Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud."

Transkript

1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade København V Tlf.nr.: CVR-nr.: Dette notat beskriver kort webservicen tilhørende indberetning af besvarelser om elevtrivselsundersøgelser på erhvervsskolerne. Seneste version af notatet kan altid hentes på Kontakt webservicen i testversion Webservicen er sat i drift i et testmiljø. Servicebeskrivelsen findes på denne adresse: /UploadService.asmx?WSDL Bemærk at der kan anvendes SSL i testfasen, så testdata overføres på en sikker forbindelse, men URL på http-protokollen kan også anvendes, hvis kald skal analyseres med fx Fiddler (se også afsnittet vedr. udviklingsværktøjer i dette notat). Kontakt webservicen i produktionsversion (åbnes først primo oktober 2016) Webservicens produktionsversion placeres på /UploadService.asmx Bemærk at der kræves https. Credentials Username/password til testformål kan rekvireres hos Styrelsen for It og Læring. Webservicens HelloWorld metoder Webservicen udstiller nogle simple metoder til at teste tilgængelighed/adgang til webservicen

2 2 HelloWorld() Returnerer HelloWorld, når den kaldes. HelloWorldCredentials() Returnerer Hello [navn] ved kald af servicen med korrekt angivelse af loginoplysninger i soapheaderen. Userid/password kan vælges tilfældigt, idet der ikke valideres mod de officielle userid/passwords. 1.0 Eksempel på kald af HelloWorldCredentials <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:kar=" <soap:header> <eud:credentials> <!--Optional:--> <eud:username>?</eud:username> <!--Optional:--> <eud:password>?</eud:password> <!--Optional:--> <eud:institutionsnummer>10000</eud:institutionsnummer> </eud:credentials> </soap:header> <kar:helloworldcredentials/> Webservicens Get metoder GetXmlSchema() Denne metode returnerer det skema, som xml-data forventes at overholde, når der overføres data fra de administrative systemer til webservicen. Det anbefales, at leverandøren altid sikrer sig, at xml-data overholder det skema, der udstilles via GetXmlSchema, og validerer xml-data mod skemaet før overførelse til webservicen. GetXmlSchema returnerer skemaet i xml-format. Webservicens metoder til dataoverførsel Der udstilles 2 metoder til at validere og overføre data. ValidateXmlAgainstSchema, der i testregi kan anvendes til at undersøge, at xml-data overholder skemaet, samt UploadXmlData, der anvendes til at overføre data. Begge metoder returnerer xml i form af: <message>, der i tekst angiver antallet af fundne fejl og <ErrorCount>, der angiver antallet af fejl. Listen med de aktuelle fejl er lagt i et <ValidationErrors>, der indeholder en liste af, hvori hver fejlbesked kan hentes fra <ErrorMessage>. Fejlbeskeden vil typisk indeholde en reference i form af et linjenummer eller cprnr, der understøtter fejlrettelse. ValidateXmlAgainstSchema(XmlDocument xml) Denne metode validerer overførte xml-data mod det aktuelle skema. Der returneres enten et OK-svar, hvis skemaet validerer, eller en liste i xmlformat med fejlmeddelelser. Fejlmeddelelserne er henvendt til udviklere og

3 3 lister dels.net fejlmeddelelsen samt den linje i xml-filen, der fejler i forhold til skemaet. ValidateXmlAgainstSchema har alene til formål at teste xml-data mod det aktuelle skema og er en hjælp til udvikling af xml-eksport fra de administrative systemer. Se Bilag 1 for eksempel på xml-data, der overholder det aktuelle skema og returnerer et OK-svar. 1.1 Eksempel på OK-svar <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <ValidateXmlAgainstSchemaResponse xmlns=" <ValidateXmlAgainstSchemaResult> <Message>XML blev modtaget og validerer korrekt mod schema definitionen.</message> <ErrorCount>0</ErrorCount> <ValidationErrors/> </ValidateXmlAgainstSchemaResult> </ValidateXmlAgainstSchemaResponse> 1.2 Eksempel på fejl-svar <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <ValidateXmlAgainstSchemaResponse xmlns=" <ValidateXmlAgainstSchemaResult> <Message>Der er 17 valideringsfejl</message> <ErrorCount>17</ErrorCount> <ValidationErrors> <ErrorMessage>Linje: 17 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '5' is invalid according to its datatype 'Int' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 23 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '4' is invalid according to its datatype ' - The Enumeration constraint failed.]</errormessage> <ErrorMessage>Linje: 49 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 63 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '5' is invalid according to its datatype 'Int' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 66 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '5' is invalid according to its datatype ' - The Enumeration constraint failed.]</errormessage>

4 4 <ErrorMessage>Linje: 73 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '5' is invalid according to its datatype ' - The Enumeration constraint failed.]</errormessage> <ErrorMessage>Linje: 75 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 76 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 79 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 82 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 83 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 84 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 85 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration <ErrorMessage>Linje: 89 udløser fejlen: [The ' element is invalid - ' - The Enumeration </ValidationErrors> </ValidateXmlAgainstSchemaResult> </ValidateXmlAgainstSchemaResponse> I eks 1.2 er der udløst ni fejlmeddelelser, som alle skyldes, at der er indrapporteret svar på spørgsmål vedr. praktik, selvom eleven har angivet at være på grundforløbet.

5 5 UploadXmlData(XmlDocument xml) Denne metode skal anvendes til at overføre xml-data til indberetning af afgangsbeviser for grundskolen. Bemærk at der skal medtages credentials/login i soapheaderen. Ved fejl i credentials returneres en soapfejl/exception. UploadXmlData vil først validere xml-data mod skemaet og dernæst foretage en række krydsvalideringer og tabelopslag. Såfremt data accepteres, gemmes disse, og et positivt svar returneres. Hvis der findes fejl ved validering mod xml-skemaet, vil metoden returnere samme svarmeddelelse som ValidateXmlAgainstSchema ovenfor. Hvis der findes fejl under kryds/datavalideringen, vil metoden returnere en eller flere <DataValidationError> noder (jf. figur 1.3). Såfremt xml-data er OK, vil metoden først slette alle tidligere indberettede data fra institutionen, og dernæst overføres de nye xml-data Eksempel på fejl-svar <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <UploadXmlDataResponse xmlns=" <UploadXmlDataResult> <Message>Der er fejl i skolens indberetning til STIL! Data er ikke modtaget. Skolens kontaktperson vil om få minutter modtage en kvittering med oversigt over fejlene. Ret venligst fejlene i det administrative system og overfør herefter data igen.</message> <ErrorCount>1</ErrorCount> <ValidationErrors> <ExtendedValidationError> <ErrorMessage>Linje: 40 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '6' is invalid according to its datatype 'Int' - The Enumeration <ErrorType>XmlValidationError</ErrorType> </ExtendedValidationError> </ValidationErrors> </UploadXmlDataResult> </UploadXmlDataResponse> Såfremt data er fejlfrie/accepteres, returneres nedenstående svar (figur 1.4). 1.4 Eksempel på OK-svar <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <UploadXmlDataResponse xmlns=" <UploadXmlDataResult> <Message>Skolens indberetning til STIL er gået godt! Data er modtaget og vil indgå i den samlede statistik. Kontaktpersonen vil - såfremt -adresse er angivet - om få minutter modtage en kvittering med oversigter over, hvor mange elever der er indberettet oplysninger om.</message> <ErrorCount>0</ErrorCount> <ValidationErrors/> </UploadXmlDataResult> </UploadXmlDataResponse>

6 6 Liste med fejlmeddelelser for metoden UploadXmlData Fejlmeddelelse Ukendt institutionsnummer Der er midlertidigt lukket for indberetning for denne inst. Indberetningsaar er forkert Cpr-nummer må kun bestå af tal og datodelen skal være en eksisterende dato. Der må ikke være svar på Spm19A vedr. skolepraktik, når svaret på spm15 er praktikplads/uddannelsesaftale Der må ikke være svar på Spm16A vedr. praktik, når svaret på spm15 er skolepraktik Der må ikke være svar på Spm16A vedr. praktik, når svaret på spm15 er ingen af delene Forklaring Den pågældende institution findes ikke i listen med institutioner, der skal indberette. Institutionen kan kontakte Styrelsen for It og Læring for at blive tilføjet. Der er lukket for indberetning for denne institution. Kontakt Styrelsen for It og Læring for yderligere information. Der er fundet et forkert indberetningsår i XML. Det korrekte er Der er fundet en ugyldig dato eller bogstaver i cpr-nr. Note: der udføres ikke modulus-11 tjek. Når der i spm. 15 er svaret 1 (Praktikplads/uddannelsesaftale), må der ikke være svar på spørgsmål vedr. skolepraktik (Spm19 Spm21) * Når der i spm. 15 er svaret 2 (Skolepraktik), må der ikke være svar på spørgsmål vedr. praktikplads/uddannelsesaftale (Spm16 Spm18) * Når der i spm15 er svaret 3 ( Ingen af delene (dvs. du går på byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær eller webintegrator uddannelsen) ), må der ikke være svar på resten af spørgsmålene. Versionsnummer er forkert Den korrekte er 1.1. *) note: Se flow i spørgeskemaet i vejledning til indberetning af data:

7 7 Udviklingsværktøjer IndbKarakterWs er udviklet i.net 4.0 frameworket og kan umiddelbart tilgås ved at tilføje WSDL som service-reference. Følgende gratis udviklingsværktøjer kan anbefales til test og debug: soupui ( kan bl.a. oprette soap requests, der kan sendes mod webservicen. Fiddler ( analyserer webservicekald og svar. Bemærk: Anvendes webservicekald til er disse kald krypteret. Webservicen kan også kaldes via Bilag 1 og 2 er eksempler på hhv. soap request og tilhørende soap response.

8 8 Bilag 1. Eksempel på valid XML data og soap request <soapenv:envelope xmlns:soapenv=" xmlns:eud=" <soapenv:header> <eud:credentials> <!--Optional:--> <eud:username>uhl</eud:username> <eud:password>test</eud:password> <eud:institutionsnummer>100000</eud:institutionsnummer> </eud:credentials> </soapenv:header> <soapenv:body> <eud:uploadxmldata> <!--Optional:--> <eud:xml> <ns1:indberetning xsi:schemalocation=" ErhvervElevTrivsel.xsd" xmlns:ns1=" xmlns:xsi=" <ns1:version>1.1</ns1:version> <ns1:systemversion>1.1</ns1:systemversion> <ns1:journalnummer> </ns1:journalnummer> <ns1:indberetningsaar>2015</ns1:indberetningsaar> <ns1:institutionsnummer>100000</ns1:institutionsnummer> <ns1:kontaktperson>ulla Høeg Larsen</ns1:KontaktPerson> <ns1:elevliste> <ns1:elev> <ns1:cprnummer> </ns1:cprnummer> <ns1:spm1>2</ns1:spm1> <ns1:spm2>12</ns1:spm2> <ns1:spm3>2</ns1:spm3> <ns1:spm5a>5</ns1:spm5a> <ns1:spm5b>2</ns1:spm5b> <ns1:spm5c>5</ns1:spm5c> <ns1:spm6a>4</ns1:spm6a> <ns1:spm6b>3</ns1:spm6b> <ns1:exspm6a>3</ns1:exspm6a> <ns1:exspm6b>3</ns1:exspm6b> <ns1:exspm6c>3</ns1:exspm6c> <ns1:exspm6d>3</ns1:exspm6d> <ns1:exspm6e>1</ns1:exspm6e> <ns1:exspm6f>3</ns1:exspm6f> <ns1:spm7>3</ns1:spm7> <ns1:spm8>8</ns1:spm8> <ns1:spm9>5</ns1:spm9> <ns1:spm10>8</ns1:spm10> <ns1:spm11>2</ns1:spm11> <ns1:spm12>10</ns1:spm12> <ns1:spm13a>3</ns1:spm13a> <ns1:spm13b>4</ns1:spm13b> <ns1:spm13c>1</ns1:spm13c> <ns1:spm13d>4</ns1:spm13d> <ns1:spm13e>4</ns1:spm13e> <ns1:spm14a>3</ns1:spm14a> <ns1:spm14b>3</ns1:spm14b> <ns1:spm14c>2</ns1:spm14c> <ns1:spm14d>2</ns1:spm14d> <ns1:spm14e>1</ns1:spm14e> <ns1:spm14f>3</ns1:spm14f> <ns1:spm14g>2</ns1:spm14g> <ns1:spm14h>1</ns1:spm14h> <ns1:spm15>2</ns1:spm15> <ns1:spm16a xsi:nil="true"/> <ns1:spm16b xsi:nil="true"/> <ns1:spm16c xsi:nil="true"/> <ns1:spm17a xsi:nil="true"/> <ns1:spm17b xsi:nil="true"/> <ns1:spm17c xsi:nil="true"/> <ns1:spm18 xsi:nil="true"/> <ns1:spm19a>2</ns1:spm19a> <ns1:spm19b>5</ns1:spm19b> <ns1:spm19c>1</ns1:spm19c> <ns1:spm20a>2</ns1:spm20a> <ns1:spm20b>3</ns1:spm20b>

9 9 <ns1:spm20c>2</ns1:spm20c> <ns1:spm21>1</ns1:spm21> </ns1:elev> <ns1:elev> <ns1:cprnummer> </ns1:cprnummer> <ns1:spm1>2</ns1:spm1> <ns1:spm2>12</ns1:spm2> <ns1:spm3>2</ns1:spm3> <ns1:spm5a>5</ns1:spm5a> <ns1:spm5b>2</ns1:spm5b> <ns1:spm5c>5</ns1:spm5c> <ns1:spm6a>4</ns1:spm6a> <ns1:spm6b>3</ns1:spm6b> <ns1:exspm6a>3</ns1:exspm6a> <ns1:exspm6b>3</ns1:exspm6b> <ns1:exspm6c>3</ns1:exspm6c> <ns1:exspm6d>3</ns1:exspm6d> <ns1:exspm6e>1</ns1:exspm6e> <ns1:exspm6f>3</ns1:exspm6f> <ns1:spm7>2</ns1:spm7> <ns1:spm8>8</ns1:spm8> <ns1:spm9>8</ns1:spm9> <ns1:spm10>2</ns1:spm10> <ns1:spm11>5</ns1:spm11> <ns1:spm12>8</ns1:spm12> <ns1:spm13a>5</ns1:spm13a> <ns1:spm13b>5</ns1:spm13b> <ns1:spm13c>1</ns1:spm13c> <ns1:spm13d>4</ns1:spm13d> <ns1:spm13e>4</ns1:spm13e> <ns1:spm14a>1</ns1:spm14a> <ns1:spm14b>3</ns1:spm14b> <ns1:spm14c>4</ns1:spm14c> <ns1:spm14d>2</ns1:spm14d> <ns1:spm14e>2</ns1:spm14e> <ns1:spm14f>1</ns1:spm14f> <ns1:spm14g>2</ns1:spm14g> <ns1:spm14h>3</ns1:spm14h> <ns1:spm15>1</ns1:spm15> <ns1:spm16a>1</ns1:spm16a> <ns1:spm16b>2</ns1:spm16b> <ns1:spm16c>5</ns1:spm16c> <ns1:spm17a>4</ns1:spm17a> <ns1:spm17b>3</ns1:spm17b> <ns1:spm17c>1</ns1:spm17c> <ns1:spm18>2</ns1:spm18> <ns1:spm19a xsi:nil="true"/> <ns1:spm19b xsi:nil="true"/> <ns1:spm19c xsi:nil="true"/> <ns1:spm20a xsi:nil="true"/> <ns1:spm20b xsi:nil="true"/> <ns1:spm20c xsi:nil="true"/> <ns1:spm21 xsi:nil="true"/> </ns1:elev> </ns1:elevliste> </ns1:indberetning> </eud:xml> </eud:uploadxmldata> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Bilag 2. Eksempel på soap response <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <UploadXmlDataResponse xmlns=" <UploadXmlDataResult> <Message>Skolens indberetning til STIL er gået godt! Data er modtaget og vil indgå i den samlede statistik. Skolens kontaktperson vil om få minutter modtage en kvittering med oversigter over, hvor mange elever der er indberettet oplysninger om.</message> <ErrorCount>0</ErrorCount> <ValidationErrors/> </UploadXmlDataResult>

10 </UploadXmlDataResponse> 1

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

/ hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: https://danskindberetning.ast.dk/introdanskws/uploadservice.

/ hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: https://danskindberetning.ast.dk/introdanskws/uploadservice. Notat Vedrørende: Webservice til IntroDansk 14.12.2010 Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa / hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: Kontakt webservicen i produktionsversion

Læs mere

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling:

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling: Notat Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service Skrevet af: Version: 1.2 Fordeling: Henrik Rosendahl-Kaa Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk

Læs mere

Webservice til GYM-indberetning

Webservice til GYM-indberetning Webservice til GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra at omfatte

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til DVH

Webservice til EUD-indberetning til DVH Webservice til EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen... 3 3

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen...

Læs mere

Webservice til kursistindberetning til DVH

Webservice til kursistindberetning til DVH Webservice til kursistindberetning til DVH Dato 28-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Ulla Høeg Larsen Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Emne Beskrivelse 2.1

Læs mere

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse

Læs mere

Webservice til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Webservice til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Webservice til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Jan Simonsen Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import Indhold Indledning... 4 Kontakt Webservicen... 4 Webservicens Get-metoder... 5 GetXmlSchemaNames()... 5 GetXmlSchema(string schemaname)...

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import UNI C april 23 Indhold Indledning... 2 Kontakt Webservicen... 2 Webservicens Get-metoder... 4 GetXmlSchemaNames()... 4 GetXmlSchema(string

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Eksport Portalen. Vejledning til API. Christian Holm 30. June Progressive A/S. Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel

Eksport Portalen. Vejledning til API. Christian Holm 30. June Progressive A/S. Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel Eksport Portalen Vejledning til API Christian Holm 30. June 2017 Progressive A/S Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel. +45 3525 5070 Tangen 6 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 3525 5070 www.progressive.dk info@progressive.dk

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.3 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Import... 2 1.3 Objekter... 2

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes?

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes? Virksomhedstilfredshedsmåling på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det bl.a. beskrevet: Hvilke oplysninger der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 8 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

GetProductList. Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx. WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl.

GetProductList. Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx. WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl. GetProductList Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl Input: Parameter name Parameter type Optional Description retailerid

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 31-01-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. februar 2017 Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 37 Ændringshistorik

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Baggrund Med den nye gymnasiereform, der trådte i kraft august 2017, er der et krav om at institutionerne gennemfører en årlig trivselsmåling efter en obligatorisk

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer.

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. UVdata A/S WS brobygning.net Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. Finn Lavlund 04-11-2013 Indholdsfortegnelse: Webservice til ungdomsuddannelser

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferieret

Vejledning til SLS webservice Ferieret Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferieret Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Ændringer Webservice

Ændringer Webservice Ændringer Webservice 2015.02.13 Optagelse.dk Kunde: STIL Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Ændringer i forhold til WSDL/XSD er udmeldt

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Obligatorisk spørgeramme Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Ældredokumentation Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Danmarks Statistik 11. december 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Kort beskrivelse af teknik

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 4 10.01.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2013/2014 1 Indholdsfortegnelse 2 Prøveforberedende undervisning i tysk/fransk... 3 3 Indberetning af standpunktskarakterer til Optagelse.dk...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab

Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere