Potentielle fordele og risici ved RFID.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentielle fordele og risici ved RFID."

Transkript

1 1

2 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: Konsulent: Henrik Brandenborg Granau 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrunden...4 Potentielle fordele ved RFID teknologi...5 Potentielle risici ved anvendelse af RFID teknologi...8 Hvordan kan man komme i gang?

4 BAGGRUNDEN Med en proaktiv europæisk tilgang ser EU kommisionen, at vi kan opnå konkurrencemæssige fordele i såvel private som offentlige virksomheder ved en mere udbredt anvendelse af Radio Frekvens IDentifikation teknologi (RFID). EU kommisionen er dog også opmærksom på at sikre, at vi i EU opnår alle de potentielle fordele, RFID teknologien indeholder, samtidig med at vi opretholder fuld respekt for privatlivet og beskyttelsen af personlige data. Kommisionens målsætning er således, at vi i EU skal drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol. RFID teknologien spiller en central rolle som driver i udviklingen frem imod et tingenes internet (Internet of Things), og i Danmark ses RFID teknologien også som et interessant vækstområde i relation til Videnskabsministeriets overordnede arbejde med at skabe vækst og udvikling gennem en digitalisering af Danmark. RFID teknologien rummer et stort potentiale, men teknologiens trådløse natur skaber imidlertid også nye udfordringer - blandt andet i forhold til opretholdelsen af privatlivets fred. En afgørende forudsætning for udbredelse af RFID teknologi er, at brugerne kan have tillid til teknologien. Der er allerede i dag gode eksempler på danske virksomheder, såvel private som offentlige, der dagligt opnår fordele gennem anvendelse af RFID teknologi. Den begrænsede udbredelse af RFID teknologi vurderes derfor først og fremmest at være på grund af manglende viden om og forståelse for teknologien. Videnskabsministeriet og herunder IT & Telestyrelsen ønsker derfor at fremme aktiviteter, der har til formål at udbrede information om potentielle fordele og risici ved RFID. 4

5 POTENTIELLE FORDELE VED RFID TEKNOLOGI RFID giver mangfoldige muligheder i hele værdikæden fra producent til forbruger. Virksomheder kan igennem logistisk gennemsigtighed ændre forretningsprocesserne og skabe mere effektivitet i produktions- og lagerstyring med direkte målbar effekt på bundlinien. Tilbagebetalingstiden for investeringen er ofte overraskende kort. Detailhandlen får oplysninger om salg, varestatus og svind i realtid og undgår at skulle tælle varerne op manuelt. Dette giver besparelser med effekt på virksomhedens bundlinie. Gennem øget service og gennem at undgå tomme hylder (ved anvendelse af RFID baserede intelligente hylder, der selv giver besked til lageret om behov for genopfyldning) vil mersalg også kunne måles på toplinien. For forbrugerne vil RFID på tværs af varegrupper åbne for helt nye integrerede servicer og produkter, f.eks. i form af vareinformationer, ægthedsgarantier og brugervejledninger. Med nyeste generation af SmartPhones har forbrugeren selv mulighed for på købstidspunktet at aflæse RFID tags og kan v.hj.a. små billige løsninger (Apps) eksempelvis hurtigt få viden om allergifremkaldende stoffer, gluten, fedtindhold, vitaminer osv. For den offentlige sektor vil RFID også spille en rolle i forhold til at identificere og lokalisere diverse materiel, men også til kontrol og sikkerhed, f.eks. inden for fødevare- og miljøområderne. RFID teknologi kan udover til identifikation, sporing og lokalisering generelt anvendes til at automatisere processer, til automatisk at registrere data, til at levere information samt til at kontrollere processer. De fleste virksomheder, offentlige såvel som private, har mindst et af disse områder og dermed en god grund til at undersøge RFID nærmere. 5

6 RFID kan med store fordele anvendes til: at styre materialer på byggepladser via automatisk registrering af materialer, der leveres til byggepladsen, eliminere spildtid ved at lede efter byggematerialerne, ved at reducere materiale-svindet, samt bidrage til en mere effektiv styring af byggeriet. at styre havneområder, lagerpladser, produktionsfaciliteter, service-centre, olieboreplatforme, raffinaderier, rørledninger m.v. at styre såkaldte cold chains, hvorved temperatur for fødevarer, medicin mv. måles igennem hele forsyningskæden. Overskrides eksempelvis en på forhånd defineret max. temperatur undervejs i transporten, kan producenten få besked om at initiere en erstatningsleverance og opnå mulighed for proaktivt at kunne reagere over for sin kunde. at forbedre patientsikkerhed gennem en reduktion af fejlmedicinering, øge udnyttelsen af dyre apparater på hospitaler, forbedre forsyningssikkerhed og effektivitet samt eliminere opslidende rutinearbejde gennem automatisering. at sikre mærkevare-producenter og forbrugere imod piratkopiprodukter, ligesom stjålne aktiver (cykler, møbler, kunstgenstande osv.) kan identificeres og eventuelt også lokaliseres. at håndtere bagage i lufthavne, hvorved markante forbedringer i serviceniveau opnås. at identificere biblioteksbøger, hvorved en øget automatisering af rutinearbejde frigiver tid hos bibliotekarerne og øger kvaliteten i service for borgerne. at styre adgang for personer til bygninger, renrum, operationsstuer, datacentre, betalingsveje og broer (Brobizz er RFID) lufthavne osv. men også til computere, centrale printere og andre ressourcer. 6

7 RFID teknologi anvendes til at opnå direkte økonomiske fordele, men også i udbredt omfang til kvalitetsforbedring og arbejdsgangsbesparende tiltag gennem automatisering. En hurtig, simpel vurdering af, om RFID teknologi har potentielle fordele for den enkelte virksomhed, kan gøres ved hjælp af en lille selv-evaluering; Har I et behov for at kunne identificere de enkelte varer eller aktiver? Har I ofte forekommende gen-indtastning af data i jeres virksomhed? Er manuel indtastning af data en væsentlig opgave i jeres virksomhed? Har I et behov for minut-aktuel viden om jeres lagerbeholdning? Har I udfordringer med at håndtere returnerede varer? Dette indikerer de mest udbredte anvendelsesområder for RFID teknologi, men for vareproducenter giver RFID endvidere mulighed for en berigelse af produkterne. Via en RFID på produktet kan virksomheden levere digitale servicer til slutkunden i tilknytning til anvendelsen af produktet. 7

8 POTENTIELLE RISICI VED ANVENDELSE AF RFID TEKNOLOGI Fordi RFID teknologien kan være overalt og i praksis være usynlig, er der behov for en særlig opmærksomhed på problemstillinger vedrørende beskyttelse af data og privatlivets fred, når RFID teknologi tages i anvendelse. Personhenførbare data kan lagres på RFID tags, men da en specifik RFID tag har et helt entydigt nummer, kan denne også benyttes til at knytte en RFID tag til personlige data lagret et andet sted i systemet. De potentielle risici ved at anvende RFID teknologien på en uhensigtsmæssig måde er primært, at personer bliver overvåget via identifikationen af RFID tags, der bæres af personen (eksempelvis i tøj), og at personfølsomme eller personrelaterede data kan aflæses fra RFID tags, uden at personen er vidende om aflæsningen. Alene identifikationen af en RFID tag kan, uanset at det bare er et dumt nummer, altså udgøre en risiko, fordi det er et helt unikt nummer. I det ekstreme kan en RFID tag anvendes til at bringe en bombe til sprængning blot ved, at det forud programmerede nummer kommer inden for læseafstand af en RFID Scanner, der er koblet til bomben. Det er ikke hensigtsmæssigt, at farligt gods, f.eks. eksplosive stoffer, under transport kan identificeres af uvedkommende. En forbruger kan uden at vide det blive identificeret ved indgangen til en butik, og butikken vil hermed kunne anvende en profil af kundens adfærd uden at denne ved af det. Personer kan altså, såfremt der ikke er indført sikkerhedsmæssige kontrolforanstaltninger, identificeres direkte eller indirekte via RFID tags. 8

9 Såfremt der ikke er indført sikkerhedsmæssige kontrolforanstaltninger, vil det ved anvendelse af almindelige standard RFID tags være muligt; at alle, der har en RFID Scanner, kan aflæse en RFID tag at alle, der har en RFID Scanner, kan overskrive data på en RFID tag at alle, der har en RFID Scanner, kan opfange kommunikationen imellem RFID Scanner og RFID tag Uanset om data er krypteret, kan man optage svaret fra en RFID tag for herefter senere at kunne svare en RFID Scanner, der ikke vil kunne se forskel. Konsekvensen er, at man kan skaffe sig adgang til bygninger (med en anden persons identitet) eller kvittere for modtagne ydelser (der bliver betalt af en anden). Derfor er der behov for at man før ibrugtagning af nye RFID systemer gennemfører en såkaldt privatlivsimplikationsanalyse (PIA) af systemet. Ved anvendelse af PIA er for RFID systemer hjælpes den ansvarlige for RFID systemet med at sikre, at love og regler vedr. datasikkerhed, herunder persondatabeskyttelse, overholdes. Endvidere hjælper den med til at have styr på risici i forhold til brugere af RFID systemet - både mht. beskyttelse af data og af privatlivets fred set ud fra en generel offentlig opfattelse, såvel som forbrugertillid specifikt. 9

10 HVORDAN KAN MAN KOMME I GANG? I 2010 blev et non profit tematisk netværk RFID i Danmark startet. Netværkets formål er at skabe muligheder og forbedre konkurrenceevnen for både offentlige og private virksomheder i Danmark gennem innovation, udvikling og implementering af RFID teknologi på en sådan måde, at RFID teknologi positioneres centralt i generel informations- og kommunikations-teknologi i Danmark. En af de højt prioriterede aktiviteter er at få opbygget en case-samling med gode eksempler på anvendelse af RFID i danske virksomheder. RFID i Danmark afholder endvidere en årlig konference, hvor hovedvægten er lagt på præsentation af erfaringer fra virksomheder, der anvender RFID. Gennem deltagelse i RFID i Danmark kan man komme i kontakt med virksomheder, der allerede i dag anvender RFID, med leverandører af RFID teknologi, rådgivere m.fl. Eksempelvis vil netværket også kunne anvendes til, baseret på deltagernes erfaringsudveksling, at finde best practice for privatlivsimplikationsanalyser for RFID. Læs mere om netværket på hjemmesiden: 10

11 Følgende dokumenter er relevant baggrundsinformation: Oplysning om privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for RFID Resume af EU rammemodel for RFID PIA EU Kommisionens RFID henstilling Og kan findes på 11

2 cases med anvendelse af RFID.

2 cases med anvendelse af RFID. 1 2 cases med anvendelse af RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere