SecureAware Compliance Analysis Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SecureAware Compliance Analysis Manual"

Transkript

1 SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks. Manualen beskriver samtidig, hvordan disse checks udføres.

2 Indholdsfortegnelse Compliance...3 Start et compliance-check...5 Rapporter...6 Valg af kapitler...6 Respondenter...7 Besvarelse af et compliance-check...8 Brug af underspørgsmål...9 Efterleves it-sikkerhedspolitikken?...11 Spørgeskemaer fra bunden...12 Administration af svarmuligheder...13 Kontaktinformation

3 Compliance Compliance-modulet i SecureAware er et arbejdsværktøj, der kan benyttes i forbindelse med en eventuel certificering eller efterlevelse af DS 484:2005. Har virksomheden licens til Compliance Analysis, kan modulet ligeledes benyttes til at checke efterlevelse af regler, procedurer eller andre politikdele, som er beskrevet i politikmodulet. Det er desuden også muligt at oprette egne spørgeskemaer. Har virksomheden ikke føromtalte licens, vil ikke alle funktionaliteter, beskrevet i denn manual, være tilgængelige. Ved et DS484-check, kan compliance-modulet holder styr på, og være en checkliste for, om der kan svares positivt opfyldende til de sikringsforanstaltninger, der er nødvendige for at efterleve DS 484:2005 standarden. Standarden indeholder i alt 135 sikringsforanstaltninger fordelt på 39 sikringsområder. Disse er beskrevet i standardens kapitel 5 til 15. Størstedelen af de overordnede sikringsforanstaltninger indeholder også en række implementeringsretningslinier, som er detaljerede krav, der i princippet også skal opfyldes for at efterleve den overordnede sikringsforanstaltning, og derved standarden. De overordnede sikringsforanstaltninger samt implementeringsretningslinier er i SecureAware Compliance omformuleret til en række checkspørgsmål, som organisationen skal tage stilling til om den opfylder. Vær opmærksom på, at et compliance-check i SecureAware ikke kan stå i stedet for en DS484:2005- certificering. Kun standarden kan danne grundlag for certificering. SecureAware Compliance er udarbejdet i overensstemmelse med DS 484:2005, og der henvises til denne standard for uddybende bemærkninger til de enkelte checkspørgsmål og implementeringsretningslinier. ISO/IEC 17799:2005 og ISO/IEC indeholder samme kontroller, eller checkspørgsmål, med samme nummerering som DS484:2005. SecureAware Compliance giver derfor ligeledes svar på hvorvidt ISO/IEC og ISO/IEC er efterlevet. 3

4 SecureAware indholder desuden fire spørgeskemaer, der svarer til de fire self assessment questionnaires udarbejdet af PCI Standards Security Council. Spørgeskemaerne er relevante for firmaer, der opbevarer, behandler eller transmitterer kortholderdata. Du kan se, om I skal efterleve kravene i PCI DSS her: https://www.pcisecuritystandards.org/saq/instructions_dss.shtml 4

5 Start et compliance-check Compliance-hovedsiden finder du ved at vælge Compliance-ikonet øverst i skærmbilledet til højre eller fanebladet Genveje på Min SecureAware. For at oprette et compliance-check skal du vælge Nyt compliance-check. Du skal nu angive et navn og en beskrivelse til compliancechecket og vælge, hvilke af dine spørgeskemaer, du vil bruge som basis for checket. I eksemplet er valgt ISO27002 i dropdown-menuen Spørgeskema-ID. I feltet Indledende spørgsmål kan du skrive den tekst, som de personer, der skal besvare spørgeskeamerne, vil blive præsenteret for som start-tekst. Dette kunne være: Angiv venligst, om vi efterlever dette krav/denne regel. Klik herefter på Opret. Hvis dette er det første compliance-check du opretter, vil du, som udgangspunkt, selv blive sat som ansvarlig for at udføre check på samtlige afsnit i DS484. Har du tidligere oprettet compliance-checks, vil du, i rullemenuen Brug opsætning fra, få mulighed for at vælge en allerede oprettet brugerkonfiguration. Vælger du Jeg vil selv besvare hele compliance checket, vil du selv blive oprettet som compliance-ansvarlig for samtlige afsnit i checket. Tildelingen af ansvar for udfyldelse 5

6 kan ændres senere. Klik på Opdater for at gemme dine ændringer. Du kan nu vælge at starte compliance-checket ved at klikke på Start. Det vil dog være en god idé, først at gennemgå de resterende punkter i opsætningen. Rapporter Du kan nu, ved at vælge fanebladet Rapporttekst, indtaste indledning og konklusion på den rapport, der kan udskrives efter checket er blevet udført. Valg af kapitler Under fanebladet Valg af kapitler, kan du fravælge de kapitler, som du ikke vil benytte i compliance checket. 6

7 Respondenter I fanebladet Respondenter kan du uddelegere ansvaret for udførelsen af compliance-checket til de relevante personer. Du kan tildele forskellige personer ansvar for hvert enkelt afsnit af compliancechecket. Når disse ansvarlige logger på, vil de kun blive præsenteret for den del, de har ansvaret for. Klikker du på Tilføj, kan du vælge at finde en bruger ved at søge på bruger-id, navn eller . For at vælge brugeren blandt søgeresultaterne, klikker du på ud for brugernavnet. Når du har valgt respondenter til afsnittene klikker du på retur. Dine ændringer gemmes herved, og du vender tilbage til compliance-hovedmenuen. Du kan nu, ved at klikke på dit compliance-checks navn, komme til at starte checket ved at klikke på Start. Checket afsluttes også herfra, ved at klikke på Slut. Du kan løbende følge med i dit compliancecheck, ved at udskrive en rapport på dette. Fra hovedsiden kan du tilgå rapporten ved at klikke på compliance-checkets navn under menuen Rapporter. Denne vil vises som en.pdf-fil, der indeholder den information, der er blevet indsamlet omkring det enkelte compliancecheck. 7

8 Besvarelse af et compliance-check Når et compliance-check er startet, kan respondenterne begynde at besvare spørgeskemaet. Når vedkommende er logget ind i SecureAware, vil complianceopgaver vises på Min SecureAware under fanebladet Ansvar og Opgaver (alternativt kan de øverste faneblade benyttes. Her skal brugeren klikke på Compliance). Herfra får brugeren mulighed for at starte eller fortsætte gennemgangen af de områder, de har fået tildelt. Når et område vælges, kommer brugeren til checkspørgsmålene og skal nu benytte rullemenuen for at angive, om et krav er opfyldt eller ej. Benyttes standard-svarmulighederne, kan der svares følgende: Opfyldt: Organisationen kan svare positivt opfyldende til dette checkspørgsmål. Ikke opfyldt: Organisationen kan ikke svare positivt opfyldende på checkspørgsmålet. 8

9 Delvist opfyldt: Organisationen kan til dels svare positivt opfyldende på checkspørgsmålet. Det kan f.eks. være enkelte sikringsforanstaltninger mangler at blive implementeret for at kunne efterleve kravet fuldt ud. Ikke relevant: Dette svar kan vælges hvis organisationen ikke mener at det enkelte checkspørgsmål er relevant for dem. Dokumentation: Dette punkt kan bruges til at indtaste kommentarer til det enkelte checkspørgsmål. Der kan angives hvilke handlinger, der skal gennemføres for at opfylde et krav, Samt beskrives hvad der er blevet gennemført. Referencer: Punktet referencer kan benyttes til at referere til dokumentation der ligger på organisationens intranet eller filservere. Der kan indtastes en URL til dette. Ekstra: Dette punkt indeholder mulighed for at godkende sikringsforanstaltningen til pre-audit og audit. Derudover kan følgende punkter udfyldes: Gennemføres senest (hvornår efterlevelsen senest skal være gennemført), Prioritet (prioritet for implementering og efterlevelse af kravet) samt Estimeret budget i kr. (En vurdering over hvad det vil koste at kunne efterleve kravet). Brug af underspørgsmål Udover de enkelte overordnede checkspørgsmål, kan et spørgeskema også indeholde en række detaljerede underspørgsmål. Brugeren skal trykke på for at folde de detaljerede spørgsmål ud. Hvis de detaljerede spørgsmål benyttes, vil svarene på disse have indflydelse på det overordnede svar. Benyttes ISO27002/DS484-spørgeskemaet hedder de detaljerede spørgsmål implementeringsretningslinier, og generelt skal alle disse efterleves for, at den overordnede sikringsforanstaltning (checkspørgsmål) kan være opfyldt. Enkelte af de detaljerede spørgsmål er markeret med et *. Dette betyder at dette er et skærpet krav. Det er op til organisationen og en gennemgående risikovurdering at fastslå om disse skærpede krav også skal efterleves. Da SecureAware hele tiden gemmer de valg som brugeren har gjort er det muligt for vedkommende at stoppe Compliance gennemgangen, og genoptage denne på et senere tidspunkt. 9

10 Brugernes besvarelser vil, efterhånden som de bliver registreret, kunne ses i rapporten, som vist her. 10

11 Efterleves it-sikkerhedspolitikken? Ønsker du at checke efterlevelsen af it-sikkerhedspolitikkens regler, procedurer mv., skal du, på Compliance-modulets forside, klikke på Spørgeskemaer > Nyt spørgeskema baseret på politikken. Nedenfor ses, at spørgeskemaet vil blive baseret på den aktive politik Sikkerhedshåndbog. spørgeskemaets ID og navn har, som udgangspunkt, politikkens navn samt datoen for oprettelse af spørgeskemaet. I dropdown-menuen Vælg svarmuligheder vælges, hvilken svarmuligheder respondenterne får at vælge imellem. Som udgangspunkt kan kun Compliance niveau vælges, hvilket giver svarmulighederne: Opfyldt, Ikke opfyldt, Delvist opfyldt og Ikke relevant. Det er muligt at ændre disse svarmuligheder, eller lave helt nye (se afsnittet Administration af svarmuligheder). Herefter vælges hvilke dele af politikken, spørgeskemaet skal indeholde. Som udgangspunkt er alle regler, procedurer m.m. medtaget i spørgeskemaet. Du kan dog fravælge regler, som er tilknyttet bestemte emner eller målgrupper ved at klikke på de røde krydser. Klik på Opret, og du har nu et spørgeskema, som kan benyttes i et compliance-check. 11

12 Spørgeskemaer fra bunden For at oprette dine egne spørgeskemaer, skal du, på Compliance-modulets forside, klikke på Spørgeskemaer > Nyt spørgeskema. Indtast et ID, navn, og evt. en beskrivelse. Du kan også vælge svarmuligheder i dropdown-menuen (læs om svarmuligheder i næste kapitel). Klik Opret. Du kan nu begynde at tilføje kapitler og underkapitler til dit spørgeskema. Når du har oprettet et kapitel, kan du indtaste ét eller flere spørgsmål til dette. Hver gang du har oprettet et kapitel eller et spørgsmål, skal du huske at vælge hvilket kapitel eller spørgsmål, det skal ligge i/under. I dropdown-menuen Tilhører afsnit vælger du, hvilket afsnit afsnittet/spørgsmålet skal ligge (forælder- afsnit/spørgsmål). I menuen Indsæt kapitlet/spørgsmålet efter, vælger du, hvilket afsnit/spørgsmål, det skal efterfølge. Husk at klikke på for at gemme dit valg. 12

13 Administration af svarmuligheder For at tilrette svarmuligheder i SecureAware, skal du, fra Compliancehovedsiden klikke på Spørgeskemaer > Svarmuligheder og herefter vælge den svargruppe, du vil redigere. Klik på blyanten ud for en af svarmulighederne for at redigere svar, farve og procentvis vægtning (0-100) for hver svarmulighed. Farver skal angives med den hexadecimale farveværdi, eksempelvis ##FFFFFF for farven hvid. Farven benyttes både i dropdown-menuer og i rapporter. Har du brug for hjælp til hexadecimale farveværdier, kan du med fordel besøge Her er et par eksempler på farver: Du kan skrive en forklaring til svarmulighederne i Beskrivelse -feltet. Forklaringen vil optræde i slutbrugerens hjælpetekst. Det er også muligt at oprette helt nye svargrupper. Fra hovedsiden skal du til Administration af spørgeskemaer > Administration af svarmuligheder > Opret nye svarmuligheder, og indtast svargruppens navn. Herefter kan du tilføje og tilrette svarmulighederne. Vægtning af svarmuligheder Svarmulighedernes vægtning gør, at der kan udregnes et gennemsnit for et afsnit i et spørgeskema, når der bliver svaret forskelligt på spørgsmålene. Ønsker du, at et spørgsmål/kapitel kun skal kunne være positivt opfyldt, hvis samtlige underspørgsmål også er opfyldt, skal denne svarmulighed sættes 13

14 til 100. Skal en svarmulighed ikke tælles med i den samtlige udregning (f.eks. hvis der svares Ikke relevant ), skal denne svarmulighed sættes til -1. For alle andre værdier (0-99) vil vægtningens interval udregnes som løbende fra halvdelen af intervallet fra nærmeste mindre vægtning (medmindre denne er -1) til halvdelen af intervallet til nærmeste højere vægtning (medmindre denne er 100). Oprettes svarmulighederne Ja / Delvist / Nej / Ikke relevant, kunne vægtningen se således ud: Vægtning Interval Ja: 100 (100) Delvist: 50 (25-99) Nej: 0 (0-24) Ikke relevant: -1 (Ingen) Du behøver kun selv indtaste vægtningen. SecureAware beregner intervallet. 14

15 Kontaktinformation - For yderligere information, kontakt Neuparts kontorer: Europa Neupart A/S Hollandsvej Lyngby Danmark Tel Fax Nordamerika United States Neupart Inc Crescent St Ferndale, WA Tel Fax Neupart GmbH Kaiserwerther Strasse Ratingen/Düsseldorf Germany: Tel. +49 (0) 2102/ Fax +49 (0) 2102/42062 Copyright 2006 Neupart A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokuments forfatter er Neupart A/S. Alt indhold, inkl. tekst og grafik tilhører, medmindre andet er angivet, Neupart A/S og er ophavsretligt beskyttet i henhold til dansk og international lovgivning. Gengivelse af dokumentet eller dele heraf, tillades kun i det omfang, at dette sker i uændret form, og at Neupart A/S udtrykkeligt angives som kilde på samtlige kopier. Kopiering og distribuering må ikke foregå uden forudgående og udtrykkelig tilladelse fra NeupartA/S. Neupart A/S forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at foretage ændringer og/eller forbedringer af de nævnte produkter. Andre virksomheders produkter, samt disses varemærker kan være registrerede eller ophavsretlige beskyttede. Logoerne for Neupart, SecureAware samt navnet SecureAware er varemærker, som tilhører Neupart A/S. Dokumentet leveres som det er og foreligger uden nogen form for garanti. Dokumentet samt tilhørende grafiske fremstillinger kan muligvis indeholde fejl eller mangler. Der gives ingen garantier for opnåelsen af resultater ved brug af denne dokumentation. Neupart A/S forbeholder sig ligeledes alle, ikke udtrykkeligt nævnte, rettigheder. 15

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Materialet er udarbejdet i oktober 2013 Underviser: Kristine Mette Vebel Hansen Product Manager og InfoNet administrator, Afdelingen for Driftsoptimering

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere