Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune"

Transkript

1 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En lav gennemsnitlig rente på,% og passende varighed. Retorikken fra Nationalbanken i Schweiz har ændret sig og der er en risiko for yderligere stigning i valutakursen. Se side for en uddybning af Nordeas anbefalinger. Økonomiske udsigter: Den globale økonomi vejer morgenluft, men den stigende offentlige gæld kan lægge en dæmper på de fremtidige vækstudsigter. Vi forventer, at de korte renter vil forblive på et lavt niveau gennem. Først i forventer vi mere signifikante stigninger, når centralbankerne begynder at trække den ekstraordinære likviditet tilbage. CHF/DKK er steget til., og risikoen for en yderligere styrkelse må nu betragtes nu som væsentligt større end tidligere på grund af ændret adfærd fra nationalbanken i Schweiz. Denne rapport giver Faxe Kommune et samlet overblik over låneporteføljen. Rapporten viser sammensætningen af porteføljen og illustrerer de forventede rente- og afdragsbetalinger samt rente- og valutarisiko ved forskellige scenarier. Anbefalinger samt ændringer i porteføljen siden sidste rapport er også beskrevet. Overblik over låneporteføljen Nøgletal Rapporteringsdato -- Samlet nominel gæld (DKK),6, Gennemsnitlig rente (%). Varighed.6 Renteudgift. år (DKK) 9,87, Ovenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen pr. ultimo marts, se evt. bilag for en samlet oversigt over lån og finansielle kontrakter. Rammer for den finansielle politik Retningslinier Aktuel fordeling (DKK) Aktuel fordeling (%) Fast -%,, 6% Variabel -% 9,78,779 % DKK -% 69,87,99 77% EUR -% - % CHF -% 8,68, % Øvrige -% - % Ovenfor ses de finansielle retningslinjer, som senest er godkendt i oktober 8, samt den aktuelle restgældsfordeling af låneporteføljen. Rente- og valutafordeling % Fast Variabel 6% Ovenstående figur viser gældsfordelingen i kommunens låneportefølje. Den nuværende fordeling overholder den finansielle politik. % DKK CHF 77% Figuren viser valutafordelingen i låneporteføljen. Den nuværende valutafordeling overholder den finansielle politik. Der er ikke taget højde for lånemarginal, bidragssatser, etc.

2 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Forventede betalinger Afdrag og rentebetalinger (mio. DKK) Afdrag Renter Renter,9,8,6,6,66,6,66, Afdrag 6,696,7,6,,977,7,7,7 I alt,89,97 6,7,6 6,6,7 6,8,97 Figurerne viser de forventede betalinger på kommunens låneportefølje (dvs. afdrag samt rentebetalinger). For er kun de resterende betalinger af året angivet. For den variable del af låneporteføljen er rentebetalingerne estimeret ud fra forwardrenterne. Usikkerheden omkring de forventede rentebetalinger afhænger derfor af andelen af variabel gæld. Kommunens annullerbare swap kan også have markant indflydelse på de faktiske rentebetalinger. Restgældsforløb Restgældsforløb (mio. DKK) Rentefølsomhed i låneporteføljen Følsomhed ved en stigning på bp i markedsrenten Stigning i renteudgifterne efter år (DKK),, Stigning i renteudgifterne efter år (DKK),69, Ovennævnte viser de forventede ændringer i kommunens finansieringsomkostninger ved en ændring i renten på %-point over et og to år. Renteomk. (mio. DKK) Y Y Y Y Y 6Y 7Y 8Y 9Y Y Uændret - bp - bp + bp + bp Figuren viser hvorledes de forventede rentebetalinger fordeler sig over tid ved forskellige rentescenarier. Udestående beløb (mio. DKK) ' Y Y Y Y Y 6Y 7Y 8Y 9Y Y > Y DKK Figuren viser hvorledes låneporteføljens varighed er fordelt. Søjlerne illustrerer beløbsstørrelsen i DKK ved den givne rentebindingsperiode angivet i år. DD CHF Figuren viser restgældsforløbet af låneporteføljen. Alle beregninger er foretaget på baggrund af Nordeas oplysninger om kommunens låneportefølje. Nordea anbefaler, at kommunen altid selv forholder sig til den fremsendte analyse. Forudsætningerne for Nordeas beregninger kan ses i Bilag Side

3 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Ændring i markedsværdi (mio. DKK) bp - bp + bp + bp Figuren viser ændringen i markedsværdien af kommunens låneportefølje ved en umiddelbar ændring i renteniveauet. Valutakursfølsomhed Valuta Kurs Volatilitet Estimeret FX risiko (DKK) CHFDKK. 7.8% 9,77,9 Tabellen viser med 9% sikkerhed det samlede maksimale estimerede tab/gevinst inden for det næste år i de angivne valutaer. Beregningen er foretaget på baggrund af års historiske udsving. Status vedrørende indgåede swaps Faxe Kommune har indgået finansielle kontrakter med Nordea som modpart til afdækning af låneporteføljen. Se evt. bilag for en beskrivelse af kontrakterne. Nordea anbefaler fortsat kommunen at overveje at sikre en andel af den variable rente med et renteloft. Dermed vil kommunen fortsat kunne udnytte de lave renter og samtidig have budgetsikkerhed. Faxe Kommune har en andel i CHF finansiering på %. Jvf den finansielle politik har kommunen mulighed for op til % CHF finansiering, og er således ikke overeksponeret i forhold til de besluttede rammer. Men lånefinansiering i CHF har ændret karakter i løbet af de seneste måneder. Retorikken fra den Schweiziske Nationalbank muliggør, modsat tidligere, en yderligere styrkelse af kursen. Dette gør at det bør overvejes i hvor stort omfang CHF finansiering fremover skal være en del af kommunens finansielle rammer. Nordea stiller gerne op til et møde vedrørende denne rapport. Kontaktpersoner: Anne Kathrine Petersen Rasmus Andreasen + 66 Markedsværdien pr.. marts af de finansielle kontrakter med Nordea som modpart fremgår af vedlagte markedsværdirapport. Omlægning i låneporteføljen I det foregående kvartal har Faxe kommunen konverteret et lån på, mio. kr. og optaget et nyt lån på 6, mio. kr.. For at give et så retvisende billede som muligt, opfordrer vi Faxe Kommune til, at informere nedenstående kontaktpersoner om ændringer i låneporteføljen herunder optagelse af nye lån eller rentederivater. Anbefaling Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering. En lav gennemsnitlig rente og passende varighed. Kommunen nyder godt af de nuværende meget lave korte renter, og er strategisk godt positioneret til et scenarie med stigende renteniveau. Side

4 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Bilag Finansielle ændringer det seneste kvartal Renteændringer Det seneste kvartal er de korte renter i DKK og EUR faldet en smule, og ligger dermed fortsat på et historisk lavt niveau. Spændet mellem måneders Cibor og Euribor er desuden indsnævret med ca..% siden nytår. Udviklingen i DKK renter 7 6 Mar-8 Jun-8 Sep-8 Dec-8 Mar-9 Jun-9 Sep-9 Dec-9 Mar- CIBOR M DKK SWAP Y Udviklingen i EUR renter 6 Mar-8 Jun-8 Sep-8 Dec-8 Mar-9 Jun-9 Sep-9 Dec-9 Mar- EURIBOR M EUR SWAP Y Udviklingen i CHF renter Mar-8 Jun-8 Sep-8 Dec-8 Mar-9 Jun-9 Sep-9 Dec-9 Mar- CHFLIBOR M CHF SWAP Y Valutaændringer I. kvartal er CHFDKK for alvor steget og er nu på højde med de meget stærke niveauer, der sidst blev set under kulminationen på den finansielle krise tilbage i slutningen af 8. Årsagen har været en blanding af en generelt faldende EUR, gode nøgletal og ikke mindst manglende intervention fra nationalbanken i Schweiz og ændret retorik fra bankens medlemmer. Risikoen for en yderligere styrkelse af CHF er markant højere end vi har oplevet tidligere. Den manglende intervention og ordlyden af de udtalelser der kommer ud af Schweiz, tyder på en accept af et højere kursniveau. Dette sammenholdt med at rentedifferencen til resten af Europa fortsat er meget lav, hvorfor motivationen til CHF-finansiering pt. primært er et valutakursspørgsmål. Nordea har ændret prognose omkring forventningerne til CHFDKK kursen. Vi forventer nu at kursen på kort sigt det vil sige i løbet af de kommende måneder - kan nå op til, og først om et års tid vil kunne nå lidt lavere niveauer. Der henvises til særskilt notat omkring CHF udviklingen. Udviklingen i EUR/DKK samt forventninger Mar-8 Sep-8 Feb-9 Jul-9 Dec-9 May- Oct- Mar- EURDKK Forward Nordea Udviklingen i CHF/DKK samt forventninger Mar-8 Sep-8 Feb-9 Jul-9 Dec-9 May- Oct- Mar- CHFDKK Forward Nordea Side

5 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Bilag Nordeas forventninger til de finansielle markeder I nedenstående figur er Nordeas forventninger til renterne i henholdsvis Danmark, Euroland og Schweiz, samt forventningerne til CHF/DKK og EUR/DKK. Forventningen til udviklingen i M DKK rente Mar-8 Sep-8 Feb-9 Jul-9 Dec-9 May- Oct- Mar- CIBOR M Implied Nordea Forecast for DKK renter Danmark Spot M 6M Y Y Leading rate..... M Y Y Y Y Forecast for EUR renter Euroland Spot M 6M Y Y Leading rate..... M Y Y Y Y Forecast for CHF renter Schweiz Spot M 6M Y Y Leading rate..... M Y Y Y Valutaforecast Valuta Spot M 6M Y Y EURDKK CHFDKK Side

6 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Bilag Faxe Kommunes låneportefølje Fast Nuværende Næste Antal Næste Næste Restgæld Valuta rente betalingsdato terminer afdrag rentebetaling Udløb Varighed KK 99 7,7,78 DKK ,9, KK 98,,6 DKK. 7-7-,6,,7, Renteswap (98),8,989 DKK , 8, Renteswap (8866) 9,86, DKK Variabel Nuværende Næste Antal Næste Næste Restgæld Valuta rente betalingsdato terminer afdrag rentebetaling Udløb Varighed KK 66 8,87, DKK ,,7 --. KK 86 6,, DKK , 7, KK 868,,76 DKK. -6-,, KK 86 79,69,6 DKK. -6-,78,67 6, KK 9,69, DKK , 8--. KK 97,67,7 DKK. 6--,8, KK 9 8,69,98 DKK ,68 8, KK 8,6, DKK. -6-9, 7, KK 6,, DKK. -6-, Renteswap (98) -,8,989 DKK , -7,8 --. Renteswap (8866) -9,86, DKK Valutaswap (8) -77,67, DKK ,6,7 -, Valutaswap (8),6,9 CHF. -6-9,89, Side 6

7 Faxe Kommune Kvartalsrapport april Bilag Forudsætninger for beregninger Generelt Alle beregninger i kvartalsrapporten er foretaget på baggrund af de informationer, som kommunen har leveret til Nordea. Overblik over låneporteføljen Den samlede nominelle gæld viser den samlede restgæld i DKK for alle lån. Lån i andre valutaer end DKK er omregnet til DKK på baggrund af valutakursen på rapporteringsdatoen. Den gennemsnitlige rente viser et vægtet gennemsnit af de aktuelle rentesatser på rapporteringsdatoen på kommunens lån inklusiv effekter fra derivatkontrakter. Rentesatsen er vist som en årlig rente, som er opgjort på baggrund af pengemarkedskonventionen, faktiske antal dage i forhold til 6 dage betalt kvartårligt. For lån, som er optaget i Kommune Kredit, og som forrentes efter ECP-renten, anvendes i denne rapport Cibor/Euribor som referencerente. Kommunen bør være opmærksom på, at den faktiske rente kan være både højere eller lavere. Varigheden viser følsomheden på markedsværdien af gælden ved en renteændring på %. Er varigheden på gældsporteføljen eksempelvis, vil en rentestigning på % over hele rentekurven reducere markedsværdien af gælden med %. Varigheden kan også tolkes som den gennemsnitlige rentebinding målt i antal år. Renteudgift. år viser kommunens forventede renteudgift i DKK indenfor de næste måneder. For de lån, hvor renten endnu ikke er fastsat, estimeres rentefixingen ud fra forwardrenterne, som er markedets implicitte forventninger til de fremtidige rentefixinger. Rente- og valutafordeling Fordelingerne er opgjort på baggrund af den nominelle restgæld. Lån og derivatkontrakter i udenlandsk valuta er omregnet til DKK på baggrund af valutakursen på rapporteringsdatoen. En ændring i valutakursen kan således ændre på valutafordelingen af låneporteføljen. Rentefølsomhed Stigningen i renteudgifterne efter og år viser stigningen i de forventede renteudgifter, hvis rentekurven parallelforskydes op med %. Lån, hvor renten allerede er blevet fastsat, vil dog ikke blive påvirket - herunder variable lån hvor renten for den indeværende periode allerede er fastsat. Stigningen i renteudgifterne efter og år er således påvirket af, hvor lang rentebindingen på de variable lån er. Renteudgifterne og ændringen i markedsværdien ved forskellige scenarios beregnes med parallelforskydning af rentekurven. Jo højere den fastforrentede gældsandel er, jo større udsving i markedsværdien af låneporteføljen vil der være ved renteændringer, og jo højere den variable gældsandel er, jo større vil udsvingene på renteudgifterne være. Valutakursfølsomhed Valutafølsomheden i låneporteføljen er beregnet på baggrund af Value-at-Risk princippet. Her opgøres den forventede risiko som det maksimale tab (eller gevinst) inden for det næste år med 9%-sikkerhed. Risikoen er beregnet på baggrund af de historiske udsving i valutakursen. Det er dog ikke sikkert at den historiske udvikling vil gentage sig, og det faktiske tab (eller gevinst) på baggrund af valutakursudsving kan derfor vise sig, at blive større end angivet. Disclaimer Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S. Oplysningerne i dette materiale er udelukkende til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Synspunkterne er udelukkende baseret på den information, som er gjort tilgængelig for Nordea Markets og med det formål, at præsentere de tjenester og produkter, som tilbydes af Nordea Markets. Oplysningerne i dette materiale kan ikke erstatte modtagerens egen vurdering. Nordea fralægger sig ansvaret for ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af kommunes egne handlinger på baggrund af beregningerne. Ansvarsfraskrivelsen gælder også situationer, hvor beregningerne er fejlbehæftede eller mangelfulde. Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Det tilrådes altid, at indhente relevant professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftlig tilsagn fra Nordea Markets. Side 7

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Perspektiv, september. 8. september 2009

Perspektiv, september. 8. september 2009 Perspektiv, september Mik Ingenuus, Chefstrateg 8. september 2009 1 Agenda Det lysner i vest et kik på den amerikanske økonomi Danmark Medicinen er delt ud Renteudviklingen 2 Aktier op og renter ned hvem

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014

Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014 Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 214 Klaus Ahm Partner Infrastructure Advisory Anders Topp Jensen Manager Transaction Advisory Services T +45 5158 2761 T +45 378 294 E

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere