Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer"

Transkript

1 PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer A [Status] Side 1 af 9

2 Indhold 1. Formål Webservice 1: Levering af data fra Ungebasen/Tilbagemelding.dk til et kommunalt vejledningssystem Beskrivelse data Teknisk implementering Webservice 2: Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren Særlige situationer Teknisk implementering Webservice 3: Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren Teknisk implementering Implementering af sikkerhed og Logning... 8 Historik Dokumentid. Dato Udarb. af Ændringer A A A Jan Gaardboe Jan Gaardboe Henrik Skjødt Jan Gaardbo 1 version Udvidet LB så den udover åbent interface til Tilbagemelding.dk også beskriver åbent interface til datacontaineren. Endvidere er implementeringen af sikkerhed omkring overførsel af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem beskrevet Opdateret ud fra kommentarer fra UNI-C og indført præciseringer affødt af uviklingen af de åbne interfaces A Henrik Skjødt Jan Gaardboe Feltændringer til webservice 1 og 2. Webservice 3 ændres til at være en webservice der udstilles af ungebasen, og kan dermed implementeres A [Status] Side 2 af 9

3 1. Formål Ungebasen stiller følgende muligheder til rådighed for at der kan udveksles data mellem Ungebasen og et vejledningssystem i en kommune: 1. Levering af data fra Ungebasen/Tilbagemelding.dk til et kommunalt vejledningssystem 2. Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren via Tilbagemelding.dk 3. Indberetning af udvalgte aktiviteter på unge fra et kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren via Tilbagemelding.dk Webservice 1: Levering af data fra Ungebasen/Tilbagemelding.dk til et kommunalt vejledningssystem Formålet med snitfladen er at levere data fra Tilbagemelding.dk til et kommunalt vejledningssystem. Der leveres kun data/hændelser på de personer, der geografisk bor i UU-centrets kommuner, som er mellem år på udtrækstidspunktet og ikke tidligere hentet af et UU-center. Når en given hændelse for en person hentes fra Tilbagemelding.dk af et UU center, registreres det i tilbagemelding.dk, at hændelsen er overført til UU, og den vil ikke kunne hentes igen. Flytter en person fra et UU-center til et andet, sker der således ikke en genforsendelse af hændelserne, da løsningen ikke håndterer flyttehistorik 2.1 Beskrivelse data Der overføres nedenstående data fra Ungebasen/Tilbagemelding.dk pr. hændelse: Felter Datatype Noter CPR String CPR-nummer på den den unge Institutionskode Integer Refererer til UVM's institutionsregisterkode. Optræder der negative koder, er der tale om koder, som skulle specialoprettes til dette projekt. Det drejer sig om Forsvar, SU, SKAT og AMS. Sidstnævnte koder er oprettet af UVdata med et negativt fortegn = SKAT = SU-styrelsen = Forsvaret = AMS Startdato Date Startdato på hændelsen Slutdato Date Slutdato på uddannelsen/hændelsen. Der kan være tale om en forventet slutdato. Er der tale om at den unge har afbrudt, vil slutdatoen være afbrudsdatoen. Såfremt slutdato ikke er angivet fra systemleverandøren returneres Afbrudsaarsag Integer -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet A [Status] Side 3 af 9

4 Status Integer 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende Kodeværdi for årsag til afbrud. 1 = Gennemført (afsluttet) 2 = Afbrudt 3 = I gang TilbagemeldingId Integer Nøgle, der identificerer indberetningen CosaFormal String Refererer til UVM's uddannelsesmodel CosaVersion String Refererer til UVM's uddannelsesmodel CosaSpecial String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Aktivitetsgruppekode String Referer til UVM's uddannelsesmodel SuUddannelseskode String Referer til SU's uddannelseskode AmsAktivitet Integer Aktiviteter under Vejledning og opkvalificering iflg. LAB-loven SKAT Integer 1 = Fuldtidsbeskæftiget 2 = Deltidsbeskæftiget 3 = Offentlig forsørgelse UnderaktivitetKode String Dummyfelt. Vil ikke indeholde nogen værdi. Registreringstidspunkt DateTime Registreringstidspunktet i Tilbagemelding.dk Haendelsesdato DateTime Hændelsesdatoen er systembestemt og ikke obligatorisk. Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om institutionen har meddelt, at personen er frafaldstruet. Status vil altid være I gang på disse personer. 2.2 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at hente data fra Tilbagemelding.dk. Data hentes ved at kalde metoden "HentTilbagemeldingerTilUU" og leveres kun en gang. Webservicen udvikles i Microsoft.NET og eksponeres via en WSDL. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Af hensyn til datamængden anvendes der NetTCP port Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. 3. Webservice 2: Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren Af bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 25 følger, at UUcentrene skal indberette tidspunkterne for: A [Status] Side 4 af 9

5 1. hvornår kommunen bliver bekendt med, at en årige ikke følger sin uddannelsesplan 2. hvornår kommunen tager kontakt med en årig, som ikke følger sin uddannelsesplan 3. hvornår kommunen giver et tilbud om aktivitet til en årig, som ikke følger sin uddannelsesplan Der indberettes data om unge, der har bopæl i UU-centrets geografiske område, og som er mellem år. Der indberettes dagligt ændringer i forhold til sidste kørsel, idet der dog er mulighed for at foretage genindberetninger. I praksis vil proceduren for indberetning af, at en ung ikke følger sin uddannelsesplan, være, at UU-vejlederen i sit sagsbehandlingssystem modtager en hændelse fra Tilbagemelding.dk om, at en ung har afbrudt et uddannelsesforløb. Når denne hændelse importeres i sagsbehandlingssystemet, vil det udløse en markering, der angiver, at systemet skal indberette hændelsestidspunktet til den passive datacontainer. Ungedatabasen modtager dagligt beskeder fra Tilbagemelding om afbrudte elever; fra det kommunale vejledningssystem sendes data om en række udvalgte hændelser til ungedatabasen, som ikke indberettes til ungedatabasen. Den dag, UU-vejlederen kontakter den unge, opfattes som kontaktdatoen. Dette kan ske ved brug af forskellige kontaktformer (mail, SMS, telefon, brev etc.). Proceduren for, at en ung modtager et tilbud om ny aktivitet, er, at UU-vejlederen sammen med den unge og dennes forældre opretter en uddannelsesplan i vejledningssystemet. Uddannelsesplanen indeholder aftalte aktiviteter, der skal gøre den unge uddannelsesparat, og som skal afvikles i løbet af et år. Når UU-vejlederen godkender uddannelsesplanen, har den unge modtaget et tilbud. Dato for godkendt uddannelsesplan betragtes som tilbudsdatoen, der indberettes til den passive datacontainer. Dette tilbud skal være afgivet senest 30 dage efter den unges afbrud. Ungedatabasen udstiller en webservice via tilbagemelding.dk, der gør det muligt for det enkelte UU-center at foretage en indberetning. Et UU-center må kun foretage indberetning på borgere med bopæl i UU-centrets geografiske område.(kommune) Hvorvidt et UU-center overholder de i loven fastsatte kontakttidspunkter, afgøres i statistikmodulet, der udvikles i tilknytning til den passive datacontainer, og påvirker ikke selve indberetningskomponenten. 3.1 Særlige situationer Flytter en ung, der ikke følger sin uddannelsesplan, til en anden kommune, og skal den unge vejledes af et nyt UU-center, har UVM meddelt, at det nye UU-center får yderligere 5 dage til at kontakte personen og 30 dage til at give et nyt tilbud. Unge, der er lære- og praktikpladssøgende i længere end 2 måneder, men som har gennemført et grundforløb, anses også som afbrudte. UNI-C har i sommeren 2012 gjort det muligt for UU_centrene igen at modtage hændelser om lære- og praktikpladssøgende for at undgå denne A [Status] Side 5 af 9

6 problemstilling. EASY indberetter afbrud, når den unge ikke længere er lære- og praktikpladssøgende. Et UU-center skal dagligt indberette følgende data om afbrudte årige til ungedatabasen/datacontaineren: Felt Datatype Beskrivelse CPR String Angiver den unges CPR-nummer. Skal være et gyldigt CPR-nummer i formatet ddmmååxxxx. Indberetningstype Integer 1 = Kontakttidspunkt Tid Date 2 = Tilbudstidspunkt Institutionskode Integer Institutionskoden på indberetteren dvs. UU-centret TransaktionsId Integer Entydig identifikation af transaktionen i det kommunale vejledningssystem Tilbagemeldingsid Integer Nøgle der identificerer indberetningen oplyst fra webservice 1. Det være muligt at indberette en null værdi, for at kunne håndtere den situation hvor de UUcentret taget kontakt eller giver tilbud og ikke findes en hændelse fra Tilbagemelding.dk, eller i den situation, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at lave en sammenkobling mellem afbrudog kontakttidspunkt/tilbudstidspunkt. Hvis der indberettes en Tilbagemeldingsid skal det verificeres, at dette er gyldigt. Der indberettes dagligt ændringer fra vejledningssystemet til ungedatabasen/datacontaineren. Kombinationen af UU-center samt transaktionsident er unik. Indberettes samme institutionskode og transaktionsident, overskrives data i ungedatabasen, og det antages, at der er tale om en korrektion. Der bevares ikke historik om sådanne korrektioner. Oplysninger om den unges afbrud sendes dagligt fra Tilbagemelding.dk samt med udvalgte koder fra det kommunale vejledningssystem til ungedatabasen. Snitfladen kan ikke garantere, at et UU-center indberetter alle indberetningstyperne. Det er derfor ungedatabasens opgave at sikre, at det korrekte datagrundlag er til stede i forbindelse med dannelse af statistik A [Status] Side 6 af 9

7 3.2 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data tilungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde metoden " IndberetUuOrientering Webservicen udvikles i Microsoft.NET og eksponeres via en WSDL. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Der skal foretages et webservicekald pr. person og al trafik krypteres. Selve sikkerhedsmodellen følger det øvrige i denne løsning nemlig brug af certifikater jf. pkt Webservice 3: Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacontaineren Et UU-center skal dagligt indberette forekomster af hændelser for en række udvalgte aktiviteter. Nye vejledningssystemer skal anvende nedenstående service. MBU/UNI-C sikrer at UU centrene er løbende informeret om, hvilke aktiviteter, der skal indberettes hændelser for. For en hændelse skal der indberettes følgende oplysninger til Ungebasen/dtacontaineren: Felt Datatype Beskrivelse CPR String Angiver den unges CPRnummer Startdato Date Angiver startdatoen Slutdatoen Date Angiver slutdatoen eller den estimerede slutdato Status Integer 1=Gennemført(Afsluttet) 2=Afbrudt 3=I gang Institutionskode Integer Refererer til 6-cifret institutionskode fra UNI-C's institutionsregister UnderaktivitetsKode String Niveau 4 i MBUs aktivitetshierarki. Det skal verificeres at den indberettede kode ligger i den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Registreringsdato DateTime Dato for modtagelse af hændelsen, hvis den stammer fra Tilbagemelding.dk. Er data født i vejledningssystemet, er datoen oprettelsesdatoen Kildesystem String Navn på vejledningssystem. Frafaldsårsagskode Integer -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse A [Status] Side 7 af 9

8 Markering af om en ung er frafaldstruet Datetime 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende 4.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data til Ungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde metoden " IndberetUuHaendelser Der oprettes en tabel i datacontaineren som indeholder den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Tabellen anvendes ved validering af de underaktivitetskoder som indberettes fra UUcentrene. Webservicen udvikles i Microsoft.NET og der genereres en WSDL, der beskriver snitfladen. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Der skal foretages et webservicekald pr. person og al trafik krypteres. Selve sikkerhedsmodellen følger det øvrige i denne løsning nemlig brug af certifikater jf. pkt Implementering af sikkerhed og Logning Kommunikationen med Ungedatabasen sker ved hjælp af SSL-krypterede webservices. Der anvendes OCES-certifikater til at foretage autorisation, idet hvert UU-center skal autoriseres med et certifikat for at få adgang til at hente og indberette data. Der anvendes server/funktions certifikater og ikke medarbejdercertifikater. Det er en forudsætning, at UVM/UNI-C/dataleverandøren kan levere et certifikat fra en trusted udbyder. Certifikatet må ikke være selvsigneret, det må ikke være udløbet og UVM/UNI-C skal aflevere den offentlige del af certifikatet, så leverandøren kan udlede thumbprint for at certifikatet kan blive godkendt til datatransmission samt verificere hvem certifikatet tilhører. Det bemærkes, at der er omkostninger i forbindelse med udstedelse af certifikater til dette formål. Tilbagemelding.dk/Ungedatabasen sørger for, at der foretages logning af de enkelte transaktioner: Transaktionstype Levering af data fra Ungebasen/Tilbagemelding.dk til et kommunalt vejledningssystem Indberetning af kontakt- og tilbuds- Loging Der logges følgende: Transaktiontype Hvem der har foretaget kaldet (identifikation af det pågældende UU center). Det er således ikke en navngiven bruger fra UUcentret der logges, men derimod et thumbprint Tidspunkt for kaldet. Der logges ikke hvilke data der er udleveret, men udelukkende transaktionstypen samt hvilket UUcenter der hentes data for(søgekriterium). Det skal bemærkes at det ud fra dette ikke er muligt at fremsøge de udleverede data. Der logges følgende A [Status] Side 8 af 9

9 tid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen/datacotaineren Transaktiontype Hvem har foretaget kaldet (identifikation af det pågældende UU-center). Det er således ikke en navngiven bruger fra UU-centret der logges, da der er tale om en maskinel overførelse. Vejledningssystemet må evt. detaillogge hvem der har afgivet kontakten eller godkendt uddannelsestilbuddet. Tidspunkt for kaldet. Loggen opbevares i 6 måneder, hvorefter den slettes. Ugyldige kald vil ikke kunne gennemføres. Der foretages registrering af alle afviste adgangsforsøg, men løsningen har ikke mulighed for at blokere for en given arbejdsstation. Såfremt certifikatet er udløbet, eller certifikatet er selv-signet, eller certifikatet ikke er aktivt/ukendt i vores brugerdatabase, afvises forbindelsen, dog foretages logning af certifikatets thumbprint. Leverandøren anbefaler, at UNI-C retter henvendelse til Datatilsynet for at sikre, at løsningen er tilstrækkelig hvad angår logning A [Status] Side 9 af 9

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere