Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole"

Transkript

1 Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Hvilke oplysninger en efterskole har brug for, for at arbejde med den unge, kan variere. Men i Efterskoleforeningen vil vi anbefale, at man indhenter en vis grad af oplysninger om såvel den unges personlige, sociale samt faglige funktionsniveau. Det fysiske funktionsniveau Er han/hun meget fysisk aktiv? Eller har den unge svært ved bestemte fysiske opgaver? Har hun/han været syg i længere perioder? Haft skader ved idrætsudøvelse? Har svært ved at løbe? Tager han/hun nogen former for medicin? Det psykiske funktionsniveau Er han/hun generelt glad og tilfreds og velfungerende? Har den unge det svært til daglig? Er han/hun ofte ked af det eller stresset? Er der problemer i familien, som påvirker den unges trivsel? Har han/hun haft kontakt til eller gået i et forløb hos en psykolog? Har den unge en diagnose som f.eks. ADHD, Asperger eller andet? Det sociale funktionsniveau Har han/hun generelt gode relationer til andre unge i samme alder? Er han/hun glad for sociale sammenhænge/kan godt lide at være sammen med mange andre unge på én gang? Eller trives han/hun bedst med få andre personer ad gangen? Det faglige funktionsniveau Klarer han/hun sig godt i skolen? Er der ting, der volder den unge vanskeligheder f.eks. at læse, at regne eller andet? Er der fag, der er særligt svært at lære? Har han/hun modtaget specialundervisning i folkeskolen? Hvordan er det dansksproglige niveau? Kan han/hun føre længere samtaler på dansk? Kan han/hun skrive på dansk? Er der andet, som efterskolen, skal være opmærksom på, så den unge kan få så godt, som muligt et ophold? 1

2 Bilag 2: Liste over efterskoler som er motiverede for at arbejde med grønlandske elever Listen er over danske efterskoler, som har valgt at sende information til Efterskoleforeningen om deres motivation og kompetencer i forhold til at arbejde med grønlandske elever. Følgende information om at skrive sig på listen blev formidlet ud til skolerne: I øjeblikket er Efterskoleforeningen i gang med et undersøgelses- og udviklingsprojektet Grønlandske unge på efterskole i Danmark på anmodning af Det Grønlandske Selvstyre. I den forbindelse er Det Grønlandske Selvstyre interesseret i at få identificeret efterskoler, som har viljen og ressourcerne til at tilbyde grønlandske unge et efterskoleophold, der understøtter de behov og udfordringer, som grønlandske unge kan have i relation til at gennemføre et vellykket efterskoleophold i Danmark. Derfor udarbejder Efterskoleforeningen en liste til Selvstyret over denne type skoler. Listen kan eksempelvis bruges vejledende, når unge i Grønland skal søge efterskoleophold i Danmark, og i forhold til fremtidige samarbejder på området. Hvis I vil på listen, er det meget vigtigt, at I senest mandag den 2. december har sendt nedenstående information til Efterskoleforeningen, som vil føje det på listen til selvstyret. Vær opmærksom på at jeres tekst bliver tilføjet til listen, som I har formuleret den, og kan blive brugt som oplysning om jeres skole i Grønland. Sæt nedenstående punkter ind i en mail til undertegnede, med korte beskrivelser ved de punkter, som er relevante for jeres skole (max 2-3 sætninger pr. punkt) 1. Skolens navn: Ovenstående information er sendt ud flere gange, men det er ikke en garanti for, at samtlige efterskoler har læst det. Nogle skoler har skrevet, at de har gode samarbejder med de grønlandske huse, men dette er udeladt, for at holde fokus på skolernes egne aktiviteter. Det anbefales at gå i dialog med Maren Ottar Hessner, Efterskoleforeningen omkring brugen af listen. 2

3 1. Hjembæk Efterskole Læse- stavevanskeligheder og praktiske fag. Skolen har gennem de sidste mange år haft elever fra Grønland med stor succes. Desuden har vi en timelærer tilknyttet skolen, som har læreruddannelsen fra Grønland. Såfremt det skønnes nødvendigt, tilbyder vi grønlandske elever ekstra undervisning i dansk som andet sprog. Vi er en efterskole for unge med læse-stavevanskeligheder og ordblindhed. Skolen har meget fokus på uddannelsesafklaring. Vi tilbyder mange praktiske valgfag med henblik på erhvervsrettet uddannelser, for både piger og drenge. 2. Grejsdalens Efterskole Vi er en efterskole, som hviler på et folkekirkeligt grundlag. Alle elever arbejder med ipads, som købes meget favorabelt gennem skolen. Vores undervisning i 10. årgang er fordelt på 2 studieretninger: Medier & Kommunikation, som har særligt fokus på mediekompetencer, innovation og medborgerskab. Tro & Lederskab, som har særligt fokus på det personlige lederskab med udgangspunkt i en kristen kontekst. Vi har gennem de sidste 10 år haft omkring 30 elever fra Grønland. Derigennem har vi oparbejdet et solidt kendskab til det særlige ved denne elevgruppe. Vi har god erfaring med at få de grønlandske elever integreret som en naturlig del af elevflokken. Vores grønlandske elever sættes helt automatisk på vores hold i Dansk som andetsprog, og vi afholder udgifterne i forbindelse med "Grønlændertræf" og "Jul fra Grønland". Vi optager vores elever efter en grundig optagelsesprocedure for at sikre, at vi kan rumme de forskellige elever med netop det, som måtte kendetegne dem - eller rettere: for at undgå at optage elever, hvis behov vi alligevel ikke kan imødekomme. Derfor kan elever hos os være trygge i, at har vi lovet at rumme et særligt behov, så er det arbejdet ind fra skoleårets begyndelse. 3. Dronninglund Efterskole Profiler: Innovation, Exchange og Global Linjefag: Outdoor, Fitness, Boldspil, Kunst, Musik. Vi har 50 års erfaring med at arbejde med grønlandske elever, og for os er det både godt og spændende at have grønlandske elever i vores elevflok. Vi kender mange grønlandske familier, som har haft hele søskendeflokken hos os samt tidligere elever, som også er begyndt at sende deres børn herned. Vi har to medarbejdere, der er særlige kontaktpersoner for de grønlandske elever, og sammen har de efterhånden en stor viden om kulturforskelle mv. som er relevant for at kunne imødekomme grønlandske elever og give dem 3

4 en god oplevelse her hos os. Hvert år modtager vi ml. 5 og 10 elever fra Grønland, som bliver godt integreret med de danske elever. Ja, vi har undervisning i dansk som andet sprog ca. 2 timer om ugen. Derudover afholdes der med jævne mellemrum "kaffemik" sammen med de grønlandske elever, hvor der tales om trivsel og meget andet. Vi optager hver eneste år 5-6 elever med diagnose, hvis de forinden har gået i en almindelig skoleklasse. 4. Sorø Gymnastikefterskole Vi har meget idræt, men med særlig fokus på gymnastik. Se Vi har flere års erfaring med grønlandske og færøske elever. Og har normalt 3-6 grønlandske elever. Vi tilbyder dansk som andet sprog. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at eleverne kan begå sig på mundligt dansk. 5. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Fodbold, gymnastik, badminton, skydning og musik. Galtrup har en lang tradition med grønlandske elever. Vi har hvert år ca elever fra Grønland. Vi deltager hvert 2. år i Seashow for at lave PR i Grønland. Vi arrangerer ture specielt for de grønlandske elever, så de får et stort udbytte af deres ophold i Danmark. Ålborg, Århus, Vesterhavet, fodboldkampe, museer mm. Galtrup er behjælpelig med at finde danske kontaktfamilier. De tilbydes alle 4 timers dansk som andet sprogs undervisning udover de 6 obligatoriske dansktimer. Vi har hvert år 4 pladser til elever med diagnosen ADHD. Vi har en skole med 20 % elever som ikke er danske. Dvs. de grønlandske børn bliver blandet med elever fra hele verden, så de er meget hurtigt integreret. Vigtigst af alt: Vi er meget glade for de grønlandske børn. 6. Vesterbølle Efterskole Idræt (særligt volley og parkour), Musik og drama, Friluftsliv, Kreative fag. Som lille efterskole med vanligvis en ressourcestærk elevgruppe, har vi rigtig gode erfaringer med at kunne inkludere en mindre gruppe elever med forskellige udfordringer - herunder også sproglige udfordringer. Dansk som andetsprog. 4

5 Vi er ikke en specialefterskole, men jf. ovenstående beskrivelse af skolen og vores muligheder for at inkludere en mindre gruppe med særlige udfordringer, har vi til tider haft elever med forskellige diagnoser, og har gode erfaringer med det. Vi er interesseret i et tættere samarbejde med de afgivende skoler og vil også gerne se på et forløb der rækker udover tiden på efterskolen. 7. Øse Efterskole Øse Efterskole har fire linier (kunst, musik, teater og film, animation & IT) I den boglige undervisning skal du vælge normalt eller højt niveau i 9. og 10. kl. Vi har intet specielt tilbud forbeholdt grønlandske unge, andet end vi med succes har formået at inkludere en række unge fra Grønland. Her er blandt andet Miki Andersen, som var elev på skolen 2012/13 og nu har sagt ja til at være kontaktperson for os. Du skal vælge vores skole, hvis du brænder for kunst, musik eller teater! Eller hvis du er til film, animation og IT arbejde ;) Vi har mulighed for dansk som andet sprog undervisning. Vi har et udbygget og velfungerende kontaktlærer system, der i små grupper koncentrerer sig om den enkelte elev og dennes situation. Vi har en coach, der etablerer samtalegrupper. Øse Efterskole er en oplevelsesskole. Det betyder, at vi vægter nysgerrighed, fantasi, engagement, aktivitet og kreativitet højt. Skoleåret vil være fyldt med "anderledes måder at gå i skole på" - bl.a. liniedage/uger, teaterprojekter, foredrag, fantastiske fredage, kulturdage, børne festival BØF, musik festival ØF, udenlandsrejse, lejrskoler, koncerter, museumsbesøg, friluftsaktiviteter m.m. Kontaktperson i Grønland: 8. Levring Efterskole Idræt og Performance Skolen har 7 liniefag idrætsafdelingen: fodbold, fitness, spring og adventure sport, performanceafdelingen: dans, teater, musik. Skolen har igennem mange år haft grønlandske elever elever pr. elevhold og med stor succes fået de grønlandske elever godt igennem efterskoleopholdet. Skolen går ind i opgaven med de grønlandske unge med stor motivation. Skolen har ansat en mentor der tager sig af alle elever, derudover har vi tilknyttet 2 mentorer udelukkende til at tage sig af de grønlandske elevers specielle behov både socialt og fagligt. Skolen har dansk som andet sprog, hvilket har stor betydning for de grønlandske elever. Skolen har ikke haft henvendelse omkring særlige elevgrupper fra Grønland - det vil dog ikke tilbageholde os fra at sige ja hvis der kom en henvendelse og vi føler det er en opgave vi kan magte. 5

6 Vi føler vi gør en væsentlig forskel ved at optage grønlandske unge og sætte dem sammen med en bred vifte af elever fra hele Danmark. 9. Rebild Efterskole - sport & adventure Profilen er sport & adventure! Vi dyrker dagligt idræt, og vores linjer er: Adventure, dance, fodbold, badminton og mountainbike. På Rebild Efterskole giver vi eleverne masser af eventyr, der giver dem frisk energi til at give den en målrettet skalle i undervisningen. Vi har hjemme i Danmarks største skov, Rold Skov, og det er noget, vi udnytter til fulde i vores dagligdag som sport og adventure efterskole. Værdigrundlaget bygger på det brede kristne livssyn med nøgleord som ansvarlighed og tolerance. Rebild Efterskole har 20 års erfaring med elever fra Grønland. Rebild Efterskole vil gerne være med til at vise mangfoldigheden samfundet, det kan vi bl.a. gøre ved at have elever fra Grønland. Det er en berigelse for skolen og for eleverne både fra Danmark og Grønland at møde og lære om hinandens kulturer. Rebild Efterskole har kontaktlærerordning med tæt kontakt i mindre kontaktgrupper. Grønlandske elever har en ekstra kontaktperson tilknyttet. Denne har en ekstra time om ugen udelukkende med de grønlandske elever. Derudover får grønlandske elever ekstra undervisning i dansk af uddannet lærer i 1-2 timer om ugen. 10. Efterskolen Ådalen Efterskolen Ådalen er en kreativ skole med plads til 78 elever. Vi vægter demokratisk og digital dannelse, og alle elever får en MacBook Pro ved skolestart. Skolen har linjefagene Billedkunst, Drama, Musik & Sang, Film & TV, Krop & Bevægelse og ligger tæt på Århus, som vi jævnligt besøger. Vi har en lærer, som er 2-sprogsuddannet, og som har timer specielt tilknyttet vores elever fra Grønland. Vores forstander har familietilknytning til Grønland, og vores viceforstander har en grønlandsk far, er født på Grønland og har boet der i sin barndom. Vi har 10 års erfaring og tradition med grønlandske elever. Hvis der er ønske om at snakke med grønlandske elever, som har gået på Efterskolen Ådalen tidligere, kan vi formidle kontakten. Undervisning i dansk som andetsprog: Ja 11. Hardsyssel Efterskole Hardsyssel har fire linjer med udfordringer til all. De fire linjer er: Outdoor, Performancen, Sport og Film. På linjerne bliver du udfordret af lærere, som elsker deres fag og elever med samme interesse som dig. Selvom du kun vælger én linje, får du oplevelser i løbet af skoleåret fra de andre linjer. Hardsyssel bruger mange ressourcer på den måde, vi bor. Eleverne bor i sysler, hvortil der knyttet en sysselfar eller sysselmor. Sysselforældrene har særligt fokus på elevernes trivsel og velbefindende. Skolen tilbyder dansk som andetsprog, ligesom vi er behjælpelige, med at løse praktiske problemer i forbindelse med opholdet f.eks. cykel. 6

7 Skolen har som regel 4 6 elever i kørestol. Er man hjælpekrævende og kørestolsbruger, er det vigtigt med kontakt til skolen i god tid. 12. Glamsbjerg Efterskole Glamsbjerg Efterskole er en almindelig efterskole, der arbejder med livsstil på 5 linjer, nemlig designlinjen, livsstilspiloterne, fodboldlinjen, kokkelinjen og musiklinjen. Der er en lang og god tradition for, at der hvert år er ca. 10 elever fra Grønland på vores efterskole. Vi har en lærer, der taler grønlandsk, og det er en god hjælp i hverdagen. Vi underviser vore grønlandske elever i dansk som andetsprog, men forventer derudover at de kan deltage i den øvrige undervisning på lige fod med de andre elever. Grønlandske elever skal gå i 10. klasse på Glamsbjerg Efterskole. Det er vigtigt, at eleverne har sat sig ind i skolens samværsregler, inden de melder sig ind, og at de er klar over, at skolen er røgfri. 13. Thorsgaard Efterskole På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi en lang række spændende og lærerige linjefag, adventurelinje, hestelinje, danselinje, dramalinje, musiklinje, designlinje og motorlinje. Du kan vælge netop den linje, der matcher dine interesser, så de bliver en del af din hverdag under opholdet på skolen. Det er muligt at vælge flere forskellige linjer i løbet af året. Vi er meget glade for, at vi hvert år har grønlandske elever på Thorsgaard Efterskole. Det betyder, at vi har nogle gode erfaringer at trække på. Vi prioriterer, at der er en voksen som er klar til at lytte, hjælpe med praktiske ting og støtte vores grønlandske unge i at blive en del af det gode fælleskab. Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. På Thorsgaard har vi 80 elevpladser og er dermed en lille efterskole. Vi er meget bevidste om de fordele, der ligger heri. Det er meget væsentligt for os, at alle lærer hinanden godt at kende og virkelig kommer tæt på de andre elever. 14. Broby Sportsefterskole Vi er en sportsefterskole med 120 elever, hvor der er en bred vifte af sportsfag, man kan vælge som valgfag. Vi har spring, fodbold, håndbold, spinning, sejllads, styrketræning m.m. Vi har igennem mere end 10 år haft grønlandske elever og har god erfaring med den kulturelle forskel. Vi har på skolen et special hold i dansk, matematik og engelsk, hvor vi har mulighed for at bruge tiden på at hjælpe de grønlandske elever. Ofte bruges der også tid på læsning og højtlæsning alene med de grønlandske elever. 7

8 Er der ikke behov for fagligt hjælp, deltager eleven på samme hold som de danske elever. Vi har ikke særlige tilbud til børn med særlige behov, men er der særlige forhold, er man altid velkommen til at ringe. Så kan vi måske finde en løsning. 15. Borremose Erhvervs-Efterskole Skolen har fokus på ERHVERV. Det gælder både i vore praktiske fag (mekaniker, jern/metal, tømrer, mad til mennesker samt blomsterbinding) og i den mere boglige undervisning, hvor vi har stort fokus på uddannelse og innovation. Udover dette har vi en række valgfag i musik, fodbold, badminton, adventure og foto/film. Vores særlige tilbud i forhold til grønlandske unge: At give dem et fagligt løft, især med det danske sprog, i samvær og samspil med danske unge. Vi har naturligvis dansk som andet sprog, der tilbydes de unge. Vi arbejder dels bogligt, dels med oplevelser i det danske landskab/kulturelle steder, som udgangspunkt for dansksproglig undervisning. I vores meget inklusive skole rummer vi jævnligt elever med ADHD. Der er dog ikke tale om særlige klasser men om en bred inklusion. Ligeledes har vi også ordblinde elever/ elever med andre skriftsproglige vanskeligheder, der tilbydes støtteundervisning samt IT-programmer til hjælp i vanskelighederne. Vi må dog understrege, at vi IKKE er en special-efterskole. Vi arbejder med et tæt samarbejde med hjemmene - og forventer, at de grønlandske elever har kontakthjem, der også vil kommunikere med os, og er klar over deres ansvar i forhold til ferier og weekends. Vi ligger midt i Himmerland med gode offentlige transportmuligheder - både mod Aalborg, Viborg, Randers og Aarhus. 16. Billeshave Efterskole Adventure, ridning, kunst og design, film og medie, kokkelinje og fodbold - masser af valgfag. Mange års erfaring med grønlandske elever, pt. 3 elever - kontaktfamilier i nærområdet. Undervisning i dansk som et særligt tilbud i mindre grupper. Nej. Se evt. og link til vores beskrivelse på Efterskole.dk. 17. Silkeborg Efterskole Sundhed og Sport Uddannede lærere med dansk som andetsprog på linje - og en lærer, der har besøgt Grønland 8

9 Dansk som andetsprog, "Grønlandsk Stue" med de andre grønlændere, "Grønlandsk Aften" m.m. Hjælp til ordblinde med CD Ord. Nogle af vores grønlandske elever har været på besøg i 5. klasse på en folkeskole, hvor de har fortalt om Grønland. Både vores grønlandske og vores danske elever har gensidigt stort udbytte af samværet!! 18. Hammerum Fri- og Efterskole Efterskolen ligger mellem byerne Herning og Ikast i Midtjylland. Skolen lægger vægt på at skabe rammer, der giver mulighed for, at elever med forskellige livsopfattelser og forskellige kulturelle og geografiske baggrunde kan mødes. Skolen er en boglig efterskole, der tilbyder følgende linjefag: håndbold, fodbold, spring, rytmisk gymnastik, beklædningsdesign, Kok&Tjener, musik og squash. Som skole har vi over 30 års erfaring med at have elever fra Grønland på efterskole. Skolen ønsker dels at give grønlandske elever mulighed for et godt efterskoleår i trygge rammer, dels at give de syddanske elever mulighed for at lære grønlandske elever at kende. Hammerum Efterskole tilbyder de grønlandske elever undervisning i dansk som andetsprog. Fra den allerførste dag på efterskolen er eleverne tilknyttet en lærer, der skal gøre overgangen til efterskolelivet lettere. Læreren samler eleverne fra Grønland hver dag den første uge og sikrer, at de har det godt og har styr på, hvad morgendagens program vil bringe. Denne lærer fungerer året igennem som koordinator for de grønlandske elever. Koordinatoren søger at sikre: at de unge har det godt på skolen at de unge har det godt hos deres kontaktfamilier at der er klare aftaler om, hvor eleverne skal være i ferier og weekender at fælles informationer er forstået rigtigt, så der ikke sker misforståelser at alle har det udstyr, der skal bruges i forbindelse med studieture og overnatninger udendørs at skolens ansatte er opmærksomme på eventuelle problemer Skolen er for unge uden særlige fysiske eller psykiske udfordringer. Det er skolens erfaring, at et efterskoleophold bliver bedst for den unge fra Grønland, hvis man taler og skriver dansk. 19. Klank Efterskole Klank Efterskole ( 9. og 10. klasse) Derudover skal du vælge et af vore Linjefag: Fodbold, musik, dans, ridning, design, kunst, adventure og cykling. ( 3 x 2 timer/uge ) Klank Efterskole har tradition for at modtage grønlandske elever og har de sidste år haft mellem 4 og 8 9

10 grønlandske elever på skolen. Skolen har tilknyttet en grønlandsk kontaktlærer, der taler både dansk og grønlandsk. Vi tilbyder undervisning i Dansk som 2. sprog. Se mere om skolen på og se også vores facebook side 20. Tirstrup Idrætsefterskole Idrætsefterskole Vi sætter den enkelte elev højt, og ønsker gennem samarbejde og gensidig respekt at udvikle eleverne til hele mennesker, idet eleverne skal føle sig værdifulde på Tirstrup Idrætsefterskole! Vi tror på, at vi med udgangspunkt i den folkelige idræt kan bibringe vores elever succesoplevelser og udfordringer og dermed udvikle deres alsidighed. Skolen tilbyder hold undervisning i dansk for grønlandske elever. Skolen uddanner pt. personale i dansk som andet sprog. Skolen har erfaring med at modtage grønlandske elever. Se link fra skolens hjemmeside: 21. Nordsjællands Efterskole Vi har både musik, idræt, friluftsliv, men også drama, træ og metal, sy og design, udover at vi er en kristen efterskole. Vi har i år fået noget erfaring og er anderledes forberedte (vi har forsøgt os med dansk som 2.sprog i form af at oprette et lille hold, hvor de mødes hver uge)( Vi deltager i de arrangementer som det grønlandske hus arrangerer) (vi har 2 lærere der særligt tager sig af vores elever med dansk som 2.sprog). Ja, der har vi etableret et hold. Vi forsøger at være sammen med dem i vores daglige fokustime ved at sidde ved siden af dem. Nej, det vil i denne forbindelse være for svært i lyset af at de også kommer fra et andet land Nej 22. Agerskov Ungdomsskole Skolen har gode faciliteter svømmehal, springhal, idrætshal og mange faglokaler. Foruden de obligatoriske boglige fag tilbyder vi flere valgfag, både idrætslige som kreative. Alle elever får en ipad, som anvendes i undervisningen. Skoleopholdet indeholder to udenlandsture, en fælles for hele skolen og en for små grupper. Vi har 2 lærere, som er knyttet til vores grønlandske elever som mentorer. De bistår med at få hverdagen og 10

11 weekenderne til at fungere. Desuden er alle elever tilknyttet en kontaktlærer, som er elevens og forældrenes primære voksenkontakt på skolen. Vi har haft elever fra Grønland de sidste tre år og det har altid været en god og positiv oplevelse. Vi har et tilbud til de elever, der har brug for ekstra hjælp til det faglige både for 9.klasses elever og AUXere(vores 10.klasse). Her kan du få hjælp til lektier og blive bedre til dansk. Agerskov Ungdomsskole giver dig mulighed for at opleve Danmark på en anden måde sammen med andre unge mennesker. Vi har ikke specielle tilbud, men vi er en rummelig skole, der gør hvad vi kan for at hjælpe elever med udfordringer kontakt os hvis I har brug for en uddybende snak. Hvis I har brug for oplysninger eller at snakke med grønlandske elever, der har været hos os, er I velkomne til at kontakte os. 23. Sundeved Efterskole Grundtvigsk efterskole med vægt på de boglige fag og gymnastik og idræt Vi har mange års erfaring i arbejdet med grønlandske elever. I efteråret besøgte jeg [forstander] nogle af vore tidligere elever i Grønland i forbindelse med Seashow 2013 (arr. af det grønlandske hus i Ålborg). Vi har undervisning i dansk som 2. sprog. 24. Bråskovgård Efterskole Almen efterskole med 8 linjefag inden for natur & kreativitet. Har næsten altid haft et mindre antal grønlandske elever (1-5 stk.) Skolen har aftale med den lokale sprogskole om undervisning i dansk som andetsprog. Ud over almindelig undervisning har skolen også hold til elever, der har behov for boglig støtte. Desuden optager skolen hvert år ca. 20 elever med høretab. 25. Hårslev Efterskole Idræt, friluftsliv, drama, musik, kreativ, medie. Erfaring gennem flere år med grønlandske elever. Egen uddannet lærer i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog. Ingen andre specielle tilbud. 11

12 Boglig almen efterskole med bredt udvalg af kreative, idrætslige og musiske linje- og valgfag. 26. Vrigsted Efterskole Efterskole for elever med læse- skrive eller matematikvanskeligheder. En ordblindeefterskole. Niveaudelte hold, mulighed for Folkeskolens Afgangsprøver og 10. klasse prøve. Udvidet brobygningsforløb i 10. kl. til gymnasium/hf eller erhvervsuddannelse. Linjefag: Sport, Outdoor, musik/performance eller design, og mange valgfag. Vi har erfaring med elever fra Grønland. Vi underviser med oplæsningsprogrammer til computer, ipads og Smartphone vi bruger CD-ord, som også findes på grønlandsk. Undervisningen foregår på mindre hold og der bruges særlige programmer, som hjælper den enkelte elev med læsning, stavning og matematik. Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge, som er bagud i forhold til almindeligt klassetrin, og som har brug for særlig hjælp til elever. Lille overskueligt miljø, gode busforbindelser til Horsens og Vejle. 27. Rudehøj Efterskole Musik, idræt, friluftsliv Som skole vil vi gerne integrere og gøre plads til forskelligheder af både baggrund og kultur Vi tilbyder et forløb med dansk som 2. sprog, samt en udvidet kontaktlærer med ekstra tid til at forberede og samle op på hverdagslivet på efterskolen. Vi er en efterskole med ca. 100 elever, som giver vores unge mennesker mange alsidige oplevelser i det betydningsfulde fællesskab. 28. Tolne Efterskole Specialefterskole for unge med særlige behov: generelle indlæringsvanskeligheder, forskellige diagnoser m.m. Flere lærere har boet og undervist på Grønland. Vi vil tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for det kommende skoleår. Efterskolen er praktisk/kreativ og prøvefri Tolne Efterskole kan også modtage unge med forskellige fysiske handicaps herunder kørestolsbrugere. 12

13 29. Finderup Efterskole Finderup Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov tilknyttet KFUM og K. Vi er 52 elever og vægter nærhed og støtte til den enkelte, små fællesskaber og har fokus på den boglige undervisning. Vi arbejder med niveaudelt undervisning på små hold. Vi er tæt på eleverne og mange voksne på skolen. Vi er optaget af forskellighed som et berigende element til fællesskabet, og ser nye kulturer som en stor mulighed. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, og forsøge at lave skole tilpasset elevens forudsætninger. Specialundervisning tilrettelagt den enkelte. Se ovenstående. Vores elevgruppe er sammensat af unge med mange forskellige typer af særlige behov, og derfor rummer vi elever i alle de ovennævnte vanskeligheder. 30. Salling Efterskole Gymnastik, Idræt, Kreative fag og musik Vi har en lærer ansat, der har arbejdet på Grønland. Eleverne tilbydes dansk som andetsprog samt "støtte-samtaler" Vi har altid ca. 3 grønlandske elever på skolen 31. Kerteminde Efterskole Vi har en meget alsidig profil, hvor man kan komme til at prøve mange forskellige linje- og valgfag indenfor ekspressive, idrætslige, natur & friluft samt Teknologi. For at få et overblik så besøg vores hjemmeside Vi har gennem mange år haft erfaring med at have grønlandske elever på vores skole. Vores motivation for at have grønlandske elever er dels at udvikle de grønlandske elevers sociale og faglige standpunkt, men lige så vigtigt er det, at alle vores elever får kendskab til andre unge fra andre kulturer. Vi har ofte unge fra Færøerne, Island og andre lande i verden. Hovedvægten af elever er dog fra Danmark. De følger undervisningen sammen med deres øvrige kammerater, men der ud over har de mulighed for at tilmelde sig dansk som andetsprog. Vi har ikke tilbud for særlige elevgrupper. 13

14 32. Ingstrup Efterskole Ingstrup Efterskole er en boglig efterskole med flg. linjefag: Håndbold, Fodbold, Musik, Dans og Actionsport. Alle elever skal vælge et af de nævnte linjefag, som man så har i 6 lektioner om ugen + kampe/koncerter/events etc. På Ingstrup Efterskole har vi traditionelt hvert år haft 3-7 grønlandske elever. Skolens inklusionslærer har mulighed for at støtte eleverne individuelt med henblik på den sociale integration. Der undervises ikke i Dansk som 2. sprog, men vi niveau-deler den boglige undervisning, så de grønlandske elever har mulighed for at følge med, ligesom der er daglig lektie-café, hvor de kan få hjælp til lektierne. Ingstrup Efterskole tilbyder ikke special-undervisning til elever med særlige behov og skolen er ikke egnet til kørestolsbrugere. Gode fysiske rammer, alle værelser med eget bad og toilet, beliggenhed tæt ved havet. 33. Kastanievej Efterskole KREATIV EFTERSKOLE, med følgende linjer, musik, drama, medie, tekstil og design, billedkunst, keramik. Vi har rigtige gode oplevelser og erfaring med optagelse af grønlandske elever gennem 18 år. Vi optager hvert år 4 grønlandske elever, gerne to drenge og to piger. Nej Nej 34. Glamsdalens Idrætsefterskole Idrætsefterskole med mulighed for mange forskellige linjefag og valgfag. Idrætten er en central del af hverdagen. Vores mål er at eleven udvikler sig personligt gennem idrætten og samtidig bliver en god teamplayer. Vores idrætslinjer er for alle, uanset niveau. Glamsdalens Idrætsefterskole har tradition for at arbejde med grønlandske unge. Eleverne bor i huse med 16 elever, hvortil der er knyttet 2 lærere, hvilket giver tryghed og nærhed, selv når man er langt hjemme fra. Ingen specielle tilbud. Støtter eleverne fra Grønland i til at deltage i grønlandske træf sammen med andre unge fra fynske efterskoler. Ikke specielle tilbud for elever med særlige behov. 14

15 35. Blåkilde Efterskole Vi er en almendannende efterskole som lægger vægt på, at eleverne har mulighed for at fordybe sig i forskellige fag og udvikle sig på mange forskellige områder. Skolen bygger på det kristne livs- og menneskesyn sådan som vi kender det fra den danske folkekirke. Vi er en del af rigsfællesskabet og finder det betydningsfulgt, at der er unge fra hele kongeriget. Der gives 1-2 timer om ugen i dansk som andetsprog. 36. Gram Efterskole Niveaudelt undervisning i dansk, matematik, engelsk og tysk. Linjefag i gastronomi, adventure, musik, kunst og medie. Gram Efterskole har i de sidste 10 år haft elever fra Grønland, og vi er meget glade for dem. Endvidere har vi næste år en lærer, der har undervist i Kullorsuaq i et år. Gram Efterskole tilbyder dansk som andetsprog. Gram Efterskole lægger vægt på rummelighed og en anerkendende tilgang til eleverne. Trivsel, faglighed, fællesskab, udfordringer og ansvar er vigtige værdier for os. Vi har elever med forskellige diagnoser, men også elever uden diagnose. 37. Vandel Efterskole Bred, almen efterskole med 5 linjefag: Design, fodbold, håndbold, musik, og teater. Obligatorisk gymnastik for alle. Har ofte 1-2 grønlandske elever. Skolens tilbud til grønlandske unge (fx undervisning i dansk som andet sprog): Tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. Ikke målrettet særlige elevgrupper. 38. Kongenshus Efterskole Almen boglig efterskole med fokus på det sunde liv. Både med mulighed for at afprøve forskellige linje- og valgfag, eller for at specialisere sig og have det samme linje- eller valgfag hele skoleåret. Kost & Motion, Fitness, Boksning, Outdoor og Europarejsen som linjefag. Musik, Kunst, Design og Fransk som valgfag. Erfaring med grønlandske elever og skolen er specifikt godkendt til at have op til 5 anbragte grønlandske unge. 15

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere