Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af:"

Transkript

1

2 Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: 1. Den korrekte forberedelse af steriliseringsgodset 2. Der omhyggelige vedligeholdelse af apparatet 3. Anvendelsen af aqua dem / aqua dest af høj kvalitet Page 2 1 Apparatets opbygning Apparat oversigt Betjeningspanel Tekniske data Autoklavens ydeevne Fraktioneret forvakuum Anvendelsesområder Separat dampfremstilling Envejs- eller kredsløbssystem / måling af ledeevne / aut. vandpåfyldning Elektronisk parameterstyring (EPS) Vakuumtørring Forvarme Dokumentation udskrift Installation Forudsætninger for installationen Transportbånd Opstilling Strømtilslutning Eenvejsudløbet Intern forsyning med aqua /dem / aqua dest Tilslutning af vandbehandlingsanlæg Afløbs af forrådsbeholder Opstart ertilslutning og initialisering (valgfri) Tilslutning af MELAprint Initialisering af printer / indstilling til straksudskrift Vakuumtest k Testkørsel Opstillingsrapport Sikkerhedsanvisninger Til hver sterilisation Forbrugsstoffer Fødevand aqua dest / aqua dem Strømforsyning Fyldning af autoklaven Lukning af døren valg start forløb Udskrift af cyklusforløb Udtagning af sterilgods Steril opbevaring Cyklushyppighed / pauser Manuel afbrydelse af programforløb Afbrydelse af sterilisationen Afbrydelse af tørringen Advarsler og fejlmeldinger Stilstand Demontering / transport / geninstallation Specialfunktioner Visning af vandkvalitet (ledningsevne) / forvarmetemp Ekstra tørring... 18

3 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B 6.3 Udskrift / dokumentation Udskrift Ekstern printer Tilslutning af MELAprint Initialisering af printeren Tilslutning til pc Opsætning Initialisering af udskrift på pc Ingen printer Straksudskrift Senere udskrift af data fra hukommelsen Udskrift af alle lagrede data Hukommelsesstatus Sletning af lagrede data fra hukommelsen Testudskrift Indstilling af dato og tid Automatisk forvarme Tæller Forsyning med aqua dest / dem modifikationer Betjeningsfejl / driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser Driftsfejl uden fejlmelding Ingen tekst i display For stort vandforbrug Dårlig tørring Advarsler Fejlmeddelelser Vedligeholdelse af autoklaven Instrumentklargøring Rustdannelse = flyverust Vedligeholdelse af Vacuklav 23-B Rengøring Anvendelse af aqua dest / aqua dem Kontrol af autoklavens funktion Løbende overvågning med EPS Halvårlig bakteriologisk test Vedligeholdelse Bilag Opstillingseksempler Yderligere tekniske data Kapacitet / Vægt Installationer m.m Driftsparametre tider Strøm- / vandforbrug Anvisninger for tørringen Tørringsproces i sterilisationsbeholdere Tekstil Instrumenter Fyldning af autoklaven Sterilisation af emner i blød indpakning Stabling af sterilisationsbeholdere Udtagning af sterilgods Forbedret tørring Page 3

4 1 Apparatets opbygning 1.1 Apparat oversigt Vacuklav 23-B Bagside Forside Højre side Fig. 1 1 Forrådsbeholder 12 Indstillelige fødder (de forreste) 2 Nødoverløb (OUT) 13 Seriel data- og printertilslutning (RS 232) 3 Eenvejsafløb (OUT) 14 Sikringer - 2 x 16 A / FF 4 Sikkerhedsventil 15 Afbryder 5 Afløbstilslutning aqua dem / aqua dest 16 Skydelåsgreb (OUT) 6 Sterilfilter 17 Venstrehængt svingdør 7 Tilslutning forrådsbeholder (IN)) 18 Display 8 Køler 19 Dæksel til forrådsbeholderen 9 Indløbstilslutning aqua dem / aqua dest 20 Afløbsslange forrådsbeholder brugt vand (OUT) (IN) (hurtigsammenskruning. f. slange 6x1) 10 Tilslutning trykreduktion (OUT) 21 Afløbsslange forrådsbeholder frisk vand (OUT) 11 Netledning /strømforsyning Page 4

5 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B 1.2 Betjeningspanel 2 x 20 cifres LED-display til visning af programstatus, parametre og vejledning af bruger ved indstilling af specialfunktioner Start - Stop Funktionstaster til valg, indstilling og visning af særlige funktioner: print, dato/klokkeslæt, forvarme, tællerstand, vandets ledningsevne, sletning af fejlmeddelelser. vælger til valg af sterilisationsprogram / testprogram og til valg / indstilling af specialfunktioner. Start / Stop knap, starter / stopper programmer og tørring og styrer specialfunktioner. Fig. 2 Display Vacuklav 23-B 1.3 Tekniske data Sterilisationskammer ( x dybde) : 25cm x 45cm Tilslutning : 2400W / 230V AC / 10,4A / Hz Sterilisationtryk og temperatur : 2bar/134 C; 1bar/121 C Kapacitet : 5kg Instrumenter eller 1,8 kg Tekstil For yderligere tekniske data se venligst bilag/appendiks i afs Autoklavens ydeevne Fraktioneret forvakuum Den nødvendige dampgennemtrængning af godset sikres ved det fraktionerede forvakuum hvor der skiftevis fjernes luft fra og tilføres damp til kammeret. godset. Dermed klares krævende sterilisationsopgaver såsom instrumenter eller større mængder tekstiler hurtigt og sikkert. Dampgennemtrængningen kan efterprøves med den anerkendte Bowie & Dick test ved hjælp af autoklavens særlige testprogram Anvendelsesområder Vacuklav 23-B har tre sterilisationsprogrammer ved 134 C: "Universalprogram" til indpakket gods, "Prionprogram" (særligt universalprogram) og "Hurtigprogram" til uindpakket gods, endvidere et "Skåneprogram" til tekstiler og gummi ved 121 C. Autoklavens funktionsdygtighed kan til enhver tid kontrolleres ved hjælp af dampgennemtrængningstesten ("Bowie & Dick test ) og testprogrammet til afsløring af utætheder ("Vakuum test ). met "MELAsteam " kan bestilles særskilt og arbejder med en temperatur på 136 C Separat dampfremstilling Da dampfremstillingen sker i en separat dampgenerator udenfor selve sterilisationskammeret kan store mængder instrumenter og tekstil steriliseres på kort tid. Det er ikke nødvendigt at holde pauser mellem cyklerne og der er ingen risiko for overophedning af kammeret Envejs- eller kredsløbssystem / måling af ledeevne / aut. vandpåfyldning Vacuklav 23-B har et envejs-vandsystem, hvilket vil sige at al damp og eventuelle urenheder for hver sterilisation ledes bort fra apparatet, således at der til den følgende sterilisation kun anvendes rent aqua dest / aqua dem. En indbygget føler overvåger kvaliteten (ledningsevnen) af autoklavevandet. Det øgede forbrug af aqua dest / aqua dem der vil være ved hyppig brug kan klares ved at man tilslutter autoklaven et vandrenseanlæg (f.eks. MELAdem 47 eller MELAdem 37, der begge kan tilsluttes direkte). Med omhyggelig klargøring af instrumenter m.v. kan man undgå pletter på sterilisergodset og undgå at autoklaven bliver snavset. Page 5

6 1.4.5 Elektronisk parameterstyring (EPS) En indbygget mikroprocessor sikrer den elektroniske parameterstyring der løbende overvåger tryk, temperatur og tid ved de forskellige programmer. mets varighed kan således tilpasses godsmængde og autoklavens temperatur. Det indbyggede overvågningssystem sammenligner aktuelle procesparametre med standard procesdata og følger processen hvad angår grænseværdier for temperatur, tid og tryk. På denne måde opdages fejl i afviklingen af programmet og gode sterilisationsresultater sikres Vakuumtørring Denne tørringsmetode sikrer optimale tørringsresultater selv ved indpakket gods Forvarme Med denne funktion kan autoklavekammeret forvarmes eller evt. holdes varm mellem flere sterilisationer (cykler). Derved afkortes cyklustiderne og kondensdannelsen mindskes tydeligt, hvilket forbedrer tørringsresultaterne Dokumentation udskrift I hukommelsen gemmes data fra de sidste 40 programforløb. Til dokumentation og efterfølgende kontrol af et forløb, kan man ved at tilslutte en MELAprint 42 enten få en udskrift straks efter afslutning af programmet, eller man kan efterfølgende udskrive fra hukommelsen. På samme måde kan ved tilslutning af en PC og under anvendelse af programmet MELAwin protokollerne over-tages på PC en, så de siden hen kan opbevares varigt og i givet fald også printes ud. I dette tilfælde bør der som hovedregel altid fremstilles en sikkerhedskopi. 2 Installation Vær opmærksom på anvisningerne i installationsvejledningen Installation of Vacuklav 23-B 2.1 Forudsætninger for installationen Opstilling skal ske på en tør og støvfri plads. Autoklaven opstilles på et jævnt underlag med en bæreevne der svarer til autoklavens vægt (48 kg uden gods). Pladsbehovet svarer til autoklavens ydre mål (se afs. 1.1) plus ca. 10 cm ovenfor og til begge sider pga. varmeafgivelsen. Til strømtilslutningen kræves der en selvstændig strømkreds med 230 V vekselstrøm med 16 A sikring. Apparatet arbejder med en ventilator (apparatets bagside) for kølesystemet. Apparatets funktion og levetid kan blive påvirket negativt, dersom varmeudledningen over ventilatoren bliver indskrænket. Der skal derfor advares indtrængende mod montage af apparatet, hvis muligheden for tilstrækkelig luftcirkulation ikke er til stede. Forsyningen af apparatet med aqua dem / aqua dest foregår fra den integrerede to-kammers forrådsbeholder, der består af et friskvands- og et brugtvandskammer. Alternativt kan Vacuklav 23-B også sluttes til en ekstern fødning med aqua dem / aqua dest fra vandbehandlingsanlægget MELAdem 47 eller MELAdem 37 (eller andre vandbehandlingsanlæg). I dette tilfælde skal der imidlertid tages hensyn til pladsbehovet for vandbehandlingsanlægget. 2.2 Transportbånd Autoklaven løftes ud af kassen ved hjælp af transportbåndene. Løsn de to skruer i hvert bånd for at fjerne båndene. Skru skruerne fast igen bagefter uden spændeskiver. 2.3 Opstilling For at få en problemfri drift af autoklaven (uhindret kondenstilbageløb) skal den opstilles med en tydelig hældning bagud. Fra et vandret udgangspunkt (kontroller at kedelkanten (åbningen) er i lod) skrues de forreste fødder ned (mindst 3 omgange). 2.4 Strømtilslutning Autoklaven tilsluttes 230 V, 50 Hz. Forbrug 2400 W. For at undgå overbelastning af el-installationerne i bygningen anbefales en særskilt kreds til autoklaven med 16 A sikring og eventuelt HFI/HPFI-anlæg med 30 ma udløserstrøm. Page 6

7 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B 2.5 Eenvejsudløbet Eenvejsudløbet (3) på forrådsbeholderen på apparatets bagside forbindes ved hjælp af en afløbsslange (transparent slange) med den eksisterende vandforsyning. Afløbsslangen skal lægges med et konstant fald og uden folder. Tilslutningen foregår over et eksisterende kummeafløb eller over et separat afløbsrør NW40 under anvendelse af væg-afløbet (MELAG Art.-Nr ). 2.6 Intern forsyning med aqua /dem / aqua dest I tilfælde af intern forsyning af autoklaven med aqua /dem / aqua dest bliver der udtaget vand fra det højre kammer i den indbyggede forrådsbeholder. Til dette formål sluttes slangen til på aqua dem / aqua desttilslutningen til forrådsbeholderen med sammenskruningsgarnituret på tilslutningen for aqua dem / aqua dest på apparatets bagside. I denne variant udleveres apparatet i færdig installeret tilstand. Til påfyldning skal beholderens aflukningsdæksel tages af, og aqua dem / aqua dest fyldes til maksimummarkeringen i det højre kammer. 2.7 Tilslutning af vandbehandlingsanlæg Der kan tilsluttes vandbehandlingsanlæg direkte til autoklaven for en direkte forsyning med aqua dest / aqua dem (se fig. 4). I stedet for med forrådsbeholderen bliver aqua dem / aqua dest-tilslutningen forbundet direkte med vandbehandlingsanlægget. Såvel MELAdem 37 som MELAdem 47 med omvendt osmose er optimale for tilslutning til Vacuklav 23-B hvad angår vandkvalitet og ydelse. For detaljerede anvisninger vedr. installation og ibrugtagning af disse anlæg henvises til disses brugsanvisninger. Ved tilslutning af vandbehandlingsanlæg fra andre producenter skal man være opmærksom på vandkvaliteten og ydelsen. Generelt bør en aut. MELAG-forhandler konsulteres. Derudover bør der af forsikringstekniske årsager installeres et vandstop (MELAG-artikel nr ) foran vandbehandlingsanlægget. 2.8 Afløbs af forrådsbeholder Forrådsbeholdere kan tømmes fuldstændig på en ganske let måde. Dette er nødvendigt f.eks. for rengøringseller reparationsopgaver og i tilfælde at driftsinfstilling. Aftømningsslangerne på proppen (se figur 1: vandudløbssiden (21), beholderside med aqua dem (22)) trækkes til dette formål ud af frontpladen, propperne trækkes af, og vandet slippes ud i en separat beholder (f.eks. en spand). 3 Opstart 3.1 ertilslutning og initialisering (valgfri) Tilslutning af MELAprint 42 Til autoklaverne kan der tilsluttes en printer MELAprint 42 eller en ekstern PC, dersom der på denne i forvejen er installeret chargedokumentations-software MELAwin. Dette er ikke indbefattet i leveringen af autoklaven. Når De slutter printeren til autoklaven, bedes De gå frem som beskrevet i afsnit , og for tilslutning af en ekstern computer efter anvisningerne i afsnit Initialisering af printer / indstilling til straksudskrift eren initialiseres som beskrevet i afsnit (autoklaven indstilles til at køre med printer). For at få udskrift straks efter programafvikling følges anvisningerne i afsnit Page 7

8 3.2 Vakuumtest For at afprøve autoklaven bør man i forbindelse med opstillingen gennemføre en vakuumtest. Denne test bør ligeledes foretages efter længere tids stilstand, ved genopstilling samt være en fast del af rutinerne omkring autoklaven. Vakuumtesten bør kun foretages fra kold start. Operation 1. Tænd for autoklaven Display message Vent venligst! Dør låses op 14:27: bar 25 C 2. Når den er klar, lukkes døren, og der trykkes på m -knappen indtil der står Vacuumtest i displayet Vakuumtest 3. Lukning af døren Dør lukket 4. Tryk på - knappen. Start Vakuumtest Tryk: 980mbar 5. Når vakuumtrykket er nået, vil udligningtiden begynde (periode på 5 min. før målingen begynder). Vakuumtest 00:00 Tryk: 80mbar 6. Derefter begynder selve målingen, der varer 10 min. Vakuumtest 07:52 Tryk: 82mbar 7. Kammeret ventileres og evt. afvigelse oplyses (lækagerate). Hvis printer er tilsluttet og straksudskrift er valgt, kommer der en udskrift af testen. Ventilering bar 25 C Lækagerate 0.2 mbar Efter et øjeblik kan døren åbnes Venligst Åben dør Page 8

9 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B Operation Display message 8. Vakuumtest Ligger afvigelsen over det maksimalt tilladelige vises der efterfølgende en tekst i displayet om at testen slog fejl ( Test ikke OK ). Denne besked vil også stå på en evt. udskrift. I givet fald følges anvisningerne i afs Testkørsel Til yderligere afprøvning af autoklaven køres et Universalprogramm 134 C indpakket med en typisk godsmængde. Når autoklaven er fyldt og programmet er valgt vha. programtasten, startes autoklaven med et tryk på start/stop-knappen. Efter korrekt programafvikling (se også afsnit 4.7) vises følgende melding i displayet: Universal-program Forløb OK ligeledes vises de opnåede værdier for tryk og temperatur. Hvis der er tilsluttet printer og den er indstillet til straksudskrift, printes programforløbet ud. 3.4 Opstillingsrapport Til dokumentation for korrekt opstilling og afprøvning af autoklaven skal der udfærdiges en opstillingsrapport af den ansvarlige tekniker. En kopi af rapporten sendes til MELAG, Tyskland. Denne opstillingsrapport er også en forudsætning for garanti på autoklaven. 3.5 Sikkerhedsanvisninger Når døren åbnes (og især hvis tørringen afbrydes) kan der komme damp ud af kammeret. Undgå berøring af de varme metaldele! Forbrændingsfare! Brug de tilhørende håndtag til at tage varme bakker ud. Brug egnet beskyttelse til at tage andre typer emner ud af autoklaven. Det anbefales at montere en lækagealarm på vandtilførslen. Inden tilslutning af vandbehandlingsapparater fra andre producenter kontaktes den aut. MELAG forhandler. Autoklaven egner sig ikke til sterilisation af væsker. Autoklaven må ikke opstilles hvor der er eksplosionsfare. Reparationer må kun udføres af en aut. forhandler. Der skal anvendes originale reservedele og serviceanvisningerne skal overholdes. Inden kabinettet åbnes afbrydes strømmen og stikket trækkes ud af kontakten. For at sikre autoklavens steriliserende virkning skal anvisningerne i denne brugsanvisning overholdes, navnlig hvad angår programafhængig fyldning. Forrådsbeholderen skal tømmes før hver transport, og et apparat, der er fyldt med vand, må ikke hældes! Page 9

10 4 Til hver sterilisation 4.1 Forbrugsstoffer Fødevand aqua dest / aqua dem Forud for programstart kontrollerer autoklaven selv at der kølevand og autoklavevand (aqua dest /aqua dem) til rådighed samt at autoklavevandet har den rette kvalitet. For at kunne starte programmet med det samme, for at undgå fejlmeldinger eller evt. afbrydelse af et programforløb (se også afsnit 7.3 og 7.4) bør følgende anvisninger overholdes: Før den første sterilisation ved arbejdsdagens begyndelse kontrolleres om der ved intern vandforsynig er tilstrækkeligt vand til stede i den højre side af den to-kammers forrådsbeholder. Dersom vandstanden er for ringe, skal der påfyldes vand af passende kvalitet (se afsnit: 8.3.2). ved direkte vandforsyning fra et MELAdem 47 vandbehandlingsanlæg kontrolleres det at vandtilførslen er åbnet (åbnes rettidigt, mindst en time før program start hvis tryktanken er tom) for så vidt vandforsyningen har været afbrudt i forbindelse med stilstand (f.eks. om natten) Strømforsyning Autoklaven tændes på forsiden (nederst til højre). 15 sek. efter at der i displayet har stået Vent venligst! Dør låses op er autoklaven klar. Klokkeslæt (timer, min., sek.) Kedeltryk (bar)) (Damp-)temperatur ( o C) 14:27: bar 25 C 4.2 Fyldning af autoklaven Det er af afgørende betydning for sterilisationseffekten og tørringen at autoklaven fyldes korrekt. Ved fyldning af autoklaven skal følgende grundlæggende anvisninger følges. Bakkestativ Til Vacuklav 23-B findes der 2 slags stativer. Holderen B (MELAG-art. Nr.: 40224) til valgfri håndtering af maks. 4 bakker eller 4 Strindbergkassetter. Holderen "C" (MELAG-art.Nr.: 40242) til valgfri dosering med maksimalt 6 bakker eller 3 Strindbergkassetter. Begge stativmodeller er desuden også velegnet til MELAG s sterilisationsbeholdere (type 15K,M,G; 17K,M,G,R; 23M,G,R, 28M,G) Autoklaven bør kun anvendes med bakkestativ isat, da stativet er med til at sikre dampgennemtrængningen og tørringen. I undtagelsestilfælde kan stativet undværes f.eks. hvis der anvendes sterilisationsbeholder fra en anden producent. Men man bør kun sætte beholdere direkte ind i kammeret efter aftale med den aut. leverandør. Til sterilisation af folieindpakkede instrumenter anbefales folieholder, der letter tørringsprocessen. Bakker Bakker til sterilisergods skal være perforerede for at kondensvandet kan løbe ud. MELAG bakker (MELAGart.Nr.: 00230) lever op til dette krav. Det kan ikke anbefales at anvende uperforede bakker/underlag (som f.eks. uperforerede Strindberg underdele) på grund af den forringede tørring. Lukkede sterilisationsbeholdere Lukkede sterilisationsbeholdere skal være perforerede på mindst en side (helst i bunden), eller evt. være forsynet med ventiler. Det skal såvel være muligt for dampen at komme ind som for kondensvandet at løbe ud. Alle MELAG sterilisationsbeholdere opfylder disse krav idet de er perforerede på begge sider og har indlagt filter. Sterilisation af beholdere der kun er åbne foroven kan ikke anbefales pga. den forringede tørring. Pas på ikke at blokere for dampen når flere sterilisationsbeholdere skal autoklaveres på en gang (undgå at stable så hullerne dækkes). Autoklavefolie Pakkes instrumenterne i autoklavefolie som f.eks. MELAfol, skal pakkerne helst steriliseres stående lodret på bakken eventuelt i en holder (MELAG-art.Nr.: 22420). Pakkerne må under ingen omstændigheder stables. Hvis svejsesømmen går op under sterilisationen, kan svejsetiden evt. forlænges eller folien skal lukkes med en dobbelt svejsesøm. Ved indpakkede Strindberg-kassetter (MELAfol 250mm bred) skal sidesømmen forstærkes med enten tape eller klips. Ydermere skal overflødig luft presses ud af folien inden den svejses sammen. Page 10

11 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B Flerdobbelt indpakning Det fraktionerede forvakuum muliggør autoklavering af flerdobbelt indpakkede instrumenter. Kapacitet Anvisningerne vedr. maksimal vægt af sterilisergods (hhv. 5 kg instrumenter eller 1,8 kg tekstil) skal overholdes. Blandet gods / tekstiler Når tekstil og instrumenter autoklaveres sammen skal tekstilerne placeres over instrumenterne. Tekstiler og instrumenter må ikke komme i berøring med hinanden. Tekstiler og instrumenter bør ikke steriliseres i samme beholder. Tekstil bør under ingen omstændigheder røre ved kedelvæggen. Ved forskellige typer indpakning i samme cyklus: placer instrumenter og sterilisationsbeholdere nederst og folie- og papirpakninger øverst (undtagelse: disse placeres for neden hvis de skal autoklaveres sammen med tekstil). Yderligere informationer om ladning af autoklaven kan De finde i kapitel 9 Væsker Væsker kan ikke steriliseres i autoklaven! Egnethed for sterilisation Instrument- og tekstilfabrikanternes anvisninger skal nøje overholdes. 4.3 Lukning af døren Døren lukkes med et let tryk samtidig med at der løftes i skydehåndtaget indtil døren er lukket helt og håndtaget kan føres ned. Når døren er lukket viser displayet følgende: Dør lukket 4.4 valg Der vælges program efter godstype (dets temperaturbestandighed /termostabilitet) samt efter om godset er indpakket eller ej. Hvis en del af godset er indpakket skal der enten vælges universal- eller skåneprogram. Med programvælgeren ( m ) kan der vælges mellem følgende programmer (- og autoklavens neutrale udgangsposition): name/display message Universalprogram 134 C indpakket Hurtigprogram 134 C Uindpakket Skåneprogram 121 C indpakket Prion-programm 134 C indpakket 20 Parameter/Application Universalprogram ved 134 C, 2 bar og sterilisationstid på 3,5 min. til sterilisation af indpakket sterilgods, især instrumenter eller til sterilisation af blandet gods (uindpakket/indpakket). Hurtig program ved 134 C, 2 bar og sterilisationstid på 3,5 min. KUN til sterilisation af uindpakkede instrumenter der skal bruges hurtigt (ingen tekstil). Tørring afbrydes manuelt. Skåneprogram ved 121 C, 1 bar og en sterilisationstid på 15 min. til sterilisation af diverse indpakket sterilisergods, især tekstil og varmefølsomt gods (kunststof og gummi), eller til blandet gods (indpakket/uindpakket). Prion-program (= særligt universalprogram) ved 134 C, 2 bar og en sterilisationstid der er forlænget til 20 min. Bruges til sterilisation af indpakket gods, især instrumenter, eller evt. blandet gods (uindpakket / indpakket). met anbefales til sterilisation af instrumenter, hvor der er mistanke om smitterisiko i form af sygeligt forandret protein/prioner (variant Creutzfeld-Jacob; BSE). Page 11

12 name/display message MELAsteam-cleaning 2,3bar 60 Bowie&Dick test 134 C 2.2bar 3.5min Vakuumtest Parameter/Application MELAsteam-rensning ved 136 C, 2,3 bar og en maksimal rengøringstid på 60 min. Til damprensning af allerede desinficerede(!) instrumenter. VIGTIGT: kan kun anvendes i forbindelse med MELAsteam - pistol monteret (ellers kan funktionen ikke aktiveres)! Se brugsanvisningen til "MELAsteam ". Bowie & Dick-testprogram ved 134 o C, 2 bar og en sterilisationstid på 3,5 min. til afprøvning af autoklavens funktioner. Kontrol af dampgennemtrængningen vha. særlige indikatorer. Vakuumtestprogram til afprøvning af autoklavens funktioner (kontrol af vakuumtæthed vha. måling af udsivning), udføres med kold autoklave. 15:31: bar 22 C Autoklavens udgangsposition - når der ikke er valgt er program vises aktuelle data for tryk og temperatur samt tidspunkt. 4.5 start Det valgte program startes med et tryk på -knappen. Idet programmet startes, kontrolleres automatisk om der er det fornødne autoklavevand til rådighed i den rette kvalitet. Start Ved start af hurtigprogrammet vises der følgende advarsel: Kun uindpakkede instrumenter. Denne advarsel fjernes fra displayet ved at trykke endnu en gang på Start -knappen. 4.6 forløb Når programmet er startet kører autoklaven automatisk. På displayet kan man løbende følge programforløbet - som følgende eksempel beskriver: status Display message fraktionering Består i evakuering (luften suges ud) indtil et forudprogrammeret undertryk opnås. Dernæst tilføres damp indtil et vist overtryk nås. Displayet viser kedeltryk og damptemperatur. 1. Fraktionering bar 22 C 2. Anden og følgende fraktioneringer Alt efter valgt program og kedeltemperatur ved programstart følger lignende fraktioneringer for at nå det nødvendige vakuum og den fornødne gennemtrængning med mættet damp af sterilgodset. 2. Fraktionering bar 70 C 3. Opvarmning Efter fraktioneringen følger opvarmningen. Tryk og temperatur stiger til de i programmet fastlagte værdier, som følge af den kontinuerlige tilførsel af damp. Stigningen forløber som kurven for mættet damp. Tryk øges 0.76 bar 117 C Page 12

13 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B status Display message 4. Sterilisation Når tryk og temperatur stemmer overens iht. kurven for mættet damp; og når de forudprogrammerede værdier er opnået, begynder den egentlige sterilisationstid. Displayet viser skiftevis tryk & temperatur og den resterende sterilisationstid. Sterilisation 2.18 bar 135 C Sterilisation Endnu 2 min 12 sec 5. Trykudligning Når sterilisationstiden er gået følger trykudligningen samtidig med at dampgeneratoren tømmes. Tryk og temperatur falder. Trykudligning 0.85 bar 96 C 6. Vakuumtørring Efter trykudligningen følger tørringen. Når tørringen begynder er det muligt at afbryde programmet uden at få en fejlmelding, da den egentlige sterilisation er overstået. Med undtagelse af hurtigprogrammet bør tørringen dog fuldføres. Vakuumtørring 1' -0.9bar 99 C Øjeblik. udtagning Tryk 'STOP' 7. Ventilering Når tørringen er overstået, ventileres kedlen og der udlignes til atmosfærisk tryk. Ventilering bar 60 C 8. afslutning Efter kedlen er ventileret er programmet afsluttet. Hvis der er tilsluttet en printer, og autoklaven er indstillet til straksudskrift kommer der nu en udskrift over cyklusforløbet. Hurtigprogram Forløb OK Vent venligst! Dør låses op Når den automatiske dørlås er slået fra, kan døren åbnes og sterilgodset udtages. Venligst Åben dør Page 13

14 4.7 Udskrift af cyklusforløb Følgende oplysninger kan ses af en udskrift: MELAG Vacuklav 23-B : Universalprogram 134 C indpakket Dato : tid : 12:16:28 (Start) Cyklusnr.: Forvarmning C Ledningsevne 7 µs/cm trin Tryk Temp. Tid bar C min Start :00 1. Fraktionering Evakuering :30 Damp indtag :35 2. Fraktionering Evakuering :19 Damp indtag :21 3. Fraktionering Evakuering :11 Damp indtag :14 Tryk øges :03 Sterilis. beg :03 Sterilis. slut :33 Trykudligning :10 Vakuumtørring Tørring start -0, :17 Tørringstryk -0,90 70,1 22:17 Tørring slut -0,35 60,5 27:17 Ventilering -0,18 57,1 27:21 Slut -0,05 57,1 27: PROGRAMFORLØB OK Temperatur : /-0.2 C Tryk : /-0.03 bar Steril. tid : 3 min 30 sec Tid : 12:43:53 (Slut) ========================================== Startet/valgt program Aktuel dato Tidspunkt for programstart Cyklusnr. den pågældende dag Forvarmningstemperatur Autoklavevandets ledningsevne Værdier for de forskellige programfaser (dvs. hhv. tryk, temperatur og tid angives ud fra starttidspunktet) Status melding (om programmet er forløbet tilfredsstillende) Gennemsnitlig sterilisationstemperatur / afvigelser Gennemsnitligt sterilisationstryk / afvigelser Faktisk sterilisationstid Tidspunkt for programafslutning Oplysninger vedr. total antal cyklus, ID-nummer, og softwareversion. 4.8 Udtagning af sterilgods Når døren er åbnet kan sterilgodset udtages. Pas på forbrændingsfare! Rør ikke ved kedlen eller døren med bare hænder. Brug håndtag (f.eks. MELAG kassette håndtag eller Strindberg håndtag) til udtagningen af sterilgodset eller beskyt hænderne på anden vis. 4.9 Steril opbevaring Ved indpakket sterilgods kontrolleres indpakningen for skader efter udtagning. Hvis f.eks. en svejsesøm er gået op, skal instrumentet steriliseres endnu en gang. Ved fornyet sterilisation skal sterilgodset pakkes i ny folie. For at godset skal kunne holde sig sterilt skal det være tilstrækkeligt tørt Følges anvisningerne vedr. fyldning af autoklaven, er tørringsresultaterne i Vacuklav 23 B særdeles gode ved komplette programforløb (dvs. så længe tørringen ikke bliver afbrudt). Umiddelbart efter sterilisationen kan det forekomme at der endnu sidder kondens tilbage på sterilgodset eller indpakningen. Da sterilgodset endnu afgiver varme vil fugten fordampe efter udtagningen. I DIN afs. 7 pkt. 7 står der følgende vedr. tilbagebleven fugt på papir- eller Page 14

15 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B foliepakker efter endt sterilisation:. små mængder vand der befinder sig på oversiden af pakkerne er uden betydning bare de er fordampet indenfor 30 minutter efter udtagning af autoklaven... Indpakket sterilgods skal opbevares støvfrit (f.eks. i instrumentskab) efter afkøling. Ved støvfri opbevaring anbefaler DIN afs. 7 at sterilgods, der er beskyttet med 1 lag (eksempelvis enkeltlags folieindpakning), maksimalt opbevares i seks uger. Sterilgods der er flerdobbelt indpakket må maksimalt opbevares i seks måneder Cyklushyppighed / pauser Efter afslutning eller afbrydelse af programmet (i tørringen), kan autoklaven straks fyldes og startes igen. Det er ikke nødvendigt at indlægge pauser mellem cyklerne Manuel afbrydelse af programforløb Afbrydelse af sterilisationen Et startet program kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på -knappen. Afbrydes programmet før tørringsfasen er godset IKKE sterilt hhv. IKKE desinficeret! Pas på! Afhængig af hvornår i forløbet programmet standses, kan der komme damp ud af kedlen når døren åbnes. Afbrydes cyklus inden sterilisationsfasen, anbefales det at den følgende cyklus køres uden gods. Bruger handling Tekst i display 1. Tryk på Start-stop -knappen. Der spørges om programmet skal afbrydes? Teksten vises i fem sekunder. Bliver afbrydelsen ikke bekræftet fortsætter programafviklingen. Afbryd program? Tryk på 'Stop' 2. Bekræftes ovennævnte spørgsmål derimod med endnu et tryk på Startstop -knappen, afbrydes programmet. afbrudt Der sker en trykudligning (til atmosfærisk tryk). Trykudligning 1.52 bar 112 C 3. Når trykket er udlignet, vises i displayet skiftevis Abbruch Ende (afbrydelse afsluttet) og en opfordring til at afslutte helt med et tryk på - -knappen. Afsluttet 0.02 bar 88 C Accepter Tryk på ' - ' 4. met afsluttes endeligt med et tryk på - -knappen. Efter displayteksten: Bitte Warten Tür-Entriegelung (Døren låses op vent venligst!) vises det tidligere valgte program igen. Skåneprogram 121 C indpakket Page 15

16 Afbrydelse af tørringen met kan afbrydes efter tørringen er startet. Eftersom den egentlige sterilisation/desinfektion er fuldført, kan godset på nuværende tidspunkt betragtes som værende sterilt/desinficeret. Afhængigt af hvornår i tørringsfasen programmet afbrydes, må man dog (især ved indpakket gods) regne med en utilstrækkelig tørring (også med henblik på steril opbevaring). Derfor kan det ved Universalprogram og ved Skåneprogramm med indpakket gods IKKE anbefales at afbryde tørringen. Ved et Hurtigprogramm kan tørringen afbrydes hvis instrumenterne skal anvendes straks. De uindpakkede instrumenter tages ud efter afslutningen af programmet og tørrer efterfølgende takket være eftervarmen. OBS! Afhængig af hvor i cyklus autoklaven standses, kan der komme damp ud når døren åbnes. Bruger handling Tekst i display 1. Tørringen er i gang. Displayet viser forløben tørringstid skiftevis med f.eks. Vakuumtørring Frau 3' 0.9bar 68 C Angivelse af muligheden for at afbryde programmet. Øjeblik. udtagning Tryk 'Stop' 2. Trykkes på Start Stop -knappen vises der først en sikkerhedsmelding i fem sek. hvor programafbrydelsen skal bekræftes. Sker det ikke vil programmet forsætte. Afbryd program? Tryk på 'Stop' 3. Trykkes der igen på Start Stop - knappen afbrydes programmet. Tørring afbrudt 4 Kedlen ventileres. Ventilering bar 112 C Når trykket er udlignet, er programmet afsluttet. På displayet vises på skift kontrolteksten: Hurtigprogram Forløb OK Med: Venligst Åben dør Og: Hvis der er tilsluttet printer og der er valgt straksudskrift, skrives programforløbet ud med meddelelse om at tørringen blev afbrudt. Tørring afbrudt Page 16

17 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B 4.12 Advarsler og fejlmeldinger Vacuklav 23-B har indbyggede sikkerhedsforanstaltninger samt et integreret kontrol- og overvågningssystem i mikroprocessoren for at opnå den bedst mulige sikkerhed i sterilisationsprocessen samt for at udelukke at autoklaven frembyder risici for patient og bruger. Således bliver visse funktioner som f.eks. føler for temperatur og tryk, automatisk kontrolleret hver gang der tændes for strømmen. Det er en forudsætning for overhovedet at kunne starte autoklaven at der er tilstrækkeligt autoklavevand af rette kvalitet til rådighed. Er der ikke det, kan autoklaven ikke startes. I næste fase (i en cyklus) overvåges alle parametre for sterilisationen og grænseværdier for de enkelte programfaser. Overskridelse medfører en fejlmelding og programmet afbrydes. Foruden anvisninger, advarsler og fejlmeldinger på displayet, kan man med en tilsluttet printer få yderligere information afhængig af fejlens art og hvornår i cyklus den optræder. Se venligst afs. 7 for yderligere information i tilfælde af ovennævnte meddelelser. Der findes anvisninger bl.a. i forbindelse med mulige betjeningsfejl Stilstand Generelt skal døren ved driftspauser ikke lukkes helt for at skåne dørpakningen så det undgås at den mørner eller klæber fast. Ved længere driftspauser, som f.eks. ferier, skal begge kamre i forrådsbeholderen tømmes, subsidiært skal der spærres for tilstrømning fra et eventuelt tilsluttet vandbehandlingsanlæg. 5 Demontering / transport / geninstallation Hvis autoklaven skal tages ud af drift eller den skal transporteres, gøres følgende: Sluk for strømmen. Træk stikket ud og lad autoklave køle af. De to kamre i forrådsbeholderen tømmes (s. afsnittet 2.8) subsidiært lukkes der (i tilfælde af direkte vandforsyning) for aqua dem / aqua dest-indløbet Hvis autoklaven skal flyttes med indsat bakkestativ og bakker, skal døren beskyttes mod skader med et stykke skumgummi eller andet egnet materiale (bobleplast). OBS! For at undgå transportskader skal originalemballagen anvendes. Hvis der er risiko for frost under transporten skal autoklaven frostsikres iht. serviceanvisningerne. Når autoklaven skal tilsluttes igen efter endt flytning eller reparation skal anvisningerne i afs. 2 og 3 følges. Page 17

18 6 Specialfunktioner 6.1 Visning af vandkvalitet (ledningsevne) / forvarmetemp Ved at trykke på - -knappen kan man til enhver tid se kedlens forvarmetemperatur skiftevis med autoklavevandets ledningsevne. Bruger handling 1. Tryk på - -knappen og hold den inde. Så vises vandets ledningsevne i µs/cm. Tekst i display Ledningsevne 15 µ S/cm Slip knappen igen. Displayet viser så enten grundoplysninger, det valgte program eller status for programforløbet. I eksemplet er det grundoplysningerne. 14:27: bar 25 C Tryk igen på - -knappen og hold den inde. Så vises kedlens forvarmetemperatur. Forvarm_temp_kamm 120 C 6.2 Ekstra tørring The standard drying times for the various programs provide adequate drying if the autoclave has been loaded correctly (see Section 4.2). Nevertheless, with certain loads residual moisture may remain. By selecting the "Ekstra tørring " function, the drying time can be extended by 50%: Bruger handling Tekst i display Ved programstart trykkes også på + -knappen. Displayet viser at ekstra tørring er valgt og efterfølgende vises programforløbet som beskrevet i afs. 4.6 dog forlænges tørretiderne med 50%. Ekstra tørring valgt 6.3 Udskrift / dokumentation Til dokumentation for sterilisationsprogrammerne gemmes data for de sidste 40 cykler i hukommelsen. Disse protokoller kan umiddelbart eller efter behov senere udskrives over den serielle grænseflade (RS232) med printeren MELAprint 42 eller gemmes med chargedokumentations-software MELAwin på en ekstern computer. Er hukommelsen fyldt overskrives de ældste data ved start af et nyt program. Er der tilsluttet en printer og er straksudskrift fravalgt, advares man inden de ældste data slettes (se afs. 7.3). De forskellige udskriftsmuligheder beskrives i det følgende Udskrift Ekstern printer Tilslutning af MELAprint 42 Autoklaven tilsluttes printeren ved at sætte printerkablet i det 9-polede stik på autoklavens forside såvel som i det 25-polede stik på printerens bagside. Kablet trykkes ind og skrues fast. erens strømforsyning tilsluttes en stikkontakt og koaksialstikket (netdelens lavspændingsudgang) forbindes med strømforsyningsstikket på bagsiden af printeren. eren er klar når lampen ved P (angiver om der er spænding på apparatet) og printerstatus (on/off-line) SEL lyser. For yderligere anvisninger vedr. ibrugtagning af printeren (såsom montering af ekstern rulleholder, ilægning af papir) henvises til dennes brugsanvisning. Page 18

19 Betjeningsanvisning Vacuklav 23-B Initialisering af printeren Når printeren er tilsluttet autoklaven skal den initialiseres (dvs. tilmeldes autoklavens mikroprocessor). Det gøres på følgende måde: Bruger handling Tekst i display 1. Tænd for autoklaven, den er i udgangsposition. 1.linie i display viser klokkelslet, 2. linie viser kedeltryk og temperatur. 14:27: bar 25 C 2. Tryk på + -knappen og hold den inde tryk på - -knappen. Funktion - menuen fremkommer, undermenu (udskrift). 3. Tryk på m - knappen, menu, undermenu Data udskrift. Data udskrift 4. Tryk på m - knappen igen. Displayet viser nuværende indstilling (f.eks. Ingen printer ). Data udskrift Ingen printer 5. Tryk på + (eller - ) til displayet viser Ekstern printer. Data udskrift Ekstern printer 6. Tryk på m - knappen igen for at bekræfte den valgte indstilling og returnere til -menuen. Data udskrift 7. Tryk på - knappen for at returnere til Funktion - menuen. 8. Tryk på - knappen igen. Så forlades Funktion - menuen og autoklavens grundindstilling vises. 14:27: bar 25 C Page 19

20 Tilslutning til pc Opsætning Udskrift og arkivering kan også foregå via pc. Vha. et kabel forbindes autoklavens printerport med pc ens serielle port. For at man skal kunne transmittere data eller behandle data, skal der på en ekstern computer være installeret programmet MELAwin Initialisering af udskrift på pc Når pc og autoklave er forbundet, skal udskriftsindstillingen (Data udskrift) ændres til Ekstern PC. Det gøres som beskrevet i afs vedr. ekstern printer. Dog skal man under pkt. 5 vælge indstillingen Ekstern PC vha. + eller - -knappen Ingen printer For at vælge indstillingen Ingen printer følges anvisningerne i afs under pkt. 5 vælges dog indstillingen Ingen printer vha. + eller - -knappen Straksudskrift Ønskes automatisk udskrift ved afslutning af en cyklus laves følgende indstillinger når der tændt for autoklaven. Bruger handling Tekst i display 1. Tryk på + -knappen og hold den inde. Tryk samtidigt på - knappen. Vælg menu Funktion, undermenu. 2. Tryk på m - knappen. Vælg - menuen, undermenu Data udskrift. Data udskrift 3. Tryk på + -knappen, skift til undermenu straks. Den nuværende indstilling vises, i eksemplet nej. straks NEJ 4. Ved at trykke på m -knappen kan der skiftes mellem yes / no. I eksemplet trykkes én gang på m -knappen og der skiftes til ja. Immed. printout JA 5. Tryk på - knappen for at bekræfte indstillingen og returnere til Function - menuen og undermenuen. 6. Tryk på - knappen for at forlade Funktion -menuen og returnere til autoklavens grundindstilling. 14:27: bar 25 C Page 20

Brugsanvisning (DA) Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ For Pro-Class autoklaver

Brugsanvisning (DA) Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ For Pro-Class autoklaver Brugsanvisning (DA) For Pro-Class autoklaver Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ Fra software version 4.06 Læs venligst denne brugsanvisning inden autoklaven tages i brug. Instruktionerne indeholder vigtige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installationsvejledning: Model AQUARELLA

Installationsvejledning: Model AQUARELLA Installationsvejledning: Model AQUARELLA Indhold 1. Udpakning 2. Indhold af levering 3. Indsætte membran 4. Indsætte filter 5. Forbindelse vandforsyning 6. Forbindelsesslanger 7. Indledende operation 8.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATION OVERLEGEN KAPACITET OG EFFEKTIVITET Getinge K-serie autoklaver er usædvanligt hurtige bordmodeller med høj kapacitet. I realiteten

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Brugsanvisning. Euroklav 23 VS+ Euroklav 29 VS+

Brugsanvisning. Euroklav 23 VS+ Euroklav 29 VS+ Brugsanvisning Euroklav 23 VS+ Euroklav 29 VS+ Fra software version 4.06 Læs venligst denne brugsanvisning inden autoklaven tages i brug. Instruktionerne indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter. Opbevar

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere