Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole"

Transkript

1 Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Hvilke oplysninger en efterskole har brug for, for at arbejde med den unge, kan variere. Men i Efterskoleforeningen vil vi anbefale, at man indhenter en vis grad af oplysninger om såvel den unges personlige, sociale samt faglige funktionsniveau. Det fysiske funktionsniveau Er han/hun meget fysisk aktiv? Eller har den unge svært ved bestemte fysiske opgaver? Har hun/han været syg i længere perioder? Haft skader ved idrætsudøvelse? Har svært ved at løbe? Tager han/hun nogen former for medicin? Det psykiske funktionsniveau Er han/hun generelt glad og tilfreds og velfungerende? Har den unge det svært til daglig? Er han/hun ofte ked af det eller stresset? Er der problemer i familien, som påvirker den unges trivsel? Har han/hun haft kontakt til eller gået i et forløb hos en psykolog? Har den unge en diagnose som f.eks. ADHD, Asperger eller andet? Det sociale funktionsniveau Har han/hun generelt gode relationer til andre unge i samme alder? Er han/hun glad for sociale sammenhænge/kan godt lide at være sammen med mange andre unge på én gang? Eller trives han/hun bedst med få andre personer ad gangen? Det faglige funktionsniveau Klarer han/hun sig godt i skolen? Er der ting, der volder den unge vanskeligheder f.eks. at læse, at regne eller andet? Er der fag, der er særligt svært at lære? Har han/hun modtaget specialundervisning i folkeskolen? Hvordan er det dansksproglige niveau? Kan han/hun føre længere samtaler på dansk? Kan han/hun skrive på dansk? Er der andet, som efterskolen, skal være opmærksom på, så den unge kan få så godt, som muligt et ophold? 1

2 Bilag 2: Liste over efterskoler som er motiverede for at arbejde med grønlandske elever Listen er over danske efterskoler, som har valgt at sende information til Efterskoleforeningen om deres motivation og kompetencer i forhold til at arbejde med grønlandske elever. Følgende information om at skrive sig på listen blev formidlet ud til skolerne: I øjeblikket er Efterskoleforeningen i gang med et undersøgelses- og udviklingsprojektet Grønlandske unge på efterskole i Danmark på anmodning af Det Grønlandske Selvstyre. I den forbindelse er Det Grønlandske Selvstyre interesseret i at få identificeret efterskoler, som har viljen og ressourcerne til at tilbyde grønlandske unge et efterskoleophold, der understøtter de behov og udfordringer, som grønlandske unge kan have i relation til at gennemføre et vellykket efterskoleophold i Danmark. Derfor udarbejder Efterskoleforeningen en liste til Selvstyret over denne type skoler. Listen kan eksempelvis bruges vejledende, når unge i Grønland skal søge efterskoleophold i Danmark, og i forhold til fremtidige samarbejder på området. Hvis I vil på listen, er det meget vigtigt, at I senest mandag den 2. december har sendt nedenstående information til Efterskoleforeningen, som vil føje det på listen til selvstyret. Vær opmærksom på at jeres tekst bliver tilføjet til listen, som I har formuleret den, og kan blive brugt som oplysning om jeres skole i Grønland. Sæt nedenstående punkter ind i en mail til undertegnede, med korte beskrivelser ved de punkter, som er relevante for jeres skole (max 2-3 sætninger pr. punkt) 1. Skolens navn: Ovenstående information er sendt ud flere gange, men det er ikke en garanti for, at samtlige efterskoler har læst det. Nogle skoler har skrevet, at de har gode samarbejder med de grønlandske huse, men dette er udeladt, for at holde fokus på skolernes egne aktiviteter. Det anbefales at gå i dialog med Maren Ottar Hessner, Efterskoleforeningen omkring brugen af listen. 2

3 1. Hjembæk Efterskole Læse- stavevanskeligheder og praktiske fag. Skolen har gennem de sidste mange år haft elever fra Grønland med stor succes. Desuden har vi en timelærer tilknyttet skolen, som har læreruddannelsen fra Grønland. Såfremt det skønnes nødvendigt, tilbyder vi grønlandske elever ekstra undervisning i dansk som andet sprog. Vi er en efterskole for unge med læse-stavevanskeligheder og ordblindhed. Skolen har meget fokus på uddannelsesafklaring. Vi tilbyder mange praktiske valgfag med henblik på erhvervsrettet uddannelser, for både piger og drenge. 2. Grejsdalens Efterskole Vi er en efterskole, som hviler på et folkekirkeligt grundlag. Alle elever arbejder med ipads, som købes meget favorabelt gennem skolen. Vores undervisning i 10. årgang er fordelt på 2 studieretninger: Medier & Kommunikation, som har særligt fokus på mediekompetencer, innovation og medborgerskab. Tro & Lederskab, som har særligt fokus på det personlige lederskab med udgangspunkt i en kristen kontekst. Vi har gennem de sidste 10 år haft omkring 30 elever fra Grønland. Derigennem har vi oparbejdet et solidt kendskab til det særlige ved denne elevgruppe. Vi har god erfaring med at få de grønlandske elever integreret som en naturlig del af elevflokken. Vores grønlandske elever sættes helt automatisk på vores hold i Dansk som andetsprog, og vi afholder udgifterne i forbindelse med "Grønlændertræf" og "Jul fra Grønland". Vi optager vores elever efter en grundig optagelsesprocedure for at sikre, at vi kan rumme de forskellige elever med netop det, som måtte kendetegne dem - eller rettere: for at undgå at optage elever, hvis behov vi alligevel ikke kan imødekomme. Derfor kan elever hos os være trygge i, at har vi lovet at rumme et særligt behov, så er det arbejdet ind fra skoleårets begyndelse. 3. Dronninglund Efterskole Profiler: Innovation, Exchange og Global Linjefag: Outdoor, Fitness, Boldspil, Kunst, Musik. Vi har 50 års erfaring med at arbejde med grønlandske elever, og for os er det både godt og spændende at have grønlandske elever i vores elevflok. Vi kender mange grønlandske familier, som har haft hele søskendeflokken hos os samt tidligere elever, som også er begyndt at sende deres børn herned. Vi har to medarbejdere, der er særlige kontaktpersoner for de grønlandske elever, og sammen har de efterhånden en stor viden om kulturforskelle mv. som er relevant for at kunne imødekomme grønlandske elever og give dem 3

4 en god oplevelse her hos os. Hvert år modtager vi ml. 5 og 10 elever fra Grønland, som bliver godt integreret med de danske elever. Ja, vi har undervisning i dansk som andet sprog ca. 2 timer om ugen. Derudover afholdes der med jævne mellemrum "kaffemik" sammen med de grønlandske elever, hvor der tales om trivsel og meget andet. Vi optager hver eneste år 5-6 elever med diagnose, hvis de forinden har gået i en almindelig skoleklasse. 4. Sorø Gymnastikefterskole Vi har meget idræt, men med særlig fokus på gymnastik. Se Vi har flere års erfaring med grønlandske og færøske elever. Og har normalt 3-6 grønlandske elever. Vi tilbyder dansk som andet sprog. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at eleverne kan begå sig på mundligt dansk. 5. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Fodbold, gymnastik, badminton, skydning og musik. Galtrup har en lang tradition med grønlandske elever. Vi har hvert år ca elever fra Grønland. Vi deltager hvert 2. år i Seashow for at lave PR i Grønland. Vi arrangerer ture specielt for de grønlandske elever, så de får et stort udbytte af deres ophold i Danmark. Ålborg, Århus, Vesterhavet, fodboldkampe, museer mm. Galtrup er behjælpelig med at finde danske kontaktfamilier. De tilbydes alle 4 timers dansk som andet sprogs undervisning udover de 6 obligatoriske dansktimer. Vi har hvert år 4 pladser til elever med diagnosen ADHD. Vi har en skole med 20 % elever som ikke er danske. Dvs. de grønlandske børn bliver blandet med elever fra hele verden, så de er meget hurtigt integreret. Vigtigst af alt: Vi er meget glade for de grønlandske børn. 6. Vesterbølle Efterskole Idræt (særligt volley og parkour), Musik og drama, Friluftsliv, Kreative fag. Som lille efterskole med vanligvis en ressourcestærk elevgruppe, har vi rigtig gode erfaringer med at kunne inkludere en mindre gruppe elever med forskellige udfordringer - herunder også sproglige udfordringer. Dansk som andetsprog. 4

5 Vi er ikke en specialefterskole, men jf. ovenstående beskrivelse af skolen og vores muligheder for at inkludere en mindre gruppe med særlige udfordringer, har vi til tider haft elever med forskellige diagnoser, og har gode erfaringer med det. Vi er interesseret i et tættere samarbejde med de afgivende skoler og vil også gerne se på et forløb der rækker udover tiden på efterskolen. 7. Øse Efterskole Øse Efterskole har fire linier (kunst, musik, teater og film, animation & IT) I den boglige undervisning skal du vælge normalt eller højt niveau i 9. og 10. kl. Vi har intet specielt tilbud forbeholdt grønlandske unge, andet end vi med succes har formået at inkludere en række unge fra Grønland. Her er blandt andet Miki Andersen, som var elev på skolen 2012/13 og nu har sagt ja til at være kontaktperson for os. Du skal vælge vores skole, hvis du brænder for kunst, musik eller teater! Eller hvis du er til film, animation og IT arbejde ;) Vi har mulighed for dansk som andet sprog undervisning. Vi har et udbygget og velfungerende kontaktlærer system, der i små grupper koncentrerer sig om den enkelte elev og dennes situation. Vi har en coach, der etablerer samtalegrupper. Øse Efterskole er en oplevelsesskole. Det betyder, at vi vægter nysgerrighed, fantasi, engagement, aktivitet og kreativitet højt. Skoleåret vil være fyldt med "anderledes måder at gå i skole på" - bl.a. liniedage/uger, teaterprojekter, foredrag, fantastiske fredage, kulturdage, børne festival BØF, musik festival ØF, udenlandsrejse, lejrskoler, koncerter, museumsbesøg, friluftsaktiviteter m.m. Kontaktperson i Grønland: 8. Levring Efterskole Idræt og Performance Skolen har 7 liniefag idrætsafdelingen: fodbold, fitness, spring og adventure sport, performanceafdelingen: dans, teater, musik. Skolen har igennem mange år haft grønlandske elever elever pr. elevhold og med stor succes fået de grønlandske elever godt igennem efterskoleopholdet. Skolen går ind i opgaven med de grønlandske unge med stor motivation. Skolen har ansat en mentor der tager sig af alle elever, derudover har vi tilknyttet 2 mentorer udelukkende til at tage sig af de grønlandske elevers specielle behov både socialt og fagligt. Skolen har dansk som andet sprog, hvilket har stor betydning for de grønlandske elever. Skolen har ikke haft henvendelse omkring særlige elevgrupper fra Grønland - det vil dog ikke tilbageholde os fra at sige ja hvis der kom en henvendelse og vi føler det er en opgave vi kan magte. 5

6 Vi føler vi gør en væsentlig forskel ved at optage grønlandske unge og sætte dem sammen med en bred vifte af elever fra hele Danmark. 9. Rebild Efterskole - sport & adventure Profilen er sport & adventure! Vi dyrker dagligt idræt, og vores linjer er: Adventure, dance, fodbold, badminton og mountainbike. På Rebild Efterskole giver vi eleverne masser af eventyr, der giver dem frisk energi til at give den en målrettet skalle i undervisningen. Vi har hjemme i Danmarks største skov, Rold Skov, og det er noget, vi udnytter til fulde i vores dagligdag som sport og adventure efterskole. Værdigrundlaget bygger på det brede kristne livssyn med nøgleord som ansvarlighed og tolerance. Rebild Efterskole har 20 års erfaring med elever fra Grønland. Rebild Efterskole vil gerne være med til at vise mangfoldigheden samfundet, det kan vi bl.a. gøre ved at have elever fra Grønland. Det er en berigelse for skolen og for eleverne både fra Danmark og Grønland at møde og lære om hinandens kulturer. Rebild Efterskole har kontaktlærerordning med tæt kontakt i mindre kontaktgrupper. Grønlandske elever har en ekstra kontaktperson tilknyttet. Denne har en ekstra time om ugen udelukkende med de grønlandske elever. Derudover får grønlandske elever ekstra undervisning i dansk af uddannet lærer i 1-2 timer om ugen. 10. Efterskolen Ådalen Efterskolen Ådalen er en kreativ skole med plads til 78 elever. Vi vægter demokratisk og digital dannelse, og alle elever får en MacBook Pro ved skolestart. Skolen har linjefagene Billedkunst, Drama, Musik & Sang, Film & TV, Krop & Bevægelse og ligger tæt på Århus, som vi jævnligt besøger. Vi har en lærer, som er 2-sprogsuddannet, og som har timer specielt tilknyttet vores elever fra Grønland. Vores forstander har familietilknytning til Grønland, og vores viceforstander har en grønlandsk far, er født på Grønland og har boet der i sin barndom. Vi har 10 års erfaring og tradition med grønlandske elever. Hvis der er ønske om at snakke med grønlandske elever, som har gået på Efterskolen Ådalen tidligere, kan vi formidle kontakten. Undervisning i dansk som andetsprog: Ja 11. Hardsyssel Efterskole Hardsyssel har fire linjer med udfordringer til all. De fire linjer er: Outdoor, Performancen, Sport og Film. På linjerne bliver du udfordret af lærere, som elsker deres fag og elever med samme interesse som dig. Selvom du kun vælger én linje, får du oplevelser i løbet af skoleåret fra de andre linjer. Hardsyssel bruger mange ressourcer på den måde, vi bor. Eleverne bor i sysler, hvortil der knyttet en sysselfar eller sysselmor. Sysselforældrene har særligt fokus på elevernes trivsel og velbefindende. Skolen tilbyder dansk som andetsprog, ligesom vi er behjælpelige, med at løse praktiske problemer i forbindelse med opholdet f.eks. cykel. 6

7 Skolen har som regel 4 6 elever i kørestol. Er man hjælpekrævende og kørestolsbruger, er det vigtigt med kontakt til skolen i god tid. 12. Glamsbjerg Efterskole Glamsbjerg Efterskole er en almindelig efterskole, der arbejder med livsstil på 5 linjer, nemlig designlinjen, livsstilspiloterne, fodboldlinjen, kokkelinjen og musiklinjen. Der er en lang og god tradition for, at der hvert år er ca. 10 elever fra Grønland på vores efterskole. Vi har en lærer, der taler grønlandsk, og det er en god hjælp i hverdagen. Vi underviser vore grønlandske elever i dansk som andetsprog, men forventer derudover at de kan deltage i den øvrige undervisning på lige fod med de andre elever. Grønlandske elever skal gå i 10. klasse på Glamsbjerg Efterskole. Det er vigtigt, at eleverne har sat sig ind i skolens samværsregler, inden de melder sig ind, og at de er klar over, at skolen er røgfri. 13. Thorsgaard Efterskole På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi en lang række spændende og lærerige linjefag, adventurelinje, hestelinje, danselinje, dramalinje, musiklinje, designlinje og motorlinje. Du kan vælge netop den linje, der matcher dine interesser, så de bliver en del af din hverdag under opholdet på skolen. Det er muligt at vælge flere forskellige linjer i løbet af året. Vi er meget glade for, at vi hvert år har grønlandske elever på Thorsgaard Efterskole. Det betyder, at vi har nogle gode erfaringer at trække på. Vi prioriterer, at der er en voksen som er klar til at lytte, hjælpe med praktiske ting og støtte vores grønlandske unge i at blive en del af det gode fælleskab. Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. På Thorsgaard har vi 80 elevpladser og er dermed en lille efterskole. Vi er meget bevidste om de fordele, der ligger heri. Det er meget væsentligt for os, at alle lærer hinanden godt at kende og virkelig kommer tæt på de andre elever. 14. Broby Sportsefterskole Vi er en sportsefterskole med 120 elever, hvor der er en bred vifte af sportsfag, man kan vælge som valgfag. Vi har spring, fodbold, håndbold, spinning, sejllads, styrketræning m.m. Vi har igennem mere end 10 år haft grønlandske elever og har god erfaring med den kulturelle forskel. Vi har på skolen et special hold i dansk, matematik og engelsk, hvor vi har mulighed for at bruge tiden på at hjælpe de grønlandske elever. Ofte bruges der også tid på læsning og højtlæsning alene med de grønlandske elever. 7

8 Er der ikke behov for fagligt hjælp, deltager eleven på samme hold som de danske elever. Vi har ikke særlige tilbud til børn med særlige behov, men er der særlige forhold, er man altid velkommen til at ringe. Så kan vi måske finde en løsning. 15. Borremose Erhvervs-Efterskole Skolen har fokus på ERHVERV. Det gælder både i vore praktiske fag (mekaniker, jern/metal, tømrer, mad til mennesker samt blomsterbinding) og i den mere boglige undervisning, hvor vi har stort fokus på uddannelse og innovation. Udover dette har vi en række valgfag i musik, fodbold, badminton, adventure og foto/film. Vores særlige tilbud i forhold til grønlandske unge: At give dem et fagligt løft, især med det danske sprog, i samvær og samspil med danske unge. Vi har naturligvis dansk som andet sprog, der tilbydes de unge. Vi arbejder dels bogligt, dels med oplevelser i det danske landskab/kulturelle steder, som udgangspunkt for dansksproglig undervisning. I vores meget inklusive skole rummer vi jævnligt elever med ADHD. Der er dog ikke tale om særlige klasser men om en bred inklusion. Ligeledes har vi også ordblinde elever/ elever med andre skriftsproglige vanskeligheder, der tilbydes støtteundervisning samt IT-programmer til hjælp i vanskelighederne. Vi må dog understrege, at vi IKKE er en special-efterskole. Vi arbejder med et tæt samarbejde med hjemmene - og forventer, at de grønlandske elever har kontakthjem, der også vil kommunikere med os, og er klar over deres ansvar i forhold til ferier og weekends. Vi ligger midt i Himmerland med gode offentlige transportmuligheder - både mod Aalborg, Viborg, Randers og Aarhus. 16. Billeshave Efterskole Adventure, ridning, kunst og design, film og medie, kokkelinje og fodbold - masser af valgfag. Mange års erfaring med grønlandske elever, pt. 3 elever - kontaktfamilier i nærområdet. Undervisning i dansk som et særligt tilbud i mindre grupper. Nej. Se evt. og link til vores beskrivelse på Efterskole.dk. 17. Silkeborg Efterskole Sundhed og Sport Uddannede lærere med dansk som andetsprog på linje - og en lærer, der har besøgt Grønland 8

9 Dansk som andetsprog, "Grønlandsk Stue" med de andre grønlændere, "Grønlandsk Aften" m.m. Hjælp til ordblinde med CD Ord. Nogle af vores grønlandske elever har været på besøg i 5. klasse på en folkeskole, hvor de har fortalt om Grønland. Både vores grønlandske og vores danske elever har gensidigt stort udbytte af samværet!! 18. Hammerum Fri- og Efterskole Efterskolen ligger mellem byerne Herning og Ikast i Midtjylland. Skolen lægger vægt på at skabe rammer, der giver mulighed for, at elever med forskellige livsopfattelser og forskellige kulturelle og geografiske baggrunde kan mødes. Skolen er en boglig efterskole, der tilbyder følgende linjefag: håndbold, fodbold, spring, rytmisk gymnastik, beklædningsdesign, Kok&Tjener, musik og squash. Som skole har vi over 30 års erfaring med at have elever fra Grønland på efterskole. Skolen ønsker dels at give grønlandske elever mulighed for et godt efterskoleår i trygge rammer, dels at give de syddanske elever mulighed for at lære grønlandske elever at kende. Hammerum Efterskole tilbyder de grønlandske elever undervisning i dansk som andetsprog. Fra den allerførste dag på efterskolen er eleverne tilknyttet en lærer, der skal gøre overgangen til efterskolelivet lettere. Læreren samler eleverne fra Grønland hver dag den første uge og sikrer, at de har det godt og har styr på, hvad morgendagens program vil bringe. Denne lærer fungerer året igennem som koordinator for de grønlandske elever. Koordinatoren søger at sikre: at de unge har det godt på skolen at de unge har det godt hos deres kontaktfamilier at der er klare aftaler om, hvor eleverne skal være i ferier og weekender at fælles informationer er forstået rigtigt, så der ikke sker misforståelser at alle har det udstyr, der skal bruges i forbindelse med studieture og overnatninger udendørs at skolens ansatte er opmærksomme på eventuelle problemer Skolen er for unge uden særlige fysiske eller psykiske udfordringer. Det er skolens erfaring, at et efterskoleophold bliver bedst for den unge fra Grønland, hvis man taler og skriver dansk. 19. Klank Efterskole Klank Efterskole ( 9. og 10. klasse) Derudover skal du vælge et af vore Linjefag: Fodbold, musik, dans, ridning, design, kunst, adventure og cykling. ( 3 x 2 timer/uge ) Klank Efterskole har tradition for at modtage grønlandske elever og har de sidste år haft mellem 4 og 8 9

10 grønlandske elever på skolen. Skolen har tilknyttet en grønlandsk kontaktlærer, der taler både dansk og grønlandsk. Vi tilbyder undervisning i Dansk som 2. sprog. Se mere om skolen på og se også vores facebook side 20. Tirstrup Idrætsefterskole Idrætsefterskole Vi sætter den enkelte elev højt, og ønsker gennem samarbejde og gensidig respekt at udvikle eleverne til hele mennesker, idet eleverne skal føle sig værdifulde på Tirstrup Idrætsefterskole! Vi tror på, at vi med udgangspunkt i den folkelige idræt kan bibringe vores elever succesoplevelser og udfordringer og dermed udvikle deres alsidighed. Skolen tilbyder hold undervisning i dansk for grønlandske elever. Skolen uddanner pt. personale i dansk som andet sprog. Skolen har erfaring med at modtage grønlandske elever. Se link fra skolens hjemmeside: 21. Nordsjællands Efterskole Vi har både musik, idræt, friluftsliv, men også drama, træ og metal, sy og design, udover at vi er en kristen efterskole. Vi har i år fået noget erfaring og er anderledes forberedte (vi har forsøgt os med dansk som 2.sprog i form af at oprette et lille hold, hvor de mødes hver uge)( Vi deltager i de arrangementer som det grønlandske hus arrangerer) (vi har 2 lærere der særligt tager sig af vores elever med dansk som 2.sprog). Ja, der har vi etableret et hold. Vi forsøger at være sammen med dem i vores daglige fokustime ved at sidde ved siden af dem. Nej, det vil i denne forbindelse være for svært i lyset af at de også kommer fra et andet land Nej 22. Agerskov Ungdomsskole Skolen har gode faciliteter svømmehal, springhal, idrætshal og mange faglokaler. Foruden de obligatoriske boglige fag tilbyder vi flere valgfag, både idrætslige som kreative. Alle elever får en ipad, som anvendes i undervisningen. Skoleopholdet indeholder to udenlandsture, en fælles for hele skolen og en for små grupper. Vi har 2 lærere, som er knyttet til vores grønlandske elever som mentorer. De bistår med at få hverdagen og 10

11 weekenderne til at fungere. Desuden er alle elever tilknyttet en kontaktlærer, som er elevens og forældrenes primære voksenkontakt på skolen. Vi har haft elever fra Grønland de sidste tre år og det har altid været en god og positiv oplevelse. Vi har et tilbud til de elever, der har brug for ekstra hjælp til det faglige både for 9.klasses elever og AUXere(vores 10.klasse). Her kan du få hjælp til lektier og blive bedre til dansk. Agerskov Ungdomsskole giver dig mulighed for at opleve Danmark på en anden måde sammen med andre unge mennesker. Vi har ikke specielle tilbud, men vi er en rummelig skole, der gør hvad vi kan for at hjælpe elever med udfordringer kontakt os hvis I har brug for en uddybende snak. Hvis I har brug for oplysninger eller at snakke med grønlandske elever, der har været hos os, er I velkomne til at kontakte os. 23. Sundeved Efterskole Grundtvigsk efterskole med vægt på de boglige fag og gymnastik og idræt Vi har mange års erfaring i arbejdet med grønlandske elever. I efteråret besøgte jeg [forstander] nogle af vore tidligere elever i Grønland i forbindelse med Seashow 2013 (arr. af det grønlandske hus i Ålborg). Vi har undervisning i dansk som 2. sprog. 24. Bråskovgård Efterskole Almen efterskole med 8 linjefag inden for natur & kreativitet. Har næsten altid haft et mindre antal grønlandske elever (1-5 stk.) Skolen har aftale med den lokale sprogskole om undervisning i dansk som andetsprog. Ud over almindelig undervisning har skolen også hold til elever, der har behov for boglig støtte. Desuden optager skolen hvert år ca. 20 elever med høretab. 25. Hårslev Efterskole Idræt, friluftsliv, drama, musik, kreativ, medie. Erfaring gennem flere år med grønlandske elever. Egen uddannet lærer i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog. Ingen andre specielle tilbud. 11

12 Boglig almen efterskole med bredt udvalg af kreative, idrætslige og musiske linje- og valgfag. 26. Vrigsted Efterskole Efterskole for elever med læse- skrive eller matematikvanskeligheder. En ordblindeefterskole. Niveaudelte hold, mulighed for Folkeskolens Afgangsprøver og 10. klasse prøve. Udvidet brobygningsforløb i 10. kl. til gymnasium/hf eller erhvervsuddannelse. Linjefag: Sport, Outdoor, musik/performance eller design, og mange valgfag. Vi har erfaring med elever fra Grønland. Vi underviser med oplæsningsprogrammer til computer, ipads og Smartphone vi bruger CD-ord, som også findes på grønlandsk. Undervisningen foregår på mindre hold og der bruges særlige programmer, som hjælper den enkelte elev med læsning, stavning og matematik. Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge, som er bagud i forhold til almindeligt klassetrin, og som har brug for særlig hjælp til elever. Lille overskueligt miljø, gode busforbindelser til Horsens og Vejle. 27. Rudehøj Efterskole Musik, idræt, friluftsliv Som skole vil vi gerne integrere og gøre plads til forskelligheder af både baggrund og kultur Vi tilbyder et forløb med dansk som 2. sprog, samt en udvidet kontaktlærer med ekstra tid til at forberede og samle op på hverdagslivet på efterskolen. Vi er en efterskole med ca. 100 elever, som giver vores unge mennesker mange alsidige oplevelser i det betydningsfulde fællesskab. 28. Tolne Efterskole Specialefterskole for unge med særlige behov: generelle indlæringsvanskeligheder, forskellige diagnoser m.m. Flere lærere har boet og undervist på Grønland. Vi vil tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for det kommende skoleår. Efterskolen er praktisk/kreativ og prøvefri Tolne Efterskole kan også modtage unge med forskellige fysiske handicaps herunder kørestolsbrugere. 12

13 29. Finderup Efterskole Finderup Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov tilknyttet KFUM og K. Vi er 52 elever og vægter nærhed og støtte til den enkelte, små fællesskaber og har fokus på den boglige undervisning. Vi arbejder med niveaudelt undervisning på små hold. Vi er tæt på eleverne og mange voksne på skolen. Vi er optaget af forskellighed som et berigende element til fællesskabet, og ser nye kulturer som en stor mulighed. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, og forsøge at lave skole tilpasset elevens forudsætninger. Specialundervisning tilrettelagt den enkelte. Se ovenstående. Vores elevgruppe er sammensat af unge med mange forskellige typer af særlige behov, og derfor rummer vi elever i alle de ovennævnte vanskeligheder. 30. Salling Efterskole Gymnastik, Idræt, Kreative fag og musik Vi har en lærer ansat, der har arbejdet på Grønland. Eleverne tilbydes dansk som andetsprog samt "støtte-samtaler" Vi har altid ca. 3 grønlandske elever på skolen 31. Kerteminde Efterskole Vi har en meget alsidig profil, hvor man kan komme til at prøve mange forskellige linje- og valgfag indenfor ekspressive, idrætslige, natur & friluft samt Teknologi. For at få et overblik så besøg vores hjemmeside Vi har gennem mange år haft erfaring med at have grønlandske elever på vores skole. Vores motivation for at have grønlandske elever er dels at udvikle de grønlandske elevers sociale og faglige standpunkt, men lige så vigtigt er det, at alle vores elever får kendskab til andre unge fra andre kulturer. Vi har ofte unge fra Færøerne, Island og andre lande i verden. Hovedvægten af elever er dog fra Danmark. De følger undervisningen sammen med deres øvrige kammerater, men der ud over har de mulighed for at tilmelde sig dansk som andetsprog. Vi har ikke tilbud for særlige elevgrupper. 13

14 32. Ingstrup Efterskole Ingstrup Efterskole er en boglig efterskole med flg. linjefag: Håndbold, Fodbold, Musik, Dans og Actionsport. Alle elever skal vælge et af de nævnte linjefag, som man så har i 6 lektioner om ugen + kampe/koncerter/events etc. På Ingstrup Efterskole har vi traditionelt hvert år haft 3-7 grønlandske elever. Skolens inklusionslærer har mulighed for at støtte eleverne individuelt med henblik på den sociale integration. Der undervises ikke i Dansk som 2. sprog, men vi niveau-deler den boglige undervisning, så de grønlandske elever har mulighed for at følge med, ligesom der er daglig lektie-café, hvor de kan få hjælp til lektierne. Ingstrup Efterskole tilbyder ikke special-undervisning til elever med særlige behov og skolen er ikke egnet til kørestolsbrugere. Gode fysiske rammer, alle værelser med eget bad og toilet, beliggenhed tæt ved havet. 33. Kastanievej Efterskole KREATIV EFTERSKOLE, med følgende linjer, musik, drama, medie, tekstil og design, billedkunst, keramik. Vi har rigtige gode oplevelser og erfaring med optagelse af grønlandske elever gennem 18 år. Vi optager hvert år 4 grønlandske elever, gerne to drenge og to piger. Nej Nej 34. Glamsdalens Idrætsefterskole Idrætsefterskole med mulighed for mange forskellige linjefag og valgfag. Idrætten er en central del af hverdagen. Vores mål er at eleven udvikler sig personligt gennem idrætten og samtidig bliver en god teamplayer. Vores idrætslinjer er for alle, uanset niveau. Glamsdalens Idrætsefterskole har tradition for at arbejde med grønlandske unge. Eleverne bor i huse med 16 elever, hvortil der er knyttet 2 lærere, hvilket giver tryghed og nærhed, selv når man er langt hjemme fra. Ingen specielle tilbud. Støtter eleverne fra Grønland i til at deltage i grønlandske træf sammen med andre unge fra fynske efterskoler. Ikke specielle tilbud for elever med særlige behov. 14

15 35. Blåkilde Efterskole Vi er en almendannende efterskole som lægger vægt på, at eleverne har mulighed for at fordybe sig i forskellige fag og udvikle sig på mange forskellige områder. Skolen bygger på det kristne livs- og menneskesyn sådan som vi kender det fra den danske folkekirke. Vi er en del af rigsfællesskabet og finder det betydningsfulgt, at der er unge fra hele kongeriget. Der gives 1-2 timer om ugen i dansk som andetsprog. 36. Gram Efterskole Niveaudelt undervisning i dansk, matematik, engelsk og tysk. Linjefag i gastronomi, adventure, musik, kunst og medie. Gram Efterskole har i de sidste 10 år haft elever fra Grønland, og vi er meget glade for dem. Endvidere har vi næste år en lærer, der har undervist i Kullorsuaq i et år. Gram Efterskole tilbyder dansk som andetsprog. Gram Efterskole lægger vægt på rummelighed og en anerkendende tilgang til eleverne. Trivsel, faglighed, fællesskab, udfordringer og ansvar er vigtige værdier for os. Vi har elever med forskellige diagnoser, men også elever uden diagnose. 37. Vandel Efterskole Bred, almen efterskole med 5 linjefag: Design, fodbold, håndbold, musik, og teater. Obligatorisk gymnastik for alle. Har ofte 1-2 grønlandske elever. Skolens tilbud til grønlandske unge (fx undervisning i dansk som andet sprog): Tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. Ikke målrettet særlige elevgrupper. 38. Kongenshus Efterskole Almen boglig efterskole med fokus på det sunde liv. Både med mulighed for at afprøve forskellige linje- og valgfag, eller for at specialisere sig og have det samme linje- eller valgfag hele skoleåret. Kost & Motion, Fitness, Boksning, Outdoor og Europarejsen som linjefag. Musik, Kunst, Design og Fransk som valgfag. Erfaring med grønlandske elever og skolen er specifikt godkendt til at have op til 5 anbragte grønlandske unge. 15

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed)

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed) 1. Har du et eller flere børn i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2014/15? Ja Nej - Gå til 25 2. Hvilket køn er jeres barn på efterskole? Pige Dreng 3. Har jeres barn også gået på efterskole i 9. klasse?

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100 Årsevaluering Vandel Efterskole 2015-2016 (elever) Antal svarpersoner=126 Udgivet: 5.6.2016 Køn? 1. Dreng 54 42,86% 2. Pige 72 57,14% Marker dit boområde 1. Forfatter 14 11,11% 2. Maler 16 12,70% 3. Musiker

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole

10.klasse. Vinderup Realskole 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Vinderup Realskole er en privatskole med ca. 240 elever fordelt på 7.-10. klasse. Vi har et 10. klasses tilbud med en

Læs mere

EFTERSKOLEN LINDENBORG.

EFTERSKOLEN LINDENBORG. EFTERSKOLEN LINDENBORG www.efterskolen.dk EFTERSKOLEN LINDENBORG www.efterskolen.dk EFTERSKOLEN LINDENBORG HVEM, HVAD, HVOR Efterskolen Lindenborg er en Musik- og Idrætsefterskole, der henter sine værdier

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2016 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl HVEM ER VI? Et energisk team engagerede lærere, som har en helt speciel interesse i at arbejde med og undervise unge mennesker Et personale der udfordrer dig fagligt og personligt En undervisning præget

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge!

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Østskolen 7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Linier på Østskolen I den nye folkeskolereform, som Østskolen er i fuld gang med at implementere, satses der på at fastholde og udvikle folkeskolens

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100 Årsevaluering Vandel Efterskole 2014-2015 (elever) Oversigt Svarpersoner=67 Udgivet: 29.5.2015 Køn? 1. Dreng 27 40,30% 2. Pige 40 59,70% Marker dit boområde 1. Forfatter 10 14,93% 2. Maler 7 10,45% 3.

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk golf Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk ridning Musiklinjer VÆLG HER MELLEM HEAVY FOLK MUSIK SANG Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk Teater Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere