. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?"

Transkript

1 22.oktober Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder kroner den 1. januar 2013, og heraf er ca. 350 milliarder i 1-årige rentetilpasningslån i enten kroner eller euro, de såkaldte F1-lån. Er du en af de over privatkunder, der skal have rentetilpasset dit lån den 1. januar, er det nu, du skal overveje, om du ønsker at ændre på dit lån i forbindelse med rentetilpasningen, eller om du blot vil fortsætte med lånet, som det er i dag. Redaktion Sonia Khan Vores anbefaling til alle boligejere, der skal rentetilpasse deres lån, er: Bind renten i længere tid med f.eks. FlexLån F3 eller F5. Det nuværende rentemiljø gør det historisk billigt at tilkøbe sig ekstra sikkerhed, og selv hvis man udskifter F1- lånet med et F3-lån, har man udsigt til et rentefald fra den 1. januar. F1-renten skal kun stige med 0,82 %-point eller mere over de næste 3 år, før F3-lånet viser sig at have været et økonomisk bedre valg end F1-lånet. F1-renten skal stige med 1,87 %-point over de kommende 5 år, før F5-lånet er et økonomisk bedre valg end F1- lånet. Overvej at omlægge dit FlexLån til et fastforrentet lån. Året 2012 har budt på mange nye varianter af fastforrentede lån, og det giver muligheden for at binde renten på dit lån på henholdsvis 2, 2½, 3 eller 3½ % afhængig af lånets restløbetid. Når renterne begynder at stige, vil du tilmed kunne reducere restgælden på dit fastforrentede lån og høste en pæn gevinst, hvis du til den tid vælger at indfri eller omlægge lånet. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Vælger man at omlægge sit F1-lån til et fastforrentet 3,5 % lån, skal renten kun stige med 1,02 %-point over de næste 5 år, før det fastforrentede lån viser sig at være et økonomisk bedre valg. Her er det forudsat, at man vælger at indfri det fastforrentede lån om 5 år og høster en kursgevinst på omkring 7,4 % af lånets restgæld. Udnyt den lave rente til at afdrage hurtigere på dit lån. Når renten er lav, udgør selve afdraget en større andel af den månedlige ydelse. Med andre ord vil du over en kortere periode afdrage mere på dit lån, når renten er lav, i forhold til når renten er høj. 1

2 Udsigt til endnu et år med rekorder De seneste år har vi været vidne til et massivt rentefald. For hvert år, der er gået siden 2008, har vi set nye bundrekorder for renterne og i år vil formentlig ingen undtagelse være. Aktuelt forventer vi, at renten på FlexLån F1 vil lande på mellem 0,55 og 0,75 %, mens F3- og F5-renten ventes at lande i intervallerne hhv. 0,95 1,15 % og 1,45 1,65 %. De ellers meget udskældte rentetilpasningslån har vist deres samfundsstyrke gennem kriseårene, hvor de lave renter ikke kun har holdt hånden under boligpriserne men også under mange boligejeres månedlige økonomi. Med andre ord har det for samfundet været en styrke, at så mange boligejere gennem tiden har valgt rentetilpasningslån, hvor de i kriseårene har høstet rekordlave renter hjem. Tabel 1: Vores renteprognose til auktionerne i november FlexLån F1 F3 F5 Prognose 1. januar ,55-0,75 % 0,95 1,15 % 1,45 1,65 % Sidst lånet blev rentetilpasset 1,24 % 2,81 % 4,71 % Kilde: Realkredit Danmark. F1, F3 og F5 blev sidst rentetilpasset pr. 1. januar hhv. 2012, 2010 og Men man skal dog ikke glemme, at denne styrke hurtig kan vendes til en svaghed, når renterne igen begynder at stige især hvis stigningen er stor og kommer indenfor en kort periode. gør det ekstra billigt at rykke ud på rentekurven Selvom programmet umiddelbart er sat til endnu et år med rekordlave renter på FlexLån, skal man ikke glemme, at renten på de fastforrentede lån også ligeledes er på rekordlave niveauer i øjeblikket. Med andre ord er det særdeles billigt at tilkøbe sig noget ekstra sikkerhed på sit realkreditlån, hvad end det er længere rentebinding i form af FlexLån F3 eller F5 eller en omlægning til et fastforrentet lån. Vores beregninger viser, at selv hvis man skifter sit F1-lån ud med et F3-lån eller et F3-lån ud med et F5-lån, kan man spare penge på den månedlige ydelse efter rentetilpasningen. Tager man det store spring på flex-rentekurven og profilskifter fra F1 til F5, skal man i forhold til nuværende ydelse på et lån på 1 million kroner kun punge mellem 70 og 200 kroner mere ud efter skat om måneden, afhængig af om lånet er med eller uden afdrag. Se beregninger i tabel 2 nedenfor og i bilag 1 bagest i analysen. 2

3 Tabel 2: Hvad koster det at binde renten i længere tid? Forudsætninger: FlexLån F1 og F5 har restløbetid på henholdsvis 29 og 25 år. Restgæld ved optagelse 1 mio. kr. Skattesats 33 %. Bidragssats 0,8064 % hhv. 1,0564 % for lån med hhv. uden afdrag. Løbetid på nyt lån uændret. Efter introduktionen af de nye fastforrentede lån med historisk lave renter på 2, 2½, 3 eller 3½ %, er mange begyndt at overveje, hvorvidt tiden er inde til at binde renten med et fastforrentet lån. Dermed er man sikret mod rentestigninger, så længe man beholder lånet, og ikke kun i f.eks. 3 eller 5 år med FlexLån. Vores beregninger viser, at man ikke overraskende skal punge lidt mere ud i månedlig ydelse, såfremt man omlægger sit F1- eller F3-lån til et 3,5 % fastforrentet lån og vælger samme løbetid. Se tabel 2 ovenfor. Man kan dog gå ned i månedlig ydelse, hvis man i dag har et F5-lån, der skal rentetilpasses 1. januar 2013, såfremt man vælger at omlægge det til et fastforrentet lån. Dette skyldes, at man lige nu har en rente på omkring 4,7 %, hvorfor man vil gå ned i rente ved at omlægge et F5-lån til et fastforrentet lån. Se yderligere beregninger i bilag 2 bagest i analysen. Beskedne rentestigninger kan udkonkurrere F1-lånet Når man drøfter emnet om at binde renten i længere tid, afledes straks spørgsmålet Hvor meget skal renten stige, før jeg har vundet på at binde renten i længere tid?. Og svaret er for nogle overraskende nok, at renten på F1-lånet faktisk ikke skal stige særlig meget, før at F1-lånet udkonkurreres af både FlexLån F3/F5 og fastforrentede lån. Har man i dag et F1-lån med en rente på 1,24 %, og vælger at lånet skal fortsætte uændret efter rentetilpasningen, har man udsigt til en rente på i omegnen af 0,65 %. Vælger man at ændre profil på sit FlexLån til F3, har man udsigt til en rente på ca. 1,05 %, altså fortsat en lavere rente end man har nu, men naturligvis en højere rente, end hvis man bliver i F1 efter rentetilpasningen. Skal F3-lånet vise sig at være et økonomisk bedre valg end F1-lånet, skal renten på F1 over de kommende tre år stige med 0,82 %-point, altså til ca. 1,47 %. Så vil de samlede ydelsesbetalinger efter skat på F1-lånet og F3-lånet være ens set over 3 år. Vi skal ikke længere end 2 år tilbage for at finde omtrent samme renteniveau, nemlig en rente på 1,52 % på F1-lånet ved rentetilpasningen pr. 1. januar Sammenligner vi F1-lånet med et F5-lån, skal renten på F1-lånet stige til ca. 2,52 % eller mere over de næste 5 år, før at F5-lånet er et bedre valg. Et sådant niveau lå F1-renten på omkring medio 2009, dvs. for lidt over 3 år siden. 3

4 Tabel 3: Hvor meget skal renten stige? Forudsætninger: FlexLån F1 med restgæld på 1 mio. kr. profilskiftes/omlægges til nyt lån. Skattesats 33 %. Bidragssats 0,8064 %. Renten antages at stige jævnt over 3/5 år. Breakeven tager højde for nettoydelse samt forskel i restgæld. Ved fastforrentet lån medregnes evt. kursgevinst ved rentestigning. Nu vil man jo tro, at renten skal stige en hel del mere, når man sammenligner F1-lånet med et fastforrentet 3,5 % lån, da renten på dette lån er endnu højere. Men det fastforrentede lån har som nævnt den styrke, at man ved stigende renter kan reducere restgælden ved at indfri eller omlægge sit lån. Tager man højde for denne option, skal renten på F1-lånet kun stige med 0,65 %-point over de næste 3 år, altså til ca. 1,3 %, før at det fastforrentede lån vinder over F1-lånet som det økonomisk mest fordelagtige lån. Det svarer omtrent til det niveau F1-renten blev rentetilpasset til pr. 1. januar 2012, hvor den som bekendt landede på 1,24 %. Set over en periode på 5 år skal renten på F1 stige med 1,03 %-point. Det er bestemt noget, man skal tage med i sine overvejelser, når man skal bestemme sig for om renten skal bindes i længere tid med FlexLån F3/F5 eller med et fastforrentet lån. Ønsker man ikke at tage højde for muligheden for at reducere restgælden på det fastforrentede lån, når renterne stiger, og udelukkende fokuserer på at skulle betale samme ydelse efter skat over en periode på 3 eller 5 år, skal renten på F1-lånet stige med hhv. 2,98 % og 3,78 %, før 3,5 % lånet viser sig at have været billigst på ydelsen. Du afdrager mere, når renten er lav Vi har været vidne til store prisfald på boligmarkedet, siden boligpriserne toppede i 2006/2007. Boligejernes friværdier er blevet mere end halveret. Kom man ind på boligmarkedet som førstegangskøber på toppen af prisboblen, er virkeligheden for mange, at boligen i dag mindre værd end hvad man har af gæld i den. Med andre ord er en del boligejere teknisk insolvente eller tæt på at være det. Er man en af dem, hvis friværdi er skrumpet gevaldigt eller forsvundet helt, kan man selvfølgelig sætte sig til at vente på, at boligpriserne igen begynder at stige. Men man kan også selv gøre noget, for at opbygge friværdien igen, nemlig ved at afdrage på sit lån. Når renten er lav, fylder selve afdraget en større andel af den månedlige ydelse. Dermed afdrager man hurtigere på sit lån, når renten er lav. Vores beregninger viser, at man over en periode på 5 år kan afdrage næsten dobbelt så meget i det nuværende rentescenarie i forhold til det renteniveau, vi havde, da krisen rasede på det højeste i 2008/2009. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvor billigt det er at afdrage nu i forhold til, hvis man venter, til renten er højere. 4

5 Figur 1: Afdraget fylder meget, når renten er lav Kilde: Realkredit Danmark. Har man ikke anden dyrere gæld ved siden af sit realkreditlån, og har man en forholdsvis beskeden friværdi i boligen, anbefaler vi, at man kvitter afdragsfriheden og begynder at afdrage på sit realkreditlån. De afdragsfrie år har man måske mere brug for, når renten stiger igen. Se hvad det koster af kvitte afdragsfriheden i tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Kvit afdragsfriheden og betal afdrag Forudsætninger: FlexLån F1, F3 og F5 har restløbetid på henholdsvis 29, 27 og 25 år. Restgæld ved optagelse 1 mio. kr. Skattesats 33 %. Bidragssats 0,8064 % hhv. 1,0564 % for lån med hhv. uden afdrag. F1 antages samtidig at profilskifte til F3-lån. Af tabellen ovenfor fremgår det, at man, såfremt man profilskifter sit afdragsfrie F1-lån til et F3- lån og samtidig vælger at betale afdrag pr. 1. januar, vil den månedlige ydelse efter skat stige med kr. Til gengæld vil man begynde at afdrage kr. hver måned dvs. man afdrager mere, end man stiger i ydelse. Har man et afdragsfrit F5-lån i dag og vælger at betale afdrag efter rentetilpasningen, vil ydelsen kun stige med 840 kr. samtidig med at man begynder at afdrage hele kr. hver måned. Det er værd at tænke over! 5

6 Har man noget ekstra likviditet hver måned, kan man vælge at sætte ekstra turbo på afdragene ved enten at vælge et fastforrentet lån med kortere løbetid på eksempelvis 15 eller 20 år, eller ved FlexLån T, hvor renteændringer påvirker lånets løbetid og ikke ydelsen som på et traditionelt FlexLån. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

7 Bilag 1 Bind renten i længere tid på dit FlexLån Bilag 2 Omlæg til et fastforrentet lån 7

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere