Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Brev til baggrund og vejledning for besvarelse af spørgeskema omhandlende realkreditlån og brug af rentesikringsinstrumenter. Spørgeskemaet besvares af alle regulerede institutioner der ejer deres bygninger. 21. oktober 2013 Sags nr.: R Baggrund I beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 har statsrevisorerne anført følgende: 259. Rigsrevisionen konstaterede, at der er en vækst i institutionernes anvendelse af finansielle sikringsinstrumenter fx renteswapaftaler. Anvendelsen af disse instrumenter kan medføre større udsving i institutionernes egenkapital. Rigsrevisionen har desuden konstateret, at nogle institutioner har optaget lån i fremmed valuta. Der er i selvejelovgivningen ingen begrænsninger i forhold til institutionernes anvendelse af sådanne instrumenter. Rigsrevisionen har anbefalet Undervisningsministeriet at overveje, om dette er hensigtsmæssigt. På baggrund af årsregnskab 2012 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen konstateret, at flere institutioner har benyttet sig af rentesikringsinstrumenter. Rentesikringsinstrumenter bruges her som aftaler, der indgås med et pengeinstitut for at fastsætte eller begrænse udsvinget af renteudgiften på et realkreditlån. Eksempler på rentesikringsinstrumenter Renteswap-aftale. Aftale indgået med et pengeinstitut, med udgangspunkt i et variabelt forrentet lån. I aftalen bestemmes en fast rente, der betales til pengeinstituttet. Pengeinstituttet betaler den variable renteudgift.

2 2 Rentelofts-aftale (rentecaps). Aftale indgået med et pengeinstitut, med udgangspunkt i et variabelt forrentet lån. I aftalen bestemmes et loft for renten på det variable lån. Hvis loftet overstiges, betaler pengeinstituttet differencen mellem rentesats og loft. Til gengæld betales en fast procent i tillæg til pengeinstituttet. Undertegnede kan kontaktes, såfremt institutionen er i tvivl om, hvorvidt en indgået finansiel aftale med et pengeinstitut er et rentesikringsinstrument Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker at få en udfoldelse af de aftaler, institutionen har indgået vedrørende rentesikring. Styrelsen beder også om at få oplyst, hvorledes institutionens samlede realkreditlån er sammensat, og om institutionen har optaget et eller flere af disse lån i fremmed valuta. Vi er opmærksomme på, at dele af den ønskede information findes i nogle institutioners årsrapporter. En gennemgang af årsrapporterne indikerer imidlertid en lidt forskellig praksis for angivelse af disse aftaler. For at sikre et retvisende datagrundlag i undersøgelsen vil vi gerne bede om, at spørgeskemaet udfyldes fuldt ud, hvor det er relevant. 2. Elektronisk spørgeskema Der er vedlagt link til et elektronisk spørgeskema, som bedes udfyldt af samtlige institutioner, uanset om der er anvendt rentesikringsinstrumenter eller ej. Det vil være en god idé at fremfinde oplysninger om institutionernes realkreditlån og rentesikringsinstrumenter, inden udfyldelsen af spørgeskemaet påbegyndes. Det anbefales ligeledes at læse nedenstående vejledning grundigt igennem før påbegyndelse af udfyldning af spørgeskemaet. Afsend ikke spørgeskemaet før det er endeligt udfyldt. Hvis nogle spørgsmål viser sig at kræve nærmere undersøgelse, inden der kan afgives endeligt svar, lukkes browser-vinduet ned og spørgeskemaet åbnes på ny, når den relevante information er indhentet. Da undersøgelsen er en konkvens af statsrevisorernes bemærkninger er det yderst vigtig at skemaet besvares inden for den fastsatte frist. Styrelsen takker på forhånd for besvarelsen.

3 2.1. Svarfrist 3 Det vedlagte elektroniske spørgeskema besvares senest fredag den 1. november Anden information Til brug for den videre undersøgelse vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen muligvis indhente eksempler på konkrete aftaler fra udvalgte institutioner. 3. Vejledning til besvarelse af vedlagte spørgeskema 3.1. Skemaets overordnede struktur. Spørgeskemaet består af to dele. Første del udfyldes af alle institutioner, mens anden del udfyldes af institutioner, der har indgået rentesikringsaftaler. Første del er en række spørgsmål, der bedes udfyldt for hvert enkelt aktuelt realkreditlån, som institutionen har taget (også realkreditlån uden rentesikringsaftaler). Udfyld først skemaet for ét lån. Hvis institutionen har flere lån, klik da 'Ja' til spørgsmålet: 'Har institutionen yderligere lån?'. Ved brug af navigationstasten Næste> nederst på siden, vil et blankt skema komme op til udfyldelse af lån nr. to, og så fremdeles. Anden del består af spørgsmål til institutionens vurdering af konsekvenser ved anvendelse af rentesikringsaftaler, bestyrelsens rolle, mv. Nedenfor er en oversigt over spørgsmål, der findes i spørgeskemaet 3.2. Selve realkreditlånet Lånetype (Fast eller variabel rente) Oprindeligt lånebeløb (hovedstol) Restgæld Lånets samlede løbetid Lånets udløbsår Hvis lånet er fast forrentet, angives renteprocenten Hvis lånet er variabelt forrentet, angives typen (F1, F3, F5, Cibor 3, Cibor 6, eller anden type). Ydermere bedes oplyst, om der er tale om et T-lån T-lån: Variabelt forrentet lån, hvor ydelsen pr. termin ligger fast, mens lånets løbetid varierer med den skiftende rente.

4 4 Afdragsforhold (Fast afdrag, variabelt afdrag, eller afdragsfrit lån) Hvis lånet er afdragsfrit, angives årstallet for, hvornår afdragsfriheden udløber samt det årlige afdrag efter denne dato (fem år frem, eller så længe afbetalingen finder sted) Fremmed valuta Hvorvidt lånet er optaget i fremmed valuta. I givet fald oplyses hvilken valuta 3.3 Brug af finansielle sikringsinstrumenter Hvis der er indgået rentesikringsaftale i forbindelse med det pågældende lån, uddybes om der er tale om renteswap, renteloft eller anden type. Hvis der er tale om en anden type, uddybes denne kort Renteswap Fastsat rente som institutionen betaler Aktuel rente der betales af pengeinstituttet (= aktuel rente på det oprindelige variable lån) Renteswappets samlede løbetid i måneder Renteswappets udløbsår Renteloft Procentsats renteloftet er fastsat til Tillæg til den aktuelle rente, der betales til pengeinstituttet Den aktuelle rente Eventuelle andre løbende udgifter i forbindelse med renteloftsaftalen Renteloftets løbetid i måneder Renteloftets udløbsår Markedsværdien af sikringsaftalerne Sikringsaftalerne har en markedsværdi. I nogle årsrapporter kan man kun se de to sidste års reguleringer af markedsværdien på egenkapitalen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker at få oplyst den samlede markedsværdi af aftalen knyttet til lånet. I regnskabet er anført en regulering af egenkapitalen, der svarer til den seneste bevægelse i året. Den samlede regulering er summen af reguleringer fra lånets ikrafttrædelse til den pågældende dato

5 5 Rentesikringsaftalens markedsværdi pr Den samlede aktuelle regulering pr Hvis den samlede aktuelle regulering pr ikke er kendt, udfyldes skemaet med den senest kendte Rådgivning i forbindelse med indgåelse af rentesikringsaftalerne og påvirkning af skolens kreditværdighed. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har behov for at få indsigt i den proces, der har været på institutionen i forbindelse med indgåelse af aftalerne Rentesikringsaftalernes efterfølgende indflydelse på skolens dispositionsmuligheder, f.eks. i forhold til tilpasning af bygningsmassen eller optagelse af nye lån Rådgivere i forbindelse med institutionens indgåelse af rentesikringsaftalerne (Revisor, Realkredit-/ pengeinstitut, Anden) Vurdering af den rådgivning der er blevet modtaget af Revisor, Realkredit-/ pengeinstitut eller anden rådgiver Vurdering af om institutionen har været overrasket over virkningen af rentesikringsaftalerne på skolens egenkapital Hvorvidt bestyrelsen er blevet inddraget i processen omkring brugen af rentesikringsinstrumenterne Hvorvidt institutionen planlægger at indgå yderligere rentesikringsaftaler 4. Spørgsmål Spørgsmål af indholdsmæssig karakter vedrørende skemaet kan rettes til Christian Jespersen tlf.nr.: Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende skemaet kan rettes til Asta Heinesen tlf.nr.: Med venlig hilsen Christian Jespersen Specialkonsulent Direkte tlf

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere