50-års jubilæum Den første fabrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50-års jubilæum Den første fabrik"

Transkript

1 Akzo Nobel Salt A/S 50-års jubilæum Den første fabrik

2 2 3 Klar til de næste 50 år Som borgmester har jeg i tidens løb haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokal samfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter Den 9. september 2013 er det nøjagtigt 50 år siden, Dansk Salt blev grundlagt som et interessentskab mellem det danske Kryolitselskabet Øresund A/S og hollandske KNZ N.V. 50 år er lang tid, og der er sket rigtigt meget siden dengang, hvor blot en håndfuld mennesker tegnede virksomheden i begyndelsen, og hvor den første salt først blev produceret i sommeren 1966, tre år efter stiftelsen. I dag hedder vi Akzo Nobel Salt A/S, og er en del af den verdensomspændende Akzo Nobel-koncern, der har ansatte i 80 forskellige lande. Vejen hertil her været spændende og begivenhedsrig, og i denne jubilæumsavis kan du læse om nogle af begiven hederne i tidens løb, ligesom du kan møde nogle af de nøgle personer, der har været med til at tegne virksomheden igennem årene. Forord Det er mig en ære at få lov til at skrive nogle indledende ord i denne jubilæumsavis for Akzo Nobel Salt A/S, der i år kan fejre et fornemt 50 års jubilæum som en innovativ virksomhed med en væsentlig betydning for vores område. I folkemunde har vi altid bare kaldt fabrikken i det skønne Dania ved kanten af Mariager Fjord for Salten. Det gør vi såmænd fortsat også selvom navnet på virksomheden i 2001 formelt blev ændret fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S. Noget, der vidner om, at Salten er en institution, der ikke blot er en af områdets største arbejdspladser, men også en del af vores fælles identitet, og noget, som vi er stolte af at have i Mariagerfjord Kommune. Jeg tiltrådte som borgmester i den nystiftede Mariagerfjord Kommune tilbage i 2007, og har siden haft fornøjelsen af at samarbejde med Akzo Nobel Salt A/S ved en række lejligheder. Blandt andet i kommunens fjordudvalg, der tager sig af forvaltningen af sejlløbet i Mariager Fjord. Her har Akzo Nobel A/S en betydelig aktie i det store arbejde, der udføres, og virksomhedens input har altid været præget af grundlæggende værdier som åbenhed, seriøsitet og innovation. Det er min helt klare fornemmelse, at netop de tre værdier også præger såvel ledelsesstilen som det daglige arbejde hos Akzo Nobel Salt A/S. Virksomhedens løbende tiltag vidner således om en klar fokus på hele tiden at tage målrettede skridt fremad, der skal gavne både virksomheden, lokalområdet og samfundet generelt. Fremtiden er begyndt Et jubilæum skal også bruges til at se fremad. Kun ved at have målrettet fokus på fremtidens krævende og spænd ende udfordringer bliver vi som virksomhed stærke nok til at overleve i et marked, der er i konstant forandring. Det handler om at være på forkant og tilpasse sig kundernes krav, der hele tiden ændrer sig. I den proces er nøgleordene hos Akzo Nobel Salt A/S: Kvalitet, leveringssikkerhed, innovation, bæredygtighed og nye markeder. Fem områder, hvor vi har vores daglige fokus, og hvor vi altid tilstræber at være lidt bedre i dag, end vi var i går. Her tænker jeg både på virksomhedens fortsatte udvikling af saltprodukter, der er basale inden for en lang række samfundsmæssige områder, men også dens hensyn til bæredygtighed, hvor de siden starten løbende har omlagt til mere og mere miljømæssige rigtige produktionsmetoder. Som borgmester har jeg i tidens løb også haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokalsamfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter. Sluttelig vil jeg også nævne, at jeg altid har kendt Akzo Nobel Salt A/S som en virksomhed, der har udvist rettidig omhu, hvilket kort sagt betyder, at man skal gøre tingene ordentligt og til tiden. Man må ikke sjuske med sit arbejde, og man skal have fokus på omkostninger og de rigtige investeringer. Gode og vigtige egenskaber for en virksomhed, der vil have succes. Med de ord vil jeg ønske Akzo Nobel Salt A/S et stort tillykke med 50 års jubilæet. Jeg er overbevist om, at fremtiden for virksomheden tegner lys, og at vi derfor fortsat kan være stolte af at have Salten i Mariagerfjord Kommune. H.C. Maarup Borgmester Mariagerfjord Kommune Kvalitet og leveringssikkerhed Når det gælder kvalitetssikring lever vi naturligvis op til en række omfattende standarder, ligesom vi har egen skærpet kvalitetskontrol. Når det gælder at levere kvalitet, har vi således en målsætning på 100 %. Intet mindre. Leveringssikkerheden handler om vores pålidelighed overfor kunderne, hvilket er et område, der er altafgørende for, at kunderne vælger os som leverandør. Innovation og nye markeder Når det gælder innovation og nye markeder, har vi hele tiden øje for nye muligheder. Et godt eksempel er pharma salt. Her er markedet stort, globalt og i markant vækst. Vi har de seneste år næsten fordoblet vores produktion af pharmasalt, og det er vores ambition at udvikle os til en af de markedsledende aktører på verdensplan. Dette kræver, at vi er kreativt nytænkende gennem hele værdikæden fra salthorst til færdigt produkt hos kunden. Uddannelse, sikkerhed og bæredygtighed For at kunne leve op til de nævnte krav, herunder agere i et globalt og krævende marked, er det afgørende, at vores medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer. Derfor investerer vi også i uddannelse. En investering, der betyder, at vi i stigende grad også er begyndt at afsætte vores viden og teknologiske kompetencer. Dette som et supplement til at levere salt. Endelig er det afgørende for Akzo Nobel Salt A/S at være en 100 % sikker og bæredygtig virksomhed hvad angår energi og miljø. Her handler det om, at sikkerheden på vores virksomhed skal være maksimal, samt at vi fortsat skal arbejde målrettet mod at blive CO2 neutral, hvilket er et af vores mål allerede i Jeg føler, at vi på alle ovennævnte områder er rigtigt godt rustet, samt at såvel medarbejdere som ledelse har den rigtige indgangsvinkel til fremtidens udfordringer. Derfor tegner fremtiden lys for Akzo Nobel Salt A/S, og vi er med andre ord helt klar til de næste 50 år. Karen de Lathouder Direktør Akzo Nobel Salt A/S

3 4 50 års historie Kryolitselskabet Øresund A/S og den hollandske industrikoncern KNZ N.V. går sammen og danner Dansk Salt I/S. Roberto Kayser udnævnes som selskabets direktør. Der udstedes en kongelig koncession, gældende fra 1. november 1963, hvori kong Frederik den 9. bevilger det nye selskab eneret til at udvinde salt i Danmarks undergrund Dansk Salt I/S kan fejre 25 års jubilæum. I anledning af jubilæet giver personalet et springvand i gave til virksomheden. Stenene til springvandet bliver hentet ved Sletterhage fyr i forbindelse med en personaleudflugt den 28. maj. Samtidig skænker Dansk Salt I/S en borgmesterkæde til Mariager Kommune Stor kedeleksplosion den 3. januar resulterer i et uønsket produktionsstop af én måneds varighed. Hele januar, som tilmed bød på en hård vinter, var der ingen produktion. Der måtte importeres salt for at imødekomme leveringsforpligtelserne. Boring nummer 6 etableres. Saltfabrik i Stade ved Hamborg i Tyskland lukkes ned. Inddamperanlægget til produktion af pharmaceutisk salt flyttes til fabrikken i Mariager. SUPRASEL introduceres som et nyt navn for salt til fødevareindustrien. Fabrikkens 40 års jubilæum fejres med en stor fest, der holdes i Ridehuset i Randers. Alle medarbejdere får en hollandsk cykel i jubilæumsgave Flagesalt er nu på hylderne i butikkerne og sælges under varenavnet Jozo Gourmetsalt. I foråret ansættes mange medarbejdere, og den samlede stab er nu oppe på medarbejdere. Den 23. juni pumpes den første saltlage fra Horsten i Hvornum til fabrikken, og den 22. juli løber det første dansk producerede salt ud på produktionsbåndet. Der laves kontrakter med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier, Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik om levering af salt, ligesom der indledes et samarbejde med Dansk Melcentral i Odense, som betyder, at Dansk Salt kommer på hylderne hos de danske forbrugere Den 13. december holdes der rejsegilde på Nordens første saltfabrik. Der er sket rigtigt meget, siden Dansk Salt I/S blev stiftet i september måned Her får du et tilbageblik på nogle af tidens mest betydnings fulde begivenheder for virksomheden. Den 13. december klokken cirka passerer årsproduktionen for første gang tons. Dansk Salt I/S får besøg af statsminister Poul Schlüter Nyt Akzo Nobel-logo bliver præsenteret på et møde i Amsterdam den 25. april. Flaget med det nye logo bliver hejst op i fabrikkens flagstang den 6. oktober Fra 16. februar haves ét ISO 9001-certifikat, som er gældende for alle produkter. Dansk Salt A/S bliver sponsor for cykelløbet Danmark Rundt. Danmarks Mr. Salt, administrerende direktør Bjarne Kau, træder af efter 32 års ansættelse. Knud Timm-Andersen tager over som administrerende direktør De mange svaner ved kølevandsudløbet er i vinteren 1982 en stor turistattraktion. De er i god foderstand, hvilket fodermesteren på havnen sørger for. De to tilbageværende medlemmer af den kollektive ledelse, der blev udpeget i 1968, nemlig fabriksbestyrer Bjarne Kau og salgschef Hans Jørgen Jensen, bliver pr. 1. april udnævnt til direktører for Dansk Salt I/S. Det nye kulfyrede kedelanlæg tages i brug den 3. december, og afløser de to eksisterende oliefyrede kedler. Herved reduceres energiomkostningerne yderligere Som følge af olieprisens himmelflugt melder spørgsmålet sig. Er olie den rigtige energikilde til saltproduktionen? Derfor bliver det besluttet at investere i et kulfyret kedelanlæg med et budget på 35,5 millioner kroner. Produktionsanlægget er blevet udvidet til dobbelt kapacitet, og tages i drift den 30. januar Årsproduktionen forøges dermed til tons Det naturgasfyrede kraftvarmeværk er klar til produktion den 1. marts. Certifikat for miljøledelsessystemet ISO kommer i hus. Den formelle indvielseshøjtidelighed for Maricogen-anlægget finder sted den 12. maj. Erhvervsminister Pia Gjellerup trykker på startknappen til anlægget, og der kan følges med på storskærm. Dansk Salt A/S gennemfører et projekt i Moskva og St. Petersborg i samarbejde med det russiske ministerium for fødevarer, landbrug og fiskeri. Her lærer russerne om brugen af nitrit i kødindustrien via vacuumsalt Selskabets bestyrelse godkender i juni måned, at der investeres 200 millioner kr. i et nyt naturgasfyret kraftvarmeværk, der skal erstatte det hidtidige kulfyrede dampkedelanlæg. Kraftvarmeanlægget skal levere damp til inddampningsprocessen og cirka 30 MW elektricitet, heraf cirka 27 MW til det offentlige el-net. Anlægget bygges og drives af et nystiftet kommanditaktieselskab, Maricogen A/S, der gennem en datterselskabskonstruktion ejes 50/50 af Dansk Salt A/S og Difko A/S. Byggearbejdet skal påbegyndes januar Der er et kraftigt iltsvind i Mariager Fjord, hvilket er en katastrofe for bunddyr og fisk, og der breder sig en frygtelig stank af svovlbrinte langs fjorden. Dansk Salt A/S stiller i en periode et såkaldt salinitetsbassin til rådighed for at redde fjordens ålebestand.aftale med Naturgas Midt-Nord om levering af naturgas bliver underskrevet den 24. oktober. Akzo koncernen fusionerer med Nobel Industries og videreføres under navnet Akzo Nobel. Aktiekapitalen i Dansk Salt A/S overføres til koncernens danske holdingselskab Akzo Nobel A/S, København. ISO 9001 certifikat for pakkede varer kommer i hus. En skulptur, der forestiller saltkrystaller, sættes op ved hovedindgangen. Skulpturen, der er udarbejdet af kunstneren Jan Blik, er en gave fra de leverandører, der var med til at bygge fliskedlen. Akzo Nobel Salt lancerer Community Programmet, der gør det muligt at få sponsorpenge fra Akzo Nobel til lokale idræts- og sociale aktiviteter. Efter en fase med indsamling af gode idéer bliver der den 8. oktober bevilget penge til en legeplads ved Assens Stadion En hård vinter i beg yndelsen af 1979 giver problemer med levering af råvarer til fabrikken. Samtidig er der store problemer med at få det løse salt sendt af sted via søvejen. Der indføres EDB hos Dansk Salt A/S med anskaffelsen af en minidatamat, som får navnet Doris. Datamatens første opgave er et lønsystem, og den første lønseddel udskrives den 18. oktober. De næste opgaver er finansbogholderi og ordrefakturering. Det bliver besluttet at udvide produktionskapaciteten fra tons om året til tons om året. Boring nummer 1 bygges om og tages i drift igen Interessentskabets aktiviteter føres videre i et nystiftet dansk aktieselskab under navnet Dansk Salt A/S, der er 100 % ejet af Akzo Chemicals bv. Det bliver på et informationsmøde den 19. marts meddelt, at Akzo har købt Incentives 50 % og således er eneejer af saltfabrikken. Under mødet bliver Akzo-flaget hejst op i en af flagstængerne side om side med Dannebrog og DS-flaget. Den 11. maj er ISO 9002 certifikatet i hus på elektrolysesaltområdet. Vareprøver leveres til de baltiske lande. Måske et nyt marked? Kryolitselskabet Øresund A/S fusionerer med Incentive A/S med virkning fra 1. januar 1992, og den danske interessent hedder herefter Incentive A/S.Kontorbygningen bliver forskønnet med et glasspir kaldet Margrethespiret fordi det bliver færdigt kort før dronningens besøg. Dronningen besøger saltfabrikken den 23. maj i anledning af Mariager købstads 400 års jubilæum. Den 28. december klokken runder fabrikken en samlet produktion på ton, hvilket bliver markeret med champagne og kransekage i kontrolrummet. Produktionen øges til tons pr år. Tre personer kan fejre 40 års jubilæum på fabrikken. Maricogen-anlægget bliver stoppet. Dampen til inddamperanlægget produceres i stedet af backup kedlen Store Klaus, sammen med den lejede kedel Leje-Klaus. Produktionskapaciteten for pharmasalt udvides til tons pr. år. Fødevaresikkerhedscertifikatet FSSC kommer i hus En hård vinter betyder, at der må meldes alt udsolgt af tø- og vejsalt. Den hårde vinter betyder også, at fabrikken bliver eksponeret massivt i medierne, men heldigvis kun med positive historier Den 9. september 2013 kan fabrikken fejre 50 års jubilæum Dansk Salt A/S skifter officielt navn til Akzo Nobel Salt A/S, og det gamle S logo forsvinder. En epoke er slut, og flagene med det blå S bliver den 8. juni udskiftet med AkzoNobel flaget. Årsproduktionen når for første gang over tons. Det magiske tal bliver nået den 29. december.

4 6 To personligheder der var med, da det hele startede for 50 år siden Nogle af de første, der blev ansat hos Dansk Salt I/S var Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen. To personlig heder, der begge kom til at spille meget væsentlige roller i opbygningen af virksomheden, hvor de var ansat i henholdsvis 32 og 25 år. To tidligere direktører for Akzo Nobel Salt A/S; Hans Jørgen Jensen og Bjarne Kau til omtrent danske købmænd, og dermed havde et netværk, der var vigtigt for os. De begyndte at afsætte vores salt, og det gik rigtigt stærkt med at komme på hylderne i købmandsbutikkerne. Senere leverede vi også til Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik. Så jo, det gik stærkt på det tidspunkt. Bliver en del af ledelsen Med de mange gode ordrer og samarbejdsaftaler, havde Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen fået en rigtig god start hos Dansk Salt I/S. Det meste var gået lige efter bogen. Så da direktør Roberto Kayser forlod virksomheden i 1968, bliver duoen helt naturligt forfremmet til at blive en del af en ny kollektiv ledelse, bestående af fire personer Bjarne Kau, Hans Jørgen Jensen, Kresten Bøcker Larsen og Frits van Wezel. Jeg kan huske, at omgivelserne ikke gav denne kollektive ledelsesform mange chancer. Alle var overbevist om, at vi hurtigt ville ryge i totterne på hinanden. Men det gjorde vi ikke, og det fungerede rigtigt godt, fortæller Bjarne Kau. I 1972 rejser F. van Wezel tilbage Holland og bliver ikke erstattet, men ellers fortsætter den kollektive ledelse frem til Jeg startede i pakkeriet, hvor jeg arbejdede som afløser en vinter. Da jeg stoppede, gik jeg hjemme en måneds tid, inden de ringede, om jeg kunne tænke mig et job som truckfører. Jeg takkede ja til tilbuddet, og har kørt truck lige siden. Jeg boede og bor fortsat i Assens, så det har altid været nemt at tage cyklen ned på fabrikken. Assens trak som bekendt det længste strå, og arbejdet med at hente saltet op fra undergrunden ved salthorstene i Hvornum kunne omsider begynde, og i sommeren 1966 løb den første danske salt ud på produktionsbåndet. Jeg blev tilbudt jobbet som produktionschef på et tidspunkt, hvor jeg boede i Finland, og havde et godt job hos Sadolin & Holmblad. Det var Erik Bohr, søn af Niels Bohr, der kontaktede mig. Erik Bohr var direktør i Kryolitselskabet Øresund A/S, der jo var den ene part i stiftelsen af Dansk Salt I/S. Han spurgte, om jeg var interesseret i et job som produktionschef for en 1982, hvor Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen udnævnes til direktører. Senere udnævnes Knud Timm-Andersen til økonomichef, og de tre er sideordnede med fælles ansvar over for selskabets bestyrelse. En god arbejdsplads, som medarbej derne er stolte af I 1991 fejrer Hans Jørgen Jensen 25 års jubilæum, og går samtidig på pension. Fem år senere, i 1996, går Bjarne Kau på pension efter 32 års ansættelse. Der er utroligt mange gode og sjove minder fra tiden, og det var virkelig en tid, hvor det gik stærkt. Det var fantastisk spændende at være med til at bygge det hele op fra bunden. Dansk Salt var en virksomhed, hvor der var plads til alle, og hvor medarbejderne følte et stort ansvar for at få tingene til at fungere. Derfor var vi også en problemløs virksomhed for vores ejere, der jo nærmest bare lod os gøre, som vi ville, for det kørte bare og vi tjente penge. Meget har ændret sig siden Hans Jørgen og jeg var ansatte, men det er min klare opfattelse, at Akzo Nobel Salt A/S også i dag er en rigtig god arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af at være en del af. Nøjagtig ligesom os, lyder det afslutningsvist fra Bjarne Kau. Men det var ikke alt, hvad vi foretog os, der blev en succes. Jeg kan blandt andet huske, at vi købte en saltfabrik på Island, der blev en stor fiasko blandt andet fordi saltet indeholdt kiselsyre, der hurtigt ødelagde både turbine og inddamper, fortæller Bjarne Kau og fortsætter: Og en, der er med endnu En anden person, der næsten har været med siden starten er Ole Vestergaard. Han blev ansat som truckfører tilbage i 1971, og er således i gang med sit 42. år i virksomheden. Bjarne Kau blev ansat som produktionschef i sommeren På det tidspunkt var Saltfabrikkens endelige placering endnu ikke helt fastlagt, idet både Randers, Aalborg, Hobro og Assens var i spil. 7 saltfabrik, der endnu ikke var bygget. Jeg synes det lød spændende og takkede ja til udfordringen. Det var dog en hektisk tid i starten, hvor byggeriet af fabrikken i øvrigt blev forsinket en del, da der først lige skulle bygges en direktørvilla. Det havde førsteprioritet, fortæller Bjarne Kau med et smil. Saltimportør med tilhørende salgschef købes Da vi i 1966 omsider kom i gang med at producere salt, var kapaciteten tons årligt. Det var ikke rentabelt, men allerede i 1968 fik vi fordoblet produktionen, og så begyndte der at være økonomi i det. Men ét var at producere saltet. Vi skulle jo også afsætte det, og havde i princippet ikke en eneste kunde. Indtil etableringen af Dansk Salt havde det danske saltmarked været præget af en række større og mindre salt importører. Én af disse var A. Abels Saltimport i Aalborg, som vi valgte at opkøbe i foråret De havde en række rigtig gode kunder, blandt andet de jyske slagterier og kødindustrien, f ortæller Bjarne Kau. Med i købet af A. Abels Saltimport fulgte deres salgschef, Hans Jørgen Jensen, der efter købet indtog samme stilling i Dansk Salt I/S. Vores salgsorganisation fik en god start, idet vi allerede i september måned 1966 kunne offentliggøre indgåelsen af Europas største saltkontrakt med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier på cirka tons årligt, fortæller Hans Jørgen Jensen. Vi fik også hurtigt et samarbejde med Dansk Mel Central i Odense, der leverede de kendte melmærker Amo og Gluten Selvom det er mange år, så synes jeg ikke at det er ensformigt. Jeg møder en masse forskellige mennesker, og virksomheden har altid været en god arbejdsplads. Samtidig har jeg altid sat stor pris på den frihed, som jobbet har givet mig, fortæller Ole Vestergaard, der i en periode på 10 år også var tillidsmand for forsendelsen, og i samme periode sad i samarbejdsudvalget. Løftede 150 kilo! Akzo Nobel Salt A/S har gennemgået mange forandringer i de år, jeg har været ansat. Inden for mit område er der sket en masse med fokus på sikkerheden og arbejdsmiljø. Jeg kan blandt andet huske, at vi i starten havde 50 kilos sække, som vi slæbte rundt på med ren muskelkraft. Og det var altid en ilddåb at prøve, om man kunne løfte en 50 kilos sæk op over hovedet, og så efterfølgende se hvor mange knæbøjninger man kunne tage med sækken. Jeg kan huske en medarbejder, der løftede tre sække, altså 150 kilo. Den var vist ikke gået i dag, hvor sækkene maksimalt må veje 12,5 kilo. Men pudsigt nok havde vi aldrig ondt i ryggen dengang, lyder det med et smil fra Ole, der sammen med sine kolleger hver dag flytter mellem 600 og 900 tons pallevarer. Bjarne kom hen til mig, og sagde Nu må du love mig at passe godt på fabrikken, Ole. Pas godt på fabrikken, Ole Ligesom jeg selv, har mange af mine kolleger været her i mange år, og jeg vil gerne rose virksomheden for blandt andet at have indført sundhedstjek af medarbejderne. Det har fået mange til ændre livsstil med sundere kost og mere motion. Det understreger, at virksomheden er en god arbejdsplads, fortæller Ole, der husker, hvad den daværende direktør Bjarne Kau sagde til ham, da han stoppede efter sine 32 år på virksomheden. Ole Vestergaard Truckfører Det har jeg gjort, og vil gøre nogle år endnu, slutter Ole Vestergaard

5 8 Fra Dansk Salt til JOZO Siden stiftelsen af Dansk Salt I/S for 50 år siden har virksomheden haft skiftende ejere, og i 2001 blev saltfabrikkens officielle navn Akzo Nobel Salt A/S. Men ét er navnene på ejerne bag virksomheden. Hvad med navnet på det produkt, som vi private forbrugere køber til husholdningen? Har det ændret sig? Salt bruges til en lang række forskellige formål. Om vinteren saltes vejene, i medicinalindustrien bruges salt til behandling af en række livsstilssygdomme, og i fødevareindustrien bruges der salt til både konservering og til at fremme smagen i fødevarerne. Det de fleste forbinder med at bruge salt, er imidlertid i den private husholdning. Til at komme i vandet ved kartoflerne, til at drysse på grillbøffen eller på ægget om morgenen eller simpelthen bare som det uundværlige krydderi, der fremhæver smagen i vores fødevarer. Derfor har salt altid været at finde i køkkenet, og de fleste husker med garanti de karakteristiske pakker fra Dansk Salt. Indtil 2001 var der således ikke mange danske køkkener, der kunne undsige sig at have en pakke salt med det store, blå S stående på krydderihylden. I dag hedder salt til private husholdninger JOZO, der er en hollandsk forkortelse for jodsalt (JOdiert ZOut). Mærket er i dag et kendt varemærke i Danmark, skønt det alligevel har været en hård proces med navneskiftet fra Dansk Salt. Dette ikke mindst fordi Dansk Salts blå logo for alvor var en del af danskernes bevidsthed, når der blev sagt salt. Mange nye saltprodukter Men JOZO har støt og roligt fået slået sit navn fast, hvilket ikke mindst skyldes, at man løbende har lanceret en lang række nye og spændende saltprodukter under navnet. Herunder gourmetsalt, havsalt, kværnsalt, mineralsalt, ligesom der er lanceret en serie, hvor saltflager er tilsat en række forskellige krydderier. Hård proces med navneskifte Men da virksomheden skiftede navn fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S, skiftede saltprodukterne til den private husholdning også navn. Samtidig blev der for alvor sat skub i produktudviklingen, og der er løbende blevet lanceret en lang række nye salte. Mariager Saltcenter I Mariager Saltcenter får du en oplevelse for alle sanser ud over at se det spændende saltsyderi, kan man også hoppe en tur i Det Døde Hav, tag en tur ned i minen, gå en tur i Salthaven og meget andet. AkzoNobel er en af verdens største globale maling- og coating virksomheder og en vigtig producent af specielle kemikalier. Vi leverer innovative produkter til industri og forbrugere over hele verden og brænder for at levere holdbare løsninger til vores kunder. Vores portefølje inklud erer velkendte varemærker som Dulux, Sikkens, International og Eka. Vores hovedkvarter er i Amsterdam, Holland og AkzoNobel er placeret i top indenfor bæredygtighed. Med fabrikker i over 80 lande og medarbejdere over hele verden bestræber vi os på at levere førende produkter og teknologier, der imødekommer de stigende krav fra en verden i forandring Akzo Nobel NV. All rights reserved _ Se mere på

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3 Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Pharmasalt - et globalt marked i eksplosiv vækst Læs mere side 6 2 Kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5 Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Vask og rengøring med god samvittighed læs mere side 4 Saltleverancer på mellem 25

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Forskningscenter Foulum 21. September 2011 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut Projektets formål

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIGTER Kosan Gas er en af de førende leverandører i Norden af gas i flasker og tanke. Virksomheden

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

&Karl Pedersen. Hustrus Industrifond

&Karl Pedersen. Hustrus Industrifond &Karl Pedersen Hustrus Industrifond Karl Pedersen 1910-1980 Magda Karla Pedersen 1912-1985 Blå Bog: Karl Pedersen er født 14. jan. 1910 på Frederiksberg som søn af maskinpasser Johan P. Pedersen og hans

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet

Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet Side 1 af 2 Samfundsfag: Gigt tvang Jacob væk fra havet Udover artiklen Gigt tvang Jacob væk fra havet skal du læse de andre artikler på samfundsfagssiden forud for opgaverne herunder. Herefter skal du

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Spildevandsslam Vegetabilske restprodukter Animalske restprodukter Mineralske restprodukter Biprodukter til foder Vi gør det nemt for dig HedeDanmarks målsætning

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere