Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd"

Transkript

1 Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45)

2 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) er en selvejende institution. TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpap, membraner eller folier. TOR har endvidere til formål at værne om og udbygge branchens omdømme, gennem saglig oplysning om miljømæssige, samfundsmæssige og forbrugermæssige forhold med relation til branchen. TOR koordinerer branchens interesser i relation til myndigheder, undervisning og forskningsinstitutioner samt byggeriets øvrige organisationer og foreninger. TOR kan herunder: Udarbejde generelle retningslinier for anvendelse af tagpap og udførelse af tagpaparbejde samt udsende tekniske anvisninger og informationer om den rette brug af tagpap med vægt lagt på byggeteknik, arkitektur, kvalitetssikring, sikkerhed, miljø m.m. Varetage kursusvirksomhed og deltage i foredragsvirksomhed inden for tagpapanvendelse, bygningsfysik etc. Udøve konsultativ virksomhed, herunder rådgivning til projekterende teknikere og andre. Uddele en pris. Yde støtte til og deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Varetage pressekontakt. Varetage en opmandsfunktion inden for tagpapområdet efter anmodning fra parter i tvistsager. TOR har hjemsted i Region Hovedstaden. PRISUDDELING TOR kan uddele en pris til arkitekter, ingeniører eller andre personer inden for byggebranchen, der beskæftiger sig med tagkonstruktioner forsynet med tagpap eller membraner fremstillet på bitumenbasis. Prisen, der ikke kan søges, uddeles efter TOR s skøn som anerkendelse for udførte tagkonstruktioner med særlig arkitektonisk eller ingeniørmæssig værdi. 2

3 REPRÆSENTANTSKAB TOR ledes af et repræsentantskab på 8-16 medlemmer. 2 af repræsentantskabets medlemmer vælges af Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening. TOR s næstformand udpeges af Brancheforeningen. Øvrige medlemmer udpeges blandt personer, der har en særlig viden og interesse inden for den rette anvendelse af tagpap i forbindelse med bygge og anlægsopgaver. 3 TOR s formand vælges blandt gruppen: Øvrige medlemmer. For at opnå en så bred baggrund som muligt findes de øvrige medlemmer eksempelvis inden for følgende institutioner og organisationer: Energistyrelsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi/Aalborg Universitetscenter AAU Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) De Byggetekniske Højskoler Det kongelige Danske Kunstakademis sokler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK Arkitektskolen i Aarhus Dansk Byggeri Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Bygherreforeningen Danske Arkitektvirksomheder, Danske Arkitekter Forsikring & Pension Boligselskaberne Formand og næstformand udgør Forretningsudvalget. REPRÆSENTANTSKAB/MØDER 4 Repræsentantskabet holder sædvanligvis 2-4 møder hvert år, men yderligere repræsentantskabsmøder skal indkaldes, når dette vedtages af repræsentantskabet, besluttes af formanden eller begæres af mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages skriftlig varsel. Repræsentantskabsmøder afholdes normalt i København, men efter beslutning af forretningsudvalget, kan møder afholdes andre steder i Danmark. Repræsentantskabsmøderne ledes af formanden. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af mødte medlemmer og træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4 Såfremt der ønskes forelagt forslag til beslutning, skal disse fremgå af dagsordenen, der udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen. TOR s sekretariat foranlediger, at der føres en protokol over repræsentantskabets møder. Kopi af protokollaterne udsendes til repræsentantskabets medlemmer. FORRETNINGSUDVALG OG ANDRE UDVALG Repræsentantskabet kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 2 medlemmer: formand og næstformand, til at forestå den daglige ledelse. 5 Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere retningslinier for forretningsudvalgets virksomhed. Repræsentantskabet kan beslutte, at der skal nedsættes andre udvalg til behandling af anliggender i tilknytning til TOR s virksomhed. Repræsentantskabet fastsætter de nærmere retningslinier for sådanne udvalg. SEKRETARIAT TOR etablerer et sekretariat, som udfører de af repræsentantskabet pålagte opgaver i henhold til nærmere fastsat beskrivelse. Sekretariatet skal følge de retningslinier og anvisninger, som gives af repræsentantskabet eller forretningsudvalget. 6 Sekretariatets virksomhed omfatter ikke dispositioner, der efter TOR s forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan sekretariatet kun foretage efter særlig bemyndigelse fra repræsentantskabet eller forretningsudvalget, med mindre beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for TOR s virksomhed. TOR s formand skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

5 For TOR s forpligtelser hæfter alene TOR. ØKONOMI, ÅRSREGNSKAB OG REVISION TOR s virksomhed finansieres af tilskud fra Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og indtægter fra abonnementsordning samt ved salg af oplysningsmateriale, iværksættelse af kursusaktiviteter m.v. TOR kan til sit almindelige virke eller til særlige formål modtage tilskud fra organisationer og virksomheder. Repræsentantskabet skal have forelagt såvel budgetter som årsregnskab til godkendelse. 7 TOR s regnskabsår følger kalenderåret, og der udarbejdes årsregnskab omfattende såvel resultatopgørelse som status i overensstemmelse med god regnskabsskik. TOR tegner en ansvarsforsikring, som også dækker repræsentantskabet. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING Ændringer i og tilføjelser til disse vedtægter kræver vedtagelse af TOR s repræsentantskab. Såfremt det besluttes af repræsentantskabet, skal TOR opløses ved likvidation, der sker efter de for aktieselskaber gældende regler. 8 Såfremt TOR s status viser underbalance, der ikke dækkes gennem ordinære eller ekstraordinære indtægter, skal TOR træde i likvidation. Ovenstående er vedtaget af TOR s Repræsentantskab den Godkendt af Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening den Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22 D, 2950 Vedbæk Tlf

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere