De Fire Principper For Shirk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Fire Principper For Shirk"

Transkript

1 Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahab De Fire Principper For Shirk Med Forklaring af Sheikh Abdullah bin Abdur-Rahman Al-Jibrin

2 Jeg spørger Allah, den ædle Herre af den mægtige trone, om at Han må være jeres beskytter i denne verden og i den næste. At Han velsigner Jer hvor end I er, at Han gør jer blandt dem som, når de modtager, er taknemlige; når de bliver testet er tålmodige; og når de synder, angrer. Og sandelig er disse tre vejen til lykken. Vid, må Allah guide dig til Hans lydighed, at hanafiyyah Profeten Ibrahim s (as) religion er, at du kun tilbeder Allah i oprigtighed, og kun udfører religionen for Ham. Som Allah den Højeste siger: Og Jeg skabte ikke jinn og menneskene, undtagen for at tilbede Mig (alene). (Sura Al-Dhariyat, ayat 56) Så når du ved, at Allah skabte dig for at tilbede Ham, så vid at tilbedelse ikke bliver regnet som tilbedelse uden tawhid (monoteisme), ligesom bønnen ikke bliver accepteret uden taharah (renhed). Hvis shirk (at tilbede andre ved siden af Allah) bliver blandet med tilbedelse, bliver tilbedelsen ikke accepteret,ligesom urenhed ødelægger renhed hvis de blandes. Når shirk blandes med tilbedelse, bliver tilbedelsen ikke accepteret og handlingen (tilbedelsen) ugyldiggøres. Dette gør at personen, der blander shirk i sin tilbedelse vil være som de folk, der skal være i Helvede for evigt. Derfor er shirk et af de vigtigste emner at kende til. Til gengæld, gennem dette studie, vil Allah redde dig fra denne onde fælde, som shirk med Allah er. Angående dette har Allah den Højeste sagt: Sandelig, Allah tilgiver ikke at man sammenligner andre med Ham (shirk), men Han tilgiver andet end det, for hvem Han vil. (Sura Al-Nisaa, ayat 116) Og dette vil blive opnået ved, at kende de fire principper som Allah, den Højeste, har nævnt i sin bog. Det Første Princip: At vide at de vantro, som Allahs Budbringer (saws) bekæmpede, indrømmede, at Allah den Højeste er Skaberen, Den som forsyner og Den som styrer alle affærer, men dette fik dem ikke ind i Islam. Beviset for dette er: Sig: Hvem forsyner jer fra himlene og fra jorden? Eller hvem kontrollerer hørelsen og synet, og hvem tager de levende ud fra de døde, og de døde ud fra de levende, og hvem styrer alle affærer? Så, vil de sige Allah, så sig: Skal I da ikke frygte Ham? (Sura Yunus, ayat 31)

3 Forklaring: Det første princip er et ekstremt vigtigt princip, og uvidenhed om det, har betydet at mange mennesker har valgt den forkerte vej. Alligevel er der mange beviser, som er så tydelige, at der ikke er tvivl herom. De arabere der var imod Profeten (saws), og kæmpede imod ham (saws), plejede at tro på Allah og på Allahs overlegenhed. De plejede at bekræfte at Allah er Skaberen af himlene og af jorden, og at Han, og kun Han, er Almægtig. De indrømmede, at det var Allah, der forsynede dem og ikke deres afguder som de plejede at tilbede. Beviset for dette findes i mange vers i Al- Quraan. I det vers som forfatteren citerer, fastslår Allah at jahiliyyah-araberne (med traditioner fra før Islam), hvis de blev spurgt om hvem, der forsynede dem, gav dem hørelse og syn, skaber liv, giver død eller om hvem der har kontrol over hele skabelsen, ville svare: Allah. Alligevel, på trods af denne tro, var de ikke bange for Allah og de begik shirk. Og de fleste af dem tror ikke på Allah, undtagen at de er polyteister. (Sura Yusuf, ayat 37) Med andre ord så troede de på Allah, men de frasorterede ikke andre genstande i tilbedelsen. De bekræftede, at Allah er Herren, men de tilbad ikke Ham alene. Ibn Abbaas (ra) sagde om ovenstående vers: Deres tro på Allah er at, hvis du spørger dem hvem der har skabt himlene og jorden og bjergene vil de svare: Allah. Alligevel begår de shirk ved at tilbede andre ved siden af Ham. (Tafsir Al-Tabari, 16/286) Et andet bevis på at jahiliyyah-araberne troede på, at Allah er den Højeste Herre er, at jahiliyyah-araberne tilbad deres afguder som et middel til at nærme sig Allah (dette vil blive bevist og forklaret i tredje princip). Det faktum at Allah var det ultimative mål for tilbedelsen viser, at de regnede Allah for at være den Ultimative og Højeste Herre. Et tredje bevis er, at de tilbad Allah i svære tider (dette vil blive bevist og forklaret i fjerde princip). Dette viser, at de regnede Allah for at være den, som er Almægtig, og at Han alene er Skaberen og Opretholderen af alt. Dette rejser nogle spørgsmål: Hvis de bekræftede alt dette om Allah, hvorfor accepterede de så ikke Islam? Og hvorfor regnede Profeten (saws) ikke alt dette som værende tilstrækkeligt til at kalde dem muslimer? Disse folk kæmpede mod Profeten (saws) og prøvede at slå ham ihjel, og Profeten (saws) kæmpede mod dem, og prøvede at slå dem ihjel. Han (saws) regnede dem for at være iblandt de værste mennesker.

4 Svarene til disse spørgsmål findes i det faktum, at de plejede at begå shirk ved at tilbede deres afguder ved siden af Allah. Selvom de bekræftede, at Allah er perfekt (tawhid al-i tiqadii), så benægtede de, at det kun er Allah, som fortjener at blive tilbedt. Derfor rettede de deres tilbedelse mod andre end Allah, og afviste det som, vi kalder for tawhid al- amalii (tawhid i handlinger ). Det er derfor at de, da Profeten (saws) kom med det simple budskab: La ilaha illa Allah, eller: Der er ingen gud værdig at tilbede end Allah, blev arrogante og nægtede dette. Og når der blev sagt til dem: La ilaha illa Allah, blev de arrogante. (Sura Saffat, ayat 35) Allah fortæller at de sagde: Har han(muhammed) gjort guderne til en gud? Sandelig, er dette er en mærkværdig ting. (Sura Sad, ayat 5) Jahiliyyah-araberne afviste ikke Profetens (saws) budskab fordi, at han (saws) ville have dem til at tro på Allahs eksistens eller, at Allah er Herren og Skaberen. Dette troede de allerede på. Grunden til at de afviste Profetens (saws) budskab var fordi, han (saws) beordrede dem til at rette al deres tilbedelse mod Allah alene. Hvis man nu forstår, hvorfor jahiliyyah-araberne blev regnet for at være uden for Islam, selv om de bekræftede Allah som deres skaber, så vil man være i stand til at se, at det ikke er nok at tro på, at Allah er skaberen for at være muslim. Der findes en anden lige så vigtig faktor, som en muslim skal implementere, og det er tawhid i handlinger, at rette alt sin tilbedelse mod Allah alene. Hvis dette ikke implementeres har man begået shirk og kan sammenlignes med fortidens jahiliyyah-arabere, selvom man påstår at være muslim og faster, beder, og udfører Hajj sammen med muslimerne. Andet Princip: De (mushrikin) siger: Vi beder ikke til dem eller spørger dem om noget, undtagen for at søge nærhed og kontakt til Allah. Beviset for dette er: Og dem der tager beskyttere ved siden af Ham (Allah) siger: Vi tilbeder kun dem, for at de må bringe os tættere på Allah. Sandelig, Allah skal dømme mellem dem, hvad de plejede at være uenige om. Sandelig, Allah skal ikke guide ham som er en løgnagtig vantro. (Sura Al-Zumar, ayat 3)

5 Og beviset på forbøn (shafaa ah) er: Og de tilbeder andre end Allah, hvilket hverken skader dem eller gavner dem, og de siger: Disse er vores mellemled til Allah. (Sura Yunus, ayat 18) I Al-Quraan bliver der nævnt to slags for bønner (shafaa ah): Shafaa ah almanfiyya (den forbudte forbøn) og shafaa ah al-muthbata (den accepterede forbøn). Shafaa ah al-manfiyya er der, hvor andre end Allah bliver spurgt om noget, som kun Allah har magt over. Beviset for dette er: Oh I som tror, brug af det som Vi har forsynet jer med, inden der kommer en dag, hvor der ikke er nogen handel, og intet venskab og ingen forbøn. Og de vantro er de undertryggende. (Sura Al-Baqarat, ayat 254) Shafaa ah al-muthbata er der, hvor man henvender sig direkte til Allah, enten personligt eller på andres vegne. Den som udfører denne forbøn bliver æret af Allah gennem forbønnen, og den som opnår forbønnen er en, hvis ord og handlinger Allah er tilfreds med. Og denne forbøn kan kun ske med Allah s tilladelse. Beviset for dette er: Hvem er det der kan gå i forbøn hos Ham (Allah), undtagen med Hans tilladelse. (Sura Al-Baqarat, ayat 255) Forklaring: Det andet princip beskæftiger sig med to emner. Det første emne er den retfærdiggørelse, som jahiliyyah-araberne forsøgte at bruge som undskyldning for deres shirk. Det andet emne som forfatteren tager op, er emnet shafaa ah. Dette er for at få tydeliggjort dette begreb og forståelsen deraf. Emnerne vil blive diskuteret i deres respektive rækkefølge. Al-Quraan nævner den forvrængede logik, som førte jahiliyyah-araberne ud i shirk. De troede ikke på, at deres afguder var almægtige, og kunne give dem hvad de begærede. De troede heller ikke på, at deres afguder skabte verden eller forsynede dem. De brugte deres afguder som en slags mellemled for at nærme sig Allah. De følte, at Allah var for hellig til at nærme sig direkte, derfor forsøgte de at nærme sig Allah gennem forbønner til deres afguder. De mente, at deres afguder var hellige, velsignede og havde en høj status hos Allah, hvorimod de selv var syndige skabninger, som ville blive afvist, hvis de selv forsøgte at spørge Allah. Ligesom en almindelig person ikke kan nærme sig en mægtig konge uden kontakt til en person, der kender kongen, på samme måde

6 brugte de deres afguder til at nærme sig Allah. Så de sagde: Vi tilbeder kun disse afguder, så de kan spørge Allah om at bringe os tættere på Ham. De sagde også: Vi tilbeder kun disse afguder, så de kan spørge Allah på vores vegne, så vores bønner og tilbebelse vil blive accepteret af Ham. Begge disse undskyldninger viser, at jahiliyyah-araberne faktisk troede på at de nærmede sig Allah, og at Allah var det ultimative mål for tilbedelsen. På trods af dette, ændrede det ikke på det faktum, at der blev begået shirk gennem disse handlinger. Dette skyldes, at essensen i tawhid er et direkte forhold mellem tilbederen og Allah. Allah har ikke brug for mellemled for at acceptere ens tilbedelse, da Allah er almægtig, alvidende og barmhjertig. Ved at oprette mellemled i deres forhold til Allah rettede jahiliyyah-araberne deres tilbedelse mod andre end Allah, selvom Allah var deres ultimative mål. Eksemplet med den mægtige konge passer dog ikke på Allah. Dette er, fordi kongen ikke er alvidende om sit folks situation, men har brug for andre, der informerer ham om denne. I de fleste tilfælde vil det heller ikke være muligt for en almindelig person, at gå direkte til kongen uden at dette foregår gennem andre personer. Til sidst er det usandsynligt, at en konge ville give noget til en ukendt bonde, men hvis en anden person med magt og status spurgte på vegne af bonden, ville kongen sandsynligvis skænke det til bonden. Dette er fordi kongen ikke har noget at vinde ved at opfylde en ukendt bondes ønske, hvorimod der er masser at vinde ved at opfylde en mægtig persons ønske. Alle disse ting passer naturligvis ikke på Allah. Allah er alvidende om vores situation og har derfor ikke behov for andre til at informere om vores behov. Enhver skabning kan nærme sig Allah direkte, da Allah gennem sin viden er tættere på os end vores pulsåre. Allah er retfærdig, og giver til hvem Han ønsker. Allah vinder ikke noget fra nogen, men alle har alt at vinde hos Allah. På grund af denne analogi ser vi, at eksemplet med kongen ikke passer på Allah. Vigtigst af alt er, at vores religion og tilbedelse ikke bygger på analogier, men på Al-Quraan og Profetens (saws) sunnah. Når man forstår, hvad der er forgået, vil man indse, at den samme shirk gælder for vores tids muslimer, som nærmer sig gravene og beder til de afdøde i håb om, at de vil være deres forbindelse til Allah. Hvis man virkelig genkender den shirk, jahiliyyah-araberne begik, vil man se, at der absolut ikke er forskel på deres shirk, og den shirk muslimerne begår, når de hidkalder deres helgener og afdøde. Begge grupper anerkender Allahs eksistens og Allahs almægtige natur. Begge grupper tilbeder andre end Allah, og begge grupper bruger præcis samme undskyldning at de kun tilbeder disse objekter for at nærme sig Allah. Dette er tydeligvis shirk set ud fra Al-Quraan. Begrebet ibadah (tilbedelse): En anden vigtig ting man kan udlede er, at jahiliyyah-araberne var fuldt opmærksomme på, at det de gjorde var tilbedelse, da de sagde: Vi tilbeder kun dem for, at de må bringe os tættere på Allah. Så de vidste altså gennem deres

7 viden i arabisk sprog, at deres ofringer, du a og prostrationer alt sammen var ibadah til deres afguder. Dette skal ses i forhold til nutidens muslimer, som laver den samme form for shirk. Hvis man spørger dem hvorfor, de tilbeder deres helgener, svarer de, at de ikke tilbeder dem, men blot søger efter en måde at nærme sig Allah. Disse muslimer benægter altså, at deres handlinger falder ind under begrebet ibadah, og derved forsøger de at flygte fra anklagen, om den shirk de begår. Alligevel bliver en handling ikke bedømt ud fra hvad man kalder den, men ud fra essensen i den. Hvis man finder på at kalde renter for gavn, så ændrer det ikke på det faktum, at det stadig er renter. På samme måde som hvis man kaldte alkoholiske drikke for forfriskninger, så ændrer det ikke på det faktum, at de indeholder alkohol, og derfor stadig er forbudt i Islam. Den som forstår denne regel vil se, at alle deres handlinger rettet mod afguder og helgener falder ind under begrebet ibadah. Pointen med dette er at vise, at jahiliyyah-araberne vidste hvad de gjorde, og at de indrømmede dette. De sagde åbent, at deres handlinger var tilbedelse. De var altså ærlige (oprigtige) i forhold til de uvidende muslimer, der i dag prøver at ændre virkeligheden af deres handlinger, ved at kalde dem noget andet. Begrebet shafaa ah: Forfatteren nævner begrebet shafaa ah, da dette begreb bliver misbrugt for at retfærdiggøre shirk. Shafaa ah er den forbøn/forbindelse, som Allah tillader sine tjenere at oprette til Ham. Shafaa ah er det redskab, som disse udvalgte tjenere til Allah bruger til at redde andre fra ilden i Helvede. I Al-Quraan er der nævnt to typer shafaa ah. Den ene type er shafaa ah al-manfiyya, som er nægtet og forbudt, den anden type er shafaa ah al-muthbata, som er bekræftet og tilladt. Den som søger shafaa ah skal være en, som Allah giver tilladelsen til, og en som Allah er tilfreds med. Allah er tilfreds med dem som ikke begår shirk. Man vil sikkert spørge sig selv, hvad formålet med shafaa ah er, når det alene er Allah, som bestemmer om ens shafaa ah bliver accepteret. Svaret er meget simpelt, da dette blot beviser Allahs overlegne magt og kontrol over skabningerne. Hvis vi selv kunne bestemme om vores shafaa ah bliver accepteret, ville dette underminere Allahs autoritet. Shafaa ah er Allahs måde at ære den slave på, som ærer Allah ved ikke at begå shirk. Og der er mange engle i Himlene, hvis shafaa ah ikke er til nogen nytte, undtagen efter Allah giver tilladelse, til hvem Han vil og er tilfreds med ham. (Sura An-Najm, ayat 26) Ikke engang den lydige og syndefri engel i Himlen kan lave shafaa ah uden Allahs accept, og stadig vil denne shafaa ah ikke blive accepteret, med mindre Allah er tilfreds med den person, på hvis vegne shafaa ah søges.

8 Uden tvivl er det Profeten (saws), der har den største ære angående shafaa ah. Han (saws) skal lave shafaa ah på vegne af alle nationer. Men selv denne shafaa ah er givet efter tilladelse fra Allah. Derfor siger muslimerne følgende du a efter, at der er blevet kaldt til bøn: Oh Allah, Herre over dette perfekte kald, og den fastsatte bøn. Giv Muhammed Wasiilah (den højeste plads i Paradis)og udmærkelse og opløft ham til Al- Maqaam al-mahmud (Den position hvor Allah tillader shafaa ah på vegne af alle nationer) som Du har lovet ham. (Bukhari 1/152) Denne du a er direkte til Allah og ikke til Profeten (saws). På samme måde spurgte Sahaberne heller ikke Profeten (saws) om noget efter hans død. Og sandelig, disse folk havde den bedste viden om Islam og vidste, at det ikke er muligt at spørge Profeten (saws) om noget efter hans død. Hvilken status har alle disse afguder og helgener sammenlignet med Profeten (saws)? Abu Hurayrah spurgte Profeten (saws): Oh Allahs Budbringer, hvem har den største chance for at modtage din shafaa ah til Dommedag? Profeten (saws) svarede: Den som har størst chance for, at modtage min shafaa ah til Dommedag er den som oprigtigt fra sit hjerte siger: La ilaha illa Allah. (Bukhari 1/33) Tredje Princip: At Profeten (saws) kom til folk, som tilbad forskellige objekter. Blandt dem var folk, som tilbad englene, profeterne og de gudfrygtige, og blandt dem var folk, som tilbad træerne, stenene, solen og månen. Men Profeten (saws) bekæmpede dem alle, og han skelnede ikke mellem dem. Beviset for dette er som Allah den Højeste siger: Og bekæmp dem til der ikke er mere fitna og indtil religionen, den hele, kun er for Allah. (Sura Al-Anfal, ayat 39) Beviset for at de tilbad solen og månen er: Og af hans tegn er, dag og nat, solen og månen. Lad være at prostrere til solen og månen, men prostrer til Allah, Han som har skabt disse, hvis det er Ham I tilbeder. (Sura Al-Fussilat, ayat 37)

9 Beviset for at de tilbad englene er: Og de (profeterne) beordrede jer ikke at tage englene og profeterne som guder. (Sura Al-Imran, ayat 80) Beviset for at de tilbad profeterne er: Og (vær opmærksom på den dag), når Allah skal sige: Oh Jesus, søn af Maria, sagde du til folk: Tag mig og min moder som guder ved siden af Allah? Han vil sige:mægtig er Du, og det var ikke for mig at sige, hvad jeg ikke havde ret til at sige. Hvis jeg havde sagt sådan, ville Du vide det. Du ved hvad der er inden i mig, og jeg ved ikke hvad der er inden i Dig. Sandelig, det er Dig der er Kenderen af det skjulte. (Sura Al-Ma idah, ayat 116) Beviset for at de tilbad de gudfrygtige er: Dem som de påkalder (ved siden af Allah) søger selv al- wasilah (veje) til deres Herre om hvem der kommer tættest, de søger Hans nåde og frygter Hans straf. (Sura Al-Isra, ayat 57) Beviset for at de tilbad træerne og stenene er: Så har I overvejet al-laat og al-uzzaa? Og Manaat som den tredje? (Sura An-Najm, Ayat 19-20) Et andet bevis er en hadith fra Abi Waqid al-laythi(ra) som sagde: Vi rejste med Profeten (saws) til Hunayn, og på det tidspunkt havde vi lige forladt kufr. De vantro havde et helligt træ, som de hang deres våben på. Det hed 'Dhaatu Anwaat'. Så da vi red forbi dette sted sagde vi: Oh Allahs Budbringer, giv os et træ, ligesom de har et træ og efter vi havde sagt dette sagde Profeten (saws): Allahu akbar I har sagt og jeg sværger ved Ham i Hvis hånd min sjæl er, ligesom Bani Israel sagde til Musa (saws) giv os en gud ligesom de har en gud sandelig vil I følge sporene fra dem som var før jer. Forklaring: i dette princip udpeger forfatteren flere slags folk, som levede i Profetens (saws) tid. Nogle af dem plejede at tilbede profeterne, ligesom de kristne tilbeder Isaa ibn Mariam. Nogle af dem tilbad englene og de gudfrygtige mennesker, ligesom jahiliyyah-araberne. Nogle af dem tilbad himmellegemerne ligesom Sabaerne (i dag kendt som Mandaerne), og selvfølgelig tilbad nogle af dem klipper og sten, ligesom hovedparten af jahiliyyah-araberne gjorde. Beviserne for disse handlinger findes mange steder i Al-Quraan.

10 I det første vers siger Allah: Og bekæmp dem til der ikke er mere fitna. Ibn Abbaas(ra) har forklaret, at fitna i dette vers betyder shirk (Tafsir Ibn Kathir 2/321). Derfor skal alle typer shirk bekæmpes. Der bliver ikke skelnet mellem at tilbede Jesus, Rama eller Krishna. Alle falske afguder skal ødelægges, og kun Allahs religion baseret på den rene tilbedelse af Allah skal blive tilbage. I det andet vers fastslår Allah, at solen og månen er skabt af Allah, og derfor fortjener de ikke at blive tilbedt. I det tredje vers minder Allah os om, at der hverken er basis eller bevis for, at bede til englene eller profeterne, da ingen profeter nogensinde har beordret folk at tilbede engle eller profeter. I det fjerde vers informerer Allah os om at de profeter, der alligevel blev tilbedt ikke har bedt om dette. Isaa ibn Mariam, der af de kristne bliver tilbedt som Guds søn har ikke selv bedt folk om at udføre denne form for shirk. Profeterne har bevidnet, at Allah er Herren og den eneste, der er tilbedelse værdig. På Dommedagen skal de befri dem selv fra de handlinger deres såkaldte folk lavede, da de begik shirk. I det femte vers forklarer Allah at de gudfrygtige, som bliver tilbedt ved siden af Allah, selv konkurrerede om at komme tættere på Allah, mens de håbede på Hans nåde og frygtede Hans straf. Er det da gavnligt at tilbede disse, deres position taget i betragtning? Når de selv tilbeder Allah, hvad ret har andre så til at tilbede dem? I den sidste hadith citerer forfatteren en hadith af Abu Waqid al-laythi hvori der berettes om en hændelse, som foregik under slaget ved Hunayn, på et tidspunkt hvor flere af muslimerne var nye i Islam. Muslimerne passerede et træ, som de vantro betragtede som en slags lykkeamulet. Her plejede de at hænge deres våben og troede, at dette ville bringe dem held, når de drog i krig. Disse nye muslimer spurgte Profeten (saws) om et tilsvarende sted, hvor de kunne søge velsignelse fra Allah. Da Profeten (saws) hørte dette udbrød han (saws): Allahu akbar I har sagt,og jeg sværger ved Ham i Hvis hånd min sjæl er, ligesom Bani Israel sagde til Musa (as): giv os en gud ligesom de har en gud. Sandelig vil I følge sporene fra dem som var før jer. Profeten (saws) sammenlignede deres udtalelser med Bani Israel, fordi kun Allah kan velsigne nogle steder over andre. Så ved at søge velsignelse på måder som Allah ikke har beordret os, opstår faren for shirk.

11 Fjerde Princip: Vor tids mushrikin praktiserer en mere alvorlig form for shirk end fortidens mushrikin. Dette skyldes, at fortidens mushrikin kun begik shirk over for Allah, når de havde det nemt. Når de havde det svært, var de oprigtige over for Allah. Vor tids mushrikin begår altid shirk, hvad enten de har det nemt eller svært. Beviset for dette er: Og når de går ombord på et skib, beder de til Allah, oprigtig over for Ham i religion, men når Han bringer dem i land, tilbeder de straks andre end Ham. (Sura Al-Ankabut, ayat 65) Forklaring: Selv om shirk er den værste synd, en person kan begå, findes der forskellige typer og grader af shirk. Sammenlignet med andre synder er shirk den værste, men visse former for shirk er værre end andre. For eksempel er det ren shirk at hidkalde englene, og det er ren shirk at hidkalde Satan. Begge er handlinger, som Allah ikke vil tilgive, men der er ingen tvivl om, at det mest afskyelige man kan gøre er at hidkalde Satan. De mushrikin der levede i Profetens (saws) tid plejede at begå shirk. Dog plejede de at rette deres tilbedelse direkte mod Allah når de havde det svært. Dette skyldtes, at de indså, at det kun var Allah, der kunne besvare deres bønner. Når de havde det nemt, brugte de deres afguder som forbindelse til Allah. Måske vil historien om Ikrimah ibn Abi Jahl understrege pointen i dette princip. Ikrimah, ligesom hans fader, var blandt de værste fjender af Profeten (saws). Derfor var der, da Profeten (saws) udstedte amnesti til Mekkas beboere, fire undtagelser. Den ene af dem var Ikrimah. Ikrimah, som havde skadet muslimerne meget, vidste, at han ikke ville få lov til at være i fred, og derfor flygtede han. Han flygtede til havet, hvor han tog med på et skib i håb om at komme til et fremmed land, hvor han kunne være i fred. Midt på havet sejlede de ind i en frygtelig storm, og alle om bord på skibet troede, at de skulle drukne. Derfor sagde de til hinanden: Lav oprigtig du a til Allah, for alle jeres afguder vil ikke kunne hjælpe jer nu. Da Ikrimah hørte dette, sagde han til sig selv: Ved Allah, hvis det kun er Allah, der kan redde os på dette hav, så skal vi bede oprigtigt til Allah, og Han er den eneste, der også kan redde os på land! Oh Allah, hvis Du redder mig fra denne storm, lover jeg at gå til Muhammad (saws) og tage hans hånd, og sandelig vil jeg finde ham tilgivende og gavmild. Skibet blev reddet, og Ikrimah opfyldte sit løfte og gik til Profeten (saws), og sandelig var han (saws) som forventet. Han (saws) tilgav Ikrimah og behandlede ham med respekt. Ikrimah konverterede og viste sig som en tapper muslim, og han døde som martyr i en af krigene (Al-Isaabah 4/443).

12 Denne hændelse fik Ikrimah til at indse fejlen ved at afvise Profetens (saws) budskab tawhid. Da folkene på skibet sagde til hinanden, at det kun var Allah, der kunne frelse dem, indså Ikrimah, at det kun er Allah, der fortjener at blive tilbedt. Hvis det kun var Allah, der havde kraft og styrke til at besvare Ikrimahs kald, hvad var så grunden til at tilbede alle disse afguder? Folk i Profetens (saws) tid indså dette, og derfor begik de kun shirk, når de havde det nemt. Det var, når de havde det svært, at de kaldte ud direkte til Allah. Dem som begår shirk i vore dage er værre end de nævnte, fordi de aldrig kalder ud direkte til Allah. Faktisk tilbeder de deres afguder og andre objekter, når de har det svært. I dag er det muligt at høre nogle råbe: Oh Ghawt al-azam!, hvilket betyder: Oh største, hos hvem beskyttelse søges, mens de henviser til en af Allahs gudfrygtige slaver Abd al-qadir al-jilani. Det er også muligt at høre nogle råbe: Oh Allahs Budbringer!! Forsyn mine behov. Dette viser, at jahiliyyah-araberne var klogere end vor tids mushrikin, da de havde indset, at det ikke hjælper at tilbede andre end Allah. Konklusion: Det er ikke nok for en person, at bevidne at Allah er hans eneste Herre og Skaber for at være muslim. Personen skal følge det op med oprigtig tilbedelse af Allah alene. Denne oprigtighed er essentiel for ens Islam, så kun Allah tilbedes og alle falske afguder afskyes. Tilbedelse af andre end Allah er shirk, og sandelig, Allah har lovet, at Han ikke tilgiver shirk. På samme måde er det haram at bede til idoler som forbindelse til Allah, da dette også er shirk. Og Allah ved bedst, og må Han opløfte Profeten (saws) og skænke ham (saws) og hans familie fred.

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor?

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor? Kopiside 5 Break 4 Helgi og kristendommen Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi I de næste dage går Helgi for sig selv og tænker. Vil hans far mon betale afgiften til Karl

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere