50-års jubilæum Den første fabrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50-års jubilæum Den første fabrik"

Transkript

1 Akzo Nobel Salt A/S 50-års jubilæum Den første fabrik

2 2 3 Klar til de næste 50 år Som borgmester har jeg i tidens løb haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokal samfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter Den 9. september 2013 er det nøjagtigt 50 år siden, Dansk Salt blev grundlagt som et interessentskab mellem det danske Kryolitselskabet Øresund A/S og hollandske KNZ N.V. 50 år er lang tid, og der er sket rigtigt meget siden dengang, hvor blot en håndfuld mennesker tegnede virksomheden i begyndelsen, og hvor den første salt først blev produceret i sommeren 1966, tre år efter stiftelsen. I dag hedder vi Akzo Nobel Salt A/S, og er en del af den verdensomspændende Akzo Nobel-koncern, der har ansatte i 80 forskellige lande. Vejen hertil her været spændende og begivenhedsrig, og i denne jubilæumsavis kan du læse om nogle af begiven hederne i tidens løb, ligesom du kan møde nogle af de nøgle personer, der har været med til at tegne virksomheden igennem årene. Forord Det er mig en ære at få lov til at skrive nogle indledende ord i denne jubilæumsavis for Akzo Nobel Salt A/S, der i år kan fejre et fornemt 50 års jubilæum som en innovativ virksomhed med en væsentlig betydning for vores område. I folkemunde har vi altid bare kaldt fabrikken i det skønne Dania ved kanten af Mariager Fjord for Salten. Det gør vi såmænd fortsat også selvom navnet på virksomheden i 2001 formelt blev ændret fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S. Noget, der vidner om, at Salten er en institution, der ikke blot er en af områdets største arbejdspladser, men også en del af vores fælles identitet, og noget, som vi er stolte af at have i Mariagerfjord Kommune. Jeg tiltrådte som borgmester i den nystiftede Mariagerfjord Kommune tilbage i 2007, og har siden haft fornøjelsen af at samarbejde med Akzo Nobel Salt A/S ved en række lejligheder. Blandt andet i kommunens fjordudvalg, der tager sig af forvaltningen af sejlløbet i Mariager Fjord. Her har Akzo Nobel A/S en betydelig aktie i det store arbejde, der udføres, og virksomhedens input har altid været præget af grundlæggende værdier som åbenhed, seriøsitet og innovation. Det er min helt klare fornemmelse, at netop de tre værdier også præger såvel ledelsesstilen som det daglige arbejde hos Akzo Nobel Salt A/S. Virksomhedens løbende tiltag vidner således om en klar fokus på hele tiden at tage målrettede skridt fremad, der skal gavne både virksomheden, lokalområdet og samfundet generelt. Fremtiden er begyndt Et jubilæum skal også bruges til at se fremad. Kun ved at have målrettet fokus på fremtidens krævende og spænd ende udfordringer bliver vi som virksomhed stærke nok til at overleve i et marked, der er i konstant forandring. Det handler om at være på forkant og tilpasse sig kundernes krav, der hele tiden ændrer sig. I den proces er nøgleordene hos Akzo Nobel Salt A/S: Kvalitet, leveringssikkerhed, innovation, bæredygtighed og nye markeder. Fem områder, hvor vi har vores daglige fokus, og hvor vi altid tilstræber at være lidt bedre i dag, end vi var i går. Her tænker jeg både på virksomhedens fortsatte udvikling af saltprodukter, der er basale inden for en lang række samfundsmæssige områder, men også dens hensyn til bæredygtighed, hvor de siden starten løbende har omlagt til mere og mere miljømæssige rigtige produktionsmetoder. Som borgmester har jeg i tidens løb også haft fornøjelsen af at indvie nye aktiviteter i vores lokalsamfund, der er skænket af Akzo Nobel Salt A/S, hvilket også vidner om et socialt ansvar, som lokalsamfundet værdsætter. Sluttelig vil jeg også nævne, at jeg altid har kendt Akzo Nobel Salt A/S som en virksomhed, der har udvist rettidig omhu, hvilket kort sagt betyder, at man skal gøre tingene ordentligt og til tiden. Man må ikke sjuske med sit arbejde, og man skal have fokus på omkostninger og de rigtige investeringer. Gode og vigtige egenskaber for en virksomhed, der vil have succes. Med de ord vil jeg ønske Akzo Nobel Salt A/S et stort tillykke med 50 års jubilæet. Jeg er overbevist om, at fremtiden for virksomheden tegner lys, og at vi derfor fortsat kan være stolte af at have Salten i Mariagerfjord Kommune. H.C. Maarup Borgmester Mariagerfjord Kommune Kvalitet og leveringssikkerhed Når det gælder kvalitetssikring lever vi naturligvis op til en række omfattende standarder, ligesom vi har egen skærpet kvalitetskontrol. Når det gælder at levere kvalitet, har vi således en målsætning på 100 %. Intet mindre. Leveringssikkerheden handler om vores pålidelighed overfor kunderne, hvilket er et område, der er altafgørende for, at kunderne vælger os som leverandør. Innovation og nye markeder Når det gælder innovation og nye markeder, har vi hele tiden øje for nye muligheder. Et godt eksempel er pharma salt. Her er markedet stort, globalt og i markant vækst. Vi har de seneste år næsten fordoblet vores produktion af pharmasalt, og det er vores ambition at udvikle os til en af de markedsledende aktører på verdensplan. Dette kræver, at vi er kreativt nytænkende gennem hele værdikæden fra salthorst til færdigt produkt hos kunden. Uddannelse, sikkerhed og bæredygtighed For at kunne leve op til de nævnte krav, herunder agere i et globalt og krævende marked, er det afgørende, at vores medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer. Derfor investerer vi også i uddannelse. En investering, der betyder, at vi i stigende grad også er begyndt at afsætte vores viden og teknologiske kompetencer. Dette som et supplement til at levere salt. Endelig er det afgørende for Akzo Nobel Salt A/S at være en 100 % sikker og bæredygtig virksomhed hvad angår energi og miljø. Her handler det om, at sikkerheden på vores virksomhed skal være maksimal, samt at vi fortsat skal arbejde målrettet mod at blive CO2 neutral, hvilket er et af vores mål allerede i Jeg føler, at vi på alle ovennævnte områder er rigtigt godt rustet, samt at såvel medarbejdere som ledelse har den rigtige indgangsvinkel til fremtidens udfordringer. Derfor tegner fremtiden lys for Akzo Nobel Salt A/S, og vi er med andre ord helt klar til de næste 50 år. Karen de Lathouder Direktør Akzo Nobel Salt A/S

3 4 50 års historie Kryolitselskabet Øresund A/S og den hollandske industrikoncern KNZ N.V. går sammen og danner Dansk Salt I/S. Roberto Kayser udnævnes som selskabets direktør. Der udstedes en kongelig koncession, gældende fra 1. november 1963, hvori kong Frederik den 9. bevilger det nye selskab eneret til at udvinde salt i Danmarks undergrund Dansk Salt I/S kan fejre 25 års jubilæum. I anledning af jubilæet giver personalet et springvand i gave til virksomheden. Stenene til springvandet bliver hentet ved Sletterhage fyr i forbindelse med en personaleudflugt den 28. maj. Samtidig skænker Dansk Salt I/S en borgmesterkæde til Mariager Kommune Stor kedeleksplosion den 3. januar resulterer i et uønsket produktionsstop af én måneds varighed. Hele januar, som tilmed bød på en hård vinter, var der ingen produktion. Der måtte importeres salt for at imødekomme leveringsforpligtelserne. Boring nummer 6 etableres. Saltfabrik i Stade ved Hamborg i Tyskland lukkes ned. Inddamperanlægget til produktion af pharmaceutisk salt flyttes til fabrikken i Mariager. SUPRASEL introduceres som et nyt navn for salt til fødevareindustrien. Fabrikkens 40 års jubilæum fejres med en stor fest, der holdes i Ridehuset i Randers. Alle medarbejdere får en hollandsk cykel i jubilæumsgave Flagesalt er nu på hylderne i butikkerne og sælges under varenavnet Jozo Gourmetsalt. I foråret ansættes mange medarbejdere, og den samlede stab er nu oppe på medarbejdere. Den 23. juni pumpes den første saltlage fra Horsten i Hvornum til fabrikken, og den 22. juli løber det første dansk producerede salt ud på produktionsbåndet. Der laves kontrakter med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier, Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik om levering af salt, ligesom der indledes et samarbejde med Dansk Melcentral i Odense, som betyder, at Dansk Salt kommer på hylderne hos de danske forbrugere Den 13. december holdes der rejsegilde på Nordens første saltfabrik. Der er sket rigtigt meget, siden Dansk Salt I/S blev stiftet i september måned Her får du et tilbageblik på nogle af tidens mest betydnings fulde begivenheder for virksomheden. Den 13. december klokken cirka passerer årsproduktionen for første gang tons. Dansk Salt I/S får besøg af statsminister Poul Schlüter Nyt Akzo Nobel-logo bliver præsenteret på et møde i Amsterdam den 25. april. Flaget med det nye logo bliver hejst op i fabrikkens flagstang den 6. oktober Fra 16. februar haves ét ISO 9001-certifikat, som er gældende for alle produkter. Dansk Salt A/S bliver sponsor for cykelløbet Danmark Rundt. Danmarks Mr. Salt, administrerende direktør Bjarne Kau, træder af efter 32 års ansættelse. Knud Timm-Andersen tager over som administrerende direktør De mange svaner ved kølevandsudløbet er i vinteren 1982 en stor turistattraktion. De er i god foderstand, hvilket fodermesteren på havnen sørger for. De to tilbageværende medlemmer af den kollektive ledelse, der blev udpeget i 1968, nemlig fabriksbestyrer Bjarne Kau og salgschef Hans Jørgen Jensen, bliver pr. 1. april udnævnt til direktører for Dansk Salt I/S. Det nye kulfyrede kedelanlæg tages i brug den 3. december, og afløser de to eksisterende oliefyrede kedler. Herved reduceres energiomkostningerne yderligere Som følge af olieprisens himmelflugt melder spørgsmålet sig. Er olie den rigtige energikilde til saltproduktionen? Derfor bliver det besluttet at investere i et kulfyret kedelanlæg med et budget på 35,5 millioner kroner. Produktionsanlægget er blevet udvidet til dobbelt kapacitet, og tages i drift den 30. januar Årsproduktionen forøges dermed til tons Det naturgasfyrede kraftvarmeværk er klar til produktion den 1. marts. Certifikat for miljøledelsessystemet ISO kommer i hus. Den formelle indvielseshøjtidelighed for Maricogen-anlægget finder sted den 12. maj. Erhvervsminister Pia Gjellerup trykker på startknappen til anlægget, og der kan følges med på storskærm. Dansk Salt A/S gennemfører et projekt i Moskva og St. Petersborg i samarbejde med det russiske ministerium for fødevarer, landbrug og fiskeri. Her lærer russerne om brugen af nitrit i kødindustrien via vacuumsalt Selskabets bestyrelse godkender i juni måned, at der investeres 200 millioner kr. i et nyt naturgasfyret kraftvarmeværk, der skal erstatte det hidtidige kulfyrede dampkedelanlæg. Kraftvarmeanlægget skal levere damp til inddampningsprocessen og cirka 30 MW elektricitet, heraf cirka 27 MW til det offentlige el-net. Anlægget bygges og drives af et nystiftet kommanditaktieselskab, Maricogen A/S, der gennem en datterselskabskonstruktion ejes 50/50 af Dansk Salt A/S og Difko A/S. Byggearbejdet skal påbegyndes januar Der er et kraftigt iltsvind i Mariager Fjord, hvilket er en katastrofe for bunddyr og fisk, og der breder sig en frygtelig stank af svovlbrinte langs fjorden. Dansk Salt A/S stiller i en periode et såkaldt salinitetsbassin til rådighed for at redde fjordens ålebestand.aftale med Naturgas Midt-Nord om levering af naturgas bliver underskrevet den 24. oktober. Akzo koncernen fusionerer med Nobel Industries og videreføres under navnet Akzo Nobel. Aktiekapitalen i Dansk Salt A/S overføres til koncernens danske holdingselskab Akzo Nobel A/S, København. ISO 9001 certifikat for pakkede varer kommer i hus. En skulptur, der forestiller saltkrystaller, sættes op ved hovedindgangen. Skulpturen, der er udarbejdet af kunstneren Jan Blik, er en gave fra de leverandører, der var med til at bygge fliskedlen. Akzo Nobel Salt lancerer Community Programmet, der gør det muligt at få sponsorpenge fra Akzo Nobel til lokale idræts- og sociale aktiviteter. Efter en fase med indsamling af gode idéer bliver der den 8. oktober bevilget penge til en legeplads ved Assens Stadion En hård vinter i beg yndelsen af 1979 giver problemer med levering af råvarer til fabrikken. Samtidig er der store problemer med at få det løse salt sendt af sted via søvejen. Der indføres EDB hos Dansk Salt A/S med anskaffelsen af en minidatamat, som får navnet Doris. Datamatens første opgave er et lønsystem, og den første lønseddel udskrives den 18. oktober. De næste opgaver er finansbogholderi og ordrefakturering. Det bliver besluttet at udvide produktionskapaciteten fra tons om året til tons om året. Boring nummer 1 bygges om og tages i drift igen Interessentskabets aktiviteter føres videre i et nystiftet dansk aktieselskab under navnet Dansk Salt A/S, der er 100 % ejet af Akzo Chemicals bv. Det bliver på et informationsmøde den 19. marts meddelt, at Akzo har købt Incentives 50 % og således er eneejer af saltfabrikken. Under mødet bliver Akzo-flaget hejst op i en af flagstængerne side om side med Dannebrog og DS-flaget. Den 11. maj er ISO 9002 certifikatet i hus på elektrolysesaltområdet. Vareprøver leveres til de baltiske lande. Måske et nyt marked? Kryolitselskabet Øresund A/S fusionerer med Incentive A/S med virkning fra 1. januar 1992, og den danske interessent hedder herefter Incentive A/S.Kontorbygningen bliver forskønnet med et glasspir kaldet Margrethespiret fordi det bliver færdigt kort før dronningens besøg. Dronningen besøger saltfabrikken den 23. maj i anledning af Mariager købstads 400 års jubilæum. Den 28. december klokken runder fabrikken en samlet produktion på ton, hvilket bliver markeret med champagne og kransekage i kontrolrummet. Produktionen øges til tons pr år. Tre personer kan fejre 40 års jubilæum på fabrikken. Maricogen-anlægget bliver stoppet. Dampen til inddamperanlægget produceres i stedet af backup kedlen Store Klaus, sammen med den lejede kedel Leje-Klaus. Produktionskapaciteten for pharmasalt udvides til tons pr. år. Fødevaresikkerhedscertifikatet FSSC kommer i hus En hård vinter betyder, at der må meldes alt udsolgt af tø- og vejsalt. Den hårde vinter betyder også, at fabrikken bliver eksponeret massivt i medierne, men heldigvis kun med positive historier Den 9. september 2013 kan fabrikken fejre 50 års jubilæum Dansk Salt A/S skifter officielt navn til Akzo Nobel Salt A/S, og det gamle S logo forsvinder. En epoke er slut, og flagene med det blå S bliver den 8. juni udskiftet med AkzoNobel flaget. Årsproduktionen når for første gang over tons. Det magiske tal bliver nået den 29. december.

4 6 To personligheder der var med, da det hele startede for 50 år siden Nogle af de første, der blev ansat hos Dansk Salt I/S var Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen. To personlig heder, der begge kom til at spille meget væsentlige roller i opbygningen af virksomheden, hvor de var ansat i henholdsvis 32 og 25 år. To tidligere direktører for Akzo Nobel Salt A/S; Hans Jørgen Jensen og Bjarne Kau til omtrent danske købmænd, og dermed havde et netværk, der var vigtigt for os. De begyndte at afsætte vores salt, og det gik rigtigt stærkt med at komme på hylderne i købmandsbutikkerne. Senere leverede vi også til Mejeriernes Fællesindkøb og Dansk Sojakagefabrik. Så jo, det gik stærkt på det tidspunkt. Bliver en del af ledelsen Med de mange gode ordrer og samarbejdsaftaler, havde Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen fået en rigtig god start hos Dansk Salt I/S. Det meste var gået lige efter bogen. Så da direktør Roberto Kayser forlod virksomheden i 1968, bliver duoen helt naturligt forfremmet til at blive en del af en ny kollektiv ledelse, bestående af fire personer Bjarne Kau, Hans Jørgen Jensen, Kresten Bøcker Larsen og Frits van Wezel. Jeg kan huske, at omgivelserne ikke gav denne kollektive ledelsesform mange chancer. Alle var overbevist om, at vi hurtigt ville ryge i totterne på hinanden. Men det gjorde vi ikke, og det fungerede rigtigt godt, fortæller Bjarne Kau. I 1972 rejser F. van Wezel tilbage Holland og bliver ikke erstattet, men ellers fortsætter den kollektive ledelse frem til Jeg startede i pakkeriet, hvor jeg arbejdede som afløser en vinter. Da jeg stoppede, gik jeg hjemme en måneds tid, inden de ringede, om jeg kunne tænke mig et job som truckfører. Jeg takkede ja til tilbuddet, og har kørt truck lige siden. Jeg boede og bor fortsat i Assens, så det har altid været nemt at tage cyklen ned på fabrikken. Assens trak som bekendt det længste strå, og arbejdet med at hente saltet op fra undergrunden ved salthorstene i Hvornum kunne omsider begynde, og i sommeren 1966 løb den første danske salt ud på produktionsbåndet. Jeg blev tilbudt jobbet som produktionschef på et tidspunkt, hvor jeg boede i Finland, og havde et godt job hos Sadolin & Holmblad. Det var Erik Bohr, søn af Niels Bohr, der kontaktede mig. Erik Bohr var direktør i Kryolitselskabet Øresund A/S, der jo var den ene part i stiftelsen af Dansk Salt I/S. Han spurgte, om jeg var interesseret i et job som produktionschef for en 1982, hvor Bjarne Kau og Hans Jørgen Jensen udnævnes til direktører. Senere udnævnes Knud Timm-Andersen til økonomichef, og de tre er sideordnede med fælles ansvar over for selskabets bestyrelse. En god arbejdsplads, som medarbej derne er stolte af I 1991 fejrer Hans Jørgen Jensen 25 års jubilæum, og går samtidig på pension. Fem år senere, i 1996, går Bjarne Kau på pension efter 32 års ansættelse. Der er utroligt mange gode og sjove minder fra tiden, og det var virkelig en tid, hvor det gik stærkt. Det var fantastisk spændende at være med til at bygge det hele op fra bunden. Dansk Salt var en virksomhed, hvor der var plads til alle, og hvor medarbejderne følte et stort ansvar for at få tingene til at fungere. Derfor var vi også en problemløs virksomhed for vores ejere, der jo nærmest bare lod os gøre, som vi ville, for det kørte bare og vi tjente penge. Meget har ændret sig siden Hans Jørgen og jeg var ansatte, men det er min klare opfattelse, at Akzo Nobel Salt A/S også i dag er en rigtig god arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af at være en del af. Nøjagtig ligesom os, lyder det afslutningsvist fra Bjarne Kau. Men det var ikke alt, hvad vi foretog os, der blev en succes. Jeg kan blandt andet huske, at vi købte en saltfabrik på Island, der blev en stor fiasko blandt andet fordi saltet indeholdt kiselsyre, der hurtigt ødelagde både turbine og inddamper, fortæller Bjarne Kau og fortsætter: Og en, der er med endnu En anden person, der næsten har været med siden starten er Ole Vestergaard. Han blev ansat som truckfører tilbage i 1971, og er således i gang med sit 42. år i virksomheden. Bjarne Kau blev ansat som produktionschef i sommeren På det tidspunkt var Saltfabrikkens endelige placering endnu ikke helt fastlagt, idet både Randers, Aalborg, Hobro og Assens var i spil. 7 saltfabrik, der endnu ikke var bygget. Jeg synes det lød spændende og takkede ja til udfordringen. Det var dog en hektisk tid i starten, hvor byggeriet af fabrikken i øvrigt blev forsinket en del, da der først lige skulle bygges en direktørvilla. Det havde førsteprioritet, fortæller Bjarne Kau med et smil. Saltimportør med tilhørende salgschef købes Da vi i 1966 omsider kom i gang med at producere salt, var kapaciteten tons årligt. Det var ikke rentabelt, men allerede i 1968 fik vi fordoblet produktionen, og så begyndte der at være økonomi i det. Men ét var at producere saltet. Vi skulle jo også afsætte det, og havde i princippet ikke en eneste kunde. Indtil etableringen af Dansk Salt havde det danske saltmarked været præget af en række større og mindre salt importører. Én af disse var A. Abels Saltimport i Aalborg, som vi valgte at opkøbe i foråret De havde en række rigtig gode kunder, blandt andet de jyske slagterier og kødindustrien, f ortæller Bjarne Kau. Med i købet af A. Abels Saltimport fulgte deres salgschef, Hans Jørgen Jensen, der efter købet indtog samme stilling i Dansk Salt I/S. Vores salgsorganisation fik en god start, idet vi allerede i september måned 1966 kunne offentliggøre indgåelsen af Europas største saltkontrakt med De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier på cirka tons årligt, fortæller Hans Jørgen Jensen. Vi fik også hurtigt et samarbejde med Dansk Mel Central i Odense, der leverede de kendte melmærker Amo og Gluten Selvom det er mange år, så synes jeg ikke at det er ensformigt. Jeg møder en masse forskellige mennesker, og virksomheden har altid været en god arbejdsplads. Samtidig har jeg altid sat stor pris på den frihed, som jobbet har givet mig, fortæller Ole Vestergaard, der i en periode på 10 år også var tillidsmand for forsendelsen, og i samme periode sad i samarbejdsudvalget. Løftede 150 kilo! Akzo Nobel Salt A/S har gennemgået mange forandringer i de år, jeg har været ansat. Inden for mit område er der sket en masse med fokus på sikkerheden og arbejdsmiljø. Jeg kan blandt andet huske, at vi i starten havde 50 kilos sække, som vi slæbte rundt på med ren muskelkraft. Og det var altid en ilddåb at prøve, om man kunne løfte en 50 kilos sæk op over hovedet, og så efterfølgende se hvor mange knæbøjninger man kunne tage med sækken. Jeg kan huske en medarbejder, der løftede tre sække, altså 150 kilo. Den var vist ikke gået i dag, hvor sækkene maksimalt må veje 12,5 kilo. Men pudsigt nok havde vi aldrig ondt i ryggen dengang, lyder det med et smil fra Ole, der sammen med sine kolleger hver dag flytter mellem 600 og 900 tons pallevarer. Bjarne kom hen til mig, og sagde Nu må du love mig at passe godt på fabrikken, Ole. Pas godt på fabrikken, Ole Ligesom jeg selv, har mange af mine kolleger været her i mange år, og jeg vil gerne rose virksomheden for blandt andet at have indført sundhedstjek af medarbejderne. Det har fået mange til ændre livsstil med sundere kost og mere motion. Det understreger, at virksomheden er en god arbejdsplads, fortæller Ole, der husker, hvad den daværende direktør Bjarne Kau sagde til ham, da han stoppede efter sine 32 år på virksomheden. Ole Vestergaard Truckfører Det har jeg gjort, og vil gøre nogle år endnu, slutter Ole Vestergaard

5 8 Fra Dansk Salt til JOZO Siden stiftelsen af Dansk Salt I/S for 50 år siden har virksomheden haft skiftende ejere, og i 2001 blev saltfabrikkens officielle navn Akzo Nobel Salt A/S. Men ét er navnene på ejerne bag virksomheden. Hvad med navnet på det produkt, som vi private forbrugere køber til husholdningen? Har det ændret sig? Salt bruges til en lang række forskellige formål. Om vinteren saltes vejene, i medicinalindustrien bruges salt til behandling af en række livsstilssygdomme, og i fødevareindustrien bruges der salt til både konservering og til at fremme smagen i fødevarerne. Det de fleste forbinder med at bruge salt, er imidlertid i den private husholdning. Til at komme i vandet ved kartoflerne, til at drysse på grillbøffen eller på ægget om morgenen eller simpelthen bare som det uundværlige krydderi, der fremhæver smagen i vores fødevarer. Derfor har salt altid været at finde i køkkenet, og de fleste husker med garanti de karakteristiske pakker fra Dansk Salt. Indtil 2001 var der således ikke mange danske køkkener, der kunne undsige sig at have en pakke salt med det store, blå S stående på krydderihylden. I dag hedder salt til private husholdninger JOZO, der er en hollandsk forkortelse for jodsalt (JOdiert ZOut). Mærket er i dag et kendt varemærke i Danmark, skønt det alligevel har været en hård proces med navneskiftet fra Dansk Salt. Dette ikke mindst fordi Dansk Salts blå logo for alvor var en del af danskernes bevidsthed, når der blev sagt salt. Mange nye saltprodukter Men JOZO har støt og roligt fået slået sit navn fast, hvilket ikke mindst skyldes, at man løbende har lanceret en lang række nye og spændende saltprodukter under navnet. Herunder gourmetsalt, havsalt, kværnsalt, mineralsalt, ligesom der er lanceret en serie, hvor saltflager er tilsat en række forskellige krydderier. Hård proces med navneskifte Men da virksomheden skiftede navn fra Dansk Salt A/S til Akzo Nobel Salt A/S, skiftede saltprodukterne til den private husholdning også navn. Samtidig blev der for alvor sat skub i produktudviklingen, og der er løbende blevet lanceret en lang række nye salte. Mariager Saltcenter I Mariager Saltcenter får du en oplevelse for alle sanser ud over at se det spændende saltsyderi, kan man også hoppe en tur i Det Døde Hav, tag en tur ned i minen, gå en tur i Salthaven og meget andet. AkzoNobel er en af verdens største globale maling- og coating virksomheder og en vigtig producent af specielle kemikalier. Vi leverer innovative produkter til industri og forbrugere over hele verden og brænder for at levere holdbare løsninger til vores kunder. Vores portefølje inklud erer velkendte varemærker som Dulux, Sikkens, International og Eka. Vores hovedkvarter er i Amsterdam, Holland og AkzoNobel er placeret i top indenfor bæredygtighed. Med fabrikker i over 80 lande og medarbejdere over hele verden bestræber vi os på at levere førende produkter og teknologier, der imødekommer de stigende krav fra en verden i forandring Akzo Nobel NV. All rights reserved _ Se mere på

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2014 Nummer 6. Tips & Tricks læs mere side 3. Danskernes saltforbrug skal reduceres

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2014 Nummer 6. Tips & Tricks læs mere side 3. Danskernes saltforbrug skal reduceres Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2014 Nummer 6 Tips & Tricks læs mere side 3 Danskernes saltforbrug skal reduceres læs mere side 4 Certificeret transportleverandør sikrer kvalitet lige

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3 Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Pharmasalt - et globalt marked i eksplosiv vækst Læs mere side 6 2 Kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2015 Nummer 9. Håndsaltede og røgede fiskelækkerier fra Samsø læs mere side 3

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2015 Nummer 9. Håndsaltede og røgede fiskelækkerier fra Samsø læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S April 2015 Nummer 9 Håndsaltede og røgede fiskelækkerier fra Samsø læs mere side 3 Blåt er godt for fødevaresikkerheden læs mere side 4 AkzoNobel verdens nummer

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2015 Nummer 10. Kundeservice vores ansigt til vores kunder læs mere side 3

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2015 Nummer 10. Kundeservice vores ansigt til vores kunder læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2015 Nummer 10 Kundeservice vores ansigt til vores kunder læs mere side 3 Rødkærsbro Mejeri her kommer saltet af sig selv læs mere side 4 Salt som livsvigtig

Læs mere

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked.

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Velkommen til. Henrik Hagens CEO Indhold Produkter Fjedre i

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Maj 2013 Nummer 4. Badevand uden bakterier naturligvis Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Maj 2013 Nummer 4. Badevand uden bakterier naturligvis Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Maj 2013 Nummer 4 Badevand uden bakterier naturligvis Læs mere side 4 Salt sorterer lækre limfjordsmuslinger Læs mere side 6 2 Velkommen til Salt Fokus Hvis du

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

3/2017. Sjælland & Øerne

3/2017. Sjælland & Øerne 3/2017 Sjælland & Øerne Kommunalvalg 2017 handler også om lokale jobmuligheder På job i Holland: Dijana lærer hollænderne at bruge STG Nykøbing F s gamle maskiner Henriks kommentar Styrk det nære demokrati

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3

Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5. Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S November 2013 Nummer 5 Jeg bruger også salt i søde desserter læs mere side 3 Vask og rengøring med god samvittighed læs mere side 4 Saltleverancer på mellem 25

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Salt Fokus. Glædelig Jul. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S December 2014 Nummer 8. Her er saltet blevet lettere læs mere side 3

Salt Fokus. Glædelig Jul. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S December 2014 Nummer 8. Her er saltet blevet lettere læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S December 2014 Nummer 8 Her er saltet blevet lettere læs mere side 3 Leverandør af den gode smag læs mere side 4 Fødevaretrends læs mere side 6 Glædelig Jul 2

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Forskningscenter Foulum 21. September 2011 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut Projektets formål

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2014 Nummer 7. Tips & Tricks læs mere side 3

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2014 Nummer 7. Tips & Tricks læs mere side 3 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S September 2014 Nummer 7 Tips & Tricks læs mere side 3 Salt som smagsforstærker og konservering læs mere side 4 Saltets betydning for smagen læs mere side 6 2

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld

Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld Pressemeddelelse Hobro, d. 18. maj 2016. Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld Det var en oplevelse for livet, da Mariagerfjord Lungekor optrådte på Kommunernes Landsforenings store

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Anne-Lise og. Landbrugets. Arbejdsmiljøpris 2009

Anne-Lise og. Landbrugets. Arbejdsmiljøpris 2009 Anne-Lise og Hans Juul Jessen Landbrugets Landbrugets Idé og formål Dansk Landbrugsrådgivning uddeler hvert år Landbrugets Arbejdsmiljøpris til en landmandsfamilie, der gør en særlig indsats for at skabe

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

varemærke er genfødt Historien bag Kosan gas

varemærke er genfødt Historien bag Kosan gas Et hæderkronet varemærke er genfødt Historien bag Kosan gas Kosan Gas er genfødt I september 2010 fik BP Gas nye ejere og skiftede navn til Kosan Gas. Hvis navnet lyder bekendt, er det fordi Kosan Gas

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Partnerskab giver System Frugt pålidelige pakkearbejdere

Partnerskab giver System Frugt pålidelige pakkearbejdere Partnerskab giver System Frugt pålidelige pakkearbejdere Partnerskab mellem System Frugt og Borup Pakkeri afhjælper System Frugts rekrutteringsudfordringer, og varerne kommer hurtigere ud til kunderne.

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Internationalisering. Fra iværksætter til global markedsspiller. Amanda Seafoods A/S: et industrieventyr gennem 100 år.

Internationalisering. Fra iværksætter til global markedsspiller. Amanda Seafoods A/S: et industrieventyr gennem 100 år. Internationalisering Fra iværksætter til global markedsspiller Amanda Seafoods A/S: et industrieventyr gennem 100 år. Velkommen til Amanda Seafoods i Frederikshavn. Fabrikken på Constantiavej 29 i Frederikshavn

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ShowCase: Epoke Private Cloud

ShowCase: Epoke Private Cloud ShowCase: Epoke Private Cloud Fremtidens IT-løsning sikrer farbare veje i Middelfart og Moskva Virksomheden Epoke er europas førende indenfor glatførebekæmpelse. De sørger for, at der kan køres på vinter-vejene

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere