Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX"

Transkript

1 PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem A [Status] Side 1 af 15

2 Indhold 1. Indledning Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Teknisk implementering Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Teknisk implementering Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Sikkerhedsmodel Historik Version Ændring Dato Init. 6 Rettet værdier for outputfeltet SKAT i WS n Gaardboe A Side 2 af 15

3 1. Indledning Dette notat indeholder dokumentation for de 3 webservices der skal anvendes til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem. De tre webservicer er dokumenteret i hhv. nedenstående afsnit 2, 3 og 4. Afsnit 5 dokumenterer, hvilken sikkerhedsmodel der anvendes. 2. Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Denne webservice leverer data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem. Der leveres kun data/hændelser på de personer, der geografisk bor i UU-centrets kommuner, som er mellem år på udtrækstidspunktet og ikke tidligere hentet af et UU-center. Når en given hændelse for en person hentes fra Ungebasen af et UU center, registreres det i Ungebasen, at hændelsen er overført til UU, og den vil ikke kunne hentes igen. Webservicen har følgende parametre: Type Felter Datatype Beskrivelse Er feltet altid udfyldt Input Format Output CPR String CPR-nummer på den den unge Format: ddmmååxxxx Null værdi hvis feltet ikke er udfyldt Institutionskode Integer Refererer til UVM's institutionsregisterkode. Optræder der negative koder, er der tale om hændelser fra følgende = SKAT = SU-styrelsen = Forsvaret = AMS Eks: Eks: Startdato Date Startdato på hændelsen Eks: T00:00:00 Nej Slutdato Date Slutdato på uddannelsen/hændelsen. Der kan være tale om en forventet slutdato. Er Såfremt slutdato ikke er Eks: T00:00: A Side 3 af 15

4 der tale om at den unge har afbrudt, vil slutdatoen være afbrudsdatoen.. Afbrudsaarsag Integer Id for årsag til afbrud -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende angivet fra systemleverandøren returneres T00:00:00 Se beskrivelsen for gyldige værdier Status Integer 1 = Gennemført (afsluttet) 2 = Afbrudt 3 = I gang Se beskrivelsen for gyldige værdier TilbagemeldingId Integer Nøgle, der identificerer indberetningen Min værdi: 1 Maks værdi: Int32.MaxVal CosaFormal String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaVersion String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaSpeciale String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 2 tegn Aktivitetsgruppekode String Referer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 4 tegn A Side 4 af 15

5 SuUddannelseskode String Referer til SU's uddannelseskode Nej Tom streng ( ) Maks værdi: Int32.MaxVal AmsAktivitet Integer Aktiviteter under Vejledning og opkvalificering iflg. LAB-loven 0 Min. værdi: 0 Maks. værdi: Int32.MaxVal SKAT Integer 1 = Offentlig forsørgelse 0 2 = Deltidsbeskæftigelse 3 = Fuldtidsbeskæftigelse Underaktivitet- Kode String Vil indholde Underktivtetskode niveau 4 fra MBU s aktivitetshierarki for visse hændelser. Nej Tom streng ( ) 10 tegn Registreringstidspunkt Haendelsesdato DateTime Registreringstidspunktet i Ungebasen. Eks: T00:00:00+01: 00 DateTime Dato for, hvorfor hændelsen er indtruffet. Hændelsesdatoen er systembestemt og ikke obligatorisk. Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om institutionen har meddelt, at personen er frafaldstruet. Status vil altid være I gang på disse personer T00:00: T00:00:00 Eks: T00:00:00 Eks: T00:00:00 For en given hændelse er det kun de relevante output felter der er udfyldt, men da der skal være knyttet værdier til alle felter, er felterne ikke tomme. Hvis kaldet går godt, leveres der en liste over relevante hændelser. Går det ikke godt, leveres der en exception med yderligere information om fejlen. Kan serveren ikke kontaktes, kan der ikke leveres en beskrivende fejlbesked. 2.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at hente data fra Ungebasen. Data hentes ved at kalde metoden "HentTilbagemeldingerTilUU". Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL Bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP af hensyn til overførselshastigheden. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Det er derfor nødvendigt, at brugerens maskine tillader at der oprettes en TCP/IP-forbindelsen til den relevante port A Side 5 af 15

6 3. Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Via denne webservice skal der til ungebasen indberettes oplysninger om kontakt- og tilbudstidspunkt for unge som har afbrudt Webservicen har følgende parametre: Type Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Input: CPR String Angiver den unges CPR-nummer. matet Indberetningstype Integer Angiver om indberetninger er et kontakt eller et tilbudstidspunkt felt Gyldig null Værdi, for ikke tvunge Dato DateTime Eks: felter Validering Skal være et gyldigt CPRnummer i for- ddmmååxxxx. Gyldige værdier: 1 = Kontakttidspunkt 27T00:00:00 Institutionskode Integer Institutionskoden på indberetteren dvs. UU-centret = Tilbudstidspunkt TransaktionsIdent Tilbagemeldingsid Integer Entydig identifikation af transaktionen i det kommunale vejledningssystem String Nøgle der identificerer hvilken indberetning kontakt/tilbud er tilknyttet. Dvs identifikation af en hændelse, som tidligere er modtaget via WS1. Nej Tom streng ( ) Maks. værdi: Int32.MaxVal Hvis der er angivet et Tilbagemelding A Side 6 af 15

7 Output: sid, verificeres det dette findes i Tilbagemelding.dk. Maks. 10 tegn Indberettes samme institutionskode og transaktionsident, overskrives data i ungedatabasen, og det antages, at der er tale om en korrektion. Går kaldet ikke godt, optræder der en exception. 3.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data fra Ungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde webmetoden IndberetUuOrientering. Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. 4. Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen I forbindelse med opkobling til Ungedatabasen skal vejledningssystemet udstille en webservice, der kan aflevere ønskede uddannelseshændelser på unge. Vejledningssystemet skal som minimum levere følgende oplysninger: Type: Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Gyldig null Validering felt Værdi, for ikke tvunget felter Input CPR String Angiver den unges CPR-nummer Skal være et gyldigt CPRnummer i formatet A Side 7 af 15

8 ddmmååxxxx. Bosiddende i Danmark. Startdato DateTime Angiver startdatoen Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Slutdatoen DateTime Angiver slutdatoen eller den estimerede slutdato Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Status Integer Angiver status for hændelsen I gang = den unge er i gang med aktiviteten Afsluttet = aktiviteten er gennemført Afbrudt = aktiviteten er afbrudt Institutionskode Integer Refererer til 6-cifret institutionskode fra UNI-C's institutionsregister Gyldige værdier er 1=Gennemført(Afsluttet) 2=Afbrudt 3=I gang Det checkes at koden findes i institutionsregistret. Max længde: 6 cifre Underaktivitets- Kode String Kode som klassificerer aktiviteten. Der skal indberettes en gyldig kode fra niveau 4 i MBUs aktivitetshierarki. Max Længde: 10 tegn Det verificeres at den indberettede kode ligger i den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Koden verificeres jf. stamtabel. Registreringsdato DateTime Dato for modtagelse af hændelsen, hvis den stammer fra Ungebasen. Er data født i vejledningssystemet, er datoen Eks: T00:00: A Side 8 af 15

9 oprettelsesdatoen Kildesystem String Navn på vejledningssystem. Maks. 100 tegn. Frafaldsårsagskodbindelse med at vejledningssystemet Integer De aktuelle koder skal fastlægges i for- Gyldige koder: -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær kobles på. 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om personen er frafaldstruet. Status skal altid være I gang på disse personer. Såfremt eleven datoformatet T00:00:00 ikke er frafaldstruet anvendes 29 = Ikke praktikpladssøgende Eks: T00:00:00 Det checkes at status er 3 (= I gang) Output: Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Der skal etableres en sikkerhedsmodel baseret på certifikater svarende til den model, som Ungedatabasen udstiller webservices på jf. afsnit A Side 9 af 15

10 5. Sikkerhedsmodel Kommunikationen med Ungedatabasen sker ved hjælp af SSL-krypterede webservices. Der anvendes OCES-certifikater til at foretage autorisation, idet hvert UU-center skal autoriseres med et certifikat for at få adgang til at hente og indberette data. Der anvendes virksomhedscertifikater A Side 10 af 15

11 Bilag 1: WSDL HentTilbagemeldingerTilUU, IndberetUuOrientering og IndberetUuHaendelse Wsdl.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://tempuri.org/" name="vejledning"><wsp:policy wsu:id="nettcpbinding_ivejledning_policy"><wsp:exactlyone><wsp:all><wsrm:rmassertion xmlns:wsrm="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/policy"><wsrm:inactivitytimeout Milliseconds="600000"/><wsrm:AcknowledgementInterval Milliseconds="200"/></wsrm:RMAssertion><msb:BinaryEncoding xmlns:msb="http://schemas.microsoft.com/ws/06/2004/mspolicy/netbinary1"/><sp:transportbinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:transporttoken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurit y xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:secureconversationtoken sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:bootstrappolicy ><wsp:policy><sp:signedparts><sp:body/><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="From"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="FaultTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="ReplyTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="MessageID"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="RelatesTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="Action"/></sp:SignedParts><sp:EncryptedParts><sp:Body/></sp:EncryptedParts><sp:TransportBinding><wsp:Policy><sp:TransportT oken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurity xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens><wsp:policy><sp:x509token sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:requirethumbp A Side 11 af 15

12 rintreference/><sp:wssx509v3token10/></wsp:policy></sp:x509token><sp:signedparts><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/></sp:SignedParts></wsp:Policy></sp:EndorsingSupportingTokens><sp:Wss11><wsp:Policy><sp:MustSupportRefThumbprint/> </wsp:policy></sp:wss11><sp:trust10><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/><sp:requireserverentropy/ ></wsp:policy></sp:trust10></wsp:policy></sp:bootstrappolicy></wsp:policy></sp:secureconversationtoken></wsp:policy></sp:endorsin gsupportingtokens><sp:wss11 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy/></sp:wss11><sp:trust10 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/> <sp:requireserverentropy/></wsp:policy></sp:trust10><wsaw:usingaddressing/></wsp:all></wsp:exactlyone></wsp:policy><wsdl:types> <xsd:schema targetnamespace="http://tempuri.org/imports"><xsd:import namespace="http://tempuri.org/" schemalocation="xsd0.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" schemalocation="xsd1.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/></xsd:schema></wsdl:types><wsdl:message name="ivejledning_ping_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:ping"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_ping_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:pingresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluu"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorientering"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:message><wsdl:porttype name="ivejledning"><wsdl:operation name="ping"><wsdl:input message="tns:ivejledning_ping_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_ping_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/pingresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><wsdl:input message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:operation></wsdl:porttype><wsdl:binding type="tns:ivejledning" name="nettcpbinding_ivejledning"><wsp:policyreference A Side 12 af 15

13 URI="#NetTcpBinding_IVejledning_policy"/><soap12:binding transport="http://schemas.microsoft.com/soap/tcp"/><wsdl:operation name="ping"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation></wsdl:binding><wsdl:service name="vejledning"><wsdl:port name="nettcpbinding_ivejledning" binding="tns:nettcpbinding_ivejledning"><soap12:address location=endpoint.xml/><wsa10:endpointreference><wsa10:address>endpoint.xml</wsa10:address><identity xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressingidentity"><dns>uvdata.net</dns></identity></wsa10:endpointreference></wsd l:port></wsdl:service></wsdl:definitions> Xsd0.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" targetnamespace="http://tempuri.org/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/><xs:element name="ping"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="pingresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="pingresult" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluu"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluuresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q1:arrayofkommuneindberetning" name="henttilbagemeldingertiluuresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuorientering"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="transactionsid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="indberetningstype" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="tid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="tilbagemeldingsid" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuorienteringresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q2:indberetningsresultat" name="indberetuuorienteringresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuhaendelse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" A Side 13 af 15

14 minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringsdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="kildesystem" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="frafaldsaarsagskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruetdato" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuhaendelseresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q3:indberetningsresultat" name="indberetuuhaendelseresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> </xs:schema> Xsd1.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" target- Namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" element- FormDefault="qualified" attributeformdefault="qualified"><xs:element type="xs:anytype" name="anytype" nillable="true"/><xs:element type="xs:anyuri" name="anyuri" nillable="true"/><xs:element type="xs:base64binary" name="base64binary" nillable="true"/><xs:element type="xs:boolean" name="boolean" nillable="true"/><xs:element type="xs:byte" name="byte" nillable="true"/><xs:element type="xs:datetime" name="datetime" nillable="true"/><xs:element type="xs:decimal" name="decimal" nillable="true"/><xs:element type="xs:double" name="double" nillable="true"/><xs:element type="xs:float" name="float" nillable="true"/><xs:element type="xs:int" name="int" nillable="true"/><xs:element type="xs:long" name="long" nillable="true"/><xs:element type="xs:qname" name="qname" nillable="true"/><xs:element type="xs:short" name="short" nillable="true"/><xs:element type="xs:string" name="string" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedbyte" name="unsignedbyte" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedint" name="unsignedint" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedlong" name="unsignedlong" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedshort" name="unsignedshort" nillable="true"/><xs:element type="tns:char" name="char" nillable="true"/><xs:simpletype name="char"><xs:restriction base="xs:int"/></xs:simpletype><xs:element type="tns:duration" name="duration" nillable="true"/><xs:simpletype name="duration"><xs:restriction base="xs:duration"><xs:pattern value="\-?p(\d*d)?(t(\d*h)?(\d*m)?(\d*(\.\d*)?s)?)?"/><xs:mininclusive value="-p dt2h48m s"/><xs:maxinclusive value="p dt2h48m s"/></xs:restriction></xs:simpletype><xs:element type="tns:guid" name="guid" nillable="true"/><xs:simpletype name="guid"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[\da-fa-f]{8}-[\da-fa-f]{4}-[\da-fa- F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:attribute type="xs:qname" name="factorytype"/><xs:attribute type="xs:id" name="id"/><xs:attribute type="xs:idref" name="ref"/></xs:schema> Xsd2.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" target- Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tilbagemelding.Kommune.WCF.dto" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:complextype name="arrayofkommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true" minoccurs="0" max A Side 14 af 15

15 Occurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element type="tns:arrayofkommuneindberetning" name="arrayofkommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="kommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="afbrudsaarsag" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="aktivitetsgruppekode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="amsaktivitet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaformal" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaspeciale" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaversion" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="haendelsesdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringstidspunkt" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="skat" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="suuddannelseskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="tilbagemeldingid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetkode" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="indberetningsresultat"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="identifikator" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="meddelelse" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:indberetningsresultat" name="indberetningsresultat" nillable="true"/></xs:schema> Endpoint.xml: Test: net.tcp://wset0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc Produktion: net.tcp://wsep0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc A Side 15 af 15

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

21/ VERSION 1.1

21/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING GENOPTRÆNING 21/5 2007 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Informationsmøde om grænseflader for indberetning til Ungedatabasen

Informationsmøde om grænseflader for indberetning til Ungedatabasen Informationsmøde om grænseflader for indberetning til Ungedatabasen Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 10-12 Side 1 Dagens program Velkomst og præsentationsrunde Introduktion til Ny Ungedatabase Gennemgang

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/7 2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 PsykiatrilovensP3 XML Schema... 4 PsykiatrilovensP3 Beskrivelse... 5 PsykiatrilovensP3_Grundoplysninger...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan

Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 15.12.2015 A414.97.7 [Status] Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen Dato 31-05-2017 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 21. juni 2017 Ansvarlig Jørgen Vejbæk Side 2 af 20 Ændringshistorik

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen Dato: 14. december 2016 Version Status 0.7 Gældende fra og med den 9. juni 2017 Ansvarlig Jørgen Bloch Vejbæk

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ADMIN 24/ VERSION (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet)

ELEKTRONISK INDBERETNING ADMIN 24/ VERSION (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) ELEKTRONISK INDBERETNING ADMIN 24/11 2008 VERSION 2.10 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF)

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. oktober 2012 CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) FORMAT FOR DATAINDLÆSNING 5. oktober 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Dato 24-06-2016 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Jørgen Vejbæk Side 2 af 19 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer.

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. UVdata A/S WS brobygning.net Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. Finn Lavlund 04-11-2013 Indholdsfortegnelse: Webservice til ungdomsuddannelser

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Myndighedskrav: Februar 2015

Myndighedskrav: Februar 2015 Myndighedskrav: Februar 2015 Informationsudveksling mellem institutioner og Ungedatabasen ved uddannelseshændelser, herunder hændelser baseret på IEU-, AGV-, EAeller PH-kodestandarden Myndighedskravene

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 31-01-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. februar 2017 Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 37 Ændringshistorik

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Dato 12-05-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Jørgen Bloch Vejbæk Side 2 af 19 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT

Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Formål & Målgruppe... 4 4 Introduktion til Stamdatamodulet... 4 4.1 Forudsætninger... 4 5 Replikeringsservice...

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Webservice til GYM-indberetning

Webservice til GYM-indberetning Webservice til GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra at omfatte

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen...

Læs mere

System til system indberetning af underretninger

System til system indberetning af underretninger System til system indberetning af underretninger Det er muligt at indberette underretninger til Danmarks Statistik via et web API. API et er i stand til at modtage indberetninger på xml-format. For at

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Design af udstillede snitflader for ungedatabasen

Design af udstillede snitflader for ungedatabasen Internal Design af udstillede snitflader for ungedatabasen Detaljeret design 07.10.2016 STIL-Ungedatabasen-000059 3.0 Reviewed Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning... 4 2. Detaljerede kravbeskrivelser...

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.00 Status: Godkendt Oprettet:

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Ændringer Webservice

Ændringer Webservice Ændringer Webservice 2015.02.13 Optagelse.dk Kunde: STIL Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Ændringer i forhold til WSDL/XSD er udmeldt

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til DVH

Webservice til EUD-indberetning til DVH Webservice til EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen... 3 3

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere