Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller Risø-R-Report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report"

Transkript

1 Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Risø-R-Report Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Risø-R-1802 (DA) December 2011

2 Forfatter: Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Titel: Årsrapport: Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Afdeling: Vindenergiafdelingen Rapportnummer f.eks. Risø-R-1802 (DA) December 2011 Abstract (in English) : ISSN ISBN This report was prepared as documentation for the activities in the Certification Secretariat of Wind Turbines in The secretariat has performed duties under a contract with the DEA, where the contents of the tasks are focused on administration of the Danish Certification Scheme for Wind Turbines. The report describes the current state of deployment of wind turbines in Denmark and the latest developments in wind turbine industry. Furthermore, the development of test areas is described. The tasks of the Secretariat has included daily administration, including ensuring the secretariat for the Advisory Committee, implementing the system of maintenance and service, development of new licensing rules for small wind turbines, and the approval and reviews of small wind turbines. In addition, the Secretariat and related experts from Risø DTU participated in Danish and international standards committees. Føniks reg. nr.: Sponsorship: Energistyrelsen J. nr, Forside : Billed af en V90-3MW mod en blå himmel. Peggy Friis Sider: 50 Afdelingen for Informationsservice Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Postboks Roskilde Danmark Telefon Fax

3 Indhold 1 Forord 5 2 Indledning 6 3 Udviklingen på vindmølleområdet i Udviklingen i vindmølleindustrien Vindkraftudviklingen i Danmark Udvikling af nye vindmøller Afprøvnings- og testpladser Østerild Vindmøllepladser til forsøg mv Komponent testcentre Lindø Test faciliteter på Risø DTU Afprøvning af små vindmøller Service på vindmøller 11 4 Hovedopgaver for Sekretariatet Almindelige driftsopgaver, vejledninger mv. og teknisk bistand til Energistyrelsen Almindelige driftsopgaver Sekretariatsarbejde i Møder med Det Rådgivende Udvalg Deltagelse i relaterede udvalg og samarbejdsaktiviteter Stikprøvekontrol og havariundersøgelser Koordinering af certificerende virksomheder Godkendelse og prøvning af husstandsmøller på 25 kw eller derunder Temadag om små vindmøller Program for temadagen den 17.september Certificering og godkendelse af servicefirmaer Indberetning til Energinet.dk Bekendtgørelse, vejledninger mv Faglig bistand og rapportering til Energistyrelsen m.v Koordinering til standardiseringsarbejdet i DS og IEC/Cenelec Dansk Standards rolle Standardiseringsudvalget S S-588 Standardiseringsmøder Kommissoriet for S IEC TC88: IEC standarder og tekniske rapporter og specifikationer Deltagelse danske eksperter i arbejdsgrupperne S-588 danske arbejdsudvalg Danske formandskab og sekretariat i følgende internationale arbejdsgrupper: Danske medlemmer i S Nyt fra udvalgte arbejdsgrupper i Arbejdsgruppe vedrørende små vindmøller (IEC ) Arbejdsgruppen for certificering IEC Arbejdsgruppen for laster og sikker WG27 21 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 3

4 5 Budget og regnskab for Liste over bilag Bilag A: Medlemsliste over Rådgivende udvalg Bilag B: Oversigt over certificerende virksomheder Bilag C: Liste godkendte og anmeldte vindmøller ved udgangen af Bilag D: Liste certificerede og godkendte servicefirmaer og antal møller de har i service og ejere med egen service ved udgangen af Bilag E: Godkendelse af små vindmøller Bilag F: Udkast til ny bekendtgørelse 40 4 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

5 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som dokumentation for Godkendelsessekretariat for Vindmøller s aktiviteter i Sekretariatet udfører opgaver i henhold til en bevilling af 13. januar 2010 fra Energistyrelsen (EUDP ). Indholdet af de enkelte delopgaver er fokuseret omkring administrationen af den Danske Godkendelsesordning for Vindmøller og de forventede opgaver er beskrevet i ansøgning af 16. december 2009 til Energistyrelsen (EUDP-programmet; kvalitetssikring af VEteknologier). Rapporten beskriver den aktuelle situation for udbygning med vindmøller i Danmark og den seneste udviklingen i vindmølleindustrien. Endvidere er udviklingen på afprøvningsområdet beskrevet. Opgaverne i sekretariatet har omfattet daglig administration, herunder varetagelse af sekretariatsfunktionen for ordningens rådgivende udvalg, ordningen vedrørende små vindmøller, ordningen vedrørende vedligehold og service, samt opgaver i forbindelse med udarbejdelse af nye godkendelsesregler for vindmøller. Herudover har sekretariatet og tilknyttede eksperter fra Risø DTU deltaget i danske og internationale standardiseringsudvalg. Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 5

6 2 Indledning Nærværende årsrapport beskriver de hovedopgaver, der er udført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 i henhold arbejdsprogrammet, defineret i ansøgning af 16. december 2009 til Energistyrelsen om støtte for den pågældende periode. Generelt har hovedvægten i 2010 været lagt på aktiviteter omkring arbejdet med små møller og opfølgningen på serviceordningen. I marts 2010 blev de nye bestemmelser for godkendelse af vindmøller på op til 25 kw med et rotorareal på 40 m 2 udvidet til vindmøller med et rotorareal 200 m 2 og derunder. Hertil kommer, at der er ydet løbende bistand til Energistyrelsen ved besvarelser af henvendelser fra borgere, importører mv. vedrørende vindmøller. Sekretariatet har ligeledes deltaget i Energistyrelsens arbejdsgruppe for placering af fremtidige havvindmølleparker. Ud over denne hovedrapport indgår de løbende udarbejdede referater fra afholdte møder i Det Rådgivende Udvalg, jf. Bilag A, det nedsatte underudvalg for små vindmøller, jf. Bilag B, og Dansk Standards Vindmølleudvalg S588 med tilhørende ekspertudvalg som baggrundsmateriale til den årlige rapportering. Organiseringen af ordningen kan ses af den nedenfor viste figur. 3 Udviklingen på vindmølleområdet i 2010 Udviklingen på vindmølleområdet i Danmark var i 2010 præget af en øget udbygning med vindkraft både på land og på havet. I alt 364 MW blev opført på land fordelt på 164 anlæg. Samtidigt blev der nedtaget godt 44 MW ældre og mindre vindmøller fordelt på 244 anlæg. Det er en lidt større udbygning end sidste år. 6 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

7 I 2010 blev havvindmølleparken Rødsand II færdig, og næste store havvindmøllepark etableres af DONG Energy ved Anholt i Udviklingen i vindmølleindustrien Den samlede omsætning for vindmølleindustrien placeret i Danmark var i 2010 ca. 55,3 mia. kr. Sammenlignet med 2009, hvor omsætningen var 51,1 mia. kr., er det en stigning på 4,3 mia. kr. eller 8,3 pct. På verdensplan var den samlede danske vindmølleindustris omsætning på 98,8 mia. kr. i 2010 mod 91,4 mia. kr. i Den globale vækst har dermed været på 7,4 mia. kr., svarende til en stigning på 8,1 pct. Vindmølleindustriens eksport steg i 2010 til 46,2 mia. kr. mod 41,7 mia. kr. i Det er en stigning på 4,5 mia. kr. eller ca. 11 pct. Vindmølleindustriens eksport udgør i dag 8,5 pct. af den samlede danske eksport og har dermed fastholdt andelen af samlet danske eksport i forhold til Vestas (stadig nr. 1) og Siemens er stadig blandt de største 10 i verden, men flere nye fabrikanter er vokset betydeligt mere, ikke mindst de kinesiske Sinovel, Goldwind, Dongfang og United Power. SINOVEL (PRC) 11.1% Top-10 Suppliers (Global) in 2010 GE WIND (US) 9.6% % of the total market 39,404MW GOLDWIND (PRC) 9.5% ENERCON (GE) 7.2% SUZLON GROUP (IND) 6.9% DONGFANG (PRC) 6.7% VESTAS (DK) 14.8% Source: BTM Consult - A Part of Navigant Consulting - March 2011 Others 20.9% UNITED POWER (PRC) 4.2% GAMESA (ES) 6.6% SIEMENS (DK) 5.9% Beskæftigelsen i vindmølleindustrien i 2010 lå med ansatte på niveau med beskæftigelsen i 2009, hvor der var ansatte i vindmølleindustrien. Det er en stigning på 300 ansatte eller 1,2 pct. Den stagnerende beskæftigelse dækker over store svingninger mellem de enkelte virksomheder. I 2010 blev der fortsat gennemført nogle større fyringsrunder i industrien, men samtidig begyndte leverandørerne, projektudviklere og den brede vifte af rådgivere igen at ansatte medarbejdere inden for vinddelen af deres forretningsområder. I alt steg den samlede kapacitet globalt i 2010 fra ca MW til næsten MW eller 25 %. Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 7

8 40,000 Installed Wind Power in the World - Annual and Cumulative - 200,000 35, ,000 30, ,000 25,000 r a e y r e20,000 p W M15,000 10, , ,000 75,000 50,000 W M e tiv la u m u C 5,000 25, Year Source: BTM Consult - A Part of Navigant Consulting - March 2011 Kina ligger nu top med hensyn til andel af verdens samlede kapacitet. Ved udgangen af 2010 var der opstillet over 44 GW i Kina mod ca. 40 GW i USA. Europa er dog forsat den verdensdel, hvor der er flest vindmøller (ca. 87 GW), men den største vækst har været i Asien. Med MW opsat er Danmark ikke længere i top 10 i verden. Det globale marked for vindkraft voksede i 2010 med kun ca. 3 pct. fra ca MW til MW pr år, mod hele 35 % året før. Den danske vindmølleindustri har fortsat den globale førerposition på markedet for havvindmølleparker. Blandt de offshore vindkraftparker, som var i drift ved udgangen af 2010, er hovedparten danskproducerede. De fleste er opstillet i England og Danmark, og en stor del ejes og drives af DONG Energy. I alt er MW opstillet i verden. Kun ca. 100 MW er opstilet uden for Europa (Kina) 3.2 Vindkraftudviklingen i Danmark. Med den energipolitiske aftale i 2008 blev der afsat øgede forskningsmidler til energi. Målsætningen var, at der fra 2010 skal være mindst 1 mia. kroner til rådighed om året til energiteknologisk forskning og demonstration. Midlerne skal komme dels fra de nye bevillinger, dels fra de eksisterende forskningsprogrammer i det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Forskningspartnerskabet Megavind er fortsat omdrejningspunkt for den danske indsat på forskningsområdet. Megavind er et strategisk partnerskab for den samlede vindmøllebranche, det vil sige industrien, forskningsverdenen og de offentlige myndigheder. I Megavind arbejdes der med at forbedre rammer for forskning, afprøvning og demonstration inden for vindkraft. I 2010 er der desuden blevet lagt stor vægt på udarbejdelse af en fælles strategi for havvindkraft. Samtidigt blev der under Videnskabsministeriet i 2007 skabt et højteknologisk netværk Vindkraftnet. Vindkraftnet har været et højteknologisk netværk etableret gennem samarbejde mellem Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi og Vindmølleindustrien. Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi fungeret som styregruppe for Vindkraftnet og Vindmølleindustrien som sekretariatet. Vindkraftnet blev afsluttet medio Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

9 Formålet med Vindkraftnet var styrkelse af det igangværende samarbejde mellem forskning, industri og energiselskaber samt at skabe øge samspil mellem aktørerne. Vindkraftnet skulle styrke Danmark som kompetencecentrum for vindenergi og fremtidssikre den danske vindindustris rolle med i udvikling af teknologiske løsninger. Derfor har Vindmølleindustrien været en del af dette samarbejde med offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Disse netværk har sammen med internationale netværk som den Europæiske teknologiplatform for vind og samarbejdsaftalerne under IEA stor betydning for, hvilke vindmøller der skal udvikles og afprøves i de kommende år. 3.3 Udvikling af nye vindmøller Antallet af fabrikanter, der i 2010 havde aktuelle danske typegodkendelser af større vindmøller, er fortsat kun på 2 (Vestas og Siemens). I 2009 blev de første små vindmøller under 25 kw godkendt eller anmeldt i henhold til de nye, lempeligere regler, der trådte i kraft i maj 2009 og revideret i marts I 2010 blev der udstedt 10 type- og prototypegodkendelser af små vindmøller med et rotorareal på under 200 m2 og 5 vindmøller med et rotorareal 5 m 2 og derunder er anmeldt til Godkendelsessekretariatet jf. afsnit Afprøvnings- og testpladser På området afprøvning af vindmøller har afprøvningsfaciliteterne på Høvsøre været en stor succes og vigtig for fabrikanternes udvikling, og det er fortsat vigtigt, at der er adgang til testpladser i nærheden af virksomhedernes hovedudviklingsafdelinger. Vindmølleindustrien har derfor behov for flere nye områder, hvor den første prototype af nye vindmøller kan afprøves Østerild Regeringen udpegede den 30. september 2009 Østerild Klitplantage som område til afprøvning af prototyper. Udpegningen er resultat af en tæt dialog mellem Vindmølleindustrien, myndigheder og politikere. Folketinget vedtager den 4. juni 2010 lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Den 8. december 2010 sendes et udkast til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsmøller m.v.) og den supplerende VVM-redegørelse. Høringsperioden udløb den 6. januar Lovændringen blev nødvendigt efter, at Miljøministeriet i november 2010 konstaterede, at der var sket en fejl i VVM-redegørelsen, og at det var nødvendigt at ekspropriere eksisterende produktionsmøller i området. Testcenteret i Østerild vil ligesom prøvestationen i Høvsøre været finansieret af brugerne. Dertil kommer private investeringer i aktiviteterne på hver stand. Vindmølleindustrien estimerer, at der i udviklingen af en ny mølletype investeres ca. 200 mio. kr. over en årrække. Herudover forventes det, at Østerild vil blive omdrejningspunkt for samarbejdsprojekter mellem private aktører og offentlige forskningsinstitutioner. Det forudsættes fortsat, at vindmøller der opsættes på testspladserne skal igennem en prototype certificering Vindmøllepladser til forsøg mv. Forsøgs- og demonstrationsmøller er vindmøller, der er opstillet med henblik på at udvikle eller afprøve nye vindmølletyper eller til undersøgelse af forhold, der kan forbedre vindmøllers udnyttelse af vindens energi. Forsøgs- og demonstrationsmøller er betegnelser for bestemte vindmøller opstillet med til et særligt formål. Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 9

10 Dette kan være: Prototype-møller, der er de første eksemplarer af en ny vindmølletype, opstillet med henblik på afprøvning og udvikling Serie 0-møller, der er møller fra den første produktionsserie, opstillet med henblik på afprøvning under realistiske påvirkninger over længere tid Demonstrations-møller, der er nye mølletyper opstillet med henblik på indsamling af driftserfaringer, herunder viden om udnyttelse af vindens energi og påvirkninger på miljø mv. Møller, der opstilles til forsøg i forbindelse med forskningsprojekter. I 2009 udpegede Klima- og Energiministeren ligeledes 10 pladser til forsøg med 0- serie møller i Nissum Bredning ved Limfjorden. I 2010 blev der under Naturstyrelsen påbegyndt et udvalgsarbejde med at yderligere pladser til både prototypevindmøller og 0-Serie vindmøller. Både forsøgs- og demonstrationsmølle skal godkendes af en certificerende virksomhed, jf. Energistyrelsens bekendtgørelse om teknisk godkendelse af vindmøller 1. Godkendelsen udstedes som udgangspunkt for en 3-årig periode. Såfremt der er behov for yderlige forsøg skal godkendelsen fornys, ligesom ændringer af møllen kræver fornyet godkendelse. Efter udløb af godkendelsen skal vindmøllen enten nedtages, eller der skal udstedes en ny godkendelse til normal anvendelse Komponent testcentre Der blev i 2010 arbejdet på flere initiativer med henblik på at få etableret nye komponent test faciliteter i Danmark. Det i 2005 etablerede vingeafprøvningscenter Blaest (Blade Test Centre A/S) spiller forsat en væsentlig rolle i udviklingsarbejdet. Centret er et af verdens førende og har faciliteter til at afprøve vinger med en længde på op til 100m Lindø LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) blev i 2009 etableret med et mål om at tiltrække produktionsvirksomheder og nye arbejdspladser fra den grønne offshore teknologi, og dermed fortsat sørge for at Danmark er global leder og udviklingscentrum for havvindmøller. LORC kan specialisere sig omkring offshore industrien både i form af havvindmøller og bølgeenergi. Der er et betydeligt udviklingsbehov inden for offshore vedvarende energi, hvor hullerne i videngrundlaget særligt knytter sig til udviklingen af omkostningsreducerende fundamenter, effektive og internationale videnmiljøer, der kan sikre et videncenter i verdensklasse. LORC var i 2010 fortsat i en opbygningsfase Test faciliteter på Risø DTU På Risø DTU findes en mindre teststand til afprøvning ad medium skala vinger. Endvidere en ny forsøgstestfacilitet til afprøvning af drive trains (gear og generatorer) under opbygning. 3.5 Afprøvning af små vindmøller De seneste års stigende interesse for små vindmøller på under 25 kw har medført behov for pladser til afprøvning til verificering af godkendelseskriterierne på baggrund af hidtidige erfaringer med beregning, prøvning og godkendelse. 1 Bekendtgørelse nr. 652 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller. 10 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

11 Risø DTU er ved at opbygge en testfacilitet, og en del fabrikanter er igen begyndt at anvende Nordisk Folkecenters facilitet til at afprøve specielt importerede møller. 3.6 Service på vindmøller Den stigende fokus på området vedligehold og service af vindmøller har medført, at der i 2008 kom mere fokus på kvaliteten af det servicearbejde, der udføres. Som et led i den tekniske godkendelsesordning er der fastsat krav til både ejere og service medio 2010 havde 2/3 af alle vindmøller i Danmark fået registret service i Energinet.dk s database. 4 Hovedopgaver for Sekretariatet Opgaverne i forbindelse med administrationen af den danske tekniske godkendelsesordning i Danmark varetages af Godkendelsessekretariatet (EGV-sekretariatet) for vindmøller på Risø DTU. Som i tidligere år har flere eksperter og forskere fra Vindenergiafdelingen på Risø har været inddraget i en lang række af opgaverne vedrørende standardisering, der pågår i regi af Dansk Standard. Endvidere er der udarbejdet en særlig rapport om vindmøller og motorveje med bistand fra DTU MEK, og AaU. Sekretariatet støttes af et rådgivende udvalg, som er sammensat af repræsentanter fra branchen. Hovedopgaverne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 4.1 Almindelige driftsopgaver, vejledninger mv. og teknisk bistand til Energistyrelsen Opgaverne i 2010 omfatter følgende opgaver: Almindelige driftsopgaver Sekretariatets almindelige arbejde skal medvirke til: at typegodkendte vindmøller til opstilling i Danmark opfylder bekendtgørelsens krav om sikkerhed m.v., at de parter, der udfører godkendelsesarbejdet, herunder certificering af servicevirksomheder, er akkrediterede i henhold til gældende krav, at godkendte servicevirksomheder opfylder bekendtgørelsens krav om kvalitetsstyring, at bruger- og samfundsinteresser bliver tilgodeset i godkendelsesordningen, at nye standarder implementeres på en forsvarlig måde i godkendelsesordningen, at erfaringer opsamles og vurderes, at informationer formidles til brugerne, bl.a. via hjemmesiden, at arbejdet i DS/S følges og forelægges det Rådgivende udvalg, at der udarbejdes forslag til S 588 på baggrund af nye forskningsresultater efter drøftelser i Rådgivende udvalg Sekretariatsarbejde i 2010 Sekretariatsarbejdet har omfattet telefonisk ekspedition af forespørgsler fra brugere af godkendelsesordningen, administration af web site: Vindmøllegodkendelse, registrering af nye brugere samt ekspedition af tekniske forespørgsler. Sekretariatet har ligeledes varetaget registrering og arkivering af nye godkendelser og akkrediteringer, og arkivering af dokumenter, samt arrangering af møder mv. 2 Dansk Standards standardiseringsudvalg: DS/S Elproducerende vindmøller Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 11

12 4.1.3 Møder med Det Rådgivende Udvalg. Der har i 2010 været afholdt 3 møder i Det Rådgivende Udvalg under godkendelsesordningen. Der har ikke været afholdt særlige møder i arbejdsudvalget for små vindmøller. Referater fra møderne i Det Rådgivende Udvalg er løbende indsendt til Energistyrelsen. En liste over medlemmerne i det rådgivende udvalg inden i bilag Deltagelse i relaterede udvalg og samarbejdsaktiviteter Godkendelsessekretariatet har deltaget i det danske standardiseringsudvalg S-588 på vindmølleområdet samt i den internationale arbejdsgruppe for opdatering af DS/EN , med henblik på at sikre den bedst mulige koordinering af danske og internationale regler og standarder. Der har været afholdt 4 møder i S588 i Sekretariatet er endvidere medlem af Vindmølleforeningens udvalg for vindmølleteknik (UVT), hvor repræsentanter for forsikring og ejere med jævne mellemrum drøfter skader på vindmøller, og hvorledes der bør følges op over for fabrikanterne. UVT udvalget har holdt 3 møder i Stikprøvekontrol og havariundersøgelser Der har i 2010 været 3 havarier, der er tilføjet i skemaet nedenfor. Opgørelsen blev lavet på basis af oplysninger til fabrikanter, forsikringsselskaber og Danmarks Vindmølleforening. I alt indeholdt opgørelsen ved udgangen af alvorlige havarier. I langt de fleste tilfælde er de nedfaldne dele landet inden for kort afstand, og der er ikke rapporteret skader på 3. personer eller andres ejendom. Resultatet af opgørelsen er vist i følgende skema: Nedfaldne År Brand Total havari vinger Nedfaldne vingedele I alt I alt Der er i 2010 ikke foretaget stikprøvekontrol af udstedte godkendelser. Opfølgningen hos fabrikanterne sker primært af de certificerende virksomheder i henhold til kravene i akkrediteringerne Koordinering af certificerende virksomheder. Der er i 2010 ikke kommet ny certificerende virksomheder. Enkelte har fremsendt oplysninger om, at deres akkreditering er fornyet, og at de derfor fortsat ønsker at stå på listen over instanser, der kan udføre arbejde under den tekniske godkendelsesordning. Alle de registrerede virksomheder er listet i bilag 6.2 Sekretariatet er medlem af og har deltaget i ekspertkomité-møder hos DNV (Det Norske Veritas) og Germanischer Lloyd i Hamburg. Disse komitéer er nedsat som led i DNV og GL s egne akkrediteringer for at sikre kvaliteten af certificeringsarbej- 12 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

13 det. Endvidere er der afholdt møde med de virksomheder, der certificerer servicevirksomheder Godkendelse og prøvning af husstandsmøller på 25 kw eller derunder. Den store interesse for opstilling af små vindmøller er fortsat i 2010 og har sat fokus på en række områder, hvor der er behov for at klarlægge og evt. tilpasse eksisterende regler eller administrationen heraf. De nuværende regler, der berører små vindmøller, omfatter krav til vindmøllernes konstruktion, hvor de må opstilles, hvordan de må tilsluttes samt til afregning af den strøm, som skal sælges. Reglerne administreres primært at Energistyrelsen/Energinet.dk (teknisk godkendelse, nettilslutning og afregningsforhold) og af de enkelte kommuner (byggetilladelser, støjforhold og planlovens bestemmelser). Energistyrelsen og det Rådgivende Udvalg har i marts 2010 sammen med Godkendelsessekretariatet færdiggjort arbejdet med det særlige godkendelsesgrundlag for godkendelse/certificering af små vindmøller på til og med 25 kw og med et rotorareal på 200 m 2 og derunder (19. marts 2010). Det særlige godkendelsesgrundlag er opdelt i tre hovedområder: 1) vindmøller med et rotorareal på 200 m 2 og derunder, 2) vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder, samt 3) vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder. Det er implementeret i form af et undtagelsesregelsæt til bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni Reglerne er endvidere blevet oversat til engelsk i efteråret Som et grundlæggende princip vil udstedte certifikater fra anerkendte udenlandske ordninger, certificeret af anerkendte certificerings virksomheder, kunne overføres, såfremt de omfatter de samme eller tilsvarende krav, som i det danske godkendelsesgrundlag. I visse tilfælde kan der blive tale om, at der skal suppleres med danske målinger, før der kan udstedes et endeligt dansk certifikat. På de lidt større husstandsmøller anerkendes som udgangspunkt den gældende sikkerheds- og konstruktionsstandard for mindre vindmøller (IEC ), jf. afsnit om arbejdet med standarder. Som nævnt i årsrapporten for 2009 har bl.a. England udarbejdet et særligt godkendelsessæt i forbindelse med deres Microgeneration Certification Scheme, MCS, hvor der kan udstedes certifikater for opstilling og produkter, eller lokale myndigheder kan give enkeltstyksgodkendelser. Specielt for MCS var det forventet, at den kunne anvendes i Danmark, men desværre er ordningen blevet udvandet, så det indtil videre ikke er tale om en reel certificering, men kun om fabrikant erklæringer. Dette gør at certifikaterne ikke direkte kan anvendes i Danmark. Fælles for alle vindmøller er dog, at de skal være CE-mærket i henhold til Maskindirektivet, hvilket er det eneste, der kræves dokumentation for i de danske regler for vindmøller op til 5 m 2. Sekretariatet sikrer sig, at de fremsendte oplysninger til brug for en anmeldelse af vindmøller under 5 m 2 i rotorareal, er fyldestgørende i forhold til krav om risikovurdering og brugervejledning, jf. Maskindirektivet. Ud over Risø DTU er Teknisk Konsulent Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening af Energistyrelsen bemyndiget til at godkende vindmøller på 40 m 2 i rotorareal og derunder. Virksomheder, som DNV, GL, og TÜV, som er akkrediterede til at godkende vindmøller, kan naturligvis også godkende de små vindmøller, men da godkendelser af små vindmøller ikke må koste ret meget, er der ikke er noget økonomisk incitament for dem til at gå ind i området. Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 13

14 Risø DTU har i 2010 fortsat opbygningen af prøvningsfaciliteter til 1-2 vindmøller på op til 25 kw med henblik på udviklingen af nye prøvnings- og godkendelseskriterierne, samtidig med at kravene til varighedstest, som angivet i IEC , også skal opfyldes i det omfang, det er rimeligt under danske forhold. Resultatet forventes at blive en ny guideline til afprøvning af vindmøller, som kan anvendes af alle, der godkender. Der er dog kun sat en enkelt mølle på Risø DTU s areal. De fleste afprøvninger er fortaget på andres steder, hvor fabrikanterne/importører har fået kommunal tillades til at sætte en prøvemølle op. I forbindelse med udviklingen af nye regler for prøvning og godkendelse af små vindmøller deltager sekretariatet i et nyt task vedrørende en mærkningsordning for små vindmøller under IEA samarbejdet. Dette arbejde vil være koordineret med revisionen af den internationale IEC sikkerhedsstandarden for små vindemøller. Godkendelsessekretariatet og Strange Skriver havde ved udgangen af 2010 færdigbehandlet 51 anmeldelser eller godkendelser af vindmøller med et rotorareal på 200 m 2 og derunder. Enkelte importfirmaer har undervejs besluttet at skifte til et andet produkt, og derfor indsendt nyt materiale, så sagsbehandlingen ikke har kunnet afsluttes. Sekretariatets hjemmeside opdateres løbende. Status 31. december 2010 < 5 m2 < 40 m2 < 200 m2 I alt I alt Anmeldte eller godkendte Testmøller Udgået Temadag om små vindmøller Godkendelsessekretariatet afholdt i samarbejde med Danmarks Vindmølleforening igen i 2010 en temadag om minivindmøller og husstandsmøller i Danmark med fokus på teknologi, regler og økonomi fredag den 17. september 2010 i Fredericia Program for temadagen den 17.september 2010 Indledning Asbjørn Bjerre, direktør, Danmarks Vindmølleforening Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Kristian Ditlev Frische, Miljøministeriets vindmøllesekretariat Afregningsregler, herunder den nye "solcelle-regel" Henrik Lawaetz, akademiingeniør, Energistyrelsen Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Tue Nielsen, projektrådgiver, Danmarks Vindmølleforening Godkendelsesregler og afprøvning Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening Små vindmøller og deres effektivitet Christina Beller, PhD studerende, Risø DTU Præsentation af 25 kw mølle Svend W. Enevoldsen, Ecology Management 14 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

15 Præsentation af Thy Møllen Leif Pinholt, Thy Windpower ApS Præsentation af 6 kw mølle Kim Bilskov, Cirkel Energi Afslutning Asbjørn Bjerre, direktør, Danmarks Vindmølleforening Præsentationer er blevet offentliggjort på DV s-hjemmeside Certificering og godkendelse af servicefirmaer Godkendelsessekretariatet har i 2010 gennemført 1 orienteringsmøde med de certificerende virksomheder den 15. marts Ved udgangen af 2010 var 21 virksomheder blevet certificeret, 8 virksomheder godkendt af Energistyrelsen og 32 private var godkendt til at servicere egen mølle. En liste over alle certificerede og godkendte servicevirksomheder er vedlagt som bilag 6.4. Ejere af helt små vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder er fra maj 2010 med de særlige regler for godkendelse af små vindmøller helt undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelsens 15 vedrørende service, og virksomheder, der udelukkende udfører service på møller på 25 kw og derunder med et rotorareal mellem 40 og 200 m 2, kan nøjes med at blive godkendt i henhold til 15 stk. 4. Certificering af servicevirksomhederne gennemføres af akkrediterede virksomheder, og der er anmeldt 6 virksomheder, som kan certificere kvalitetsstyringssystemer hos servicevirksomhederne. Certificerede servicevirksomheder kan gennemføre vedligeholdelse og service på alle vindmølletyper omfattet af certifikatet, mens godkendte virksomheder kun kan vedligeholde stall-regulerede møller under 600 kw. På godkendelsessekretariatet s hjemmeside (www.vindmoellegodkendelse.dk) er der oprettet en oversigt over servicevirksomhederne og de vindmølletyper, som de kan gennemføre regelmæssig vedligeholdelse og service på Indberetning til Energinet.dk Registreringssystemet for serviceordningen blev etableret medio 2009, og Energinet.dk skrev ud til alle ejere og registrerede servicefirmaer og oplyste om ordningen samt om, hvorledes registrering kan foretages (vejledning udsendt). Indberetningen af den regelmæssige vedligeholdelse og service omfatter følgende for hver vindmølle: dato for det gennemførte servicebesøg navn på servicevirksomheden dato for det næste regelmæssige servicebesøg Tidspunkterne for service afhænger af møllefabrikanterne specifikationer, men der må maximalt gå 2 år mellem hvert besøg. For ejere er der udarbejdet et indberetningsskema, som skal udfyldes efter hvert servicebesøg og sendes til Energinet.dk. Fra medio november 2009 har godkendelsessekretariatet modtaget udskrift af en månedsliste med oplysninger om dato for seneste udført service og dato for næste planlagte service. Som nævnt i årsrapporten for 2009 har Sekretariatet fra medio 2010 foretaget kontrol af, hvorvidt service udføres. I august 2010 blev der udsendt Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 15

16 rykkere med anført GSRN nummer via et fællesbrev med Energinet.dk til ca. 800 ejere med møller opstillet før 1. april 2009, der endnu ikke havde registreret service Bekendtgørelse, vejledninger mv. Det særlige godkendelsesgrundlag af vindmøller med et rotorareal på 200 m 2 og derunder og med en el-effekt på maksimalt 25 kw blev udsendt af Energistyrelsen den 29. marts 2010, således at godkendelsesgrundlaget for vindmøller op til 200 m 2 er samlet i et dokument, jf. bilag 6.5 Godkendelseskrav er opdelt i 3 grupper efter størrelsen på rotorarealet op til henholdsvis 5, 40 og 200 m 2 og en maksimal effekt på 25 kw. I efteråret 2010 påbegyndtes arbejdet med at revidere bekendtgørelsen med henblik på at få implementeret den nye DS/EN standard, der havde afløst den gamle WT01. Endvidere var formålet, at få indskrevet de lempeligere regler for møller med et rotorareal på 200 m 2 og derunder. Energistyrelsens revidering af bekendtgørelsen forventes at blive afsluttet i foråret 2012.jf. bilag Faglig bistand og rapportering til Energistyrelsen m.v. Sekretariatet har i 2010 deltaget i Energistyrelsens Havvindmølleudvalg vedrørende udbygning af havvindmøller i Danmark. Sekretariatet har endvidere deltaget arbejdsgruppen for placeringer af nye større vindmøller langs motorveje. I den forbindelse blev det besluttet, gennemføre en analyse af den tekniske risiko for nedfald af vindmølledele eller is fra vindmøller på vejene afhængig af afstanden til vindmøllerne. Denne risikoanalyse blev udarbejdet af sekretariatet i samarbejde med Aalborg Universitet og DTU MEK. 4.3 Koordinering til standardiseringsarbejdet i DS og IEC/Cenelec Dansk Standards rolle Dansk Standard er den danske nationalkomité og kontor for de europæiske og international standardiseringsorganisationer. Dette indebærer for Dansk Standard en forpligtelse til at offentliggøre nye standardforslag fra IEC TC 88 i Danmark og at gennemføre den efterfølgende koordinering af danske stemmer og kommentarer til standardforslagene ud fra indstilling fra DS/S-588. Dansk Standard arbejder kontinuerligt med formidlingen af TC 88 standarder og deres betydning i samfundet i bred forstand via oplysningskampagner, temadage og kurser. Samtidigt kan Dansk Standard servicere S-588 via løbende kontakt mellem det enkelte medlem og DS via konsulenten og koordinatoren med råd og vejledning om indflydelsesmulighederne. Risø DTU varetager formandskabet for S588 ved Afdelingsleder Peter Hauge Madsen. Formandskabet har omfattet forberedelse og afholdelse af 4 møder i S588. Endvidere er formanden for S588 medlem af det Rådgivende Udvalg for Godkendelsesordningen. Peter Hauge Madsen deltager endvidere som formand for S588 i den internationale komité TC88 under IEC Standardiseringsudvalget S588 S-588 er den danske spejlkomite til det internationale udvalg IEC TC 88 Wind Turbines og det tilsvarende europæiske CENELEC TC 88. Det er i S-588, at de danske standardiseringsaktiviteter finder sted, og S-588 er derfor det overordnede forum for vindmøllestandardisering. Derudover har S-588 tolv emneopdelte arbejdsudvalg under sig, som mødes efter behov og rapporterer til S-588. Kommunikationen mellem 16 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

17 Dansk Standard og S-588 medlemmerne sker via og elektroniske nyhedsbreve. S-588 medlemsnetværket er et stabilt og pålideligt redskab til at holde sig opdateret om standarder, regler og myndighedskrav inden for vindenergi S-588 Standardiseringsmøder Dansk Standard indkalder årligt til ca. fire møder i S-588. Mødeleder er formand Peter Hauge Madsen, Risø DTU. I da er S-588 det førende standardiseringsudvalg i Dansk Standard med flest medlemmer, som i skrivende stund er 113. På møderne behandles aktuelle høringsdokumenter primært fra IEC TC 88 Wind Turbines og CENELEC TC 88, hvor dansk stillingtagen og høringssvar til dokumenterne besluttes. De overordnede beslutninger træffes efter konsensusprincippet. Arbejdsgrupperne under S-588 rapporterer om fremdriften i deres arbejde siden sidste møde. På møderne er der desuden ofte indlæg fra danske eksperter, som anskueliggør et aktuelt emne i relation til vindmøllestandarder. Der har bl.a. været indlæg om støj, lynbeskyttelse af vindmøller, om revision af Eurocodes og de nationale annekser, samt om det nye Maskindirektiv Kommissoriet for S-588 Standardiseringsudvalget S-588 Elproducerende vindmøller arbejder med standarder inden for alle de områder, som har relevans for udvikling, produktion, test, opstilling og drift af vindmøller og vindmøllekomponenter. Standardiseringsarbejdet for vindmøller foregår både på europæisk og internationalt niveau, og det forsøges principielt at udarbejde alt standardiseringsarbejde på internationalt niveau under IEC TC 88. Det drejer sig om standarderne i serien, som beskriver en lang række aspekter af vindmøllekonstruktion, sikkerhed, performanceberegning, test, styring m.m IEC TC88: IEC standarder og tekniske rapporter og specifikationer IEC TC 88 har fra dets start i 1988 indtil i år udgivet i alt 34 internationale standarder, som alle er implementeret som europæiske standarder. Derudover er der 15 projekter på vej til færdiggørelse. Det er både nye standarder og revisionsarbejder af eksisterende standarder. Den europæiske CENELEC TC 88 har udarbejdet to rent europæiske publikationer; standarden CLC/EN 50308:2004 Wind turbines - Protective measures Requirements for design, operation and maintenance og teknisk rapport CLC/TR 50373:2004 Wind turbines Electromagnetic compatibility. S-588 arbejder på at få alle relevante TC 88 standarder harmoniseret under det Europæiske Maskindirektiv. Processen er startet med den igangværende revision af EN 50308:2004 Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance. Publikationer: IEC ( ) Ed. 3.0: Wind turbines - Part 1: Design requirements IEC ( ) Ed. 2.0: Wind turbines - Part 2: Design requirements for small wind turbines IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines IEC ( ) Ed. 2.0: Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques IEC am1 ( ) Ed Amendment 1 - Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 17

18 IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines IEC/TS ( ) Ed. 1.0: Wind turbine generator systems - Part 13: Measurement of mechanical loads IEC/TS ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values IEC ( ) Ed. 2.0: Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines IEC/TS ( ) Ed. 1.0: Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades IEC/TR ( ) Ed. 1.0: Wind turbine generator systems - Part 24: Lightning protection IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile IEC ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing IEC ( ) Ed. 1.0 (tidligere IEC WT 01 ( ) Ed. 1.0): IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines - Rules and procedures ISO ( ) Ed. 1.0: Wind turbines - Part 4: Design and specification of gearboxes ISO Corr.1 ( ) Ed. 1.0: Corrigendum 1 - Wind turbines - Part 4: Design and specification of gearboxes Deltagelse danske eksperter i arbejdsgrupperne S-588 danske arbejdsudvalg DS/S-588-A-01 Last og sikkerhed DS/S-588-A-02 Målemetoder DS/S-588-A-03 Kommunikation DS/S-588-A-04 Gear DS/S-588-A-05 Projektgodkendelse DS/S-588-A-06 Eltekniske hovedkomponenter til (hav)vindmøller DS/S-588-A-07 Støj DS/S-588-A-08 Beskyttelse mod lyn DS/S-588-A-09 Vinge afprøvning DS/S-588-A-10 Availability DS/S-588-A-11 Elektriske simuleringsmodeller for vindkraft generation DS/S-588-A-12 Beskyttelsesforanstaltninger Danske formandskab og sekretariat i følgende internationale arbejdsgrupper: IEC/TC 88 MT 1 Design requirements for wind turbines. Formand Peter Hauge Madsen, Risø DTU IEC/TC 88 MT 11 Acoustic noise measurement technique. Formand Bo Søndergaard, DELTA Acoustics & Electronics 18 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

19 IEC/TC 88 MT 12-1 Wind turbine power performance testing. Formand Troels Friis Pedersen, Risø DTU IEC/TC 88 MT 22 Conformity Testing and Certification of Wind Turbines. Formand Peter Hauge Madsen, Risø DTU IEC/TC 88 MT 24 Lightning protection for wind turbines. Formand Troels Stybe Sørensen, DONG Energy IEC/TC 88 WG 27 Electrical simulation models for wind power generation. Formand Poul Sørensen, Risø DTU IEC/TC 88 PT Power performance measurements verification of electricity producing windturbines. Formand Frank Ormel, VESTAS Wind Systems IEC/TC 88 PT Wind farm power performace testing. Formand Carsten Hansen, Risø DTU IEC/TC 88 ISO/TC 60 JWG 1 Joint Working Group Gearboxes for Wind Turbines. Formand Jens Demtröder, VESTAS Wind Systems Danske medlemmer i S-588 ABB A/S Arbejdstilsynet Blade Test Center A/S Brüel & Kjær Vibro A/S Clipper Windpower Europe Codan Forsikring A/S Cowi A/S Danmarks Vindmølleforening Delta Dansk Elektronik Lys & Akustik Det Norske Veritas Danmark A/S DONG Energy A/S Energinet.dk Energistyrelsen Fonden Dansk Standard Gamesa Wind Engineering ApS K.K. Electronic A/S Lac Engineering ApS LM Glasfiber A/S Rambøll Olie og Gas A/S Risø DTU SGS Germany GmbH Siemens Wind Power A/S Sikkerhedsstyrelsen Suzlon Wind Energy A/S Vattenfall A/S, Generation Nordic, Thermal Power Vestas Wind Systems A/S Aalborg Universitet I alt 15 eksperter fra Risø DTU er tilmeldt S Nyt fra udvalgte arbejdsgrupper i Arbejdsgruppe vedrørende små vindmøller (IEC ) Den gældende standard er 2 nd udgave fra og anviser relativt simple design kriterier for små horisontalt akslede vindmøller med et rotorareal mellem 2 til 200 m 2. Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA) 19

20 IEC standarden er under revision. Arbejdsdokumentet er medio 2010 ved at være klar til udsendelse i høring. Herefter kan ændringsforslag kun fortages efter formel skriftlig anmodning. Risø DTU deltager i MT2 med 1 repræsentant i arbejdsgruppen, og er formelt accepteret i IEC som deltager. I forlængelse af IEC møderne mødes arbejdsgruppen for IEA Task 27: Mærkning og test af små vindmøller. I 2010 har der været 4 arbejdsmøder i IEC og IEA arbejdsgrupperne marts 2010, Kaiser-Wilhelm-Koog, Tyskland juli, 2010 Glasgow, UK september, Boulder, USA 1 4. december 2010, Perth, Australien Efterhånden som arbejdsprocessen er skredet frem, er deltagerkredsen udvidet med repræsentanter fra Frankrig, Italien, Kina og Korea. IEA Task 27: Development and deployment of Small Wind Turbine Consumer Label and Peer reviewed testing and development at Small Wind Association of Testers (SWAT). I den første del af året blev problemformuleringen beskrevet og det endelige program lagt fast. De første skitser til energimærkning af de små vindmøller foreligger og er ved at blive afprøvet hos medlemmer i arbejdsgruppen. Udvikling af et selskab for test af små møller er planlagt som aktivitet i Arbejdsgruppen for certificering IEC IEC blev endeligt vedtaget i april 2010 og udsendt som DS/EN Standarden forudsætter, at der oprettes en rådgivningskomité, bestående af de certificerende virksomheder. MT22 udvalgte besluttede at etablere en bredere komité med repræsentanter fra hele branchen. I juni 2010 afholdtes det første møde hos Dansk Standard, hvor formål, opgaver og repræsentation i komitéen blev drøftet. Der blev opnået enighed om følgende principper for komitéen: En formand der udpeges af IEC TC88), (muligvis et sekretariat) Alle certificerende virksomheder der bruger standarden skal være medlem Gensidig anerkendelse af certifikater Harmonisering af regler Der skal udarbejde fortolkningsdokumenter Balanced representation of WT suppliers, customer & authorities Oprettelse af en underkomité fro de certificerende virksomheder Nationale repræsentanter (max 2 fra hver sektor: fabrikanter, ejere og myndigheder) 20 Rapportnummer f.eks. Risø-R-1234(DA)

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2012-2013 Peggy Friis; Pernille Daub Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Lovgrundlag og organisation

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Anmodning om vvm-screening

Anmodning om vvm-screening Side: 1 af 2 MB Consult, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde Ref: CE 0379 Anmodning om vvm-screening Anmeldelsen gælder for en husstandsvindmølle der ønskes opstillet på følgende ejendom: Adresse: Ulvedalsvej 2

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere?

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? Indlæg ved Carsten S. Sørensen # 1 Status EC7: Indledende afsnit baseret på 1984-normen. NKO's fortjeneste, at vi har en så fin og gennemarbejdet Eurocode

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Præsentation af. Carl Stahl A/S

Præsentation af. Carl Stahl A/S Carl Stahl A/S 1 Præsentation af Carl Stahl A/S 2 Carl Stahl Group - Worldwide Carl Stahl A/S er en del af den privatejede verdensomspændende og velkonsoliderede Carl Stahl gruppe med 1490 ansatte og mere

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere