2 cases med anvendelse af RFID.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 cases med anvendelse af RFID."

Transkript

1 1

2 2 cases med anvendelse af RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: Konsulent: Henrik Brandenborg Granau 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrunden... 4 Case-1: RFID i biblioteker... 5 Anvendelse af RFID i folkebibliotekernes arbejdsgange... 5 Selvbetjente folkebiblioteker... 6 Case-2: RFID-mærkning af kabler i jorden... 8 Dansk Fiber Optik Banedanmark

4 BAGGRUNDEN Med en proaktiv europæisk tilgang ser EU kommisionen, at vi kan opnå konkurrencemæssige fordele i såvel private som offentlige virksomheder ved en mere udbredt anvendelse af Radio Frekvens IDentifikation teknologi (RFID). EU kommisionen er dog også opmærksom på at sikre, at vi i EU opnår alle de potentielle fordele, RFID teknologien indeholder, samtidig med at vi opretholder fuld respekt for privatlivet og beskyttelsen af personlige data. Kommisionens målsætning er således, at vi i EU skal drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol. RFID teknologien spiller en central rolle som driver i udviklingen frem imod et tingenes internet (Internet of Things), og i Danmark ses RFID teknologien også som et interessant vækstområde i relation til Videnskabsministeriets overordnede arbejde med at skabe vækst og udvikling gennem en digitalisering af Danmark. RFID teknologien rummer et stort potentiale, men teknologiens trådløse natur skaber imidlertid også nye udfordringer - blandt andet i forhold til opretholdelsen af privatlivets fred. En afgørende forudsætning for udbredelse af RFID teknologi er, at brugerne kan have tillid til teknologien. Der er allerede i dag gode eksempler på danske virksomheder, såvel private som offentlige, der dagligt opnår fordele gennem anvendelse af RFID teknologi. Den begrænsede udbredelse af RFID teknologi vurderes derfor først og fremmest at være på grund af manglende viden om og forståelse for teknologien. Videnskabsministeriet og herunder IT & Telestyrelsen ønsker derfor at udbrede kendskabet til gode eksempler på anvendelse af RFID. I det efterfølgende beskrives 2 cases: 1) RFID i biblioteker og 2) RFID-mærkning af kabler i jorden. 4

5 CASE-1: RFID I BIBLIOTEKER Anvendelse af RFID i folkebibliotekernes arbejdsgange Fælles for stort set alle biblioteker i Danmark var at der i et betydeligt omfang blev brugt tid på at sortere bøger og lede efter bøger, ligesom selve indlåns- og udlånsprocesserne var meget tidskrævende. Konsekvensen var at der ikke var så meget tid til at servicere de enkelte lånere, der spurgte om hjælp. På et voksende antal af de danske folkebiblioteker er stregkoderne blevet erstattet af RFID, og dette er sket fordi det giver en effektiviseringsmæssig gevinst, der opvejer omkostningerne til indførelsen af teknologien. Den helt basale gevinst er en mere effektiv udlånshåndtering. RFID giver mulighed for at udlåne en bunke af bøger, cd ere m.v. i én proces frem for ved omhyggelig aflæsning af hver enkelt stregkode. Endvidere håndteres sammensat materiale elegant med RFID. En mappe med 12 cd ere i én lydbog bliver automatisk kontrolleret for, om alle 12 cd ere er til stede både ved udlån og tilbagelevering og tilsvarende for noder med flere instrumentstemmer som løsark. Samtidig spares et større kontrolarbejde ved fratagning af reserveringer på materiale ved aflevering. Ved afleveringsautomater (som vi kender dem fra returflasker i supermarkeder) giver RFID mulighed for, at bøgerne, udover at blive registreret som modtaget, automatisk bliver udsorteret. Bøgerne kan herefter køres direkte hen til den reol, de skal stå på, og biblioteket sparer meget tid på at undgå manuel sortering. 5

6 Samtidig kontrollerer sorteringsautomaten sammensatte materialer, ligesom sarte materialer, som ikke tåler den automatiske håndtering, selv kan sige til, så de ikke bliver ødelagte. I udlånsprocessen har mange biblioteker også indført selvbetjeningsautomater, hvor låneren hurtigt og enkelt i én proces kan låne en hel bunke bøger. Gate-systemer ved udgangen anvender RFID til at kontrollere, at alle medbragte materialer er blevet registreret som udlånt. En tyverisikring indbygget i RFID tags opleves som en teknisk smart løsning. Resultatet er samlet en betydelig effektiviseringsgevinst, der af borgerne samtidig opleves som et kvalitetsmæssigt løft. Derfor er der mange danske folkebiblioteker, der samtidig indfører RFID og RFID baserede selvbetjeningsautomater i en samlet proces. Selvbetjente folkebiblioteker Med et øget fokus på omkostningsreduktioner indenfor biblioteksområdet samtidig med ønsket om at undgå væsentlige serviceforringelser er der videreudviklet på automatiseringen i biblioteker og med RFID som en væsentlig driver. Silkeborg Bibliotek indførte først det selvbetjente bibliotek i to lokale filialer, for at imødekomme brugernes ønsker og tilbyde brugerne bedre service og nem, fleksibel adgang til biblioteket uden øget ressourceforbrug til den daglige drift. Der er fokuseret på inddragelse af brugere i lokalområdet gennem fokusgrupper samt inddragelse af personalet på biblioteket. Projektet har været støttet fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Derudover har innovationsfirmaet Cordura været partner på de tekniske løsninger sammen med RFID leverandøren TagVision A/S. Der er udviklet en servicemodel bestående af almindelig åbningstid med normal bibliotekarservice, Book en bibliotekar (1 times personlig bibliotekar-service) og 6

7 Det selvbetjente bibliotek (adgang via personligt kort samt servicer via internetbaseret infostander med Skype inde på biblioteket). Et personligt kort giver adgang til biblioteket udenfor normal åbningstid ved brug af pinkode. Adgangen er videoovervåget og adgangsdata logges. Adgangsgates med antenner indbygget registrerer hvem der går ud og om bøger, cd er og videoer er blevet udlånt af brugeren. En RFID baseret infostander tilbyder bl.a. integreret adgang til Mit Bibliotek og Netmusikken, så låneren ved at lægge en bog eller cd på infostanderen kan få at vide, hvad andre brugere har læst eller høre 30 sekunder af musikken på cd en. Bibliotekarrollen har ændret sig, og ændrede brugermønstre har frigivet tid til andre brugerrettede aktiviteter - bl.a. at lave legestue for nybagte forældre, arrangementer med talepædagog, sundhedsplejerske, o. lign. Perspektivet med at tage udgangspunkt i de udefrakommende brugerønsker som afsæt for konceptet, er blevet integreret i bibliotekets måde at arbejde på. Inddragelse af lokale grupper i projektet har skabt lokalt ejerskab til det ny servicekoncept - og biblioteket har etableret et lokalt ambassadørkorps. Andre kommuner har siden fulgt efter og resultaterne fra Silkeborg taler da også sit eget tydelige sprog: Åbningstiden er øget fra 23 til 76 timer på Gjern Bibliotek og fra 24 til 58 timer på Them Bibliotek uden at øge bibliotekartimerne eller driftsudgifterne. Udlånet er steget med 32,9 % i Gjern og 40,1 % i Them fra 2007 til Stigningen på de to mindre biblioteksfilialer står i modsætning til hovedbiblioteket i Silkeborg og det større bibliotek i Kjellerup, hvor udlånet er faldet 4 %. 55 % af udlånet i Them og Gjern sker i den selvbetjente åbningstid, hvor der ikke er personale til stede. 7

8 CASE-2: RFID-MÆRKNING AF KABLER I JORDEN Dansk Fiber Optik. Et andet godt dansk eksempel på hvad man også kan bruge RFID til er en løsning, der gør det muligt at minimere gravearbejdet gennem en hurtig og præcis lokalisering af kabler i jorden. Løsningen er udviklet i et tæt samarbejde imellem DIO Systems A/S og Dansk Fiber Optik A/S, der har mange års erfaring fra fiber- og elsektoren og dermed et stort kendskab til problemstillingerne i branchen. Problemet der i første omgang skulle løses her, var at der oplevedes store omkostninger til ekstra gravearbejde og især til reetablering efter gravearbejdet, fordi der typisk blev gravet for mange og for store huller alene fordi man ikke præcist kunne lokalisere kabler i jorden. Det samlede system består af RFID tags, PDA ere, specialudviklet RFID scanner og software. RFID tags, der er fuldstøbt i et robust plastmateriale, kommunikerer via radiobølger RFID scanneren og sender informationer om sin præcise placering. Når RFID scanneren aktiveres, finder man hurtigt frem til fiberkabler eller skjulte installationer, helt ned til 120 cm. I terræn uanset om der er belægninger, sne eller is på jordoverfladen. Det er desuden muligt at tilknytte GPS-positioner til overordnet lokalisering. Med PDA en kan man få adgang til databaser, der rummer oplysninger om installationerne, eksempelvis links til den nyeste dokumentation, billeder samt oplysninger om hvem der har udført en reparation, hvornår og hvorfor. Ved nedlægning af fiberkabler anvender Dansk Fiber Optik A/S således nu helt generelt RFID tags til mærkning af kabler, muffer, samlinger og vejunderføringer 8

9 m.m. i jorden, således at de på et senere tidspunkt hurtigt og præcist kan findes igen. De nedgravede RFID tags har en levetid på minimum 30 år. Der er ikke behov for ekstra GPS eller landmåler, og det er nemt og hurtigt at tage i anvendelse. Optimering af planlægning og vedligehold og færre søge/fejlgravninger og skader, mindre materialeforbrug og mindre brug af mandskab og maskiner. Efter ibrugtagningen af løsningen har Dansk Fiber Optik A/S videreudviklet en SmartPhone baseret mobil løsning, der gør den samlede løsning endnu bedre og anvendelig for mange andre. Disse data kan i dag nemt gøres tilgængelige på en SmartPhone, hvor alle nedgravede RFID tags med et enkelt klik kan ses som markeringer på standard kort eks. Google Maps. Ved hjælp af SmartPhone kan man således køre direkte til rette sted, hvilket kan bekræftes ved anvendelse af Google Street View eller lignende. Når man er sikker på at man er på rette sted kan man så ved hjælp af RFID scanneren hurtigt lokalisere den præcise placering, hvorfor det kun bliver nødvendigt at grave eet hul og kun i den nødvendige størrelse. Løsningen er helt generel og der må være mange anvendelsesområder i kommuner, forsyning, fiber og bredbånd, lufthavne, jernbane og metro, militær, museer og miljøundersøgelser hvad som helst med skjulte installationer. Banedanmark. Systemet, der blev udviklet af Dansk Fiber Optik A/S, har efterfølgende fundet anden anvendelse. I 2010 fik Banedanmark opmærket alle deres fiberbrønde langs banelegemet med RFID Tags, ved hjælp af systemet. 9

10 Fiberbrøndens tilstand blev noteret, GPS position logget, og disse data blev gemt i en online database, sammen med oplysninger om hvem der havde foretaget registreringen og hvornår. Dette giver Banedanmark et godt overblik over hvor deres brønde er placeret, og denne information kan let overføres til deres eksisterende Grafiske Informations System (GIS), og samkøres med øvrige information. Fiberbrøndene skal efterses med jævne mellemrum, og det er nu let for en ny leverandør af denne service at overtage opgaven, da man med systemet hurtigt, enkelt og effektivt kan navigere hen til installationerne uden forudgående kendskab til hvor de er. Dette giver en langt mere smidig arbejdsgang, sparer tid og penge, og minimerer den tid som der færdes mandskab langs jernbanen. Når fiberbrøndene efterfølgende skal efterses, bliver der lavet en log, så man kan se hvem der har foretaget eftersynet, hvor og hvornår, så dette er veldokumenteret. Tidligere kunne der snydes med denne registrering såfremt der var nogle der måtte ønske det, men nu logges GPS koordinaterne for registreringen også, så det fremgår hvis en log ikke er oprettet på stedet. 10

11 Følgende dokumenter er relevant baggrundsinformation: Potentielle fordele og risici ved RFID teknologi Oplysning om privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for RFID Resume af EU rammemodel for RFID PIA EU Kommisionens RFID henstilling Og kan findes på 11

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere