Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima"

Transkript

1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet mellem før- og eftermåling var ca. 6 uger. Spørgeskemaet bygger på i alt 49 spørgsmål. Rapporten er opbygget således, at der indledningsvis er en grafisk sammenfatning af resultaterne. Herefter er frekvenserne for hhv. før- og eftermåling gengivet ukommenteret. Det relativt lille antal respondenter gør, at krydstabuleringer ikke har været mulig. Skemaerne er behandlet af konsulentfirmaet Resonans.

2 Sammenfatning af resultaterne Figur 1: Procent medarbejdere der i høj, nogen eller mindre har problemer med følgende henholdsvis ved før og eftermålinger Førmåling N=42 Eftermåling N=35 Ubehagelig lugt 32% 38% Tør luft Ufrisk luft 33% 37% 73% 76% Lav temperatur 43% 58% Høj temperatur 45% 59% Efter Før Træk 55% 53% Koncentrationsbesvær 23% 44% Hovedpine mv. 60% 76% Unaturlig træthed 60% 66% Tør hud i ansigtet 35% 43% Tør hud på hænder og arme 54% 71% Besværret vejrtrækning 15% 16% Hoste 31% 50% Tørhed eller irritation i svælg 32% 41% Stoppet/løbende næse 53% 61% Kløen, tørhed eller irritation i næse 49% 57% Kløen, tørhed eller irritation i øjne 40% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

3 Figur 2: Procent medarbejdere der tror, at nedenstående symptomer primært skyldes forhold på arbejdet ved henholdsvis før og eftermålinger Koncentrationsbesvær 15% 23% Hovedpine mv. 32% 39% Unaturlig træthed 0% Tør hud i ansigtet 9% 23% 22% Forhold på arbejdet (Eftermåling) Forhold på arbejdet (Førmåling) Tør hud på hænder og arme 25% 50% 0% Besværret vejrtrækning 27% Hoste 17% 20% Tørhed eller irritation i svælg 13% 48% Stoppet/løbende næse 10% 25% Kløen, tørhed eller irritation i næse 20% 52% Kløen, tørhed eller irritation i øjne 16% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4 Resultater fra førmålinger 1. Har du indenfor de seneste kløe, tørhed eller irritation i øjnene? 2. Tror du, at symptomerne 3. Har du indenfor de seneste kløe, tørhed eller irritation i næsen? 4. Tror du, at symptomerne 5. Har du indenfor de seneste stoppet og/eller løbende næse? 6. Tror du, at symptomerne 7. Har du indenfor de seneste tørhed eller irritation i svælget? N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 7% 29% 29% 36% 28 39% 0% 46% 14% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 5% 21% 31% 43% 27 52% 7% 15% 26% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 12% 22% 27% 39% 28 25% 18% 36% 21% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 2% 17% 22% 59%

5 8. Tror du, at symptomerne 9. Har du indenfor de seneste hoste? 10. Tror du, at symptomerne 11. Har du indenfor de seneste anfald af besværet vejrtrækning uden fysisk anstrengelse? 12. Tror du, at symptomerne primært skyldes 13. Har du indenfor de seneste tør hud på hænder eller arme? 14. Tror du, at symptomerne 15. Har du indenfor de seneste 4 uger været generet af tør eller blussende hud i ansigtet? N Forhold på arbejdet Andre forhold end arbejdet Begge dele Ved ikke 21 48% 5% 33% 14% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 5% 14% 31% 50% 24 17% 12% 46% 25% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 2% 2% 12% 83% 11 27% 9% 18% 45% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 29% 20% 22% 29% 30 50% 10% 23% 17% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 10% 21% 12% 57%

6 16. Tror du, at symptomerne 17. Har du indenfor de seneste unarturlig træthed? 18. Tror du, at symptomerne 19. Har du indenfor de seneste hovedpine eller tunghedsfornemmelse i hovedet? 20. Tror du, at symptomerne 21. Har du indenfor de seneste koncentrationsbesvær? 22. Tror du, at symptomerne 23. Har du indenfor de seneste været generet af træk? N Forhold på arbejdet Andre forhold end arbejdet Begge dele Ved ikke 23 22% 13% 39% 26% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 7% 26% 33% 33% 31 23% 10% 48% 19% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 7% 31% 38% 24% 33 39% 12% 27% 21% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 0% 10% 34% 56% 22 23% 14% 41% 23% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 10% 17% 26% 48%

7 24. Har du indenfor de seneste været generet af for høj temperatur? 25. Har du indenfor de seneste været generet af for lav temperatur? 26. Har du indenfor de seneste været generet af indelukket 'ufrisk' luft? 27. Har du indenfor de seneste været generet af tør luft? 28. Har du indenfor de seneste været generet af ubehagelig lugt? N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 41 20% 27% 12% 41% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 10% 19% 29% 43% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 19% 24% 33% 24% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 26% 26% 21% 26% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 42 2% 10% 26% 62% Har du indenfor de sidste 4 uger på din arbejdsplads været generet af nogle af følgende forhold...: N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 29a. statisk elektricitet/stød? 40 25% 18% 15% 42% 29b. støv og partikeldannelser? 40 10% 22% 30% 38% 29c. tobaksrøg? 40 8% 15% 22% 55% 29d. maskinstøj? 41 15% 5% 29% 51% 29e. dårlig belysning? 39 5% 13% 31% 51% N Ja Nej Ved ikke 30. Lider du af astma? 42 12% 83% 5%

8 31. Bliver dine symptomer (gener) forværret, når du er på din arbejdsplads? 32. Lider du af allergisk snue eller høfeber? 33. Bliver dine symptomer (gener) forværret, når du er på din arbejdsplads? N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 16 12% 19% 31% 38% N Ja Nej Ved ikke 40 18% 65% 18% N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 14 14% 21% 21% 43% Er du allergisk eller overfølsom N Ja Nej Ved ikke overfor nogle af følgende ting...: 34a. pollen 35 23% 66% 11% 34b. dyr (hund, kat mv.)? 36 11% 78% 11% 34c. støvmider? 35 6% 71% 23% 34d. mug/skimmelsvamp? 35 6% 63% 31%

9 Resultater fra eftermålinger 1. Har du indenfor de seneste kløe, tørhed eller irritation i øjnene? 2. Tror du, at symptomerne 3. Har du indenfor de seneste kløe, tørhed eller irritation i næsen? 4. Tror du, at symptomerne 5. Har du indenfor de seneste stoppet og/eller løbende næse? 6. Tror du, at symptomerne 7. Har du indenfor de seneste tørhed eller irritation i svælget? N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 0% 6% 34% 60% 19 16% 21% 32% 32% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 9% 3% 37% 51% 20 20% 35% 15% 30% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 34 3% 21% 29% 47% 21 10% 33% 24% 33% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 0% 9% 23% 69%

10 8. Tror du, at symptomerne 9. Har du indenfor de seneste hoste? 10. Tror du, at symptomerne 11. Har du indenfor de seneste anfald af besværet vejrtrækning uden fysisk anstrengelse? 12. Tror du, at symptomerne primært skyldes 13. Har du indenfor de seneste tør hud på hænder eller arme? 14. Tror du, at symptomerne 15. Har du indenfor de seneste 4 uger været generet af tør eller blussende hud i ansigtet? N Forhold på arbejdet Andre forhold end arbejdet Begge dele Ved ikke 15 13% 7% 40% 40% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 0% 11% 20% 69% 15 20% 20% 20% 40% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 34 0% 6% 9% 85% 10 0% 0% 30% 70% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 11% 17% 26% 46% 20 25% 25% 30% 20% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 34 0% 9% 26% 65%

11 16. Tror du, at symptomerne 17. Har du indenfor de seneste unarturlig træthed? 18. Tror du, at symptomerne 19. Har du indenfor de seneste hovedpine eller tunghedsfornemmelse i hovedet? 20. Tror du, at symptomerne 21. Har du indenfor de seneste koncentrationsbesvær? 22. Tror du, at symptomerne 23. Har du indenfor de seneste været generet af træk? N Forhold på arbejdet Andre forhold end arbejdet Begge dele Ved ikke 16 0% 25% 44% 31% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 6% 14% 40% 40% 23 9% 30% 35% 26% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 6% 23% 31% 40% 22 32% 9% 32% 27% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 0% 3% 20% 77% 13 15% 0% 23% 62% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 6% 20% 29% 46%

12 24. Har du indenfor de seneste været generet af for høj temperatur? 25. Har du indenfor de seneste været generet af for lav temperatur? 26. Har du indenfor de seneste været generet af indelukket 'ufrisk' luft? 27. Har du indenfor de seneste været generet af tør luft? 28. Har du indenfor de seneste været generet af ubehagelig lugt? N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 34 18% 12% 15% 56% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 9% 11% 23% 57% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 3% 17% 17% 63% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 6% 11% 17% 66% N Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre 35 0% 6% 26% 69% Har du indenfor de sidste 4 uger på din arbejdsplads været generet af nogle af følgende forhold...: N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 29a. statisk elektricitet/stød? 33 3% 21% 9% 67% 29b. støv og partikeldannelser? 33 3% 12% 27% 58% 29c. tobaksrøg? 34 6% 15% 26% 53% 29d. maskinstøj? 35 14% 17% 20% 49% 29e. dårlig belysning? 32 0% 9% 19% 72% N Ja Nej Ved ikke 30. Lider du af astma? 35 11% 89% 0%

13 31. Bliver dine symptomer (gener) forværret, når du er på din arbejdsplads? 32. Lider du af allergisk snue eller høfeber? 33. Bliver dine symptomer (gener) forværret, når du er på din arbejdsplads? N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 9 11% 22% 33% 33% N Ja Nej Ved ikke 35 20% 74% 6% N Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre 13 8% 15% 31% 46% Er du allergisk eller overfølsom N Ja Nej Ved ikke overfor nogle af følgende ting...: 34a. pollen 34 26% 65% 9% 34b. dyr (hund, kat mv.)? 32 12% 78% 9% 34c. støvmider? 32 6% 75% 19% 34d. mug/skimmelsvamp? 32 9% 78% 12% 35. Synes du, at indeklimaet generelt er blevet bedre eller dårligere efter planterne er blevet indsat? N Meget bedrligere Bedre Dårligere Meget dår- Ved ikke 26 27% 62% 0% 0% 12%

Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den 3. februar 29 Center for Indeklima- og Stressforskning www.cis-indeklima.dk har deltaget i udvikling af et spørgeskema, som kan anvendes til kortlægning af en virksomheds indeklimaproblemer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte Den Danske Sygeplejerskekohorte En undersøgelse af sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygelighed Maj 2006 Med svarfordeling Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 1-7 Arbejdsforhold 8-17 Sundheds-

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse Sygehus 2011 . Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Patientundersøgelser i perioden 1984-2010 5 Sygdomsmønstret i 2010 6 Udviklingen i sygdomsmønstret i perioden 2000-2010

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere