Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender"

Transkript

1 Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017

2 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet for AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Aarhus Universitet. Fakulteter ved Aarhus Universitet (AU): De fire fakulteter ved Aarhus Universitet: Arts,, Health samt Aarhus BSS, blev etableret i 2011 ved fusioner af de tidligere ni fakulteter og skoler ved universitetet. Arts: Faculty of Arts er en fusion af det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. : er en fusion af det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet, Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser. I 2012 fusionerede fakultetet endvidere med Ingeniørhøjskolen i Århus. Health: Health er en fusion af det tidligere Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Idræt fra det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet. Aarhus BSS: Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences) er en fusion af det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus School of Business. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Identificering og svarprocent Beskæftigelsessituationen Beskæftigede ph.d.er Hvor og hvordan ansættes ph.d.erne? Internationalisering og mobilitet Indkomstniveau Overgangen mellem forskeruddannelse og arbejdsmarked Ledighed inden første job Sammenhængen mellem forskeruddannelse og job

4 Tabeloversigt Tabel 1.1. Dimitterede ph.d.er fra AU fordelt på fakulteter og årgange, Antal personer. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Begge årgange, Antal personer og procent. Tabel 1.3. Svarprocenter for fakulteter og årgange, Tabel 2.1. Jobsituationen for ph.d.er fra årgang 2012/13. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.2. Jobsituationen for ph.d.er fra årgang 2016/17. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.3. Antal ansættelser ph.d.erne fra årgang 2012/13 har haft efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.4. Antal ansættelser ph.d.erne fra årgang 2016/17 har haft efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 3.1. Omfanget af de beskæftigede ph.d.ers hovedjob. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.2. Beskæftigede ph.d.ers ansættelsesforhold. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.3. Beskæftigede ph.d.er fordelt på sektorer. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.3.a. Beskæftigede ph.d.er ansat i den offentlige sektor, fordelt på undersektorer. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.4. Beskæftigede ph.d.er fordelt på brancher. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.4.a. Procentandel af de beskæftigede ph.d.er, der er beskæftiget med forskning og udviklingsarbejde, undervisning eller har ledelsesansvar. Begge årgange, Tabel 3.4.b. Beskæftigede ph.d.er, der underviser, fordelt på uddannelsesinstitutioner. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.5. Størrelsen på de beskæftigede ph.d.ers arbejdsplads. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.6. Procentandel af ph.d.erne der er beskæftiget i udlandet. Begge årgange, Tabel 3.7. Ph.d.er beskæftiget i Danmark fordelt efter arbejdspladsens geografiske placering. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 4

5 Tabel 3.8. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede ph.d.er fra årgang 2016/17. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 3.9. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede ph.d.er fra årgang 2012/13. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 4.1. Procentandel af ph.d.erne der i høj grad eller nogen grad gjorde sig overvejelser om job og karriere. Begge årgange, Tabel 4.2. I hvor høj grad har ph.d.-uddannelsen rustet de færdige ph.d.er til arbejdslivet. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 5

6 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 for færdiguddannede ph.d.er. Undersøgelsen omfatter to årgange af ph.d.-dimittender fra Aarhus Universitet (AU): de ph.d.er, der afsluttede deres ph.d.-uddannelse mellem 1. april 2012 og 31. marts 2013, og de ph.d.er, der afsluttede deres ph.d.-uddannelse mellem 1. april 2016 og 31. marts I rapporten redegøres der for den overordnede beskæftigelsessituation pr. 1. oktober 2017, og der gives en nærmere karakteristik af beskæftigelsen i forhold til bl.a. sektorer, brancher og geografisk spredning samt en beskrivelse af overgangen fra endt ph.d.-uddannelse til arbejdsmarked. Resultaterne opgøres på AU- og fakultetsniveau, og der afrapporteres særskilt for de to dimittendårgange, 2012/13 og 2016/17, i det omfang, det vurderes at være relevant, og hvis antallet af respondenter giver mulighed herfor. Beskæftigelsesundersøgelsens datamateriale er indsamlet ved at udsende breve via E-boks eller e- mail til ph.d.-dimittenderne med link til undersøgelsens online spørgeskema. For de personer, der ikke har en E-boks, er der fremsendt almindelige papirbreve eller s hvis en gyldig e- mailadresse kunne identificeres. 1 Datamaterialet er gjort tilgængeligt for de enkelte fakulteter på AU med henblik på egne analyser. 1 I forbindelse med dataindsamlingen er blevet gjort en indsats for at finde aktuelle adresseoplysninger for ph.d.er, der er flyttet fra Danmark, ved manuelt at søge efter en aktuel adresse eller i de tilfælde, hvor den senest registrerede udenlandske adresse viste sig at være forældet (de udsendte breve kom retur med ukendt adresse ). Enkelte dimittender, uden adresse eller , er forsøgt kontaktet via LinkedIn. Også for de ph.d.er med danske adresser, som viste sig at være forældede, samt for ph.d.er, for hvilke der helt manglede adresseoplysninger, blev der manuelt søgt efter en aktuel arbejds- eller privatadresse eller . 6

7 1. Identificering og svarprocent Antallet af dimitterede ph.d.er i de to årgange, der er omfattet af undersøgelsen, er præsenteret i tabel 1.1. Tabel 1.1. Dimitterede ph.d.er fra AU fordelt på fakulteter og årgange, Antal personer. Fakulteter 2012/ /17 Arts Aarhus BSS Health Total Kilde: Centrale udtræk fra AU s studieadministration. En gruppe af de udvalgte dimittender havde ikke kendt adresse eller . På grund af den manglende identifikation af disse dimittender er de bortfaldet fra analysen. Det fremgår i tabel 1.2, hvor mange ph.d.er, der er bortfaldet. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Begge årgange, Antal personer og procent. Antal Procent Identificeret ,3 Ikke identificeret* 6 0,7 I alt *) Ikke identificeret dækker over de dimittender, der har ukendt adresse eller . Tabel 1.3 viser svarprocenterne blandt de identificerede ph.d.-dimittender for de to årgange på fakultetsniveau. Tabel 1.3. Svarprocenter for fakulteter og årgange, Fakulteter 2012/ /17 Arts 61,4 57,4 Aarhus BSS 41,2 43,2 Health 42,3 47,1 44,7 45,0 Total 46 47,1 Svarprocenten er forskellig for de enkelte fakulteter, fag/ph.d.-programmer og dimittendårgange. Det betyder, at der er en skævhed i fordelingen af respondenter på fakulteter, fag/ph.d.- programmer og dimittendårgange i forhold til fordelingen af alle ph.d.-dimittenderne i undersøgelsens population. For at korrigere undersøgelsens resultater for denne skævhed er procentfordelingerne, der præsenteres i tabellerne i de følgende afsnit, baseret på en vægtning af 7

8 respondenternes svar, hvor de anvendte vægte er bestemt ved, at den vægtede fordeling af respondenterne på fakulteter, fag/ph.d.-programmer og dimittendårgange skal være den samme som fordelingen af alle ph.d.-dimittenderne, der er udvalgt til undersøgelsen. 8

9 2. Beskæftigelsessituationen Tabel 2.1 og 2.2 viser andelen af ph.d.er, der er i og uden for beskæftigelse, når de har været færdige med deres uddannelse i henholdsvis fem og et år. Det fremgår af tabel 2.1, at langt hovedparten af de ph.d.er, der har været færdige med deres uddannelse i fem år, er i beskæftigelse. Tabel 2.1. Jobsituationen for ph.d.er fra årgang 2012/13. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, I beskæftigelse 1 97, ,1 96,8 97,8 Anden uddannelse 0, ,9 0 Uden beskæftigelse 1,8 0 3,9 2 1,3 2 2,2 Antal svar (179) (35) (21) (47) (76) 1) I beskæftigelse inkluderer dimittender, der svarede På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden. 2) Der er tale om én person, der pga. vægtning tæller lavere. Sammenlignet med de ph.d.er, der har været færdige i fem år, er lidt færre af de nyuddannede ph.d.er i beskæftigelse. Tabel 2.2. viser dog, at nyuddannede ph.d.er fra Aarhus BSS har den højeste beskæftigelsesfrekvens sammenlignet med de tre andre hovedområder. Tabel 2.2. Jobsituationen for ph.d.er fra årgang 2016/17. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, I beskæftigelse 1 91,7 92,8 94, ,7 Anden uddannelse 2,9 0 5,6 1,4 4,1 Uden beskæftigelse 5,3 7,2 0 8,6 4,3 Antal svar (241) (39) (35) (81) (86) 1) I beskæftigelse inkluderer dimittender, der svarede På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden. 9

10 Tabel 2.3 og 2.4 viser antallet af ansættelser, som ph.d.erne har haft, efter de er blevet færdige med deres uddannelse i henholdsvis 2012/13 og 2016/17. Det fremgår af tabel 2.3, at over tre fjerdedele af ph.d.erne fra årgang 2012/13 har haft to eller flere ansættelser i løbet af de fem år efter endt uddannelse. Tabel 2.3. Antal ansættelser ph.d.erne fra årgang 2012/13 har haft efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, ,3 24,7 26,0 10, ,9 19,9 28,2 28,8 23,1 3 34,9 37,1 38,5 36,4 32,2 Mere end 3 16,9 18,3 7,3 23,8 14,7 Antal svar (179) (35) (21) (47) (76) Det fremgår af tabel 2.4, at en relativ stor andel, næsten 37 procent, af ph.d.erne fra den seneste årgang 2016/17 har haft to eller flere ansættelser efter endt ph.d.-uddannelse. Mere end halvdelen af årgangen er stadig i deres første ansættelse. Tabel 2.4. Antal ansættelser ph.d.erne fra årgang 2016/17 har haft efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, ,9 5,6 2,9 1,2 0,9 1 61,3 41,2 62,1 53,8 74,2 2 26,1 43,9 26,3 29,5 17,2 3 6,8 1,6 6,4 8,9 6,9 Mere end 3 3,8 7,7 2,3 6,5 0,9 Antal svar (228) (35) (34) (76) (83) 10

11 3. Beskæftigede ph.d.er Dette afsnit uddyber ph.d.ernes beskæftigelsessituation i Oplysningerne knytter sig til den del af ph.d.erne, som er i beskæftigelse pr. 1. oktober Først præsenteres en karakteristik af beskæftigelsen, det vil sige omfanget af ph.d.ernes beskæftigelse, deres ansættelsesforhold samt i hvilke sektorer og inden for hvilke brancher, de arbejder. Dernæst beskrives den geografiske spredning i ph.d.ernes ansættelser og deres indkomstniveau Hvor og hvordan ansættes ph.d.erne? Tabel 3.1 viser andelen af de beskæftigede færdiguddannede ph.d.er, der er i henholdsvis fuldtidsog deltidsbeskæftigelse. Resultatet er opgjort for begge årgange samlet. Størstedelen af ph.d.erne, der er i arbejde, er fuldtidsbeskæftigede. Tabel 3.1. Omfanget af de beskæftigede ph.d.ers hovedjob. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Fuldtidsbeskæftigelse 94,7 85,1 91,2 99,0 95,9 Deltidsbeskæftigelse 5,3 14,9 8,8 1,0 4,1 Antal svar (402) (71) (55) (121) (155) Tabel 3.2 afspejler de ansættelsesforhold, som ph.d.erne er beskæftiget under. 52 procent af ph.d.erne er fastansat, mens 45 procent er projekt- eller tidsbegrænset ansat. Den forholdsvis store andel af projekt- eller tidsbegrænsede ansatte skyldes, at forskerkarrieren, som en forskeruddannelse ofte lægger op til, typisk er præget af tidsbegrænsede stillinger. Tabel 3.2. Beskæftigede ph.d.ers ansættelsesforhold. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Fastansat 51,8 53,6 62,7 50,7 48,2 Projektansat/tidsbegrænset ansættelse 44,9 40,8 32,9 47,7 48,6 Ansat i vikariat 1,2 4,2 0 0,5 1 Selvstændig erhvervsdrivende 0,9 0 4,4 0 0,5 Andet 0,8 1, ,7 Antal svar (395) (71) (53) (118) (153) 11

12 I undersøgelsen blev ph.d.erne også spurgt om, hvilken sektor de er ansat i. Af tabel 3.3 fremgår det, at 74 procent af de beskæftigede ph.d.er er ansat i den offentlige sektor, som altså er klart den største aftager. Tendensen gælder dog ikke, der leverer omtrent 40 procent af deres ph.d.er til erhvervslivet. Tabel 3.3. Beskæftigede ph.d.er fordelt på sektorer. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. I det private erhvervsliv 23 9,2 26,2 8,1 38,1 Ansat i det offentlige 74 88,3 68,3 89,5 59,2 Ansat i en interesseorganisation 1,1 1,2 0 0,5 1,8 Andet 1,9 1,2 5,5 1,8 0,9 Antal svar (394) (71) (53) (118) (152) I undersøgelsen blev de ansatte i den offentlige sektor spurgt til, hvilken del af den offentlige sektor de er ansat i. Tabel 3.3.a viser, at langt hovedparten af de offentligt ansatte ph.d.er fra Arts, Aarhus BSS og er ansat i staten. Af de offentligt ansatte ph.d.er fra Health er 70 procent ansat i regionerne, mens omtrent 30 procent er ansat i staten. Tabel 3.3.a. Beskæftigede ph.d.er ansat i den offentlige sektor, fordelt på undersektorer. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Stat 62,8 89,6 79,4 29,1 81,6 Region 30,6 2,6 4,3 70,0 9,5 Kommune 2,8 4,5 7,7 0,8 2,2 Andet 2,5 3,3 8,6 0 6,7 Antal svar (290) (61) (38) (104) (87) Det er ligeledes blevet undersøgt, hvilke brancher de færdiguddannede ph.d.er er beskæftiget inden for i Tallene gælder for alle ph.d.er, uanset hvilken sektor de er ansat i. Det kan eksempelvis ses i tabel 3.4, at en væsentlig del af de færdige ph.d.er fortsætter inden for universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner. Ph.d.er fra Health adskiller sig naturligt ved primært at finde beskæftigelse inden for sundhedssektoren, men dog også i mindre grad på universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner. 12

13 Tabel 3.4. Beskæftigede ph.d.er fordelt på brancher. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Sundhedssektoren 22,6 2,5 5,0 62,2 5,4 Medicinalindustrien 4,6 0 2,5 5,5 6,3 Industri 3,3 0 1,9 0 7,6 It og telekommunikation 4,1 1,5 3,9 0 8,3 Handel 0,1 1, Finans og forsikring 2,4 0 6,9 0,7 2,8 Advokatvirksomhed 0,3 0 1,8 0 0 Offentlig administration 3,3 2,5 11,3 0 3,2 Kultur og turisme 1, Medier og kommunikation 0,2 0 1,4 0 0 Konsulent- og rådgivningsvirksomhed 4,6 1,0 9,6 2,4 5,6 Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner 43,9 61,7 53,4 24,9 48,9 Ikke-offentlig forskningsvirksomhed 1, ,1 Undervisningsinstitutioner (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) 6,2 16,4 2,3 2,8 6,8 Andet 1,3 3,3 0 1,5 1 Antal svar (401) (71) (55) (121) (154) Kun brancher med ét eller flere svar er vist. 13

14 Alle beskæftigede ph.d.er er også blevet spurgt til, om de er beskæftiget med forskning og udviklingsarbejde, med undervisning og/eller har ledelsesansvar. Hver ph.d.-dimittend kan således svare positivt til flere af de tre kategorier. Tabel 3.4.a viser, at 80 procent af de beskæftigede ph.d.er har et job, hvor de beskæftiger sig med forskning og udviklingsarbejde, knap halvdelen af dem underviser, og omtrent hver femte har ledelsesansvar. Tabel 3.4.a. Procentandel af de beskæftigede ph.d.er, der er beskæftiget med forskning og udviklingsarbejde, undervisning eller har ledelsesansvar. Begge årgange, Forskning og udviklingsarbejde 79,9 76,9 81,3 75,7 83,6 Undervisning 47,2 66,8 50,8 55,5 32,8 Ledelsesansvar 21,7 23,8 21,4 26,2 17,6 Antal svar = 100 pct. (395) (71) (53) (118) (153) Tabel 3.4.b viser, hvordan den halvdel af de beskæftigede ph.d.er, som underviser i deres job, er fordelt på uddannelsesinstitutioner. Over halvdelen af de ph.d.er, der underviser, underviser på et universitet. Af de undervisende ph.d.er fra Health underviser knap 33 procent på en anden uddannelsesinstitution, primært på et universitetshospital, et andet sygehus, eller gennem efteruddannelse af andet sundhedspersonale. Tabel 3.4.b. Beskæftigede ph.d.er, der underviser, fordelt på uddannelsesinstitutioner. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Universitet 59,0 63,6 73,1 52,8 56 Anden videregående uddannelsesinstitution 4,9 0 4,7 8,2 4,4 Professionshøjskole 6,8 19,8 2,9 3,1 4,4 Gymnasium/ungdomsuddannelse 4,3 7, ,7 Højskole Erhvervsskole 1, ,2 Egen kursusvirksomhed 0, Anden uddannelsesinstitution 23,4 9,5 19,3 32,9 23,4 Antal svar (189) (48) (28) (64) (49) 14

15 Tabel 3.5 viser, at størstedelen af de beskæftigede ph.d.er er ansat i virksomheder/organisationer med mere end 250 ansatte. Dette er i særligt høj grad tilfældet for ph.d.er fra Health, der overvejende er ansat i sundhedssektoren. Tabel 3.5. Størrelsen på de beskæftigede ph.d.ers arbejdsplads. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Lille virksomhed (mindre end 50 ansatte) 9,6 15,1 6,3 7,0 10,9 Mellemstor virksomhed ( ansatte) 9,6 10,8 16,4 1,4 12,9 Stor virksomhed (mere end 250 ansatte) 80,8 74,1 77,4 91,5 76,2 Antal svar (395) (71) (53) (118) (153) 3.2. Internationalisering og mobilitet Det blev undersøgt, i hvilket omfang de færdige ph.d.er fra AU er beskæftiget i udlandet. Andelen er gengivet i tabel 3.6 nedenfor. Disse tal skal dog læses med forbehold, da svarprocenten er lidt lavere for de ph.d.er, der har adresse i udlandet 2. Gruppen af ph.d.er, der arbejder i udlandet, kan således være lidt underrepræsenteret i undersøgelsen. Tabel 3.6 viser, at størstedelen af de færdiguddannede ph.d.er fra AU er beskæftiget i Danmark. Det er dog en femtedel af de beskæftigede ph.d.er fra Aarhus BSS, der har job i udlandet, mens 15 procent af beskæftigede ph.d.er fra har fundet arbejde i udlandet. Tabel 3.6. Procentandel af ph.d.erne der er beskæftigede i udlandet. Begge årgange, Procentandel beskæftiget i udlandet 11,9 11,6 20,8 3,8 15,1 Antal svar (395) (71) (53) (118) (153) Det er videre undersøgt, hvor i Danmark de færdige ph.d.er finder beskæftigelse. Tabel 3.7 viser denne fordeling. Omtrent to tredjedele af ph.d.erne finder beskæftigelse i Aarhus og den østlige 2 Den lidt lavere svarprocent skyldes blandt andet, at ph.d.ernes kontaktdata ikke opdateres i cpr-registret, som det er tilfældet med personer bosiddende i Danmark. I forbindelse med dataindsamlingen er blevet gjort en indsats for at finde aktuelle adresseoplysninger for ph.d.er, der er flyttet fra Danmark, ved manuelt at søge efter en aktuel adresse eller i de tilfælde, hvor den senest registrerede udenlandske adresse viste sig at være forældet (de udsendte breve kom retur med ukendt adresse ). Enkelte dimittender, uden adresse eller , er forsøgt kontaktet via LinkedIn. 15

16 del af Midtjylland, mens 15 procent er beskæftiget i den øvrige del af Jylland, og 18 procent er beskæftiget i Storkøbenhavn. Tabel 3.7. Ph.d.er beskæftiget i Danmark fordelt efter arbejdspladsens geografiske placering. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Storkøbenhavn 18,3 26,4 25,7 11,3 19,0 Sjælland og øer 4,1 4,4 0 0,9 8,2 Fyn 2,9 3,5 10,9 1,4 1,3 Aarhus og den østlige del af Midtjylland 59,5 50,1 47,3 67,0 60,4 Øvrige Jylland 15,2 15,7 16,1 19,3 11,1 Antal svar (340) (62) (41) (112) (125) Baseret på angivelse af arbejdspladsens postnummer. Storkøbenhavn er defineret som danske postnumre under 3000, Sjælland og øer dækker de danske postnumre mellem 3000 og 4999, Fyn er postnumrene , Aarhus og den østlige del af Midtjylland dækker postnumrene , mens Øvrige Jylland er postnumrene samt 9000 og derover Indkomstniveau Tabel 3.8 viser, inden for hvilke intervaller ph.d.erne fra årgang 2016/17 har angivet, at deres månedlige indkomst ligger pr. 1. oktober Tabel 3.8. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede ph.d.er fra årgang 2016/17. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Under kr. 1,7 1,6 8, kr. 5,8 8,6 0 1,5 11, kr. 4,8 19,4 0 3,7 2, kr. 14,2 24,7 26,6 10,1 8, kr. 27,0 11,5 24,9 28,1 32, kr. 31,3 28,2 15,7 30,3 40, kr. 9,2 2,6 8,3 17,1 4, kr. 5,7 3,5 13,2 9, kr Over kr. 0,4 0 2,4 0 0 Antal svar (221) (36) (33) (73) (79) 16

17 Ph.d.erne fra årgang 2012/13 er ligeledes blevet bedt om at angive deres løn, og besvarelserne er gengivet i tabel 3.9. Som forventet giver længere arbejdserfaring generelt et højere lønniveau. Tabel 3.9. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede ph.d.er fra årgang 2012/13. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Under kr. 1, ,7 2, kr. 1,4 2, , kr. 1,8 2,2 3,8 0 2, kr. 10,1 15,4 7,6 6,3 11, kr. 19,3 30,7 25,1 13,9 17, kr. 44,2 39,5 36,0 42,4 49, kr. 10,5 6,1 4,8 12,2 12, kr. 4,2 3,5 11,4 7, kr. 5,4 0 6,6 12,5 2,3 Over kr. 1,2 0 4,8 2,1 0 Antal svar (174) (35) (20) (45) (74) 17

18 4. Overgangen mellem forskeruddannelse og arbejdsmarked I det følgende ses på overgangen fra forskeruddannelse til arbejdsmarked. Det er afdækket vha. spørgsmål, der omhandler, hvornår ph.d.erne begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere, og hvordan den faglige sammenhæng mellem uddannelse og det første job har været. Desuden er der spurgt til ph.d.ernes vurdering af graden, hvormed deres uddannelse har rustet dem til arbejdslivet Ledighed inden første job Ph.d.erne blev spurgt om, hvornår de begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere. Tabel 4.1 viser andelen, der har svaret i høj grad eller i nogen grad til de forskellige tidspunkter. Den største grad af karriereovervejelse finder sted undervejs i uddannelsen og umiddelbart før og efter erhvervet forskeruddannelse. Tabel 4.1. Procentandel af ph.d.erne der i høj grad eller nogen grad gjorde sig overvejelser om job og karriere. Begge årgange, Før ph.d.-uddannelsens start 62,9 55,7 62,2 75,6 55,6 Undervejs i ph.d.-uddannelsen 84,5 85,6 84,8 85,8 83,0 Umiddelbart før datoen for ph.d.-forsvaret 76,3 79,5 68,9 71,7 81,6 Umiddelbart efter datoen for ph.d.-forsvaret 70,7 76,1 65,4 67,2 73,5 Antal svar (420) (74) (56) (128) (162) Tallene angiver den andel af ph.d.erne, der har svaret 'i høj grad' eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke' Sammenhængen mellem forskeruddannelse og job Tabel 4.2 afspejler, i hvilken grad de færdige ph.d.er mener, at forskeruddannelsen overordnet set har rustet dem til arbejdslivet. 92 procent af alle ph.d.er svarer, at uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til deres efterfølgende arbejdsliv. Kun en enkelt procent af de færdige ph.d.er mener, at uddannelsen slet ikke har rustet dem til deres arbejdsliv. 18

19 I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad Tabel 4.2. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige ph.d.er til arbejdslivet. Begge årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. I høj grad 59,8 70,5 66,8 60,0 53,4 I nogen grad 32,4 23,8 26,1 33,9 36,4 I mindre grad 6,8 5,6 7,0 3,5 9,7 Slet ikke 1, ,6 0,5 Antal svar (420) (74) (56) (128) (162) Ph.d.erne blev i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt de tilegnede sig en række kvalifikationer og kompetencer i løbet af studiet, og i hvilken grad de efterfølgende har oplevet at skulle gøre brug af disse i deres arbejde. Denne sammenhæng mellem uddannelse og arbejde er illustreret grafisk i følgende kvalitets- og kompetencekort i figur 4.1, der dækker over det samlede AU. Figur 4.1. Kvalitets- og kompetencekort for AU. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Begge årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen Formidlings- og præsentationsteknik Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Teoretisk viden inden for fagområdet Evnen til at arbejde projektorienteret Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at tilegne sig ny viden selvstændigt Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad 19

20 Kvalitets- og kompetencekortet viser, at størstedelen af kvalifikationerne og kompetencerne ligger omkring skrålinjen fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne. Det indikerer, at de fleste af de behov, ph.d.erne oplever i deres arbejde, matches af de færdigheder, de har opnået gennem deres uddannelse. 20

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 Formål... 4 Datagrundlag: Indsamling, metode og repræsentativitet... 4 De vigtigste resultater... 6 2. Beskæftigelsessituationen...7

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Kære ph.d.er fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for ph.d.er, der er dimitteret

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET

AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET US AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET En undersøgelse af ph.d.er ved Aarhus Universitet; deres beskæftigelse, værdi på arbejdspladsen og deres videnskabelige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD)

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) 1. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 2. Seneste beskæftigelse (kompetencebehov i seneste job) 3.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA)), Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for diplomingeniører. Undersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Indhold: Side 2: Indledning Side 7: Del 1: Kandidater Side 18: Del 2: Ph.d.ere Side 28: Del 3: Bachelorer Bilag: Bilag 1: Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere