A/B Haabet. Jakob Torp Kjærgaard September 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Haabet. Jakob Torp Kjærgaard September 2016"

Transkript

1 A/B Haabet Jakob Torp Kjærgaard September 2016

2 Renteswap forlængelse af eksisterende renteswap (Rentesikring af CIBOR 6 realkreditlån)

3 Overblik nuværende renteswaps Lån Valuta Hovedstol Variabel rente ( Lån) Fast rente (Sw ap) Start Udløb MV (DKK) Realkredit CIBOR6 DKK 154,490,000 CIBOR6-0.25% 3.47% ,544,235 Realkredit CIBOR6 DKK 102,993,000 CIBOR6-0.25% 3.18% ,713,213 Valutalån CIBOR3 DKK 55,000,000 CIBOR3 1.98% ,344,233 Gennem snitsrente 3.112% Ovenstående renteswaps forudsætter afdragsfrihed frem til udløb- idet alle er baseret på stående hovedstol Gennemsnitrente er 3,112% (ekskl. bidrag/marginal) I det efterfølgende vises indgåelse af ny renteswap (DKK 154,490 mio. kr.), hvor negativ værdi på nuværende renteswap er indarbejdet. 3

4 Renteswap Omlægning af variabelt lån til fast rente Forudsætninger for renteswap Hovedstol DKK 154,490,000 Afdragsstruktur Irregulær Startdato 30. september 2016 Udløbsdato 30. december 2026 Med en renteswap kan rentebetalingerne på et variabelt lån effektivt omlægges til fast rente* A/B Haabet betaler Fast rente 3.28% %)* Kvartårlige betalinger, 30/360 Fast rente (3,28%)* A/B Haabet modtager Variabel rente (CIBOR 6M) Kvartårlige betalinger, Act/360 A/B Haabet Variabel rente (CIBOR 6M) Forudsætninger for det underliggende lån Lån Realkreditlån (CIBOR 6M) Hovedstol DKK 154,490,000 Afdragsstruktur Irregulær Udløbsdato 30. september 2046 Rente Variabel rente (CIBOR 6M)** Kvartårlige betalinger, Act/360 * Swapsatsen er indikativ pr. 23/8-2016, og kan ændre sig frem til eventuel indgåelse. Swapsatsen er beregnet på baggrund af ovenstående forudsætninger. Ændres forudsætningerne, vil swapsatsen ændre sig. **Renteomkostningerne kan stige, hvis CIBOR 6M bliver negativ, såfremt CIBOR 6M er mindst nul på det underliggende lån. I renteswappen kan CIBOR 6M blive negativ. Variabel rente (CIBOR 6M) + variabel bidrag / marginal Realkreditlån (CIBOR 6M)** CIBOR 6M p.t. = -0.06% *Bidrags-/ marginalsatser på det underliggende lån er fortsat variable 4

5 Afvikling/udskydelse af negativ markedværdi ved forlængelse Grafen viser at ved en forlængelse af renteswappen,og indarbejdelse af den negative værdi, vil markedsværdien blive afviklet over længere tid ved uændrede renter Det svarer til at A/B Haabet udskyder tilbagebetaling af negativ værdi. Det ses at negativ værdi stiger ved omlægning- dette svarer til marginal på swapomlægning til forrentning af kapital. 5

6 Betalinger i en renteafdækning Eksempel Eksempel Rentestigning Uændret rente Rentefald Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Lån Variabel rente (CIBOR 6M) + bidrag/marginal 150,000 + bidrag/marginal 100,000 + bidrag/marginal 50,000 + bidrag/marginal Renteswap Fast rente Variabel rente (CIBOR 6M) 100, , , , ,000 50,000 Netto Fast rente 100, , ,000 + bidrag/marginal + bidrag/marginal + bidrag/marginal + bidrag/marginal Nettorentebetalingen er konstant uanset markedsrenten Dette forudsætter, at renteswappen matcher lånet perfekt. For annuitetslån vil renteafdækningen ikke matche lånets afdragsprofil perfekt. Bidragssatser på det underliggende lån vil fortsat være variable 6

7 Markedsværdiudvikling for en renteswap Generelt Markedsværdien for en renteswap er et udtryk for værdien af swappens fremtidige rentebetalinger på det variable ben fratrukket værdien af betalingerne på det fastforrentede ben.* DKK Mulig markedsværdiudvikling Markedsværdien kan bevæge sig i både positiv og negativ retning i kontraktens løbetid. Størrelsen af udsvingene afhænger af kontraktens løbetid og afdragsprofil. Jo længere løbetiden er, og jo langsommere hovedstolen afdrages, desto højere udsving må der forventes i markedsværdien. Falder markedsrenten ens over hele rentekurven, vil markedsværdien af renteswappen falde. Det modsatte gælder, hvis markedsrenten stiger. Da en renteswap er en gensidig bindende aftale, kan kontrakten ikke annulleres. Renteswappen kan dog lukkes før udløb mod at betale eller modtage den aktuelle markedsværdi. Afregningsbeløbet aftales mellem parterne på nedlukningstidspunktet. Hvis Nordeas omkostninger bliver større end forventet har banken ikke mulighed for at forhøje tillægget. Det reduceres derfor heller ikke hvis det omvendte bliver tilfældet. Ved rentefald vil andelskronen, alt andet lige, blive negativt påvirket. Det omvendte er tilfældet ved en rentestigning Udløb Renteswappens markedsværdi er altid nul efter kontraktens udløb. Markedsværdien starter med at være negativ. I løbet af kontraktens levetid kan værdien være positiv eller negativ. DKK Ændring i markedsværdien ved ændring af markedsrenten -2% -1% 0% +1% +2% Tid 20-årig 10-årig 5-årig Ændring af markedsrenten Eksemplet på denne side gælder for en renteswap, hvor der betales fast og modtages variabel rente.. Værdien af rentebetalingerne opgøres ved at omregne de fremtidige betalinger til nutidsværdi.. Beregningen foretages på baggrund af de aktuelle markedsrenter på opgørelsestidspunktet... Jo længere løbetid renteswappen har, desto større er swappens følsomhed over for ændringer i markedsrenten. 7

8 Markedsværdifølsomhed for en renteswap Eksempel Forudsætninger for renteswap Hovedstol DKK 154,490,000 Afdragsstruktur Irregulær Startdato 30. september 2016 Udløbsdato 30. december 2026 Ændring i renteswappens markedsværdi Ændring i markedsværdi (mio. DKK) A/B Haabet betaler A/B Haabet modtager Fast rente (3.28%)* Kvartårlige betalinger, 30/360 Variabel rente (CIBOR 6M) Kvartårlige betalinger, Act/ Ved indgåelse af en renteswap beregner banken et risikotillæg i forhold til priser i interbank markedet, hvilket skal dække bankens risici og forventede omkostninger over løbetiden. Tillægget er inkluderet i den tilbudte rentesats. Ved denne renteswap og løbetid medfører det, at den initale markedsværdi vil være negativ med ca % af hovedstolen. Værdien kan ikke ses som udtryk for bankens indtjening % -1% +1% +2% Ændring af markedsrenten I figuren til højre illustreres ændringen i markeds- værdien for ovenstående renteswap ved forskellige rentescenarier* -80 Alle scenarierne er beregnet ved en umiddelbar (dag 0) ændring af den aktuelle markedsrentekurve** Eksempel: Falder markedsrenten med 1%-point, vil markedsværdien af renteswappen alt andet lige falde med ca. DKK 18.7 mio. (markeret med rød) * Indikative beregninger pr. 23/08/2016. Hvis renteswappen kombineres med andre finansielle eller kommercielle positioner, vil profilen for den samlede portefølje være markant anderledes end for denne renteswap alene. Beregningerne er eks. bidrag/marginal. ** Alle punkter på rentekurven forskydes med samme interval (parallelforskydning). Rentekurvens form og hældning har også indvirkning på udviklingen i markedsværdien. Beløb i DKK Stigende markedsrente Ændring af markedsrenten +0.25% +0.50% +1.00% +2.00% Ændring i markedsværdien 4,327,837 8,655,351 16,901,089 32,240,623 Beløb i DKK Faldende markedsrente Ændring af markedsrenten -0.25% -0.50% -1.00% -2.00% Ændring i markedsværdien -4,533,636-9,084,617-18,617,192-39,038,503 8

9 Øvrige risikoforhold for en renteswap Kreditforhold med banken En eventuel negativ markedsværdi vil øge de samlede forpligtelser over for Nordea, hvilket kan have indflydelse på den samlede kreditvurdering. En renteswap med stor negativ markedsværdi kan således have betydning for de fremtidige muligheder for at indgå nye engagementer med Nordea, herunder: Bevilling af ny kreditramme Indgåelse af nye finansielle forretninger Modpartsrisiko Ved indgåelse af en renteswap påtager parterne sig en gensidig modpartsrisiko, som indebærer risikoen for, at modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser i swappen. Ved indgåelse af en renteswap vil modparten altid være Nordea Bank Finland. 9

10 Fordele og ulemper Renteswap på CIBOR 6 realkreditlån Fordele Lavere fast rente set i forhold til et tilsvarende fastforrentet konverterbart realkreditlån. Mulighed for at opnå den ønskede varighed og budgetsikkerhed. Fleksibel løsning, der kan skræddersyes til det individuelle behov. Hurtig eksekvering gældsporteføljen kan styres dynamisk i forhold til ændrede risikoforhold eller markedsmæssige forventninger. Positiv udvikling i markedsværdien ved rentestigning kan medføre mulighed for gevinst ved nedlukning af kontrakten før tid.! Skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser En eventuel bidragsforhøjelse kan ligeledes forøge boligafgiften. Indgåelsen af en renteswap kan også have skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser. Nordea opfordrer til, at disse forhold drøftes med en revisor. Nordea påtager sig ikke ansvar for de specifikke skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser ved indgåelse af en renteswap. Ulemper Negativ udvikling i markedsværdien ved rentefald kan medføre realiseret tab ved nedlukning af kontrakten før tid Renteswappen afdækker ikke kursrisikoen på CIBOR 6 obligationen. Handelsramme nødvendig. Forretningen vægter på den samlede kreditramme hos banken. Renteomkostningerne kan stige hvis CIBOR 6 bliver negativ, såfremt CIBOR 6 er mindst nul på det underliggende lån. I renteswappen kan CIBOR 6 blive negativ. I en renteswap låses renten fast, men hvis afdragsstrukturen på lånet er en annuitetsprofil, fastlåses ydelsen ikke. Dvs. boligafgiften låses ikke fast.* Eventuel negativ markedsværdi af en renteswap vil gøre foreningens totale forpligtelser over for Nordea større og vil indgå, når Nordea vurdere foreningens samlede kreditværdighed Nordea opfordrer til, at en påvirkning af andelskronen (afhænger af valgt regnskabspraksis) drøftes med administrator/revisor 10

11 Overblik efter omlægning Lån Valuta Hovedstol Variabel rente ( Lån) Fast rente (Sw ap) Start Udløb MV (DKK) Realkredit CIBOR6 DKK 154,490,000 CIBOR6-0.25% 3.28% ,544,235 Realkredit CIBOR6 DKK 102,993,000 CIBOR6-0.25% 3.18% ,713,213 Valutalån CIBOR3 DKK 41,000,000 CIBOR3 1.98% ,221,210 Realkredit CIBOR6 DKK 14,000,000 CIBOR6+0.05% 2.28% ,123,023 Gennemsnitsrente 3.067% Der er i ovenstående tabel taget højde for at banklån på 55 mio. kr. splittes i to: 41 mio. kr. Banklån swap på 1,98% fortsætter 14 mio. kr. omlægges til realkreditlån ( CIBOR6), swap tilpasses og forlænges til 30/12/2026 Rente på omlagt swap ( 154 mio.kr.) er 3,28% Bemærk at der på nyt CIBOR6 lån betales et tillæg på 0,05%. På gamle CIBOR6 lån er der pt et fradrag på 0,25% frem til

12 Afrundning A/B Haabet vil ved en omlægning af renteswap reducere renten fra 3,47% til ca 3,28% på swap med hovedstol på 154,490,000 kr. Dette svarer til en initial besparelse på ca. 295tkr. p.a. A/B Haabet skal være opmærksom på at den negative værdi på pt. ca. 39,5 mio. kr., således afvikles over en længere periode ved uændrede renter ifht. hvis swappen ikke omlægges. Pt skal renten stige med 3,03% for at nuværende renteswap har 0 i markedsværdi. Efter omlægning er break-even rentestigning ca. 2,72%. Der er indberegnet en marginal på ca. 0,12 % i omlægningen, som er reserveret til kapitalbelastning og funding af negativ markedsværdi over en længere periode. Der er i omlægningen af swap på 154,490,000 kr. taget højde for at afdragsfriheden på realkreditlånet udløber i juli Nærværende plancher er genstand for alm kreditbevillingsprocedure i Nordea, og skal derfor ikke ses som et tilbud om at foretage omlægning. 12

13 Appendiks

14 Afdrag Afdækning af CIBOR 6 realkreditlån Annuitetsprofil Hvis afdragsstrukturen på det underliggende lån har en annuitetsprofil, vil der opstå et mismatch mellem afdragsstrukturen på renteswappen og afdragsstrukturen på lånet. Årsagen er, at afdragsstrukturen løbende genberegnes på det underliggende lån, mens swappens afdragsstruktur, som aftales på indgåelsestidspunktet, er konstant i løbetiden. Kursrisiko Den underliggende obligation refinansieres for en periode mellem 1 og 10 år via en auktion. Sælges obligationen til en overkurs eller underkurs vil dette medføre et fradrag/tillæg til renten på lånet frem til næste refinansiering. Dette fradrag/tillæg er variabelt og afdækkes ikke med en renteswap. Den samlede ydelse vil således ikke være fast. Stiger (falder) renten vil afdragene på lånet blive mindre (større) samtidig med at afdragene på renteswappen ikke ændres. Dvs. at med en renteswap låses renten fast, hvorimod ydelsen ikke er fastlåst. Eksempel: Afdragsprofilen på et annuitetslån afhænger af renten: Annuitetsrente 2% Annuitetsrente 5% Øvrigt Renteswappen og det underliggende lån er teknisk set to forskellige instrumenter, som er uafhængige. Der kan forekomme øvrige mismatch, som ikke er nævnt i denne præsentation. For at matche renteswappen med det underliggende lån så tæt som muligt, er det vigtigt at følgende faktorer matcher: Løbetid Rentekonvention Betalingsdage Betalingsfrekvens Valuta 14

15 EMIR og LEI EMIR (European Market Infrastructure Regulation): Medfører en forpligtelse for alle modparter, som handler med derivater, til at sikre, at oplysninger om alle derivataftaler, herunder alle OTC-derivater og børshandlede derivater, som de har indgået, ændret eller ophævet, indberettes til Trade Repository. For at indberette dette, skal alle modparter være i besiddelse af en LEI-kode. Juridiske forhold afskærer Nordea fra at bestille denne kode på kundens vegne. Anskaffelse af LEI-kode Koden kan rekvireres via en af de 2 nedenstående hjemmesider: 1. Vejledning: LEI-koden koster 150 EUR (ca kr.) ex. Moms at rekvirere, herefter vil der være et løbende gebyr på 100 EUR (750 kr.) ex. Moms Vejledning: LEI-koden koster 100 GBP (ca. 925 kr.) ex. Moms at rekvirere, herefter vil der være et løbende gebyr på 55 GBP (510 kr.) ex. Moms. Omkostningerne til etablering og det løbende årlige gebyr, er et gebyr som betales for administrering af din LEI-kode. Der kan valgfrit vælges mellem de 2 hjemmesider, som begge er godkendte til bestilling/administration af LEI-kode. Indberetning til Trade Repository Når LEI-koden er bestilt, skal koden oplyses til Nordeas ved at gå ind på følgende link: Nordea tilbyder at indberette kundens derivataftaler til Trade Repository. Denne indberetningstjeneste vil omfatte alle transaktioner, som kunden har indgået eller vil indgå med Nordea. Levering af indberetningsydelser vil være gratis for Nordeas kunder. Nordea vil automatisk begynde at foretage indberetninger til transaktionsregistret på vegne af kundens virksomhed, medmindre kunden giver Nordea meddelelse om andet pr. til Nordea vil ikke indberette oplysninger om transaktioner, som er indgået mellem kunden og tredjemand, f.eks. koncerninterne transaktioner eller aftaler med andre institutioner. Nordea forbeholder sig ret til senere at opkræve et gebyr for indberetningstjenesten. Nordea vil underrette sine kunder god tid i forvejen, hvis det besluttes at indføre et sådant gebyr. 15

16 Jakob Torp Kjærgaard Nordea Markets Tlf.: Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S. Oplysningerne i dette materiale er udelukkende til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Synspunkterne er udelukkende baseret på den information, som er gjort tilgængelig for Nordea Markets og med det formål, at præsentere de tjenester og produkter, som tilbydes af Nordea Markets. Oplysningerne i dette materiale kan ikke erstatte modtagerens egen vurdering. Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Det tilrådes altid at indhente relevant professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West Faxe Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed Rentefølsomhed

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Juli 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Corporate & Public Sector Derivatives

Faxe Kommune. Gældsrapport. Juli 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Corporate & Public Sector Derivatives Faxe Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Oktober Jeanette Bomholdt Nielsen. Derivative Sales

Faxe Kommune. Gældsrapport. Oktober Jeanette Bomholdt Nielsen. Derivative Sales Faxe Kommune Oktober 2016 Jeanette Bomholdt Nielsen Derivative Sales en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Vordingborg Kommune. Gældsrapport. Juli 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Corporate & Public Sector Derivatives

Vordingborg Kommune. Gældsrapport. Juli 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Corporate & Public Sector Derivatives Vordingborg Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Oktober 2015 Jeanette Bomholdt Nielsen FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Oktober Jeanette Bomholt Nielsen. FA Denmark West

Faxe Kommune. Gældsrapport. Oktober Jeanette Bomholt Nielsen. FA Denmark West Faxe Kommune Oktober 2015 Jeanette Bomholt Nielsen FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01 21-08-2008 Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Liz T. Johannesen Sendt: 13. august 2008 14:01 Til: Liz T. Johannesen Emne: VS: Rapport udkast ØU 20 AUG_130808.pdf Vedhæftede filer: Rapport udkast ØU 20

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune April 2017 Jeanette Bomholt Nielsen Derivative Sales en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2017 Jeanette Bomholt Nielsen Derivative Sales en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015.

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune April 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere