Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen"

Transkript

1 Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag. Derfor anbefaler vi, at du sammen med dine forældre, er indforståede med de regler som gør sig gældende her på efterskolen.

2 A Affald: Al affald, både indenfor og uden for skolens bygninger, skal smides i de opstillede skraldespande og containere. Vi sorterer papir for sig. Skraldespande på værelser og fællesområder tømmes hver aften klokken kl Administrationsgebyr 500,- kr. Aftenarrangementer: Aftensmad: Skiftevis kan der være aktiviteter arrangeret af hhv. elever, lærere og udefra kommende gæster. Det er en væsentlig del af efterskolelivet, at elever bidrager aktivt i planlægningen og gennemførelse af aktiviteterne. Som elev på skolen er det en selvfølge, at man deltager i fælles aktiviteter. Vi mødes alle sammen til aftensmad kl Ingen forlader aftensmaden før bordbøn er fremsagt. Bordbøn fremsiges skiftevis blandt skolens pige- og drenge elever. Man rydder op efter sig selv og stiller sit brugte service på køkkenvognene. Aviser: Kan du finde både på pigernes- og ved drengenes dagligstue. Ankomst: Når du har været hjemme i ferier og weekender, skal du anmelde din ankomst til vagthavende lærer. B Bad: Der kan kun bades på angivne tidspunkter. Belysning: Al lys på værelserne skal være slukket kl Bibliotek: Åbningstider: mandag - torsdag: Ophold: Elever må sammen med deres lærer opholde sig på biblioteket inden for bibliotekstiden, og ved andet behov kan andet aftales med biblioteksansvarlig. Adfærd: Hvis man ikke overholder reglerne for adfærd på biblioteket, bliver man bortvist. Regler for lån af bøger: Efterskoleelever må låne op til 5 bøger ad gangen, og skal senest indlevere dem efter en måned. Elever fra Imam Hatip afdelingen må låne op til 8 bøger ad gangen, med indleveringsfrist på en måned. Der scannes ved udlån og aflevering. Bogkasse På dit værelse har du en boghylde, som KUN skal bruges til dine skolebøger og frilæsningsbøger. Der skal være orden i din boghylde. Brand Vær opmærksom på brandreglerne der hænger på opslagstavlerne på skolen, og de instrukser der er blevet givet af skolen herom. Bus I forbindelse med til og afgang med bussen benyttes stien og tunnelen. Det er strengt forbudt at krydse landevejen, som er farligt. Besøg Al besøg udefra skal ske efter aftale med forstanderen Ahmet Deniz på forhånd. Overnatning er ikke mulig. Bederum (Mescid) Findes ved HF-bygningen. Sko aftages og sættes på skohylden. Pigerne skal bære tørklæder på inden de indtræder bederummet. Drengene må ikke sidde på trapperne ved indgangen. Ingen må sidde langs væggen, men der skal siddes i rækker.

3 Under fredagsprædiken (Khutba) er der ifølge Hadis (Hadith) belønning i at være lyttende og ikke tale. Fredagsbønnen er obligatorisk og alle skal deltage. Under særlige forhold, skal man stadig møde op til fredagsbønnen. Bøn Vi samles til fælles bøn 5 gange dagligt, hvor bønnerne ledes af en imam. Det er obligatorisk for elever der til hverdag ikke udfører de 5 daglige bønner, at de deltager til fredagsbøn. C Computere Du skal medbringe en bærbar, fordi flere af undervisningerne er IT-baseret. Skolen har trådløs internet, som du får tildelt elevadgang til. Skolen kan udlevere software-program. Vi forbeholder os ret til at tjekke din computer for ulovlige download. Et ophold på en efterskole handler om at være en del af et fællesskab. Derfor vil vi blande os, hvis vi oplever at du isolerer dig med din computer. Det er ikke tilladt at bruge computeren til formål, der strider mod skolens øvrige retningslinjer om eksempelvis mobning, krænkende adfærd eller ikke-muslimsk adfærd. Cykel Skolen har et cykelskur, hvor du kan stille din cykel, dog under forudsætning af at du har en fastmonteret lås og en lås til selve cykelstativet. Cykelhjelm Skal medbringes og bruges hver gang du er ude at cykle i skoleregi. D Dua Den personlige bøn man siger for sig selv. Dua kan altid siges, hvor man kan spørge Allah, om det man ønsker eller takke Allah for alt det gode, Allah har givet én. På Mina starter vi alle skoledage med fælles Dua, hvor vi takker Allah for en ny dag, og vi spørger Allah om at forøge vores viden til vores undervisninger. Ved alle måltider fremsiger elever Dua på skift for at takke. Dagliglivet: (hænger bag døren på hvert værelse) Kl Morgenvækning Kl Værelsesrengøring Kl Morgenmad Kl Morgenbøn Kl Undervisning Kl Rengøring / Pause Kl Undervisning Kl Frokost / Pause Kl Undervisning Kl Egen tid / Bøn Kl Undervisning Kl Pause Kl Valgfag / Egen tid Kl Aftensmad / Egen tid Kl Lektiecafe Kl Aftenrengøring (fejning og tømme skraldespande) Kl Egen tid Kl gøre klar til natten Kl Godnat! Dagligstuer Pigerne og drengene har hver deres dagligstuer tilknyttet deres gang. Her kan du se fjernsyn efter aftale og hygge dig med dine kammerater i din fritid. Dukse pligter Der er skiftevis to dukse i hver klasse med en uges duksepligt. Du kan forvente at blive hevet ud af sengen om natten, hvis du ikke har gennemført din dukse pligt.

4 Depositum Ved indmeldelse indbetales et depositum på 1500 kr. for værelse og nøgleudlevering. E Ekstraordinær fritagelse Der gives kun fri efter særlig aftale mellem forstander og forældre. Energidrikke Konfiskeres. Må ikke indtages eller medbringes inden for skoleregi, herunder på skolen, under indkøbsture eller under udflugter mm. Erstatningspligt Eleven er ansvarlig for eventuelle skader foretaget med vilje på skolens inventarer /bygninger, og erstatningsbeløbet vil blive fratrukket via det indbetalte depositum. Elevrådet Man kan lade sig opstille i elevrådet, der har til hensigt at fremme elevernes sag, deres ønsker og behov på skolen. F Ferie Vi har efterårsferie, juleferie og vinterferie, og skolen er lukket i ferierne, hvor eleverne tager hjem. Oplysninger kan ses i årskalenderen på skolens hjemmeside. Forældrekontakt Der forventes et samarbejde mellem skole og hjem med en sådan takt og tone, at man bevarer en gensidig respekt og tolerance. Vi forventer at forældrene tager aktiv part i elevens skolegang, herunder social- faglig- og religiøs udvikling. Forældreråd Skolen har et forældreråd repræsenteret ved skolens viceforstander, to forældre fra hver klasse årgange samt en skolelærer. Rådet har tilsammen ansvaret for de fælles sociale arrangementer fordelt ud over skoleåret. Forsikringsdækning Skolen har forsikringsdækning ved eventuelle skader ved uheld. Forsikring Eleven er selv ansvarlige for personlige ejendele, som opbevares på værelset (skabet) eller i værdiboksen. Fællesområder Ingen boldspil indendørs. Der foretages rengøring af fællesarealer dagligt to gange i tidsrummet til og igen kl til Forventninger til eleverne: Elevens indstilling til efterskoleopholdet har meget stor betydning for elevens udbytte af opholdet. Derfor har vi fra skolens side nogle forventninger som skal overholdes, når man vil være elev på Mina Hindholm Efterskole. Vi forventer: At eleven følger efterskolens grundværdier. At eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen At eleven møder forberedt og til tiden. At eleven kan arbejde selvstændigt, målrettet. At eleven gennemfører sine daglige pligter på ansvarlig vis. At eleven behandler andre, som du vil, at de skal behandle dig. At eleven tager aktiv del i at fællesskabet og kammeratskabet. At eleven møder alle på skolen med åbenhed, tillid og tolerance. At eleven passer på skolens bygninger og materiel. Fritagelse fra undervisningen Kun forældrene kan fritage eleven fra undervisning og andre arrangementer i forbindelse med sygdom, lægebesøg samt tandlægebesøg mm. Forældrene skal meddele fritagelse til forstander eller skolesekretæren minimum 3 dage forinden fritagelsen. Eleven kan ikke selv bede om fritagelse. Fravær Ved udeblivelse af undervisning føres der protokol, og anføres som fravær ved udeblivelse. Forældrene modtager elevens fraværsrapport månedligt eller hver anden måned.

5 Fritid I din fritid skal du opholde dig på skolens arealer og du kan benytte de faciliteter der er til rådighed inden for de aftalte rammer. Fødselsdage Skolen har ikke tradition for at fejre elevers fødselsdage, men forældrene kan efter aftale med skolens mentorer selv stå for planlægningen- udførelsen- og oprydningen af fødselsdagsarrangementet. G Godnat Lyset slukkes præcis kl Al toiletbesøg skal ske senest 15 minutter inden lyset slukkes. Der må ikke høres musik eller tales inde på værelserne ved sovetid. Husk at tage hensyn til dine værelseskammerater. Gæster Al besøg skal få en forhåndsgodkendelse af skolens forstander. Efter nærmere aftale kan besøget realiseres. Gammel-elev (FØRFRENO) (Første fredag i november): Første fredag i november måned fejres gammel-elev dagen, hvor tidligere elever bydes velkomne på skolen til at mindes gamle tider. H Hærværk Udøves der hærværk på skolens materialer skal dette erstattes. Ved gentagelse, vil eleven hjemsendes. Hærværk på andre elevers materialer skal også erstattes. Hallen Pigerne og drengene har særskilt brug af idrætshallen sammen med idrætslærerne. Der må ikke benyttes udendørs fodtøj i hallen, og der skal benyttes indendørs fodtøj som ikke afgiver sorte streger. Hjemrejse bog Stilles frem om torsdagen ude på kontorgangen. Her skal du senest torsdag aften krydse af, om du er hjemme eller på skolen i weekenden -selvfølgelig efter aftale med dine forældre. Helbred Det er vigtigt, at skolen ved indmeldelse forlanger at forældre udfylder en helbredsattest, hvis der af helbredsmæssige årsager skal tages særlige hensyn. Hjemmeside hvor nærmere informationer om skolen kan fås. Helligdage Se årskalenderen på skolens hjemmeside I Internet Skolen har et trådløst netværk, som eleverne får udleveret adgang til ved skolestart. Det trådløse netværk på skolens arealer aktiveres kl og slukkes efter kl Indkvartering Indkvarteringen planlægges af skolen, og eleverne har ingen indflydelse på værelsesfordelingen. Du får ved ankomsten besked om, hvem du skal bo sammen med og hvor. I særlige tilfælde kan der foretages værelsesændringer efter ledelsens/viceforstanderens vurdering. Elever må IKKE foretage værelsesskift. Infoskærmen på kontorgangen Her finder du masser af oplysninger, blandt andet hvem der er vagtlærer, weekend programmet og eventuelle ændringer i dagsrytmen m.m. Itu-seddel I tilfælde af at noget går i stykker, og kræver reparation henvises der til itu-seddel, som hænger på pedellens dør eller meddeles til lærerværelset. K Klassens regler (hænger også bag døren i hvert klasseværelse) Alle møder til tiden og inden start af undervisningen har eleven alle sine redskaber med. Ingen brug af mobiltelefon, uden tilladelse fra lærer. Ingen kasketter Ingen tyggegummi Ingen klipning af viskelæder samt kastning af små stumper papirer mm.

6 Ingen unødvendig toiletbesøg eller vand pauser. Dagligt sættes stole op og der foretages rengøring efter sidste lektion. Efter sidste lektion slukkes lysene. Ved vintertid tjekkes vinduer og varme. Karakterer Der udleveres årligt to standpunktskarakterer samt årskarakterer for afgangseleverne. Kontaktgruppe Består af mentor-lærer-gruppe á 5-6 elever, hvor mentor overdrager vigtige informationer om de involverede elevers, sociale, faglige og individuelle behov, ønsker for at kunne nå deres faglige, sociale og individuelle kunne fordelt ud over skoleåret. Ligeledes samarbejder lærer og mentor meget tæt sammen om eleverne og afholder møder med dem, så man bedst muligt kan hjælpe dem. Kontaktlærer Alle elever har tilknyttet én kontaktlærer, som forældre kan henvende sig til, og omvendt kan lærerne henvende sig til forældrene, hvis der opstår behov. Kontor Her sidder skolesekretæren. Desuden træffes forstander Ahmet Deniz og viceforstander Dilsen Deniz på kontoret. Træffetiderne kan ses ved kontoret. På skolens hjemmeside kan man se kontaktdata ( og telefon) for alle skolens medarbejdere. Kost Skolen har 3 daglige måltider bestående af næringsrig morgenmad, frokost og aftensmad. Køkken Bliver til daglig bestyret af en ansat kok og der er ingen adgang til køkkenet for uvedkommende, på nær køkkenpersonalet og elever, der har ansvaret for oprydning, opvasken efter mad samt ved morgenmadsanretningen og madpakker ved ture ud af huset. I skolekøkkenet har du tjans i løbet af skoleåret sammen med andre skolekammerater. Kærester Det er ikke tilladt at have- eller danne et kæresteforhold på skolen. Derfor er det vigtigt, at du både i skole- og uden for skoletiden, samt på de sociale medier er opmærksom på din omgangstone med det modsatte køn. L Lektier Al lektie bliver sat ind i fagportalernes lektiekalender. Du har ansvar for dagligt at logge ind på fagportalerne og tjekke din lektiekalender. Lærerværelset Er en elev-fri-zone, hvor lærere der har mellemtimer opholder sig, og er ikke tilladt for eleverne at indtræde. Der kan være private lærere beskeder på tavlen, som ikke skal være offentlig tilgængelig. Du er dog velkommen, hvis du akut har brug for at snakke med en lærer. Læge Ved akut sygdomstilfælde tager skolen kontakt til Slagelse Sygehus. Alle andre lægebesøg skal foretages hos familiens læge i hjemkommune. Lommepenge Skolen har ikke en fast beløbsgrænse på lommepenge, og eleven har selv ansvar for sin pung. Af erfaring ved at, at for mange penge også kan have en dårlig virkning på kammeratskabet. Lektiecafé Er din stille time fra kl til 20.30, hvor du kan lave dine lektier i lektiecaféen med hjælp fra en lærer. Alle elever medbringer desuden en frilæsningsbog, som man læser i hvis man har lavet sine lektier. Lærertyggegummi Skal du hænge plakater o. lign. på dit værelse kan du spørge efter lærertyggegummi. Du må ikke bruge andet til at hænge noget op med. M Mina Har flere betydninger bl.a. glassets element, havn, gennemsigtighed samt området der forbinder byen Mekka og Arafat området sammen. Du får lov til at finde de andre betydninger selv og læse om historien bag Mina. God læselyst!

7 Mobiltelefoner Skolen har en mobil ordning, hvor mobiler om aftenen kl indsamles af vagtlærer/mentor og udleveres igen ved morgensamlingen. Dette gøres for at eleverne skal være friske og oplagte til dagens undervisning. Eleverne lægger ved fremmøde i klassen deres telefoner i kassen, som ligger på lærerens bord. Medicin Opbevares i et aflåst skab på kontoret. Du skal aflevere medicin ved skolestart til skolesekretæren med tydelig anvisning på hvordan medicin skal udleveres. Vagtlæreren udleverer medicin efter aftalen. Menuplan Hænger på opslagstavlen i køkkenet samt inde i glasrammen i kantinen, hvor kokken skriver indholdet på ugebasis. Middagsmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Morgenmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Aftensmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Musik På Mina kan vi godt lide musik, og vi har løbende hyggeaftener og arrangementer med musik og instrumenter. Vi råder dig til at tænke over hvad slags musik du lytter til, hvordan musikken og dens sangtekster påvirker dig, og hvordan du bruger den. Du må ikke genere dine værelseskammerater, naboer eller lærere. Hvis dine værelseskammerater er enige, må du gerne spille lavt musik inde på værelset i jeres fritid, uden at det kan høres udenfor. Mobning Enhver form for mobning, herunder flashmob, at udstille hinanden for mindre bekvemmelige situationer på internettet, gennem snapchat mm. samt at tage lydoptagelser af hinanden uden personens tilladelse, er ikke noget skolen vil kendes ved og det medfører til en samtale, hvor forældre indkaldes hos forstander Ahmet Deniz. N Nationalisme: Livet på Mina er præget af forskelligheder. Alle elever og ansatte uanset nationalitet og baggrund er ligeværdige for os. Derfor har alle elever et ansvar for at skabe et mobningsfrit miljø, hvor alle elever og ansatte har ret til at have en god og sund trivsel på Mina efterskolen. Husk, at det der gør en skole til en skole, er elever. O Obligatoriske weekender På Mina har vi obligatoriske weekender på skolen fordelt ud over hele skoleåret, hvor meningen med gennemførelsen af disse tilsigter en bred vifte af både faglige, pædagogiske og åndelige fællesskab idealer, hvor eleverne kan opnå kompetencer ud over det almindelige niveau. For datoer se skolens årskalender på skolens hjemmeside. Ophold Ophold uden for skolens område uden tilladelse fra en lærer, er forbudt. Ordenssans Som skik og brug, og efter islamiske forskrifter, henstilles der til en orden i værelserne, med dine skolepapirer, mapper, og gennem din færden på skolen mm. P Privatliv Der må ikke snages i hverken elevers, læreres eller andet personales privatliv, og heller i disses privatsager såsom, bøger, tegnebøger, mapper, pc'er eller andet, som kan give øjeblikkelig bortvisning og dine forældre bliver indkaldt på skolen. Pjækkeri Hvis en elev uden en gyldig grund udebliver fra undervisningen o. a. obligatorisk, så anses dette som pjækkeri og dette noteres ind som fravær på protokollen. Der sendes månedlige fraværsrapporter til dine forældre over din fraværsprocent. En elev der ikke udviser forbedringer kan derfor regne med at blive bortvist.

8 Påklædning Dit valg af tøj skal være anstændigt og opfylde de islamiske kriterier for påklædning. Vi accepterer ikke seksuelt udfordrende påklædning. Piger kan vælge mellem lange kjoler eller bukser med tunika til over knæene. Drengene skal gå i løse bukser med lange trøjer. R 1. Tøjet skal være løst og ikke vise kroppens former. 2. Tøjet må ikke være gennemsigtigt eller nedringet. 3. Tøjet må ikke have blonder 4. Tøjet må ikke ligne tøjet for det modsatte køn. Rengøringsplan Alle værelser fejes hver dag efter lektiecafeen kl og skraldespanden tømmes. Kontrol efterfølgende. Gulvvask og støvaftørring hver fredag eller sidste dag på skolen. Fælles områder rengøres 2 gange dagligt. Formiddag kl til 10.00, kontrol efterfølgende. Toiletter og håndvask aftørres. Fælles områder ryddes op og fejes. Aften kl til 20.45, kontrol efterfølgende. Toiletgulv fejes og skraldespand tømmes. Fælles områder ryddes op, fejes og skraldespande tømmes. Rengøringsfordeling Ugentlig rengøringsplan udgives, som hænger på elevernes gang og på kontorgangen. Alle elever deltager aktivt i rengøringsplanen uden afvigelser ved denne. Man kan ikke overdrage sin pligt til en anden elev uden en lærers samtykke. Rygning Du kan ikke være ryger og samtidig gå på Mina Hindholm Efterskole. Al Tobaksrygning, vandpibe samt e-cigaretter mm. er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved gentagelse, kan dette medføre til hjemsendelse. S Rusmidler Brug af og/ eller opbevaring af rusmidler er strengt forbudt, og medfører bortvisning og efterfølgende hjemsendelse. Sociale medier Der må på ingen omstændigheder, hverken inden for skoletid eller uden for skoletid, udstilles elever, der går på Mina Hindholm efterskole, ej heller andre for den sags skyld, da dette absolut ikke acceptabelt og kan medføre til bortvisning. Vi råder jer til at henvende jer til personalet, hvis dette skulle finde sted. Skolens navn må på ingen måder misbruges eller hvor uheldige omstændigheder kan spores tilbage til vores institution, hvoraf skolens ry kan tage skade. I må under ingen omstændigheder komme med uholdbare og/eller usandfærdige rygter om skolen, skolens elever eller ansatte under fora, som Facebook, Ask.fm, Twitter, Snapchat, Instagram mm. Sladder skal ikke spredes rundt og der henvises til en god takt og tone blandt elever, lærere og andet personale. Snevejr Snavset tøj Sprog Man må ikke give hinanden sne vaskere på ansigter, og pigerne må ikke deltage til sneboldkampene med drengene. Der må ikke kastes med sne mod ruderne, og/eller på personer, der er på vej ud af skolen eller lærere. Skolen har et vaskerum, som elever kan vaske deres tøj ved og der henstilles til de vaskeregler, der står ophængt nede i vaskeriet bag døren. Der henstilles til et pænt og anstændigt sprogbrug både på skolen og uden for skolens regi, når man fx. er ude af huset på indkøb i netto og/eller under udflugter mm. Man får en advarsel og fortsætter man sin uvane, så bliver man bortvist og jeres forældre må komme og afhente jer på skolen.

9 Studietur Klasserne har én årlig studietur. T Tavshedspligt Både personale, elever og forældre har tavshedspligt. Tjans Alle elever har en ugentlig tjans, alt efter om det er køkkentjans om morgenen, eftermiddags tjans eller aften tjans. Derudover har du tjans, hvor du kan finde dit område på den rengøringsplan, der hænger på din gang eller på kontorgangen. Det er en selvfølge, at man får ekstraordinære pligter, når der fx. afholdes arrangementer, hvor aktiv rolle fordeling af eleverne finder sted. Dette koordinerer den ansvarlige lærer på området. Troværdighed Skolen forventer en troværdig elev, der under sit ophold på skolen udlægger en tro, ægte og sand version af sin personlighed, tanker og meninger, som ikke danner baggrund for misforståelser, forvirringer mm. Tavshed er guld værd Hvis man ser, hører eller oplever en episode, som man umiddelbart ville definere som noget man ikke burde se, så tøv ikke med at gå hen og sige dette til en mentor, lærer eller ledelsen, i stedet for at sprede det rundt mellem dig og en anden. Lad en voksen tackle sagen. U Udgangsforbud Der er udgangsforbud, når lyset er slukket og skolen har ansvaret for alle elevers ve og vel, så der skal blives indendørs indtil næste morgen. Uddannelsesvejleder Skolen tilbyder at hjælpe jer med at vælge uddannelsesretning, og hjælper jer igennem processen i sammenråd med jeres lærere, forældre, og ledelsen. V Værelsesfordeling Bliver inddelt klassevis, altså man sover med dem man til daglig har undervisning med. Undtagelser kan forekomme, hvis der er gyldig grund. Værelseskontrakt Man underskriver en værelseskontrakt, som ved udgangen af året følges op på. Der kan forekomme regning, hvis man har ødelagt inventar mm. Værelserne Alle værelser er ikke ens, og man kan risikere at skulle dele værelse med tre andre på firemandsværelserne, og det mindste antal man kan være er på tomands værelserne. Alle værelser er udstyrede med spritnye senge, madrasser, 4-5 fløjls garderober samt borde med stole og bogreoler. Man skal komme overens med sin værelseskammerat og eventuelle problemer henvises til mentorerne, som holder opsyn med jer. Man må gerne medtage sine egne privatsager, dog med undtagelse af store møbler, da der kan være pladsmangel på værelserne. Spejl, makeupattributter mm. kan efter aftale med pedel lade sig gøre at ophænge. Venskaber for livet Du kan forvente at få livslange venskaber for livet, da opholdet på Mina Hindholm giver grobund for gode venskaber, der etableres under din hverdag på skolen. Værdighed Skolen bestræber sig på, at man anser hinanden på et værdigt grundlag, så der skabes en gensidig respekt for hinanden, sig selv og hvor man hjælper hinanden gennem svære tider, kriser mm. W Weekender I løbet af skoleåret har vi 5 obligatoriske weekender, hvor du skal være på skolen. Der vil være et planlagt program for hele weekenden. Alle elever hjælper med køkkenarbejde og rengøringen under de obligatoriske weekender.

10 Uden for de obligatoriske weekender, har du mulighed for at tage hjem efter din sidste undervisning om fredagen, og skal være tilbage søndag senest kl Du kan også vælge at blive på skolen, hvor der er weekendvagter. Aftalen skal ske i samarbejde med dine forældre. Y Ytringsfrihed Mina Hindholm værdsætter demokratiets spilleregler og udviser respekt for alle elevers ytring, så længe det ikke er i strid med den islamiske levevis såsom respekt for alle profeters eftermæle samt alle nulevende mennesker, hvori takt og tone bevares når der ytres om noget, hvad enten det foregår i undervisningen, i jeres fritid eller på sociale mediers fora. Æ Ærlighed På Mina Hindholm ser vi det som en dyd, at man værner om de gode værdier og principper der ligger til grund for skolens vision, mission og baggrund og anser derfor ærlighed som en væsentlig detalje. Under dit ophold på skolen, samt i undervisningssammenhænge henvises der til en oprigtig og ærlig omgang med dine lærere, dine klassekammerater og mod resten af personalet. Man når længst med ærlighed... Ø Ønsker Hvis du i forbindelse med tilrettelæggelsen af din dagligdag på dit ophold på Mina Hindholm har nogle specielle ønsker, kan du med fordel videregive dem til elevrådet. Å Årbog Alle afgangselever får udleveret en årbog, hvor du og dine klassekammerater gennem koordinering med dine faste lærere, får opsamlet sjove ting, udtalelser, billeder, som ikke indeholder krænkelser af personen, kan komme med dit/jeres bud på en mindeværdig årbog. Årlige arrangementer Introugen er en fast, årlig tradition for Mina Hindholm, hvor hele efterskolen sammen med deres lærere, hvor temaet er at lære hinanden at kende gennem en god sammenkomst, tilrettelagt af lærerne inden sommerferien. Profeten Muhammeds (fred være med ham) fødselsdagsarrangement, er en fast tradition, som elever, lærere og andet personale i flere uger op til selve afholdelsen, træner eleverne i diverse workshops, såsom teater, korsang, kortfilm, kunst mm. Programmet for selve afholdelses af aftenen vil være offentligt tilgængeligt for alle. På ulige år er det lille Familiedag. Adgang kun for nuværende og kommende elever og deres familier, samt skolens personale. På lige år er det store Familiedag/stor festival. Åbent for offentligheden, hvor et større arrangement vil finde sted evt. over 2 dage med festlige forhold, koncert, familiehygge, elevoptræden, forskellige oplægsholder/taler på en stor scene uden for skolen fordelt over skolens store areal. Ramadan-middag: På Mina Hindholm lægger vi en ære i, at afholde årets første Ramadan-middag på skolens matrikel, hvor samtlige elever, deres forældre og kommende elever med deres forældre, er velkomne til en program over Ramadanens glæder, forpligtigelser og historikken bag den hellige måned genopfriskes. Dimissionsfest: Der afholdes dimissionsfest for afgangselever, hvor de får udleveret deres afgangsbeviser, for 9. og 10.kl. Fra hver klasse, kl, bliver der også tildelt særlige diplomer for bedste faglige udvikling og for bedste socialeudvikling hædres. Med venlig hilsen Ledelsen og personalet Mina Hindholm Efterskole

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol Samværsregler Dette regelsæt (version 5) har til formål at synliggøre de samværsregler og forventninger, der er gældende for hverdagslivet på skolen. 1. Overordnet regel for alle på skolen Overordnet forventes

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2016/2017

Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 E F T E R S K O L E N LINDENBORG Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde Telefon 49 12 10 40 E-mail: kontoret@efterskolen.dk 1 Indhold INDLEDNING... 3 KONTAKT TIL SKOLEN...

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN UDE 0. - 3. klasse I 0.-3. kl. er du ude i frikvartererne. På regnvejrsdage kan skolen beslutte, at du må være inde i klasselokalet eller på biblioteket. 0.-1. klasse må

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere