50-års jubilæum Den første fabrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50-års jubilæum Den første fabrik"

Transkript

1 Akzo Nobel Salt A/S 50-års jubilæum Den første fabrik

2 2 3 Klar til de næste 50 år Som borgmester har jeg i tidens løb haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokal samfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter Den 9. september 2013 er det nøjagtigt 50 år siden, Dansk Salt blev grundlagt som et interessentskab mellem det danske Kryolitselskabet Øresund A/S og hollandske KNZ N.V. 50 år er lang tid, og der er sket rigtigt meget siden dengang, hvor blot en håndfuld mennesker tegnede virksomheden i begyndelsen, og hvor den første salt først blev produceret i sommeren 1966, tre år efter stiftelsen. I dag hedder vi Akzo Nobel Salt A/S, og er en del af den verdensomspændende Akzo Nobel-koncern, der har ansatte i 80 forskellige lande. Vejen hertil her været spændende og begivenhedsrig, og i denne jubilæumsavis kan du læse om nogle af begiven hederne i tidens løb, ligesom du kan møde nogle af de nøgle personer, der har været med til at tegne virksomheden igennem årene. Forord Det er mig en ære at få lov til at skrive nogle indledende ord i denne jubilæumsavis for Akzo Nobel Salt A/S, der i år kan fejre et fornemt 50 års jubilæum som en innovativ virksomhed med en væsentlig betydning for vores område. I folkemunde har vi altid bare kaldt fabrikken i det skønne Dania ved kanten af Mariager Fjord for Salten. Det gør vi såmænd fortsat også selvom navnet på virksomheden i 2001 formelt blev ændret fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S. Noget, der vidner om, at Salten er en institution, der ikke blot er en af områdets største arbejdspladser, men også en del af vores fælles identitet, og noget, som vi er stolte af at have i Mariagerfjord Kommune. Jeg tiltrådte som borgmester i den nystiftede Mariagerfjord Kommune tilbage i 2007, og har siden haft fornøjelsen af at samarbejde med Akzo Nobel Salt A/S ved en række lejligheder. Blandt andet i kommunens fjordudvalg, der tager sig af forvaltningen af sejlløbet i Mariager Fjord. Her har Akzo Nobel A/S en betydelig aktie i det store arbejde, der udføres, og virksomhedens input har altid været præget af grundlæggende værdier som åbenhed, seriøsitet og innovation. Det er min helt klare fornemmelse, at netop de tre værdier også præger såvel ledelsesstilen som det daglige arbejde hos Akzo Nobel Salt A/S. Virksomhedens løbende tiltag vidner således om en klar fokus på hele tiden at tage målrettede skridt fremad, der skal gavne både virksomheden, lokalområdet og samfundet generelt. Fremtiden er begyndt Et jubilæum skal også bruges til at se fremad. Kun ved at have målrettet fokus på fremtidens krævende og spænd ende udfordringer bliver vi som virksomhed stærke nok til at overleve i et marked, der er i konstant forandring. Det handler om at være på forkant og tilpasse sig kundernes krav, der hele tiden ændrer sig. I den proces er nøgleordene hos Akzo Nobel Salt A/S: Kvalitet, leveringssikkerhed, innovation, bæredygtighed og nye markeder. Fem områder, hvor vi har vores daglige fokus, og hvor vi altid tilstræber at være lidt bedre i dag, end vi var i går. Her tænker jeg både på virksomhedens fortsatte udvikling af saltprodukter, der er basale inden for en lang række samfundsmæssige områder, men også dens hensyn til bæredygtighed, hvor de siden starten løbende har omlagt til mere og mere miljømæssige rigtige produktionsmetoder. Som borgmester har jeg i tidens løb også haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokalsamfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter. Sluttelig vil jeg også nævne, at jeg altid har kendt Akzo Nobel Salt A/S som en virksomhed, der har udvist rettidig omhu, hvilket kort sagt betyder, at man skal gøre tingene ordentligt og til tiden. Man må ikke sjuske med sit arbejde, og man skal have fokus på omkostninger og de rigtige investeringer. Gode og vigtige egenskaber for en virksomhed, der vil have succes. Med de ord vil jeg ønske Akzo Nobel Salt A/S et stort tillykke med 50 års jubilæet. Jeg er overbevist om, at fremtiden for virksomheden tegner lys, og at vi derfor fortsat kan være stolte af at have Salten i Mariagerfjord Kommune. H.C. Maarup Borgmester Mariagerfjord Kommune Kvalitet og leveringssikkerhed Når det gælder kvalitetssikring lever vi naturligvis op til en række omfattende standarder, ligesom vi har egen skærpet kvalitetskontrol. Når det gælder at levere kvalitet, har vi således en målsætning på 100 %. Intet mindre. Leveringssikkerheden handler om vores pålidelighed overfor kunderne, hvilket er et område, der er altafgørende for, at kunderne vælger os som leverandør. Innovation og nye markeder Når det gælder innovation og nye markeder, har vi hele tiden øje for nye muligheder. Et godt eksempel er pharma salt. Her er markedet stort, globalt og i markant vækst. Vi har de seneste år næsten fordoblet vores produktion af pharmasalt, og det er vores ambition at udvikle os til en af de markedsledende aktører på verdensplan. Dette kræver, at vi er kreativt nytænkende gennem hele værdikæden fra salthorst til færdigt produkt hos kunden. Uddannelse, sikkerhed og bæredygtighed For at kunne leve op til de nævnte krav, herunder agere i et globalt og krævende marked, er det afgørende, at vores medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer. Derfor investerer vi også i uddannelse. En investering, der betyder, at vi i stigende grad også er begyndt at afsætte vores viden og teknologiske kompetencer. Dette som et supplement til at levere salt. Endelig er det afgørende for Akzo Nobel Salt A/S at være en 100 % sikker og bæredygtig virksomhed hvad angår energi og miljø. Her handler det om, at sikkerheden på vores virksomhed skal være maksimal, samt at vi fortsat skal arbejde målrettet mod at blive CO2 neutral, hvilket er et af vores mål allerede i Jeg føler, at vi på alle ovennævnte områder er rigtigt godt rustet, samt at såvel medarbejdere som ledelse har den rigtige indgangsvinkel til fremtidens udfordringer. Derfor tegner fremtiden lys for Akzo Nobel Salt A/S, og vi er med andre ord helt klar til de næste 50 år. Karen de Lathouder Direktør Akzo Nobel Salt A/S

3 4 50 års historie Kryolitselskabet Øresund A/S og den hollandske industrikoncern KNZ N.V. går sammen og danner Dansk Salt I/S. Roberto Kayser udnævnes som selskabets direktør. Der udstedes en kongelig koncession, gældende fra 1. november 1963, hvori kong Frederik den 9. bevilger det nye selskab eneret til at udvinde salt i Danmarks undergrund Dansk Salt I/S kan fejre 25 års jubilæum. I anledning af jubilæet giver personalet et springvand i gave til virksomheden. Stenene til springvandet bliver hentet ved Sletterhage fyr i forbindelse med en personaleudflugt den 28. maj. Samtidig skænker Dansk Salt I/S en borgmesterkæde til Mariager Kommune Stor kedeleksplosion den 3. januar resulterer i et uønsket produktionsstop af én måneds varighed. Hele januar, som tilmed bød på en hård vinter, var der ingen produktion. Der måtte importeres salt for at imødekomme leveringsforpligtelserne. Boring nummer 6 etableres. Saltfabrik i Stade ved Hamborg i Tyskland lukkes ned. Inddamperanlægget til produktion af pharmaceutisk salt flyttes til fabrikken i Mariager. SUPRASEL introduceres som et nyt navn for salt til fødevareindustrien. Fabrikkens 40 års jubilæum fejres med en stor fest, der holdes i Ridehuset i Randers. Alle medarbejdere får en hollandsk cykel i jubilæumsgave Flagesalt er nu på hylderne i butikkerne og sælges under varenavnet Jozo Gourmetsalt. I foråret ansættes mange medarbejdere, og den samlede stab er nu oppe på medarbejdere. Den 23. juni pumpes den første saltlage fra Horsten i Hvornum til fabrikken, og den 22. juli løber det første dansk producerede salt ud på produktionsbåndet. Der laves kontrakter med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier, Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik om levering af salt, ligesom der indledes et samarbejde med Dansk Melcentral i Odense, som betyder, at Dansk Salt kommer på hylderne hos de danske forbrugere Den 13. december holdes der rejsegilde på Nordens første saltfabrik. Der er sket rigtigt meget, siden Dansk Salt I/S blev stiftet i september måned Her får du et tilbageblik på nogle af tidens mest betydnings fulde begivenheder for virksomheden. Den 13. december klokken cirka passerer årsproduktionen for første gang tons. Dansk Salt I/S får besøg af statsminister Poul Schlüter Nyt Akzo Nobel-logo bliver præsenteret på et møde i Amsterdam den 25. april. Flaget med det nye logo bliver hejst op i fabrikkens flagstang den 6. oktober Fra 16. februar haves ét ISO 9001-certifikat, som er gældende for alle produkter. Dansk Salt A/S bliver sponsor for cykelløbet Danmark Rundt. Danmarks Mr. Salt, administrerende direktør Bjarne Kau, træder af efter 32 års ansættelse. Knud Timm-Andersen tager over som administrerende direktør De mange svaner ved kølevandsudløbet er i vinteren 1982 en stor turistattraktion. De er i god foderstand, hvilket fodermesteren på havnen sørger for. De to tilbageværende medlemmer af den kollektive ledelse, der blev udpeget i 1968, nemlig fabriksbestyrer Bjarne Kau og salgschef Hans Jørgen Jensen, bliver pr. 1. april udnævnt til direktører for Dansk Salt I/S. Det nye kulfyrede kedelanlæg tages i brug den 3. december, og afløser de to eksisterende oliefyrede kedler. Herved reduceres energiomkostningerne yderligere Som følge af olieprisens himmelflugt melder spørgsmålet sig. Er olie den rigtige energikilde til saltproduktionen? Derfor bliver det besluttet at investere i et kulfyret kedelanlæg med et budget på 35,5 millioner kroner. Produktionsanlægget er blevet udvidet til dobbelt kapacitet, og tages i drift den 30. januar Årsproduktionen forøges dermed til tons Det naturgasfyrede kraftvarmeværk er klar til produktion den 1. marts. Certifikat for miljøledelsessystemet ISO kommer i hus. Den formelle indvielseshøjtidelighed for Maricogen-anlægget finder sted den 12. maj. Erhvervsminister Pia Gjellerup trykker på startknappen til anlægget, og der kan følges med på storskærm. Dansk Salt A/S gennemfører et projekt i Moskva og St. Petersborg i samarbejde med det russiske ministerium for fødevarer, landbrug og fiskeri. Her lærer russerne om brugen af nitrit i kødindustrien via vacuumsalt Selskabets bestyrelse godkender i juni måned, at der investeres 200 millioner kr. i et nyt naturgasfyret kraftvarmeværk, der skal erstatte det hidtidige kulfyrede dampkedelanlæg. Kraftvarmeanlægget skal levere damp til inddampningsprocessen og cirka 30 MW elektricitet, heraf cirka 27 MW til det offentlige el-net. Anlægget bygges og drives af et nystiftet kommanditaktieselskab, Maricogen A/S, der gennem en datterselskabskonstruktion ejes 50/50 af Dansk Salt A/S og Difko A/S. Byggearbejdet skal påbegyndes januar Der er et kraftigt iltsvind i Mariager Fjord, hvilket er en katastrofe for bunddyr og fisk, og der breder sig en frygtelig stank af svovlbrinte langs fjorden. Dansk Salt A/S stiller i en periode et såkaldt salinitetsbassin til rådighed for at redde fjordens ålebestand.aftale med Naturgas Midt-Nord om levering af naturgas bliver underskrevet den 24. oktober. Akzo koncernen fusionerer med Nobel Industries og videreføres under navnet Akzo Nobel. Aktiekapitalen i Dansk Salt A/S overføres til koncernens danske holdingselskab Akzo Nobel A/S, København. ISO 9001 certifikat for pakkede varer kommer i hus. En skulptur, der forestiller saltkrystaller, sættes op ved hovedindgangen. Skulpturen, der er udarbejdet af kunstneren Jan Blik, er en gave fra de leverandører, der var med til at bygge fliskedlen. Akzo Nobel Salt lancerer Community Programmet, der gør det muligt at få sponsorpenge fra Akzo Nobel til lokale idræts- og sociale aktiviteter. Efter en fase med indsamling af gode idéer bliver der den 8. oktober bevilget penge til en legeplads ved Assens Stadion En hård vinter i beg yndelsen af 1979 giver problemer med levering af råvarer til fabrikken. Samtidig er der store problemer med at få det løse salt sendt af sted via søvejen. Der indføres EDB hos Dansk Salt A/S med anskaffelsen af en minidatamat, som får navnet Doris. Datamatens første opgave er et lønsystem, og den første lønseddel udskrives den 18. oktober. De næste opgaver er finansbogholderi og ordrefakturering. Det bliver besluttet at udvide produktionskapaciteten fra tons om året til tons om året. Boring nummer 1 bygges om og tages i drift igen Interessentskabets aktiviteter føres videre i et nystiftet dansk aktieselskab under navnet Dansk Salt A/S, der er 100 % ejet af Akzo Chemicals bv. Det bliver på et informationsmøde den 19. marts meddelt, at Akzo har købt Incentives 50 % og således er eneejer af saltfabrikken. Under mødet bliver Akzo-flaget hejst op i en af flagstængerne side om side med Dannebrog og DS-flaget. Den 11. maj er ISO 9002 certifikatet i hus på elektrolysesaltområdet. Vareprøver leveres til de baltiske lande. Måske et nyt marked? Kryolitselskabet Øresund A/S fusionerer med Incentive A/S med virkning fra 1. januar 1992, og den danske interessent hedder herefter Incentive A/S.Kontorbygningen bliver forskønnet med et glasspir kaldet Margrethespiret fordi det bliver færdigt kort før dronningens besøg. Dronningen besøger saltfabrikken den 23. maj i anledning af Mariager købstads 400 års jubilæum. Den 28. december klokken runder fabrikken en samlet produktion på ton, hvilket bliver markeret med champagne og kransekage i kontrolrummet. Produktionen øges til tons pr år. Tre personer kan fejre 40 års jubilæum på fabrikken. Maricogen-anlægget bliver stoppet. Dampen til inddamperanlægget produceres i stedet af backup kedlen Store Klaus, sammen med den lejede kedel Leje-Klaus. Produktionskapaciteten for pharmasalt udvides til tons pr. år. Fødevaresikkerhedscertifikatet FSSC kommer i hus En hård vinter betyder, at der må meldes alt udsolgt af tø- og vejsalt. Den hårde vinter betyder også, at fabrikken bliver eksponeret massivt i medierne, men heldigvis kun med positive historier Den 9. september 2013 kan fabrikken fejre 50 års jubilæum Dansk Salt A/S skifter officielt navn til Akzo Nobel Salt A/S, og det gamle S logo forsvinder. En epoke er slut, og flagene med det blå S bliver den 8. juni udskiftet med AkzoNobel flaget. Årsproduktionen når for første gang over tons. Det magiske tal bliver nået den 29. december.

4 6 To personligheder der var med, da det hele startede for 50 år siden Nogle af de første, der blev ansat hos Dansk Salt I/S var Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen. To personlig heder, der begge kom til at spille meget væsentlige roller i opbygningen af virksomheden, hvor de var ansat i henholdsvis 32 og 25 år. To tidligere direktører for Akzo Nobel Salt A/S; Hans Jørgen Jensen og Bjarne Kau til omtrent danske købmænd, og dermed havde et netværk, der var vigtigt for os. De begyndte at afsætte vores salt, og det gik rigtigt stærkt med at komme på hylderne i købmandsbutikkerne. Senere leverede vi også til Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik. Så jo, det gik stærkt på det tidspunkt. Bliver en del af ledelsen Med de mange gode ordrer og samarbejdsaftaler, havde Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen fået en rigtig god start hos Dansk Salt I/S. Det meste var gået lige efter bogen. Så da direktør Roberto Kayser forlod virksomheden i 1968, bliver duoen helt naturligt forfremmet til at blive en del af en ny kollektiv ledelse, bestående af fire personer Bjarne Kau, Hans Jørgen Jensen, Kresten Bøcker Larsen og Frits van Wezel. Jeg kan huske, at omgivelserne ikke gav denne kollektive ledelsesform mange chancer. Alle var overbevist om, at vi hurtigt ville ryge i totterne på hinanden. Men det gjorde vi ikke, og det fungerede rigtigt godt, fortæller Bjarne Kau. I 1972 rejser F. van Wezel tilbage Holland og bliver ikke erstattet, men ellers fortsætter den kollektive ledelse frem til Jeg startede i pakkeriet, hvor jeg arbejdede som afløser en vinter. Da jeg stoppede, gik jeg hjemme en måneds tid, inden de ringede, om jeg kunne tænke mig et job som truckfører. Jeg takkede ja til tilbuddet, og har kørt truck lige siden. Jeg boede og bor fortsat i Assens, så det har altid været nemt at tage cyklen ned på fabrikken. Assens trak som bekendt det længste strå, og arbejdet med at hente saltet op fra undergrunden ved salthorstene i Hvornum kunne omsider begynde, og i sommeren 1966 løb den første danske salt ud på produktionsbåndet. Jeg blev tilbudt jobbet som produktionschef på et tidspunkt, hvor jeg boede i Finland, og havde et godt job hos Sadolin & Holmblad. Det var Erik Bohr, søn af Niels Bohr, der kontaktede mig. Erik Bohr var direktør i Kryolitselskabet Øresund A/S, der jo var den ene part i stiftelsen af Dansk Salt I/S. Han spurgte, om jeg var interesseret i et job som produktionschef for en 1982, hvor Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen udnævnes til direktører. Senere udnævnes Knud Timm-Andersen til økonomichef, og de tre er sideordnede med fælles ansvar over for selskabets bestyrelse. En god arbejdsplads, som medarbej derne er stolte af I 1991 fejrer Hans Jørgen Jensen 25 års jubilæum, og går samtidig på pension. Fem år senere, i 1996, går Bjarne Kau på pension efter 32 års ansættelse. Der er utroligt mange gode og sjove minder fra tiden, og det var virkelig en tid, hvor det gik stærkt. Det var fantastisk spændende at være med til at bygge det hele op fra bunden. Dansk Salt var en virksomhed, hvor der var plads til alle, og hvor medarbejderne følte et stort ansvar for at få tingene til at fungere. Derfor var vi også en problemløs virksomhed for vores ejere, der jo nærmest bare lod os gøre, som vi ville, for det kørte bare og vi tjente penge. Meget har ændret sig siden Hans Jørgen og jeg var ansatte, men det er min klare opfattelse, at Akzo Nobel Salt A/S også i dag er en rigtig god arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af at være en del af. Nøjagtig ligesom os, lyder det afslutningsvist fra Bjarne Kau. Men det var ikke alt, hvad vi foretog os, der blev en succes. Jeg kan blandt andet huske, at vi købte en saltfabrik på Island, der blev en stor fiasko blandt andet fordi saltet indeholdt kiselsyre, der hurtigt ødelagde både turbine og inddamper, fortæller Bjarne Kau og fortsætter: Og en, der er med endnu En anden person, der næsten har været med siden starten er Ole Vestergaard. Han blev ansat som truckfører tilbage i 1971, og er således i gang med sit 42. år i virksomheden. Bjarne Kau blev ansat som produktionschef i sommeren På det tidspunkt var Saltfabrikkens endelige placering endnu ikke helt fastlagt, idet både Randers, Aalborg, Hobro og Assens var i spil. 7 saltfabrik, der endnu ikke var bygget. Jeg synes det lød spændende og takkede ja til udfordringen. Det var dog en hektisk tid i starten, hvor byggeriet af fabrikken i øvrigt blev forsinket en del, da der først lige skulle bygges en direktørvilla. Det havde førsteprioritet, fortæller Bjarne Kau med et smil. Saltimportør med tilhørende salgschef købes Da vi i 1966 omsider kom i gang med at producere salt, var kapaciteten tons årligt. Det var ikke rentabelt, men allerede i 1968 fik vi fordoblet produktionen, og så begyndte der at være økonomi i det. Men ét var at producere saltet. Vi skulle jo også afsætte det, og havde i princippet ikke en eneste kunde. Indtil etableringen af Dansk Salt havde det danske saltmarked været præget af en række større og mindre salt importører. Én af disse var A. Abels Saltimport i Aalborg, som vi valgte at opkøbe i foråret De havde en række rigtig gode kunder, blandt andet de jyske slagterier og kødindustrien, f ortæller Bjarne Kau. Med i købet af A. Abels Saltimport fulgte deres salgschef, Hans Jørgen Jensen, der efter købet indtog samme stilling i Dansk Salt I/S. Vores salgsorganisation fik en god start, idet vi allerede i september måned 1966 kunne offentliggøre indgåelsen af Europas største saltkontrakt med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier på cirka tons årligt, fortæller Hans Jørgen Jensen. Vi fik også hurtigt et samarbejde med Dansk Mel Central i Odense, der leverede de kendte melmærker Amo og Gluten Selvom det er mange år, så synes jeg ikke at det er ensformigt. Jeg møder en masse forskellige mennesker, og virksomheden har altid været en god arbejdsplads. Samtidig har jeg altid sat stor pris på den frihed, som jobbet har givet mig, fortæller Ole Vestergaard, der i en periode på 10 år også var tillidsmand for forsendelsen, og i samme periode sad i samarbejdsudvalget. Løftede 150 kilo! Akzo Nobel Salt A/S har gennemgået mange forandringer i de år, jeg har været ansat. Inden for mit område er der sket en masse med fokus på sikkerheden og arbejdsmiljø. Jeg kan blandt andet huske, at vi i starten havde 50 kilos sække, som vi slæbte rundt på med ren muskelkraft. Og det var altid en ilddåb at prøve, om man kunne løfte en 50 kilos sæk op over hovedet, og så efterfølgende se hvor mange knæbøjninger man kunne tage med sækken. Jeg kan huske en medarbejder, der løftede tre sække, altså 150 kilo. Den var vist ikke gået i dag, hvor sækkene maksimalt må veje 12,5 kilo. Men pudsigt nok havde vi aldrig ondt i ryggen dengang, lyder det med et smil fra Ole, der sammen med sine kolleger hver dag flytter mellem 600 og 900 tons pallevarer. Bjarne kom hen til mig, og sagde Nu må du love mig at passe godt på fabrikken, Ole. Pas godt på fabrikken, Ole Ligesom jeg selv, har mange af mine kolleger været her i mange år, og jeg vil gerne rose virksomheden for blandt andet at have indført sundhedstjek af medarbejderne. Det har fået mange til ændre livsstil med sundere kost og mere motion. Det understreger, at virksomheden er en god arbejdsplads, fortæller Ole, der husker, hvad den daværende direktør Bjarne Kau sagde til ham, da han stoppede efter sine 32 år på virksomheden. Ole Vestergaard Truckfører Det har jeg gjort, og vil gøre nogle år endnu, slutter Ole Vestergaard

5 8 Fra Dansk Salt til JOZO Siden stiftelsen af Dansk Salt I/S for 50 år siden har virksomheden haft skiftende ejere, og i 2001 blev saltfabrikkens officielle navn Akzo Nobel Salt A/S. Men ét er navnene på ejerne bag virksomheden. Hvad med navnet på det produkt, som vi private forbrugere køber til husholdningen? Har det ændret sig? Salt bruges til en lang række forskellige formål. Om vinteren saltes vejene, i medicinalindustrien bruges salt til behandling af en række livsstilssygdomme, og i fødevareindustrien bruges der salt til både konservering og til at fremme smagen i fødevarerne. Det de fleste forbinder med at bruge salt, er imidlertid i den private husholdning. Til at komme i vandet ved kartoflerne, til at drysse på grillbøffen eller på ægget om morgenen eller simpelthen bare som det uundværlige krydderi, der fremhæver smagen i vores fødevarer. Derfor har salt altid været at finde i køkkenet, og de fleste husker med garanti de karakteristiske pakker fra Dansk Salt. Indtil 2001 var der således ikke mange danske køkkener, der kunne undsige sig at have en pakke salt med det store, blå S stående på krydderihylden. I dag hedder salt til private husholdninger JOZO, der er en hollandsk forkortelse for jodsalt (JOdiert ZOut). Mærket er i dag et kendt varemærke i Danmark, skønt det alligevel har været en hård proces med navneskiftet fra Dansk Salt. Dette ikke mindst fordi Dansk Salts blå logo for alvor var en del af danskernes bevidsthed, når der blev sagt salt. Mange nye saltprodukter Men JOZO har støt og roligt fået slået sit navn fast, hvilket ikke mindst skyldes, at man løbende har lanceret en lang række nye og spændende saltprodukter under navnet. Herunder gourmetsalt, havsalt, kværnsalt, mineralsalt, ligesom der er lanceret en serie, hvor saltflager er tilsat en række forskellige krydderier. Hård proces med navneskifte Men da virksomheden skiftede navn fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S, skiftede saltprodukterne til den private husholdning også navn. Samtidig blev der for alvor sat skub i produktudviklingen, og der er løbende blevet lanceret en lang række nye salte. Mariager Saltcenter I Mariager Saltcenter får du en oplevelse for alle sanser ud over at se det spændende saltsyderi, kan man også hoppe en tur i Det Døde Hav, tag en tur ned i minen, gå en tur i Salthaven og meget andet. AkzoNobel er en af verdens største globale maling- og coating virksomheder og en vigtig producent af specielle kemikalier. Vi leverer innovative produkter til industri og forbrugere over hele verden og brænder for at levere holdbare løsninger til vores kunder. Vores portefølje inklud erer velkendte varemærker som Dulux, Sikkens, International og Eka. Vores hovedkvarter er i Amsterdam, Holland og AkzoNobel er placeret i top indenfor bæredygtighed. Med fabrikker i over 80 lande og medarbejdere over hele verden bestræber vi os på at levere førende produkter og teknologier, der imødekommer de stigende krav fra en verden i forandring Akzo Nobel NV. All rights reserved _ Se mere på

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5 Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Vask og rengøring med god samvittighed læs mere side 4 Saltleverancer på mellem 25

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3 Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Pharmasalt - et globalt marked i eksplosiv vækst Læs mere side 6 2 Kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 3. 20. juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Brdr. Møller. gennem 50 år

Brdr. Møller. gennem 50 år Brdr. Møller gennem 50 år 50 år er ingen alder Det hele startede i en kolonihave. Og det er med stolthed, at vi nu kan se 50 år tilbage i Brdr. Møllers historie. Rigtig mange projekter er blev løst af

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK

DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK 2 3 INDHOLD DermaPharm har i mere end 35 år udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og hudvenlige kropsplejeprodukter. I dag er DermaPharm både miljø-

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST Rørvig Centret fylder 100 år, og du er også inviteret - side 14 3 Nr. 3 - juni 2013 OST bladet Har du check på pensionen? Da der blev spurgt, hvem i lokalet der forventede at dø, inden de blev 67, var

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007 Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Axcel Nyt 02 Siden sidst Foråret og sommeren 2007 har været en god og travl tid, ikke kun for Axcel, men for dansk og internationalt erhvervsliv i det hele taget.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker!

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker! Nr. 44, årgang 12, marts 2013 Konkrete mål hver dag Tjekkiske Pavel: Customer promises hjælper os til at blive mere fokuserede På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler Velkommen til tre nye

Læs mere