Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe"

Transkript

1 Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo Marianne Mose Btz ktlukas.dk Eva Kaaberbøl oedalhospice.dk Kirstine Winther onsjaelland.dk Vidcter Sankt Lukas Arresødal Næstved Nationalt Sjælland sygeplejerske, projektmedarbejder hos Vidcter. Har varetaget efteruddannelse indfor det palliative område i 20 år, de sidste 5 år til kortuddannede. Har i flere år arbejdet med problemstillinger og modeller for tilrettelæggelse af tilbud indfor efteruddannelsesr og omsorg for efterladte. udviklingssygeplejerske Uddannet cand. pd og har i mange sammhænge arbejdet med didaktik og kompetceudvikling på strategisk, organisatorisk og praktisk niveau, både i uddannelsessammhæn ge og i sundhedstjeste. Etablerer kurser for sygeplejersker og er med i koordinerings på diplomniveau på Metropolskol. Er interesseret i hvad der kvalificerer sygeplejersker til specialistniveau afdelings spl Sygeplejerske - diplomudd. Fra Sygeplejerskehøjskol med fokus på undervisning og ell.

2 Le Munk m Helle Bjørn Lars Svdborg, Afdeling for Lindrde Indsats Ålborg Syd Nord kvalitetssikring. Har taget diplommodulet Mellemmneskelige relationer på CVU- Metropol. Har undervist i primær og sekundær sektor af sygeplejersker, SSA er, lidt SSH er. Undervist læger og sygeplejersker samm med overlæge Marianne Klee, fungerer som ekstern underviser på CVU syd i Næstved i palliation smerte og palliation, gnem 14 år. Har undervist plejepersonale, både i primær og sekundær sektor i palliation plus undervist fysioterapeuter + læger. Oprindeligt intsivspl., diplomuddannelse i smertebehandling og palliation, coach-udd + overbygning i stress. Overlæge ell. og Mikaela Lindner Gudkov defys.dk Ina Gitte Lillevang Ina.lillevan rdhospice.d k Privat praksis Anker Fjord Fysioterapeut afd. Sygeplejerske har etårig voksunderviseruddann else fra Nr. Nissum seminarium. Stået for undervisning gnem et år på højskole for ufaglærte kvinder. Har i mange år været hjemmesygeplejerske og leder af hjemmehjælps. Vil gerne sammsætte undervisning i palliation

3 for primærsektor, sygeplejersker, Sosa og hjælper Kirst Kopp Kirst.Kop regionsydd Winnie G. Marotzke Winnie.mar regionsydd Jette Frederiks Susanne Møller susanne.m Helle Mathies rm.dk Sct. Maria Cter Team Vejle Vejle Team Fyn Det Palliative Team, Århus 1/3 undervisning, 1/3 udviklingsarb ejde, 1/3 klinisk arbejde Syd chef, sygeplejerske Syd Sygeplejerske Arbejder dagligt med uddannelse til basis-personale, er både arrangør, kursusleder og underviser på forskellige kurser i palliation Syd Sygeplejerske master i klinisk sygepleje, har arbejdet med udvikling af palliation i del år, har undervist SSA er og sygeplejersker Syd Sygeplejerske palliationssygeplejerske, arrangør og kursusleder på Syddanmarks palliationskursus for sygeplejersker, stor erfaring med undervisning og uddannelse af alle personaler både i primær og sekundær. Som noget nyt kursus for social- og sundhedsassistter Klinisk specialist. Har arbejdet med uddannelsesplanlægning og undervisning på både basis og specialistniveau gnem 10 år. Har diplom i uddannelse og pædagogik, sundhedsfaglig vejlederuddannelse og master i sundhedsvidskab og praksisudvikling.

4 Lotte Brøndum celimfjord. dk Helle Hvarness net.dk Klara Balling klara.ballin dk Dorte Lander Rasmuss t.dk Torb Jespers m.dk Limfjord dels plej, dels udvikling, vejledning og undervisning Rigshospitale t, Urologisk afd. D Nord udviklingssygeplejerske i 3 år, 19 års erfaring med uddannelsesplanlægning i sygeplejerskeuddannelse n og på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Været med i d nationale uddannelses nedsat af hospiceledere, som havde til opgave at udarbejde national strategi for uddannelse indfor palliation, har 2 pædagogiske dimplomuddannelser samt er Cand Cur Overlæge i forb. med eksam til Nordisk specialist i palliativ medicin bestod afsluttde opgave i undersøgelse af effekt af at uddanne underviser i at undervise, med udgangspunk i EPECprojektet. Udarbejdet undervisningsmateriale i palliativ medicin ønsker at gøre det ig, som andre læger kan tage frem og anvde, i lighed med EPEC

5 Janne Bække janne.baek gionsyddan mark.dk Bodil Abild Jespers m.dk Annette Lindgr set.dk Det Palliative Team, Århus kursusleder på d nordiske diplomuddan nelse for læger Sydvestjyllan d, Esbjerg Overlæge erfaring som kursusleder på det danske modul af NSCPM Sygeplejerske på hospice sid Diplomuddannelse i ledelse på DKs Sygeplejerske Højskole. Lige startet på masteruddannels i humanistisk palliation ved Ålborg Universitet. for uddannelse af læger