RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj Nummer Årgang HOVEDSPONSOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR"

Transkript

1 RGK Medlemsblad Maj Nummer Årgang Aktive juniorer i vinterkulden Læs side 20 Åbning med B&O musik Læs side 16 HOVEDSPONSOR

2 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder os til at betjene dig. Tlf Rungsted Bytorv - SÅ MANGLER DER IKKE NOGET... Tlf

3 Maj Det kan du læse: Vestre Stationsvej Rungsted Kyst Tlf.: Fax: Mail: Administration: Claus Preetzmann Jens Holm Boye Tlf.: Pro Shop: Head Pro: Mike Tulloch Starttider og shop: Tlf.: En generalforsamling efter bogen Side 4 Restaurant: Steen Berthelsen Peter Stræde Tlf.: Redaktør: Jørgen Eneqvist Tlf.: / Mail: Bladets redaktion: Hans Grønfeldt, Jørgen Pedersen (jøp) Lars Wilhelmsen og Jan Frimodt. Skribenter Vivian Timmermann, Jan Rud Hansen, Peter Wittsten og Søren Sebber. Annoncer: Viggo Wollny Tlf.: / Mail: Klar til fest Side 10 Livet er for kort til golfreglerne Side 12 Sponsorudvalg: Hans Carstensen Viggo Wollny Tryk: RGK Forsiden: Aktive juniorspillere trodsede sne og frost og trænede flittigt i vinterens løb. Foto Pia Olrik. Artikler i bladet dækker forfatternes egne meninger og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med bestyrelsen eller redaktionens opfattelse. Redaktionen kan af pladshensyn være nødsaget til at redigere, forkorte eller udelade indsendte artikler. 15. hul i fokus Side 18

4 4 Nummer 1 Årets generalforsamling: RUNGSTED SKAL STADIG VÆRE TOTALOPLEVELSE I SÆRKLASSE! 140 medlemmer var mødt op til klubbens ordinære generalforsamling i klubhuset den 25. april. Da der ikke var ballade-sager på programmet, gav flere rutinerede generalforsamlingsgængere udtryk for, at det måske i realiteten var den bebudede efterfølgende lette anretning, der havde fået medlemmerne til at forlade aftenkaffen og Champions League semifinale. Men hvis dette virkelig skulle være tilfældet, var det jo blot et yderligere klap på skulderen til vores udmærkede restaurant, som i øvrigt undervejs i beretningen modtog megen ros fra formanden. Pensioneret højesteretsdommer Per Sørensen har nu tilsyneladende fast overtaget advokat Helge Hassels mangeårige regime som generalforsamlingens dirigent. Den nye dirigent ser formentlig med samme juridiske skarphed på paragrafferne, men hans stemmepragt kan ikke måle sig med Hassels, som var trænet gennem mange års virke, før mikrofonen var opfundet. Generalforsamlingen var naturligvis som sædvanlig indkaldt med overholdelse af alle kunstens regler, og formand Morten Eldrup- Jørgensen kunne gå i gang med sin beretning. Han understregede selv i indledningen, at den i høj grad ville ligne beretningen fra de senere år. Og det havde han ret i. Derfor vil vi her ikke gå meget detaljeret til værks også taget i betragtning, at bestyrelsens skriftlige beretning på forhånd var udsendt til alle medlemmer. Formanden indledte med at opridse de generelle større udfordringer, som i dag møder driften af en dansk golfklub. Hans overordnede konklusion var, at Rungsted Golf Klubs øjeblikkelige kurs er den rigtige. Det drejer sig om at give medlemmer og gæster en totaloplevelse i topklasse! Dét synspunkt vil bestyrelsen ikke gå på kompromis med. Af de øvrige udsagn hæftede vi os især ved disse: i Vi vil ikke gå på kompromis med det samlede medlemstal men det kan godt være, at vi vil tilbyde folk på ventelisten hurtigere medlemskab, så vi ikke risikerer, at de falder for nogle af de mere eksotiske tilbud fra andre klubber, og vi derved mister dem. Der er stadig en rimelig søgning til vores klub, men vi har ikke den enorme venteliste, vi havde tidligere. i Genopretningsprojektet med vores greens er fuldført, og nu handler det om løbende Formand Morten Eldrup- Jørgensen var - som sædvanen tro - stilsikker på talerstolen.

5 Maj vedligehold. Og greens kan stadig blive bedre! i Bestyrelsen skal muligvis i gang med at diskutere en ny 10-års plan. i Det gennem mange år diskuterede projekt med at bringe indgangspartiet i overensstemmelse med klubhusets øvrige kvaliteter står og skriger på at blive gennemført. i Anser det for et problem, at klubben ikke længere har så mange elitespillere i de yngre årgange. Klubben har en meget stærk tradition for at rumme nogle af landets absolut bedste spillere. Må nok diskutere, om vi kan finde en metode til at dæmme op for andre klubbers køb af elitespillere. i Stor tilfredshed med restaurant og træner. Mike Tulloch har fundet en aftale, så nyeksaminerede Jannik Bolinder kan blive i klubben i hvert fald i i Opfordring til medlemmerne om at deltage i jubilæumsfest lørdag den 8. september i stort telt på parkeringspladsen. Debat Efter formandens beretning blev der åbnet for debatten. Første mand på podiet var Erling Krøll, som skitserede en vis uro gennem sæsonen i turneringsudvalget og ønskede svar på, hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at leve op til turneringsudvalgets ønsker om at få flere medlemmer til at deltage i matcher, og om det interne arbejde i turneringsudvalget havde været i overensstemmelse med den kultur og tradition, vi ønsker at have i klubben. Formanden for turneringsudvalget, Niels Madsen, ønskede ikke at diskutere interne stridigheder i turneringsudvalget i generalforsamlingens større forum, og i et par forsøg lykkedes det formanden at svare på de to stillede spørgsmål: i Nej, bestyrelsen ved ikke, hvordan det er muligt at tiltrække flere deltagere i turneringerne. Ændrede traditioner 140 medlemmer havde tilmeldt sig dette års generalforsamling. i medlemmernes dagligdag er nok en væsentlig årsag til det faldende antal. i Nej, der var foregået noget i turneringsudvalget, som ikke var i overensstemmelse med klubbens kultur og tradition men det er uundgåeligt, at noget sådan sker en gang imellem. Det er ærgerligt, når det sker. Formanden for Seniorklubben, Sven Pedersen, kritiserede stærkt, at seniorklubbens 80 medlemmer havde fået ændret deres starttider som et diktat fra bestyrelsen. Formanden svarede, at bestyrelsen havde forsøgt at se på, hvordan matcherne i klubberne-i-klubben afvikles optimalt og derpå havde gjort noget, som altid er farligt i en forening: Taget en beslutning! Så må vi revurdere sagen efter sæsonen. Sven Pedersen replicerede, at alle selvfølgelig skal være åbne over for ændringer, men at de bør foretages på værdig vis, fortsættes næste side...

6 6 Nummer 1 fortsat fra forrige side... hvilket efter hans mening ikke var sket. Steffen Andersen var enig med formanden i det gode arbejde, der gøres, men var utilfreds med det store antal nyplantede fyrretræer (løvtræer hører mere hjemme på banen) og opfordrede til, at noterne for fremtiden sendes ud til medlemmerne sammen med regnskabet. Regnskab Derefter gennemgik kasserer Hans Carstensen årsregnskabet, som sluttede med et overskud på kr. i forhold til budgettets kr. Årsagen var, at indtægterne var blevet større end budgetteret - hovedsagelig takket være indskud fra et større antal nye medlemmer end planlagt. Desuden havde sponsorindtægterne også været kr. højere end budgetteret. Dertil kommer, at der også er blevet sparet på en række områder. Driften af banen var blevet kr. billigere, og der var sparet kr. i administrationen. Det er stadig bestyrelsens overordnede strategi at styrke klubbens økonomi, så der er noget at stå imod med, hvis de strammere tider for alvor skulle ramme klubben. Eksempelvis kan klubben fra næste år blive pålagt at betale en grundskyld i størrelsesordenen kr. noget man hidtil har været fritaget for. Regnskabet blev godkendt efter et par småbemærkninger. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Det samme var valg af revisor. Forslag Henrik Bie-Olsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen og ikke bestyrelsen burde beslutte klubbens budget og kontingent. Efter en kort debat tog dirigenten en vejledende håndsoprækning, og det viste sig, at kun en enkelt ud over forslagsstilleren selv støttede forslaget, som derefter blev betragtet som nedstemt. Under eventuelt gik Jan Rud Hansen på talerstolen, hvorfra han på Dansk Golf Fonds (læs mere næste side) vegne gav stærkt hædrende omtale af et af klubbens medlemmer, som var på det første danske hold, der i 1964 vandt EM og senere har vundet et hav af turneringer og Niels Madsen, Turneringsudvalget (tv)ville ikke gå ind i diskussionen om personspørgsmål, men formanden for seniorklubben Svend Petersen ville gerne ytre utilfredshed med, at der var byttet rundt på seniorernes starttider og opfordrede bestyrelsen til at kigge på disse beslutninger. mesterskaber og stadig gør det. Desuden har han i en årrække været medlem af klubbens bestyrelse, en kortere periode som formand. Og så overrakte han en stærkt bevæget Hans Stenderup et af Dansk Golf Fond s hæderslegater. Legatmodtageren var i øvrigt den første, som i 1967 modtog Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. Og efter at Tove Palsby havde oplyst om nogle uskønne rodebunker rundt om på banen, som der med stor fordel kunne ryddes op i (medgav baneformand Tom Ahrenst i sit svar), og Kirsten Hvid Carlsen havde bedt for sit liv, når hun står på damernes 6. tee, opfordrede Henrik Svendsen til, at man drager omsorg for, at der i enhver bold på banen konstant befinder sig en mobiltelefon, så man i tilfælde af akut sygdom hurtigt kan tilkalde hjælp. Han kunne oplyse, at chancen for overlevelse efter et hjerteanfald uden brug af hjertestarter er fem pct., mens den ved brug af hjertestarter 90 pct. Lone Kunøe takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen for godt arbejde. jøp

7 Maj

8 8 Nummer 1 Om DANSK GOLF FOND På Rungsteds generalforsamling hvilket også fremgår andet sted i dette blad modtog Hans Stenderup DANSK GOLF FONDs Hæderslegat for sit virke i dansk golf i mange år, og formanden for Fonden nævnte blandt andet i den forbindelse, at Stenderup var den første, der hjemførte et europamesterskab i golf til Danmark, da han, sammen med 5 andre juniorer for 46 år siden, vandt dette mesterskab i Holland. Efter generalforsamlingen spurgte flere medlemmer mig, om jeg ikke kunne fortælle lidt mere om hvad DANSK GOLF FOND er. Det gør jeg så her. Fonden er stiftet i 1981 i forbindelse med Dansk Golf Unions 50 års jubilæum som medlem af Danmarks Idrætsforbund. Fondens startkapital er fremskaffet gennem midler fra private fonde, og derefter har fonden modtaget midler fra DGU, mange golfklubber, virksomheder og private. Fonden er uafhængig af Dansk Golf Union, men et af Fondens bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesmedlem i DGU. Gennem de år Fonden har bestået, har den uddelt ca. 230 legater/ hædersgaver, der meget bredt dækker de 5 formål i Fondens fundats: Unge spilleres dygtiggørelse, træning og uddannelse. Hjælp til ældre golfspillere, hvis økonomiske forhold måtte tilsige sådan hjælp. Fremme af golfspillets vilkår og udøvelse i Danmark. Hjælp til handicappede golfspillere. Anden aktivitet, som bestyrelsen måtte skønne hensigtsmæssig og af betydning for golfsporten eller golfspillere. Fonden har således støttet en lang række af de spillere, der i dag befinder sig på Europaturene for såvel mænd som kvinder. Fonden har ydet støtte til ledere, der har udført et meget stort frivilligt arbejde, herunder oversættelse af Golfreglerne til Dansk. Greenkeepere, banearkitekter samt golf pro er har fået en hjælpende hånd til videreuddannelse. Og så har fonden unge Oliver Suhr med genoptræning. Dansk Golf Museum i Vejle har altid haft en stor plads i Fondens hjerte, og er støttet flere gange med midler til konkrete projekter. Fondens bestyrelse består i dag af Tuula Undal, Karen Margrethe Juul, Morten Backhausen, Jesper Frigast -Larsen og Jan Rud Hansen, sidstnævnte som formand siden Fonden administreres af Dansk Golf Unions sekretariat, og Fondens revision, der er identisk med RGKs revision betales også af DGU, så da bestyrelsen er ulønnet, går alle midler til støtte efter fundatsens bestemmelser. Ansøgning om støtte kan sendes til Dansk Golf Union, att. Dansk Golf Fond. Ønsker private, virksomheder eller fonde at støtte Fonden, modtages en sådan støtte stor eller lille - med taknemmelighed, og kan f.eks indbetales på reg. nr kontonr Yderligere informationer om Fonden findes på internettet, men kan også gives ved at kontakt til mig. Jan Rud Hansen

9 Maj

10 10 Nummer 1 Tillykke RGK Nu skal der festes Rungsted Golf Klub kan som en af landets ældste fejre 75 års jubilæum i år. Det markerer vi lørdag 8. september med en jubilæumsturnering om dagen og en fest om aftenen. Et udvalg bestående af Peter Wittsten som formand og Klaus Pfeiffer, Camilla Flindt Hjælmhof, Bettina Bernhoft, Maren Binau samt Niels Madsen, som ansvarlig for jubilæumsturneringen, og Claus Preetzmann og Jens Holm Boye fra administrationen har siden sidste sommer arbejdet på at festliggøre jubilæet. Mange ideer -Jo, det er da en stor opgave at arrangere sådan en dag, og vi har haft mange ideer oppe at vende. Vi har heller ikke altid været enige, men er blevet det hen ad vejen, fortæller Peter Wittsten. -Jeg kan sige så meget på nuværende tidspunkt, at vi kommer til at holde festen i et telt placeret på parkeringspladsen, og at vi vil få serveret en eksklusiv middag, for det står Steen og Peter i vores restaurant, for. Det er også besluttet, at vi hen på aftenen får mulighed for at lufte laksko og stiletter på dansegulvet. Og så vil der naturligvis være lidt til maven, inden vi feststemte begiver os hjem igen efter en dejlig aften. -Alt det praktiske er på plads med indhentning af diverse tilladelser hos myndighederne, så nu er vi spændte på, hvor stort et telt, vi skal bestille. Det afhænger af, hvor mange vi bliver. Har du og din ledsager, som ikke behøver at være medlem at RGK, lyst til at deltage, opfordrer Peter Wittsten til, at du melder dig til hurtigst muligt. 1. august er seneste frist -Seneste frist for at melde sig til er 1. august, men vi håber, at medlemmerne melder sig til hurtigt, for det gør det nemmere for os at planlægge. Vi har de store linjer på plads, men der er stadig mange detaljer, som skal finpudses. Peter Wittsten påpeger, at man har mulighed for at tilmelde sig festen bordvis seks til otte personer, og at den nedre aldersgrænse for deltagelse er 18 år. For juniorerne vil jubilæet blive markeret med en grillaften i løbet af juniorugen i juli. Scramble og pæne præmier Niels Madsen afslører også gerne lidt om jubilæumsturneringen: - I øjeblikket ser det ud til, at vi får en scramble turnering, og jeg kan love, at der bliver pæne præmier. Nykredit Jubilæumsturnering, som den hedder, er kun for medlemmer over 18 år. -Scramble er en sjov form for golf, hvor alle fire slår ud, og man spiller videre fra det bedste drive. Vi har så indlagt den dimension, at vi satser på, at alle spilleres drive kommer i spil fire gange, så vi undgår, at en longdriver får lov til at styre spillet. Maksimalt 128 -Vi har plads til maksimalt 128, så jeg kan kun opfordre til, at man tilmelder sig så hurtigt til muligt. Deltagelse sker efter først til mølle princippet. Har du lyst til kun at deltage i jubilæumsturneringen, er det en mulighed, ligesom du ikke behøver at gå 18 huller på dagen for at deltage i festen om aftenen. timm

11 Maj

12 12 Nummer 1 Hvordan i alverden er det lykkedes at forvandle Spil bolden, som den ligger til det mareridtsagtige sammenkog af besynderlige definitioner, spidsfindig jura og indviklet sprogbrug, som i dag tilsammen udgør de over hele verden gældende golfregler? Hvordan er det lykkedes at gøre to fårehyrders enkle leg med sten og vogterstav til en eksercits i de mest Artikelserien om golfreglerne er skrevet af Jøp til Golfmagasinet, men er venligst udlånt til RGK Medlemsblad. absurde fortolkninger af et omfattende indviklet formuleret, ulogisk og inkonsekvent regelsæt, som kræver kandidatgrad både i jura og filologi for at blive fuldt forstået? Hvordan er det gået til? Hvem har stået bag - og hvorfor er der ingen, der undervejs har protesteret over denne udvikling? Trænger reglerne til at blive ændret? Et meget stilfærdigt spørgsmål. En af de adspurgte er R&A s regelansvarlige David Rickman. Han kan måske godt se et behov for enkelte detailændringer men mener i øvrigt ikke, at reglerne er for besværlige. Dog vil han gerne medgive, at de nogle gange er komplicerede. Den bemærkning kommer ganske givet i finalen som århundredets underdrivelse! Golfreglerne er ganske enkelt så komplicerede, ulogiske og LIVET ER FOR KORT TIL GOLF- REGLERNE DE MÅ LAVES OM! umulige at spille efter, at de burde om ikke laves totalt om så i hvert fald forenkles ganske betydeligt! Reglerne sat ud af kraft Folk med forstand på de dele hævder, at 75 pct. af danske golfspillere ikke kender selv de mest almindelige golfregler. Ikke nødvendigvis fordi de ikke vil men simpelthen fordi de ikke orker at bruge tilstrækkelig tid på at få dem ind på rygmarven. Konsekvensen af dette er, at golf i dag specielt den almindelige hyggegolf ikke er i nærheden af at blive spillet efter de gældende regler. Efter at have spillet golf i 42 år, vil jeg vove en påstand: I en almindelig hyggefourball hvor som helst i verden vil mindst én golfregel bevidst eller ubevidst blive overtrådt på hvert hul! Eller med andre ord: Jeg påstår, at der i dag ikke spilles én eneste golfrunde i verden, der lever op til de skriftkloges videnskabelige fortolkninger af golfreglerne! Men er det ikke lige meget? Behøver det hele at være så surt? Hvem lider under, at reglerne bliver bøjet lidt hist og her? Det gør selve golfspillet, såmænd!

13 Maj Golf er jo den eneste sportsgren i verden, hvor spilleren er sin egen dommer. Han skal selv være opmærksom på, at han i enhver situation overholder golfreglerne, og han skal selv påkalde sig straf, hvis han ikke gør det. Det er et fantastisk princip, hvis kulturbærende og karakterdannende karakter er blevet fremhævet i mangen en smokingklædt skåltale. Men princippet kan være nok så fint. Det har bare lidt svært ved at blive brugt i praksis, hvis ikke spillerne kender de regler, de skal dømme sig selv efter! Men det har man selvfølgelig også lavet en regel om: Så skal spillerens markør gribe ind og sørge for, at spilleren får den straf, han har fortjent. -Men da markøren jo også hører til de 75 pct., der ikke kender reglerne, så er det overvejende sandsynligt, at reglerne aldrig kommer i anvendelse. Spillerne bør som minimum kende reglerne Og jeg tror, alle kan se, at det er særdeles uheldigt for en idrætsgren med selvdømme. Skal selvdømme give nogen som helst mening, må minimumskravet være, at spillerne kender til reglerne. Alt andet er absurd. For bundlinien er jo, at reglerne ligegyldigt hvor absurde de måtte forekomme skal overholdes. Sker der et skred på dette felt (og det er allerede sket), så får det en meget stærk negativ effekt på et spil som golf i en tid, hvor tendensen fra alle store idrætsgrene fodbold, håndbold mv. netop er, at man i enhver situation forsøger at snyde de efterhånden mange dommere efter princippet: Hvis han ikke ser mit regelbrud, er det accepteret. Mange trænere indprenter ligefrem fra lilleputstadiet deres spillere, at de skal spille videre, til dommeren fløjter, og at et groft straffe til modstanderen er bedre end et sikkert mål! Overføres tendensen med at snyde, hvis ikke andre ser det, til golf, bygges et lag af bevidst snyderi oven på det ubevidste snyderi, der er konsekvensen af spillernes stadigt dårligere indsigt i de gældende golfregler. Giften har spredt sig Men står det virkelig så galt til? Er det ikke bare et spørgsmål om at insistere på, at golfspillere bruger den nødvendige tid på at sætte sig ordentligt ind i golfreglerne? Hvor svært kan det være? Det skulle man tro og det kunne man håbe. Men giften har allerede spredt sig så vidt omkring, at der næppe findes anden redning end at forenkle reglerne til et niveau, som verdens golfspillere finder rimeligt og gider leve op til. I USA er mange, mange klubgolfere for længst holdt op med at bekymre sig om de officielle golfregler. De gider dem simpelthen ikke. Livet er for kort til høj rough, tykke træer i spillelinien eller to straffeslag for fortsættes næste side...

14 14 Nummer 1 fortsat fra forrige side... latterligt små forseelser, som jo reelt ikke betyder noget, som spillerne tænker. Denne udvikling i USA blev allerede i 1992 skrevet ned på papir. Dette år skrev forfatteren Henry Beard nemlig en ganske morsom bog, som på dansk i Robert Koch-Nielsens oversættelse hedder De officielle undtagelser til golfreglerne. Titlen levner ingen tvivl om, hvad bogen går ud på. Den fortæller med næsten samme sprogbrug, som de internationale golfjurister i deres bindstærke fortolkningsværker benytter sig af, hvordan mange golfspillere ikke spiller efter golfreglerne. Harmløst? Ikke ganske. For den bedrøvelige kendsgerning er, at de 46 undtagelser fra de officielle golfregler, som bogen meget morsomt gennemgår, faktisk er ganske præcise beskrivelser af, hvordan mange millioner amerikanske golfere allerede fra længe før 1992 rent faktisk har spillet golf: Helt efter deres egne regler! Golfreglerne er for tåbelige Denne store gruppe amerikanske golfere synes ganske simpelt, at mange af golfreglerne er for tåbelige og amerikanere har meget svært ved at overholde tåbelige regler. Så derfor bliver der sparket til golfbolden, så det er en fryd, hvis den finder på at lægge sig bag en sten eller et træ, og er roughen for høj, er Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. der jo heller ingen grund til at risikere et forstuvet håndled på at slå bolden ud navnlig ikke, når fairway ligger lige dér tæt på. En meter fra eller til kan vel ikke skille os ad? Mistet sin egenart Får den udvikling lov til at fortsætte, varer det ikke længe, før der ikke er mere tilbage af det kulturbærende og karakterdannende islæt i golfspillet. Har først dén tankegang fået lov at slå fuldt igennem, at golf skal være problemløst, fair og retfærdigt, så har spillet mistet en meget væsentlig del af sin egenart. Så bliver det bare endnu en socialdemokratistisk måde at slå tiden ihjel på: Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. Alle de skæve drives og dårlige lejer skal udlignes, og hazarder fjernes. Ingen over, ingen under alle skal spille i par! Nogen bør tage initiativ til i umisforståelige vendinger at fortælle de bestemmende myndigheder i R&A og USGA, at golfreglerne bør moderniseres. Lempet hist og pist De professionelles organisationer har allerede selv forsøgt at lempe lidt hist og pist efter et par meget omtalte absurde hændelser for Padraig Harrington og Ian Poulter. Men de professionelle spiller jo allerede efter deres helt egne regler. Noget må gøres, hvis ikke golfspillet skal ende plat mod muren i en blindgyde. Hvem gør det? I de næste numre af Medlemsbladet vil jeg gennemgå nogle af de mest interessante golfregler med deres definitioner, afvigelser og undtagelser, der gør dem uforståelige for golfspillere uden kandidatgrader i jura og filologi og nærmest umulige at efterleve. Selv om alfa og omega i golfspillet er: Golfreglerne skal overholdes. Absolut og uden undtagelser! Dilemmaet må være åbenlyst! Der er meget, der skal tages højde for i golfreglerne. For meget?

15 Maj

16 16 Nummer 1 Åbning til fuld musik De nyeste musikanlæg, hvor iphonen eller ipaden lige kan plottes ind, spillede lystigt, da den traditionsrige åbningsturnering løb af stablen i slutningen af april. Tågen lå faretruende over banen, og termometret viste kun få varmegrader, da de første deltagere slog ud på første tee. I alt havde knapt 100 deltagere besluttet, at B&O Åbningsturnering skulle være aktiviteten den lørdag. Tågen lettede i løbet af formiddagen og en kort - men kraftig byge - kunne ikke tage humøret fra spillerne, der både talte modne og yngre. Der blev spillet greensome, men det betød alligevel runder på knap fem timer. Der var gang i både restaurant og på terrassen, da solen brød frem efterhånden Et udvalg af B&O produkter, der kan kombineres med ipod, iphone og ipad. Nogle af produkterne blev demonstreret, og det lød rigtig godt. Hans Laxholm sender drivet af sted på første tee. Fra venstre turneringslederne Alex Bremner og Niels Holger Hansen samt Ben og Ian Tomlinson. Bag teestedsskiltet skimtes Anne Laxholm. som dagen gik. Det var 10. år i træk, at Claus Epe fra Bang & Olufsen i Vedbæk var sponsor for åbningsturneringen, og det blev der fortjent klappet af på den fyldte terrasse til præmieoverrækkelsen. Det imponerende præmiebord blev blandt andre fordelt til: Jan Krustrup Karina Schliemann 40 point Jørgen Thor-Jensen Jesper Thor-Jensen 40 - Leif Schaap Poul Erik Drejet 40 - Tove Agnete Palsby Ulrik Müller 39 -

17 Maj Jan Krustrup og Karina Schliemann vandt med 40 point. Claus Epe (th.), Bang & Olufsen, Vedbæk overrakte flotte præmier. Dejligt at se de mange medlemmer til præmieoverrækkelsen. Også den yngre generation holdt ud.

18 18 Nummer 1 DEN KIEDSOM VINTER GIK SIN GANG Som de siger ude i byen: Livet er ikke for de knækkede! Så greenkeeperstaben måtte tage det med stoisk ro, da den netop afsluttede vinter viste sig at blive helt anderledes end de to foregående. Hvor man havde kalkuleret med en langvarig frostperiode, måtte man nu tage til takke med først en ordentlig slat regn og derefter grøn vinter indtil frosten omsider i slutningen af januar gjorde sit indtog. Kludder i planerne Denne afvigelse fra de senere år betød, at der kom lidt kludder i planerne for de mange projekter på banen, der skulle løbe af stabelen, mens vi andre dukkede os bag brændeovnen og kun tænkte på golf, når vi tilfældigt stødte på et tv-klip fra en af verdenens eksotiske afkroge. Men vi kommer alligevel nogenlunde helskindede igennem, trøster baneformand Tom Ahrenst. Der måtte laves lidt om på rækkefølgen af projekterne, men med stor fleksibilitet hos alle er det lykkedes at nå det hele til sæsonstart stort set! Det største projekt var selvfølgelig renoveringen af 15. hul. Den var planlagt til at gå i gang, så snart der var frost i jorden, så det var muligt at køre på stedet med de store maskiner. Men den øvelse måtte altså gå i venteposition. Som nogle måske kan huske, havde greenkeeperne allerede hen mod afslutningen af sidste sæson taget fat på at nedlægge ekstra drænrør i 16. green. Dette arbejde blev fuldført, og så gik man i gang med teestederne. 3. teested stod først i rækken, efterfulgt af 1. og 10. teested. Disse renoveringer var også klar fra sæsonens start. Det store projekt Ind imellem var der rigeligt af småopgaver at tage fat på: beskæringer og Vand og gamle sveller er væk. Vi er i februar. genplantninger af træer mange steder plus oprydning, når vinden havde taget for sig af væksterne. Og da så frosten endelig kom i slutningen af januar, kunne det store projekt gå i gang. Det var inddelt i tre faser: Først skulle fjernelsen af de gamle sveller forberedes ved at flytte planter og jord og helt banalt tømme søen. Det sidste skulle vise sig ikke at blive så let, som det lyder. Dernæst skulle eksperterne fra Barslund opsætte den nye palisadevæg af Azobé træ meget holdbart, og temmelig dyrt! Og endelig skulle terrænet genformes med jord og græstørv, området fra tee til sø skulle oversås, sprinklersystemet skulle genetableres og søen skulle igen fyldes med vand. Ingen fairway På grund af forsinkelsen er kun teested og green blevet åbnet fra starten af sæsonen, og for en del af medlemmerne er det jo fuldt tilstrækkeligt! For den kategori, som ind imellem finder på - lidt uskønt - at toppe udslaget ned ad bakken, bliver der etableret en dropzone, hvorfra 3.slaget skal slås. Og så håber alle selvfølgelig, at et godt, varmt forår hurtigt vil få sat skik på tingene, så vi ikke skal vente alt for længe med at have hele hullet i spil. Efter at frosten var gået af jorden, blev endnu et større projekt gennemført: Ekstra

19 Maj Billedet til venstre. Den eksterne leverandør skulle lige øve sig lidt på at montere trævæggen! Der arbejdes med wirer og spændbolte, for at sikre stabiliteten. dræning af 10. fairway. Resultatet er umiddelbart så lovende, at vi forhåbentlig kan vinke farvel til den lokale svanesø, som de senere år er dukket op ude i højre side af fairway efter ethvert større regnvejr. Vi er under budget Og så, hr. baneformand, til det klassiske spørgsmål: Hvad har den specielle vintersæson betydet for budgettet for specielt renoveringen af 15. hul? I talende stund er vi faktisk endnu procent under budgettet - blandt andet fordi vi igen har været i stand til at genbruge materialer fra andre steder på banen. Og jeg forventer absolut, at vi totalt set vil overholde budgettet. Forhåbentlig til glæde for medlemmerne, som herefter i mange år vil have et meget flot signaturhul at spille. jøp Ian Tomlinson besigtiger trævæggen. Næsten færdigt. Nu mangles blot tilsåningen, lidt sol og varme og et par dykænder i søen.

20 20 Nummer 1 Man er vel fra Rungsted fra venstre Nicolai Olrik, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, og Max-Emil Petri, 13 år, spiller ishockey mellem 18. og 1. fairway. Vinteraktive juniorer Syv piger og 27 drenge i alderen 9-16 år trodsede i februar og marts kulde og sne for at deltage i juniorafdelingens vintertræning. Der blev spillet golf og løbetrænet. Juniorerne var delt op i hold, på tværs af alder og i forhold til deres færdigheder inden for golf og løb. Målet var Armbøjninger på række fra venstre Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Emilie Nistrup, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, Oscar Pino, 11 år, og Anders Preetzmann, 16 år.

21 Maj Klubbens juniorer lå ikke på den lade side i årets første måneder, heller ikke da banen var dækket af sne og is. at forbedre såvel de unges spillefærdigheder som deres form. Men det er også om vinteren nødvendigt at gøre andre, mere sociale ting for juniorerne, hvis man vil holde på dem, fortæller Pia Therese Olrik, der er medlem af juniorudvalget. Et hyggearrangement i marts tiltrak således 40 juniorer, mens 25 deltog i den påskelejr, der strakte sig over tre af helligdagene. Og ikke nok med det juniorerne har bidraget til Mike Tullochs, og dermed klubbens økonomi, for 2. april samlede juniorer med hjælp fra forældre, ikke færre end træningsbolde op fra den bløde jord på træningsbanen. Bolde, der ellers ville være gået tabt. Frim Klar til træning fra venstre Emilie Nistrup, 15 år, Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Christoffer Olrik, 12 år, Anders Preetzmann, 16 år, og Oscar Pino, 11 år. fortsættes næste side... Bare hæng i Anders Preetzmann, 16 år, klatrer i tovet ved 11. hul, mens Ben Tomlinson, 15 år, venter på sin tur.

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere