Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole"

Transkript

1 Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Hvilke oplysninger en efterskole har brug for, for at arbejde med den unge, kan variere. Men i Efterskoleforeningen vil vi anbefale, at man indhenter en vis grad af oplysninger om såvel den unges personlige, sociale samt faglige funktionsniveau. Det fysiske funktionsniveau Er han/hun meget fysisk aktiv? Eller har den unge svært ved bestemte fysiske opgaver? Har hun/han været syg i længere perioder? Haft skader ved idrætsudøvelse? Har svært ved at løbe? Tager han/hun nogen former for medicin? Det psykiske funktionsniveau Er han/hun generelt glad og tilfreds og velfungerende? Har den unge det svært til daglig? Er han/hun ofte ked af det eller stresset? Er der problemer i familien, som påvirker den unges trivsel? Har han/hun haft kontakt til eller gået i et forløb hos en psykolog? Har den unge en diagnose som f.eks. ADHD, Asperger eller andet? Det sociale funktionsniveau Har han/hun generelt gode relationer til andre unge i samme alder? Er han/hun glad for sociale sammenhænge/kan godt lide at være sammen med mange andre unge på én gang? Eller trives han/hun bedst med få andre personer ad gangen? Det faglige funktionsniveau Klarer han/hun sig godt i skolen? Er der ting, der volder den unge vanskeligheder f.eks. at læse, at regne eller andet? Er der fag, der er særligt svært at lære? Har han/hun modtaget specialundervisning i folkeskolen? Hvordan er det dansksproglige niveau? Kan han/hun føre længere samtaler på dansk? Kan han/hun skrive på dansk? Er der andet, som efterskolen, skal være opmærksom på, så den unge kan få så godt, som muligt et ophold? 1

2 Bilag 2: Liste over efterskoler som er motiverede for at arbejde med grønlandske elever Listen er over danske efterskoler, som har valgt at sende information til Efterskoleforeningen om deres motivation og kompetencer i forhold til at arbejde med grønlandske elever. Følgende information om at skrive sig på listen blev formidlet ud til skolerne: I øjeblikket er Efterskoleforeningen i gang med et undersøgelses- og udviklingsprojektet Grønlandske unge på efterskole i Danmark på anmodning af Det Grønlandske Selvstyre. I den forbindelse er Det Grønlandske Selvstyre interesseret i at få identificeret efterskoler, som har viljen og ressourcerne til at tilbyde grønlandske unge et efterskoleophold, der understøtter de behov og udfordringer, som grønlandske unge kan have i relation til at gennemføre et vellykket efterskoleophold i Danmark. Derfor udarbejder Efterskoleforeningen en liste til Selvstyret over denne type skoler. Listen kan eksempelvis bruges vejledende, når unge i Grønland skal søge efterskoleophold i Danmark, og i forhold til fremtidige samarbejder på området. Hvis I vil på listen, er det meget vigtigt, at I senest mandag den 2. december har sendt nedenstående information til Efterskoleforeningen, som vil føje det på listen til selvstyret. Vær opmærksom på at jeres tekst bliver tilføjet til listen, som I har formuleret den, og kan blive brugt som oplysning om jeres skole i Grønland. Sæt nedenstående punkter ind i en mail til undertegnede, med korte beskrivelser ved de punkter, som er relevante for jeres skole (max 2-3 sætninger pr. punkt) 1. Skolens navn: Ovenstående information er sendt ud flere gange, men det er ikke en garanti for, at samtlige efterskoler har læst det. Nogle skoler har skrevet, at de har gode samarbejder med de grønlandske huse, men dette er udeladt, for at holde fokus på skolernes egne aktiviteter. Det anbefales at gå i dialog med Maren Ottar Hessner, Efterskoleforeningen omkring brugen af listen. 2

3 1. Hjembæk Efterskole Læse- stavevanskeligheder og praktiske fag. Skolen har gennem de sidste mange år haft elever fra Grønland med stor succes. Desuden har vi en timelærer tilknyttet skolen, som har læreruddannelsen fra Grønland. Såfremt det skønnes nødvendigt, tilbyder vi grønlandske elever ekstra undervisning i dansk som andet sprog. Vi er en efterskole for unge med læse-stavevanskeligheder og ordblindhed. Skolen har meget fokus på uddannelsesafklaring. Vi tilbyder mange praktiske valgfag med henblik på erhvervsrettet uddannelser, for både piger og drenge. 2. Grejsdalens Efterskole Vi er en efterskole, som hviler på et folkekirkeligt grundlag. Alle elever arbejder med ipads, som købes meget favorabelt gennem skolen. Vores undervisning i 10. årgang er fordelt på 2 studieretninger: Medier & Kommunikation, som har særligt fokus på mediekompetencer, innovation og medborgerskab. Tro & Lederskab, som har særligt fokus på det personlige lederskab med udgangspunkt i en kristen kontekst. Vi har gennem de sidste 10 år haft omkring 30 elever fra Grønland. Derigennem har vi oparbejdet et solidt kendskab til det særlige ved denne elevgruppe. Vi har god erfaring med at få de grønlandske elever integreret som en naturlig del af elevflokken. Vores grønlandske elever sættes helt automatisk på vores hold i Dansk som andetsprog, og vi afholder udgifterne i forbindelse med "Grønlændertræf" og "Jul fra Grønland". Vi optager vores elever efter en grundig optagelsesprocedure for at sikre, at vi kan rumme de forskellige elever med netop det, som måtte kendetegne dem - eller rettere: for at undgå at optage elever, hvis behov vi alligevel ikke kan imødekomme. Derfor kan elever hos os være trygge i, at har vi lovet at rumme et særligt behov, så er det arbejdet ind fra skoleårets begyndelse. 3. Dronninglund Efterskole Profiler: Innovation, Exchange og Global Linjefag: Outdoor, Fitness, Boldspil, Kunst, Musik. Vi har 50 års erfaring med at arbejde med grønlandske elever, og for os er det både godt og spændende at have grønlandske elever i vores elevflok. Vi kender mange grønlandske familier, som har haft hele søskendeflokken hos os samt tidligere elever, som også er begyndt at sende deres børn herned. Vi har to medarbejdere, der er særlige kontaktpersoner for de grønlandske elever, og sammen har de efterhånden en stor viden om kulturforskelle mv. som er relevant for at kunne imødekomme grønlandske elever og give dem 3

4 en god oplevelse her hos os. Hvert år modtager vi ml. 5 og 10 elever fra Grønland, som bliver godt integreret med de danske elever. Ja, vi har undervisning i dansk som andet sprog ca. 2 timer om ugen. Derudover afholdes der med jævne mellemrum "kaffemik" sammen med de grønlandske elever, hvor der tales om trivsel og meget andet. Vi optager hver eneste år 5-6 elever med diagnose, hvis de forinden har gået i en almindelig skoleklasse. 4. Sorø Gymnastikefterskole Vi har meget idræt, men med særlig fokus på gymnastik. Se Vi har flere års erfaring med grønlandske og færøske elever. Og har normalt 3-6 grønlandske elever. Vi tilbyder dansk som andet sprog. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at eleverne kan begå sig på mundligt dansk. 5. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Fodbold, gymnastik, badminton, skydning og musik. Galtrup har en lang tradition med grønlandske elever. Vi har hvert år ca elever fra Grønland. Vi deltager hvert 2. år i Seashow for at lave PR i Grønland. Vi arrangerer ture specielt for de grønlandske elever, så de får et stort udbytte af deres ophold i Danmark. Ålborg, Århus, Vesterhavet, fodboldkampe, museer mm. Galtrup er behjælpelig med at finde danske kontaktfamilier. De tilbydes alle 4 timers dansk som andet sprogs undervisning udover de 6 obligatoriske dansktimer. Vi har hvert år 4 pladser til elever med diagnosen ADHD. Vi har en skole med 20 % elever som ikke er danske. Dvs. de grønlandske børn bliver blandet med elever fra hele verden, så de er meget hurtigt integreret. Vigtigst af alt: Vi er meget glade for de grønlandske børn. 6. Vesterbølle Efterskole Idræt (særligt volley og parkour), Musik og drama, Friluftsliv, Kreative fag. Som lille efterskole med vanligvis en ressourcestærk elevgruppe, har vi rigtig gode erfaringer med at kunne inkludere en mindre gruppe elever med forskellige udfordringer - herunder også sproglige udfordringer. Dansk som andetsprog. 4

5 Vi er ikke en specialefterskole, men jf. ovenstående beskrivelse af skolen og vores muligheder for at inkludere en mindre gruppe med særlige udfordringer, har vi til tider haft elever med forskellige diagnoser, og har gode erfaringer med det. Vi er interesseret i et tættere samarbejde med de afgivende skoler og vil også gerne se på et forløb der rækker udover tiden på efterskolen. 7. Øse Efterskole Øse Efterskole har fire linier (kunst, musik, teater og film, animation & IT) I den boglige undervisning skal du vælge normalt eller højt niveau i 9. og 10. kl. Vi har intet specielt tilbud forbeholdt grønlandske unge, andet end vi med succes har formået at inkludere en række unge fra Grønland. Her er blandt andet Miki Andersen, som var elev på skolen 2012/13 og nu har sagt ja til at være kontaktperson for os. Du skal vælge vores skole, hvis du brænder for kunst, musik eller teater! Eller hvis du er til film, animation og IT arbejde ;) Vi har mulighed for dansk som andet sprog undervisning. Vi har et udbygget og velfungerende kontaktlærer system, der i små grupper koncentrerer sig om den enkelte elev og dennes situation. Vi har en coach, der etablerer samtalegrupper. Øse Efterskole er en oplevelsesskole. Det betyder, at vi vægter nysgerrighed, fantasi, engagement, aktivitet og kreativitet højt. Skoleåret vil være fyldt med "anderledes måder at gå i skole på" - bl.a. liniedage/uger, teaterprojekter, foredrag, fantastiske fredage, kulturdage, børne festival BØF, musik festival ØF, udenlandsrejse, lejrskoler, koncerter, museumsbesøg, friluftsaktiviteter m.m. Kontaktperson i Grønland: 8. Levring Efterskole Idræt og Performance Skolen har 7 liniefag idrætsafdelingen: fodbold, fitness, spring og adventure sport, performanceafdelingen: dans, teater, musik. Skolen har igennem mange år haft grønlandske elever elever pr. elevhold og med stor succes fået de grønlandske elever godt igennem efterskoleopholdet. Skolen går ind i opgaven med de grønlandske unge med stor motivation. Skolen har ansat en mentor der tager sig af alle elever, derudover har vi tilknyttet 2 mentorer udelukkende til at tage sig af de grønlandske elevers specielle behov både socialt og fagligt. Skolen har dansk som andet sprog, hvilket har stor betydning for de grønlandske elever. Skolen har ikke haft henvendelse omkring særlige elevgrupper fra Grønland - det vil dog ikke tilbageholde os fra at sige ja hvis der kom en henvendelse og vi føler det er en opgave vi kan magte. 5

6 Vi føler vi gør en væsentlig forskel ved at optage grønlandske unge og sætte dem sammen med en bred vifte af elever fra hele Danmark. 9. Rebild Efterskole - sport & adventure Profilen er sport & adventure! Vi dyrker dagligt idræt, og vores linjer er: Adventure, dance, fodbold, badminton og mountainbike. På Rebild Efterskole giver vi eleverne masser af eventyr, der giver dem frisk energi til at give den en målrettet skalle i undervisningen. Vi har hjemme i Danmarks største skov, Rold Skov, og det er noget, vi udnytter til fulde i vores dagligdag som sport og adventure efterskole. Værdigrundlaget bygger på det brede kristne livssyn med nøgleord som ansvarlighed og tolerance. Rebild Efterskole har 20 års erfaring med elever fra Grønland. Rebild Efterskole vil gerne være med til at vise mangfoldigheden samfundet, det kan vi bl.a. gøre ved at have elever fra Grønland. Det er en berigelse for skolen og for eleverne både fra Danmark og Grønland at møde og lære om hinandens kulturer. Rebild Efterskole har kontaktlærerordning med tæt kontakt i mindre kontaktgrupper. Grønlandske elever har en ekstra kontaktperson tilknyttet. Denne har en ekstra time om ugen udelukkende med de grønlandske elever. Derudover får grønlandske elever ekstra undervisning i dansk af uddannet lærer i 1-2 timer om ugen. 10. Efterskolen Ådalen Efterskolen Ådalen er en kreativ skole med plads til 78 elever. Vi vægter demokratisk og digital dannelse, og alle elever får en MacBook Pro ved skolestart. Skolen har linjefagene Billedkunst, Drama, Musik & Sang, Film & TV, Krop & Bevægelse og ligger tæt på Århus, som vi jævnligt besøger. Vi har en lærer, som er 2-sprogsuddannet, og som har timer specielt tilknyttet vores elever fra Grønland. Vores forstander har familietilknytning til Grønland, og vores viceforstander har en grønlandsk far, er født på Grønland og har boet der i sin barndom. Vi har 10 års erfaring og tradition med grønlandske elever. Hvis der er ønske om at snakke med grønlandske elever, som har gået på Efterskolen Ådalen tidligere, kan vi formidle kontakten. Undervisning i dansk som andetsprog: Ja 11. Hardsyssel Efterskole Hardsyssel har fire linjer med udfordringer til all. De fire linjer er: Outdoor, Performancen, Sport og Film. På linjerne bliver du udfordret af lærere, som elsker deres fag og elever med samme interesse som dig. Selvom du kun vælger én linje, får du oplevelser i løbet af skoleåret fra de andre linjer. Hardsyssel bruger mange ressourcer på den måde, vi bor. Eleverne bor i sysler, hvortil der knyttet en sysselfar eller sysselmor. Sysselforældrene har særligt fokus på elevernes trivsel og velbefindende. Skolen tilbyder dansk som andetsprog, ligesom vi er behjælpelige, med at løse praktiske problemer i forbindelse med opholdet f.eks. cykel. 6

7 Skolen har som regel 4 6 elever i kørestol. Er man hjælpekrævende og kørestolsbruger, er det vigtigt med kontakt til skolen i god tid. 12. Glamsbjerg Efterskole Glamsbjerg Efterskole er en almindelig efterskole, der arbejder med livsstil på 5 linjer, nemlig designlinjen, livsstilspiloterne, fodboldlinjen, kokkelinjen og musiklinjen. Der er en lang og god tradition for, at der hvert år er ca. 10 elever fra Grønland på vores efterskole. Vi har en lærer, der taler grønlandsk, og det er en god hjælp i hverdagen. Vi underviser vore grønlandske elever i dansk som andetsprog, men forventer derudover at de kan deltage i den øvrige undervisning på lige fod med de andre elever. Grønlandske elever skal gå i 10. klasse på Glamsbjerg Efterskole. Det er vigtigt, at eleverne har sat sig ind i skolens samværsregler, inden de melder sig ind, og at de er klar over, at skolen er røgfri. 13. Thorsgaard Efterskole På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi en lang række spændende og lærerige linjefag, adventurelinje, hestelinje, danselinje, dramalinje, musiklinje, designlinje og motorlinje. Du kan vælge netop den linje, der matcher dine interesser, så de bliver en del af din hverdag under opholdet på skolen. Det er muligt at vælge flere forskellige linjer i løbet af året. Vi er meget glade for, at vi hvert år har grønlandske elever på Thorsgaard Efterskole. Det betyder, at vi har nogle gode erfaringer at trække på. Vi prioriterer, at der er en voksen som er klar til at lytte, hjælpe med praktiske ting og støtte vores grønlandske unge i at blive en del af det gode fælleskab. Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. På Thorsgaard har vi 80 elevpladser og er dermed en lille efterskole. Vi er meget bevidste om de fordele, der ligger heri. Det er meget væsentligt for os, at alle lærer hinanden godt at kende og virkelig kommer tæt på de andre elever. 14. Broby Sportsefterskole Vi er en sportsefterskole med 120 elever, hvor der er en bred vifte af sportsfag, man kan vælge som valgfag. Vi har spring, fodbold, håndbold, spinning, sejllads, styrketræning m.m. Vi har igennem mere end 10 år haft grønlandske elever og har god erfaring med den kulturelle forskel. Vi har på skolen et special hold i dansk, matematik og engelsk, hvor vi har mulighed for at bruge tiden på at hjælpe de grønlandske elever. Ofte bruges der også tid på læsning og højtlæsning alene med de grønlandske elever. 7

8 Er der ikke behov for fagligt hjælp, deltager eleven på samme hold som de danske elever. Vi har ikke særlige tilbud til børn med særlige behov, men er der særlige forhold, er man altid velkommen til at ringe. Så kan vi måske finde en løsning. 15. Borremose Erhvervs-Efterskole Skolen har fokus på ERHVERV. Det gælder både i vore praktiske fag (mekaniker, jern/metal, tømrer, mad til mennesker samt blomsterbinding) og i den mere boglige undervisning, hvor vi har stort fokus på uddannelse og innovation. Udover dette har vi en række valgfag i musik, fodbold, badminton, adventure og foto/film. Vores særlige tilbud i forhold til grønlandske unge: At give dem et fagligt løft, især med det danske sprog, i samvær og samspil med danske unge. Vi har naturligvis dansk som andet sprog, der tilbydes de unge. Vi arbejder dels bogligt, dels med oplevelser i det danske landskab/kulturelle steder, som udgangspunkt for dansksproglig undervisning. I vores meget inklusive skole rummer vi jævnligt elever med ADHD. Der er dog ikke tale om særlige klasser men om en bred inklusion. Ligeledes har vi også ordblinde elever/ elever med andre skriftsproglige vanskeligheder, der tilbydes støtteundervisning samt IT-programmer til hjælp i vanskelighederne. Vi må dog understrege, at vi IKKE er en special-efterskole. Vi arbejder med et tæt samarbejde med hjemmene - og forventer, at de grønlandske elever har kontakthjem, der også vil kommunikere med os, og er klar over deres ansvar i forhold til ferier og weekends. Vi ligger midt i Himmerland med gode offentlige transportmuligheder - både mod Aalborg, Viborg, Randers og Aarhus. 16. Billeshave Efterskole Adventure, ridning, kunst og design, film og medie, kokkelinje og fodbold - masser af valgfag. Mange års erfaring med grønlandske elever, pt. 3 elever - kontaktfamilier i nærområdet. Undervisning i dansk som et særligt tilbud i mindre grupper. Nej. Se evt. og link til vores beskrivelse på Efterskole.dk. 17. Silkeborg Efterskole Sundhed og Sport Uddannede lærere med dansk som andetsprog på linje - og en lærer, der har besøgt Grønland 8

9 Dansk som andetsprog, "Grønlandsk Stue" med de andre grønlændere, "Grønlandsk Aften" m.m. Hjælp til ordblinde med CD Ord. Nogle af vores grønlandske elever har været på besøg i 5. klasse på en folkeskole, hvor de har fortalt om Grønland. Både vores grønlandske og vores danske elever har gensidigt stort udbytte af samværet!! 18. Hammerum Fri- og Efterskole Efterskolen ligger mellem byerne Herning og Ikast i Midtjylland. Skolen lægger vægt på at skabe rammer, der giver mulighed for, at elever med forskellige livsopfattelser og forskellige kulturelle og geografiske baggrunde kan mødes. Skolen er en boglig efterskole, der tilbyder følgende linjefag: håndbold, fodbold, spring, rytmisk gymnastik, beklædningsdesign, Kok&Tjener, musik og squash. Som skole har vi over 30 års erfaring med at have elever fra Grønland på efterskole. Skolen ønsker dels at give grønlandske elever mulighed for et godt efterskoleår i trygge rammer, dels at give de syddanske elever mulighed for at lære grønlandske elever at kende. Hammerum Efterskole tilbyder de grønlandske elever undervisning i dansk som andetsprog. Fra den allerførste dag på efterskolen er eleverne tilknyttet en lærer, der skal gøre overgangen til efterskolelivet lettere. Læreren samler eleverne fra Grønland hver dag den første uge og sikrer, at de har det godt og har styr på, hvad morgendagens program vil bringe. Denne lærer fungerer året igennem som koordinator for de grønlandske elever. Koordinatoren søger at sikre: at de unge har det godt på skolen at de unge har det godt hos deres kontaktfamilier at der er klare aftaler om, hvor eleverne skal være i ferier og weekender at fælles informationer er forstået rigtigt, så der ikke sker misforståelser at alle har det udstyr, der skal bruges i forbindelse med studieture og overnatninger udendørs at skolens ansatte er opmærksomme på eventuelle problemer Skolen er for unge uden særlige fysiske eller psykiske udfordringer. Det er skolens erfaring, at et efterskoleophold bliver bedst for den unge fra Grønland, hvis man taler og skriver dansk. 19. Klank Efterskole Klank Efterskole ( 9. og 10. klasse) Derudover skal du vælge et af vore Linjefag: Fodbold, musik, dans, ridning, design, kunst, adventure og cykling. ( 3 x 2 timer/uge ) Klank Efterskole har tradition for at modtage grønlandske elever og har de sidste år haft mellem 4 og 8 9

10 grønlandske elever på skolen. Skolen har tilknyttet en grønlandsk kontaktlærer, der taler både dansk og grønlandsk. Vi tilbyder undervisning i Dansk som 2. sprog. Se mere om skolen på og se også vores facebook side 20. Tirstrup Idrætsefterskole Idrætsefterskole Vi sætter den enkelte elev højt, og ønsker gennem samarbejde og gensidig respekt at udvikle eleverne til hele mennesker, idet eleverne skal føle sig værdifulde på Tirstrup Idrætsefterskole! Vi tror på, at vi med udgangspunkt i den folkelige idræt kan bibringe vores elever succesoplevelser og udfordringer og dermed udvikle deres alsidighed. Skolen tilbyder hold undervisning i dansk for grønlandske elever. Skolen uddanner pt. personale i dansk som andet sprog. Skolen har erfaring med at modtage grønlandske elever. Se link fra skolens hjemmeside: 21. Nordsjællands Efterskole Vi har både musik, idræt, friluftsliv, men også drama, træ og metal, sy og design, udover at vi er en kristen efterskole. Vi har i år fået noget erfaring og er anderledes forberedte (vi har forsøgt os med dansk som 2.sprog i form af at oprette et lille hold, hvor de mødes hver uge)( Vi deltager i de arrangementer som det grønlandske hus arrangerer) (vi har 2 lærere der særligt tager sig af vores elever med dansk som 2.sprog). Ja, der har vi etableret et hold. Vi forsøger at være sammen med dem i vores daglige fokustime ved at sidde ved siden af dem. Nej, det vil i denne forbindelse være for svært i lyset af at de også kommer fra et andet land Nej 22. Agerskov Ungdomsskole Skolen har gode faciliteter svømmehal, springhal, idrætshal og mange faglokaler. Foruden de obligatoriske boglige fag tilbyder vi flere valgfag, både idrætslige som kreative. Alle elever får en ipad, som anvendes i undervisningen. Skoleopholdet indeholder to udenlandsture, en fælles for hele skolen og en for små grupper. Vi har 2 lærere, som er knyttet til vores grønlandske elever som mentorer. De bistår med at få hverdagen og 10

11 weekenderne til at fungere. Desuden er alle elever tilknyttet en kontaktlærer, som er elevens og forældrenes primære voksenkontakt på skolen. Vi har haft elever fra Grønland de sidste tre år og det har altid været en god og positiv oplevelse. Vi har et tilbud til de elever, der har brug for ekstra hjælp til det faglige både for 9.klasses elever og AUXere(vores 10.klasse). Her kan du få hjælp til lektier og blive bedre til dansk. Agerskov Ungdomsskole giver dig mulighed for at opleve Danmark på en anden måde sammen med andre unge mennesker. Vi har ikke specielle tilbud, men vi er en rummelig skole, der gør hvad vi kan for at hjælpe elever med udfordringer kontakt os hvis I har brug for en uddybende snak. Hvis I har brug for oplysninger eller at snakke med grønlandske elever, der har været hos os, er I velkomne til at kontakte os. 23. Sundeved Efterskole Grundtvigsk efterskole med vægt på de boglige fag og gymnastik og idræt Vi har mange års erfaring i arbejdet med grønlandske elever. I efteråret besøgte jeg [forstander] nogle af vore tidligere elever i Grønland i forbindelse med Seashow 2013 (arr. af det grønlandske hus i Ålborg). Vi har undervisning i dansk som 2. sprog. 24. Bråskovgård Efterskole Almen efterskole med 8 linjefag inden for natur & kreativitet. Har næsten altid haft et mindre antal grønlandske elever (1-5 stk.) Skolen har aftale med den lokale sprogskole om undervisning i dansk som andetsprog. Ud over almindelig undervisning har skolen også hold til elever, der har behov for boglig støtte. Desuden optager skolen hvert år ca. 20 elever med høretab. 25. Hårslev Efterskole Idræt, friluftsliv, drama, musik, kreativ, medie. Erfaring gennem flere år med grønlandske elever. Egen uddannet lærer i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog. Ingen andre specielle tilbud. 11

12 Boglig almen efterskole med bredt udvalg af kreative, idrætslige og musiske linje- og valgfag. 26. Vrigsted Efterskole Efterskole for elever med læse- skrive eller matematikvanskeligheder. En ordblindeefterskole. Niveaudelte hold, mulighed for Folkeskolens Afgangsprøver og 10. klasse prøve. Udvidet brobygningsforløb i 10. kl. til gymnasium/hf eller erhvervsuddannelse. Linjefag: Sport, Outdoor, musik/performance eller design, og mange valgfag. Vi har erfaring med elever fra Grønland. Vi underviser med oplæsningsprogrammer til computer, ipads og Smartphone vi bruger CD-ord, som også findes på grønlandsk. Undervisningen foregår på mindre hold og der bruges særlige programmer, som hjælper den enkelte elev med læsning, stavning og matematik. Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge, som er bagud i forhold til almindeligt klassetrin, og som har brug for særlig hjælp til elever. Lille overskueligt miljø, gode busforbindelser til Horsens og Vejle. 27. Rudehøj Efterskole Musik, idræt, friluftsliv Som skole vil vi gerne integrere og gøre plads til forskelligheder af både baggrund og kultur Vi tilbyder et forløb med dansk som 2. sprog, samt en udvidet kontaktlærer med ekstra tid til at forberede og samle op på hverdagslivet på efterskolen. Vi er en efterskole med ca. 100 elever, som giver vores unge mennesker mange alsidige oplevelser i det betydningsfulde fællesskab. 28. Tolne Efterskole Specialefterskole for unge med særlige behov: generelle indlæringsvanskeligheder, forskellige diagnoser m.m. Flere lærere har boet og undervist på Grønland. Vi vil tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for det kommende skoleår. Efterskolen er praktisk/kreativ og prøvefri Tolne Efterskole kan også modtage unge med forskellige fysiske handicaps herunder kørestolsbrugere. 12

13 29. Finderup Efterskole Finderup Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov tilknyttet KFUM og K. Vi er 52 elever og vægter nærhed og støtte til den enkelte, små fællesskaber og har fokus på den boglige undervisning. Vi arbejder med niveaudelt undervisning på små hold. Vi er tæt på eleverne og mange voksne på skolen. Vi er optaget af forskellighed som et berigende element til fællesskabet, og ser nye kulturer som en stor mulighed. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, og forsøge at lave skole tilpasset elevens forudsætninger. Specialundervisning tilrettelagt den enkelte. Se ovenstående. Vores elevgruppe er sammensat af unge med mange forskellige typer af særlige behov, og derfor rummer vi elever i alle de ovennævnte vanskeligheder. 30. Salling Efterskole Gymnastik, Idræt, Kreative fag og musik Vi har en lærer ansat, der har arbejdet på Grønland. Eleverne tilbydes dansk som andetsprog samt "støtte-samtaler" Vi har altid ca. 3 grønlandske elever på skolen 31. Kerteminde Efterskole Vi har en meget alsidig profil, hvor man kan komme til at prøve mange forskellige linje- og valgfag indenfor ekspressive, idrætslige, natur & friluft samt Teknologi. For at få et overblik så besøg vores hjemmeside Vi har gennem mange år haft erfaring med at have grønlandske elever på vores skole. Vores motivation for at have grønlandske elever er dels at udvikle de grønlandske elevers sociale og faglige standpunkt, men lige så vigtigt er det, at alle vores elever får kendskab til andre unge fra andre kulturer. Vi har ofte unge fra Færøerne, Island og andre lande i verden. Hovedvægten af elever er dog fra Danmark. De følger undervisningen sammen med deres øvrige kammerater, men der ud over har de mulighed for at tilmelde sig dansk som andetsprog. Vi har ikke tilbud for særlige elevgrupper. 13

14 32. Ingstrup Efterskole Ingstrup Efterskole er en boglig efterskole med flg. linjefag: Håndbold, Fodbold, Musik, Dans og Actionsport. Alle elever skal vælge et af de nævnte linjefag, som man så har i 6 lektioner om ugen + kampe/koncerter/events etc. På Ingstrup Efterskole har vi traditionelt hvert år haft 3-7 grønlandske elever. Skolens inklusionslærer har mulighed for at støtte eleverne individuelt med henblik på den sociale integration. Der undervises ikke i Dansk som 2. sprog, men vi niveau-deler den boglige undervisning, så de grønlandske elever har mulighed for at følge med, ligesom der er daglig lektie-café, hvor de kan få hjælp til lektierne. Ingstrup Efterskole tilbyder ikke special-undervisning til elever med særlige behov og skolen er ikke egnet til kørestolsbrugere. Gode fysiske rammer, alle værelser med eget bad og toilet, beliggenhed tæt ved havet. 33. Kastanievej Efterskole KREATIV EFTERSKOLE, med følgende linjer, musik, drama, medie, tekstil og design, billedkunst, keramik. Vi har rigtige gode oplevelser og erfaring med optagelse af grønlandske elever gennem 18 år. Vi optager hvert år 4 grønlandske elever, gerne to drenge og to piger. Nej Nej 34. Glamsdalens Idrætsefterskole Idrætsefterskole med mulighed for mange forskellige linjefag og valgfag. Idrætten er en central del af hverdagen. Vores mål er at eleven udvikler sig personligt gennem idrætten og samtidig bliver en god teamplayer. Vores idrætslinjer er for alle, uanset niveau. Glamsdalens Idrætsefterskole har tradition for at arbejde med grønlandske unge. Eleverne bor i huse med 16 elever, hvortil der er knyttet 2 lærere, hvilket giver tryghed og nærhed, selv når man er langt hjemme fra. Ingen specielle tilbud. Støtter eleverne fra Grønland i til at deltage i grønlandske træf sammen med andre unge fra fynske efterskoler. Ikke specielle tilbud for elever med særlige behov. 14

15 35. Blåkilde Efterskole Vi er en almendannende efterskole som lægger vægt på, at eleverne har mulighed for at fordybe sig i forskellige fag og udvikle sig på mange forskellige områder. Skolen bygger på det kristne livs- og menneskesyn sådan som vi kender det fra den danske folkekirke. Vi er en del af rigsfællesskabet og finder det betydningsfulgt, at der er unge fra hele kongeriget. Der gives 1-2 timer om ugen i dansk som andetsprog. 36. Gram Efterskole Niveaudelt undervisning i dansk, matematik, engelsk og tysk. Linjefag i gastronomi, adventure, musik, kunst og medie. Gram Efterskole har i de sidste 10 år haft elever fra Grønland, og vi er meget glade for dem. Endvidere har vi næste år en lærer, der har undervist i Kullorsuaq i et år. Gram Efterskole tilbyder dansk som andetsprog. Gram Efterskole lægger vægt på rummelighed og en anerkendende tilgang til eleverne. Trivsel, faglighed, fællesskab, udfordringer og ansvar er vigtige værdier for os. Vi har elever med forskellige diagnoser, men også elever uden diagnose. 37. Vandel Efterskole Bred, almen efterskole med 5 linjefag: Design, fodbold, håndbold, musik, og teater. Obligatorisk gymnastik for alle. Har ofte 1-2 grønlandske elever. Skolens tilbud til grønlandske unge (fx undervisning i dansk som andet sprog): Tilbyder undervisning i dansk som andetsprog. Ikke målrettet særlige elevgrupper. 38. Kongenshus Efterskole Almen boglig efterskole med fokus på det sunde liv. Både med mulighed for at afprøve forskellige linje- og valgfag, eller for at specialisere sig og have det samme linje- eller valgfag hele skoleåret. Kost & Motion, Fitness, Boksning, Outdoor og Europarejsen som linjefag. Musik, Kunst, Design og Fransk som valgfag. Erfaring med grønlandske elever og skolen er specifikt godkendt til at have op til 5 anbragte grønlandske unge. 15

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014 Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 1.10.014 Publiceret af Hans Henrik Knoop February 4 01 at 1:7 Powered by Enalyzer Vurdering af forudsætninger og vilkår

Læs mere

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk golf Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk ridning Musiklinjer VÆLG HER MELLEM HEAVY FOLK MUSIK SANG Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk Teater Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

På efterskole med diabetes

På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9 7100 Vejle Tlf. 75 85 80 12 Mail: info@skolenfor.dk www.skolenfor.dk På efterskole med

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere