Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012"

Transkript

1 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en analyse af dimittender fra vores masteruddannelser, som jeg ved du har gennemført en af. Vi vil gerne høre, hvordan du har oplevet udbyttet af din uddannelse og stille nogle uddybende spørgsmål om uddannelsen. Vi skal bruge dine svar til kvalitetsakkrediteringer af vores uddannelser og til at udvikle og forbedre uddannelserne. Dine svar behandles naturligvis anonymt og fortroligt. Har du lyst til at hjælpe os? Det tager ca. 15 minutter. [Grundoplysninger indsættes på forhånd, hvis de eksisterer i alumneregister, og opdateres med respondenten] Til interviewer: Navn og uddannelse skal verificeres (så vi er sikker på, at det er den rigtige person, at vi har fat i). Grundoplysninger Navn Uddannelse STADS STADS 1

2 0. Din jobsituation umiddelbart før du påbegyndte din masteruddannelse Du vil i det følgende blive stillet spørgsmål omkring din jobsituation før du påbegyndte din masteruddannelse på Aarhus Universitet (herunder tidligere ASB og DPU). 0.1: Hvad var din jobsituation, umiddelbart før du påbegyndte din masteruddannelse? (1) I beskæftigelse (2) På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden (herunder langtidssygemeldte) (3) Under uddannelse (4) Uden beskæftigelse/arbejdssøgende (5) Uden for arbejdsmarkedet (hjemmegående, førtidspensionist mm) Ved svar (3), (4) og (5) spring til 0.8. Til interviewer: Der skal afkrydses "I beskæftigelse", hvis respondenten havde et job som lønmodtager (herunder løntilskudsjob) eller selvstændig, og det uanset om respondenten var fuldtids- eller deltids-beskæftiget. 0.2: Hvor var du beskæftiget, før du påbegyndte din masteruddannelse? (1) I det private erhvervsliv (2) I staten (2) I region (2) I kommune (3) I en interesseorganisation eller forening (2) Selvstændig erhvervsdrivende (4) Andet, hvad: 0.3: Hvilken branche tilhørte din daværende arbejdsplads? Til interviewer: Stil spørgsmålet åbent og indplacer herefter i nedenstående kategorier, så det undgås at give 17 svarmuligheder. (1) Sundhedssektoren og medicinalindustrien (2) Industri (3) Bygge- og anlægsvirksomhed (4) It og telekommunikation (5) Handel (6) Finans og forsikring (7) Advokatvirksomhed (8) Offentlig administration (9) Kultur og turisme 2

3 (10) Medier og kommunikation (11) Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (12) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (13) Transport- og servicevirksomhed (14) Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner (15) Ikke-offentlig forskningsvirksomhed (16) Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) (17) Andet, hvad: 0.4: Hvor stor er virksomheden/organisationen, hvor du var ansat forud for din påbegyndelse af masteruddannelsen? (1) i en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte) (2) i en mellemstor virksomhed/organisation ( ansatte) (3) i en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte) Til interviewer: Respondenten skal svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for deres afdeling eller filial. 0.5: Hvilke af nedennævnte jobfunktioner indgik der i dit job, forud for du påbegyndte masteruddannelsen? (gerne flere krydser eller ingen) (1) Undervisning (2) Ledelse uden personaleansvar (f.eks. direktører) 3) Ledelse med personaleansvar (f.eks. mellem/afdelingsledere) Ved svar (1) i spm 0.5: 0.5.a: Hvor underviste du forud for masteruddannelsen? (1) Universitet/Handelshøjskole (2) Anden videregående uddannelsesinstitution (3) Professionshøjskole (4) Gymnasium/ungdomsuddannelse (5) Erhvervsskole (6) Højskole (7) Grundskole (8) Anden uddannelsesinstitution, hvilken: 3

4 Ved svar (2 og 3) i spm. 0.5: 0.5.b: Hvor mange års ledelsesansvar havde du alt i alt frem til start på masteruddannelsen? Ved svar (3) i spm. 0.5: 0.5.c: Hvor mange ansatte var der under dit ansvarsområde? 0.6: Inden for hvilket interval lå din månedlige bruttoindkomst (inklusive eventuelt pensionsbidrag) forud for start på masteruddannelse? (1) Under kr. (2) kr. (3) kr. (4) kr. (5) kr. (6) kr. (7) kr. (8) Over kr. (9) Ved ikke (9) Ønsker ikke at svare 0.7: Hvad var din daværende stillingsbetegnelse? 0.8: Hvorfor valgte du at starte på en masteruddannelse? (gerne flere krydser) (1) for at opnå specialisering indenfor eget faglige felt (2) for at opnå (flere) kompetencer indenfor ledelse (3) for at skifte fagligt område (4) for at opnå nye specialistfunktioner (5) Andet, hvad: 4

5 1. Din nuværende jobsituation Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit nuværende job og din nuværende arbejdsplads. Du skal her svare ud fra, hvordan din situation var den 1. oktober : Hvad var din jobsituation den 1. oktober 2012? (1) I beskæftigelse (2) Ph.d.-studerende (3) På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden (4) Under uddannelse (5) Uden beskæftigelse (6) Uden for arbejdsmarkedet (hjemmegående, førtidspensionist m.m.) Ved svar (4), (5) og (6) spring til spm. 2.1 Til interviewer: Du skal svare "I beskæftigelse", hvis du har et job som lønmodtager (herunder løntilskudsjob og praktikforløb ifm. aktivering) eller selvstændig og det er uanset om du er fuldtids- eller deltids-beskæftiget. 1.2: Hvad er navnet på den virksomhed/organisation, hvor du er ansat? [Firmaoplysninger indtastes på forhånd, hvis de eksisterer i alumneregister, og opdateres med respondenten] Til interviewer: Hvis der allerede er angivet oplysninger på nedenstående, så skal de verificeres, hvis ikke skal de stilles som spørgsmål! Firmanavn Firmaadresse, Gade og nr.: Postnummer og by: Firmatelefonnummer: 1.3: Er virksomheden/organisationen: (1) Privat (2) Statslig (3) Regional (4) Kommunal (5) En interesseorganisation (6) Andet, hvad: 5

6 1.4: Hvilken branche tilhører din arbejdsplads? Til interviewer: Stil spørgsmålet som åbent og indplacer herefter i nedenstående kategorier, så det undgås at give 17 svarmuligheder. (1) Sundhedssektoren og medicinalindustrien (2) Industri (3) Bygge- og anlægsvirksomhed (4) It og telekommunikation (5) Handel (6) Finans og forsikring (7) Advokatvirksomhed (8) Offentlig administration (9) Kultur og turisme (10) Medier og kommunikation (11) Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (12) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (13) Transport- og servicevirksomhed (14) Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner (15) Ikke-offentlig forskningsvirksomhed (16) Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) (17) Andet, hvad: 1.5: Hvilke af nedennævnte jobfunktioner indgik der i dit job? (gerne flere krydser eller ingen) (1) Undervisning (2) Ledelse uden personaleansvar 3) Ledelse med personaleansvar Ved svar (1) i spm a: Hvor underviste du? (1) Universitet/Handelshøjskole (2) Anden videregående uddannelsesinstitution (3) Professionshøjskole (4) Gymnasium/ungdomsuddannelse (5) Erhvervsskole 6

7 (6) Højskole (7) Grundskole (8) Anden uddannelsesinstitution, hvilken: Ved svar (2 og 3) i spm b: Hvor mange års ledelsesansvar har du haft alt i alt fra du afsluttede din masteruddannelse til 1. oktober 2012? Ved svar (3) i spm c: Hvor mange ansatte var der under dit ansvarsområde den 1. oktober 2012? 1.6: Hvor stor er virksomheden/organisationen, hvor du er ansat? (1) en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte) (2) en mellemstor virksomhed/organisation ( ansatte) (3) en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte) Til interviewer: Respondenten skal svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for deres afdeling eller filial. 1.7: Hvad var din stillingsbetegnelse? 1.8: Inden for hvilket interval lå din månedlige bruttoindkomst (inklusive eventuelt pensionsbidrag) pr. 1. oktober 2012? (1) Under kr. (2) kr. (3) kr. (4) kr. (5) kr. (6) kr. (7) kr. (8) Over kr. (9) Ved ikke (10) Ønsker ikke at svare 7

8 1.9: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din masteruddannelse og dit job? (1) Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område (2) Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen (3) Der er ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 1.10: Angiv i hvilken grad du har oplevet at skulle bruge nedenstående kvalifikationer og kompetencer i dit nuværende arbejde. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Teoretisk viden inden for fagområdet (1) (2) (3) (4) Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet (1) (2) (3) (4) Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger (1) (2) (3) (4) Evnen til at tilegne sig ny viden (1) (2) (3) (4) Evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde (1) (2) (3) (4) Indsigt i og evne til at anvende videnskabelig metode (1) (2) (3) (4) Evnen til at indgå i nye netværk (1) (2) (3) (4) Evnen til at finde relevante informationer (1) (2) (3) (4) Formidlings- og præsentationsteknik (1) (2) (3) (4) 8

9 2. Sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du har oplevet sammenhængen mellem de færdigheder og kompetencer, som du har opnået gennem din masteruddannelse og dit efterfølgende arbejdsliv indtil den 1. oktober : Har din fuldførte masteruddannelse været medvirkende til, at du har: (sæt gerne flere krydser) (1) fået eller opnået nye ansvarsområder eller større ansvar (2) fået større formel beslutningskompetence (3) opnået nye specialistfunktioner (4) fået nyt job på et nyt felt (5) skiftet arbejdsplads (6) fået en bonus (7) fået en månedlig lønforhøjelse: Hvis ja, hvor meget pr. måned (1) mindre end kr. (2) kr. (3) kr. (4) kr. (5) kr. (6) mere end kr. (7) Ved ikke (8) Ønsker ikke at oplyse 2.2: I hvilken grad mener du, at din masteruddannelse i højere grad har rustet dig til at møde konkrete udfordringer i dit arbejdsliv? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 2.3: Angiv i hvilken grad du mener, at din masteruddannelse har styrket følgende kompetencer: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Teoretisk viden inden for fagområdet (1) (2) (3) (4) Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet (1) (2) (3) (4) 9

10 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger (1) (2) (3) (4) Evnen til at tilegne sig ny viden (1) (2) (3) (4) Evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde (1) (2) (3) (4) Indsigt i og evne til at anvende videnskabelig metode (1) (2) (3) (4) Evnen til at indgå i nye netværk (1) (2) (3) (4) Evnen til at finde relevante informationer (1) (2) (3) (4) Formidlings- og præsentationsteknik (1) (2) (3) (4) 2.4:Hvad oplever du som det største udbytte af din masteruddannelse i forhold til varetagelsen af dit nuværende arbejde? 2.5: Har du forslag til forbedringer af masteruddannelsen, du har fulgt på Aarhus Universitet? 10

11 3. Afrunding 3.1: Har du øvrige kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor. OBS: Indføres kun i E-version og spørges ikke om i tlf. interview 3.2: Er du medlem af Gerda - AU s alumnenetværk herunder lokale netværk i tilknytning til din masteruddannelse? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm 3.2: Verificer/Spørg om -adresse: [ -adresse indsættes, hvis de eksisterer i alumneregister, og opdateres med respondenten] Til interviewer: Hvis der allerede er angivet oplysninger på nedenstående, så skal de verificeres, hvis ikke skal de stilles som spørgsmål! -adresse Herefter: Gå til Tak for deltagelse Ved svar (2) i spm 3.2: 3.3: Har du kendskab til Gerda - AU s alumnenetværk? (1) Ja (2) Nej 3.4: Ønsker du at blive kontaktet af alumnenetværket med henblik på at blive medlem? (1) Ja (angiv ) (2) Nej 11

12 Mange tak for din deltagelse. 12

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

HUMANISTISK INFORMATIK

HUMANISTISK INFORMATIK Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for HUMANISTISK INFORMATIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af Side Kandidatundersøgelsen

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere