ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRKENTROMPETEN. - med referat fra Hamborg og meget mere..."

Transkript

1 ØRKENTROMPETEN - med referat fra Hamborg og meget mere årgang, nr. 3 oktober 2003

2 Leder Velkommen tilbage til et nyt år på studiet, med alt hvad det indebærer af klager over fredagsbaren fra verdensfjerne phd. studerende og ikke mindst Mads Mogensen s uundværlige spam-mail service. Et nyt studie-år er startet, og dermed er der kommet et nyt kuld under Hr. Møllers vinger, samt en ny sæson for Ørkentrompeten er blæst igang. Der har i redaktionen været lidt forandringer. Fra 5. semester er vi således blevet beriget med Kasper, som vi jo tidligere har benyttet os af på redaktionen. Derimod har 3. semester endnu ikke har meldt deres ankomst, KOM SÅ I GANG!!! Studiestarten har fået sig en ekstra tradition på landinspektørstudiet, nemlig den årlige kulturtur. I år fortsatte succesen i Hamborg, og hvilken tur det var. En tur der for øvrigt ikke kunne være blevet til noget uden en stor hjælp fra vores sponsorer, specielt PLF skal takkes. Til dem der ikke deltog kan jeg orientere at der i dette blad er omtale af såvel de faglige som de sociale aspekter fra turen, og for os der var med, kan tankerne få lov at flyve tilbage. Ud over fortællingerne fra Hamborg, kan vi denne gang byde på alt fra en orientering om den nye studieordning til et forskerportræt af en berejst lektor her fra institutter (ja, de findes altså alligevel.) Lidt brok skal der traditionen tro dog også være plads til. Vist kan det lyde som en gammel historie, men der sidder altså stadig flere grupper landinspektørstuderende klemt sammen på nakken af hinanden i nogle af grupperummene. Godt nok ikke så mange som tidligere, men det s... da ufatteligt når der står adskellige grupperum ledige i Fib. 10. Virkelig fascinerende er dog den måde hvorpå universitets forskellige afdelinger, nidkært vogter over deres grupperum ved at sætte en enkelt studerende (som ALDRIG er der) på til hvert enkelt rum. Så er det at man føler sig overbevist om, at det er her viden bliver skabt!!! Redaktionen PS: Tak til 5. semester for en super fredagsbar!! 1

3 Formanden informerer Af Lise Lausten Frederiksen Velkommen til 3. semester Sommeren er slut, og der er igen gang i FoFoDaLa s aktiviteter. I den forbindelse vil jeg starte med at byde de nye 3. semester studerende velkommen i FoFoDaLa! Jeg håber at I får nogle gode år på studiet og i FoFoDaLa. Jeg vil opfordre jer til at deltage aktivt foreningens arrangementer og i foreningsarbejdet og ikke mindst til at værne om foreningen, der er med til at gøre vores studie til noget specielt! Nye bestyrelsesmedlemmer I FoFoDaLa s bestyrelse kan vi byde velkommen til Vita og Bolette fra 3. semester. Vita har påtaget sig opgaven som medlemskoordinator, hvor hun bl.a. holder styr på os alle i medlemsdatabasen. Hun har allerede lavet medlemskort til alle de nye medlemmer og er nu ved at ligge den sidste hånd på telefonnøglen. Bolette er foreningens nye faglige koordinator, og har været med på rustur for at introducere de studerende på basis til Ddl. Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen siden sidste ØT udkom, er der jo faktisk sket en hel del. Besøg fra Holland I foråret havde vi besøg af en flok hollandske studerende. Vi var ca. 6 studerende, som viste dem lidt rundt i Aalborgs natteliv. Det var rigtig skægt! FoFoDaLa på basis Inden sommerferien var FoFoDaLa s bestyrelse på basis for at introducere 2. semester til FoFoDaLa. Der var mange spørgsmål om foreningen og specielt om uddannelsen, så der var et reelt behov for dette besøg. Desuden har det også vist sig, at være rart for de nye 3. semester studerende, at de allerede kender nogle på studiet. Besøget gik altså rigtig godt, hvorfor det vil blive en tilbagevendende begivenhed. FoFoDaLa intro. for 3.semester På den første studiedag efter sommerferien blev 3. semester budt velkommen af FoFoDaLa, der blev taget billeder af alle på semesteret og der var mulighed for at melde sig ind i FoFoDaLa. Faktisk kan 3. semester nu bryste sig af, at være det eneste semester hvor 100% er medlem. 2

4 Ddl-intro. til basisstuderende På årets rustur er de studerende på basisuddannelsen blevet introduceret til Ddl. Det resulterede i at ca. halvdelen af de 35 studerende meldte sig ind i Ddl. deltagere. Det var en rigtig god tur både fagligt og socialt, og der skal i den forbindelse rettes en stor tak til studienævnet og specielt PLF, der støttede turen. FoFoDaLa sangbøger Der er blevet trykt 50 FoFoDaLa sangbøger, som kan anvendes til forskellige lejligheder. De vil stå i kælderen, og kan lånes til diverse fester og lignende Nordisk Møde Med hensyn til arrangementer har der været Nordisk Møde, kulturtur og idrætsdag. Der var i år ikke mange deltagere på Nordisk Møde, hvilket hovedsagelig skyldtes, at mødet lå samtidigt med kulturturen. Dette var uheldigt, men vi håber på større opbakning næste år. Det skulle være ret sjovt at deltage. Desuden er det vigtigt at bevare det nordiske samarbejde, hvilket jo ikke kun foregår i studenterforeningerne, men også i større målestok mellem de nordiske landes landinspektørforeninger. Kulturtur til InterGEO messe Årets kulturtur gik i år til InterGEO messen i Hamburg. Turen foregik over to dage midt i september, og der var 66 Idrætsdag Idrætsdagen blev afholdt af 5. semester d. 3. oktober og var en stor succes. Arrangementet var rigtig godt, og opbakningen var stor både under de fysiske udfoldelser, men også bagefter til fredagsbaren (som vist nok sluttede ret sent ). Alt i alt har der altså hidtil været en massiv opbakning omkring arrangementerne i år, hvilket jeg gerne vil opfordre til forsætter! Alle semestre har skemafri til diverse arrangementer, så der er mulighed for at deltage Kortdage i Kolding Geoforum afholder i oktober Kortdage i Kolding. Normalprisen for studenterdeltagelse i dette arrangement er 3000 kr. for tre dage. Efter en FoFoDaLa aftale med Geoforum har landinspektørstuderende i år fået mulighed for at deltage i arrangementet for 300 kr., hvilket er et rigtig godt tilbud for os. Derfor håber jeg også, at der vil være interesse for tilbuddet. For 3

5 yderligere information se tre emner, der er i direkte relation til os studerende. Hjemmesiden Med hensyn til FoFoDaLa s hjemmeside vil jeg gerne opfordre til, at den bruges noget mere. Det vil sige, send gamle projekter og billeder fra fester og andre arrangementer til webmaster Mogens, der så vil ligge dem ind på hjemmesiden til nytte for andre. Det er også vigtigt, at alle retter sit grupperum i FoFoDaLa- GIS, da denne del af hjemmesiden kun er anvendelig i opdateret tilstand. Den danske landinspektørforening Der har i september været generalforsamling i Ddl, hvilket betyder at vores studieleder og professor Stig Enemark er valgt som ny formand for Ddl. Som næstformand og redaktør på Landinspektøren er Asger Sonne Kristensen fra Landinspektørgården i Silkeborg valgt. Siden først på sommeren har jeg deltaget i en række af Ddl s bestyrelsesmøder, hvilket har været rigtig spændende. Det vil gå for vidt her at omtale alle emner, der diskuteres i foreningen, hvorfor jeg blot vil nævne Der tales for tiden meget om rekruttering af flere studerende på landinspektørstudiet, for at fastholde og øge antallet af færdige kandidater pr. år til det forestående generationsskifte i landinspektørstanden. I den forbindelse blev hjemmesiden sidste år oprettet, og der diskuteres nu nye initiativer på området. I den forbindelse er jeg kommet med i en arbejdsgruppe omkring rekruttering af flere studerende. Et andet område der diskuteres for tiden er nyuddannede landinspektørers færdigheder i de første år på arbejdsmarkedet. En undersøgelse har påpeget områder, hvor nyuddannede føler sig mindre godt rustet til arbejdsmarkedet. Derfor er der p.t. igangsat en ny og mere detaljeret undersøgelse på området. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge med udgangen af året. Et tredje område der diskuteres, er vores titelbetegnelse ved den foranstående opdeling af landinspektøruddannelsen i en bachelordel og en kandidatdel. Det 4

6 er i den sammenhæng vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvem der er rigtige landinspektører og dermed har adgang til senere at kunne få beskikkelse, og hvem der kun har enten bachelordelen eller kandidatdelen. Det er med andre ord vigtigt, at vi som landinspektører har vores egen etikette, således at det også fremover er tydeligt, hvad man får, hvis man ansætter en landinspektør eller cand.geom. Det var lidt om, hvad der sker i FoFoDaLa lige nu. Til slut vil jeg blot sige, at alle er velkomne til at komme med kommentarer og ideer til bestyrelsen, som normalvis vil være at finde i fib. 11 i de bløde hver tirsdag middag. 5

7 Nordisk Møde i Norge Af Kasper Hansen 5.sem Søndag den 14. september drog tre friske landinspektørstuderende med tømmermænd fra 5.sem af sted til Nordisk Møde, som denne gang skulle afholdes ved byen Ås i Norge. Transporten op til fjeldaberne blev klaret via en godt kørende golf og færgen Stena Saga. Der er kun to ting at lave på en færge: drikke øl og spille på spilleautomat. Men da vi er fattige studerende, og sejlturen varede syv en halv time, kunne vi ikke afse penge til at kombinere de to ting. Derfor valgte vi det sikre og satsede på øllene, hvilket var lidt synd for den stakkel, som skulle køre den lækre golf, men hvor der handlers der spildes. Til vores held var der frokostbuffet med fri drikkevarer i tre timer for den beskeden sum af 125 norske kroner. Efter en lang række af fadbamser og en tur i taxfree fandt vi et stille sofahjørne, hvor vi kunne nyde en stille pils. Men der gik ikke længe før Ole Lukøje kom, og vupti var i Oslo. Efter en times kørsel var vi i Ås, og vi kunne nu hilse på den norske og finske delegation svenskerne ventede med at slutte sig til selskabet til tirsdag. Finland stillede med to deltagere af hankøn øv, mens Norge stillede med hele fire af hunkøn alle af tilfredsstillende karakter, samt 6 hankøn. Per viser de norske værter, hvordan man puster kort. Der var lidt stille i starten, men der er jo heller ikke noget som kan få tungerne på gled og fjerne de sidste sommerfugle i maven end øl. Så der gik ikke længe før der var fest i hele hytten. Her skal det nævnes den billigste øl i Norge koster omkring 9,5 dansker kroner og så spasser nordmænd total af, når de indtager alkohol tag jer sammen Norge. Mandagens program bestod i et firmabesøg ved Blinken a.s, som forhandler alt indenfor landmålingsudstyr. Besøget handlede primært om fremvisning af det nyeste udstyr indenfor landmålingen, hvor vi 6

8 studerende selv havde mulighed for afprøvning af de forskellige instrumenter. Resten af mandagen var afsat til det sociale arrangement øldrikning. Ifølge programmet skulle danskerne denne aften bidrage med dansk spex, men da dette nordiske møde for den delegations vedkommende ikke er det bedst planlagte vi havde ikke noget spex, fik vi overbevist de norske værter om, at det var bedst at vente med det danske spex til svenskerne havde tilsluttet sig selskabet. sightseeing i Oslo, hvor vi endte på Burger King. En stor menu koster 95 danske kroner ikke nok med det er dyrt at drikke, det er også dyrt at have tømmermænd i Norge. Tirsdag aften ankom den firemands store svenske delegation, hvor kønnene var lige fordelt. Traditionen tro var de to svenske jenter rigtig søde nipsting. Med svenskernes ankomst kunne den første af traditionsrige konkurrence afvikles. To kønne nordmænd og en bedøm selv, finne. Kasper i skarp duel med en finne i røvkrog. Tirsdag formiddag besøgte vi Norges Ejendomsinformation, hvor den administrerende direktør fortalte om arbejdet med digitaliseringen af tingbogen. Et projekt der har betydet, at samtlige tinglyste dokumenter i Norge i dag er samlet i en digital database. Eftermiddagen var afsat til Konkurrencen var røvkrog hvor reglerne ikke kan forklares i denne korte artikel. Efter nogle dræbende dueller mest mellem de danske deltagere, tog den danske delegations Champ bedre kendt son Christian Mosberg, kegler. Endnu en gang var det lykkes Danmark at tage potten, som er 7

9 beviset på sejren, med hjem. Resten af aften og natten var der dømt fest. Onsdag kunne der soves længe, da programmet bestod i en rundvisning på landbrugshøjskolen, som den norske delegation selv skulle stå for. Så da folk stod op engang ved middagstid travede vi en tur på skolen, og så var der igen dømt alkohol. Denne gang var det lidt organiseret. Om aftenen stod det nemlig på nordisk kost, der er den traditionsrige middag, hvor hvert land serverer en ret med tilhørende brændevin. Den danske ret bestod i frikadeller med brød og rødkål samt en liter Rød Aalborg fordi svinene havde fået fiskefoder. Frikadellerne blev lidt sorte, da vi valgte at stege dem om eftermiddagen og derefter genvarme dem i ovnen, som finnerne mente skulle stå på 225 grader så smager de ikke så godt. de nye landinspektørstuderende med udflugtsmål til vores hytte. Det var vældig spas dog var det synd for Per og Christian, at de ikke rigtig oplevede denne fest, da de havde nok alligevel set for dybt i brændevinsflaskerne. Torsdagen var henlagt til Oslo Kommunes, hvor vi for første gang opdagede, hvad Norge bruger alle olie- og afgiftspengene til. Det må være godt at være ansat ved det offentlige i Norge, for en stor del af besøget udviklede sig til et foredrag om diverse firmafester. Selve besøget handlede dog oprindelig om brug af ortofoto og skråbilleder i plan- og byggesager, da de jo er så billig at producere som de siger i Norge. Den dag blev vi danskere rigtig fulde, måske fordi vi med undtagelse af en finne og to nordmænd var de eneste, der gladelig tog for sig af de fire flasker brændevin. Denne aften fik vi endvidere gæster rigtig mange, da der denne dag blev afholdt rusfest for Svømmekonkurrencen i Holmekollen. Efter besøget var det traditionen tro tid til svømmekonkurrencen, som 8

10 denne gang skulle foregå for foden af Holmekollen I ved hvad det er. Vandet var meget koldt, og finnerne kommer jo fra et land med mange kolde søer, så de vandt. Den aften blev vi også fulde. fremskridt indenfor landmålingen og planlægningen i Norge. Fredag stod den på besøg ved Jernbaneverket Norges svar på jernbanestyrelsen, hvor vi endnu en gang opdagede, hvad Norge bruger deres penge til. En jernbanestrækning på 9,7 kilometer til den nette sum af 4,7 milliarder det er billigt. Vinderholdet i Miss Forster. Den danske trio ved gallamiddagen.. Et besøg, der ligesom de øvrige på dette års Nordiske møde var utroligt spændende uden at skulle lyde som en stræber, da man ledt kunne relatere det i vores projektarbejde her på stedet måske ikke et projekt til 4,7 milliarder, men mere de måder de anvender de forskellige teknologiske Fredag aften stod den på kæmpe fest på Samfunnet, som er Ås svar på studenterhuset og hold kæft hvor var der mange damer. Hvis nogen hankøn overvejer et udlandsophold kan den danske delegation trygt anbefale Ås hvis man altså har mange penge. Så endnu en gang blev det sent, før vi så vores senge. 9

11 Lørdag var dagen vi havde ventet på, dagen hvor danskerne skulle vise flaget og genvinde Miss Foster. Det var nemt. da vi næsten var dobbelt så hurtig til at drikke de fire øl som nummer to. Om aftenen stod den på gallamiddag, hvor hvert land overrækker en gave til værtslandet. Den danske delegation ved jo, at nordmænd er langsomme til at drikke øl, så vi gav dem en Bella. Hvis vi tager ud det fra Bella ens benyttelse resten af aften og natten, så var det lige det, de havde ønsket sig. Når søde lyshårede norske jenter tager tre øl igennem en tragt efter hinanden for at bryste sig af at være lidt dansk, for vi havde jo fortalt, at alle danskere kunne tage mindst tre, så må det da være god gave. Søndag kunne den danske delegation atter sætte kursen mod billige øl i med ordrerne: Vi kom, vi så, vi brød os ikke om det vi så, vi drak, vi sejrede, vi tog hjem. 10

12 Vi udfører: matrikulære arbejder bygningsafsætninger opdeling i ejerlejligheder projekteringsgrundlag ledningsregistrering industrimålinger præcisionsmålinger GPS-måling søopmåling offshore QC præcisionsmålinger 3D laserscanning - ved nyeste edb og opmålingsudstyr LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX

13 Landinspektør julefrokost Dette er en appetitvækker til den årlige landinspektør julefrokost, som afholdes torsdag d. 27 nov. i uni-kantinen på Sohngårdsholmsvej. - så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Foruden den traditionelle julefrokoststemning kan vi byde på bandet Thomaz og drikkevarer til særdeles SU-venlige priser. 12

14 Ny studieplan i støbeskeen Af Stig Enemark, Studieleder Et udvalg under studienævnet arbejder p.t. med at udforme en ny studieplan for landinspektøruddannelsen. Formålet er dels en modernisering af den snart 10 år gamle studieordning og dels en tilpasning til den faglige udvikling især indenfor GIS-området. Hovedtrækkene i revisionen er følgende: Indføring af et tredje specialiseringsspor indenfor GIS-området, som også skal kunne følges af studerende indenfor Geografiuddannelsen. Det nuværende 7. semester nedlægges. Specialiseringen starter dermed fra 7. semester, hvor der på semester udbydes tre spor: Measurement Science, Spatial Information Management og Land Management. Når titlerne her er på engelsk skyldes det, at vi på sigt agter at gennemføre en internalisering, hvor disse tre specialiseringer udbydes på engelsk, så de også kan følges af udenlandske studerende. Measurement Science vil rette sig imod Positionering og Sensor- og dataintegration; Land Management vil handle om Fast Ejendom og Arealforvaltning; mens det nye spor indenfor Spatial Information Management drejer sig om GIS-teori og teknologi samt GIS-design og udvikling. Der etableres et frit 9. semester med en række valgmuligheder, herunder mulighed for et praktikophold i landinspektørpraksis eller anden relevant offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet vil normalt være af 2-3 måneders varighed og skal godkendes af studienævnet. Opholdet retter sig imod at undersøge relevante faglige problemstillinger i relation til det pågældende erhvervsområde. Der er således ikke tale om en helt eller delvis lønnet ansættelse, men om et læringsforløb som skal afrapporteres og evalueres. 13

15 På dette frie 9. semester vil det også være muligt at vælge ophold på et udenlandsk universitet eller på en anden uddannelsesinstitution i Danmark. Man kan også følge et normalt projektsemester indenfor den pågældende specialisering, som vil blive understøttet af diverse studiekredse mv. Det vil være muligt at arbejde med projekter på tværs af flere fagområder, eller man kan vælge at følge 7. semester indenfor et af de andre spor, og dermed opnå en meget bred faglig profil. 10. semester vil som hidtil være forbeholdt afgangsprojektet. Det vil formentlig også blive muligt at udarbejde et såkaldt langt afgangsprojekt over semester. samhørigheden imellem kurser og projekt. Det er tanken at implementere den nye studieplan for både 5. semester og 7. semester pr. 1. september Dette afhænger dog af nogle formelle forhold omkring vedtagelse af den nye samlebekendtgørelse, som vil implementere det såkaldte 3+2 princip for alle uddannelser i Danmark (3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2- årig kandidatuddannelse). Dette afklares formentlig i løbet af efteråret. Sideløbende vil vi så færdiggøre detaljerne i den nye studieordning, som vil blive præsenteret i detaljer i ØT i decembernummeret. 5. oktober 2003 Mht fællesstoffet vil semester forblive uændret, mens semester tænkes opdelt i et 5. semester indenfor landmåling og fotogrammetri og et 6. semester indenfor matrikelvæsen og ejendomsdata. Dermed kan vi løse en del problemer omkring 14

16 Nyt om navne Siden sidst kan vores studieleder Stig Enemark skrive en ny titel på CV et. Han er nemlig blevet formand for Den Danske Landinspektørforening (DDL) - Tillykke! På kærlighedsfronten har vi også nogle nyheder. Jeanette fra 9. semester og Peter E. fra 7. semester er blevet gift med deres respektive kærester. De skal begge have et tillykke og pøj pøj fra redaktionen. I løbet af sommeren er Tine og Sanne, der gik henholdsvis på 6. og 8. semester, blevet nybagte mødre. Tine har fået en pige Sara, og Sanne har og fået en dreng Malte. Der ønskes tillykke med Guldklumperne. 15

17 Ich verstehe nichts Deutsch Af Herr Christensen, 9. semester Dette indlæg i Ørkentrompeten er et resumé om man vil af de landinspektørstuderendes tur til Intergeo 2003 i Hamborg. Som en repræsentant for Fast Ejendom har jeg fået til opgave at skrive lidt om oplevelserne på denne tur. For at dække sig ind har Ørkentrompetens redaktion valgt at få en repræsentant fra Kortlægning til at skrive en lignende artikel, hvilket sikkert skal vise sig at være en yderst klog disposition fredskoven, da jeg forstod minus af, hvad der foregik i Hamborg, men det skal da ikke holde mig tilbage fra at give mit besyv med. Dette sker dog på bekostning af ØT s faglige seriøsitet. Lidt facts om Intergeo Intergeo er en kongres og fagmesse for geodæsi, geoinformatik og lignende. Arrangør er Deutscher Verein für Vermessungswesen e.v. Messen er den største i verden af sin art og køretiden fra Kolding er kun 2,5 time [www.trimblecenter.dk]. Skulle De sidde med en eller anden form for faglig viden, som De mener Ørkentrompetens læsere vil finde interessant og endog brugbar i diverse henseender, ja så må De i den grad ærgre Dem, når De har læst denne artikel, for magen til spildt spalteplads skal man da lede længe efter. At undertegnede tilmed er headhuntet til denne opgave må give anledning til stor fortrydelse og selvransagelse hos de ansvarlige i Fofodalas bestyrelse. Mine forudsætninger for at skrive denne artikel er mildest talt langt ude i 16 En af revolutioner på messen var denne opmålingsrobot. Intergeo er messen, hvor eksperterne mødes og taler om det nyeste inden for geo-information, geodæsi og landmålingsudstyr. Intergeo er en unik kombination af konferencer, seminarer, fora og traditionel handelsmesse. Vil man være med på geo-bølgen er messen i Hamborg et

18 must! Jeg fik da også ved selvsyn bevis for, at messen tiltrækker de hippeste inden for faget, da vi ved Leica-standen rendte ind i den nye formand for Den danske Landinspektørforening Stig Enemark. Det gode spørgsmål Det er ikke noget, jeg er videre stolt af, men ærligt og vulgært talt: Messen gav mig ikke verdens største stådreng Så er det ligesom sagt. Som udgangspunkt følte jeg ikke, at jeg havde det store at skulle have sagt over for disse glatte sælgertyper. Problemet var at komme med et fornuftigt spørgsmål om produkterne. What does that thing do? er af naturlige årsager ikke kåret til verdens skarpeste formulering. Man kunne jo prøve med: Is your system better than the one Trimble has made? Jeps, hvad tror du lige Søren Sælger svarer på det angreb?? OK, hvad med: This totalstation seems to have a very user-friendly design.tja, det virker ikke så professionelt, som det burde. Nå, man kan jo altid bare kigge lidt. Og det gjorde jeg så. Ligesom mange andre. De dumme kiggede, de smarte spurgte af oprigtig interesse og de dumsmarte spurgte for at kunne tillade sig at nappe en kuglepen, et kaffekrus, en tegneserietaske, frisbee, boomerang, musemåtte, nøglering, næsering, bold, ballon eller lommeregner. Sikke noget pjat! Leica viste stort mod med denne frække bordlampe. Ja-ja, stik mig nu bare en kuglepen! 17

19 Eller er jeg bare sur over, at jeg ikke nossede mig sammen til at spørge efter GeoCAD-bolden? Som I nok kan se, er det ikke fra denne kant, at der kommer en skarp vurdering af det faglige indhold på Intergeo. Lidt om det sociale Nu var turen til Hamborg jo ikke udelukkende fokuseret på messen. Der blev i sædvanlig landinspektørstuderende-stil gået til de våde varer, og 9. semester valgte at holde en gang fælleshygge onsdag aften, der for en større dels vedkommende begyndte på Barto og Thomsens hotelværelse. Hans V bankede et par liflige drinks sammen, som vi alle indtog med velbehag med undtagelse af Jane, der i ren folkeskolestil blev tvunget til at drikke skidtet hvem havde troet, at man som nogenog-tyve-årig skulle tvinges til at drikke, men hvis man vil være med i klubben, så drikker man s gu! Efter hotelhyggen gik turen til et bøfhus, hvor sulten blev stillet. Herefter indtog 9. semester en mindre beverding, hvor stamkunderne måtte yde deres assistance for at følge med den heftige efterspørgsel på de grüne. Der blev sparket gang i jukeboxen og så var den fest li som i gang. Hvad folk har foretaget sig herefter står hen i det uvisse, men hotellet har ringet og brokket sig over de tre bævere, der var efterladt på Stisens værelse. Vi vil hjem! Den generelle stemning blandt de studerende medførte et fremrykket hjemrejse-tidspunkt, og det medførte samtidig, at jeg mistede to timers kvalitetstid på parkbænken! Torsdag gik for undertegnedes vedkommende med lidt sightseeing i Hamborg, hvor et mindre selskab fra 9. semester fulgte en mere end veloplagt Henrik Plenge, der førte an, pegede, dirigerede og foreslog. Sådan en mand er guld værd, når barometeret står på vomitus. Tak Plenge. Turen sluttede i parken over for messecenteret, og efter en sidste rundtur i Messehalle gik det mod Aalborg igen. Tak til de deltagende for en god tur og ikke mindst en rigtig abefest. Nå ja, fin messe forresten. 18

20 Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen Brodersens Allé Hellerup Landinspektørgruppen '98 Rørholmsgade Hobro Landinspektør Jørgen Hansen Lilletorv, Østergågade 33 B 4800 Nykøbing F Landinspektørfirmaet Jens E. Rasmussen Rådhusgade Odder Landinspektør Jan Pedersen August Olesens eftf. Sveasvej Rønne Landinspektørerne Christensen - Kærn - Sidenius P. Toft Jensens eftf. Rytterstaldstræde Slagelse Landinspektørerne Hans Lunde, E. Krogh Sørensen, Asger S. Kristensen, Ole Nørgård og Anne Marie J. Walmar Håndværkervej Silkeborg LandCAD A/S A.C. Jacobsens Vej Nørresundby LIFA A/S, Landinspektører Bredgade Årup Tvilum Landinspektørfirma Huginsvej 6 C 3400 Hillerød Landinspektørerne Boe, Kristiansen & Overgaard-Larsen Vesterbrogade 35, 4.tv København V Landinspektør Erik Juhl Christensen C. Dyekjærs Eftf. Vestergade Maribo Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S Kullinggade Svendborg GEOvision a/s Danmarksgade Frederikshavn 19

21 Konkurrence Flirt på universitetet Deltag i ØTs spændende konkurrence, og vind en flot præmie fra FoFoDaLa. Aflever dit bud på løsningen til senest den Fem ungesvende var brændt varm på fem kvindelige medstuderende. Kan du finde ud af følgende: Hvem var interesseret i hvilken studine, hvordan kom han i kontakt med hende og hvor? Diana Karen Johanne Linda Susan Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Anders Chris David Gert Johan P-plads I cykelskuret Kopimaskine Edb-rummet Kantinen Gav kaffe Bar taske Inviterede ud Delte marsbar Smilede 20

22 Vejledning Læs teksten, studer sporene og tænk bumme lumme lum. Indsæt alle umiddelbare givne oplysninger i skemaet, idet et markerer et nej og et markerer et ja. På den måde bliver mulighederne færre, og du vil finde nye oplysninger. Læs nu oplysningerne igen, og igen, og igen, og evt. igen og måske falder brikkerne på plads. 1. Anders mødte sin flamme på P-pladsen, men det var en anden, der smilede til Linda. 2. Det var ikke Chris, der lagde an på Susan i Edb-rummet. 3. Gert inviterede sin hemmelige kærlighed i byen. David fik lidt tid sammen alene med Johanne, men ikke i cykelskuret. 4. En af pigerne blev budt på kaffe i kantinen. 5. Karen fik ikke en hånd med sin taske (hvilket ikke lige er Johans stil), og hun delte ikke en marsbar med sin tilbeder. 6. Pigen, der blev klemt op i hjørnet ved kopimaskinen, havde ikke et navn, der begynder med J. 7. Karen blev kontaktet i cykelskuret på vejen hjem. Løsning: Mand Kvinde Initiativ Sted 21

23 Teknikere i drømmeland Af Martin Møller Sørensen Jeg husker tydeligt den dag, Fofodala annoncerede, at kulturturen i år ville gå til InterGEO-messe i Hamborg. Nabogruppen kom brasende ind midt i et vejledermøde og meddelte os den gode nyhed. Ikke mindst jeg for op og glædede mig ved tanken om at vandre rundt blandt nogle af de førende inden for kort- og geodataverdenen. Da først begejstringen havde lagt sig og pulsen igen var normal på teknikergangen gik vi hver især i gang med at forberede os på to dage i Hamborg, der med garanti ville blive intense. Personligt ville jeg gerne have haft lidt mere forberedelsestid, da litteraturen omkring Hamborg og de firmaer, der var repræsenteret på messen er omfangsrig. Jeg kløede dog på og nåede igennem hovedparten. Ikke mindst fordi jeg havde ret svært ved at sove i dagene op til. Om det var spændingen eller for meget cola i forbindelse med noget programmering, jeg i øjeblikket er i gang med, skal jeg ikke kunne sige. Endelig oprandt den store dag, hvor vi 9 teknikere satte kursen mod Hamborg. Der var også nogle andre unge mennesker med bussen. Rejsetiden derned blev selvfølgelig slået ihjel med det strategiske spil, Mølle. En enkelt fejl kan koste én dyrt, hvad der jo også gør sig gældende for de fleste geodætiske beregninger. Vel arriveret blev vi efter at have måtte vente i fem minutter, der føltes som en evighed, sluppet løs på messen. Alle de indtryk var næsten mere end jeg kunne klare, hvorfor jeg efter et kvarter måtte sætte mig ned og hvile mig lidt. Jeg har senere fundet ud af, at nogle af de andre rent faktisk var ude for noget af det samme. Stemningsbillede fra messen Vi havde på daværende tidspunkt endnu ikke snakket med nogle af de store kanoner, men det lå lidt i luften, at der ikke skulle gå længe. Vores første rigtige nærkontakt med en af dem kom ikke længe efter. Leica s GS20 PDM er en bare en tand for fræk og indbydende til, at man uden videre 22

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

cf86df31519a/17/1536#/0

cf86df31519a/17/1536#/0 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2013-14. 16. august 2013 Så er vi i gang! Første uge har været spækket med aktiviteter. Efter indflytningen søndag var eleverne på rundtur i huset og mødte de ansatte på et orienteringsløb

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere