ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere..."

Transkript

1 ØRKENTROMPETEN - med referat fra Hamborg og meget mere årgang, nr. 3 oktober 2003

2 Leder Velkommen tilbage til et nyt år på studiet, med alt hvad det indebærer af klager over fredagsbaren fra verdensfjerne phd. studerende og ikke mindst Mads Mogensen s uundværlige spam-mail service. Et nyt studie-år er startet, og dermed er der kommet et nyt kuld under Hr. Møllers vinger, samt en ny sæson for Ørkentrompeten er blæst igang. Der har i redaktionen været lidt forandringer. Fra 5. semester er vi således blevet beriget med Kasper, som vi jo tidligere har benyttet os af på redaktionen. Derimod har 3. semester endnu ikke har meldt deres ankomst, KOM SÅ I GANG!!! Studiestarten har fået sig en ekstra tradition på landinspektørstudiet, nemlig den årlige kulturtur. I år fortsatte succesen i Hamborg, og hvilken tur det var. En tur der for øvrigt ikke kunne være blevet til noget uden en stor hjælp fra vores sponsorer, specielt PLF skal takkes. Til dem der ikke deltog kan jeg orientere at der i dette blad er omtale af såvel de faglige som de sociale aspekter fra turen, og for os der var med, kan tankerne få lov at flyve tilbage. Ud over fortællingerne fra Hamborg, kan vi denne gang byde på alt fra en orientering om den nye studieordning til et forskerportræt af en berejst lektor her fra institutter (ja, de findes altså alligevel.) Lidt brok skal der traditionen tro dog også være plads til. Vist kan det lyde som en gammel historie, men der sidder altså stadig flere grupper landinspektørstuderende klemt sammen på nakken af hinanden i nogle af grupperummene. Godt nok ikke så mange som tidligere, men det s... da ufatteligt når der står adskellige grupperum ledige i Fib. 10. Virkelig fascinerende er dog den måde hvorpå universitets forskellige afdelinger, nidkært vogter over deres grupperum ved at sætte en enkelt studerende (som ALDRIG er der) på til hvert enkelt rum. Så er det at man føler sig overbevist om, at det er her viden bliver skabt!!! Redaktionen PS: Tak til 5. semester for en super fredagsbar!! 1

3 Formanden informerer Af Lise Lausten Frederiksen Velkommen til 3. semester Sommeren er slut, og der er igen gang i FoFoDaLa s aktiviteter. I den forbindelse vil jeg starte med at byde de nye 3. semester studerende velkommen i FoFoDaLa! Jeg håber at I får nogle gode år på studiet og i FoFoDaLa. Jeg vil opfordre jer til at deltage aktivt foreningens arrangementer og i foreningsarbejdet og ikke mindst til at værne om foreningen, der er med til at gøre vores studie til noget specielt! Nye bestyrelsesmedlemmer I FoFoDaLa s bestyrelse kan vi byde velkommen til Vita og Bolette fra 3. semester. Vita har påtaget sig opgaven som medlemskoordinator, hvor hun bl.a. holder styr på os alle i medlemsdatabasen. Hun har allerede lavet medlemskort til alle de nye medlemmer og er nu ved at ligge den sidste hånd på telefonnøglen. Bolette er foreningens nye faglige koordinator, og har været med på rustur for at introducere de studerende på basis til Ddl. Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen siden sidste ØT udkom, er der jo faktisk sket en hel del. Besøg fra Holland I foråret havde vi besøg af en flok hollandske studerende. Vi var ca. 6 studerende, som viste dem lidt rundt i Aalborgs natteliv. Det var rigtig skægt! FoFoDaLa på basis Inden sommerferien var FoFoDaLa s bestyrelse på basis for at introducere 2. semester til FoFoDaLa. Der var mange spørgsmål om foreningen og specielt om uddannelsen, så der var et reelt behov for dette besøg. Desuden har det også vist sig, at være rart for de nye 3. semester studerende, at de allerede kender nogle på studiet. Besøget gik altså rigtig godt, hvorfor det vil blive en tilbagevendende begivenhed. FoFoDaLa intro. for 3.semester På den første studiedag efter sommerferien blev 3. semester budt velkommen af FoFoDaLa, der blev taget billeder af alle på semesteret og der var mulighed for at melde sig ind i FoFoDaLa. Faktisk kan 3. semester nu bryste sig af, at være det eneste semester hvor 100% er medlem. 2

4 Ddl-intro. til basisstuderende På årets rustur er de studerende på basisuddannelsen blevet introduceret til Ddl. Det resulterede i at ca. halvdelen af de 35 studerende meldte sig ind i Ddl. deltagere. Det var en rigtig god tur både fagligt og socialt, og der skal i den forbindelse rettes en stor tak til studienævnet og specielt PLF, der støttede turen. FoFoDaLa sangbøger Der er blevet trykt 50 FoFoDaLa sangbøger, som kan anvendes til forskellige lejligheder. De vil stå i kælderen, og kan lånes til diverse fester og lignende Nordisk Møde Med hensyn til arrangementer har der været Nordisk Møde, kulturtur og idrætsdag. Der var i år ikke mange deltagere på Nordisk Møde, hvilket hovedsagelig skyldtes, at mødet lå samtidigt med kulturturen. Dette var uheldigt, men vi håber på større opbakning næste år. Det skulle være ret sjovt at deltage. Desuden er det vigtigt at bevare det nordiske samarbejde, hvilket jo ikke kun foregår i studenterforeningerne, men også i større målestok mellem de nordiske landes landinspektørforeninger. Kulturtur til InterGEO messe Årets kulturtur gik i år til InterGEO messen i Hamburg. Turen foregik over to dage midt i september, og der var 66 Idrætsdag Idrætsdagen blev afholdt af 5. semester d. 3. oktober og var en stor succes. Arrangementet var rigtig godt, og opbakningen var stor både under de fysiske udfoldelser, men også bagefter til fredagsbaren (som vist nok sluttede ret sent ). Alt i alt har der altså hidtil været en massiv opbakning omkring arrangementerne i år, hvilket jeg gerne vil opfordre til forsætter! Alle semestre har skemafri til diverse arrangementer, så der er mulighed for at deltage Kortdage i Kolding Geoforum afholder i oktober Kortdage i Kolding. Normalprisen for studenterdeltagelse i dette arrangement er 3000 kr. for tre dage. Efter en FoFoDaLa aftale med Geoforum har landinspektørstuderende i år fået mulighed for at deltage i arrangementet for 300 kr., hvilket er et rigtig godt tilbud for os. Derfor håber jeg også, at der vil være interesse for tilbuddet. For 3

5 yderligere information se tre emner, der er i direkte relation til os studerende. Hjemmesiden Med hensyn til FoFoDaLa s hjemmeside vil jeg gerne opfordre til, at den bruges noget mere. Det vil sige, send gamle projekter og billeder fra fester og andre arrangementer til webmaster Mogens, der så vil ligge dem ind på hjemmesiden til nytte for andre. Det er også vigtigt, at alle retter sit grupperum i FoFoDaLa- GIS, da denne del af hjemmesiden kun er anvendelig i opdateret tilstand. Den danske landinspektørforening Der har i september været generalforsamling i Ddl, hvilket betyder at vores studieleder og professor Stig Enemark er valgt som ny formand for Ddl. Som næstformand og redaktør på Landinspektøren er Asger Sonne Kristensen fra Landinspektørgården i Silkeborg valgt. Siden først på sommeren har jeg deltaget i en række af Ddl s bestyrelsesmøder, hvilket har været rigtig spændende. Det vil gå for vidt her at omtale alle emner, der diskuteres i foreningen, hvorfor jeg blot vil nævne Der tales for tiden meget om rekruttering af flere studerende på landinspektørstudiet, for at fastholde og øge antallet af færdige kandidater pr. år til det forestående generationsskifte i landinspektørstanden. I den forbindelse blev hjemmesiden sidste år oprettet, og der diskuteres nu nye initiativer på området. I den forbindelse er jeg kommet med i en arbejdsgruppe omkring rekruttering af flere studerende. Et andet område der diskuteres for tiden er nyuddannede landinspektørers færdigheder i de første år på arbejdsmarkedet. En undersøgelse har påpeget områder, hvor nyuddannede føler sig mindre godt rustet til arbejdsmarkedet. Derfor er der p.t. igangsat en ny og mere detaljeret undersøgelse på området. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge med udgangen af året. Et tredje område der diskuteres, er vores titelbetegnelse ved den foranstående opdeling af landinspektøruddannelsen i en bachelordel og en kandidatdel. Det 4

6 er i den sammenhæng vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvem der er rigtige landinspektører og dermed har adgang til senere at kunne få beskikkelse, og hvem der kun har enten bachelordelen eller kandidatdelen. Det er med andre ord vigtigt, at vi som landinspektører har vores egen etikette, således at det også fremover er tydeligt, hvad man får, hvis man ansætter en landinspektør eller cand.geom. Det var lidt om, hvad der sker i FoFoDaLa lige nu. Til slut vil jeg blot sige, at alle er velkomne til at komme med kommentarer og ideer til bestyrelsen, som normalvis vil være at finde i fib. 11 i de bløde hver tirsdag middag. 5

7 Nordisk Møde i Norge Af Kasper Hansen 5.sem Søndag den 14. september drog tre friske landinspektørstuderende med tømmermænd fra 5.sem af sted til Nordisk Møde, som denne gang skulle afholdes ved byen Ås i Norge. Transporten op til fjeldaberne blev klaret via en godt kørende golf og færgen Stena Saga. Der er kun to ting at lave på en færge: drikke øl og spille på spilleautomat. Men da vi er fattige studerende, og sejlturen varede syv en halv time, kunne vi ikke afse penge til at kombinere de to ting. Derfor valgte vi det sikre og satsede på øllene, hvilket var lidt synd for den stakkel, som skulle køre den lækre golf, men hvor der handlers der spildes. Til vores held var der frokostbuffet med fri drikkevarer i tre timer for den beskeden sum af 125 norske kroner. Efter en lang række af fadbamser og en tur i taxfree fandt vi et stille sofahjørne, hvor vi kunne nyde en stille pils. Men der gik ikke længe før Ole Lukøje kom, og vupti var i Oslo. Efter en times kørsel var vi i Ås, og vi kunne nu hilse på den norske og finske delegation svenskerne ventede med at slutte sig til selskabet til tirsdag. Finland stillede med to deltagere af hankøn øv, mens Norge stillede med hele fire af hunkøn alle af tilfredsstillende karakter, samt 6 hankøn. Per viser de norske værter, hvordan man puster kort. Der var lidt stille i starten, men der er jo heller ikke noget som kan få tungerne på gled og fjerne de sidste sommerfugle i maven end øl. Så der gik ikke længe før der var fest i hele hytten. Her skal det nævnes den billigste øl i Norge koster omkring 9,5 dansker kroner og så spasser nordmænd total af, når de indtager alkohol tag jer sammen Norge. Mandagens program bestod i et firmabesøg ved Blinken a.s, som forhandler alt indenfor landmålingsudstyr. Besøget handlede primært om fremvisning af det nyeste udstyr indenfor landmålingen, hvor vi 6

8 studerende selv havde mulighed for afprøvning af de forskellige instrumenter. Resten af mandagen var afsat til det sociale arrangement øldrikning. Ifølge programmet skulle danskerne denne aften bidrage med dansk spex, men da dette nordiske møde for den delegations vedkommende ikke er det bedst planlagte vi havde ikke noget spex, fik vi overbevist de norske værter om, at det var bedst at vente med det danske spex til svenskerne havde tilsluttet sig selskabet. sightseeing i Oslo, hvor vi endte på Burger King. En stor menu koster 95 danske kroner ikke nok med det er dyrt at drikke, det er også dyrt at have tømmermænd i Norge. Tirsdag aften ankom den firemands store svenske delegation, hvor kønnene var lige fordelt. Traditionen tro var de to svenske jenter rigtig søde nipsting. Med svenskernes ankomst kunne den første af traditionsrige konkurrence afvikles. To kønne nordmænd og en bedøm selv, finne. Kasper i skarp duel med en finne i røvkrog. Tirsdag formiddag besøgte vi Norges Ejendomsinformation, hvor den administrerende direktør fortalte om arbejdet med digitaliseringen af tingbogen. Et projekt der har betydet, at samtlige tinglyste dokumenter i Norge i dag er samlet i en digital database. Eftermiddagen var afsat til Konkurrencen var røvkrog hvor reglerne ikke kan forklares i denne korte artikel. Efter nogle dræbende dueller mest mellem de danske deltagere, tog den danske delegations Champ bedre kendt son Christian Mosberg, kegler. Endnu en gang var det lykkes Danmark at tage potten, som er 7

9 beviset på sejren, med hjem. Resten af aften og natten var der dømt fest. Onsdag kunne der soves længe, da programmet bestod i en rundvisning på landbrugshøjskolen, som den norske delegation selv skulle stå for. Så da folk stod op engang ved middagstid travede vi en tur på skolen, og så var der igen dømt alkohol. Denne gang var det lidt organiseret. Om aftenen stod det nemlig på nordisk kost, der er den traditionsrige middag, hvor hvert land serverer en ret med tilhørende brændevin. Den danske ret bestod i frikadeller med brød og rødkål samt en liter Rød Aalborg fordi svinene havde fået fiskefoder. Frikadellerne blev lidt sorte, da vi valgte at stege dem om eftermiddagen og derefter genvarme dem i ovnen, som finnerne mente skulle stå på 225 grader så smager de ikke så godt. de nye landinspektørstuderende med udflugtsmål til vores hytte. Det var vældig spas dog var det synd for Per og Christian, at de ikke rigtig oplevede denne fest, da de havde nok alligevel set for dybt i brændevinsflaskerne. Torsdagen var henlagt til Oslo Kommunes, hvor vi for første gang opdagede, hvad Norge bruger alle olie- og afgiftspengene til. Det må være godt at være ansat ved det offentlige i Norge, for en stor del af besøget udviklede sig til et foredrag om diverse firmafester. Selve besøget handlede dog oprindelig om brug af ortofoto og skråbilleder i plan- og byggesager, da de jo er så billig at producere som de siger i Norge. Den dag blev vi danskere rigtig fulde, måske fordi vi med undtagelse af en finne og to nordmænd var de eneste, der gladelig tog for sig af de fire flasker brændevin. Denne aften fik vi endvidere gæster rigtig mange, da der denne dag blev afholdt rusfest for Svømmekonkurrencen i Holmekollen. Efter besøget var det traditionen tro tid til svømmekonkurrencen, som 8

10 denne gang skulle foregå for foden af Holmekollen I ved hvad det er. Vandet var meget koldt, og finnerne kommer jo fra et land med mange kolde søer, så de vandt. Den aften blev vi også fulde. fremskridt indenfor landmålingen og planlægningen i Norge. Fredag stod den på besøg ved Jernbaneverket Norges svar på jernbanestyrelsen, hvor vi endnu en gang opdagede, hvad Norge bruger deres penge til. En jernbanestrækning på 9,7 kilometer til den nette sum af 4,7 milliarder det er billigt. Vinderholdet i Miss Forster. Den danske trio ved gallamiddagen.. Et besøg, der ligesom de øvrige på dette års Nordiske møde var utroligt spændende uden at skulle lyde som en stræber, da man ledt kunne relatere det i vores projektarbejde her på stedet måske ikke et projekt til 4,7 milliarder, men mere de måder de anvender de forskellige teknologiske Fredag aften stod den på kæmpe fest på Samfunnet, som er Ås svar på studenterhuset og hold kæft hvor var der mange damer. Hvis nogen hankøn overvejer et udlandsophold kan den danske delegation trygt anbefale Ås hvis man altså har mange penge. Så endnu en gang blev det sent, før vi så vores senge. 9

11 Lørdag var dagen vi havde ventet på, dagen hvor danskerne skulle vise flaget og genvinde Miss Foster. Det var nemt. da vi næsten var dobbelt så hurtig til at drikke de fire øl som nummer to. Om aftenen stod den på gallamiddag, hvor hvert land overrækker en gave til værtslandet. Den danske delegation ved jo, at nordmænd er langsomme til at drikke øl, så vi gav dem en Bella. Hvis vi tager ud det fra Bella ens benyttelse resten af aften og natten, så var det lige det, de havde ønsket sig. Når søde lyshårede norske jenter tager tre øl igennem en tragt efter hinanden for at bryste sig af at være lidt dansk, for vi havde jo fortalt, at alle danskere kunne tage mindst tre, så må det da være god gave. Søndag kunne den danske delegation atter sætte kursen mod billige øl i med ordrerne: Vi kom, vi så, vi brød os ikke om det vi så, vi drak, vi sejrede, vi tog hjem. 10

12 Vi udfører: matrikulære arbejder bygningsafsætninger opdeling i ejerlejligheder projekteringsgrundlag ledningsregistrering industrimålinger præcisionsmålinger GPS-måling søopmåling offshore QC præcisionsmålinger 3D laserscanning - ved nyeste edb og opmålingsudstyr LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX

13 Landinspektør julefrokost Dette er en appetitvækker til den årlige landinspektør julefrokost, som afholdes torsdag d. 27 nov. i uni-kantinen på Sohngårdsholmsvej. - så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Foruden den traditionelle julefrokoststemning kan vi byde på bandet Thomaz og drikkevarer til særdeles SU-venlige priser. 12

14 Ny studieplan i støbeskeen Af Stig Enemark, Studieleder Et udvalg under studienævnet arbejder p.t. med at udforme en ny studieplan for landinspektøruddannelsen. Formålet er dels en modernisering af den snart 10 år gamle studieordning og dels en tilpasning til den faglige udvikling især indenfor GIS-området. Hovedtrækkene i revisionen er følgende: Indføring af et tredje specialiseringsspor indenfor GIS-området, som også skal kunne følges af studerende indenfor Geografiuddannelsen. Det nuværende 7. semester nedlægges. Specialiseringen starter dermed fra 7. semester, hvor der på semester udbydes tre spor: Measurement Science, Spatial Information Management og Land Management. Når titlerne her er på engelsk skyldes det, at vi på sigt agter at gennemføre en internalisering, hvor disse tre specialiseringer udbydes på engelsk, så de også kan følges af udenlandske studerende. Measurement Science vil rette sig imod Positionering og Sensor- og dataintegration; Land Management vil handle om Fast Ejendom og Arealforvaltning; mens det nye spor indenfor Spatial Information Management drejer sig om GIS-teori og teknologi samt GIS-design og udvikling. Der etableres et frit 9. semester med en række valgmuligheder, herunder mulighed for et praktikophold i landinspektørpraksis eller anden relevant offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet vil normalt være af 2-3 måneders varighed og skal godkendes af studienævnet. Opholdet retter sig imod at undersøge relevante faglige problemstillinger i relation til det pågældende erhvervsområde. Der er således ikke tale om en helt eller delvis lønnet ansættelse, men om et læringsforløb som skal afrapporteres og evalueres. 13

15 På dette frie 9. semester vil det også være muligt at vælge ophold på et udenlandsk universitet eller på en anden uddannelsesinstitution i Danmark. Man kan også følge et normalt projektsemester indenfor den pågældende specialisering, som vil blive understøttet af diverse studiekredse mv. Det vil være muligt at arbejde med projekter på tværs af flere fagområder, eller man kan vælge at følge 7. semester indenfor et af de andre spor, og dermed opnå en meget bred faglig profil. 10. semester vil som hidtil være forbeholdt afgangsprojektet. Det vil formentlig også blive muligt at udarbejde et såkaldt langt afgangsprojekt over semester. samhørigheden imellem kurser og projekt. Det er tanken at implementere den nye studieplan for både 5. semester og 7. semester pr. 1. september Dette afhænger dog af nogle formelle forhold omkring vedtagelse af den nye samlebekendtgørelse, som vil implementere det såkaldte 3+2 princip for alle uddannelser i Danmark (3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2- årig kandidatuddannelse). Dette afklares formentlig i løbet af efteråret. Sideløbende vil vi så færdiggøre detaljerne i den nye studieordning, som vil blive præsenteret i detaljer i ØT i decembernummeret. 5. oktober 2003 Mht fællesstoffet vil semester forblive uændret, mens semester tænkes opdelt i et 5. semester indenfor landmåling og fotogrammetri og et 6. semester indenfor matrikelvæsen og ejendomsdata. Dermed kan vi løse en del problemer omkring 14

16 Nyt om navne Siden sidst kan vores studieleder Stig Enemark skrive en ny titel på CV et. Han er nemlig blevet formand for Den Danske Landinspektørforening (DDL) - Tillykke! På kærlighedsfronten har vi også nogle nyheder. Jeanette fra 9. semester og Peter E. fra 7. semester er blevet gift med deres respektive kærester. De skal begge have et tillykke og pøj pøj fra redaktionen. I løbet af sommeren er Tine og Sanne, der gik henholdsvis på 6. og 8. semester, blevet nybagte mødre. Tine har fået en pige Sara, og Sanne har og fået en dreng Malte. Der ønskes tillykke med Guldklumperne. 15

17 Ich verstehe nichts Deutsch Af Herr Christensen, 9. semester Dette indlæg i Ørkentrompeten er et resumé om man vil af de landinspektørstuderendes tur til Intergeo 2003 i Hamborg. Som en repræsentant for Fast Ejendom har jeg fået til opgave at skrive lidt om oplevelserne på denne tur. For at dække sig ind har Ørkentrompetens redaktion valgt at få en repræsentant fra Kortlægning til at skrive en lignende artikel, hvilket sikkert skal vise sig at være en yderst klog disposition fredskoven, da jeg forstod minus af, hvad der foregik i Hamborg, men det skal da ikke holde mig tilbage fra at give mit besyv med. Dette sker dog på bekostning af ØT s faglige seriøsitet. Lidt facts om Intergeo Intergeo er en kongres og fagmesse for geodæsi, geoinformatik og lignende. Arrangør er Deutscher Verein für Vermessungswesen e.v. Messen er den største i verden af sin art og køretiden fra Kolding er kun 2,5 time [www.trimblecenter.dk]. Skulle De sidde med en eller anden form for faglig viden, som De mener Ørkentrompetens læsere vil finde interessant og endog brugbar i diverse henseender, ja så må De i den grad ærgre Dem, når De har læst denne artikel, for magen til spildt spalteplads skal man da lede længe efter. At undertegnede tilmed er headhuntet til denne opgave må give anledning til stor fortrydelse og selvransagelse hos de ansvarlige i Fofodalas bestyrelse. Mine forudsætninger for at skrive denne artikel er mildest talt langt ude i 16 En af revolutioner på messen var denne opmålingsrobot. Intergeo er messen, hvor eksperterne mødes og taler om det nyeste inden for geo-information, geodæsi og landmålingsudstyr. Intergeo er en unik kombination af konferencer, seminarer, fora og traditionel handelsmesse. Vil man være med på geo-bølgen er messen i Hamborg et

18 must! Jeg fik da også ved selvsyn bevis for, at messen tiltrækker de hippeste inden for faget, da vi ved Leica-standen rendte ind i den nye formand for Den danske Landinspektørforening Stig Enemark. Det gode spørgsmål Det er ikke noget, jeg er videre stolt af, men ærligt og vulgært talt: Messen gav mig ikke verdens største stådreng Så er det ligesom sagt. Som udgangspunkt følte jeg ikke, at jeg havde det store at skulle have sagt over for disse glatte sælgertyper. Problemet var at komme med et fornuftigt spørgsmål om produkterne. What does that thing do? er af naturlige årsager ikke kåret til verdens skarpeste formulering. Man kunne jo prøve med: Is your system better than the one Trimble has made? Jeps, hvad tror du lige Søren Sælger svarer på det angreb?? OK, hvad med: This totalstation seems to have a very user-friendly design.tja, det virker ikke så professionelt, som det burde. Nå, man kan jo altid bare kigge lidt. Og det gjorde jeg så. Ligesom mange andre. De dumme kiggede, de smarte spurgte af oprigtig interesse og de dumsmarte spurgte for at kunne tillade sig at nappe en kuglepen, et kaffekrus, en tegneserietaske, frisbee, boomerang, musemåtte, nøglering, næsering, bold, ballon eller lommeregner. Sikke noget pjat! Leica viste stort mod med denne frække bordlampe. Ja-ja, stik mig nu bare en kuglepen! 17

19 Eller er jeg bare sur over, at jeg ikke nossede mig sammen til at spørge efter GeoCAD-bolden? Som I nok kan se, er det ikke fra denne kant, at der kommer en skarp vurdering af det faglige indhold på Intergeo. Lidt om det sociale Nu var turen til Hamborg jo ikke udelukkende fokuseret på messen. Der blev i sædvanlig landinspektørstuderende-stil gået til de våde varer, og 9. semester valgte at holde en gang fælleshygge onsdag aften, der for en større dels vedkommende begyndte på Barto og Thomsens hotelværelse. Hans V bankede et par liflige drinks sammen, som vi alle indtog med velbehag med undtagelse af Jane, der i ren folkeskolestil blev tvunget til at drikke skidtet hvem havde troet, at man som nogenog-tyve-årig skulle tvinges til at drikke, men hvis man vil være med i klubben, så drikker man s gu! Efter hotelhyggen gik turen til et bøfhus, hvor sulten blev stillet. Herefter indtog 9. semester en mindre beverding, hvor stamkunderne måtte yde deres assistance for at følge med den heftige efterspørgsel på de grüne. Der blev sparket gang i jukeboxen og så var den fest li som i gang. Hvad folk har foretaget sig herefter står hen i det uvisse, men hotellet har ringet og brokket sig over de tre bævere, der var efterladt på Stisens værelse. Vi vil hjem! Den generelle stemning blandt de studerende medførte et fremrykket hjemrejse-tidspunkt, og det medførte samtidig, at jeg mistede to timers kvalitetstid på parkbænken! Torsdag gik for undertegnedes vedkommende med lidt sightseeing i Hamborg, hvor et mindre selskab fra 9. semester fulgte en mere end veloplagt Henrik Plenge, der førte an, pegede, dirigerede og foreslog. Sådan en mand er guld værd, når barometeret står på vomitus. Tak Plenge. Turen sluttede i parken over for messecenteret, og efter en sidste rundtur i Messehalle gik det mod Aalborg igen. Tak til de deltagende for en god tur og ikke mindst en rigtig abefest. Nå ja, fin messe forresten. 18

20 Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen Brodersens Allé Hellerup Landinspektørgruppen '98 Rørholmsgade Hobro Landinspektør Jørgen Hansen Lilletorv, Østergågade 33 B 4800 Nykøbing F Landinspektørfirmaet Jens E. Rasmussen Rådhusgade Odder Landinspektør Jan Pedersen August Olesens eftf. Sveasvej Rønne Landinspektørerne Christensen - Kærn - Sidenius P. Toft Jensens eftf. Rytterstaldstræde Slagelse Landinspektørerne Hans Lunde, E. Krogh Sørensen, Asger S. Kristensen, Ole Nørgård og Anne Marie J. Walmar Håndværkervej Silkeborg LandCAD A/S A.C. Jacobsens Vej Nørresundby LIFA A/S, Landinspektører Bredgade Årup Tvilum Landinspektørfirma Huginsvej 6 C 3400 Hillerød Landinspektørerne Boe, Kristiansen & Overgaard-Larsen Vesterbrogade 35, 4.tv København V Landinspektør Erik Juhl Christensen C. Dyekjærs Eftf. Vestergade Maribo Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S Kullinggade Svendborg GEOvision a/s Danmarksgade Frederikshavn 19

21 Konkurrence Flirt på universitetet Deltag i ØTs spændende konkurrence, og vind en flot præmie fra FoFoDaLa. Aflever dit bud på løsningen til senest den Fem ungesvende var brændt varm på fem kvindelige medstuderende. Kan du finde ud af følgende: Hvem var interesseret i hvilken studine, hvordan kom han i kontakt med hende og hvor? Diana Karen Johanne Linda Susan Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Anders Chris David Gert Johan P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede 20

22 Vejledning Læs teksten, studer sporene og tænk bumme lumme lum. Indsæt alle umiddelbare givne oplysninger i skemaet, idet et markerer et nej og et markerer et ja. På den måde bliver mulighederne færre, og du vil finde nye oplysninger. Læs nu oplysningerne igen, og igen, og igen, og evt. igen og måske falder brikkerne på plads. 1. Anders mødte sin flamme på P-pladsen, men det var en anden, der smilede til Linda. 2. Det var ikke Chris, der lagde an på Susan i Edb-rummet. 3. Gert inviterede sin hemmelige kærlighed i byen. David fik lidt tid sammen alene med Johanne, men ikke i cykelskuret. 4. En af pigerne blev budt på kaffe i kantinen. 5. Karen fik ikke en hånd med sin taske (hvilket ikke lige er Johans stil), og hun delte ikke en marsbar med sin tilbeder. 6. Pigen, der blev klemt op i hjørnet ved kopimaskinen, havde ikke et navn, der begynder med J. 7. Karen blev kontaktet i cykelskuret på vejen hjem. Løsning: Mand Kvinde Initiativ Sted 21

23 Teknikere i drømmeland Af Martin Møller Sørensen Jeg husker tydeligt den dag, Fofodala annoncerede, at kulturturen i år ville gå til InterGEO-messe i Hamborg. Nabogruppen kom brasende ind midt i et vejledermøde og meddelte os den gode nyhed. Ikke mindst jeg for op og glædede mig ved tanken om at vandre rundt blandt nogle af de førende inden for kort- og geodataverdenen. Da først begejstringen havde lagt sig og pulsen igen var normal på teknikergangen gik vi hver især i gang med at forberede os på to dage i Hamborg, der med garanti ville blive intense. Personligt ville jeg gerne have haft lidt mere forberedelsestid, da litteraturen omkring Hamborg og de firmaer, der var repræsenteret på messen er omfangsrig. Jeg kløede dog på og nåede igennem hovedparten. Ikke mindst fordi jeg havde ret svært ved at sove i dagene op til. Om det var spændingen eller for meget cola i forbindelse med noget programmering, jeg i øjeblikket er i gang med, skal jeg ikke kunne sige. Endelig oprandt den store dag, hvor vi 9 teknikere satte kursen mod Hamborg. Der var også nogle andre unge mennesker med bussen. Rejsetiden derned blev selvfølgelig slået ihjel med det strategiske spil, Mølle. En enkelt fejl kan koste én dyrt, hvad der jo også gør sig gældende for de fleste geodætiske beregninger. Vel arriveret blev vi efter at have måtte vente i fem minutter, der føltes som en evighed, sluppet løs på messen. Alle de indtryk var næsten mere end jeg kunne klare, hvorfor jeg efter et kvarter måtte sætte mig ned og hvile mig lidt. Jeg har senere fundet ud af, at nogle af de andre rent faktisk var ude for noget af det samme. Stemningsbillede fra messen Vi havde på daværende tidspunkt endnu ikke snakket med nogle af de store kanoner, men det lå lidt i luften, at der ikke skulle gå længe. Vores første rigtige nærkontakt med en af dem kom ikke længe efter. Leica s GS20 PDM er en bare en tand for fræk og indbydende til, at man uden videre 22

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003 35. årgang, nr. 2 Juni 2003 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 27. maj 2010 Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 26. maj kl. 17.00 - Ridderlokalet, Ordinære medlemmer: Niels Haldrup Jensen, formand Emma Bernt Mogensen, næstformand Martin

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 sushi & Næste afdelingsmøde Tim Jeppesen JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste Afdelingsmøde Indholdsfortegnelse Formandens ord s. 3 Sannes

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Fra Redaktionen. Her tilsidst vil jeg lige komme med en opfordring. Hvis du sidder med en god historie, det kan være et spændende sommerferiejob

Fra Redaktionen. Her tilsidst vil jeg lige komme med en opfordring. Hvis du sidder med en god historie, det kan være et spændende sommerferiejob Fra Redaktionen Så er det igen blevet tid til et nummer af ØT. Vi håber alle har haft en spændende sommer, og ser frem til endnu et spændende studieår. Der er kommet nye folk til ØT redaktionen, Søren

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Leder. Christian P. Hansen 5. Semester

Leder. Christian P. Hansen 5. Semester 35. årgang, nr. 1 Februar/Marts 2003 Leder Nu er det blevet tid til ØT igen, men denne gang er det uden den mangeårige redaktør, Eskil. Derudover er Peter Lindahl og Anna Sandmann holdt, da de nu er i

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere