De to første skadeklinikker åbner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De to første skadeklinikker åbner"

Transkript

1 und trømmen MARTS - 4. ÅRGANG Sygeplejerske Betina Rønhoff pryder forsiden af pjecen om de nye skadeklinikker. De to første skadeklinikker åbner Sygeplejerske Betina Rønhoff bliver snart et kendt ansigt i Storstrøms Amt. Den erfarne sygeplejerske smiler til borgerne fra plakater og forsiderne på en pjece om Storstrømmens Sygehus' seks nye skadeklinikker. De to første skadeklinikker åbner 1. april i og, 1. maj følger Nakskov, Stege og Fakse og 1. august åbner skadeklinikken i Vordingborg. Betina Rønhoff har 14 års erfaring fra skadestuen i og er nu uddannet til behandlersygeplejerske. Hun glæder sig til at stå i front og selv behandle patienter i skadeklinikken. - Det er en udfordring, at ansvaret nu ligger på vores skuldre. Heldigvis har mange af os behandlersygeplejersker lang erfaring på skadestuen, siger Betina Rønhoff. - Det bliver da sjovt. Lidt kedeligt kollegial at arbejde alene i skadeklinikken, men spændende fagligt, supplerer kollegaen Henriette Pedersen, der har arbejdet seks år på skadestuen i. De to sygeplejersker glæder sig til selv at lov til at færdigbehandle mindre skader som at sy små sår, bedøve smertende svejseøjne, fjerne en perle i næsen på et barn, vurdere om et fodled er forstuvet eller brækket. Overalt i amtet - også i og - skal patienterne med akutte skader normalt først tilses af skadeklinikkens behandlersygeplejerske, der vurderer om hun kan klare skaden alene, eller om patienten skal sendes videre til en læge. Ved alvorlige ulykker kommer hårdt tilskadekomne dog direkte ind på traumestuen, hvor et hold af eksperter straks går i gang med behandlingen. - Efter 1. april er det ikke alle patienter, der får en læge at se. Den første måned i og bliver dog en stille start, hvor vi samler erfaring, siger sygeplejechef Lone Hartmann, FBE Ortopædkirurgi. Læs side 4 og 5

2 undstrømmen Ekstraordinært vedligehold 2005 Der er blandt andet penge til renoveringen af fødegangen i Sundhedsudvalget har nu uddelt over 11 millioner kroner fra puljen til ekstraordinært vedligehold Der har været hård kamp om hver eneste krone. Bygge- og Energikontoret har sammen med FBE Teknik og Sygehusledelsens stab gennemgået en samlet oversigt på cirka 60 enkelt-projekter til en skønnet samlet udgift på cirka 33 millioner kroner. - Prioriteringen i 2005 er præget af projekter på arbejdsmiljø-området og mindre ombygningsprojekter, så omfanget af egentlige vedligeholdelsesprojekter som gennemføres i 2005 er stærkt begrænset, står der i Sundhedsudvalgets dagsorden. I forbindelse med prioriteringen har Bygge- og Energikontoret gjort opmærksom på, at en fortsat udskydelse af vedligeholdelse af klimaskærmen (begyndende udskiftning af tage og vinduer) og centrale installationer ikke er holdbar. Følgende projekter blev prioriteret: Afhjælpning af AT-påbud i, Fakse og, kroner. Udføres marts-november. Lovliggørelse af donorfaciliteter i og (samtalerum), kroner. Udføres juni-august. Fjerndepot til senge i, kroner. Indretning af skadeklinikker, kroner. Udføres maj-juni. Renovering af fødegangen i (inklusiv 10 familierum, to nye baderum), kroner. Udføres juni-august. Omlægning til nyt madsystem, kroner. Udføres juni-august. Renovering af klimaskærm i, Fakse og, kroner. Udføres juni-september. Udskiftning af gulv, OP i, kroner. Renovering og udskiftning af installationer i og Fakse kroner. Udføres januar-september. Overskriften omlægning til nyt madsystem indeholder en ombygning af -køkkenet i forbindelse med lukningen af -køkkenet. Denne sag skal igen på Sundhedsudvalgets møde til endelig godkendelse. En planlagt renovering af altanerne i udsættes til 2006, dog er løse plader fjernet. 2 Sundstrømmen Sundstrømmen er et nyhedsblad, henvendt til personalet på Storstrømmens Sygehus. Bladet er udgivet af Sundhedsledelsen i Storstrøms Amt og udkommer cirka hver 14. dag. Redaktion Journalist Lisa Westengaard (redaktør) tlf Journalist Linda Rasmussen tlf Redaktionsudvalg Sygehusdirektør Jens Peter Steensen (ansvh.) Sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann Økonomisk vicedirektør Arne Henriksen Sekretariatschef Birte Sonnenborg Økonomi- og planlægningschef Jan Kongstad Foto Fotograf Kirsten Lundgren Beck, tlf Fotograf Bruno Andersen, tlf Layout Grafiker Michael Larsen, AV-afdelingen, tlf Produktion AV-afdelingen, Storstrømmens Sygehus Adresse Sundstrømmen, redaktionen, Storstrømmens Sygehus, Herlufsvænge 14A, 4700 Læserbreve Læserbreve skal være på max.15 linier, medmindre andet er aftalt. Sidste frist for indsendelse er onsdag i ugen før udgivelsesdatoen. Oplag Ca stk. Ændringer i modtager-adresser: Henvendelse til assistent Tina Lindsel, tlf Læs Sundstrømmen på sygehusets hjemmeside: klik på - Nyheder - Personaleblad Næste nummer udkommer: 8. april 2005 AT-påbud for syv millioner Den samlede udgift til fysiske ændringer i forbindelse med AT-påbuddene er kalkuleret til godt syv millioner kroner. Her er Økonomiudvalget ansøgt om en medfinansiering på godt fem millioner kroner. Påbuddene omfatter krav om forbedring af arbejdsforholdene inden for følgende områder: Etablering af beskyttede arbejdspladser i lokaler, hvor der arbejdes med materialer, luftarter og væsker, som udgør en sundhedsrisiko Høring om patologien Forslaget om at samle det patologiske speciale i - i tilknytning til amtets kræftbehandling - er nu sendt til høring i MED-Sygehus og MED-Patologi. Dermed inddrages medarbejderne inden Sundhedsudvalget træffer den for personalet, f. eks. blanding af knoglecement eller bedøvelse af yngre patienter med anæstesi-gasser. (Udsugning og ombygning af skopvaskemaskiner) Forebyggelse af faldulykker ved at fjerne løse ledninger og slanger fra gulve i operationsstuer samt forhindre vand på gulve (regnvand på gulvet i centraldepotet i ). Hensigtsmæssige transportveje for håndtering af transportvogne. Korrekt belysning i gange. endelige beslutning om en eventuel sammenlægning. Det skal ske på Sundhedsudvalgets møde den 5. april En samling vil i givet fald berøre13 medarbejdere i, der vil få tilbud om at flytte til.

3 Sundstrømmen Forslag fra kommune: Sundhedscenter i Nakskov Nakskov Kommune ønsker at leje sig ind på sygehuset og overtage genoptræningsafdelingen Nu får Storstrømmens Sygehus Nakskov måske også et sundhedscenter. Nakskov Kommuner agter at ansøge om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til forsøg med sundhedscentre. Storstrøms Amts sundhedsudvalg er parat til at udleje ledige lokaler på sygehuset, men afviser at lade sygehuset skifte navn til Nakskov Nærsygehus. Det blev besluttet, da Sundhedsud- valget tirsdag den 15. marts behandlede forslaget fra Nakskov Kommune om sundhedscenter-projektet, før ansøgningen skulle indsendes. Nakskov Kommunes projekt har overskriften "Et helhedstilbud på sundhedsområdet til borgere i Nakskov Kommune" og omfatter tre elementer: Aktivitets- og Velværehus, Nakskov Nærsygehus samt en koordinerende enhed. Aktivitets- og Velværehuset, der bygges op omkring et varmtvandsbassin, udgør langt den største del af projektet. Resten af projektet omfatter en videreførelse af de amtslige sygehusfunktioner under betegnelsen Nakskov Nærsygehus samt en koordinerende administrativ enhed placeret på sygehuset. Kommunen forslår, at den nuværende genoptræningsenhed på sygehuset drives i kommunalt regi med regional finansiering af en del af opgaverne. De øvrige funktioner på sygehuset forudsættes fortsat drevet af amtet/regionen. Endvidere foreslår kommunen, at der tilbydes lokaler til praktiserende læger m.v. Sundhedsudvalgets svar til kommunen: Sundhedsudvalget kan anbefale, at ledige lokaler på Storstrømmens Sygehus Nakskov udlejes til Nakskov Kommune. Sundhedsudvalget vil gerne i samarbejde med Nakskov Kommune arbejde på, at alment praktiserende læger, speciallæger og andre sygesikringsydere etablerer sig i ledige lokaler på sygehuset. Sundhedsudvalget indgår gerne i en forhandling med den kommende storkommune omkring Nakskov om overtagelse af driften af den nuværende genoptræningsafdeling. Til gengæld ser Sundhedsudvalget ingen begrundelse for, at Storstrømmens Sygehus Nakskov skifter navn til Nakskov Nærsygehus. Britt Sørensen Uddannelsesleder Britt Sørensen, Storstrømmens Sygehus, er blevet kåret som Årets uddannelsesleder af Dansk Lægesekretær Elevforening. 1. og 2. års-eleverne på Storstrømmens Sygehus i, F. og Nakskov indstillede Britt Årets uddannelsesleder Sørensen til titlen. Det skete blandt andet med disse ord: Fantastisk planlægger og energisk: - Der er altid styr på tingene i forbindelse med vores uddannelse. Så meget endda, at det går ud over hendes egne planer, f.eks. med en synops, hun skulle lave i forbindelse med en lederuddannelse. Engagement og omsorgsfuldhed: - Hun er aldrig for stresset til at ringe/skrive/tale med os. Har vi det mindste problem, har vi alt fra hendes hjemadresse over mobiltelefon til privatnummer, og der er aldrig et tidspunkt i døgnet, der er for sent, hvis det brænder på. Hvis en elev har personlige eller private problemer, er hun der som en mis. Faglig stolthed: - Britt er dygtig til sit fag. Hun forlanger ligeså meget af os, som hun forlanger af sig selv, hvilket er positivt, selv om det kan føles som meget sommetider. Gør os stolte af at være lægesekretærer: - Britt er god til at forklare os, hvorfor vi skal være stolte af at være læ- gesekretærer, hvor vigtige vi faktisk er for, at institutionen kan hænge sammen. Planlægger arrangementer for os: - Foredrag, rundvisning, rundture etc., hvilket alt sammen er med til at skabe og udbygge vores kompetencer. Lærer os at samarbejde og arbejde selvstændigt: - At Britt stoler på vores evner gør også, at man får lyst til at opfylde de krav hun stiller. 3

4 undstrømmen Sygeplejersken behandler selv Klar til at stå alene med ansvaret i skadeklinikken Rent faglig er der intet de to erfarne sygeplejersker Betina Rønhoff og Henriette Pedersen er bange for, når de skal stå alene med ansvaret i en skadeklinik. - Vi er alle akutsygeplejersker. Hvis en arterie er skåret over eller en person med et bistik får et allergisk chok kan jeg nødbehandle og ringe 112. Men jeg er glad for at have 14 års erfaringer fra skadestuen, siger Betina Rønhoff. Henriette Pedersen: - Der er ingen - Vi er spændte på at se, hvor mange patienter vi får i klinikkerne, siger Betina Rønhoff. patient-diagnoser, jeg er bekymret for, men jeg kan godt være nervøs for at være alene om aftenen på sundhedscentret i Vordingborg, og der kommer skumle typer ind. Hvad gør jeg, når de tror, at jeg har skabet fuld af morfin? - Vi får ingen morfica i skadeklinikken - kun håndkøbsmedicin, skynder Betina Rønhoff sig at understrege. Oplysning til borgerne God information til borgerne om, hvad sygeplejerskerne kan behandle er i de to sygeplejerskers øjne afgørende for skadeklinikkernes succes. - Det vigtigste er, at vi får oplyst befolkningen om, hvad vi kan behandle, og hvad vi ikke kan. Patienterne skal ikke altid opleve at blive sendt videre, siger Henriette Pedersen. - Smertende svejseøjne er lette at behandle med bedøvelse og smertestillende, og patienterne bliver så glade, siger Betina Rønhoff. - Fodled er så klassiske, så det er ikke så svært at vurdere om de er forstuvede eller brækkede. Knæled er mere komplicerede, så der vil jeg nok være hurtigere til at sende patienten videre! Vi må selv sy sår, der er højst fem centimeter lange og en halv centimeter dybe. Sårene må ikke sidde i ansigtet eller på fingre og håndflader. - De læger, der har udarbejdet, hvad vi må, har beskyttet os, så vi får en succes-oplevelse og ikke står med for store opgaver. Med tiden kan vi måske få lov til mere, siger Betina Rønhoff. Håb om kortere ventetid Betina Rønhoff og Henriette Pedersen har allerede brugt deres behandleruddannelse som et tilbud til skadestuepatienterne i. - Efter at vi har fået uddannelsen, har vi så småt øvet os - med læge-backup. For eksempel fjernet en perle i næsen INFO BOKS Skadeklinikken Patienterne kan komme lige ind fra gaden og få behandlet en akut skade i skadeklinikken af en specialuddannet sygeplejerske. Skadeklinikkerne i Nakskov, Fakse, Stege og Vordingborg får åbningstid kl I og er der åbent for akutte skader hele døgnet. Her modtages patienterne også først af en behandlersygeplejerske fra skadeklinikken. Skadeklinikkernes sygeplejersker kan selvstændigt færdigbehandle patienten eller henvise til en læge på skadestuerne i enten eller. Desuden bliver der et samarbejde med lægevagten. Opgaver Rense, forbinde og sy simple sår Fjerne fremmedlegemer - splinter, skår - også i næse og ører Fjerne skovflåter og tæger Fjerne fremmedlegemer i øjet Vurdere forvridninger og slag Brandsår Insektstik Skader på fingre og tæer Overfladiske snitsår Stivkrampevaccinationer Overfladiske bid fra dyr eller mennesker Behandle klemme-skader Svejseøjne Tilretning af gipsbandager 4

5 Sundstrømmen 50 sygeplejersker er uddannet Skal arbejde i team med base på de store sygehuse I alt 50 sygeplejersker er foreløbig uddannet til behandlersygeplejersker i Storstrømmens Sygehus. De skal enten dække skadeklinikkerne i, Fakse og Vordingborg eller, Nakskov Stege. Det sker efter en rotationsordning, så ingen kun arbejder ude på de små skadeklinikker. Alle skal bevare kontakten til skadestuerne og fortsat assistere lægerne ved større skader, så de konstant vedligeholder og udvikler deres faglige kunnen. Behandlersygeplejerskerne skal have skadestue-erfaring, en uges uddannelse samt en vis sidemandsoplæring. - Vi har fået den nyeste information og prøvet selv at stå med et fodled i hænderne for at vurdere om det er forstuvet eller brækket, siger Henriette Pedersen. - Det var sundt at kunne fordybe sig fagligt i sit arbejde i en hel uge. Vi havde gode undervisere - læger og sygeplejersker fra og. Det gode var også, at vi var samlet fra alle sygehuse, så vi kan tage det bedste fra alle steder, siger Betina Rønhoff. Inden for 3-amtet er der i øvrigt planer om at lave en fælles supplerende behandlersygeplejerske-uddannelse på 14 dage. Sygeplejerskerne kan f.eks. behandle mindre sår. Her Ulla Højbo fra. eller syet en flænge på et barn. Forældrene er dybt taknemmelige og har ikke haft brug for at tale med lægen, bare de kommer hurtigt ud af døren, fortæller Betina Rønhoff. - Vi kan tage toppen af ventetiden. Vi kan færdigbehandle mange patienter, så de undgår at skulle vente på lægen. Så tror vi, at folk bliver glade for os. I sidste uge havde vi tre-fire timers ventetid i skadestuen! Overblik over venteværelset De to sygeplejerske ser desuden gerne, at behandlersygeplejersken kan være en fremskudt post i venteværelset på de to store sygehuse. I er der i snit skadestue-patienter i døgnet, så der er ofte propfyldt. - Det er godt, hvis vi kan få et overblik over venteværelset - og sige til patienterne: du kan godt vente, du skal hurtigt ind. Vi kan være synlige, svare på spørgsmål og forklare, hvorfor der er ventetid, siger Betina Rønhoff. - Hvis patienterne får at vide, at de venter på grund af et trafikuheld, så kan de bedre acceptere det, tilføjer Henriette Pedersen. Start uden ombygning Skadeklinikker i og åbner i første omgang i de eksisterende skadestuer, indtil særlige skadeklinikker er indrettet. I kan skadeklinikken først indrettes - blandt andet i afdelingssygeplejerskens kontor - når Akut Modtageafsnit (AMA) pr. 1. august flytter op på 4. etage. Her skal neurologien først ud. I er det nødvendigt med større ombygninger og lokalerokeringer. Nye ideer til løsninger er i denne uge kommet på bordet og skal undersøges nærmere. De øvrige skadeklinikker forventes klar til åbningen. Skadeklinikkerne etableres tæt ved lægevagtkonsultationerne, bortset fra Stege, hvor der ikke er lægevagt. - Vi kan se på patienten og vurdere, at i det her tilfælde kan jeg klare det alene, og i det her tilfælde er patienten nødt til at se en læge, siger Henriette Pedersen. 5

6 undstrømmen Fra Polen til Nakskov Det danske sprog er svært, men hver dag går det bedre for seks nyansatte polske læger Seks polske læger - fem medicinske speciallæger og en reservelæge - har sat deres præg på Nakskov Sygehus siden deres første arbejdsdag den 14. februar. - Den første tid er gået godt. Vi har stadig problemer med sproget, men hver dag går det bedre. Vi håber, at det bliver godt om to-tre måneder. Patienterne er åbne, og de forstår, at vi stadig har problemer med sproget, så de hjælper os, siger Ewa Zalichta-Banas. - Vi bliver ved, indtil begge parter forstår hinanden, understreger Marcin Plisc. Før afrejsen fik lægerne tre måneders danskundervisning i Polen og fortsætter med et intensivt danskkursus indtil juni. - Hvorfor valgte I at få job i Danmark? - Vi ønsker et godt arbejde med venlige mennesker. Vi forventer at stabilisere vores livssituation, siger Magda- lena Matusiak-Krynecka. - I Polen arbejdede vi meget, for eksempel fra kl til kl. 22 tre gange om ugen, og måske to dage til kl. 19 og 18. Jeg har ikke haft tid til familien eller interesser - og så havde vi ikke så mange penge. I Danmark kan jeg arbejde til kl. 15, dyrke tennis og snakke med min familie. I Danmark kan vi også tjene flere penge end i Polen, siger Wojciech Cebula. - I Polen tjener en speciallæge cirka 3000 kroner om måneden efter skat. Derfor er lægerne nødt til at tage ekstra vagter, forklarer Ewa Zalichta-Banas. Familien er med Priserne i Danmark - altså lige bortset fra prisen på en ny bil! - afskrækker ikke polakkerne. Mad koster cirka halvanden gang så meget som i Polen. Alle bor ved sygehuset. En fem værelses lejlighed og en villa er ryddet for unge læger - der nu har fået et-værelses lejligheder i stedet for en stor fælles - for at skaffe plads til alle familierne. - Min mand er i Polen. Jeg har min INFO BOKS Stor styrkelse af sygehuset Med ansættelsen af de fem speciallæger er Nakskov Sygehus dækket godt ind på de medicinske fagspecialer, der passer til sygdomsbilledet blandt befolkningen på Vestlolland. Alle er ansat med hjælp fra Storstrøms Amts svenske samarbejdspartner Paragona. Lægerne fik tre måneders intensivt danskkursus i Polen - og opnåede fornemme danskkundskaber på den korte tid - og fortsætter med danskundervisning i Nakskov indtil juni. I alt har Storstrømmens Sygehus ansat 16 læger fra Polen. datter med og min tante til at passe hende. Min datter er tre år, og jeg vil ikke give hende et chok ved at sende hende i børnehave. Der er gode børne- Fra venstre: Marek Karon speciallæge i intern medicin, Magdalena Matusiak-Krynicka speciallæge i intern medicin, Ewa Zalichta-Banas speciallæge i lungemedicin, Wojciech Cebula, speciallæge i gastroenterologi, og Marcin Plisz, speciallæge i intern medicin. 6

7 Sundstrømmen på 12 år, som flytter til Danmark, siger Wojciech Cebula. Reservelæge Robert Rusinowski havde travlt med modtagelsen af en akut patient og kunne desværre ikke deltage i interviewet. haver i Danmark, men det kan være for meget for så lille et barn, mener Magdalena Matusiak-Krynecka. - Jeg har min mand og tre børn med. Min datter på fem år vil gå i børnehave. Mine drenge - på seks og 10 år - vil gå i skole. Mine børn fanger ordene hurtigt og husker på en helt anden måde end de voksne. De vil hurtigt lære dansk, siger Ewa Zalichta-Banas. Fra boliger til cpr-numre Lægesekretær Judith Frederiksen er en af de mange, der har travlt med at hjælpe de polske læger i deres første tid i Nakskov. De nye kolleger skulle have udbetalt et beløb ved ankomsten til Danmark. Men det krævede en bankkonto, og at få en bankkonto krævede et cpr-nummer. Så Judith Frederiksen fik kommunen til at udstede cpr-numre i god tid før ankomsten. Børnene kommer til at gå i Byskolen, hvor der er en to-sproget polsk lærer. - Hvor længe blive I boende i Danmark? - Jeg vil måske bo i Danmark i 10, 15 eller 25 år, men det kommer an på, om min kone og mine børn bliver assimileret i Danmark. Min yngste er to måneder, så det er ikke et problem, men jeg har også en datter på 15 år og en søn Judith Frederiksen Samtidig skulle der sørges for boliger, hjælp til at få børnene i institution og skole og holdes styr på reglerne for arbejds- og opholdstilladelse og meget mere. Samme sygdomme - Hvordan er det at arbejde som læge i Danmark? - Patienterne har de samme sygdomme som i Polen. Vi har lagt mærke til, at de behandles efter de samme principper, men lægerne i Danmark har mere tid til at tage sig af hver enkelt patient. I Polen har vi ikke de samme mulighed for hjemmepleje og plejehjem. Patienter bliver undersøgt og behandlet længe på hospitaler i Polen, siger Marek Karon. - Lige nu har vi problemer med at forstå logistikken - som for eksempel at udskrive til hjemmeplejen. Jeg er overrasket over, så godt det er organiseret med hjemmepleje og udskrivningerne fra sygehuset, siger Wojciech Cebula. - Journalerne er også gode - hele dokumentationen er god, tilføjer Marek Karon. - Hvordan er det at finde ud af at ordinere den rigtige medicin? - Det er ikke et problem. I Polen bruger vi den samme medicin som i Danmark, men de fleste præparater har anderledes handelsnavne, forklarer Marek Karon og viser en lille bog med oversigt over den medicin, han kan ordinere. God organisation De polske læger, der kommer fra både små og store sygehuse, synes generelt at organisationen er god i det danske sygehusvæsen. - I Storstrøms Amt er der fem samarbejdende sygehuse og én offentlig ejer. Jeg kommer fra Slesien, hvor der bor knap fire millioner mennesker, der kan behandles på cirka 150 sygehuse, som dog ejes af fire forskellige offentlige myndigheder, som ikke er så gode til at samarbejde, fortæller Wojciech Cebula. Tak til alle De polske læger slutter af med at rette en stor tak til alle de mange mennesker, der har hjulpet dem godt gennem starten på deres danske tilværelse. - Også tak til patienterne for at forstå os, siger Ewa Zalichta-Banas. 7

8 undstrømmen Hold 1 på lederuddannelsen. Øverst fra venstre: Kursusleder Elvi Weinreich, jordemoderleder Bettina Koch, afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt, souschef Dorte Stilund Jensen, afdelingssygeplejerske Britt Højgaard, overlæge Ram Dessau, afdelingssygeplejerske Annette Østerkjerhuus, afdelingssygeplejerske Eva Højgaard Nielsen, sygeplejerske Bolette Gram. Forrest fra venstre bioanalytiker Lisbeth Holde, afdelingssygeplejerske Betty Holm Jensen, afdelingssygeplejerske Lone Lind Pedersen, souschef Marianne Køier, afdelingsradiograf Anne Kristensen. Endelig et kursus for mellemledere Tre hold på ny lederuddannelse To ud af tre hold har nu gennemført lederuddannelsen i Storstrømmens Sygehus for mellemledere. - Kurset har været præget af ganske mange udefrakommende foredragsholdere af høj kvalitet med klare budskaber. Der er væltet et hav af indtryk og ideer ned over os, fortæller over- læge Ram Dessau, Klinisk Mikrobiologisk afdeling fra hold 1. - Det har været fantastisk godt. Endelig kom der et kursus for mellemledere og souschefer, supplerer afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt fra Klinisk Biokemisk afdeling i. - Vi blev først præsenteret for en række teorier om ledelse, og bagefter kom ledere fra erhvervslivet og satte ord på, fortæller Suzanne Sigvardt. - Der har været fokuseret på forandringsprocesser og kompetenceudvikling både for ledere og medarbejdere. Storstrømmens Sygehus og den kommende Sjællandsregion vil være præget af udvikling og forandring, og det vil vise sig om vi har fået lidt flere "værktøjer" til at klare skærene med, siger Ram Dessau. Storstrømmens Sygehus har vokseværk i Ruster sig med ekspertise til en vigtig rolle i den nye region Den kraftigste vækst i Storstrømmens Sygehus finder de kommende år sted i Falster. Der skal skaffes plads til over 200 fuldtidsmedarbejdere på sygehuset i Falster i perioden fra 2004 til Det er en konsekvens af den udviklingsplan for Storstrømmens Sygehus, som amtsrådet vedtog forrige år. Det skriver Sundhedsudvalget i en pressemeddelelse efter tirsdagens møde. - Sygehuset i Falster er inde i en positiv udvikling. Det kan allerede nu aflæses i det stigende antal af behandlede patienter. Når de nye operationsstuer er helt færdige midt på året, bliver der især på det ortopædkirurgiske område sat yderligere skub i aktiviteten, skriver Sundhedsudvalget. Regionale opgaver til Sundhedsudvalget er stærkt optaget af at sikre sygehusets fremtid i den kommende Region Sjælland. - En af de vigtigste begrundelser for at etablere regionen er at samle en række sygehusopgaver i større regionale enheder. Derfor er det vigtigt at finde nogle opgaver, som sygehuset kan løse for hele regionen. Der er allerede forslag om at samle det arbejdsmedicinske speciale for hele regionen i Falster. Sundhedsudvalget vil også arbejde for, at sygehuset i Falster får en væsentlig regional opgave indenfor det mikrobiologiske speciale, som skal drøftes på et møde mellem de 3 amters sundhedsudvalg i den nærmeste fremtid. Hvis de to forslag gennemføres tilfø- 8

9 Sundstrømmen Deltagere fik sat ord på deres ledertype Samtidig skal alle arbejde videre med et projekt i deres afdeling Deltagerne i lederuddannelsen i Storstrømmens Sygehus får alle lavet en typeprofil - ud fra Jungs type-psykologi, der bygger på 16 typer af ledere og mennesker. - Ud fra vores typeprofil arbejdede vi videre med, hvad vi kan gøre bedre som mennesker og ledere, og vi var til kompetence-samtale med vores leder. I en kompetencesamtale finder du ud af, hvad du kan, hvad du kan udvikle, og hvad du gerne vil arbejde videre med, fortæller afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt fra hold 1. - Samtidig lavede vi en synopsis for et projekt, vi skal gennemføre i vores afdeling. På den måde fik vi konkret udbytte af kurset. Vi skal mødes i grupper og holde kontakt med hinanden via , så vi over for hinanden kan fortælle, hvordan det går med vores projekt i afdelingen. Til sidst mødes vi til evaluering med kursusleder Elvi Weinreich, fortæller Suzanne Sigvardt. Meget at tænke over Først var holdet lidt skeptisk over for typeprofilen. Hvad skulle det egentligt bruges til? Spørgeskemaet til typeprofilen gav kun mulighed for svar A eller B, intet imellem. Det virkede lidt firkantet. - Men det passede faktisk fantastisk godt! Vi var også til interview med psykolog Keld Kunze, og han fik godt fat i vores typer, mener Suzanne Sigvardt. - Var I ikke bange for at få at vide, at I måske slet ikke var en ledertype? - Alle på kurset havde megen selvtillid, og jeg synes ikke, at der var nogen, der led nederlag, mener Suzanne Sigvardt. Selv er hun typen "ekstrovert tænkning med sansning". - Det betyder, at jeg tænker meget teoretisk, logisk og praktisk, men både i livet og arbejdet vil jeg få meget ud af at få føling med mine egne følelser. Og jeg vil også få meget ud af at tænke over, hvad andre føler, fortæller Suzanne Sigvardt. Det var op til kursisterne selv, hvad deres leder og medkursisterne skulle have at vide om deres ledelsesprofil. Bedre støtte til lægesekretærelever 10 elevansvarlige lægesekretærer fra Storstrømmens Sygehus har deltaget i kurset "Kompetenceudvikling af elevansvarlige lægesekretærer i Vestsjællands og Storstrøms Amt." Formålet er at øge kompetencerne til at varetage - I starten synes vi ikke, at de andre skulle se det, men efterhånden blev vi mere og mere åbne. Vi var et lille, godt hold. Arbejder videre Suzanne Sigvardts projekt går ud på at implementere kompetenceprofilen for ledere i afdelingen. - Vi er fem afdelingsbioanalytikere i alt - inklusiv mig selv. De andre skal læse kompetenceprofilen, forholde sig til den og finde ud af, hvad de måske mangler for at opfylde den. Spørgsmålet er også om der er ledelses-områder, de ikke ønsker. Der er fem former for ledelse - strategisk, faglig, administrativ, personale- og forandringsledelse. Vi behøver ikke nødvendigvis alle at kunne det hele, men kan supplere hinanden. Måske er en af os speciel god til et ledelsesområde. Det vil jeg tage fat på, siger hun. KORT NYT lægesekretærelevernes uddannelse, herunder pædagogik, vejledning og evaluering. Uddannelsen af de 10 lægesekretærer blev finansieret af Sundhedsudvalget. Falster res der yderligere mellem 20 og 30 stillinger til sygehuset. Styrkelse af kræftfunktion - Samlingen af opgaver i større regionale enheder betyder også, at sygehuset i Falster må afgive specialer. Sundhedsudvalget drøftede i dag et forslag om at samle det patologiske speciale i, hvor også amtets kræftbehandling samles. Storstrømmens Sygehus er ved at udvikle sig til et stærkt regionalt kræftcenter med blandt andet strålebehandling. En stærk patologisk afdeling er en vigtig del af et sådant kræftcenter, skriver Sundhedsudvalget. Formand Hjørdis Høegh-Andersen er optimistisk med hensyn til fremtiden for Storstrømmens Sygehus F.: - Vi kan allerede nu se, at specialiseringen og arbejdsdelingen mellem sygehusene, der er den bærende idé i udviklingsplanen for Storstrømmens Sygehus, har gjort det lettere at tiltrække speciallæger og andet personale til de nye sammenlagte funktioner. Det har også været en fordel for sygehuset i Falster, hvor flere års speciallægemangel på det medicinske område og på røntgenområdet nu er ved at være løst. - Nutidens medarbejdere forventer faglige udviklingsmuligheder og kollegial sparring, og patienterne forventer høj kvalitet og patientsikkerhed. Det skal vi også kunne tilbyde på Storstrømmens Sygehus F. Derfor vil sygehuset i de kommende år være i kontinuerlig udvikling, hvor nogle opgaver bliver afgivet til andre sygehuse, og nye vil komme til, slutter Hjørdis Høegh-Andersen. Læs hele pressemeddelelsen på 9

10 undstrømmen Den bløde, den lille og den hårde Projektleder Anders Hede giver et bud på tre ledelsesmetoder, som kan bruges i forbindelse med regionsdannelsen Projektleder Anders Hede fra ugebrevet Mandag Morgen mener, at regionsdannelsen kan sættes i værk efter tre forskellige ledelsesmodeller. Det bliver politikernes og embedsmændenes valg, hvilken model der skal bruges, når de skal omdanne amterne til regioner. De tre modeller er: Den bløde Den lille Den hårde Den bløde model Hvis lederne beslutter sig for at lægge den bløde model til grund betyder det, at der vil blive givet plads og tid til, at de ansatte som involveres i fusionen får tid til at lære hinandens kulturer at kende gennem møder, samtaler og forskellige former for samvær. INFO BOKS Anders Hede Projektleder Anders Hede ansat på ugebrevet Mandag Morgen. Ugebrevet er et nyhedsbrev uden billeder og smart layout, men når det så er sagt også et velestimeret blad, der er kendt for tilbundsgående analyser af såvel økonomiske som organisatoriske samfundsforhold. Anders Hede har gennem en årrække beskæftiget sig med analyser af det danske sundhedsvæsen. Flere oplysninger om ugebrevet, projekter og rapporter på internetadressen: Anders Hede påpegede to problemer ved den bløde model: Dels er den meget tidskrævende, fordi alle skal bruge meget tid på at møde hinanden, samtale og være sammen for at lære hinanden at kende både fagligt og socialt. Det andet problem er, at den meget let bliver personafhængig, fordi der kun er nogle ganske få personer, der vil være initiativtagere til at skabe fællesskaber. Den lille model Den lille model handler om at danne en region baseret på decentralisering, hvor der skabes små uoverskuelige enheder i den store helhed. Anders Hede påpeger, at den lille model indbyder til flere problemer: Det kan blive vanskeligt at finde rette brugere til de enkelte enheder. Desuden vil decentralisering begrænse karriere mulighederne og kan give tab af faglig udvikling og fleksibilitet. Den hårde model Den hårde model er den, hvor tingene forenkles, kvalitetsudvikles, formaliseres og lægges op i store enheder. Den hårde model bygger på den industrielle kvalitetskontrol-tænkning. Den indebærer to problemer: Dels vil det være vanskeligt at imødegå bureaukratiet og dels er det tvivlsomt om modellen indbyder til en fælles målsætning, men den kan så til gengæld indføres hurtigt og er ikke særlig tidskrævende. -lr Dette er den fjerde artikel i en artikelserie fra Storstrøms Amts Inspirationsseminar om fremtidens samarbejde i sundhedsvæsnet på Mogenstrup Kro den 30. januar med deltagere fra både amt og kommune. Nyt job Nyt job i Storstrømmens Sygehus Februar og marts 2005 FBE Ortopædkirurgi Reservelæge Philip Lowell Stürup Bennett, Reservelæge Signe Villien Vindfeld, Social- og sundhedsassistent Bettina Jacobsen afsnit 300, Asssistent Susanne Pedersen, Centraljournal, Reservelæge Claes Septrup Lønkvist, Sygeplejerske Laila Heidi Nissen, Skadestuen-Modtagelsen, Lægesekretær Maria Vejle Lohse, Lægesekretær Ulla Merete Christensen, Sekretærcentralen, Lægesekretær Charlotte Bøndberg, Sekretærcentralen, FBE Gynækologi og Obstetrik Sygeplejerske Hanne Merete Bondehøj, afsnit 22, Sygeplejerske Heidi Høgh Frederiksen, afsnit 22, Jordemoder Jeanette Svane Holst, Sygeplejerske Christine Stenfeldt Rosenfeldt, afsnit 9,. Sygeplejerske Lene Johansen, afsnit 10, Social- og sundhedsassistent Louise Merete Jensen, Reservelæge Sviatlana Nielsen, FBE Kirurgi Ledende lægesekretær Hanne Steffensen, Reservelæge Margit Bak Skousen, Reservelæge Sviatlana Lisnyk, Reservelæge Mie Sandgaard, Sygeplejerske Jinnie Andersen, afsnit C, Fakse Reservelæge Merete Petersen, Reservelæge Rikke Bring Rasmussen, Sygeplejerske Anja Skafte Christensen, afsnit 6, 10

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Voksen og Sundhed Nørretorv 1-3 Sundhed og omsorg

Voksen og Sundhed Nørretorv 1-3 Sundhed og omsorg Sygeplejersken træffes på telefon: Ceres Centret: 7629 2800 Præsthøjgård: 7629 3743 Mandag fredag kl. 12.00 13.00 Efter kl. 15.30 på hverdage, lørd/sønd og helligdage træffes vagthavende sygeplejerske

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere: Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Sygehusdirektør Arne Cyron (formand), vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen, ledende overlæge Benedicte V. Wilson (afbud), ledende chefjordemoder Karina Jensen (afbud),

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013 Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr...3 I tabellen angives den ventetid, som de enkelte speciallægepraksis selv har oplyst. Navn Type Kommune Speciallæge i Anæstesi Anæstesiologi Roskilde

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 1 Mie Agerbo 1819 9 202 A 2 Iben Bardino 3506 18 194 A Unisteel.Com 3 Camilla Keller 1938 10 193 A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 3 183 A 5 Anne Agerbæk 7387 41 180 A J.A.A.B. 6 Mette Christensen

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater.

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. 100 m 1 14.10 Pia Christensen 1961 29.05.1984 2 16.10 Lene Munch 1983 30.05.1995 3 16.53 Ella Grimm 1947 15.08.1998 4 16.63 Birthe

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Forvaltning Fornavn Efternavn Stilling

Forvaltning Fornavn Efternavn Stilling Kommunaldirektør Søren Sigvard Steensen Kommunaldirektør 37 ok Kommunikation Mette Krogh Jakobsen Kommunikationskonsulent 37 ok Administrativ Forvaltning Inger Marie Nielsen Forvaltningschef 37 tj Inger

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Deltagerliste ved Urologisk Forum s internat d. 31.okt. - 1. nov. 2014

Deltagerliste ved Urologisk Forum s internat d. 31.okt. - 1. nov. 2014 Sygehus Titel Navn Ballerup Kommune Kontinenssygeplejerske Lene Juul Engel Brøndby Kommune Gyn.Obs. Fysioterapeut Nina Seidelin-Prip Brøndby Kommune Kontinenssygeplejerske Marianne Bille Langebek Egedal

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014

Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014 Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014 Fornavn Efternavn Afdeling Stilling / Team Telefon nr. E-mail Vagn Hansen Administration Rehabiliteringsleder 21 67 17 39 vahan@odense.dk

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 Nyhedsbrevet indeholder Hjerte-CT i drift Projekt Attraktiv Arbejdsplads-avis Post-operative opringninger Fastelavn i børnehøjde Dialogaftale

Læs mere

International Clinical Placements at Odense University Hospital

International Clinical Placements at Odense University Hospital International Clinical Placements at Odense University Hospital International Clinical Placement in Cardiology at Odense University Hospital Afsnit B1 Adresse: Sdr. Boulevard 29, Indgang 20, 5000 Odense

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

På Tværs Nr. 28 > 26. september 2012

På Tværs Nr. 28 > 26. september 2012 På Tværs Nr. 28 > 26. september 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Nordsjællands Hospital indretter eget patienthotel Fremtidig ansættelse fusion

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Telefontræffetid: Visitatorer og ergoterapeuter Hverdage Socialrådgivere: kl ikke onsdage

Telefontræffetid: Visitatorer og ergoterapeuter Hverdage Socialrådgivere: kl ikke onsdage Åbningstider: Mandag - onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-13.00 Telefontræffetid: er og ergoterapeuter Hverdage 8.30-9.30 e: kl. 8.30 9.30 ikke onsdage Telefontræffetid: Rådgivningsteam

Læs mere