Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore"

Transkript

1 Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes Undersøgelsen oprettes i SX Distributions- og rykkermail tilrettes Opret tidsplan Excelfil med mailliste tilpasses og importeres til SurveyXact Svarprocent Træk rapport Rapport over alle spørgsmål, ekskl. de åbne spørgsmål Rapport over de 5 obligatoriske spørgsmål Rapport over alle spørgsmål, inkl. de åbne spørgsmål

2 1 - Respondentgruppe hentes Log ind på denne side med dit almindelige brugernavn og password, som du bruger til din arbejdscomputer. Indtast KursusId på det fag, du evaluerer for. Husk at kursus id skal efterfølges af -1 [samt perioden, f.eks. F12] 2

3 Tryk send og vælg Åbn zip fil 3

4 Udpak herefter filerne til en mappe hvor du kan finde dem. Bemærk at hvis der er flere studieretninger på faget, vil de fremgå af hver deres excel fil. Du har nu de mailinglister du skal bruge til den senere import af respondenter 2 Undersøgelsen oprettes i SX og navngives 4

5 5

6 og redigeres ud fra de tilbagemeldinger du fra ansvarlig har fået om undersøgelsens udformning (husk at slette betegnelsen De 5 obligatoriske spørgsmål denne er kun ment som hjælp til dig). Hvis der er flere uddannelsesretninger repræsenteret på faget, skal du indlægge et spørgsmål som det allerførste, som hedder: Er du studerende på.. Derefter indsætter du uddannelsesretningerne som valgmulighederne. 6

7 Når du er færdig gemmer du dine ændringer 3. Distributions- og rykkermail tilrettes Gå til fanebladet DATAINDSAMLING 7

8 Følg nedenstående sti til først distributionsmailen. ret den (bliver du bedt om at indtaste et præfiks, så skriv blot SDU ) 8

9 Og dernæst til rykkermailen 9

10 og ret den (bliver du bedt om at indtaste et præfiks, så skriv blot SDU) 10

11 4. Opret tidsplan Det var de to første skridt nu kan du oprette en tidsplan, der gør, at du ikke skal tænke på at huske på at udsende distributions- og rykkermail. Gå til Opret tidsplan: 11

12 Indtast for både distributionsmail og rykkermail hvilken dato og klokkeslæt din undersøgelse skal udsendes samt en dato for, hvornår undersøgelsen skal lukkes: 12

13 5. Excelfil med mailliste tilpasses og importeres til SurveyXact Åbn Excell filen med maillisten, som du hentede til at starte med Listen ser sådan ud Slet kolonne E, hvor der står retning. Denne kolonne er til orientering i de fag, hvor der er studerende fra flere studieretninger. Gem filen Luk Excell. Gå tilbage til SurveyXact 13

14 Under fanebladet Respondenter finder du Importer Tryk Gennemse 14

15 Find dit excel dokument med maillisten og tryk Åbn : Og importer 15

16 Dit skærmbillede ser nu sådan ud: Herefter kan du lukke SurveyXact. Når deadline er nået skal du trække en rapport. 6. Svarprocent Efter deadline og inden du trækker rapporten, skal du finde en svarprocent på den udsendte evaluering. Du gør således: Gå ind i den pågældende måling på SurveyXact 16

17 Under den overordnede fanen DATAINDSAMLING, vælger du Status: Vælg detaljeret status Under oprettelsesstatus kan du se, hvor mange undersøgelsen blev sendt til 17

18 Under Samlet status kan du se hvor mange respondenter gennemførte Antallet af gennemførte divideres med antallet af studerende som fik undersøgelsen tilsendt og så får du svarprocenten: Eksempel: En undersøgelse blev sendt til 173 respondenter og 52 gennemførte: 52/173*100 = Svarprocenten er 30 % Noter svarprocenten ned du skal bruge den senere i processen! 7. Træk rapport Efter der er lukket for besvarelser dannes de nødvendige rapporter. Der skal i alt laves 3 rapporter: A. En rapport over alle spørgsmål, ekskl. de åbne spørgsmål. Rapporten skal have den grafiske visning Søjlediagram med farveskalaen grønlysegrøn-gul-orange-rød. De 5 farver repræsenterer de 5 svarmuligheder til hvert spørgsmål Rapporten er til intern offentliggørelse 18

19 B. En rapport over de 5 obligatoriske spørgsmål. Hver gang et fag/modul evalueres, skal de tidligere målinger indgå i den opdaterede rapport. Således vil denne rapport vise udviklingen i svarerne på de 5 spørgsmål. Rapporten skal have den grafiske visning Søjlediagram med farveskalaen grønlysegrøn-gul-orange-rød. De 5 farver repræsenterer de 5 svarmuligheder til hvert spørgsmål Denne rapport er til ekstern offentliggørelse C. En rapport over alle spørgsmål, inkl. de åbne spørgsmål. Rapporten skal have den grafiske visning Tabelvisning Rapporten er kun til modultovholder samt studienævnet Rapport over alle spørgsmål, ekskl. de åbne spørgsmål Under den overordnede fane Analyse vælges Søjlestak under overskriften Analyser besvarelser. 19

20 Tryk Vælg alle (Da det ikke er muligt at lave en søjlestak over de åbne spørgsmål, er disse ikke repræsenteret i listen over spørgsmål, så det er ikke nødvendigt at vælge dem fra) 20

21 Nu ser dit skærmbillede sådan ud: For at ændre farverne på søjlestakkene skal du holde musen over fanen Farver og vælg mulighed nummer 2. Hvis du ved et uheld kommer til at trykke på musen, og et pop-up-vindue kommer frem på din skærm, skal du blot vælge muligheden Bliv på siden. Der vil således ikke være lavet nogen ændringer i din rapport. 21

22 Vælg Kopier farverne til alle grafer For at tilføje en overskrift til din endelige rapport, skal du manuelt tilføje en tekstboks. Dette kan gøres gennem hele rapporten ved at holde musen over knappen Tilføj dér, hvor du ønsker at tilføje en overskrift. I standardrapporten ønsker vi, at den skal stå først. 22

23 Hold musen over Tilføj og vælg Indsæt tekst under overskriften Andet. Indtast nu modul, fagets overskrift, periode samt svarprocent (som du har nedskrevet tidligere i forløbet). Bemærk: Hvis faget samlæses med flere uddannelser, skal du huske at opdele rapporten pr. studieretning under fanen Filter, som du kan finde ved at holde fanen over første besvarelse i rapporten. Her vælger du Vælg Filter og Anden variabel. Nu kan du vælge det spørgsmål, der skal bruges til at dele din rapport op (Det vil som regel dreje sig om spørgsmålet: Er du studerende på ). Tryk OK. For at anvende filtreringen på alle øvrige spørgsmål, vælger du fanen Rediger og trykker på Kopier visningsindstillinger. Kontakt evt. AC Fuldmægtig Dorthe Majlund Sørensen på hvis du er i tvivl. 23

24 Tryk Gem rapport og navngiv den modul_fag_semester (f.eks. B3_Viden og Information_E12). Hvis din uddannelse ikke er opdelt i moduler, udelader du blot det i navngivningen. Tryk OK. Vælg nu fanen Rapporter. 24

25 Sæt musen på den lille pil ud for den rapport du netop har lavet. Vælg publicer rapport Du får nu et link frem, som du skal bruge til at linke til din rapport på e-learn. 25

26 Åbn en ny fane i din browser Gå ind på e-learn Vælg fanen Organisations Vælg organisationen Resultater af undervisningsevalueringer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hvis du ikke er tilmeldt denne organisation, så henvend dig til Dorthe Majlund Sørensen på med dit brugernavn. På evalueringssiden på e-learn, finder du den uddannelse du varetager evalueringer for. Første gang du lægger en evaluering ud for et fag, skal du oprette en mappe til faget under Build Content Content folder. Navngiv mappen med kursusnavnet og tryk submit. Derefter går du ind i den netop oprettede mappe. Under Build Content vælger du URL. Du navngiver rapporten ved at skrive Evaluering_semester(f.eks. Evaluering_E10). I feltet URL indsætter du linket fra SurveyXact. Længere nede i valgmulighederne, skal du huske at vælge at rapporten skal åbne i nyt vindue ( Open in new window ). Tryk derefter Submit. Din evaluering er nu offentliggjort internt. Hvis du har undervisere, som gerne vil se resultaterne kan du sætte dem på som brugere på organisationen, ligesom du gør ved almindelige kurser. 26

27 Rapport over de 5 obligatoriske spørgsmål Her følger du den foregående vejledning, men inkluderer UDELUKKENDE de 5 obligatoriske spørgsmål. Ideen med dette træk er at det skal vise historik. Disse træk laves når regularitetsplan foreskriver det og samler en række analyser af det samme fag/modul over en periode. Her skal der derfor laves samleanalyser Ved siden af mappenavnet, trykker man på den lille pil og vælger Opret samleanalyse 27

28 Navngiv analysen, f.eks. Samleanalyse for B3_Viden og Information Tryk enter Vælg hvilke målinger du vil tilknytte (den seneste måling for faget, samt tidligere) Tryk ok 28

29 Du kan se de inkluderede målinger i højre side af skærmen. Vælg Søjlestak under Frekvens. Tryk Vælg flere og marker de 5 obligatoriske spørgsmål samt den variabel, der hedder Måling. Tryk OK. 29

30 Hold musen over fanen Farver og vælg mulighed nummer 2. Vælg derefter Kopier farverne til alle grafer i den gule bjælke, der kommer frem på skærmen. Bemærk: Hvis faget samlæses med flere uddannelser, skal du huske at opdele rapporten pr. studieretning under fanen Filter, som du kan finde ved at holde fanen over første besvarelse i rapporten. Her vælger du Vælg Filter og Anden variabel. Nu kan du vælge det spørgsmål, der skal bruges til at dele din rapport op (Det vil som regel dreje sig om spørgsmålet: Er du studerende på ).Tryk OK. For at anvende filtreringen på alle øvrige spørgsmål, vælger du fanen Rediger og trykker på Kopier visningsindstillinger. Kontakt evt. AC Fuldmægtig Dorthe Majlund Sørensen på hvis du er i tvivl. 30

31 Tilføj en overskrift til rapporten med modul og fagets titel. Dette gør du ved at holde musen over den øverste tilføj -knap, og vælg Indsæt Tekst under overskriften Andet. Tryk OK. Tryk nu Gem rapport og navngiv den ligeledes med modul og fagets titel. Tryk OK. 31

32 Vælg nu fanen Rapporter og sæt musen på den lille pil ud for den rapport du netop har lavet. Vælg publicer rapport. Nu får du et link. Dette link skal du lægge på alueringsresultater under den korrekte uddannelse og fag. Du skal selv angive titel på modulnavne, så der f.eks. står Modul K 1 [ efterfulgt af modultitel] samt titel på de pågældende fag under hvert modul/semester/kvartal. For at tilgå evalueringssiden på skal du kunne redigere i Sitecore. Du skal logge dig ind på følgende adresse. Torsten fra Web og Kommunikation kan oprette dig som bruger med rettigheder til at redigere under Evalueringsresultater under Kvalitetssikring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vejledninger til at redigere samt til at lægge link på sitecore findes her: 32

33 Du kan nu på basis af denne samleanalyse fremadrette tilføje målinger. Dette gør du ved at åbne din samleanalyse og tilføje ny måling: Tryk ok Vælg Frekvens Søjlestak Marker de 5 obligatoriske spørgsmål samt Måling. Ændr farverne under fanen Farver i den første besvarelse, og vælg Kopier til alle grafer efterfølgende. Tryk Gem Rapport. Herefter navngiver du rapporten med modulnavn_fag_(b3_viden og Information). Modulnavn kan undlades hvis du f.eks. varetager evalueringen på uddannelser som ikke er opdelte i moduler. I disse tilfælde skriver du blot fagtitel. Du skal navngive din rapport det samme rapport navn, som du gjorde første gang du oprettede analysen (i fase 1). Derefter vælger du overskriv eksisterende rapport Luk rapporten Fordi du valgte Overskriv eksisterende rapport og den eksisterende rapport allerede var publiceret på hjemmesiden, så har systemet automatisk opdateret rapporten og det er den opdaterede rapport som vises på (det er altid en god idé at dobbelttjekke om det er opdateret korrekt) 33

34 Rapport over alle spørgsmål, inkl. de åbne spørgsmål Vælg den måling du vil arbejde med. Under Frekvens vælger du Tabel. Tryk Vælg alle 34

35 Nu skal de åbne spørgsmål tilføjes til den endelige rapport. OBS.: den endelige rapport skal som udgangspunkt afspejle den evaluering, de studerende har modtaget. Derfor skal placeringen af de åbne spørgsmål svare til den placering, de har haft i den udsendte evaluering. Start med at finde det sted i rapporten, hvor det åbne, obligatoriske spørgsmål skal fremgå (efter spørgsmålet I hvilken grad kan du erklære dig enig i følgende udsagn? - Generelt har jeg været tilfreds med undervisningen ). Hold nu musen over knappen Tilføj dér, hvor du vil placere spørgsmålet. Vælg nu Bullet list under Observationer. Vælg nu dit åbne, obligatoriske spørgsmål fra listen ( Har du kommentarer eller forslag til forbedringer ). Tryk OK. Brug samme fremgangsmåde til eventuelle andre åbne spørgsmål dvs. find ud af, hvor i den endelige rapport, de skal fremgå > Tilføj > Bullet list > vælg spørgsmål fra listen. 35

36 Hvis du er i tvivl om, hvilke det er åbne eller lukkede, kan du se det under selve spørgsmålet: Gå nu tilbage til begyndelsen af din rapport, og tilføj overskriften (modul_fag_semester samt svarprocent): 36

37 Tryk nu Gem rapport og indtast modulets navn, fagtitel og semester. Hold musen over fanen Eksporter og vælg PDF Gem nu filen på din computer/serveren. Send til studienævnet/studienævnssekretæren/modultovholder (se processen for udsendelse i regularitetsplanen eller forhør dig hos studienævnssekretæren) 37

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere