TV 2 NATIONALT NATIONALT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 NATIONALT NATIONALT"

Transkript

1 NATIONALT PRODUKTER 9 PRISER 11 RABAT 13 GARANTI 19 GODTGØRELSE 19 BESTILLING AF REKLAMETID 20 BETALINGSBETINGELSER 23 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 8

2 1 PRODUKTER 1.1 NATIONAL REKLAMETID TV Salg tilbyder i forbindelse med indgåelse af årsaftaler køb af reklame tid som: 1. GRP-køb 2. TRP-køb 3. GRP/TRP-køb Ved køb af GRP og TRP i samme kampagne kan kombinationen bestå af: købes GRP for, eller købes GRP for. Ved køb af disse kombinationsmuligheder honoreres den omsætning, der ligger på TRP-delen, med de ugerabatter, der er nævnt under rabat. 1.2 MÅLGRUPPER I 2010 udbydes nedenstående målgrupper på TV 2. MÅLGRUPPE ALDER TRP Personer år kr. Personer år kr. Personer år kr. Mænd år kr. Mænd år kr. Mænd år kr. Kvinder år kr. Kvinder år kr. Kvinder år kr. Indkøbsansvarlig år kr. Personer år kr. Børn 4-11 år kr. TRP prisen pr. målgruppe er fast over hele året. 9

3 1.3 NETTODÆKNINGSPAKKER TV 2 er uden sammenligning den kommercielle TV-station i Danmark der genererer højst dækning. Derfor udbyder vi i 2010 en række forskellige nettodækningspakker. Der udbydes 4 pakker fra 50-80% nettodækning, til en fast bruttopris. Nettodækningspakkerne udbydes i målgrupperne Personer og Personer år. Kundernes individuelle årsaftalerabatter samt sæsonrabat og månedsfradrag fratrækkes bruttoprisen. GARANTERET DÆKNINGSMÅL LØBETID PERSONER ÅR PERSONER ÅR Pakker 2010 Antal hele uger Pris Pris 50% kr kr. 1.4 PROGRAMSPONSORATER TV Salg tilbyder også programsponsorater på TV 2. Grundprisen på et sponsorat beregnes med udgangspunkt i TRP-prisen for en given målgruppe og det estimerede antal seere. Udbuddet af programsponsorater varierer afhængigt af TV 2s programindkøb. 1.5 PROGRAMPAKKER Der er mulighed for at købe TRP-programpakker, hvor de aktuelle visninger placeres i forbindelse med fx Nyhederne eller Sporten. De aktuelle pakker udbydes som TRP-kampagner i udvalgte målgrupper. Som supplement til programpakkerne kan man købe eksponeringer på de tilhørende stofområder på Tekst-TV og tv2.dk. På Nyhedspakker kan der maksimalt bookes 150 TRP per uge, mens niveauet for Sportspakker afgøres af Reklameplanlægningen forud for booking. Udbuddet af programpakker styres af Reklameplanlægningen. 60% kr kr. 70% kr kr. 80% kr kr. 10

4 2 PRISER 2.1 GRP Grundprisen for en visning bestemmes af det forventede antal seere 12 år+ og udtrykkes med en enhedspris pr. 1 GRP på kr for et 30 sekunders spot. Eksempel: For et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 10 GRP udgør prisen således 10 x = kr Dette svarer til en kontaktpris (dvs. pris pr seere fra 12 år og derover) på kr. 133 med udgangspunkt i universstørrelsen pr. 10. november 2009 på personer GRP PLUS Udbuddet styres af Reklameplanlægningen. Med GRP Plus kan du mod et tillæg på 10% på GRP grundprisen få følgende fordele: SPOTLÆNGDER Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. Nedenfor er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder: SPOTLÆNGDER SPOTLÆNGDE PRISINDEKS PRIS PR. GRP kr kr kr kr kr kr kr. Se øvrige spotlængder i skemaet side TRP Prisen på 1 TRP afhænger af hvilken målgruppe, der er tale om. Målgrupperne, det er muligt at købe TRP i, kan ses under 1.2. Der sælges kun hele TRP EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV Salgs månedsplan/ ugeplan, og fastsættes af TV 2s Reklameplanlægning bl.a. på baggrund af den forventede efterspørgsel. 11

5 2.2.2 BUD Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken prioriteres spottene i forhold til budstørrelse SÆRPLACERING Visninger kan bookes i specifikke reklameblokke mod et tillæg på 10% af prisen (grundpris +/- tillæg/fradrag) PLACERING I BLOK Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 7% først i blokken og 5% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Samt 4% for nr. 2 i blokken og 2% for næstsidst i blokken SPLIT-SPOT Split-spot kan bestå af to eller flere spot, der efter TV Salgs opfattelse relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning. Den samlede pris for split-spots beregnes ud fra prisen for hvert af spottene plus et tillæg på 5% (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne MULTISPOT Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV Salg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV Salg. 2.3 TV 2 BASIC TV Salg tilbyder muligheden for at købe en 30 sekunders TRP på TV 2 til en fast pris på kun kr. Ingen yderligere rabatter er gældende. TV 2 Basic tilbydes annoncører i perioder med ledig kapacitet og er en unik mulighed for at købe national reklametid på TV 2 til en ekstraordinær lav pris MÅLGRUPPER TV 2 Basic kan købes i følgende målgrupper leveret på nedenfor anførte kanaler: 12

6 3 RABAT AFVIKLING Alle visninger placeres 100% af TV 2 og afvikles, hvor der er plads. Der er ingen form for leveringsgaranti, hvilket betyder, at du som annoncør kun betaler for det, du får leveret SPOTLÆNGDER Nedenfor er gældende priser på spotlængder anført. Maksimal spotlænge, der kan afvikles, er 30 sekunder. 3.1 ÅRSAFTALER TV Salg tilbyder annoncørerne at indgå årsaftaler. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV Salg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads i et kalenderår på tværs af TV 2s platforme. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Annoncører, der indgår en årsaftale med TV Salg, kan medregne omsætningen på følgende: SPOTLÆNGDER SPOTLÆNGDE I SEK PRIS PR. TRP BOOKING Forudsat at TV 2 Basic bliver udbudt efter traditionel månedsbooking, skal foreløbig ordre placeres i TV 2 Medialink. En ordre defineres ved kampagneperiode, spotlængde og maks. budget og tages ind i det omfang, lageret tillader det. Kampagner bookes efter først til mølle. Kampagneperioden skal som minimum strække sig over syv sammenhængende dage og kan ikke finansieres via tilgodehavender i GRP/TRP-banken. 13

7 3.2 NYE ÅRSAFTALEELEMENTER I 2010 tilbydes kunder, der indgår en årsaftale med TV 2, særligt attraktive forhold. Nye årsaftaleelementer: Ovennævnte elementer er kun gældende på omsætning angivet inden deadline. 3.3 KONCERNAFTALER Forudsætningen for at indgå en koncernaftale er bl.a., at koncernen/ moderselskabet ejer 51% eller mere af de koncernforbundne selskaber. 3.4 ÅRSAFTALEFORSTÆRKNING I forbindelse med indgåelse af årsaftaler ydes en kontantrabat afhængigt af den forventede omsætning inkl. alle tillæg/fradrag. Som beregningsgrundlag be nyttes en forstærkningsprocent, således at alle forstærkningssatser sammenlægges før omregning til kontantrabat. Ved årsaftaler på 11 mio. kr. og derover ydes kontantrabat, der fastsættes således: Forstærkning svarende til den aftalte årsomsætning + 2,5%-point. FORSTÆRKNING ÅRSAFTALE KR. FORSTÆRKN. KONT.RABAT kr. 5,5% 4,7% kr. 6,0% 5,1% kr. 6,5% 5,5% kr. 7,0% 5,9% kr. 7,5% 6,3% kr. 8,0% 6,7% kr. 8,5% 7,1% kr. 8,8% 7,4% kr. 9,0% 7,5% kr. 9,5% 7,9% kr. 9,8% 8,1% I det efterfølgende ses sammenhængen mellem årsaftaleniveau og tilhørende kontantrabat. 14

8 FORSTÆRKNING - FORSAT ÅRSAFTALE KR. FORSTÆRKN. KONT.RABAT kr. 10,0% 8,3% kr. 10,5% 8,6% kr. 10,8% 8,9% kr. 11,0% 9,0% kr. 11,5% 9,4% kr. 12,0% 9,7% kr. 12,5% 10,1% kr. 12,8% 10,3% kr. 13,0% 10,4% 3.5 ÅRSAFTALER INDGÅET SENEST KL DEN 16. MARTS 2010 Annoncører, der indgår en årsaftale med TV Salg senest kl den 16. marts 2010, tilbydes at gøre hele eller dele af årsaftalebeløbet uopsigeligt. På den del af årsaftalen, der gøres uopsigelig, tilbydes en ekstraordinær 2% kontantrabat. Den ekstraordinære honorering bortfalder for den uopsigelige omsætning, hvis annoncøren ikke realiserer det aftalte uopsigelige beløb. Hvis en annoncør således indgår en årsaftale på 2,5 mio. kr., og gør de 2 mio. kr. uopsigelige, vil dette blive honoreret med 2% af 2 mio. kr. Hvis omsætningen på de 2 mio. kr. ikke nås, bortfalder den ekstraordinære honorering. Det er således den fulde ekstraordinære honorering på 2%, der efterfaktureres kunden, såfremt det uopsigelige beløb ikke realiseres. Ved indgåelse af årsaftale inden ovennævnte deadline tilbydes annoncøren også 100% retroaktivitet i hele aftaleperioden, dog er det kun årsaftalevolumen der reguleres kr. 13,1% 10,5% Herefter millioner + 2,5%-point. Ved en aftalt årsomsætning på fx 20 mio. kr. tilbydes således en GRPforstærkning på 22,5%, som efterfølgende omregnes til en kontantrabat. Kontantrabatten kan maksimalt andrage 19,3% (Forstærkning = 27%) 15

9 3.5 GRP-UGERABAT I 2010 ydes GRP-ugerabatten på alle GRP køb, herunder kombi-køb. 3.6 TRP-UGERABAT Der ydes TRP-ugerabat på de kampagner, der alene består af TRP. UGER GRP- UGERABAT UGER GRP- UGERABAT UGER TRP- UGERABAT UGER TRP- UGERABAT

10 3.6 KOMBINATIONEN AF GRP OG TRP I SAMME KAMPAGNE Annoncører tilbydes mulighed for at købe en kombination af GRP og TRP i samme kampagne. Kombinationen kan enten bestå af: købes GRP for, eller GRP for. Ved køb af disse pakker honoreres den omsætning, der ligger på TRP-delen med følgende vejledende kontantrabatter hen over året: UGER 2:1 RABAT 3:1 RABAT UGER 2:1 RABAT 3:1 RABAT

11 3.7 MÅNEDSFRADRAG/TILLÆG Afhængigt af hvilken måned reklamekampagnen indrykkes, skal fradrag/tillæg fratrækkes/pålægges listeprisen på GRP/TRP-prisen. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. -10% -9% -6% -4% -2% -6% -13% -3% -2% 1% -2% -9% 3.8 KAMPAGNERABAT Hvis en kampagne - eller dele af den - placeres i nedenstående perioder, tilbydes en honorering i form af forstærkning, som efterfølgende omregnes til kontantrabat. Størrelsen af rabatten beregnes på grundlag af omsætningen (inkl. alle tillæg/fradrag) pr. kampagne i nedenstående perioder. OMSÆTNING PR. KAM- PAGNE I PERIODEN (KR.) 2010 UNDER OVER GRP-forstærkning uge % 20% 35% 45% uge % 10% 20% 25% uge % 15% 25% 30% En kampagne defineres som en samlet bestilling af reklametid for ét produkt eller én virksomhed med en startdato og en slutdato. Såfremt der er indbygget en pause på mere end 21 dage, definerer TV Salg dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer NEW BUSINESS RABAT Annoncører, der ikke har markedsført sit firma eller sine produkter i TV 2s TV-univers de seneste 24 måneder, kan tildeles New Business forstærkning, som omregnes til kontantrabat. Det er TV Salg, som vurderer, om New Business rabatten kan tilbydes ØVRIGE TILBUD TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV Salg og hør nærmere om: Skæv/begrænset distribution foreninger mv.

12 4 GARANTI 4.1 VED INDGÅELSE AF ÅRSAFTALE PÅ TV 2 GIVES EN RÆKKE GARANTIER Annoncører får fuld GRP- og TRP-garanti på den enkelte kampagne. GRP- og TRP-garantien sikrer annoncøren den leverance af GRP/TRP, der er bestilt. Opnår kampagnen ikke det forventede antal GRP/TRP, placerer Reklameplanlægningen de resterende GRP/TRP, som garantien sikrer, i direkte forbindelse med kampagnen. Såfremt der på en GRP-kampagne er angivet en målgruppe, vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn dertil ved placering af kompensationsvisninger. Er der i kampagnen benyttet forskellige spotlængder, beregnes kompensationen ved hjælp af spotpris-indekset. Såfremt kampagnen ikke må fortsætte efter en bestemt ugedag, oplyses det i bemærkningsfeltet i TV 2 Medialink af hensyn til placering af eventuelle kompensationsspot i kampagnens afslutning. 4.2 YDERLIGERE KOMPENSATION VED UNDERLEVERING Hvis en kampagne består af minimum 50 GRP/TRP, og afvikles over minimum 14 dage, og annoncøren oplever en underlevering på mellem 6 og 10 GRP/TRP, tilbydes en kompensation på 100% (GRP-Plus dog 200%). En kampagne, der eksempelvis underleveres med 10 GRP/TRP, vil således blive kompenseret med 5 GRP/TRP for underleveringen på de første 5 GRP/TRP. De næste 5 GRP/TRP vil blive kompenseret med 100% og derfor udløse 10 GRP/ TRP. Underleveringen på 10 GRP/TRP udløser således 15 GRP/TRP i kompensation. 4.3 KORTE KAMPAGNER For TRP-kampagner, der løber tre hele dage eller kortere gælder, at al ekstraordinær kompensation i forbindelse med underleveringer bortfalder. 4.4 KAMPAGNER RETTET MOD BØRN Der ydes ingen ekstraordinær kompensation (se pkt 4.2) på kampagner rettet mod børn. 5 GODTGØRELSE Godtgørelse beregnes af visningens bruttopris efter fradrag af ordrerelaterede rabatter og annoncørrabatter, og fratrækkes ved fakturering af kampagnen. For ordregivere, som stiller en kontinuerlig sikkerhed for betaling i form af bankgaranti eller deltagelse i DRRB s sikkerhedsordning for udvalgte danske medier, yder TV 2 Danmark en godtgørelse på 1% Der gives 1% i online-/kampagnehåndteringsgodtgørelse. Denne godtgørelse dækker bl.a. over online-booking og løbende evaluering af aktuelle kampagner via TV 2 Medialink. 19

13 6 BESTILLING AF REKLAMETID 6.1 ONLINE-BOOKING Mediebureauer har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, der giver mulighed for at ønske, booke og ændre online. Reklameplanlægningen agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både nævnes muligheder for online og ikke-online bureauer. Bureauer, som onlinebooker, hæfter for det bookede. Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes henvendelse til Reklameplanlægningen. 6.2 MÅNEDSPLAN Reklameplanlægningen offentliggør månedsplaner (normalt for en 4 eller 5 ugers periode) med angivelse af faste programmer og forventede antal GRP og børne-trp på reklameblokkene. Derudover fremgår evt. efterspørgselstillæg/- fradrag. Disse tillæg/fradrag ændres ikke på ugeplanen. 6.3 UGEPLAN Reklameplanlægningen offentliggør ugeplaner hver tirsdag. Planerne indeholder en oversigt, der viser TV 2s programflade, herunder endelig GRP-forventning på alle blokke samt andre relevante oplysninger. 6.4 BOOKING, SÆRPLACERING OG OPRYDNING Bestilling af reklametid via onlinesystemet eller på er en booking og dermed bindende for ordregiver. Onlinebureauer henter selv en kampagneoversigt i systemet som bekræftelse. Ikke-onlinebureauer får en kampagneoversigt pr. . Kampagneoversigter, der udsendes/hentes i forbindelse med booking på månedsplaner, indeholder kun de foreløbige priser, idet den endelige blokpris først fastsættes på grundlag af den endelige GRP-forventning. Der kan bookes placering i de reklameblokke, der fremgår af måneds- og ugeplanerne. Ved booking på ny månedsplan/særplacering på ugeplan kan der for hver booking (1. prioritet) angives en alternativ placering (2. prioritet). Bookingerne/ønskerne kan påføres bud efter eget valg. Der skal anføres maksimalt kampagnebudget på den enkelte ordre. Ud fra dette maksimale budget kan der indtastes ønsker svarende til en værdi af 150% af dette. Det maksimale kampagnebudget skal være lig med det maksimale budget, der faktisk ønskes faktureret på ordren, og kampagnebudgettet kan ikke nedreguleres efterfølgende. Når der er foretaget en sortering af indkomne ønsker, er bureauerne forpligtede til, indenfor maksimalt 24 timer, at fjerne uønskede visninger, som overstiger angivet maksimalt budget. Såfremt bureauerne ikke fjerner visninger, der overstiger det maksimale budget + maks. 5% inden udløbet af den tidsbegrænsede periode pålægges automatisk et gebyr på kr ,- som trækkes i banken. Det er dog altid tilladt at være kr ,- over maks. budget. TV 2s Reklameplanlægning forbeholder sig ret til at slette spot, så kampagnens faktiske budget matcher det maksimale budget. Alle bookinger fra ikke-online bureauer kan foretages inden for nedenstående deadlines på BOOKING-DEADLINES Særplacering efter månedsplan kan foretages fra fredag kl to uger før deadline indtil tirsdag kl , ca. to uger før ikrafttrædelse af månedsplan. Ekstra køb efter månedsplan kan foretages fra efterfølgende dag (onsdag) kl indtil fredag kl i ugen før aktuel ugeplan offentliggøres. Særplacering efter ugeplan kan normalt foretages fra onsdag kl og frem til torsdag kl Ekstra køb efter månedsplan skal være afsluttet senest tirsdag kl ugen efter, dvs. tirsdag før visningsugen. 20

14 6.5.1 RETTIDIG TRP BOOKING Hvis TRP-kampagner bookes samtidigt med GRP-kampagner inden deadline for månedsbooking ydes en ekstra rabat på TRP-købet på 0,5% 6.6 VENTELISTE Såfremt der ved en ønsket placering ikke er ledig reklametid, er det muligt at komme på venteliste. 1. prioritet kan altid komme på venteliste. 2. prioritet(er) kommer kun på venteliste, hvis 1. prioritet er på venteliste. Ved sortering af ønsker bortfalder prioriteringen, og i tilfælde af for meget på venteliste i forhold til det tilladte, skal det overskydende fjernes efter ovennævnte sortering under Booking og Særplacering. Der kan maksimalt optages 10 visninger pr. blok på venteliste på månedsplan og fem pr. blok på ugeplan. 6.7 FLYTNING OG ANNULLERING Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages. 6.8 REGLER OMKRING FLYTNING AF KAMPAGNER Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før visningsuge så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30% af den omsætning, som flyttes. 6.9 REGLER OMKRING ANNULLERING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER Det er ikke muligt at annullere/nedjustere bookede kampagner uden gebyr. Hvis annullering/nedjustering foretages indtil fire arbejdsdage før visningsuge, betales der et gebyr på 20% af kampagnebudgettet/det nedjusterede budget. Sker annullering/nedjustering senere end fire dage før visningsuge, betales der et gebyr på 70% af kampagnebudgettet/det nedjusterede budget. Hvis annullering/nedjustering sker til samme dag eller dagen efter betales hele værdien af det annullerede/nedjusterede budget GRP/TRP-BANKEN Banken bruges i 2010 kun til værdien af eventuelle underleveringer samt reguleringer. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr ,- og tilgodehavender på mindre end kr ,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt og kun eventuelle underleveringer fra december 2010 kan overføres til FORSKUDT TV-SENING Den forskudte tv-sening figurerer på alle kampagnedokumenter til information. Den forskudte tv-sening medregnes ikke i det antal TRP som TV 2 skal levere på kampagnerne (leveret i forhold til bestilt). Bemærk at kampagnernes endelige TRP niveauer inkl. forskudt tv-sening først vil være tilgængelige syv dage efter kampagnerne er afsluttet. 21

15 GRP-KØB - PRISER PÅ SPOTLÆGDER SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP SPOTLÆNGDE PRISINDEX PRIS PR. GRP

16 7 BETALINGS- BETINGELSER TV 2 NATIONALT ÅRSAFTALE Udregningseksempel på årsaftaler på 12 mio. kr. og derover: Kontantrabat = (GPR-tilllægsværdi x 110) 1 + GRP-tillægsværdi Alle ordregivere skal stille kontinuerlig sikkerhed. Betalingsfrist er den sidste dag i den måned, der følger efter visningsmåneden. Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godt gørelse. Ved for sen betaling, tillægges morarenter på 1% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Der er mulighed for at indgå en aftale med TV 2 Danmarks A/S økonomiafdeling om kontantrabat. TILBUD/SÆSONTILBUD Udregningseksempel på kampagnetilbud: Kontantrabat = (årsaftaletillægsværdi + kampagnetillægsværdi) x 110) 1 + årsaftaletillægsværdi + kampagnetillægsværdi NEW BUSINESS Kontantrabat = (årsaftaletillægsværdi + kampagnetillægsværdi) x 110) 1 + årsaftaletillægsværdi + kampagnetillægsværdi 23

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

14 20 G T T M Like.tv

14 20 G T T M Like.tv Like.tv MTG TV PRISER OG BETINGELSER 2014 FORMEL 1 ET TON CASH LUKSUSFÆLDEN MASTERCHEF CHAMPIONS LEAGUE TATTOOSALONEN POLITIRAZZIA PRISER OG BETINGELSER 2014 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

Vi glæder os rigtig meget til 2015!

Vi glæder os rigtig meget til 2015! PRISER OG BETINGELSER 2015 Vi glæder os rigtig meget til 2015! Med indgangen til året står SBS Discovery Media stærkere end nogensinde og som en markant stærkere samarbejdspartner for vores annoncører.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Priser og betingelser 2012 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

1.0. Medieinformation

1.0. Medieinformation Medieinformation 2014 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Tablet og smartphone Nyhedsbreve Børsen TV Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen Top1000 Annoncepriser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere