Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen"

Transkript

1 Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag. Derfor anbefaler vi, at du sammen med dine forældre, er indforståede med de regler som gør sig gældende her på efterskolen.

2 A Affald: Al affald, både indenfor og uden for skolens bygninger, skal smides i de opstillede skraldespande og containere. Vi sorterer papir for sig. Skraldespande på værelser og fællesområder tømmes hver aften klokken kl Administrationsgebyr 500,- kr. Aftenarrangementer: Aftensmad: Skiftevis kan der være aktiviteter arrangeret af hhv. elever, lærere og udefra kommende gæster. Det er en væsentlig del af efterskolelivet, at elever bidrager aktivt i planlægningen og gennemførelse af aktiviteterne. Som elev på skolen er det en selvfølge, at man deltager i fælles aktiviteter. Vi mødes alle sammen til aftensmad kl Ingen forlader aftensmaden før bordbøn er fremsagt. Bordbøn fremsiges skiftevis blandt skolens pige- og drenge elever. Man rydder op efter sig selv og stiller sit brugte service på køkkenvognene. Aviser: Kan du finde både på pigernes- og ved drengenes dagligstue. Ankomst: Når du har været hjemme i ferier og weekender, skal du anmelde din ankomst til vagthavende lærer. B Bad: Der kan kun bades på angivne tidspunkter. Belysning: Al lys på værelserne skal være slukket kl Bibliotek: Åbningstider: mandag - torsdag: Ophold: Elever må sammen med deres lærer opholde sig på biblioteket inden for bibliotekstiden, og ved andet behov kan andet aftales med biblioteksansvarlig. Adfærd: Hvis man ikke overholder reglerne for adfærd på biblioteket, bliver man bortvist. Regler for lån af bøger: Efterskoleelever må låne op til 5 bøger ad gangen, og skal senest indlevere dem efter en måned. Elever fra Imam Hatip afdelingen må låne op til 8 bøger ad gangen, med indleveringsfrist på en måned. Der scannes ved udlån og aflevering. Bogkasse På dit værelse har du en boghylde, som KUN skal bruges til dine skolebøger og frilæsningsbøger. Der skal være orden i din boghylde. Brand Vær opmærksom på brandreglerne der hænger på opslagstavlerne på skolen, og de instrukser der er blevet givet af skolen herom. Bus I forbindelse med til og afgang med bussen benyttes stien og tunnelen. Det er strengt forbudt at krydse landevejen, som er farligt. Besøg Al besøg udefra skal ske efter aftale med forstanderen Ahmet Deniz på forhånd. Overnatning er ikke mulig. Bederum (Mescid) Findes ved HF-bygningen. Sko aftages og sættes på skohylden. Pigerne skal bære tørklæder på inden de indtræder bederummet. Drengene må ikke sidde på trapperne ved indgangen. Ingen må sidde langs væggen, men der skal siddes i rækker.

3 Under fredagsprædiken (Khutba) er der ifølge Hadis (Hadith) belønning i at være lyttende og ikke tale. Fredagsbønnen er obligatorisk og alle skal deltage. Under særlige forhold, skal man stadig møde op til fredagsbønnen. Bøn Vi samles til fælles bøn 5 gange dagligt, hvor bønnerne ledes af en imam. Det er obligatorisk for elever der til hverdag ikke udfører de 5 daglige bønner, at de deltager til fredagsbøn. C Computere Du skal medbringe en bærbar, fordi flere af undervisningerne er IT-baseret. Skolen har trådløs internet, som du får tildelt elevadgang til. Skolen kan udlevere software-program. Vi forbeholder os ret til at tjekke din computer for ulovlige download. Et ophold på en efterskole handler om at være en del af et fællesskab. Derfor vil vi blande os, hvis vi oplever at du isolerer dig med din computer. Det er ikke tilladt at bruge computeren til formål, der strider mod skolens øvrige retningslinjer om eksempelvis mobning, krænkende adfærd eller ikke-muslimsk adfærd. Cykel Skolen har et cykelskur, hvor du kan stille din cykel, dog under forudsætning af at du har en fastmonteret lås og en lås til selve cykelstativet. Cykelhjelm Skal medbringes og bruges hver gang du er ude at cykle i skoleregi. D Dua Den personlige bøn man siger for sig selv. Dua kan altid siges, hvor man kan spørge Allah, om det man ønsker eller takke Allah for alt det gode, Allah har givet én. På Mina starter vi alle skoledage med fælles Dua, hvor vi takker Allah for en ny dag, og vi spørger Allah om at forøge vores viden til vores undervisninger. Ved alle måltider fremsiger elever Dua på skift for at takke. Dagliglivet: (hænger bag døren på hvert værelse) Kl Morgenvækning Kl Værelsesrengøring Kl Morgenmad Kl Morgenbøn Kl Undervisning Kl Rengøring / Pause Kl Undervisning Kl Frokost / Pause Kl Undervisning Kl Egen tid / Bøn Kl Undervisning Kl Pause Kl Valgfag / Egen tid Kl Aftensmad / Egen tid Kl Lektiecafe Kl Aftenrengøring (fejning og tømme skraldespande) Kl Egen tid Kl gøre klar til natten Kl Godnat! Dagligstuer Pigerne og drengene har hver deres dagligstuer tilknyttet deres gang. Her kan du se fjernsyn efter aftale og hygge dig med dine kammerater i din fritid. Dukse pligter Der er skiftevis to dukse i hver klasse med en uges duksepligt. Du kan forvente at blive hevet ud af sengen om natten, hvis du ikke har gennemført din dukse pligt.

4 Depositum Ved indmeldelse indbetales et depositum på 1500 kr. for værelse og nøgleudlevering. E Ekstraordinær fritagelse Der gives kun fri efter særlig aftale mellem forstander og forældre. Energidrikke Konfiskeres. Må ikke indtages eller medbringes inden for skoleregi, herunder på skolen, under indkøbsture eller under udflugter mm. Erstatningspligt Eleven er ansvarlig for eventuelle skader foretaget med vilje på skolens inventarer /bygninger, og erstatningsbeløbet vil blive fratrukket via det indbetalte depositum. Elevrådet Man kan lade sig opstille i elevrådet, der har til hensigt at fremme elevernes sag, deres ønsker og behov på skolen. F Ferie Vi har efterårsferie, juleferie og vinterferie, og skolen er lukket i ferierne, hvor eleverne tager hjem. Oplysninger kan ses i årskalenderen på skolens hjemmeside. Forældrekontakt Der forventes et samarbejde mellem skole og hjem med en sådan takt og tone, at man bevarer en gensidig respekt og tolerance. Vi forventer at forældrene tager aktiv part i elevens skolegang, herunder social- faglig- og religiøs udvikling. Forældreråd Skolen har et forældreråd repræsenteret ved skolens viceforstander, to forældre fra hver klasse årgange samt en skolelærer. Rådet har tilsammen ansvaret for de fælles sociale arrangementer fordelt ud over skoleåret. Forsikringsdækning Skolen har forsikringsdækning ved eventuelle skader ved uheld. Forsikring Eleven er selv ansvarlige for personlige ejendele, som opbevares på værelset (skabet) eller i værdiboksen. Fællesområder Ingen boldspil indendørs. Der foretages rengøring af fællesarealer dagligt to gange i tidsrummet til og igen kl til Forventninger til eleverne: Elevens indstilling til efterskoleopholdet har meget stor betydning for elevens udbytte af opholdet. Derfor har vi fra skolens side nogle forventninger som skal overholdes, når man vil være elev på Mina Hindholm Efterskole. Vi forventer: At eleven følger efterskolens grundværdier. At eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen At eleven møder forberedt og til tiden. At eleven kan arbejde selvstændigt, målrettet. At eleven gennemfører sine daglige pligter på ansvarlig vis. At eleven behandler andre, som du vil, at de skal behandle dig. At eleven tager aktiv del i at fællesskabet og kammeratskabet. At eleven møder alle på skolen med åbenhed, tillid og tolerance. At eleven passer på skolens bygninger og materiel. Fritagelse fra undervisningen Kun forældrene kan fritage eleven fra undervisning og andre arrangementer i forbindelse med sygdom, lægebesøg samt tandlægebesøg mm. Forældrene skal meddele fritagelse til forstander eller skolesekretæren minimum 3 dage forinden fritagelsen. Eleven kan ikke selv bede om fritagelse. Fravær Ved udeblivelse af undervisning føres der protokol, og anføres som fravær ved udeblivelse. Forældrene modtager elevens fraværsrapport månedligt eller hver anden måned.

5 Fritid I din fritid skal du opholde dig på skolens arealer og du kan benytte de faciliteter der er til rådighed inden for de aftalte rammer. Fødselsdage Skolen har ikke tradition for at fejre elevers fødselsdage, men forældrene kan efter aftale med skolens mentorer selv stå for planlægningen- udførelsen- og oprydningen af fødselsdagsarrangementet. G Godnat Lyset slukkes præcis kl Al toiletbesøg skal ske senest 15 minutter inden lyset slukkes. Der må ikke høres musik eller tales inde på værelserne ved sovetid. Husk at tage hensyn til dine værelseskammerater. Gæster Al besøg skal få en forhåndsgodkendelse af skolens forstander. Efter nærmere aftale kan besøget realiseres. Gammel-elev (FØRFRENO) (Første fredag i november): Første fredag i november måned fejres gammel-elev dagen, hvor tidligere elever bydes velkomne på skolen til at mindes gamle tider. H Hærværk Udøves der hærværk på skolens materialer skal dette erstattes. Ved gentagelse, vil eleven hjemsendes. Hærværk på andre elevers materialer skal også erstattes. Hallen Pigerne og drengene har særskilt brug af idrætshallen sammen med idrætslærerne. Der må ikke benyttes udendørs fodtøj i hallen, og der skal benyttes indendørs fodtøj som ikke afgiver sorte streger. Hjemrejse bog Stilles frem om torsdagen ude på kontorgangen. Her skal du senest torsdag aften krydse af, om du er hjemme eller på skolen i weekenden -selvfølgelig efter aftale med dine forældre. Helbred Det er vigtigt, at skolen ved indmeldelse forlanger at forældre udfylder en helbredsattest, hvis der af helbredsmæssige årsager skal tages særlige hensyn. Hjemmeside hvor nærmere informationer om skolen kan fås. Helligdage Se årskalenderen på skolens hjemmeside I Internet Skolen har et trådløst netværk, som eleverne får udleveret adgang til ved skolestart. Det trådløse netværk på skolens arealer aktiveres kl og slukkes efter kl Indkvartering Indkvarteringen planlægges af skolen, og eleverne har ingen indflydelse på værelsesfordelingen. Du får ved ankomsten besked om, hvem du skal bo sammen med og hvor. I særlige tilfælde kan der foretages værelsesændringer efter ledelsens/viceforstanderens vurdering. Elever må IKKE foretage værelsesskift. Infoskærmen på kontorgangen Her finder du masser af oplysninger, blandt andet hvem der er vagtlærer, weekend programmet og eventuelle ændringer i dagsrytmen m.m. Itu-seddel I tilfælde af at noget går i stykker, og kræver reparation henvises der til itu-seddel, som hænger på pedellens dør eller meddeles til lærerværelset. K Klassens regler (hænger også bag døren i hvert klasseværelse) Alle møder til tiden og inden start af undervisningen har eleven alle sine redskaber med. Ingen brug af mobiltelefon, uden tilladelse fra lærer. Ingen kasketter Ingen tyggegummi Ingen klipning af viskelæder samt kastning af små stumper papirer mm.

6 Ingen unødvendig toiletbesøg eller vand pauser. Dagligt sættes stole op og der foretages rengøring efter sidste lektion. Efter sidste lektion slukkes lysene. Ved vintertid tjekkes vinduer og varme. Karakterer Der udleveres årligt to standpunktskarakterer samt årskarakterer for afgangseleverne. Kontaktgruppe Består af mentor-lærer-gruppe á 5-6 elever, hvor mentor overdrager vigtige informationer om de involverede elevers, sociale, faglige og individuelle behov, ønsker for at kunne nå deres faglige, sociale og individuelle kunne fordelt ud over skoleåret. Ligeledes samarbejder lærer og mentor meget tæt sammen om eleverne og afholder møder med dem, så man bedst muligt kan hjælpe dem. Kontaktlærer Alle elever har tilknyttet én kontaktlærer, som forældre kan henvende sig til, og omvendt kan lærerne henvende sig til forældrene, hvis der opstår behov. Kontor Her sidder skolesekretæren. Desuden træffes forstander Ahmet Deniz og viceforstander Dilsen Deniz på kontoret. Træffetiderne kan ses ved kontoret. På skolens hjemmeside kan man se kontaktdata ( og telefon) for alle skolens medarbejdere. Kost Skolen har 3 daglige måltider bestående af næringsrig morgenmad, frokost og aftensmad. Køkken Bliver til daglig bestyret af en ansat kok og der er ingen adgang til køkkenet for uvedkommende, på nær køkkenpersonalet og elever, der har ansvaret for oprydning, opvasken efter mad samt ved morgenmadsanretningen og madpakker ved ture ud af huset. I skolekøkkenet har du tjans i løbet af skoleåret sammen med andre skolekammerater. Kærester Det er ikke tilladt at have- eller danne et kæresteforhold på skolen. Derfor er det vigtigt, at du både i skole- og uden for skoletiden, samt på de sociale medier er opmærksom på din omgangstone med det modsatte køn. L Lektier Al lektie bliver sat ind i fagportalernes lektiekalender. Du har ansvar for dagligt at logge ind på fagportalerne og tjekke din lektiekalender. Lærerværelset Er en elev-fri-zone, hvor lærere der har mellemtimer opholder sig, og er ikke tilladt for eleverne at indtræde. Der kan være private lærere beskeder på tavlen, som ikke skal være offentlig tilgængelig. Du er dog velkommen, hvis du akut har brug for at snakke med en lærer. Læge Ved akut sygdomstilfælde tager skolen kontakt til Slagelse Sygehus. Alle andre lægebesøg skal foretages hos familiens læge i hjemkommune. Lommepenge Skolen har ikke en fast beløbsgrænse på lommepenge, og eleven har selv ansvar for sin pung. Af erfaring ved at, at for mange penge også kan have en dårlig virkning på kammeratskabet. Lektiecafé Er din stille time fra kl til 20.30, hvor du kan lave dine lektier i lektiecaféen med hjælp fra en lærer. Alle elever medbringer desuden en frilæsningsbog, som man læser i hvis man har lavet sine lektier. Lærertyggegummi Skal du hænge plakater o. lign. på dit værelse kan du spørge efter lærertyggegummi. Du må ikke bruge andet til at hænge noget op med. M Mina Har flere betydninger bl.a. glassets element, havn, gennemsigtighed samt området der forbinder byen Mekka og Arafat området sammen. Du får lov til at finde de andre betydninger selv og læse om historien bag Mina. God læselyst!

7 Mobiltelefoner Skolen har en mobil ordning, hvor mobiler om aftenen kl indsamles af vagtlærer/mentor og udleveres igen ved morgensamlingen. Dette gøres for at eleverne skal være friske og oplagte til dagens undervisning. Eleverne lægger ved fremmøde i klassen deres telefoner i kassen, som ligger på lærerens bord. Medicin Opbevares i et aflåst skab på kontoret. Du skal aflevere medicin ved skolestart til skolesekretæren med tydelig anvisning på hvordan medicin skal udleveres. Vagtlæreren udleverer medicin efter aftalen. Menuplan Hænger på opslagstavlen i køkkenet samt inde i glasrammen i kantinen, hvor kokken skriver indholdet på ugebasis. Middagsmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Morgenmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Aftensmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Musik På Mina kan vi godt lide musik, og vi har løbende hyggeaftener og arrangementer med musik og instrumenter. Vi råder dig til at tænke over hvad slags musik du lytter til, hvordan musikken og dens sangtekster påvirker dig, og hvordan du bruger den. Du må ikke genere dine værelseskammerater, naboer eller lærere. Hvis dine værelseskammerater er enige, må du gerne spille lavt musik inde på værelset i jeres fritid, uden at det kan høres udenfor. Mobning Enhver form for mobning, herunder flashmob, at udstille hinanden for mindre bekvemmelige situationer på internettet, gennem snapchat mm. samt at tage lydoptagelser af hinanden uden personens tilladelse, er ikke noget skolen vil kendes ved og det medfører til en samtale, hvor forældre indkaldes hos forstander Ahmet Deniz. N Nationalisme: Livet på Mina er præget af forskelligheder. Alle elever og ansatte uanset nationalitet og baggrund er ligeværdige for os. Derfor har alle elever et ansvar for at skabe et mobningsfrit miljø, hvor alle elever og ansatte har ret til at have en god og sund trivsel på Mina efterskolen. Husk, at det der gør en skole til en skole, er elever. O Obligatoriske weekender På Mina har vi obligatoriske weekender på skolen fordelt ud over hele skoleåret, hvor meningen med gennemførelsen af disse tilsigter en bred vifte af både faglige, pædagogiske og åndelige fællesskab idealer, hvor eleverne kan opnå kompetencer ud over det almindelige niveau. For datoer se skolens årskalender på skolens hjemmeside. Ophold Ophold uden for skolens område uden tilladelse fra en lærer, er forbudt. Ordenssans Som skik og brug, og efter islamiske forskrifter, henstilles der til en orden i værelserne, med dine skolepapirer, mapper, og gennem din færden på skolen mm. P Privatliv Der må ikke snages i hverken elevers, læreres eller andet personales privatliv, og heller i disses privatsager såsom, bøger, tegnebøger, mapper, pc'er eller andet, som kan give øjeblikkelig bortvisning og dine forældre bliver indkaldt på skolen. Pjækkeri Hvis en elev uden en gyldig grund udebliver fra undervisningen o. a. obligatorisk, så anses dette som pjækkeri og dette noteres ind som fravær på protokollen. Der sendes månedlige fraværsrapporter til dine forældre over din fraværsprocent. En elev der ikke udviser forbedringer kan derfor regne med at blive bortvist.

8 Påklædning Dit valg af tøj skal være anstændigt og opfylde de islamiske kriterier for påklædning. Vi accepterer ikke seksuelt udfordrende påklædning. Piger kan vælge mellem lange kjoler eller bukser med tunika til over knæene. Drengene skal gå i løse bukser med lange trøjer. R 1. Tøjet skal være løst og ikke vise kroppens former. 2. Tøjet må ikke være gennemsigtigt eller nedringet. 3. Tøjet må ikke have blonder 4. Tøjet må ikke ligne tøjet for det modsatte køn. Rengøringsplan Alle værelser fejes hver dag efter lektiecafeen kl og skraldespanden tømmes. Kontrol efterfølgende. Gulvvask og støvaftørring hver fredag eller sidste dag på skolen. Fælles områder rengøres 2 gange dagligt. Formiddag kl til 10.00, kontrol efterfølgende. Toiletter og håndvask aftørres. Fælles områder ryddes op og fejes. Aften kl til 20.45, kontrol efterfølgende. Toiletgulv fejes og skraldespand tømmes. Fælles områder ryddes op, fejes og skraldespande tømmes. Rengøringsfordeling Ugentlig rengøringsplan udgives, som hænger på elevernes gang og på kontorgangen. Alle elever deltager aktivt i rengøringsplanen uden afvigelser ved denne. Man kan ikke overdrage sin pligt til en anden elev uden en lærers samtykke. Rygning Du kan ikke være ryger og samtidig gå på Mina Hindholm Efterskole. Al Tobaksrygning, vandpibe samt e-cigaretter mm. er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved gentagelse, kan dette medføre til hjemsendelse. S Rusmidler Brug af og/ eller opbevaring af rusmidler er strengt forbudt, og medfører bortvisning og efterfølgende hjemsendelse. Sociale medier Der må på ingen omstændigheder, hverken inden for skoletid eller uden for skoletid, udstilles elever, der går på Mina Hindholm efterskole, ej heller andre for den sags skyld, da dette absolut ikke acceptabelt og kan medføre til bortvisning. Vi råder jer til at henvende jer til personalet, hvis dette skulle finde sted. Skolens navn må på ingen måder misbruges eller hvor uheldige omstændigheder kan spores tilbage til vores institution, hvoraf skolens ry kan tage skade. I må under ingen omstændigheder komme med uholdbare og/eller usandfærdige rygter om skolen, skolens elever eller ansatte under fora, som Facebook, Ask.fm, Twitter, Snapchat, Instagram mm. Sladder skal ikke spredes rundt og der henvises til en god takt og tone blandt elever, lærere og andet personale. Snevejr Snavset tøj Sprog Man må ikke give hinanden sne vaskere på ansigter, og pigerne må ikke deltage til sneboldkampene med drengene. Der må ikke kastes med sne mod ruderne, og/eller på personer, der er på vej ud af skolen eller lærere. Skolen har et vaskerum, som elever kan vaske deres tøj ved og der henstilles til de vaskeregler, der står ophængt nede i vaskeriet bag døren. Der henstilles til et pænt og anstændigt sprogbrug både på skolen og uden for skolens regi, når man fx. er ude af huset på indkøb i netto og/eller under udflugter mm. Man får en advarsel og fortsætter man sin uvane, så bliver man bortvist og jeres forældre må komme og afhente jer på skolen.

9 Studietur Klasserne har én årlig studietur. T Tavshedspligt Både personale, elever og forældre har tavshedspligt. Tjans Alle elever har en ugentlig tjans, alt efter om det er køkkentjans om morgenen, eftermiddags tjans eller aften tjans. Derudover har du tjans, hvor du kan finde dit område på den rengøringsplan, der hænger på din gang eller på kontorgangen. Det er en selvfølge, at man får ekstraordinære pligter, når der fx. afholdes arrangementer, hvor aktiv rolle fordeling af eleverne finder sted. Dette koordinerer den ansvarlige lærer på området. Troværdighed Skolen forventer en troværdig elev, der under sit ophold på skolen udlægger en tro, ægte og sand version af sin personlighed, tanker og meninger, som ikke danner baggrund for misforståelser, forvirringer mm. Tavshed er guld værd Hvis man ser, hører eller oplever en episode, som man umiddelbart ville definere som noget man ikke burde se, så tøv ikke med at gå hen og sige dette til en mentor, lærer eller ledelsen, i stedet for at sprede det rundt mellem dig og en anden. Lad en voksen tackle sagen. U Udgangsforbud Der er udgangsforbud, når lyset er slukket og skolen har ansvaret for alle elevers ve og vel, så der skal blives indendørs indtil næste morgen. Uddannelsesvejleder Skolen tilbyder at hjælpe jer med at vælge uddannelsesretning, og hjælper jer igennem processen i sammenråd med jeres lærere, forældre, og ledelsen. V Værelsesfordeling Bliver inddelt klassevis, altså man sover med dem man til daglig har undervisning med. Undtagelser kan forekomme, hvis der er gyldig grund. Værelseskontrakt Man underskriver en værelseskontrakt, som ved udgangen af året følges op på. Der kan forekomme regning, hvis man har ødelagt inventar mm. Værelserne Alle værelser er ikke ens, og man kan risikere at skulle dele værelse med tre andre på firemandsværelserne, og det mindste antal man kan være er på tomands værelserne. Alle værelser er udstyrede med spritnye senge, madrasser, 4-5 fløjls garderober samt borde med stole og bogreoler. Man skal komme overens med sin værelseskammerat og eventuelle problemer henvises til mentorerne, som holder opsyn med jer. Man må gerne medtage sine egne privatsager, dog med undtagelse af store møbler, da der kan være pladsmangel på værelserne. Spejl, makeupattributter mm. kan efter aftale med pedel lade sig gøre at ophænge. Venskaber for livet Du kan forvente at få livslange venskaber for livet, da opholdet på Mina Hindholm giver grobund for gode venskaber, der etableres under din hverdag på skolen. Værdighed Skolen bestræber sig på, at man anser hinanden på et værdigt grundlag, så der skabes en gensidig respekt for hinanden, sig selv og hvor man hjælper hinanden gennem svære tider, kriser mm. W Weekender I løbet af skoleåret har vi 5 obligatoriske weekender, hvor du skal være på skolen. Der vil være et planlagt program for hele weekenden. Alle elever hjælper med køkkenarbejde og rengøringen under de obligatoriske weekender.

10 Uden for de obligatoriske weekender, har du mulighed for at tage hjem efter din sidste undervisning om fredagen, og skal være tilbage søndag senest kl Du kan også vælge at blive på skolen, hvor der er weekendvagter. Aftalen skal ske i samarbejde med dine forældre. Y Ytringsfrihed Mina Hindholm værdsætter demokratiets spilleregler og udviser respekt for alle elevers ytring, så længe det ikke er i strid med den islamiske levevis såsom respekt for alle profeters eftermæle samt alle nulevende mennesker, hvori takt og tone bevares når der ytres om noget, hvad enten det foregår i undervisningen, i jeres fritid eller på sociale mediers fora. Æ Ærlighed På Mina Hindholm ser vi det som en dyd, at man værner om de gode værdier og principper der ligger til grund for skolens vision, mission og baggrund og anser derfor ærlighed som en væsentlig detalje. Under dit ophold på skolen, samt i undervisningssammenhænge henvises der til en oprigtig og ærlig omgang med dine lærere, dine klassekammerater og mod resten af personalet. Man når længst med ærlighed... Ø Ønsker Hvis du i forbindelse med tilrettelæggelsen af din dagligdag på dit ophold på Mina Hindholm har nogle specielle ønsker, kan du med fordel videregive dem til elevrådet. Å Årbog Alle afgangselever får udleveret en årbog, hvor du og dine klassekammerater gennem koordinering med dine faste lærere, får opsamlet sjove ting, udtalelser, billeder, som ikke indeholder krænkelser af personen, kan komme med dit/jeres bud på en mindeværdig årbog. Årlige arrangementer Introugen er en fast, årlig tradition for Mina Hindholm, hvor hele efterskolen sammen med deres lærere, hvor temaet er at lære hinanden at kende gennem en god sammenkomst, tilrettelagt af lærerne inden sommerferien. Profeten Muhammeds (fred være med ham) fødselsdagsarrangement, er en fast tradition, som elever, lærere og andet personale i flere uger op til selve afholdelsen, træner eleverne i diverse workshops, såsom teater, korsang, kortfilm, kunst mm. Programmet for selve afholdelses af aftenen vil være offentligt tilgængeligt for alle. På ulige år er det lille Familiedag. Adgang kun for nuværende og kommende elever og deres familier, samt skolens personale. På lige år er det store Familiedag/stor festival. Åbent for offentligheden, hvor et større arrangement vil finde sted evt. over 2 dage med festlige forhold, koncert, familiehygge, elevoptræden, forskellige oplægsholder/taler på en stor scene uden for skolen fordelt over skolens store areal. Ramadan-middag: På Mina Hindholm lægger vi en ære i, at afholde årets første Ramadan-middag på skolens matrikel, hvor samtlige elever, deres forældre og kommende elever med deres forældre, er velkomne til en program over Ramadanens glæder, forpligtigelser og historikken bag den hellige måned genopfriskes. Dimissionsfest: Der afholdes dimissionsfest for afgangselever, hvor de får udleveret deres afgangsbeviser, for 9. og 10.kl. Fra hver klasse, kl, bliver der også tildelt særlige diplomer for bedste faglige udvikling og for bedste socialeudvikling hædres. Med venlig hilsen Ledelsen og personalet Mina Hindholm Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere