BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mobile Software

2 BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger FarmWorks Mobile Software Version 2011 og senere Revision D Oktober 2011

3 Kontaktoplysninger og juridisk information Kontaktoplysninger Farm Works Information Management A division of Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Canada Andre lande Europa Australien New Zealand +61 (3) Juridiske bestemmelser Ophavsret og varemærker 2011, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno og Nomad er registrerede varemærker tilhørende Trimble Navigation Limited, der er registreret i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Udgivelsesnotat Dette er Oktober 2011 udgivelsen (revision D) af Brugervejledning til Farm Works Mobile Software. Oplysninger om den begrænsede produktgaranti Relevante oplysninger om den begrænsede produktgaranti findes i de juridiske bestemmelser i den licensaftale, der gælder for dette produkt eller kan fås hos din lokale autoriserede Farm Works-forhandler. 2 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

4 Indhold Kontaktoplysninger og juridisk information Introduktion Funktioner Enkel brugergrænseflade Markoplysninger Kortlægning og undersøgelser Udtagning af jordprøver Spredning med variabel dosis Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Installation af softwaren Installation på en mobil enhed Sådan registreres softwaren Synkronisering af data Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Konfiguration af softwaren Præferencer Funktioner Konfiguration af Connected Farm Ikonet Sync Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Measurement (Måling) Koordinatsystem GPS-indstillinger Errors and Warnings (Fejl og advarsler) Exporting Log Files (Eksport af logfiler) Keyboard Settings (Tastaturindstillinger) Language (Sprog) Logging (Logning) Auto logging (Automatisk logning) Offset (Forskydning) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 3

5 Sample IDs (Prøve-id'er) Konfiguration af et Sample Grid (Prøvegitter) Pick lists (Plukkelister) Database template (Databaseskabelon) Device Setup (Enhedskonfiguration) Display Current Position (Aktuel position) Grid (Gitter) Map Data Display (Kortdatavisning) Boundary (Grænse) Path (Bane) Points (Punkter) Background (Baggrund) D Advanced (Avanceret) Advanced Logging (Avanceret logning) Laser Range Finder (Laserområdefinder) Job Settings (Jobindstillinger) AVL/Sync Tilt Compensation (Vippekompensation) Advanced VRA (Avanceret VRA) Custom Formulas (Tilpassede formler) Enheder med skærme med høj opløsning Ressourcer Funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) Åbning og ændring af projekter Valg eller ændring af et projekt Oprettelse af et projekt Sletning af et projekt Sådan startes et Markjournaljob Oprettelse af en ny mark Sådan startes et job Dialogboksen Job Setup (Jobkonfiguration) People (Personer) Equipment (Udstyr) Supplies (Forsyninger) Harvested Crop (Høstet afgrøde) Alternativet Template (skabelon) Vinduet Job Indtastning af høstdata med sedler i fuld størrelse Indtastning af udbyttedata uden sedler i fuld størrelse Afslutning af et job Unfinished jobs (Ikke færdige job) eller Workorders (Arbejdsordrer) Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

6 Åbning af et ikke færdigt job/en arbejdsordre Brug af funktionen Field Record (Markjournaler) med funktionen Mapping (Kortlægning) eller VRA aktiveret Oprettelse af et dækningskort under udførelse af et Field Record job (Markjournaljob) Funktionen Mapping (Kortlægning) Værktøj og indikatorer Dialogboksen Job Dialogboksen Map (Kort) Forskydninger Dialogboksen GPS Data Kortlægning af job Logning af job med automatisk filnavngivning Logning af job uden automatisk filnavngivning Indlæsning af baggrundslag Manuel logning Automatisk logning Opdatering af grænser Gitterprøveoptagelse Manuel position Indtastning af kendte koordinater Andre kortlægningsfunktioner Navigate to point (Naviger til punkt) Rulning Etiketter på kortlagte data Midlertidigt afbrudte logger Digitale billeder Udførelse af et nyt sensorjob Brug af alternativet Field Record (Markjournal) Brug af alternativet New Sensor Job (Nyt sensorjob) Arbejde med GreenSeeker RT100-systemet Visning af NDVI-værdierne på skærmbilledet Mapping (Kortlægning) Udførelse af et VRA-job Brug af alternativet VRA Job Brug alternativet Workorders (Arbejdsordrer) Konfiguration af GreenSeeker RT200-systemet til et VRA-job i realtid Udførelse af et VRA-job i realtid Elementer af job i realtid til GreenSeeker RT200-systemet Skærmen Diagnostics (Diagnostik) til GreenSeeker RT200-systemet Fejltilstande i GreenSeeker RT Afslutning af jobbet Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 5

7 7 Fejlfinding FAQ Hvad betyder de meddelelser, der vises i vinduet GPS Settings - Quality (GPS-indstillinger kvalitet)? Hvad betyder meddelelserne nederst på skærmen? Hvorfor logges der ingen data? Hvorfor kan jeg kun se en linje eller en tom skærm i vinduet Map (Kort)? A Opsætning af VRA-controller Understøttede controllere Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

8 KAPITEL 1 Introduktion 1 I dette kapitel: Funktioner Farm Works Software -løsningen Farm Works Mobile-software kan bruges til håndholdte computere med styresystemerne Windows Mobile, Windows CE eller Pocket PC, og bærbare computere med styresystemet Windows 2000 og senere, herunder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Softwaren er en bærbar dataindtastningsløsning til markoplysninger og kan bruges sammen med en GPS-modtager til kortlægning og til kontrol af almindeligt anvendte spredere med variabel-dosis og er en billig løsning i en enkelt-enhed. Denne brugervejledning beskriver softwaren, der kører på en arbejdsstation eller bærbar computer, medmindre andet er angivet. Hvis softwaren bruges på en mobil enhed, kan skærmbillederne se anderledes ud end dem, der er vist i denne vejledning. "Klik" skal læses som "Tryk". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 7

9 1 Introduktion Funktioner Mobile-softwaren har følgende funktioner: Enkel brugergrænseflade Brugervenlige dialogbokse til styring af kunde-, gård-, mark- og jobdata. Tekstdisplay, der kan tilpasses individuelt. Automatisk synkronisering af data med Farm Works Mapping-software. Eksport af data i Shape-filformat til brug med tredjepartsapplikationer. Markoplysninger Indtast markoplysninger undervejs i arbejdet. Uafhængig dataindtastning for markoplysninger eller indtastning i forbindelse med en GPS-modtager. Sporer såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Kortlægning og undersøgelser Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter m.m. Vis baggrundskort, såsom markgrænser, luftfotos, jordtyper og udbyttekort. Registrere undersøgelseskommentarer, såsom ukrudts- og insekttyper, kommentarer, drænrørsdiameter m.m. Digitale billeder af skadedyr med mobile enheder med indbyggede kameraer og GPS, såsom en håndholdt Nomad. Udtagning af jordprøver Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver Brug navigationslinjen til automatisk at tilslutte målpunkterne, så de nummereres. Naviger til ethvert interessant sted med kompasset eller en 3D-visning af kortet. 8 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

10 Introduktion 1 Spredning med variabel dosis Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Opretter "som doseret", der kan downloades til Farm Works Mapping-software eller anden tredjepartssoftware til arbejdsstationer. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 9

11 1 Introduktion 10 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

12 KAPITEL 2 Sådan kommer du i gang 2 I dette kapitel: Brug af en mobil enhed Installation af softwaren Dette kapitel beskriver, hvordan Mobile-modulet indstilles og køres på en mobil enhed. En mobil enhed er en hvilken som helst håndholdt, der drives af et Windows Mobile styresystem eller en Pocket PC, f.eks. en håndholdt Juno - eller Nomad-computer. BEMÆRK I denne brugervejledning kaldes enhver mobil enhed eller håndholdt computer "enheden". Enhver arbejdsstation eller bærbar computer kaldes "computeren". Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 11

13 2 Sådan kommer du i gang Brug af en mobil enhed BEMÆRK Mobile enheder er genstand for hyppige ændringer. Selvom der er gjort alle bestræbelser på at give de mest omfattende anvisninger her, kan det være nødvendigt at søge oplysninger i enhedens dokumentation. Når du bruger softwaren med en mobil enhed, skal enheden og arbejdsstationen konfigureres til at arbejde sammen. Installér den relevante software, og opret derefter et partnerskab mellem enheden og computeren. Hvis du installerer softwaren på en computer, skal du gå direkte til Installation af softwaren, side 13. Etabler et partnerskab mellem en enhed og en computer Når der etableres et partnerskab, kan enheden og computeren kommunikere med hinanden. Derudover gør det det muligt at installere softwaren på enheden. 1. Forbind enhedens dockingstation eller kabel til en seriel port eller USB-port på computeren. 2. Installér Microsoft Windows CE Services (ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center for Windows Vista) fra Microsoft Windows CE-cd, du skulle have fået sammen med enheden. Følg opsætningsguiden for at installere de nødvendige applikationer. Du skal eventuelt også bruge den originale Windows installations-cd. BEMÆRK Du finder et link til disse applikationer på Vælg Nyheder / Links / Marksoftware-links, og vælg derefter enten Microsoft ActiveSync -teknologi eller Windows Mobile Device Center. 3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. 4. Anbring enheden i dockingstationen, eller sæt den til det kabel, der er forbundet til computeren. Følg derefter eventuelle anvisninger i guiden Nyt partnerskab, herunder indtastning af et navn på enheden. Dette navn bruges til at identificere enheden på computeren. Systemet etablerer partnerskabet. 12 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

14 Sådan kommer du i gang 2 Hver gang du sætter enheden i dockingstationen eller tilslutter kablet, viser en meddelelse, at computeren opretter forbindelse til enheden. Denne kritiske proces er det, som tillader kommunikation mellem computeren og enheden. Installation af softwaren Installér softwaren fra computer-cd'en, uanset om du kører den fra en computer eller fra en enhed. Hvis du vil køre softwaren fra en enhed, skal du synkronisere computeren og enheden igennem hele installationsprocessen. Tag hensyn til følgende, inden du installerer softwaren: Filerne på installations-cd'erne er komprimerede. Du kan ikke installere softwaren ved at kopiere filerne. Hvis du klikker på Cancel (Annuller) under installationen, afbrydes processen, og softwaren vil ikke blive installeret korrekt på computeren. Sådan installeres softwaren: 1. Sæt installationsdisken i arbejdsstationens cd-/dvd-drev. Installationen starter normalt automatisk. Gør den ikke det, skal du vælge Kør i menuen Start og skrive D:\fsplash.exe (hvord:\ er dit cd-rom-drev) på kommandolinjen for at starte installationen. 2. Vælg de(n) softwaremodul(er) eller manual, du vil installere, og følg derefter anvisningerne på skærmen. 3. Hvis du downloader et softwaremodul, kan du skulle indtaste en softwareproduktkode. Disse koder vises på din konto på Farm Works Store eller følger med den software, du har købt. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 13

15 2 Sådan kommer du i gang Installation på en mobil enhed Hvis du bruger en mobil enhed uden den præ-installerede software, skal du forbinde enheden til din arbejdsstation ved hjælp af en af følgende: Hvis din arbejdsstation drives af... Brug... Styresystemet Windows XP eller tidligere versioner Microsoft ActiveSync-teknologi Styresystemet Windows Vista Styresystemet Windows 7 Windows Mobile Device Center Windows Sync Center Når enheden er synkroniseret med din arbejdsstation, kan du bruge cd-/dvd-drevet på din arbejdsstation til at installere mobilsoftwaren. Læse mere på Using Windows Mobile Center with Windows Vista FAQ, der er tilgængelig på Sådan registreres softwaren Du skal registrere softwaren for at kunne bruge den fuldt ud. For at registrere automatisk på internettet skal du vælge den relevante mulighed, når du kører programmet for første gang. Du kan også registrere softwaren ved at ringe til det supportnummer, der er angivet foran på manualen. Hvis du gør det, skal du være ved din computer med softwaren installeret og i gang. 14 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

16 KAPITEL 3 Synkronisering af data 3 I dette kapitel: Synkronisering af journaler Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering af GPS-kortlagte data Mobile-softwaren kan synkronisere data (kort, afgrødejournaler og eventuelle planlagte jobs, der er oprettet i office-softwaren) til og fra Farm Works Mapping-softwaren. Når softwaren er installeret og registreret, kan du indtaste oplysninger, såsom kunde-/gård-/marknavne, udstyr og materialer fra office-softwaren til Mobile-softwaren. Desuden kan alle data, der er indsamlet med Mobile-softwaren, synkroniseres med office-softwaren. Du skal afsluttes processen i hvert enkelt projekt i office-softwaren for at synkronisere mere end ét projekt. Du kan synkronisere mere end én kundes oplysninger (eller alle kunder) under denne proces. Under synkroniseringen opdateres forskelle mellem de lister, der føres i marksoftwaren og office-softwaren. Dermed kan du tilføje udstyr, materialer, marker og så videre på enheden og computeren uden at skulle tænke på, om der kommer dobbelte poster, når de to maskiner synkroniseres. Når processen begynder, bliver du bedt om at matche eller linke nye poster fra marksoftwaren med dem, der allerede findes på computeren, eller oprette en ny post på computeren. Dermed kan du tilføje nye poster på enheden, mens andre opretter og arbejder med de samme poster på computeren. Før journalerne kan synkroniseres, skal hvert job markeres som Finished (Færdig) i Mobilesoftwaren. Job, der ikke er færdige, vil ikke blive synkroniseret. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 15

17 3 Synkronisering af data Synkronisering af journaler For at synkronisere journaler: 1. Luk Mobile-softwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile Device Center. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. 3. Vælg File /Synchronize Mobile (Filer/Synkroniser Mobile) på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. 16 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

18 Synkronisering af data 3 Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Farming (Landbrug). Rediger arbejdet efter behov. Upload Field Boundaries (Upload markgrænser): Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload Field History (Upload markhistorik): Vælg dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Resource List (Ressourceliste): Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 4. Fanen Field Record (Markjournal) i dialogboksen Synchronization (Synkronisering) viser eventuelle jobs, der blev indtastet ved hjælp af funktionen Markjournal. Vælg de job, der skal synkroniseres. Du kan bruge knappen Select All (Vælg alle) eller Select None (Vælg ingen) efter behov. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 17

19 3 Synkronisering af data Der vises en meddelelse, når synkroniseringen er afsluttet. Oprettelse af link til nye oplysninger Synkronisering gør det muligt at oprette link til oplysninger, der er tilføjet i marksoftwaren, til eksisterende poster, mens man er i marken, eller tilføjes som nye poster i office-softwaren. Dialogboksen Linker kan blive vist under synkronisering. 1. Markér den nye post på listen til venstre. Dette er den post, der blev tilføjet i marksoftwaren. 2. Gør et af følgende: Hvis posten er en ny ressource, der i øjeblikket ikke findes i arbejdsstationens software, klik på Opret og indtast derefter postens detaljer. Hvis posten svarer til en post, der allerede findes på arbejdsstationen, markér posten på listen, og klik derefter på Link. 3. Klik på OK. 4. Gentag Trin 2 og Trin 3 for hver post, der blev tilføjet Mobile-softwaren. 5. Indtast egenskaberne for eventuelle nye personer eller nyt udstyr, der oprettes, hvis du bliver bedt om det. 18 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

20 Synkronisering af data 3 C 6. Egenskaberne for nye materialer indsættes under synkroniseringen. Hvis du bruger modulet Penge, skal du tildele en konto til nye materialer. Når synkroniseringen er afsluttet, er de nye poster tilgængelige til brug på arbejdsstationens software. Følgende gælder synkroniserede data: Alle markjournaler (job og regioner), der blev markeret som Færdig i Mobile-software, indlæses i arbejdsstationens software. Kommentarer, afgrødehistorik, kemikaliejournaler og Enterprise Statements opdateres. Markfarverne og -mønstrene på dit kort i arbejdsstationens software afspejler de gårdhandlinger, der er registreret med marksoftwaren. Alle poster, der er tilføjet arbejdsstationens software siden synkroniseringen, tilføjes marksoftwaren. Derfor skal der altid være opdaterede lister over gårdposter. Alle markjournaler markeret som Færdig i Mobile-softwaren fjernes fra marksoftwaren. Job, der er markeret som Ikke færdig, bliver liggende på enheden for at blive afsluttet på et senere tidspunkt. Hvis Upload markgrænser er valgt, oploades et opdateret kort med alle markgrænser til marksoftwaren. GPS-kort, der blev oprettet i marksoftwaren, importeres i arbejdsstationens software og anbringes på nye lag. FORSIGTIG Der er grænser for den mængde data, der kan lagres i enhedens hovedhukommelse, og der er risici ved at lagre for mange data på CE-enheden. Data i hovedhukommelsen kan forsvinde, hvis enheden beskadiges eller ødelægges. Farm Works vil kraftigt anbefale at dataene synkroniseres efter hver arbejdsdag. Synkronisering af GPS-kortlagte data Når du opretter kortlægningsdata, kan du importere dem til projektet på arbejdsstationen via synkroniseringsprocessen. 1. Luk marksoftwaren på den mobile enhed. 2. Gør et af følgende: På en CE-enhed: Kontrollér, at den er tilsluttet og synkroniseret med computeren ved hjælp af ActiveSync-teknologi eller Windows Mobile-softwaren. På en Yuma- eller anden markenhed, der ikke kommunikerer via Active Syncteknologi, skal USB-nøglen tages ud af den mobile enhed og derefter sættes i computerens USB-stik. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 19

21 3 Synkronisering af data 3. Vælg Filer/Synkroniser Mobile på computeren, og vælg derefter de nødvendige alternativer i den dialogboks, der vises. Position: Alle tilgængelige positioner vises på rullelisten. Hvis du ikke ser positionen, f.eks. CE SD-kort eller CE-hovedhukommelse, er enheden ikke tilgængelig. Alternativer: Vis jobdetaljer før optagelse: Vis eller rediger arbejdet, før synkroniseringen er afsluttet. Hvis du vælger dette alternativ, vises dialogboksen Landbrug. Rediger arbejdet efter behov. Upload markgrænser: Vis markgrænser som baggrundskort i marksoftwaren. Upload markhistorik: Hvis du bruger funktionen markjournaler, skal du vælge dette alternativ for at uploade markhistorikken fra og med den valgte dato. Indeholder en kort oversigt over hvert job, inkl. anvendte materialer, dosis, dato, pris og kommentarer. Ressourceliste: Begrænser de kunder, gårde, marker og indtastninger, der eksporteres til brug sammen med marksoftwaren. 20 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

22 Synkronisering af data 3 Data, der logges i marksoftwaren ved hjælp af alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle kortlægningsjob, der blev oprettet med marksoftwaren. a. Vælg de job, der skal synkroniseres. Klik på Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. b. Vælg følgende efter behov i gruppen Alternativer: Importer som job: Kortdataene importeres som et job. Vælg dette alternativ, hvis kortet repræsenterer en gårdhandling på en mark ( f.eks. et dækningskort for såning eller sprøjtning). Job kan importeres i arbejdsstationen software, så de indeholder indtastninger såsom materialer, udstyr og medarbejdere. Hvis du ikke vælger Importer som job, importeres dataene som et baggrundskort, der vises under Kunde, Gård eller Mark i arbejdsstationens software. Dette er nyttigt til kort, der repræsenterer funktioner, såsom bearbejdnings- og funktionskort. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 21

23 3 Synkronisering af data Data, der logges i marksoftwaren uden alternativet Automatisk filnavngivning Se Logning af job med automatisk filnavngivning, side 111. Dialogboksen Synkronisering viser eventuelle filer, der blev oprettet med marksoftwaren. 1. Vælg GPS-loggede filer for at synkronisere. Du kan bruge knappen Vælg alle eller Vælg ingen efter behov. 2. Vælg Importer stier som punkter og Importer grænser som linjer for at konvertere data, der blev logget med marksoftwaren ved hjælp af det forkerte alternativ. 3. Vælg Slet filer for at slette filer fra den valgte synkroniseringsposition efter import. 4. Klik på OK. De valgte filer importeres til arbejdsstationen som et job eller som et baggrundslag, efter behov. 22 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

24 KAPITEL 4 Konfiguration af softwaren 4 I dette kapitel: Præferencer Konfiguration af Connected Farm Konfiguration-afsnittene Settings (Indstillinger) Logging (Logning) Display Advanced (Avanceret) Ressourcer Softwaren skal konfigureres til at fungere efter dine behov, før du bruger den i marken. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 23

25 4 Konfiguration af softwaren Præferencer Den nye præferencegrænseflade gør det muligt at deaktivere uønskede funktioner, så du kan tilpasse dit layout. Funktioner Aktiverede funktioner Funktionerne Field Record (Markjournal), Mapping (Kortlægning) og VRA er allerede aktiverede. Field Record (Markjournal) Gør det muligt at indtaste Field Records (markoplysninger), mens du arbejder. Vis historik for tidligere hybrider, sprøjtning med kemikalier, dyrkningspraksis, udbytte m.m. Mapping (Kortlægning) Bruges sammen med funktionen Field Record Keeping (Journalføring for markerne) og en GPS-modtager til at spore såningsdatoer, brug af kemikalier, sedler i fuld størrelser, hybrid-/sortsposition m.m. Kortlæg markgrænser, afvandingsrør, sving, grøfter og andre interessepunkter. 24 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

26 Konfiguration af softwaren 4 Vis baggrundskort. Brug gitre eller styringszoner til udtagning af jordprøver VRA (Variable Rate Application (Udbringning med variabel dosis) Kontrollerer et eller flere produkter ved udbringning med variabel dosis ved hjælp af udbringningskort. Støtter eksterne sensorer til logning af data og udbringning med variabel dosis. Deaktivering af funktioner 1. Vælg File / Preferences (Fil/Præferencer). 2. I dialogboksen Preferences (Præferencer) fjerner du markeringen i afkrydsningsfelterne ud for hver funktion, du vil deaktivere: Hvis du deaktiverer et alternativ, fjernes det fra fanen Jobs. Brugervejledning til Farm Works Mobile Software 25

27 4 Konfiguration af softwaren Hvis du fjerner alternativet VRA, viser skærmbilledet Jobs kun alternativerne for Field Record Job (Markjournaljob), New Mapping Job (Nyt kortlægningsjob) og Unfinished Jobs/Works Orders (Ikke færdige job/arbejdsordrer). 26 Brugervejledning til Farm Works Mobile Software

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software Version 2012 og senere Revision A December 2011 Kontaktoplysninger

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere