RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj Nummer Årgang HOVEDSPONSOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR"

Transkript

1 RGK Medlemsblad Maj Nummer Årgang Aktive juniorer i vinterkulden Læs side 20 Åbning med B&O musik Læs side 16 HOVEDSPONSOR

2 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder os til at betjene dig. Tlf Rungsted Bytorv - SÅ MANGLER DER IKKE NOGET... Tlf

3 Maj Det kan du læse: Vestre Stationsvej Rungsted Kyst Tlf.: Fax: Mail: Administration: Claus Preetzmann Jens Holm Boye Tlf.: Pro Shop: Head Pro: Mike Tulloch Starttider og shop: Tlf.: En generalforsamling efter bogen Side 4 Restaurant: Steen Berthelsen Peter Stræde Tlf.: Redaktør: Jørgen Eneqvist Tlf.: / Mail: Bladets redaktion: Hans Grønfeldt, Jørgen Pedersen (jøp) Lars Wilhelmsen og Jan Frimodt. Skribenter Vivian Timmermann, Jan Rud Hansen, Peter Wittsten og Søren Sebber. Annoncer: Viggo Wollny Tlf.: / Mail: Klar til fest Side 10 Livet er for kort til golfreglerne Side 12 Sponsorudvalg: Hans Carstensen Viggo Wollny Tryk: RGK Forsiden: Aktive juniorspillere trodsede sne og frost og trænede flittigt i vinterens løb. Foto Pia Olrik. Artikler i bladet dækker forfatternes egne meninger og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med bestyrelsen eller redaktionens opfattelse. Redaktionen kan af pladshensyn være nødsaget til at redigere, forkorte eller udelade indsendte artikler. 15. hul i fokus Side 18

4 4 Nummer 1 Årets generalforsamling: RUNGSTED SKAL STADIG VÆRE TOTALOPLEVELSE I SÆRKLASSE! 140 medlemmer var mødt op til klubbens ordinære generalforsamling i klubhuset den 25. april. Da der ikke var ballade-sager på programmet, gav flere rutinerede generalforsamlingsgængere udtryk for, at det måske i realiteten var den bebudede efterfølgende lette anretning, der havde fået medlemmerne til at forlade aftenkaffen og Champions League semifinale. Men hvis dette virkelig skulle være tilfældet, var det jo blot et yderligere klap på skulderen til vores udmærkede restaurant, som i øvrigt undervejs i beretningen modtog megen ros fra formanden. Pensioneret højesteretsdommer Per Sørensen har nu tilsyneladende fast overtaget advokat Helge Hassels mangeårige regime som generalforsamlingens dirigent. Den nye dirigent ser formentlig med samme juridiske skarphed på paragrafferne, men hans stemmepragt kan ikke måle sig med Hassels, som var trænet gennem mange års virke, før mikrofonen var opfundet. Generalforsamlingen var naturligvis som sædvanlig indkaldt med overholdelse af alle kunstens regler, og formand Morten Eldrup- Jørgensen kunne gå i gang med sin beretning. Han understregede selv i indledningen, at den i høj grad ville ligne beretningen fra de senere år. Og det havde han ret i. Derfor vil vi her ikke gå meget detaljeret til værks også taget i betragtning, at bestyrelsens skriftlige beretning på forhånd var udsendt til alle medlemmer. Formanden indledte med at opridse de generelle større udfordringer, som i dag møder driften af en dansk golfklub. Hans overordnede konklusion var, at Rungsted Golf Klubs øjeblikkelige kurs er den rigtige. Det drejer sig om at give medlemmer og gæster en totaloplevelse i topklasse! Dét synspunkt vil bestyrelsen ikke gå på kompromis med. Af de øvrige udsagn hæftede vi os især ved disse: i Vi vil ikke gå på kompromis med det samlede medlemstal men det kan godt være, at vi vil tilbyde folk på ventelisten hurtigere medlemskab, så vi ikke risikerer, at de falder for nogle af de mere eksotiske tilbud fra andre klubber, og vi derved mister dem. Der er stadig en rimelig søgning til vores klub, men vi har ikke den enorme venteliste, vi havde tidligere. i Genopretningsprojektet med vores greens er fuldført, og nu handler det om løbende Formand Morten Eldrup- Jørgensen var - som sædvanen tro - stilsikker på talerstolen.

5 Maj vedligehold. Og greens kan stadig blive bedre! i Bestyrelsen skal muligvis i gang med at diskutere en ny 10-års plan. i Det gennem mange år diskuterede projekt med at bringe indgangspartiet i overensstemmelse med klubhusets øvrige kvaliteter står og skriger på at blive gennemført. i Anser det for et problem, at klubben ikke længere har så mange elitespillere i de yngre årgange. Klubben har en meget stærk tradition for at rumme nogle af landets absolut bedste spillere. Må nok diskutere, om vi kan finde en metode til at dæmme op for andre klubbers køb af elitespillere. i Stor tilfredshed med restaurant og træner. Mike Tulloch har fundet en aftale, så nyeksaminerede Jannik Bolinder kan blive i klubben i hvert fald i i Opfordring til medlemmerne om at deltage i jubilæumsfest lørdag den 8. september i stort telt på parkeringspladsen. Debat Efter formandens beretning blev der åbnet for debatten. Første mand på podiet var Erling Krøll, som skitserede en vis uro gennem sæsonen i turneringsudvalget og ønskede svar på, hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at leve op til turneringsudvalgets ønsker om at få flere medlemmer til at deltage i matcher, og om det interne arbejde i turneringsudvalget havde været i overensstemmelse med den kultur og tradition, vi ønsker at have i klubben. Formanden for turneringsudvalget, Niels Madsen, ønskede ikke at diskutere interne stridigheder i turneringsudvalget i generalforsamlingens større forum, og i et par forsøg lykkedes det formanden at svare på de to stillede spørgsmål: i Nej, bestyrelsen ved ikke, hvordan det er muligt at tiltrække flere deltagere i turneringerne. Ændrede traditioner 140 medlemmer havde tilmeldt sig dette års generalforsamling. i medlemmernes dagligdag er nok en væsentlig årsag til det faldende antal. i Nej, der var foregået noget i turneringsudvalget, som ikke var i overensstemmelse med klubbens kultur og tradition men det er uundgåeligt, at noget sådan sker en gang imellem. Det er ærgerligt, når det sker. Formanden for Seniorklubben, Sven Pedersen, kritiserede stærkt, at seniorklubbens 80 medlemmer havde fået ændret deres starttider som et diktat fra bestyrelsen. Formanden svarede, at bestyrelsen havde forsøgt at se på, hvordan matcherne i klubberne-i-klubben afvikles optimalt og derpå havde gjort noget, som altid er farligt i en forening: Taget en beslutning! Så må vi revurdere sagen efter sæsonen. Sven Pedersen replicerede, at alle selvfølgelig skal være åbne over for ændringer, men at de bør foretages på værdig vis, fortsættes næste side...

6 6 Nummer 1 fortsat fra forrige side... hvilket efter hans mening ikke var sket. Steffen Andersen var enig med formanden i det gode arbejde, der gøres, men var utilfreds med det store antal nyplantede fyrretræer (løvtræer hører mere hjemme på banen) og opfordrede til, at noterne for fremtiden sendes ud til medlemmerne sammen med regnskabet. Regnskab Derefter gennemgik kasserer Hans Carstensen årsregnskabet, som sluttede med et overskud på kr. i forhold til budgettets kr. Årsagen var, at indtægterne var blevet større end budgetteret - hovedsagelig takket være indskud fra et større antal nye medlemmer end planlagt. Desuden havde sponsorindtægterne også været kr. højere end budgetteret. Dertil kommer, at der også er blevet sparet på en række områder. Driften af banen var blevet kr. billigere, og der var sparet kr. i administrationen. Det er stadig bestyrelsens overordnede strategi at styrke klubbens økonomi, så der er noget at stå imod med, hvis de strammere tider for alvor skulle ramme klubben. Eksempelvis kan klubben fra næste år blive pålagt at betale en grundskyld i størrelsesordenen kr. noget man hidtil har været fritaget for. Regnskabet blev godkendt efter et par småbemærkninger. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Det samme var valg af revisor. Forslag Henrik Bie-Olsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen og ikke bestyrelsen burde beslutte klubbens budget og kontingent. Efter en kort debat tog dirigenten en vejledende håndsoprækning, og det viste sig, at kun en enkelt ud over forslagsstilleren selv støttede forslaget, som derefter blev betragtet som nedstemt. Under eventuelt gik Jan Rud Hansen på talerstolen, hvorfra han på Dansk Golf Fonds (læs mere næste side) vegne gav stærkt hædrende omtale af et af klubbens medlemmer, som var på det første danske hold, der i 1964 vandt EM og senere har vundet et hav af turneringer og Niels Madsen, Turneringsudvalget (tv)ville ikke gå ind i diskussionen om personspørgsmål, men formanden for seniorklubben Svend Petersen ville gerne ytre utilfredshed med, at der var byttet rundt på seniorernes starttider og opfordrede bestyrelsen til at kigge på disse beslutninger. mesterskaber og stadig gør det. Desuden har han i en årrække været medlem af klubbens bestyrelse, en kortere periode som formand. Og så overrakte han en stærkt bevæget Hans Stenderup et af Dansk Golf Fond s hæderslegater. Legatmodtageren var i øvrigt den første, som i 1967 modtog Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. Og efter at Tove Palsby havde oplyst om nogle uskønne rodebunker rundt om på banen, som der med stor fordel kunne ryddes op i (medgav baneformand Tom Ahrenst i sit svar), og Kirsten Hvid Carlsen havde bedt for sit liv, når hun står på damernes 6. tee, opfordrede Henrik Svendsen til, at man drager omsorg for, at der i enhver bold på banen konstant befinder sig en mobiltelefon, så man i tilfælde af akut sygdom hurtigt kan tilkalde hjælp. Han kunne oplyse, at chancen for overlevelse efter et hjerteanfald uden brug af hjertestarter er fem pct., mens den ved brug af hjertestarter 90 pct. Lone Kunøe takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen for godt arbejde. jøp

7 Maj

8 8 Nummer 1 Om DANSK GOLF FOND På Rungsteds generalforsamling hvilket også fremgår andet sted i dette blad modtog Hans Stenderup DANSK GOLF FONDs Hæderslegat for sit virke i dansk golf i mange år, og formanden for Fonden nævnte blandt andet i den forbindelse, at Stenderup var den første, der hjemførte et europamesterskab i golf til Danmark, da han, sammen med 5 andre juniorer for 46 år siden, vandt dette mesterskab i Holland. Efter generalforsamlingen spurgte flere medlemmer mig, om jeg ikke kunne fortælle lidt mere om hvad DANSK GOLF FOND er. Det gør jeg så her. Fonden er stiftet i 1981 i forbindelse med Dansk Golf Unions 50 års jubilæum som medlem af Danmarks Idrætsforbund. Fondens startkapital er fremskaffet gennem midler fra private fonde, og derefter har fonden modtaget midler fra DGU, mange golfklubber, virksomheder og private. Fonden er uafhængig af Dansk Golf Union, men et af Fondens bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesmedlem i DGU. Gennem de år Fonden har bestået, har den uddelt ca. 230 legater/ hædersgaver, der meget bredt dækker de 5 formål i Fondens fundats: Unge spilleres dygtiggørelse, træning og uddannelse. Hjælp til ældre golfspillere, hvis økonomiske forhold måtte tilsige sådan hjælp. Fremme af golfspillets vilkår og udøvelse i Danmark. Hjælp til handicappede golfspillere. Anden aktivitet, som bestyrelsen måtte skønne hensigtsmæssig og af betydning for golfsporten eller golfspillere. Fonden har således støttet en lang række af de spillere, der i dag befinder sig på Europaturene for såvel mænd som kvinder. Fonden har ydet støtte til ledere, der har udført et meget stort frivilligt arbejde, herunder oversættelse af Golfreglerne til Dansk. Greenkeepere, banearkitekter samt golf pro er har fået en hjælpende hånd til videreuddannelse. Og så har fonden unge Oliver Suhr med genoptræning. Dansk Golf Museum i Vejle har altid haft en stor plads i Fondens hjerte, og er støttet flere gange med midler til konkrete projekter. Fondens bestyrelse består i dag af Tuula Undal, Karen Margrethe Juul, Morten Backhausen, Jesper Frigast -Larsen og Jan Rud Hansen, sidstnævnte som formand siden Fonden administreres af Dansk Golf Unions sekretariat, og Fondens revision, der er identisk med RGKs revision betales også af DGU, så da bestyrelsen er ulønnet, går alle midler til støtte efter fundatsens bestemmelser. Ansøgning om støtte kan sendes til Dansk Golf Union, att. Dansk Golf Fond. Ønsker private, virksomheder eller fonde at støtte Fonden, modtages en sådan støtte stor eller lille - med taknemmelighed, og kan f.eks indbetales på reg. nr kontonr Yderligere informationer om Fonden findes på internettet, men kan også gives ved at kontakt til mig. Jan Rud Hansen

9 Maj

10 10 Nummer 1 Tillykke RGK Nu skal der festes Rungsted Golf Klub kan som en af landets ældste fejre 75 års jubilæum i år. Det markerer vi lørdag 8. september med en jubilæumsturnering om dagen og en fest om aftenen. Et udvalg bestående af Peter Wittsten som formand og Klaus Pfeiffer, Camilla Flindt Hjælmhof, Bettina Bernhoft, Maren Binau samt Niels Madsen, som ansvarlig for jubilæumsturneringen, og Claus Preetzmann og Jens Holm Boye fra administrationen har siden sidste sommer arbejdet på at festliggøre jubilæet. Mange ideer -Jo, det er da en stor opgave at arrangere sådan en dag, og vi har haft mange ideer oppe at vende. Vi har heller ikke altid været enige, men er blevet det hen ad vejen, fortæller Peter Wittsten. -Jeg kan sige så meget på nuværende tidspunkt, at vi kommer til at holde festen i et telt placeret på parkeringspladsen, og at vi vil få serveret en eksklusiv middag, for det står Steen og Peter i vores restaurant, for. Det er også besluttet, at vi hen på aftenen får mulighed for at lufte laksko og stiletter på dansegulvet. Og så vil der naturligvis være lidt til maven, inden vi feststemte begiver os hjem igen efter en dejlig aften. -Alt det praktiske er på plads med indhentning af diverse tilladelser hos myndighederne, så nu er vi spændte på, hvor stort et telt, vi skal bestille. Det afhænger af, hvor mange vi bliver. Har du og din ledsager, som ikke behøver at være medlem at RGK, lyst til at deltage, opfordrer Peter Wittsten til, at du melder dig til hurtigst muligt. 1. august er seneste frist -Seneste frist for at melde sig til er 1. august, men vi håber, at medlemmerne melder sig til hurtigt, for det gør det nemmere for os at planlægge. Vi har de store linjer på plads, men der er stadig mange detaljer, som skal finpudses. Peter Wittsten påpeger, at man har mulighed for at tilmelde sig festen bordvis seks til otte personer, og at den nedre aldersgrænse for deltagelse er 18 år. For juniorerne vil jubilæet blive markeret med en grillaften i løbet af juniorugen i juli. Scramble og pæne præmier Niels Madsen afslører også gerne lidt om jubilæumsturneringen: - I øjeblikket ser det ud til, at vi får en scramble turnering, og jeg kan love, at der bliver pæne præmier. Nykredit Jubilæumsturnering, som den hedder, er kun for medlemmer over 18 år. -Scramble er en sjov form for golf, hvor alle fire slår ud, og man spiller videre fra det bedste drive. Vi har så indlagt den dimension, at vi satser på, at alle spilleres drive kommer i spil fire gange, så vi undgår, at en longdriver får lov til at styre spillet. Maksimalt 128 -Vi har plads til maksimalt 128, så jeg kan kun opfordre til, at man tilmelder sig så hurtigt til muligt. Deltagelse sker efter først til mølle princippet. Har du lyst til kun at deltage i jubilæumsturneringen, er det en mulighed, ligesom du ikke behøver at gå 18 huller på dagen for at deltage i festen om aftenen. timm

11 Maj

12 12 Nummer 1 Hvordan i alverden er det lykkedes at forvandle Spil bolden, som den ligger til det mareridtsagtige sammenkog af besynderlige definitioner, spidsfindig jura og indviklet sprogbrug, som i dag tilsammen udgør de over hele verden gældende golfregler? Hvordan er det lykkedes at gøre to fårehyrders enkle leg med sten og vogterstav til en eksercits i de mest Artikelserien om golfreglerne er skrevet af Jøp til Golfmagasinet, men er venligst udlånt til RGK Medlemsblad. absurde fortolkninger af et omfattende indviklet formuleret, ulogisk og inkonsekvent regelsæt, som kræver kandidatgrad både i jura og filologi for at blive fuldt forstået? Hvordan er det gået til? Hvem har stået bag - og hvorfor er der ingen, der undervejs har protesteret over denne udvikling? Trænger reglerne til at blive ændret? Et meget stilfærdigt spørgsmål. En af de adspurgte er R&A s regelansvarlige David Rickman. Han kan måske godt se et behov for enkelte detailændringer men mener i øvrigt ikke, at reglerne er for besværlige. Dog vil han gerne medgive, at de nogle gange er komplicerede. Den bemærkning kommer ganske givet i finalen som århundredets underdrivelse! Golfreglerne er ganske enkelt så komplicerede, ulogiske og LIVET ER FOR KORT TIL GOLF- REGLERNE DE MÅ LAVES OM! umulige at spille efter, at de burde om ikke laves totalt om så i hvert fald forenkles ganske betydeligt! Reglerne sat ud af kraft Folk med forstand på de dele hævder, at 75 pct. af danske golfspillere ikke kender selv de mest almindelige golfregler. Ikke nødvendigvis fordi de ikke vil men simpelthen fordi de ikke orker at bruge tilstrækkelig tid på at få dem ind på rygmarven. Konsekvensen af dette er, at golf i dag specielt den almindelige hyggegolf ikke er i nærheden af at blive spillet efter de gældende regler. Efter at have spillet golf i 42 år, vil jeg vove en påstand: I en almindelig hyggefourball hvor som helst i verden vil mindst én golfregel bevidst eller ubevidst blive overtrådt på hvert hul! Eller med andre ord: Jeg påstår, at der i dag ikke spilles én eneste golfrunde i verden, der lever op til de skriftkloges videnskabelige fortolkninger af golfreglerne! Men er det ikke lige meget? Behøver det hele at være så surt? Hvem lider under, at reglerne bliver bøjet lidt hist og her? Det gør selve golfspillet, såmænd!

13 Maj Golf er jo den eneste sportsgren i verden, hvor spilleren er sin egen dommer. Han skal selv være opmærksom på, at han i enhver situation overholder golfreglerne, og han skal selv påkalde sig straf, hvis han ikke gør det. Det er et fantastisk princip, hvis kulturbærende og karakterdannende karakter er blevet fremhævet i mangen en smokingklædt skåltale. Men princippet kan være nok så fint. Det har bare lidt svært ved at blive brugt i praksis, hvis ikke spillerne kender de regler, de skal dømme sig selv efter! Men det har man selvfølgelig også lavet en regel om: Så skal spillerens markør gribe ind og sørge for, at spilleren får den straf, han har fortjent. -Men da markøren jo også hører til de 75 pct., der ikke kender reglerne, så er det overvejende sandsynligt, at reglerne aldrig kommer i anvendelse. Spillerne bør som minimum kende reglerne Og jeg tror, alle kan se, at det er særdeles uheldigt for en idrætsgren med selvdømme. Skal selvdømme give nogen som helst mening, må minimumskravet være, at spillerne kender til reglerne. Alt andet er absurd. For bundlinien er jo, at reglerne ligegyldigt hvor absurde de måtte forekomme skal overholdes. Sker der et skred på dette felt (og det er allerede sket), så får det en meget stærk negativ effekt på et spil som golf i en tid, hvor tendensen fra alle store idrætsgrene fodbold, håndbold mv. netop er, at man i enhver situation forsøger at snyde de efterhånden mange dommere efter princippet: Hvis han ikke ser mit regelbrud, er det accepteret. Mange trænere indprenter ligefrem fra lilleputstadiet deres spillere, at de skal spille videre, til dommeren fløjter, og at et groft straffe til modstanderen er bedre end et sikkert mål! Overføres tendensen med at snyde, hvis ikke andre ser det, til golf, bygges et lag af bevidst snyderi oven på det ubevidste snyderi, der er konsekvensen af spillernes stadigt dårligere indsigt i de gældende golfregler. Giften har spredt sig Men står det virkelig så galt til? Er det ikke bare et spørgsmål om at insistere på, at golfspillere bruger den nødvendige tid på at sætte sig ordentligt ind i golfreglerne? Hvor svært kan det være? Det skulle man tro og det kunne man håbe. Men giften har allerede spredt sig så vidt omkring, at der næppe findes anden redning end at forenkle reglerne til et niveau, som verdens golfspillere finder rimeligt og gider leve op til. I USA er mange, mange klubgolfere for længst holdt op med at bekymre sig om de officielle golfregler. De gider dem simpelthen ikke. Livet er for kort til høj rough, tykke træer i spillelinien eller to straffeslag for fortsættes næste side...

14 14 Nummer 1 fortsat fra forrige side... latterligt små forseelser, som jo reelt ikke betyder noget, som spillerne tænker. Denne udvikling i USA blev allerede i 1992 skrevet ned på papir. Dette år skrev forfatteren Henry Beard nemlig en ganske morsom bog, som på dansk i Robert Koch-Nielsens oversættelse hedder De officielle undtagelser til golfreglerne. Titlen levner ingen tvivl om, hvad bogen går ud på. Den fortæller med næsten samme sprogbrug, som de internationale golfjurister i deres bindstærke fortolkningsværker benytter sig af, hvordan mange golfspillere ikke spiller efter golfreglerne. Harmløst? Ikke ganske. For den bedrøvelige kendsgerning er, at de 46 undtagelser fra de officielle golfregler, som bogen meget morsomt gennemgår, faktisk er ganske præcise beskrivelser af, hvordan mange millioner amerikanske golfere allerede fra længe før 1992 rent faktisk har spillet golf: Helt efter deres egne regler! Golfreglerne er for tåbelige Denne store gruppe amerikanske golfere synes ganske simpelt, at mange af golfreglerne er for tåbelige og amerikanere har meget svært ved at overholde tåbelige regler. Så derfor bliver der sparket til golfbolden, så det er en fryd, hvis den finder på at lægge sig bag en sten eller et træ, og er roughen for høj, er Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. der jo heller ingen grund til at risikere et forstuvet håndled på at slå bolden ud navnlig ikke, når fairway ligger lige dér tæt på. En meter fra eller til kan vel ikke skille os ad? Mistet sin egenart Får den udvikling lov til at fortsætte, varer det ikke længe, før der ikke er mere tilbage af det kulturbærende og karakterdannende islæt i golfspillet. Har først dén tankegang fået lov at slå fuldt igennem, at golf skal være problemløst, fair og retfærdigt, så har spillet mistet en meget væsentlig del af sin egenart. Så bliver det bare endnu en socialdemokratistisk måde at slå tiden ihjel på: Alle skal have ret til et perfekt leje midt på fairway og have offentlig støtte til at undgå 3-putts. Alle de skæve drives og dårlige lejer skal udlignes, og hazarder fjernes. Ingen over, ingen under alle skal spille i par! Nogen bør tage initiativ til i umisforståelige vendinger at fortælle de bestemmende myndigheder i R&A og USGA, at golfreglerne bør moderniseres. Lempet hist og pist De professionelles organisationer har allerede selv forsøgt at lempe lidt hist og pist efter et par meget omtalte absurde hændelser for Padraig Harrington og Ian Poulter. Men de professionelle spiller jo allerede efter deres helt egne regler. Noget må gøres, hvis ikke golfspillet skal ende plat mod muren i en blindgyde. Hvem gør det? I de næste numre af Medlemsbladet vil jeg gennemgå nogle af de mest interessante golfregler med deres definitioner, afvigelser og undtagelser, der gør dem uforståelige for golfspillere uden kandidatgrader i jura og filologi og nærmest umulige at efterleve. Selv om alfa og omega i golfspillet er: Golfreglerne skal overholdes. Absolut og uden undtagelser! Dilemmaet må være åbenlyst! Der er meget, der skal tages højde for i golfreglerne. For meget?

15 Maj

16 16 Nummer 1 Åbning til fuld musik De nyeste musikanlæg, hvor iphonen eller ipaden lige kan plottes ind, spillede lystigt, da den traditionsrige åbningsturnering løb af stablen i slutningen af april. Tågen lå faretruende over banen, og termometret viste kun få varmegrader, da de første deltagere slog ud på første tee. I alt havde knapt 100 deltagere besluttet, at B&O Åbningsturnering skulle være aktiviteten den lørdag. Tågen lettede i løbet af formiddagen og en kort - men kraftig byge - kunne ikke tage humøret fra spillerne, der både talte modne og yngre. Der blev spillet greensome, men det betød alligevel runder på knap fem timer. Der var gang i både restaurant og på terrassen, da solen brød frem efterhånden Et udvalg af B&O produkter, der kan kombineres med ipod, iphone og ipad. Nogle af produkterne blev demonstreret, og det lød rigtig godt. Hans Laxholm sender drivet af sted på første tee. Fra venstre turneringslederne Alex Bremner og Niels Holger Hansen samt Ben og Ian Tomlinson. Bag teestedsskiltet skimtes Anne Laxholm. som dagen gik. Det var 10. år i træk, at Claus Epe fra Bang & Olufsen i Vedbæk var sponsor for åbningsturneringen, og det blev der fortjent klappet af på den fyldte terrasse til præmieoverrækkelsen. Det imponerende præmiebord blev blandt andre fordelt til: Jan Krustrup Karina Schliemann 40 point Jørgen Thor-Jensen Jesper Thor-Jensen 40 - Leif Schaap Poul Erik Drejet 40 - Tove Agnete Palsby Ulrik Müller 39 -

17 Maj Jan Krustrup og Karina Schliemann vandt med 40 point. Claus Epe (th.), Bang & Olufsen, Vedbæk overrakte flotte præmier. Dejligt at se de mange medlemmer til præmieoverrækkelsen. Også den yngre generation holdt ud.

18 18 Nummer 1 DEN KIEDSOM VINTER GIK SIN GANG Som de siger ude i byen: Livet er ikke for de knækkede! Så greenkeeperstaben måtte tage det med stoisk ro, da den netop afsluttede vinter viste sig at blive helt anderledes end de to foregående. Hvor man havde kalkuleret med en langvarig frostperiode, måtte man nu tage til takke med først en ordentlig slat regn og derefter grøn vinter indtil frosten omsider i slutningen af januar gjorde sit indtog. Kludder i planerne Denne afvigelse fra de senere år betød, at der kom lidt kludder i planerne for de mange projekter på banen, der skulle løbe af stabelen, mens vi andre dukkede os bag brændeovnen og kun tænkte på golf, når vi tilfældigt stødte på et tv-klip fra en af verdenens eksotiske afkroge. Men vi kommer alligevel nogenlunde helskindede igennem, trøster baneformand Tom Ahrenst. Der måtte laves lidt om på rækkefølgen af projekterne, men med stor fleksibilitet hos alle er det lykkedes at nå det hele til sæsonstart stort set! Det største projekt var selvfølgelig renoveringen af 15. hul. Den var planlagt til at gå i gang, så snart der var frost i jorden, så det var muligt at køre på stedet med de store maskiner. Men den øvelse måtte altså gå i venteposition. Som nogle måske kan huske, havde greenkeeperne allerede hen mod afslutningen af sidste sæson taget fat på at nedlægge ekstra drænrør i 16. green. Dette arbejde blev fuldført, og så gik man i gang med teestederne. 3. teested stod først i rækken, efterfulgt af 1. og 10. teested. Disse renoveringer var også klar fra sæsonens start. Det store projekt Ind imellem var der rigeligt af småopgaver at tage fat på: beskæringer og Vand og gamle sveller er væk. Vi er i februar. genplantninger af træer mange steder plus oprydning, når vinden havde taget for sig af væksterne. Og da så frosten endelig kom i slutningen af januar, kunne det store projekt gå i gang. Det var inddelt i tre faser: Først skulle fjernelsen af de gamle sveller forberedes ved at flytte planter og jord og helt banalt tømme søen. Det sidste skulle vise sig ikke at blive så let, som det lyder. Dernæst skulle eksperterne fra Barslund opsætte den nye palisadevæg af Azobé træ meget holdbart, og temmelig dyrt! Og endelig skulle terrænet genformes med jord og græstørv, området fra tee til sø skulle oversås, sprinklersystemet skulle genetableres og søen skulle igen fyldes med vand. Ingen fairway På grund af forsinkelsen er kun teested og green blevet åbnet fra starten af sæsonen, og for en del af medlemmerne er det jo fuldt tilstrækkeligt! For den kategori, som ind imellem finder på - lidt uskønt - at toppe udslaget ned ad bakken, bliver der etableret en dropzone, hvorfra 3.slaget skal slås. Og så håber alle selvfølgelig, at et godt, varmt forår hurtigt vil få sat skik på tingene, så vi ikke skal vente alt for længe med at have hele hullet i spil. Efter at frosten var gået af jorden, blev endnu et større projekt gennemført: Ekstra

19 Maj Billedet til venstre. Den eksterne leverandør skulle lige øve sig lidt på at montere trævæggen! Der arbejdes med wirer og spændbolte, for at sikre stabiliteten. dræning af 10. fairway. Resultatet er umiddelbart så lovende, at vi forhåbentlig kan vinke farvel til den lokale svanesø, som de senere år er dukket op ude i højre side af fairway efter ethvert større regnvejr. Vi er under budget Og så, hr. baneformand, til det klassiske spørgsmål: Hvad har den specielle vintersæson betydet for budgettet for specielt renoveringen af 15. hul? I talende stund er vi faktisk endnu procent under budgettet - blandt andet fordi vi igen har været i stand til at genbruge materialer fra andre steder på banen. Og jeg forventer absolut, at vi totalt set vil overholde budgettet. Forhåbentlig til glæde for medlemmerne, som herefter i mange år vil have et meget flot signaturhul at spille. jøp Ian Tomlinson besigtiger trævæggen. Næsten færdigt. Nu mangles blot tilsåningen, lidt sol og varme og et par dykænder i søen.

20 20 Nummer 1 Man er vel fra Rungsted fra venstre Nicolai Olrik, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, og Max-Emil Petri, 13 år, spiller ishockey mellem 18. og 1. fairway. Vinteraktive juniorer Syv piger og 27 drenge i alderen 9-16 år trodsede i februar og marts kulde og sne for at deltage i juniorafdelingens vintertræning. Der blev spillet golf og løbetrænet. Juniorerne var delt op i hold, på tværs af alder og i forhold til deres færdigheder inden for golf og løb. Målet var Armbøjninger på række fra venstre Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Emilie Nistrup, 15 år, Christoffer Olrik, 12 år, Oscar Pino, 11 år, og Anders Preetzmann, 16 år.

21 Maj Klubbens juniorer lå ikke på den lade side i årets første måneder, heller ikke da banen var dækket af sne og is. at forbedre såvel de unges spillefærdigheder som deres form. Men det er også om vinteren nødvendigt at gøre andre, mere sociale ting for juniorerne, hvis man vil holde på dem, fortæller Pia Therese Olrik, der er medlem af juniorudvalget. Et hyggearrangement i marts tiltrak således 40 juniorer, mens 25 deltog i den påskelejr, der strakte sig over tre af helligdagene. Og ikke nok med det juniorerne har bidraget til Mike Tullochs, og dermed klubbens økonomi, for 2. april samlede juniorer med hjælp fra forældre, ikke færre end træningsbolde op fra den bløde jord på træningsbanen. Bolde, der ellers ville være gået tabt. Frim Klar til træning fra venstre Emilie Nistrup, 15 år, Cecilie Schwarz-Rosman, 13 år, Christoffer Olrik, 12 år, Anders Preetzmann, 16 år, og Oscar Pino, 11 år. fortsættes næste side... Bare hæng i Anders Preetzmann, 16 år, klatrer i tovet ved 11. hul, mens Ben Tomlinson, 15 år, venter på sin tur.

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere