De to første skadeklinikker åbner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De to første skadeklinikker åbner"

Transkript

1 und trømmen MARTS - 4. ÅRGANG Sygeplejerske Betina Rønhoff pryder forsiden af pjecen om de nye skadeklinikker. De to første skadeklinikker åbner Sygeplejerske Betina Rønhoff bliver snart et kendt ansigt i Storstrøms Amt. Den erfarne sygeplejerske smiler til borgerne fra plakater og forsiderne på en pjece om Storstrømmens Sygehus' seks nye skadeklinikker. De to første skadeklinikker åbner 1. april i og, 1. maj følger Nakskov, Stege og Fakse og 1. august åbner skadeklinikken i Vordingborg. Betina Rønhoff har 14 års erfaring fra skadestuen i og er nu uddannet til behandlersygeplejerske. Hun glæder sig til at stå i front og selv behandle patienter i skadeklinikken. - Det er en udfordring, at ansvaret nu ligger på vores skuldre. Heldigvis har mange af os behandlersygeplejersker lang erfaring på skadestuen, siger Betina Rønhoff. - Det bliver da sjovt. Lidt kedeligt kollegial at arbejde alene i skadeklinikken, men spændende fagligt, supplerer kollegaen Henriette Pedersen, der har arbejdet seks år på skadestuen i. De to sygeplejersker glæder sig til selv at lov til at færdigbehandle mindre skader som at sy små sår, bedøve smertende svejseøjne, fjerne en perle i næsen på et barn, vurdere om et fodled er forstuvet eller brækket. Overalt i amtet - også i og - skal patienterne med akutte skader normalt først tilses af skadeklinikkens behandlersygeplejerske, der vurderer om hun kan klare skaden alene, eller om patienten skal sendes videre til en læge. Ved alvorlige ulykker kommer hårdt tilskadekomne dog direkte ind på traumestuen, hvor et hold af eksperter straks går i gang med behandlingen. - Efter 1. april er det ikke alle patienter, der får en læge at se. Den første måned i og bliver dog en stille start, hvor vi samler erfaring, siger sygeplejechef Lone Hartmann, FBE Ortopædkirurgi. Læs side 4 og 5

2 undstrømmen Ekstraordinært vedligehold 2005 Der er blandt andet penge til renoveringen af fødegangen i Sundhedsudvalget har nu uddelt over 11 millioner kroner fra puljen til ekstraordinært vedligehold Der har været hård kamp om hver eneste krone. Bygge- og Energikontoret har sammen med FBE Teknik og Sygehusledelsens stab gennemgået en samlet oversigt på cirka 60 enkelt-projekter til en skønnet samlet udgift på cirka 33 millioner kroner. - Prioriteringen i 2005 er præget af projekter på arbejdsmiljø-området og mindre ombygningsprojekter, så omfanget af egentlige vedligeholdelsesprojekter som gennemføres i 2005 er stærkt begrænset, står der i Sundhedsudvalgets dagsorden. I forbindelse med prioriteringen har Bygge- og Energikontoret gjort opmærksom på, at en fortsat udskydelse af vedligeholdelse af klimaskærmen (begyndende udskiftning af tage og vinduer) og centrale installationer ikke er holdbar. Følgende projekter blev prioriteret: Afhjælpning af AT-påbud i, Fakse og, kroner. Udføres marts-november. Lovliggørelse af donorfaciliteter i og (samtalerum), kroner. Udføres juni-august. Fjerndepot til senge i, kroner. Indretning af skadeklinikker, kroner. Udføres maj-juni. Renovering af fødegangen i (inklusiv 10 familierum, to nye baderum), kroner. Udføres juni-august. Omlægning til nyt madsystem, kroner. Udføres juni-august. Renovering af klimaskærm i, Fakse og, kroner. Udføres juni-september. Udskiftning af gulv, OP i, kroner. Renovering og udskiftning af installationer i og Fakse kroner. Udføres januar-september. Overskriften omlægning til nyt madsystem indeholder en ombygning af -køkkenet i forbindelse med lukningen af -køkkenet. Denne sag skal igen på Sundhedsudvalgets møde til endelig godkendelse. En planlagt renovering af altanerne i udsættes til 2006, dog er løse plader fjernet. 2 Sundstrømmen Sundstrømmen er et nyhedsblad, henvendt til personalet på Storstrømmens Sygehus. Bladet er udgivet af Sundhedsledelsen i Storstrøms Amt og udkommer cirka hver 14. dag. Redaktion Journalist Lisa Westengaard (redaktør) tlf Journalist Linda Rasmussen tlf Redaktionsudvalg Sygehusdirektør Jens Peter Steensen (ansvh.) Sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann Økonomisk vicedirektør Arne Henriksen Sekretariatschef Birte Sonnenborg Økonomi- og planlægningschef Jan Kongstad Foto Fotograf Kirsten Lundgren Beck, tlf Fotograf Bruno Andersen, tlf Layout Grafiker Michael Larsen, AV-afdelingen, tlf Produktion AV-afdelingen, Storstrømmens Sygehus Adresse Sundstrømmen, redaktionen, Storstrømmens Sygehus, Herlufsvænge 14A, 4700 Læserbreve Læserbreve skal være på max.15 linier, medmindre andet er aftalt. Sidste frist for indsendelse er onsdag i ugen før udgivelsesdatoen. Oplag Ca stk. Ændringer i modtager-adresser: Henvendelse til assistent Tina Lindsel, tlf Læs Sundstrømmen på sygehusets hjemmeside: klik på - Nyheder - Personaleblad Næste nummer udkommer: 8. april 2005 AT-påbud for syv millioner Den samlede udgift til fysiske ændringer i forbindelse med AT-påbuddene er kalkuleret til godt syv millioner kroner. Her er Økonomiudvalget ansøgt om en medfinansiering på godt fem millioner kroner. Påbuddene omfatter krav om forbedring af arbejdsforholdene inden for følgende områder: Etablering af beskyttede arbejdspladser i lokaler, hvor der arbejdes med materialer, luftarter og væsker, som udgør en sundhedsrisiko Høring om patologien Forslaget om at samle det patologiske speciale i - i tilknytning til amtets kræftbehandling - er nu sendt til høring i MED-Sygehus og MED-Patologi. Dermed inddrages medarbejderne inden Sundhedsudvalget træffer den for personalet, f. eks. blanding af knoglecement eller bedøvelse af yngre patienter med anæstesi-gasser. (Udsugning og ombygning af skopvaskemaskiner) Forebyggelse af faldulykker ved at fjerne løse ledninger og slanger fra gulve i operationsstuer samt forhindre vand på gulve (regnvand på gulvet i centraldepotet i ). Hensigtsmæssige transportveje for håndtering af transportvogne. Korrekt belysning i gange. endelige beslutning om en eventuel sammenlægning. Det skal ske på Sundhedsudvalgets møde den 5. april En samling vil i givet fald berøre13 medarbejdere i, der vil få tilbud om at flytte til.

3 Sundstrømmen Forslag fra kommune: Sundhedscenter i Nakskov Nakskov Kommune ønsker at leje sig ind på sygehuset og overtage genoptræningsafdelingen Nu får Storstrømmens Sygehus Nakskov måske også et sundhedscenter. Nakskov Kommuner agter at ansøge om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til forsøg med sundhedscentre. Storstrøms Amts sundhedsudvalg er parat til at udleje ledige lokaler på sygehuset, men afviser at lade sygehuset skifte navn til Nakskov Nærsygehus. Det blev besluttet, da Sundhedsud- valget tirsdag den 15. marts behandlede forslaget fra Nakskov Kommune om sundhedscenter-projektet, før ansøgningen skulle indsendes. Nakskov Kommunes projekt har overskriften "Et helhedstilbud på sundhedsområdet til borgere i Nakskov Kommune" og omfatter tre elementer: Aktivitets- og Velværehus, Nakskov Nærsygehus samt en koordinerende enhed. Aktivitets- og Velværehuset, der bygges op omkring et varmtvandsbassin, udgør langt den største del af projektet. Resten af projektet omfatter en videreførelse af de amtslige sygehusfunktioner under betegnelsen Nakskov Nærsygehus samt en koordinerende administrativ enhed placeret på sygehuset. Kommunen forslår, at den nuværende genoptræningsenhed på sygehuset drives i kommunalt regi med regional finansiering af en del af opgaverne. De øvrige funktioner på sygehuset forudsættes fortsat drevet af amtet/regionen. Endvidere foreslår kommunen, at der tilbydes lokaler til praktiserende læger m.v. Sundhedsudvalgets svar til kommunen: Sundhedsudvalget kan anbefale, at ledige lokaler på Storstrømmens Sygehus Nakskov udlejes til Nakskov Kommune. Sundhedsudvalget vil gerne i samarbejde med Nakskov Kommune arbejde på, at alment praktiserende læger, speciallæger og andre sygesikringsydere etablerer sig i ledige lokaler på sygehuset. Sundhedsudvalget indgår gerne i en forhandling med den kommende storkommune omkring Nakskov om overtagelse af driften af den nuværende genoptræningsafdeling. Til gengæld ser Sundhedsudvalget ingen begrundelse for, at Storstrømmens Sygehus Nakskov skifter navn til Nakskov Nærsygehus. Britt Sørensen Uddannelsesleder Britt Sørensen, Storstrømmens Sygehus, er blevet kåret som Årets uddannelsesleder af Dansk Lægesekretær Elevforening. 1. og 2. års-eleverne på Storstrømmens Sygehus i, F. og Nakskov indstillede Britt Årets uddannelsesleder Sørensen til titlen. Det skete blandt andet med disse ord: Fantastisk planlægger og energisk: - Der er altid styr på tingene i forbindelse med vores uddannelse. Så meget endda, at det går ud over hendes egne planer, f.eks. med en synops, hun skulle lave i forbindelse med en lederuddannelse. Engagement og omsorgsfuldhed: - Hun er aldrig for stresset til at ringe/skrive/tale med os. Har vi det mindste problem, har vi alt fra hendes hjemadresse over mobiltelefon til privatnummer, og der er aldrig et tidspunkt i døgnet, der er for sent, hvis det brænder på. Hvis en elev har personlige eller private problemer, er hun der som en mis. Faglig stolthed: - Britt er dygtig til sit fag. Hun forlanger ligeså meget af os, som hun forlanger af sig selv, hvilket er positivt, selv om det kan føles som meget sommetider. Gør os stolte af at være lægesekretærer: - Britt er god til at forklare os, hvorfor vi skal være stolte af at være læ- gesekretærer, hvor vigtige vi faktisk er for, at institutionen kan hænge sammen. Planlægger arrangementer for os: - Foredrag, rundvisning, rundture etc., hvilket alt sammen er med til at skabe og udbygge vores kompetencer. Lærer os at samarbejde og arbejde selvstændigt: - At Britt stoler på vores evner gør også, at man får lyst til at opfylde de krav hun stiller. 3

4 undstrømmen Sygeplejersken behandler selv Klar til at stå alene med ansvaret i skadeklinikken Rent faglig er der intet de to erfarne sygeplejersker Betina Rønhoff og Henriette Pedersen er bange for, når de skal stå alene med ansvaret i en skadeklinik. - Vi er alle akutsygeplejersker. Hvis en arterie er skåret over eller en person med et bistik får et allergisk chok kan jeg nødbehandle og ringe 112. Men jeg er glad for at have 14 års erfaringer fra skadestuen, siger Betina Rønhoff. Henriette Pedersen: - Der er ingen - Vi er spændte på at se, hvor mange patienter vi får i klinikkerne, siger Betina Rønhoff. patient-diagnoser, jeg er bekymret for, men jeg kan godt være nervøs for at være alene om aftenen på sundhedscentret i Vordingborg, og der kommer skumle typer ind. Hvad gør jeg, når de tror, at jeg har skabet fuld af morfin? - Vi får ingen morfica i skadeklinikken - kun håndkøbsmedicin, skynder Betina Rønhoff sig at understrege. Oplysning til borgerne God information til borgerne om, hvad sygeplejerskerne kan behandle er i de to sygeplejerskers øjne afgørende for skadeklinikkernes succes. - Det vigtigste er, at vi får oplyst befolkningen om, hvad vi kan behandle, og hvad vi ikke kan. Patienterne skal ikke altid opleve at blive sendt videre, siger Henriette Pedersen. - Smertende svejseøjne er lette at behandle med bedøvelse og smertestillende, og patienterne bliver så glade, siger Betina Rønhoff. - Fodled er så klassiske, så det er ikke så svært at vurdere om de er forstuvede eller brækkede. Knæled er mere komplicerede, så der vil jeg nok være hurtigere til at sende patienten videre! Vi må selv sy sår, der er højst fem centimeter lange og en halv centimeter dybe. Sårene må ikke sidde i ansigtet eller på fingre og håndflader. - De læger, der har udarbejdet, hvad vi må, har beskyttet os, så vi får en succes-oplevelse og ikke står med for store opgaver. Med tiden kan vi måske få lov til mere, siger Betina Rønhoff. Håb om kortere ventetid Betina Rønhoff og Henriette Pedersen har allerede brugt deres behandleruddannelse som et tilbud til skadestuepatienterne i. - Efter at vi har fået uddannelsen, har vi så småt øvet os - med læge-backup. For eksempel fjernet en perle i næsen INFO BOKS Skadeklinikken Patienterne kan komme lige ind fra gaden og få behandlet en akut skade i skadeklinikken af en specialuddannet sygeplejerske. Skadeklinikkerne i Nakskov, Fakse, Stege og Vordingborg får åbningstid kl I og er der åbent for akutte skader hele døgnet. Her modtages patienterne også først af en behandlersygeplejerske fra skadeklinikken. Skadeklinikkernes sygeplejersker kan selvstændigt færdigbehandle patienten eller henvise til en læge på skadestuerne i enten eller. Desuden bliver der et samarbejde med lægevagten. Opgaver Rense, forbinde og sy simple sår Fjerne fremmedlegemer - splinter, skår - også i næse og ører Fjerne skovflåter og tæger Fjerne fremmedlegemer i øjet Vurdere forvridninger og slag Brandsår Insektstik Skader på fingre og tæer Overfladiske snitsår Stivkrampevaccinationer Overfladiske bid fra dyr eller mennesker Behandle klemme-skader Svejseøjne Tilretning af gipsbandager 4

5 Sundstrømmen 50 sygeplejersker er uddannet Skal arbejde i team med base på de store sygehuse I alt 50 sygeplejersker er foreløbig uddannet til behandlersygeplejersker i Storstrømmens Sygehus. De skal enten dække skadeklinikkerne i, Fakse og Vordingborg eller, Nakskov Stege. Det sker efter en rotationsordning, så ingen kun arbejder ude på de små skadeklinikker. Alle skal bevare kontakten til skadestuerne og fortsat assistere lægerne ved større skader, så de konstant vedligeholder og udvikler deres faglige kunnen. Behandlersygeplejerskerne skal have skadestue-erfaring, en uges uddannelse samt en vis sidemandsoplæring. - Vi har fået den nyeste information og prøvet selv at stå med et fodled i hænderne for at vurdere om det er forstuvet eller brækket, siger Henriette Pedersen. - Det var sundt at kunne fordybe sig fagligt i sit arbejde i en hel uge. Vi havde gode undervisere - læger og sygeplejersker fra og. Det gode var også, at vi var samlet fra alle sygehuse, så vi kan tage det bedste fra alle steder, siger Betina Rønhoff. Inden for 3-amtet er der i øvrigt planer om at lave en fælles supplerende behandlersygeplejerske-uddannelse på 14 dage. Sygeplejerskerne kan f.eks. behandle mindre sår. Her Ulla Højbo fra. eller syet en flænge på et barn. Forældrene er dybt taknemmelige og har ikke haft brug for at tale med lægen, bare de kommer hurtigt ud af døren, fortæller Betina Rønhoff. - Vi kan tage toppen af ventetiden. Vi kan færdigbehandle mange patienter, så de undgår at skulle vente på lægen. Så tror vi, at folk bliver glade for os. I sidste uge havde vi tre-fire timers ventetid i skadestuen! Overblik over venteværelset De to sygeplejerske ser desuden gerne, at behandlersygeplejersken kan være en fremskudt post i venteværelset på de to store sygehuse. I er der i snit skadestue-patienter i døgnet, så der er ofte propfyldt. - Det er godt, hvis vi kan få et overblik over venteværelset - og sige til patienterne: du kan godt vente, du skal hurtigt ind. Vi kan være synlige, svare på spørgsmål og forklare, hvorfor der er ventetid, siger Betina Rønhoff. - Hvis patienterne får at vide, at de venter på grund af et trafikuheld, så kan de bedre acceptere det, tilføjer Henriette Pedersen. Start uden ombygning Skadeklinikker i og åbner i første omgang i de eksisterende skadestuer, indtil særlige skadeklinikker er indrettet. I kan skadeklinikken først indrettes - blandt andet i afdelingssygeplejerskens kontor - når Akut Modtageafsnit (AMA) pr. 1. august flytter op på 4. etage. Her skal neurologien først ud. I er det nødvendigt med større ombygninger og lokalerokeringer. Nye ideer til løsninger er i denne uge kommet på bordet og skal undersøges nærmere. De øvrige skadeklinikker forventes klar til åbningen. Skadeklinikkerne etableres tæt ved lægevagtkonsultationerne, bortset fra Stege, hvor der ikke er lægevagt. - Vi kan se på patienten og vurdere, at i det her tilfælde kan jeg klare det alene, og i det her tilfælde er patienten nødt til at se en læge, siger Henriette Pedersen. 5

6 undstrømmen Fra Polen til Nakskov Det danske sprog er svært, men hver dag går det bedre for seks nyansatte polske læger Seks polske læger - fem medicinske speciallæger og en reservelæge - har sat deres præg på Nakskov Sygehus siden deres første arbejdsdag den 14. februar. - Den første tid er gået godt. Vi har stadig problemer med sproget, men hver dag går det bedre. Vi håber, at det bliver godt om to-tre måneder. Patienterne er åbne, og de forstår, at vi stadig har problemer med sproget, så de hjælper os, siger Ewa Zalichta-Banas. - Vi bliver ved, indtil begge parter forstår hinanden, understreger Marcin Plisc. Før afrejsen fik lægerne tre måneders danskundervisning i Polen og fortsætter med et intensivt danskkursus indtil juni. - Hvorfor valgte I at få job i Danmark? - Vi ønsker et godt arbejde med venlige mennesker. Vi forventer at stabilisere vores livssituation, siger Magda- lena Matusiak-Krynecka. - I Polen arbejdede vi meget, for eksempel fra kl til kl. 22 tre gange om ugen, og måske to dage til kl. 19 og 18. Jeg har ikke haft tid til familien eller interesser - og så havde vi ikke så mange penge. I Danmark kan jeg arbejde til kl. 15, dyrke tennis og snakke med min familie. I Danmark kan vi også tjene flere penge end i Polen, siger Wojciech Cebula. - I Polen tjener en speciallæge cirka 3000 kroner om måneden efter skat. Derfor er lægerne nødt til at tage ekstra vagter, forklarer Ewa Zalichta-Banas. Familien er med Priserne i Danmark - altså lige bortset fra prisen på en ny bil! - afskrækker ikke polakkerne. Mad koster cirka halvanden gang så meget som i Polen. Alle bor ved sygehuset. En fem værelses lejlighed og en villa er ryddet for unge læger - der nu har fået et-værelses lejligheder i stedet for en stor fælles - for at skaffe plads til alle familierne. - Min mand er i Polen. Jeg har min INFO BOKS Stor styrkelse af sygehuset Med ansættelsen af de fem speciallæger er Nakskov Sygehus dækket godt ind på de medicinske fagspecialer, der passer til sygdomsbilledet blandt befolkningen på Vestlolland. Alle er ansat med hjælp fra Storstrøms Amts svenske samarbejdspartner Paragona. Lægerne fik tre måneders intensivt danskkursus i Polen - og opnåede fornemme danskkundskaber på den korte tid - og fortsætter med danskundervisning i Nakskov indtil juni. I alt har Storstrømmens Sygehus ansat 16 læger fra Polen. datter med og min tante til at passe hende. Min datter er tre år, og jeg vil ikke give hende et chok ved at sende hende i børnehave. Der er gode børne- Fra venstre: Marek Karon speciallæge i intern medicin, Magdalena Matusiak-Krynicka speciallæge i intern medicin, Ewa Zalichta-Banas speciallæge i lungemedicin, Wojciech Cebula, speciallæge i gastroenterologi, og Marcin Plisz, speciallæge i intern medicin. 6

7 Sundstrømmen på 12 år, som flytter til Danmark, siger Wojciech Cebula. Reservelæge Robert Rusinowski havde travlt med modtagelsen af en akut patient og kunne desværre ikke deltage i interviewet. haver i Danmark, men det kan være for meget for så lille et barn, mener Magdalena Matusiak-Krynecka. - Jeg har min mand og tre børn med. Min datter på fem år vil gå i børnehave. Mine drenge - på seks og 10 år - vil gå i skole. Mine børn fanger ordene hurtigt og husker på en helt anden måde end de voksne. De vil hurtigt lære dansk, siger Ewa Zalichta-Banas. Fra boliger til cpr-numre Lægesekretær Judith Frederiksen er en af de mange, der har travlt med at hjælpe de polske læger i deres første tid i Nakskov. De nye kolleger skulle have udbetalt et beløb ved ankomsten til Danmark. Men det krævede en bankkonto, og at få en bankkonto krævede et cpr-nummer. Så Judith Frederiksen fik kommunen til at udstede cpr-numre i god tid før ankomsten. Børnene kommer til at gå i Byskolen, hvor der er en to-sproget polsk lærer. - Hvor længe blive I boende i Danmark? - Jeg vil måske bo i Danmark i 10, 15 eller 25 år, men det kommer an på, om min kone og mine børn bliver assimileret i Danmark. Min yngste er to måneder, så det er ikke et problem, men jeg har også en datter på 15 år og en søn Judith Frederiksen Samtidig skulle der sørges for boliger, hjælp til at få børnene i institution og skole og holdes styr på reglerne for arbejds- og opholdstilladelse og meget mere. Samme sygdomme - Hvordan er det at arbejde som læge i Danmark? - Patienterne har de samme sygdomme som i Polen. Vi har lagt mærke til, at de behandles efter de samme principper, men lægerne i Danmark har mere tid til at tage sig af hver enkelt patient. I Polen har vi ikke de samme mulighed for hjemmepleje og plejehjem. Patienter bliver undersøgt og behandlet længe på hospitaler i Polen, siger Marek Karon. - Lige nu har vi problemer med at forstå logistikken - som for eksempel at udskrive til hjemmeplejen. Jeg er overrasket over, så godt det er organiseret med hjemmepleje og udskrivningerne fra sygehuset, siger Wojciech Cebula. - Journalerne er også gode - hele dokumentationen er god, tilføjer Marek Karon. - Hvordan er det at finde ud af at ordinere den rigtige medicin? - Det er ikke et problem. I Polen bruger vi den samme medicin som i Danmark, men de fleste præparater har anderledes handelsnavne, forklarer Marek Karon og viser en lille bog med oversigt over den medicin, han kan ordinere. God organisation De polske læger, der kommer fra både små og store sygehuse, synes generelt at organisationen er god i det danske sygehusvæsen. - I Storstrøms Amt er der fem samarbejdende sygehuse og én offentlig ejer. Jeg kommer fra Slesien, hvor der bor knap fire millioner mennesker, der kan behandles på cirka 150 sygehuse, som dog ejes af fire forskellige offentlige myndigheder, som ikke er så gode til at samarbejde, fortæller Wojciech Cebula. Tak til alle De polske læger slutter af med at rette en stor tak til alle de mange mennesker, der har hjulpet dem godt gennem starten på deres danske tilværelse. - Også tak til patienterne for at forstå os, siger Ewa Zalichta-Banas. 7

8 undstrømmen Hold 1 på lederuddannelsen. Øverst fra venstre: Kursusleder Elvi Weinreich, jordemoderleder Bettina Koch, afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt, souschef Dorte Stilund Jensen, afdelingssygeplejerske Britt Højgaard, overlæge Ram Dessau, afdelingssygeplejerske Annette Østerkjerhuus, afdelingssygeplejerske Eva Højgaard Nielsen, sygeplejerske Bolette Gram. Forrest fra venstre bioanalytiker Lisbeth Holde, afdelingssygeplejerske Betty Holm Jensen, afdelingssygeplejerske Lone Lind Pedersen, souschef Marianne Køier, afdelingsradiograf Anne Kristensen. Endelig et kursus for mellemledere Tre hold på ny lederuddannelse To ud af tre hold har nu gennemført lederuddannelsen i Storstrømmens Sygehus for mellemledere. - Kurset har været præget af ganske mange udefrakommende foredragsholdere af høj kvalitet med klare budskaber. Der er væltet et hav af indtryk og ideer ned over os, fortæller over- læge Ram Dessau, Klinisk Mikrobiologisk afdeling fra hold 1. - Det har været fantastisk godt. Endelig kom der et kursus for mellemledere og souschefer, supplerer afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt fra Klinisk Biokemisk afdeling i. - Vi blev først præsenteret for en række teorier om ledelse, og bagefter kom ledere fra erhvervslivet og satte ord på, fortæller Suzanne Sigvardt. - Der har været fokuseret på forandringsprocesser og kompetenceudvikling både for ledere og medarbejdere. Storstrømmens Sygehus og den kommende Sjællandsregion vil være præget af udvikling og forandring, og det vil vise sig om vi har fået lidt flere "værktøjer" til at klare skærene med, siger Ram Dessau. Storstrømmens Sygehus har vokseværk i Ruster sig med ekspertise til en vigtig rolle i den nye region Den kraftigste vækst i Storstrømmens Sygehus finder de kommende år sted i Falster. Der skal skaffes plads til over 200 fuldtidsmedarbejdere på sygehuset i Falster i perioden fra 2004 til Det er en konsekvens af den udviklingsplan for Storstrømmens Sygehus, som amtsrådet vedtog forrige år. Det skriver Sundhedsudvalget i en pressemeddelelse efter tirsdagens møde. - Sygehuset i Falster er inde i en positiv udvikling. Det kan allerede nu aflæses i det stigende antal af behandlede patienter. Når de nye operationsstuer er helt færdige midt på året, bliver der især på det ortopædkirurgiske område sat yderligere skub i aktiviteten, skriver Sundhedsudvalget. Regionale opgaver til Sundhedsudvalget er stærkt optaget af at sikre sygehusets fremtid i den kommende Region Sjælland. - En af de vigtigste begrundelser for at etablere regionen er at samle en række sygehusopgaver i større regionale enheder. Derfor er det vigtigt at finde nogle opgaver, som sygehuset kan løse for hele regionen. Der er allerede forslag om at samle det arbejdsmedicinske speciale for hele regionen i Falster. Sundhedsudvalget vil også arbejde for, at sygehuset i Falster får en væsentlig regional opgave indenfor det mikrobiologiske speciale, som skal drøftes på et møde mellem de 3 amters sundhedsudvalg i den nærmeste fremtid. Hvis de to forslag gennemføres tilfø- 8

9 Sundstrømmen Deltagere fik sat ord på deres ledertype Samtidig skal alle arbejde videre med et projekt i deres afdeling Deltagerne i lederuddannelsen i Storstrømmens Sygehus får alle lavet en typeprofil - ud fra Jungs type-psykologi, der bygger på 16 typer af ledere og mennesker. - Ud fra vores typeprofil arbejdede vi videre med, hvad vi kan gøre bedre som mennesker og ledere, og vi var til kompetence-samtale med vores leder. I en kompetencesamtale finder du ud af, hvad du kan, hvad du kan udvikle, og hvad du gerne vil arbejde videre med, fortæller afdelingsbioanalytiker Suzanne Sigvardt fra hold 1. - Samtidig lavede vi en synopsis for et projekt, vi skal gennemføre i vores afdeling. På den måde fik vi konkret udbytte af kurset. Vi skal mødes i grupper og holde kontakt med hinanden via , så vi over for hinanden kan fortælle, hvordan det går med vores projekt i afdelingen. Til sidst mødes vi til evaluering med kursusleder Elvi Weinreich, fortæller Suzanne Sigvardt. Meget at tænke over Først var holdet lidt skeptisk over for typeprofilen. Hvad skulle det egentligt bruges til? Spørgeskemaet til typeprofilen gav kun mulighed for svar A eller B, intet imellem. Det virkede lidt firkantet. - Men det passede faktisk fantastisk godt! Vi var også til interview med psykolog Keld Kunze, og han fik godt fat i vores typer, mener Suzanne Sigvardt. - Var I ikke bange for at få at vide, at I måske slet ikke var en ledertype? - Alle på kurset havde megen selvtillid, og jeg synes ikke, at der var nogen, der led nederlag, mener Suzanne Sigvardt. Selv er hun typen "ekstrovert tænkning med sansning". - Det betyder, at jeg tænker meget teoretisk, logisk og praktisk, men både i livet og arbejdet vil jeg få meget ud af at få føling med mine egne følelser. Og jeg vil også få meget ud af at tænke over, hvad andre føler, fortæller Suzanne Sigvardt. Det var op til kursisterne selv, hvad deres leder og medkursisterne skulle have at vide om deres ledelsesprofil. Bedre støtte til lægesekretærelever 10 elevansvarlige lægesekretærer fra Storstrømmens Sygehus har deltaget i kurset "Kompetenceudvikling af elevansvarlige lægesekretærer i Vestsjællands og Storstrøms Amt." Formålet er at øge kompetencerne til at varetage - I starten synes vi ikke, at de andre skulle se det, men efterhånden blev vi mere og mere åbne. Vi var et lille, godt hold. Arbejder videre Suzanne Sigvardts projekt går ud på at implementere kompetenceprofilen for ledere i afdelingen. - Vi er fem afdelingsbioanalytikere i alt - inklusiv mig selv. De andre skal læse kompetenceprofilen, forholde sig til den og finde ud af, hvad de måske mangler for at opfylde den. Spørgsmålet er også om der er ledelses-områder, de ikke ønsker. Der er fem former for ledelse - strategisk, faglig, administrativ, personale- og forandringsledelse. Vi behøver ikke nødvendigvis alle at kunne det hele, men kan supplere hinanden. Måske er en af os speciel god til et ledelsesområde. Det vil jeg tage fat på, siger hun. KORT NYT lægesekretærelevernes uddannelse, herunder pædagogik, vejledning og evaluering. Uddannelsen af de 10 lægesekretærer blev finansieret af Sundhedsudvalget. Falster res der yderligere mellem 20 og 30 stillinger til sygehuset. Styrkelse af kræftfunktion - Samlingen af opgaver i større regionale enheder betyder også, at sygehuset i Falster må afgive specialer. Sundhedsudvalget drøftede i dag et forslag om at samle det patologiske speciale i, hvor også amtets kræftbehandling samles. Storstrømmens Sygehus er ved at udvikle sig til et stærkt regionalt kræftcenter med blandt andet strålebehandling. En stærk patologisk afdeling er en vigtig del af et sådant kræftcenter, skriver Sundhedsudvalget. Formand Hjørdis Høegh-Andersen er optimistisk med hensyn til fremtiden for Storstrømmens Sygehus F.: - Vi kan allerede nu se, at specialiseringen og arbejdsdelingen mellem sygehusene, der er den bærende idé i udviklingsplanen for Storstrømmens Sygehus, har gjort det lettere at tiltrække speciallæger og andet personale til de nye sammenlagte funktioner. Det har også været en fordel for sygehuset i Falster, hvor flere års speciallægemangel på det medicinske område og på røntgenområdet nu er ved at være løst. - Nutidens medarbejdere forventer faglige udviklingsmuligheder og kollegial sparring, og patienterne forventer høj kvalitet og patientsikkerhed. Det skal vi også kunne tilbyde på Storstrømmens Sygehus F. Derfor vil sygehuset i de kommende år være i kontinuerlig udvikling, hvor nogle opgaver bliver afgivet til andre sygehuse, og nye vil komme til, slutter Hjørdis Høegh-Andersen. Læs hele pressemeddelelsen på 9

10 undstrømmen Den bløde, den lille og den hårde Projektleder Anders Hede giver et bud på tre ledelsesmetoder, som kan bruges i forbindelse med regionsdannelsen Projektleder Anders Hede fra ugebrevet Mandag Morgen mener, at regionsdannelsen kan sættes i værk efter tre forskellige ledelsesmodeller. Det bliver politikernes og embedsmændenes valg, hvilken model der skal bruges, når de skal omdanne amterne til regioner. De tre modeller er: Den bløde Den lille Den hårde Den bløde model Hvis lederne beslutter sig for at lægge den bløde model til grund betyder det, at der vil blive givet plads og tid til, at de ansatte som involveres i fusionen får tid til at lære hinandens kulturer at kende gennem møder, samtaler og forskellige former for samvær. INFO BOKS Anders Hede Projektleder Anders Hede ansat på ugebrevet Mandag Morgen. Ugebrevet er et nyhedsbrev uden billeder og smart layout, men når det så er sagt også et velestimeret blad, der er kendt for tilbundsgående analyser af såvel økonomiske som organisatoriske samfundsforhold. Anders Hede har gennem en årrække beskæftiget sig med analyser af det danske sundhedsvæsen. Flere oplysninger om ugebrevet, projekter og rapporter på internetadressen: Anders Hede påpegede to problemer ved den bløde model: Dels er den meget tidskrævende, fordi alle skal bruge meget tid på at møde hinanden, samtale og være sammen for at lære hinanden at kende både fagligt og socialt. Det andet problem er, at den meget let bliver personafhængig, fordi der kun er nogle ganske få personer, der vil være initiativtagere til at skabe fællesskaber. Den lille model Den lille model handler om at danne en region baseret på decentralisering, hvor der skabes små uoverskuelige enheder i den store helhed. Anders Hede påpeger, at den lille model indbyder til flere problemer: Det kan blive vanskeligt at finde rette brugere til de enkelte enheder. Desuden vil decentralisering begrænse karriere mulighederne og kan give tab af faglig udvikling og fleksibilitet. Den hårde model Den hårde model er den, hvor tingene forenkles, kvalitetsudvikles, formaliseres og lægges op i store enheder. Den hårde model bygger på den industrielle kvalitetskontrol-tænkning. Den indebærer to problemer: Dels vil det være vanskeligt at imødegå bureaukratiet og dels er det tvivlsomt om modellen indbyder til en fælles målsætning, men den kan så til gengæld indføres hurtigt og er ikke særlig tidskrævende. -lr Dette er den fjerde artikel i en artikelserie fra Storstrøms Amts Inspirationsseminar om fremtidens samarbejde i sundhedsvæsnet på Mogenstrup Kro den 30. januar med deltagere fra både amt og kommune. Nyt job Nyt job i Storstrømmens Sygehus Februar og marts 2005 FBE Ortopædkirurgi Reservelæge Philip Lowell Stürup Bennett, Reservelæge Signe Villien Vindfeld, Social- og sundhedsassistent Bettina Jacobsen afsnit 300, Asssistent Susanne Pedersen, Centraljournal, Reservelæge Claes Septrup Lønkvist, Sygeplejerske Laila Heidi Nissen, Skadestuen-Modtagelsen, Lægesekretær Maria Vejle Lohse, Lægesekretær Ulla Merete Christensen, Sekretærcentralen, Lægesekretær Charlotte Bøndberg, Sekretærcentralen, FBE Gynækologi og Obstetrik Sygeplejerske Hanne Merete Bondehøj, afsnit 22, Sygeplejerske Heidi Høgh Frederiksen, afsnit 22, Jordemoder Jeanette Svane Holst, Sygeplejerske Christine Stenfeldt Rosenfeldt, afsnit 9,. Sygeplejerske Lene Johansen, afsnit 10, Social- og sundhedsassistent Louise Merete Jensen, Reservelæge Sviatlana Nielsen, FBE Kirurgi Ledende lægesekretær Hanne Steffensen, Reservelæge Margit Bak Skousen, Reservelæge Sviatlana Lisnyk, Reservelæge Mie Sandgaard, Sygeplejerske Jinnie Andersen, afsnit C, Fakse Reservelæge Merete Petersen, Reservelæge Rikke Bring Rasmussen, Sygeplejerske Anja Skafte Christensen, afsnit 6, 10

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM I "(SKRIV BØRN OG INSTITUTIONSNAVN)" KULTUR [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] 1 Maj 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Formål med distriktsteam 3. Overordnet

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital.

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital. Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital. Fra : Natasja Blicher Hansen Email: Galehus@msn.com. Sygeplejeskolen i Slagelse, CVU Vestsjælland. Hold: feb04f. Værts-institution:

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere