ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere..."

Transkript

1 ØRKENTROMPETEN - med referat fra Hamborg og meget mere årgang, nr. 3 oktober 2003

2 Leder Velkommen tilbage til et nyt år på studiet, med alt hvad det indebærer af klager over fredagsbaren fra verdensfjerne phd. studerende og ikke mindst Mads Mogensen s uundværlige spam-mail service. Et nyt studie-år er startet, og dermed er der kommet et nyt kuld under Hr. Møllers vinger, samt en ny sæson for Ørkentrompeten er blæst igang. Der har i redaktionen været lidt forandringer. Fra 5. semester er vi således blevet beriget med Kasper, som vi jo tidligere har benyttet os af på redaktionen. Derimod har 3. semester endnu ikke har meldt deres ankomst, KOM SÅ I GANG!!! Studiestarten har fået sig en ekstra tradition på landinspektørstudiet, nemlig den årlige kulturtur. I år fortsatte succesen i Hamborg, og hvilken tur det var. En tur der for øvrigt ikke kunne være blevet til noget uden en stor hjælp fra vores sponsorer, specielt PLF skal takkes. Til dem der ikke deltog kan jeg orientere at der i dette blad er omtale af såvel de faglige som de sociale aspekter fra turen, og for os der var med, kan tankerne få lov at flyve tilbage. Ud over fortællingerne fra Hamborg, kan vi denne gang byde på alt fra en orientering om den nye studieordning til et forskerportræt af en berejst lektor her fra institutter (ja, de findes altså alligevel.) Lidt brok skal der traditionen tro dog også være plads til. Vist kan det lyde som en gammel historie, men der sidder altså stadig flere grupper landinspektørstuderende klemt sammen på nakken af hinanden i nogle af grupperummene. Godt nok ikke så mange som tidligere, men det s... da ufatteligt når der står adskellige grupperum ledige i Fib. 10. Virkelig fascinerende er dog den måde hvorpå universitets forskellige afdelinger, nidkært vogter over deres grupperum ved at sætte en enkelt studerende (som ALDRIG er der) på til hvert enkelt rum. Så er det at man føler sig overbevist om, at det er her viden bliver skabt!!! Redaktionen PS: Tak til 5. semester for en super fredagsbar!! 1

3 Formanden informerer Af Lise Lausten Frederiksen Velkommen til 3. semester Sommeren er slut, og der er igen gang i FoFoDaLa s aktiviteter. I den forbindelse vil jeg starte med at byde de nye 3. semester studerende velkommen i FoFoDaLa! Jeg håber at I får nogle gode år på studiet og i FoFoDaLa. Jeg vil opfordre jer til at deltage aktivt foreningens arrangementer og i foreningsarbejdet og ikke mindst til at værne om foreningen, der er med til at gøre vores studie til noget specielt! Nye bestyrelsesmedlemmer I FoFoDaLa s bestyrelse kan vi byde velkommen til Vita og Bolette fra 3. semester. Vita har påtaget sig opgaven som medlemskoordinator, hvor hun bl.a. holder styr på os alle i medlemsdatabasen. Hun har allerede lavet medlemskort til alle de nye medlemmer og er nu ved at ligge den sidste hånd på telefonnøglen. Bolette er foreningens nye faglige koordinator, og har været med på rustur for at introducere de studerende på basis til Ddl. Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen siden sidste ØT udkom, er der jo faktisk sket en hel del. Besøg fra Holland I foråret havde vi besøg af en flok hollandske studerende. Vi var ca. 6 studerende, som viste dem lidt rundt i Aalborgs natteliv. Det var rigtig skægt! FoFoDaLa på basis Inden sommerferien var FoFoDaLa s bestyrelse på basis for at introducere 2. semester til FoFoDaLa. Der var mange spørgsmål om foreningen og specielt om uddannelsen, så der var et reelt behov for dette besøg. Desuden har det også vist sig, at være rart for de nye 3. semester studerende, at de allerede kender nogle på studiet. Besøget gik altså rigtig godt, hvorfor det vil blive en tilbagevendende begivenhed. FoFoDaLa intro. for 3.semester På den første studiedag efter sommerferien blev 3. semester budt velkommen af FoFoDaLa, der blev taget billeder af alle på semesteret og der var mulighed for at melde sig ind i FoFoDaLa. Faktisk kan 3. semester nu bryste sig af, at være det eneste semester hvor 100% er medlem. 2

4 Ddl-intro. til basisstuderende På årets rustur er de studerende på basisuddannelsen blevet introduceret til Ddl. Det resulterede i at ca. halvdelen af de 35 studerende meldte sig ind i Ddl. deltagere. Det var en rigtig god tur både fagligt og socialt, og der skal i den forbindelse rettes en stor tak til studienævnet og specielt PLF, der støttede turen. FoFoDaLa sangbøger Der er blevet trykt 50 FoFoDaLa sangbøger, som kan anvendes til forskellige lejligheder. De vil stå i kælderen, og kan lånes til diverse fester og lignende Nordisk Møde Med hensyn til arrangementer har der været Nordisk Møde, kulturtur og idrætsdag. Der var i år ikke mange deltagere på Nordisk Møde, hvilket hovedsagelig skyldtes, at mødet lå samtidigt med kulturturen. Dette var uheldigt, men vi håber på større opbakning næste år. Det skulle være ret sjovt at deltage. Desuden er det vigtigt at bevare det nordiske samarbejde, hvilket jo ikke kun foregår i studenterforeningerne, men også i større målestok mellem de nordiske landes landinspektørforeninger. Kulturtur til InterGEO messe Årets kulturtur gik i år til InterGEO messen i Hamburg. Turen foregik over to dage midt i september, og der var 66 Idrætsdag Idrætsdagen blev afholdt af 5. semester d. 3. oktober og var en stor succes. Arrangementet var rigtig godt, og opbakningen var stor både under de fysiske udfoldelser, men også bagefter til fredagsbaren (som vist nok sluttede ret sent ). Alt i alt har der altså hidtil været en massiv opbakning omkring arrangementerne i år, hvilket jeg gerne vil opfordre til forsætter! Alle semestre har skemafri til diverse arrangementer, så der er mulighed for at deltage Kortdage i Kolding Geoforum afholder i oktober Kortdage i Kolding. Normalprisen for studenterdeltagelse i dette arrangement er 3000 kr. for tre dage. Efter en FoFoDaLa aftale med Geoforum har landinspektørstuderende i år fået mulighed for at deltage i arrangementet for 300 kr., hvilket er et rigtig godt tilbud for os. Derfor håber jeg også, at der vil være interesse for tilbuddet. For 3

5 yderligere information se tre emner, der er i direkte relation til os studerende. Hjemmesiden Med hensyn til FoFoDaLa s hjemmeside vil jeg gerne opfordre til, at den bruges noget mere. Det vil sige, send gamle projekter og billeder fra fester og andre arrangementer til webmaster Mogens, der så vil ligge dem ind på hjemmesiden til nytte for andre. Det er også vigtigt, at alle retter sit grupperum i FoFoDaLa- GIS, da denne del af hjemmesiden kun er anvendelig i opdateret tilstand. Den danske landinspektørforening Der har i september været generalforsamling i Ddl, hvilket betyder at vores studieleder og professor Stig Enemark er valgt som ny formand for Ddl. Som næstformand og redaktør på Landinspektøren er Asger Sonne Kristensen fra Landinspektørgården i Silkeborg valgt. Siden først på sommeren har jeg deltaget i en række af Ddl s bestyrelsesmøder, hvilket har været rigtig spændende. Det vil gå for vidt her at omtale alle emner, der diskuteres i foreningen, hvorfor jeg blot vil nævne Der tales for tiden meget om rekruttering af flere studerende på landinspektørstudiet, for at fastholde og øge antallet af færdige kandidater pr. år til det forestående generationsskifte i landinspektørstanden. I den forbindelse blev hjemmesiden sidste år oprettet, og der diskuteres nu nye initiativer på området. I den forbindelse er jeg kommet med i en arbejdsgruppe omkring rekruttering af flere studerende. Et andet område der diskuteres for tiden er nyuddannede landinspektørers færdigheder i de første år på arbejdsmarkedet. En undersøgelse har påpeget områder, hvor nyuddannede føler sig mindre godt rustet til arbejdsmarkedet. Derfor er der p.t. igangsat en ny og mere detaljeret undersøgelse på området. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge med udgangen af året. Et tredje område der diskuteres, er vores titelbetegnelse ved den foranstående opdeling af landinspektøruddannelsen i en bachelordel og en kandidatdel. Det 4

6 er i den sammenhæng vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvem der er rigtige landinspektører og dermed har adgang til senere at kunne få beskikkelse, og hvem der kun har enten bachelordelen eller kandidatdelen. Det er med andre ord vigtigt, at vi som landinspektører har vores egen etikette, således at det også fremover er tydeligt, hvad man får, hvis man ansætter en landinspektør eller cand.geom. Det var lidt om, hvad der sker i FoFoDaLa lige nu. Til slut vil jeg blot sige, at alle er velkomne til at komme med kommentarer og ideer til bestyrelsen, som normalvis vil være at finde i fib. 11 i de bløde hver tirsdag middag. 5

7 Nordisk Møde i Norge Af Kasper Hansen 5.sem Søndag den 14. september drog tre friske landinspektørstuderende med tømmermænd fra 5.sem af sted til Nordisk Møde, som denne gang skulle afholdes ved byen Ås i Norge. Transporten op til fjeldaberne blev klaret via en godt kørende golf og færgen Stena Saga. Der er kun to ting at lave på en færge: drikke øl og spille på spilleautomat. Men da vi er fattige studerende, og sejlturen varede syv en halv time, kunne vi ikke afse penge til at kombinere de to ting. Derfor valgte vi det sikre og satsede på øllene, hvilket var lidt synd for den stakkel, som skulle køre den lækre golf, men hvor der handlers der spildes. Til vores held var der frokostbuffet med fri drikkevarer i tre timer for den beskeden sum af 125 norske kroner. Efter en lang række af fadbamser og en tur i taxfree fandt vi et stille sofahjørne, hvor vi kunne nyde en stille pils. Men der gik ikke længe før Ole Lukøje kom, og vupti var i Oslo. Efter en times kørsel var vi i Ås, og vi kunne nu hilse på den norske og finske delegation svenskerne ventede med at slutte sig til selskabet til tirsdag. Finland stillede med to deltagere af hankøn øv, mens Norge stillede med hele fire af hunkøn alle af tilfredsstillende karakter, samt 6 hankøn. Per viser de norske værter, hvordan man puster kort. Der var lidt stille i starten, men der er jo heller ikke noget som kan få tungerne på gled og fjerne de sidste sommerfugle i maven end øl. Så der gik ikke længe før der var fest i hele hytten. Her skal det nævnes den billigste øl i Norge koster omkring 9,5 dansker kroner og så spasser nordmænd total af, når de indtager alkohol tag jer sammen Norge. Mandagens program bestod i et firmabesøg ved Blinken a.s, som forhandler alt indenfor landmålingsudstyr. Besøget handlede primært om fremvisning af det nyeste udstyr indenfor landmålingen, hvor vi 6

8 studerende selv havde mulighed for afprøvning af de forskellige instrumenter. Resten af mandagen var afsat til det sociale arrangement øldrikning. Ifølge programmet skulle danskerne denne aften bidrage med dansk spex, men da dette nordiske møde for den delegations vedkommende ikke er det bedst planlagte vi havde ikke noget spex, fik vi overbevist de norske værter om, at det var bedst at vente med det danske spex til svenskerne havde tilsluttet sig selskabet. sightseeing i Oslo, hvor vi endte på Burger King. En stor menu koster 95 danske kroner ikke nok med det er dyrt at drikke, det er også dyrt at have tømmermænd i Norge. Tirsdag aften ankom den firemands store svenske delegation, hvor kønnene var lige fordelt. Traditionen tro var de to svenske jenter rigtig søde nipsting. Med svenskernes ankomst kunne den første af traditionsrige konkurrence afvikles. To kønne nordmænd og en bedøm selv, finne. Kasper i skarp duel med en finne i røvkrog. Tirsdag formiddag besøgte vi Norges Ejendomsinformation, hvor den administrerende direktør fortalte om arbejdet med digitaliseringen af tingbogen. Et projekt der har betydet, at samtlige tinglyste dokumenter i Norge i dag er samlet i en digital database. Eftermiddagen var afsat til Konkurrencen var røvkrog hvor reglerne ikke kan forklares i denne korte artikel. Efter nogle dræbende dueller mest mellem de danske deltagere, tog den danske delegations Champ bedre kendt son Christian Mosberg, kegler. Endnu en gang var det lykkes Danmark at tage potten, som er 7

9 beviset på sejren, med hjem. Resten af aften og natten var der dømt fest. Onsdag kunne der soves længe, da programmet bestod i en rundvisning på landbrugshøjskolen, som den norske delegation selv skulle stå for. Så da folk stod op engang ved middagstid travede vi en tur på skolen, og så var der igen dømt alkohol. Denne gang var det lidt organiseret. Om aftenen stod det nemlig på nordisk kost, der er den traditionsrige middag, hvor hvert land serverer en ret med tilhørende brændevin. Den danske ret bestod i frikadeller med brød og rødkål samt en liter Rød Aalborg fordi svinene havde fået fiskefoder. Frikadellerne blev lidt sorte, da vi valgte at stege dem om eftermiddagen og derefter genvarme dem i ovnen, som finnerne mente skulle stå på 225 grader så smager de ikke så godt. de nye landinspektørstuderende med udflugtsmål til vores hytte. Det var vældig spas dog var det synd for Per og Christian, at de ikke rigtig oplevede denne fest, da de havde nok alligevel set for dybt i brændevinsflaskerne. Torsdagen var henlagt til Oslo Kommunes, hvor vi for første gang opdagede, hvad Norge bruger alle olie- og afgiftspengene til. Det må være godt at være ansat ved det offentlige i Norge, for en stor del af besøget udviklede sig til et foredrag om diverse firmafester. Selve besøget handlede dog oprindelig om brug af ortofoto og skråbilleder i plan- og byggesager, da de jo er så billig at producere som de siger i Norge. Den dag blev vi danskere rigtig fulde, måske fordi vi med undtagelse af en finne og to nordmænd var de eneste, der gladelig tog for sig af de fire flasker brændevin. Denne aften fik vi endvidere gæster rigtig mange, da der denne dag blev afholdt rusfest for Svømmekonkurrencen i Holmekollen. Efter besøget var det traditionen tro tid til svømmekonkurrencen, som 8

10 denne gang skulle foregå for foden af Holmekollen I ved hvad det er. Vandet var meget koldt, og finnerne kommer jo fra et land med mange kolde søer, så de vandt. Den aften blev vi også fulde. fremskridt indenfor landmålingen og planlægningen i Norge. Fredag stod den på besøg ved Jernbaneverket Norges svar på jernbanestyrelsen, hvor vi endnu en gang opdagede, hvad Norge bruger deres penge til. En jernbanestrækning på 9,7 kilometer til den nette sum af 4,7 milliarder det er billigt. Vinderholdet i Miss Forster. Den danske trio ved gallamiddagen.. Et besøg, der ligesom de øvrige på dette års Nordiske møde var utroligt spændende uden at skulle lyde som en stræber, da man ledt kunne relatere det i vores projektarbejde her på stedet måske ikke et projekt til 4,7 milliarder, men mere de måder de anvender de forskellige teknologiske Fredag aften stod den på kæmpe fest på Samfunnet, som er Ås svar på studenterhuset og hold kæft hvor var der mange damer. Hvis nogen hankøn overvejer et udlandsophold kan den danske delegation trygt anbefale Ås hvis man altså har mange penge. Så endnu en gang blev det sent, før vi så vores senge. 9

11 Lørdag var dagen vi havde ventet på, dagen hvor danskerne skulle vise flaget og genvinde Miss Foster. Det var nemt. da vi næsten var dobbelt så hurtig til at drikke de fire øl som nummer to. Om aftenen stod den på gallamiddag, hvor hvert land overrækker en gave til værtslandet. Den danske delegation ved jo, at nordmænd er langsomme til at drikke øl, så vi gav dem en Bella. Hvis vi tager ud det fra Bella ens benyttelse resten af aften og natten, så var det lige det, de havde ønsket sig. Når søde lyshårede norske jenter tager tre øl igennem en tragt efter hinanden for at bryste sig af at være lidt dansk, for vi havde jo fortalt, at alle danskere kunne tage mindst tre, så må det da være god gave. Søndag kunne den danske delegation atter sætte kursen mod billige øl i med ordrerne: Vi kom, vi så, vi brød os ikke om det vi så, vi drak, vi sejrede, vi tog hjem. 10

12 Vi udfører: matrikulære arbejder bygningsafsætninger opdeling i ejerlejligheder projekteringsgrundlag ledningsregistrering industrimålinger præcisionsmålinger GPS-måling søopmåling offshore QC præcisionsmålinger 3D laserscanning - ved nyeste edb og opmålingsudstyr LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX

13 Landinspektør julefrokost Dette er en appetitvækker til den årlige landinspektør julefrokost, som afholdes torsdag d. 27 nov. i uni-kantinen på Sohngårdsholmsvej. - så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Foruden den traditionelle julefrokoststemning kan vi byde på bandet Thomaz og drikkevarer til særdeles SU-venlige priser. 12

14 Ny studieplan i støbeskeen Af Stig Enemark, Studieleder Et udvalg under studienævnet arbejder p.t. med at udforme en ny studieplan for landinspektøruddannelsen. Formålet er dels en modernisering af den snart 10 år gamle studieordning og dels en tilpasning til den faglige udvikling især indenfor GIS-området. Hovedtrækkene i revisionen er følgende: Indføring af et tredje specialiseringsspor indenfor GIS-området, som også skal kunne følges af studerende indenfor Geografiuddannelsen. Det nuværende 7. semester nedlægges. Specialiseringen starter dermed fra 7. semester, hvor der på semester udbydes tre spor: Measurement Science, Spatial Information Management og Land Management. Når titlerne her er på engelsk skyldes det, at vi på sigt agter at gennemføre en internalisering, hvor disse tre specialiseringer udbydes på engelsk, så de også kan følges af udenlandske studerende. Measurement Science vil rette sig imod Positionering og Sensor- og dataintegration; Land Management vil handle om Fast Ejendom og Arealforvaltning; mens det nye spor indenfor Spatial Information Management drejer sig om GIS-teori og teknologi samt GIS-design og udvikling. Der etableres et frit 9. semester med en række valgmuligheder, herunder mulighed for et praktikophold i landinspektørpraksis eller anden relevant offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet vil normalt være af 2-3 måneders varighed og skal godkendes af studienævnet. Opholdet retter sig imod at undersøge relevante faglige problemstillinger i relation til det pågældende erhvervsområde. Der er således ikke tale om en helt eller delvis lønnet ansættelse, men om et læringsforløb som skal afrapporteres og evalueres. 13

15 På dette frie 9. semester vil det også være muligt at vælge ophold på et udenlandsk universitet eller på en anden uddannelsesinstitution i Danmark. Man kan også følge et normalt projektsemester indenfor den pågældende specialisering, som vil blive understøttet af diverse studiekredse mv. Det vil være muligt at arbejde med projekter på tværs af flere fagområder, eller man kan vælge at følge 7. semester indenfor et af de andre spor, og dermed opnå en meget bred faglig profil. 10. semester vil som hidtil være forbeholdt afgangsprojektet. Det vil formentlig også blive muligt at udarbejde et såkaldt langt afgangsprojekt over semester. samhørigheden imellem kurser og projekt. Det er tanken at implementere den nye studieplan for både 5. semester og 7. semester pr. 1. september Dette afhænger dog af nogle formelle forhold omkring vedtagelse af den nye samlebekendtgørelse, som vil implementere det såkaldte 3+2 princip for alle uddannelser i Danmark (3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2- årig kandidatuddannelse). Dette afklares formentlig i løbet af efteråret. Sideløbende vil vi så færdiggøre detaljerne i den nye studieordning, som vil blive præsenteret i detaljer i ØT i decembernummeret. 5. oktober 2003 Mht fællesstoffet vil semester forblive uændret, mens semester tænkes opdelt i et 5. semester indenfor landmåling og fotogrammetri og et 6. semester indenfor matrikelvæsen og ejendomsdata. Dermed kan vi løse en del problemer omkring 14

16 Nyt om navne Siden sidst kan vores studieleder Stig Enemark skrive en ny titel på CV et. Han er nemlig blevet formand for Den Danske Landinspektørforening (DDL) - Tillykke! På kærlighedsfronten har vi også nogle nyheder. Jeanette fra 9. semester og Peter E. fra 7. semester er blevet gift med deres respektive kærester. De skal begge have et tillykke og pøj pøj fra redaktionen. I løbet af sommeren er Tine og Sanne, der gik henholdsvis på 6. og 8. semester, blevet nybagte mødre. Tine har fået en pige Sara, og Sanne har og fået en dreng Malte. Der ønskes tillykke med Guldklumperne. 15

17 Ich verstehe nichts Deutsch Af Herr Christensen, 9. semester Dette indlæg i Ørkentrompeten er et resumé om man vil af de landinspektørstuderendes tur til Intergeo 2003 i Hamborg. Som en repræsentant for Fast Ejendom har jeg fået til opgave at skrive lidt om oplevelserne på denne tur. For at dække sig ind har Ørkentrompetens redaktion valgt at få en repræsentant fra Kortlægning til at skrive en lignende artikel, hvilket sikkert skal vise sig at være en yderst klog disposition fredskoven, da jeg forstod minus af, hvad der foregik i Hamborg, men det skal da ikke holde mig tilbage fra at give mit besyv med. Dette sker dog på bekostning af ØT s faglige seriøsitet. Lidt facts om Intergeo Intergeo er en kongres og fagmesse for geodæsi, geoinformatik og lignende. Arrangør er Deutscher Verein für Vermessungswesen e.v. Messen er den største i verden af sin art og køretiden fra Kolding er kun 2,5 time [www.trimblecenter.dk]. Skulle De sidde med en eller anden form for faglig viden, som De mener Ørkentrompetens læsere vil finde interessant og endog brugbar i diverse henseender, ja så må De i den grad ærgre Dem, når De har læst denne artikel, for magen til spildt spalteplads skal man da lede længe efter. At undertegnede tilmed er headhuntet til denne opgave må give anledning til stor fortrydelse og selvransagelse hos de ansvarlige i Fofodalas bestyrelse. Mine forudsætninger for at skrive denne artikel er mildest talt langt ude i 16 En af revolutioner på messen var denne opmålingsrobot. Intergeo er messen, hvor eksperterne mødes og taler om det nyeste inden for geo-information, geodæsi og landmålingsudstyr. Intergeo er en unik kombination af konferencer, seminarer, fora og traditionel handelsmesse. Vil man være med på geo-bølgen er messen i Hamborg et

18 must! Jeg fik da også ved selvsyn bevis for, at messen tiltrækker de hippeste inden for faget, da vi ved Leica-standen rendte ind i den nye formand for Den danske Landinspektørforening Stig Enemark. Det gode spørgsmål Det er ikke noget, jeg er videre stolt af, men ærligt og vulgært talt: Messen gav mig ikke verdens største stådreng Så er det ligesom sagt. Som udgangspunkt følte jeg ikke, at jeg havde det store at skulle have sagt over for disse glatte sælgertyper. Problemet var at komme med et fornuftigt spørgsmål om produkterne. What does that thing do? er af naturlige årsager ikke kåret til verdens skarpeste formulering. Man kunne jo prøve med: Is your system better than the one Trimble has made? Jeps, hvad tror du lige Søren Sælger svarer på det angreb?? OK, hvad med: This totalstation seems to have a very user-friendly design.tja, det virker ikke så professionelt, som det burde. Nå, man kan jo altid bare kigge lidt. Og det gjorde jeg så. Ligesom mange andre. De dumme kiggede, de smarte spurgte af oprigtig interesse og de dumsmarte spurgte for at kunne tillade sig at nappe en kuglepen, et kaffekrus, en tegneserietaske, frisbee, boomerang, musemåtte, nøglering, næsering, bold, ballon eller lommeregner. Sikke noget pjat! Leica viste stort mod med denne frække bordlampe. Ja-ja, stik mig nu bare en kuglepen! 17

19 Eller er jeg bare sur over, at jeg ikke nossede mig sammen til at spørge efter GeoCAD-bolden? Som I nok kan se, er det ikke fra denne kant, at der kommer en skarp vurdering af det faglige indhold på Intergeo. Lidt om det sociale Nu var turen til Hamborg jo ikke udelukkende fokuseret på messen. Der blev i sædvanlig landinspektørstuderende-stil gået til de våde varer, og 9. semester valgte at holde en gang fælleshygge onsdag aften, der for en større dels vedkommende begyndte på Barto og Thomsens hotelværelse. Hans V bankede et par liflige drinks sammen, som vi alle indtog med velbehag med undtagelse af Jane, der i ren folkeskolestil blev tvunget til at drikke skidtet hvem havde troet, at man som nogenog-tyve-årig skulle tvinges til at drikke, men hvis man vil være med i klubben, så drikker man s gu! Efter hotelhyggen gik turen til et bøfhus, hvor sulten blev stillet. Herefter indtog 9. semester en mindre beverding, hvor stamkunderne måtte yde deres assistance for at følge med den heftige efterspørgsel på de grüne. Der blev sparket gang i jukeboxen og så var den fest li som i gang. Hvad folk har foretaget sig herefter står hen i det uvisse, men hotellet har ringet og brokket sig over de tre bævere, der var efterladt på Stisens værelse. Vi vil hjem! Den generelle stemning blandt de studerende medførte et fremrykket hjemrejse-tidspunkt, og det medførte samtidig, at jeg mistede to timers kvalitetstid på parkbænken! Torsdag gik for undertegnedes vedkommende med lidt sightseeing i Hamborg, hvor et mindre selskab fra 9. semester fulgte en mere end veloplagt Henrik Plenge, der førte an, pegede, dirigerede og foreslog. Sådan en mand er guld værd, når barometeret står på vomitus. Tak Plenge. Turen sluttede i parken over for messecenteret, og efter en sidste rundtur i Messehalle gik det mod Aalborg igen. Tak til de deltagende for en god tur og ikke mindst en rigtig abefest. Nå ja, fin messe forresten. 18

20 Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen Brodersens Allé Hellerup Landinspektørgruppen '98 Rørholmsgade Hobro Landinspektør Jørgen Hansen Lilletorv, Østergågade 33 B 4800 Nykøbing F Landinspektørfirmaet Jens E. Rasmussen Rådhusgade Odder Landinspektør Jan Pedersen August Olesens eftf. Sveasvej Rønne Landinspektørerne Christensen - Kærn - Sidenius P. Toft Jensens eftf. Rytterstaldstræde Slagelse Landinspektørerne Hans Lunde, E. Krogh Sørensen, Asger S. Kristensen, Ole Nørgård og Anne Marie J. Walmar Håndværkervej Silkeborg LandCAD A/S A.C. Jacobsens Vej Nørresundby LIFA A/S, Landinspektører Bredgade Årup Tvilum Landinspektørfirma Huginsvej 6 C 3400 Hillerød Landinspektørerne Boe, Kristiansen & Overgaard-Larsen Vesterbrogade 35, 4.tv København V Landinspektør Erik Juhl Christensen C. Dyekjærs Eftf. Vestergade Maribo Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S Kullinggade Svendborg GEOvision a/s Danmarksgade Frederikshavn 19

21 Konkurrence Flirt på universitetet Deltag i ØTs spændende konkurrence, og vind en flot præmie fra FoFoDaLa. Aflever dit bud på løsningen til senest den Fem ungesvende var brændt varm på fem kvindelige medstuderende. Kan du finde ud af følgende: Hvem var interesseret i hvilken studine, hvordan kom han i kontakt med hende og hvor? Diana Karen Johanne Linda Susan Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Anders Chris David Gert Johan P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede 20

22 Vejledning Læs teksten, studer sporene og tænk bumme lumme lum. Indsæt alle umiddelbare givne oplysninger i skemaet, idet et markerer et nej og et markerer et ja. På den måde bliver mulighederne færre, og du vil finde nye oplysninger. Læs nu oplysningerne igen, og igen, og igen, og evt. igen og måske falder brikkerne på plads. 1. Anders mødte sin flamme på P-pladsen, men det var en anden, der smilede til Linda. 2. Det var ikke Chris, der lagde an på Susan i Edb-rummet. 3. Gert inviterede sin hemmelige kærlighed i byen. David fik lidt tid sammen alene med Johanne, men ikke i cykelskuret. 4. En af pigerne blev budt på kaffe i kantinen. 5. Karen fik ikke en hånd med sin taske (hvilket ikke lige er Johans stil), og hun delte ikke en marsbar med sin tilbeder. 6. Pigen, der blev klemt op i hjørnet ved kopimaskinen, havde ikke et navn, der begynder med J. 7. Karen blev kontaktet i cykelskuret på vejen hjem. Løsning: Mand Kvinde Initiativ Sted 21

23 Teknikere i drømmeland Af Martin Møller Sørensen Jeg husker tydeligt den dag, Fofodala annoncerede, at kulturturen i år ville gå til InterGEO-messe i Hamborg. Nabogruppen kom brasende ind midt i et vejledermøde og meddelte os den gode nyhed. Ikke mindst jeg for op og glædede mig ved tanken om at vandre rundt blandt nogle af de førende inden for kort- og geodataverdenen. Da først begejstringen havde lagt sig og pulsen igen var normal på teknikergangen gik vi hver især i gang med at forberede os på to dage i Hamborg, der med garanti ville blive intense. Personligt ville jeg gerne have haft lidt mere forberedelsestid, da litteraturen omkring Hamborg og de firmaer, der var repræsenteret på messen er omfangsrig. Jeg kløede dog på og nåede igennem hovedparten. Ikke mindst fordi jeg havde ret svært ved at sove i dagene op til. Om det var spændingen eller for meget cola i forbindelse med noget programmering, jeg i øjeblikket er i gang med, skal jeg ikke kunne sige. Endelig oprandt den store dag, hvor vi 9 teknikere satte kursen mod Hamborg. Der var også nogle andre unge mennesker med bussen. Rejsetiden derned blev selvfølgelig slået ihjel med det strategiske spil, Mølle. En enkelt fejl kan koste én dyrt, hvad der jo også gør sig gældende for de fleste geodætiske beregninger. Vel arriveret blev vi efter at have måtte vente i fem minutter, der føltes som en evighed, sluppet løs på messen. Alle de indtryk var næsten mere end jeg kunne klare, hvorfor jeg efter et kvarter måtte sætte mig ned og hvile mig lidt. Jeg har senere fundet ud af, at nogle af de andre rent faktisk var ude for noget af det samme. Stemningsbillede fra messen Vi havde på daværende tidspunkt endnu ikke snakket med nogle af de store kanoner, men det lå lidt i luften, at der ikke skulle gå længe. Vores første rigtige nærkontakt med en af dem kom ikke længe efter. Leica s GS20 PDM er en bare en tand for fræk og indbydende til, at man uden videre 22

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003 35. årgang, nr. 2 Juni 2003 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard,

Læs mere

ØRKENTROMPETEN 36. årgang, nr. 2 Juni 2004

ØRKENTROMPETEN 36. årgang, nr. 2 Juni 2004 ØRKENTROMPETEN 36. årgang, nr. 2 Juni 2004 Leder Efter knap et år som ansvarshavende redaktør på ØT har Christian Peter Hansen desværre valgt at stoppe for bedre at kunne varetage sin nye status som formand

Læs mere

Fra Redaktionen Af Anders Flensborg Iversen, 5. semester

Fra Redaktionen Af Anders Flensborg Iversen, 5. semester 1 Fra Redaktionen Af Anders Flensborg Iversen, 5. semester Velkommen til et nyt eksemplar af Ørkentrompeten! Meget er sket siden sidst i redaktionen. Den tidligere redaktør Rasmus R. Riisager har valgt

Læs mere

ØRKENTROMPETEN FoFoDaLa s Nye stærke kvinde 37. årgang, nr. 2 Juni 2005

ØRKENTROMPETEN FoFoDaLa s Nye stærke kvinde 37. årgang, nr. 2 Juni 2005 N ye st æ rk e kv in de Fo Fo D al a s ØRKENTROMPETEN 37. årgang, nr. 2 Juni 2005 Leder Med sommeren ventende lige rundt om hjørnet, er dette studieårets sidste udgave af ØT. Siden sidst har FoFoDaLa fået

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

ØRKENTROMPETEN 37. årgang, nr. 1 Marts 2004

ØRKENTROMPETEN 37. årgang, nr. 1 Marts 2004 ØRKENTROMPETEN 37. årgang, nr. 1 Marts 2004 Leder Kære læser, så sidder du igen med et nummer af Ørkentrompeten i hånden, som denne gang tilbyder læsning indenfor alle de kendte kategorier i ØT. Således

Læs mere

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Så er der nyt i beretningen om Kim Verups deltidsstudium på Aalborg Universitet. Kim Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Fra økonomistudier til et

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

04: T ema: Hepatitis C-behandling. 10: Beretninger fra medlemsaktiviteter. 19: E n Sjælden Dag. BløderNyt. Gustav har en sej bløderhjelm Side 16

04: T ema: Hepatitis C-behandling. 10: Beretninger fra medlemsaktiviteter. 19: E n Sjælden Dag. BløderNyt. Gustav har en sej bløderhjelm Side 16 M e d l emsb l a d f o r Da n marks B l ø d erf o re n i n g Nr. 4. DECEMBER 2007Leven d e K lumme 25 04: T ema: Hepatitis C-behandling 10: Beretninger fra medlemsaktiviteter 19: E n Sjælden Dag BløderNyt

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t!

V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t! V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t! ϕ ( aν x ν aν ) aν ϕ(x ν ) aν M a t e m a t i s k R u s m a p p e 2 0 0 9 Indhold 1 Velkommen 4 2 Den første uge 4 2.1 Første dag en millimeterinstruktion........................

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

STARTISTEN. Årets afbrændere?

STARTISTEN. Årets afbrændere? STARTISTEN Årets afbrændere? NR. 66 / 2003 LEDER Et lille halvt år er gået, og du sidder med den sidste version af Startisten i hånden. Meget er sket siden sidste nummer. Der har været afholdt generalforsamling,

Læs mere

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade.

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade. CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes Landmålingstekniker Kurt Lyndgård har prøvet at skifte fra et lille landinspektørfirma På Aarhus - Herning motorvejen er den nye

Læs mere

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere