KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014"

Transkript

1 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine and Health (SMH), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I juni 2012 dimitterede den anden årgang fra Medicin med Industriel Specialisering. Af de 42 kandidater, der dimitterede deltog 30 i Kandidatundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 71,4. Formålet med rapporten er at give School of Medicine and Health særlig nyttig viden om dimittendernes vej fra dimission til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i uddannelsen, deres nuværende beskæftigelse, hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de vurderer uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar i forhold til det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet/spørgsmålene. Det samlede antal gyldige svar (dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede) benævnes som N. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor tallenes sum i diagrammerne ikke giver 100 %. Kontakt os Ønsker I yderligere undersøgelser eller yderligere resultater fra Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013, tilbyder vi gerne dette. Kontakt venligst nedenstående: Vivi Wogensen Fuldmægtig Tlf

3 INDHOLD 1 UDDANNELSESSPOR KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING STUDIEJOB PRAKTIK PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? UDLANDSOPHOLD SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB BIBESKÆFTIGELSE SOM IVÆRKSÆTTER BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE PH.D.-FORLØB LEDIGHED

4 1 UDDANNELSESSPOR 1.1 KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING Fra hvilket spor dimitterede du? Fra hvilket spor dimitterede du? (N=30) MedIS Medical marketing, sundhedsøkonomi 27% Translationel medicin 43% Biomedicin

5 2 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? (N=30) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke % % 33% 3 13% 13% 13% 3% 3% 3% 7% 7% Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før jeg dimitterede Umiddelbart efter jeg dimitterede 4

6 2.1.2 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? (N=30) God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette Information via undervisere 47% 37% 7% Studiernes egne studievejledninger 53% 27% Karrierecentret 17% 57% 17% Studiernes eget informationsmateriale 3% 57% 3 Universitetets centrale studievejledning 3% 53% 23% Karrieredage på studierne 3 4 Universitetets fælles informationsmateriale 3% 47% 17% 33% Information via Netværkscenteret/AAUinnovation/SEA 7% 73% %

7 2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? (N=30) Karrieremesse 57% 4 3% Ja Jobsøgningskurser Karrieredage på studierne 3 47% 53% 43% 17% Nej - men jeg havde hørt om arrangementet Snart-kandidatmøder Nej - jeg havde ikke kendskab til arrangementet Kompetenceafklaringskurser 57% 33% % JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=30) 7% 33% Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet Efter bestået afsluttende eksamen/speciale 4 Har ikke været aktivt jobsøgende 6

8 2.3.2 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (N=26) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 23% 0-3 måneder efter endt uddannelse 4-6 måneder efter endt uddannelse 19% 7-9 måneder efter endt uddannelse 8% Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (fordelt efter tid fra dimission til første job) Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? - fordelt efter tid fra dimission til første job? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen (n=6) 17% 33% Inden påbegyndelsen af specialet 0-3 mdr. efter endt uddannelse (n=13) 8% 46% 23% 23% Inden afleveringen af specialet/hovedop gave 4-6 måneder efter endt uddannelse (n=5) 8 Efter bestået afsluttende eksamen/speciale 7-9 måneder efter endt uddannelse (n=2) Har ikke været aktivt jobsøgende 10 7

9 2.3.4 Hvor mange jobansøgninger har du skrevet under hele din jobsøgningsperiode? Hvor mange jobansøgninger har du skrevet? (N=26) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 12% 2-5 ansøgninger 8% 1 ansøgning 8% Ingen ansøgninger 23% Hvordan fandt du dit nuværende job? Hvordan fandt du dit nuværende job? MedIS - Dimittender i job (N=19) Gennem kontakter/netværk uden for studiet 42% Internettet generelt Kontakt gennem ansættelse i forbindelse med studiejob 21% 21% A-kasse/Jobcentret/Jobnet Kontakt gennem projekt-/specialesamarbejde med en virksomhed 16% 16% Kontakt gennem praktiksted Uopfordrede henvendelser til virksomheder 11% 11% Gennem kontakter fra studiet Anden kilde Uopfordrede henvendelser fra virksomheder 5% 5% 5% 3 4 8

10 Udover de svarkategorier, som er skildret i ovenstående diagram, har respondenterne ligeledes haft mulighed for at markere: Fagblad/avis, TV/Radio, Elektronisk CV-bank, Sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, mv.), Rekrutterings- og vikarbureau, Karriere-/jobmesse el. lign., Universiteternes jobbanker og/eller karrierecentre og Erhvervsfremmeordning (fx videnpilotordning, tilskudsordning). Da ingen respondenter har markeret disse kategorier illustreres de ikke i diagrammet Hvor har du søgt job? Hvor har du søgt job? (N=26) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Region Hovedstaden 73% Region Nordjylland 58% Region Midtjylland 46% Region Sjælland 39% Region Syddanmark 23% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) Ingen af ovenstående 8% 12% 12% Øvrige udland Hvor mange ansøgninger har du sendt Geografisk fordeling Ansøgninger til Region Hovedstaden (N=19) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11% 11 eller flere ansøgninger 37% 6-10 ansøgninger 26% 2-5 ansøgninger 21% 1 ansøgning 5% 3 4 9

11 Ansøgninger til Region Nordjylland (N=15) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 13% 13% 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 47% 1 ansøgning 27% 3 4 Ansøgninger til Region Midtjylland (N=12) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 17% 17% 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 17% 5% 15% 25% 3 35% 4 45% Ansøgninger til Region Syddanmark (N=6) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 17% 17% 2-5 ansøgninger 67% 1 ansøgning

12 Ansøgninger til Region Sjælland (N=10) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger ansøgninger 2-5 ansøgninger 4 1 ansøgning 3 4 Ansøgninger til Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (N=3) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 67% 1 ansøgning 33% Ansøgninger til Europa (ikke Norden) (N=3) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 67% 1 ansøgning 33%

13 2.3.8 Hvor søgte du job og hvor fik du job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Søgte job (N=26) Fik job (N=19) Region Hovedstaden 53% 73% Region Nordjylland 37% 58% Region Midtjylland 5% 46% Region Sjælland 38% Region Syddanmark 5% 23% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 12% 12% Ingen af ovenstående 8% Øvrige udland 12

14 3 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BE- TYDNING 3.1 STUDIEJOB Andel af dimittender, der har haft studiejob undervejs i uddannelsen. Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=30) 47% 7% 47% Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Nej, jeg har ikke haft studiejob 3.2 PRAKTIK Andel af dimittender, der har været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af deres uddannelse. Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=30) 37% Ja 63% Nej 13

15 3.3 PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? Andel af dimittender, der har haft projektsamarbejde med ekstern virksomhed. Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=30) 23% Ja Nej 77% 3.4 UDLANDSOPHOLD Andel af dimittender, der har været på et udlandsophold i løbet af uddannelsen. Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=30) 23% Ja Nej 77% 3.5 SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du arbejdede med? fordelt på studieaktiviteter. Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor Antal Ja Nej du havde et praktikforløb, studiejob og/eller projektsamarbejde i alt Et studierelevant studiejob 57 % 43 % 14 Et studiejob uden relevans for uddannelsen 0 % 100 % 14 Et praktikforløb 46 % 55 % 11 Et projektsamarbejde 33 % 65 % 23 14

16 4 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? (Alle) Hvad er din nuværende jobsituation? (N=30) MedIS Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 63% Jeg er ph.d.-studerende (herunder erhvervsph.d.) 23% Jeg er ledig 13% Jeg er iværksætter/selvstændig

17 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor er din arbejdsplads beliggende? Hvor er din arbejdsplads beliggende? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse Region Hovedstaden 53% Region Nordjylland 37% Region Syddanmark 5% Region Midtjylland 5% 4 6 Udover ovenstående geografiske placeringer har respondenterne i øvrigt haft mulighed for at markere Region Sjælland, Norden, Europa samt Øvrige udland. 16

18 5.1.2 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvis du ikke ønsker at angive din nuværende stillingsbetegnelse, går du blot videre til næste spørgsmål Akademisk medarbejder Akademisk medarbejder (løntilskud) Biomediciner/molekylærbiolog Clinical Research Associate Clinical Research Associate Trainee External Account Manager Forskningsassistent/videnskabelig medarbejder GCP-koordinator Global Health Economics & Outcomes Research Manager Kvalitetsmedarbejder Planlægningskonsulent Process & System Coordinator Project Manager Project Manager QA associate Regulatory Affairs Officer Safety Officer Sundhedsøkonom Videnskabelig assistent Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=19) % 37 timer eller mere MedIS - Dimittender i beskæftigelse 16% timer timer timer 10 timer eller mindre 17

19 5.1.4 Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 47% % 11% 16% Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 6 53% % Privat Stat Region 26% Ingen MedIS dimittender er i beskæftigelse i kommuner eller i interesseorganisationer. 18

20 5.1.6 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (Ansatte i den private sektor). Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (N=10) MedIS - Privatansatte Medicinalvirksomhed 9 Medicoteknisk virksomhed Anden type Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Salg og markedsføringsvirksomhed Servicevirksomhed Anden type udgør CRO/SMO. Ingen dimittender er ansat i produktion og fremstilling (industri) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i staten). Hvilket område beskæftiger du dig primært inden for? (N=4) MedIS - Ansatte i staten Forskning på universitet/handelshøjskole 75% Andet, angiv hvilket: 25% Andet indeholder pharmacovigilance. Ingen dimittender er ansat i hverken undervisning på universitet/handelshøjskole, undervisning på anden videregående uddannelse eller anden forskning/udvikling. 19

21 5.1.8 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i regioner). Hvilket område beskæftiger du dig primært inden for? (N=5) MedIS - Ansatte i regionen Hospitalsvæsnet, forskning og udvikling 8 Sundhedsområdet, analyse og administration Ingen dimittender er ansat i erhvervsudvikling, forskning og udvikling. 20

22 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse Projektledelse 63% Forskning, analyse og/eller evaluering Kvalitetsudvikling Administration 42% 42% 47% Rådgivning/vejledning 32% Konsulentopgaver Andre jobfunktioner Markedsføring/reklame Ledelse og organisation Produktudvikling/innovation 21% 16% 16% 11% 11% Salg 5% Andre jobfunktioner er udarbejdelse af Ph.d.-protokol, audit, market access og sundhedsøkonomi. 21

23 5.2.2 Jobfunktioner fordelt efter sektor Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? - Fordelt efter sektor Privat Stat Region Projektledelse 25% 6 8 Administration Kvalitetsudvikling 25% 4 Rådgivning/vejledning Markedsføring/reklame 3 Konsulentopgaver 3 Forskning, analyse og/eller evaluering 6 10 Ledelse og organisation Andre jobfunktioner Salg Produktudvikling/innovation 4 22

24 5.3 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=19) 21% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 79% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job Jobbet ligger også i forlængelse af? Jobbet ligger i forlængelse af? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse min specialisering 37% ingen af delene 32% mit speciale 26% mit studiejob min praktikplads 11% 11% mit udlandsophold 4 23

25 5.3.3 I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? (N=19) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 7 63% % 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Uddybende kommentarer til matchningen mellem uddannelsesmæssige kompetencer og de kompetencer, som kræves i jobfunktionen. Har du uddybende kommentarer til matchningen mellem dine uddannelsesmæssige kompetencer og de kompetencer din jobfunktion kræver, bedes du angive dem her: Jeg anvender mange af kompetencer som er opbygget under projektskrivning; samarbejde, evne til at gå på kompromiser, litteratursøgning, indlæring af nye metoder, hurtig fordybelse på nye felter osv. Jeg burde have haft mere marketing i min uddannelse for fuldt ud at udfylde funktionen uden problemer Jeg mener ikke at undervisning i marketing på MMA er specielt relevant, det er nice to know. I stedet foreslår jeg at man lære mere om hvordan man som virksomhed sikrer reimbursement til sine produkter, hvordan man vurdere korrekt pris strategi når man sætter et nyt produkt på markedet og hvordan man ikke kun arbejder evidens baseret, men i højere grad formår at opstille sundhedsøkonomiske argumenter vha. evidensen til rådighed. I det private er det ikke altid nok at kunne beskrive og forklare de attributes ens produkt bringer til patienterne, man skal i ligeså høj grad kunne forstå at sætte en værdi på dette, bl.a. være i stand til at kunne forsvare en forslået pris. Dette kan dermed til sidst lede til en demonstration af cost effectiveness i forhold til eksisterende behandlinger. Der har gennemgående været en del mere fokus på det arbejde der er i det offentlige end det private, også ud fra valg af en del af de eksterne undervisere. Min generelle viden om fysiologi og patologi kombineret med viden om klniske forsøg og praktisk erfaring med at udarbejde en protokol, som skulle godkendes ved etisk komite, har givet mig en stor fordel i dette job. Mine laboratoriske kompetencer i form af udarbejdelse af protokoller, udførelse af forsøg - forsøg med blod og celleforsøg - og struktureret opsætning af forsøg er i høj grad matchet perfekt til min jobfunktion. 24

26 5.4 BIBESKÆFTIGELSE SOM IVÆRKSÆTTER Andel af dimittender, der har en bibeskæftigelse som iværksætter Ingen dimittender fra MedIS har en bibeskæftigelse som iværksætter. 5.5 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? (N=26) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg har ikke deltaget Kurser/andre aktiviteter udbudt af privat udbyder eller anden aktør 8% 23% 69% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min A-Kasse 4% 8% 15% 23% Kurser/andre aktiviteter udbudt af Jobcenter 4% 4% 4% 27% 62% Videnpilotordningen eller andre lignende tilskudsordninger 4% 12% 85% Job med løntilskud i den private sektor 15% 85% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min fagforening 12% 23% 65%

27 5.5.2 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job? (N=26) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer Jeg havde de rette akademiske kompetencer (metode, overblik, analytisk sans, etc.) 77% 77% Jeg havde de rette personlige kompetencer 62% Jeg havde de rette kontakter 62% Jeg havde gode karakterer 58% Jeg havde evnen til at arbejde i gruppe Jeg havde evnen til at arbejde problemløsende Jeg havde evnen til at arbejde tværfagligt 46% 54% Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om arbejdsområdet Jeg havde de rette erfaringer fra praktikophold 27% 31% Jeg havde de rette erfaringer fra projektsamarbejde med ekstern partner Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob Jeg havde de rette erfaringer fra udlandsophold Andet 19% 15% 15% 15% Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job? - Andet, angiv hvilket: De fandt det interessant at jeg havde skrevet mit speciale hos Sundhedsstyrelsen (og dermed brugt et års tid på en rigtig arbejdsplads). Jeg havde den rigtige indstilling og arbejdede hårdt i min praktikperiode, der resulterede i gode resultater Jeg havde skrevet speciale hos virksomheden, så vi kendte udmærket hinanden. Det var sandsynligvis derfor jeg blev tilbudt ph.d.'en. At jeg var proaktiv og målrettet imod mit netværk 26

28 6 SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE Andel af dimittender, der har opstartet, etableret eller købt en virksomhed Ingen dimittender fra Medicin med Industriel Specialisering har en beskæftigelse som selvstændig/iværksætter. 7 PH.D.-FORLØB Hvilket spor dimitterede du fra Ph.d.? Fra hvilket spor dimitterede du? - kun Ph.d. Jeg er ph.d.-studerende (herunder erhvervsph.d.) Biomedicin 57 % 4 Translationel medicin 29 % 2 Medical marketing, sundhedsøkonomi 14 % 1 I alt 100 % Hvilken uddannelse er du indskrevet på? Hvilken uddannelse er du indskrevet på? (N=7) Ph.d. Erhvervsph.d Hvilket universitet er du indskrevet på? Hvilket universitet er du indskrevet på? (N=7) MedIS -Dimittender i ph.d.-forløb Aalborg Universitet 57% Syddansk Universitet 14% Københavns Universitet 14% Aarhus Universitet 14%

29 8 LEDIGHED Hvilket spor dimitterede du fra - ledige? Fra hvilket spor dimitterede du? - kun ledige Jeg er ledig Biomedicin 0 % 0 Translationel medicin 75 % 3 Medical marketing, sundhedsøkonomi 25 % 1 I alt 100 % Er du aktivt jobsøgende? Er du aktivt jobsøgende? (N=4) Ja, jeg er aktivt jobsøgende Jeg har tidligere været aktivt jobsøgende, men jeg er pt. ikke aktivt jobsøgende pga. barselsorlov, sygemelding el.lign. Nej, jeg har endnu ikke været aktivt jobsøgende pga. barselsorlov, sygemelding el.lign. 28

30 8.1.3 Hvor har du søgt job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Hvor har du søgt job? (N=2) MedIS - Ledige og aktivt jobsøgende Europa (ikke Norden) 10 Region Sjælland 10 Region Syddanmark 10 Region Midtjylland 10 Region Nordjylland 10 Region Hovedstaden 10 Øvrige udland Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Ingen af ovenstående

31 8.1.4 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=2) MedIS - Ledige og aktivt jobsøgende Jeg mangler erhvervserfaring 10 Anden årsag Jeg har været til jobsamtale, men har ikke fået job Jeg har skrevet ansøgninger, men er ikke kommet til jobsamtale Der er stor konkurrence om de job, jeg søger 10 Anden årsag udgør aftjening af værnepligt Har du tidligere været i job? Har du tidligere været i job? (N=2) MedIS - Ledige og aktivt jobsøgende Nej Ja

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE.

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN OG SOCIALT ARBEJDE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra uddannelse til arbejdsmarked Sammenslutningen af Unge Med Handicap Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap INDHOLD INDHOLD 3 Indledning 4 Rapportens formål 5 KAPITEL

Læs mere

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. januar 2009 JM/db Sagsnr. 200300467 Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører AC har i samarbejde med de akademiske a-kasser gennemført

Læs mere