Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio"

Transkript

1 Priser og betingelser 2012

2 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser for SBS Radio 6 Rabatter 7 Andre produkter/ydelser 9 Elektronisk måling af radio 10 Betingelser for reklamekøb 11 Kontakt 14 2

3 SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands SBS Radio har få radiostationer med hver sin stærke profil. NOVA fm: Den bedste musik her og nu The Voice: Danmarks hitstation Pop FM: Alle de bedste fra fire årtier Radio 100: 100% god musik 100% sjov Radio Soft: Rar og rolig stemning med de største danske og udenlandske ballader Radio Klassisk: Klassisk musik på en moderne, passioneret, vidende og underholdende måde VLR: Dækker Fyn, Midt- og Sydøstjylland Musik du kender - og de bedste nye sange Radio Viborg, Viborg Favorit FM og Radio Favorit FM i Holstebro Dækker Midt- og Vestjylland - Din vej til god musik Radio giver mereffekt på kampagner og fungerer godt i samspil med andre medier især tv, hvor en undersøgelse viser, at 75% husker tv-reklamen, når de genhører lydelementerne fra reklamen på radio** Forbrugerne bruger lang tid på radio, hvilket giver mange kommercielle muligheder. Blandt andet kan forbrugerne eksponeres gennem døgnrytmen, hvilket ofte vil give gode top of mind resultater Radio er godt til at generere trafik på internet. The Voice har kørt kampagner, hvor over 75% af de besøgende på en webside kan tilskrives radioreklamen For uddybning se mere på RAB er Radio Advertising Bureau, som er sammenslutningen af kommercielle radiostationer i Storbritannien. *Kilde: Radio Advertising Bureau **Kilde: Millward Brown Radio Multiplier study Hvorfor radio? Radio rammer lytterne på relevante tidspunkter og steder. Eksempelvis er der høj lyttetid på kommerciel radio om eftermiddagen, hvor mange skal handle, hvilket giver mulighed for eksponering lige før indkøbssituationen Radio rammer lytterne i en kommerciel verden, hvor der er rift om deres opmærksomhed, men ifølge undersøgelser skifter lytterne sjældent væk fra radioreklamer. Undersøgelser viser, at radio har 16% frafald i reklamer. Dette er markant mindre end øvrige medier, som ligger mellem 44-68%* 3

4 4

5 Nettodækning % Hvorfor medtage SBS Radio i din annoncering? Fire gode grunde til at medtage SBS Radio i radioreklame Få stærke brands med hver deres attraktive profil Eneste landsdækkende kommercielle radiostation NOVA fm Jævn geografisk fordeling på dine kampagner Optimal dækning på din kampagner; op til 14 procentpoint merdækning SBS Radio hvis du vil maksimere din kampagnedækning Såfremt du ønsker at opnå en maksimal dækning på din radiokampagne, skal SBS Radio med på planen. Det giver din kampagne en merdækning på op til 14 procentpoint afhængigt af TRP-niveau og split. Optimering af din kampagne Dækning pr. TRP SBS Radio Total, Radio 100/Soft og DDR** SBS Radio Total + Radio 100/Soft* SBS Radio Total ddr Kilde: Gallup Radiometer uge 23-25, år *SBS Radio Total (TRP-andel 82%) Radio 100/Soft (TRP-andel 18%) **SBS Radio Total (TRP-andel 60%) - Radio 100/Soft (TRP-andel 10%) - DDR (TRP-andel 30%) 5

6 Priser for SBS Radio Med SBS Radio får du garanti for, hvor mange personer i målgruppen, som lytter til dit reklamespot. Det vil sige, at reklamekampagnen indkøbes i TRP. SBS Radio Total SBS Radio Total består af følgende radiostationer: NOVA fm, The Voice, Pop FM, VLR, Radio Viborg, Viborg Favorit FM og Radio Favorit FM i Holstebro. Priser: Du har mulighed for at købe reklametid på SBS Radio Total alle dage i følgende målgrupper til følgende TRP-priser Målgruppe Personer år Personer år Mænd år Kvinder år Personer år med bil i husstanden Indkøbsansvarlige år Personer år med ejerbolig Personer år TRP priser kr kr kr kr kr kr kr kr. Radio 100/Radio Soft Du har mulighed for at købe Radio 100/Radio Soft som enkeltstående kampagne eller som tilvalg til en SBS Radio Total kampagne Priser: Du har mulighed for at købe reklametid på Radio 100/Radio Soft alle dage i følgende målgrupper til følgende TRP-priser* Målgruppe TRP priser *Hvis kampagnen på Radio 100/Radio Soft afvikles i samme uge(r) som kampagnen på SBS Radio Total, skal indkøbet være i den samme målgruppe, som SBS Radio Total indkøbes i. Ved indkøb af TRP i år på SBS Radio Total er indkøbsmålgruppen for Radio 100/Radio Soft dog år Nærværende priser er udregnet i nationalt univers. TRPpriserne er faste og reguleres ikke i henhold til ændringer i universstørrelser. Nærværende TRP priser er baseret på et 30 sekunders spot. Spotindeks Udgangspunktet for TRP prisen er, at et 30 sekunders spot = index 100. Prisen ganges med følgende indeks alt efter spotlængde: Spotlængde Prisindeks Særplacering Du har mulighed for at tilkøbe forskellig særplaceringer: TRP kan placeres i faste tidsintervaller kl , kl og kl alle dage mod et tillæg på 10% i TRP prisen Først eller sidst i reklameblokken mod et tillæg på 10% Multispot mod et tillæg på 15% Splitspots to eller flere spot, som relaterer sig til hinanden indenfor samme blok mod et tillæg på 5% Personer år Mænd år Kvinder år Personer år med bil i husstanden Indkøbsansvarlige år Personer år med ejerbolig Personer år kr kr kr kr kr kr kr. 6

7 Rabatter New Business rabat Har du ikke markedsført dit firma eller dine produkter på en af SBS Radio s platforme de seneste 18 måneder, kan du få tildelt New Business rabat. Sæson rabat Alle kampagner, som opfylder kravene til TRP-garanti, opnår sæsonrabat på 5% i ugerne 1-9, 25-33, rabatten er 10% for årsaftalekunder. Årsaftaler Årsaftaler indgås med et minimumbeløb på kr Fordele for årsaftalekunder: Rabat: Årsaftalerabat Alle kampagner, som opfylder kravene til TRP-garanti, opnår sæsonrabat på 10% i ugerne 1-9, og Der ydes retroaktivitet på alle årsaftaler, som er underskrevet inden 31. marts For årsaftaler på over kr ydes retroaktivitet indtil 30. juni Øvrige fordele for årsaftalekunder ved booking 4 uger før kampagnestart: Garanteret plads Garanteret tidspunkt: Minimum 50% af TRP erne afvikles kl Volumenrabat SBS Radio yder rabat baseret på reklamekøbets omsætning Nettoomsætning Rabatterne lægges sammen og fratrækkes brutto TRP-prisen, dog fratrækkes New Business og sæsonrabatten, når de øvrige rabattter er fratrukket Garanteret placering: Årsaftalekunder over kr garanteres 25% af placeringen i blok, hvis placering ikke er solgt til anden side Non-spot og årsaftaler Non-spot, online, sponsering og promotions tæller med i årsaftaleomsætningen Non-spot produkter prissættes separat, det vil sige, de rabatter, som er anført i årsaftalen, er alene henført til spotafvikling Volumenrabat Mindre end % % % % % % % % Over % 7

8 Sponsorater, Internet og andre produkter 8

9 Radio The Voice TV Sponsorater Program events Konkurrencer Online SBS Radio tilbyder udover afvikling af radiospot en bred palette af produkter, der kan understøtte dine kampagner. De mange forskellige produkter giver dig en mulighed for at skabe en værdioverførsel fra SBS Radios brands, f.eks. The Voice, til dit produkt eller brand. Hermed får du bl.a. mulighed for at differentiere din kampagne i forhold til andre annoncører, der anvender traditionel markedsføring. Sponsorater og konkurrencer Sponsorater kan købes på flertallet af vores populære programmer, og giver mulighed for en eksklusiv placering udenfor reklameblokken, der sikrer dit brand en placering topof-mind hos lytterne. Du kan også vælge at komme endnu tættere på din målgruppe ved at købe en konkurrence, der aktiverer og involverer lytterne, og som afvikles som en del af programmet. Online Du har også mulighed for at ramme din målgruppe online. Vi tilbyder således traditionelle banner-kampagner på de fleste af vores websites. Ønsker du en geografisk målretning på din online kampagne, så er dette naturligvis en mulighed. Ønsker du en skræddersyet online løsning, så lad os tage en snak om mulighederne. Kontakt os for at blive præsenteret for de mange muligheder samt blive præsenteret for cases, der underbygger dine muligheder. 9

10 Elektronisk måling af radio Radio måles via elektroniske målere, der løbende opfanger, hvilke radiostationer der lyttes til. Kort sagt så registrerer den elektroniske målemetode den faktiske lytning. Radio - et af de bedst målte medier Radio som mediagruppe er dermed en af de bedst målte medier sammen med tv. Fakta om Gallup Radio-Meter målingen: Måles via et panel på 750 personer Personer er 12 år eller ældre og er fordelt både aldersmæssigt og geografisk De enkelte radiostationer har indsat en encoder, der giver radiostationen en unik kode, som ikke kan høres Hver person i panelet bærer en modtager (Portable People Meter), der registrerer koden fra det ikke hørbare signal Hver aften placerer panelpersonen modtageren i en docking-station, og data bliver sendt til TSN Gallup via fastnet eller mobiltelefon Dagen efter modtager TSN Gallup lyttertal og sender dem til mediebureauer og radiostationer 10

11 Betingelser for reklamekøb Definition af TRP En TRP defineres som eksponering af 1% af den målgruppe, som kampagnen er indkøbt i. Det samlede antal TRP, som en given kampagne genererer, dokumenteres via en rapport fra Gallup Radio Meter. TRP garanti Der ydes 100% TRP garanti. Garantien er baseret på Gallup Radio Meter i den aktuelle kampagneperiode. For at opnå TRP garanti på kampagner, skal disse afvikles over minimum 5 sammenhængende hverdage, og kampagnens størrelse skal udgøre minimum 50 TRP. Underleveringer på kampagneniveau efterleveres på efterfølgende kampagner i form af TRPer. Såfremt en under -eller overlevering i forhold til det købte antal TRP er på + - 5%, kompenseres der ikke. Hvis du over hele året fortsat har underlevering, når der modregnes over- og underleveringer på alle afviklede kampagner, yder vi kompensation i 1. kvartal 2012 i form at TRPer. Kampagneafvikling Kampagner afvikles som run by station. Det indebærer, at SBS Radio planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe. TRP-pakker placeres af SBS Radio i fladen kl , og vi tilstræber at afvikle de købte TRP i henhold til stationens lytterandel og målgruppens lyttemønster. Såfremt vi kan imødekomme det, tilstræber vi at levere kampagnerne i henhold til dine ønsker om ugefordeling af TRP. Dette kan dog ikke garanteres. Generelle betingelser Booking Booking skal modtages skriftligt, senest kl fem arbejdsdage inden kampagnestart. Flytning Det er muligt at flytte en kampagne helt eller delvist indenfor et kalenderår. Dette forudsætter dog, at det samlede kampagnebudget fastholdes. Anmodning om flytning skal altid ske skriftligt til SBS Radio. Følgende retningslinier for flytning af kampagner er gældende: Hvis meddelelse om flytning er SBS Radio i hænde senest to hele kalenderuger inden kampagnestart, kan flytningen ske uden gebyr Hvis meddelelse om flytning er SBS Radio i hænde mindre end 2 kalender uger inden kampagnestart, men min. en kalenderuge før kampagnestart, betales et gebyr på 10% af det flyttede kampagnebudget Hvis meddelelse om flytning er SBS Radio i hænde mindre end en kalenderuge før kampagnestart, betragtes det som en afbestilling, og den samlede pris for kampagnen betales Kampagner kan maksimalt flyttes til fire uger efter den først aftalte sidste kampagnedato. Ved flytning er de tilhørende sæsonrabatter gældende. Ændring Ændring af en kampagnebooking kan ske gebyrfrit med hensyn til spotlængde, målgruppe, spotrotation og restriktioner senest fem arbejdsdage før kampagnestart. Dette forudsætter dog, at det samlede kampagnebudget fastholdes. Nedskrives budgettet, betragtes dette som en afbestilling se afbestillingsregler. Modtager SBS Radio meddelelse om ændring af en kampagnebooking senere end fem arbejdsdage før kampagnestart, betales et gebyr på kr ,- excl.- moms. Såfremt kampagnebudgettet ønskes forhøjet i denne sammenhæng med minimum kr ,- excl. moms foretages dette uden gebyr. Ændringer af kampagnebookinger skal altid ske skriftligt til SBS Radio. 11

12 Reklamemateriale Ansvar for radioreklamens indhold: Ansvaret for at en radioreklame ikke er retstridig herunder stridende mod tredjemandsrettigheder påhviler annoncør/ordregiver. Dette gælder uanset SBS Radio s accept af radio-reklamen til udsendelse. Annoncør/ordregiver garanterer således, at radioreklamen er lovligt indspillet, og at de nødvendige tilladelser er indhentet. Annoncør/ordregiver skal holde SBS Radio skadesløs for ethvert tab, som disse måtte lide, som følge ad udsendelse af en retstridig radioreklame. Levering af reklamemateriale Materialet skal være os i hænde senest kl. 12:00 tre arbejdsdage før kampagnestart. Såfremt materialet leveres senere, kan SBS Radio ikke garantere, at afvikling sker i overensstemmelse med booking. Aflevering senere end tre arbejdsdage før kampagnestart medfører et gebyr på kr ,- excl. moms. Reklamematerialet betragtes først som værende afleveret, når alle spotlængder, spotvarianter samt oplysninger om eksempelvis spotrotation er fuldstændig i overensstemmelse med den aftalte og godkendte ordrebekræftelse. Ved indlevering af reklamemateriale senere end tre arbejdsdage forbeholder SBS Radio sig ret til, at kampagnestart ændres svarende til forsinkelsen. Eventuelt tab af afviklinger grundet den for sene aflevering af materiale, vil ikke blive godtgjort. Samtidig vil der blive opkrævet et gebyr efter følgende retningslinier: Ved levering af reklamemateriale med aftalt spotlængde mindre end tre arbejdsdage før kampagnestart opkræves et gebyr på kr ,- excl. moms. Ved indlevering af reklamemateriale med anden spotlængde end aftalt mindre end tre arbejdsdage før kampagnestart opkræves et gebyr på kr ,- excl. moms. Afbestilling Afbestillinger skal altid meddeles skriftligt til SBS Radio. Derudover er følgende retningslinier gældende: Kampagner kan gebyrfrit afbestilles op til fem kalenderuger før kampagnestart Hvis afbestillingen af en kampagne er SBS Radio i hænde en kalenderuger før kampagnestart betales et gebyr på 20% af det afbestilte kampagnebudget Hvis afbestillingen af en kampagne er SBS Radio i hænde mindre end en kalenderuge, betales det fulde kampagnebeløb Kampagner der tidligere har været flyttet, kan kun afbestilles ved betaling af det fulde kampagnebudget Betalingsbetingelser Netto 14 dage fra kampagnestart for direkte annoncører og løbende måned + 30 dage for medlemmer af DRRBs sikkerhedsordning. SBS Radio forbeholder sig ret til at kræve betaling - helt eller delvist - forud for kampagnens start. Tekniske specifikationer Færdige spots leveres som mp3 i 256kbps, wav eller aiff min khz Stereo. Spot sendes til Godtgørelser Informationsgodtgørelse SBS Radio yder en informationsgodtgørelse på 4 % til ordregiver, der er medlem af DRRB og derigennem har forpligtet sig til at ajourføre sig om SBS Radio og radiomarkedet efter SBS Radios nærmere retningslinier, herunder at ordregiver abonnerer på Gallup Radio Meter. Sikkerhedsstillelse SBS Radio yder en godtgørelse på 1 % til ordregiver, der stiller sikkerhed for betaling i form af bankgaranti eller deltager i en sikkerhedsordning godkendt af SBS Radio. Værneting Enhver tvist mellem ordregiver og SBS Radio, i anledning af parternes aftale, afgøres ved Sø- og handelsretten i København. Andet Priserne er eksklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl. Gældende fra 1. august 2012 indtil ny prisliste udgives. 12

13 13

14 Kontakt SBS Radio A/S H.C. Andersens Boulevard København V Tlf

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

1.0. Medieinformation

1.0. Medieinformation Medieinformation 2014 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Tablet og smartphone Nyhedsbreve Børsen TV Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen Top1000 Annoncepriser

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

Scooter Billboard Mediainformation

Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Scooter Billboard er det ideelle mobile outdoor medie, der bringer dit budskab til steder, hvor andre medier kommer til kort. Det er efterhånden velkendt,

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave Kære Radio- og tv-nævn Vi

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter bolius.dk Boligejernes online videncenter Mediekit 2015 > Klikrater over markedsgennemsnit > Uvildig og troværdig journalistik > Højfrekvente og loyale brugere Bolius arbejder for at skabe øget Derudover

Læs mere

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER 13-09-2011 1/9 Restaurationsbranchen.dk skelner mellem tre typer af brugere, der kan oprette sig med log-in, nemlig en almindelig -bruger, en restauratør-bruger og en leverandør-bruger. En almindelig bruger

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere