VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg"

Transkript

1 Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh. / Fr.berg)... 6 Varmeanlæg... 7 Drift og vedligeholdelse...10 Fejlfinding varme...11 Fejlfinding varmt vand...13 Almindelige leveringsbetingelser...14 EU overensstemmelseserklæring...15 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S 2011

2 Instruktion KOM GODT I GANG Montering og opstart af unitten. Det anbefales at følge nedenstående opstartsprocedure Målskitse / TilslutningA Fjernvarme 5 4 Anlæg 6 Beh.7 Beh A ,5 29,5 40, ,5 684,5 B Udtag H 780 B 230 G C C 130 A B 62,5 100 C 130 D E F ,5 D D Fjernvarme 381 G H Anlæg Beh. Beh. E E 230 A: Fjv. B: Fjv. C: Varme D: Varme E: Beh. F: Beh. G: Rad. H: Rad. F Opstart - punkt for punkt Montér2medsendte kuglehaner øverst eller nederst på unitten efter ønske. Ved montering øverst flyttes prop til placering nederst (På Kbh./Fr.berg modellen fjernes blændpladerne på beh. og - nederst) Fjernvarme F. ISO mk Fjernvarme (G. 50,038 kg Anlæg (H. Anlæg JJ Beholder General tolerance accuracy Weight Replace Projection Beholder Udtag ) 1:7.5 A3 Udtag ) Scale Size Material Danfoss Standard Designation Design Approval No. u Rev Dernæst åbnes kuglehanen på fjernvarme (forsigtigt), og endeligt åbnes for kuglehanen på fjernvarme 9. Tjek unit og husinstallation grundigt for utætheder Montér nu unitten på en solid væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende 10. Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser 3. Luk for alle kuglehaner på til- og afgangsrør på unitten, inden de tilsluttes den faste installation 11. Tilslut pumpe (og evt. automatik) til el-forsyning, men undlad at tænde på kontakten 4. Montér fjernvarmemåleren (se side 5) 12. Varm anlægget op og udluft ved luftskruer i unit og på radiatorer, se evt. side 6 og 10, Udluftning i instruktion 6. På anlæg monteret med sikkerhedsventil etableres forbindelse til afløb iht. gældende lovgivning 7. Fyld vand på varmeanlægget (udenfor unitten) F Danfoss Redan A/S Confidential: Property of Danfoss Redan A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss Redan A/S VIGTIGT! Efterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig (overspænd IKKE!) 2 A. B. C. D. E. 13. Start nu pumpe (og evt. automatik) på elkontakt 14. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen 15. VIGTIGT! Opvarmning og afkøling af anlægget kan medføre utætheder. Derfor kan der - i tiden efter idriftssættelse - være behov for efterspænding af unitten. 1 VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S 2011 Sheet 8 1/1

3 Komponenter (Standard) 1 Varmeveksler 2 Luftskrue 3 Afspærring / Sommerventil 4 Trykekspansionsbeholder 5 Termometer anlæg 6 Termometer anlæg 7 Termostat, varmeanlæg 8 Pumpe 9 Trykdifferensregulator 10 Passtykke for fjernvarmemåler 10a Passtykke for fjernvarmemåler 11 Snavssamler, fjernvarme 12 Snavssamler, anlæg 13 Manometer 14 Sikkerhedsventil, varme a Fjernvarme Anlæg Beholder Beholder Henvisninger Henvisninger Alle henvisninger til pos.nr. i denne vejledning henføres til denne side - eller side 4. Generelt Varianter BEMÆRK! Varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført i instruktionen. VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

4 Instruktion 2 Komponenter (Kbh./Fr.berg) 1 Varmeveksler 2 Luftskrue 3 Afspærring / Sommerventil 4 Trykekspansionsbeholder 5 Termometer anlæg varme 6 Afspærringsventil 7 Danfoss ECL 110 regulator 8 Pumpe 9 Trykdifferensregulator 10 Passtykke for fjernvarmemåler 11 Snavssamler, fjernvarme 12 Snavssamler, anlæg 13 Manometer, anlæg 14 Sikkerhedsventiler, varme 15 Returbegrænser, Danfoss FJVR 16 Nåleventil 17 Motorventil 18 Termometer fjernvarme 19 Termometer fjernvarme 20 Termometer anlæg 21 Termometer anlæg 22 Manometer fjernvame 23 Manometer fjernvarme Bemærk! Denne model fås også med selvvirkende termostat og kan derfor se anderledes ud. Hvis der er selvvirkende termostat, indreguleres temperaturen på varmeanlægget som anvist på side 9 øverst Fjernvarme Henvisninger Henvisninger Alle henvisninger til pos.nr. i denne vejledning henføres til denne side - eller side 3. Generelt Varianter BEMÆRK! Varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført i instruktionen. 4 1 VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S Anlæg Beholder Beholder

5 Montage Materialer Efterspænding Idriftssættelse Indregulering Sikkerhed NB! Montage Unitten skal monteres og tilsluttes af kvalificeret og autoriseret personel. Installeringen skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne Instruktion. Materialevalg Materialevalg anbefales i henhold til bl. a. FORCE Instituttet / Byg ERFA s anvisninger. VIGTIGT! Efterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALLE omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALLE omløbere efterspændes påny. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. VIGTIGT! Idriftssættelse Inden unitten sættes i drift skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder. Herefter renses begge snavssamlere i unitten (pos. 11 & 12). Indregulering Anlægget skal indreguleres af VVS-installatøren umiddelbart inden ibrugtagning. Indreguleringen af det varme vand skal altid udføres i henhold til de medfølgende anvisninger. Sikkerhed Fjernvarmevandet kan være op til 120 C varmt og trykket kan være op til 16 bar, hvilket kan medfører skoldningsrisiko både ved berøring og udstrømning af varmt vand. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand, hvilket der til enhver tid skal tages højde for. Rør både op og ned Unitten kan tilsluttes med rørføring både op og ned på varmesiden. Hvis dette ønskes, fjernes propperne øverst. Ønskes alene udtag i toppen, byttes der om på propper og kuglehaner. Beholderen tilsluttes typisk enten i top eller bund. Montering af fjernvarmemåler(e) Indbygning af fjernvarmemåler Fjernvarmemåleren monteres uden ombygning af unitten. Nippelrøret 10 fjernes og måleren indbygges. Hvis måleren har en byggelængde på mere end 110 mm løsnes* det fleksible pasrør og forskydes, så det passer til målerens byggelængde. Når måleren er monteret fastspændes omløber/kontramøtrik Lækovervågning 1 målere Placering af fjernvarmemåler i både og (lækovervågning - Standardunit) Hvis der skal måler i både og følges anvisningerne ovenfor. Målerer med 1 gevind (Standardunit) Hvis måleren er med 1 gevind, bestilles et 1 fittingssæt som tillægssæt - kontakt vores salgsafdeling. *)Omløber/kontramøtrik løsnes og røret 10 1 kan frit skydes og tilbage. VI.GE.B1.01 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S

6 Instruktion Vandpåfyldning Opstart Vandpåfyldning af varmeanlæg Åben kuglehanerne på anlæg og Fyld vand på anlægget (et passende sted uden for unitten) Anlægget påfyldes indtil manometret (13) viser et anlægstryk på ca. 1,2-1,5 bar Stop vandpåfyldningen Åben for fjernvarmen og varm anlægget op Herefter udluftes hele anlægget grundigt inden pumpen startes, se side 10 Udluftning. Anlægstryk Indstilling af termostat på fjernvarme (Bemærk! Gælder alene på Kbh./Fr.berg modellen) Er trykket under 1 bar, skal der fyldes vand på anlægget. Anlægstrykket bør ALDRIG overstige 1,5 bar. (Unittens sikkerhedsventil(er) på varmesiden åbner ved 2,5 bar). Hvis anlægstrykket falder drastisk indenfor kort tid, bør man undersøge varmeanlægget for evt. lækage - herunder kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk. Max. anlægstryk Returtermostat Danfoss FJVR Nåleventilen (16) åbnes - (skal normalt stå åben). Returbegrænseren indstilles til den ønskede maksimale temperatur, jf. Fjernvarmeforsyningens krav til afkøling. Skalaindstilling FJVR: (vejl.) 2 = 35 C 3 = 40 C 4 = 50 C 5 = 60 C Bemærk, at problemfri drift kræver, at temperaturen fra radiatorkredsen er LAVERE end den indstillede temperatur på begrænseren. Aflæses på termometer (20). Nåleventil (16) 6 1 VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S 2011

7 Principbeskrivelse Fjernvarmeunit Unit med veksler til varmeanlæg (indirekte fjernvarme) og udtag for varmtvandsbeholder. Varmeanlæg Beskrivelse Unitten er udstyret med veksler for varme. Regulering af løbstemperaturen til varmeanlægget er som standard baseret på en selvvirkende termostat eller alternativt en Danfoss ECL 110 automatisk regulator. Differenstryk Differenstrykregulator (Standard på anlæg med selvvirkende termostat) TD-regulatoren (9) reducerer det høje svingende tryk på fjernvarmenettet til et konstant drivtryk over unitten. TD-regulatoren er forindstillet til 0,25 bar (= max.) fra fabrikken. Differenstrykket ændres ved brug af en unbraconøgle NV3. En omgang svarer til 0,01 bar. Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater Regulatoren kan efterfølgende justeres - jf. bilag Differenstrykregulator (PN 16) AVPL løbs- og løbsmontering, justerbar indstilling Anbefalet indstilling Det anbefales som udgangspunkt at åbne helt for regulatoren. Hvis der opstår driftsforstyrrelser såsom støj eller pendlinger / dårlig reguleringsevne kan der være behov for at efterjustere differenstrykregulatoren til et lavere driftstryk. Alternativ TD Alternativ differenstrykregulator Bemærk! Unitten kan alternativt være monteret med en TD-regulator som vist på foto til højre. Denne type er fast indstillet fra fabrik og kan ikke justeres. VI.GE.B1.01 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S

8 Instruktion Opstart varmeanlæg Anlægstryk Udluftning Kontroller at: Der er tryk på anlægget (min. 1,2-1,5 bar) Anlægget er udluftet Kuglehaner på fjernvarme- og anlægssiden er åbne Pumpe Gulvvarme Pumpe - standard Alpha2 Pumpen er fra fabrikken indstillet på AUTOADAPT. AUTOADAPT passer til langt de fleste anlæg. I den indstilling tilpasses pumpeydelsen efter det aktuelle varmebehov i anlægget. Hvis varmeanlægget kun består af gulvvarme stilles pumpen til AUTOADAPT. Pumpen indstilles i henhold til anvisningen i vedlagte manual: ALPHA2, GRUNDFOS INSTRUCTIONS Sommerdrift Anlæg med T C termostat Om sommeren kan pumpen (8) stoppes på elkontakt og sommerventilen (3) lukkes. Pumpen startes (kortvarigt) mindst en gang om måneden i løbet af sommeren. Anlæg med Danfoss ECL 110 Uden for opvarmningsperioden sker der en automatisk udkobling af pumpen til varmeanlægget. Regulatoren vil i løbet af sommerperioden starte pumpen i et minut hver tredie dag, således at man undgår blokering af pumpen. Afspærringsventilen/ sommerventilen (6) øverst i unitten kan i den periode lukkes. Betjeningstast til ændring af reguleringsform Opstart efter sommerdrift Åben for sommerventilen og følg opstartsproceduren som beskrevet ovenfor. Bemærk, at der kan være behov for at udlufte anlægget påny. Alternativ pumpe 8 Pumpe - Wilo Smart Pumpen stilles på højeste hastighed, når anlægget sættes i drift. Derefter stilles pumpen på lavest mulige position af hensyn til afkøling og strømforbrug. Normalt stilles omskifteren i midterstilling (fabriksindstilling). Hvis varmebehovet stiger, drejes omskifteren nedad. Hvis varmeanlægget alene består af gulvvarme, drejes omskifteren nedad til max. ydelse. Se iøvrigt manual: Wilo-Smart 1 VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S 2011 Wilo Smart Omskifter Udluftning af pumpe, jf. manual

9 Termostat, varmeanlæg (Unitten er som std. udstyret med en af de viste termostater - funktionen er den samme) Gulvvarme Bemærk! På anlæg med veksler til gulvvarme er unitten udstyret med udtag for radiatorer til direkte tilslutning - se målskitse på side 2. Termostaten T C (7) - unit på side 3- regulerer løbstemperaturen til anlægget. Termostatens skalaindstilling: (vejl.) Pos. 4 = 50 C 5 = 60 C 6 = 70 C Bemærk, at indstillingsværdierne er vejledende og kan variere afhængigt af fjernvarme driftsforholdene. Vejledende løbstemperaturer ved: 10 C udendørstemperatur ca. 40 C 0 C udendørstemperatur ca. 55 C -10 C udendørstemperatur ca. 65 C Det er vigtigt, at løbstemperaturen til radiatorerne er lavest mulig - aflæses på termometer (5) - unit på side 3. Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater. Gulvvarme (unit med veksler til gulvvarme) Det er vigtigt, at løbstemperaturen til gulvvarmeanlægget er lavest mulig, ca C aflæses på termometer (5) - unit på side 3. Termostaten T C indstilles typisk til pos. 2-2,5 (vejledende). Fremløbstemperaturen må ikke overstige 40 C (Jf. iøvrigt ALTID gulvleverandørens anvisninger). Alternativ regulering af varmeanlæg (ikke standard) Vejrkompensering, Danfoss ECL Temperaturen til radiatoranlægget kan alternativt være styret af en Danfoss ECL regulator. Fremløbstemperaturen reguleres da efter udetemperaturen. Regulatoren er forindstillet fra fabrik, således at der automatisk sker en udkobling af varmeanlægget i sommerperioden. Hvis der i opvarmningsperioden opstår et større varmebehov, kan regulatorens indstilling ændres iht. bilag: ECL Comfort 110 Motor + ventil Hvis unitten er udstyret med Danfoss ECL, er der monteret motor og Danfoss VS2 ventil på varmekredsen. Motoren er forindstillet fra fabrik. Hvis der opstår driftsproblemer kan motoren tvangslukkes manuelt, jf. bilag: AMV 150, VS2 VI.GE.B1.01 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S

10 Drifts- og vedligeholdelse Aflæsning Afkøling Rensning Efterspænding Udluftning Aflæsning Det anbefales, at man med faste intervaller aflæser fjernvarmemåleren og noterer sig de aflæste værdier. Afkøling / Aflæsning af temperatur Afkølingen, dvs. forskellen imellem den temperatur fjernvarmen har, når den leveres til bygningen og den temperatur den har, når den forlader bygningen, har stor betydning for den samlede økonomi. Derfor er det vigtigt at fokusere på - og temperaturen på varmeanlægget. Forskellen bør typisk være C. Afkøling fra beholderen: Jf. specifikationerne på den valgte beholder (ikke en del af leverancen). Rensning Mindst en gang årligt, typisk i forbindelse med opstart af varmeanlægget, skal alle snavssamlere i anlægget tilses og renses. Efterspænding Når måleren aflæses kontrolleres alle samlinger for eventuelle utætheder. Alle samlinger bør efterspændes jævnligt og især i forbindelse med opstart efter sommerdrift. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. Udluftning af anlæg Radiatoranlægget og unitten udluftes altid i forbindelse med opstart (af fyringssæsonen). Unitten udluftes med luftskruen (2). Varmeanlægget udluftes separat på udluftningsskruerne på anlæggets radiatorer. Mange fjernvarmeværker har indført tariffer, hvor varmeprisen pr. kwh er baseret på en afkøling på f.eks min. 35 gr. C. Ved mindre afkøling pålægges der en strafafgift dvs. at varmeprisen stiger. Denne strafafgift afspejler de ekstraomkostninger, som fjernvarmeværket har ved at skulle pumpe den ekstra vandmængde rundt, der er et resultat af den dårlige afkøling af fjernvarmevandet VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S 2011

11 Fejlfinding, Varme Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet der er strøm til anlægget - pumpe og automatik (gælder ikke alle units) snavssamleren på fjernvarme løbsrøret er ren løbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket der er tryk på anlægget - se manometer på anlæg. Problem Ingen varme Mulig årsag Tilstoppet snavssamler på fjernvarme - eller anlægssiden (radiatorkredsen). Evt. filter i fjernvarmemåler tilstoppet. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus. Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus. (Anlæg med ECL) Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt - evt. strømafbrydelse. (Anlæg med ECL) Pumpen er ude af drift. Pumpen står på for lavt trin (ikke alle anlægstyper). Manglende tryk - manometer på radiatorkredsen viser lavere anlægstryk end normalt. Luftlommer i anlægget. Løsning Rens si / snavssamler. Renses (i samråd med fjernvarmeværket). Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Kontrollér termostatens funktion - rens evt. ventilsædet. Kontrollér motorventilens funktion - rens evt. ventilsædet. Tjek, at regulatoren er korrekt indstillet - se særskilt vejledning for regulatoren. Midlertidig indstilling af motoren til manuel styring - se Instruktion for varmeanlæg. Kontrollér, at der er strøm til pumpen, og at den kører. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus - se pumpemanual. Stil pumpen på et højere trin, jf. Instruktion for varmeanlæg. Fyld vand på anlægget (se side 6 om Vandpåfyldning og Anlægstryk i Instruktionen) og tjek evt. trykekspansionsbeholderen. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. Uens varmefordeling Luftlommer i anlægget. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. VI.GE.B1.01 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S

12 Fejlfinding, Varme Problem For høj løbstemperatur For lav løbstemperatur Dårlig afkøling Mulig årsag Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke, som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Fejlplaceret / monteret udeføler. (Anlæg med ECL) Tilstoppet snavssamler. For lille hedeflade / små radiatorer i forhold til bygningens samlede varmebehov. Dårlig udnyttelse af den eksisterende hedeflade. Anlægget er et-strenget. Defekt selvvirkende termostat på fjernvarmesiden (ikke alle anlægstyper). Løsning Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Placér / montér udeføler korrekt. Rens si / snavssamler. Forøg den samlede hedeflade. Sørg for en jævn varmefordeling af hele hedefladen - åben for alle radiatorer og undgå, at radiatorer i anlægget bliver varme i bunden. Det er særdeles vigtigt, at løbstemperaturen til radiatorerne er så lav som overhovedet komfortmæssigt muligt. Anlægget bør være elektronisk styret og monteret med føler. Skift termostaten - alternativt føleren alene VI.GP.R Produced by Danfoss Redan A/S 2011

13 Fejlfinding, Varmt vand Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet snavssamleren på fjernvarme løbsrøret er ren løbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket. Problem Mulig årsag Løsning Anlæg med varmtvandsbeholder Dårlig afkøling Faldende temperatur under aftapning Tilkalket varmelegeme. Temperaturføler placeret forkert. Tilkalket varmelegeme. Udsyr beholderen eller udskift evt. varmelegeme. Kontroller evt. beholderfabrikantens specifikationer vedr. ydelse og afkøling. Flyt føler til korrekt placering, jf beholderfabrikantens anvisninger. Kontakt evt. Danfoss Redan A/S for nærmere instruktion. Udsyr beholderen eller udskift evt. varmelegeme. For høj temperatur Defekt beholderføler. Skift føleren. Intet varmt vand Tilkalket varmelegeme. Utilstrækkelig beholderkapacitet. Udsyr beholderen eller udskift evt. varmelegeme. Afvent opvarmning/opladning i beholderen. Kontroller evt. beholderfabrikantens specifikationer vedr. ydelse. VI.GE.B1.01 VI.GP.P Produced by Danfoss Redan A/S

14 Almindelige leveringsbetingelser Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Danfoss Redan A/S, I det følgende betegnet Danfoss : Disse almindelige leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for leverancen og er gensidigt bindende for Danfoss og køber. Danfoss er ikke bundet af sådanne af køber satte vilkår, som er stridende mod disse Almindelige leveringsbetingelser, hvilket også gælder, selv om der ikke er sat speciel indsigelse mod sådanne vilkår. 1. Incoterms Den seneste udgave af Internationale regler for ensartet fortolkning af handelsklausulerne (INCOTERMS) fra Det Internationale Handelskammer (ICC) skal gælde for begreberne benyttet i disse Almindelige leveringsbetingelser. 2. Ordrebekræftelse Købstilbud, hvor der ikke af Danfoss er givet et særskilt salgstilbud, er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra Danfoss. Særskilt skriftligt tilbud samt proforma faktura skal accepteres indenfor den påførte frist for at være bindende for Danfoss. For håndtering af småordrer beregnes et tillæg. 3. Leveringssted Efter Danfoss valg kan produkterne leveres af Danfoss såvel som ethvert af dets datterselskaber og produktionssteder i ind- og udland. Produkterne leveres ab fabrik. Fragt, forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt på en af Danfoss valgt transportform. 4. Prisændringer Danfoss forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutaændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold, som Danfoss ikke er herre over. 5. Emballage Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel nering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved omgående, fragtfri nering i uskadt stand i overensstemmelse med Danfoss anvisninger. 6. Risiko Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. Danfoss har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. Danfoss tegner ikke transportforsikring for køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde. 7. Betalingsvilkår Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det går af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2% pr. måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Danfoss. 8. Ejendomsforbehold Danfoss forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted. 9. Leveringstidspunkt Danfoss har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, transporthindringer og forsinkede leverancer fra leverandører, som Danfoss ikke med rimelighed kan siges at være herre over. I andre tilfælde er Danfoss alene ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed. Som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening tager Danfoss yderligere følgende forbehold: a) Ved strejke eller lockout, der har indflydelse på Danfoss virksomhed, udskydes leveringen med et tidsrum, der svarer til den indflydelse, arbejdsstandsningen har haft på arbejdets (leverancens gang). b) Danfoss er forpligtet til at efterkomme påbud fra Arbejdsgiverforeningen om at levering af materialer og handelsvarer ikke må ske til brug i et fag, hvor der er konflikt. 10. Koncernmodregning Ethvert selskab, som tilhører Danfoss koncernen, er berettiget til at modregne egne krav mod køber i købers evt. krav mod ethvert af de nævnte selskaber. 11. Informationer Danfoss har kun ansvar for fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. Danfoss har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som er udleveret til køber, men som ikke er beregnet til offentliggørelse, må køber ikke videregive til tredjemand. Sikkerhedsforskrifter oplyst af Danfoss til køber, skal køber videregive til sin køber på en sådan måde, at bruger bliver opmærksom på forskrifterne. Forslag, rådgivning og anden service, udover hvad der er indeholdt i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, anvendes af køber på købers eget ansvar. 12. Ændringer Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer. 13. Vederlagsfri reparation Reklamerer køber over mangler indenfor en tidsfrist beregnet fra den på hvert produkt anførte datokode på 24 måneder, forpligter Danfoss sig til efter eget valg at reparere eller ombytte defekte dele i sådanne produkter, som efter Danfoss undersøgelser viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Såt mangelen består i tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand - af typen Akva Vita eller Akva Lux - udgør ovennævnte tidsfrist 60 måneder. Købers omkostninger ved demontering og nymontering erstattes ikke. Konstateres mangler ved et produkt indenfor ovennævnte tidsfrister, sendes det forsikret og fragtfrit til Danfoss vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til sendelsen. Produktet skal sendes uden påmonterede dele. Danfoss nerer det istandsatte produkt og overtager udskiftede dele. Returneringen betales af Danfoss, som også vælger neringsformen. Erstatningskrav er i alle tilfælde udelukket. Herudover har Danfoss ikke videregående forpligtelser. 14. Produktansvar Danfoss er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Danfoss. Danfoss er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Danfoss er heller ikke ansvarlig for skade på ting, der er stillet af køber, eller på ting, hvori disse indgår. I øvrigt er Danfoss kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Danfoss samlede ansvar for personskade såvel som skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til 10 gange den salgspris, som Danfoss modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade. I den udstrækning Danfoss måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde Danfoss skadesløs i samme omfang som Danfoss ansvar er begrænset i henhold til disse Almindelige leveringsbetingelser. Hvis tredjemand sætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Danfoss på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkterne. 15. Følgeskader Danfoss har intet ansvar for nogen former for direkte eller indirekte skader eller tab, som måtte være følgen af mangler ved og/eller forsinket levering af produkterne eller som måtte opstå i forbindelse med produktansvar, uanset årsagen til manglen, forsinkelsen eller defekten. 16. Reklamationer Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks skriftligt sættes hhv. videregives af køber til Danfoss. 17. Returnering Returnering kan kun finde sted efter aftale med Danfoss i hvert enkelt tilfælde, og sådan nering vil kun være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. For sådanne nerede produkter beregnes et administrationsfradrag i prisen fastsat af Danfoss. 18. Rettigheder til software Såt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver køber alene en softwarelicens i form af brugsret til softwaren. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren. 19. Tvistigheder Dansk ret er gældende for leverancen af produkterne, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Danfoss har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller domstol. I tilfælde af at Danfoss vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i København. Processprog skal være dansk. Såt Danfoss vælger retslig afgørelse, skal sagen efter Danfoss valg behandles ved Danfoss eller købers værneting. Skulle enkelte bestemmelser i disse Almindelige leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.

15 Danfoss Redan A/S District Energy Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telephone EC-DECLARATION OF CONFORMITY For CE marking in EU (European Union) Danfoss Redan A/S District Energy DK-8382 Hinnerup Declares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Main components: See instruction Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. EU Directives: EMC Directive 2004/108/EEC EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission industry. Machinery Directive 2006/42/EEC EN ISO Safety of machinery -- Risk assessment EN Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements PED Directive 97/23/EEC Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article 3 3 and category 1 shall not be CE-marked according to this directive CE marked affixed year 2010 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. 24 th, 2010 Name: Thavarupan Perinpam Title: Quality and Lean Manager

16 Danfoss Redan A/S Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telefon: Telefax: Produced by Danfoss Redan A/S 2011

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere