Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen"

Transkript

1 Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag. Derfor anbefaler vi, at du sammen med dine forældre, er indforståede med de regler som gør sig gældende her på efterskolen.

2 A Affald: Al affald, både indenfor og uden for skolens bygninger, skal smides i de opstillede skraldespande og containere. Vi sorterer papir for sig. Skraldespande på værelser og fællesområder tømmes hver aften klokken kl Administrationsgebyr 500,- kr. Aftenarrangementer: Aftensmad: Skiftevis kan der være aktiviteter arrangeret af hhv. elever, lærere og udefra kommende gæster. Det er en væsentlig del af efterskolelivet, at elever bidrager aktivt i planlægningen og gennemførelse af aktiviteterne. Som elev på skolen er det en selvfølge, at man deltager i fælles aktiviteter. Vi mødes alle sammen til aftensmad kl Ingen forlader aftensmaden før bordbøn er fremsagt. Bordbøn fremsiges skiftevis blandt skolens pige- og drenge elever. Man rydder op efter sig selv og stiller sit brugte service på køkkenvognene. Aviser: Kan du finde både på pigernes- og ved drengenes dagligstue. Ankomst: Når du har været hjemme i ferier og weekender, skal du anmelde din ankomst til vagthavende lærer. B Bad: Der kan kun bades på angivne tidspunkter. Belysning: Al lys på værelserne skal være slukket kl Bibliotek: Åbningstider: mandag - torsdag: Ophold: Elever må sammen med deres lærer opholde sig på biblioteket inden for bibliotekstiden, og ved andet behov kan andet aftales med biblioteksansvarlig. Adfærd: Hvis man ikke overholder reglerne for adfærd på biblioteket, bliver man bortvist. Regler for lån af bøger: Efterskoleelever må låne op til 5 bøger ad gangen, og skal senest indlevere dem efter en måned. Elever fra Imam Hatip afdelingen må låne op til 8 bøger ad gangen, med indleveringsfrist på en måned. Der scannes ved udlån og aflevering. Bogkasse På dit værelse har du en boghylde, som KUN skal bruges til dine skolebøger og frilæsningsbøger. Der skal være orden i din boghylde. Brand Vær opmærksom på brandreglerne der hænger på opslagstavlerne på skolen, og de instrukser der er blevet givet af skolen herom. Bus I forbindelse med til og afgang med bussen benyttes stien og tunnelen. Det er strengt forbudt at krydse landevejen, som er farligt. Besøg Al besøg udefra skal ske efter aftale med forstanderen Ahmet Deniz på forhånd. Overnatning er ikke mulig. Bederum (Mescid) Findes ved HF-bygningen. Sko aftages og sættes på skohylden. Pigerne skal bære tørklæder på inden de indtræder bederummet. Drengene må ikke sidde på trapperne ved indgangen. Ingen må sidde langs væggen, men der skal siddes i rækker.

3 Under fredagsprædiken (Khutba) er der ifølge Hadis (Hadith) belønning i at være lyttende og ikke tale. Fredagsbønnen er obligatorisk og alle skal deltage. Under særlige forhold, skal man stadig møde op til fredagsbønnen. Bøn Vi samles til fælles bøn 5 gange dagligt, hvor bønnerne ledes af en imam. Det er obligatorisk for elever der til hverdag ikke udfører de 5 daglige bønner, at de deltager til fredagsbøn. C Computere Du skal medbringe en bærbar, fordi flere af undervisningerne er IT-baseret. Skolen har trådløs internet, som du får tildelt elevadgang til. Skolen kan udlevere software-program. Vi forbeholder os ret til at tjekke din computer for ulovlige download. Et ophold på en efterskole handler om at være en del af et fællesskab. Derfor vil vi blande os, hvis vi oplever at du isolerer dig med din computer. Det er ikke tilladt at bruge computeren til formål, der strider mod skolens øvrige retningslinjer om eksempelvis mobning, krænkende adfærd eller ikke-muslimsk adfærd. Cykel Skolen har et cykelskur, hvor du kan stille din cykel, dog under forudsætning af at du har en fastmonteret lås og en lås til selve cykelstativet. Cykelhjelm Skal medbringes og bruges hver gang du er ude at cykle i skoleregi. D Dua Den personlige bøn man siger for sig selv. Dua kan altid siges, hvor man kan spørge Allah, om det man ønsker eller takke Allah for alt det gode, Allah har givet én. På Mina starter vi alle skoledage med fælles Dua, hvor vi takker Allah for en ny dag, og vi spørger Allah om at forøge vores viden til vores undervisninger. Ved alle måltider fremsiger elever Dua på skift for at takke. Dagliglivet: (hænger bag døren på hvert værelse) Kl Morgenvækning Kl Værelsesrengøring Kl Morgenmad Kl Morgenbøn Kl Undervisning Kl Rengøring / Pause Kl Undervisning Kl Frokost / Pause Kl Undervisning Kl Egen tid / Bøn Kl Undervisning Kl Pause Kl Valgfag / Egen tid Kl Aftensmad / Egen tid Kl Lektiecafe Kl Aftenrengøring (fejning og tømme skraldespande) Kl Egen tid Kl gøre klar til natten Kl Godnat! Dagligstuer Pigerne og drengene har hver deres dagligstuer tilknyttet deres gang. Her kan du se fjernsyn efter aftale og hygge dig med dine kammerater i din fritid. Dukse pligter Der er skiftevis to dukse i hver klasse med en uges duksepligt. Du kan forvente at blive hevet ud af sengen om natten, hvis du ikke har gennemført din dukse pligt.

4 Depositum Ved indmeldelse indbetales et depositum på 1500 kr. for værelse og nøgleudlevering. E Ekstraordinær fritagelse Der gives kun fri efter særlig aftale mellem forstander og forældre. Energidrikke Konfiskeres. Må ikke indtages eller medbringes inden for skoleregi, herunder på skolen, under indkøbsture eller under udflugter mm. Erstatningspligt Eleven er ansvarlig for eventuelle skader foretaget med vilje på skolens inventarer /bygninger, og erstatningsbeløbet vil blive fratrukket via det indbetalte depositum. Elevrådet Man kan lade sig opstille i elevrådet, der har til hensigt at fremme elevernes sag, deres ønsker og behov på skolen. F Ferie Vi har efterårsferie, juleferie og vinterferie, og skolen er lukket i ferierne, hvor eleverne tager hjem. Oplysninger kan ses i årskalenderen på skolens hjemmeside. Forældrekontakt Der forventes et samarbejde mellem skole og hjem med en sådan takt og tone, at man bevarer en gensidig respekt og tolerance. Vi forventer at forældrene tager aktiv part i elevens skolegang, herunder social- faglig- og religiøs udvikling. Forældreråd Skolen har et forældreråd repræsenteret ved skolens viceforstander, to forældre fra hver klasse årgange samt en skolelærer. Rådet har tilsammen ansvaret for de fælles sociale arrangementer fordelt ud over skoleåret. Forsikringsdækning Skolen har forsikringsdækning ved eventuelle skader ved uheld. Forsikring Eleven er selv ansvarlige for personlige ejendele, som opbevares på værelset (skabet) eller i værdiboksen. Fællesområder Ingen boldspil indendørs. Der foretages rengøring af fællesarealer dagligt to gange i tidsrummet til og igen kl til Forventninger til eleverne: Elevens indstilling til efterskoleopholdet har meget stor betydning for elevens udbytte af opholdet. Derfor har vi fra skolens side nogle forventninger som skal overholdes, når man vil være elev på Mina Hindholm Efterskole. Vi forventer: At eleven følger efterskolens grundværdier. At eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen At eleven møder forberedt og til tiden. At eleven kan arbejde selvstændigt, målrettet. At eleven gennemfører sine daglige pligter på ansvarlig vis. At eleven behandler andre, som du vil, at de skal behandle dig. At eleven tager aktiv del i at fællesskabet og kammeratskabet. At eleven møder alle på skolen med åbenhed, tillid og tolerance. At eleven passer på skolens bygninger og materiel. Fritagelse fra undervisningen Kun forældrene kan fritage eleven fra undervisning og andre arrangementer i forbindelse med sygdom, lægebesøg samt tandlægebesøg mm. Forældrene skal meddele fritagelse til forstander eller skolesekretæren minimum 3 dage forinden fritagelsen. Eleven kan ikke selv bede om fritagelse. Fravær Ved udeblivelse af undervisning føres der protokol, og anføres som fravær ved udeblivelse. Forældrene modtager elevens fraværsrapport månedligt eller hver anden måned.

5 Fritid I din fritid skal du opholde dig på skolens arealer og du kan benytte de faciliteter der er til rådighed inden for de aftalte rammer. Fødselsdage Skolen har ikke tradition for at fejre elevers fødselsdage, men forældrene kan efter aftale med skolens mentorer selv stå for planlægningen- udførelsen- og oprydningen af fødselsdagsarrangementet. G Godnat Lyset slukkes præcis kl Al toiletbesøg skal ske senest 15 minutter inden lyset slukkes. Der må ikke høres musik eller tales inde på værelserne ved sovetid. Husk at tage hensyn til dine værelseskammerater. Gæster Al besøg skal få en forhåndsgodkendelse af skolens forstander. Efter nærmere aftale kan besøget realiseres. Gammel-elev (FØRFRENO) (Første fredag i november): Første fredag i november måned fejres gammel-elev dagen, hvor tidligere elever bydes velkomne på skolen til at mindes gamle tider. H Hærværk Udøves der hærværk på skolens materialer skal dette erstattes. Ved gentagelse, vil eleven hjemsendes. Hærværk på andre elevers materialer skal også erstattes. Hallen Pigerne og drengene har særskilt brug af idrætshallen sammen med idrætslærerne. Der må ikke benyttes udendørs fodtøj i hallen, og der skal benyttes indendørs fodtøj som ikke afgiver sorte streger. Hjemrejse bog Stilles frem om torsdagen ude på kontorgangen. Her skal du senest torsdag aften krydse af, om du er hjemme eller på skolen i weekenden -selvfølgelig efter aftale med dine forældre. Helbred Det er vigtigt, at skolen ved indmeldelse forlanger at forældre udfylder en helbredsattest, hvis der af helbredsmæssige årsager skal tages særlige hensyn. Hjemmeside hvor nærmere informationer om skolen kan fås. Helligdage Se årskalenderen på skolens hjemmeside I Internet Skolen har et trådløst netværk, som eleverne får udleveret adgang til ved skolestart. Det trådløse netværk på skolens arealer aktiveres kl og slukkes efter kl Indkvartering Indkvarteringen planlægges af skolen, og eleverne har ingen indflydelse på værelsesfordelingen. Du får ved ankomsten besked om, hvem du skal bo sammen med og hvor. I særlige tilfælde kan der foretages værelsesændringer efter ledelsens/viceforstanderens vurdering. Elever må IKKE foretage værelsesskift. Infoskærmen på kontorgangen Her finder du masser af oplysninger, blandt andet hvem der er vagtlærer, weekend programmet og eventuelle ændringer i dagsrytmen m.m. Itu-seddel I tilfælde af at noget går i stykker, og kræver reparation henvises der til itu-seddel, som hænger på pedellens dør eller meddeles til lærerværelset. K Klassens regler (hænger også bag døren i hvert klasseværelse) Alle møder til tiden og inden start af undervisningen har eleven alle sine redskaber med. Ingen brug af mobiltelefon, uden tilladelse fra lærer. Ingen kasketter Ingen tyggegummi Ingen klipning af viskelæder samt kastning af små stumper papirer mm.

6 Ingen unødvendig toiletbesøg eller vand pauser. Dagligt sættes stole op og der foretages rengøring efter sidste lektion. Efter sidste lektion slukkes lysene. Ved vintertid tjekkes vinduer og varme. Karakterer Der udleveres årligt to standpunktskarakterer samt årskarakterer for afgangseleverne. Kontaktgruppe Består af mentor-lærer-gruppe á 5-6 elever, hvor mentor overdrager vigtige informationer om de involverede elevers, sociale, faglige og individuelle behov, ønsker for at kunne nå deres faglige, sociale og individuelle kunne fordelt ud over skoleåret. Ligeledes samarbejder lærer og mentor meget tæt sammen om eleverne og afholder møder med dem, så man bedst muligt kan hjælpe dem. Kontaktlærer Alle elever har tilknyttet én kontaktlærer, som forældre kan henvende sig til, og omvendt kan lærerne henvende sig til forældrene, hvis der opstår behov. Kontor Her sidder skolesekretæren. Desuden træffes forstander Ahmet Deniz og viceforstander Dilsen Deniz på kontoret. Træffetiderne kan ses ved kontoret. På skolens hjemmeside kan man se kontaktdata ( og telefon) for alle skolens medarbejdere. Kost Skolen har 3 daglige måltider bestående af næringsrig morgenmad, frokost og aftensmad. Køkken Bliver til daglig bestyret af en ansat kok og der er ingen adgang til køkkenet for uvedkommende, på nær køkkenpersonalet og elever, der har ansvaret for oprydning, opvasken efter mad samt ved morgenmadsanretningen og madpakker ved ture ud af huset. I skolekøkkenet har du tjans i løbet af skoleåret sammen med andre skolekammerater. Kærester Det er ikke tilladt at have- eller danne et kæresteforhold på skolen. Derfor er det vigtigt, at du både i skole- og uden for skoletiden, samt på de sociale medier er opmærksom på din omgangstone med det modsatte køn. L Lektier Al lektie bliver sat ind i fagportalernes lektiekalender. Du har ansvar for dagligt at logge ind på fagportalerne og tjekke din lektiekalender. Lærerværelset Er en elev-fri-zone, hvor lærere der har mellemtimer opholder sig, og er ikke tilladt for eleverne at indtræde. Der kan være private lærere beskeder på tavlen, som ikke skal være offentlig tilgængelig. Du er dog velkommen, hvis du akut har brug for at snakke med en lærer. Læge Ved akut sygdomstilfælde tager skolen kontakt til Slagelse Sygehus. Alle andre lægebesøg skal foretages hos familiens læge i hjemkommune. Lommepenge Skolen har ikke en fast beløbsgrænse på lommepenge, og eleven har selv ansvar for sin pung. Af erfaring ved at, at for mange penge også kan have en dårlig virkning på kammeratskabet. Lektiecafé Er din stille time fra kl til 20.30, hvor du kan lave dine lektier i lektiecaféen med hjælp fra en lærer. Alle elever medbringer desuden en frilæsningsbog, som man læser i hvis man har lavet sine lektier. Lærertyggegummi Skal du hænge plakater o. lign. på dit værelse kan du spørge efter lærertyggegummi. Du må ikke bruge andet til at hænge noget op med. M Mina Har flere betydninger bl.a. glassets element, havn, gennemsigtighed samt området der forbinder byen Mekka og Arafat området sammen. Du får lov til at finde de andre betydninger selv og læse om historien bag Mina. God læselyst!

7 Mobiltelefoner Skolen har en mobil ordning, hvor mobiler om aftenen kl indsamles af vagtlærer/mentor og udleveres igen ved morgensamlingen. Dette gøres for at eleverne skal være friske og oplagte til dagens undervisning. Eleverne lægger ved fremmøde i klassen deres telefoner i kassen, som ligger på lærerens bord. Medicin Opbevares i et aflåst skab på kontoret. Du skal aflevere medicin ved skolestart til skolesekretæren med tydelig anvisning på hvordan medicin skal udleveres. Vagtlæreren udleverer medicin efter aftalen. Menuplan Hænger på opslagstavlen i køkkenet samt inde i glasrammen i kantinen, hvor kokken skriver indholdet på ugebasis. Middagsmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Morgenmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Aftensmad Spiser vi fælles hver dag kl i spisesalen. Musik På Mina kan vi godt lide musik, og vi har løbende hyggeaftener og arrangementer med musik og instrumenter. Vi råder dig til at tænke over hvad slags musik du lytter til, hvordan musikken og dens sangtekster påvirker dig, og hvordan du bruger den. Du må ikke genere dine værelseskammerater, naboer eller lærere. Hvis dine værelseskammerater er enige, må du gerne spille lavt musik inde på værelset i jeres fritid, uden at det kan høres udenfor. Mobning Enhver form for mobning, herunder flashmob, at udstille hinanden for mindre bekvemmelige situationer på internettet, gennem snapchat mm. samt at tage lydoptagelser af hinanden uden personens tilladelse, er ikke noget skolen vil kendes ved og det medfører til en samtale, hvor forældre indkaldes hos forstander Ahmet Deniz. N Nationalisme: Livet på Mina er præget af forskelligheder. Alle elever og ansatte uanset nationalitet og baggrund er ligeværdige for os. Derfor har alle elever et ansvar for at skabe et mobningsfrit miljø, hvor alle elever og ansatte har ret til at have en god og sund trivsel på Mina efterskolen. Husk, at det der gør en skole til en skole, er elever. O Obligatoriske weekender På Mina har vi obligatoriske weekender på skolen fordelt ud over hele skoleåret, hvor meningen med gennemførelsen af disse tilsigter en bred vifte af både faglige, pædagogiske og åndelige fællesskab idealer, hvor eleverne kan opnå kompetencer ud over det almindelige niveau. For datoer se skolens årskalender på skolens hjemmeside. Ophold Ophold uden for skolens område uden tilladelse fra en lærer, er forbudt. Ordenssans Som skik og brug, og efter islamiske forskrifter, henstilles der til en orden i værelserne, med dine skolepapirer, mapper, og gennem din færden på skolen mm. P Privatliv Der må ikke snages i hverken elevers, læreres eller andet personales privatliv, og heller i disses privatsager såsom, bøger, tegnebøger, mapper, pc'er eller andet, som kan give øjeblikkelig bortvisning og dine forældre bliver indkaldt på skolen. Pjækkeri Hvis en elev uden en gyldig grund udebliver fra undervisningen o. a. obligatorisk, så anses dette som pjækkeri og dette noteres ind som fravær på protokollen. Der sendes månedlige fraværsrapporter til dine forældre over din fraværsprocent. En elev der ikke udviser forbedringer kan derfor regne med at blive bortvist.

8 Påklædning Dit valg af tøj skal være anstændigt og opfylde de islamiske kriterier for påklædning. Vi accepterer ikke seksuelt udfordrende påklædning. Piger kan vælge mellem lange kjoler eller bukser med tunika til over knæene. Drengene skal gå i løse bukser med lange trøjer. R 1. Tøjet skal være løst og ikke vise kroppens former. 2. Tøjet må ikke være gennemsigtigt eller nedringet. 3. Tøjet må ikke have blonder 4. Tøjet må ikke ligne tøjet for det modsatte køn. Rengøringsplan Alle værelser fejes hver dag efter lektiecafeen kl og skraldespanden tømmes. Kontrol efterfølgende. Gulvvask og støvaftørring hver fredag eller sidste dag på skolen. Fælles områder rengøres 2 gange dagligt. Formiddag kl til 10.00, kontrol efterfølgende. Toiletter og håndvask aftørres. Fælles områder ryddes op og fejes. Aften kl til 20.45, kontrol efterfølgende. Toiletgulv fejes og skraldespand tømmes. Fælles områder ryddes op, fejes og skraldespande tømmes. Rengøringsfordeling Ugentlig rengøringsplan udgives, som hænger på elevernes gang og på kontorgangen. Alle elever deltager aktivt i rengøringsplanen uden afvigelser ved denne. Man kan ikke overdrage sin pligt til en anden elev uden en lærers samtykke. Rygning Du kan ikke være ryger og samtidig gå på Mina Hindholm Efterskole. Al Tobaksrygning, vandpibe samt e-cigaretter mm. er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved gentagelse, kan dette medføre til hjemsendelse. S Rusmidler Brug af og/ eller opbevaring af rusmidler er strengt forbudt, og medfører bortvisning og efterfølgende hjemsendelse. Sociale medier Der må på ingen omstændigheder, hverken inden for skoletid eller uden for skoletid, udstilles elever, der går på Mina Hindholm efterskole, ej heller andre for den sags skyld, da dette absolut ikke acceptabelt og kan medføre til bortvisning. Vi råder jer til at henvende jer til personalet, hvis dette skulle finde sted. Skolens navn må på ingen måder misbruges eller hvor uheldige omstændigheder kan spores tilbage til vores institution, hvoraf skolens ry kan tage skade. I må under ingen omstændigheder komme med uholdbare og/eller usandfærdige rygter om skolen, skolens elever eller ansatte under fora, som Facebook, Ask.fm, Twitter, Snapchat, Instagram mm. Sladder skal ikke spredes rundt og der henvises til en god takt og tone blandt elever, lærere og andet personale. Snevejr Snavset tøj Sprog Man må ikke give hinanden sne vaskere på ansigter, og pigerne må ikke deltage til sneboldkampene med drengene. Der må ikke kastes med sne mod ruderne, og/eller på personer, der er på vej ud af skolen eller lærere. Skolen har et vaskerum, som elever kan vaske deres tøj ved og der henstilles til de vaskeregler, der står ophængt nede i vaskeriet bag døren. Der henstilles til et pænt og anstændigt sprogbrug både på skolen og uden for skolens regi, når man fx. er ude af huset på indkøb i netto og/eller under udflugter mm. Man får en advarsel og fortsætter man sin uvane, så bliver man bortvist og jeres forældre må komme og afhente jer på skolen.

9 Studietur Klasserne har én årlig studietur. T Tavshedspligt Både personale, elever og forældre har tavshedspligt. Tjans Alle elever har en ugentlig tjans, alt efter om det er køkkentjans om morgenen, eftermiddags tjans eller aften tjans. Derudover har du tjans, hvor du kan finde dit område på den rengøringsplan, der hænger på din gang eller på kontorgangen. Det er en selvfølge, at man får ekstraordinære pligter, når der fx. afholdes arrangementer, hvor aktiv rolle fordeling af eleverne finder sted. Dette koordinerer den ansvarlige lærer på området. Troværdighed Skolen forventer en troværdig elev, der under sit ophold på skolen udlægger en tro, ægte og sand version af sin personlighed, tanker og meninger, som ikke danner baggrund for misforståelser, forvirringer mm. Tavshed er guld værd Hvis man ser, hører eller oplever en episode, som man umiddelbart ville definere som noget man ikke burde se, så tøv ikke med at gå hen og sige dette til en mentor, lærer eller ledelsen, i stedet for at sprede det rundt mellem dig og en anden. Lad en voksen tackle sagen. U Udgangsforbud Der er udgangsforbud, når lyset er slukket og skolen har ansvaret for alle elevers ve og vel, så der skal blives indendørs indtil næste morgen. Uddannelsesvejleder Skolen tilbyder at hjælpe jer med at vælge uddannelsesretning, og hjælper jer igennem processen i sammenråd med jeres lærere, forældre, og ledelsen. V Værelsesfordeling Bliver inddelt klassevis, altså man sover med dem man til daglig har undervisning med. Undtagelser kan forekomme, hvis der er gyldig grund. Værelseskontrakt Man underskriver en værelseskontrakt, som ved udgangen af året følges op på. Der kan forekomme regning, hvis man har ødelagt inventar mm. Værelserne Alle værelser er ikke ens, og man kan risikere at skulle dele værelse med tre andre på firemandsværelserne, og det mindste antal man kan være er på tomands værelserne. Alle værelser er udstyrede med spritnye senge, madrasser, 4-5 fløjls garderober samt borde med stole og bogreoler. Man skal komme overens med sin værelseskammerat og eventuelle problemer henvises til mentorerne, som holder opsyn med jer. Man må gerne medtage sine egne privatsager, dog med undtagelse af store møbler, da der kan være pladsmangel på værelserne. Spejl, makeupattributter mm. kan efter aftale med pedel lade sig gøre at ophænge. Venskaber for livet Du kan forvente at få livslange venskaber for livet, da opholdet på Mina Hindholm giver grobund for gode venskaber, der etableres under din hverdag på skolen. Værdighed Skolen bestræber sig på, at man anser hinanden på et værdigt grundlag, så der skabes en gensidig respekt for hinanden, sig selv og hvor man hjælper hinanden gennem svære tider, kriser mm. W Weekender I løbet af skoleåret har vi 5 obligatoriske weekender, hvor du skal være på skolen. Der vil være et planlagt program for hele weekenden. Alle elever hjælper med køkkenarbejde og rengøringen under de obligatoriske weekender.

10 Uden for de obligatoriske weekender, har du mulighed for at tage hjem efter din sidste undervisning om fredagen, og skal være tilbage søndag senest kl Du kan også vælge at blive på skolen, hvor der er weekendvagter. Aftalen skal ske i samarbejde med dine forældre. Y Ytringsfrihed Mina Hindholm værdsætter demokratiets spilleregler og udviser respekt for alle elevers ytring, så længe det ikke er i strid med den islamiske levevis såsom respekt for alle profeters eftermæle samt alle nulevende mennesker, hvori takt og tone bevares når der ytres om noget, hvad enten det foregår i undervisningen, i jeres fritid eller på sociale mediers fora. Æ Ærlighed På Mina Hindholm ser vi det som en dyd, at man værner om de gode værdier og principper der ligger til grund for skolens vision, mission og baggrund og anser derfor ærlighed som en væsentlig detalje. Under dit ophold på skolen, samt i undervisningssammenhænge henvises der til en oprigtig og ærlig omgang med dine lærere, dine klassekammerater og mod resten af personalet. Man når længst med ærlighed... Ø Ønsker Hvis du i forbindelse med tilrettelæggelsen af din dagligdag på dit ophold på Mina Hindholm har nogle specielle ønsker, kan du med fordel videregive dem til elevrådet. Å Årbog Alle afgangselever får udleveret en årbog, hvor du og dine klassekammerater gennem koordinering med dine faste lærere, får opsamlet sjove ting, udtalelser, billeder, som ikke indeholder krænkelser af personen, kan komme med dit/jeres bud på en mindeværdig årbog. Årlige arrangementer Introugen er en fast, årlig tradition for Mina Hindholm, hvor hele efterskolen sammen med deres lærere, hvor temaet er at lære hinanden at kende gennem en god sammenkomst, tilrettelagt af lærerne inden sommerferien. Profeten Muhammeds (fred være med ham) fødselsdagsarrangement, er en fast tradition, som elever, lærere og andet personale i flere uger op til selve afholdelsen, træner eleverne i diverse workshops, såsom teater, korsang, kortfilm, kunst mm. Programmet for selve afholdelses af aftenen vil være offentligt tilgængeligt for alle. På ulige år er det lille Familiedag. Adgang kun for nuværende og kommende elever og deres familier, samt skolens personale. På lige år er det store Familiedag/stor festival. Åbent for offentligheden, hvor et større arrangement vil finde sted evt. over 2 dage med festlige forhold, koncert, familiehygge, elevoptræden, forskellige oplægsholder/taler på en stor scene uden for skolen fordelt over skolens store areal. Ramadan-middag: På Mina Hindholm lægger vi en ære i, at afholde årets første Ramadan-middag på skolens matrikel, hvor samtlige elever, deres forældre og kommende elever med deres forældre, er velkomne til en program over Ramadanens glæder, forpligtigelser og historikken bag den hellige måned genopfriskes. Dimissionsfest: Der afholdes dimissionsfest for afgangselever, hvor de får udleveret deres afgangsbeviser, for 9. og 10.kl. Fra hver klasse, kl, bliver der også tildelt særlige diplomer for bedste faglige udvikling og for bedste socialeudvikling hædres. Med venlig hilsen Ledelsen og personalet Mina Hindholm Efterskole

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler;

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem!

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem! CAMPUS ONE Et BRAG af et skolehjem! Hvem er vi? CAMPUS ONE SKOLEHJEM Skolehjem hvad får du? Morgen-, middags- og aftensmad i kantinen. Møbleret værelse med lille køkken, bad og toilet. En værelseskammerat

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere