Introduktion Funktioner Enkel brugergrænseflade Markoplysninger Kortlægning og undersøgelser Udtagning af jordprøver Spredning med variabel dosis Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Installation af softwaren Installation på en mobil enhed Sådan registreres softwaren Synkronisering af data Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Konfiguration af softwaren Præferencer Funktioner Konfiguration af Connected Farm Ikonet Sync Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Measurement (Måling) Koordinatsystem GPS-indstillinger Errors and Warnings (Fejl og advarsler) Exporting Log Files (Eksport af logfiler) Keyboard Settings (Tastaturindstillinger) Language (Sprog) Logging (Logning) Auto logging (Automatisk logning) Offset (Forskydning) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 3

5 Sample IDs (Prøve-id'er) Konfiguration af et Sample Grid (Prøvegitter) Pick lists (Plukkelister) Database template (Databaseskabelon) Device Setup (Enhedskonfiguration) Display Current Position (Aktuel position) Grid (Gitter) Map Data Display (Kortdatavisning) Boundary (Grænse) Path (Bane) Points (Punkter) Background (Baggrund) D Advanced (Avanceret) Advanced Logging (Avanceret logning) Laser Range Finder (Laserområdefinder) Job Settings (Jobindstillinger) AVL/Sync Tilt Compensation (Vippekompensation) Advanced VRA (Avanceret VRA) Custom Formulas (Tilpassede formler) Enheder med skærme med høj opløsning Ressourcer Funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) Åbning og ændring af projekter Valg eller ændring af et projekt Oprettelse af et projekt Sletning af et projekt Sådan startes et Markjournaljob Oprettelse af en ny mark Sådan startes et job Dialogboksen Job Setup (Jobkonfiguration) People (Personer) Equipment (Udstyr) Supplies (Forsyninger) Harvested Crop (Høstet afgrøde) Alternativet Template (skabelon) Vinduet Job Indtastning af høstdata med sedler i fuld størrelse Indtastning af udbyttedata uden sedler i fuld størrelse Afslutning af et job Unfinished jobs (Ikke færdige job) eller Workorders (Arbejdsordrer) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

6 Åbning af et ikke færdigt job/en arbejdsordre Brug af funktionen Field Record (Markjournaler) med funktionen Mapping (Kortlægning) eller VRA aktiveret Oprettelse af et dækningskort under udførelse af et Field Record job (Markjournaljob) Funktionen Mapping (Kortlægning) Værktøj og indikatorer Dialogboksen Job Dialogboksen Map (Kort) Forskydninger Dialogboksen GPS Data Kortlægning af job Logning af job med automatisk filnavngivning Logning af job uden automatisk filnavngivning Indlæsning af baggrundslag Manuel logning Automatisk logning Opdatering af grænser Gitterprøveoptagelse Manuel position Indtastning af kendte koordinater Andre kortlægningsfunktioner Navigate to point (Naviger til punkt) Rulning Etiketter på kortlagte data Midlertidigt afbrudte logger Digitale billeder Udførelse af et nyt sensorjob Brug af alternativet Field Record (Markjournal) Brug af alternativet New Sensor Job (Nyt sensorjob) Arbejde med GreenSeeker RT100-systemet Visning af NDVI-værdierne på skærmbilledet Mapping (Kortlægning) Udførelse af et VRA-job Brug af alternativet VRA Job Brug alternativet Workorders (Arbejdsordrer) Konfiguration af GreenSeeker RT200-systemet til et VRA-job i realtid Udførelse af et VRA-job i realtid Elementer af job i realtid til GreenSeeker RT200-systemet Skærmen Diagnostics (Diagnostik) til GreenSeeker RT200-systemet Fejltilstande i GreenSeeker RT Afslutning af jobbet Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 5

7 7 Fejlfinding FAQ Hvad betyder de meddelelser, der vises i vinduet GPS Settings - Quality (GPS-indstillinger kvalitet)? Hvad betyder meddelelserne nederst på skærmen? Hvorfor logges der ingen data? Hvorfor kan jeg kun se en linje eller en tom skærm i vinduet Map (Kort)? A Opsætning af VRA-controller Understøttede controllere Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

8 KAPITEL 1 Introduktion 1 I dette kapitel: Funktioner Farm Works Software -løsningen Farm Works Mobile-software kan bruges til håndholdte computere med styresystemerne Windows Mobile, Windows CE eller Pocket PC, og bærbare computere med styresystemet Windows 2000 og senere, herunder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Softwaren er en bærbar dataindtastningsløsning til markoplysninger og kan bruges sammen med en GPS-modtager til kortlægning og til kontrol af almindeligt anvendte spredere med variabel-dosis og er en billig løsning i en enkelt-enhed. Denne brugervejledning beskriver softwaren, der kører på en arbejdsstation eller bærbar computer, medmindre andet er angivet. Hvis softwaren bruges på en mobil enhed, kan skærmbillederne se anderledes ud end dem, der er vist i denne vejledning. "Klik" skal læses som "Tryk". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 7

9 1 Introduktion Funktioner Mobile-softwaren har følgende funktioner: Enkel brugergrænseflade Brugervenlige dialogbokse til styring af kunde-, gård-, mark- og jobdata. Tekstdisplay, der kan tilpasses individuelt. Automatisk synkronisering af data med Farm Works Mapping-software. Eksport af data i Shape-filformat til brug med tredjepartsapplikationer. Markoplysninger Indtast markoplysninger undervejs i arbejdet. Uafhængig dataindtastning for markoplysninger eller indtastning i forbindelse med en GPS-modtager. Sporer såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Kortlægning og undersøgelser Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter m.m. Vis baggrundskort, såsom markgrænser, luftfotos, jordtyper og udbyttekort. Registrere undersøgelseskommentarer, såsom ukrudts- og insekttyper, kommentarer, drænrørsdiameter m.m. Digitale billeder af skadedyr med mobile enheder med indbyggede kameraer og GPS, såsom en håndholdt Nomad. Udtagning af jordprøver Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver Brug navigationslinjen til automatisk at tilslutte målpunkterne, så de nummereres. Naviger til ethvert interessant sted med kompasset eller en 3D-visning af kortet. 8 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

10 Introduktion 1 Spredning med variabel dosis Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Opretter "som doseret", der kan downloades til Farm Works Mapping-software eller anden tredjepartssoftware til arbejdsstationer. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 9

11 1 Introduktion 10 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

12 KAPITEL 2 Sådan kommer du i gang 2 I dette kapitel: Brug af en mobil enhed Installation af softwaren Dette kapitel beskriver, hvordan Mobile-modulet indstilles og køres på en mobil enhed. En mobil enhed er en hvilken som helst håndholdt, der drives af et Windows Mobile styresystem eller en Pocket PC, f.eks. en håndholdt Juno - eller Nomad-computer. BEMÆRK I denne brugervejledning kaldes enhver mobil enhed eller håndholdt computer "enheden". Enhver arbejdsstation eller bærbar computer kaldes "computeren". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 11

13 2 Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed BEMÆRK Mobile enheder er genstand for hyppige ændringer. Selvom der er gjort alle bestræbelser på at give de mest omfattende anvisninger her, kan det være nødvendigt at søge oplysninger i enhedens dokumentation. Når du bruger softwaren med en mobil enhed, skal enheden og arbejdsstationen konfigureres til at arbejde sammen. Installér den relevante software, og opret derefter et partnerskab mellem enheden og computeren. Hvis du installerer softwaren på en computer, skal du gå direkte til Installation af softwaren, side 13. Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Når der etableres et partnerskab, kan enheden og computeren kommunikere med hinanden. Derudover gør det det muligt at installere softwaren på enheden. 1. Forbind enhedens dockingstation eller kabel til en seriel port eller USB-port på computeren. 2. Installér Microsoft Windows CE Services (ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center for Windows Vista) fra Microsoft Windows CE-cd, du skulle have fået sammen med enheden. Følg opsætningsguiden for at installere de nødvendige applikationer. Du skal eventuelt også bruge den originale Windows installations-cd. BEMÆRK Du finder et link til disse applikationer på Vælg Nyheder / Links / Marksoftware-links, og vælg derefter enten Microsoft ActiveSync -teknologi eller Windows Mobile Device Center. 3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. 4. Anbring enheden i dockingstationen, eller sæt den til det kabel, der er forbundet til computeren. Følg derefter eventuelle anvisninger i guiden Nyt partnerskab, herunder indtastning af et navn på enheden. Dette navn bruges til at identificere enheden på computeren. Systemet etablerer partnerskabet. 12 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

14 Sådan kommer du i gang 2 Hver gang du sætter enheden i dockingstationen eller tilslutter kablet, viser en meddelelse, at computeren opretter forbindelse til enheden. Denne kritiske proces er det, som tillader kommunikation mellem computeren og enheden. Installation af softwaren Installér softwaren fra computer-cd'en, uanset om du kører den fra en computer eller fra en enhed. Hvis du vil køre softwaren fra en enhed, skal du synkronisere computeren og enheden igennem hele installationsprocessen. Tag hensyn til følgende, inden du installerer softwaren: Filerne på installations-cd'erne er komprimerede. Du kan ikke installere softwaren ved at kopiere filerne. Hvis du klikker på Cancel (Annuller) under installationen, afbrydes processen, og softwaren vil ikke blive installeret korrekt på computeren. Sådan installeres softwaren: 1. Sæt installationsdisken i arbejdsstationens cd-/dvd-drev. Installationen starter normalt automatisk. Gør den ikke det, skal du vælge Kør i menuen Start og skrive D:\fsplash.exe (hvord:\ er dit cd-rom-drev) på kommandolinjen for at starte installationen. 2. Vælg de(n) softwaremodul(er) eller manual, du vil installere, og følg derefter anvisningerne på skærmen. 3. Hvis du downloader et softwaremodul, kan du skulle indtaste en softwareproduktkode. Disse koder vises på din konto på Farm Works Store eller følger med den software, du har købt. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 13

15 2 Sådan kommer du i gang Installation på en mobil enhed Hvis du bruger en mobil enhed uden den præ-installerede software, skal du forbinde enheden til din arbejdsstation ved hjælp af en af følgende: Hvis din arbejdsstation drives af... Brug... Styresystemet Windows XP eller tidligere versioner Microsoft ActiveSync-teknologi Styresystemet Windows Vista Styresystemet Windows 7 Windows Mobile Device Center Windows Sync Center Når enheden er synkroniseret med din arbejdsstation, kan du bruge cd-/dvd-drevet på din arbejdsstation til at installere mobilsoftwaren. Læse mere på Using Windows Mobile Center with Windows Vista FAQ, der er tilgængelig på Sådan registreres softwaren Du skal registrere softwaren for at kunne bruge den fuldt ud. For at registrere automatisk på internettet skal du vælge den relevante mulighed, når du kører programmet for første gang. Du kan også registrere softwaren ved at ringe til det supportnummer, der er angivet foran på manualen. Hvis du gør det, skal du være ved din computer med softwaren installeret og i gang. 14 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

16 KAPITEL 3 Synkronisering af data 3 I dette kapitel: Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Mobile-softwaren kan synkronisere data (kort, afgrødejournaler og eventuelle planlagte jobs, der er oprettet i office-softwaren) til og fra Farm Works Mapping-softwaren. Når softwaren er installeret og registreret, kan du indtaste oplysninger, såsom kunde-/gård-/marknavne, udstyr og materialer fra office-softwaren til Mobile-softwaren. Desuden kan alle data, der er indsamlet med Mobile-softwaren, synkroniseres med office-softwaren. Du skal afsluttes processen i hvert enkelt projekt i office-softwaren for at synkronisere mere end ét projekt. Du kan synkronisere mere end én kundes oplysninger (eller alle kunder) under denne proces. Under synkroniseringen opdateres forskelle mellem de lister, der føres i marksoftwaren og office-softwaren. Dermed kan du tilføje udstyr, materialer, marker og så videre på enheden og computeren uden at skulle tænke på, om der kommer dobbelte poster, når de to maskiner synkroniseres. Når processen begynder, bliver du bedt om at matche eller linke nye poster fra marksoftwaren med dem, der allerede findes på computeren, eller oprette en ny post på computeren. Dermed kan du tilføje nye poster på enheden, mens andre opretter og arbejder med de samme poster på computeren. Før journalerne kan synkroniseres, skal hvert job markeres som Finished (Færdig) i Mobilesoftwaren. Job, der ikke er færdige, vil ikke blive synkroniseret. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 15

17 3 Synkronisering af data Synkronisering af journaler For at synkronisere journaler: 1. Luk Mobile-softwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. 3. Vælg File /Synchronize Mobile (Filer/Synkroniser Mobile) på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. 16 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

18 Synkronisering af data 3 Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Farming (Landbrug). Rediger arbejdet efter behov. Upload Field Boundaries (Upload markgrænser): Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload Field History (Upload markhistorik): Vælg dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Resource List (Ressourceliste): Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 4. Fanen Field Record (Markjournal) i dialogboksen Synchronization (Synkronisering) viser eventuelle jobs, der blev indtastet ved hjælp af funktionen Markjournal. Vælg de job, der skal synkroniseres. Du kan bruge knappen Select All (Vælg alle) eller Select None (Vælg ingen) efter behov. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 17

19 3 Synkronisering af data Der vises en meddelelse, når synkroniseringen er afsluttet. Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering gør det muligt at oprette link til oplysninger, der er tilføjet i marksoftwaren, til eksisterende poster, mens man er i marken, eller tilføjes som nye poster i office-softwaren. Dialogboksen Linker kan blive vist under synkronisering. 1. Markér den nye post på listen til venstre. Dette er den post, der blev tilføjet i marksoftwaren. 2. Gør et af følgende: Hvis posten er en ny ressource, der i øjeblikket ikke findes i arbejdsstationens software, klik på Opret og indtast derefter postens detaljer. Hvis posten svarer til en post, der allerede findes på arbejdsstationen, markér posten på listen, og klik derefter på Link. 3. Klik på OK. 4. Gentag Trin 2 og Trin 3 for hver post, der blev tilføjet Mobile-softwaren. 5. Indtast egenskaberne for eventuelle nye personer eller nyt udstyr, der oprettes, hvis du bliver bedt om det. 18 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

20 Synkronisering af data 3 C 6. Egenskaberne for nye materialer indsættes under synkroniseringen. Hvis du bruger modulet Penge, skal du tildele en konto til nye materialer. Når synkroniseringen er afsluttet, er de nye poster tilgængelige til brug på arbejdsstationens software. Følgende gælder synkroniserede data: Alle markjournaler (job og regioner), der blev markeret som Færdig i Mobile-software, indlæses i arbejdsstationens software. Kommentarer, afgrødehistorik, kemikaliejournaler og Enterprise Statements opdateres. Markfarverne og -mønstrene på dit kort i arbejdsstationens software afspejler de gårdhandlinger, der er registreret med marksoftwaren. Alle poster, der er tilføjet arbejdsstationens software siden synkroniseringen, tilføjes marksoftwaren. Derfor skal der altid være opdaterede lister over gårdposter. Alle markjournaler markeret som Færdig i Mobile-softwaren fjernes fra marksoftwaren. Job, der er markeret som Ikke færdig, bliver liggende på enheden for at blive afsluttet på et senere tidspunkt. Hvis Upload markgrænser er valgt, oploades et opdateret kort med alle markgrænser til marksoftwaren. GPS-kort, der blev oprettet i marksoftwaren, importeres i arbejdsstationens software og anbringes på nye lag. FORSIGTIG Der er grænser for den mængde data, der kan lagres i enhedens hovedhukommelse, og der er risici ved at lagre for mange data på CE-enheden. Data i hovedhukommelsen kan forsvinde, hvis enheden beskadiges eller ødelægges. Farm Works vil kraftigt anbefale at dataene synkroniseres efter hver arbejdsdag. Synkronisering af GPS-kortlagte data Når du opretter kortlægningsdata, kan du importere dem til projektet på arbejdsstationen via synkroniseringsprocessen. 1. Luk marksoftwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile-softwaren. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 19

21 3 Synkronisering af data 3. Vælg Filer/Synkroniser Mobile på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Landbrug. Rediger arbejdet efter behov. Upload markgrænser: Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload markhistorik: Hvis du bruger funktionen markjournaler, skal du vælge dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Ressourceliste: Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 20 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

22 Synkronisering af data 3 Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle kortlægningsjob, der blev oprettet med marksoftwaren. a. Vælg de job, der skal synkroniseres. Klik på Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. b. Vælg følgende efter behov i gruppen Alternativer: Importer som job: Kortdataene importeres som et job. Vælg dette alternativ, hvis kortet repræsenterer en gårdhandling på en mark ( f.eks. et dækningskort for såning eller sprøjtning). Job kan importeres i arbejdsstationen software, så de indeholder indtastninger såsom materialer, udstyr og medarbejdere. Hvis du ikke vælger Importer som job, importeres dataene som et baggrundskort, der vises under Kunde, Gård eller Mark i arbejdsstationens software. Dette er nyttigt til kort, der repræsenterer funktioner, såsom bearbejdnings- og funktionskort. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 21

23 3 Synkronisering af data Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle filer, der blev oprettet med marksoftwaren. 1. Vælg GPS-loggede filer for at synkronisere. Du kan bruge knappen Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. 2. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. 3. Vælg Slet filer for at slette filer fra den valgte synkroniseringsposition efter import. 4. Klik på OK. De valgte filer importeres til arbejdsstationen som et job eller som et baggrundslag, efter behov. 22 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

24 KAPITEL 4 Konfiguration af softwaren 4 I dette kapitel: Præferencer Konfiguration af Connected Farm Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Logging (Logning) Display Advanced (Avanceret) Ressourcer Softwaren skal konfigureres til at fungere efter dine behov, før du bruger den i marken. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 23

25 4 Konfiguration af softwaren Præferencer Den nye præferencegrænseflade gør det muligt at deaktivere uønskede funktioner, så du kan tilpasse dit layout. Funktioner Aktiverede funktioner Funktionerne Field Record (Markjournal), Mapping (Kortlægning) og VRA er allerede aktiverede. Field Record (Markjournal) Gør det muligt at indtaste Field Records (markoplysninger), mens du arbejder. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Mapping (Kortlægning) Bruges sammen med funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) og en GPS-modtager til at spore såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter og andre interessepunkter. 24 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

26 Konfiguration af softwaren 4 Vis baggrundskort. Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver VRA (Variable Rate Application (Udbringning med variabel dosis) Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Deaktivering af funktioner 1. Vælg File / Preferences (Fil/Præferencer). 2. I dialogboksen Preferences (Præferencer) fjerner du markeringen i afkrydsningsfelterne ud for hver funktion, du vil deaktivere: Hvis du deaktiverer et alternativ, fjernes det fra fanen Jobs. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 25

27 4 Konfiguration af softwaren Hvis du fjerner alternativet VRA, viser skærmbilledet Jobs kun alternativerne for Field Record Job (Markjournaljob), New Mapping Job (Nyt kortlægningsjob) og Unfinished Jobs/Works Orders (Ikke færdige job/arbejdsordrer). 26 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

http://solutions.brother.com

http://solutions.brother.com SOFTWARESYSTEM TIL PERSONLIGT BRODERIDESIGN Brugsanvisning Besøg os på http://solutions.brother.om, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE OPLYSNINGER: BESTEMMELSER

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere