RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj Nummer Årgang HOVEDSPONSOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR"

Transkript

1 RGK Medlemsblad Maj Nummer Årgang Aktive juniorer i vinterkulden Læs side 20 Åbning med B&O musik Læs side 16 HOVEDSPONSOR

2 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder os til at betjene dig. Tlf Rungsted Bytorv - SÅ MANGLER DER IKKE NOGET... Tlf

3 Maj Det kan du læse: Vestre Stationsvej Rungsted Kyst Tlf.: Fax: Mail: Administration: Claus Preetzmann Jens Holm Boye Tlf.: Pro Shop: Head Pro: Mike Tulloch Starttider og shop: Tlf.: En generalforsamling efter bogen Side 4 Restaurant: Steen Berthelsen Peter Stræde Tlf.: Redaktør: Jørgen Eneqvist Tlf.: / Mail: Bladets redaktion: Hans Grønfeldt, Jørgen Pedersen (jøp) Lars Wilhelmsen og Jan Frimodt. Skribenter Vivian Timmermann, Jan Rud Hansen, Peter Wittsten og Søren Sebber. Annoncer: Viggo Wollny Tlf.: / Mail: Klar til fest Side 10 Livet er for kort til golfreglerne Side 12 Sponsorudvalg: Hans Carstensen Viggo Wollny Tryk: RGK Forsiden: Aktive juniorspillere trodsede sne og frost og trænede flittigt i vinterens løb. Foto Pia Olrik. Artikler i bladet dækker forfatternes egne meninger og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med bestyrelsen eller redaktionens opfattelse. Redaktionen kan af pladshensyn være nødsaget til at redigere, forkorte eller udelade indsendte artikler. 15. hul i fokus Side 18

4 4 Nummer 1 Årets generalforsamling: RUNGSTED SKAL STADIG VÆRE TOTALOPLEVELSE I SÆRKLASSE! 140 medlemmer var mødt op til klubbens ordinære generalforsamling i klubhuset den 25. april. Da der ikke var ballade-sager på programmet, gav flere rutinerede generalforsamlingsgængere udtryk for, at det måske i realiteten var den bebudede efterfølgende lette anretning, der havde fået medlemmerne til at forlade aftenkaffen og Champions League semifinale. Men hvis dette virkelig skulle være tilfældet, var det jo blot et yderligere klap på skulderen til vores udmærkede restaurant, som i øvrigt undervejs i beretningen modtog megen ros fra formanden. Pensioneret højesteretsdommer Per Sørensen har nu tilsyneladende fast overtaget advokat Helge Hassels mangeårige regime som generalforsamlingens dirigent. Den nye dirigent ser formentlig med samme juridiske skarphed på paragrafferne, men hans stemmepragt kan ikke måle sig med Hassels, som var trænet gennem mange års virke, før mikrofonen var opfundet. Generalforsamlingen var naturligvis som sædvanlig indkaldt med overholdelse af alle kunstens regler, og formand Morten Eldrup- Jørgensen kunne gå i gang med sin beretning. Han understregede selv i indledningen, at den i høj grad ville ligne beretningen fra de senere år. Og det havde han ret i. Derfor vil vi her ikke gå meget detaljeret til værks også taget i betragtning, at bestyrelsens skriftlige beretning på forhånd var udsendt til alle medlemmer. Formanden indledte med at opridse de generelle større udfordringer, som i dag møder driften af en dansk golfklub. Hans overordnede konklusion var, at Rungsted Golf Klubs øjeblikkelige kurs er den rigtige. Det drejer sig om at give medlemmer og gæster en totaloplevelse i topklasse! Dét synspunkt vil bestyrelsen ikke gå på kompromis med. Af de øvrige udsagn hæftede vi os især ved disse: i Vi vil ikke gå på kompromis med det samlede medlemstal men det kan godt være, at vi vil tilbyde folk på ventelisten hurtigere medlemskab, så vi ikke risikerer, at de falder for nogle af de mere eksotiske tilbud fra andre klubber, og vi derved mister dem. Der er stadig en rimelig søgning til vores klub, men vi har ikke den enorme venteliste, vi havde tidligere. i Genopretningsprojektet med vores greens er fuldført, og nu handler det om løbende Formand Morten Eldrup- Jørgensen var - som sædvanen tro - stilsikker på talerstolen.

5 Maj vedligehold. Og greens kan stadig blive bedre! i Bestyrelsen skal muligvis i gang med at diskutere en ny 10-års plan. i Det gennem mange år diskuterede projekt med at bringe indgangspartiet i overensstemmelse med klubhusets øvrige kvaliteter står og skriger på at blive gennemført. i Anser det for et problem, at klubben ikke længere har så mange elitespillere i de yngre årgange. Klubben har en meget stærk tradition for at rumme nogle af landets absolut bedste spillere. Må nok diskutere, om vi kan finde en metode til at dæmme op for andre klubbers køb af elitespillere. i Stor tilfredshed med restaurant og træner. Mike Tulloch har fundet en aftale, så nyeksaminerede Jannik Bolinder kan blive i klubben i hvert fald i i Opfordring til medlemmerne om at deltage i jubilæumsfest lørdag den 8. september i stort telt på parkeringspladsen. Debat Efter formandens beretning blev der åbnet for debatten. Første mand på podiet var Erling Krøll, som skitserede en vis uro gennem sæsonen i turneringsudvalget og ønskede svar på, hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at leve op til turneringsudvalgets ønsker om at få flere medlemmer til at deltage i matcher, og om det interne arbejde i turneringsudvalget havde været i overensstemmelse med den kultur og tradition, vi ønsker at have i klubben. Formanden for turneringsudvalget, Niels Madsen, ønskede ikke at diskutere interne stridigheder i turneringsudvalget i generalforsamlingens større forum, og i et par forsøg lykkedes det formanden at svare på de to stillede spørgsmål: i Nej, bestyrelsen ved ikke, hvordan det er muligt at tiltrække flere deltagere i turneringerne. Ændrede traditioner 140 medlemmer havde tilmeldt sig dette års generalforsamling. i medlemmernes dagligdag er nok en væsentlig årsag til det faldende antal. i Nej, der var foregået noget i turneringsudvalget, som ikke var i overensstemmelse med klubbens kultur og tradition men det er uundgåeligt, at noget sådan sker en gang imellem. Det er ærgerligt, når det sker. Formanden for Seniorklubben, Sven Pedersen, kritiserede stærkt, at seniorklubbens 80 medlemmer havde fået ændret deres starttider som et diktat fra bestyrelsen. Formanden svarede, at bestyrelsen havde forsøgt at se på, hvordan matcherne i klubberne-i-klubben afvikles optimalt og derpå havde gjort noget, som altid er farligt i en forening: Taget en beslutning! Så må vi revurdere sagen efter sæsonen. Sven Pedersen replicerede, at alle selvfølgelig skal være åbne over for ændringer, men at de bør foretages på værdig vis, fortsættes næste side...

6 6 Nummer 1 fortsat fra forrige side... hvilket efter hans mening ikke var sket. Steffen Andersen var enig med formanden i det gode arbejde, der gøres, men var utilfreds med det store antal nyplantede fyrretræer (løvtræer hører mere hjemme på banen) og opfordrede til, at noterne for fremtiden sendes ud til medlemmerne sammen med regnskabet. Regnskab Derefter gennemgik kasserer Hans Carstensen årsregnskabet, som sluttede med et overskud på kr. i forhold til budgettets kr. Årsagen var, at indtægterne var blevet større end budgetteret - hovedsagelig takket være indskud fra et større antal nye medlemmer end planlagt. Desuden havde sponsorindtægterne også været kr. højere end budgetteret. Dertil kommer, at der også er blevet sparet på en række områder. Driften af banen var blevet kr. billigere, og der var sparet kr. i administrationen. Det er stadig bestyrelsens overordnede strategi at styrke klubbens økonomi, så der er noget at stå imod med, hvis de strammere tider for alvor skulle ramme klubben. Eksempelvis kan klubben fra næste år blive pålagt at betale en grundskyld i størrelsesordenen kr. noget man hidtil har været fritaget for. Regnskabet blev godkendt efter et par småbemærkninger. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Det samme var valg af revisor. Forslag Henrik Bie-Olsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen og ikke bestyrelsen burde beslutte klubbens budget og kontingent. Efter en kort debat tog dirigenten en vejledende håndsoprækning, og det viste sig, at kun en enkelt ud over forslagsstilleren selv støttede forslaget, som derefter blev betragtet som nedstemt. Under eventuelt gik Jan Rud Hansen på talerstolen, hvorfra han på Dansk Golf Fonds (læs mere næste side) vegne gav stærkt hædrende omtale af et af klubbens medlemmer, som var på det første danske hold, der i 1964 vandt EM og senere har vundet et hav af turneringer og Niels Madsen, Turneringsudvalget (tv)ville ikke gå ind i diskussionen om personspørgsmål, men formanden for seniorklubben Svend Petersen ville gerne ytre utilfredshed med, at der var byttet rundt på seniorernes starttider og opfordrede bestyrelsen til at kigge på disse beslutninger. mesterskaber og stadig gør det. Desuden har han i en årrække været medlem af klubbens bestyrelse, en kortere periode som formand. Og så overrakte han en stærkt bevæget Hans Stenderup et af Dansk Golf Fond s hæderslegater. Legatmodtageren var i øvrigt den første, som i 1967 modtog Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. Og efter at Tove Palsby havde oplyst om nogle uskønne rodebunker rundt om på banen, som der med stor fordel kunne ryddes op i (medgav baneformand Tom Ahrenst i sit svar), og Kirsten Hvid Carlsen havde bedt for sit liv, når hun står på damernes 6. tee, opfordrede Henrik Svendsen til, at man drager omsorg for, at der i enhver bold på banen konstant befinder sig en mobiltelefon, så man i tilfælde af akut sygdom hurtigt kan tilkalde hjælp. Han kunne oplyse, at chancen for overlevelse efter et hjerteanfald uden brug af hjertestarter er fem pct., mens den ved brug af hjertestarter 90 pct. Lone Kunøe takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen for godt arbejde. jøp

7 Maj

8 8 Nummer 1 Om DANSK GOLF FOND På Rungsteds generalforsamling hvilket også fremgår andet sted i dette blad modtog Hans Stenderup DANSK GOLF FONDs Hæderslegat for sit virke i dansk golf i mange år, og formanden for Fonden nævnte blandt andet i den forbindelse, at Stenderup var den første, der hjemførte et europamesterskab i golf til Danmark, da han, sammen med 5 andre juniorer for 46 år siden, vandt dette mesterskab i Holland. Efter generalforsamlingen spurgte flere medlemmer mig, om jeg ikke kunne fortælle lidt mere om hvad DANSK GOLF FOND er. Det gør jeg så her. Fonden er stiftet i 1981 i forbindelse med Dansk Golf Unions 50 års jubilæum som medlem af Danmarks Idrætsforbund. Fondens startkapital er fremskaffet gennem midler fra private fonde, og derefter har fonden modtaget midler fra DGU, mange golfklubber, virksomheder og private. Fonden er uafhængig af Dansk Golf Union, men et af Fondens bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesmedlem i DGU. Gennem de år Fonden har bestået, har den uddelt ca. 230 legater/ hædersgaver, der meget bredt dækker de 5 formål i Fondens fundats: Unge spilleres dygtiggørelse, træning og uddannelse. Hjælp til ældre golfspillere, hvis økonomiske forhold måtte tilsige sådan hjælp. Fremme af golfspillets vilkår og udøvelse i Danmark. Hjælp til handicappede golfspillere. Anden aktivitet, som bestyrelsen måtte skønne hensigtsmæssig og af betydning for golfsporten eller golfspillere. Fonden har således støttet en lang række af de spillere, der i dag befinder sig på Europaturene for såvel mænd som kvinder. Fonden har ydet støtte til ledere, der har udført et meget stort frivilligt arbejde, herunder oversættelse af Golfreglerne til Dansk. Greenkeepere, banearkitekter samt golf pro er har fået en hjælpende hånd til videreuddannelse. Og så har fonden unge Oliver Suhr med genoptræning. Dansk Golf Museum i Vejle har altid haft en stor plads i Fondens hjerte, og er støttet flere gange med midler til konkrete projekter. Fondens bestyrelse består i dag af Tuula Undal, Karen Margrethe Juul, Morten Backhausen, Jesper Frigast -Larsen og Jan Rud Hansen, sidstnævnte som formand siden Fonden administreres af Dansk Golf Unions sekretariat, og Fondens revision, der er identisk med RGKs revision betales også af DGU, så da bestyrelsen er ulønnet, går alle midler til støtte efter fundatsens bestemmelser. Ansøgning om støtte kan sendes til Dansk Golf Union, att. Dansk Golf Fond. Ønsker private, virksomheder eller fonde at støtte Fonden, modtages en sådan støtte stor eller lille - med taknemmelighed, og kan f.eks indbetales på reg. nr kontonr Yderligere informationer om Fonden findes på internettet, men kan også gives ved at kontakt til mig. Jan Rud Hansen

9 Maj

10 10 Nummer 1 Tillykke RGK Nu skal der festes Rungsted Golf Klub kan som en af landets ældste fejre 75 års jubilæum i år. Det markerer vi lørdag 8. september med en jubilæumsturnering om dagen og en fest om aftenen. Et udvalg bestående af Peter Wittsten som formand og Klaus Pfeiffer, Camilla Flindt Hjælmhof, Bettina Bernhoft, Maren Binau samt Niels Madsen, som ansvarlig for jubilæumsturneringen, og Claus Preetzmann og Jens Holm Boye fra administrationen har siden sidste sommer arbejdet på at festliggøre jubilæet. Mange ideer -Jo, det er da en stor opgave at arrangere sådan en dag, og vi har haft mange ideer oppe at vende. Vi har heller ikke altid været enige, men er blevet det hen ad vejen, fortæller Peter Wittsten. -Jeg kan sige så meget på nuværende tidspunkt, at vi kommer til at holde festen i et telt placeret på parkeringspladsen, og at vi vil få serveret en eksklusiv middag, for det står Steen og Peter i vores restaurant, for. Det er også besluttet, at vi hen på aftenen får mulighed for at lufte laksko og stiletter på dansegulvet. Og så vil der naturligvis være lidt til maven, inden vi feststemte begiver os hjem igen efter en dejlig aften. -Alt det praktiske er på plads med indhentning af diverse tilladelser hos myndighederne, så nu er vi spændte på, hvor stort et telt, vi skal bestille. Det afhænger af, hvor mange vi bliver. Har du og din ledsager, som ikke behøver at være medlem at RGK, lyst til at deltage, opfordrer Peter Wittsten til, at du melder dig til hurtigst muligt. 1. august er seneste frist -Seneste frist for at melde sig til er 1. august, men vi håber, at medlemmerne melder sig til hurtigt, for det gør det nemmere for os at planlægge. Vi har de store linjer på plads, men der er stadig mange detaljer, som skal finpudses. Peter Wittsten påpeger, at man har mulighed for at tilmelde sig festen bordvis seks til otte personer, og at den nedre aldersgrænse for deltagelse er 18 år. For juniorerne vil jubilæet blive markeret med en grillaften i løbet af juniorugen i juli. Scramble og pæne præmier Niels Madsen afslører også gerne lidt om jubilæumsturneringen: - I øjeblikket ser det ud til, at vi får en scramble turnering, og jeg kan love, at der bliver pæne præmier. Nykredit Jubilæumsturnering, som den hedder, er kun for medlemmer over 18 år. -Scramble er en sjov form for golf, hvor alle fire slår ud, og man spiller videre fra det bedste drive. Vi har så indlagt den dimension, at vi satser på, at alle spilleres drive kommer i spil fire gange, så vi undgår, at en longdriver får lov til at styre spillet. Maksimalt 128 -Vi har plads til maksimalt 128, så jeg kan kun opfordre til, at man tilmelder sig så hurtigt til muligt. Deltagelse sker efter først til mølle princippet. Har du lyst til kun at deltage i jubilæumsturneringen, er det en mulighed, ligesom du ikke behøver at gå 18 huller på dagen for at deltage i festen om aftenen. timm

11 Maj

12 12 Nummer 1 Hvordan i alverden er det lykkedes at forvandle Spil bolden, som den ligger til det mareridtsagtige sammenkog af besynderlige definitioner, spidsfindig jura og indviklet sprogbrug, som i dag tilsammen udgør de over hele verden gældende golfregler? Hvordan er det lykkedes at gøre to fårehyrders enkle leg med sten og vogterstav til en eksercits i de mest Artikelserien om golfreglerne er skrevet af Jøp til Golfmagasinet, men er venligst udlånt til RGK Medlemsblad. absurde fortolkninger af et omfattende indviklet formuleret, ulogisk og inkonsekvent regelsæt, som kræver kandidatgrad både i jura og filologi for at blive fuldt forstået? Hvordan er det gået til? Hvem har stået bag - og hvorfor er der ingen, der undervejs har protesteret over denne udvikling? Trænger reglerne til at blive ændret? Et meget stilfærdigt spørgsmål. En af de adspurgte er R&A s regelansvarlige David Rickman. Han kan måske godt se et behov for enkelte detailændringer men mener i øvrigt ikke, at reglerne er for besværlige. Dog vil han gerne medgive, at de nogle gange er komplicerede. Den bemærkning kommer ganske givet i finalen som århundredets underdrivelse! Golfreglerne er ganske enkelt så komplicerede, ulogiske og LIVET ER FOR KORT TIL GOLF- REGLERNE DE MÅ LAVES OM! umulige at spille efter, at de burde om ikke laves totalt om så i hvert fald forenkles ganske betydeligt! Reglerne sat ud af kraft Folk med forstand på de dele hævder, at 75 pct. af danske golfspillere ikke kender selv de mest almindelige golfregler. Ikke nødvendigvis fordi de ikke vil men simpelthen fordi de ikke orker at bruge tilstrækkelig tid på at få dem ind på rygmarven. Konsekvensen af dette er, at golf i dag specielt den almindelige hyggegolf ikke er i nærheden af at blive spillet efter de gældende regler. Efter at have spillet golf i 42 år, vil jeg vove en påstand: I en almindelig hyggefourball hvor som helst i verden vil mindst én golfregel bevidst eller ubevidst blive overtrådt på hvert hul! Eller med andre ord: Jeg påstår, at der i dag ikke spilles én eneste golfrunde i verden, der lever op til de skriftkloges videnskabelige fortolkninger af golfreglerne! Men er det ikke lige meget? Behøver det hele at være så surt? Hvem lider under, at reglerne bliver bøjet lidt hist og her? Det gør selve golfspillet, såmænd!

13 Maj Golf er jo den eneste sportsgren i verden, hvor spilleren er sin egen dommer. Han skal selv være opmærksom på, at han i enhver situation overholder golfreglerne, og han skal selv påkalde sig straf, hvis han ikke gør det. Det er et fantastisk princip, hvis kulturbærende og karakterdannende karakter er blevet fremhævet i mangen en smokingklædt skåltale. Men princippet kan være nok så fint. Det har bare lidt svært ved at blive brugt i praksis, hvis ikke spillerne kender de regler, de skal dømme sig selv efter! Men det har man selvfølgelig også lavet en regel om: Så skal spillerens markør gribe ind og sørge for, at spilleren får den straf, han har fortjent. -Men da markøren jo også hører til de 75 pct., der ikke kender reglerne, så er det overvejende sandsynligt, at reglerne aldrig kommer i anvendelse. Spillerne bør som minimum kende reglerne Og jeg tror, alle kan se, at det er særdeles uheldigt for en idrætsgren med selvdømme. Skal selvdømme give nogen som helst mening, må minimumskravet være, at spillerne kender til reglerne. Alt andet er absurd. For bundlinien er jo, at reglerne ligegyldigt hvor absurde de måtte forekomme skal overholdes. Sker der et skred på dette felt (og det er allerede sket), så får det en meget stærk negativ effekt på et spil som golf i en tid, hvor tendensen fra alle store idrætsgrene fodbold, håndbold mv. netop er, at man i enhver situation forsøger at snyde de efterhånden mange dommere efter princippet: Hvis han ikke ser mit regelbrud, er det accepteret. Mange trænere indprenter ligefrem fra lilleputstadiet deres spillere, at de skal spille videre, til dommeren fløjter, og at et groft straffe til modstanderen er bedre end et sikkert mål! Overføres tendensen med at snyde, hvis ikke andre ser det, til golf, bygges et lag af bevidst snyderi oven på det ubevidste snyderi, der er konsekvensen af spillernes stadigt dårligere indsigt i de gældende golfregler. Giften har spredt sig Men står det virkelig så galt til? Er det ikke bare et spørgsmål om at insistere på, at golfspillere bruger den nødvendige tid på at sætte sig ordentligt ind i golfreglerne? Hvor svært kan det være? Det skulle man tro og det kunne man håbe. Men giften har allerede spredt sig så vidt omkring, at der næppe findes anden redning end at forenkle reglerne til et niveau, som verdens golfspillere finder rimeligt og gider leve op til. I USA er mange, mange klubgolfere for længst holdt op med at bekymre sig om de officielle golfregler. De gider dem simpelthen ikke. Livet er for kort til høj rough, tykke træer i spillelinien eller to straffeslag for fortsættes næste side...

14 14 Nummer 1 fortsat fra forrige side... latterligt små forseelser, som jo reelt ikke betyder noget, som spillerne tænker. Denne udvikling i USA blev allerede i 1992 skrevet ned på papir. Dette år skrev forfatteren Henry Beard nemlig en ganske morsom bog, som på dansk i Robert Koch-Nielsens oversættelse hedder De officielle undtagelser til golfreglerne. Titlen levner ingen tvivl om, hvad bogen går ud på. Den fortæller med næsten samme sprogbrug, som de internationale golfjurister i deres bindstærke fortolkningsværker benytter sig af, hvordan mange golfspillere ikke spiller efter golfreglerne. Harmløst? Ikke ganske. For den bedrøvelige kendsgerning er, at de 46 undtagelser fra de officielle golfregler, som bogen meget morsomt gennemgår, faktisk er ganske præcise beskrivelser af, hvordan mange millioner amerikanske golfere allerede fra længe før 1992 rent faktisk har spillet golf: Helt efter deres egne regler! Golfreglerne er for tåbelige Denne store gruppe amerikanske golfere synes ganske simpelt, at mange af golfreglerne er for tåbelige og amerikanere har meget svært ved at overholde tåbelige regler. Så derfor bliver der sparket til golfbolden, så det er en fryd, hvis den finder på at lægge sig bag en sten eller et træ, og er roughen for høj, er Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. der jo heller ingen grund til at risikere et forstuvet håndled på at slå bolden ud navnlig ikke, når fairway ligger lige dér tæt på. En meter fra eller til kan vel ikke skille os ad? Mistet sin egenart Får den udvikling lov til at fortsætte, varer det ikke længe, før der ikke er mere tilbage af det kulturbærende og karakterdannende islæt i golfspillet. Har først dén tankegang fået lov at slå fuldt igennem, at golf skal være problemløst, fair og retfærdigt, så har spillet mistet en meget væsentlig del af sin egenart. Så bliver det bare endnu en socialdemokratistisk måde at slå tiden ihjel på: Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. Alle de skæve drives og dårlige lejer skal udlignes, og hazarder fjernes. Ingen over, ingen under alle skal spille i par! Nogen bør tage initiativ til i umisforståelige vendinger at fortælle de bestemmende myndigheder i R&A og USGA, at golfreglerne bør moderniseres. Lempet hist og pist De professionelles organisationer har allerede selv forsøgt at lempe lidt hist og pist efter et par meget omtalte absurde hændelser for Padraig Harrington og Ian Poulter. Men de professionelle spiller jo allerede efter deres helt egne regler. Noget må gøres, hvis ikke golfspillet skal ende plat mod muren i en blindgyde. Hvem gør det? I de næste numre af Medlemsbladet vil jeg gennemgå nogle af de mest interessante golfregler med deres definitioner, afvigelser og undtagelser, der gør dem uforståelige for golfspillere uden kandidatgrader i jura og filologi og nærmest umulige at efterleve. Selv om alfa og omega i golfspillet er: Golfreglerne skal overholdes. Absolut og uden undtagelser! Dilemmaet må være åbenlyst! Der er meget, der skal tages højde for i golfreglerne. For meget?

15 Maj

16 16 Nummer 1 Åbning til fuld musik De nyeste musikanlæg, hvor iphonen eller ipaden lige kan plottes ind, spillede lystigt, da den traditionsrige åbningsturnering løb af stablen i slutningen af april. Tågen lå faretruende over banen, og termometret viste kun få varmegrader, da de første deltagere slog ud på første tee. I alt havde knapt 100 deltagere besluttet, at B&O Åbningsturnering skulle være aktiviteten den lørdag. Tågen lettede i løbet af formiddagen og en kort - men kraftig byge - kunne ikke tage humøret fra spillerne, der både talte modne og yngre. Der blev spillet greensome, men det betød alligevel runder på knap fem timer. Der var gang i både restaurant og på terrassen, da solen brød frem efterhånden Et udvalg af B&O produkter, der kan kombineres med ipod, iphone og ipad. Nogle af produkterne blev demonstreret, og det lød rigtig godt. Hans Laxholm sender drivet af sted på første tee. Fra venstre turneringslederne Alex Bremner og Niels Holger Hansen samt Ben og Ian Tomlinson. Bag teestedsskiltet skimtes Anne Laxholm. som dagen gik. Det var 10. år i træk, at Claus Epe fra Bang & Olufsen i Vedbæk var sponsor for åbningsturneringen, og det blev der fortjent klappet af på den fyldte terrasse til præmieoverrækkelsen. Det imponerende præmiebord blev blandt andre fordelt til: Jan Krustrup Karina Schliemann 40 point Jørgen Thor-Jensen Jesper Thor-Jensen 40 - Leif Schaap Poul Erik Drejet 40 - Tove Agnete Palsby Ulrik Müller 39 -

17 Maj Jan Krustrup og Karina Schliemann vandt med 40 point. Claus Epe (th.), Bang & Olufsen, Vedbæk overrakte flotte præmier. Dejligt at se de mange medlemmer til præmieoverrækkelsen. Også den yngre generation holdt ud.

18 18 Nummer 1 DEN KIEDSOM VINTER GIK SIN GANG Som de siger ude i byen: Livet er ikke for de knækkede! Så greenkeeperstaben måtte tage det med stoisk ro, da den netop afsluttede vinter viste sig at blive helt anderledes end de to foregående. Hvor man havde kalkuleret med en langvarig frostperiode, måtte man nu tage til takke med først en ordentlig slat regn og derefter grøn vinter indtil frosten omsider i slutningen af januar gjorde sit indtog. Kludder i planerne Denne afvigelse fra de senere år betød, at der kom lidt kludder i planerne for de mange projekter på banen, der skulle løbe af stabelen, mens vi andre dukkede os bag brændeovnen og kun tænkte på golf, når vi tilfældigt stødte på et tv-klip fra en af verdenens eksotiske afkroge. Men vi kommer alligevel nogenlunde helskindede igennem, trøster baneformand Tom Ahrenst. Der måtte laves lidt om på rækkefølgen af projekterne, men med stor fleksibilitet hos alle er det lykkedes at nå det hele til sæsonstart stort set! Det største projekt var selvfølgelig renoveringen af 15. hul. Den var planlagt til at gå i gang, så snart der var frost i jorden, så det var muligt at køre på stedet med de store maskiner. Men den øvelse måtte altså gå i venteposition. Som nogle måske kan huske, havde greenkeeperne allerede hen mod afslutningen af sidste sæson taget fat på at nedlægge ekstra drænrør i 16. green. Dette arbejde blev fuldført, og så gik man i gang med teestederne. 3. teested stod først i rækken, efterfulgt af 1. og 10. teested. Disse renoveringer var også klar fra sæsonens start. Det store projekt Ind imellem var der rigeligt af småopgaver at tage fat på: beskæringer og Vand og gamle sveller er væk. Vi er i februar. genplantninger af træer mange steder plus oprydning, når vinden havde taget for sig af væksterne. Og da så frosten endelig kom i slutningen af januar, kunne det store projekt gå i gang. Det var inddelt i tre faser: Først skulle fjernelsen af de gamle sveller forberedes ved at flytte planter og jord og helt banalt tømme søen. Det sidste skulle vise sig ikke at blive så let, som det lyder. Dernæst skulle eksperterne fra Barslund opsætte den nye palisadevæg af Azobé træ meget holdbart, og temmelig dyrt! Og endelig skulle terrænet genformes med jord og græstørv, området fra tee til sø skulle oversås, sprinklersystemet skulle genetableres og søen skulle igen fyldes med vand. Ingen fairway På grund af forsinkelsen er kun teested og green blevet åbnet fra starten af sæsonen, og for en del af medlemmerne er det jo fuldt tilstrækkeligt! For den kategori, som ind imellem finder på - lidt uskønt - at toppe udslaget ned ad bakken, bliver der etableret en dropzone, hvorfra 3.slaget skal slås. Og så håber alle selvfølgelig, at et godt, varmt forår hurtigt vil få sat skik på tingene, så vi ikke skal vente alt for længe med at have hele hullet i spil. Efter at frosten var gået af jorden, blev endnu et større projekt gennemført: Ekstra

19 Maj Billedet til venstre. Den eksterne leverandør skulle lige øve sig lidt på at montere trævæggen! Der arbejdes med wirer og spændbolte, for at sikre stabiliteten. dræning af 10. fairway. Resultatet er umiddelbart så lovende, at vi forhåbentlig kan vinke farvel til den lokale svanesø, som de senere år er dukket op ude i højre side af fairway efter ethvert større regnvejr. Vi er under budget Og så, hr. baneformand, til det klassiske spørgsmål: Hvad har den specielle vintersæson betydet for budgettet for specielt renoveringen af 15. hul? I talende stund er vi faktisk endnu procent under budgettet - blandt andet fordi vi igen har været i stand til at genbruge materialer fra andre steder på banen. Og jeg forventer absolut, at vi totalt set vil overholde budgettet. Forhåbentlig til glæde for medlemmerne, som herefter i mange år vil have et meget flot signaturhul at spille. jøp Ian Tomlinson besigtiger trævæggen. Næsten færdigt. Nu mangles blot tilsåningen, lidt sol og varme og et par dykænder i søen.

20 20 Nummer 1 Man er vel fra Rungsted fra venstre Nicolai Olrik, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, og Max-Emil Petri, 13 år, spiller ishockey mellem 18. og 1. fairway. Vinteraktive juniorer Syv piger og 27 drenge i alderen 9-16 år trodsede i februar og marts kulde og sne for at deltage i juniorafdelingens vintertræning. Der blev spillet golf og løbetrænet. Juniorerne var delt op i hold, på tværs af alder og i forhold til deres færdigheder inden for golf og løb. Målet var Armbøjninger på række fra venstre Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Emilie Nistrup, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, Oscar Pino, 11 år, og Anders Preetzmann, 16 år.

21 Maj Klubbens juniorer lå ikke på den lade side i årets første måneder, heller ikke da banen var dækket af sne og is. at forbedre såvel de unges spillefærdigheder som deres form. Men det er også om vinteren nødvendigt at gøre andre, mere sociale ting for juniorerne, hvis man vil holde på dem, fortæller Pia Therese Olrik, der er medlem af juniorudvalget. Et hyggearrangement i marts tiltrak således 40 juniorer, mens 25 deltog i den påskelejr, der strakte sig over tre af helligdagene. Og ikke nok med det juniorerne har bidraget til Mike Tullochs, og dermed klubbens økonomi, for 2. april samlede juniorer med hjælp fra forældre, ikke færre end træningsbolde op fra den bløde jord på træningsbanen. Bolde, der ellers ville være gået tabt. Frim Klar til træning fra venstre Emilie Nistrup, 15 år, Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Christoffer Olrik, 12 år, Anders Preetzmann, 16 år, og Oscar Pino, 11 år. fortsættes næste side... Bare hæng i Anders Preetzmann, 16 år, klatrer i tovet ved 11. hul, mens Ben Tomlinson, 15 år, venter på sin tur.

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2012. Nummer 4. 35. Årgang Jeg vil - og jeg kan Læs side 8 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG. Måske Danmark s bedste bane denne vinter!

RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG. Måske Danmark s bedste bane denne vinter! RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG Måske Danmark s bedste bane denne vinter! 2 NUMMER 3 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter.

Læs mere

Bliver det nogensinde

Bliver det nogensinde RGK Medlemsblad April 2011. Nummer 1. 34. Årgang Bliver det nogensinde en golfbane igen? Læs side 20 Den første sol på terrassen Læs side 38 Er eliten pengene værd? Læs side 22 HOVEDSPONSOR Velkommen på

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2010. Nummer 4. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Farvel og tak Læs side 40 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43) SEPTEMBER 2013 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 2 April 2008 Here come the men in black... Staben i Starters House er klar! Børge Fuglsang, Erik Rynkeby, Poul J. Andersen ny mand i huset og Jørn Overgaard ser frem

Læs mere

EREMITAGEN. Christian Tage Nyvang Hansen. Klubbens nye direktør. Ole Harmsen. Konstitueret formand NR. 93

EREMITAGEN. Christian Tage Nyvang Hansen. Klubbens nye direktør. Ole Harmsen. Konstitueret formand NR. 93 NOVEMBER 2014 EREMITAGEN MEDLEMSBLAD FOR KØBENHAVNS GOLF KLUB ROYAL COPENHAGEN GOLF CLUB SKANDINAVIENS ÆLDSTE GOLFKLUB STIFTET I 1898 NR. 93 Christian Tage Nyvang Hansen Klubbens nye direktør Ole Harmsen

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere